Informationssystem och databasteknik, 2I Från verklighet till system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100. Från verklighet till system"

Transkript

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer Från verklighet till system Verklighet Urval Modell Produkt Order Kund Informationssystem 1

2 Att göra urvalet Företaget önskar sälja sina produkter, som är möbler, genom en webbutik. Kunderna skall kunna lägga beställningar på möblerna med hjälp av webbutiken. Produkterna levereras sedan med lastbil till kunderna. För att kunderna skall få en bra bild av möblerna så behöver de veta deras vikt, typ, storlek och det material de är tillverkade av; det behövs också foton på möblerna. Utöver kostnaderna för de enskilda möblerna måste kunden också betala för fraktkostnaden som baseras på den sammanlagda vikten. Kunden kan begära att få leverans inte bara till sin egen adress utan också till andra adresser. Kunden kan önska en tid då leveransen skall ske - det inträffar dock ibland att den verkliga leveranstiden avviker från den önskade. För att kunden skall veta om en leverans gått iväg eller inte behövs information om avgångstider för leveranser. Företaget eftersträvar att samtidigt skicka iväg alla de produkter som ingår i en beställning men man lyckas inte alltid med det, och då kan det behövas flera leveranser för en beställning. Kunden betalar med kontokort. PRODUKT KUND BESTÄLLNING BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 2

3 PRODUKT KUND * 0..* BESTÄLLNINGS- RAD 1..* 1..1 BESTÄLLNING 1..* 0..1 LEVERANS PRODUKT KUND * 0..* BESTÄLLNINGS- RAD 1..* 1..1 BESTÄLLNING 1..* 0..1 LEVERANS 3

4 PRODUKT Namn Typ Höjd Bredd Djup Material Vikt Pris Bild-liten Bild-stor 1..1 BESTÄLLNINGS- RAD Antal 1..* 0..* 0..1 LEVERANS Leveransbil Avtalatdatum Avtaladtid Avgångsdatum Avgångstid Leveransdatum Leveranstid 1..* 1..1 KUND Namn Gatuadress Postnummer Postadress Telefon Kontokort Giltighetstid 0..* 1..1 BESTÄLLNING Best-nummer Gatuadress Postnummer Postadress Datum Fraktkostnad Arkitektur hos ett informationssystem Presentation Användargränssnitt via en browser Applikationslogik Data Java servlets som exekverar på en server Data från en databashanterare 4

5 Relationsdatabaser KUND Namn Gatuadress Postnummer Postadress Telefon Kontokort Giltighetstid Pia Eriksson Storg Torget /01 Ulf Eriksson Storg Torget /00 Ola Hansson Lillg Landet /01 Bo Eriksson Storg Torget /01 Bo Johnsson Eriksg Torget /01 My Hansson Lillg Landet /01 Relationsdatabasstruktur PRODUKT(Namn, Typ, Höjd, Bredd, Djup, Material, Vikt, Pris, Bild-liten, Bild-Stor) KUND(Namn, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Telefon, Kontokort, Giltighetstid) BESTÄLLNING(Best-nummer, Kund, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Datum, Fraktkostnad) BESTÄLLNINGSRAD(Best-nummer, Produktnamn, Antal) LEVERANS(Best-nummer, Produktnamn, Leveransbil, Avtalatdatum, Avtaladtid, Avgångsdatum, Avgångstid, Leveransdatum, Leveranstid) 5

6 Frågespråk Hur kommer applikationsprogrammen åt data i databasen? Genom ett frågespråk. SELECT Namn FROM PRODUKT WHERE Typ = Stol Presentation Gränssnittet ger möjlighet att nå applikationsprogrammen och därmed data i databasen. 6

7 Modelltyper uttrycker önskvärda tillstånd hos MÅL styr Objekt Typer Associationer Regler OBJEKT påverkar HAND- LINGAR Multiplicitet - en övning PERSON har_mor Envärd? Injektiv? Total? Surjektiv? 7

8 Ogdens triangel TERM EXTENSION INTENSION Samma ord - olika begrepp På vilka sätt används ordet bok i meningarna nedan? Jules Verne skrev många böcker Biblioteket i Vällingby har många böcker Nazi Tyskland förbjöd många böcker Bokhandlaren i Jönköping sålde många böcker Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig KURS 8

9 Samma begrepp - olika ord Avskeda - Friställa Arbetsgivare - Arbetsköpare Afro-American - Colored - Black - Negro Klassifikation av informationssystem Beslutstyp Vilka typer av beslut som systemet stödjer Strategiska Taktiska Operationella Funktioner Vilken funktion i organisationen som systemet stöder Marknadsföring Tillverkning och tjänster Ekonomi Personal 9

10 10 Typer av beslutsstödssystem INFORMATIONS- BEHOV Transaction Processing Systems (TPS) Management Information Systems (MIS) Intelligent Support Systems (ISS) Alla dessa system stödjer beslutsfattande TPS - system som hanterar och lagrar transaktioner Transaktion: ett utbyte mellan två parter Uttag från bankkonto Förfrågan om pris på en produkt Beställning av en vara Hur ett TPS hanterar en transaktion Step 1 Step 2 Step 3 Step 2 Mata in data Validera data Bearbeta data Lagra data

11 11 MIS - system som bevakar den interna verksamheten Sammanfattningsrapport - aggregerar data från många transaktioner och presenterar dem i ett koncist format Månatlig försäljning Årlig personalomsättning Avvikelserapport - beskriver avvikelser mellan prognos och faktiskt utfall Budgetöverskridande Försäljningsminskning ISS - Intelligenta StödSystem ISS - system som stödjer ledningen på högre nivåer att fatta beslut om ostrukturerade problem Decision Support Systems (DSS) Executive Information Systems (EIS)

12 12 DSS - modell för beslutsstöd Intern data Beslutsmodeller What-if analys Måluppfyllelse Riskbedömning Extern data EIS - Executive Information Systems EIS - system som kan användas för att interaktivt analysera och presentera stora mängder information Drill-down Grafisk presentation

13 13 Samband mellan TPS, MIS och ISS Strategisk ISS: ger stöd för komplexa beslut Omvärldsbevakning Taktisk MIS: genererar rapporter om företaget Operationell TPS: hanterar transaktioner Organisatoriska funktioner En funktion är en enhet inom en organisation som utför ett antal relaterade aktiviteter. Vanligen kräver dessa aktiviteter en viss kompetens eller specifik utrustning. Funktioner på ett universitet System Vakt- administration mästeri Kurs Undervisning registrering

14 14 IS för marknadsföring System som stödjer försäljning, marknadsföringskampanjer, marknadsanalys, m.m. CRM (Customer Relationship Management) System för försäljningsanalys IS för tillverkning och tjänster System som stöder inköp, kvalitetskontroll, lagerhantering, produktionsplanering, m.m. Logistiksystem Materialförsörjningssystem

15 15 IS för ekonomi System som tillhandahåller finansiell information som underlag för beslut Intern och extern redovisning Ordermottagning Fakturering IS för personaladministration System som stöder planering, samordning, administration och ledning av personal Lönesystem Kompetensdatabas

16 16 Processer En process är en sekvens av aktiviteter som resulterar i ett värde för en kund. Ofta behöver resurser från olika funktioner användas för att genomföra en process. Processer korsar funktioner Kurs System administration Vakt- mästeri Kurs Undervisning registrering

17 17 Funktioner och IS Informationssystem Funktioner Personal FoU Marknad Produktion Tjänster Ekonomi Varje informationssystem stöder sin egen funktion Integrerade informationssystem Order- hantering Produkt- utveckling Kund- tjänster Ekonomi- rapportering Personal FoU Marknad Produktion Tjänster Ekonomi

18 18 Dynamiska modeller Livscykeldiagram Aktivitetsdiagram Dataflödesdiagram Sekvensdiagram Kollaborationsdiagram Livscykeldiagram Ett flygbolag har en flotta av flygplan, där följande kan hända med varje plan under dess livstid: Inköp Underhåll Start Landning Skrotning

19 19 Livscykeldiagram Inköp PåMarken Underhåll Skrotning Tillverkad Start Landning Skrotad ILuften Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagram används för att beskriva arbetsflöden Exempel: Då en order kommit in kontrollerar man kundens kreditvärdighet. Man kontrollerar varje orderrad och ser om varan i fråga finns i lager. Då dessa kontroller utförts skickar man iväg ordern.

20 20 Aktivitetsdiagram Ordermottagning * för varje orderrad Kreditkontroll OK ej OK Stoppa order Kolla orderrad i lager Lägg till order Ekonomifunktion Skicka order Orderfunktion Talhandlingar Assertives Bordet är grönt Commissives Jag lovar att diska ikväll Directives Ta ut hunden! Declaratives Jag dömer dig till fem års fängelse Expressives Kaffe är gott

21 21 Action Workflow Loop Begäran Förhandling Bekräftelse Utförande Action Workflow Loop Kundorder Order accepteras Betalning Leverans Fabriksorder Order accepteras Bekräftelse Leverans

IT i organisationer och databasteknik

IT i organisationer och databasteknik IT i organtioner och databasteknik Kontoutdelning EFTER dagens föreläsning (WinXP/FC/Daisy/Unix) Programvaror på kursen: DB2 v7.2 MS Access 2003 Rational Rose IT i organtioner och databasteknik Föreläsning

Läs mer

Tentamen och lösning, 031215

Tentamen och lösning, 031215 Institutionen för Data- och Systemvetenskap SU/KTH Paul Johannesson, Maria Bergholtz Tentamen och lösning, 0325 2I-033, IT i Organisationer och databasmetodik Skriv bara på en sida av pappret Skriv namn

Läs mer

Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer

Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer Av Rolf Norrman - BiTA Service Management AB I första delen i Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog diskuterades

Läs mer

Introduktion till Winbas. studievägledning

Introduktion till Winbas. studievägledning Introduktion till Winbas studievägledning Innehållsförteckning 1 STUDIEVÄGLEDNING... 3 1.1 OLIKA KATEGORIER AV AFFÄRSSYSTEM... 3 2 VARFÖR WINBAS AFFÄRSSYSTEM?... 4 2.1 PUBLIKATIONER... 4 2.2 LOGISTIK I

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Innehållsförteckning - 2 -

Innehållsförteckning - 2 - Affärsplan - 1 - Innehållsförteckning Allmänt om affärsplan 3 Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av företaget 4 Produkter 4 Marknadsplan 5 Operativ verksamhetsplan 8 Leverans- och kreditvillkor 9 Administration

Läs mer

Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data.

Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data. Data Integration Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data. Det är idag vanligt att verksamhetsdata är fördelade i flera

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning Pyramid MPS Material och Produktionsstyrning Tillverkningsflödet med Pyramid Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen och har samtidigt funktioner för planering av alla resurser. Information

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

- en fallstudie på Holmen AB

- en fallstudie på Holmen AB Organisatoriska och finansiella förutsättningar för ett gemensamt affärssystem - en fallstudie på Holmen AB Företagsekonomi, FEK Internationella Ekonomprogrammet med fransk inriktning, magisteruppsats

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen

Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen Inledning SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher att fungera smidigare än någonsin. Från kontorslandskap till

Läs mer

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring

Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring Medel nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Redovisning av ideellt arbete Finansiell redovisning

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik IT-Ekonomprogrammet Business Intelligence - ett underlag för strategiskt beslutsfattande Kandidatuppsats i Företagsekonomi Redovisning/verksamhetsstyrning

Läs mer

En studie av offentlig upphandling och dess elektroniska framtid

En studie av offentlig upphandling och dess elektroniska framtid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för Informatik En studie av offentlig upphandling och dess elektroniska framtid Abstrakt Denna uppsats vill undersöka hur elektronisk offentlig

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. Presentation. Affärssystemet för små och medelstora företag. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. www.littlefish.se -En smart, heltäckande,

Läs mer

Introduktion till Winbas. entreprenad

Introduktion till Winbas. entreprenad Introduktion till Winbas entreprenad Entreprenad Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned) detta dokument

Läs mer

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2005-06-02 DÄRFÖR SATSAR INTE SMÅFÖRETAG PÅ ATT STRATEGISKT ANVÄNDA IT-BASERADE INFORMATIONSSYSTEM - En kvalitativ undersökning bland

Läs mer

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning LIU-ITN-TEK--11/042--SE Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning Miroljub Djordjevic Johan Häggqvist 2011-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Effekter av införandet av nytt affärssystem

Effekter av införandet av nytt affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Effekter av införandet av nytt affärssystem En studie om Axapta Abstrakt De senaste åren har det skett en stor försäljningsökning av affärssystem, detta beror

Läs mer