Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang"

Transkript

1 Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

2 Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Volontärbyrån våren Om du vill komma i kontakt med oss, ring eller mejla Volontärbyrån

3 Hej! För tionde året i rad har vi genomfört vår Volontärbarometer. Vi har frågat över tusen volontärer vad de har engagerat sig inom, varför, och vad det har gett dem. För femte året i rad kan vi se att den starkaste drivkraften är att hjälpa och stödja andra. Vi ser också att det blir allt viktigare för volontärerna att förstå föreningens syfte och mål och i år säger hela 84 procent av volontärerna att detta är mycket viktigt för dem. På Volontärbyrån får vi ibland höra att få vill engagera sig regelbundet. Men vi kan konstatera att bland dem som hittat sina ideella uppdrag via Volontärbyrån söker sig de flesta, sju av tio, till uppdrag där man engagerar sig flera gånger i månaden eller till och med i veckan. Vi vet att det är många unga som söker sitt allra första ideella uppdrag i livet via Volontärbyrån. Vi är glada över att vi kan hjälpa dem att hitta ideella uppdrag där de får utlopp för sitt engagemang och får chans att påverka inom områden de brinner för. När vi frågade volontärerna vad de fått ut av sitt ideella engagemang hamnade jag känner att jag har hjälpt andra människor i topp, tätt följt av jag har fått kunskap och erfarenhet. Ett citat, från en av volontärerna, illustrerar detta: Jag mår bra och har kunskaper och erfarenheter som är nyfunna. Resultatet från årets Volontärbarometer inspirerar oss att fortsätta att arbeta för att ännu fler människor ska hitta ideella organisationer att engagera sig för. Och 97 procent av volontärerna sa också att de vill fortsätta att engagera sig ideellt det kommande året det är vi mycket glada för! Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån Juni 2015 Om undersökningen Årets volontärbarometer hade 1231 svarande. Av de svarande i undersökningen har 71 procent engagerat sig ideellt. Innan vi går djupare in på resultatet, presenteras här några vanliga begrepp som används i undersökningen. Ideellt engagemang är ett frivilligt engagemang som genomförs av egen lust och vilja och utan betalning. Volontär, frivillig och ideell är synonyma begrepp som används för att beskrivs en person som engagerar sig ideellt. 3

4 Om att vara volontär Jag vill hjälpa människor som av olika skäl och anledningar lever i utsatthet. Man, 54 år, Stockholm Att stödja och hjälpa toppar för 5:e året i rad Var fjärde volontär säger att den främsta anledningen till att de började att engagera sig ideellt var att de ville hjälpa och stödja andra. 17 procent ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar och 12 procent ville göra en insats inom ett specifikt område såsom miljö, idrott och socialt arbete. De främsta anledningarna till ideellt engagemang 1. Jag ville hjälpa och stödja andra. (26 procent) 2. Jag ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar. (17 procent) 3. Jag ville göra en insats inom ett specifikt område. (12 procent) 4. Jag ville använda mina kunskaper och lära mig saker. (12 procent) 5. Jag ville förbättra samhället. (10 procent) Jag vill göra en insats och höja rösten för de som inte har den möjligheten. Kvinna, 23 år, Lund Mitt personliga intresse har haft stor betydelse Man, 39 år, Malmö Använda min tid på ett meningsfullt sätt. Kvinna, 58 år, Tyresö Jag ville lära känna nya människor. Kvinna, 26 år Göteborg Många vill vara läxläsare och funktionärer Av de som engagerat sig under 2014 har 31 procent engagerat sig som funktionärer eller på evenemang. 28 procent har gjort direkta hjälpinsatser i direktkontakt med andra människor. Volontärerna har exempelvis ägnat sig åt läxläsning, hembesök hos äldre eller suttit i telefonjourer. 27 procent har ägnat sig åt praktiska insatser såsom kökshjälp, butiksförsäljning, renovering eller transport. 4

5 Intresset för socialt arbete ökar Intresset för att engagera sig i socialt arbete, exempelvis engagemang mot hemlöshet för brottsoffer eller inom integration, har ökat med 17 procent sedan 2013 till 34 procent under procent har engagerat sig i föreningar som stödjer exempelvis barn och ungdomar, kvinnor och pensionärer. 20 procent har engagerat sig i internationella frågor och bistånd. I vilken typ av förening har du varit ideelllt engagerad under 2014? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% SOCIALT ARBETE (t.ex. integration, hemlöshet, brottsofferjourer) 34% MÄNNISKOR (t.ex. barn-, ungdom-, kvinnooch pensionärsföreningar) HUMANITÄRA HJÄLPFÖRENINGAR ( t. ex. internationella frågor/biståndsarbete i utlandet) 20% 29% ÖVRIGA IDEELLA FÖRENINGAR KULTURFÖRENINGAR (t.ex. teater- och museiföreningar) SKOLA, UTBILDNING och PEDAGOGIK (t. ex. studentföreningar) RELIGIÖSA FÖRENINGAR ( t ex. Svenska kyrkan eller frikyrkor) SPORT och FRITID (t ex. idrotts- och friluftsföreningar) DJUR (t.ex. djurrättsorganisationer) ALLMÄNNA INTRESSEORGANISATIONER INOM CIVILSAMHÄLLET (t.ex. konsumentkooperativ, föreningar för boende) HÄLSA, VÅRD och OMSORG (t.ex. patientoch anhörigorganisationer) MILJÖ och NATUR (t. ex. miljöorganisationer) 12% 10% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 5

6 Regelbundet engagemang populärt I undersökningen frågar vi också på vilket sätt de frivilliga vill engagera sig ideellt. Sju av tio svarade att de föredrar regelbundna insatser och 50 procent kan tänka sig att göra engångsinsatser. Varannan vill också göra uppdrag som kräver utbildning, kunskap eller erfarenhet och 30 procent vill göra ideella uppdrag på distans, exempelvis hemifrån. Hur kan du tänka dig att engagera dig ideellt? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% Regelbundna insatser 51% 50% 49% I något som kräver utbildning/ kunskap eller erfarenhet Engångsinsats Organiserad gruppaktivitet 30% På distans Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under I genomsnitt blev 35 procent medlemmar I den organisation där det är möjligt att bli medlem, blev 35 procent medlemmar i den ideella organisation där de började engagera sig ideellt. 31 procent fick aldrig frågan om medlemskap eller vet inte hur de skulle kunna bli medlemmar i den förening där de engagerar sig ideellt. 25 procent ville inte bli medlemmar. Huvudsaken är att man gör något, antingen genom medlemskap eller konkreta insatser eller både och. Medlemskapet visar att jag tror på och fullt stödjer den förening jag hjälper. Kvinna, 32 år, Stockholm Genom att vara medlem meddelar jag att jag tror på det föreningen tror på och strävar efter och stöttar dem i det. Kvinna, 35 år, Stockholm Jag stöder gärna en bra ideell förening, både med insats och med en liten medlemsavgift. Kvinna, 67 år, Stockholm För mig hör engagemang och medlemskap ihop, men man kan vara medlem utan engagemang. Engagemang utan medlemskap känns för mig ologiskt. Kvinna, 32 år, Göteborg 6

7 Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under Volontärernas främsta bidrag är att de varit ett stöd för andra Att ha hjälpt andra är det vanligaste svaret på frågan om vad volontären främst har bidragit med i sitt ideella engagemang. 29 procent svarade att de har hjälpt/gett stöd åt andra människor, 20 procent svarade att de har gjort en konkret insats. 15 procent svarade att de har använt sina kunskaper och 14 procent att de har bidragit med sin tid. Vad tycker du främst att du har bidragit med som volontär? Välj ett alternativ...jag har hjälpt/gett stöd åt andra människor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 29%...Jag har gjort en konkret insats...jag har använt min kunskap och erfarenhet...jag har bidragit med min tid 15% 14% 21%...Jag har visat medmänsklighet...jag har varit med och förbättrat samhället...jag har påverkat inom ett specifikt område (t.ex. miljö, idrott, socialt arbete)...jag har varit en röst för andra människor...jag har uppfyllt min skyldighet som medborgare...jag har bidragit med mitt nätverk 4% 4% 2% 1% 1% 10% Volontärernas engagemang har gjort skillnad Volontärerna fick i undersökningen lista de tre främsta sakerna de har fått ut av sitt ideella engagemang. Volontärerna svarade att de främst har hjälpt andra människor, fått kunskap och erfarenheter och att de har känt sig behövda och uppskattade. Många volontärer svarade också att de har fått mer meningsfullt liv. Med mitt engagemang har jag hjälpt en specifik medmänniska. Kvinna, 45 år, Göteborg 7

8 Vad volontärerna främst fått ut av sitt ideella engagemang 1. Hjälpt andra människor (26 procent) 2. Fått kunskap och erfarenhet (23 procent) 3. Känt sig behövda (14 procent) 4. Fått ett mer meningsfullt liv (10 procent) 5. Haft roligt (9 procent) Mycket handlar om vilka frågor man brinner för vilket jag tror har en förklaring i var man kommer ifrån, vilken bakgrund man har. Vilken politisk eller livsideologi man har. Jag är lyckligt lottad på många sett, har insett det och vill ge tillbaka till människor som inte haft det lika lätt. Man, 33 år, Stockholm Jag känner att jag gjort en insats och förbättrat samhället. Kvinna, 58, Stockholm Mycket viktigt att förstå föreningens syfte Vi frågade volontärerna vad som viktigast när de börjar engagera sig ideellt. 84 procent av de svarande tycker att det är mycket viktigt är att förstå föreningens syfte och mål. 77 procent tycker att det är mycket viktigt att förstå sitt eget ansvar. 48 procent tycker att det är mycket viktigt att få introduktion och utbildning för sitt uppdrag. 22 procent tycker att det är mycket viktigt att få information om medlemskap. 16 procent tycker att det är mycket viktigt att veta om de är försäkrade eller inte, 13 procent att de kan få ett intyg efter avslutat ideellt engagemang. Vad är viktigt för dig när du börjar engagera dig i en förening? Svara på samtliga alternativ. Det är mycket viktigt... Att förstå föreningens syfte/mål Att förstå vilket ansvar jag har Att få introduktion/utbildning Att få information om medlemskap Att veta om jag är försäkrad av Att jag kan få ett intyg 8

9 Ideella föreningar påverkar volontärer i valet att engagera sig ideellt Jag blev intresserad av att bekämpa trafficking när jag var ung. Då kunde jag inte riktigt göra något förutom att berätta om det för människor jag kände. Nu har jag hitta en förening med människor som faktiskt brinner för samma sak, där jag kan diskutera detta med och bolla med idéer, det gjorde mig otroligt glad och det känns som att man äntligen kan börja göra en skillnad! Kvinna, 19 år, Haninge I undersökningen ställde vi frågan vad det främst är som påverkar människor att börja engagera sig ideellt. 38 procent säger att ideella föreningars budskap och kampanjer har påverkat dem mest. 18 procent svarade att den politiska debatten påverkar dem mest och 16 procent att släkt och vänner har störst påverkan i valet av ideellt engagemang. 12 procent fick upp ögonen för ideellt engagemang via media och åtta procent blev ideellt engagerade via sitt företag. I fritextsvaren lyfter volontärerna fram att viljan kommer inifrån och att det är deras egen vilja och drivkraft som påverkat dem att engagera sig ideellt. I fritextsvaren finns också fler svar som vittnar om att den politiska debatten och det politiska läget påverkat dem att engagera sig ideellt. Vem eller vad påverkar dig främst i ditt val av ideellt engagemang? Välj ett alternativ. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ideella föreningar (t. ex. kampanjer) 38% Politiska debatten Min släkt/vänner Media 12% 16% 18% Företag (t. ex. information om att Arbetskamrater/skolkamrater 6% 8% Jag är uppväxt med att vilja hjälpa folk runt om kring mig och det är något jag alltid gjort. Kvinna, 24 år, Stockholm Vill påverka riktningen av samhället med det jag kan. Man, -84, Solna Att känna att man gör något litet för att hjälpa till förminskar känslan av politisk hopplöshet! Man, 27 år, Stockholm 9

10 Framtiden Intresset för ideellt engagemang stort även i framtiden Vi frågade hur många som kan tänka sig att engagera sig ideellt under de kommande tolv månaderna. Nästan alla, 97 procent, svarade att de kan tänka sig att engagera sig ideellt nästa år. Av de som svarade nej på frågan sade 56 procent att de har arbete eller studier som måste prioriteras före ett ideellt uppdrag. 22 procent svarade att de har andra fritidsaktiviteter som de prioriterar före ett ideellt engagemang. Engagemang inom det sociala området lockar mest framöver I undersökningen frågar vi inom vilka områden som volontärerna kan tänka sig att engagera sig i framtiden. Sex av tio svarade att de vill engagera sig i socialt arbete inom exempelvis integration, hemlöshet och brottsofferverksamhet. 56 procent svarar att de kan tänka sig att engagera sig för föreningar som arbetar med barn/ungdomar-, kvinnor- och pensionärer och 48 procent svarande att de kan tänka sig att engagera sig i internationella frågor eller biståndsarbete. Kan du tänka dig att engagera dig det kommande året? 3% 97% Ja Nej 10

11 Fler vill ta ledaruppdrag framöver Vi frågade också vad volontärerna kan tänka sig att göra framöver och då lockade alla uppgifter, men framförallt var intresset för att engagera sig i ett ideellt ledaruppdrag stort. I dag ägnar sig 11 procent åt ledaruppdrag men så många som var tredje säger att de vill göra det i framtiden. De uppgifter som är mest populära i dag, som läxläsning, evenemangshjälp och stödinsatser för utsatta människor är även det som volontärerna vill ägna sig åt i framtiden. Vilken typ av ideella insatser har du genomfört under 2014? Vad skulle du kunna tänka dig göra i framtiden? Kryssa i relevanta alternativ, FLER svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% 50% EVENEMANGSHJÄLP (t. ex. funktionär, värd vid evenemang) DIREKTA HJÄLPINSATSER (t. ex. stödsamtal, hembesök, telefonjour) insatser i direkt kontakt med mottagaren 28% 31% 45% 45% PRAKTISKT ARBETE (t. ex. kökshjälp, butiksförsäljning, renovering, transport) 27% 35% UTBILDNING och PEDAGOGISKA INSATSER (t.ex. läxläsning, tolkning, träna språk) 22% 42% ADMINISTRATION/KONTORSARBETE (t. ex. ekonomi, datahantering, IT, medlemsregistrering) 19% 32% Gjort under 2014 INSAMLING (t.ex. kläder, pengar, leksaker) 15% 27% Kan tänka mig i framtiden INFORMATION/KOMMUNIKATION (t. ex. medlemsrekrytering, marknadsföring) 14% 19% STYRELSE- eller andra FÖRTROENDEUPPDRAG 13% 27% LEDARUPPDRAG (t.ex. volontärsamordning, projektledning) 11% 36% KONSTNÄRLIGA och KULTURELLA INSATSER (t.ex. hantverk, teckna och måla, formgivning) 8% 25% 11

12 Vilka har svarat I undersökningen har vi ställt frågor till personer, av dessa svarade 1231 personer. Volontärbarometern grundar sig därför på deras svar. Sammansättningen av personerna som svarade på undersökningen ser ut på följande vis. Ålder 30 % är mellan år 26 % är mellan år 14 % är mellan år 13 % är mellan år 11 % är mellan år 6 % är från 66 år och uppåt Bostadsort 51 % bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 44 % bor i mellanstora städer eller större orter 5 procent bor på mindre orter i landet Kön 78 % är kvinnor 19 % är män 1 % har annan könsidentitet 2 % vill inte ange Högsta utbildningsnivå 55 % har studerat på högskola/universitet 28% har studerat på gymnasiet 10 % har annan eftergymnasial utbildning 7 % har studerat på grundskola Sysselsättning 52 % arbetar hel- eller deltid 26 % studerar 11 % är pensionärer 8 % är arbetssökande 2 % är sjukskrivna eller föräldralediga eller har annan sysselsättning 12

13 Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge människor möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Om Volontärbyrån webbplats Under 2014 hade Volontärbyråns webbplats, besök på och vi förmedlade 6550 intresseanmälningar till 1740 ideella uppdrag hos 580 ideella organisationer. Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag är mycket uppskattad av volontärerna och hela 96 procent rekommenderar andra att använda Volontärbyrån. 61 procent hittade Volontärbyrån genom att själv söka på internet. 16 procent hittade Volontärbyrån via media, sociala medier, länkar från andra organisationers nyhetsbrev eller hemsidor. 15 procent fick tips från vänner, kollegor eller bekanta. På ett lätthanterligt sätt gör Volontärbyrån det möjligt att ta kontakt med ideella föreningar och uppdrag man kanske inte hade hittat annars. Kvinna, 25 år, Uppsala Det finns en mängd olika uppdrag annonserade och det är lätt att söka efter det man är intresserad av att engagera sig för. Man, 24 år, Stockholm 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Att vilja förändra. Om samhällsengagerat arbete. Malin Roux och Åsa Helg

Att vilja förändra. Om samhällsengagerat arbete. Malin Roux och Åsa Helg et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Att vilja förändra Om samhällsengagerat arbete Malin Roux och Åsa Helg 1 att vilja förändra Om samhällsengagerat arbete Har du någon gång funderat på att engagera

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer. Rekrytera mångfald. Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer

En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer. Rekrytera mångfald. Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer Rekrytera mångfald 2 Rekrytera mångfald Inledning Hur når vi fler personer, framförallt unga med annan bakgrund än de vi når idag?.

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner:

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner: Digital kopia skicka till folkhälsostrateg den xxxx-xx-xx Behandlad i välfärdsgruppen den xxxx-xx-xx Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt Vid frågor kontakta folkhälsostrateg, telefon 0413-626

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

TILLSAMMANS SÄTTER VI UPPSALA PÅ KARTAN SOM ELITIDROTTSSTAD.

TILLSAMMANS SÄTTER VI UPPSALA PÅ KARTAN SOM ELITIDROTTSSTAD. ledare eller en skjutsande förälder så arbetar vi gemensamt mot toppen och Sveriges bästa elitidrottsstad. Alla har vi en viktig roll att fylla. med över 20 idrotter för elitaktiva? Idrott berör alla på

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer