HÖGAKTUELLT. Nummer 4, läsåret 01/02 Bromma Utgivare av detta nummer är Föräldraföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGAKTUELLT. Nummer 4, läsåret 01/02 Bromma 020531. Utgivare av detta nummer är Föräldraföreningen"

Transkript

1 HÖGAKTUELLT Nummer 4, läsåret 01/02 Bromma Utgivare av detta nummer är Föräldraföreningen OBS OBS OBS, LÄRARE, ELEVER M FL, SE TILL ATT DETTA NUMMER AV HÖGAKTUELLT VERKLIGEN KOMMER HEM TILL FÖRÄLDRARNA DIREKT KLASS 7 Det är alltid roligt att kunna berätta om sådant som blivit bättre. Så är fallet i klass 7 som enligt lärarna under terminen som gått gjort stora framsteg och där ordningen blivit bättre, kul att höra. Föräldraföreningen har tidigare engagerat sig en hel del för att få saker och ting att fungera bättre. Dessutom är det roligt att berätta att två elever i den klassen, Jenny Wellenius och Elsa Hosk tillsammans med 10 andra tjejer i Stockholm blivit uttagna att representera Stockholm i Nordiska Skolspelen nu under vecka 23 i grenen basket. Övriga grenar är friidrott och fotboll. Det spelas som en turnering med lag från Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. I år är Stockholm värd och tävlingarna är förlagda till Bosön på Lidingö. När spelen startade 1948 var tanken att främja den nordiska samhörighetskänslan genom att låta ungdomar som alltid är åringar från de olika länderna lära känna varann. Stockholms skolborgarråd Jan Björklund bjuder bl a alla deltagare på lunch i Stadshuset. Vår egen tillfällige rektor Bengt Ågren har själv under många år varit engagerad i Nordiska Skolspelen. Vi säger lycka till. Pål Hosk 1

2 STIPENDIER Föräldraföreningen kommer att dela ut stipendie till någon i skolpersonalen på avslutningen i Birgittakyrkan. Pål Hosk Höglandsskolans dag Ibland vill vädrets makter inte riktigt vara på ens sida, men det blev som vanligt en trevlig och fartfylld dag när Höglandsskolans dag gick av stapeln. Trots det envisa regnandet som började en stund efter rektors invigningstalande. För den som var utrustad med stor portmonnä gick det raskt att tömma den när kommersen satte fart av blomplantor, lotterier, godis, fikabröd, korvförsäljning, fiskdamm mm. I gymnastiksalen sjöng de mindre skolbarnen och i musiksalen kunde man avnjuta skönsång från elever från gymnasiet. På vägen till cafeterian i matsalen, som åk 2 i gymnasiet ansvarade för, stod tvättmedelsförsäljarna, rappa att till och med erbjuda leverans till dörren, bara man köpte tvättmedel. För oss föräldrar, som vet vilken avans det är på försäljningen av just tvättmedel, kan man bara inte säga nej.när man vet vad Kretaresan kan kosta om man inga får sålda! Och pssst, det är verkligen ett superbra tvättmedel! Som mamma till tre barn i skolan, behöver man göra en redig schemaläggning av de intensiva timmarna och undertecknad avslutade dagen med att bygga rymdraketer hos Eva Lundberg. Dagens högvinst (en vacker orkidé) lämnade jag i tryggt förvar på hatthyllan på Virvel. Bilderna från Höglandsskolans dag kan man se på föräldraföreningens hemsida Tack för en trevlig dag! Åsa Bergman Westerling (mamma till Kalle, Hanna och Olle) PS Kanske skulle 3:orna i gymnasiet kunna finansiera en del av kostnaden för gubbskivan genom försäljning av tex utrensade Cd-skivor? Eller varför inte, som för några år sedan, ha våffelteater (dvs. teaterföreställning med efterföljande våffla, det var så himla trevligt och bra ) 2

3 FÖRÄLDRAVANDRINGAR I kontakter med skolan har socialassistenterna framfört sin glädje över att man stött på flera föräldrar från Höglandsskolan som föräldravandrar och det behövs verkligen. Niklas Widebeck ansvarar från föräldraföreningens sida. I förra numret fanns ett schema. Har du frågor så ring Niklas. Hem mobil FÖRVALTNINGSRÅDSMÖTEN Skolans förvaltningsråd där rektor är ordförande och där lärarna, övrig personal, elevråd, gymnasieråd och föräldraförening är representerade har möte en gång i månaden. Föräldraföreningen som deltagit på samtliga möten anser att representationen är för dålig och att närvaron från de olika representanterna är för dålig. Vi anser att skolan har ansvaret att se till så rådet varje gång har en representant från varje läger. Därigenom sprids informationen bättre, demokratin och debattnivån höjs och skolan förs framåt på ett mer engagerat sätt. Tyvärr har de många rektorsbytena påverkat kontinuiteten i den här typen av verksamheter och föräldraföreningen har givetvis stora förhoppningar på den tillträdande rektorn. Pål Hosk 3

4 Vart tar pengarna vägen???.. RAPPORT FRÅN KASSÖREN undrar kanske de av er föräldrar som kommit ihåg att betala in avgiften till Föräldraföreningen som efter bästa förmåga fördelar pengarna till olika ändamål vilka främjar tillvaron för era barn. Så här har det på ett ungefär sett ut under det gångna läsåret: Gåspennan som vanligt har FF bekostat dessa tre elevstipendier till bästa novellister. Lekböcker Fritids har fått mycket trevliga och pedagogiska böcker om lekar. Videoband under våren har utbildningstv sänt en serie kallad Ramp och som i fyra program behandlat droger, alkohol, tobak samt en uppföljning. Bra och trevligt gjort av ungdomar för ungdomar. Dessa program har FF köpt in och skänker till skolan ha använda i dess undervisning. Uppehållsrummet gymnasiet har fått tillgång till ett rum som ska möbleras och utrustas vilket FF sponsrar. Sker ev först i höst. Personalstipendiet vi fortsätter med detta sedan ett par år nyinrättade stipendium som går till en lärare eller annan i skolans personal som särskilt väl har bidragit till en bra skolmiljö för barnen. Hemsidan FF har detta läsår fått en egen hemsida och domännamnet har förstås belastat budgeten. Besök hemsidan (adressen ska ej förväxlas med skolans) och korrespondera med oss i FF. Föreningen har detta läsår ett relativt stort överskott att föra över till nästa. Utgiftsposterna varierar ju under åren. För närmare deltaljer om budgeten är ni hjärtligt välkomna till Årsmötet som hålls i början av höstterminen. Håll utkik efter kallellse! Åsa Grenander 4

5 Designtävling Vår website (www.hoglandsskolan.org) samt Högaktuellt behöver en ansiktslyftning i form av ny design. Både ny form och nya färger. Föräldraföreningen utlyser härmed en Designtävling för att åstadkomma den nya grafiska kostymen. Priset är 1000:- och utbetalas kontant till vinnaren. Krav: Deltagaren måste vara elev på Höglandsskolan vårterminen Det inlämnade materialet ska helst vara i form av designmallar som går att tillämpa på hemsidan och Högaktuellt. Gärna PowerPoint-bilder. Det inlämnade materialet ska avspegla Höglandsskolan och dess unikhet. Priset utbetalas i slutet av vårterminen 2002 och vinnaren kommer att publiceras både i Högaktuellt och på hemsidan. Materialet måste vara inlämnat senast Föräldraförenings styrelse är jury. Tävlingsmaterialet sänds till eller Ulf Tingström, Skaldevägen 33, Bromma. Eventuella frågor besvaras av densamme. LITE OMRÅDESHISTORIA Numera då många köpt sina tomträtter härute och många allmänt tycker att tomträtt är ett otyg som är bra att bli av med kan det kanske vara intressant att se vad orsaken var att det applicerades på vårt område. Det har nämligen i högsta grad påverkat utseendet på området. Bakgrunden till systemet med tomträtt i Sverige, tomträttsinstitutet, har sitt ursprung i de sociala förhållanden som rådde i Stockholm vid sekelskiftet. Inom stenstaden var trångboddheten stor. Drömmen om det det egna hemmet i stadens utkant var samtidigt stor hos många av dessa trångbodda familjer. Problemet var att man inte hade råd att skaffa sig tomtmark och bygga ett litet hus på. 5

6 Den delvis överbefolkade stenstaden hade sin grund i den stora inflyttningen som skett från landsbygden i slutet av 1800-talet. Starka och drivande riksdagsmän samt i Stockholm även framstående tjänstemän inom stadens förvaltning var de som drev igenom denna jordreform som kom att kallas tomträtt. Det innebar att en familj utan större kapital bakom sig och utan större möjlighet att få låna upp kapital för att förvärva en tomt tecknade sig för en tomträtt där den lagfarne ägaren till tomträtten var staden. Endast stat och kommun fick upplåta tomträtter. Besittningsskyddet var stort och friheten att bestämma över tomträtten var väsentligt större än att bara hyra en tomt. Inskrivning av tomträtten kunde också ske men var från början inte obligatorisk. Förslag till ny lagstiftning hade lagts fram 1903 i riksdagen och 1909 uppläts de första tomträtterna i Sverige. Det var i Enskede, där Stockholm i början av 1900-talet för dess framtida expansion hade förvärvat stora lantegendomar. På brommasidan hade också stora lantegendomar förvärvats, bl a hela vårt område från Alvik och ända bort mot Vällingby. All denna mark organiserades i Lantegendomsnämnden. Namnet ser man ofta i gamla handlingar som rör våra hus. De första åren skedde en något trevande upplåtelse i Enskede, , då det verkligen uppläts tomter med sociala förtecken och med ytterst modesta villor ofta på bara 3 rum och kök. Dessa villor ligger runt Margaretavägen i Enskede om nu någon skulle vara intresserad att titta på hur dessa ser ut. Under de första åren kom man att inom Lantegendomsnämnden trimma in en helt ny organisation och samtidigt lära sig att tackla de ur kommunal synvinkel nya ekonomiska och juridiska frågor som dök upp. Nu tog man nya tag och 1913 hade man vänt sig till Brommasidan och upplät här ute på Äppelviksvägen den första tomträtten. Redan det allra första huset som uppläts här ute var både större och mer påkostat än i Enskede. Skälet var att läget längs Mälaren och det mer kuperade och varierade landskapet gav förutsättningar för en mer påkostad bebyggelse. Samtidigt skedde en intressant förändring. De nya grupper som härute tecknade sig för nya tomter och lät uppföra sina nya villor var inte längre arbetare och lägre tjänstemän som var fallet i Enskede. Nya grupper som egentligen i stor utsträckning hade den ekonomiska kapaciteten att själva köpa en tomt eller en färdig villa i något av de bättre villaområdena runt Stockholm valde det nya Bromma. För stadens styresmän var det viktigt att de stora investeringar som gjordes i denna nya infrastruktur härute betalade sig. Dessutom var anläggningskostnaderna för vägar och vvs betydligt dyrare härute än i Enskede på grund av den varierande topografin. Det var alltså en medveten strategi från stadens sida att göra den nya stadsdelen Äppelviken till ett hem för som man sa på den tiden bättre bemedlade tjänstemän. Det fanns också en annan skattepolitisk effekt från stadens sida. Genom att inkomsterna hos de boende blev högre blev givetvis intäkterna till staden väsentligt bättre. Man sneglade på de välmående Djursholm, Lidingö och Saltsjöbaden som ståtade med låg kommunalskatt. 6

7 Man kan säga att redan i Äppelviken var det från början så viktiga sociala argumentet med tomträtten borta. Nu gick dock allt av bara farten. Pressen uppmärksammade den mycket intensiva byggnadsverksamheten härute mer och mer och i stort sett alltid i mycket positiva ordalag. Egentligen ifrågasattes inte tomträttsinstitutet under den här perioden. Den kritik som kom var från kommunerna runt Stockholm Stad som såg den stora expansionen på Enskedesidans och Brommasidans tomträttsområden som en allvarlig konkurrent till de egna trädgårdsstadsplanerna. Samtidigt som tomt efter tomt uppläts i Äppelviken förbättrades kommunikationerna mellan Bromma och stan drogs vår kära tolva ut till Äppelviken på den tiden innan tranebergsbron fanns låg en öppningsbar pontonbro för spårväg och biltrafik över tranebergssund. Betalningen av tomträttsavgälderna erlades i början kontant till ett speciellt kontor som var beläget på Ekstigen i Äppelviken. För varje hus som restes måste alltid redovisas en kostnadsbudget. Dessa kostnadsbudgetar som i detalj beskrev husets utrustning, materialval mm fanns för de flesta husen kvar till för några år sedan då tekniska nämndhuset och stadsmuseet schabblade bort det mesta. Tomträtten var nu så etablerad och populariteten att flytta hit så stor att man började minska storleken på tomterna för att få in fler hus. Samtidigt växte storleken på husen. De allra flesta husen ritades av Lantegendomsnämndens egen mycket kompetenta arkitektbyrå på uppdrag av och i samråd med den nya tomträttsinnehavaren som just tecknat sig för en tomt i ett av de nya stadsplanelagda kvarteren. Ständigt togs nya kvarter i anspråk och 12:an följde successivt med. Länge fanns en stor vändslinga här vid Höglandstorget men 1929 blev den klar ända ut till Nockeby ändhållplats även där med stor vändslinga. Eftersom i stort sett hela vårt område var jungfrulig mark, i princip utan vare sig byggnader eller vägar att ta hänsyn till var det ett lättsamt arbete för stadsplaneingenjörerna. Här och var sparades mark för parker eller offentliga byggnader, främst framtida skolmark. När de största husen byggdes, de i Nockeby, planerade man att på Nockebytoppen där det tidigare låg ett dagis under kraftledningen, resa ett slags tomträttsområdets triumftorn med restaurant och utsiktstorn. Av dessa storstilade planer blev intet. Husen runt Nockebytoppen som byggdes kom i en tid då ju depressionen var som värst. Kritik hade också börjat komma mot alltför luxuösa hus på tomträttsmark. Problemet var att det var lättare att bli av med dessa påkostade hus för byggarna än om de byggde enklare och mindre hus. Staden utövade en mycket hård kontroll av byggena vilket vi idag kan tacka för. Husen håller en för tiden hög kvalité. Nytt för Brommaområdet var att man här började att bygga på spekulation. Det gick till så att en byggmästare som hade goda vitsord från tidigare byggen fick teckna sig för en tomt. När han byggt huset och det slutbesiktigats utan anmärkning sålde han. Därefter gick han till staden igen för att teckna sig för en 7

8 ny tomt. Hade han skött sig väl i det senaste bygget fick han ånyo teckna sig för en tomt. Dock fanns en del byggmästare som en andra gång inte kom igenom stadens nålsöga och alltså inte fick teckna sig för en ny tomt. Tomträttslagen har ändrats mycket lite under de år den funnit. Detaljbestämmelser i tomträttskontrakten har bara ändrats några gånger under alla år. Tomträttsavgälden som fastställdes i fast penningvärde var egentligen de som fick hela systemet att kollapsa. Exempelvis fastställdes för vår egen tomträtt att den första tomträttsinnehavaren skulle betala en avgäld på 65:- per kvartal från 1 juli 1928 och 60 år framåt. Avtalet slöts den 13 juli Detta innebar att 1988 års nya avgäld fick en minst sagt dramatisk ökning. Stockholm stad hade uppenbara problem med tidningsrubriker som Hon fick sin hyra höjd med %! Eftersom väldigt många tomträtter började gå ut på 70 talet var också diskussionen igång och detta var början till fallet så att säga. Ingen anade väl då att det skulle vara politiskt genomförbart att kunna förvärva sin tomträtt på de sätt som nu skett. Min personliga reflexion över hela tomträttssystemet i vårt område är dock att för den som uppskattar den för tiden moderna bebyggelsen, den enhetliga karaktären och det synnerligen professionella genomförandet aldrig hade varit möjligt utan tomträtten som grund. Genom att tanken och idén med tomträtten förfelades vartefter området byggdes ut, framförallt här uppe i Höglandet och Nockeby, startades en återgång till den sociala tanke som var upprinnelsen till tomträttsinstitutet. Detta skedde genom att börja upplåta mindre tomter avsedda för små villabyggnader där den huvudsakliga arbetsinsatsen med att uppföra huset låg hos tomträttsinnehavaren själv. Dessa så kallade självbyggerihus byggdes i de från 1927 planlagda småstugeområdena. Olovslund i Bromma och Pungpinan i Enskede var de första områdena i Sverige med denna princip som fick många efterföljare. För att få teckna sig för en tomt i dessa områden måste inkomsten ligga inom ett visst intervall. Därigenom fick man den sociala styrning som från början varit en ledstjärna. Idag finns inga problem att belåna en tomträtt i förhållande till en fastighet åtminstone inte i våra områden men från början var det annorlunda. De etablerade kreditinstituten med bankerna i spetsen ansåg att säkerheten i tomträtten var för osäker och vägrade belåning. På så vis grundade Stockholms Stad själva ett kreditinstitut Stockholms Tomträttskassa som lånade ut mot säkerhet i tomträtten. Med tiden kom Tomträttskassan att få en allt mindre betydelse eftersom bankerna med tiden började acceptera tomträtten som en fullgod säkerhet. Vilka var nu dessa föregångsmän som såg till att vårt område överhuvudtaget kom till? 8

9 Främst var det Carl Lindhagen, son till Albert Lindhagen (Lindhagensgatan och Lindhagensplan) Albert Lindhagen var den som låg bakom innerstadens nya stadsplan från Carl Lindhagen var en socialliberal politiker som så småningom blev Stockholms borgmästare. Han bosatte sig själv runt 1917 i ett stort hus på Poppelvägen i Äppelviken. Så småningom lät han en av Sveriges mest kända arkitekter, Ragnar Östberg, som just skapat Stockholms mest förnäma byggnad Stadshuset, rita ett nytt hus åt honom. Man kan väl utan överdrift säga att det inte lär ha varit så svårt för honom att få teckna sig för en av de bästa tomterna just då Vid den tiden var byggnationen som mest intensiv i kvarteren runt Höglandstorget och tomten i fråga ligger på höger sida längst ut på Vinghästvägen. Där kunde han som en åldrande man blicka ut över stora delar av Ålsten, Mälaren och en del av övriga staden. Jag förmodar att han var nöjd! En annan förgrundsman var Hermann Ygberg (Herman Ygbergs Väg) som liksom Carl Lindhagen brann för trädgårdsstadsidén. Han ligger bakom en stor del av planeringen av området, gatornas dragning mm. Till sist Stockholms fastighetsdirektör Axel Dahlberg som bl a låg bakom den effektiva organisation som möjliggjorde den exempellöst snabba byggnationen med individuellt ritade och helt platsbyggda hus. Han bosatte sig själv på Bergviksvägen 37 i Smedslätten. Att utveckla tankar om tomträtten är kanske inte det roligaste att läsa om men vårt område är så intimt förknippat med detta att jag tyckte några rader kunde vara på sin plats. Nästa gång får jag hitta på något annat. Är det något du undrar över om vårt område så hör gärna av dig så kan vi kanske ta upp det i nästa nummer som utkommer i höst. Men först skall vi ha en skön sommar med våra kära barn! 9

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr.

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. Årsredovisning Föreningen Föräldravandring på Östermalm 1 januari 31 december 2008 Verksamhetsberättelse Under året har vi haft fyra styrelsemöten samt ett antal ytterligare informella möten för att driva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

NYHETSBREV NR. 2 2010

NYHETSBREV NR. 2 2010 NYHETSBREV NR. 2 2010 Hej alla medlemmar i Spårvägens Tennisklubb! Julen närmar sig med stormsteg och tennishösten här i Kärrtorps Tennishall är snart slut. Alla vi som jobbar i Spårvägens Tennisklubb

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Nu är det dags att avsluta läsåret 2006-2007 och informera om nästa läsår 2007-2008. Förskolan/Fritids Förskolans avdelningar

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni 9 13 juni Denna vecka har vi haft prisutdelning i MFK:s alla turneringar. Första, andra och tredjepris samt fair play och Skapandes Bästa kompis. Till höger ser vi Isak kolla äktheten i silvermedaljen

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Coaching inom idrott och arbetsliv

Coaching inom idrott och arbetsliv Coaching inom idrott och arbetsliv Coaching Det här arbetet bygger mycket på min egen coachfilosofi, som jag med hjälp av föredömen (interna, externa coachkollegor och spelare, samt en företagsledare 1

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan.

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV OBJEKTET... 3 UPPLÅTELSE/ÖVERLÅTELSE... 4

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Kallade Namn Representerar Närvarande

Kallade Namn Representerar Närvarande Mötesplats Stallmästaregatan 32 Utfärdare Isagel Cedefamn Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesdatum 2011-04-12 Telefon 0768-93 31 20 Kallade Namn Representerar Närvarande

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013

GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013 GRÖNA SKOLGÅRDAR 2013 Pedagogiskt uterum med tak i S:t Lars park Utepedagogik i förskolan och grundskolan integrering av natur och rum i S:t Lars Park. Antalet förskolor och grundskolor ökar successivt

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Ett särskilt varmt välkommen vill vi hälsa våra nya musikklasselever som genomfört lyckade antagningsprov och som därigenom skapat sig möjlighet att

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 33 On 19/5 Lå 09/10 BUSSKORT - ELEVER Busskortet ni fick i augusti ska ni vara rädda om!

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer