VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 Sida 2 av 17

3 Sida 3 av 17 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 1 i stadgarna. Folkmusikens hus är en ideell förening, ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika. Bevara arkivera, dokumentera och tillgängliggöra historisk och samtida folkmusik och -danstradition. utveckla verktyg och kompetens för arkivering och tillgängliggörande av folkmusik och dans. Berätta sprida intresse och kunskap om folkmusik och -dans, som unik tradition och värdefull kulturhistoria spegla folkmusik och dans som en nyskapande och kreativ del av nutida kulturliv Berika erbjuda folkmusik- och dansupplevelser med hög kvalitet och innehållslig bredd bygga på de värden som skapas genom arbete i nätverk och genom samverkan verka och söka samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt vara en kraftfull resurs som aktör i den regionala besöksnäringen genomsyras av ett kulturellt mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan könen Styrelse och årsmöte Föreningens styrelse skall, enligt stadgarna, bestå av ordföranden och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år med växelvis avgång. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Lars-Erik Kalles (ordf.) Mats Hulander (vice ordf.) Maria Björkroth Erik Eliz Helena Kåks Alf Johansson Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger. Revisor Föreningens revisorer är Peter Åkesson och Erik Berglund. Revisorssuppleanter är Eva Finn och Anders Staffansson. Årsmöte Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas senast den 15 maj. Årsmöte för 2011 års verksamhet ägde rum den 13 maj.

4 Sida 4 av 17 Nätverkande och samarbete är viktiga hörnstenar i Folkmusikens hus arbete. Vi delar med oss av det vi kan samtidigt som vi blir delaktiga i sammanhang och kompetenser som vi själva inte skulle mäkta med att skapa. RESiDANS är en sådan samverkan med andra kulturverksamheter i Dalarna och våra grannlän, Gävleborg och Uppsala. RESiDANS befinner sig i frontlinjen när det gäller att stimulera utvecklingen på det sceniska folkdansområdet. Landstinget Dalarna och Folkmusikens hus ansvarar för det tredje och sista året i detta projekt som ni kan läsa mer om i texten nedan. Ett annat sådant projekt är FolkUngar Folkmusik för unga, där vi samarbetar med Bilda GävleDala och spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland, ett treårigt projekt som vill väcka de små barnens intresse för Folkmusik. Under hösten kontaktades vi av Svenskt visarkiv angående samarbete i ett projekt med start 2013, som syftar till att rädda ett värdefullt ljudarkiv i Gambia. Folkmusikens hus verksamhet omfattar flera dimensioner, från det lokala till det internationella. Något som berikar och stimulerar i alla led. Styrelse och personal vill tacka alla våra föreningsmedlemmar och samarbetspartners anslagsgivare, institutioner, föreningsliv och privatpersoner för ett givande samarbete och värdefullt stöd under året. Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubriker som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. Lars-Erik Kalles Ordförande Föreningen Folkmusikens hus Per Gudmundson Verksamhetsledare Folkmusikens hus

5 BEVARA MEDIEVERKSTADEN, ARKIV OCH FAKTARUM Faktarummet och dess databaser är en resurs för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet. Arkivet används bl a av länets folkmusikutbildningar som ett pedagogiskt verktyg och studiematerial. Ett exempel på detta är momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra musik ur arkivet. Elevernas arbete redovisades i form av en mycket uppskattad konsert på Folkmusikens hus i samband med Lerdalsstämman samt en konsert vid Barn- och ungdomsstämman på Dalarnas museum. Totalt omfattade Folkmusikens hus folkmusik- och dansdatabas vid årsskiftet katalogiserade avsnitt, en tillväxt under året med avsnitt. Av dessa avsnitt kunde musik-, dans- och intervjuavsnitt vid slutet av året presenteras i databasen som ljud, video och bild. Under året har mediefiler länkats till den audiovisuella databasen. En stor del av arbetet under året har varit att digitalisera delar av ljudarkivet hos Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun. Det består av inspelat material från ett stort antal föreningar, politiska partier, fackföreningar, studieförbund och religiösa samfund. Arbetet har finansierats med anslag för digitalisering från Riksarkivet som sökts av Folkrörelsearkivet. I digitaliseringsarbetet har de äldsta ljudbärarna prioriterats, dvs acetatband och ståltrådar. Sålunda har 167 band och trådspolar digitaliserats, totalt 364 timmar. En presentation av detta arbete har gjorts vid en arkivkonferens i Helsingfors i augusti. Arbetet med att göra inkommet folkmusikmaterial tillgängligt genom katalogisering i FIOL, har fortsatt under året. Banden från bröderna Tillman, Dala-Floda och från Valfrid Jansson, Ore har registrerats i databasen vilket resulterat i objektposter från 185 inspelningstillfällen (insamlingar). 32 band från Björn Ståbi har digitaliserats och katalogiserats (223 objekt), samtliga 78-varvare i arkivet (94 st, inkl dubbletter, blev 175 objekt) har digitaliserats och katalogiserats. Under året har notböcker och annat skriftligt material digitaliserats, som spelmannen Hans Haglöf ( ) i Torsång, efterlämnat. Donationer och inlån till arkivet under året Bertil Jansson. Uppteckningar från Särna i elektronisk form Ann-Marie Hjort-Åberg. Grammofonskivor, 78-or med Hjort Anders, LP Bror Ingels. Rullband Kicken Ingels. Kassetter Mats Bäckstam. Kassetter Svenskt visarkiv. Skannade bandprotokoll för ej katalogiserat material FIOL AV FIOL AV är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA, Nepal och Tanzania. FIOL AV 5 med ny integrerad klient/server och webbserverlösning släpptes under hösten och innebär en kraftfull uppgradering jämfört med föregående version. Under hösten gjordes flera installationer på norska arkiv av den nya klient/server-lösningen i samarbete med personal från norska KulturIT. Under hösten färdigställdes en ny hemsida för FIOL med information om programmet och funktioner för beställning, nerladdning och support. Den 5 oktober hölls en kurs i användandet av FIOL för norsk arkivpersonal.

6 BERÄTTA Uppdragsutbildning Musikkonservatoriet Falun Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Undervisningen är högskoleförberedande. Vt 2012 var fem elever inskrivna i utbildningen, två med fiol som huvudinstrument, en på mandola samt två på folklig sång. Ht 2012 var fem elever inskrivna i utbildningen, tre med fiol som huvudinstrument samt två på folklig sång. Musikkonservatoriet Falun erbjuder fr o m Ht 2011 också platser på gymnasieutbildningen med folkmusikinriktning. Musikkonservatoriet Falun driver gymnasieutbildningen men Folkmusikens hus ansvarar för de ämnen som är genrespecifika. Vt 2012 hade två gymnasieelever folkmusikinriktning, Ht 12 var antalet fyra. Huvudlärare har varit, Ola Bäckström (utbildningsledare), Maria Jonsson, Sofia Sandén, och Jon Holmén. Gästlärare har varit Björn Ståbi, Malin Foxdal, Per Gudmundson, Pers Hans Olsson, Agneta Stolpe, Alf Tangnäs, Lamine Cissokho, Nana Heinberg m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus samt på kurser i anslutning till Hovrastämman. Förutom den ordinarie undervisningen har utbildningen under året också genomfört inspelningsprojekt i samarbete med mediautbildningen vid Högskolan Dalarna. Eleverna har deltagit i ett loop-projekt där man utforskar ljudtekniska möjligheter i musikskapande, också det i samarbete med högskolan Dalarna. Utbildningen har även genomfört projektet Från scen till arkiv där syftet har varit att levandegöra material från Folkmusikens hus arkiv. Utbildningen har gett flera konserter, bl a i Rättvik i samband med Lerdalstämman, i Falun i samband med Folkmusiknatta. Vidare har eleverna arrangerat en egen avslutningskonsert i Falun samt deltagit i flera av konservatoriets elevaftnar. Undervisningen har bedrivits dels i konservatoriets lokaler i Falun, i Folkmusikens hus samt i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. STUDIEFÖRBUNDET BILDA GävleDala det regionala uppdraget Samarbeten Under 2012 har vi inom ramen för det regionala Bilda-uppdraget samarbetat med spelmanslag och/ eller grupper i hela länet. Några nya föreningar/grupper tillkom och någon föll bort. Festivaler, stämmor eller andra arrangörer som vi samarbetat med är Lerdalsstämman, OrsaFolk, Tobaksspinnarstämman i Nås, stämman i Riihimäki, Musik vid Siljan, Bingsjöstämman, Hovrastämman, Grönklittstämman, Folkmusiknatta, stämman i Furudals bruk, Kulturföreningen Lyran och FaluFolk musik & dans och Dalarnas Spelmansförbund. Vi samarbetade även utanför regionen bl a med festivalen i Linköping genom att bidra med rese- och logikostnader för tre grupper från Dalarna som medverkade där samt till Umefolk med rese- och logikostnader för två unga grupper. Bilda har även bidragit med pengar till RESiDANS-projektet. Samarbetet med folk- och världsmusiklägret Ethno är nu etablerat och Bilda bidrog även i år med resekostnader för två palestinska musiker samt till genomförandet av turnén Ethno on the road. Tävlingen Årets unga folkmusikband Ett av studieförbundet Bildas största ungdomssatsningar under året flyttade tillbaka till Falun och Folkmusiknatta 9-10 november. Helgen som också är en utvecklingshelg för de unga banden bestod av Lära för att lira och låtworkshops med norsksvenska gruppen SVER samt danskurs med Andreas Berchtold & Kristofer Pettersson. I tävlingen deltog sex grupper från Sundsvall, Bollnäs, Falun, Skåne, Falun/Stockholm och Umeå. Förstapriset sponsrades av Benny Andersson som bidrog med kr, Bilda nationellt med andrapriset 5000 kr och Dalarnas Spelmansförbund bidrog med tredjepriset 3000 kr. Vinnare i tävlingen blev folkrockgrupper Bjäran från Sundsvall som förutom pengarna också vann en miniturné och promomaterial. Vinnarna utsågs av en jury bestående av Eiwor Kjellberg, Lisa Lestander och Magnus Lundmark alla musiker och folkmusikkonsulenter i Bilda, Per Gudmundson från Folkmusikens hus och Michael Müller från Musik Gävleborg. Tvåa i tävlingen blev Adeln från Skåne och trea blev trion Rut från Falun. Hela helgen gjordes i samarbete med FaluFolk musik och dans som fungerade som funktionärer. Ungdomshuset Arenan hjälpte till med lokaler och masslogi, Musik i Dalarna lånade ut sin minibuss och Dans- och musikskolan i Falun lånade ut instrument (backline). Flera hundra personer såg finalen på lördagen.

7 FolkUngar Under 2012 har Folkmusikens hus inom ramen för såväl BIlda- som länsmusikuppdraget uppdraget deltagit i arbetet med att jobba fram en ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet FolkUngar. Projektet, som löper över tre år, går ut på att jobba fram en metod för att skapa folkmusik med barn utan förkunskaper. Projektets målsättning är att under dessa tre år i möjligaste mån nå alla barn i åldrarna 5-12 år i Dalarnas och Gävleborgs län. Bilda GävleDala står som projektägare men projektet har egen finansiering och personal. I slutet av året beviljade Allmänna arvsfonden ansökan och projektet kommer att genomföras från och med 1 jan Projektansökan har tagits fram av Bilda GävleDala i samarbete med Folkmusikens Hus, Musik Gävleborg och spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Mål Det uppsatta målet för 2012 på timmar för hela folkmusikteamet GävleDala uppnåddes precis, resultatet landade på timmar. Det är en liten nedgång från förra året men rapporteringsreglerna reviderades under senhösten och flera kulturprogram var tvungna att strykas. Det nationella Bildauppdraget Studieförbundet Bilda har 2011 fortsatt sin nationella satsning på folkmusik för att stärka Bildas nationella folkmusikarbete. Ett arbete som under året inneburit projektledning av tävlingen Årets unga folkmusikband. utökade kontakter med region Svealand för ev nyanställning av konsulent. nätverkande med Folkmusikkonsulenter i hela landet och genomförande av möten med dem i Älvsjö, april och september. medverkan i framtagandet av ny variant av Bildafolk-folder. stöd till konsulenterna i Bilda Sydöst och deras arbete med Linköpings Folkmusikfestival samt att bidra med konkret arbete under festivalhelgen. bidrag till att Leaderprojekt Folkrot kommit till stånd, med Lajf och Ninni Carr och deras spelmansgård i Skåne. Projektet inkluderar en festival, året runt-konsertverksamhet, en sagovärld och utveckling av de lokala traditionerna. BOKUTGIVNING Sida 7 av 17 Eldsjälarna och dansarvet Till slut så var den klar, vår första bok på eget förlag. Efter tre års arbete med boken kunde Linnea Helmersson lämna den till tryck i september. Utgivningen stöddes av Kungl. Patriotiska sällskapet, Gästriklands kulturhistoriska förening, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse samt Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Delar av upplagan stödköptes av Svenska folkdansringen, Studieförbundet Bilda, Riksförbundet för Folkmusik- och dans samt Samarbetsnämnden för folklig dans. RECEPTION OCH BUTIK INFORMATION OCH RÅDGIVNING Butiken och receptionen drivs som säsongsverksamhet (maj - sept) Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusikens hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även under övrig tid på året. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument, presentartiklar och café. Butiken har flyttats till Bingsjö under spelmansstämman den 4 juli. Butikens bruttointäkt för 2012 var kr Antal besök i huset och butiken maj-augusti (konserter, utställningar, butik) var Totalt under året var besöken Siffrorna inkluderar all verksamhet i huset under året.

8 Sida 8 av 17 BERIKA KONSERTER Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket också genomsyrar konsertverksamheten. Antal konserter på eller i samarbete med Folkmusikens hus: 31 (2011: 25) Publik totalt: 3267 (2011: 2637) Genomsnitt per konsert 2012: 76 (beräknat på 31 konserter, varav 13 för förskola/skola) Genomsnitt per konsert 2011: 114 Datum Program Publik 2 februari OK Star Orchestra februari RESiDANS: Dans med vuxna, i samarbete med Kulturföreningen 58 Paraden, Leksand 17 februari RESiDANS: Dans med vuxna, 2 skolföreställningar, i samarbete med 195 Skolkulturgruppen i Rättvik 23 februari Västanå teater: Nils Holgersson, i samarbete med Kulturhuset i Rättvik februari Fjärde teatern: En kokt två grillade och ett pucko, en rafflande 132 musikalkriminalhistoria, 2 skolföreställningar i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 24 februari Fjärde teatern: En kokt två grillade och ett pucko, 1 skolföreställning i 65 samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 20 mars Månspinnerskorna - 2 genreöverskridande skolföreställningar folk, 149 barock, jazz, visa, i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 21 mars Månspinnerskorna - 1 genreöverskridande skolföreställningar folk, 63 barock, jazz, visa, i samarbete med Skolkulturgruppen i Rättvik 23 mars Jens Nyplass, Jan Frostvoll & Jörgen Tamnes mars Låtarna lever folkmusikeleverna vid Musikkonservatoriet i Falun ger 85 konsert med låtar de hittat i folkmusikarkivet 30 mars Österdalsmusikk möter Abra Makabra på Stadsteatern i Falun 142 I samarbete med Länsstyrelsen och Musikk i Hedmark 21 april Baltic Crossing unga musiker från Danmark, England, Sverige och 21 Finland. I samarbete med Musik i Syd 1 juli Quilty svenskirländsk trio, samarbete med Musik vid Siljan juli Ungt&osignat Spinning Jennies & Sighing Owl, samarbete med Musik 109 vid Siljan 5 juli Miriam Aïda årets artist med medmusiker september Genticorum franskkanadensisk vokal- och instrumentalensemble september Anders Rosén & Jonas Åkerlund västerdalskt helt enkelt 46 4 oktober Ethno on the road sex unga musiker från årets Ethnoläger turnerar i 25 Sverige 9 oktober Ethno on the road fem unga musiker från årets Ethnoläger turnerar i 243 Sverige/ 2 skolkonserter i samarbete Bilda och skolkulturgruppen 27 oktober V i arrangerar för första gången ett medlemskalas med middag och 80 gratiskonsert med Sandén, Nygårds & Carr 9 november Tävlingen Årets unga folkmusikband med SVER november Folkmusiknatta november Falck & Lindqvist norrländsk spel- och berättarkväll 40 3 december Sara Dahlin folksång och lek, förskoleföreställningar * 4 december Sara Dahlin folksång och lek * 9 december Midvintervaka grupperna Tetra och Kaja, i samarbete med FaluFolk 220 musik&dans * Ingen uppgift

9 Workshops, kurser, seminarier Datum Program Publik 24 mars Workshop med Kungs Levi Nilsson, Siljansnäs 21 april Sjung ut - från bergen över fälten! Kurs i sångstilar från Balkan med Jill 6 Ann Johnson 22 april Kurs med Antti Järvelä, i samarbete med Dalarnas spelmansförbund 8 30 juni Lieslåtter juli Danskurs m Bert Persson & Magnus Samuelsson juli Nybörjarkurs på fiol, Jonas Hjalmarsson juli Stämspel, Adrian Jones juli Polskorna runt hörnet med Ami Dregelid & Ellika Frisell juli Bingsjölåtar & -spelmän/jonny Soling juli Bingsjökör med Brita Björs och Carl-Erik Carlson 13 3 juli Sjung & dansa - Barn- och vuxenkurs med Sara Dahlin Carlström oktober Folkdansledarutbildning i samarbete med Bilda GävleDala oktober Sjung ut - från bergen över fälten! Kurs i sångstilar från Balkan med Jill Ann Johnson Sida 9 av 17 6 Samarbetspartners i konsert- och kursverksamheten har varit Musik vid Siljan FolkmiX Musik Gävleborg Kultur i Väst Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Skolkulturgruppen i Rättvik Musikkonservatoriet i Falun Studieförbundet Bilda GävleDala Länsstyrelsen Musikk i Hedmark BINGSJÖSTÄMMAN Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack- och lokalpress samt framställning av flyers, affischer och programblad. Folkmusikens hus har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. Under året har personal från huset deltagit i 5 protokollförda styrelsemöten samt ett antal icke protokollförda programgruppsmöten. Folkmusikens hus har även samordnat Ethnolägrets deltagande och ungdomsinslagen på stämman. På plats har personal från Folkmusikens hus medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Folkmusikens hus har även drivit sin skivbutik på stämmoområdet personer betalade entré till stämman. Ytterligare ett stort antal besökare, däribland alla spelmän har gratis inträde: medlemmar i Sveriges Spelmäns Riksförbund, ungdomar som medverkar i scenprogrammen, Ethnodeltagare m fl. Detta gör att det inte går att ge exakta publiksiffror men vi uppskattar att årets stämma hade ca 8000 besökare. På Danielsgårdens tun och loge uppträdde ett 50 tal solister och smågrupper till fromma för Päkkos Gustafs stipendium. Ett 30 tal lag och smågrupper spelade till dans från 4 scener. I Bingsjö kapell gavs en konsert med Malin Foxdal, Sofia Sandén & Agneta Stolpe samt en solokonsert med Pelle Lindström. En ny programpunkt i kapellet för detta år som blev mycket välbesökt var Sång i Bingsjönatten. Ethno, det internationella folkmusikungdomslägret uppträdde vid tre scener under stämman. En guidad vandring bland Bingsjös spelmansgårdar samt en vandring till Bingsjöbergets topp genomfördes.

10 Sida 10 av 17 Årets hantverkare var den danska bildkonstnären Sonia Brandes med pappersklipp som utryckform. I samband med stämman anordnades en hackslogs-kurs. Kursen var ett samarbete mellan Folkmusikens hus/bilda och Päkkos Gustafs minnesfond. I samarbete med Folkmusikens hus/bilda anordnades en tvådagarskurs i samband med stämman, Bingsjömusik och Bingsjöspelmän med Jonny Soling som lärare samt en sångkurs, Bingsjökören, där Carl- Eric Carlsson och Brita Björs var lärare. Päkkos Gustafs stipendium som delas ut av Bingsjöstämman i samarbete med Leksands Sparbank gick till Stina Brandin. Stipendiet Påhl Olles fiol som delas ut av Folkmusikens hus gick till Annika Maaths. LÄNSMUSIKUPPDRAG FÖR FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK Med bidrag från Landstinget Dalarna driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. I uppdraget ligger att lägga turnéer och att stödja annan professionell konsertverksamhet, gärna i samarbete med Musik Gävleborg och Musik i Dalarna. De musikarrangörer som köper konserter via länsmusikuppdraget får för ett subventionerat pris konsert, ljudteknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokalhyra, annonser, biljettförsäljning och STIM-avgifter. Arrangörsnät, turnéverksamhet Program Datum Ort Medarrangör Publik Dans med vuxna ResiDans 16 februari Leksand Folkmusikens hus & Kulturföreningen Paraden februari Falun FaluFolk musik&dans 37 Sjövik fhs 4 skolföreställningar Mora Rättvik Västanå teater: Nils Holgersson 23 februari Rättvik Kulturhuset, Rättvik och FolkmiX - Musik Gävleborg, 31 mars Skattungbyn, Kulturföreningen Lyran och Orsa FolkmiX - Musik Gävleborg Pelle Lindström & Omoderna femman Pers Hans & Alexander Olsson med Thomas Fahlander 21 april Älvdalen Kulturföreningen Welest april Falun FaluFolk musik&dans 128 Genticorum - sång, spel och 12 september Borlänge Wasabryggeriets vänner 58 virvlande fötter från Québec 13 september Rättvik Folkmusikens hus 51 Ethno on the road fem ungdomar från sommarens Ethnoläger på turné 9 oktober Rättvik Folkmusikens hus oktober Leksand Workshop, Leksands gymnasium 11 oktober Mora Rosa huset Rättvik 2 skolföreställningar Sandén, Nygårds & Carr 12 november Borlänge Wasabryggeriets vänner 42 Lindquist, Andersson & Falck 16 november Älvdalen Kulturföreningen Welest, FolkmiX Musik Gävleborg november Rättvik Folkmusikens hus 40

11 Dessutom har länsmusikuppdraget, med bidrag och/eller produktionstid, stött evenemangen OrsaFolk, Tobaksspinnarstämman i Nås, spelmansstämman på Lerdalshöjden, Hagenfesten i Dala-Floda, tävlingen Årets unga folkmusikband och Folkmusiknatta i Falun. Vi har också utökat samarbetet med folkmusikföreningen i Falun, FaluFolk musik & dans genom att samarrangera julkonserten Midvinterfolk med grupperna Kraja och Tetra. Folk- och världsmusikgalan 2012 Vårt engagemang i galan, som genomfördes i Malmö, var att ta fram pris-statyetterna. VL och Peter Ahlbom deltog i Open Folk mässa och seminarier. Föreningen Folkmusikparaplyet i Dalarna Föreningen består sedan 2011 av fyra arrangörsföreningar Kulturföreningen Welest, Kulturbanken Siljansnäs och Kulturföreningen Lyran, och nya för året Tobaksspinnarstämman i Nås- som var och en inte uppfyller Kulturrådets kriterier vid en ansökan om bidrag till musikarrangörer, men väl tillsammans. Föreningen är öppen för andra föreningar som arrangerar 1-2 program om året. Folkmusikparaplyet gjorde sin femte ansökan till RFoD/Kulturrådet vilket resulterade i ett statsbidrag om kr ( kr 2011). Summan fördelades lika mellan de tre arrangörsföreningarna. Lotta Johansson har under året fungerat som adjungerad sekreterare och skrivit ansökningar och redovisningar. Tillsammans arrangerade Folkmusikparaplyets ingående föreningar 14 folkmusikkonserter. RESiDANS En gemensam ansökan om projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet gjordes i början av 2009, av samarbetspartnerna Musik Gävleborg, Folkmusikens hus, Musik i Dalarna, Dans i Dalarna, Musikkonservatoriet i Falun och Folkteatern i Gävleborg, Scenkonst Dalarna, Musik i Uppland, Eric Sahlström Institutet och danskonsulenten i Uppsala län. Efter ett första avslag bildades en styrgrupp; Lotta Johansson, Michael Müller, Sofia Nohrstedt, Ellinor Samuelsson, Michael Näslund och Eva Forsberg Pejler. Petra Eriksson anställdes 2010 av ESI för att ingå i projektet. Styrgruppen uppvaktade Kulturrådet ht 2009 och i december 2009 fick vi klartecken projektet kunde ta sin början. Projektet syftar till att skapa en gemensam professionell folkmusik- och dansgrupp som ska arbeta på residens, alltså att varje år repetera i de tre länen där de sen kommer att turnera. RESiDANS syftar också på att det är en resa i dans - för oss i styrgruppen betyder det att dansarna och musikerna utvecklas liksom arrangörer och projektledning. Ett utvecklingsprojekt på alla fronter. Hösten 2011 arbetades föreställningen Dans med vuxna fram med Petra Eriksson på Eric Sahlström Institutet som projektledare och under våren 2012 turnerade den i regionen. Koreografi av Carl Olof Berg, Anna Öberg, Anton Schneider och Signe Lemhagen dansade och musiker i projektet Emilia Amper, nyckelharpa och Anders Löfberg, cello. Årets föreställning sålde sämre än 2011 men totalt gjordes 4 skolföreställningar och 2 offentliga under v Premiär gick av stapeln 26 november 2011 på Uppsala Konsert & Kongress. Stort intresse visades även utanför länen och bl a spelade föreställningen under festivalen Umefolk i februari. Dans med vuxna har spelats på folkmusikfestivalen i Linköping och som första folkdansföreställning under Parkteaterns dansmånad i Stockholm. Under våren 2012 gjordes dessutom en ny ansökan till KUR, nu i samarbete med Andersson Dance och Nordberg Movement. Under året gjordes audition för såväl dansare som musiker samt två repetitionsveckor. RESiDANS har under åren stötts av studieförbundet Bilda. Samarbetspartners har också varit Folkteatern i Gävleborg samt Sätergläntan i Leksand som för Dans med vuxnas räkning uppdrog åt sina tredjeårselever på sömnadsutbildningen att ta fram scenkläder. Hovrastämman maj För tredje gången organiserades Hovrastämmans kurser av Folkmusikens hus. Kursledare var: barnkursen - Petter Berndalen och Lisa Lestander, kurs för små spelgrupper Ale Möller, dans Ami Petersson Dregelid & Fredrik Lundberg, ensemble - Owe, Johan & Erik Ronström, fiol Mia Marin, Ryan Drickey, Ellika Frisell & Eva Karlsson, Per Gudmundson/Björn Ståbi som delar en kurs, sång med Maria Stellas. Totalt deltog 166 personer. Årets invigningstalare var Marit Envall från Letsbo, Ljusdal, tidigare ung Hovrastipendiat. Sida 11 av 17 UngKultur Dalarna och Skapande skola, Rättvik Folkmusikens hus är en av tolv landstingsstödda verksamheter som ingår i nätverket UngKultur Dalarna. Nätverket arrangerar under året en utbudsdag på Dalateatern på ht - och en inspirationsdag olika ställen under vt - för länets skolpersonal och andra kulturintresserade. Lotta Johansson medverkar i den grupp som arbetar fram Inspirationsdagen, vilken i år genomfördes i Orsa. Folkmusikens hus lät kulturombuden möta folkdanspedagogen Sara Dahlin Carlström.

12 Sida 12 av 17 Sedan 2011 har FMH funnits med som ideell kraft i styrgruppen för Skapande skola. Arbetet har inneburit att hitta former för organisation och elevmedverkan, samt att bidra till ansökningar, visst redovisningsarbete och genomförande. Under 2012 har Lotta Johansson funnits med på sex möten samt Skapande skola-konferensen i Säter. Lotta Johansson har också bidragit med kontakter till musiker och dansare som fått arbete i Rättviks skolor. Lerdalsstämman Tillsammans med Rättviks spelmanslag och Dalarnas spelmansförbund anordnar Folkmusikens hus spelmansstämman på Hotell Lerdalshöjden års stämma var den femte i ordningen och ägde rum mars. I samband med stämman håller Dalarnas spelmansförbund sitt årsmöte på Folkmusikens hus. Stämman är en mycket välbesökt och uppskattad inledning på spelmanssommaren. I samband med stämman har Folkmusikens hus öppet hus under lördagen där verksamheterna visas upp. En konsert med folkmusikelever från Musikkonservatoriet Falun ingår i programmet där man på scenen redovisar en studieuppgift att levandegöra arkivmaterial inspelningar, uppteckningar man hittat i Folkmusikens hus arkiv. På fredagskvällen hölls en konsert med Jens Nyplass, Jan Frostvoll & Jörgen Tamnes. Andra programpunkter under lördagen var låtutlärning av Kungs Levi Nilsson. Ungdomsverksamhet En betydande del av Folkmusikens hus barn- och ungdomsarbete drivs i samarbete med Dalarnas spelmansförbund inom ramen för "Ungtfolk". Den 22 april anordnades en kursdag på Folkmusikens hus. Lärare var Tommy Gjers, Britta Börjes och Dan Palmqvist. 40 barn och ungdomar deltog. I samband med Barn- och ungdomsstämman den 6 maj på Dalarnas museum genomfördes en låtspelskurs som en del av stämmoprogrammet. Lärare var Dan Palmqvist. Den 21 oktober anordnades en kursdag på Folkmusikens hus. Lärare var Tommy Gjers, Margaretha Mattsson och Hanna Lindblom. 27 barn och ungdomar deltog. En låtkurs för anordnades 10 november i samband med Folkmusiknatta, lärare var Ellinor Fritz. 13 barn deltog. Ungtfolk har under året haft scenuppträdanden: 4juli på stora scenen och på Danielsgårdens tun under Bingsjöstämman och 10 november på Falun Folkets Hus under Folkmusiknatta. Folkmusikens hus delar i samarbete med andra organisationer ( Dalarnas Spelmanförbund, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musik i Dalarna) ut stipendier som innebär fritt deltagande på Folkmusikungdomslägret. Ethno. Fyra ungdomar erhöll sådana stipendier under Folkmusiknatta Folkmusiknatta, på Falun Folkets Hus, är höstens stora manifestation av Faluns, och även länets folkmusikpublik och alla folkmusikutövare. Folkmusikens hus är huvudman för arrangemanget i nära samarbete med arrangörsföreningen FaluFolk Musik & Dans. Tävlingen Årets unga folkmusikband ingick återigen i Folkmusiknatta (Tävlingen arrangeras av Bilda och redogörs under rubriken Bilda i denna verksamhetsberättelse) Folkmusiknatta var för tredje året i rad utökat till två nätter, fre-lö 9-10 nov. Fredagen inleddes med tävlingen Årets unga folkmusikband och avlutades med konsert och dans med den svensk/norska gruppen Sver och rapparen Snakka San. Under lördagen genomfördes ett flertal kurser och workshops: en kurs med gruppen Sver, en kurs i slängpolska, låtspelskurs för barn, en polskeworkshop samt en workshop i finnskogspols. Folkmusiknatta mönstrade ca 1000 personer, i programmet deltog ca 300 musikanter från fyra scener, allt från spelmanslag, utbildningar, till smågrupper och solister. Finalen i tävlingen Årets unga folkmusikband ingick i lördagskvällens program. Folkmusiknatta är också en viktig kontaktyta för regionens folkmusikutbildningar deltog Malungs, Sjöviks och Bollnäs folkhögskolor, folkmusikerna vid Musikkonservatoriet Falun samt elever från Musikhögskolan Göteborg. ETHNO Det åtta dagar långa ethnolägret arrangerades för 24:e gången i Rättvik. Ethno är sannolikt världens största folk- och världsmusikläger för ungdomar och omfattade i år drygt hundra deltagare och ledare från nästan tjugo länder.

13 Nytt för året var delprojektet Ethno Exchange där Ethno med stöd av Statens Musikverk bygger upp ett nytt nätverk med tre länder i taget omfattande både utbildning och lansering. Första året var det deltagare från Tanzania, Kroatien och Indien som omfattades av projektet. Ethno bygger på workshops där deltagarna lär och lär ut musik tillsammans. Ethno avslutades traditionsenligt med två mycket uppskattade konserter, en stor konsert i Rättviksparken i samarbete med Musik vid Siljan samt omfattande deltagande vid Bingsjöstämman. Ethno spelade också vid två tillfällen i Rättviks centrum. För tredje året avslutades Ethno med två dagar i Stockholm där deltagarna genomförde flera mindre samt en stor spelning på Skansen. Ett stort antal dalaungdomar, i genomsnitt ett tiotal, deltar varje år i Ethno. Ethno arrangeras av Folkmusikens hus i nära samarbete med Rättviks kommun, Studieförbundet Bilda, Musik i Dalarna, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musik vid Siljan, Skansen, Dalarnas hemslöjdsförbund, Musik i Uppland och Musik Gävleborg. UTSTÄLLNINGAR Lyssna med ögat var namnet på årets sommarutställning. Ett möte mellan konst och natur, trä, musik och videokonst med Anna Sjons Nilsson som ansvarig för den konstnärliga gestaltningen. Övriga medverkande konstnärer var Stina Jansson, Helena Flodström, Kjell Wågberg, Johan Stolpe, Francis, Kristal och JonnyBoy, samt Johnny Bongos Horgan. Utställningen genomfördes med värdefullt stöd från Jordi Arkö, Länskonst Dalarna. 29 juni - 1 september Lyssna med ögat Året runt Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar. Sida 13 av 17 STUDIEBESÖK PÅ FOLKMUSIKENS HUS 3 februari Studiebesök från Svenska Musikbibliotekarieföreningen. 3 maj Studiebesök av Rikke Rasmussen angående planer på ett danskt Folkmusikens hus. 1 juni Studiebesök av bibliotekarier från Högskolan Dalarna. 17 juli Studiebesök av japanska folkmusikgruppen Drakskip. 12 november Dalmålsakademin på besök. INTERN VERKSAMHET KONFERENSER / SYMPOSIER / SEMINARIER 20 januari Ola Bäckström deltar i SMOCK/kulturskolekonferens i Falun. "19-20 mars VL deltar i konferens i Mora och Avesta, angående regional kulturplan. "21-22 mars VL och Tommy Sjöberg deltar i arkivkonferens i Trondheim. "29-31 mars Folk- och världsmusikgala i Malmö. Peter Ahlbom och VL deltar. "3 april Inspirationsdag UngKultur Dalarna i Orsa. Lotta Johansson. "24 maj Tommy Sjöberg deltar i nodmöte på Visarkivet angående arbetet med UNESCOS konvention om immateriellt kulturarv. "24 augusti VL deltar i firandet av Eric Sahlströms 100-årsdag på ESI, Tobo. "28 september Konferens angående Skapande skola i Säter. Lotta Johansson. "11 oktober Möte med Rättviks elevkulturråd inom ramen för Skapande skola, Kulturhuset i Rättvik. Lotta Johansson. "12-13 oktober Deltagande i Folkmusikfestivalen i Linköping. "31 oktober VL deltar i nodmöte på Visarkivet angående arbetet med UNESCOS konvention om immateriellt kulturarv. "15 november UngKultur Dalarna arrangerar en utbudsdag för skolornas kulturombud och andra intresserade för att presentera vad institutionerna erbjuder länets barn och ungdomar nästa termin.

14 Sida 14 av 17 MÖTEN & INFORMATIONSTRÄFFAR "13 januari Musik i Dalarna och FMH genomför gemensam informationsträff för arrangörer med anledning av Musik vid Siljan. Lotta Johansson. 28 januari Ola Bäckström och Jon Holmén deltar i möte med Dalarnas Spelmansförbund angående ungdomsverksamhet. 31 januari Ola Bäckström och Jon Holmén deltar i möte med dalarnas Museum och arrangörsföreningen FaluFolk angående Ungdomstämma. "2 februari Möte med folkmusikarrangörer; går igenom årets utbud. Lotta Johansson. "3 mars Möte med kulturchef Märta Kallur, Dalhalla och Musik vid Sijan med anledning av Kulturplansarbetet. VL & Lotta Johansson. 14 mars VL deltar i möte på Svenskt visarkiv angående upphovsrätt. 30 mars Ola Bäckström deltar i möte i Falun med representanter från Musik i Hedmark angående samarbete. "11 april Möte i Falun med anledning av Musikkonservatoriets nedläggning av Folkdansutbildningen. VL & Lotta Johansson. "12 april Möte med folkmusikarrangörer; går igenom årets utbud. Lotta Johansson. 12 april VL deltar i samverkansmöte i Stockholm mellan studieförbunden Bilda och Kulturens. "13 april Årsmöte med Folkmusikparaplyet. Lotta Johansson. "17 april Lotta Johansson träffar folkdans- och streetelever på Danshögskolan och pratar om vad har drivit mig att göra det jag gör. Pratar också framtida arbetsmarknad med folkdanseleverna. "23-24 augusti Möte med länsmusikproducenter i Korrö, Småland. Lotta Johansson. "31 augusti Musiksamverkansmöte i Leksand. Lotta Johansson & VL. "5 september Folk- och värlsmusikgalamöte i Gävle. Lotta Johansson. 6 september Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. 6 september VL träffar representanter för Opplandsarkiven i Elverum för att diskutera ev samarbete angående FIOL AV 5. "12 september Nationellt folkmusikkonsulentmöte i Älvsjö, Bilda. Lotta Johansson. 25 september Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. 19 oktober VL och Ola Bäckström deltar i möte med övriga konservatoriets folkmusiklärare i Leksand. 22 oktober Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. "25-26 oktober Personalmöte och internutbildning angående rapportering, Bilda GävleDala. 27 oktober Jon Holmén deltar i Dalarnas spelmansförbunds utvecklingshelg för planering av UngtFolks verksamhet. 5 nov Ola Bäckström och Lotta Johansson möter föreningen FaluFolk angående Folkmusiknatta. "12 december VL träffar Länsmusikcheferna i Gävleborgs och Uppsala län för att diskutera Ethnosamarbete. "13 december Första mötet Katapult för mångfald, RFoD-projekt med bidrag från Postkodlotteriet. Lotta Johansson och VL.

15 INFORMATION & MARKNADSFÖRING TRYCKSAKER En folder med sommarens kursprogram har tagits fram i samarbete med Musik vid Siljan och med stöd av stf Bilda. Vår- och höstprogrammets enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program och utställningar. ANNONSERING Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress Lira Folkmusik & -dans (RFoDs tidning) Siljan runt året runt Siljan Just nu Metros studenttidning Reklambladet 023 Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Umefolk Linköpingsfestivalen Folk- och världsmusikgalan PERSONAL Under året har föreningen haft 9 personer anställda på hel eller deltid. Den totala årsarbetstiden motsvarar 6,2 årsverken. Utöver den fast anställda personalen har tillfällig personal i projekt eller i olika former av arbetsmarknadsanställningar gjort betydelsefulla insatser i verksamheten. Tillfälligt anställd personal har även arbetat i butiken och i samband med konserter. En uppföljning till personalutbildning på temat Röst & Retorik hölls den 7 februari med Agneta Stolpe som kursledare. Fast anställd personal under året: Peter Ahlbom, Ethno-producent Ola Bäckström, länsmusikproducent, utbildningsledare Per Gudmundson, verksamhetsledare Karin Hjertzell, Ethno-producent Jon Holmén, arkiv, Bilda-konsulent Lotta Johansson, länsmusikproducent, Bilda-konsulent Britt-Marie Lisserkers, kansli, ekonomi Tommy Sjöberg, ljudarkivarie Brita Ström, butik/reception, Bilda-konsulent Sida 15 av 17 FÖRENINGEN Antalet medlemmar i föreningen den 31 december är 469. Medlemmarna hålls löpande informerade om verksamheten genom utskick, mejllistor och föreningens hemsida. Medlemskap innebär också förmåner vad det gäller priser på konserter och varor i vår butik. Den 27 oktober hölls en medlemsfest på Folkmusikens hus med mat och underhållning av Ian Carr, Anders Nygårds och Sofia Sandén.

16 Sida 16 av 17 ÖVRIGT MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer: Dalarnas spelmansförbund (Sveriges Spelmäns Riksförbund) Riksförbundet för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism Jeunesse Musicales International ÖVRIGA UPPDRAG Sedan hösten 2005 har Folkmusikens hus en representant i skolkulturgruppen i Rättvik, sedan i år även en förskolekulturgrupp. Grupper som startats för att underlätta för skolorna att ge skolbarnen, och nu även förskolebarnen kulturupplevelser. På Folkmusikens hus har 8 föreställningar genomförts, se konsertredovisning ovan. Totalt har ca 700 Rättviksbarn- och ungdomar plus deras lärare sett en föreställning på Folkmusikens hus. Alla årskurser representerade. Lotta Johansson ingår i styrgruppen i Rättvik som arbetat för att skapa strukturer för Skapande skola. Lotta Johansson sitter fr o m 2011 för Folkmusikens hus som styrelseledamot i Scenkonst Dalarnas styrelse. Tommy Sjöberg ingår i IASA s (International Association of Sound and Audiovisual Archives) tekniska kommitté som bl.a. utarbetar normer och förslag till bästa arbetssätt (best practices) för ljudarkiv. Ola Bäckström och Per Gudmundson har som ordinarie och suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman.

17 Sida 17 av 17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

RESiDANS Karmer kring blå

RESiDANS Karmer kring blå RESiDANS Karmer kring blå Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Skolföreställning med trollet Äling Bäling (Kjell-Erik Eriksson) Sida 2 av 18 Sida 3 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsinriktning Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2010 Sida 3 av 15 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2009 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Verksamhetsberättelse 2014 Sida 2 av 19 Sida 3 av 19 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Sida 2 av 19. Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan

Sida 2 av 19. Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan Verksamhetsberättelse 2015 Sida 2 av 19 Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan Sida 3 av 19 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Verksamhetsinriktning

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2008 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2007 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2006 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Spelmansglädje, av Hans Viksten

Spelmansglädje, av Hans Viksten Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Spelmansåret rivstartade redan innan nyår med en spelträff i mellandagarna

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2014 Pelle Fors-tävlingen Det var ju meningen att vi skulle arrangerat spelmanstävlingen som kallas Pelle Fors-tävlingen i vintras i samband med Midvintertonfestivalen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 Under dagen höll Kultur Hjärta Skola två pass: Ett publikt pass där projektets resultat hittills och vad som ska hända under 2015 presenterades

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09 NÖJE Bokstaven Rättvik 50555-09 Rättvik Dansar och Spelar...som vanligt vecka 30 tisdag 21 till fredag 24 juli, 2009 dans och spel under sommarens vackraste vecka Kurser Buskspel Danskvällar Danskvällar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11 Sida 1(5) Bilaga 1 till protokoll från årsmötet 2008. 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritidsoch Kulturnämnd och, daterat 1996-05-10 samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Handlingsplan för traditionell musik och dans

Handlingsplan för traditionell musik och dans Handlingsplan för traditionell musik och dans Remissunderlag Sammanställt av Karin Eriksson, september 2011 Förord Detta dokument är resultatet av ett längre arbete med att ta fram en handlingsplan för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 1 Låtkurs på fiol, nyckelharpa och durspel: "Dufva, Donat och Dahlgren" Datum: 9-10 maj 2015 Tider: Lördag 9.00-15.00 och söndag 9.00-16.00 Plats: Gunnebo skola Kostnad:

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Vår nya ordförande jorun olsson

Vår nya ordförande jorun olsson Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD MAJ 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Vår nya ordförande jorun olsson jämtstämman 12-14 juni Hej från Jorun! Det rör

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer