VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 Sida 2 av 17

3 Sida 3 av 17 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 1 i stadgarna. Folkmusikens hus är en ideell förening, ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika. Bevara arkivera, dokumentera och tillgängliggöra historisk och samtida folkmusik och -danstradition. utveckla verktyg och kompetens för arkivering och tillgängliggörande av folkmusik och dans. Berätta sprida intresse och kunskap om folkmusik och -dans, som unik tradition och värdefull kulturhistoria spegla folkmusik och dans som en nyskapande och kreativ del av nutida kulturliv Berika erbjuda folkmusik- och dansupplevelser med hög kvalitet och innehållslig bredd bygga på de värden som skapas genom arbete i nätverk och genom samverkan verka och söka samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt vara en kraftfull resurs som aktör i den regionala besöksnäringen genomsyras av ett kulturellt mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan könen Styrelse och årsmöte Föreningens styrelse skall, enligt stadgarna, bestå av ordföranden och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år med växelvis avgång. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Lars-Erik Kalles (ordf.) Mats Hulander (vice ordf.) Maria Björkroth Erik Eliz Helena Kåks Alf Johansson Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger. Revisor Föreningens revisorer är Peter Åkesson och Erik Berglund. Revisorssuppleanter är Eva Finn och Anders Staffansson. Årsmöte Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas senast den 15 maj. Årsmöte för 2011 års verksamhet ägde rum den 13 maj.

4 Sida 4 av 17 Nätverkande och samarbete är viktiga hörnstenar i Folkmusikens hus arbete. Vi delar med oss av det vi kan samtidigt som vi blir delaktiga i sammanhang och kompetenser som vi själva inte skulle mäkta med att skapa. RESiDANS är en sådan samverkan med andra kulturverksamheter i Dalarna och våra grannlän, Gävleborg och Uppsala. RESiDANS befinner sig i frontlinjen när det gäller att stimulera utvecklingen på det sceniska folkdansområdet. Landstinget Dalarna och Folkmusikens hus ansvarar för det tredje och sista året i detta projekt som ni kan läsa mer om i texten nedan. Ett annat sådant projekt är FolkUngar Folkmusik för unga, där vi samarbetar med Bilda GävleDala och spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland, ett treårigt projekt som vill väcka de små barnens intresse för Folkmusik. Under hösten kontaktades vi av Svenskt visarkiv angående samarbete i ett projekt med start 2013, som syftar till att rädda ett värdefullt ljudarkiv i Gambia. Folkmusikens hus verksamhet omfattar flera dimensioner, från det lokala till det internationella. Något som berikar och stimulerar i alla led. Styrelse och personal vill tacka alla våra föreningsmedlemmar och samarbetspartners anslagsgivare, institutioner, föreningsliv och privatpersoner för ett givande samarbete och värdefullt stöd under året. Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubriker som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. Lars-Erik Kalles Ordförande Föreningen Folkmusikens hus Per Gudmundson Verksamhetsledare Folkmusikens hus

5 BEVARA MEDIEVERKSTADEN, ARKIV OCH FAKTARUM Faktarummet och dess databaser är en resurs för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet. Arkivet används bl a av länets folkmusikutbildningar som ett pedagogiskt verktyg och studiematerial. Ett exempel på detta är momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra musik ur arkivet. Elevernas arbete redovisades i form av en mycket uppskattad konsert på Folkmusikens hus i samband med Lerdalsstämman samt en konsert vid Barn- och ungdomsstämman på Dalarnas museum. Totalt omfattade Folkmusikens hus folkmusik- och dansdatabas vid årsskiftet katalogiserade avsnitt, en tillväxt under året med avsnitt. Av dessa avsnitt kunde musik-, dans- och intervjuavsnitt vid slutet av året presenteras i databasen som ljud, video och bild. Under året har mediefiler länkats till den audiovisuella databasen. En stor del av arbetet under året har varit att digitalisera delar av ljudarkivet hos Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun. Det består av inspelat material från ett stort antal föreningar, politiska partier, fackföreningar, studieförbund och religiösa samfund. Arbetet har finansierats med anslag för digitalisering från Riksarkivet som sökts av Folkrörelsearkivet. I digitaliseringsarbetet har de äldsta ljudbärarna prioriterats, dvs acetatband och ståltrådar. Sålunda har 167 band och trådspolar digitaliserats, totalt 364 timmar. En presentation av detta arbete har gjorts vid en arkivkonferens i Helsingfors i augusti. Arbetet med att göra inkommet folkmusikmaterial tillgängligt genom katalogisering i FIOL, har fortsatt under året. Banden från bröderna Tillman, Dala-Floda och från Valfrid Jansson, Ore har registrerats i databasen vilket resulterat i objektposter från 185 inspelningstillfällen (insamlingar). 32 band från Björn Ståbi har digitaliserats och katalogiserats (223 objekt), samtliga 78-varvare i arkivet (94 st, inkl dubbletter, blev 175 objekt) har digitaliserats och katalogiserats. Under året har notböcker och annat skriftligt material digitaliserats, som spelmannen Hans Haglöf ( ) i Torsång, efterlämnat. Donationer och inlån till arkivet under året Bertil Jansson. Uppteckningar från Särna i elektronisk form Ann-Marie Hjort-Åberg. Grammofonskivor, 78-or med Hjort Anders, LP Bror Ingels. Rullband Kicken Ingels. Kassetter Mats Bäckstam. Kassetter Svenskt visarkiv. Skannade bandprotokoll för ej katalogiserat material FIOL AV FIOL AV är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA, Nepal och Tanzania. FIOL AV 5 med ny integrerad klient/server och webbserverlösning släpptes under hösten och innebär en kraftfull uppgradering jämfört med föregående version. Under hösten gjordes flera installationer på norska arkiv av den nya klient/server-lösningen i samarbete med personal från norska KulturIT. Under hösten färdigställdes en ny hemsida för FIOL med information om programmet och funktioner för beställning, nerladdning och support. Den 5 oktober hölls en kurs i användandet av FIOL för norsk arkivpersonal.

6 BERÄTTA Uppdragsutbildning Musikkonservatoriet Falun Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Undervisningen är högskoleförberedande. Vt 2012 var fem elever inskrivna i utbildningen, två med fiol som huvudinstrument, en på mandola samt två på folklig sång. Ht 2012 var fem elever inskrivna i utbildningen, tre med fiol som huvudinstrument samt två på folklig sång. Musikkonservatoriet Falun erbjuder fr o m Ht 2011 också platser på gymnasieutbildningen med folkmusikinriktning. Musikkonservatoriet Falun driver gymnasieutbildningen men Folkmusikens hus ansvarar för de ämnen som är genrespecifika. Vt 2012 hade två gymnasieelever folkmusikinriktning, Ht 12 var antalet fyra. Huvudlärare har varit, Ola Bäckström (utbildningsledare), Maria Jonsson, Sofia Sandén, och Jon Holmén. Gästlärare har varit Björn Ståbi, Malin Foxdal, Per Gudmundson, Pers Hans Olsson, Agneta Stolpe, Alf Tangnäs, Lamine Cissokho, Nana Heinberg m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus samt på kurser i anslutning till Hovrastämman. Förutom den ordinarie undervisningen har utbildningen under året också genomfört inspelningsprojekt i samarbete med mediautbildningen vid Högskolan Dalarna. Eleverna har deltagit i ett loop-projekt där man utforskar ljudtekniska möjligheter i musikskapande, också det i samarbete med högskolan Dalarna. Utbildningen har även genomfört projektet Från scen till arkiv där syftet har varit att levandegöra material från Folkmusikens hus arkiv. Utbildningen har gett flera konserter, bl a i Rättvik i samband med Lerdalstämman, i Falun i samband med Folkmusiknatta. Vidare har eleverna arrangerat en egen avslutningskonsert i Falun samt deltagit i flera av konservatoriets elevaftnar. Undervisningen har bedrivits dels i konservatoriets lokaler i Falun, i Folkmusikens hus samt i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. STUDIEFÖRBUNDET BILDA GävleDala det regionala uppdraget Samarbeten Under 2012 har vi inom ramen för det regionala Bilda-uppdraget samarbetat med spelmanslag och/ eller grupper i hela länet. Några nya föreningar/grupper tillkom och någon föll bort. Festivaler, stämmor eller andra arrangörer som vi samarbetat med är Lerdalsstämman, OrsaFolk, Tobaksspinnarstämman i Nås, stämman i Riihimäki, Musik vid Siljan, Bingsjöstämman, Hovrastämman, Grönklittstämman, Folkmusiknatta, stämman i Furudals bruk, Kulturföreningen Lyran och FaluFolk musik & dans och Dalarnas Spelmansförbund. Vi samarbetade även utanför regionen bl a med festivalen i Linköping genom att bidra med rese- och logikostnader för tre grupper från Dalarna som medverkade där samt till Umefolk med rese- och logikostnader för två unga grupper. Bilda har även bidragit med pengar till RESiDANS-projektet. Samarbetet med folk- och världsmusiklägret Ethno är nu etablerat och Bilda bidrog även i år med resekostnader för två palestinska musiker samt till genomförandet av turnén Ethno on the road. Tävlingen Årets unga folkmusikband Ett av studieförbundet Bildas största ungdomssatsningar under året flyttade tillbaka till Falun och Folkmusiknatta 9-10 november. Helgen som också är en utvecklingshelg för de unga banden bestod av Lära för att lira och låtworkshops med norsksvenska gruppen SVER samt danskurs med Andreas Berchtold & Kristofer Pettersson. I tävlingen deltog sex grupper från Sundsvall, Bollnäs, Falun, Skåne, Falun/Stockholm och Umeå. Förstapriset sponsrades av Benny Andersson som bidrog med kr, Bilda nationellt med andrapriset 5000 kr och Dalarnas Spelmansförbund bidrog med tredjepriset 3000 kr. Vinnare i tävlingen blev folkrockgrupper Bjäran från Sundsvall som förutom pengarna också vann en miniturné och promomaterial. Vinnarna utsågs av en jury bestående av Eiwor Kjellberg, Lisa Lestander och Magnus Lundmark alla musiker och folkmusikkonsulenter i Bilda, Per Gudmundson från Folkmusikens hus och Michael Müller från Musik Gävleborg. Tvåa i tävlingen blev Adeln från Skåne och trea blev trion Rut från Falun. Hela helgen gjordes i samarbete med FaluFolk musik och dans som fungerade som funktionärer. Ungdomshuset Arenan hjälpte till med lokaler och masslogi, Musik i Dalarna lånade ut sin minibuss och Dans- och musikskolan i Falun lånade ut instrument (backline). Flera hundra personer såg finalen på lördagen.

7 FolkUngar Under 2012 har Folkmusikens hus inom ramen för såväl BIlda- som länsmusikuppdraget uppdraget deltagit i arbetet med att jobba fram en ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet FolkUngar. Projektet, som löper över tre år, går ut på att jobba fram en metod för att skapa folkmusik med barn utan förkunskaper. Projektets målsättning är att under dessa tre år i möjligaste mån nå alla barn i åldrarna 5-12 år i Dalarnas och Gävleborgs län. Bilda GävleDala står som projektägare men projektet har egen finansiering och personal. I slutet av året beviljade Allmänna arvsfonden ansökan och projektet kommer att genomföras från och med 1 jan Projektansökan har tagits fram av Bilda GävleDala i samarbete med Folkmusikens Hus, Musik Gävleborg och spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Mål Det uppsatta målet för 2012 på timmar för hela folkmusikteamet GävleDala uppnåddes precis, resultatet landade på timmar. Det är en liten nedgång från förra året men rapporteringsreglerna reviderades under senhösten och flera kulturprogram var tvungna att strykas. Det nationella Bildauppdraget Studieförbundet Bilda har 2011 fortsatt sin nationella satsning på folkmusik för att stärka Bildas nationella folkmusikarbete. Ett arbete som under året inneburit projektledning av tävlingen Årets unga folkmusikband. utökade kontakter med region Svealand för ev nyanställning av konsulent. nätverkande med Folkmusikkonsulenter i hela landet och genomförande av möten med dem i Älvsjö, april och september. medverkan i framtagandet av ny variant av Bildafolk-folder. stöd till konsulenterna i Bilda Sydöst och deras arbete med Linköpings Folkmusikfestival samt att bidra med konkret arbete under festivalhelgen. bidrag till att Leaderprojekt Folkrot kommit till stånd, med Lajf och Ninni Carr och deras spelmansgård i Skåne. Projektet inkluderar en festival, året runt-konsertverksamhet, en sagovärld och utveckling av de lokala traditionerna. BOKUTGIVNING Sida 7 av 17 Eldsjälarna och dansarvet Till slut så var den klar, vår första bok på eget förlag. Efter tre års arbete med boken kunde Linnea Helmersson lämna den till tryck i september. Utgivningen stöddes av Kungl. Patriotiska sällskapet, Gästriklands kulturhistoriska förening, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse samt Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Delar av upplagan stödköptes av Svenska folkdansringen, Studieförbundet Bilda, Riksförbundet för Folkmusik- och dans samt Samarbetsnämnden för folklig dans. RECEPTION OCH BUTIK INFORMATION OCH RÅDGIVNING Butiken och receptionen drivs som säsongsverksamhet (maj - sept) Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusikens hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även under övrig tid på året. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument, presentartiklar och café. Butiken har flyttats till Bingsjö under spelmansstämman den 4 juli. Butikens bruttointäkt för 2012 var kr Antal besök i huset och butiken maj-augusti (konserter, utställningar, butik) var Totalt under året var besöken Siffrorna inkluderar all verksamhet i huset under året.

8 Sida 8 av 17 BERIKA KONSERTER Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket också genomsyrar konsertverksamheten. Antal konserter på eller i samarbete med Folkmusikens hus: 31 (2011: 25) Publik totalt: 3267 (2011: 2637) Genomsnitt per konsert 2012: 76 (beräknat på 31 konserter, varav 13 för förskola/skola) Genomsnitt per konsert 2011: 114 Datum Program Publik 2 februari OK Star Orchestra februari RESiDANS: Dans med vuxna, i samarbete med Kulturföreningen 58 Paraden, Leksand 17 februari RESiDANS: Dans med vuxna, 2 skolföreställningar, i samarbete med 195 Skolkulturgruppen i Rättvik 23 februari Västanå teater: Nils Holgersson, i samarbete med Kulturhuset i Rättvik februari Fjärde teatern: En kokt två grillade och ett pucko, en rafflande 132 musikalkriminalhistoria, 2 skolföreställningar i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 24 februari Fjärde teatern: En kokt två grillade och ett pucko, 1 skolföreställning i 65 samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 20 mars Månspinnerskorna - 2 genreöverskridande skolföreställningar folk, 149 barock, jazz, visa, i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 21 mars Månspinnerskorna - 1 genreöverskridande skolföreställningar folk, 63 barock, jazz, visa, i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 23 mars Jens Nyplass, Jan Frostvoll & Jörgen Tamnes mars Låtarna lever folkmusikeleverna vid Musikkonservatoriet i Falun ger 85 konsert med låtar de hittat i folkmusikarkivet 30 mars Österdalsmusikk möter Abra Makabra på Stadsteatern i Falun 142 I samarbete med Länsstyrelsen och Musikk i Hedmark 21 april Baltic Crossing unga musiker från Danmark, England, Sverige och 21 Finland. I samarbete med Musik i Syd 1 juli Quilty svenskirländsk trio, samarbete med Musik vid Siljan juli Ungt&osignat Spinning Jennies & Sighing Owl, samarbete med Musik 109 vid Siljan 5 juli Miriam Aïda årets artist med medmusiker september Genticorum franskkanadensisk vokal- och instrumentalensemble september Anders Rosén & Jonas Åkerlund västerdalskt helt enkelt 46 4 oktober Ethno on the road sex unga musiker från årets Ethnoläger turnerar i 25 Sverige 9 oktober Ethno on the road fem unga musiker från årets Ethnoläger turnerar i 243 Sverige/ 2 skolkonserter i samarbete Bilda och skolkulturgruppen 27 oktober V i arrangerar för första gången ett medlemskalas med middag och 80 gratiskonsert med Sandén, Nygårds & Carr 9 november Tävlingen Årets unga folkmusikband med SVER november Folkmusiknatta november Falck & Lindqvist norrländsk spel- och berättarkväll 40 3 december Sara Dahlin folksång och lek, förskoleföreställningar * 4 december Sara Dahlin folksång och lek * 9 december Midvintervaka grupperna Tetra och Kaja, i samarbete med FaluFolk 220 musik&dans * Ingen uppgift

9 Workshops, kurser, seminarier Datum Program Publik 24 mars Workshop med Kungs Levi Nilsson, Siljansnäs 21 april Sjung ut - från bergen över fälten! Kurs i sångstilar från Balkan med Jill 6 Ann Johnson 22 april Kurs med Antti Järvelä, i samarbete med Dalarnas spelmansförbund 8 30 juni Lieslåtter juli Danskurs m Bert Persson & Magnus Samuelsson juli Nybörjarkurs på fiol, Jonas Hjalmarsson juli Stämspel, Adrian Jones juli Polskorna runt hörnet med Ami Dregelid & Ellika Frisell juli Bingsjölåtar & -spelmän/jonny Soling juli Bingsjökör med Brita Björs och Carl-Erik Carlson 13 3 juli Sjung & dansa - Barn- och vuxenkurs med Sara Dahlin Carlström oktober Folkdansledarutbildning i samarbete med Bilda GävleDala oktober Sjung ut - från bergen över fälten! Kurs i sångstilar från Balkan med Jill Ann Johnson Sida 9 av 17 6 Samarbetspartners i konsert- och kursverksamheten har varit Musik vid Siljan FolkmiX Musik Gävleborg Kultur i Väst Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Skolkulturgruppen i Rättvik Musikkonservatoriet i Falun Studieförbundet Bilda GävleDala Länsstyrelsen Musikk i Hedmark BINGSJÖSTÄMMAN Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack- och lokalpress samt framställning av flyers, affischer och programblad. Folkmusikens hus har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. Under året har personal från huset deltagit i 5 protokollförda styrelsemöten samt ett antal icke protokollförda programgruppsmöten. Folkmusikens hus har även samordnat Ethnolägrets deltagande och ungdomsinslagen på stämman. På plats har personal från Folkmusikens hus medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Folkmusikens hus har även drivit sin skivbutik på stämmoområdet personer betalade entré till stämman. Ytterligare ett stort antal besökare, däribland alla spelmän har gratis inträde: medlemmar i Sveriges Spelmäns Riksförbund, ungdomar som medverkar i scenprogrammen, Ethnodeltagare m fl. Detta gör att det inte går att ge exakta publiksiffror men vi uppskattar att årets stämma hade ca 8000 besökare. På Danielsgårdens tun och loge uppträdde ett 50 tal solister och smågrupper till fromma för Päkkos Gustafs stipendium. Ett 30 tal lag och smågrupper spelade till dans från 4 scener. I Bingsjö kapell gavs en konsert med Malin Foxdal, Sofia Sandén & Agneta Stolpe samt en solokonsert med Pelle Lindström. En ny programpunkt i kapellet för detta år som blev mycket välbesökt var Sång i Bingsjönatten. Ethno, det internationella folkmusikungdomslägret uppträdde vid tre scener under stämman. En guidad vandring bland Bingsjös spelmansgårdar samt en vandring till Bingsjöbergets topp genomfördes.

10 Sida 10 av 17 Årets hantverkare var den danska bildkonstnären Sonia Brandes med pappersklipp som utryckform. I samband med stämman anordnades en hackslogs-kurs. Kursen var ett samarbete mellan Folkmusikens hus/bilda och Päkkos Gustafs minnesfond. I samarbete med Folkmusikens hus/bilda anordnades en tvådagarskurs i samband med stämman, Bingsjömusik och Bingsjöspelmän med Jonny Soling som lärare samt en sångkurs, Bingsjökören, där Carl- Eric Carlsson och Brita Björs var lärare. Päkkos Gustafs stipendium som delas ut av Bingsjöstämman i samarbete med Leksands Sparbank gick till Stina Brandin. Stipendiet Påhl Olles fiol som delas ut av Folkmusikens hus gick till Annika Maaths. LÄNSMUSIKUPPDRAG FÖR FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK Med bidrag från Landstinget Dalarna driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. I uppdraget ligger att lägga turnéer och att stödja annan professionell konsertverksamhet, gärna i samarbete med Musik Gävleborg och Musik i Dalarna. De musikarrangörer som köper konserter via länsmusikuppdraget får för ett subventionerat pris konsert, ljudteknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokalhyra, annonser, biljettförsäljning och STIM-avgifter. Arrangörsnät, turnéverksamhet Program Datum Ort Medarrangör Publik Dans med vuxna ResiDans 16 februari Leksand Folkmusikens hus & Kulturföreningen Paraden februari Falun FaluFolk musik&dans 37 Sjövik fhs 4 skolföreställningar Mora Rättvik Västanå teater: Nils Holgersson 23 februari Rättvik Kulturhuset, Rättvik och FolkmiX - Musik Gävleborg, 31 mars Skattungbyn, Kulturföreningen Lyran och Orsa FolkmiX - Musik Gävleborg Pelle Lindström & Omoderna femman Pers Hans & Alexander Olsson med Thomas Fahlander 21 april Älvdalen Kulturföreningen Welest april Falun FaluFolk musik&dans 128 Genticorum - sång, spel och 12 september Borlänge Wasabryggeriets vänner 58 virvlande fötter från Québec 13 september Rättvik Folkmusikens hus 51 Ethno on the road fem ungdomar från sommarens Ethnoläger på turné 9 oktober Rättvik Folkmusikens hus oktober Leksand Workshop, Leksands gymnasium 11 oktober Mora Rosa huset Rättvik 2 skolföreställningar Sandén, Nygårds & Carr 12 november Borlänge Wasabryggeriets vänner 42 Lindquist, Andersson & Falck 16 november Älvdalen Kulturföreningen Welest, FolkmiX Musik Gävleborg november Rättvik Folkmusikens hus 40

11 Dessutom har länsmusikuppdraget, med bidrag och/eller produktionstid, stött evenemangen OrsaFolk, Tobaksspinnarstämman i Nås, spelmansstämman på Lerdalshöjden, Hagenfesten i Dala-Floda, tävlingen Årets unga folkmusikband och Folkmusiknatta i Falun. Vi har också utökat samarbetet med folkmusikföreningen i Falun, FaluFolk musik & dans genom att samarrangera julkonserten Midvinterfolk med grupperna Kraja och Tetra. Folk- och världsmusikgalan 2012 Vårt engagemang i galan, som genomfördes i Malmö, var att ta fram pris-statyetterna. VL och Peter Ahlbom deltog i Open Folk mässa och seminarier. Föreningen Folkmusikparaplyet i Dalarna Föreningen består sedan 2011 av fyra arrangörsföreningar Kulturföreningen Welest, Kulturbanken Siljansnäs och Kulturföreningen Lyran, och nya för året Tobaksspinnarstämman i Nås- som var och en inte uppfyller Kulturrådets kriterier vid en ansökan om bidrag till musikarrangörer, men väl tillsammans. Föreningen är öppen för andra föreningar som arrangerar 1-2 program om året. Folkmusikparaplyet gjorde sin femte ansökan till RFoD/Kulturrådet vilket resulterade i ett statsbidrag om kr ( kr 2011). Summan fördelades lika mellan de tre arrangörsföreningarna. Lotta Johansson har under året fungerat som adjungerad sekreterare och skrivit ansökningar och redovisningar. Tillsammans arrangerade Folkmusikparaplyets ingående föreningar 14 folkmusikkonserter. RESiDANS En gemensam ansökan om projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet gjordes i början av 2009, av samarbetspartnerna Musik Gävleborg, Folkmusikens hus, Musik i Dalarna, Dans i Dalarna, Musikkonservatoriet i Falun och Folkteatern i Gävleborg, Scenkonst Dalarna, Musik i Uppland, Eric Sahlström Institutet och danskonsulenten i Uppsala län. Efter ett första avslag bildades en styrgrupp; Lotta Johansson, Michael Müller, Sofia Nohrstedt, Ellinor Samuelsson, Michael Näslund och Eva Forsberg Pejler. Petra Eriksson anställdes 2010 av ESI för att ingå i projektet. Styrgruppen uppvaktade Kulturrådet ht 2009 och i december 2009 fick vi klartecken projektet kunde ta sin början. Projektet syftar till att skapa en gemensam professionell folkmusik- och dansgrupp som ska arbeta på residens, alltså att varje år repetera i de tre länen där de sen kommer att turnera. RESiDANS syftar också på att det är en resa i dans - för oss i styrgruppen betyder det att dansarna och musikerna utvecklas liksom arrangörer och projektledning. Ett utvecklingsprojekt på alla fronter. Hösten 2011 arbetades föreställningen Dans med vuxna fram med Petra Eriksson på Eric Sahlström Institutet som projektledare och under våren 2012 turnerade den i regionen. Koreografi av Carl Olof Berg, Anna Öberg, Anton Schneider och Signe Lemhagen dansade och musiker i projektet Emilia Amper, nyckelharpa och Anders Löfberg, cello. Årets föreställning sålde sämre än 2011 men totalt gjordes 4 skolföreställningar och 2 offentliga under v Premiär gick av stapeln 26 november 2011 på Uppsala Konsert & Kongress. Stort intresse visades även utanför länen och bl a spelade föreställningen under festivalen Umefolk i februari. Dans med vuxna har spelats på folkmusikfestivalen i Linköping och som första folkdansföreställning under Parkteaterns dansmånad i Stockholm. Under våren 2012 gjordes dessutom en ny ansökan till KUR, nu i samarbete med Andersson Dance och Nordberg Movement. Under året gjordes audition för såväl dansare som musiker samt två repetitionsveckor. RESiDANS har under åren stötts av studieförbundet Bilda. Samarbetspartners har också varit Folkteatern i Gävleborg samt Sätergläntan i Leksand som för Dans med vuxnas räkning uppdrog åt sina tredjeårselever på sömnadsutbildningen att ta fram scenkläder. Hovrastämman maj För tredje gången organiserades Hovrastämmans kurser av Folkmusikens hus. Kursledare var: barnkursen - Petter Berndalen och Lisa Lestander, kurs för små spelgrupper Ale Möller, dans Ami Petersson Dregelid & Fredrik Lundberg, ensemble - Owe, Johan & Erik Ronström, fiol Mia Marin, Ryan Drickey, Ellika Frisell & Eva Karlsson, Per Gudmundson/Björn Ståbi som delar en kurs, sång med Maria Stellas. Totalt deltog 166 personer. Årets invigningstalare var Marit Envall från Letsbo, Ljusdal, tidigare ung Hovrastipendiat. Sida 11 av 17 UngKultur Dalarna och Skapande skola, Rättvik Folkmusikens hus är en av tolv landstingsstödda verksamheter som ingår i nätverket UngKultur Dalarna. Nätverket arrangerar under året en utbudsdag på Dalateatern på ht - och en inspirationsdag olika ställen under vt - för länets skolpersonal och andra kulturintresserade. Lotta Johansson medverkar i den grupp som arbetar fram Inspirationsdagen, vilken i år genomfördes i Orsa. Folkmusikens hus lät kulturombuden möta folkdanspedagogen Sara Dahlin Carlström.

12 Sida 12 av 17 Sedan 2011 har FMH funnits med som ideell kraft i styrgruppen för Skapande skola. Arbetet har inneburit att hitta former för organisation och elevmedverkan, samt att bidra till ansökningar, visst redovisningsarbete och genomförande. Under 2012 har Lotta Johansson funnits med på sex möten samt Skapande skola-konferensen i Säter. Lotta Johansson har också bidragit med kontakter till musiker och dansare som fått arbete i Rättviks skolor. Lerdalsstämman Tillsammans med Rättviks spelmanslag och Dalarnas spelmansförbund anordnar Folkmusikens hus spelmansstämman på Hotell Lerdalshöjden års stämma var den femte i ordningen och ägde rum mars. I samband med stämman håller Dalarnas spelmansförbund sitt årsmöte på Folkmusikens hus. Stämman är en mycket välbesökt och uppskattad inledning på spelmanssommaren. I samband med stämman har Folkmusikens hus öppet hus under lördagen där verksamheterna visas upp. En konsert med folkmusikelever från Musikkonservatoriet Falun ingår i programmet där man på scenen redovisar en studieuppgift att levandegöra arkivmaterial inspelningar, uppteckningar man hittat i Folkmusikens hus arkiv. På fredagskvällen hölls en konsert med Jens Nyplass, Jan Frostvoll & Jörgen Tamnes. Andra programpunkter under lördagen var låtutlärning av Kungs Levi Nilsson. Ungdomsverksamhet En betydande del av Folkmusikens hus barn- och ungdomsarbete drivs i samarbete med Dalarnas spelmansförbund inom ramen för "Ungtfolk". Den 22 april anordnades en kursdag på Folkmusikens hus. Lärare var Tommy Gjers, Britta Börjes och Dan Palmqvist. 40 barn och ungdomar deltog. I samband med Barn- och ungdomsstämman den 6 maj på Dalarnas museum genomfördes en låtspelskurs som en del av stämmoprogrammet. Lärare var Dan Palmqvist. Den 21 oktober anordnades en kursdag på Folkmusikens hus. Lärare var Tommy Gjers, Margaretha Mattsson och Hanna Lindblom. 27 barn och ungdomar deltog. En låtkurs för anordnades 10 november i samband med Folkmusiknatta, lärare var Ellinor Fritz. 13 barn deltog. Ungtfolk har under året haft scenuppträdanden: 4juli på stora scenen och på Danielsgårdens tun under Bingsjöstämman och 10 november på Falun Folkets Hus under Folkmusiknatta. Folkmusikens hus delar i samarbete med andra organisationer ( Dalarnas Spelmanförbund, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musik i Dalarna) ut stipendier som innebär fritt deltagande på Folkmusikungdomslägret. Ethno. Fyra ungdomar erhöll sådana stipendier under Folkmusiknatta Folkmusiknatta, på Falun Folkets Hus, är höstens stora manifestation av Faluns, och även länets folkmusikpublik och alla folkmusikutövare. Folkmusikens hus är huvudman för arrangemanget i nära samarbete med arrangörsföreningen FaluFolk Musik & Dans. Tävlingen Årets unga folkmusikband ingick återigen i Folkmusiknatta (Tävlingen arrangeras av Bilda och redogörs under rubriken Bilda i denna verksamhetsberättelse) Folkmusiknatta var för tredje året i rad utökat till två nätter, fre-lö 9-10 nov. Fredagen inleddes med tävlingen Årets unga folkmusikband och avlutades med konsert och dans med den svensk/norska gruppen Sver och rapparen Snakka San. Under lördagen genomfördes ett flertal kurser och workshops: en kurs med gruppen Sver, en kurs i slängpolska, låtspelskurs för barn, en polskeworkshop samt en workshop i finnskogspols. Folkmusiknatta mönstrade ca 1000 personer, i programmet deltog ca 300 musikanter från fyra scener, allt från spelmanslag, utbildningar, till smågrupper och solister. Finalen i tävlingen Årets unga folkmusikband ingick i lördagskvällens program. Folkmusiknatta är också en viktig kontaktyta för regionens folkmusikutbildningar deltog Malungs, Sjöviks och Bollnäs folkhögskolor, folkmusikerna vid Musikkonservatoriet Falun samt elever från Musikhögskolan Göteborg. ETHNO Det åtta dagar långa ethnolägret arrangerades för 24:e gången i Rättvik. Ethno är sannolikt världens största folk- och världsmusikläger för ungdomar och omfattade i år drygt hundra deltagare och ledare från nästan tjugo länder.

13 Nytt för året var delprojektet Ethno Exchange där Ethno med stöd av Statens Musikverk bygger upp ett nytt nätverk med tre länder i taget omfattande både utbildning och lansering. Första året var det deltagare från Tanzania, Kroatien och Indien som omfattades av projektet. Ethno bygger på workshops där deltagarna lär och lär ut musik tillsammans. Ethno avslutades traditionsenligt med två mycket uppskattade konserter, en stor konsert i Rättviksparken i samarbete med Musik vid Siljan samt omfattande deltagande vid Bingsjöstämman. Ethno spelade också vid två tillfällen i Rättviks centrum. För tredje året avslutades Ethno med två dagar i Stockholm där deltagarna genomförde flera mindre samt en stor spelning på Skansen. Ett stort antal dalaungdomar, i genomsnitt ett tiotal, deltar varje år i Ethno. Ethno arrangeras av Folkmusikens hus i nära samarbete med Rättviks kommun, Studieförbundet Bilda, Musik i Dalarna, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musik vid Siljan, Skansen, Dalarnas hemslöjdsförbund, Musik i Uppland och Musik Gävleborg. UTSTÄLLNINGAR Lyssna med ögat var namnet på årets sommarutställning. Ett möte mellan konst och natur, trä, musik och videokonst med Anna Sjons Nilsson som ansvarig för den konstnärliga gestaltningen. Övriga medverkande konstnärer var Stina Jansson, Helena Flodström, Kjell Wågberg, Johan Stolpe, Francis, Kristal och JonnyBoy, samt Johnny Bongos Horgan. Utställningen genomfördes med värdefullt stöd från Jordi Arkö, Länskonst Dalarna. 29 juni - 1 september Lyssna med ögat Året runt Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar. Sida 13 av 17 STUDIEBESÖK PÅ FOLKMUSIKENS HUS 3 februari Studiebesök från Svenska Musikbibliotekarieföreningen. 3 maj Studiebesök av Rikke Rasmussen angående planer på ett danskt Folkmusikens hus. 1 juni Studiebesök av bibliotekarier från Högskolan Dalarna. 17 juli Studiebesök av japanska folkmusikgruppen Drakskip. 12 november Dalmålsakademin på besök. INTERN VERKSAMHET KONFERENSER / SYMPOSIER / SEMINARIER 20 januari Ola Bäckström deltar i SMOCK/kulturskolekonferens i Falun. "19-20 mars VL deltar i konferens i Mora och Avesta, angående regional kulturplan. "21-22 mars VL och Tommy Sjöberg deltar i arkivkonferens i Trondheim. "29-31 mars Folk- och världsmusikgala i Malmö. Peter Ahlbom och VL deltar. "3 april Inspirationsdag UngKultur Dalarna i Orsa. Lotta Johansson. "24 maj Tommy Sjöberg deltar i nodmöte på Visarkivet angående arbetet med UNESCOS konvention om immateriellt kulturarv. "24 augusti VL deltar i firandet av Eric Sahlströms 100-årsdag på ESI, Tobo. "28 september Konferens angående Skapande skola i Säter. Lotta Johansson. "11 oktober Möte med Rättviks elevkulturråd inom ramen för Skapande skola, Kulturhuset i Rättvik. Lotta Johansson. "12-13 oktober Deltagande i Folkmusikfestivalen i Linköping. "31 oktober VL deltar i nodmöte på Visarkivet angående arbetet med UNESCOS konvention om immateriellt kulturarv. "15 november UngKultur Dalarna arrangerar en utbudsdag för skolornas kulturombud och andra intresserade för att presentera vad institutionerna erbjuder länets barn och ungdomar nästa termin.

14 Sida 14 av 17 MÖTEN & INFORMATIONSTRÄFFAR "13 januari Musik i Dalarna och FMH genomför gemensam informationsträff för arrangörer med anledning av Musik vid Siljan. Lotta Johansson. 28 januari Ola Bäckström och Jon Holmén deltar i möte med Dalarnas Spelmansförbund angående ungdomsverksamhet. 31 januari Ola Bäckström och Jon Holmén deltar i möte med dalarnas Museum och arrangörsföreningen FaluFolk angående Ungdomstämma. "2 februari Möte med folkmusikarrangörer; går igenom årets utbud. Lotta Johansson. "3 mars Möte med kulturchef Märta Kallur, Dalhalla och Musik vid Sijan med anledning av Kulturplansarbetet. VL & Lotta Johansson. 14 mars VL deltar i möte på Svenskt visarkiv angående upphovsrätt. 30 mars Ola Bäckström deltar i möte i Falun med representanter från Musik i Hedmark angående samarbete. "11 april Möte i Falun med anledning av Musikkonservatoriets nedläggning av Folkdansutbildningen. VL & Lotta Johansson. "12 april Möte med folkmusikarrangörer; går igenom årets utbud. Lotta Johansson. 12 april VL deltar i samverkansmöte i Stockholm mellan studieförbunden Bilda och Kulturens. "13 april Årsmöte med Folkmusikparaplyet. Lotta Johansson. "17 april Lotta Johansson träffar folkdans- och streetelever på Danshögskolan och pratar om vad har drivit mig att göra det jag gör. Pratar också framtida arbetsmarknad med folkdanseleverna. "23-24 augusti Möte med länsmusikproducenter i Korrö, Småland. Lotta Johansson. "31 augusti Musiksamverkansmöte i Leksand. Lotta Johansson & VL. "5 september Folk- och värlsmusikgalamöte i Gävle. Lotta Johansson. 6 september Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. 6 september VL träffar representanter för Opplandsarkiven i Elverum för att diskutera ev samarbete angående FIOL AV 5. "12 september Nationellt folkmusikkonsulentmöte i Älvsjö, Bilda. Lotta Johansson. 25 september Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. 19 oktober VL och Ola Bäckström deltar i möte med övriga konservatoriets folkmusiklärare i Leksand. 22 oktober Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. "25-26 oktober Personalmöte och internutbildning angående rapportering, Bilda GävleDala. 27 oktober Jon Holmén deltar i Dalarnas spelmansförbunds utvecklingshelg för planering av UngtFolks verksamhet. 5 nov Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. "12 december VL träffar Länsmusikcheferna i Gävleborgs och Uppsala län för att diskutera Ethnosamarbete. "13 december Första mötet Katapult för mångfald, RFoD-projekt med bidrag från Postkodlotteriet. Lotta Johansson och VL.

15 INFORMATION & MARKNADSFÖRING TRYCKSAKER En folder med sommarens kursprogram har tagits fram i samarbete med Musik vid Siljan och med stöd av stf Bilda. Vår- och höstprogrammets enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program och utställningar. ANNONSERING Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress Lira Folkmusik & -dans (RFoDs tidning) Siljan runt året runt Siljan Just nu Metros studenttidning Reklambladet 023 Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Umefolk Linköpingsfestivalen Folk- och världsmusikgalan PERSONAL Under året har föreningen haft 9 personer anställda på hel eller deltid. Den totala årsarbetstiden motsvarar 6,2 årsverken. Utöver den fast anställda personalen har tillfällig personal i projekt eller i olika former av arbetsmarknadsanställningar gjort betydelsefulla insatser i verksamheten. Tillfälligt anställd personal har även arbetat i butiken och i samband med konserter. En uppföljning till personalutbildning på temat Röst & Retorik hölls den 7 februari med Agneta Stolpe som kursledare. Fast anställd personal under året: Peter Ahlbom, Ethno-producent Ola Bäckström, länsmusikproducent, utbildningsledare Per Gudmundson, verksamhetsledare Karin Hjertzell, Ethno-producent Jon Holmén, arkiv, Bilda-konsulent Lotta Johansson, länsmusikproducent, Bilda-konsulent Britt-Marie Lisserkers, kansli, ekonomi Tommy Sjöberg, ljudarkivarie Brita Ström, butik/reception, Bilda-konsulent Sida 15 av 17 FÖRENINGEN Antalet medlemmar i föreningen den 31 december är 469. Medlemmarna hålls löpande informerade om verksamheten genom utskick, mejllistor och föreningens hemsida. Medlemskap innebär också förmåner vad det gäller priser på konserter och varor i vår butik. Den 27 oktober hölls en medlemsfest på Folkmusikens hus med mat och underhållning av Ian Carr, Anders Nygårds och Sofia Sandén.

16 Sida 16 av 17 ÖVRIGT MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer: Dalarnas spelmansförbund (Sveriges Spelmäns Riksförbund) Riksförbundet för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism Jeunesse Musicales International ÖVRIGA UPPDRAG Sedan hösten 2005 har Folkmusikens hus en representant i skolkulturgruppen i Rättvik, sedan i år även en förskolekulturgrupp. Grupper som startats för att underlätta för skolorna att ge skolbarnen, och nu även förskolebarnen kulturupplevelser. På Folkmusikens hus har 8 föreställningar genomförts, se konsertredovisning ovan. Totalt har ca 700 Rättviksbarn- och ungdomar plus deras lärare sett en föreställning på Folkmusikens hus. Alla årskurser representerade. Lotta Johansson ingår i styrgruppen i Rättvik som arbetat för att skapa strukturer för Skapande skola. Lotta Johansson sitter fr o m 2011 för Folkmusikens hus som styrelseledamot i Scenkonst Dalarnas styrelse. Tommy Sjöberg ingår i IASA s (International Association of Sound and Audiovisual Archives) tekniska kommitté som bl.a. utarbetar normer och förslag till bästa arbetssätt (best practices) för ljudarkiv. Ola Bäckström och Per Gudmundson har som ordinarie och suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman.

17 Sida 17 av 17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

RESiDANS Karmer kring blå

RESiDANS Karmer kring blå RESiDANS Karmer kring blå Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2009 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2006 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Spelmansglädje, av Hans Viksten

Spelmansglädje, av Hans Viksten Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Handlingsplan för traditionell musik och dans

Handlingsplan för traditionell musik och dans Handlingsplan för traditionell musik och dans Remissunderlag Sammanställt av Karin Eriksson, september 2011 Förord Detta dokument är resultatet av ett längre arbete med att ta fram en handlingsplan för

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober 50-ÅRSJUBILEUM AV MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober Uppspelningarna sker i Sundsvall på Sidsjö Hotell & Konferens lördagen den 19 oktober. DOMARE: Per Gudmundsson, Ditte Andersson

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner.

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner. FOLKDANS I DALARNA Nutid och behov, möjligheter och visioner. Innehållsförteckning Inledning 4 Kartläggning av folkdansverksamheter i Dalarna 6 Visioner, önskemål och behov 16 Idéer på verksamhet 20 Aktörer

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Malin Wengholm (M) Jarl Karlsson (S) Övriga: Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Distriktsinfo nr 1/2010

Distriktsinfo nr 1/2010 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 1/2010? I detta nummer: Sidan 2 Påminnelse om Ledarstipendium Påminnelse om Carl-Johan Hultberg stipendium Sidan 3 Valberedningen efterlyser Prova att göra näverkorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer