Statlig Redovisning iförändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statlig Redovisning iförändring"

Transkript

1 Statlig Redovisning iförändring Från GustafVasa Ull nutid Alf Sandin Copyright författaren Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Gothenburg School of Economics and Commercial Law Vasagatan 3, S Göteborg, Sweden Omslagsillustration Wiviann Svensson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1. Att leda eller ledas Inledning Offentlig sektor Fragment eller helhet Vilket meningsfullt helt?, Redovisning - svar på ett behov Följa John eller leda? Redovisningens innersta väsen Syfte, avgränsning, metod 7 Kapitel 2. En första början s Källor från äldre tid Ur Gustaf I:s Registratur Med "gode eller onde" Kongl. Kammaren God redovisningssed Utvecklad budgetering Utvecklade kontrollprinciper Lärobok i redovisning Den ekonomiska politiken Från redovisningsskyldighet till envälde GustafVasa - en sammanfattning Översikt Värdering i pengar Stormakterna påverkar redovisningen Ett visst förfall 27 Kapitel 3. Historien i stolpar 28 Några milstolpar efter

3 Kapitel 4. Våra nuvarande grunder läggs Problem och initiativ vid sekelskiftet, krav på revision Problemet med näringsfrihet Fallet framåt misslyckas Nya initiativ Tändande gnistor Berömd kommitté tillsatt Statsbokföringskommittén: Brist på enhetliga principer Lån och arbetslöst kapital Månadsrapportering - kassakontroll Inkomster och utgifter - nytt steg Cash Management genom giro Redovisningsrationaliseringen bär frukt Redovisningen initierar omorganisationer Centralt redovisningsorgan - seg fråga Kort historik Ett riksrevisionsverk föreslås En mans verk? Riksstaten får ändrad uppställning Rikshuvudboken ' Inte fullt bokföringsmässig Allt hänger samman Rikshuvudboken och utlandsfinansieringen Hur ser det ut i boken? Fondredovisning Kommitténs "bokföringslag" Räkenskapsböcker Exempel Sammanfattning 88 Kapitel 5. Rationalisering Definitioner t Redovisning - rationalisering av information 93

4 5.3 Rationalisering ur historiskt perspektiv Äldre tid Amerikadrömmen rationaliserades bort Enhetliga principer års besparingssakkunniga Besparingsutredningen Stundom grym diskussion Inom Taylors föreställningsranu Inget besparingsklimat Statens organisationsnämnd Nya tag års rationalisering Splittrad opinion Regimens "utpräglade tröghet" Ändamål - rationell statistik års rationaliseringsutredning Proposition 1960: Rationalisering av redovisning - exempel Churchill i besparingsberedningen Kapitel 6. Programbudgetering Kostnader i förgrunden Varför - ett nyckelord Den statliga normalkontoplanen Programbudgetering - en utvärdering Sammanfattande synpunkter 133 Kapitel 7. Budget- och redovisningsreformen Utredningens förslag Förmögenhetsredovisningen Värdering till nukostnader Avskrivningar och kapitalränta Redovisning Budgetårets förläggning Budgetprinciper 144

5 7.2 Remissyttranden Föredraganden Programbudgetering Redovisningsfrågor i propositionen Riksdagsbehandlingen Budgetreformen - ett steg bakåt? Sammanfattning 155 Kapitel 8. Redovisningen idag Juridiska former Mångfalden avspeglas i redovisningen Redovisningens "konstitutionella rötter" Den statliga bokföringsordningen Olika myndigheter, olika årsbokslut Anslagsredovisningen Ekonomisk verksamhetsredovisning, EVR Bokföringsmässiga grunder Övriga paragrafer Redovisningens uppläggning i Redovisningskommittén, REK Årsbokslut för staten Ett par redovisningsexempel 172 Kapitel 9. Framtiden - redovisningens roll allt viktigare Inledning På BAS-planens grund? Byggnadsstyrelsen, KBS Den statliga förvaltningen ÅRR - ett led i strävan efter effektivitet Utvecklingen gör RC onödig Gammalt irritationsmoment försvinner Sammanfattning 187

6 Kapitel 10. Affärsverkens redovisning Innebörden i affärsverksformen Sambandet med statsbokföringen Monopol - konkurrens - samhällsuppgifter Affärsverkens bolagsverksamhet Affärsverkens redovisning idag Allmänt Kapitalredovisningen Skilda avkastningskrav Redovisningssystem Ett exempel Sammanfattning 200 Kapitel 11. En utfrågning Inledning Undersökningens resultat Övervägande akademiker Ringa statligt i utbildningen Redovisning - ingen språngbräda ut "Redovisningsklumpens" storlek Redovisningens uppgifter Impopulärt ekonomisystem Fortsatt decentralisering En rörande samstämmighet Positivt intresse för popularisering av bokslut En populärversion kan väcka intresse En organisation för statliga redovisare Eliten - finns den? Ingen enskild faktor överväger Bättre än sitt rykte "Lämna dylika revisionsrapporter till kvällspressen" Missriktad avgiftsbeläggning? RRV:s roll 231

7 11.3 Några reflexioner Mätproblemet - pudelns kärna Omvänt byteshandelsproblem Ansvar - legitimering! Ett steg tillbaka? Närmandet till näringslivet Tack och dialog 236 Kapitel 12. Ett försök till analys Förloppet under 450 år GustafVasa Envälde och finansproblem redovisningens roll ökar till våra dagar En analysmodell Tillämpning av modellen GustafVasa Från 1600-talet till En ny Accountee Oklar Accountee-nivå Några synpunkter på teoribrist m m Bidrag till en sammanhållen teori Sammanfattning 264 Referenser 267 Sammanställning över olika riksdagstryck 276 Summary in English 279 Förteckning över bilagor 297

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn

EXAMENSARBETE. Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn EXAMENSARBETE 2005:167 SHU Förmögenhetsredovisning inom ideella sektorn En fallstudie av tre ideella föreningar Maria Kaati Mei-Lin Yang Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet

Läs mer

Mot en förbättrad kommunal redovisning

Mot en förbättrad kommunal redovisning Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT09] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Richard Vahul Handledare: Stellan Malmer Examinatorer: Patrik Zapata, Björn Rombach Mot en förbättrad kommunal

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Ekonomisk planering i svenska elitidrottsföreningar. Robin Börjesson och Felix Nilsson

KANDIDATUPPSATS. Ekonomisk planering i svenska elitidrottsföreningar. Robin Börjesson och Felix Nilsson Valfritt Ekonomiskt Program 180hp / Ekonomprogrammet 180hp KANDIDATUPPSATS Ekonomisk planering i svenska elitidrottsföreningar Robin Börjesson och Felix Nilsson Verksamhetsstyrning 15hp Halmstad 2014-06-09

Läs mer

2011:20. Riksdagens och regeringens styrning av Polisen

2011:20. Riksdagens och regeringens styrning av Polisen 2011:20 Riksdagens och regeringens styrning av Polisen MISSIV DATUM DIARIENR 2011-08-31 2011/20-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-01-19 Ju 2010:09/2011/2 Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Kv. Garnisonen

Läs mer

Vad påverkar valet kring aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella tillgångar?

Vad påverkar valet kring aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella tillgångar? HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Valfritt Ekonomiskt Program Vad påverkar valet kring aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella tillgångar? FEK 41-60p / Externredovisning

Läs mer

Att revidera eller inte revidera?

Att revidera eller inte revidera? Att revidera eller inte revidera? vad anser ägare av små aktiebolag om vikten av revision? Företagsekonomiska institutionen KANDIDATUPPSATS Externredovisning, HT 07 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Hur upplever små aktiebolag värdet av revision?

Hur upplever små aktiebolag värdet av revision? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Björn Bengtsson Peter Bladh Ullbors Johan Göransson Hur upplever små aktiebolag värdet av revision? How do small companies experience the value of auditing?

Läs mer

Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot

Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot Institutionen för handelsrätt HARK11 Kandidatuppsats HT 2007 Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot - i samband med revision i Aktiebolag - Handledare: Krister Moberg Författare:

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Den svenska förvaltningen präglas sedan 1980-talet av stora förändringar. Finns det något logiskt samband mellan omläggningen av politiken och strukturförändringarna? Har någon verksamhet avvecklats

Läs mer

Ert dnr S2013/1826/RU Goda affärer (SOU 2013:12)

Ert dnr S2013/1826/RU Goda affärer (SOU 2013:12) 1(9) Datum Diarienummer Socialdepartementet 2013-06-14 1.3.1-2013-1248 Dokumenttyp REMISSVAR 103 33 STOCKHOLM Ert dnr S2013/1826/RU Goda affärer (SOU 2013:12) Tillväxtverket har till uppgift att utveckla

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:2 2013

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:2 2013 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:2 2013 Reumatiker och kroniskt sjuka en anomali i sjukvården? sören edvinsson* Umeå universitet Henrik Karlsson, Vården av de arbetsoförmögna: reumatikervårdens framväxt

Läs mer

Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer

Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer Av Rolf Sandahl Man måste i distributionen av alle kall och officier [tjänster, ämbeten], men särdeles i krigsväsendet,

Läs mer

RiR 2004:23. Regelförenklingar för företag

RiR 2004:23. Regelförenklingar för företag RiR 2004:23 Regelförenklingar för företag ISBN 91 7086 026 2 RiR 2004:23 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 04-10-08 Dnr 31-2004-0137 Regelförenklingar

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer

Redovisning av humankapital. Human Capital Accounting

Redovisning av humankapital. Human Capital Accounting ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A-08/00000-SE Redovisning av humankapital en studie över tiden Human Capital Accounting a study over time Maria Palmberg Gunilla Skoglund Magisteruppsats, VT 2008 Handledare: Stefan

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Kommunernas dolda pensionsskuld

Kommunernas dolda pensionsskuld 1.1 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2012 Kommunernas dolda pensionsskuld Av: Marie Hägglund & Jonna Nické Handledare: Bengt

Läs mer

Årsredovisningar i omvärlden

Årsredovisningar i omvärlden ESV 2003:12 Årsredovisningar i omvärlden lika men ändå olika Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690 43 00 Fax: 08-690

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 2010-05-27 FÖ1013 15 poäng Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Handledare: Jan Åkerstedt Författare: Linda Solin h06linso@du.se

Läs mer

Styrningen av försvaret

Styrningen av försvaret ESV 2005:10 Styrningen av försvaret Ekonomistyrningsverkets rapport till Försvarsstyrningsutredningen Projektledare: Christine Annemalm, Charlotta Eriksson och Nebil Aho, ESV ESV 2005:10 ISBN 91-7249-171-4

Läs mer