Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås"

Transkript

1 Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box Västerås Nya grafiska yrken Bakgrund och uppdrag Under våren 2012 genomförde Tidningsutgivarna, TU och Grafiska Företagens Förbund, GFF en kompetensinventering bland tryckerier som är medlemmar i respektive organisation. Resultatet av undersökningen redovisades i samband med ett möte med myndigheten i april. I samband med mötet uppkom en diskussion om vad som präglar de grafiska yrkena i dag och i framtiden till skillnad från tidigare då grafiska yrken främst var kopplade till tryckeriverksamhet. Som ett resultat av diskussionen på mötet enades vi om att TU och GFF samlar branschföreträdare för att identifiera nya grafiska yrkeskompetenser som medierna och den grafiska branschen har behov av nu och i framtiden. Avgränsning Nedanstående diskussion avser det som sker före/vid sidan av tryckpressen i ett tidningstryckeri/grafiskt företag. Behovet av tryck-teknisk kompetens kommer att kvarstå över tid men behandlas inte närmare här. Allmänt kan dock sägas att antalet offsettryckare minskar i takt med att fler jobb kräver digital tryckteknik. Kunskap om färg och papper kvarstår som viktiga komponenter samtidigt som det blir fler inslag av datahantering, efterbearbetning och kundkontakt Behovet av yrkeshögskoleutbildade doers är mycket stort. Vi ser skillnad mellan högskolans studenter som vet och yrkeshögskolans elever som kan. Våra medlemmar är i hög utsträckning i behov av personer som kan. Det är viktigt att yrkeshögskolan lyfter upp dessa frågor så att våra medlemmar får möjligheter att rekrytera nya medarbetare som kan den nya tekniken och som därmed kan hjälpa sin arbetsgivare tillvarata alla de nya affärsmöjligheter som den nya tekniken medför. I maj samlades ett antal personer verksamma i tidnings- och tryckerirelaterade verksamheter i en workshop den nya grafiska yrkeskompetensen. Efter mötet vill GFF och TU delge Yrkeshögskolemyndigheten följande:

2 Nulägesbeskrivning Tidningar blir mediehus De traditionella dagstidningsföretagen genomgår ett paradigmskifte. Från att haft en stadig läsekrets med hög prenumerationsgrad, fasta arbetsstrukturer och få produkter utvecklas dagspressen till en multileverantör av redaktionella och kommersiella tjänster. Tidigare publicerades tidningen i stort sett i en form, papperstidningen. Vid sidan av webbtidningen som för de flesta tidningar varit en del av publiceringen under mer än 10 år publiceras numera allt fler dagstidningar i en rad olika plattformar och kanaler så som tex mobiltelefoner, I-Pad, androidplattor, TV, webb-tv, radio, Facebook, Twitter etc. Publicering av annonser och redaktionellt material i olika kanaler leder till att företagens behov av ny kunskap och kompetens inom produktion, formgivning, och programmering i de nya medieplattformarna / devicers ökar. En förutsättning för att medieföretagen ska kunna flytta ut journalistiken i de nya kanalerna är att annonsörerna finner de nya kanalerna kommersiellt intressanta. Behovet av multikompetenta grafiker som både kan förstå annonsörernas behov och producera nya annonslösningar för olika publiceringsformer ökar. Förändrade intäkts- och kostnadsströmmar leder till krav på effektivisering och multikompetens bland de som arbetar på företaget. Fler ska kunna mer om allt. Den nya tekniken möjliggör för konsumenten att förflytta mediekonsumtionen mellan olika plattformar oberoende av plats och situation. Mobilitet är ett nyckelord i mediebranschen i dag där företagen nu utvecklar teknik, system och arbetsrutiner som stödjer en sömlös publicering i olika plattformar. För att åstadkomma detta krävs både affärsstrategisk kompetens och medarbetare som besitter en kombination av grafisk kunskap, förmåga att tekniskt utföra och förståelse för kunden/affären och dess möjligheter. Grafiska företag blir medieproducenter Den grafiska branschen som traditionellt består av företag som producerar tryckt information och kommunikation påverkas liksom tidningsföretagen kraftigt av digitaliseringen. Man ser volymerna sjunka samtidigt som det som trycks förändras. Större offsettryckta jobb ersätts av många små och digitaltryckta en omställning som drivs av att kunderna går från massmarknadsföring till mer målgruppsinriktad och flerkanalig kommunikation. Trycksaken är en av flera kanaler som används parallellt inom kommunikation. Verkligheten för den som jobbar med kommunikation (informatörer, marknadschefer osv) ser idag ut på det här sättet och det behövs någon som kan producera bearbeta text och bild för båda analoga och digitala kanaler. Denna kombinerade kompetens eftersöks i mycket stor utsträckning redan nu vilket tydligt kan ses i relaterade platsannonser. Men det finns få som har denna multikompetens. Antingen kan man tryck eller digitalt, sällan både och. Den grafiska branschen kommer de kommande åren att ytterligare bredda sina tjänster med digitala erbjudanden och kommer att ha ett stort behov av multikompetenta personer som också förstår kundens affärer och processer. Kompetensbristen riskerar att dränera grafiska industrin och medieföretagen Som situationen ser ut just nu köper företag allt oftare produktion och programmering i länder där färdigheten finns och är billig, så som Azerbaijan,

3 Kroatien, Indien m fl. Det leder till att företagen inte bygger upp helhetskompetens och försäkrar sig om löpande kunskapsutveckling inom det digital-grafiska området. Ny kompetens till nya tidens medieföretag Traditionella grafiker på en dagstidning återfinns idag främst inom tidningens annonsavdelning i form av annonsproducenter. De producerar annonser för papperstidningen och/eller digitala annonser, banners för webbtidningen. Denna produktion kräver kunskap i några standardprogram så som t ex In- Design andra traditionella layout program. 1. Kommersiellt: I multipublicerande mediehus utgör tidningen bara en del av annonserbjudandet till annonsören. De annonsproducenter/grafiker som ska producera helhetslösningar i flera kanaler för annonsörer måste vara med i hela processen, från inledande möten med kund, behovsanalys till utformning och praktisk produktion av annonsprodukter till de kanaler som ingår i produktportföljen. 2. Redaktionellt: Inom den redaktionella sidan är behoven av multikompetenta utvecklare/utförare i stort sett det samma, men med skillnaden att det här rör sig om att utveckla nya redaktionella produkter och tjänster. 3. Eftersom medierna utgör en länk mellan annonsörer och deras kunder ingår det också i uppdraget att hitta nya kommunikationskanaler/ interaktioner mellan kunderna och mediekonsumenten i de kanaler (t ex sociala medier) där mediekonsumenten befinner sig. 4. Kärnan i de yrken/kompetenser som beskrivs ovan ligger i att förstå kundensoch konsumentens behov, kreera en idé och tekniskt praktiskt förverkliga idén till en färdig annons/kommunikation eller redaktionell produkt/tjänst. Kanske kan denna yrkeskategori ges någon av dessa titlar: Teknisk projektledare och affärsutvecklare, Projektentreprenör, Teknisk säljare eller Cross Mobile- Publisher Ny kompetens till framtidens tryckerier I likhet med tidningstryckerier måste också medarbetaren på pre-pressavdelningarna på civilgrafiska tryckerier bredda sin kompetens. Krav kommer att ställas på kunskaper att ta emot och bearbeta material som sedan skall kunna publiceras på olika plattformar, där tryck är en sådan. Pre-pressavdelningarnas kundkontakter kommer att öka, vilket ställer krav på på kunskaper och förståelse för ekonomi, försäljning och projektledning på ett annat sätt än i dag. Som ett resultat av teknik- och marknadsutvecklingen kommer denna roll att bli mer av en tjänstemannaroll än vad den är idag.

4 Praktiska färdigheter Utöver en grundläggande säljkunskap kan framtidens grafiker och redigerare hantera digital produktion genom befintliga standards som exempelvis PDF till fria, öppna och kommande standards baserade på HTML5 för innehåll, CSS3 för layout och JavaScript för interaktivitet, inklusive kuponger, formulär och beställningsmöjligheter. Framtidens grafiker kan dessutom: Ta hand om alla former av indata, inte bara som traditionellt texter och stillbilder i vektorgrafik (logotyper) samt bitmapgrafik (fotografier) utan även hantera alla format som tillåts utanför tryckpressen, däribland ljud, video, 3D, interaktivitet, databaser, formler- och andra specialsättningar, unicode med sina olika skrivtecken för de flesta av världens språk. Redigera, strukturera och sammanställa utvalda plattformar med rätt teknik. Med hjälp av nya och kraftigt uppgraderade kunskaper i språk, typografi, form och färg för de nya medieformerna publicera traditionell information, budskap, kunskap och underhållning i alla medieformer utanför tryckpressen. Till exempel så kommer nya skärmar i datorer, tablets, smartphones och TV-apparater ha en högre upplösning än den traditionella trycksaken. Förstå och kunna välja rätt publiceringsform för produktionen, från native-applikationer skrivna i Objective C (för iphone, ipad, AppleTV m fl, Java (för android-enheter och inbyggda system som Arduino m fl) eller andra objektorienterade programspråk, prototypbaserade skriptspråk som JavaScript (exempelvis webb och PDF) via traditionella standards som PDF till nya standards som HTML5, CSS3 och JavaScript. Dessutom kan man publicera kommersiellt skyddat material bakom betalväggar (för dagspress, förlag m fl) och proprietära standards inom exempelvis e-boksverksamheter, interna utbildnings- och informationslösningar för företag etc. Ha kunskaper och färdigheter i att göra informationen, kunskapen eller underhållningen tillgänglig genom rätt format, men framför allt även dels göra resultatet nåbart genom sökmotorer och andra marknadsföringsmöjligheter, från enkel information till komplexa e-handelssystem, dels registrera och sammanställa sökresultat, besökare, användare för återkoppling mot kund. Vad väntar runt hörnet? Ytterligare kompetensbehov som vi ser framför oss är förmågan att ta till vara kunskap och erfarenheter från e-handel för att utveckla och styra redaktionellt innehåll mot ökade räckvidder, dvs så att artiklar blir mer lästa, att relaterade artiklar blir lästa etc. Även här ser vi behov av multikompetenser inom området teknik, publicistik, och marknadsföring.

5 Medierna kommer också att finnas med i helt nya typer av funktionsspecifika devices så som på kylskåpet, i bilen m fl platser. Plattformar som också de kräver nya kommunikationsperspektiv i kombination med tekniskt handhavande. På den civilgrafiska sidan kommer möjligheterna att utveckla helhetslösningar för kunderna att öka, vilket innebär att kompetenskraven ständigt kommer att förändras och anpassas till marknadens behov och efterfrågan. Hur detta kommer att se ut får framtiden utvisa, men helt klart är att den grafiska industrin står mitt uppe i en teknikutveckling som kommer att kräva en mycket hög takt i förnyelser av kompetenser. En grundläggande förutsättning för att den grafiska industrin skall kunna utvecklas är att de framtida medarbetarna, förutom att de har adekvat utbildning och kunskap, också har ett engagemang och rätt mind-set. För Tidningsutgivarna För Grafiska Företagens Förbund Anna-kari Modin Maria Wikström

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Ura 2000:9 ISSN 1401-0844 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

JMG. Har ni nåt webbigt?

JMG. Har ni nåt webbigt? JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 40 Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner,

Läs mer

Trendspaning inom media och kommunikation

Trendspaning inom media och kommunikation Trendspaning inom media och kommunikation 1 2 Därför trendspanar Unionen Unionens målsättning är att bidra till utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter Mediebranschen 2011 hot, risker och sårbarheter Bilden på rapportens omslag visar en schematisk indelning av mediesektorn i producerande och distribuerande medieföretag samt mottagande hushåll. Mediebranschen

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Online Video. Best Practice Guide. www.iabsverige.se/video

Online Video. Best Practice Guide. www.iabsverige.se/video Online Video Best Practice Guide www.iabsverige.se/video IAB Sverige 2013 Task Force Video 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat 4 2.1 In-stream videoannonser 2.2 In-banner videoannonser 2.3 Pre-/In-application

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Omvärldsanalys. högskolan. Efterfrågan, tillgång och tillskott. Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist

Omvärldsanalys. högskolan. Efterfrågan, tillgång och tillskott. Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist Omvärldsanalys för högskolan www.hsv.se/publikationer/ arbetsrapporter Högskoleutbildade inom IT Efterfrågan, tillgång och tillskott Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist Högskoleverkets arbetsrapporter

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer