Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang"

Transkript

1 Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

2 Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Volontärbyrån våren Om du vill komma i kontakt med oss, ring eller mejla Volontärbyrån

3 Hej! För tionde året i rad har vi genomfört vår Volontärbarometer. Vi har frågat över tusen volontärer vad de har engagerat sig inom, varför, och vad det har gett dem. För femte året i rad kan vi se att den starkaste drivkraften är att hjälpa och stödja andra. Vi ser också att det blir allt viktigare för volontärerna att förstå föreningens syfte och mål och i år säger hela 84 procent av volontärerna att detta är mycket viktigt för dem. På Volontärbyrån får vi ibland höra att få vill engagera sig regelbundet. Men vi kan konstatera att bland dem som hittat sina ideella uppdrag via Volontärbyrån söker sig de flesta, sju av tio, till uppdrag där man engagerar sig flera gånger i månaden eller till och med i veckan. Vi vet att det är många unga som söker sitt allra första ideella uppdrag i livet via Volontärbyrån. Vi är glada över att vi kan hjälpa dem att hitta ideella uppdrag där de får utlopp för sitt engagemang och får chans att påverka inom områden de brinner för. När vi frågade volontärerna vad de fått ut av sitt ideella engagemang hamnade jag känner att jag har hjälpt andra människor i topp, tätt följt av jag har fått kunskap och erfarenhet. Ett citat, från en av volontärerna, illustrerar detta: Jag mår bra och har kunskaper och erfarenheter som är nyfunna. Resultatet från årets Volontärbarometer inspirerar oss att fortsätta att arbeta för att ännu fler människor ska hitta ideella organisationer att engagera sig för. Och 97 procent av volontärerna sa också att de vill fortsätta att engagera sig ideellt det kommande året det är vi mycket glada för! Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån Juni 2015 Om undersökningen Årets volontärbarometer hade 1231 svarande. Av de svarande i undersökningen har 71 procent engagerat sig ideellt. Innan vi går djupare in på resultatet, presenteras här några vanliga begrepp som används i undersökningen. Ideellt engagemang är ett frivilligt engagemang som genomförs av egen lust och vilja och utan betalning. Volontär, frivillig och ideell är synonyma begrepp som används för att beskrivs en person som engagerar sig ideellt. 3

4 Om att vara volontär Jag vill hjälpa människor som av olika skäl och anledningar lever i utsatthet. Man, 54 år, Stockholm Att stödja och hjälpa toppar för 5:e året i rad Var fjärde volontär säger att den främsta anledningen till att de började att engagera sig ideellt var att de ville hjälpa och stödja andra. 17 procent ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar och 12 procent ville göra en insats inom ett specifikt område såsom miljö, idrott och socialt arbete. De främsta anledningarna till ideellt engagemang 1. Jag ville hjälpa och stödja andra. (26 procent) 2. Jag ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar. (17 procent) 3. Jag ville göra en insats inom ett specifikt område. (12 procent) 4. Jag ville använda mina kunskaper och lära mig saker. (12 procent) 5. Jag ville förbättra samhället. (10 procent) Jag vill göra en insats och höja rösten för de som inte har den möjligheten. Kvinna, 23 år, Lund Mitt personliga intresse har haft stor betydelse Man, 39 år, Malmö Använda min tid på ett meningsfullt sätt. Kvinna, 58 år, Tyresö Jag ville lära känna nya människor. Kvinna, 26 år Göteborg Många vill vara läxläsare och funktionärer Av de som engagerat sig under 2014 har 31 procent engagerat sig som funktionärer eller på evenemang. 28 procent har gjort direkta hjälpinsatser i direktkontakt med andra människor. Volontärerna har exempelvis ägnat sig åt läxläsning, hembesök hos äldre eller suttit i telefonjourer. 27 procent har ägnat sig åt praktiska insatser såsom kökshjälp, butiksförsäljning, renovering eller transport. 4

5 Intresset för socialt arbete ökar Intresset för att engagera sig i socialt arbete, exempelvis engagemang mot hemlöshet för brottsoffer eller inom integration, har ökat med 17 procent sedan 2013 till 34 procent under procent har engagerat sig i föreningar som stödjer exempelvis barn och ungdomar, kvinnor och pensionärer. 20 procent har engagerat sig i internationella frågor och bistånd. I vilken typ av förening har du varit ideelllt engagerad under 2014? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% SOCIALT ARBETE (t.ex. integration, hemlöshet, brottsofferjourer) 34% MÄNNISKOR (t.ex. barn-, ungdom-, kvinnooch pensionärsföreningar) HUMANITÄRA HJÄLPFÖRENINGAR ( t. ex. internationella frågor/biståndsarbete i utlandet) 20% 29% ÖVRIGA IDEELLA FÖRENINGAR KULTURFÖRENINGAR (t.ex. teater- och museiföreningar) SKOLA, UTBILDNING och PEDAGOGIK (t. ex. studentföreningar) RELIGIÖSA FÖRENINGAR ( t ex. Svenska kyrkan eller frikyrkor) SPORT och FRITID (t ex. idrotts- och friluftsföreningar) DJUR (t.ex. djurrättsorganisationer) ALLMÄNNA INTRESSEORGANISATIONER INOM CIVILSAMHÄLLET (t.ex. konsumentkooperativ, föreningar för boende) HÄLSA, VÅRD och OMSORG (t.ex. patientoch anhörigorganisationer) MILJÖ och NATUR (t. ex. miljöorganisationer) 12% 10% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 5

6 Regelbundet engagemang populärt I undersökningen frågar vi också på vilket sätt de frivilliga vill engagera sig ideellt. Sju av tio svarade att de föredrar regelbundna insatser och 50 procent kan tänka sig att göra engångsinsatser. Varannan vill också göra uppdrag som kräver utbildning, kunskap eller erfarenhet och 30 procent vill göra ideella uppdrag på distans, exempelvis hemifrån. Hur kan du tänka dig att engagera dig ideellt? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% Regelbundna insatser 51% 50% 49% I något som kräver utbildning/ kunskap eller erfarenhet Engångsinsats Organiserad gruppaktivitet 30% På distans Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under I genomsnitt blev 35 procent medlemmar I den organisation där det är möjligt att bli medlem, blev 35 procent medlemmar i den ideella organisation där de började engagera sig ideellt. 31 procent fick aldrig frågan om medlemskap eller vet inte hur de skulle kunna bli medlemmar i den förening där de engagerar sig ideellt. 25 procent ville inte bli medlemmar. Huvudsaken är att man gör något, antingen genom medlemskap eller konkreta insatser eller både och. Medlemskapet visar att jag tror på och fullt stödjer den förening jag hjälper. Kvinna, 32 år, Stockholm Genom att vara medlem meddelar jag att jag tror på det föreningen tror på och strävar efter och stöttar dem i det. Kvinna, 35 år, Stockholm Jag stöder gärna en bra ideell förening, både med insats och med en liten medlemsavgift. Kvinna, 67 år, Stockholm För mig hör engagemang och medlemskap ihop, men man kan vara medlem utan engagemang. Engagemang utan medlemskap känns för mig ologiskt. Kvinna, 32 år, Göteborg 6

7 Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under Volontärernas främsta bidrag är att de varit ett stöd för andra Att ha hjälpt andra är det vanligaste svaret på frågan om vad volontären främst har bidragit med i sitt ideella engagemang. 29 procent svarade att de har hjälpt/gett stöd åt andra människor, 20 procent svarade att de har gjort en konkret insats. 15 procent svarade att de har använt sina kunskaper och 14 procent att de har bidragit med sin tid. Vad tycker du främst att du har bidragit med som volontär? Välj ett alternativ...jag har hjälpt/gett stöd åt andra människor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 29%...Jag har gjort en konkret insats...jag har använt min kunskap och erfarenhet...jag har bidragit med min tid 15% 14% 21%...Jag har visat medmänsklighet...jag har varit med och förbättrat samhället...jag har påverkat inom ett specifikt område (t.ex. miljö, idrott, socialt arbete)...jag har varit en röst för andra människor...jag har uppfyllt min skyldighet som medborgare...jag har bidragit med mitt nätverk 4% 4% 2% 1% 1% 10% Volontärernas engagemang har gjort skillnad Volontärerna fick i undersökningen lista de tre främsta sakerna de har fått ut av sitt ideella engagemang. Volontärerna svarade att de främst har hjälpt andra människor, fått kunskap och erfarenheter och att de har känt sig behövda och uppskattade. Många volontärer svarade också att de har fått mer meningsfullt liv. Med mitt engagemang har jag hjälpt en specifik medmänniska. Kvinna, 45 år, Göteborg 7

8 Vad volontärerna främst fått ut av sitt ideella engagemang 1. Hjälpt andra människor (26 procent) 2. Fått kunskap och erfarenhet (23 procent) 3. Känt sig behövda (14 procent) 4. Fått ett mer meningsfullt liv (10 procent) 5. Haft roligt (9 procent) Mycket handlar om vilka frågor man brinner för vilket jag tror har en förklaring i var man kommer ifrån, vilken bakgrund man har. Vilken politisk eller livsideologi man har. Jag är lyckligt lottad på många sett, har insett det och vill ge tillbaka till människor som inte haft det lika lätt. Man, 33 år, Stockholm Jag känner att jag gjort en insats och förbättrat samhället. Kvinna, 58, Stockholm Mycket viktigt att förstå föreningens syfte Vi frågade volontärerna vad som viktigast när de börjar engagera sig ideellt. 84 procent av de svarande tycker att det är mycket viktigt är att förstå föreningens syfte och mål. 77 procent tycker att det är mycket viktigt att förstå sitt eget ansvar. 48 procent tycker att det är mycket viktigt att få introduktion och utbildning för sitt uppdrag. 22 procent tycker att det är mycket viktigt att få information om medlemskap. 16 procent tycker att det är mycket viktigt att veta om de är försäkrade eller inte, 13 procent att de kan få ett intyg efter avslutat ideellt engagemang. Vad är viktigt för dig när du börjar engagera dig i en förening? Svara på samtliga alternativ. Det är mycket viktigt... Att förstå föreningens syfte/mål Att förstå vilket ansvar jag har Att få introduktion/utbildning Att få information om medlemskap Att veta om jag är försäkrad av Att jag kan få ett intyg 8

9 Ideella föreningar påverkar volontärer i valet att engagera sig ideellt Jag blev intresserad av att bekämpa trafficking när jag var ung. Då kunde jag inte riktigt göra något förutom att berätta om det för människor jag kände. Nu har jag hitta en förening med människor som faktiskt brinner för samma sak, där jag kan diskutera detta med och bolla med idéer, det gjorde mig otroligt glad och det känns som att man äntligen kan börja göra en skillnad! Kvinna, 19 år, Haninge I undersökningen ställde vi frågan vad det främst är som påverkar människor att börja engagera sig ideellt. 38 procent säger att ideella föreningars budskap och kampanjer har påverkat dem mest. 18 procent svarade att den politiska debatten påverkar dem mest och 16 procent att släkt och vänner har störst påverkan i valet av ideellt engagemang. 12 procent fick upp ögonen för ideellt engagemang via media och åtta procent blev ideellt engagerade via sitt företag. I fritextsvaren lyfter volontärerna fram att viljan kommer inifrån och att det är deras egen vilja och drivkraft som påverkat dem att engagera sig ideellt. I fritextsvaren finns också fler svar som vittnar om att den politiska debatten och det politiska läget påverkat dem att engagera sig ideellt. Vem eller vad påverkar dig främst i ditt val av ideellt engagemang? Välj ett alternativ. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ideella föreningar (t. ex. kampanjer) 38% Politiska debatten Min släkt/vänner Media 12% 16% 18% Företag (t. ex. information om att Arbetskamrater/skolkamrater 6% 8% Jag är uppväxt med att vilja hjälpa folk runt om kring mig och det är något jag alltid gjort. Kvinna, 24 år, Stockholm Vill påverka riktningen av samhället med det jag kan. Man, -84, Solna Att känna att man gör något litet för att hjälpa till förminskar känslan av politisk hopplöshet! Man, 27 år, Stockholm 9

10 Framtiden Intresset för ideellt engagemang stort även i framtiden Vi frågade hur många som kan tänka sig att engagera sig ideellt under de kommande tolv månaderna. Nästan alla, 97 procent, svarade att de kan tänka sig att engagera sig ideellt nästa år. Av de som svarade nej på frågan sade 56 procent att de har arbete eller studier som måste prioriteras före ett ideellt uppdrag. 22 procent svarade att de har andra fritidsaktiviteter som de prioriterar före ett ideellt engagemang. Engagemang inom det sociala området lockar mest framöver I undersökningen frågar vi inom vilka områden som volontärerna kan tänka sig att engagera sig i framtiden. Sex av tio svarade att de vill engagera sig i socialt arbete inom exempelvis integration, hemlöshet och brottsofferverksamhet. 56 procent svarar att de kan tänka sig att engagera sig för föreningar som arbetar med barn/ungdomar-, kvinnor- och pensionärer och 48 procent svarande att de kan tänka sig att engagera sig i internationella frågor eller biståndsarbete. Kan du tänka dig att engagera dig det kommande året? 3% 97% Ja Nej 10

11 Fler vill ta ledaruppdrag framöver Vi frågade också vad volontärerna kan tänka sig att göra framöver och då lockade alla uppgifter, men framförallt var intresset för att engagera sig i ett ideellt ledaruppdrag stort. I dag ägnar sig 11 procent åt ledaruppdrag men så många som var tredje säger att de vill göra det i framtiden. De uppgifter som är mest populära i dag, som läxläsning, evenemangshjälp och stödinsatser för utsatta människor är även det som volontärerna vill ägna sig åt i framtiden. Vilken typ av ideella insatser har du genomfört under 2014? Vad skulle du kunna tänka dig göra i framtiden? Kryssa i relevanta alternativ, FLER svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% 50% EVENEMANGSHJÄLP (t. ex. funktionär, värd vid evenemang) DIREKTA HJÄLPINSATSER (t. ex. stödsamtal, hembesök, telefonjour) insatser i direkt kontakt med mottagaren 28% 31% 45% 45% PRAKTISKT ARBETE (t. ex. kökshjälp, butiksförsäljning, renovering, transport) 27% 35% UTBILDNING och PEDAGOGISKA INSATSER (t.ex. läxläsning, tolkning, träna språk) 22% 42% ADMINISTRATION/KONTORSARBETE (t. ex. ekonomi, datahantering, IT, medlemsregistrering) 19% 32% Gjort under 2014 INSAMLING (t.ex. kläder, pengar, leksaker) 15% 27% Kan tänka mig i framtiden INFORMATION/KOMMUNIKATION (t. ex. medlemsrekrytering, marknadsföring) 14% 19% STYRELSE- eller andra FÖRTROENDEUPPDRAG 13% 27% LEDARUPPDRAG (t.ex. volontärsamordning, projektledning) 11% 36% KONSTNÄRLIGA och KULTURELLA INSATSER (t.ex. hantverk, teckna och måla, formgivning) 8% 25% 11

12 Vilka har svarat I undersökningen har vi ställt frågor till personer, av dessa svarade 1231 personer. Volontärbarometern grundar sig därför på deras svar. Sammansättningen av personerna som svarade på undersökningen ser ut på följande vis. Ålder 30 % är mellan år 26 % är mellan år 14 % är mellan år 13 % är mellan år 11 % är mellan år 6 % är från 66 år och uppåt Bostadsort 51 % bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 44 % bor i mellanstora städer eller större orter 5 procent bor på mindre orter i landet Kön 78 % är kvinnor 19 % är män 1 % har annan könsidentitet 2 % vill inte ange Högsta utbildningsnivå 55 % har studerat på högskola/universitet 28% har studerat på gymnasiet 10 % har annan eftergymnasial utbildning 7 % har studerat på grundskola Sysselsättning 52 % arbetar hel- eller deltid 26 % studerar 11 % är pensionärer 8 % är arbetssökande 2 % är sjukskrivna eller föräldralediga eller har annan sysselsättning 12

13 Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge människor möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Om Volontärbyrån webbplats Under 2014 hade Volontärbyråns webbplats, besök på och vi förmedlade 6550 intresseanmälningar till 1740 ideella uppdrag hos 580 ideella organisationer. Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag är mycket uppskattad av volontärerna och hela 96 procent rekommenderar andra att använda Volontärbyrån. 61 procent hittade Volontärbyrån genom att själv söka på internet. 16 procent hittade Volontärbyrån via media, sociala medier, länkar från andra organisationers nyhetsbrev eller hemsidor. 15 procent fick tips från vänner, kollegor eller bekanta. På ett lätthanterligt sätt gör Volontärbyrån det möjligt att ta kontakt med ideella föreningar och uppdrag man kanske inte hade hittat annars. Kvinna, 25 år, Uppsala Det finns en mängd olika uppdrag annonserade och det är lätt att söka efter det man är intresserad av att engagera sig för. Man, 24 år, Stockholm 13

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer