Avdelningen för juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING (reviderad och , revideringar markerade med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Porjus Åkeri Dykarbete skulle utföras i Suorvadammen. En kranbil lyfte dykaren i en arbetskorg när vajern brast. Korgen föll ner mot dammens skyddsräcke och dykaren skadades i mjukdelar och revben. Lastbilskranen hade inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Kran och korg var inte besiktade som kombination. Åkeriet hade inte tillräckligt undersökt och riskbedömt arbetet. Kranbilsföraren saknade utbildningsbevis och därmed tillräckliga kunskaper om reglerna för personlyft med kran. Företagsbot kr AM Carlsberg Sverige Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 3 Kilebrands Produktion 4 Hermanders Använt två traverser med lyftkapacitet om kg och en med lyftkapacitet om kg som inte genomgått återkommande besiktning. Operatör fick vänster arm avsliten i en trycksvarv. Maskinen var konstruerad med ett tvåhandsmanöverdon, men detta var satt ur funktion AM Rema Jönköping AM Företagsbot kr. Göta hovrätt, avd 3, rotel Mål B Företagsbot kr. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B Vattenfall Services Nordic Saknade arbetsmiljöplan anpassad till aktuellt arbete (dykarbete Suorvadammen). Rema Nyköping AM Q-Apartment Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 7 Cremona Construction Consult, Forsen Projekt, Ruukki Sverige. annans död,. 1) Konstruktör 2) Projektledare 3) Arbetsledare 4) Samordningsansvarig 5) 6) 7) I samband med utbyggnad av Kista galleria inträffade ett ras varvid en byggnadsarbetare dödades. En annan byggnadsarbetare skadades allvarligt, liksom en bilist som hamnade under de nedrasande betongblocken. Orsaken till raset var att en balk under konstruktionsskedet getts alltför klena mått. Åklagaren hävdade att konstruktören gjort sig skyldig till grovt arbetsmiljöbrott. Tingsrätten bedömde det, med viss tvekan, som brott av normalgraden. 1) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 150 kr. 2) Åtalet 3) Åtalet 4) Åtalet 5) Företagsbot kr. 6) Yrkandet om företagsbot 7) Yrkandet om företagsbot Solna tingsrätt avd 2 rotel 2: Mål nr B Korsnäs En entreprenör som 10 december 2007 utförde golvarbeten på Korsnäs anläggning i Frövi fick lut över sig och skadade hud och ögon. Olyckan inträffade när han kopplat en vattenslang, som han blivit anvisad av en anställd på pappersbruket, till en spackelpump. Uttag och slang saknade märkning. När trycket släpptes på efter koppling släpper slangen och mannen får en dusch av vätskan som visar sig vara lut, inte vatten. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Systembolaget Rånförsök som inträffade 12 juni 2009 anmäldes till Arbetsmiljöverket först 4 augusti AM Schoeller Arca Systems 11 Gunnars Tråd Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Lät arbetstagare utan tillräcklig erfarenhet eller kunskap arbeta vid pelarborrmaskin. Arbetstagaren hade inte spänt fast arbetsstycket, som slungades i väg. En annan anställd som höll på med målningsarbete bredvid borrmaskinen träffades i huvudet AM Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Torbjörn Sundh Fastigheter Inte upprättat arbetsmiljöplan AM S:t Eriks Inte genomfört föreskriven expositionsmätning av kvartshaltigt damm under AM NCC Roads Använt en bandgrävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 15 Asfaltbeläggningar i Boden 16 Cantho 1) Företrädare för 2) 17 Elinstallationer i Karlshamn, John Svensson Byggnadsfirma 1) VD 2) Platschef 3) 4) Ställt upp ett asfaltverk utan att meddela Arbetsmiljöverket. Inte upprättat arbetsmiljöplan. Vid bygget av COOP Stormarknad i Karlshamn körde en elektriker med en saxlift i upphöjt läge ned i ett hål i golvet. Saxliften välte och elektrikern föll fem meter. Han bröt båda handlederna och fick svåra skador i ansiktet och huvudet. De åtalade hålls ansvariga för att arbetsmiljöplanen inte anpassats och att arbetet inte tillräckligt och i detalj tidplanerats, respektive inte tillräckligt noggrant ha riskbedömt arbetet AM ) 30 dagsböter à 250 kr. 2) Lunds tingsrätt Mål nr B ) 60 dagsböter à 600 kr. 2) 60 dagsböter à 400 kr. 3) Företagsbot kr. 4) Företagsbot kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B Mikael Loods Åkeri Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 19 Westbaltic Components Norrköping Excenterpress kördes på felaktigt sätt. Pressen inte helt anpassad till tvåhandsmanöverdon, varför personalen istället använde fotpedalen. Operatör fastnade med händerna i maskinen och ådrog sig bland annat fraktur på flera fingrar. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Kubikenborg Aluminium (Kubal) Inte anmält en arbetsplatsolycka, och ett allvarligt tillbud med fara för liv eller, till Arbetsmiljöverket AM Neova Inte förnyat riskbedömning före start av pelletsfabrik efter ombyggnad (explosionsfarlig miljö). 22 Bert Andersson Fastighets 23 NCC Roads 1) Platschef 2) Ansvarig för demontering av anläggning 3) Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget höll på att avveckla en stenkross i Solna. En arbetstagare klättrade upp till en manöverhytt åtta meter över marken för att stoppa ett transportband. Han halkade på en isfläck och föll. Han fick frakturer i en höft, två ländryggkotor och bäcken. Olyckan orsakades av att delar av plattformen runt hytten och skyddsräcken tagits bort. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM AM ) Åtalet 2) Åtalet 3) Företagsbot kr. Solna tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 24 Hemmabutiken Syd Den 26 juni 2007 fastnade en anställd med vänster underarm i en hemmagjord hissanordning utan skydd och skadades svårt. Före olyckan hade såväl det regionala skyddsombudet som anställda påpekat för arbetsledningen att hissanordningen utgjorde en allvarlig risk för olyckor. Företagsbot kr AM Scan Maskin hade tagits ur produktionslinje för test av nytt förpackningsförfarande. Någon ny riskbedömning gjordes inte, och maskinen var inte skyddad på rätt sätt och saknade nödstoppsfunktion. Operatör fastnade med ena armen i maskinen och ådrog sig sårskada och fraktur. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM Regnbågen Bygg annans död VD Under arbete med att lägga plåttak på ett stall föll en polsk byggnadsarbetare sex meter och skadades så allvarligt att han senare avled. Domen överklagades av den dömde VD:n och av åklagaren (som hävdade grovt brott), däremot inte av företaget. Företaget dömdes i tingsrätten att betala företagsbot på kr. Åtalet Göta hovrätt, avd 3, rotel Mål B Villkorlig dom och 60 dagsböter á 220 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Gunnebo Industrier annans död 1) VD 2) Under reparationsarbete på en elmotor fick en reparatör ström genom kroppen och avled. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Hovrätten för nedre Norrland Mål B ) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Lång&Kort (f d Julås Bygg ) 1) Delägare/ arbetsledare 2) Under takläggning på ett monteringsfärdigt hus föll en snickare fem meter och skadade sig i ryggen. Arbetsledaren/delägaren hålls ansvarig för att han inte riskbedömt arbetet, och inte följt gällande föreskrifter och arbetsmiljöplan. Åklagaren hävdade grovt brott, men tingsrätten ansåg att arbetsmiljöbrottet var av normalgraden. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Hovrätten över Skåne och Blekinge. 1) Tingsrättens dom fastställs. 2) Företagsbot kr Mål nr B ) 70 dagsböter à 120 kr. 2) Företagsbot kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 29 Gerstaberg Jord&Skog 30 Banverkets industridivision Inte upprättat arbetsmiljöplan. Södertälje tingsrätt Mål nr B ) Kopplingsansvarig 2) Elarbetsansvarig Två arbetslag höll på att byta kontaktledningar på sträckan Brattheden-Fagersta. Ledningen spänningssattes med volt trots att monteringsarbetena inte var klara. Två montörer skadades svårt av strömgenomgång. 31 A.S.T Fiberkonst Inte genomfört föreskriven exponeringsmätning av styren. 32 Swedish Medical Qigong Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. 1) 50 dagsböter à 330 kr. 2) 125 dagsböter à 390 kr. Västmanlands tingsrätt Mål nr B AM Företagsbot kr AM Skåne Kött&Kebab Produktion 1) Företrädare för 2) Arbetstagare fastnade med höger hand i matarskruv till en gammal köttkvarn. Tre fingrar slets av. Kvarnen saknade skydd för rörliga delar. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Saluhallen i Sundsvall Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Selåk Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 36 Hejdes Trävaru Lät vårvintern 2007 utföra byggnadsarbete i Kävlinge utan att upprätta arbetsmiljöplan trots risk för fall över två meter. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM AM Polima Operatör fick vänster pekfinger avklippt i press. Maskinens tvåhandsmanöverdon saknade övervakning som hindrar pressrörelse vid fel på något av de två manöverdonen. Företagsbot kr. Rema Jönköping A Wallenstam Bostad Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 39 Enskild firma (byggverksamhet) Brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud att använda byggnadsställning och utföra takarbete AM dagsböter à 180 kr. Umeå tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 40 August Lundbergs Byggnads Använt lyftanordning som inte genomgått föreskriven årlig besiktning. 41 Sören Johansson Använt en grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Företagsbot kr. Uppsala tingsrätt Mål nr B Lunds kommun Arbetstagare skadade arm i minitraktors saltspridare. Spridaren saknade föreskrivet skydd. Instruktioner för arbetet saknades. Företagsbot kr AM Djurtorps Maskinstation i Norrköping (grovt brott) 1) Företrädare för 2) Minderårig klämde handen mellan omrörare och kanten på en gödselbrunn. Företrädaren hålls ansvarig för att han lämnat den minderåriga att utföra ett riskfyllt arbete, utan egen eller annan vuxen befattningshavares överinsyn. Han hade heller inte gjort någon riskbedömning av arbetet, eller gett den minderårige tydliga instruktioner och handledning för arbetet. 1) Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. 2) Företagsbot (jämkad) kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Swedish Ventures Ltd Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, och inte upprättat arbetsmiljöplan. 45 Dellgrens Proform 1) VD 2) Operatör klämde underarm i formblåsningsmaskin för plastdunkar. VD hålls ansvarig bland annat för att maskinen inte riskbedömts och inte hade föreskrivna skydd (). Skydd på två andra maskiner hade satts ur bruk, och en senare olycka med svårare personskada hade inte utan dröjsmål anmälts till Arbetsmiljöverket (). 46 Osterlén i Malmö Använt tre lastbryggor som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM ) Villkorlig dom och 50 dagsböter à 250 kr. 2) Företagsbot kr. Lunds tingsrätt Mål nr B AM Qvistgaards Snickerier Inte upprättat arbetsmiljöplan. Rema Växjö AM Corallen i Växjö Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Upprättad arbetsmiljöplan inte anpassad till arbetet. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Linköpings Gummicentral Använt en saxlift utan att den varit montagebesiktad. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 50 Hammarby Mark&Bygg VD Skopa på grävmaskin lossnade varvid arbetstagare ådrog sig sårskador och fraktur på båda fotlederna. VD, som körde maskinen, hålls ansvarig för att han inte förvissat sig om att skopan verkligen satt fast i swingotilten. 80 dagsböter à 180 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B Sandby Lådfabrik Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. 52 Compositteknik Norr Under perioden från 1 juli 2007 till 20 januari 2009 genomfördes inga exponeringsmätningar vid arbete med reaktiv monomer vid esterplastframställning. Uppsala tingsrätt Mål nr B AM Jokkmokks Värmeverk Bedrivit verksamhet vid anläggningen trots att riskbedömning inte utförts, anläggningens explosionssäkerhet inte bekräftats och explosionsdokument inte upprättats (explosionsfarlig miljö). Företagsbot kr AM Centralslipen i Vallåkra, annans död 1) VD 2) Nyanställd träffades i huvudet av gafflarna på en backande truck, och skadades så svårt att han senare avled. 1) Åtalet 2) Yrkandet om företagsbot Helsingborgs tingsrätt, avd Mål nr B Badju Bygg & Förvaltning Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Arlanda Snickerifabrik Den 23 juli 2009 skadades en anställd vid fabriken i Märsta. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket AM Stockholms stad Rektor En 14-årig elev blev i november 2009 utsatt för olaga hot, och en månad senare för grov misshandel. Bägge händelserna polisanmäldes, däremot gjordes ingen anmälan till Arbetsmiljöverket. 30 dagsböter á 450 kr AM Södra Timber När en virkestork skulle tömmas på företagets anläggning i Kisa 14 juli 2008 hade den ordinarie torkskötaren hjälp av en 19-årig sommarvikarie. Det var vikariens första arbetsdag. Han fick fingrarna i kläm och ådrog sig allvarliga skador. Det brast i riskbedömning och instruktioner till sommarvikarien. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 59 Samsa nr 1 Inte gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Scandi Baker 1) VD 2) Produktionsansvarig 3) I samband med rengöring av kavlingsmaskin fastnade arbetstagare med handen mellan två valsar och ådrog sig klämskada. Skyddsgaller var satt ur funktion. 1) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 350 kr. 2) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 275 kr. 3) Företagsbot kr. Malmö tingsrätt Mål nr B Brf Carolus 26 Ordförande bostadsrättsförening Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter à 560 kr. Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Stockholm Entreprenad Två parkarbetare överfölls och skadades 3 augusti 2009 under arbete i Hässelby. Först 27 augusti 2009 anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket AM ICA Supermarket Nya Renommé i Örebro o Arbetstagare fastnade i köttmangel och fick kläm- och krosskador på fingrar. Maskinskydd var borttaget. Företagsbot kr AM Keycast Ljungby Kvinnlig arbetstagare skadade höger hand svårt i en så kallad vingblandare. Blandaren saknade skydd som hindrade tillträde till riskområdet. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Bengt Jeppsson Byggnads Inte sett till att uppgifter om härdplast (isocyanat) införts i arbetsmiljöplan. Malmö tingsrätt Mål nr B Ragunda kommun Teknisk chef Arbetstagare välte med sexhjuligt terrängfordon i slalombacke, och ådrog sig bland annat brott på fyra revben och skulderblad. Den tekniske chefen hålls ansvarig för att inte arbetet med terrängfordonet riskbedömts, och för bristande instruktioner till arbetstagaren. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter à 390 kr. Östersund tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 67 Scan Inte tillräckligt instruerat och utbildat personalen. Arbetstagare fick hud på vänsterhanden bortskuren i en maskin som putsar kött (s k skinningmaskin). Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 68 Advocera Företrädare för En 17-årig lärling fastnade med en hand i en geringssåg som han använde för att kapa foder. Han förlorade delar av tre fingrar på vänster hand. Åtalet Solna tingsrätt Mål nr B Enskild firma (jordbruk) Inte upprättat arbetsmiljöplan. Ystads tingsrätt Mål nr B Peab Sverige Vid rivning av en byggnad, som innehöll asbesthaltigt material, hade Peab använt arbetstagare som inte genomgått föreskriven särskild utbildning. Man hade heller inte sett till att ordna föreskrivna medicinska kontroller för arbetstagarna. Företaget hade inte tillräckligt förvissat sig om vad byggnaden som skulle rivas bestod av för material. Företagsbot kr AM Enskild firma (bygg och anläggning) Använt en saxlift trots att den inte genomgått återkommande besiktning. Besiktning beställd hos Svensk Maskinprovning, men då SMP inte hade tid lät företagaren två personer på firmans verkstad gå igenom liften innan den användes. Företagsboten jämkades med hänsyn till detta. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B CargoNet Vid omlastning av en behållare med brandfarlig isopentan från tåg till lastbil upptäcktes utsläpp av isopentan. Räddningstjänsten tillkallades och omfattande åtgärder vidtogs för att förhindra en olycka. Däremot anmäldes aldrig tillbudet till Arbetsmiljöverket AM Swegon Vid byte av dyna i en hydraulisk press råkade operatören trampa på fotpedalen, pressen satte i gång. Vänster hand fastnade mellan maskindelarna och två fingrar bröts. Maskinen uppfyllde inte kraven på säkerhet vid byte av verktyg. Dessutom brast det i riskbedömning, och information om riskerna till operatören. Företagsbot kr. Rema Nyköping AM

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 74 Enskild firma (maskinstation) Inte upprättat arbetsmiljöplan. Tingsrätten fann visserligen att det skulle ha upprättats en arbetsmiljöplan, och att firman därmed brutit mot en straffsanktionerad bestämmelse i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Men sedan dessa föreskrifter utfärdades har styrelsen bytt namn, och i arbetsmiljölagen talas bara om föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Därför blev det friande dom istället för företagsbot. Hovrätten var av samma mening. Åtalet Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Åtalet Hässleholms tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen har överklagats av Riksåklagaren. 75 Rörvik Timber Tvärskog Under drift sträckte sig en anställd in över transportören till en såglinje för att knuffa till några plankor. Han fastnade då med handen mellan transportörens kedja och kedjehjul. Transportören saknade avskärmningsskydd vid olycksplatsen. Företagsbot kr. Rema Jönköping A (Företagsboten jämkad). 76 Bilvårdsspecialisten i Umeå Inte sett till att två anställda genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbete med härdplastkomponent utförts. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Umeå tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 77 NHT Bygg och Mark Inte upprättat arbetsmiljöplan AM ) NCC Construction Sverige 2) TKP-Smide&Bygg annans död 1) Platschef/ samordningsansvarig 2) Företrädare för /arbetsledare I samband med till- och ombyggnadsarbete runt Edsbergs torg i Sollentuna skulle tunga konsolbalkar lyftas till ett bomlag 3,5-4 meter upp. En konsolbalk ramlade ner och träffade en äldre kvinna som promenerade på trottoaren nedanför. Kvinnan avled några dagar senare av de skador hon fått. 1) Villkorlig dom. 2) Villkorlig dom AM Abba Seafood En ung säsongsanställd operatör arbetade vid en fiskrensningsmaskin. När fisk fastnade i maskinens inmatningstratt tog han en spatel för att få loss fisken. Skaftet drogs in i maskinen och operatörens vänsterarm följde med. Armen krossades och fick sedan amputeras. Talan om företagsbot Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Uddevalla tingsrätt Mål nr B

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 80 Bröderna Bergströms Gräv&Dumpermaskiner I samband med reparationsarbeten på en krossanläggning togs en skyddsplåt till en dieselmotor bort. Motorn startades sedan utan att skyddet satts tillbaka. En kvinnlig anställd skulle klättra upp på motortaket för att fästa en elmotor och fick då in vänster fot i fläkten till dieselmotorn och ådrog sig kross- och sårskador. Företagsbot kr AM LK Projektchef/ samordningsansvarig Inte hållit arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöplanen förvarades ovan jord.) Åtalet Hovrätten för Övre Norrland Mål nr B Åtalet Gällivare tingsrätt Mål nr B Privatperson Inte upprättat arbetsmiljöplan. 40 dagsböter à 50 kr AM Abetong En reparatör utförde hösten 2006 svetsarbete på 4,5 meters höjd från en stege. En programstyrd så kallad betongbask på räls körde på honom, och han föll ned på det underliggande betonggolvet. Reparatören ådrog sig bland annat hjärnskakning och skador på en ryggkota. Han har kvarstående ryggbesvär. Företagsbot kr. Rema Växjö AM Tunagården annans död 1) Institutionschef 2) Biträdande institutionschef En kvinnlig behandlingsassistent knivskars till döds av en intagen. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 300 kr. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. Malmö tingsrätt Mål nr B Plåtslagarn i Sävedalen Utan tillstånd från Arbetsmiljöverket hanterat asbesthaltigt material (takskivor av eternit). Inte upprättat arbetsmiljöplan trots risk för fall mer än två meter och arbete med asbest. Företagsbot kr AM Akzo Nobel Surface Chemistry När en skiftoperatör skulle blåsa rent en ledning brast en slang och han fick varm frätande vätska över sig. Han fick ytliga brännskador på ett öra och på bägge ögonens hornhinnor. Företagsbot kr AM Z-skrot Använt en fordonskran som inte genomgått återkommande besiktning AM

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 88 HL Display Sundsvall Kvinnlig sommarvikarie skulle trä en plastprofil genom öppningen i en maskin. Höger arm drogs då in mellan maskinens valsar och skadades allvarligt. Talan om företagsbot ogillas dock med motiveringen att ingreppsskydd inte var tekniskt möjligt. Talan om företagsbot Sundsvalls tingsrätt Mål nr B LB-Ölands Glas Två anställda beordrades att köra ett 850 kilos glaspaket med truck. Den ene stod på gafflarna för att stötta lasten. Då den välte skadade han knä och fot illa. Truckföraren saknade såväl truckkort som arbetsgivarens skriftliga tillstånd att köra. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Örkelljunga kommun Skolledare Inte utan dröjsmål anmält ett tillbud i en slöjdsal till Arbetsmiljöverket. 91 Weldac Rörsystem En arbetstagare skadades livshotande när han höll på att tillverka en så kallad cyklon. Till arbetet användes en av företrädare för bolaget egenhändigt konstruerad lyftanordning. Lyftanordningen brast och arbetstagaren fick cyklonen över sig. 30 dagsböter à 340 kr AM Åklagaren överklagade först tingsrättsdomen, men återkallade överklagandet Målet avskrivs, tingsrättens dom står därför fast. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Uddevalla tingsrätt Mål nr B Häljareds Fastighetsförvaltning Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Bharat Forge Kilsta 1) 2) 1) En arbetstagare föll tre meter från en arbetsplattform där skyddsräcket inte var fastskruvat, utan bara hölls på plats av sin egen tyngd i två klykor. Han fick sårskador och brott på skulderblad. 2) Hanterat asbesthaltigt material utan tillstånd. Arbetstagare hade ej genomgått föreskriven medicinsk undersökning och föreskriven utbildning. 1) Företagsbot kr. 2) Örebro tingsrätt Mål nr B Svensk Bevakningstjänst Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 95 Benjis Riv&Sanering I samband med ett arbete på Kristinelundsgatan i Göteborg haft avfallssäckar med asbest eller asbesthaltigt material uppställda, utan att säckarna varit märkta med varningstext (Dammet är hälsofarligt vid inandning - Innehåller asbest). 96 Ystad Energi Inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö (7 föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3) AM AM Baccon Plåtslageri I juli 2009 skadade sig en då 16- årig flicka vid arbete i en kantbockningsmaskin. Fyra fingrar klämdes, tre av dem bröts. Det fanns brister i fråga om instruktioner bland annat. Dessutom var arbetet i kantbockningsmaskin förbjudet för minderårig. Företagsbot kr AM Bygg&Bolagsadministration Daniel Danielsson Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket AM Bo i Syd Bromölla Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Förvaltnings Midsand Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Gävle tingsrätt Mål nr B Indexator En godsmottagare klämde handen svårt sedan han manipulerat fotocellerna på en rullbana, som inte uppfyllde grundläggande säkerhetskrav. Det saknades skriftlig riskbedömning innan banan togs i bruk. Men eftersom den tekniskt inte var särskilt komplicerad räckte det enligt tingsrätten med de miljö- och skyddsronder som gjorts. Åklagaren yrkade att företaget skulle åläggas kr i företagsbot (jämkat belopp). Talan om företagsbot Umeå tingsrätt Mål nr B Lohinivas Auto Använt två pelarlyftar som inte genomgått återkommande årlig besiktning AM Riksbyggens BRF Göteborgshus 23 Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 104 Surahammars Kommunalteknik 105 Hällefors Ekobriketter 106 Rodlin Inte upprättat fullständig dokumenterad riskbedömning och fullständigt explosionsskyddsdokument enligt föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3. Inte gjort någon dokumenterad riskbedömning, och heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument. När en tryckassistent skulle kolla trycket snubblade hon och fick höger hand mellan tryckpressens oskyddade valsar. Hon förlorade tre fingertoppar och första leden på lillfingret. Företagsbot kr AM AM Företagsbot kr AM Fristad Tak Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget var uppdragstagare åt ett antal privatpersoner och skulle utföra takarbeten på några radhus. Uppdraget utfördes därmed under konsumenttjänstlagen, och det var därför företaget som skulle ha sett till att det fanns en arbetsmiljöplan. Rema Göteborg AM Alural Balkongbeklädnad framkallande av fara för annan Företaget utförde montering av balkonger på andra våningen på en fastighet i Glostrup, Danmark. Två anställda utförde monteringsarbetet, på fyra meters fallhöjd, genom att de stod på första våningens balkongräcke, utan någon skyddsanordning för att förhindra fall. Företagsbot kr AM Lödde Plåt En 17-årig praktikant miste delar av bägge tummarna i en kantpress. Operatörsskyddet, tvåhandsmanöverdonet, var inte inkopplat. Pressen kördes med enbart fotpedal. Kantpressen hade heller inte genomgått den kontroll som krävs för dess användande. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Lunds tingsrätt Mål nr B Hovrättens beslut är överklagat till HD. 110 Enskild firma (byggverksamhet) 1) Ägare 2) Firma Vid borttagning av eternitplattor från ett stalltak steg en anställd på en takplatta. Plattan brast och mannen föll cirka 4 meter och ådrog sig bland annat en ryggfraktur. Åklagaren hävdade bland annat att arbetsgivaren inte gjort någon riskbedömning och brutit mot AFS 1981:14 och 1999:3 beträffande fallskydd. Brottet var att betrakta som grovt. För firman yrkades företagsbot om kronor. 1) Åtalet ogillas (preskription, skyldig till arbetsmiljöbrott, men ej grovt). 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 111 Akzo Nobel Industrial Finishes Vid rengöring av så kallad dissolver fastnade en anställd med trasa och arbetshandske i en roterande axel. Högerarmen virade sig runt axeln med frakturer på över- och underarm och sönderslitna muskler på underarmen som följd. Företagsbot kr. Rema Växjö AM VF Norrland (tidigare Vakt&Frakt Ulf Lundqvist ) Använt en bakgavelhiss som inte genomgått återkommande besiktning. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Luleå tingsrätt Mål nr B Ovako Tube & Ring En 18-årig sommararbetare fastnade i augusti 2008 med högerhanden i ett matarverk. Tre fingrar krossades och fick amputeras. Företaget hade redan 2006 i en riskanalys uppmärksammat att maskinen saknade skydd, och föreslagit att en skyddshuv med brytfunktion monterades. Det gjordes också, men först efter olyckan Företagsbot kr. Gävle tingsrätt Mål nr B Södra Cell Inte upprättat arbetsmiljöplan. Rema Växjö AM Öresundschark En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskin hade, reparatören ovetandes, kopplats bort. Talan om företagsbot Malmö tingsrätt Mål nr B Sten Olofssons Åkeri Åkeriet hade anlitats för att tömma och göra rent tre så kallade mesacisterner på Vallviks Bruk. Mesan innehöll svaglut, som är frätande. De anställda hade varken fått instruktioner eller skyddsutrustning för att kunna arbeta säkert. En anställd fick svåra kembrännskador sedan han översköljts av svaglut. Företagsbot kr. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 117 Active Bygg VD I april 2006 föll en då 18-årig byggelev från taket på ett trevåningshus i Hägersten. Han föll ut över gavelkanten, som saknade skyddsräcke. Varken han eller arbetskamraten använde lina och sele. Han skadade bland annat tre kotor i ländryggen samt handlederna och sitter numera i rullstol med ständiga smärtor. Företagets VD (tillika delägare) åtalades, åklagaren hävdade grovt brott. Tingsrätten fann dock att ansvaret i detta fall legat på en annan delägare, och ogillade åtalet. Åtalet Södertörns tingsrätt Mål nr B Eltel Networks Infranet Inte utan dröjsmål anmält tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket AM Uniflex Sverige Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM Nordic Service Partners / Burger King Den 31 oktober 2009 skadades en kvinnlig anställd när hon strimlade sallad. Hon fastnade med högerhanden i en grönsaksmaskin där ett skydd var trasigt. Kvinnan fick krossår på två fingrar med förlust av vävnad med pulsåderblödning. Blödningen var av livshotande karaktär. Företagsbot kr AM Handelshuset P & E Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Byggpilen i Umeå Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr (jämkad) AM Dahls Bageri och sjukdom Vid besiktning av en hiss konstaterades flera brister och att hissen inte erbjöd betryggande säkerhet. Hissen användes likafullt, och en anställd föll tre meter ner i hisschaktet då han baklänges skulle dra in en vagn i hissen och inte uppmärksammade att hissen inte befann sig på samma plan som han. Mannen fick blåmärken och skrapskador, och även psykiska besvär efter olyckan med bland annat huvudvärk och depression. Företagsbot kr AM

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 124 Lantmännen Agroenergi Riskbedömning av explosionsfarlig miljö och explosionsskyddsdokument saknade viktiga uppgifter (7, 11 och 13 föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3) AM Skånemöllan Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket AM Trelleborg Industri En arbetstagare klämde 10 augusti 2009 ett finger mellan två valsar i en frammatningsmaskin. Fingret bröts. Bolaget hade vid riskbedömning identifierat klämrisken på maskinen, men inte sett till att eliminera den. Otydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter hade lett till att den anställde inte informerats om riskerna med maskinen, och heller inte fått någon introduktion för arbetet. Företagsbot kr AM Sjöbergs Kross Inte genomfört expositionsmätning av kvartshaltigt damm. 128 Enskild firma (fönsterputsning) Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Företagsbot kr AM Brisab Industri Vid en olycka 9 september 2008 fick en anställd vänster lillfinger krossat i en delvis oskyddad gradsax. Företagsbot kr. Luleå tingsrätt Mål nr B Göteborgs Fryshus Service En sommararbetande lagerarbetare föll cirka fyra meter från ett pallställ och ådrog sig livshotande skador. Stora brister i företagets arbetsmiljöarbete, och lågt säkerhetsmedvetande. Åklagaren hävdade grovt brott, och yrkade på kronor i företagsbot. Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Fortum Distribution Utförde utefter väg anläggningsarbeten som innefattade bland annat schaktning, arbete intill och över vatten, arbete med sprängutrustning och passerande trafik. Arbetena utfördes utan att bolaget upprättat en arbetsmiljöplan, och hållit den tillgänglig på byggarbetsplatsen AM

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 132 Lemminkäinen Infra Oy Finland, filial Sverige framkallande av fara för annan Den 9 juli 2008 pågick sprängningsarbeten i en järnvägstunnel inom projekt Ådalsbanan. Tunneln utrymdes felaktigt innan sprängning och öppningarna spärrades inte tillräckligt. Två geologer kunde därför köra in i tunneln utan att veta att sprängning var på gång. Företagsbot kr AM Byggtjänst i Borås Hade inte anpassat upprättad arbetsmiljöplan genom att i planen beskriva de särskilda åtgärder som skulle vidtas när det gällde arbete med risk för fall på mer än två meter och för arbete med tunga byggelement. Företagsbot kr (jämkad) AM Befäl/övningsledare I 22 Under en övning med firning i rep i jägarbataljonens gymnastikhall i Arvidsjaur föll en värnpliktig tio meter. Han fick en fotfraktur och kotkompression. Övningen fanns inte med i övningsplanen, övningsledaren själv var skadad och förkyld, de värnpliktiga hade inte fått ordentliga instruktioner och riskanalysen var otillräcklig. 80 dagsböter á 200 kr AM Mikael Hansson Åkeri Använt en lastbilskran som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B Peab Sverige Anställd hos underentreprenör föll genom oskyddad öppning i ett bjälklag mellan två våningar. Han ådrog sig bland annat frakturer på halskotpelaren och ett skallben. Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Göta Hovrätt Mål nr B Talan om företagsbot Jönköpings tingsrätt Mål nr B Hälleforsnäs Pellets och Hyvleri Inte gjort någon dokumenterad riskbedömning av pelletsanläggning innan den togs i drift, och heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument, eller låtit göra någon bedömning av anläggningens explosionssäkerhet. (AFS 2003:3) AM Malö Yachts Inte genomfört exponeringsmätningar av styren för de arbetstagare som exponerats för ämnet. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Servicegruppen i Östersund Holding Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 139 SS Tunnplåt Sommaren 2008 pågick nybyggnation på SS:s anläggning i Borlänge. Förregling som skulle förhindra kollision anpassades inte till nybygget vartefter det fortskred. Taktraversen kunde därför kollidera med ett fundament på nybygget. Travershytten föll 5 meter ned i golvet. Den kvinnliga traversföraren ådrog sig huvudoch ryggskador, och en begränsad funktionsförmåga. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM ) Vimmerby kommun 2) Enskild firma (snickeri) 1a) Ordförande i Barnoch ungdomsnämnd 1b) Förvaltningschef 2) Enskild firma Den 22 november 2007 var en 16-årig elev på båtbyggarskolan på arbetsplatsförlagd utbildning, APU, hos ett snickeri. Han fastnade i en bredbandsputs och skadade bägge händerna svårt. De båda företrädarna för Vimmerby kommun åtalades för att de brustit i att organisera arbetsmiljöarbetet i samband med APU. Tingsrätten ansåg dock att delegationen var oklar, varför arbetsmiljöansvaret låg kvar hos kommunfullmäktige, och åtalet ogillades. Snickeriet dömdes att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. Det hade inte gjorts någon riskbedömning och det fanns brister i maskinsäkerheten. 1a) och 1b) Åtalet 2) Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B LB Hus I juni 2008 rasade jordmassor över en anläggningsarbetare. Olyckan skedde då han, med hjälp av en grävmaskinist, skulle lägga rör i en grävd grop vid ett villabygge. Anläggningsarbetaren ådrog sig brott på bäckenet och på en ländkota. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Enskild firma (skogsbruk) Vid fällning av en 12 meter hög tall med motorsåg i ett bostadsområde fick en 13-årig pojke trädkronan över sig när han kom cyklande på en närbelägen stig. Han skadades svårt i huvudet och fördes med ambulanshelikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Riskområdet var inte avspärrat, och det fanns heller ingen personal som vaktade stigen och varnade gående eller cyklande. Företagsbot kr AM (Företagsboten jämkad med hänsyn till näringsidkarens ekonomiska möjligheter) 19

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 144 Nordkalk 145 B Vid lastning av kalk från silo till järnvägsvagnar föll en driftoperatör cirka fyra meter från en järnvägsvagn och skadade bland annat bröstbenet och ett revben. Skyddsanordningar som skyddsräcke eller lina saknades. Den 28 februari 2008 sattes en anställd på B i Figeholm att arbeta med en bordscirkelsåg. Han hade inte arbetat med sågen, som saknade skydd, tidigare. Han fick in högra handen i sågen, och skadades svårt. Bland annat sågades långfingret av. Företagsbot kr AM Företagsbot kr. Rema Växjö AM Svensk Logistik & Uthyrning Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Helsingborgs Gods- Service Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företaget nekade till brott och hävdade i första hand att skyldigheten att upprätta arbetsmiljöplan enligt överenskommelse åvilat entreprenören, i andra hand att man inte känt till skyldigheten att upprätta en plan. Tingsrätten avvisade förstahandsargumentet, men godtog det andra. Hovrätten accepterar ingetdera. Att inte ta reda på vilka skyldigheter man har måste enligt hovrätten bedömas som oaktsamt. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrättens dom står fast. Högsta domstolen Mål nr B Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål B Talan om företagsbot Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Polarbröd Dröjde i mer än tio månader med att anmäla ett allvarligt olycksfall till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Övriga arbetsmiljörelaterade domar och godkända strafförelägganden Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Borlänge kommun (ej fört som arbetsmiljöbrott) Förskollärare Tre förskollärare hade 17 juni 2008 tagit med en grupp barn till Vattenparken i Borlänge, för att bland annat mata fåglarna i parken. I ett obevakat ögonblick föll en tvåårig pojke i vattnet. Han hittades en stund senare liggande på mage med ansiktet ned i vattnet. En av lärarna satte genast i gång med hjärt- och lungräddning. Han vårdades sex dagar på sjukhus och bedöms inte ha fått bestående fysiska skador av drunkningstillbudet. 80 dagsböter á 130 kr. Falu tingsrätt Mål nr B

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2008. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Tema Arbetsmiljö. Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite?

Tema Arbetsmiljö. Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite? Tema Arbetsmiljö Nr 12 2012 Årgång 5 Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite? Strängbetong AB förbjöds i augusti 2011 att utföra arbete på höjder överstigande två

Läs mer

Södersjukhusets invändningar hjälpte inte kravet på 80 cm fritt utrymme kvarstår

Södersjukhusets invändningar hjälpte inte kravet på 80 cm fritt utrymme kvarstår Tema Arbetsmiljö Nr 2 2014 Årgång 7 Södersjukhusets invändningar hjälpte inte kravet på 80 cm fritt utrymme kvarstår Arbetsmiljöverket krävde minst 80 centimeter fritt utrymme vid sidan av patientsängarna.

Läs mer

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften;

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften; efter en arbetsplatsolycka? Tiden går i passiv väntan på att myndigheterna ska bli klara med sina utredningar. En arbetsplatsolycka är skarpt läge och då gäller det för facket att vara på plats och börja

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

DOM 2012-06-26 Sundsvall

DOM 2012-06-26 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 2:11 2012-06-26 Sundsvall Mål nr B 434-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Ångermanlands tingsrätts dom den 25 mars 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Rapport - djupstudie Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

DRABBAD AV BYGGFUSK. 10 döda på byggen i år. Snickare stjärna i tv-satsning. Ny stegfot stoppar olyckor

DRABBAD AV BYGGFUSK. 10 döda på byggen i år. Snickare stjärna i tv-satsning. Ny stegfot stoppar olyckor NUMMER 12 /6 SEPTEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE DRABBAD AV BYGGFUSK Plåtslagaren Johan Qvist och Aiva, 1, tvingas bo i husvagn till romanen om muraren Gunnar 10 döda på byggen i år Ny stegfot stoppar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT !"# $%!!! )!*!+ # +!),!*!!!

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT !# $%!!! )!*!+ # +!),!*!!! Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT!"# $%!!! &&'&(& )!*!+ # +!),!*!!! -$./$$,0,1 234556 2 1!"#,2, Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

AJ! höstens bästa kaffekick. så utnyttjas papperslösa på storbyggen Medlemsraset het fråga för nye ordföranden

AJ! höstens bästa kaffekick. så utnyttjas papperslösa på storbyggen Medlemsraset het fråga för nye ordföranden Släng dig i väggen med nya trenden Tre frias efter den svåra olyckan i Älandsfjärden Experter bygger nya jättetunneln så utnyttjas papperslösa på storbyggen Medlemsraset het fråga för nye ordföranden AJ!

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

NUMMER 18 / 13 DECEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE

NUMMER 18 / 13 DECEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE NUMMER 18 / 13 DECEMBER 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE Våld och asbest på SÄMSTA BYGGET Sven Otto Littorin om byggdöden: Vi kan inget göra nu Test: Farliga skakningar i små lastare Byggtoppars löner ökade

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer