Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl LÖSNINGSFÖRSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl. 10 15 LÖSNINGSFÖRSLAG"

Transkript

1 Institutionen för Data- och Systemvetenskap SU/KTH Maria Bergholtz Tentamen 2I033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 7/4 2004, kl. 0 5 LÖSNINGSFÖRSLAG Inga hjälpmedel tillåtna. Skriv bara på en sida av pappret Skriv namn på varje papper Skriv läsligt, annars rättas inte tentamen Lycka till!

2 Tenta Sidan 2 av 4 Uppgift KONSTRUERA ETT KONCEPTUELLT SCHEMA som modellerar verksamheten hos en ridskola. Schemat ska möjliggöra representation av samtliga typer av utsagor nedan: Ridskolan erbjuder ridlektioner till elever. Ridlektioner leds av en ledare. Lisa och Kalle arbetare som ledare på ridskolan. Anna och Olle är elever på ridskolan. Olle väger 6 kg, Lisa väger 55 kg. Ridlektionen 2 december kl. 3 kl. 4 går av stapeln i sal A. Det går även en ridlektion i sal A kl december. Sal B används för lektionen 23 december. Lisa är bokad som ledare till ridlektionen som går 2 december kl. 3 kl. 4. Hästen Darley Arabian rids av Olle på ridlektionen 2 december. Darley Arabian rids av Anna på ridlektionen 22 december. Anna rider Bayerly Turk på lektionen 23 december. Anna rider Ego Boy på lektionen 2 december. Kalle ledde ridlektionen som gick 2 december kl. 3 kl. 4 (pga att Lisa blev sjuk) Darley Arabian är ett arabiskt fullblod (mankhöjd.62). Ego Boy är en ponny av rasen Connemara. Ego Boy har en mankhöjd på.35 men Connemara-ponnyer i allmänhet har en mankhöjd som ligger 0 cm lägre. Arabiska fullblod kan ridas av alla oberoende av vikt. Ponnyer kan ridas av personer som väger mindre än 60 kg. Partiella attribut (attribut som har minvärde 0), samt partiella associationer/relationer (associationer/relationer som har båda rollerna partiella, dvs med minvärde 0 i båda rollerna) ska undvikas! (8 p)

3 Tenta Sidan 3 av 4 PERSON Namn :.. Pnr :.. Adress :.. 0..* ÄNDRING Från :.. Till :.. Orsak : ELEV Vikt :.. utförd_ledning LEDARE planerad 0..* LEKTION Datum :.. Från :.. Till :.. 0..* RIDNING..* 0..* HÄST HÄSTTYP Namn :.. Ras :.. Mankhöjr :.. 0..* Snittmankhöjd :.. PONNY MaxAntalKilo :.. ÖVRIGA Schemat ovan får väl sägas vara en minimal lösning. Rättning: Den stora stötestenen verkar ha varit klassen RIDNING (också benämnd lektionstillfälle, närvaro etc.). Denna klass fanns tyvärr inte med i de flestas scheman. Vilken den måste göra. Det räcker alltså inte att relatera hästar, elever etcetera till en och samma ridlektion. Man måste ju också hålla reda på vem som red vilken häst på denna lektion. Klassen RIDNING är egentligen ett relationsobjekt mellan tre klasser: LEKTION, ELEV och HÄST. Sen skulle man även hålla reda på vem som lett en lektion. Det kunde bli så att den som var planerad att leda inte gjorde det och i så fall vill man se det också. Här finns flera möjliga lösningar som alla har det gemensamt att klassen LEKTION modelleras via två klasser. Dels LEKTION, dels någon annan klass som antingen modellerar den bokade lektionen eller en klass som modellerar den fullbordade lektionen (det är inte så hankigt om man väljer det ena eller andra). Så någon typ av klass (kanske kallad bokad_lektion, fullbordad_lektion eller helt kort och gott ändring) behövs förutom LEKTION. HÄST och HÄSTTYP verkar de flesta ha modellerat. Man bör här skilja på egenskaper hos arten, t ex snitt-mankhöjd och egenskaper hos den enskilda hästen, t ex mankhöjd. Eventuellt kan man dela upp HÄSSTYP:en i PONNY:er och ÖVRIGA. Eftersom just ponnyer hade en maxvikt som de klarar av. Man kan även lägga den egenskapen i HÄSTTYP och strunta i ponnyer och övriga. Notera att relationer mellan klasser visas via associationer med namn och avbildningsregler, inte via attribut. Uppgift 2

4 Tenta Sidan 4 av 4 a) Konstruera en tabell som är i 2NF men inte är i 3NF. (2p) Lösningsförslag: KURS(KursId, Antal-poäng, Ansvarig, Ansvarig-telefon) 2i033, 8, Olle, *62, 4, Olle, *58, 4,. Stina, i034, 4, Nasrin, DSV:DB, 4, Peter, Följande funktionella beroenden gäller: KursId Antal_poäng, Ansvarig, Ansvarig-telefon Ansvarig Ansvarig-telefon Eftersom KursId Ansvarig och Ansvarig Ansvarig-telefon och Ansvarig inte utgör en kandidatnyckel så har vi ett transitivt beroende mellan primärnyckeln och ett ickenyckelattribut. Således bryter vi mot 3NF. Eftersom vi har in icke-sammansatt primärnyckel så måste vi vara i 2 NF (förutsatt att vi är i åtminstone NF). Alla attribut är atomära i databasen ovan, således är vi i NF. b) Konstruera en tabell som är i 3NF men inte i BCNF (2p) VIKTER(Typ, Viktklass, MaxVikt), PN är nu sammansatt. Pudel, A 25 Pudel B 25 Pudel C 60 Tax A 0 Tax C 20 Typ Viktklass MaxVikt Maxvikt Typ Vi har inga transitiva beroenden och inget attribut som bara är beroende av en del av primärnyckeln. Inga icke-atomära attribut finns. Således är vi i 3NF. Vi är dock inte i BCNF eftersom det finns en determinant som inte kan utgöra kandidatnyckel, nämligen Maxvikt. För både a) och b) gäller att ni både ska definiera tabellen (namn, kolumner och primärnyckel) samt lista minst 5 exempel-rader för varje tabell. Plus definiera funktionella beroenden som gör att tabellen är eller inte är i en viss normalform. Motivera alla svar. c) Överför, med utgångspunkt från svaret i a) och b) respektive tabell till 3NF respektive BCNF. Lista de nya raderna för de nya tabellerna. Ange nya tabellnamn, primärnycklar och främmande nycklar. (2p) Lösningsförslag: KURS(KursId, Antal-poäng, Ansvarig 2i033, 8, Olle *62, 4, Olle *58, 4,. Stina 2i034, 4, Nasrin

5 DSV:DB, 4, Tenta Sidan 5 av 4 Peter TELEFON(Ansvarig, Ansvarig-telefon) Olle Stina 2345 Nasrin Peter Vi bröt ut determinanten (Ansvarig) och det den bestämde till en ny tabell TELEFON. Nu gäller att TELEFON. Ansvarig utgör främmande nyckel mot KURS.Ansvarig. Båda tabellerna uppfyller nu 3NF. Vidare skapar vi två nya tabeller för att lösa upp BCNF-problematiken: VIKTER(Typ, MaxVikt) Pudel 25 Pudel 60 Tax 0 Tax 20 VIKTER2(MaxVikt, Viktklass) 25 A 25 B 60 C 0 A 20 C Nu är alla determinanter för respektive tabell kandidatnycklar (eller snarare valda primärnycklar). Vidare gäller nu att VIKTER2.MaxVikt utgör främmande nyckel mot VIKTER.MaxVikt. d) Med utgångspunkt från svaren i a), b), c): Motivera varför man normaliserar! Exemplen bör innefatta det ni gjort i uppgift a-c. Finns det något som talar mot att normalisera? Man normaliserar för att undvika redundans. Varje faktum på ett ställe. Om vi tar exemplet med KURS-tabellen så var man i det första fallet tvungen att varje gång en lärare gav en kurs upprepa vilket telefonnummer den läraren har. Vilket leder till risk för inkonsistens. Dvs om man ändrar telefonnummer på en lärare måste man ändra i alla rader där den läraren förekommer. En positiv bieffekt av normalisering är att databasen oftast tar mindre plats. I exemplet ovan så vinner vi på att vi bara behöver tala om vilket telefonnummer en lärare har på EN rad istället för på varje kurs-rad där läraren förekommer. Givet att antalet rader är någorlunda stort så kommer detta att leda till utrymmesvinster. Nackdelen med normalisering är att vi förlorar i tid, dvs det tar längre tid att söka i databasen eftersom vi oftare måste joina tabeller när informationen är spridd över flera tabeller. (2p)

6 Uppgift 3 Tenta Sidan 6 av 4 Skriv en kort (max 50 rader) redogörelse för hur begreppen SCM, CRM, Decision Support Systems, Management Information Systems och Transaction processing system relaterar till begreppet e-business. (8p) Här har jag inte gjort något specifikt lösningsförslag. Både SCM, CRM, e-business och de olika typerna av informationssystem finns definierade på föreläsningsbilderna. Rättning: Bra beskrivningar av SCM; CRM, TPS, MIS och DSS ger max 4 poäng. Relatering till e-business av dessa begrepp ger vidare poäng upp till 8. Uppgift 4 Betrakta följande tabeller: SJUKHUS(Namn, Gata, Postnummer, Postadress) KLINIK(Knamn, Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress, Ansvarig) VÅRDPLATS(Vpnr, Knamn, Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress, Ickerökare) PERSON(Pnr, Namn, Gata, Postnummer, Postadress, Telefon) INSKRIVNING(Personnummer, Datum, Tid, Vårdplats, Klinik, Sjukhus, Sgata, Spnr, Spadr) Primärnycklar är angivna i fetstil. KLINIK.(Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress) << SJUKHUS. (Namn, Gata, Postnummer, Postadress) VÅRDPLATS(Knamn, Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress) << KLINIK.( Knamn, Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress) INSKRIVNING.Personnummer << PERSON.Pnr INSKRIVNING. (Vårdplats, Klinik, Sjukhus, Sgata, Spnr, Spadr) << VÅRDPLATS.(Vpnr, Knamn, Snamn, Sgata, Spostnummer, Spostadress Med uttrycket Tabell.Kolumn << Tabell2.Kolumn2 avses att Kolumn i Tabell utgör främmande nyckel mot primärnyckeln (Kolumn2) i Tabell2. a) Definiera begreppet surrogatnyckel. (2p) En surrogatnyckel är en konstgjord identifierare som genereras av databashanteringssystemet för att tjäna som identifierare av en rad. Begreppet utsträcks ibland till även betyda användardefinierade konstgjorda nycklar, dvs en extra kolumn som införts av användaren (med användaren avses här den person som definierar en databas) oftast av typen heltal (eller räknare ) som identifierar en rad i en tabell. b) Finns det några surrogatnycklar i schemat ovan? Motivera ditt svar oberoende om du tycker att svaret är ja eller nej. (2p) JA eller NEJ godtas förutsatt att rimlig motivering ges. Lösningsförslag nedan. JA: Begreppet personnummer kan ses som en konstgjord identifierare, avsedd att identifiera begreppet PERSON. Om vi nu har en tabell PERSON skulle vi kunna se kolumnen Personnummer som en surrogat-nyckel. Detta eftersom personnummer inte svarar mot något riktigt egenskapsvärde, utan just tillkommit för att identifiera en person.

7 Tenta Sidan 7 av 4 NEJ: Det finns inga konstgjorda identifierare i databasschemat ovan. Alla kolumner svarar mot riktiga identifierade egenskaper i domänen. Även begreppet personnummer får numera anses vara en egenskap så god som någon (i klass med namn, vikt, adress etc) vad gäller begreppet PERSON. c) Ange vilka typer av så kallade key business rules, dvs regler för främmande nycklar (ange såväl DELETE- som UPDATE-regler) som du tycker ska gälla för främmande nyckel-förhållandet mellan INSKRIVNING och VÅRDPLATS. Dvs. vad ska hända med raderna i INSKRIVNING om man tar bort/uppdaterar en VÅRDPLATS? Motivera ditt svar genom att beskriva vad som är problemet och föreslå lösning! Lösningen kan ges i kod (CREATE TABLE-sats) eller bara förklaras i naturligt språk! (4p) ON DELETE RESTRICT: En vårdplats ska inte tas bort om det finns inskrivningar som pekar på vårdplatsen. Här kan man fundera i termer av hur många inskrivningar som ska hållas aktuella? Eftersom det förmodligen är viktigt med historik så borde egentligen aldrig en vårdplats som någonsin hyst någon person få tas bort. ON UPDATE CASCADE: Antingen tycker man att om en vårdplats ändrar namn så ska denna ändring propageras ner till inskrivningen. Eller också tycker man att inga vårdplatser som har folk inkrivna (eller har haft folk inskrivna) ska få ändras (ON UPDATE RESTRICT). SJUKHUS(Namn, Gata, Postnummer, Postadress) INSKRIVNING(Personnummer, Datum, Tid, Vårdplats, Klinik, Sjukhus, Sgata, Spnr, Spadr) d) Översätt följande fråga till såväl SQL som relationsalgebra: Vilka personer (Namn och Telefonnummer) har varit intagna på alla sjukhus? SQL: SELECT Namn, Telefonnummer FROM PERSON P WHERE NOT EXISTS (SELECT (Namn, Gata, Postnummer, Postadress) FROM SJUKHUS S WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM INSKRIVNING I WHERE I.Personnummer = P.Pnr AND I.Sjukhus=S.Namn AND I.Sgata =S.Gata AND I.Spnr=S.Postnummer AND I.Spadr=S.Postadress)) Här godkänns även en NOT IN konstruktion framför sista nästalade SELEC-klausulen. I många DBMS:ar går det dock inte att göra NOT IN på flera kolumner tillsammans. Relationsalgebra: Alla-sjukhus PI(Namn, Gata, Postnummer, Postadress) (SJUKHUS) Nyakolumner-i-inskrivning(Pnr, Datum, Tid, Vårdplats, Klinik, Namn, Gata, Postnummer, Postadress) INSKRIVNING

8 Tenta Sidan 8 av 4 Rätt-personer PI(Pnr) (Nyakolumner-i-inskrivning KVOT Alla-sjukhus) Svar PI(Namn, Telefon) (PERSON NATURAL JOIN Rätt-personer) Du ska här utgå från databasen som den är beskriven ovan, alltså INNAN eventuella ändringar med avseende på fråga c) gjorts. (5p + 5p) Rättning: Jag hade tänkt mig att problemet skulle ligga på att skriva kvoter mot tabeller med sammansatt identifierare men det verkar snarare som om det är själva kvoterna som är problematiska. Jag har dragit bort en poäng om kvoterna är rätt skrivna men man använt sig av enkla identifierare. Det vanligaste var dock att kvoterna inte var implementerade alls vilket gett 0 poäng.

9 Tenta Sidan 9 av 4 Uppgift 5 Ett typiskt användningsfall för användning av en bankomat är följande: En kund stoppar in sitt bankkort i bankomaten. Systemet kontrollerar att kortet är giltigt och att det inte är spärrat. Kunden matar in sitt lösenord och systemet kontrollerar att detta stämmer med kortet. Dessa kontroller kan ta ett antal sekunder. Medan kontrollerna sker kan kunden börja utföra sina transaktioner. Kunden anger vilken typ av transaktion som skall utföras, samt vilka belopp som skall sättas in, tas ut eller överföras. Innan någon transaktion kan genomföras måste kontrollen av kortet och lösenordet vara klara. En insättning går till så att kunden fysiskt sätter in rätt antal sedlar (vi antar för enkelhets skull att man bara kan sätta in 00-lappar). Sen kontrolleras att sedlarna håller godtagbar kvalitet. Om inte spottas sedeln (sedlarna) ut och användaren får möjlighet att mata in nya (eller avbryta). För överföring och uttag måste rätt summa finnas på det konto som pengar ska tas ifrån. Om tillräckliga belopp finns på kontona (och de inte är spärrade) så utförs transaktionen, i fallet uttag matar bankomaten ut rätt antal sedlar som kunden måste ta bort från sedeluttaget innan nästa transaktion kan påbörjas. En kund kan utföra flera transaktioner i följd. När alla transaktioner är klara får kunden tillbaka bankkortet och ett kvitto på de utförda transaktionerna. Det finns ett fall där kunden inte får tillbaka kortet, nämligen om det anmälts som borttappat. Modellera användningsfallet med hjälp av ett Petri nät med tid (6p) Kommentarer: Så mkt nytta av tid eller resurser gav väl inte detta användningsfall. Den som vill kan modellera pengarna och kortet som en resurs (ej gjort här). Ev. kan inmatning av lösenord göras parallellt med kontrollen av kortet. Rättning: Problemet med nästan alla inlämnade svar var att man blandar ihop semantik för transitioner och places. En transition kan inte utlösas om inte alla places som föregår den är enablade (dvs har en token). Detta leder bland annat till att man inte kan loopa tillbaka till en och samma transition (men väl till en och samma place). Gör man det kommer nämligen inte transitionen någonsin att kunna utlösas. Första gången pga att transitionen väntar på att en place längre fram ska bli enablad och andra gången (det blir ju i och för sig ingen andra gång) pga att den första placen inte längre är enablad. Ett specialfall utgör places med tokens som svarar mot resurser. Här har de som modellerat detta helt korrekt placerat en token i respektive input-place. Problemet här är att man sen aldrig frigör resurserna igen och då kommer eventuella loopar tillbaka inte heller att fungera. I detta fall har jag dock inte dragit av några poäng eftersom Petrinätet skulle bli orimligt stort om man krävde loopar för frisättande av resurser. Nästa problem är att OM en transition kan utlösas så kommer i sin tur ALLA grenar som går ut från transitionen att utföras, vilket leder till den parallellitet som efterfrågades på vissa ställen i uppgiften. Helt ok på rätt plats men man kan alltså inte använda transitioner för att simulera XOR, dvs låta tex en test utfalla i ja och nej grenar ut från transitionen. För det behövs istället en transition med EN gren ut som i sin tur leder till EN place som i sin tur har FLERA (XOR:ade) grenar ut. Omvänt kan man inte simulera AND via en place med tre grenar ut, bara EN av dessa kommer att utföras.

10 Tenta Sidan 0 av 4 Kort inmatat Mata in lösenord Z Testa kort Ogiltigt Spärrat Koll+ Val X Verifiera lösenord Fel lösenord Mata in lösenord Val av trans + summa AV- BRYT NY TRANS Lösen ok Kort ok Val ok Lösenord inmatat Y Val av trans + summa: AV- SLUTA Kort spärr? JA NEJ NEJ Kvitto + Kort Mata ut Sedlar kvar? JA Uttag medges ej Sätt in ok Sedlar utdelade Testa summa Sedlar OK? NEJ UT JA Börja transar NEJ IN Sedlar placerade? AV- BRYT ÖVER Konto II spärrat? Överf. nedges ej Summa överförd Testa summa NEJ JA

Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03

Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03 Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03 Uppgift 1 Kommentar: Svårigheterna ligger i att differentiera mellan BIL och BILMODELL och MOTOR och MOTORTYP. Båda avbildare ett sk. powertype-förhållande (templatecopy)

Läs mer

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY!

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! ÖVNING 10 2NF HÄST (Hästnamn, Mankhöjd, Favoritmat, Art, Medelvikt, Spiltnummer, Bredd, Höjd) PERSON(Personnummer, Namn, Adress, Telefon) RIDKURS(KursId, StartDatum, SlutDatum, Ledare) KURS(KursId, Svårighetsgrad)

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentamen i Lördagen den 21 oktober 2006 Tillåtna hjälpmedel: Allt skrivet material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2013-12-12 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 13 Mars 2014 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje blad.

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-08-20 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Informationssystem och Databasteknik

Informationssystem och Databasteknik Informationssystem och Databasteknik Föreläsning 4 Relationsmodellen Från konceptuell modell till relationsdatabasschema Inför projektarbetet: - sammansmältning av flera överlappande modeller av samma

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentamen i Onsdagen den 7 mars 2007 Tillåtna hjälpmedel: Allt skrivet material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Tentamen i lördagen den 13 mars 2004 Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Relationell databasdesign

Relationell databasdesign Relationell databasdesign Kapitel 7 Relationell databasdesign sid Uppdelning m.h.a. funktionella beroenden 3 Funktionella beroenden - teori 12 Uppdelningsalgoritmer 27 Designprocess 33 Relational oath

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 24 Augusti 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Tentamen och lösning, 031215

Tentamen och lösning, 031215 Institutionen för Data- och Systemvetenskap SU/KTH Paul Johannesson, Maria Bergholtz Tentamen och lösning, 0325 2I-033, IT i Organisationer och databasmetodik Skriv bara på en sida av pappret Skriv namn

Läs mer

Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 4 1 Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen, fortsättning Frågor till flera tabeller samtidigt Många-till-många-relationer Läs om E/R-diagram i kapitel

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18

Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 1(5) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18 Lokal T2 och

Läs mer

Tentamen i. Databasteknik

Tentamen i. Databasteknik Tentamen i Databasteknik Torsdagen den 10/3 2005 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Allt tänkbart material Använd bara framsidan på varje blad Skriv max en uppgift per blad. Skriv tydligt. Motivera allt.

Läs mer

An English version of the questions is found at the back of each page.

An English version of the questions is found at the back of each page. Lena Strömbäck Pawel Pietrzak 2004-06-02 Skriftlig tentamen i kursen TDDB48 Databasteknik Datum: 2003-06-02 Tid: 14-18 Lokal: GAR Hjälpmedel: Engelsk ordlista tillåten ej elektronisk iniräknare ej programmerbar

Läs mer

Lite om databasdesign och modellering

Lite om databasdesign och modellering Lite om databasdesign och modellering Konceptuell databasdesign Med konceptuell databasdesign avses processen att konstruera en datamodell för en verksamhet, oberoende av fysiska villkor. Modelleringen

Läs mer

KONTO. KUND Datum TRANS AKTION ISA UTTAG

KONTO. KUND Datum TRANS AKTION ISA UTTAG ÖVNING 17 a Sträng pnr KUND Datum ägare nr KONTO Sträng för SPÄRR från till Datum BANKO MAT utförs vid Heltal belopp TRANS AKTION transtid till INSÄTT NING UTTAG ÖVER FÖRING Alla ickelexikala attribut

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Datalager och datautvinning

Datalager och datautvinning Datalager och datautvinning 1 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Databasteori Övningar

Databasteori Övningar Databasteori Övningar Eva L. Ragnemalm November 2009, uppdaterad april 2010 Kapitel 1: ER-modellering Skapa ER-diagram för nedanstående övningar (läs om ERmodeller i boken) 1. Universitetet (Detta är samma

Läs mer

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU Databaser Design och programmering, IDA Kursen, diverse praktiskt Varför databaser? Vad är en databas? Andra viktiga begrepp Kursöversikt Teori och praktik Fö och bok lektioner, labbar i projekt (3,5hp=100h)

Läs mer

Laboration 1, Datamodellering. Observera. Tips. Förberedelse. Genomförande

Laboration 1, Datamodellering. Observera. Tips. Förberedelse. Genomförande Laboration 1, Datamodellering Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera dock att alla uppgifter måste kunna redovisas på redovisningstillfället. Laborationen

Läs mer

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet Databasbaserad publicering Föreläsning 6 1 Föreläsning 6 Databaser och säkerhet & Läs kapitel 13 i Databasteknik och kapitel 9 i boken PHP & MySQL: Novice to Ninja Databasbaserad publicering Föreläsning

Läs mer

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LIVE Exempelkod från föreläsningen Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Här kommer exempelkoden jag använde under föreläsningen Exemplen Constraints... 2 Transactions... 4 Views... 5 Functions...

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder E-R-modellen, E-R-diagram 6-14 Komponenter Rektanglar Ellipser Ruter Linjer E-R-diagram representerar entitetsmängder repr. attribut repr. relationskapsmängder länkar attribut till entitetsmängder och

Läs mer

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-05-25

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-05-25 Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-0-2 Skrivtid: 09.00 14.00 Hjälpmedel: Inga Lärare: Anders Berglund. Elena Fersman besöker tentan vid två tillfällen: cirka kl. 10.30 samt cirka

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning 5 Dokumentationsmallar 6 Handledning ADB B41 Databasteknik

Läs mer

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella Relationsmodellen 2-1 Relationsmodellen Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella applikationer. Relationsdatabasstruktur En relationsdatabas består av en samling tabeller,

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100. Från verklighet till system

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100. Från verklighet till system Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer Från verklighet till system Verklighet Urval Modell Produkt Order Kund Informationssystem 1 Att göra urvalet Företaget önskar sälja

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas.

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. .0.0 DIAGNOSTISKT PROV Tid Klockan 09.00-2.00 Hjälpmedel Inga Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. Rättning Tentamen omfattar 6 poäng Denna tentamen

Läs mer

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14 Övningar i SQL Övningar i SQL Använd Access för att öva SQL (= Structured Query Language) Skapa tabeller med SQL 1. Ny databas: SQLÖVNING Klicka: Frågor > Ny > Design > OK >Stäng > SQL Radera ordet SELECT.

Läs mer

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av Relationell databasdesign, FB Teori 7-20 Uppdelning Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av R om R i = R, i=1,...,n. Dvs. varje R i är en delmängd av R och varje attribut

Läs mer

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB Four foils SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB IT Nu ett IT bolag inom SEB koncernen Tidigare uppdelat på två bolag SEB IT Partner för utveckling SEB IT Service för drift Nu två enheter inom SEB IT SEB

Läs mer

Modul DB1-1 Databasmodellering

Modul DB1-1 Databasmodellering Modul DB1-1 Databasmodellering Antal föreläsningar: 2 Antal laborationer: 1 Förkunskapskrav: Databasintroduktion Kurslitteratur: Referenslitteratur: Praktisk datamodellering ISBN: 91-44-38001-1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) Structured query language SQL) Varför SQL? SQL är ett standardspråk som är oberoende av databashanteringssystemen som finns på marknaden. Med andra ord kommer du kunna arbeta mot nästan alla sorters relationsdatabaser

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället.

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Laborationen ska genomföras individuellt, men det är tillåtet att diskutera eventuella problem och lösningar med dina

Läs mer

Institutionen för informationsteknologi Informatik

Institutionen för informationsteknologi Informatik Institutionen för informationsteknologi Informatik DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Lösningsförslag till. tentamen för 1E1601

Lösningsförslag till. tentamen för 1E1601 Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 måndag 10 mars 2003 Lösningsförslag till tentamen för 1E1601 10 mars 2003 Sid 1 av 3 1. a. Antaganden: i. Varje film har ett eget beställningsnummer så att det

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Tentamen i Digitalteknik, EIT020

Tentamen i Digitalteknik, EIT020 Elektro- och informationsteknik Tentamen i Digitalteknik, EIT020 4 april 2013, kl 14-19 Skriv namn och årskurs på alla papper. Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av pappret. Lösningarna

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers Innehåll Security SQL Injektions Säkerhetssystemet Schema Login Användare Roller User Applikationsanvändare AppUser Backup av databas Restore / Recovery av databas Flytta/Kopiera en databas, Detach/Attach

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

IE1204/IE1205 Digital Design

IE1204/IE1205 Digital Design TENTAMEN IE1204/IE1205 Digital Design 2012-12-13, 09.00-13.00 Inga hjälpmedel är tillåtna! Hjälpmedel Tentamen består av tre delar med sammanlagd tolv uppgifter, och totalt 30 poäng. Del A1 (Analys) innehåller

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt.

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt. KOD: Kurskod: PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Sandra Buratti Tentamensdatum: 2015-09-24 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Sammanfattning 1 (56)

Sammanfattning 1 (56) Sammanfattning GoldPen Computing AB utvecklar bl a programvara för inventering och projektering. Ett program som heter Sting 2000 har utvecklats för inventering av bl a telestolpar. Sting 2000 drivs med

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Användningsfalls- mönster

Användningsfalls- mönster Användningsfalls- mönster Gunnar Övergaard gunnar.overgaard overgaard@jaczone.comcom Återanvända Erfarenhet Kanske dags att lära sig att om den här funktionen ska vara med i ett system så ska modellen

Läs mer

Databashantering. Jonas Björk. jonas@trinix.se

Databashantering. Jonas Björk. jonas@trinix.se Databashantering Jonas Björk jonas@trinix.se Databashantering av Jonas Björk Publicerad September 2003 Copyright 2003 av Jonas Björk Denna bok är anpassad för gymnasieskolornas kurs Databashantering med

Läs mer

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet Användningsfall -01.01B Anställd börjar, E-rekrytering Lunds Universitet Copyright 2014 Advania AB Sida 1/13 shistorik Beskrivning Ändrat av Datum 0.1 Utkast 2013-12-16 0.2 Uppdaterat efter möte 2014-01-17

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med.

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med. Servicenivåprogram för Ariba Cloud Services Tjänstens tillgänglighetsgaranti Säkerhet Övrigt 1. Tjänstens tillgänglighetsgaranti a. Tillämpning. Tjänstens tillgänglighetsgaranti avser den tillämpliga Lösningen.

Läs mer

Så här betalar du med kort

Så här betalar du med kort Så här betalar du med kort 1. Klicka på Betalningsavisering 2. och välj sedan mellan Betalningsavier och Kommande betalningsavier. 3. Klicka på avinumret för en obetald avi. 4. Klicka på Egna domännamn

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

SF1635, Signaler och system I

SF1635, Signaler och system I SF635, Signaler och system I Tentamen tisdagen 0--, kl 4 00 9 00 Hjälpmedel: BETA Mathematics Handbook Räknedosa utan program Formelsamling i Signalbehandling (rosa), Formelsamling för Kursen SF635 (ljusgrön)

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

Följande, ur problemsynpunkt enkla uppgifter, är till för att nöta in dagens teori.

Följande, ur problemsynpunkt enkla uppgifter, är till för att nöta in dagens teori. Problem Nivå 1 Följande, ur problemsynpunkt enkla uppgifter, är till för att nöta in dagens teori. Problem 1 Skriv ett program som tar reda på hur många termer man måste ta med i serien för att summa ska

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13 HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13 KTH STH Haninge 13.15-18.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer