Avdelningen för juridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING (reviderad och , revideringar markerade med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Porjus Åkeri Dykarbete skulle utföras i Suorvadammen. En kranbil lyfte dykaren i en arbetskorg när vajern brast. Korgen föll ner mot dammens skyddsräcke och dykaren skadades i mjukdelar och revben. Lastbilskranen hade inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Kran och korg var inte besiktade som kombination. Åkeriet hade inte tillräckligt undersökt och riskbedömt arbetet. Kranbilsföraren saknade utbildningsbevis och därmed tillräckliga kunskaper om reglerna för personlyft med kran. Företagsbot kr AM Carlsberg Sverige Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 3 Kilebrands Produktion 4 Hermanders Använt två traverser med lyftkapacitet om kg och en med lyftkapacitet om kg som inte genomgått återkommande besiktning. Operatör fick vänster arm avsliten i en trycksvarv. Maskinen var konstruerad med ett tvåhandsmanöverdon, men detta var satt ur funktion AM Rema Jönköping AM Företagsbot kr. Göta hovrätt, avd 3, rotel Mål B Företagsbot kr. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B Vattenfall Services Nordic Saknade arbetsmiljöplan anpassad till aktuellt arbete (dykarbete Suorvadammen). Rema Nyköping AM Q-Apartment Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 7 Cremona Construction Consult, Forsen Projekt, Ruukki Sverige. annans död,. 1) Konstruktör 2) Projektledare 3) Arbetsledare 4) Samordningsansvarig 5) 6) 7) I samband med utbyggnad av Kista galleria inträffade ett ras varvid en byggnadsarbetare dödades. En annan byggnadsarbetare skadades allvarligt, liksom en bilist som hamnade under de nedrasande betongblocken. Orsaken till raset var att en balk under konstruktionsskedet getts alltför klena mått. Åklagaren hävdade att konstruktören gjort sig skyldig till grovt arbetsmiljöbrott. Tingsrätten bedömde det, med viss tvekan, som brott av normalgraden. 1) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 150 kr. 2) Åtalet 3) Åtalet 4) Åtalet 5) Företagsbot kr. 6) Yrkandet om företagsbot 7) Yrkandet om företagsbot Solna tingsrätt avd 2 rotel 2: Mål nr B Korsnäs En entreprenör som 10 december 2007 utförde golvarbeten på Korsnäs anläggning i Frövi fick lut över sig och skadade hud och ögon. Olyckan inträffade när han kopplat en vattenslang, som han blivit anvisad av en anställd på pappersbruket, till en spackelpump. Uttag och slang saknade märkning. När trycket släpptes på efter koppling släpper slangen och mannen får en dusch av vätskan som visar sig vara lut, inte vatten. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Systembolaget Rånförsök som inträffade 12 juni 2009 anmäldes till Arbetsmiljöverket först 4 augusti AM Schoeller Arca Systems 11 Gunnars Tråd Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Lät arbetstagare utan tillräcklig erfarenhet eller kunskap arbeta vid pelarborrmaskin. Arbetstagaren hade inte spänt fast arbetsstycket, som slungades i väg. En annan anställd som höll på med målningsarbete bredvid borrmaskinen träffades i huvudet AM Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Torbjörn Sundh Fastigheter Inte upprättat arbetsmiljöplan AM S:t Eriks Inte genomfört föreskriven expositionsmätning av kvartshaltigt damm under AM NCC Roads Använt en bandgrävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 15 Asfaltbeläggningar i Boden 16 Cantho 1) Företrädare för 2) 17 Elinstallationer i Karlshamn, John Svensson Byggnadsfirma 1) VD 2) Platschef 3) 4) Ställt upp ett asfaltverk utan att meddela Arbetsmiljöverket. Inte upprättat arbetsmiljöplan. Vid bygget av COOP Stormarknad i Karlshamn körde en elektriker med en saxlift i upphöjt läge ned i ett hål i golvet. Saxliften välte och elektrikern föll fem meter. Han bröt båda handlederna och fick svåra skador i ansiktet och huvudet. De åtalade hålls ansvariga för att arbetsmiljöplanen inte anpassats och att arbetet inte tillräckligt och i detalj tidplanerats, respektive inte tillräckligt noggrant ha riskbedömt arbetet AM ) 30 dagsböter à 250 kr. 2) Lunds tingsrätt Mål nr B ) 60 dagsböter à 600 kr. 2) 60 dagsböter à 400 kr. 3) Företagsbot kr. 4) Företagsbot kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B Mikael Loods Åkeri Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 19 Westbaltic Components Norrköping Excenterpress kördes på felaktigt sätt. Pressen inte helt anpassad till tvåhandsmanöverdon, varför personalen istället använde fotpedalen. Operatör fastnade med händerna i maskinen och ådrog sig bland annat fraktur på flera fingrar. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Kubikenborg Aluminium (Kubal) Inte anmält en arbetsplatsolycka, och ett allvarligt tillbud med fara för liv eller, till Arbetsmiljöverket AM Neova Inte förnyat riskbedömning före start av pelletsfabrik efter ombyggnad (explosionsfarlig miljö). 22 Bert Andersson Fastighets 23 NCC Roads 1) Platschef 2) Ansvarig för demontering av anläggning 3) Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget höll på att avveckla en stenkross i Solna. En arbetstagare klättrade upp till en manöverhytt åtta meter över marken för att stoppa ett transportband. Han halkade på en isfläck och föll. Han fick frakturer i en höft, två ländryggkotor och bäcken. Olyckan orsakades av att delar av plattformen runt hytten och skyddsräcken tagits bort. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM AM ) Åtalet 2) Åtalet 3) Företagsbot kr. Solna tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 24 Hemmabutiken Syd Den 26 juni 2007 fastnade en anställd med vänster underarm i en hemmagjord hissanordning utan skydd och skadades svårt. Före olyckan hade såväl det regionala skyddsombudet som anställda påpekat för arbetsledningen att hissanordningen utgjorde en allvarlig risk för olyckor. Företagsbot kr AM Scan Maskin hade tagits ur produktionslinje för test av nytt förpackningsförfarande. Någon ny riskbedömning gjordes inte, och maskinen var inte skyddad på rätt sätt och saknade nödstoppsfunktion. Operatör fastnade med ena armen i maskinen och ådrog sig sårskada och fraktur. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Regnbågen Bygg annans död VD Under arbete med att lägga plåttak på ett stall föll en polsk byggnadsarbetare sex meter och skadades så allvarligt att han senare avled. Domen överklagades av den dömde VD:n och av åklagaren (som hävdade grovt brott), däremot inte av företaget. Företaget dömdes i tingsrätten att betala företagsbot på kr. Åtalet Göta hovrätt, avd 3, rotel Mål B Villkorlig dom och 60 dagsböter á 220 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Gunnebo Industrier annans död 1) VD 2) Under reparationsarbete på en elmotor fick en reparatör ström genom kroppen och avled. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Hovrätten för nedre Norrland Mål B ) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Lång&Kort (f d Julås Bygg ) 1) Delägare/ arbetsledare 2) Under takläggning på ett monteringsfärdigt hus föll en snickare fem meter och skadade sig i ryggen. Arbetsledaren/delägaren hålls ansvarig för att han inte riskbedömt arbetet, och inte följt gällande föreskrifter och arbetsmiljöplan. Åklagaren hävdade grovt brott, men tingsrätten ansåg att arbetsmiljöbrottet var av normalgraden. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Hovrätten över Skåne och Blekinge. 1) Tingsrättens dom fastställs. 2) Företagsbot kr Mål nr B ) 70 dagsböter à 120 kr. 2) Företagsbot kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 29 Gerstaberg Jord&Skog 30 Banverkets industridivision Inte upprättat arbetsmiljöplan. Södertälje tingsrätt Mål nr B ) Kopplingsansvarig 2) Elarbetsansvarig Två arbetslag höll på att byta kontaktledningar på sträckan Brattheden-Fagersta. Ledningen spänningssattes med volt trots att monteringsarbetena inte var klara. Två montörer skadades svårt av strömgenomgång. 31 A.S.T Fiberkonst Inte genomfört föreskriven exponeringsmätning av styren. 32 Swedish Medical Qigong Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. 1) 50 dagsböter à 330 kr. 2) 125 dagsböter à 390 kr. Västmanlands tingsrätt Mål nr B AM Företagsbot kr AM Skåne Kött&Kebab Produktion 1) Företrädare för 2) Arbetstagare fastnade med höger hand i matarskruv till en gammal köttkvarn. Tre fingrar slets av. Kvarnen saknade skydd för rörliga delar. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Saluhallen i Sundsvall Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Selåk Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 36 Hejdes Trävaru Lät vårvintern 2007 utföra byggnadsarbete i Kävlinge utan att upprätta arbetsmiljöplan trots risk för fall över två meter. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM AM Polima Operatör fick vänster pekfinger avklippt i press. Maskinens tvåhandsmanöverdon saknade övervakning som hindrar pressrörelse vid fel på något av de två manöverdonen. Företagsbot kr. Rema Jönköping A Wallenstam Bostad Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 39 Enskild firma (byggverksamhet) Brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud att använda byggnadsställning och utföra takarbete AM dagsböter à 180 kr. Umeå tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 40 August Lundbergs Byggnads Använt lyftanordning som inte genomgått föreskriven årlig besiktning. 41 Sören Johansson Använt en grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Företagsbot kr. Uppsala tingsrätt Mål nr B Lunds kommun Arbetstagare skadade arm i minitraktors saltspridare. Spridaren saknade föreskrivet skydd. Instruktioner för arbetet saknades. Företagsbot kr AM Djurtorps Maskinstation i Norrköping (grovt brott) 1) Företrädare för 2) Minderårig klämde handen mellan omrörare och kanten på en gödselbrunn. Företrädaren hålls ansvarig för att han lämnat den minderåriga att utföra ett riskfyllt arbete, utan egen eller annan vuxen befattningshavares överinsyn. Han hade heller inte gjort någon riskbedömning av arbetet, eller gett den minderårige tydliga instruktioner och handledning för arbetet. 1) Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. 2) Företagsbot (jämkad) kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Swedish Ventures Ltd Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. 45 Dellgrens Proform 1) VD 2) Operatör klämde underarm i formblåsningsmaskin för plastdunkar. VD hålls ansvarig bland annat för att maskinen inte riskbedömts och inte hade föreskrivna skydd (). Skydd på två andra maskiner hade satts ur bruk, och en senare olycka med svårare personskada hade inte utan dröjsmål anmälts till Arbetsmiljöverket (). 46 Osterlén i Malmö Använt tre lastbryggor som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM ) Villkorlig dom och 50 dagsböter à 250 kr. 2) Företagsbot kr. Lunds tingsrätt Mål nr B AM Qvistgaards Snickerier Inte upprättat arbetsmiljöplan. Rema Växjö AM Corallen i Växjö Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Upprättad arbetsmiljöplan inte anpassad till arbetet. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Linköpings Gummicentral Använt en saxlift utan att den varit montagebesiktad. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 50 Hammarby Mark&Bygg VD Skopa på grävmaskin lossnade varvid arbetstagare ådrog sig sårskador och fraktur på båda fotlederna. VD, som körde maskinen, hålls ansvarig för att han inte förvissat sig om att skopan verkligen satt fast i swingotilten. 80 dagsböter à 180 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B Sandby Lådfabrik Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. 52 Compositteknik Norr Under perioden från 1 juli 2007 till 20 januari 2009 genomfördes inga exponeringsmätningar vid arbete med reaktiv monomer vid esterplastframställning. Uppsala tingsrätt Mål nr B AM Jokkmokks Värmeverk Bedrivit verksamhet vid anläggningen trots att riskbedömning inte utförts, anläggningens explosionssäkerhet inte bekräftats och explosionsdokument inte upprättats (explosionsfarlig miljö). Företagsbot kr AM Centralslipen i Vallåkra, annans död 1) VD 2) Nyanställd träffades i huvudet av gafflarna på en backande truck, och skadades så svårt att han senare avled. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Helsingborgs tingsrätt, avd Mål nr B Badju Bygg & Förvaltning Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Arlanda Snickerifabrik Den 23 juli 2009 skadades en anställd vid fabriken i Märsta. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket AM Stockholms stad Rektor En 14-årig elev blev i november 2009 utsatt för olaga hot, och en månad senare för grov misshandel. Bägge händelserna polisanmäldes, däremot gjordes ingen anmälan till Arbetsmiljöverket. 30 dagsböter á 450 kr AM Södra Timber När en virkestork skulle tömmas på företagets anläggning i Kisa 14 juli 2008 hade den ordinarie torkskötaren hjälp av en 19-årig sommarvikarie. Det var vikariens första arbetsdag. Han fick fingrarna i kläm och ådrog sig allvarliga skador. Det brast i riskbedömning och instruktioner till sommarvikarien. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 59 Samsa nr 1 Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Scandi Baker 1) VD 2) Produktionsansvarig 3) I samband med rengöring av kavlingsmaskin fastnade arbetstagare med handen mellan två valsar och ådrog sig klämskada. Skyddsgaller var satt ur funktion. 1) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 350 kr. 2) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 275 kr. 3) Företagsbot kr. Malmö tingsrätt Mål nr B Brf Carolus 26 Ordförande bostadsrättsförening Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter à 560 kr. Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Stockholm Entreprenad Två parkarbetare överfölls och skadades 3 augusti 2009 under arbete i Hässelby. Först 27 augusti 2009 anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket AM ICA Supermarket Nya Renommé i Örebro o Arbetstagare fastnade i köttmangel och fick kläm- och krosskador på fingrar. Maskinskydd var borttaget. Företagsbot kr AM Keycast Ljungby Kvinnlig arbetstagare skadade höger hand svårt i en så kallad vingblandare. Blandaren saknade skydd som hindrade tillträde till riskområdet. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Bengt Jeppsson Byggnads Inte sett till att uppgifter om härdplast (isocyanat) införts i arbetsmiljöplan. Malmö tingsrätt Mål nr B Ragunda kommun Teknisk chef Arbetstagare välte med sexhjuligt terrängfordon i slalombacke, och ådrog sig bland annat brott på fyra revben och skulderblad. Den tekniske chefen hålls ansvarig för att inte arbetet med terrängfordonet riskbedömts, och för bristande instruktioner till arbetstagaren. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter à 390 kr. Östersund tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 67 Scan Inte tillräckligt instruerat och utbildat personalen. Arbetstagare fick hud på vänsterhanden bortskuren i en maskin som putsar kött (s k skinningmaskin). Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 68 Advocera Företrädare för En 17-årig lärling fastnade med en hand i en geringssåg som han använde för att kapa foder. Han förlorade delar av tre fingrar på vänster hand. Åtalet Solna tingsrätt Mål nr B Enskild firma (jordbruk) Inte upprättat arbetsmiljöplan. Ystads tingsrätt Mål nr B Peab Sverige Vid rivning av en byggnad, som innehöll asbesthaltigt material, hade Peab använt arbetstagare som inte genomgått föreskriven särskild utbildning. Man hade heller inte sett till att ordna föreskrivna medicinska kontroller för arbetstagarna. Företaget hade inte tillräckligt förvissat sig om vad byggnaden som skulle rivas bestod av för material. Företagsbot kr AM Enskild firma (bygg och anläggning) Använt en saxlift trots att den inte genomgått återkommande besiktning. Besiktning beställd hos Svensk Maskinprovning, men då SMP inte hade tid lät företagaren två personer på firmans verkstad gå igenom liften innan den användes. Företagsboten jämkades med hänsyn till detta. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B CargoNet Vid omlastning av en behållare med brandfarlig isopentan från tåg till lastbil upptäcktes utsläpp av isopentan. Räddningstjänsten tillkallades och omfattande åtgärder vidtogs för att förhindra en olycka. Däremot anmäldes aldrig tillbudet till Arbetsmiljöverket AM Swegon Vid byte av dyna i en hydraulisk press råkade operatören trampa på fotpedalen, pressen satte i gång. Vänster hand fastnade mellan maskindelarna och två fingrar bröts. Maskinen uppfyllde inte kraven på säkerhet vid byte av verktyg. Dessutom brast det i riskbedömning, och information om riskerna till operatören. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 74 Enskild firma (maskinstation) Inte upprättat arbetsmiljöplan. Tingsrätten fann visserligen att det skulle ha upprättats en arbetsmiljöplan, och att firman därmed brutit mot en straffsanktionerad bestämmelse i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Men sedan dessa föreskrifter utfärdades har styrelsen bytt namn, och i arbetsmiljölagen talas bara om föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Därför blev det friande dom istället för företagsbot. Hovrätten var av samma mening. Åtalet Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Åtalet Hässleholms tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen har överklagats av Riksåklagaren. 75 Rörvik Timber Tvärskog Under drift sträckte sig en anställd in över transportören till en såglinje för att knuffa till några plankor. Han fastnade då med handen mellan transportörens kedja och kedjehjul. Transportören saknade avskärmningsskydd vid olycksplatsen. Företagsbot kr. Rema Jönköping A (Företagsboten jämkad). 76 Bilvårdsspecialisten i Umeå Inte sett till att två anställda genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbete med härdplastkomponent utförts. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Umeå tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 77 NHT Bygg och Mark Inte upprättat arbetsmiljöplan AM ) NCC Construction Sverige 2) TKP-Smide&Bygg annans död 1) Platschef/ samordningsansvarig 2) Företrädare för /arbetsledare I samband med till- och ombyggnadsarbete runt Edsbergs torg i Sollentuna skulle tunga konsolbalkar lyftas till ett bomlag 3,5-4 meter upp. En konsolbalk ramlade ner och träffade en äldre kvinna som promenerade på trottoaren nedanför. Kvinnan avled några dagar senare av de skador hon fått. 1) Villkorlig dom. 2) Villkorlig dom AM Abba Seafood En ung säsongsanställd operatör arbetade vid en fiskrensningsmaskin. När fisk fastnade i maskinens inmatningstratt tog han en spatel för att få loss fisken. Skaftet drogs in i maskinen och operatörens vänsterarm följde med. Armen krossades och fick sedan amputeras. Talan om företagsbot Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Uddevalla tingsrätt Mål nr B

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 80 Bröderna Bergströms Gräv&Dumpermaskiner I samband med reparationsarbeten på en krossanläggning togs en skyddsplåt till en dieselmotor bort. Motorn startades sedan utan att skyddet satts tillbaka. En kvinnlig anställd skulle klättra upp på motortaket för att fästa en elmotor och fick då in vänster fot i fläkten till dieselmotorn och ådrog sig kross- och sårskador. Företagsbot kr AM LK Projektchef/ samordningsansvarig Inte hållit arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöplanen förvarades ovan jord.) Åtalet Hovrätten för Övre Norrland Mål nr B Åtalet Gällivare tingsrätt Mål nr B Privatperson Inte upprättat arbetsmiljöplan. 40 dagsböter à 50 kr AM Abetong En reparatör utförde hösten 2006 svetsarbete på 4,5 meters höjd från en stege. En programstyrd så kallad betongbask på räls körde på honom, och han föll ned på det underliggande betonggolvet. Reparatören ådrog sig bland annat hjärnskakning och skador på en ryggkota. Han har kvarstående ryggbesvär. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Tunagården annans död 1) Institutionschef 2) Biträdande institutionschef En kvinnlig behandlingsassistent knivskars till döds av en intagen. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 300 kr. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. Malmö tingsrätt Mål nr B Plåtslagarn i Sävedalen Utan tillstånd från Arbetsmiljöverket hanterat asbesthaltigt material (takskivor av eternit). Inte upprättat arbetsmiljöplan trots risk för fall mer än två meter och arbete med asbest. Företagsbot kr AM Akzo Nobel Surface Chemistry När en skiftoperatör skulle blåsa rent en ledning brast en slang och han fick varm frätande vätska över sig. Han fick ytliga brännskador på ett öra och på bägge ögonens hornhinnor. Företagsbot kr AM Z-skrot Använt en fordonskran som inte genomgått återkommande besiktning AM

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 88 HL Display Sundsvall Kvinnlig sommarvikarie skulle trä en plastprofil genom öppningen i en maskin. Höger arm drogs då in mellan maskinens valsar och skadades allvarligt. Talan om företagsbot ogillas dock med motiveringen att ingreppsskydd inte var tekniskt möjligt. Talan om företagsbot Sundsvalls tingsrätt Mål nr B LB-Ölands Glas Två anställda beordrades att köra ett 850 kilos glaspaket med truck. Den ene stod på gafflarna för att stötta lasten. Då den välte skadade han knä och fot illa. Truckföraren saknade såväl truckkort som arbetsgivarens skriftliga tillstånd att köra. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Örkelljunga kommun Skolledare Inte utan dröjsmål anmält ett tillbud i en slöjdsal till Arbetsmiljöverket. 91 Weldac Rörsystem En arbetstagare skadades livshotande när han höll på att tillverka en så kallad cyklon. Till arbetet användes en av företrädare för bolaget egenhändigt konstruerad lyftanordning. Lyftanordningen brast och arbetstagaren fick cyklonen över sig. 30 dagsböter à 340 kr AM Åklagaren överklagade först tingsrättsdomen, men återkallade överklagandet Målet avskrivs, tingsrättens dom står därför fast. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Uddevalla tingsrätt Mål nr B Häljareds Fastighetsförvaltning Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Bharat Forge Kilsta 1) 2) 1) En arbetstagare föll tre meter från en arbetsplattform där skyddsräcket inte var fastskruvat, utan bara hölls på plats av sin egen tyngd i två klykor. Han fick sårskador och brott på skulderblad. 2) Hanterat asbesthaltigt material utan tillstånd. Arbetstagare hade ej genomgått föreskriven medicinsk undersökning och föreskriven utbildning. 1) Företagsbot kr. 2) Örebro tingsrätt Mål nr B Svensk Bevakningstjänst Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 95 Benjis Riv&Sanering I samband med ett arbete på Kristinelundsgatan i Göteborg haft avfallssäckar med asbest eller asbesthaltigt material uppställda, utan att säckarna varit märkta med varningstext (Dammet är hälsofarligt vid inandning - Innehåller asbest). 96 Ystad Energi Inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö (7 föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3) AM AM Baccon Plåtslageri I juli 2009 skadade sig en då 16- årig flicka vid arbete i en kantbockningsmaskin. Fyra fingrar klämdes, tre av dem bröts. Det fanns brister i fråga om instruktioner bland annat. Dessutom var arbetet i kantbockningsmaskin förbjudet för minderårig. Företagsbot kr AM Bygg&Bolagsadministration Daniel Danielsson Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket AM Bo i Syd Bromölla Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Förvaltnings Midsand Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Gävle tingsrätt Mål nr B Indexator En godsmottagare klämde handen svårt sedan han manipulerat fotocellerna på en rullbana, som inte uppfyllde grundläggande säkerhetskrav. Det saknades skriftlig riskbedömning innan banan togs i bruk. Men eftersom den tekniskt inte var särskilt komplicerad räckte det enligt tingsrätten med de miljö- och skyddsronder som gjorts. Åklagaren yrkade att företaget skulle åläggas kr i företagsbot (jämkat belopp). Talan om företagsbot Umeå tingsrätt Mål nr B Lohinivas Auto Använt två pelarlyftar som inte genomgått återkommande årlig besiktning AM Riksbyggens BRF Göteborgshus 23 Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 104 Surahammars Kommunalteknik 105 Hällefors Ekobriketter 106 Rodlin Inte upprättat fullständig dokumenterad riskbedömning och fullständigt explosionsskyddsdokument enligt föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3. Inte gjort någon dokumenterad riskbedömning, och heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument. När en tryckassistent skulle kolla trycket snubblade hon och fick höger hand mellan tryckpressens oskyddade valsar. Hon förlorade tre fingertoppar och första leden på lillfingret. Företagsbot kr AM AM Företagsbot kr AM Fristad Tak Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget var uppdragstagare åt ett antal privatpersoner och skulle utföra takarbeten på några radhus. Uppdraget utfördes därmed under konsumenttjänstlagen, och det var därför företaget som skulle ha sett till att det fanns en arbetsmiljöplan. Rema Göteborg AM Alural Balkongbeklädnad framkallande av fara för annan Företaget utförde montering av balkonger på andra våningen på en fastighet i Glostrup, Danmark. Två anställda utförde monteringsarbetet, på fyra meters fallhöjd, genom att de stod på första våningens balkongräcke, utan någon skyddsanordning för att förhindra fall. Företagsbot kr AM Lödde Plåt En 17-årig praktikant miste delar av bägge tummarna i en kantpress. Operatörsskyddet, tvåhandsmanöverdonet, var inte inkopplat. Pressen kördes med enbart fotpedal. Kantpressen hade heller inte genomgått den kontroll som krävs för dess användande. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Lunds tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 110 Enskild firma (byggverksamhet) 1) Ägare 2) Firma Vid borttagning av eternitplattor från ett stalltak steg en anställd på en takplatta. Plattan brast och mannen föll cirka 4 meter och ådrog sig bland annat en ryggfraktur. Åklagaren hävdade bland annat att arbetsgivaren inte gjort någon riskbedömning och brutit mot AFS 1981:14 och 1999:3 beträffande fallskydd. Brottet var att betrakta som grovt. För firman yrkades företagsbot om kronor. 1) Åtalet ogillas (preskription, skyldig till arbetsmiljöbrott, men ej grovt). 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 111 Akzo Nobel Industrial Finishes Vid rengöring av så kallad dissolver fastnade en anställd med trasa och arbetshandske i en roterande axel. Högerarmen virade sig runt axeln med frakturer på över- och underarm och sönderslitna muskler på underarmen som följd. Företagsbot kr. Rema Växjö AM VF Norrland (tidigare Vakt&Frakt Ulf Lundqvist ) Använt en bakgavelhiss som inte genomgått återkommande besiktning. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Luleå tingsrätt Mål nr B Ovako Tube & Ring En 18-årig sommararbetare fastnade i augusti 2008 med högerhanden i ett matarverk. Tre fingrar krossades och fick amputeras. Företaget hade redan 2006 i en riskanalys uppmärksammat att maskinen saknade skydd, och föreslagit att en skyddshuv med brytfunktion monterades. Det gjordes också, men först efter olyckan Företagsbot kr. Gävle tingsrätt Mål nr B Södra Cell Inte upprättat arbetsmiljöplan. Rema Växjö AM Öresundschark En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskin hade, reparatören ovetandes, kopplats bort. Talan om företagsbot Malmö tingsrätt Mål nr B Sten Olofssons Åkeri Åkeriet hade anlitats för att tömma och göra rent tre så kallade mesacisterner på Vallviks Bruk. Mesan innehöll svaglut, som är frätande. De anställda hade varken fått instruktioner eller skyddsutrustning för att kunna arbeta säkert. En anställd fick svåra kembrännskador sedan han översköljts av svaglut. Företagsbot kr. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 117 Active Bygg VD I april 2006 föll en då 18-årig byggelev från taket på ett trevåningshus i Hägersten. Han föll ut över gavelkanten, som saknade skyddsräcke. Varken han eller arbetskamraten använde lina och sele. Han skadade bland annat tre kotor i ländryggen samt handlederna och sitter numera i rullstol med ständiga smärtor. Företagets VD (tillika delägare) åtalades, åklagaren hävdade grovt brott. Tingsrätten fann dock att ansvaret i detta fall legat på en annan delägare, och ogillade åtalet. Åtalet Södertörns tingsrätt Mål nr B Eltel Networks Infranet Inte utan dröjsmål anmält tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket AM Uniflex Sverige Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM Nordic Service Partners / Burger King Den 31 oktober 2009 skadades en kvinnlig anställd när hon strimlade sallad. Hon fastnade med högerhanden i en grönsaksmaskin där ett skydd var trasigt. Kvinnan fick krossår på två fingrar med förlust av vävnad med pulsåderblödning. Blödningen var av livshotande karaktär. Företagsbot kr AM Handelshuset P & E Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Byggpilen i Umeå Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr (jämkad) AM Dahls Bageri och sjukdom Vid besiktning av en hiss konstaterades flera brister och att hissen inte erbjöd betryggande säkerhet. Hissen användes likafullt, och en anställd föll tre meter ner i hisschaktet då han baklänges skulle dra in en vagn i hissen och inte uppmärksammade att hissen inte befann sig på samma plan som han. Mannen fick blåmärken och skrapskador, och även psykiska besvär efter olyckan med bland annat huvudvärk och depression. Företagsbot kr AM

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 124 Lantmännen Agroenergi Riskbedömning av explosionsfarlig miljö och explosionsskyddsdokument saknade viktiga uppgifter (7, 11 och 13 föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3) AM Skånemöllan Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket AM Trelleborg Industri En arbetstagare klämde 10 augusti 2009 ett finger mellan två valsar i en frammatningsmaskin. Fingret bröts. Bolaget hade vid riskbedömning identifierat klämrisken på maskinen, men inte sett till att eliminera den. Otydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter hade lett till att den anställde inte informerats om riskerna med maskinen, och heller inte fått någon introduktion för arbetet. Företagsbot kr AM Sjöbergs Kross Inte genomfört expositionsmätning av kvartshaltigt damm. 128 Enskild firma (fönsterputsning) Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Företagsbot kr AM Brisab Industri Vid en olycka 9 september 2008 fick en anställd vänster lillfinger krossat i en delvis oskyddad gradsax. Företagsbot kr. Luleå tingsrätt Mål nr B Göteborgs Fryshus Service En sommararbetande lagerarbetare föll cirka fyra meter från ett pallställ och ådrog sig livshotande skador. Stora brister i företagets arbetsmiljöarbete, och lågt säkerhetsmedvetande. Åklagaren hävdade grovt brott, och yrkade på kronor i företagsbot. Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Fortum Distribution Utförde utefter väg anläggningsarbeten som innefattade bland annat schaktning, arbete intill och över vatten, arbete med sprängutrustning och passerande trafik. Arbetena utfördes utan att bolaget upprättat en arbetsmiljöplan, och hållit den tillgänglig på byggarbetsplatsen AM

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 132 Lemminkäinen Infra Oy Finland, filial Sverige framkallande av fara för annan Den 9 juli 2008 pågick sprängningsarbeten i en järnvägstunnel inom projekt Ådalsbanan. Tunneln utrymdes felaktigt innan sprängning och öppningarna spärrades inte tillräckligt. Två geologer kunde därför köra in i tunneln utan att veta att sprängning var på gång. Företagsbot kr AM Byggtjänst i Borås Hade inte anpassat upprättad arbetsmiljöplan genom att i planen beskriva de särskilda åtgärder som skulle vidtas när det gällde arbete med risk för fall på mer än två meter och för arbete med tunga byggelement. Företagsbot kr (jämkad) AM Befäl/övningsledare I 22 Under en övning med firning i rep i jägarbataljonens gymnastikhall i Arvidsjaur föll en värnpliktig tio meter. Han fick en fotfraktur och kotkompression. Övningen fanns inte med i övningsplanen, övningsledaren själv var skadad och förkyld, de värnpliktiga hade inte fått ordentliga instruktioner och riskanalysen var otillräcklig. 80 dagsböter á 200 kr AM Mikael Hansson Åkeri Använt en lastbilskran som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B Peab Sverige Anställd hos underentreprenör föll genom oskyddad öppning i ett bjälklag mellan två våningar. Han ådrog sig bland annat frakturer på halskotpelaren och ett skallben. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta Hovrätt Mål nr B Talan om företagsbot Jönköpings tingsrätt Mål nr B Hälleforsnäs Pellets och Hyvleri Inte gjort någon dokumenterad riskbedömning av pelletsanläggning innan den togs i drift, och heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument, eller låtit göra någon bedömning av anläggningens explosionssäkerhet. (AFS 2003:3) AM Malö Yachts Inte genomfört exponeringsmätningar av styren för de arbetstagare som exponerats för ämnet. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Servicegruppen i Östersund Holding Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 139 SS Tunnplåt Sommaren 2008 pågick nybyggnation på SS:s anläggning i Borlänge. Förregling som skulle förhindra kollision anpassades inte till nybygget vartefter det fortskred. Taktraversen kunde därför kollidera med ett fundament på nybygget. Travershytten föll 5 meter ned i golvet. Den kvinnliga traversföraren ådrog sig huvudoch ryggskador, och en begränsad funktionsförmåga. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM ) Vimmerby kommun 2) Enskild firma (snickeri) 1a) Ordförande i Barnoch ungdomsnämnd 1b) Förvaltningschef 2) Enskild firma Den 22 november 2007 var en 16-årig elev på båtbyggarskolan på arbetsplatsförlagd utbildning, APU, hos ett snickeri. Han fastnade i en bredbandsputs och skadade bägge händerna svårt. De båda företrädarna för Vimmerby kommun åtalades för att de brustit i att organisera arbetsmiljöarbetet i samband med APU. Tingsrätten ansåg dock att delegationen var oklar, varför arbetsmiljöansvaret låg kvar hos kommunfullmäktige, och åtalet ogillades. Snickeriet dömdes att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. Det hade inte gjorts någon riskbedömning och det fanns brister i maskinsäkerheten. 1a) och 1b) Åtalet 2) Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B LB Hus I juni 2008 rasade jordmassor över en anläggningsarbetare. Olyckan skedde då han, med hjälp av en grävmaskinist, skulle lägga rör i en grävd grop vid ett villabygge. Anläggningsarbetaren ådrog sig brott på bäckenet och på en ländkota. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Enskild firma (skogsbruk) Vid fällning av en 12 meter hög tall med motorsåg i ett bostadsområde fick en 13-årig pojke trädkronan över sig när han kom cyklande på en närbelägen stig. Han skadades svårt i huvudet och fördes med ambulanshelikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Riskområdet var inte avspärrat, och det fanns heller ingen personal som vaktade stigen och varnade gående eller cyklande. Företagsbot kr AM (Företagsboten jämkad med hänsyn till näringsidkarens ekonomiska möjligheter) 19

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 144 Nordkalk 145 B Vid lastning av kalk från silo till järnvägsvagnar föll en driftoperatör cirka fyra meter från en järnvägsvagn och skadade bland annat bröstbenet och ett revben. Skyddsanordningar som skyddsräcke eller lina saknades. Den 28 februari 2008 sattes en anställd på B i Figeholm att arbeta med en bordscirkelsåg. Han hade inte arbetat med sågen, som saknade skydd, tidigare. Han fick in högra handen i sågen, och skadades svårt. Bland annat sågades långfingret av. Företagsbot kr AM Företagsbot kr. Rema Växjö AM Svensk Logistik & Uthyrning Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Helsingborgs Gods- Service Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget nekade till brott och hävdade i första hand att skyldigheten att upprätta arbetsmiljöplan enligt överenskommelse åvilat entreprenören, i andra hand att man inte känt till skyldigheten att upprätta en plan. Tingsrätten avvisade förstahandsargumentet, men godtog det andra. Hovrätten accepterar ingetdera. Att inte ta reda på vilka skyldigheter man har måste enligt hovrätten bedömas som oaktsamt. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrättens dom står fast. Högsta domstolen Mål nr B Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål B Talan om företagsbot Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Polarbröd Dröjde i mer än tio månader med att anmäla ett allvarligt olycksfall till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Övriga arbetsmiljörelaterade domar och godkända strafförelägganden Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Borlänge kommun (ej fört som arbetsmiljöbrott) Förskollärare Tre förskollärare hade 17 juni 2008 tagit med en grupp barn till Vattenparken i Borlänge, för att bland annat mata fåglarna i parken. I ett obevakat ögonblick föll en tvåårig pojke i vattnet. Han hittades en stund senare liggande på mage med ansiktet ned i vattnet. En av lärarna satte genast i gång med hjärt- och lungräddning. Han vårdades sex dagar på sjukhus och bedöms inte ha fått bestående fysiska skador av drunkningstillbudet. 80 dagsböter á 130 kr. Falu tingsrätt Mål nr B

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Företrädare Av oaktsamhet underlåtit att se till att arbetsmiljöplan upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. Dagsböter 30 à 300 kr 2007-0-19

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2009. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 248-12 KLAGANDE Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687 Slakthusområdet 415 02 Göteborg Ombud: Advokat MvL MOTPART Riksåklagaren

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar 2014 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen.

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen. Avdelningen för juridik Domar 2013 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2014-02-14 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Domarna har vunnit laga kraft om inget annat

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2008. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om grov vårdslöshet i entreprenadsammanhang.

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:98 Diarienr: 2005/2483 P-cirknr: 2005-2:36 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2005-11-07 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen i Skåne respektive

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket 2016 Texter: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Marianne

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 Datum 2009-10-27 1 (12) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 B 3361-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ST Offentlig försvarare: Advokat OL SAKEN Brott mot arbetsmiljölagen

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13

SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar 2012 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Tema Arbetsmiljö. Dagsböter för tonåringars lek med laser

Tema Arbetsmiljö. Dagsböter för tonåringars lek med laser Tema Arbetsmiljö Nr 1 2011 Årgång 4 Dagsböter för tonåringars lek med laser Små laserpekare har blivit populära bland ungdomar och används ofta till rena busstreck, som att blända poliser, bussförare,

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2014 SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr

Läs mer

Anders Gustafsson. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Anders Gustafsson. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Anders Gustafsson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Västmanland Inga domar hittills 2012 Tingsrätten 7 december 2011, B 1355-11, miljöbrott genom eldning av träavfall, 50x220 En person häktad för

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 Datum 2009-09-29 1 (8) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer