Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang"

Transkript

1 Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

2 Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Volontärbyrån våren Om du vill komma i kontakt med oss, ring eller mejla Volontärbyrån

3 Hej! För tionde året i rad har vi genomfört vår Volontärbarometer. Vi har frågat över tusen volontärer vad de har engagerat sig inom, varför, och vad det har gett dem. För femte året i rad kan vi se att den starkaste drivkraften är att hjälpa och stödja andra. Vi ser också att det blir allt viktigare för volontärerna att förstå föreningens syfte och mål och i år säger hela 84 procent av volontärerna att detta är mycket viktigt för dem. På Volontärbyrån får vi ibland höra att få vill engagera sig regelbundet. Men vi kan konstatera att bland dem som hittat sina ideella uppdrag via Volontärbyrån söker sig de flesta, sju av tio, till uppdrag där man engagerar sig flera gånger i månaden eller till och med i veckan. Vi vet att det är många unga som söker sitt allra första ideella uppdrag i livet via Volontärbyrån. Vi är glada över att vi kan hjälpa dem att hitta ideella uppdrag där de får utlopp för sitt engagemang och får chans att påverka inom områden de brinner för. När vi frågade volontärerna vad de fått ut av sitt ideella engagemang hamnade jag känner att jag har hjälpt andra människor i topp, tätt följt av jag har fått kunskap och erfarenhet. Ett citat, från en av volontärerna, illustrerar detta: Jag mår bra och har kunskaper och erfarenheter som är nyfunna. Resultatet från årets Volontärbarometer inspirerar oss att fortsätta att arbeta för att ännu fler människor ska hitta ideella organisationer att engagera sig för. Och 97 procent av volontärerna sa också att de vill fortsätta att engagera sig ideellt det kommande året det är vi mycket glada för! Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån Juni 2015 Om undersökningen Årets volontärbarometer hade 1231 svarande. Av de svarande i undersökningen har 71 procent engagerat sig ideellt. Innan vi går djupare in på resultatet, presenteras här några vanliga begrepp som används i undersökningen. Ideellt engagemang är ett frivilligt engagemang som genomförs av egen lust och vilja och utan betalning. Volontär, frivillig och ideell är synonyma begrepp som används för att beskrivs en person som engagerar sig ideellt. 3

4 Om att vara volontär Jag vill hjälpa människor som av olika skäl och anledningar lever i utsatthet. Man, 54 år, Stockholm Att stödja och hjälpa toppar för 5:e året i rad Var fjärde volontär säger att den främsta anledningen till att de började att engagera sig ideellt var att de ville hjälpa och stödja andra. 17 procent ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar och 12 procent ville göra en insats inom ett specifikt område såsom miljö, idrott och socialt arbete. De främsta anledningarna till ideellt engagemang 1. Jag ville hjälpa och stödja andra. (26 procent) 2. Jag ville göra en konkret insats istället för att skänka pengar. (17 procent) 3. Jag ville göra en insats inom ett specifikt område. (12 procent) 4. Jag ville använda mina kunskaper och lära mig saker. (12 procent) 5. Jag ville förbättra samhället. (10 procent) Jag vill göra en insats och höja rösten för de som inte har den möjligheten. Kvinna, 23 år, Lund Mitt personliga intresse har haft stor betydelse Man, 39 år, Malmö Använda min tid på ett meningsfullt sätt. Kvinna, 58 år, Tyresö Jag ville lära känna nya människor. Kvinna, 26 år Göteborg Många vill vara läxläsare och funktionärer Av de som engagerat sig under 2014 har 31 procent engagerat sig som funktionärer eller på evenemang. 28 procent har gjort direkta hjälpinsatser i direktkontakt med andra människor. Volontärerna har exempelvis ägnat sig åt läxläsning, hembesök hos äldre eller suttit i telefonjourer. 27 procent har ägnat sig åt praktiska insatser såsom kökshjälp, butiksförsäljning, renovering eller transport. 4

5 Intresset för socialt arbete ökar Intresset för att engagera sig i socialt arbete, exempelvis engagemang mot hemlöshet för brottsoffer eller inom integration, har ökat med 17 procent sedan 2013 till 34 procent under procent har engagerat sig i föreningar som stödjer exempelvis barn och ungdomar, kvinnor och pensionärer. 20 procent har engagerat sig i internationella frågor och bistånd. I vilken typ av förening har du varit ideelllt engagerad under 2014? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% SOCIALT ARBETE (t.ex. integration, hemlöshet, brottsofferjourer) 34% MÄNNISKOR (t.ex. barn-, ungdom-, kvinnooch pensionärsföreningar) HUMANITÄRA HJÄLPFÖRENINGAR ( t. ex. internationella frågor/biståndsarbete i utlandet) 20% 29% ÖVRIGA IDEELLA FÖRENINGAR KULTURFÖRENINGAR (t.ex. teater- och museiföreningar) SKOLA, UTBILDNING och PEDAGOGIK (t. ex. studentföreningar) RELIGIÖSA FÖRENINGAR ( t ex. Svenska kyrkan eller frikyrkor) SPORT och FRITID (t ex. idrotts- och friluftsföreningar) DJUR (t.ex. djurrättsorganisationer) ALLMÄNNA INTRESSEORGANISATIONER INOM CIVILSAMHÄLLET (t.ex. konsumentkooperativ, föreningar för boende) HÄLSA, VÅRD och OMSORG (t.ex. patientoch anhörigorganisationer) MILJÖ och NATUR (t. ex. miljöorganisationer) 12% 10% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 5

6 Regelbundet engagemang populärt I undersökningen frågar vi också på vilket sätt de frivilliga vill engagera sig ideellt. Sju av tio svarade att de föredrar regelbundna insatser och 50 procent kan tänka sig att göra engångsinsatser. Varannan vill också göra uppdrag som kräver utbildning, kunskap eller erfarenhet och 30 procent vill göra ideella uppdrag på distans, exempelvis hemifrån. Hur kan du tänka dig att engagera dig ideellt? Kryssa i relevanta alternativ. Fler svar möjliga. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% Regelbundna insatser 51% 50% 49% I något som kräver utbildning/ kunskap eller erfarenhet Engångsinsats Organiserad gruppaktivitet 30% På distans Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under I genomsnitt blev 35 procent medlemmar I den organisation där det är möjligt att bli medlem, blev 35 procent medlemmar i den ideella organisation där de började engagera sig ideellt. 31 procent fick aldrig frågan om medlemskap eller vet inte hur de skulle kunna bli medlemmar i den förening där de engagerar sig ideellt. 25 procent ville inte bli medlemmar. Huvudsaken är att man gör något, antingen genom medlemskap eller konkreta insatser eller både och. Medlemskapet visar att jag tror på och fullt stödjer den förening jag hjälper. Kvinna, 32 år, Stockholm Genom att vara medlem meddelar jag att jag tror på det föreningen tror på och strävar efter och stöttar dem i det. Kvinna, 35 år, Stockholm Jag stöder gärna en bra ideell förening, både med insats och med en liten medlemsavgift. Kvinna, 67 år, Stockholm För mig hör engagemang och medlemskap ihop, men man kan vara medlem utan engagemang. Engagemang utan medlemskap känns för mig ologiskt. Kvinna, 32 år, Göteborg 6

