Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige m Plats och tid: Beslutande: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40 Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist Utses att justera: Mikaela Waltersson och Aida Hadzialic Justeringens plats och tid: Rådhuset, Kommunstyrelsens sessionssal, Sekreterare: M >M M^s^Wallma/k Paragrafer: 46 och 48 Omedelbar justering Ordföranden: Ann-Charlotte Westlund Justerande: Mikaela Waltersson Aida Hadzialic >7? Q./, C ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunfullmäktige : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande:.zo/ L / ~ & ~ / -- Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift: Eva Björklund Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (5) KF 46 Val av justerare Kommunfullmäktige beslutar att jämte ordföranden (M) utse Mikaela Waltersson (M) och Aida Hadzialic (S) att justera protokollet. Justcrandes sisn j l j idraesbcslvikande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige ) KF 48 KS 2014/0221 Efterställt lån Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Handbollsklubben Drott Halmstad, organisationsnummer (Drott) ett efterställt lån uppgående till 1,5 mkr enligt bilaga 1. 2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att följa Drotts verksamhet enligt bilaga 1. 3 Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet Med anledning av Drotts betydande ekonomiska svårigheter har Drotts styrelse uppsökt företrädare för Halmstads kommun och fört en diskussion om ekonomiskt stöd. Företrädarna för Femklövern och Socialdemokraterna anser att det är viktigt med en elithandbollsklubb i Halmstad som skapar förebilder för verksamma inom breddidrotten i kommunen och som företräder en av landets största idrotter. Företrädarna för Femklövern och Socialdemokraterna har kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att bevilja Drott ett efterställt lån (nedan kallat Kapitaltillskott) uppgående till 1,5 mkr. Kapitaltillskottet syftar till att ge Drott förutsättningar att behålla sin elitlicens och undvika att Drott behöver ställa in sina betalningar. Drott är i en akut ekonomisk situation och har ett behov av medel snarast vilket innebär att utbetalning behöver ske omedelbart efter att kommunfullmäktige har tagit beslut. Av den anledningen föreslås att paragrafen blir omedelbart justerad. Förslaget grundar sig främst på ett affärsmässigt perspektiv från företrädarna för Femklöverns och Socialdemokraternas sida. Om Drott tvingas ställa in sina betalningar innebär det förluster för kommunen både avseende utestående fordringar för 2012, 2013 och 2014 som i bokföringen per uppgår

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (5} till ca (1) mkr och uteblivna framtida intäkter för exempelvis planhyror och kanslilokaler. Det efterställda lånet till Drott är att betrakta som en engångsföreteelse. Innan utbetalning sker skall samtliga per utestående fordringar som kommunen har i förhållande till Drott avräknas. Med hjälp av bland annat Kapitaltillskottet får Drott förutsättningar att klara sina ekonomiska åtaganden och vara kvar som en elithandbollsklubb i Halmstad. I ett längre perspektiv ser stadskontoret en risk avseende Drotts förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Stadskontoret ser därför ett stort behov av att Drotts styrelse utvecklar föreningens rutiner och visar på en ledning och styrning av verksamheten som tydligt arbetar för en budget i balans. Det är viktigt att verksamheten genererar överskott och bygger upp ett eget kapital i syfte att återbetala det efterställda lånet och för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi. Återbetalning av Kapitaltillskottet skall ske när Drotts egna kapital överstiger kronor enligt bilaga 1. Kommunen skall löpande följa Drotts verksamhet enligt bilaga 1. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll , 142, Kommunstyrelsens ledningsutskott , 69. Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Handbollsklubben Drott Halmstad, organisationsnummer (Drott) ett efterställt lån uppgående till 1,5 mkr enligt bilaga 1. 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att följa Drotts verksamhet enligt bilaga 1. 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justcrandes sism ha>\kj UhiriitiLsbeslvrkitnde

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (5) Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. i-.levandes siuri (Af IjtdrassbeslYikaiide

6 FÖRTECKNING A 6 Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2014 LEDAMÖTER NV TJÄNSTGÖRANDE LEDAMÖTER 2 Inger Larsson FP 3 Ingegerd Sahlström S 4 Carl Fredrik Graf M 5 Henrik Oretorp C 6 Suzanne Åkerlund FP 7 Anders Rosén S 8 Aida Hadzialic s 9 Michael Svensson s Rose-Marie Jönsson 10 Lena Ekman M 11 Bengt Ekberg s Carin Söderberg 12 Charlotte Olesen Rosén s 13 Houda Axelsson M Joacim Ekeroth 14 Erika Olivares S Anna-Grethe Sörensen 15 Mikaela Waltersson M 16 Dag Hultefors M 17 Tony Stané S Göran Karlsson 18 Ann-Charlott Mankell M 19 Kjell Helgesson C 20 Bertil Andersson s 21 Anna-Karin Malmkvist s 22 Magnus Uvenfeldt M 23 Jennie Johansson MP 24 Håkan Ramsén FP 25 Fredrik Luhanka S 26 Jan-Olof Johansson s 27 Sven Jägervall FP 28 Lars Puss M Birgitta Mardell 29 Tove Bergman MP 30 Stina Larsson S 31 Carl-Johan Berthilsson M 32 Linda Kruse M Krystyna Aronsson 33 Conny Bladh SD 34 Alf Andersson C Christian Lidén 35 Rose-Marie Henriksson S 36 Carina Persson M 37 Mariann Norell V 38 Leif Grenlund S

7 FÖRTECKNING A 7 Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2014 LEDAMÖTER PARTI NV TJÄNSTGÖRANDE ERSATTARE 39 Bertil Nilsson S 40 Ronny Ledström SD 41 Johan Rydén M 42 Camilla Widepalm-Heurén C Charlotte Ljungberg 43 Anna-Lena Cumtell KD 44 Jan Claesson S 45 Magnus Ackerot M 46 Ulla Winblad S 47 Lars-Erik Blank M 48 Claes Holmqvist S 49 Lennart Eriksson M Sven Palmkvist 50 Maria Persdotter S Ali Matbouei 51 Svein Henriksen MP 52 Patrik Inerup M 53 Maria Johansson V 54 Tord Johansson s 55 Gunilla Andersson M 56 Catrin Isaksson MP 57 Christofer Lundholm M 58 Lars El Hayek S 59 Bengt O Kjellgren M 60 Arife Yeniler FP Tommy Lundkvist 61 Ramesh Chibba KD 62 Ante Hultin S 63 Jane Thorell M 64 Tore Egerdahl SD 65 Magnus Bell myr V 66 Jenny Axelsson C Lennart Eriksson 67 Arnold Gustavsson SPI 68 Sherazadeh Belkaid Nilsson s 69 Nils Axelsson SPI 70 Folke Alfredsson s 71 Kristina Johansson s 1 Ann-Charlotte Westlund ordförande M I/KW

8 FÖRTECKNING B 8 Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2014 ERSÄTTARE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE NV Tj FV Moderata samlingspartiet: Anton Sjödel 1 Joacim Ekeroth Birgitta Mardell Krystyna Aronsson Roger Gudmundsson Sven Palmkvist Joakim Rask Camilla Berthilsson Johan von Sydow Gunnel Christiansson Anders Wikström Arbetarpartiet Socialdemokraterna: Folkpartiet Liberalerna: Centerpartiet: Vänsterpartiet: Miljöpartiet: Kristdemokraterna: Rose-Marie Jönsson Naser Zeqiri Carin Söderberg Håkan Ljungberg Anna-Grethe Sörensen Göran Karlsson Anna-Greta Bengtsson Ali Matbouei Sandra Erlandsson Micael Nilsson Ann-Margret Meijer Thorsten Söderberg Urban Landström Tommy Lundkvist Per Carlsson Marie Kaiding Christian Lidén Charlotte Ljungberg Lennart Eriksson Jan Berg Carina Rosshed-Renkert Björn Petersen Marie Tönnberg Magnus Hedman Ella Kardemark % " 1/Al/v/ /tf

9 9 SPI Välfärden: Sverigedemokraterna: Rune Larsson Yngve Andersson Richard de Garay Vazquez Georg Cserti

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt Kommunfullmäktige 2010-04-22 1(25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2015-01-28 n 1 av 13 Plats och tid: Kungsgatan 25, kl. 09:00-15:30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Tove Bergman (MP),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30.

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30. Protokoll 2009-01-27 1 (17) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets hus Tid: Klockan 18.30 21.30 Avser : 1-14 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) KOMMUFULLMÄKTIGE 2012-05-07 56) Laga ordning 57) Information om arbetet med en ny översiktsplan 58) Information om välfärdsbokslutet 2011 59) Vindkraft på Tyft 60) Avtal som

Läs mer

BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Plats och tid Färgelanda Furåsen, onsdag, kl. 19.00 21.45 Beslutande Övriga deltagare 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, totalt 28 beslutande Se närvarolistan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 22.20 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-12 286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Sammanfattning Lunds kommuns Fastighets AB

Läs mer