Kommunledningskontoret, måndagen den 15 november kl Göran Lundberg. Janewert Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret, måndagen den 15 november kl Göran Lundberg. Janewert Johansson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen den 9 november 2010, kl Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Stefan Willforss (C) Carina Bengtsson (C) Tryggve Svensson (V) Conny Simonsson (S) Pia Johansson (S) Jessica Lyckvall (M) Bo Ederström (M) Gun Lindell (S) Tomas Johansson (FP) Lars-Ove Johansson (C) Mats Karlsson (KD) Krister Lundin (M) Tommy Davidsson (C) Sven-Olov Stenqvist (S) Lars Nordqvist (M) Kerstin Wiréhn (V) Rosalina Gauffin (KB) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Harriet Kristensson (S) Christer Henriksson (KD) Maida Dzanic (ALT) Ewa Karlsson (C) Ann Kristin Petersson (M) Vinko Stifanic (S) Janewert Johansson (S) Karin Bondeson (M) Annelie Ahlqvist (C) Alf Johansson (KB) Kjell Jormfeldt (MP) Roland Johansson (ALT) Irené Svensson (S) Magnus Carlsson (S) Leif Rogerstam (SD) Krister Lundin (M) Zeljko Jelica (M) Per-Olof Johansson (MP) Lars-Erik Karlsson (C) Jan Lorentzson (SD) Håkan Bengtsson (S) Carlos Lysebring (M) Ulla Hansson (M) Arne Johansson (C) Björn Gullander (V) Margaretha Andersson (S) Ulla-Britt Storck (S) Anders Bondeson (M) Övriga närvarande Politiker Tjänstemän Göran Lundberg, sekreterare Roland Eiman, kommunchef Justerare Anne Karlsson Ann-Charlotte Wiesel Ersättare: Carina Bengtsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, måndagen den 15 november kl Paragrafer Sekreterare Göran Lundberg Ordförande Justerare Janewert Johansson Anne Karlsson Ann-Charlotte Wiesel

2 Kommunfullmäktige ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Ljungby kommuns anslagstavla Nämnd Sammanträdes- Datum Kommunfullmäktige 9 november 2010 Anslaget mellan 16 november 13 december 2010 Anslaget nedtaget 14 december 2010 Förvaringsplats Kommunledningskontoret för protokollet Underskrift Lena Karlsson

3 Kommunfullmäktige Ledamöter Anne Karlsson (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Carina Bengtsson (C) Conny Simonsson (S) Jessica Lyckvall (M) Gun Lindell (S) Lars-Ove Johansson (C) Krister Lundin (M) Sven-Olov Stenqvist (S) Kerstin Wiréhn (V) Lars Solling (FP) Christer Henriksson (KD) Ersättare Carl-Gustav Arvidsson (FP) Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej Marianne Eckerbom (C) Ewa Karlsson (C) Marie Åberg Johansson (S) Vinko Stifanic (S) Karin Bondesson (M) Alf Johansson (KB) Roland Johansson (ALT) Magnus Carlsson (S) Johanna Jormfeldt (MP) Per-Olof Johansson (MP) Jan Lorentzson (SD) Magnus Gunnarsson (M) Carlos Lysebring (M) Arne Johansson (C) Margaretha Andersson (S) Anders Bondesson (M)

4 Kommunfullmäktige Ledamöter Stefan Fredriksson (S) Stefan Willforss (C) Tryggve Svensson (V) Pia Johansson (S) Bo Ederström (M) Tomas Johansson (FP) Mats Karlsson (KD) Ersättare Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej Matija Rafaj (S) --- Karl-Gustaf Sundgren (C) Tommy Davidsson (C) Lars Nordqvist (M) Rosalina Gauffin (KB) Harriet Kristensson (S) Maida Dzanic (ALT) Ann Kristin Petersson (M) Janewert Johansson (S) Annelie Ahlqvist (C) Kjell Jormfeldt (MP) Irené Svensson (S) Leif Rogerstam (SD) Zeljko Jelica (M) Lars-Erik Karlsson (C) Håkan Bengtsson (S) Ulla Hansson (M) Björn Gullander (V) Ulla-Britt Storck (S)

5 Kommunfullmäktige Kf 109. Kallelse Kallelse till dagens sammanträde har utsänts av den kommunfullmäktigeledamot, som har längst tjänstgöringstid i kommunfullmäktige, Janewert Johansson Janewert Johansson hälsar kommunfullmäktiges ledamöter välkomna till den nya mandatperioden.

6 Kommunfullmäktige Kf 110. Ks2010/ Länsstyrelsens protokoll angående slutlig rösträkning för val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun för perioden Delges och läggs till handlingarna länsstyrelsens protokoll angående slutlig röstsammanräkning för val av kommunfullmältige i Ljungby för tiden

7 Kommunfullmäktige Kf 111. Val av nio ledamöter och nio ersättare i valberedning för tiden jämte utseende av ordförande och vice ordförande för samma tid Beslut Kommunfullmäktige utser följande personer till kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med : Ledamöter: Ersättare: Krister Lundin (M), ordförande Ann-Kristin Petersson (M) Villagatan 9 C Smedjegatan Ljungby Ljungby Marianne Eckerbom (C) Carina Bengtsson (C) Norra Järnvägsgatan 14 Myraås, Rönnebo Ljungby kommun Agunnaryd Mats Karlsson (KD) Nils-Erik Wetter (KD) Stackarp Eriksberg Älgstigen 4 A Annerstad Ljungby Lars Solling (FP) Tomas Johansson (FP) Angelstad Åminne Åkraberg 4, Bolmstad Ljungby kommun Ljungby Kjell Jormfeldt (MP) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) Ormhult Mansnäs Lidhult Lagan Alf Johansson (KB) Kerstin Wiréhn (V) Textilvägen 7 Mossgatan Lagan Ljungby Gun Lindell (S), vice ordförande Magnus Carlsson (S) Kvänslöv 21, Kullagård Skyttevägen Ljungby kommun Ljungby Conny Simonsson (S) Pia Johansson (S) Olstorpsgatan 8 E Kungsgatan Ljungby kommun Ljungby Harriet Kristensson (S) Stefan Fredriksson (S) Olstorpsgatan 8 E Gästgivaregatan Ljungby Ljungby

8 Kommunfullmäktige Ärendet Val av kommunfullmäktiges valberedning samt dess ordförande och vice ordförande för perioden till Yrkanden Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar för alliansens räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen: Ledamot Krister Lundin (M) Marianne Eckerbom (C) Mats Karlsson (KD) Lars Solling (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Ersättare Ann-Kristin Petersson (M) Carina Bengtsson (C) Nils-Erik Wetter (KD) Tomas Johansson (FP) Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) Kerstin Wiréhn (V) yrkar för Vänsterpartiets och Kommunens Bästas räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen: Ledamot Alf Johansson (KB) Ersättare Kerstin Wiréhn (V) Anne Karlsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att följande ledamöter utses till ledamöter och ersättare i valberedningen: Ledamot Gun Lindell (S) vice ordförande Conny Simonsson (S) Harriet Kristensson (S) Ersättare Magnus Carlsson (S) Pia Johansson (S) Stefan Fredriksson (S) Beslutsgång Ordföranden frågar fullmäktige för var och av de nominerade ledamöterna om fullmäktige väljer att utse respektive nominerad till ledamot i valberedningen och finner att fullmäktige beslutar att utse Krister Lundin (M), Marianne Eckerbom (C), Mats Karlsson (KD), Lars Solling (FP), Kjell Jormfeldt (MP), Alf Johansson (KB), Gun Lindell (S), Conny Simonsson (S) och Harriet Kristensson (S) till ledamöter i valberedningen. Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige för var och av de nominerade ledamöterna om fullmäktige väljer att utse respektive nominerad till ersättare i valberedningen och finner att fullmäktige beslutar att utse Ann-Kristin Petersson (M), Carina Bengtsson (C), Nils-Erik Wetter (KD), Tomas Johansson (FP), Elisabeth Lindström-Johannesson (MP), Kerstin Wiréhn (V), Magnus Carlsson (S) Pia Johansson (S) och Stefan Fredriksson (S) till ersättare i valberedningen. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar för alliansens räkning att Krister Lundin (M) ska utses till ordförande i valberedningen

9 Kommunfullmäktige Anne Karlsson (S) yrkar ) yrkar för Socialdemokraternas räkning att Gun Lindell ska utses till vice ordförande i valberedningen. Beslutsgång Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Krister Lundin (M) ska utses till ordförande i valberedningen och finner att kommunfullmäktige utser Krister Lundin (M) till ordförande i valberedningen. Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om Gun Lindell (S) ska utses till vice ordförande i valberedningen och finner att kommunfullmäktige utser Gun Lindell (S) till vice ordförande i valberedningen.

10 Sammanträdesprotokoll 10(11) Kommunfullmäktige Kf 112. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden Beslut Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med Lars-Erik Karlsson (C), ordförande Sommarsäte Ljungby kommun Kjell Jormfeldt (MP), förste vice ordförande Ormhult Lidhult Janewert Johansson (S), andre vice ordförande Skomakargränd Ljungby Ärendet Kommunfullmäktige ska utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med Yrkanden Carina Bengtsson (C) yrkar att Lars-Erik Karlsson (C) ska utses till ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att Kjell Jormfeldt (MP) ska utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med Anne Karlsson (S) yrkar att Janewert Johansson (S) ska utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med Beslutsgång Ordföranden frågar fullmäktige om Lars-Erik Karlsson (C) ska utses till kommunfullmäktiges ordförande och finner att kommunfullmäktige utser Lars-Erik Karlsson (C) till dess ordförande för tiden till och med Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll 11(11) Kommunfullmäktige Ordföranden frågar därefter fullmäktige om Kjell Jormfeldt (MP) ska utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige utser Kjell Jormfeldt (MP) till dess förste vice ordförande för tiden till och med Ordföranden frågar slutligen kommunfullmäktige om Janewert Johansson (S) ska utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige utser Janewert Johansson (S) till dess andre vice ordförande för tiden till och med Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Elisabeth Lindström-Johannesson Zeljko Jelica (M) Göran Lundberg, sekreterare Roland Eiman, kommunchef

Elisabeth Lindström-Johannesson Zeljko Jelica (M) Göran Lundberg, sekreterare Roland Eiman, kommunchef Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen 2012, kl. 17.30 18.30 Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Stefan Willforss

Läs mer

Elisabeth Lindström-Johannesson Zeljko Jelica (M) Stefan Fredriksson (S) Göran Lundberg, sekreterare Roland Eiman, kommunchef.

Elisabeth Lindström-Johannesson Zeljko Jelica (M) Stefan Fredriksson (S) Göran Lundberg, sekreterare Roland Eiman, kommunchef. LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen den 25 september 2012, kl. 17.30 19.30 ande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Willforss (C) Ann-Charlotte

Läs mer

Elisabeth Lindström-Johannesson Gösta Carlsson (M) Magnus Gunnarsson(M) Deseré Lindelöv (S)

Elisabeth Lindström-Johannesson Gösta Carlsson (M) Magnus Gunnarsson(M) Deseré Lindelöv (S) LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 Plats och tid ande Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen den 26 november 2013, kl. 17.30 19.30 Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Willforss

Läs mer

Ulla-Britt Storck (S) Övriga närvarande Tjänstemän Åhörare. Eva-Marie Norén Holgersson. Stefan Willforss

Ulla-Britt Storck (S) Övriga närvarande Tjänstemän Åhörare. Eva-Marie Norén Holgersson. Stefan Willforss LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Tingssalen, Storgatan, Ljungby, tisdagen 24 februari 2014, kl. 17.30 20.00 Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson

Läs mer

Ulrika Nilsson (S) Eva-Marie Norén Holgersson. Stefan Willforss

Ulrika Nilsson (S) Eva-Marie Norén Holgersson. Stefan Willforss LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 Plats och tid ande Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen 29 september 2014, kl. 17.30 18.15 Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Willforss (C)

Läs mer

Lars-Ove Johansson (C) Matija Rafaj (S) Per-Olof Johansson (MP) Zeljko Jelica (M) Stefan Fredriksson (S)

Lars-Ove Johansson (C) Matija Rafaj (S) Per-Olof Johansson (MP) Zeljko Jelica (M) Stefan Fredriksson (S) LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, fredagen 10 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Willforss (C) Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD)

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD) LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Åbyskolan Lagan, tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.30 20.30 ande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S) Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl 1(5) Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl. 08.00 15.00 Magnus Gunnarsson (M), ordförande Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD) Liselott Åhlander (S) Övriga närvarande Tjänstemän Justerare. Eva-Marie Norén Holgersson

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD) Liselott Åhlander (S) Övriga närvarande Tjänstemän Justerare. Eva-Marie Norén Holgersson LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Tingssalen, Storgatan, Ljungby, tisdagen den 16 juni 2014, kl. 16.30-21.00 ande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 8 december 2008, klockan 13.15-17.15 Ajournerat mellan klockan 16.25-16.40 Bo Ederström

Läs mer

Björn Gullander (V) Stig Sand (KD)

Björn Gullander (V) Stig Sand (KD) LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby, onsdagen den 26 augusti 2009, kl. 8.00-12.10 ande Arne Johansson (C) ordförande Deseré Hellberg

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Kultur- och fritidsnämnden

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Kultur- och fritidsnämnden LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Plats och tid Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15.00 ande Anders Bondesson (M) ordförande Sven-Olov Stenqvist (S) vice ordförande Ingalill Henningsson

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-23

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-23 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby, kl.13.15 14.55 Beslutande Övriga deltagande Politiker Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-10-15 1(12) Plats och tid Stadshuset 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Stadshuset,

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 16 mars 2009, klockan 12.45-15.45 Bo Ederström (M) ordförande Annelie

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15.30 ande Övriga deltagande Anders Bondesson (m) ordförande Sven Olov Stenqvist (s) vice ordförande

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c)

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(17) Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22. Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15.

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(17) Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22. Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15. LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Anders Bondesson (M) ordförande Sven-Olov Stenqvist

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Socialnämnden

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Socialnämnden LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby, onsdagen den 24 mars 2010 kl. 8.00-12.30 Beslutande Arne Johansson (C) ordförande Gun Lindell

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare

Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(5) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. Beslutande Andreas Svanström Greger Ulleryd Bengt Carlsson Wester som ersätter Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.30-11.50 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Verde, kl 09:30 10:40 Beslutande Övriga deltagande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande Christian Gustavsson (M) Linnéa Darell (FP) Carina

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20 1 (14) Paragrafer 87-95 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 20 december 2011 kl 18.00-18.50 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD) Ulla-Britt Storck (S) Övriga närvarande Politiker Tjänstemän

Elisabeth Lindström-Johannesson Leif Rogerstam (SD) Ulla-Britt Storck (S) Övriga närvarande Politiker Tjänstemän LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen den 29 januari 2013, kl. 17.30 19.30 Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S) Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(14) Kultur- och fritidsnämnden Vuxenläsrummet Biblioteket, Ljungby kl

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(14) Kultur- och fritidsnämnden Vuxenläsrummet Biblioteket, Ljungby kl LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Vuxenläsrummet Biblioteket, Ljungby kl. 13.15-16.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Anders Bondesson (m) ordförande Sven-Olov Stenqvist

Läs mer

november 2014, kl Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Anneli Ahlqvist (C) Magnus Gunnarsson (M) Mats Karlsson (KB)

november 2014, kl Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Anneli Ahlqvist (C) Magnus Gunnarsson (M) Mats Karlsson (KB) LJUNGBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, onsdagen den 26 november 2014, kl. 15.00 18.30 ande Ledamöter Anne Karlsson (S) Anneli Ahlqvist (C) Magnus Gunnarsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret , kl 17.00

Kommunkontoret , kl 17.00 1(13) Plats och tid Kulturen Vårgårda, kl 18.30-19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Kerstin Hellman, sekreterare Utses att justera Sirpa Bergenstoff och Ingamaj Wallertz Olsson Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby, måndagen den 18 april 2011, kl. 13.30-15.30 Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer