Journalistikens förutsättningar i en digital värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Journalistikens förutsättningar i en digital värld"

Transkript

1 Journalistikens förutsättningar i en digital värld

2 Det senaste året har många medieföretag varslat anställda och skurit ned i sina verksamheter. Samtidigt konsumerar allt fler journalistik på en mängd olika plattformar. Det är inte journalistiken som är i kris: det är affärsmodellernas kris. På en allt mer digitaliserad marknad fungerar inte de gamla affärsmodellerna som bygger på annonser och prenumerationer. Den professionella journalistiken står inför större utmaningar än någonsin tidigare. Världen över försöker medieägare att finna affärsmodeller som gör det möjligt att upprätthålla redaktionell kapacitet. Förhoppningarna på en ny fungerande intäktskälla i de digitala plattformarna är stora, men det finns inte mycket som talar för att de ska infrias fullt ut. Inte sällan uppstår kulturkrockar när ekonomiskt skolade beslutsfattare ska diskutera grunderna för affärsmodeller med oss journalister. Det känns inte alltid som om vi talar samma språk. Och för att vi ska nå fram gäller det att vi gör just det. Det globala revisionsföretaget Ernst & Young gjorde 2009 en intressant undersökning. Frågeställningen handlade om hur lågkonjunkturer påverkat företag världen över och hur de som överlevde hanterade situationen. Tusentals entreprenörer bidrog med sina erfarenheter och över 400 unika slutsatser kunde sammanfattas i följande åtta huvudteser: De medieföretag som tar dessa slutsatser till sig lär ha större förutsättningar att överleva. Många av slutsatserna ovan kan lätt avfärdas som floskler inom företagsekonomiskt tänkande. Men de kan likaväl fyllas med den unika erfarenhet som vi journalister har. Om inte annat kan det vara ett sätt att tala samma språk som de som äger besluten.

3 Journalistförbundet har till uppgift att tillvarata sina medlemmars fackliga, ekonomiska, sociala och ideella intressen samt verka för en god yrkesetik. Detta är förbundets ändamål, enligt de stadgar som styr verksamheten. Men vad betyder det om man ser framåt? Hur kan befintliga medier överleva? Hur kan nya medier få möjlighet att utvecklas? Vilka krav ställer det på framtidens journalister? Med dessa perspektiv i ryggen samlade Journalistförbundet 170 företrädare för en framtidskonferens i Nynäshamn den november Syftet var att släppa fram den innovationskraft som finns i förbundets klubbar, sektioner och distrikt och tillsammans diskutera framtidens utmaningar för journalistiken. Förbundsföreträdare från hela landet deltog i workshops där en mängd idéer och uppslag diskuterades. Vi har sammanfattat de tydligaste inriktningarna från diskussionerna. Inte oväntat leder en del spår till ytterligare frågor som blir grund för vårt fortsatta arbete med hur vi tillsammans möter framtidens utmaningar. Men vi börjar med Journalistförbundets bild av hur journalister och medieägare kan förhålla sig till journalistikens förutsättningar i en digital värld. Journalistförbundets styrelse februari 2013

4 Konsumenten är #1 Mediebranschen måste bli bättre på att sätta konsumentens behov i fokus. Traditionellt sett har mediebranschen själv satt normen för vad mediekonsumenter behöver. Det görs ett journalistiskt urval på redaktionerna som sedan blir artiklar i en tidning, inslag i radio, program i tv. Eftersom tillräckligt många prenumererade på tidningen var det i en annan tid också en bra affärsidé. lyssnare och tittare bryr sig inte om tablåer. Mediekonsumenter skräddarsyr i olika hög grad sina flöden utifrån egna specifika intressen. De gör i högre utsträckning ett eget urval av vad de vill läsa, lyssna till och titta på. Här finns stora möjligheter för mediebranschen, förutsatt att den erbjuder produkter som möter konsumenternas behov och som konsumenterna är beredda att betala för. Det låter som ett enkelt recept. Samtidigt kommer branschen som helhet inte framåt och nya intäkter lyser med sin frånvaro. Varför? Vi tror att allt för många medieföretag inte ser konsumenten bakom gamla, dysfunktionella affärsmodeller. Identifiera behoven En ökad interaktivitet och kommunikation mellan journalister och läsare, tittare, lyssnare är nödvändig. Att erbjuda delaktighet för publiken kan vara en viktig byggsten i att bygga upp förtroende och förståelse för journalistiken. Framför allt skulle en utökad dialog med mediekonsumenter kunna hjälpa till att identifiera deras behov vad gäller medier och journalistik. Ett sätt att identifiera behov är att tänka bortom produkt och konsument. Tänk istället på vilket jobb som behöver göras. 1 Teorin går ut på att en mediekonsument har ett antal aktiviteter som hen vill eller måste genomföra under en dag. På bussen till jobbet finns det 20 minuter över till mediekonsumtion via den smarta telefonen. Vad väljer konsumenten? Facebook eller Svenska Dagbladet? Twitter eller SVT? 1. The Nieman Foundation for Journalism lanserade i höstas teorin jobs-to-be-done. Nieman Reports: Be the disruptor, Fall 2012, vol. 66, no. 3.

5 Valet beror naturligtvis till stor del på konsumentens egna preferenser. Men det går inte att komma ifrån att många mediekonsumenter väljer sociala medier snarare än traditionella medier. Knappt 4,9 miljoner svenskar använder Facebook och de spenderar i genomsnitt 75 minuter per dag på Facebook. 2 Uppenbarligen gillar många att uppdatera sig om vad som händer i omvärlden och att kunna diskutera det med andra. Dagens journalister och mediehus har sällan vare sig tid eller resurser att diskutera journalistik med sina läsare, tittare och lyssnare. Vi tror att medieägarna måste prioritera om och ta chansen att utöka dialogen med den publik vi vill sälja vår journalistik till. Då kan vi lättare identifiera behoven. Journalistik och demokrati Journalistisk bevakning av alla som utövar någon typ av makt i samhället är nödvändig i en demokrati. För att den granskande funktionen i journalistiken ska vara trovärdig är pressfrihet och yttrandefrihet självklara grundförutsättningar. På senare år har misstroendet mot journalister till synes ökat markant i kommentarsfält och internetforum. Det är naturligtvis är nödvändigt att ifrågasätta och kritisera enskild journalistik det är en del av ett öppet samhälle. Men när journalistikens grundläggande funktion allt oftare ifrågasätts bör varje demokratiskt sinnad medborgare vara på sin vakt. Det är inte mindre journalistik samhället behöver just nu, tvärtom. Ett förändrat presstöd Det nuvarande presstödet har kritiserats och röster höjs för att finna ett bättre fram finns bland annat ett omställningsstöd för att tidningar bättre ska klara av omställningen till digital produktion. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har dock gjort klart att hon är tveksam till en sådan konstruktion. Den nuvarande presstödskommitténs förslag presenteras senast 31 augusti Sweden s largest Facebook study, Gothenburg Research Institute rapport 2012:3.

6 Att ersätta dagens presstöd med ett brett demokratistöd, med mål och medel för att stärka redaktionellt arbete, kan vara något för presstödskommittén att ta fasta på. Ett demokratistöd som ger medieföretag möjligheter att satsa resurser på granskande journalistik skulle troligtvis också ha större chans att nå acceptans hos allmänheten. klamskatten och tidningsmomsen. Det är enkla insatser från politiskt håll, med redan demokratiskt fattade beslut, som skulle tydliggöra att även regering och riksdag värnar journalistikens framtid. Ökat samarbete För att hitta nya vägar till lönsamma affärsmodeller är ett ökat samarbete en nödvändighet. Det måste ske på flera olika plan och konstellationer. Till att börja med bör samarbetet internt inom olika medieföretag förbättras. Många journalistklubbar vittnar om att de sällan är delaktiga när nya tjänster och produkter ska utvecklas. Ett tydligare samarbete mellan företagsledning och journalistklubben kring utvecklingsprojekt skulle ge en tydlig förankring och förståelse för vad företaget vill. Det skulle skapa en lagkänsla och delaktighet som båda parter skulle tjäna på. Journalistklubbar kan också öka sitt befintliga utbyte av erfarenheter om nya arbetssätt, spännande projekt och innovativa produkter. - samman för att erbjuda en tjänst där pendlare via mobilen kan anmäla förseningar. 3 Andra resenärer kan sedan enkelt se var i närområdet det råder förseningar i kollektivtrafiken. Men samarbete kan naturligtvis också ske med företag som inte är en del av mediebranschen. Vilka innovationer finns det i andra branscher som medieföretag skulle kunna dra nytta av? 3 Väntekartan är ett samarbete mellan Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Norrköpings Tidningar, Östgöta-Correspondenten och Helsingborgs Dagblad.

7 Kompetensutveckling Under en strukturomvandling är kompetensutveckling av befintlig personal kanske viktigare än någonsin. Utbildning i nya tekniklösningar och digital strategi känns som ett måste för de flesta som arbetar i dagens mediebransch. Tyvärr är de journalistklubbar som rapporterar om någon organiserad kompetensutveckling på dessa områden lätträknade. Här måste medieföretagen erbjuda sina anställda journalister en kompetensutveckling värd namnet. Det behövs också en kontinuerlig kompetensutveckling kring olika delar i den journalistiken från andra typer av informationsspridning. Att medieföretagen följer de etiska publicitets- och yrkesreglerna är viktigare än någonsin för att journalistiken ska kunna vinna förtroende hos mediekonsumenterna. et på att samarbeta i frågan om kompetensutveckling. Ett sätt att få igång diskussionerna lokalt på företagen är att starta gemensamma kompetensutvecklingsråd. Kvalitetscertifiering Kvaliteten i det journalistiska urvalet, i de arbetsmetoder som används och det etiska ramverket är alla viktiga värdegrunder i den journalistiska processen. Att vara transparent gentemot publiken i dessa delar skulle kunna öka förståelsen för vad journalistik är och vilket värde den har i form av fördjupning och kritisk granskning. Inom mediebranschen tas det ofta för givet att alla medborgare skriver under på värdet av journalistik. Det är ett farligt antagande. Är antagandet fel rycks hela grunden bort för att journalistik går att sälja. I en tid där journalister tyvärr fått vänja sig vid hot och misskrediteringar är det dags att mediebranschen tydligare står upp för det journalistiska uppdraget. Ett samarbete inom mediebranschen för en gemensam kvalitetscertifiering av medieföretag och deras produkter skulle kunna fungera som en garant för pålitlighet och trovärdighet. Det skulle skapa en plattform för att förklara det journalistiska uppdraget och öppna för en ökad förståelse av journalistikens värde i ett demokratiskt samhälle.

8 Hur tar vi betalt? Affärsmodellerna krisar och mediebranschen har inte lyckats hitta fram till hållbara digitala intäktsvägar. Många medieföretag lever på att generera klick och besök för att enligt pappersaffärsmodell kunna visa upp stora räckviddstal för betalande annonsörer. Det är en återvändsgränd. ske är den mest kända. Men de flesta medieföretag avvaktar och försöker analysera hur det egentligen kommer att gå för svenska och internationella konkurrenters och kollegors betallösningar. Tyvärr verkar de flesta medieföretag fortfarande ha pappersaffärsmodellens räckviddstänk i bakhuvudet när de gör analysen. Effekten blir att många väljer att rata betallösningen eftersom det leder till färre besökare, vilket enligt samma logik skulle innebära lägre annonsintäkter. Det är förvånande är att inte fler medieföretag åtminstone testar att ta betalt för sitt digitala innehåll. Det behöver inte handla om en betallösning för hela webbeditionen. Varför inte testa med avgränsade delar av innehållet? Varför inte bryta ut resurser från den befintliga affären och ge dem möjligheter att testa en ny affär? En möjlig väg, åtminstone för avgränsade projekt, skulle kunna vara crowdfunding: Så här tänker vi oss att göra journalistik betala en liten summa så stödjer du den satsningen. Våga satsa! Flera av förbundets journalistklubbar rapporterar att många försök till nya satsningar som genomförs på många medieföretag ges allt för lite tid och resurser. Det verkar som att tilliten till nya projekt redan från början är låg, vilket i praktiken dödförklarar satsningen i samma ögonblick som den sjösätts. Här måste medieägare visa en större uthållighet och ge nya satsningar en ärlig chans. Det är förståeligt att många medieföretag känner sig stressade av den övergripande strukturomvandlingen i mediebranschen. Men utan satsningar på kompetensutveckling, produkter och tjänster kommer nya intäkter och affärsmodeller bli svåra, för att inte säga omöjliga, att hitta. De stora mediekoncer-

9 nerna redovisade vinster för 100-tals miljoner kronor så sent som Under 2013 är det upp till bevis. Nu är det dags för de stora mediekoncernerna att våga satsa på journalistiken och visa vägen för resten av mediebranschen!

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR Gunnar Nygren Södertörns högskola Journalistik Inst.

Läs mer

Ingen välgörenhetsorganisation En kvalitativ intervjustudie om pressetik, integritet och ekonomi hos fem webbredaktörer på magasin i Stockholm

Ingen välgörenhetsorganisation En kvalitativ intervjustudie om pressetik, integritet och ekonomi hos fem webbredaktörer på magasin i Stockholm Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15hp Journalistik C Vårterminen 2010 Programmet Journalistik och Multimedia Ingen välgörenhetsorganisation En kvalitativ

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ BAKGRUND Förord Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under åren 2013-2015 arbetat med affärsområdet offentlig design genom EU-projektet Affärsmodell för

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer