Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2009

2

3 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 1 i stadgarna. Folkmusikens hus är en ideell förening, ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika. Bevara arkivera, dokumentera och tillgängliggöra historisk och samtida folkmusik och -danstradition. utveckla verktyg och kompetens för arkivering och tillgängliggörande av folkmusik och dans. Berätta sprida intresse och kunskap om folkmusik och -dans, som unik tradition och värdefull kulturhistoria spegla folkmusik och dans som en nyskapande och kreativ del av nutida kulturliv Berika erbjuda folkmusik- och dansupplevelser med hög kvalitet och innehållslig bredd bygga på de värden som skapas genom arbete i nätverk och genom samverkan verka och söka samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt vara en kraftfull resurs som aktör i den regionala besöksnäringen genomsyras av ett kulturellt mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan könen Styrelse och årsmöte Föreningens styrelse skall, enligt stadgarna, bestå av ordföranden och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år med växelvis avgång. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Ordförande Lars-Erik Kalles Maria Björkroth Erik Eliz, för Rättviks kommun Mats Hulander Lars Hökpers Kristina Lundgren Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger; 26 februari, 16 april, 29 juni, 26 augusti, 3 november, 7 december. Revisor Föreningens revisor är Patrik Gilljam, Mora Revisionsbyrå AB. Revisorssuppleant är Karin Svärd. Årsmöte Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas senast den 15 maj. Årsmöte för 2008 års verksamhet ägde rum den 3 maj.

4 Sida 4 av 14 INLEDNING 2008 avslutades med en period av stor ekonomisk osäkerhet vad det gällde våra offentliga bidrag. Den lösning till regional finansiering som Region Dalarna föreslagit, där landsting och alla dalakommuner skulle dela på den offentliga finansieringen hörsammades av endast hälften av kommunerna, vilket försatte Folkmusikens hus i en akut finansiell kris inför Personalen varslades och planeringen för en kontrollerad avveckling av verksamheten påbörjades. Samtidigt manifesterades ett massivt stöd för verksamheten med bl a en namnlista med närmare 5000 namnunderskrifter och ageranden från enskilda och föreningsliv riktade till politiker och beslutsfattare. Detta resulterade bl a i att Folkmusikens hus kunde förstärka sin budget inför 2009 med över en halv miljon i privata bidrag, det största från Benny Andersson till stöd för fortsatt verksamhet i medieverkstaden för att digitalisera äldre arkivinspelningar. Landstinget tog också bort sitt krav på full kommunal finansiering enligt förslaget från Region Dalarna för att vi skulle få fullt landstingbidrag. Förmodligen har den ökade medvetenheten om vår verksamhet och det massmediala fokus som krisen bidragit till gjort att vårt medlemsantal mer än fördubblats under året och att våra publiksiffror ökat inget ont som inte har något gott med sig! Samarbetet med Studieförbundet Bilda har utvecklats ytterligare under året genom att Bilda avdelat medel till Folkmusikens hus för uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av det samlade folkbildningsarbetet på folk- och världsmusikområdet. Ett glädjande besked kom under hösten från Dala Energi AB som i ett sponsringsavtal erbjuder sig att installerar fibernät för Internetkommunikation i Folkmusikens hus, något som kommer att ge nya möjligheter till Internettjänster. Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubriker som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. BEVARA MEDIEVERKSTADEN Utveckling av nya importrutiner av digitaliserat material till databasen har resulterat i att inspelningarna snabbare blir tillgängliga i databasen. Ljudarkivarien har också arbetat med framställning av lågupplösta lyssningskopior för länkning till FIOL-databasen. Under året har nya hårddiskar införskaffats för att säkerställa lagringskapaciteten på lite längre sikt för det digitala materialet. Skivspelare har införskaffats för avspelning av arkivets växande samling av Lp och Ep. Av det privatinspelade material som digitaliserats utgör 159 band inspelningar donerade av upplandsspelmannen Leif Alpsjö. Det omfattar mestadels uppländsk folkmusik framförd av en rad betydande traditionsbärare. Digitaliserat för FMH arkiv och källarkiv Källarkiv Antal band Privatinspelningar 223 Svenskt visarkiv 117 Malungs kommunarkiv 29 Externt arbete 8 Summa 377 Ljudarkivarietjänsten har under året finansierats tack vare donationer från bl a Benny Andersson samt kvarvarande Accessprojektmedel från Kulturrådet. FIOL AV FIOL är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA, Nepal och Tanzania. Utveckling av ny integrerad Klient/server och Webbserverlösning för FIOL har pågått under året. Programversion FIOL AV 5 är under utveckling. Den kommer att innebära en kraftfull uppgradering med fleranvändarmöjligheter och tillgängliggörande av audiovisuellt arkivmaterial via Internet. Möjlighet till fjärrinloggning via WAN kommer att provas. Detta skulle i så fall innebära nya möjligheter för Folkmusikens hus att kunna erbjuda databastjänster till olika arkiv. Utbildning i programvaran har genomförts med arkivpersonal från Østfold musikkråd, Norsk Finnkulturcenter och Hälsinge låtverkstad.

5 Sida 5 av 14 ARKIV OCH FAKTARUM Faktarummet och dess databaser är fortsatt tillgängligt för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet i Folkmusikens Hus. Arkivet används av länets folkmusikutbildningar som pedagogiskt verktyg, bl a i momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra ett arkivmaterial, i form av en konsert under våren på Folkmusikens hus. Genom den till Medieverkstaden riktade donationen från musikern och kompositören Benny Andersson på kr har arbetet med att digitalisera och länka inspelningar samt manuskript till faktarummets databas varit möjlig under Under året har ca 4286 avsnitt länkats till den audiovisuella databasen låtar och visor kunde vid slutet av året presenteras som ljud, video och som inskannade uppteckningar i systemet. Totalt omfattade Folkmusikens hus folkmusikdatabas vid årsskiftet ca katalogiserade avsnitt. Karl Sporrs Malungs-, Lima- och Transtrandsmaterial i Malungs kommunarkiv, har under året skannats. Katalogisering och länkning pågår för att tillgängliggöra materialet för allmänheten. Totalt uppgår materialet till 876 objektsposter, t ex notuppteckningar, utövarbiografier, kulturskildringar, osv. Folkmusikens hus bestånd av fonogram och videogram bestod vid årsskiftet av 124 CD, 25 EP, 546 LP, 95 MC, 23 VHS & DVD. I samarbete med spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland samt Hälsinge Låtverkstad/Studieförbundet Bilda GävleDala, fortsätter arbetet med att skapa en gemensam webbdatabas för Gävle-Dalaregionen. En demoversion är nu utlagd på Folkmusikens hus hemsida BERÄTTA UPPDRAGSUTBILDNING MUSIKKONSERVATORIET FALUN Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Undervisningen är högskoleförberedande. Vt 2009 var åtta elever inskrivna i utbildningen; fem med fiol som huvudinstrument, tre på folklig sång. Ht 2009 var sex elever inskrivna i utbildningen; fyra med fiol som huvudinstrument, två på folklig sång. Huvudlärare har varit, Ola Bäckström (utbildningsledare), Maria Jonsson, Sofia Sandén, och Jon Holmén. Gästlärare har varit Björn Ståbi, Lena Willemark, Per Gudmundson, Pers Hans Olsson, Agneta Stolpe, Lars Hökpers, Lamin Cisshoko, Nana Heinberg m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus samt på kurser i anslutning till Hovrastämman. Förutom den ordinarie undervisningen har utbildningen under året också genomfört inspelningsprojekt i samarbete med mediautbildningen vid Högskolan Dalarna. Utbildningen har även genomfört projektet Från scen till arkiv där syftet har varit att levandegöra material från Folkmusikens hus arkiv. Utbildningen har gett flera konserter, bl a i samarbete med Musik i Dalarna i Älvdalen vid Vinterfest, i Rättvik i samband med Lerdalsstämman och i Falun i samband med Folkmusiknatta. Vidare har utbildningen arrangerat en egen avslutningskonsert i Falun, samt deltagit i flera av konservatoriets elevaftnar. Undervisningen har bedrivits dels i konservatoriets lokaler i Falun, i Folkmusikens hus samt i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. UNDERVISNING RÄTTVIKSGYMNASIETS MUSIKESTETER Folkmusikens hus fungerar som en utbildningsresurs för eleverna vid Rättviksgymnasiets musikestetiska program med folk- och världsmusikinriktning. Eleverna har bl a introducerats i Faktarummets audiovisuella databassystem. De har även fri entré till husets konserter samt rabatterat pris på kursutbudet och butikens skivutbud. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Flera jubileer sammanföll under Bingsjöstämman firade 40-årsjubileum, Rättviks hembygdsförening fyllde 100 år tillsammans med Rättviks hemslöjdsförening. Bingsjöjubileet firades med en konstutställning där tre konstnärer inbjöds till 2008 års stämma för att hämta intryck och inspiration för en utställning sommaren Utställningen med Wilhelm Kiesewetters målningar gjordes i samarbete md Rättviks hemslöjds- och hembygdsföreningar. Sommarutställningarna genomfördes även detta år med betydelsefullt stöd av Landstingets konstkonsulent, Jordi Arkö. 29 jun-29 aug Vi och dom andra Målningar från konstnären och etnografen Wilhelm Kiesewetters ( ) resor i

6 Sida 6 av 14 Rättvik, Ryssland och Kaukasus. I samarbete med Rättviks hembygdsförening. En rättvikares genväg från Afrika till Rättvik på år. Datorbildspel. 8 jul-29 aug Bingsjöstämman i konsten Inbjudna konstnärer presenterar målningar, foto, film och en musikmaskin, med bingsjöstämman som inspirationskälla. Året runt Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar. RECEPTION OCH BUTIK INFORMATION OCH RÅDGIVNING Butiken och receptionen drivs säsongsvis (maj-sept). Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusiken hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med att hjälpa till med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även på övrig tid av året. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument och presentartiklar. Butikens bruttointäkt för 2009 är kr Antal besök i huset och butiken juni-augusti (konserter, utställningar, butik): 7018 Totalt under året: (inkluderar all verksamhet i huset under året, även Kommunala musikskolan). BERIKA KONSERTER Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket också genomsyrar konsertverksamheten. Antal konserter på Folkmusikens hus: 23 Publik totalt: 2417 Genomsnitt per konsert 2009: 90 Genomsnitt per konsert 2008: 88 Genomsnitt per konsert 2007: 72 Datum Program Publik 23 januari Lirande lärare från Rättviks folk- och världsmusikutbildning 52 1 februari Friteatern gav Musik, Skrönor och Dumheter. Ett samarbete mellan Film 77 i Dalarna, Scenkonst Dalarna, Friteatern och DalFolk Folkmusikens hus 10 februari Sofia Jannok, i samarbete med Rikskonserter februari Sofia Jannok, skolföreställning, i samarbete med Rikskonserter och 140 skolkulturgruppen i Rättvik 26 februari Gunnel Mauritzson Band 65 8 mars Päckos Helmer-konsert med Täby spelmangille mars Abalone Dots mars Tusen och en velociped, 3 skolföreställningar. I samarbete med Musik i 240 Dalarna och skolkulturgruppen i Rättvik 21 mars Från arkiv till scen eleverna vid Musikkonservatoriet i Falun mars Ale Möller, Aly Bain & Bruce Molsky, i samarbete med Rikskonserter april Back Stina med vänner konsert- och danskväll 60 4 juli Blue Mountain Boys, i samarbete med Musik vid Siljan juli Ungt&osignat Garizim och Lortbäckerz, samarbete med Musik vid 112 Siljan 10 juli Den vessle prins norsk familjeföreställning med dans, musik och sång, 80 samarbete med Musik vid Siljan 19 september Vokalgruppen Irmelin 60 5 oktober Tamala skolföreställning oktober Anna Massie Band i samarbete med Musik i Väst oktober RäFV elevkonsert 70 5 november Cedric Watson & Bijou Creole november Karin Wallin, Brudföljet & Gässbikullor konsert- och danskväll 79

7 Sida 7 av december Julkonsert med RäFV 60 WORKSHOPS, KURSER & SEMINARIER 1 februari Arrangörsmöte och Friteatern spelade. Samarbete mellan Film i Dalarna, 77 Scenskonst Dalarna, Friteatern och DalFolk Folkmusikens hus 21 mars Öppet hus i samband med Lerdalsstämman, filmvisning av Jonny Soling mars Nyckelharpskurs med Niklas Roswall april Sång- och berättarkurs med Agneta Stolpe i samarbete med Eric 6 Sahlström Institutet och Dalarnas spelmansförbunds vissektion 5-7 juli Nybörjarkurs på fiol för vuxna, Jonas Hjalmarsson juli Nybörjarkurs i polskedans: Bert Persson & Kristofer Pettersson juli Djupdyk i dalapolskor, Ami Petersson Dregelid och Ellika Frisell september Folklig ensemblesång med Irmelin november Kurs i Päkkos Helmer-låtar med Reidar Hammarsten 12 Onsdagar under sommaren Tisdagar oktnov Kaffe på huset, Jon Holmén spelade och bjöd in kamrater Polskedanskurs med Brita Ström och Jon Holmén 10 Samarbetspartners i konsertverksamheten har varit Musik vid Siljan Rättvik dansar och spelar DalFolk Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Skolkulturgruppen i Rättvik Stiernhööksgymnasiet Musikkonservatoriet i Falun BINGSJÖSTÄMMAN Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack och lokalpress samt framställning av flyers, affischer och programblad. Folkmusikens hus har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. Under året har personal från huset deltagit i 5 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal icke protokollförda programgruppsmöten. Folkmusikens hus har även samordnat Ethnolägrets deltagande och ungdomsinslagen på stämman. På plats har personal från Folkmusikens hus medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Under stämman har Folkmusikens hus även drivit sin skivbutik på stämmoområdet. Trots mycket dåligt väder betalade 3000 personer entré till stämman. Ytterligare ett stort antal besökare, däribland alla spelmän har gratis inträde: medlemmar i Sveriges Spelmäns Riksförbund, ungdomar som medverkar i scenprogrammen, Etnodeltagare m fl. Detta gör att det inte går att ge exakta publiksiffror men vi uppskattar att årets stämma hade ca 5000 besökare. Stämman firade 40 årsjubileum. I samarbete med Konst i Dalarna och länskonstkonsulent Jordi Arkö visades konstutställningen Bingsjö i konsten. Temat för konserterna på Danielsgårdens tun och loge var Guldspelmän. Pers Hans Olsson och Lena Willemark höll solokonserter i Bingsjö kapell, ett 30 tal lag och smågrupper spelade till dans från 4 scener, En guidad vandring bland Bingsjös spelmansgårdar samt en vandring till Bingsjöbergets topp genomfördes. I samband med stämman anordnades en hackslogs-kurs. Kursen var ett samarbete mellan Folkmusikens hus/bilda och Pekkos Gustafs minnesfond. I samarbete med Folkmusikens hus/bilda anordnades även en tvådagarskurs i samband med stämman: Bingsjömusik och Bingsjöspelmän med Jonny Soling som lärare. Pekkos Gustafs stipendium som delas ut av Bingsjöstämman i samarbete med Leksands Sparbank gick till Lena Jonsson. Stipendiet Påhl Olles fiol som delas ut av Folkmusikens hus i samarbete med Musik vid Siljan, gick till Thea Åslund, Falun.

8 Sida 8 av 14 FOLKMUSIKNATTA Folkmusiknatta, 7 november på Falun Folkets Hus, är höstens stora manifestation av folkmusikutövare för Faluns och länets folkmusikpublik. I nio år har Falu dans och musikskola varit huvudarrangörer. Inför 10 årsjubileet tog Folkmusikens hus över ansvaret för arrangemanget. Bakgrunden är att Musikskolan drabbades av nedskärningar: Konsekvenserna av detta blev att musikskolan tvingades lägga ned en rad verksamheter bl a Folkmusiknatta. Men eftersom Folkmusiknatta genom åren vuxit till en viktig mötesplats och manifestation för både kommunens och länets folkmusikscen, fanns en stark önskan hos alla inblandade att rädda arrangemanget. Folkmusikens Hus har tidigare varit samarbetspartner till Dans och musikskolan i det allmänna arrangemanget, samt specifikt varit ansvariga för de kurser för unga folkmusiker som varit en del av Folkmusiknatta. Så steget var inte långt till att ta över huvudansvaret för hela arrangemanget. Folkmusiknatta mönstrade 900 personer, 600 personer betalade entré, i programmet deltog 300 musikanter, allt från spelmanslag, utbildningar, till smågrupper och solister, 30 programpunkter från 5 scener. Folkmusiknatta är också en viktig kontaktyta för regionens folkmuskutbildningar deltog Malungs- Sjöviks och, Bollnäs- folkhögskolor, folkmusikerna vid Musikkonservatoriet Falun och estetprogrammet vid Stiernhööksgymnasiet. Under dagen genomfördes även en låtspels samt en ensemblekurs för ungdomar. LERDALSSTÄMMAN Tillsammans med Rättviks spelmanslag (Anders Säbb) och Dalarnas spelmansförbund anordnar Folkmusikens hus Lerdalsstämman på Hotell Lerdalshöjden års stämma var den tredje i ordningen och ägde rum mars. I samband med stämman håller Dalarnas spelmansförbund sitt årsmöte. Stämman är en mycket välbesökt och uppskattad inledning på spelmanssommaren. I samband med stämman har Folkmusikens hus öppet hus under lördagen där verksamheterna visas upp. En konsert med folkmusikelever från Musikkonservatoriet Falun ingår i programmet där man på scenen redovisar en studieuppgift att levandegöra arkivmaterial inspelningar, uppteckningar man hittat i Folkmusikens hus arkiv. DalFolk LÄNSMUSIKUPPDRAG FÖR FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK Med bidrag från Landstinget Dalarna driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. I uppdraget ligger att lägga turnéer och att stödja annan professionell konsertverksamhet, gärna i samarbete med Musik Gävleborg och Musik i Dalarna. De musikarrangörer som köper konserter via DalFolk får för ett subventionerat pris konsert, ljudteknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokalhyra, annonser, biljettförsäljning och STIM-avgifter. Arrangörsnät, turné- och konsertverksamhet Program Datum, arrangör & spelplats Publik Sofia Jannok, i samarbete med Rikskonserter Fyra dalaspelmän: Alm Nils Ersson, Björn Ståbi, Kungs Levi Nilsson och Ole Hjorth 3 MA tre musiker från Mali, Madagaskar och Marocko. I samarbete med Rikskonserter Gunnel Mauritzson Band jazz i folkton Lovell sisters tre systrar från Georgia, USA, i samarbete med Rikskonserter 10 februari, Folkmusikens hus februari, Sockenstugan i Siljansnäs, arr: Kulturbanken Siljansnäs 15 februari, Orsa Hembygdsgård, arr: Sofora världsdans & kulturföreningen Lyran 16 februari, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner 26 februari, Folkmusikens hus, Rättvik 27 februari, Folkets hus, Stjärnsund arr: Folkmusikfesten i Stjärnsund 1 mars, Vansbro teater arr: Teaterförningen, Musikföreningen och KulturVansbro

9 Sida 9 av 14 2 mars, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner Abalone Dots svensk bluegrass 10 mars, Folkmusikens hus 129 Ale Möller, Aly Bail och Bruce Molsky tre världsstjärnor på turné. I samarbete med Rikskonserter Sväng galen finsk munspelskvarttet. Förband: Bas, fiol & flöjt. I samarbete med Stallet Folk- och världsmusik & Musik Gävleborg Anna Massie Band keltisk musik med fantastiska instrumentalister Cedric Watson & Bijou Creole cajunmusik direkt från Lafayette, USA 23 mars, Folkmusikens hus april, Biografen, Älvdalen arr: Kulturföreningen Welest 19 oktober, Folkmusikens hus 75 4 november, Hotellet, Älvdalen Arr: Kulturföreningen Welest 5 november, Folkmusikens hus 9 november, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner Dessutom har DalFolk, med bidrag och/eller produktionstid, stött Folkmusikfesten i Gustafs, Konsert med Sofia Jannok i Säters kommun, Tobaksspinnarstämman i Nås, Spelmanstämman på Lerdalshöjden, Grönklittstämman i Orsa, Hagenfesten i Dala-Floda, Vildrosfestivalen i Konnsjö, Horndal samt Folkmusiknatta i Falun. Folkmusikparaplyet 4 september 2007 bildades ideella föreningen Folkmusikparaplyet med stöd av DalFolk Folkmusikens hus. Föreningen består av tre arrangörsföreningar Kulturföreningen Welest, Kulturbanken Siljansnäs och Kulturföreningen Lyran - vilka ensamma inte uppfyller Kulturrådets kriterier vid en ansökan om bidrag till musikarrangörer. Föreningen är öppen för andra föreningar som arrangerar 1-2 program om året. Folkmusikparaplyet gjorde sin andra ansökan till RFoD/Kulturrådet vilket resulterade i ett statsbidrag om kr ( kr 2008). Summan fördelades lika mellan de tre arrangörsföreningarna. Lotta Johansson har under året fungerat som adjungerad sekreterare. Tillsammans arrangerade Folkmusikparaplyets ingående föreningar 8 folkmusikkonserter. Residans Nyanställd danskonsulent, Sofia Norstedt, i Musik Gävleborg innebar nya idéer och i början av året gjordes en gemensam ansökan om projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet. Ingående samarbetspartners förutom DalFolk Folkmusikens hus är Landstinget Dalarna, Dans i Dalarna, Musikkonservatoriet i Falun, Scenkonst Dalarna, Musik i Dalarna, Musik i Uppland, Eric Sahlström Institutet och danskonsulenten i Uppsala län. Projektet syftar till att skapa en gemensam professionell folkmusik- och dansgrupp som ska arbeta på residens, alltså vart tredje år repetera i något av de tre länen men turnera i alla. Efter ett första avslag bildades en arbetsgrupp som besökte Kulturrådet, och i december fick vi klartecken: projektet fick halva beloppet och kommer att kunna börja arbeta under första delen av Lotta Johansson ingår i arbetsgruppen. Ungdomsverksamhet En betydande del av Folkmusikens hus barn och ungdomsarbete drivs i samarbete med Dalarnas spelmansförbund inom ramen för "Ungtfolk". Ett länsläger anordnades på Stiftsgården april, sju lärare (Alexandra Särström, Gustaf Mehlén, Britta Börjes, Jon Holmén, Tommy Gjers, Ola Bäckström och Erik Berg) samt 60 barn och ungdomar deltog. Under folkmusiknatta genomfördes workshops i låtspel och ensemble. Lärare var Gustaf Mehlen och Jon Holmén. Masdjäflar kallar sig en grupp handplockade ungdomar från hela länet som under ett antal kurshelger svetsas samman till en fungerande ensemble. Under året hade ensemblen tre kurshelger: mars, april och14-16 juni. Lärare var Alexandra Särström och Ola Bäckström.

10 Sida 10 av 14 Ungtfolk har under året haft flera scenuppträdanden: 7 juli på stora scenen och på Danielsgårdens tun under Bingsjöstämman, samt 7 nov på Falun Folkets Hus under Folkmusiknatta Ethno Folkmusikens hus är lokal samarbetspartner/arrangör av det internationella folkmusikungdomslägret Ethno". Rikskonserter är huvudman för lägret som samlar ett hundratal ungdomar från hela världen. I årets läger deltog musiker från Belgien, Kroatien, Estland, Frankrike, Indien, Jordanien, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Venezuela och Zambia samt en stor grupp unga svenska musiker. Ethno medverkade bl a vid Musik vid Siljan och Bingsjöstämman. Detta år var även 20 årsjubileum för Ethno, vilket uppmärksammades bl a i Folkmusikens hus genom en officiell mottagning samt en fest för lägerdeltagare och speciellt inbjudna på lägrets sista dag. Folkmusikens hus har i samarbete med Dalarnas Spelmansförbund och Musik i Dalarna slussat 6 dalaungdomar till Ethno och subventionerat deras deltagande. STUDIEFÖRBUNDET BILDA GävleDala det regionala uppdraget Nya samarbeten Under året 2009 har vi inom ramen för det regionala Bilda-uppdraget inlett samarbete med flera spelmanslag, grupper och föreningar/organisationer som t ex Korsmora Spelmän, Boda Spelmanslag och Musikkonservatoriets Folkmusiklinje. Wasabryggeriet, Bingsjöstämman, Hovrastämman, Tobaksspinnarstämman och Vildrosfestivalen. Nytt för året är också Malungs unga spelmanslag samt tre fiolgrupper för barn från 7 år i Malung, med inriktning på folkmusik. Vi har också under hösten varit delaktiga i planerandet av två Leaderprojekt i Malung och Lima med inriktning på tradition, kulturarv och turism. Projekten planeras av Maria Larsson och Zara Helje. Även under Folkmusiknatta i Falun är Bilda en allt viktigare part sedan Dans- och musikskolan minskat sitt ekonomiska bidrag. Ungdomskalaset Bilda GävleDalas folkmusikteams största ungdomssatsning under året gick av stapeln i Järvsö augusti: Ungdomskalaset! Det blev en helg fylld med workshops, tävlingen Årets unga folkmusikband och konsert och dans. Ca 90 ungdomar från hela Sverige deltog. Obligatoriskt för alla deltagare var att delta i ledarutbildningen Lära för att lira samt en föreläsning med efterföljande workshop som kallades Från arkiv till scen där deltagarna introducerades i FIOL-databasen och folkmusikarkivens möjligheter för repertoarutveckling. Vinnare i tävlingen blev Treva från Falun utsedda av en namnkunnig jury. Helgen blev mycket lyckad och kommer att få sin uppföljning: Årets Unga Folkmusikband kommer att utses årligen och förläggas vartannat år i Hälsingland och vartannat år i Dalarna. Tävlingen kommer 2010 att ske under Folkmusiknatta i Falun. Mål Det uppsatta målet för 2009 på timmar för hela folkmusikteamet GävleDala uppnåddes inte utan sjönk istället av en rad olika anledningar. Folkmusikens hus uppskattade mål (beräknat på vår deltidstjänst i relation till hela teamet) steg dock med knappt tusen studiecirkeltimmar främst beroende av ökat samarbete med kulturarrangörer. Det nationella Bildauppdraget Studieförbundet Bilda har under året gjort en nationell satsning på folkmusik, vilket bl a inneburit att Lotta Johansson arbetat 30% med uppdrag att stärka Bildas nationella folkmusikarbete. Kartläggning Arbetet inleddes med en kartläggning av hur Bilda arbetar med folkmusik idag, region för region, och hur möjligheterna och problemen såg ut i varje region. En jämförelse gjordes också med andra studieförbunds folkmusikarbete. Kartläggningen för 2008 visade, i korthet, dels att Bilda är det studieförbund som har flest studiecirkeltimmar i folkmusik, trots att det är en av de minsta studieförbunden, dels att det framförallt är Bilda GävleDala som står för de timmarna. Den visade också att ABF är absolut störst på folklig dans medan Bilda inom det området har få rapporterade timmar. Efter samtal med kultur/musikansvariga konsulenter i varje region kom det fram att alla regioner var villiga att arbeta med folkmusik, men vissa ansåg att de inte hade tiden (att de är mycket underbemannade), andra att de inte hade kompetensen. I region Nord, där man redan arbetar målmedvetet med folkmusik hade man andra problem, t ex att nå ut med information, att cirkelledarna inte kan folkbildning mm.

11 Sida 11 av 14 Som en konsekvens av kompetensbristen beslutades att Folkmusikens hus skulle ansvara för folkmusikutbildning för konsulenter i Bilda (se nedan). Tidsbristen har också tagits upp som ett problem internt i Bilda och åtgärder är planerade. Utbildning av konsulenter Beslutades att ge konsulenterna en trestegsraket som skulle innehålla så många infallsvinklar som möjligt: 1. Tvådagarskurs på Folkmusikens hus med teoretisk såväl som praktisk inriktning. Vad är folkmusik, hur hänger folkmusik ihop med populärmusik, hur dansar man polska och hur kan man göra och stödja ett folkrockband? Hela personalen deltog på olika vis, RäFV spelade under middagen och Peter Rousu höll i folkrock-workshopen. 2. Andra utbildningsomgången ska ske på Umefolk Vad händer på folkmusikscenen, vilka är utövarna och besökarna och hur skiljer de sig/vilka likheter finns mellan folkmusik och andra genrer, blir frågor vi ställer oss då. 3. Sista delen blir i maj 2010: Praktiskt deltagande i spel-, sång- eller danskurs på Hovrastämman. Upplev en folkmusik-hardcoremiljö. STUDIEBESÖK PÅ FOLKMUSIKENS HUS 12 januari Miljöpartiet på besök. Esabelle Dingizian, kulturutskottet och Jan Lindholm, civilutskottet tillsammans med kommunpolitikern Rikard Holmqvist, Falun. 10 februari Rättviks turistbyrå kom på besök och vi berättade om vår verksamhet samt diskuterade viss marknadsföring. 19 mars VL träffar kulturnämndens ordf. Karin Gustafsson samt kulturekreterare Eva Nordström, Gagnefs kommun. 4 maj Hans Wallmark (M) ledamot av kulturutskottet informerades om verksamheten av VL. INTERN VERKSAMHET KANSLI, REDOVISNING & FASTIGHET Kansli och redovisningstjänsten har utökats från 50% med ytterligare 20% för att svara mot den ökade arbetsbelastningen. Ett glädjande besked kom under hösten från Dala Energi AB som i ett sponsringsavtal erbjuder sig att installerar fibernät för Internetkommunikation i Folkmusikens hus, något som kommer att ge nya möjligheter till Internettjänster och avsevärt förbättrad Internetkommunikation i arbetet. Den administrativa servern har bytts ut och ett nytt backupsystem har installerats som möjliggör kontinuerlig backup på server och anslutna klienter. KONFERENSER/SYMPOSIER/SEMINARIER 22 januari VL deltar i seminarium i Stockholm inför arbetet med en nationell handlingsplan för folkmusik och dans. 1 februari Arrangörsmöte på Folkmusikens hus där vi tillsammans med Scenkonst Dalarna, Film i Dalarna och Friteatern bjöd in arrangörsföreningar, Bygdegårdar mm i Dalarna. Ca 55 personer deltog och samtalen handlade allt från deras verksamheter till hur man kan söka kulturpengar från Leader. 9 februari VL deltar i seminarium med studieförbundet Bilda angående framtidsstrategier inom folkmusik och dans. 21 februari VL och Lotta Johansson deltar i seminarer angånde kulturutredningen på Folkmusikfestivalen i Umeå. 20 mars VL deltar i remisskonferens i Borlänge angående kulturutredningen. 22 april Årsmöte med Folkmusikparaplyet på Folkmusikens hus. 4-6 september FMH deltar i museimässa på Dalarnas museum. 22 september Bildafolk-möte, Uppsala. Rapportering av kartläggningen september Tommy Sjöberg deltar i IASAs årsmöte/arkivkonferens i Aten.

12 Sida 12 av september Informationsmöte på Lerdalshöjden angående regionsammanslagningen. 6 oktober Bilda-uppvaktning av Eric Sahlström Institutet i Tobo oktober Lotta Johansson och Brita Ström deltar i Folkmusikfestivalen i Linköping, hör mycket musik och ser dans oktober RESiDANS Workshop för folkdansare med Birgitta Egerbladh och därefter möte med dansarna, Gävle oktober VL deltar i norsk folkmusikarkivkonferens i Trondheim. 25 november RESiDANS arbetsgruppen får möta Kulturrådet och berätta om projektet november Folkmusikutbildning av musikkonsulenter i Bilda, Rättvik. MÖTEN & INFORMATIONSTRÄFFAR 28 januari Möte med Kenneth Johansson och Gunnar Ternhag angående strategier inför en ev Region Svealand. 23 februari VL lunchtalar för Rotary i Leksand. 9 mars VL och Lars Erik Kalles (ordf) möter Region Siljan angående finansiering. 10 mars VL träffar Michael Müller och Kenneth Johansson angående kommande samarbetsprojekt. 12 mars VL träffar Michael Müller och Kenneth Johansson angående kommande samarbetsprojekt. 20 mars Ola Bäckström deltar vid stiftelsen Danielsgårdens årsstämma och diskuterar samarbete kring Bingsjöstämman. 24 mars Ordf och VL träffar AU Smedjebackens kommun angående kommunala bidrag till FMH. 16 april Landstingets kulturnämnd informerades om det ekonomisk läget av VL. 22 april Mats Hulander (styr) och Lotta Johansson deltar i informationsmöte med representanter för Kulturrådet, på besök i Rättvik. 24 augusti Ola Bäckström, Lotta Johansson samt VL träffar Kommunala musikskolan i Falun för att diskutera ny organisation av Folkmusiknatta oktober VL träffar arkivpersonal på Finlands Svenska Folkmusikinstitut i Vasa för att informera om FIOL arkivsystemet. 9 september Ola Bäckström träffar ledningen för Medialinjen vid Högskolan Dalarna för att diskutera samarbete kring Folkmusiknatta. 17 oktober Ola Bäckström deltar i Dalarnas Spelmansförbunds styrelsemöte i Fryksås. Diskuterar och informerar kring ungdomsverksamhet. 8 november Brita Ström visar Folkmusikens hus för nyinflyttade i Rättvik. 12 november VL träffar Älvdalens hembygdsförening för diskussion om arkivsamarbete. 2 december Lotta Johnsson deltar i planeringsmöte för Folk- och världsmusikgala i april december VL deltar i folkmusiksamverkansträff i Stockholm. INFORMATION & MARKNADSFÖRING TRYCKSAKER En folder med sommarprogrammet samt enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program- och utställningar. Vår- och en höstfoldrar för DalFolks turnéer framställdes och distribuerades till samtliga berörda arrangörer, turistbyråer, bibliotek och utbildningar i länet, FMH:s medlemmar samt Musik i Dalarna, Musik Gävleborg samt stora arrangörer runt om i landet.

13 Sida 13 av 14 ANNONSERING Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress har gjorts i följande publikationer Besöksmål runt Siljan Folklore Centrum Lira Siljan runt året runt Siljan Just nu Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Folkmusikfestivalen i Linköping PERSONAL Under året har föreningen haft följande personer anställda på hel eller deltid: Per Gudmundson, verksamhetsledare Ola Bäckström, utbildningsledare, producent Jon Holmén, Arkiv, Bilda, Accessprojektanställd Lotta Johansson, producent Britt-Marie Lisserkers, ekonomi & administration Tommy Sjöberg, ljudarkvarie, Accessprojektanställd Brita Ström, husvärd, butik/reception, DSF kansli. Kerstin Svedberg, ekonomi & administration Årsarbetstiden motsvarar 5,6 heltider TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Mia Jones Ida Lindkvist Tobias Karlehag Pia Dåderman Madliene Eriksson FÖRENINGEN Antalet medlemmar i föreningen den 31 december är 529. Det innebär mer än än fördubbling av medlemsantalet jämfört med föregående år (246). Medlemmarna hålls löpande informerade om verksamheten genom utskick, mejllistor och föreningens hemsida. Medlemskap innebär också vissa förmåner vad det gäller priser på konserter och varor i vår butik. ÖVRIGT MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer; Dalarnas spelmansförbund (Sveriges Spelmäns Riksförbund) Riksföreningen för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism ÖVRIGA UPPDRAG Sedan hösten 2005 har Folkmusikens hus en representant i skolkulturgruppen i Rättvik. En grupp som startats för att underlätta för skolorna att ge skolbarnen kulturupplevelser. Sammankallande

14 Sida 14 av 14 är bibliotekarie Karin Jönses på Kulturhuset. För Folkmusikens hus deltog Lotta Johansson i fyra möten under året. På Folkmusikens hus har 10 föreställningar genomförts, se konsertredovisning ovan. Totalt har 1143 Rättviksbarn plus deras lärare sett en föreställning under året. Alla åldrar representerade. Folkmusikens hus är medlem i Samarbetsnämnden för folklig dans. En gång om året arrangerar länets kulturinstitutioner en utbudsdag för skolornas kulturombud och andra intresserade att se vad institutionerna erbjuder länets barn och ungdomar nästa termin. Folkmusikens hus är representerat bland dessa institutioner trots att vi inte producerar verksamhet riktad till skolor. De samlade kulturinstitutionerna formerades ännu mer under 2009 och skapade UngKultur Dalarna. Gruppen delades upp i tre arbetsgrupper, en för vårens utbudsdag, en som arbetar för att alla kulturkonsulenter ska lära känna varandra och varandras verksamheter samt en som ska skriva ihop en ansökan med syfte att få till en barn- och ungdomskonsulent i Dalarna. Lotta Johansson deltog i två möten under året och ingick i gruppen som skulle skriva ansökan.. Riksföreningen för Folkmusik och Dans fördelar statliga bidrag till folkmusikarrangörer i hela landet. Folkmusikens hus har sedan fem år haft en plats i referensgruppen. Lotta Johansson representerar Folkmusikens hus sedan Folkmusikens hus har sedan 2006 representerats av Lotta Johansson i Dalarnas mångfaldsråd. Lotta Johansson har representerat Folkmusikens hus i styrgruppen för Rättvik evenemang, en lokal samarbetsgrupp med aktörer inom besöksnäringen i Rättviks kommun. Ola Bäckström och Per Gudmundson har som ordinarie och suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman.

Spelmansglädje, av Hans Viksten

Spelmansglädje, av Hans Viksten Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan

Läs mer

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet 2009-12-17 Tid: Kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner.

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner. FOLKDANS I DALARNA Nutid och behov, möjligheter och visioner. Innehållsförteckning Inledning 4 Kartläggning av folkdansverksamheter i Dalarna 6 Visioner, önskemål och behov 16 Idéer på verksamhet 20 Aktörer

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren I II ~ Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 005 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 5 Årsredovisning och bokslut för kulturnämnden 2010 Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg,

Läs mer

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista 2009.

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6 Statens musikverk Årsredovisning 2011 Statens musikverk Statens musikverk är en central myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

http://www.kulturdatabasen.se/survey/print/37/ Sida 1 av 22 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Senast ändrad 14:52:55 Jeanette Wetterström (JW) (E: jeanette.wetterstrom@lul.se, T: ) Landstinget

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Den världskände violonisten Gilles Apap tillsammans med gruppen Ahlberg Ek & Rosvall på Club Frifolk (Se sid. 7-8) Foto: Magnus Andersson Redaktion:

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer