Avdelningen för juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Beijer Byggmaterial Anställd skadade vänster underarm då han i samband med kapning av en bräda kom mot sågklingan. Sågklingan saknade avskärmningsskydd. Företagsbot kr A Petterssons Verkstad i Komstad Företrädare för Anställd föll 7 meter från plattform. 40 dagsböter á 80 kr A Bravida Sverige Inte upprättat arbetsmiljöplan. Lokal åklagare i Visby AM Lantbrukare Inte upprättat arbetsmiljöplan. Hässleholms tingsrätt Mål nr B Björn Hägglunds Maskiner 1) VD 2) Arbetsledare 3) Arbetstagare klämdes ihjäl mellan en grävmaskinsskopa och dörrpost. Företagets VD och en arbetsledare åtalades, dessutom yrkade åklagaren att företaget skulle åläggas en företagsbot på kr. 1) 2) 3) Yrkandet om företagsbot ogillas. Uppsala tingsrätt Mål nr B Hedemora kommun Förvaltningschef Inte utan dröjsmål anmält tre allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. 30 dagsböter á 310 kr. Örebro AM Billerud Karlsborgs Produktionschef Anställd skadade höger arm när han skulle rensa ett dräneringsrör i pappersbrukets mälderi. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B dagsböter á 500 kr. Haparanda tingsrätt Mål nr B

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 8 Skanska Väg & Anläggning Produktionschef Använt en tornkran trots att den vid besiktning fått flera anmärkningar. Penningböter kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Luleå tingsrätt Mål nr B M-Real Sverige (Husumfabriken) Avdelningschef En ferieanställd serviceman fastnade med armen och drogs in mellan ett transportband och en underpartsrulle. Klämde bröstkorg och buk och ådrog sig en livshotande leverskada. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter á 290 kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B CL Fastigheter Företrädare för Inte upprättat arbetsmiljöplan (takarbete på 7 meters höjd). 11 Norsjö Såg VD Tre 17-åringar anställdes för skogsröjning med röjsåg (i strid mot föreskrifterna om minderåriga). En av pojkarna skadades allvarligt av en röjsåg. 30 dagsböter á 270 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B dagsböter á 160 kr (innefattar även påföljd för fortkörning). Skellefteå tingsrätt Mål nr B Göranssons Skogsentreprenad HB Företrädare för handelsbolag En anställd fastnade med handen då han skulle rensa en matarvals på ett skördaraggregat från bark. Tre fingrar måste amputeras. Nyköpings tingsrätt Mål nr B Kubikenborg Aluminium (Kubal) 1) Avdelningschef 2) En underhållsmekaniker fastnade i ett transportband på toppen av en silo, och kvävdes till döds. 1) Villkorlig dom och 40 dagsböter á 850 kr. 2) Talan om företagsbot ogillas. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 14 Sir Använt flerpelarlyft som inte besiktats. 15 Enskild firma (bygg och anläggning) Använt en grävmaskin och en traktorgrävlastare som inte genomgått årlig besiktning. 16 Befab Schakt Tog mobilt krossverk i bruk utan att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Inte genomfört kontrollmätning av kvarts AM Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 17 Köttgross i Linköping 18 Privatperson/ byggherre Inte anmält olycka till Arbetsmiljöverket AM Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter. Umeå A Bröderna Edstrand (BE Group Sverige ) Arbetstagare skulle förbereda målningsarbete i en maskinlinje, och gick in i en sprutbox för att plasta in en vals. Han fastnade då med kläderna i valsen och drogs in i maskinen. Han fick svåra klämskador och avled omedelbart. Sprutboxen var inte försedd med förreglade dörrar eller annan skyddsutrustning som hindrade tillträde till riskområde. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B S:t Anna Hus i Valdemarsvik VD En 14-åring genomförde praktisk arbetslivsorientering (PRAO) på företaget. Då han arbetade med en spikpistol råkade han av misstag skjuta en spik i låret på sig själv. 60 dagsböter á 300 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Loomis Sverige och framkallande av fara Vägarbetstidslagen, VAT 22 Östgöta Gods Under flera år utfört värdetransporter med personal som inte haft föreskriven utbildning, och använt fordon med stora brister. Dessutom brutit mot vägarbetstidslagen, VAT. En man hade lovats provanställning och gick vid sidan av en av bolagets chaufförer för att lära sig arbetet. Vid lossning av en storsäck flytspackel stod han på lastbilstaket för att manövrera den kran som säcken hängde i. Säcken kom i gungning och knuffade honom så att han föll från lastbilen och fyra meter till marken. Han skadade sig i ryggen och i höger häl. Åklagaren yrkade att bolaget skulle åläggas en företagsbot om kr. Företagsbot kr. Uddevalla C Talan om företagsbot ogillas. Linköpings tingsrätt Mål nr B Privatperson/ byggherre Anlitade ett byggföretag för att bygga om ett garage där taket läckte. Efter en olycka då en hantverkare ramlade ner och bröt handen upptäcktes att det saknades arbetsmiljöplan. 30 dagsböter á 190 kr. Skellefteå tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 24 Ånge Fastighets- och Industri (ÅFA) Fastighetschef/ företrädare för Ett rivningsarbete på en skola utfördes som arbetsmarknadsåtgärd med sju arbetstagare anvisade av Arbetsförmedlingen. Arbetet skedde i samverkan mellan Ånge kommuns utvecklingsenhet (arbetsgivare) och ÅFA (byggherre och arbetsmiljöansvarig). Under rivningsarbetet föll en arbetstagare ner från taket och bröt benet. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Amcor Flexibles Lund En arbetstagare fastnade med handen i en tryckpress. Pressen saknade fast förankrade eller förreglade skydd. Företagsbot kr. 2:a åklagarkammaren i Malmö C HSB Brf Delfinen i Kalmar Inte upprättat arbetsmiljöplan (takarbete på 6-7 meters höjd). Växjö AM Peab Sverige Platschef/samordningsansvarig Taket på en byggnad hos Volvo Wheel Loaders, Arvikaverken, skulle höjas. I samband med att gamla takstolar skulle demonteras välte en nio ton tung takstol av betong över den skylift som användes vid arbetet. En anställd hos en underentreprenör till Peab föll med balken över sig och dödades. Tingsrätten lyckades inte reda ut om det var Volvo eller Peab som hade samordningsansvaret. Värmlands tingsrätt Mål nr B Segeri Vid montering av väggelement (prefabricerade sandwichelement) lyfte man i ett armeringsjärn som slagits igenom överkanten av väggelementet, istället för att stroppa det. Armeringsjärnet skar igenom plåten, och elementet släppte. En montör träffades i huvudet, men klarade sig utan livshotande skador. En arbetsledare dömdes för grovt arbetsmiljöbrott i tingsrätten, och accepterade domen. Företaget och den skadade överklagade. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut: Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Hässleholms kommun En ventil i kylanläggningen på Österås ishall läckte ut ammoniak i ishallens kompressorrum. Räddningstjänsten larmades, liksom polis, ambulans och läkarbil. Däremot anmäldes inte tillbudet till Arbetsmiljöverket. Åklagaren yrkade på kronor i företagsbot för kommunen. Talan om företagsbot ogillas. Hässleholms tingsrätt Mål nr B

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 30 Wibax Samordningsansvarig Under 2004 påbörjades bygget av en produktionsanläggning för kemikalier. I samråd med då kända entreprenörer upprättades en arbetsmiljöplan i juni Två år senare, sommaren 2006, anlitades en ny entreprenör. Någon ny arbetsmiljöplan upprättades inte. En av entreprenörens anställda föll närmare tre meter. Den samordningsansvarige på kemiföretaget åtalades. Frågan var om arbetsmiljöplanen från 2004 fortfarande gällde. Luleå tingsrätt Mål nr B Vänerhamn Driftchef m/s Mangen låg 3 juli 2003 i Vänersborgs hamn för att lossa koks. Efter lossningen lämnade hamnarbetarna lastrummet. Av någon anledning blev en 19-årig sommarvikarie fördröjd. När den flera ton tunga och hydrauliskt styrda lastluckan stängdes kom han i kläm och dödades. Stuveribolagets säkerhetsföreskrifter var otillräckliga, eftersom de inte tog upp att besättningen inte fick börja lucka på innan man fått klartecken från signalmannen. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Villkorlig dom och 50 dagsböter á 300 kr. Vänersborgs tingsrätt Mål nr B Smålandsstenars Mekaniska Verkstad Använt saxlyft, rörliga bockkranar och stationära traverser med en lyftkapacitet överstigande 500 kg trots att de inte genomgått återkommande besiktning. Företagsbot kr AM Emmaus Använde bakgavellyft som inte besiktats. Södertörns tingsrätt Mål nr B DHL Exel Supply Chain (Sweden) Använt fyra plocktruckar trots att de inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads 1) VD 2) Arbetsledare Byggföretaget hade anlitats för att göra en tillbyggnad på en av kommunens fastigheter. För ett inledande rivningsarbete anlitades fem personer genom Farmartjänst. Vid rivningen av ett tak föll en av dem från taket och avled omedelbart. De båda åtalade hävdade att de personer som via Farmartjänst arbetade på arbetsplatsen var självständiga entreprenörer, och att byggbolaget därför inte hade något arbetsgivaransvar för dem. Tingsrätten avvisade det resonemanget. 1) 2) Villkorlig dom och 50 dagsböter á 210 kr. Vänersborgs tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 36 Vägverket Produktion Nord Platschef Under byggandet av Botniabanan skadades i mars 2005 föraren av en grävmaskin när en dola detonerade. Generalentreprenör var Vägverket Produktion Nord som i sin tur anlitade underentreprenörer, bland andra den skadade som drev ett eget aktiebolag med tre anställda. Vägverkets platschef åtalades, som arbetsmiljöansvarig och samordningsansvarig, för arbetsmiljöbrott. Hovrätten ogillade åtalet av två skäl: Den skadade stod inte i sådan beroendeställning att han kunde jämställas med en arbetstagare. Det fanns instruktioner och rutiner för hur riskerna med dolor skulle hanteras och de var kända för samtliga entreprenörer. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter á 330 kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Enskild firma (trädgårdsanläggning) Arbetstagare skadades på grund av att de använde arbetsutrustning som helt klart var avsedd att användas för annat ändamål. Företagsbot kr. Lokal åklagare i Visby AM Bennys Gräv Använt en bandgrävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 39 Mark&Schakt i Obbola 40 Söderlunds Schakt & Transport 41 Dagab Använt bandgrävmaskin trots att den inte besiktats i vederbörlig ordning. Använt bandgrävmaskin trots att den inte genomgått återkommande besiktning. Inhyrd truckförare kolliderade med annan truck, och bröt höger fot. Brister i fråga om riskbedömning av truckhanteringen, avgränsning av transportled och introduktion och utbildning av inhyrd personal. Saknade rutiner för att vid inhyrning av personal beakta personalens kunskaper, erfarenheter och eventuella behov av utbildning. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B Umeå A Umeå A Företagsbot kr A Assa (Assa Abloy) Produktionschef En operatör fick vänster pekfinger krossat i en excenterpress som kördes utan att skyddsgaller var monterat. 50 dagsböter á 100 kr. Eskilstuna tingsrätt Mål nr B Bilstället B Lundströms Bil Etablerat byggarbetsplats utan att ha upprättat arbetsmiljöplan. Tillåtit inhyrd personal utföra asbestarbete utan att de erhållit föreskriven utbildning eller genomgått läkarundersökning A

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom Amfibieregementet, Amf 1. 1) 2) Vårdslöshet i sjötrafik, (ej arbetsmiljöbrott) 1) Regementschef 2) Värnpliktig båtchef Den 13 juni 2004 omkom två värnpliktiga när deras stridsbåt i hög fart kördes på av en bakomliggande stridsbåt under kolonnkörning utanför Sollenkroka ö i Stockholms skärgård. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Svea hovrätt Mål nr B ) Villkorlig dom och 50 dagsböter á 30 kr. 2) Stockholms tingsrätt Mål nr B Pålgård & Söner Kran 1) VD 2) En anställd på företaget hittades 21 november 2005 död under en kilo tung överrulle till en flistugg. Hur olyckan gått till har aldrig gått att säkert utreda. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 250 kr. 2) Företagsbot kr. Uppsala tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 46 Betong Demol 1) Styrelseordförande 2) styrelseledamot 3) Vid ett rivningsarbete i Norrköping i april 2007 användes ett par Bobcatmaskiner. En anställd klämdes ihjäl mellan skopan och maskinens tak. Säkerhetsanordningar var borttagna eller ur funktion. 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 400 kr. 2) 3) Företagsbot kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Båstad Hus Byggde flera villor utan att vare sig upprätta någon arbetsmiljöplan eller göra någon förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 48 Privatperson (byggherre) 49 Hooks Produktions Företagsbot kr AM Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter AM ) Företrädare för 2) I oktober 2006 fick en anställd kläm- och amputationsskador på vänster hand vid arbete i en excenterpress. Pressen hade varken fast skydd eller förreglad skyddsgrind. 1) 40 dagsböter á 170 kr. 2) Företagsbot kr A Norrköpings Tekniska Verkstads 1) VD 2) Produktionschef Den 28 april 2005 bröt en då 13- årig pojke båda underarmsbenen när han, med handskar på, fastnade i en pelarborrmaskin. Pojken hade följt med sin far till på arbetet vid Norrköpings Tekniska Verkstads för en tre dagars praktisk arbetslivsorientering (PRAO). Bolaget saknade fungerande rutiner för mottagning, introduktion och handledning av PRAO-elever. De bristfälliga rutiner som ändå fanns efterlevdes inte. Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B ) 80 dagsböter á 400 kr. 2) 80 dagsböter á 400 kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 51 Norrort Konditori (Balders bröd) 52 Polykemi VD Anmälde inte allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. 1) Teknisk chef 2) Avdelningschef 3) Avdelningschef 4) Vid två olika olyckor, 2004 och 2005, skadade arbetstagare händerna i en skruvtransportör, respektive vingblandare. Åklagaren hävdade att maskinerna var otillräckligt skyddade, och att det brustit i riskbedömningar och säkerhetsinstruktioner. Tekniske chefen hade gjort sig skyldig till grovt arbetsmiljöbrott i båda fallen hävdade åklagaren. För Polykemi yrkades företagsbot på kronor. 40 dagsböter á 480 kr. City åklagarkammare i Stockholm AM ) 2) 3) 4) Yrkandet om företagsbot ogillas. Ystads tingsrätt Mål nr B Alvesta Byggtjänst Einarsson och Hagblom Företrädare för En inhyrd arbetare föll ner från ett tak på en byggarbetsplats i Värnamo, och ådrog sig frakturer på både revben och nyckelben. Det saknades skyddsräcke på arbetsplatsen. 50 dagsböter á 160 kr A Fogelstad Säteri Förvaltning Företrädare/byggherre Inte upprättat arbetsmiljöplan. 30 dagsböter á 120 kr. Katrineholms tingsrätt Mål nr B Hörnqvists Ställningsmontage Företrädare för Den 14 augusti 2003 höll en 48- årig byggnadsarbetare på att montera ned en fasadställning då han föll 12 meter, och dog i fallet. Han hade inte använt den anvisade säkerhetsselen. Den direkta orsaken till olyckan har aldrig kunnat klargöras. Mannens chef åtalades men friades i tingsrätten. Han hade visserligen varit oaktsam genom att han inte upprättat skriftliga instruktioner och riskbedömningar och inte haft rutiner för att kontrollera att skyddsutrustningen verkligen användes, men oaktsamheten hade inte förorsakat olyckan. Hovrätten gör samma bedömning. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Sundsvalls tingsrätt Mål nr B Viby Rinkaby Maskiner Inte upprättat arbetsmiljöplan för ombyggnad av butiks- och kontorslokal. Företagsbot kr. Kristianstads tingsrätt Mål nr B Svensk Stenmiljö Platschef Inte i tid (inom fyra månader) skickat resultat från kvartsmätningar till Arbetsmiljöverket. Platschefen åtalades, men friades därför att han inte fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig. Malmö tingsrätt Mål nr B

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 58 Mattias Knutsson Plåt Företrädare för En sommaranställd, som just slutat gymnasiet, klämde i juli 2005 vänster hand i en plåtbockningsmaskin så illa att tre fingrar fick amputeras. Företagets ägare åtalades för arbetsmiljöbrott, men friades av tingsrätten. Olyckan skedde inte för att feriearbetaren var dåligt underrättad om riskerna eller för att det saknades skriftlig riskbedömning. Åklagaren överklagade. Hovrätten konstaterade att det fanns ett orsakssamband mellan olyckan och bristande introduktion och handledning. 60 dagsböter á 150 kr. Göta hovrätt Mål nr B Norrköpings tingsrätt Mål nr B Lilla Vallskogs Lantbruks Företrädare för När man monterade ned en spannmålstork på en gård i Uppsala vek sig en plattform, och en man föll sex meter och fick bl a skador i ryggen. Mannen var anställd på Lilla Vallskog men hade fått uppdraget genom Farmartjänst. Lilla Vallskogs VD hade godkänt uppdraget. Åklagaren hävdade att det rörde sig om entreprenad och åtalade Lilla Vallskogs VD. Tingsrätten fann dock att det rörde sig om uthyrning av arbetskraft, och friade VDn. Uppsala tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 60 GHL Bilservice i Åtvidaberg. Använde billyftar trots att de inte besiktats. Företagsbot kr AM Åtvidabergs Bil&Plåtverkstad Använde billyftar trots att de inte besiktats AM NOÅS-Nordmuddring En mobilkran hade vid en återkommande besiktning fått fyra anmärkningar. I besiktningsintyget framhölls att kranen inte fick användas förrän bristerna åtgärdats. Bara två av bristerna åtgärdades, men kranen användes likafullt. 63 Ringhals Inte skickat skriftlig säkerhetsrapport till Arbetsmiljöverket i tid. Företagsbot kr. Luleå, lokal åklagare i Gällivare AM Företagsbot kr. Göteborgs AM ES ElektroSandberg Arbetsledare/ elarbetsansvarig Vid ett transformatorarbete i en stolpstation får en lärling volt genom kroppen och skadas svårt främst i händerna. Flera fingrar måste amputeras. Varbergs tingsrätt Mål nr B

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 65 DM Tak Företrädare för Vid ett takarbete på en villa i Skogås föll en arbetstagare ned och skadades allvarligt. På arbetsplatsen fanns varken fasta eller personliga fallskydd. 100 dagsböter á 50 kr. Södertörns tingsrätt Mål nr B Mecteam Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot kr AM Svalbovikens Kross Inte genomfört kontrollmätning av kvartshaltiga luftföroreningar. 68 Jonnys Bil&Plåt Använde två fordonslyftar trots att de inte var besiktade. 69 Enskild firma (bilverkstad) Använde billyftar som inte var besiktade. 70 LK Projektchef Inte hållit arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöplanen förvarades ovan jord.) Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Gällivare tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 71 Avesta Welding Platschef Den 7 maj 2004 fastnade en processoperatör med skyddsdräktens ärm kring den roterande axeln på en kemikalieblandares topp. Armen följde med en bit runt axeln och skadades. Platschefen åtalades för att inte ha riskbedömt arbetet vid blandarna och inte ha sett till att de rörliga axlarna försågs med skydd. Tingsrätten friade, eftersom det aldrig tidigare hade varit några incidenter med blandarna kunde platschefen inte lastas för att han inte gjort någon riskbedömning. Hovrätten hade en betydligt strängare syn på arbetsgivarens undersökningsplikt. 50 dagsböter á 500 kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Malmö tingsrätt Mål nr B Enskild firma (plattsättning-murning) Använt klätterplattform som inte genomgått föreskriven montagebesiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B Enskild firma (byggverksamhet) Använt klätterplattform som inte genomgått föreskriven montagebesiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 74 Returpack-Burk Svenska, En operatör öppnade grinden till en maskin som användes för att trycka ihop kartonger med returpet-flaskor. Han skulle rätta till en kartong som gått sönder. Den förreglade grinden hade dock (honom ovetande) manipulerats dagen innan, och helt plötsligt startade maskinen och operatören klämdes mellan en maskinarm och ett transportband. Företagsbot kr Onoff Butikschef En butiksanställd blev i juni 2007 biten och riven av en missbrukare med hepatit C. Händelsen anmäldes till Försäkringskassan, men inte till Arbetsmiljöverket ( 2 AMF). 30 dagsböter á 100 kr. Stockholms tingsrätt Mål nr B KG Sundboms Trafik Använt bakgavellyft som inte genomgått återkommande besiktning. Luleå tingsrätt Mål nr B Arpmo Pub och Nattklubb. Minderåriga arbetade efter klockan 23 utan tillstånd från Arbetsmiljöverket AM Svenska Lantmännen i Norrköping Använde telfer som inte besiktats AM Enskild firma (entreprenadverksamhet) Inte anmält användning eller förflyttning av mobilt krossverk till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Lillviken Inte upprättat arbetsmiljöplan. Luleå, lokal åklagare i Gällivare AM IKEA Svenska Försäljnings (Malmö) Använt två lastbryggor trots att de inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM

12 Övriga arbetsmiljörelaterade domar och godkända strafförelägganden Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Byggnadsarbetare (ej fört som arbetsmiljöbrott) Uppförde och klädde in en byggnadsställning i Karlshamn. Ställningen förankrades inte tillräckligt, och blåste därför omkull. En person skadades allvarligt av ställningen. 60 dagsböter. Karlskrona A Fenix Park Arbetstidslagen Två unga arbetstagare (lägerledare på ridläger) arbetade under två sjudagarsperioder utan att få minst 36 timmars sammanhängande ledighet AM Europa Flyer Vägarbetstidslagen (VAT) Inte registrerat arbetstider Hercules (ej fört som arbetsmiljöbrott) Pålkransförare Under pålningsarbeten på Björka handelsområde i Haparanda träffades en man av den 1,5 ton tunga hejaren och avled. Haparanda tingsrätt Mål nr B Förklaringar och liten arbetsmiljörättslig ordlista: Brott mot arbetsmiljölagen: Innefattar brott mot själva lagen (), mot arbetsmiljöförordningen (AMF) och mot Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Många bestämmelser i föreskrifterna är direkt straffsanktionerade. Arbetsmiljöbrott:. Brottsbalken kapitel 3, paragraf 10. När någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Omfattar, eller sjukdom samt framkallande av fara för annan. Böter: Penningböter är mildast och dagsböter strängast. Kan bara drabba fysisk person. Villkorlig dom: I praktiken det strängaste straffet för arbetsmiljöbrott. Kombineras i regel med dagsböter, i sällsynta fall med samhällstjänst. Företagsbot: Kan drabba företag och organisationer (näringsverksamhet) där arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmiljölagen begåtts. Kräver inte att någon enskild pekas ut som ansvarig. Samtidigt med de nya reglerna för företagsbot 1 juli 2006 infördes en regel om åtalsprövning. Den innebär att ett brott som kan föranleda talan om företagsbot och inte kan antas ge annan påföljd än böter får åtalas endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Företagsboten är den i dag vanligaste påföljden. Strafföreläggande: Ersätter åtal och rättegång. Ett godkänt strafföreläggande har samma rättsverkan som en fällande, lagakraftvunnen dom. Sammanställningen är gjord av Tema Arbetsmiljö på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Citera gärna, men ange källan. 12