Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet 2011-02-16"

Transkript

1 Status Handlingsplanen - åtgärder ITS Rådet

2 Uppdraget Påskynda införandet Koppling till EU Rådets uppgifter Undanröja hinder Skapa förutsättningar Känna till vad som pågår ITS Rådet

3 Fokusområden 1. Planering av och Innovationer i transportsystemet 2. Data och information 3. Fordon/farkoster, kommunikation och fysisk infrastruktur 4. Godstransporter 5. Persontransporter 6. Storstadsregioner ITS Rådet

4 Särskilt angelägna åtgärder Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt forum för ITS gods Förhandlingsman för ett gemensamt betalsystem. Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem. Utveckling av den svenska modellen baserat på partnerskap och samverkan ITS Rådet

5 1. PLANERING AV OCH INNOVATIONER I TRANSPORTSYSTEMET Ref. nr Åtgärd 1.1 Ökad användning av ITS i transportsystemet Se till att effektsamband för ITS- och mobility management lösningar görs tillgängliga och används vid all infrastrukturplanering Genomför systematiska, enhetliga utvärderingar och ta fram effektsamband vid införande av nya ITS lösningar Kompetensutveckla beslutsfattare och planerare m.fl. i hur ITS kan användas i transportsystemet 1.2 Långsiktig kunskapsuppbyggnad Utveckling av internationellt konkurrenskraftig forskning och innovation inom ITS - området Utvärdering och översyn av ITS Forskarskola Arbete på EUnivå liksom i Sverige pågår, grund för fortsatt arbete TrV har startat och kommit en bit på väg Färgkod. Arbete i relation till ITS Handlingsplan ITS direktiv eller viktig åtgärd Pågående Status 16 feb ITS Rådet

6 2. DATA OCH INFORMATION Ref. nr Åtgärd 2.1 Statiska data Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafikregler och trafikföreskrifter (ITS - direktivet) 2.2 Realtidsdata Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare (ITS - direktivet). 2.3 Etablera en marknadsplats för data och information till ITS tjänster Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster TrV arbetar operativt, men Olika definitioner Specifikationer är startat inom EU! Arbete startat inom TrV och EU Arbete pågår, erfarenheter finns ITS Rådet

7 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR Alkolås finns för alla trafikslag. Teknikutveckling pågår. Ref. nr Åtgärd 3.1 Införande av system och tjänster Att införa alkolås inom samtliga trafikslag Fortsatt arbete med att stimulera införandet av ISA Förbereda för ett införande av ecall (europeisk nödsamtal från fordon), (ITS - direktivet) Införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS enavigation för sjöfarten 3.2 Pilotprojekt och fältförsök Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Genomför pilotprojekt med konceptet smarta försäkringar/smart driving. Förhandlingsman tillsätts för att få förutsättningar för ett införande. Planeras ingå i EuroNCAP. Arbete pågår, förstudie för pilot, EU projektet Inkörningsproblematiken löst på Botniabanan Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Folksam testar ITS Rådet

8 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 2 Ref. nr Åtgärd 3.3 Samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster (ITS Action Plan) Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet (ITS Action Plan) Definiera en enhetlig standard på olika element i den fysiska infrastrukturen (vägmarkeringar, trafikskyltar etc) Fortsatt utveckling och försök med att använda vägen som sensor. Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Arbete har initierats Arbete pågår ITS Rådet

9 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 3 Ref. nr Åtgärd 3.4 Kommunikation Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system (ITS Action Plan) Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt 3.5 Vägavgifter Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG) Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter. Internationellt arbete pågår. Ingår i arbetet med fordon kommersiella piloter. Upphandling Arbete pågår pågår av transpondersystem. lagstiftning, teknisk Km-avgift spec. för utländska alla betalar fordon. Arbete pågår, Införandet harmonisering enligt med plan. i Sverige löper Norden, EU Arbete pågår med flera parter ITS Rådet

10 4. ITS GODS Ref. nr Åtgärd 4.1 Svenskt forum för ITS gods Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa. 4.2 Pilotprojekt Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight) Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e-freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt 4.3 Terminaler och säkra parkeringsplatser Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Arbete har startats Förarbete har initierats. EU- med koppling svenskt till engagemang svenskt engagemang Svenskt engagemang Svenskt engagemang medverkar i EU-projektet EU-projekt EastWest ITS Rådet

11 5. PERSONTRAFIK Ref. nr Åtgärd 5.1 Trafikantinformation Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga (ITS - direktivet) Tillsätt en förhandlingsman för att möjliggöra att resenärer får en relevant information om och på terminaler/bytesplatser oavsett trafik- och terminaloperatör 5.2 Gemensamma system för bokning, biljetter och betalning Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Advisory board inrättat! Svensk kollektivtrafik driver detta arbete aktivt ITS Rådet

12 5. PERSONTRAFIK, forts Ref. nr Åtgärd 5.3 Trygghetsprojekt Skapa en samlad plan/förstudie för trygghetsåtgärder för individens resor Arbete har startats ITS Rådet

13 6. STORSTAD Ref. nr Åtgärd 6.1 Planering och samarbete Etablera en samarbetsorganisation mellan storstadsregionerna Ett nationellt Storstadsforum (ITS Action Plan) Trafikslagsövergripande ITS-planer inkl strategier för trafikslagsövergripande trafikstyrning för storstadsregionerna ska tas fram. 6.2 Pilotprojekt Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The dailycommuter (Demoteater under ITS Världskongress 2009) Identifiera pilotprojekt för hur styrmedel och ITS-lösningar kan användas för att stimulera intelligent och miljövänlig citylogistik och godshantering Arbete pågår. Storstadsforum Arbete har är initierats etablerat. Arbete pågår i Gbg och Kista ITS Rådet

14 6. STORSTAD, forts Ref. nr Åtgärd 6.3 Styra och leda trafik Översyn av och mera aktivt arbete kring trafiksignaler för trafikslagsövergripande och klimatsmart styrning av trafiken (bil, bussar, spårvagnar, cykel, räddningstjänst) Ta fram lösningar för att nå ut med information till berörda trafikanter vid större störningar Arbete pågår inom TrV ITS Rådet

15 Samarbetsformer myndigheter näringsliv Hans Rode Stig Luttinger

16 Inledning Uppgiften från Näringsdepartementet: utveckla samarbetet mellan myndigheter och näringsliv Metoden Upphandling, verkliga fall för LoU-undantag Innovationsupphandling Affärsmodeller/Avtal

17 Processen ökad samverkan myndigheter näringsliv med MoU som plattform Kartläggning MoU Genomförande Förankring Legala, LoU Innovationsupphandling LoU fall: Ericsson Saab Resultat Rådet Myndigheter Näringsliv N-dep rapport Samverkan Vinnova m.fl Affärsmodeller Verkligt fall: Ericsson/Saab Tillämpning av moderna teorier Resultat Tidplan 2010/

18 Frågeställningar av vikt Satsningar Pengar/tid Samrisksatsningar Äganderätter/resultat IPR intellektuella rättigheter Licenser Royaltyn Var regleras olika frågor? EG-direktiv svensk lagstiftning Jäv/konkurrens i olika skeden

19 Chalmers Research on Intelligent Freight Management Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 1

20 Background: ITS Research 14% of GHG come from Freight Transport Need for improved sustainability Complex environment Large inefficiencies in transport operations wasteful operations on several levels The starting project in the ITS-area was the Cassandra project ( ) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 2

21 Cassandra Identified application areas for intelligent cargo: Dangerous goods Decision rules Ferry transport Showed large potential for reducing goods information administration Demonstration prototype (next slide) Advanced route planning Advanced freight services Licentiate thesis Henrik Sternberg Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 3

22 Prototype Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 4

23 Intelligent cargo Chalmers Actors / ERP Systems IIFEG (Infrastructure) Infrastructure Resources Smart Freight to ERP MASSIP (Security) Logistics 4 Life Cargo ITS-Support (Intelligent Cargo) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 5

24 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 6

25 ITS-Support for combined transports Financed by Swedish Road Administration Safe and Sustainable Transport Solutions (Journey of the living engine) Intelligent Cargo demonstration (next slide) Focus on Freight operations handling Difficult to create new value adding services Opportunities for tackling inefficiences (operational waste) Waste in carrier operations, Dissertation Henrik Sternberg (Dec 2011) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 7

26 ITS World 2009 Transport & Logistik 2010 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 8

27 Other Projects MASSIP pre-study SETIF/ESTRIP pre-study Hamnpiloten Smart Freight to ERP finalized Dec 2010 Licentiate thesis Vahid Mirzabeiki IIFEG finish in June 2011 Andreas Hagen Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 9

28 Research focus: Energy efficient freight transport using ICT Ongoing research projects Segmented freight transport using ITS for sustainable transport services (Transp. Adm.) Efficient transport: Improving customers service, reducing the environmental impact using ICT (Swedish Energy Agency) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 10

29 Goods segmentation using ITS Customization of transport services diffentiating between different types of goods using segmentation strategies Virtual gods segmentation coordination of transport and production planning Physical goods segmentation delayed pick-up and/or delivery Time segmentation alternative use of transport modes Efficient frieght transport using ITS Reduced environmental impact Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 11

30 Future Challenges REVENUE MODELS STANDARD GOODS INFORMATION SHARING INTERFACES FOOT- PRINTING COLLABORATION Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 12

31 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 13

32 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 14

33 L Would you like to join me for a trip to SKF, gate 4 arriving next week Friday? L Sorry but I am supposed to be there tomorrow att I will have to take an over-night truck! Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 15

34 Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

35 Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva vissa frågor utifrån Rådets mandat och uppgifter inom alla trafikslags intresseorganisationer, projekt av olika slag, standardiseringsorgan (svenska och europeiska) Uppgift påskynda och fokusera svenskt engagemang Stötta svensk ITS industri Viktiga frågeställningar Trafikslagsövergripande Kunden i fokus - nyttoperspektiv Öppenhet kring informations delning Skapa transparens mellan organisationerna Hur gå vidare Intressenterna samlas i ett Svenskt internationellt ITS Forum ITS Rådet 16 februari 2011

36 Exempel på olika organisationer och organ EU policy on Critical Information Infrastructure Protection - CIIP Sustainable transport policies Clean Urban Transport Urban Mobility ITS Action Plan and Directive ITS Rådet 16 februari 2011

37 Informationssäkerhet Positioneringstjänster Särskilt angelägna åtgärder - kärnområden Angelägna områden Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt agerande inom ITS gods Ett gemensamt nationellt betalsystem Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Fordonsrelaterad ITS samverkande system ITS Rådet 16 februari 2011

38 Målgrupper generellt Verksamma organisationer som äger/producerar data/information Verksamma inom de olika bransch- och standardiseringsorganen i Sverige Verksamma inom olika organ på Europanivå (EG, branschorgan, Standardisering) ITS Rådet 16 februari 2011

39 Områden där vi bör fokusera Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Definition enligt ITS Handlingsplan: Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Mäklarfunktion som hanterar legala och tekniska frågor Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

40 Områden där vi bör fokusera Ett svenskt agerande inom ITS gods Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight). Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e- freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt. Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa. Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

41 Områden där vi bör fokusera Ett gemensamt nationellt betalsystem ( kollektivtrafiken ) Definition enligt ITS Handlingsplan : Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

42 Områden där vi bör fokusera Attraktiva resetjänster Definition enligt ITS Handlingsplan : Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The daily commuter Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppen för kommersiella och privata initiativ Del i hållbara transporter Inkludera tjänster för funktionsnedsatta ITS Rådet 16 februari 2011

43 Områden där vi bör fokusera Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige. Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG). Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter Budskap Harmonisering inom Sverige och Europa Skapande av ett gemensamt europeiskt kontrollsystem Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

44 Områden där vi bör fokusera Fordonsrelaterad ITS samverkande system Definition enligt ITS Handlingsplan : Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster Budskap Harmonisering inom Europa/Sverige Öppna för kommersiella aktörer samverken mellan många aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

45 Standardisering Förslag till fortsättning Partners ITS Rådet ITS Action Plan Svenskt Internationellt ITS forum Övrigt Telepeage 7e Ramprogrammet MoU Energidirektivet ITS Rådet 16 februari 2011

46 ITS Rådet 16 februari 2011

47 Fortsättning Etablera ett Svenskt Internationellt Forum Deltagare Basen består av representanter från de större organisationerna som deltar inom internationella arbetet Öppet forum Uppgifter Övervakar, Informerar om, Koordinerar och Rekommenderar framtida inriktning inom ITS området enligt positionsdokumenten Kontakter Befintliga forum, projekt och arbetsgrupper Avrapporterar till ITS Rådet ITS Rådet 16 februari 2011

48 ITS Rådet 16 februari 2011

49 TILL GENOMFÖRANDE

50 DART Driftsättning av regional trafikinformatik Ett långsiktigt samarbete mellan de offentliga parter i och kring Göteborg som har ett ansvar för trafikinformation till resenär, bl a: Trafikverket, Västtrafik, Trafikkontoret, Göteborgsregionens kommunalförbund DÅ: Startades och finansierades av Göteborgsöverenskommelsen NU: En arbetsgrupp inom Västsvenska Paketet Styrs av en grupp höga tjänstemän från varje organisation Omfattning 75MSEK enligt DART program inom åtgärdsområden: Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

51 DEN ATTRAKTIVA STADEN ERBJUDER ATTRAKTIVA MÖJLIGHETER ATT ÅKA KOLLEKTIVT, CYKLA OCH GÅ

52 TYDLIGT MÅL FÖR REGIONEN FÖRDUBBLAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL 2025

53 POLITISK ENIGHET TYDLIGT MÅL RESURSER

54 FRÅN GOD FRAMKOMLIGHET TILL GARANTERAD FRAM KOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

55 SNABBT, ENKELT, PÅLITLIGT= SPARA TID, HA KONTROLL, KÄNNA SIG SÄKER

56 VI HAR SAMMA TRAFIKANT och ARBETSMARKNADSREGION - olika organisationer och kompetenser måste mötas

57 SAMVERKANSFÖRDELAR GENOM DART

58 Dart: GE STÖD TILL TRAFIKANTER FÖRE OCH UNDER RESAN

59 Dart: STYRA OCH LEDA TRAFIKANTEN OCH TRAFIKEN

60 DETTA GÖR DART Attraktivt att åka kollektivtrafik - Men också enklare att vara bilist Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

61 MED ATTRAKTIV RESTJÄNST: FRÅN ALLMÄN TILL LOKAL OCH PERSONLIG INFORMATION FÖRE OCH UNDER RESAN

62 Koncept attraktiv restjänst: TRAFIKINFORMATION FÖR PENDLIGSSTRÅKEN - personligt via dator och mobil - längs vägen - i kollektivtrafiken - på pendelparkeringar

63 Koncept attraktiv restjänst: PERSONLIGT VIA DATOR OCH MOBIL Information om kollektivtrafik och bil före och under resan - störningar och ombyggnader - alternativa färdsätt och resvägar - lediga platser på pendelparkeringar samt bokning av plats

64 Koncept attraktiv restjänst: LÄNGS VÄGEN Dynamiska informationstavlor för att underlätta kombinationsresor INFORMATION OM - jämförande restid för bil och kollektivtrafik - störningar och alternativ resväg - lediga platser på pendelparkeringar

65 Koncept attraktiv restjänst: I KOLLEKTIVTRAFIKEN - realtids- och störningsinformation på bytespunkter, hållplatser, stationer och fordon - information om möjliga byten på fordon

66 Koncept attraktiv restjänst: PÅ PENDELPARKERINGAR - realtids- och störningsinformation för kollektivtrafiken - bom som öppnas med Västtrafikkort - kameror för trygghet

67 Koncept attraktiv restjänst: PILOTER Trafikinformation för pendlingsstråken: - Väg 155 Torslanda - E 45 Trollhättan - Göteborg

68 GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET Kräver gemensam trafikledning för bil och kollektivtrafik

69 EN BÄTTRE VARDAG FÖR MÅNGA MÄNISKOR - att göra aktiva reseval

70 SNABB RESPONS VID KRIS Robusthet Kris tillstånd Komplex tillstånd Påverkan på samhället Start av motåtgärder Tidig upptäckt Info push/pull Respons Info push/pull Total belastning på samhället Normaltillstånd Tid Källa: Saab AB

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Planering och innovationer i transportsystemet

Planering och innovationer i transportsystemet Planering och innovationer i transportsystemet Ökad användning / Effektsamband Långsiktig kunskapsuppbyggnad Samlad effektbedömning ASEK-samarbetet Resursförstärkning Information och utbildning i effektsamband

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012

Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012 Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012 Agendan Välkommen Nationell portal Lägesrapport ITS-rådets uppdrag Lägesrapport ITS Handlingsplan Utvärdering av ITS-rådets verksamhet Skrivelser till

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012

Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012 Myndighetsforum Välkommen! möte 7 den 9 oktober 2012 Förslag till agenda Välkommen och presentation av närvarande Hans Rode Föregående möte Samverkan från idé till verkstad utbyte av erfarenheter Information

Läs mer

Nationellt forum. ITS Action Plan

Nationellt forum. ITS Action Plan Nationellt forum ITS Action Plan Övrigt Handlingsplanen http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist 4228.aspx http://www.its-sweden.se/regeringsuppdrag-its 356 ITS Swedens webb, www.its-sweden.se,

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Åsa Vagland, Stockholm 14 maj 2014 Direktivets områden priority areas I. Optimal användning av väg-, trafik- och resedata I. Kontinuitet i ITS -tjänster

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

Lägesrapport för Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) 2011

Lägesrapport för Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) 2011 Lägesrapport för Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) 2011 Sida 1 Möjligheterna som är bra för Sverige - en sammanfattning om ITS... 3

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Geoinfo Jan Bergstrand

Geoinfo Jan Bergstrand Geoinfo 2012 Jan Bergstrand Trängsel i storstadsregionerna ska minska En strategi för trafikledning i storstad är framtagen tillsammans med berörda samarbetspartners klart 30 november 2011 (Från Trafikverkets

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

ITS Rådet Storstadsforum

ITS Rådet Storstadsforum Noteringar från möte med ITS Storstadsforums styrgrupp tisdagen den 4 december 2012 i Stockholm Närvarande: Per-Anders Hedkvist, Stockholms stad Mattias Lundberg, Stockholms stad Ulrika Honauer, Trafikverket,

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Handlingsplan Eurocities 2017 mobility forum Utfärdat

Handlingsplan Eurocities 2017 mobility forum Utfärdat Handlingsplan Eurocities 2017 mobility forum Utfärdat 2017-01-25 Inledning Eurocities mobility forum arbetar med frågor inom hållbar rörlighet eller sustainable mobility. Innan Eurocities bildades präglades

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Trafikregler och trafikföreskrifter digitalt (RDT) Alkolås transportslagsövergripande Fordonsplattform med öppen arkitektur 2011-03-31 1

Trafikregler och trafikföreskrifter digitalt (RDT) Alkolås transportslagsövergripande Fordonsplattform med öppen arkitektur 2011-03-31 1 Om Trafikregler och trafikföreskrifter digitalt (RDT) Alkolås transportslagsövergripande Fordonsplattform med öppen arkitektur 1 RDT databasen för att tillgängliggöra trafikregler och trafikföreskrifter

Läs mer

ITS Rådet Storstadsforum

ITS Rådet Storstadsforum Minnesanteckningar från möte med ITS Storstadsforum onsdagen den 30 maj 2012 i Göteborg. Närvarande: Lennart Andersson, Trafikverket, Region Syd Ulrika Honauer, Trafikverket, Region Stockholm Kerstin Gustafsson,

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt TL FOI projekt Transportpolitiska mål Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt

Läs mer

Hållbara transportlösningar i prak1ken

Hållbara transportlösningar i prak1ken Hållbara transportlösningar i prak1ken Christoffer Widegren Göteborgs Stad Trafikkontoret Malmö - 2015-09- 15 SMARTSET mål och nyckelfakta Projektet SMARTSET synar Oll ap demonstrera lösningar för hur

Läs mer

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet att se till

Läs mer

Utvärdering av ITS-rådets verksamhet

Utvärdering av ITS-rådets verksamhet Utvärdering av ITS-rådets verksamhet Caroline Andersson Carin Blomberg Rebecka Strandberg 2012-08-22 Innehållsförteckning Inledning, syfte och metod 3 Bakgrund om ITS-rådets verksamhet 4 Resultat- och

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen Urban Wass 2 2013-10-23 ("Den goda staden") 3 2013-10-23 ("Den goda staden") Färdplaner European organizations EGVI -

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Effekterna av ecall-end2end en kombination av säkerhet och tjänster

Effekterna av ecall-end2end en kombination av säkerhet och tjänster Effekterna av -end2end en kombination av säkerhet och tjänster Vägaffärsverket, Finland: DI, Econ. magister Petri Ellmén INNEHÅLLET Piloten för FoU projektet I Aino Service konceptet, planering och innehåll

Läs mer

Omvärldsanalys: mobilitet

Omvärldsanalys: mobilitet Omvärldsanalys: mobilitet En omvärld i förändring sätter kollektivtrafiken i en ny kontext. I trafikförvaltningens trendanalys konstateras att det pågår skiftningar mot ett förändrat resande och att det

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Kollektivtrafikdagen. Vart är vi på väg? 12 maj 2016

Kollektivtrafikdagen. Vart är vi på väg? 12 maj 2016 Kollektivtrafikdagen Vart är vi på väg? 12 maj 2016 Agenda Tågoperatörerna Den kommersiella trafikens utveckling och avreglering Vad händer i EU? Utredningen om Järnvägens Organisation Höghastighetsbanor

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA Från vision till verklighet! 27 28 april i Gävle Christer Ljungberg, VD Trivector 1 2 VÄRLDENS MODERNASTE LAND Källa: World Value Survey 4 5 6 1 DELNINGSEKONOMIN 7

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon NVF- 4 december Petter Åsman High Capacity Transports - Ett FoIprogram inom CLOSER FoI-program: Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT-programmet).

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Anders Gullberg CESC/KTH Anders.Gullberg@urbancity.se Till regionplanerande tjänstemän och politiker på tröskeln till en ny epok Unikt läge

Läs mer

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 2016-01-27 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper! Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Heléne Giaina, DB FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad 23 november 2016 Our main market is within

Läs mer

Stockholm 2008-03-04. ÄRE DE 7b BILAGA 2

Stockholm 2008-03-04. ÄRE DE 7b BILAGA 2 1 ÄRE DE 7b BILAGA 2 Europeiska kommissionen GD Energi och Transport Avd för rena transporter och stadstransporter BE-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-kommissionens grönbok Mot en ny kultur

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

ITS sekretariatets uppdrag

ITS sekretariatets uppdrag ITS sekretariatets uppdrag Sekretariatet ska administrativt stödja rådet har operativa ansvaret för att planera och följa upp ITS - handlingsplan 1 2010-08-24 ITS sekretariatet Björn Vahlström Alf Petersson

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Gröna Korridorer i Sverige och EU

Gröna Korridorer i Sverige och EU Gröna Korridorer i Sverige och EU Jerker Sjögren Workshop IVA 2010-11-15 Godstransportsystemet 1 The decarbonisation challenge Gröna Korridorer Lanserat av EU-kommissionen 2007 Svenskt initiativ via Logistikforum

Läs mer