Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2009

2

3 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 1 i stadgarna. Folkmusikens hus är en ideell förening, ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika. Bevara arkivera, dokumentera och tillgängliggöra historisk och samtida folkmusik och -danstradition. utveckla verktyg och kompetens för arkivering och tillgängliggörande av folkmusik och dans. Berätta sprida intresse och kunskap om folkmusik och -dans, som unik tradition och värdefull kulturhistoria spegla folkmusik och dans som en nyskapande och kreativ del av nutida kulturliv Berika erbjuda folkmusik- och dansupplevelser med hög kvalitet och innehållslig bredd bygga på de värden som skapas genom arbete i nätverk och genom samverkan verka och söka samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt vara en kraftfull resurs som aktör i den regionala besöksnäringen genomsyras av ett kulturellt mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan könen Styrelse och årsmöte Föreningens styrelse skall, enligt stadgarna, bestå av ordföranden och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år med växelvis avgång. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Ordförande Lars-Erik Kalles Maria Björkroth Erik Eliz, för Rättviks kommun Mats Hulander Lars Hökpers Kristina Lundgren Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger; 26 februari, 16 april, 29 juni, 26 augusti, 3 november, 7 december. Revisor Föreningens revisor är Patrik Gilljam, Mora Revisionsbyrå AB. Revisorssuppleant är Karin Svärd. Årsmöte Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas senast den 15 maj. Årsmöte för 2008 års verksamhet ägde rum den 3 maj.

4 Sida 4 av 14 INLEDNING 2008 avslutades med en period av stor ekonomisk osäkerhet vad det gällde våra offentliga bidrag. Den lösning till regional finansiering som Region Dalarna föreslagit, där landsting och alla dalakommuner skulle dela på den offentliga finansieringen hörsammades av endast hälften av kommunerna, vilket försatte Folkmusikens hus i en akut finansiell kris inför Personalen varslades och planeringen för en kontrollerad avveckling av verksamheten påbörjades. Samtidigt manifesterades ett massivt stöd för verksamheten med bl a en namnlista med närmare 5000 namnunderskrifter och ageranden från enskilda och föreningsliv riktade till politiker och beslutsfattare. Detta resulterade bl a i att Folkmusikens hus kunde förstärka sin budget inför 2009 med över en halv miljon i privata bidrag, det största från Benny Andersson till stöd för fortsatt verksamhet i medieverkstaden för att digitalisera äldre arkivinspelningar. Landstinget tog också bort sitt krav på full kommunal finansiering enligt förslaget från Region Dalarna för att vi skulle få fullt landstingbidrag. Förmodligen har den ökade medvetenheten om vår verksamhet och det massmediala fokus som krisen bidragit till gjort att vårt medlemsantal mer än fördubblats under året och att våra publiksiffror ökat inget ont som inte har något gott med sig! Samarbetet med Studieförbundet Bilda har utvecklats ytterligare under året genom att Bilda avdelat medel till Folkmusikens hus för uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av det samlade folkbildningsarbetet på folk- och världsmusikområdet. Ett glädjande besked kom under hösten från Dala Energi AB som i ett sponsringsavtal erbjuder sig att installerar fibernät för Internetkommunikation i Folkmusikens hus, något som kommer att ge nya möjligheter till Internettjänster. Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubriker som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. BEVARA MEDIEVERKSTADEN Utveckling av nya importrutiner av digitaliserat material till databasen har resulterat i att inspelningarna snabbare blir tillgängliga i databasen. Ljudarkivarien har också arbetat med framställning av lågupplösta lyssningskopior för länkning till FIOL-databasen. Under året har nya hårddiskar införskaffats för att säkerställa lagringskapaciteten på lite längre sikt för det digitala materialet. Skivspelare har införskaffats för avspelning av arkivets växande samling av Lp och Ep. Av det privatinspelade material som digitaliserats utgör 159 band inspelningar donerade av upplandsspelmannen Leif Alpsjö. Det omfattar mestadels uppländsk folkmusik framförd av en rad betydande traditionsbärare. Digitaliserat för FMH arkiv och källarkiv Källarkiv Antal band Privatinspelningar 223 Svenskt visarkiv 117 Malungs kommunarkiv 29 Externt arbete 8 Summa 377 Ljudarkivarietjänsten har under året finansierats tack vare donationer från bl a Benny Andersson samt kvarvarande Accessprojektmedel från Kulturrådet. FIOL AV FIOL är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA, Nepal och Tanzania. Utveckling av ny integrerad Klient/server och Webbserverlösning för FIOL har pågått under året. Programversion FIOL AV 5 är under utveckling. Den kommer att innebära en kraftfull uppgradering med fleranvändarmöjligheter och tillgängliggörande av audiovisuellt arkivmaterial via Internet. Möjlighet till fjärrinloggning via WAN kommer att provas. Detta skulle i så fall innebära nya möjligheter för Folkmusikens hus att kunna erbjuda databastjänster till olika arkiv. Utbildning i programvaran har genomförts med arkivpersonal från Østfold musikkråd, Norsk Finnkulturcenter och Hälsinge låtverkstad.

5 Sida 5 av 14 ARKIV OCH FAKTARUM Faktarummet och dess databaser är fortsatt tillgängligt för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet i Folkmusikens Hus. Arkivet används av länets folkmusikutbildningar som pedagogiskt verktyg, bl a i momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra ett arkivmaterial, i form av en konsert under våren på Folkmusikens hus. Genom den till Medieverkstaden riktade donationen från musikern och kompositören Benny Andersson på kr har arbetet med att digitalisera och länka inspelningar samt manuskript till faktarummets databas varit möjlig under Under året har ca 4286 avsnitt länkats till den audiovisuella databasen låtar och visor kunde vid slutet av året presenteras som ljud, video och som inskannade uppteckningar i systemet. Totalt omfattade Folkmusikens hus folkmusikdatabas vid årsskiftet ca katalogiserade avsnitt. Karl Sporrs Malungs-, Lima- och Transtrandsmaterial i Malungs kommunarkiv, har under året skannats. Katalogisering och länkning pågår för att tillgängliggöra materialet för allmänheten. Totalt uppgår materialet till 876 objektsposter, t ex notuppteckningar, utövarbiografier, kulturskildringar, osv. Folkmusikens hus bestånd av fonogram och videogram bestod vid årsskiftet av 124 CD, 25 EP, 546 LP, 95 MC, 23 VHS & DVD. I samarbete med spelmansförbunden i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland samt Hälsinge Låtverkstad/Studieförbundet Bilda GävleDala, fortsätter arbetet med att skapa en gemensam webbdatabas för Gävle-Dalaregionen. En demoversion är nu utlagd på Folkmusikens hus hemsida BERÄTTA UPPDRAGSUTBILDNING MUSIKKONSERVATORIET FALUN Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Undervisningen är högskoleförberedande. Vt 2009 var åtta elever inskrivna i utbildningen; fem med fiol som huvudinstrument, tre på folklig sång. Ht 2009 var sex elever inskrivna i utbildningen; fyra med fiol som huvudinstrument, två på folklig sång. Huvudlärare har varit, Ola Bäckström (utbildningsledare), Maria Jonsson, Sofia Sandén, och Jon Holmén. Gästlärare har varit Björn Ståbi, Lena Willemark, Per Gudmundson, Pers Hans Olsson, Agneta Stolpe, Lars Hökpers, Lamin Cisshoko, Nana Heinberg m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus samt på kurser i anslutning till Hovrastämman. Förutom den ordinarie undervisningen har utbildningen under året också genomfört inspelningsprojekt i samarbete med mediautbildningen vid Högskolan Dalarna. Utbildningen har även genomfört projektet Från scen till arkiv där syftet har varit att levandegöra material från Folkmusikens hus arkiv. Utbildningen har gett flera konserter, bl a i samarbete med Musik i Dalarna i Älvdalen vid Vinterfest, i Rättvik i samband med Lerdalsstämman och i Falun i samband med Folkmusiknatta. Vidare har utbildningen arrangerat en egen avslutningskonsert i Falun, samt deltagit i flera av konservatoriets elevaftnar. Undervisningen har bedrivits dels i konservatoriets lokaler i Falun, i Folkmusikens hus samt i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. UNDERVISNING RÄTTVIKSGYMNASIETS MUSIKESTETER Folkmusikens hus fungerar som en utbildningsresurs för eleverna vid Rättviksgymnasiets musikestetiska program med folk- och världsmusikinriktning. Eleverna har bl a introducerats i Faktarummets audiovisuella databassystem. De har även fri entré till husets konserter samt rabatterat pris på kursutbudet och butikens skivutbud. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Flera jubileer sammanföll under Bingsjöstämman firade 40-årsjubileum, Rättviks hembygdsförening fyllde 100 år tillsammans med Rättviks hemslöjdsförening. Bingsjöjubileet firades med en konstutställning där tre konstnärer inbjöds till 2008 års stämma för att hämta intryck och inspiration för en utställning sommaren Utställningen med Wilhelm Kiesewetters målningar gjordes i samarbete md Rättviks hemslöjds- och hembygdsföreningar. Sommarutställningarna genomfördes även detta år med betydelsefullt stöd av Landstingets konstkonsulent, Jordi Arkö. 29 jun-29 aug Vi och dom andra Målningar från konstnären och etnografen Wilhelm Kiesewetters ( ) resor i

6 Sida 6 av 14 Rättvik, Ryssland och Kaukasus. I samarbete med Rättviks hembygdsförening. En rättvikares genväg från Afrika till Rättvik på år. Datorbildspel. 8 jul-29 aug Bingsjöstämman i konsten Inbjudna konstnärer presenterar målningar, foto, film och en musikmaskin, med bingsjöstämman som inspirationskälla. Året runt Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar. RECEPTION OCH BUTIK INFORMATION OCH RÅDGIVNING Butiken och receptionen drivs säsongsvis (maj-sept). Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusiken hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med att hjälpa till med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även på övrig tid av året. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument och presentartiklar. Butikens bruttointäkt för 2009 är kr Antal besök i huset och butiken juni-augusti (konserter, utställningar, butik): 7018 Totalt under året: (inkluderar all verksamhet i huset under året, även Kommunala musikskolan). BERIKA KONSERTER Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket också genomsyrar konsertverksamheten. Antal konserter på Folkmusikens hus: 23 Publik totalt: 2417 Genomsnitt per konsert 2009: 90 Genomsnitt per konsert 2008: 88 Genomsnitt per konsert 2007: 72 Datum Program Publik 23 januari Lirande lärare från Rättviks folk- och världsmusikutbildning 52 1 februari Friteatern gav Musik, Skrönor och Dumheter. Ett samarbete mellan Film 77 i Dalarna, Scenkonst Dalarna, Friteatern och DalFolk Folkmusikens hus 10 februari Sofia Jannok, i samarbete med Rikskonserter februari Sofia Jannok, skolföreställning, i samarbete med Rikskonserter och 140 skolkulturgruppen i Rättvik 26 februari Gunnel Mauritzson Band 65 8 mars Päckos Helmer-konsert med Täby spelmangille mars Abalone Dots mars Tusen och en velociped, 3 skolföreställningar. I samarbete med Musik i 240 Dalarna och skolkulturgruppen i Rättvik 21 mars Från arkiv till scen eleverna vid Musikkonservatoriet i Falun mars Ale Möller, Aly Bain & Bruce Molsky, i samarbete med Rikskonserter april Back Stina med vänner konsert- och danskväll 60 4 juli Blue Mountain Boys, i samarbete med Musik vid Siljan juli Ungt&osignat Garizim och Lortbäckerz, samarbete med Musik vid 112 Siljan 10 juli Den vessle prins norsk familjeföreställning med dans, musik och sång, 80 samarbete med Musik vid Siljan 19 september Vokalgruppen Irmelin 60 5 oktober Tamala skolföreställning oktober Anna Massie Band i samarbete med Musik i Väst oktober RäFV elevkonsert 70 5 november Cedric Watson & Bijou Creole november Karin Wallin, Brudföljet & Gässbikullor konsert- och danskväll 79

7 Sida 7 av december Julkonsert med RäFV 60 WORKSHOPS, KURSER & SEMINARIER 1 februari Arrangörsmöte och Friteatern spelade. Samarbete mellan Film i Dalarna, 77 Scenskonst Dalarna, Friteatern och DalFolk Folkmusikens hus 21 mars Öppet hus i samband med Lerdalsstämman, filmvisning av Jonny Soling mars Nyckelharpskurs med Niklas Roswall april Sång- och berättarkurs med Agneta Stolpe i samarbete med Eric 6 Sahlström Institutet och Dalarnas spelmansförbunds vissektion 5-7 juli Nybörjarkurs på fiol för vuxna, Jonas Hjalmarsson juli Nybörjarkurs i polskedans: Bert Persson & Kristofer Pettersson juli Djupdyk i dalapolskor, Ami Petersson Dregelid och Ellika Frisell september Folklig ensemblesång med Irmelin november Kurs i Päkkos Helmer-låtar med Reidar Hammarsten 12 Onsdagar under sommaren Tisdagar oktnov Kaffe på huset, Jon Holmén spelade och bjöd in kamrater Polskedanskurs med Brita Ström och Jon Holmén 10 Samarbetspartners i konsertverksamheten har varit Musik vid Siljan Rättvik dansar och spelar DalFolk Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Skolkulturgruppen i Rättvik Stiernhööksgymnasiet Musikkonservatoriet i Falun BINGSJÖSTÄMMAN Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack och lokalpress samt framställning av flyers, affischer och programblad. Folkmusikens hus har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. Under året har personal från huset deltagit i 5 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal icke protokollförda programgruppsmöten. Folkmusikens hus har även samordnat Ethnolägrets deltagande och ungdomsinslagen på stämman. På plats har personal från Folkmusikens hus medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Under stämman har Folkmusikens hus även drivit sin skivbutik på stämmoområdet. Trots mycket dåligt väder betalade 3000 personer entré till stämman. Ytterligare ett stort antal besökare, däribland alla spelmän har gratis inträde: medlemmar i Sveriges Spelmäns Riksförbund, ungdomar som medverkar i scenprogrammen, Etnodeltagare m fl. Detta gör att det inte går att ge exakta publiksiffror men vi uppskattar att årets stämma hade ca 5000 besökare. Stämman firade 40 årsjubileum. I samarbete med Konst i Dalarna och länskonstkonsulent Jordi Arkö visades konstutställningen Bingsjö i konsten. Temat för konserterna på Danielsgårdens tun och loge var Guldspelmän. Pers Hans Olsson och Lena Willemark höll solokonserter i Bingsjö kapell, ett 30 tal lag och smågrupper spelade till dans från 4 scener, En guidad vandring bland Bingsjös spelmansgårdar samt en vandring till Bingsjöbergets topp genomfördes. I samband med stämman anordnades en hackslogs-kurs. Kursen var ett samarbete mellan Folkmusikens hus/bilda och Pekkos Gustafs minnesfond. I samarbete med Folkmusikens hus/bilda anordnades även en tvådagarskurs i samband med stämman: Bingsjömusik och Bingsjöspelmän med Jonny Soling som lärare. Pekkos Gustafs stipendium som delas ut av Bingsjöstämman i samarbete med Leksands Sparbank gick till Lena Jonsson. Stipendiet Påhl Olles fiol som delas ut av Folkmusikens hus i samarbete med Musik vid Siljan, gick till Thea Åslund, Falun.

8 Sida 8 av 14 FOLKMUSIKNATTA Folkmusiknatta, 7 november på Falun Folkets Hus, är höstens stora manifestation av folkmusikutövare för Faluns och länets folkmusikpublik. I nio år har Falu dans och musikskola varit huvudarrangörer. Inför 10 årsjubileet tog Folkmusikens hus över ansvaret för arrangemanget. Bakgrunden är att Musikskolan drabbades av nedskärningar: Konsekvenserna av detta blev att musikskolan tvingades lägga ned en rad verksamheter bl a Folkmusiknatta. Men eftersom Folkmusiknatta genom åren vuxit till en viktig mötesplats och manifestation för både kommunens och länets folkmusikscen, fanns en stark önskan hos alla inblandade att rädda arrangemanget. Folkmusikens Hus har tidigare varit samarbetspartner till Dans och musikskolan i det allmänna arrangemanget, samt specifikt varit ansvariga för de kurser för unga folkmusiker som varit en del av Folkmusiknatta. Så steget var inte långt till att ta över huvudansvaret för hela arrangemanget. Folkmusiknatta mönstrade 900 personer, 600 personer betalade entré, i programmet deltog 300 musikanter, allt från spelmanslag, utbildningar, till smågrupper och solister, 30 programpunkter från 5 scener. Folkmusiknatta är också en viktig kontaktyta för regionens folkmuskutbildningar deltog Malungs- Sjöviks och, Bollnäs- folkhögskolor, folkmusikerna vid Musikkonservatoriet Falun och estetprogrammet vid Stiernhööksgymnasiet. Under dagen genomfördes även en låtspels samt en ensemblekurs för ungdomar. LERDALSSTÄMMAN Tillsammans med Rättviks spelmanslag (Anders Säbb) och Dalarnas spelmansförbund anordnar Folkmusikens hus Lerdalsstämman på Hotell Lerdalshöjden års stämma var den tredje i ordningen och ägde rum mars. I samband med stämman håller Dalarnas spelmansförbund sitt årsmöte. Stämman är en mycket välbesökt och uppskattad inledning på spelmanssommaren. I samband med stämman har Folkmusikens hus öppet hus under lördagen där verksamheterna visas upp. En konsert med folkmusikelever från Musikkonservatoriet Falun ingår i programmet där man på scenen redovisar en studieuppgift att levandegöra arkivmaterial inspelningar, uppteckningar man hittat i Folkmusikens hus arkiv. DalFolk LÄNSMUSIKUPPDRAG FÖR FOLK- OCH VÄRLDSMUSIK Med bidrag från Landstinget Dalarna driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. I uppdraget ligger att lägga turnéer och att stödja annan professionell konsertverksamhet, gärna i samarbete med Musik Gävleborg och Musik i Dalarna. De musikarrangörer som köper konserter via DalFolk får för ett subventionerat pris konsert, ljudteknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokalhyra, annonser, biljettförsäljning och STIM-avgifter. Arrangörsnät, turné- och konsertverksamhet Program Datum, arrangör & spelplats Publik Sofia Jannok, i samarbete med Rikskonserter Fyra dalaspelmän: Alm Nils Ersson, Björn Ståbi, Kungs Levi Nilsson och Ole Hjorth 3 MA tre musiker från Mali, Madagaskar och Marocko. I samarbete med Rikskonserter Gunnel Mauritzson Band jazz i folkton Lovell sisters tre systrar från Georgia, USA, i samarbete med Rikskonserter 10 februari, Folkmusikens hus februari, Sockenstugan i Siljansnäs, arr: Kulturbanken Siljansnäs 15 februari, Orsa Hembygdsgård, arr: Sofora världsdans & kulturföreningen Lyran 16 februari, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner 26 februari, Folkmusikens hus, Rättvik 27 februari, Folkets hus, Stjärnsund arr: Folkmusikfesten i Stjärnsund 1 mars, Vansbro teater arr: Teaterförningen, Musikföreningen och KulturVansbro

9 Sida 9 av 14 2 mars, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner Abalone Dots svensk bluegrass 10 mars, Folkmusikens hus 129 Ale Möller, Aly Bail och Bruce Molsky tre världsstjärnor på turné. I samarbete med Rikskonserter Sväng galen finsk munspelskvarttet. Förband: Bas, fiol & flöjt. I samarbete med Stallet Folk- och världsmusik & Musik Gävleborg Anna Massie Band keltisk musik med fantastiska instrumentalister Cedric Watson & Bijou Creole cajunmusik direkt från Lafayette, USA 23 mars, Folkmusikens hus april, Biografen, Älvdalen arr: Kulturföreningen Welest 19 oktober, Folkmusikens hus 75 4 november, Hotellet, Älvdalen Arr: Kulturföreningen Welest 5 november, Folkmusikens hus 9 november, Wasabryggeriet, Borlänge arr. Wasabryggeriets vänner Dessutom har DalFolk, med bidrag och/eller produktionstid, stött Folkmusikfesten i Gustafs, Konsert med Sofia Jannok i Säters kommun, Tobaksspinnarstämman i Nås, Spelmanstämman på Lerdalshöjden, Grönklittstämman i Orsa, Hagenfesten i Dala-Floda, Vildrosfestivalen i Konnsjö, Horndal samt Folkmusiknatta i Falun. Folkmusikparaplyet 4 september 2007 bildades ideella föreningen Folkmusikparaplyet med stöd av DalFolk Folkmusikens hus. Föreningen består av tre arrangörsföreningar Kulturföreningen Welest, Kulturbanken Siljansnäs och Kulturföreningen Lyran - vilka ensamma inte uppfyller Kulturrådets kriterier vid en ansökan om bidrag till musikarrangörer. Föreningen är öppen för andra föreningar som arrangerar 1-2 program om året. Folkmusikparaplyet gjorde sin andra ansökan till RFoD/Kulturrådet vilket resulterade i ett statsbidrag om kr ( kr 2008). Summan fördelades lika mellan de tre arrangörsföreningarna. Lotta Johansson har under året fungerat som adjungerad sekreterare. Tillsammans arrangerade Folkmusikparaplyets ingående föreningar 8 folkmusikkonserter. Residans Nyanställd danskonsulent, Sofia Norstedt, i Musik Gävleborg innebar nya idéer och i början av året gjordes en gemensam ansökan om projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet. Ingående samarbetspartners förutom DalFolk Folkmusikens hus är Landstinget Dalarna, Dans i Dalarna, Musikkonservatoriet i Falun, Scenkonst Dalarna, Musik i Dalarna, Musik i Uppland, Eric Sahlström Institutet och danskonsulenten i Uppsala län. Projektet syftar till att skapa en gemensam professionell folkmusik- och dansgrupp som ska arbeta på residens, alltså vart tredje år repetera i något av de tre länen men turnera i alla. Efter ett första avslag bildades en arbetsgrupp som besökte Kulturrådet, och i december fick vi klartecken: projektet fick halva beloppet och kommer att kunna börja arbeta under första delen av Lotta Johansson ingår i arbetsgruppen. Ungdomsverksamhet En betydande del av Folkmusikens hus barn och ungdomsarbete drivs i samarbete med Dalarnas spelmansförbund inom ramen för "Ungtfolk". Ett länsläger anordnades på Stiftsgården april, sju lärare (Alexandra Särström, Gustaf Mehlén, Britta Börjes, Jon Holmén, Tommy Gjers, Ola Bäckström och Erik Berg) samt 60 barn och ungdomar deltog. Under folkmusiknatta genomfördes workshops i låtspel och ensemble. Lärare var Gustaf Mehlen och Jon Holmén. Masdjäflar kallar sig en grupp handplockade ungdomar från hela länet som under ett antal kurshelger svetsas samman till en fungerande ensemble. Under året hade ensemblen tre kurshelger: mars, april och14-16 juni. Lärare var Alexandra Särström och Ola Bäckström.

10 Sida 10 av 14 Ungtfolk har under året haft flera scenuppträdanden: 7 juli på stora scenen och på Danielsgårdens tun under Bingsjöstämman, samt 7 nov på Falun Folkets Hus under Folkmusiknatta Ethno Folkmusikens hus är lokal samarbetspartner/arrangör av det internationella folkmusikungdomslägret Ethno". Rikskonserter är huvudman för lägret som samlar ett hundratal ungdomar från hela världen. I årets läger deltog musiker från Belgien, Kroatien, Estland, Frankrike, Indien, Jordanien, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Venezuela och Zambia samt en stor grupp unga svenska musiker. Ethno medverkade bl a vid Musik vid Siljan och Bingsjöstämman. Detta år var även 20 årsjubileum för Ethno, vilket uppmärksammades bl a i Folkmusikens hus genom en officiell mottagning samt en fest för lägerdeltagare och speciellt inbjudna på lägrets sista dag. Folkmusikens hus har i samarbete med Dalarnas Spelmansförbund och Musik i Dalarna slussat 6 dalaungdomar till Ethno och subventionerat deras deltagande. STUDIEFÖRBUNDET BILDA GävleDala det regionala uppdraget Nya samarbeten Under året 2009 har vi inom ramen för det regionala Bilda-uppdraget inlett samarbete med flera spelmanslag, grupper och föreningar/organisationer som t ex Korsmora Spelmän, Boda Spelmanslag och Musikkonservatoriets Folkmusiklinje. Wasabryggeriet, Bingsjöstämman, Hovrastämman, Tobaksspinnarstämman och Vildrosfestivalen. Nytt för året är också Malungs unga spelmanslag samt tre fiolgrupper för barn från 7 år i Malung, med inriktning på folkmusik. Vi har också under hösten varit delaktiga i planerandet av två Leaderprojekt i Malung och Lima med inriktning på tradition, kulturarv och turism. Projekten planeras av Maria Larsson och Zara Helje. Även under Folkmusiknatta i Falun är Bilda en allt viktigare part sedan Dans- och musikskolan minskat sitt ekonomiska bidrag. Ungdomskalaset Bilda GävleDalas folkmusikteams största ungdomssatsning under året gick av stapeln i Järvsö augusti: Ungdomskalaset! Det blev en helg fylld med workshops, tävlingen Årets unga folkmusikband och konsert och dans. Ca 90 ungdomar från hela Sverige deltog. Obligatoriskt för alla deltagare var att delta i ledarutbildningen Lära för att lira samt en föreläsning med efterföljande workshop som kallades Från arkiv till scen där deltagarna introducerades i FIOL-databasen och folkmusikarkivens möjligheter för repertoarutveckling. Vinnare i tävlingen blev Treva från Falun utsedda av en namnkunnig jury. Helgen blev mycket lyckad och kommer att få sin uppföljning: Årets Unga Folkmusikband kommer att utses årligen och förläggas vartannat år i Hälsingland och vartannat år i Dalarna. Tävlingen kommer 2010 att ske under Folkmusiknatta i Falun. Mål Det uppsatta målet för 2009 på timmar för hela folkmusikteamet GävleDala uppnåddes inte utan sjönk istället av en rad olika anledningar. Folkmusikens hus uppskattade mål (beräknat på vår deltidstjänst i relation till hela teamet) steg dock med knappt tusen studiecirkeltimmar främst beroende av ökat samarbete med kulturarrangörer. Det nationella Bildauppdraget Studieförbundet Bilda har under året gjort en nationell satsning på folkmusik, vilket bl a inneburit att Lotta Johansson arbetat 30% med uppdrag att stärka Bildas nationella folkmusikarbete. Kartläggning Arbetet inleddes med en kartläggning av hur Bilda arbetar med folkmusik idag, region för region, och hur möjligheterna och problemen såg ut i varje region. En jämförelse gjordes också med andra studieförbunds folkmusikarbete. Kartläggningen för 2008 visade, i korthet, dels att Bilda är det studieförbund som har flest studiecirkeltimmar i folkmusik, trots att det är en av de minsta studieförbunden, dels att det framförallt är Bilda GävleDala som står för de timmarna. Den visade också att ABF är absolut störst på folklig dans medan Bilda inom det området har få rapporterade timmar. Efter samtal med kultur/musikansvariga konsulenter i varje region kom det fram att alla regioner var villiga att arbeta med folkmusik, men vissa ansåg att de inte hade tiden (att de är mycket underbemannade), andra att de inte hade kompetensen. I region Nord, där man redan arbetar målmedvetet med folkmusik hade man andra problem, t ex att nå ut med information, att cirkelledarna inte kan folkbildning mm.

11 Sida 11 av 14 Som en konsekvens av kompetensbristen beslutades att Folkmusikens hus skulle ansvara för folkmusikutbildning för konsulenter i Bilda (se nedan). Tidsbristen har också tagits upp som ett problem internt i Bilda och åtgärder är planerade. Utbildning av konsulenter Beslutades att ge konsulenterna en trestegsraket som skulle innehålla så många infallsvinklar som möjligt: 1. Tvådagarskurs på Folkmusikens hus med teoretisk såväl som praktisk inriktning. Vad är folkmusik, hur hänger folkmusik ihop med populärmusik, hur dansar man polska och hur kan man göra och stödja ett folkrockband? Hela personalen deltog på olika vis, RäFV spelade under middagen och Peter Rousu höll i folkrock-workshopen. 2. Andra utbildningsomgången ska ske på Umefolk Vad händer på folkmusikscenen, vilka är utövarna och besökarna och hur skiljer de sig/vilka likheter finns mellan folkmusik och andra genrer, blir frågor vi ställer oss då. 3. Sista delen blir i maj 2010: Praktiskt deltagande i spel-, sång- eller danskurs på Hovrastämman. Upplev en folkmusik-hardcoremiljö. STUDIEBESÖK PÅ FOLKMUSIKENS HUS 12 januari Miljöpartiet på besök. Esabelle Dingizian, kulturutskottet och Jan Lindholm, civilutskottet tillsammans med kommunpolitikern Rikard Holmqvist, Falun. 10 februari Rättviks turistbyrå kom på besök och vi berättade om vår verksamhet samt diskuterade viss marknadsföring. 19 mars VL träffar kulturnämndens ordf. Karin Gustafsson samt kulturekreterare Eva Nordström, Gagnefs kommun. 4 maj Hans Wallmark (M) ledamot av kulturutskottet informerades om verksamheten av VL. INTERN VERKSAMHET KANSLI, REDOVISNING & FASTIGHET Kansli och redovisningstjänsten har utökats från 50% med ytterligare 20% för att svara mot den ökade arbetsbelastningen. Ett glädjande besked kom under hösten från Dala Energi AB som i ett sponsringsavtal erbjuder sig att installerar fibernät för Internetkommunikation i Folkmusikens hus, något som kommer att ge nya möjligheter till Internettjänster och avsevärt förbättrad Internetkommunikation i arbetet. Den administrativa servern har bytts ut och ett nytt backupsystem har installerats som möjliggör kontinuerlig backup på server och anslutna klienter. KONFERENSER/SYMPOSIER/SEMINARIER 22 januari VL deltar i seminarium i Stockholm inför arbetet med en nationell handlingsplan för folkmusik och dans. 1 februari Arrangörsmöte på Folkmusikens hus där vi tillsammans med Scenkonst Dalarna, Film i Dalarna och Friteatern bjöd in arrangörsföreningar, Bygdegårdar mm i Dalarna. Ca 55 personer deltog och samtalen handlade allt från deras verksamheter till hur man kan söka kulturpengar från Leader. 9 februari VL deltar i seminarium med studieförbundet Bilda angående framtidsstrategier inom folkmusik och dans. 21 februari VL och Lotta Johansson deltar i seminarer angånde kulturutredningen på Folkmusikfestivalen i Umeå. 20 mars VL deltar i remisskonferens i Borlänge angående kulturutredningen. 22 april Årsmöte med Folkmusikparaplyet på Folkmusikens hus. 4-6 september FMH deltar i museimässa på Dalarnas museum. 22 september Bildafolk-möte, Uppsala. Rapportering av kartläggningen september Tommy Sjöberg deltar i IASAs årsmöte/arkivkonferens i Aten.

12 Sida 12 av september Informationsmöte på Lerdalshöjden angående regionsammanslagningen. 6 oktober Bilda-uppvaktning av Eric Sahlström Institutet i Tobo oktober Lotta Johansson och Brita Ström deltar i Folkmusikfestivalen i Linköping, hör mycket musik och ser dans oktober RESiDANS Workshop för folkdansare med Birgitta Egerbladh och därefter möte med dansarna, Gävle oktober VL deltar i norsk folkmusikarkivkonferens i Trondheim. 25 november RESiDANS arbetsgruppen får möta Kulturrådet och berätta om projektet november Folkmusikutbildning av musikkonsulenter i Bilda, Rättvik. MÖTEN & INFORMATIONSTRÄFFAR 28 januari Möte med Kenneth Johansson och Gunnar Ternhag angående strategier inför en ev Region Svealand. 23 februari VL lunchtalar för Rotary i Leksand. 9 mars VL och Lars Erik Kalles (ordf) möter Region Siljan angående finansiering. 10 mars VL träffar Michael Müller och Kenneth Johansson angående kommande samarbetsprojekt. 12 mars VL träffar Michael Müller och Kenneth Johansson angående kommande samarbetsprojekt. 20 mars Ola Bäckström deltar vid stiftelsen Danielsgårdens årsstämma och diskuterar samarbete kring Bingsjöstämman. 24 mars Ordf och VL träffar AU Smedjebackens kommun angående kommunala bidrag till FMH. 16 april Landstingets kulturnämnd informerades om det ekonomisk läget av VL. 22 april Mats Hulander (styr) och Lotta Johansson deltar i informationsmöte med representanter för Kulturrådet, på besök i Rättvik. 24 augusti Ola Bäckström, Lotta Johansson samt VL träffar Kommunala musikskolan i Falun för att diskutera ny organisation av Folkmusiknatta oktober VL träffar arkivpersonal på Finlands Svenska Folkmusikinstitut i Vasa för att informera om FIOL arkivsystemet. 9 september Ola Bäckström träffar ledningen för Medialinjen vid Högskolan Dalarna för att diskutera samarbete kring Folkmusiknatta. 17 oktober Ola Bäckström deltar i Dalarnas Spelmansförbunds styrelsemöte i Fryksås. Diskuterar och informerar kring ungdomsverksamhet. 8 november Brita Ström visar Folkmusikens hus för nyinflyttade i Rättvik. 12 november VL träffar Älvdalens hembygdsförening för diskussion om arkivsamarbete. 2 december Lotta Johnsson deltar i planeringsmöte för Folk- och världsmusikgala i april december VL deltar i folkmusiksamverkansträff i Stockholm. INFORMATION & MARKNADSFÖRING TRYCKSAKER En folder med sommarprogrammet samt enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program- och utställningar. Vår- och en höstfoldrar för DalFolks turnéer framställdes och distribuerades till samtliga berörda arrangörer, turistbyråer, bibliotek och utbildningar i länet, FMH:s medlemmar samt Musik i Dalarna, Musik Gävleborg samt stora arrangörer runt om i landet.

13 Sida 13 av 14 ANNONSERING Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress har gjorts i följande publikationer Besöksmål runt Siljan Folklore Centrum Lira Siljan runt året runt Siljan Just nu Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Folkmusikfestivalen i Linköping PERSONAL Under året har föreningen haft följande personer anställda på hel eller deltid: Per Gudmundson, verksamhetsledare Ola Bäckström, utbildningsledare, producent Jon Holmén, Arkiv, Bilda, Accessprojektanställd Lotta Johansson, producent Britt-Marie Lisserkers, ekonomi & administration Tommy Sjöberg, ljudarkvarie, Accessprojektanställd Brita Ström, husvärd, butik/reception, DSF kansli. Kerstin Svedberg, ekonomi & administration Årsarbetstiden motsvarar 5,6 heltider TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Mia Jones Ida Lindkvist Tobias Karlehag Pia Dåderman Madliene Eriksson FÖRENINGEN Antalet medlemmar i föreningen den 31 december är 529. Det innebär mer än än fördubbling av medlemsantalet jämfört med föregående år (246). Medlemmarna hålls löpande informerade om verksamheten genom utskick, mejllistor och föreningens hemsida. Medlemskap innebär också vissa förmåner vad det gäller priser på konserter och varor i vår butik. ÖVRIGT MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer; Dalarnas spelmansförbund (Sveriges Spelmäns Riksförbund) Riksföreningen för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism ÖVRIGA UPPDRAG Sedan hösten 2005 har Folkmusikens hus en representant i skolkulturgruppen i Rättvik. En grupp som startats för att underlätta för skolorna att ge skolbarnen kulturupplevelser. Sammankallande

14 Sida 14 av 14 är bibliotekarie Karin Jönses på Kulturhuset. För Folkmusikens hus deltog Lotta Johansson i fyra möten under året. På Folkmusikens hus har 10 föreställningar genomförts, se konsertredovisning ovan. Totalt har 1143 Rättviksbarn plus deras lärare sett en föreställning under året. Alla åldrar representerade. Folkmusikens hus är medlem i Samarbetsnämnden för folklig dans. En gång om året arrangerar länets kulturinstitutioner en utbudsdag för skolornas kulturombud och andra intresserade att se vad institutionerna erbjuder länets barn och ungdomar nästa termin. Folkmusikens hus är representerat bland dessa institutioner trots att vi inte producerar verksamhet riktad till skolor. De samlade kulturinstitutionerna formerades ännu mer under 2009 och skapade UngKultur Dalarna. Gruppen delades upp i tre arbetsgrupper, en för vårens utbudsdag, en som arbetar för att alla kulturkonsulenter ska lära känna varandra och varandras verksamheter samt en som ska skriva ihop en ansökan med syfte att få till en barn- och ungdomskonsulent i Dalarna. Lotta Johansson deltog i två möten under året och ingick i gruppen som skulle skriva ansökan.. Riksföreningen för Folkmusik och Dans fördelar statliga bidrag till folkmusikarrangörer i hela landet. Folkmusikens hus har sedan fem år haft en plats i referensgruppen. Lotta Johansson representerar Folkmusikens hus sedan Folkmusikens hus har sedan 2006 representerats av Lotta Johansson i Dalarnas mångfaldsråd. Lotta Johansson har representerat Folkmusikens hus i styrgruppen för Rättvik evenemang, en lokal samarbetsgrupp med aktörer inom besöksnäringen i Rättviks kommun. Ola Bäckström och Per Gudmundson har som ordinarie och suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman.

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2008 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2010 Sida 3 av 15 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus

Verksamhetsberättelse för. Folkmusikens hus Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2007 Sida 3 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsberättelse för Folkmusikens hus 2006 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 2 av 17 Sida 3 av 17 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Skolföreställning med trollet Äling Bäling (Kjell-Erik Eriksson) Sida 2 av 18 Sida 3 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Verksamhetsinriktning Föreningen

Läs mer

RESiDANS Karmer kring blå

RESiDANS Karmer kring blå RESiDANS Karmer kring blå Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 18 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas

Läs mer

Spelmansglädje, av Hans Viksten

Spelmansglädje, av Hans Viksten Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH

Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Dalarnas undomsspelmanslag (DUS) tränar inför Skid VM i Falun. Foto: Jon Holmén, FMH Verksamhetsberättelse 2014 Sida 2 av 19 Sida 3 av 19 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Sida 2 av 19. Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan

Sida 2 av 19. Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan Verksamhetsberättelse 2015 Sida 2 av 19 Foto framsida: Jon Holmén FolkUngars Musikverkstad, Söderbaumska skolan Sida 3 av 19 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11 Sida 1(5) Bilaga 1 till protokoll från årsmötet 2008. 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritidsoch Kulturnämnd och, daterat 1996-05-10 samt

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Spelmansåret rivstartade redan innan nyår med en spelträff i mellandagarna

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2016 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning under året. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Anders Sundquist Bosse Lundgren Agneta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner.

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner. FOLKDANS I DALARNA Nutid och behov, möjligheter och visioner. Innehållsförteckning Inledning 4 Kartläggning av folkdansverksamheter i Dalarna 6 Visioner, önskemål och behov 16 Idéer på verksamhet 20 Aktörer

Läs mer

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-04-26 37 30 Kulturnämndens arbetsutskott 2012-04-11 34 26 Dnr 2012.78 86 Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together Ärendebeskrivning Music

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2014 Pelle Fors-tävlingen Det var ju meningen att vi skulle arrangerat spelmanstävlingen som kallas Pelle Fors-tävlingen i vintras i samband med Midvintertonfestivalen

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09

NÖJE. Bokstaven Rättvik 50555-09 NÖJE Bokstaven Rättvik 50555-09 Rättvik Dansar och Spelar...som vanligt vecka 30 tisdag 21 till fredag 24 juli, 2009 dans och spel under sommarens vackraste vecka Kurser Buskspel Danskvällar Danskvällar

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare 1(8) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2016-10-14 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora Gunnar Nilsson (S) Mora Jan Rova (L) Mora Margit Hielle (V) Mora Kjell Hansson (C) Mora Karin

Läs mer

Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening

Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening Inrapportering efter Arkivens dag 2016 Tjust släktforskarförening Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett gemensamt arrangemang? 1 förening och 1 arkiv. På vilka platser

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012

Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012 Hallands Arkivförbunds Årsmöte 2013-04-23 - Bilaga 1 Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012 En nöjd ordförande för Folkrörelsernas arkiv i södra Halland Jan-Olof Johansson framför de ca 400

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015

ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 ANTECKNINGAR REFERENSGRUPPSTRÄFF ROSA HUSET, MORA 28 januari 2015 Under dagen höll Kultur Hjärta Skola två pass: Ett publikt pass där projektets resultat hittills och vad som ska hända under 2015 presenterades

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen (s) ers 23, kl. 11.15 Inger Johansson (mp)

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen (s) ers 23, kl. 11.15 Inger Johansson (mp) Kulturnämnden 2006-05-17 2 Plats och tid Kulturhörnan, Säters bibliotek, kl. 9.00 16.00 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Hantverksmässa. Utställning och Försäljning Missionskyrkan har musikcafé Ca 30 utställare/försäljare

Hantverksmässa. Utställning och Försäljning Missionskyrkan har musikcafé Ca 30 utställare/försäljare Lördag 6 oktober kl 09.00-11.00 Kåkstans Kafé Malmberget Kvinnofrukost är en varm gemenskap med spännande gäster som berättar utifrån sitt liv och sin vardag. Missionskyrkan serverar en fantastisk frukostbuffé

Läs mer