7 Sju av tio engagerar sig flera gånger i månaden När vi frågade volontärerna hur ofta de engagerat sig under 2014 svarade fyra av tio (39 procent) att de engagerat sig en eller flera gånger i veckan. 32 procent engagerade sig en eller par gånger i månaden, 18 procent några gånger under året och 11 procent gjorde en engångsinsats under Volontärernas främsta bidrag är att de varit ett stöd för andra Att ha hjälpt andra är det vanligaste svaret på frågan om vad volontären främst har bidragit med i sitt ideella engagemang. 29 procent svarade att de har hjälpt/gett stöd åt andra människor, 20 procent svarade att de har gjort en konkret insats. 15 procent svarade att de har använt sina kunskaper och 14 procent att de har bidragit med sin tid. Vad tycker du främst att du har bidragit med som volontär? Välj ett alternativ...jag har hjälpt/gett stöd åt andra människor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 29%...Jag har gjort en konkret insats...jag har använt min kunskap och erfarenhet...jag har bidragit med min tid 15% 14% 21%...Jag har visat medmänsklighet...jag har varit med och förbättrat samhället...jag har påverkat inom ett specifikt område (t.ex. miljö, idrott, socialt arbete)...jag har varit en röst för andra människor...jag har uppfyllt min skyldighet som medborgare...jag har bidragit med mitt nätverk 4% 4% 2% 1% 1% 10% Volontärernas engagemang har gjort skillnad Volontärerna fick i undersökningen lista de tre främsta sakerna de har fått ut av sitt ideella engagemang. Volontärerna svarade att de främst har hjälpt andra människor, fått kunskap och erfarenheter och att de har känt sig behövda och uppskattade. Många volontärer svarade också att de har fått mer meningsfullt liv. Med mitt engagemang har jag hjälpt en specifik medmänniska. Kvinna, 45 år, Göteborg 7

8 Vad volontärerna främst fått ut av sitt ideella engagemang 1. Hjälpt andra människor (26 procent) 2. Fått kunskap och erfarenhet (23 procent) 3. Känt sig behövda (14 procent) 4. Fått ett mer meningsfullt liv (10 procent) 5. Haft roligt (9 procent) Mycket handlar om vilka frågor man brinner för vilket jag tror har en förklaring i var man kommer ifrån, vilken bakgrund man har. Vilken politisk eller livsideologi man har. Jag är lyckligt lottad på många sett, har insett det och vill ge tillbaka till människor som inte haft det lika lätt. Man, 33 år, Stockholm Jag känner att jag gjort en insats och förbättrat samhället. Kvinna, 58, Stockholm Mycket viktigt att förstå föreningens syfte Vi frågade volontärerna vad som viktigast när de börjar engagera sig ideellt. 84 procent av de svarande tycker att det är mycket viktigt är att förstå föreningens syfte och mål. 77 procent tycker att det är mycket viktigt att förstå sitt eget ansvar. 48 procent tycker att det är mycket viktigt att få introduktion och utbildning för sitt uppdrag. 22 procent tycker att det är mycket viktigt att få information om medlemskap. 16 procent tycker att det är mycket viktigt att veta om de är försäkrade eller inte, 13 procent att de kan få ett intyg efter avslutat ideellt engagemang. Vad är viktigt för dig när du börjar engagera dig i en förening? Svara på samtliga alternativ. Det är mycket viktigt... Att förstå föreningens syfte/mål Att förstå vilket ansvar jag har Att få introduktion/utbildning Att få information om medlemskap Att veta om jag är försäkrad av Att jag kan få ett intyg 8

9 Ideella föreningar påverkar volontärer i valet att engagera sig ideellt Jag blev intresserad av att bekämpa trafficking när jag var ung. Då kunde jag inte riktigt göra något förutom att berätta om det för människor jag kände. Nu har jag hitta en förening med människor som faktiskt brinner för samma sak, där jag kan diskutera detta med och bolla med idéer, det gjorde mig otroligt glad och det känns som att man äntligen kan börja göra en skillnad! Kvinna, 19 år, Haninge I undersökningen ställde vi frågan vad det främst är som påverkar människor att börja engagera sig ideellt. 38 procent säger att ideella föreningars budskap och kampanjer har påverkat dem mest. 18 procent svarade att den politiska debatten påverkar dem mest och 16 procent att släkt och vänner har störst påverkan i valet av ideellt engagemang. 12 procent fick upp ögonen för ideellt engagemang via media och åtta procent blev ideellt engagerade via sitt företag. I fritextsvaren lyfter volontärerna fram att viljan kommer inifrån och att det är deras egen vilja och drivkraft som påverkat dem att engagera sig ideellt. I fritextsvaren finns också fler svar som vittnar om att den politiska debatten och det politiska läget påverkat dem att engagera sig ideellt. Vem eller vad påverkar dig främst i ditt val av ideellt engagemang? Välj ett alternativ. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ideella föreningar (t. ex. kampanjer) 38% Politiska debatten Min släkt/vänner Media 12% 16% 18% Företag (t. ex. information om att Arbetskamrater/skolkamrater 6% 8% Jag är uppväxt med att vilja hjälpa folk runt om kring mig och det är något jag alltid gjort. Kvinna, 24 år, Stockholm Vill påverka riktningen av samhället med det jag kan. Man, -84, Solna Att känna att man gör något litet för att hjälpa till förminskar känslan av politisk hopplöshet! Man, 27 år, Stockholm 9

10 Framtiden Intresset för ideellt engagemang stort även i framtiden Vi frågade hur många som kan tänka sig att engagera sig ideellt under de kommande tolv månaderna. Nästan alla, 97 procent, svarade att de kan tänka sig att engagera sig ideellt nästa år. Av de som svarade nej på frågan sade 56 procent att de har arbete eller studier som måste prioriteras före ett ideellt uppdrag. 22 procent svarade att de har andra fritidsaktiviteter som de prioriterar före ett ideellt engagemang. Engagemang inom det sociala området lockar mest framöver I undersökningen frågar vi inom vilka områden som volontärerna kan tänka sig att engagera sig i framtiden. Sex av tio svarade att de vill engagera sig i socialt arbete inom exempelvis integration, hemlöshet och brottsofferverksamhet. 56 procent svarar att de kan tänka sig att engagera sig för föreningar som arbetar med barn/ungdomar-, kvinnor- och pensionärer och 48 procent svarande att de kan tänka sig att engagera sig i internationella frågor eller biståndsarbete. Kan du tänka dig att engagera dig det kommande året? 3% 97% Ja Nej 10

11 Fler vill ta ledaruppdrag framöver Vi frågade också vad volontärerna kan tänka sig att göra framöver och då lockade alla uppgifter, men framförallt var intresset för att engagera sig i ett ideellt ledaruppdrag stort. I dag ägnar sig 11 procent åt ledaruppdrag men så många som var tredje säger att de vill göra det i framtiden. De uppgifter som är mest populära i dag, som läxläsning, evenemangshjälp och stödinsatser för utsatta människor är även det som volontärerna vill ägna sig åt i framtiden. Vilken typ av ideella insatser har du genomfört under 2014? Vad skulle du kunna tänka dig göra i framtiden? Kryssa i relevanta alternativ, FLER svar möjliga. 0% 10% 20% 30% 40% 50% EVENEMANGSHJÄLP (t. ex. funktionär, värd vid evenemang) DIREKTA HJÄLPINSATSER (t. ex. stödsamtal, hembesök, telefonjour) insatser i direkt kontakt med mottagaren 28% 31% 45% 45% PRAKTISKT ARBETE (t. ex. kökshjälp, butiksförsäljning, renovering, transport) 27% 35% UTBILDNING och PEDAGOGISKA INSATSER (t.ex. läxläsning, tolkning, träna språk) 22% 42% ADMINISTRATION/KONTORSARBETE (t. ex. ekonomi, datahantering, IT, medlemsregistrering) 19% 32% Gjort under 2014 INSAMLING (t.ex. kläder, pengar, leksaker) 15% 27% Kan tänka mig i framtiden INFORMATION/KOMMUNIKATION (t. ex. medlemsrekrytering, marknadsföring) 14% 19% STYRELSE- eller andra FÖRTROENDEUPPDRAG 13% 27% LEDARUPPDRAG (t.ex. volontärsamordning, projektledning) 11% 36% KONSTNÄRLIGA och KULTURELLA INSATSER (t.ex. hantverk, teckna och måla, formgivning) 8% 25% 11

12 Vilka har svarat I undersökningen har vi ställt frågor till personer, av dessa svarade 1231 personer. Volontärbarometern grundar sig därför på deras svar. Sammansättningen av personerna som svarade på undersökningen ser ut på följande vis. Ålder 30 % är mellan år 26 % är mellan år 14 % är mellan år 13 % är mellan år 11 % är mellan år 6 % är från 66 år och uppåt Bostadsort 51 % bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 44 % bor i mellanstora städer eller större orter 5 procent bor på mindre orter i landet Kön 78 % är kvinnor 19 % är män 1 % har annan könsidentitet 2 % vill inte ange Högsta utbildningsnivå 55 % har studerat på högskola/universitet 28% har studerat på gymnasiet 10 % har annan eftergymnasial utbildning 7 % har studerat på grundskola Sysselsättning 52 % arbetar hel- eller deltid 26 % studerar 11 % är pensionärer 8 % är arbetssökande 2 % är sjukskrivna eller föräldralediga eller har annan sysselsättning 12

13 Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge människor möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Om Volontärbyrån webbplats Under 2014 hade Volontärbyråns webbplats, besök på och vi förmedlade 6550 intresseanmälningar till 1740 ideella uppdrag hos 580 ideella organisationer. Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag är mycket uppskattad av volontärerna och hela 96 procent rekommenderar andra att använda Volontärbyrån. 61 procent hittade Volontärbyrån genom att själv söka på internet. 16 procent hittade Volontärbyrån via media, sociala medier, länkar från andra organisationers nyhetsbrev eller hemsidor. 15 procent fick tips från vänner, kollegor eller bekanta. På ett lätthanterligt sätt gör Volontärbyrån det möjligt att ta kontakt med ideella föreningar och uppdrag man kanske inte hade hittat annars. Kvinna, 25 år, Uppsala Det finns en mängd olika uppdrag annonserade och det är lätt att söka efter det man är intresserad av att engagera sig för. Man, 24 år, Stockholm 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016

Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016 Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016 Innehåll Volontärbyrån 2017 Layout och text: Vanja Höglund och Anna Snell Foto: Joel Ahlgren, Linn Ejdersand Ilustrationer:

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att vilja förändra. Om samhällsengagerat arbete. Malin Roux och Åsa Helg

Att vilja förändra. Om samhällsengagerat arbete. Malin Roux och Åsa Helg et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Att vilja förändra Om samhällsengagerat arbete Malin Roux och Åsa Helg 1 att vilja förändra Om samhällsengagerat arbete Har du någon gång funderat på att engagera

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Volontärbarometern 2009

Volontärbarometern 2009 Volontärbarometern 2009 Volontärbyråns undersökning kring varför personer engagerar sig ideellt och vad de får ut av sitt engagemang Jag har fått inblick i vad som behövs göras och jag har själv kunnat

Läs mer

Volontärbarometern 2010

Volontärbarometern 2010 Volontärbarometern 2010 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Stockholm 1 december 2010 Det viktigaste är att jag mött så många andra människor

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Socialtjänstnämnden beslutar att bevilja Forum för Frivilligt Socialt Arbete kr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2008.

Socialtjänstnämnden beslutar att bevilja Forum för Frivilligt Socialt Arbete kr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2008. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SOTN 2007-11-22 SID 1 (6) 2007-10-12 Handläggare: Karin Hansson Nyberg Telefon: 508 25 019 Till Socialtjänstnämnden Volontärbyrån Ansökan om fortsatt ekonomiskt

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015#

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# Utvecklingsprojektet En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# 1" BAKGRUND: Vår målbild Vision #! Svenska(Brukshundklubben(är(en(organisa4on(i(världsklass,((

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Ny undersökning visar på ökat intresse för ideellt engagemang

Ny undersökning visar på ökat intresse för ideellt engagemang Pressmeddelande 2007-08-24 Ny undersökning visar på ökat intresse för ideellt engagemang Ministrarna gratulerar Volontärbyrån till framgångarna på 5-årsdagen! Den 23 augusti hade Volontärbyrån Öppet Hus

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2017-10-13 Diarienummer KSN-2017-3393 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Maskrosbarn & socialtjänsten. Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn

Maskrosbarn & socialtjänsten. Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn Maskrosbarn & socialtjänsten Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn 2 Linda 16 år Bidragsfinansierad verksamhet Lägerverksamhet Lokal verksamhet i Stockholm Opinionsbildande arbete Internetstöd

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR Volontärpolicy Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i sitt arbete med volontärer. Den är skriven för internt bruk. (Information riktad till volontärer

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg

Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg Några utgångspunkter I Sverige i världen det civila samhället en samhällssfär frivilligsektor/ideell

Läs mer

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening Välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och Knatteboll 2015/2016 Hej! Vi vill med denna korta information hälsa dig välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och vår Knattebollsverksamhet 2015/2016. Syftet med detta

Läs mer

Det är inget nytt för oss.

Det är inget nytt för oss. NATIONAL SPORTEN 1 miljon svenskar missar Nyheterna varje dag. Det är inget nytt för oss. Varje dag spelas det 1.266 fotbollsmatcher i Sverige. Visst är det så att tanken svindlar. På ett år blir det 462.000

Läs mer

Lyckas med Vi Håller Rent-kampanjen. Håll Sverige Rent-konferensen. 8 december 2016

Lyckas med Vi Håller Rent-kampanjen. Håll Sverige Rent-konferensen. 8 december 2016 Lyckas med Vi Håller Rent-kampanjen. Håll Sverige Rent-konferensen. 8 december 2016 Agenda Kl. 08.35-08.50 Kl. 08.50-09.10 Kl. 09.10-09.25 Norrköping Göteborg Fika Borås Skärholmen Kl. 09.25 Kl. 09.45

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport COM HEM-KOLLEN Gaming och e-sport VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN KANTAR SIFO 2017-04-03 P-1535501 3 Gaming en del av vardagen Så pratar du med dina barn om spelande Sverige ligger i framkant när det gäller

Läs mer

Medborgarnas engagemang - och konsekvenser för socialt arbete

Medborgarnas engagemang - och konsekvenser för socialt arbete Medborgarnas engagemang - och konsekvenser för socialt arbete Del 2, seminarium Aktuella tendenser i civilsamhället, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Göteborgs Föreningscenter,

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna

Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna En undersökning av Studentum om val till högskola och kvalificerad yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Välkommen till Nya Bagarmossens skola!

Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Barn ska få all den kunskap de behöver och samtidigt känna sig trygga Hej, Att välja skola för sina barn är ett viktigt beslut. Du måste som förälder känna dig trygg

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Till alla ideella föreningar i kommunen, studieförbund samt kommunens samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommunen i Västervik

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2016-10-27 Diarienummer KSN-2016-2038 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning Förslag till

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

---------------------------------------------------------------------------------- 5 mars: Vegoforum i Stockholm slår åter upp portarna!

---------------------------------------------------------------------------------- 5 mars: Vegoforum i Stockholm slår åter upp portarna! Foto: Evan-Amos/Wikimedia Commons Maten #1 och miljön ---------------------------------------------------------------------------------- NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION NR 1, 2016 PUBLICERAT

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7 Distansuppgift 2. Egen tränarfilosofi? På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren 1. skriv en förteckning på dina starka

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer