Avdelningen för juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Beijer Byggmaterial Anställd skadade vänster underarm då han i samband med kapning av en bräda kom mot sågklingan. Sågklingan saknade avskärmningsskydd. Företagsbot kr A Petterssons Verkstad i Komstad Företrädare för Anställd föll 7 meter från plattform. 40 dagsböter á 80 kr A Bravida Sverige Inte upprättat arbetsmiljöplan. Lokal åklagare i Visby AM Lantbrukare Inte upprättat arbetsmiljöplan. Hässleholms tingsrätt Mål nr B Björn Hägglunds Maskiner 1) VD 2) Arbetsledare 3) Arbetstagare klämdes ihjäl mellan en grävmaskinsskopa och dörrpost. Företagets VD och en arbetsledare åtalades, dessutom yrkade åklagaren att företaget skulle åläggas en företagsbot på kr. 1) 2) 3) Yrkandet om företagsbot ogillas. Uppsala tingsrätt Mål nr B Hedemora kommun Förvaltningschef Inte utan dröjsmål anmält tre allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. 30 dagsböter á 310 kr. Örebro AM Billerud Karlsborgs Produktionschef Anställd skadade höger arm när han skulle rensa ett dräneringsrör i pappersbrukets mälderi. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B dagsböter á 500 kr. Haparanda tingsrätt Mål nr B

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 8 Skanska Väg & Anläggning Produktionschef Använt en tornkran trots att den vid besiktning fått flera anmärkningar. Penningböter kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Luleå tingsrätt Mål nr B M-Real Sverige (Husumfabriken) Avdelningschef En ferieanställd serviceman fastnade med armen och drogs in mellan ett transportband och en underpartsrulle. Klämde bröstkorg och buk och ådrog sig en livshotande leverskada. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter á 290 kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B CL Fastigheter Företrädare för Inte upprättat arbetsmiljöplan (takarbete på 7 meters höjd). 11 Norsjö Såg VD Tre 17-åringar anställdes för skogsröjning med röjsåg (i strid mot föreskrifterna om minderåriga). En av pojkarna skadades allvarligt av en röjsåg. 30 dagsböter á 270 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B dagsböter á 160 kr (innefattar även påföljd för fortkörning). Skellefteå tingsrätt Mål nr B Göranssons Skogsentreprenad HB Företrädare för handelsbolag En anställd fastnade med handen då han skulle rensa en matarvals på ett skördaraggregat från bark. Tre fingrar måste amputeras. Nyköpings tingsrätt Mål nr B Kubikenborg Aluminium (Kubal) 1) Avdelningschef 2) En underhållsmekaniker fastnade i ett transportband på toppen av en silo, och kvävdes till döds. 1) Villkorlig dom och 40 dagsböter á 850 kr. 2) Talan om företagsbot ogillas. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 14 Sir Använt flerpelarlyft som inte besiktats. 15 Enskild firma (bygg och anläggning) Använt en grävmaskin och en traktorgrävlastare som inte genomgått årlig besiktning. 16 Befab Schakt Tog mobilt krossverk i bruk utan att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Inte genomfört kontrollmätning av kvarts AM Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 17 Köttgross i Linköping 18 Privatperson/ byggherre Inte anmält olycka till Arbetsmiljöverket AM Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter. Umeå A Bröderna Edstrand (BE Group Sverige ) Arbetstagare skulle förbereda målningsarbete i en maskinlinje, och gick in i en sprutbox för att plasta in en vals. Han fastnade då med kläderna i valsen och drogs in i maskinen. Han fick svåra klämskador och avled omedelbart. Sprutboxen var inte försedd med förreglade dörrar eller annan skyddsutrustning som hindrade tillträde till riskområde. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B S:t Anna Hus i Valdemarsvik VD En 14-åring genomförde praktisk arbetslivsorientering (PRAO) på företaget. Då han arbetade med en spikpistol råkade han av misstag skjuta en spik i låret på sig själv. 60 dagsböter á 300 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Loomis Sverige och framkallande av fara Vägarbetstidslagen, VAT 22 Östgöta Gods Under flera år utfört värdetransporter med personal som inte haft föreskriven utbildning, och använt fordon med stora brister. Dessutom brutit mot vägarbetstidslagen, VAT. En man hade lovats provanställning och gick vid sidan av en av bolagets chaufförer för att lära sig arbetet. Vid lossning av en storsäck flytspackel stod han på lastbilstaket för att manövrera den kran som säcken hängde i. Säcken kom i gungning och knuffade honom så att han föll från lastbilen och fyra meter till marken. Han skadade sig i ryggen och i höger häl. Åklagaren yrkade att bolaget skulle åläggas en företagsbot om kr. Företagsbot kr. Uddevalla C Talan om företagsbot ogillas. Linköpings tingsrätt Mål nr B Privatperson/ byggherre Anlitade ett byggföretag för att bygga om ett garage där taket läckte. Efter en olycka då en hantverkare ramlade ner och bröt handen upptäcktes att det saknades arbetsmiljöplan. 30 dagsböter á 190 kr. Skellefteå tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 24 Ånge Fastighets- och Industri (ÅFA) Fastighetschef/ företrädare för Ett rivningsarbete på en skola utfördes som arbetsmarknadsåtgärd med sju arbetstagare anvisade av Arbetsförmedlingen. Arbetet skedde i samverkan mellan Ånge kommuns utvecklingsenhet (arbetsgivare) och ÅFA (byggherre och arbetsmiljöansvarig). Under rivningsarbetet föll en arbetstagare ner från taket och bröt benet. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Amcor Flexibles Lund En arbetstagare fastnade med handen i en tryckpress. Pressen saknade fast förankrade eller förreglade skydd. Företagsbot kr. 2:a åklagarkammaren i Malmö C HSB Brf Delfinen i Kalmar Inte upprättat arbetsmiljöplan (takarbete på 6-7 meters höjd). Växjö AM Peab Sverige Platschef/samordningsansvarig Taket på en byggnad hos Volvo Wheel Loaders, Arvikaverken, skulle höjas. I samband med att gamla takstolar skulle demonteras välte en nio ton tung takstol av betong över den skylift som användes vid arbetet. En anställd hos en underentreprenör till Peab föll med balken över sig och dödades. Tingsrätten lyckades inte reda ut om det var Volvo eller Peab som hade samordningsansvaret. Värmlands tingsrätt Mål nr B Segeri Vid montering av väggelement (prefabricerade sandwichelement) lyfte man i ett armeringsjärn som slagits igenom överkanten av väggelementet, istället för att stroppa det. Armeringsjärnet skar igenom plåten, och elementet släppte. En montör träffades i huvudet, men klarade sig utan livshotande skador. En arbetsledare dömdes för grovt arbetsmiljöbrott i tingsrätten, och accepterade domen. Företaget och den skadade överklagade. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut: Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Hässleholms kommun En ventil i kylanläggningen på Österås ishall läckte ut ammoniak i ishallens kompressorrum. Räddningstjänsten larmades, liksom polis, ambulans och läkarbil. Däremot anmäldes inte tillbudet till Arbetsmiljöverket. Åklagaren yrkade på kronor i företagsbot för kommunen. Talan om företagsbot ogillas. Hässleholms tingsrätt Mål nr B

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 30 Wibax Samordningsansvarig Under 2004 påbörjades bygget av en produktionsanläggning för kemikalier. I samråd med då kända entreprenörer upprättades en arbetsmiljöplan i juni Två år senare, sommaren 2006, anlitades en ny entreprenör. Någon ny arbetsmiljöplan upprättades inte. En av entreprenörens anställda föll närmare tre meter. Den samordningsansvarige på kemiföretaget åtalades. Frågan var om arbetsmiljöplanen från 2004 fortfarande gällde. Luleå tingsrätt Mål nr B Vänerhamn Driftchef m/s Mangen låg 3 juli 2003 i Vänersborgs hamn för att lossa koks. Efter lossningen lämnade hamnarbetarna lastrummet. Av någon anledning blev en 19-årig sommarvikarie fördröjd. När den flera ton tunga och hydrauliskt styrda lastluckan stängdes kom han i kläm och dödades. Stuveribolagets säkerhetsföreskrifter var otillräckliga, eftersom de inte tog upp att besättningen inte fick börja lucka på innan man fått klartecken från signalmannen. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Villkorlig dom och 50 dagsböter á 300 kr. Vänersborgs tingsrätt Mål nr B Smålandsstenars Mekaniska Verkstad Använt saxlyft, rörliga bockkranar och stationära traverser med en lyftkapacitet överstigande 500 kg trots att de inte genomgått återkommande besiktning. Företagsbot kr AM Emmaus Använde bakgavellyft som inte besiktats. Södertörns tingsrätt Mål nr B DHL Exel Supply Chain (Sweden) Använt fyra plocktruckar trots att de inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads 1) VD 2) Arbetsledare Byggföretaget hade anlitats för att göra en tillbyggnad på en av kommunens fastigheter. För ett inledande rivningsarbete anlitades fem personer genom Farmartjänst. Vid rivningen av ett tak föll en av dem från taket och avled omedelbart. De båda åtalade hävdade att de personer som via Farmartjänst arbetade på arbetsplatsen var självständiga entreprenörer, och att byggbolaget därför inte hade något arbetsgivaransvar för dem. Tingsrätten avvisade det resonemanget. 1) 2) Villkorlig dom och 50 dagsböter á 210 kr. Vänersborgs tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 36 Vägverket Produktion Nord Platschef Under byggandet av Botniabanan skadades i mars 2005 föraren av en grävmaskin när en dola detonerade. Generalentreprenör var Vägverket Produktion Nord som i sin tur anlitade underentreprenörer, bland andra den skadade som drev ett eget aktiebolag med tre anställda. Vägverkets platschef åtalades, som arbetsmiljöansvarig och samordningsansvarig, för arbetsmiljöbrott. Hovrätten ogillade åtalet av två skäl: Den skadade stod inte i sådan beroendeställning att han kunde jämställas med en arbetstagare. Det fanns instruktioner och rutiner för hur riskerna med dolor skulle hanteras och de var kända för samtliga entreprenörer. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter á 330 kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Enskild firma (trädgårdsanläggning) Arbetstagare skadades på grund av att de använde arbetsutrustning som helt klart var avsedd att användas för annat ändamål. Företagsbot kr. Lokal åklagare i Visby AM Bennys Gräv Använt en bandgrävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 39 Mark&Schakt i Obbola 40 Söderlunds Schakt & Transport 41 Dagab Använt bandgrävmaskin trots att den inte besiktats i vederbörlig ordning. Använt bandgrävmaskin trots att den inte genomgått återkommande besiktning. Inhyrd truckförare kolliderade med annan truck, och bröt höger fot. Brister i fråga om riskbedömning av truckhanteringen, avgränsning av transportled och introduktion och utbildning av inhyrd personal. Saknade rutiner för att vid inhyrning av personal beakta personalens kunskaper, erfarenheter och eventuella behov av utbildning. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B Umeå A Umeå A Företagsbot kr A Assa (Assa Abloy) Produktionschef En operatör fick vänster pekfinger krossat i en excenterpress som kördes utan att skyddsgaller var monterat. 50 dagsböter á 100 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B Bilstället B Lundströms Bil Etablerat byggarbetsplats utan att ha upprättat arbetsmiljöplan. Tillåtit inhyrd personal utföra asbestarbete utan att de erhållit föreskriven utbildning eller genomgått läkarundersökning A

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom Amfibieregementet, Amf 1. 1) 2) Vårdslöshet i sjötrafik, (ej arbetsmiljöbrott) 1) Regementschef 2) Värnpliktig båtchef Den 13 juni 2004 omkom två värnpliktiga när deras stridsbåt i hög fart kördes på av en bakomliggande stridsbåt under kolonnkörning utanför Sollenkroka ö i Stockholms skärgård. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Svea hovrätt Mål nr B ) Villkorlig dom och 50 dagsböter á 30 kr. 2) Stockholms tingsrätt Mål nr B Pålgård & Söner Kran 1) VD 2) En anställd på företaget hittades 21 november 2005 död under en kilo tung överrulle till en flistugg. Hur olyckan gått till har aldrig gått att säkert utreda. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 250 kr. 2) Företagsbot kr. Uppsala tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 46 Betong Demol 1) Styrelseordförande 2) styrelseledamot 3) Vid ett rivningsarbete i Norrköping i april 2007 användes ett par Bobcatmaskiner. En anställd klämdes ihjäl mellan skopan och maskinens tak. Säkerhetsanordningar var borttagna eller ur funktion. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 400 kr. 2) 3) Företagsbot kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Båstad Hus Byggde flera villor utan att vare sig upprätta någon arbetsmiljöplan eller göra någon förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 48 Privatperson (byggherre) 49 Hooks Produktions Företagsbot kr AM Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter AM ) Företrädare för 2) I oktober 2006 fick en anställd kläm- och amputationsskador på vänster hand vid arbete i en excenterpress. Pressen hade varken fast skydd eller förreglad skyddsgrind. 1) 40 dagsböter á 170 kr. 2) Företagsbot kr A Norrköpings Tekniska Verkstads 1) VD 2) Produktionschef Den 28 april 2005 bröt en då 13- årig pojke båda underarmsbenen när han, med handskar på, fastnade i en pelarborrmaskin. Pojken hade följt med sin far till på arbetet vid Norrköpings Tekniska Verkstads för en tre dagars praktisk arbetslivsorientering (PRAO). Bolaget saknade fungerande rutiner för mottagning, introduktion och handledning av PRAO-elever. De bristfälliga rutiner som ändå fanns efterlevdes inte. Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B ) 80 dagsböter á 400 kr. 2) 80 dagsböter á 400 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 51 Norrort Konditori (Balders bröd) 52 Polykemi VD Anmälde inte allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. 1) Teknisk chef 2) Avdelningschef 3) Avdelningschef 4) Vid två olika olyckor, 2004 och 2005, skadade arbetstagare händerna i en skruvtransportör, respektive vingblandare. Åklagaren hävdade att maskinerna var otillräckligt skyddade, och att det brustit i riskbedömningar och säkerhetsinstruktioner. Tekniske chefen hade gjort sig skyldig till grovt arbetsmiljöbrott i båda fallen hävdade åklagaren. För Polykemi yrkades företagsbot på kronor. 40 dagsböter á 480 kr. City åklagarkammare i Stockholm AM ) 2) 3) 4) Yrkandet om företagsbot ogillas. Ystads tingsrätt Mål nr B Alvesta Byggtjänst Einarsson och Hagblom Företrädare för En inhyrd arbetare föll ner från ett tak på en byggarbetsplats i Värnamo, och ådrog sig frakturer på både revben och nyckelben. Det saknades skyddsräcke på arbetsplatsen. 50 dagsböter á 160 kr A Fogelstad Säteri Förvaltning Företrädare/byggherre Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter á 120 kr. Katrineholms tingsrätt Mål nr B Hörnqvists Ställningsmontage Företrädare för Den 14 augusti 2003 höll en 48- årig byggnadsarbetare på att montera ned en fasadställning då han föll 12 meter, och dog i fallet. Han hade inte använt den anvisade säkerhetsselen. Den direkta orsaken till olyckan har aldrig kunnat klargöras. Mannens chef åtalades men friades i tingsrätten. Han hade visserligen varit oaktsam genom att han inte upprättat skriftliga instruktioner och riskbedömningar och inte haft rutiner för att kontrollera att skyddsutrustningen verkligen användes, men oaktsamheten hade inte förorsakat olyckan. Hovrätten gör samma bedömning. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Viby Rinkaby Maskiner Inte upprättat arbetsmiljöplan för ombyggnad av butiks- och kontorslokal. Företagsbot kr. Kristianstads tingsrätt Mål nr B Svensk Stenmiljö Platschef Inte i tid (inom fyra månader) skickat resultat från kvartsmätningar till Arbetsmiljöverket. Platschefen åtalades, men friades därför att han inte fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig. Malmö tingsrätt Mål nr B

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 58 Mattias Knutsson Plåt Företrädare för En sommaranställd, som just slutat gymnasiet, klämde i juli 2005 vänster hand i en plåtbockningsmaskin så illa att tre fingrar fick amputeras. Företagets ägare åtalades för arbetsmiljöbrott, men friades av tingsrätten. Olyckan skedde inte för att feriearbetaren var dåligt underrättad om riskerna eller för att det saknades skriftlig riskbedömning. Åklagaren överklagade. Hovrätten konstaterade att det fanns ett orsakssamband mellan olyckan och bristande introduktion och handledning. 60 dagsböter á 150 kr. Göta hovrätt Mål nr B Norrköpings tingsrätt Mål nr B Lilla Vallskogs Lantbruks Företrädare för När man monterade ned en spannmålstork på en gård i Uppsala vek sig en plattform, och en man föll sex meter och fick bl a skador i ryggen. Mannen var anställd på Lilla Vallskog men hade fått uppdraget genom Farmartjänst. Lilla Vallskogs VD hade godkänt uppdraget. Åklagaren hävdade att det rörde sig om entreprenad och åtalade Lilla Vallskogs VD. Tingsrätten fann dock att det rörde sig om uthyrning av arbetskraft, och friade VDn. Uppsala tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 60 GHL Bilservice i Åtvidaberg. Använde billyftar trots att de inte besiktats. Företagsbot kr AM Åtvidabergs Bil&Plåtverkstad Använde billyftar trots att de inte besiktats AM NOÅS-Nordmuddring En mobilkran hade vid en återkommande besiktning fått fyra anmärkningar. I besiktningsintyget framhölls att kranen inte fick användas förrän bristerna åtgärdats. Bara två av bristerna åtgärdades, men kranen användes likafullt. 63 Ringhals Inte skickat skriftlig säkerhetsrapport till Arbetsmiljöverket i tid. Företagsbot kr. Luleå, lokal åklagare i Gällivare AM Företagsbot kr. Göteborgs AM ES ElektroSandberg Arbetsledare/ elarbetsansvarig Vid ett transformatorarbete i en stolpstation får en lärling volt genom kroppen och skadas svårt främst i händerna. Flera fingrar måste amputeras. Varbergs tingsrätt Mål nr B

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 65 DM Tak Företrädare för Vid ett takarbete på en villa i Skogås föll en arbetstagare ned och skadades allvarligt. På arbetsplatsen fanns varken fasta eller personliga fallskydd. 100 dagsböter á 50 kr. Södertörns tingsrätt Mål nr B Mecteam Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr AM Svalbovikens Kross Inte genomfört kontrollmätning av kvartshaltiga luftföroreningar. 68 Jonnys Bil&Plåt Använde två fordonslyftar trots att de inte var besiktade. 69 Enskild firma (bilverkstad) Använde billyftar som inte var besiktade. 70 LK Projektchef Inte hållit arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöplanen förvarades ovan jord.) Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Gällivare tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 71 Avesta Welding Platschef Den 7 maj 2004 fastnade en processoperatör med skyddsdräktens ärm kring den roterande axeln på en kemikalieblandares topp. Armen följde med en bit runt axeln och skadades. Platschefen åtalades för att inte ha riskbedömt arbetet vid blandarna och inte ha sett till att de rörliga axlarna försågs med skydd. Tingsrätten friade, eftersom det aldrig tidigare hade varit några incidenter med blandarna kunde platschefen inte lastas för att han inte gjort någon riskbedömning. Hovrätten hade en betydligt strängare syn på arbetsgivarens undersökningsplikt. 50 dagsböter á 500 kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Malmö tingsrätt Mål nr B Enskild firma (plattsättning-murning) Använt klätterplattform som inte genomgått föreskriven montagebesiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B Enskild firma (byggverksamhet) Använt klätterplattform som inte genomgått föreskriven montagebesiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 74 Returpack-Burk Svenska, En operatör öppnade grinden till en maskin som användes för att trycka ihop kartonger med returpet-flaskor. Han skulle rätta till en kartong som gått sönder. Den förreglade grinden hade dock (honom ovetande) manipulerats dagen innan, och helt plötsligt startade maskinen och operatören klämdes mellan en maskinarm och ett transportband. Företagsbot kr Onoff Butikschef En butiksanställd blev i juni 2007 biten och riven av en missbrukare med hepatit C. Händelsen anmäldes till Försäkringskassan, men inte till Arbetsmiljöverket ( 2 AMF). 30 dagsböter á 100 kr. Stockholms tingsrätt Mål nr B KG Sundboms Trafik Använt bakgavellyft som inte genomgått återkommande besiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B Arpmo Pub och Nattklubb. Minderåriga arbetade efter klockan 23 utan tillstånd från Arbetsmiljöverket AM Svenska Lantmännen i Norrköping Använde telfer som inte besiktats AM Enskild firma (entreprenadverksamhet) Inte anmält användning eller förflyttning av mobilt krossverk till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Lillviken Inte upprättat arbetsmiljöplan. Luleå, lokal åklagare i Gällivare AM IKEA Svenska Försäljnings (Malmö) Använt två lastbryggor trots att de inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM

12 Övriga arbetsmiljörelaterade domar och godkända strafförelägganden Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Byggnadsarbetare (ej fört som arbetsmiljöbrott) Uppförde och klädde in en byggnadsställning i Karlshamn. Ställningen förankrades inte tillräckligt, och blåste därför omkull. En person skadades allvarligt av ställningen. 60 dagsböter. Karlskrona A Fenix Park Arbetstidslagen Två unga arbetstagare (lägerledare på ridläger) arbetade under två sjudagarsperioder utan att få minst 36 timmars sammanhängande ledighet AM Europa Flyer Vägarbetstidslagen (VAT) Inte registrerat arbetstider Hercules (ej fört som arbetsmiljöbrott) Pålkransförare Under pålningsarbeten på Björka handelsområde i Haparanda träffades en man av den 1,5 ton tunga hejaren och avled. Haparanda tingsrätt Mål nr B Förklaringar och liten arbetsmiljörättslig ordlista: Brott mot arbetsmiljölagen: Innefattar brott mot själva lagen (), mot arbetsmiljöförordningen (AMF) och mot Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Många bestämmelser i föreskrifterna är direkt straffsanktionerade. Arbetsmiljöbrott:. Brottsbalken kapitel 3, paragraf 10. När någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Omfattar, eller sjukdom samt framkallande av fara för annan. Böter: Penningböter är mildast och dagsböter strängast. Kan bara drabba fysisk person. Villkorlig dom: I praktiken det strängaste straffet för arbetsmiljöbrott. Kombineras i regel med dagsböter, i sällsynta fall med samhällstjänst. Företagsbot: Kan drabba företag och organisationer (näringsverksamhet) där arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmiljölagen begåtts. Kräver inte att någon enskild pekas ut som ansvarig. Samtidigt med de nya reglerna för företagsbot 1 juli 2006 infördes en regel om åtalsprövning. Den innebär att ett brott som kan föranleda talan om företagsbot och inte kan antas ge annan påföljd än böter får åtalas endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Företagsboten är den i dag vanligaste påföljden. Strafföreläggande: Ersätter åtal och rättegång. Ett godkänt strafföreläggande har samma rättsverkan som en fällande, lagakraftvunnen dom. Sammanställningen är gjord av Tema Arbetsmiljö på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Citera gärna, men ange källan. 12

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2009. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om grov vårdslöshet i entreprenadsammanhang.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 (reviderad 2012-02-08 och 2014-10-07, revideringar markerade med gult). Förklaringar till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 Datum 2009-10-27 1 (12) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Fjärde upplagan Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg Redaktör: Annika Hellberg Grafisk

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2014 SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Definition av Arbetsmiljö

Definition av Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Definition av Arbetsmiljö Teknik Fysiska, psykiska och sociala upplevelser Arbetsinnehåll Arbetsorganisation Skyddsarbetets effektivitetstrappa Göra vad man är tvungen Lära av olycksfallen

Läs mer

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Centrala samverkansgruppen Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande misstanke om brott mot arbetsmiljölagstiftningen m.m. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Hans Jansson & Kaj Nielsen OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2015-01-21 1 Unga i arbete 2015

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar Varför behöver du en VD- & Styrelseansvarsförsäkring? Ersättningskrav mot företagsföreträdare har varit frekvent förekommande i framförallt USA och vissa andra länder. Inte

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump

Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump 1 Det finns anledning att ytterligare förstärka skyddet för arbetstagare vid riskfyllda arbetsmoment från 2 meters höjd eller

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta INNEHÅLL Allmän information Arbetsuppgifter Arbetstider och ledighet ALLMÄN INFORMATION FÖR BÅDE MINDERÅRIGA och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor

KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor 1 (15) KFS normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor Om KFS normalinstruktion...2 Om ansvar i arbetsmiljöfrågor...3 Skadeståndsansvar...3 Straffrättsligt ansvar...3 Lag, föreskrift och

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer