Spelmansglädje, av Hans Viksten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmansglädje, av Hans Viksten"

Transkript

1 Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005

2 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 2 i stadgarna Föreningens uppgift är att svara för långsiktig finansiering, drift och utveckling av Folkmusikens hus. Visionen för Folkmusikens hus är att som regional kulturinstitution vara regionens ledande folkmusikcentrum och samtidigt skapa ett nordiskt folkmusikcentrum inom områdena dokumentation och pedagogik. Som regional kulturinstitution skall Folkmusikens hus förmedla kunskap och sprida intresse kring Rättviks och Dalarnas traditionella och nutida folkmusik, göra kommunens och regionens folkmusikmaterial lättillgängligt och tillgängliggöra nordiskt folkmusikmaterial i regionen, vara en resurs i det lokala och regionala musiklivet och den musikpedagogiska verksamheten medverka i forskning om regionens folkmusikarv utveckla verktyg och kompetens för datoriserad arkivering och tillgängliggörande av folkmusik. Som nordiskt centrum för folkmusikdokumentation skall Folkmusikens hus utveckla verktyg och kompetens för datoriserad arkivering och tillgängliggörande av folkmusik bygga upp ett lokalt, regionalt, nationellt och nordiskt digitalt folkmusikarkiv och göra detta brett tillgängligt medverka i forskning och utveckling kring dokumentation och tillgängliggörande av nordisk folkmusik. Som nordiskt centrum för folkmusikpedagogik skall Folkmusikens hus erbjuda bred och avancerad folkmusikutbildning lokalt, regionalt, nationellt och på nordisk nivå. medverka i forskning och utveckling av folkmusikpedagogik lämpad för nordisk folkmusik. Styrelse och årsstämma Föreningens styrelse skall, enligt 9 i stadgarna, bestå av nio ordinarie ledamöter. Den lokala spelmansrörelsen i Rättviks kommun äger enligt 2 rätt att utse en ledamot i styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder. Rättviks kommun utser representant i styrelsen. Den lokala spelmansrörelsen har avstått från att utse representant i styrelsen till förmån för en lokal samverkansgrupp där Folkmusikens hus är representerat. Denna styrelseplats har därför varit vakant under året. Ordförande Peter Larsson Erik Eliz, Rättviks kommun Mats Hulander Lars Hökpers Tellef Kvifte Dan Lundberg Kristina Lundgren Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger; 12 januari, 27 februari, 2 april, 29 juni, 2 oktober, 15 december. Revisorer Föreningens revisorer är Erik Berglund och Bengt Finn, Mora Revisionsbyrå AB. Revisorssuppleant är Karin Svärd.

3 Årsstämma Sida 3 av 14 Ordinarie årsmöte skall enligt 13 hållas senast den 30 april. Årsmöte för 2004 ägde rum den 02 april 2005 på Folkmusikens hus i Rättvik.

4 Sida 4 av i sammanfattning Föreningen Det har varit ett bra år för Folkmusikens hus. Verksamheten är väl etablerad och vi får fin respons från samarbetspartners, föreningsliv och organisationer vi gör ett bra jobb och upplevs som en betydelsefull resurs, inte bara i länet utan även nationellt och internationellt. Det ökande antalet studiebesök och förfrågningar kring verksamheten talar också för att Folkmusikens hus väcker intresse och fungerar som förebild för liknande verksamheter på många olika håll, inte bara i Sverige. Ekonomiskt kan föreningen för 2005 redovisa ett gott resultat med ett litet överskott. Redovisningssystem och administrativa rutiner har reviderats under året för att förenkla arbetet och skapa bättre ekonomikontroll. Kontoplanen och objektsplanen har reviderats. Styrelsen har tagit aktiv del i detta arbete, särskilt i utvecklandet av administrativa rutiner och att ta fram ett förslag till nya stadgar. Ett annat glädjande besked är att medlemsutvecklingen under året har varit kraftfull en ökning från 46 till 186 medlemmar! En betydande del av ökningen är resultatet av ett värvningsutskick riktat till Dalarnas spelmansförbunds medlemmar under våren. Verksamheten DalFolk Folkmusikens hus länsmusikuppdrag för folk- och världsmusik har under året slagit ut i full blom, med ett stort utbud av produktioner i länets alla delar. Detta gäller både turné- och konsertverksamheten och det arbete som riktar sig till barn och ungdom. I dag finns fungerande arrangörsföreningar som mottagare av produktionerna i så gott som länets alla kommuner. Responsen har varit mycket positiv vilket talar för att DalFolk täcker ett sedan länge efterlängtat behov i Dalarnas musikliv. DalFolk har synliggjort Folkmusikens hus på ett mycket positivt sätt under året. Samarbetet med Dalarnas spelmansförbund och det lokala folkmusiklivet är idag mycket gott och omfattar flera olika projekt. Det största under året har varit förberedelserna för Gesundajubiléet 2006 som firar hundraårsjubileet av den första spelmanstävlingen vid Gesunda starten för den svenska spelmansrörelsen, spelmanslagen, spelmansstämmorna. Utvecklandet av den audiovisuella versionen av FIOL databasen för musik och dansarkiv, har under året gått in i sin slutfas. Planerad lansering av programmet ligger under våren Utmaningar Den offentliga bidragsnivån har sedan EU-projekttiden ( ) minskats, samtidigt som verksamheten har tillförts nya uppdrag. Detta skapar stora problem med att bibehålla verksamheter och kompetens som byggts upp under projekttiden. Ett par exempel på detta är medieteknikertjänsten som inte har kunnat återbesättas under året och den stora belastning på personalen som nedskärningarna i ekonomihantering, administration och reception har förorsakat går Folkmusikens hus in i sitt sista år av beslutade offentliga medel från Landsting, Kulturråd, Region Siljan och Rättviks kommun. Det innebär en stor utmaning för styrelse och ledning inför kommande omförhandlingar att återskapa de resurser och kompetenser som gått förlorade. Det känns gott att gå in i dessa samtal med 2005 års verksamhet i ryggen! Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubrikord som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. BEVARA Medieverkstaden Under budgetarbetet inför 2005 konstaterades att utrymme saknades för att återbesätta medieteknikertjänsten, som blev vakant i november Det under flera år bedrivna arbetet med att digitalisera äldre ljudinspelningar med folkmusikmaterial för att säkra dessa för framtiden, har på grund av detta legat nere under FIOL FIOL är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA och Nepal (tot. 22 användarlicenser). Utvecklingsarbetet har under 2005 koncentrerats på att

5 Sida 5 av 14 färdigställa den audiovisuella versionen av systemet som innebär att digitalt ljud-, bild- och video kan länkas till databasen. Dessa funktioner har varit i bruk i Folkmusikens hus egna databaser sedan 2001 i en enklare prototypversion. Utvecklingsarbetet har försenats på grund av hög arbetsbelastning och att andra områden i verksamheten har prioriterats. Våren 2006 planeras programmet FIOL AV 4 stå färdigt för distribution. Två licenser av programvaran har sålts under året. En till Music Nepal i Kathmandu och en till Folkemusikkarkivet i Nord Trøndelag, Norge. Utbildnings- och supporttjänster har utförts i begränsad omfattning, vilket får tolkas som att programvaran är funktionellt väl fungerande. Kontakt med brukarna visar att programmet upplevs som ett betydelsefullt och väl fungerande verktyg i arkivverksamheten. Med anledning av ett EU-finansierat nordiskt projekt kring inventering, arkivering och tillgängliggörande av inspelningar med Jojk, har diskussioner förts med projektledare Per Nilla Stålka från Ajtte, Jokkmokk. FIOL AV ingår bland de programvaror som är intressanta för upphandling i projektet. Beslut fattas våren Frida Mangs, student vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, har som examensarbete under hösten arbetat med en förstudie kring en internetversion av FIOL AV. Arbetet fortsätter under våren Arkiv och Faktarum Faktarummet och dess databaser är idag tillgängligt för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet i Folkmusikens hus Faktarum. Ett stigande intresse från framförallt folkmusikintresserade ungdomar har märkts under året. Dessutom ökar antalet beställningar av kopior på arkivmaterialet via e-post, brev och telefon. Arkivet används av länets folkmusikutbildningar som pedagogiskt verktyg, bl a i momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra ett arkivmaterial, i form av en konsert under våren på Folkmusikens hus. Totalt omfattar Folkmusikens hus folkmusik-databas ca låtar, visor och intervjuer avsnitt av dessa ljudavsnitt och uppteckningar har digitaliserats och är tillgängliga i Faktarummet. Inget nytt material har tillförts under 2005 då digitaliseringsverksamheten legat nere pga budgetskäl. Nyregistrering i Faktarummets tidningsklipp-arkiv har utförts av praktikant under november-december. Klipparkivet omfattar vid årets slut 2107 katalogiserade klipp. Bland arkivets nyaccessioner kan nämnas unika folkmusikinspelningar från ca tal. Materialet är en gåva från framlidne Rättviksspelmannen och folkmusiksamlaren Paul Bäckström. Gåvan omfattar även värdefullt notmaterial. Arkivalier rörande Rättvik-Bodakörens verksamhet har donerats till arkivet. BERÄTTA Uppdragsutbildning Musikkonservatoriet Falun Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Vt 2005 var 6 elever inskrivna i utbildningen: fyra med fiol som huvudinstrument, en på folklig sång, en på knäppinstrument. Ht 2005 var 8 elever inskrivna i utbildningen: 4 med fiol som huvudinstrument, 2 på folklig sång, 1 på gitarr och en på dragspel. Huvudlärare har varit Ola Bäckström (utbildningsledare), Sofia Sandén (vt 05), Hållbus Totte Mattson (vt 05) Malin Foxdahl (ht 05), Olle Lindvall (ht 05). Gästlärare har varit Björn Ståbi, Per Gudmundson, Lamin Cisshoko, Agneta Stolpe, Gunnel J. Mauritzon m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus och genomfört konserter på Folkmusikens hus och i Falun. Undervisningen har bedrivits dels i skolans lokaler men även i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. Undervisningen är högskoleförberedande.

6 Sida 6 av 14 Utställningsverksamhet 28 maj- 25 augusti Fioli Fiolej Fiolen i konsten Fiolen i konsten, fiolen som hantverkskonst och naturligtvis som magiskt redskap för tonkonst. Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar Konferens 12 nov Utbildningsträff Ett seminarium med ledare för folkmusikutbildningar på folkhögskolenivå. Representaner för utbilningarna vid Malungs, Bollnäs, Gotlands och Ingesunds folkhögskola, samt Eric Sahlströmsinstitutet och musikkonservatoriet Falun deltog Seminariet arrangerades av Folkmusikens hus i samarbete med Erik Sahlströminstitutet i Tobo. Reception och butik information och rådgivning Butiken och receptionen drivs av besparingsskäl som säsongsverksamhet (maj-sept) Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusiken hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med att hjälpa till med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även på övrig tid av året. Detta gäller även butiken varför en heltidsbemanning av denna funktion är nödvändig på sikt. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument och presentartiklar. Butikens bruttointäkt för 2005 är kr Besökare i huset juni-augusti (utställning, butik, konserter): 2245 varav 582 konsertbesök. BERIKA Konserter Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket genomsyrar Folkmusikens hus konsertverksamhet. Antal konserter på Folkmusikens hus: 26 Publik totalt: 1466 Genomsnitt per konsert 2005: 55 Genomsnitt per konsert 2004: 95 5 februari ORSA SPELMANSLAG OCH VIKARBYNS LILLA SPELMANSLAG Folkmusikgroove från polskedansmekkat vid Ovansiljan! Orsa spelmanslag bjuder på danskväll med orsapolskan i fokus. Vikarbyns lilla spelmanslag gästar. 27 februari TRION LUFTSTRÅK - ILMAJOUSI utgörs av tre starka folkmusikprofiler; finska dragspelaren Maria Kalaniemi tillsammans med de svenska spelmännen Sven Ahlbäck, fiol och Johan Hedin, nyckelharpa. Tillsammans spelar de folkmusik med bälgens och stråkens gemensamma andning i centrum. Publik: 70 Publik: 39 9 april MATS BERGLUND - Gränslandsmusik till konsert och dans Publik: 9 7 maj DOINA KLEZMER BAND är ett av Finlands främsta klezmerband. Förnyare av klezmermusiken med variationer, impulser och musikaliska influenser från såväl folkmusik, jazz som klassisk musik Publik: 74

7 Sida 7 av maj DANSKVÄLL: MALUNGS FOLKHÖGSKOLAN, RÄTTVIKS GYMNASIUM, MUSIKKONSERVATORIET FALUN 29 maj MED SPIKSLAGNA SKOR OCH KLUBBOR I HAND Visor utifrån en militär återklang i Dalarna. Erik Köpmans, spelman från Säter, Alf Tangnäs, vissångare och trallare från Dala Floda och Gunnar Turesson, vissångare från Malung sjunger, spelar och berättar om militärmarscher och soldatvisor. Samarbete med Sångsektionen, Dalarnas spelmansförbund. 2 juli ÖST OCH VÄST konsert- och danskväll med Jonny Soling & Kalle Almlöf 3 juli BRORSLOTTEN - bygger på en folksaga från Falun och berättar om Kårebocken, Bergsfrun och det Stora Raset, men också om utanförskap, främlingsfientlighet och kärlek. Medverkande: Malin Foxdal - sång och berättande, Jonas Brandin - fiol & Jon Holmén - fiol 4 juli FOLKMUSIK I FRACK - Junekvartetten och sopran Maria Keohane spelar folkmusik från vitt skilda håll. Samarbete med Musik vid Siljan 4 juli KNUT HAMRE, BENEDICTHE MAURSETH - hardingfelespel på absolut högsta nivå 8 9 juli FIOLI, FIOLEJ berättarföreställning för hela familjen med Susanne Lindh. 4 föreställningar 24 juli THORE HÄRDELIN, OLINE BAKKOM - två av Sveriges bästa dansspelmän 24 juli HÄLSINGE LÅTVERKSTAD - Fullt ös och roliga historier av och med unga spelmän och sångare från Hälsingland. Konsert & dans 23 september MORA + RÄTTVIKS SPELMANSLAG Danskväll för den som gillar mycket dansmusik spelad av många. Samarbete med Dalarnas Spelmansförbund 7 oktober MARKNADSPOLSKA OCH JUBILEUMSFEST Husbandet Ola Bäckström och Per Gudmundson starkt uppbackade av Boda spelmanslag firar att Folkmusikens Hus under året blivit fem år. Brita Ström lär ut polska. 1 nov ÖPPET HUS FÖR SKOLLOVSLEDIGA Prova kora med Lamine Cissokho, bongotrumma med Badara Bobb eller folkdans med Sara Dahlin. Samarbete med Musikskolan i Rättvik 17 november LILLA TRION HÄRDELIN, NIKA & SUNDÉN En serbisk-romsk dragspelsfantom, en klazmerdragspelande mas och en svensk fiolspelman med stor nyfikenhet på varandra. Samarbete med DalFolk 10 december SÄTER & ASPEBODA = SANT Ännu en helkväll med två av Dalarnas alla spelmanslag. Samarbete med Dalarnas Spelmansförbund Publik: 80 Publik: 22 Publik: 97 Publik:109 Publik: 150 Publik: 22 Publik: 80 Publik: 64 Publik: 38 Publik: 23 Publik: 50 Publik: 30 Publik: 39 Publik: 30

8 Sida 8 av december GULD, RÖKELSE & MYRRA - På den tiden var tomten liten, grå, hjälpsam och ibland arg. Och på julen firades Jesu födelse. Julkonserter för Rättviks skolor med sångerskan Eva Rune, gitarrist Olle Lindvall och slagverkaren Jonas Sjöblom. 4 föreställningar Samarbete med Musik i Dalarna Publik: 320 Dessutom workshops, kurser och seminarier 2 juli FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POLSKEDANSGOLVET Allt du behöver kunna för att ta dig runt på bystugedanserna! Bert Persson, lektor i folkdans vid Danshögskolan i Stockholm, Kristofer Pettersson, dansspelman på nyckelharpa. Deltagare: 52 3 juli FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POLSKEDANSGOLVET se ovan Deltagare: juli INSPIRATIONSSEMINARIUM: Att få ungdomar att lira är det bästa jag vet! Hälsinge Låtverkstads Eiwor Kjellberg i samtal med Ungtfolks Ola Bäckström Deltagare: Deltagare: juli TANGOKURS! I samarbete med Rättviksdansen november LÅTSPELSKURS MED MARIE STENSBY & PER GUDMUNDSON Helgkurs i låtspel med Marie Stensby och Per Gudmundson blir en kurs som du sent ska glömma. I samarbete med Folkmusikhuset Stöten i Falun, som på kvällen 26 november anordnade en danskväll med Stensby och Gudmundson. Deltagare: 13 Samarbetspartners i konsertverksamheten har varit Musik vid Siljan Rättviksdansen DalFolk Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Musikskolan i Rättvik Rättviks gymnasium Musikkonservatoriet i Falun Bingsjöstämman Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack och lokalpress samt framställning av flyers och programblad. FMH har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. På plats har personal från FMH medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Under stämman har FMH även drivit sin skivbutik på stämmoområdet. DalFolk länsmusikuppdrag för folk- och världsmusik Med bidrag från Landstinget Dalarna och projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. Arrangörsnät, turné- och konsertverksamhet. Året inleddes med uppsökande verksamhet och vi kan i slutet av året räkna till en arrangör i tio av länets femton kommuner. De flesta har besökts eller blivit kontaktade på annat sätt. Mycket arbete lades också ned i början av året på att få till en fungerande hemsida. Våren ägnades också till att planera de första länsturnéerna och de lokala arrangörerna fick möjlighet att beställa subventionerade konserter.

9 Sida 9 av 14 Konserter som sedan utfördes under hösten var: 14 september Kulturföreningen Lyran i Orsa ANSAMBL PODGORICA - Sex musiker stark grupp som utgör Montenegros mest kända och älskade professionella orkester inom populärmusikområde. Samarbete med Rikskonserter Publik: oktober Wasabryggeriets vänner i Borlänge BALFA TOUJOURS & RILEY BAUGUS - Svängig musikstil från det fransktalande Louisiana i södra USA. Under den här turnén medverkade också banjospelaren Riley Baugus och bidrog med old time-string music. Samarbete med Rikskonserter Publik: drygt oktober orsamusik.nu TVÅ FIOLER, TVÅ DRAGSPEL - Två skottar och två svenskar, två dragspel och två fioler, Aly Bain och Phil Cunningham, Bengan Janson och Björn Ståbi. Samarbete med Rikskonserter Publik: ca oktober Wasabryggeriets vänner TVÅ FIOLER, TVÅ DRAGSPEL - Två skottar och två svenskar, två dragspel och två fioler, Aly Bain och Phil Cunningham, Bengan Janson och Björn Ståbi. Samarbete med Rikskonserter Publik: drygt november Dalarnas museum 16 november Sjöviks kulturförening 17 november Folkmusikens hus 18 november Dans & Folkton i Ludvika LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala Publik: 64 Publik: 72 Publik: 39 Publik: 27 Under hösten skickades höstens utbud till länets arrangörer och innehöll The Bills från Kanada (Rikskonserter), svensk-irländska gruppen Eitre (i samarbete med Musik i Dalarna), Svarta ballader med Sofia Karlsson (i samarbete med Musik Gävleborg) samt fadosångerskan Joana Amendoeira (Rikskonserter). Arrangörerna får för ett subventionerat pris artisterna, teknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokal, biljettförsäljning och STIM-avgifter. I arbetet med Gesundajubileet 2006, i samarbete med Dalarnas spelmansförbund, övertog Lotta Johansson uppdraget att vara sammankallande. Under våren var uppdraget Ola Bäckströms. Arbetet går ut på att både sammanställa jubileets marknadsföring och att producera vissa konserter, men framförallt att vara samtalspartner till Musik vid Siljan. De första annonserna samt pressmeddelande publicerades under slutet av Musik & mångkultur - I samarbete med Musik Gävleborg gjordes en ansökan till Kulturrådet angående ett gemensamt utvecklingsprojekt. Projektet behandlades positivt och Folkmusikens hus fick uppdraget att utföra det, vilket Lotta Johansson gör sedan augusti I korthet går det ut på att inventera Dalarna och Gävleborg dels för att få kontakt med invandrade folkmusiker och arrangörer dels för att undersöka vilka behov dessa grupper har av länsmusiken i sina län. Projektet planeras att redovisas under slutet av våren Under året har samarbeten genomförts med Musik i Dalarna och Musik Gävleborg.

10 Sida 10 av 14 Ungdomsverksamhet Vallmusikkurs på Folkmusiken Hus 23 januari. Lärare var Anna Aronsson och John Erik Eggens. Låtspelskurs för blåsare på Folkmusiken Hus 13 mars. Lärare var Alexandra Särström och Stefan Västberg. Länsläger på Sjöviks folkhögskola 9-10 april. 80 ungdomar och 7 lärare från hela länet deltog. Ensemblekurs på Sjöviks folkhögskola 9-10 april. Lärare var Alexandra Särström och Pelle Gustafsson. Ungtfolkmanifestation 5 juli på stora scenen under Bingsjöstämman. Dalfolk har stöttat ungdomsprojekt i Säter, Hedemora och Avesta kommuner i samband med folkmusikfest längs södra dalälven med 7500 kr. Dalfolk har bidragit med 5000 kr till ungdomsfest i Gävle konserthus 8 okt, för att täcka kostnader för deltagare fråd Dalarna. Folkhögskoleträff/workshops/konsert nov på Folkets hus Falun med utbildningar på folkhögskolenivå. Elever från utbildningarna vid Malungs, Bollnäs, Gotlands och Ingesunds folkhögskolor, samt Eric Sahlströmsinstitutet och musikkonservatoriet Falun deltog. Olof Johansson och Roger Tallroth var workhop-ledare. På fredagen arrangerade även Folkmusikens Hus en konsert/dans med folkhögskoleeleverna. Vidareutbildning den 12 nov i Falun. Jonas Olsson från Hälsinge Låtverkstad höll i en vidareutbildning för länets ledare/musiklärare. Ungtfolk workshop riktad till hela länets spelande ungdomar under Folkmusiknatta i Falun den 12 nov. Studiebesök och möten på Folkmusikens hus 24 januari. Besök av riksdagsledamöter från Dalarna. 17 februari. Information till elever på utbildningen Creative Business management, Persborg. 16 april. Dalarnas spelmansförbunds spellededarträff. 24 april. Årsmöte för Musik vid Siljans vänförening 27 april. Ordf. Riksdagens kulturutskott Lars Kollmats tillsammans med Rättviks kommuns folkpartigrupp. 12 maj. Besök av folkmusik- och danseleverna från Malungs folkhögskola 12 maj. Ordf. Riksdagens kulturutskott Lars Kollmats tillsammans med Rättviks kommuns folkpartigrupp. 22 maj. Studiebesök från Malungs folkhögskolas folkmusik och dansutbildningar. 8 juni. Besök av grupp från Sydafrika bestående av Kevin Kane chef för BEES Consulting Group, Malcolm Nhleko BEES Consulting Group, musikutbildare, Dianne Womersley, chef för Shaster Foundation. Syftet var att förmedla erfarenheter från arbetet med Folkmusikens hus och ev. samarbete kring uppbyggnaden av liknande folkmusikcentra i Sydafrika. 2 juli. Landstingsrådet Alf Johansson. 31 augusti. Birgitta Sellén (c) kulturutskottet samt riksdagsledamot Kenneth Johansson (c) besöker Folkmusikens hus tillsammans med Erik Eliz från FMH s styrelse. 21 november. Trond Ole Haug, Vågå, angående planerna på ett Folkmusikcentrum i Gudbrandsdalen, Norge. 22 november. Besök av skolkulturgruppen i Rättvik i samband med skolkultursgruppsmöte. INTERN VERKSAMHET Kansli, redovisning & fastighet Kansli och redovisning sköts av besparingsskäl på halvtid. Detta har tillfälligt möjliggjorts genom omfördelningar av arbetsuppgifterna inom befintlig organisation. På sikt är det en angelägen uppgift att

11 Sida 11 av 14 utöka tjänsten till heltid, då arbetsvolymen ökat genom nya åtaganden i form av bl a länsmusikuppdraget. Kontoplan och objektplan har under hösten reviderats för att förenkla redovisningsarbetet och bättre harmonisera med BAS-kontoplanen Deltagande i konferenser/symposier/seminarier 7-8 mars. Arkivmöte i Trondheim för norska folkmusik- och dansarkiv. 7 maj. Elev/lärarträff för folkmusikutbildningar på folkhögskolenivå på Stallet i Stockholm. 17 maj. Mångfaldsdag på Mångkulturcentrum i Fittja 30 september - 2 oktober. Världskulturmässan Tune In i Göteborg 25 oktober. Design för turism och upplevelser, Persborg Rättvik oktober. Musikmässan Det är långt till Stockholm, Orsa november. Arkivmöte i Järvsö för svenska folkmusikarkiv. 7 dec. Möte med ledare för länets kommunala musikskolor på Folkmusikens Hus. Informationsträffar 9 februari. Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund i samband med styrelsemöte på Folkmusikens hus. 16 februari. Region Siljans arbetsutskott. 29 juni. Ordf. Region Siljan Ann Beskow. 4 mars. Landstingets kulturchef Åsa Nyman. 19 oktober. Musik i Dalarnas styrelse. Vår och höst. Informations- och planeringsträffar med Karin Switz och Åsa Agerbring, Musik i Dalarna, angående samarbeten kring Gesundajubileet och Vinterfest i Mora, Orsa och Älvdalen. Uppvaktningar 22 februari. Dalarnas spelmansförbund Lars Jobs, Lotta Johansson och Ola Bäckström uppvaktade landstingets kulturchef Åsa Nyman angående bidrag till Gesundajubileet. 10 mars. Åsa Kindblom, Lotta Johansson och Per Gudmundson uppvaktar Monica Lindqvist, Viveca Hallengren och Bibbi Olsson angående Arkivet för Folklig Dans. 10 mars. Mats Hulander, Lena Willemark och Per Gudmundson uppvaktar Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond inför planerad projektansökan. 14 september. Per Gudmundson deltar i Samarbetsnämnden för folklig dans uppvaktning av Kulturrådet med anledning av Handlingsplan för scenisk dans. INFORMATION & MARKNADSFÖRING Trycksaker En folder med sommarprogrammet samt enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program- och utställningar. En folder för DalFolks höstturnéer framställdes och distribuerades till samtliga berörda arrangörer, turistbyråer, bibliotek och utbildningar i länet, FMH:s medlemmar samt Musik i Dalarna, Musik Gävleborg och stora arrangörer runt om i landet.

12 Sida 12 av 14 Annonsering Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress har gjorts i följande publikationer Besöksmål runt Siljan Folklore Centrum Lira Svenskt kulturarv Siljan runt året runt Siljan Just nu Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Rättviksdansen Hemsidan I februari färdigställdes Folkmusikens hus nya hemsida. Personalen har nu möjlighet att snabbt och enkelt uppdatera information i form av text och bild. Den innebär en kraftfull förbättring vad det gäller möjligheterna att berätta om Folkmusikens hus verksamhet och erbjuda aktuell information om våra aktiviteter. Förbättringarna avspeglade sig snabbt i form av en noterbar ökning i besöksstatistiken för hemsidan. Under 2005 hade hemsidan besök (beräknat i Files). SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER Under år 2005 har försäljning av varor och tjänster inbringat kr Uppdragsutbildning, Musikkonservatoriet Konsultverksamhet, eventproduktion FIOL databasprogramvara och support Butik Entréer, program och utställning Kortkurser Hyresintäkter Summa PERSONAL Under året har föreningen haft följande personer anställda: Ola Bäckström, utbildningsledare, producent hela året 50% Per Gudmundson, verksamhetsledare hela året 100% Lotta Johansson, producent t o m juli 50% Lotta Johansson, producent aug-dec 55% Britt-Marie Lisserkers, ekonomi/redovisning hela året 50% Brita Ström, husvärd, butik/reception maj-sept 100%

13 Sida 13 av 14 Timarvoderad personal under 2005 Joel Bremer Emma Frost My Gustafsson Nadia Karis Anna Kers Emmie Mellroth Lise Mellroth Agnes Odén Hanna Rosdahl Brita Ström ÖVRIGT Medlemskap i andra organisationer Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer; Dalarnas spelmansförbund (Sveriges spelmäns riksförbund) Riksföreningen för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism Övriga uppdrag Verksamhetsledaren har för Folkmusikens hus räkning ingått i styrgruppen för Musiksamverkan Dalarna. I gruppen representeras förutom Folkmusikens hus Musik vid Siljan, Musik i Dalarna samt Dalhalla. Avsikten är att öka samarbetet och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för musiklivet i Dalarna. Lotta Johansson har representerat DalFolk Folkmusikens hus i arbetsgruppen för firandet av Gesundajubileet 2006 tillsammans med representanter från Siljan Turism, Dalarnas spelmansförbund och Zornmuseet. Verksamhetsledaren har tillsammans med Lotta Johansson representerat Folkmusikens hus i Samarbetsnämnden för Folklig Dans, som är en sammanslutning av utbildningar, institutioner och ideella organisationer med anknytning till folklig dans. Verksamhetsledaren har representerat Folkmusikens hus i styrgruppen för Rättvik evenemang, en lokal samarbetsgrupp med aktörer inom besöksnäringen i Rättviks kommun. Ola Bäckström har som ordinarie och verksamhetsledaren som suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman. Lotta Johansson har sedan hösten 2005 ingått i den nystartade skolkulturgruppen i Rättvik. En grupp som startats för underlätta för skolorna att ge skolbarnen kultur. Sammankallande är bibliotekarie Karin Jönses på Kulturhuset.

14 Sida 14 av 14

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2006 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2007 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2008 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2009 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Skolföreställning med trollet Äling Bäling (Kjell-Erik Eriksson) Sida 2 av 18 Sida 3 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsinriktning Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 2 av 17 Sida 3 av 17 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2010 Sida 3 av 15 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

RESiDANS Karmer kring blå

RESiDANS Karmer kring blå RESiDANS Karmer kring blå Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11 Sida 1(5) Bilaga 1 till protokoll från årsmötet 2008. 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritidsoch Kulturnämnd och, daterat 1996-05-10 samt

Läs mer

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-04-26 37 30 Kulturnämndens arbetsutskott 2012-04-11 34 26 Dnr 2012.78 86 Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together Ärendebeskrivning Music

Läs mer

Folkmusikens hus. bevara, berä a, berika

Folkmusikens hus. bevara, berä a, berika Folkmusikens hus bevara, berä a, berika Per Gudmundson Ny musik kräver nya institutioner skriver Gunno Klingfors i sin spännande och bitvis polemiska bok retro.nu Nya perspektiv på musikens historia (2003).

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna.

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Tid: 14/3 kl. 08.30 11.00 Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Lokal Selma. Deltagare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning under året. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Anders Sundquist Bosse Lundgren Agneta

Läs mer

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09 NÖJE Bokstaven Rättvik 50555-09 Rättvik Dansar och Spelar...som vanligt vecka 30 tisdag 21 till fredag 24 juli, 2009 dans och spel under sommarens vackraste vecka Kurser Buskspel Danskvällar Danskvällar

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Verksamhetsberättelse 2014 Sida 2 av 19 Sida 3 av 19 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 1 Låtkurs på fiol, nyckelharpa och durspel: "Dufva, Donat och Dahlgren" Datum: 9-10 maj 2015 Tider: Lördag 9.00-15.00 och söndag 9.00-16.00 Plats: Gunnebo skola Kostnad:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-03-24. 2.1 Årsmöte Årsmötet hölls 2011-03-09 och följdes av konstituerande möte i den nya styrelsen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-03-24. 2.1 Årsmöte Årsmötet hölls 2011-03-09 och följdes av konstituerande möte i den nya styrelsen. Sida 1(5) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet gäller ARRANGEMANGSAVTAL ARBOGA MUSIKFÖRENING mellan Arboga Kommun, Fritid & Kultur och, daterat december 2008. 2 MÖTEN 2.1 Årsmöte Årsmötet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

SPF Orsabygden. Föreningen bildad 6 maj Årsredovisning

SPF Orsabygden. Föreningen bildad 6 maj Årsredovisning SPF Orsabygden Föreningen bildad 6 maj 1973 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse för SPF Orsabygden 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Bernt Westerhagen Bert

Läs mer

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober 50-ÅRSJUBILEUM AV MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober Uppspelningarna sker i Sundsvall på Sidsjö Hotell & Konferens lördagen den 19 oktober. DOMARE: Per Gudmundsson, Ditte Andersson

Läs mer

Utlysning av Polstjärnepriset en tävling för unga solister inom den klassiska musiken

Utlysning av Polstjärnepriset en tävling för unga solister inom den klassiska musiken 2013-05-28 Utlysning av Polstjärnepriset 2014 - en tävling för unga solister inom den klassiska musiken Polstjärnepriset mer än en tävling Musikakademi Vänersborg arrangerar Polstjärnepriset 2014. Bakom

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 Under dagen höll Kultur Hjärta Skola två pass: Ett publikt pass där projektets resultat hittills och vad som ska hända under 2015 presenterades

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Minnesanteckningar länsgruppsmöte mot våld i nära relationer Deltagare

Minnesanteckningar länsgruppsmöte mot våld i nära relationer Deltagare 1 Minnesanteckningar länsgruppsmöte mot våld i nära relationer 2015-12-01 Deltagare Elin Norrgård, ersättare för Birgitta Hiertner, kvinnojouren Falun Eva Jondelius, Säter Syvonne Nordström, Länsstyrelsen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare 1(8) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2016-10-14 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora Gunnar Nilsson (S) Mora Jan Rova (L) Mora Margit Hielle (V) Mora Kjell Hansson (C) Mora Karin

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2014 Pelle Fors-tävlingen Det var ju meningen att vi skulle arrangerat spelmanstävlingen som kallas Pelle Fors-tävlingen i vintras i samband med Midvintertonfestivalen

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret

falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret 2017 2018 Välkommen till Kulturskolan i Kulturhuset tio14! Kulturskolan har nyligen flyttat in i fantastiska lokaler i Kulturhuset tio14 där vi tillsammans

Läs mer

FUB-Bladet Borlänge. Nr 2 hösten 2015

FUB-Bladet Borlänge. Nr 2 hösten 2015 FUB-Bladet Borlänge Nr 2 hösten 2015 FUB BORLÄNGES STYRELSE 2015 Ordförande Anette Nilsson Stickspåret 11 784 67 BORLÄNGE 0243-23 88 13; 070-588 13 76 flintanette@telia.com Vice ordförande Gunilla Wikblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt. Funktionärer Post Distriktsordförande Distriktssekreterare Distriktskassör DS suppleant DS suppleant DS suppleant Valberedning Auktoriserad revisor

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG - våren 2016 Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att sprida

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer