Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Kultur & Fritid kl ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Daniel Ishaya (KD) tjg ers Stefan Grad (C) ej tjg ers Sandor Sipos (S) ej tjg ers Annica Erikssen (S) ej tjg ers Övriga deltagande Pelle Ekholm kultur- och fritidschef, sekr Hellen Wallén 32-35, 40 Utses att justera Justeringens plats och tid Laila Neck Kultur & Fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Pelle Ekholm Peter Eclund Laila Neck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid Underskrift Monika Kronqvist

2 Sida 2 (15) Innehållsförteckning KFN 31 Information... 3 KFN 32 Hyreskontrakt Örlenbadets badplats och kiosk... 4 KFN 33 Avtal iordningsställande av badplatser vid Örlen, Tibro AIK FK... 5 KFN 34 Avtal tillsyn och städning av badplats i Fagersanna, Fagersanna IF... 6 KFN 35 Tibroidrottens nätverk gemensamt material... 7 KFN 36 Integration... 8 KFN 37 Uppföljning av budget- och verksamhetsplan kvartal 1, KFN 38 Budget 2015 underlag mall KFN 39 Rapporter KFN 40 Digitalt bokningssystem... 13

3 Sida 3 (15) KFN 31 Information noterar information Lämnas följande information: Möte med företrädare för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna och information/diskussion Idrottskommunen Tibro. Ridsporten i Tibro. Förstudie kring utveckling av Balteryd och besöksnäring i Tibro

4 Sida 4 (15) Ärendenr: KFN 32 Hyreskontrakt Örlenbadets badplats och kiosk tecknar hyreskontrakt för 2014 med Zaki Adam ( ), Marsgatan 1, TIBRO Hyreskontraktet innebär dels att sköta badplatsen(yttre område, bryggor, byggnader, toaletter och tillsyn livräddningsutrustning) dels driva kioskrörelse med dagligt öppethållande under badsäsongen. Zaki Adam har haft hyreskontrakt sedan Handlingar Förslag till hyreskontrakt Utdrag Zaki Adam Hellen Wallén Jan Östlind Monika Kronqvist

5 Sida 5 (15) Ärendenr: KFN 33 Avtal iordningsställande av badplatser vid Örlen, Tibro AIK FK beslutar att förslag till avtal undertecknas med Tibro AIK. att ersättningen fastställs till :- kronor. Tibro AIK fotbollsklubb har under ett antal år ansvarat för iläggning och upptagning av bryggor, hopptorn, bojar och kanoter samt svarat för reparationer. Förvaltningen önskar teckna ett avtal med klubben för Ersättningen föreslås öka till :- kronor innebärande att inga extra ersättningar betalas ut. Handlingar Förslag till avtal Utdrag Tibro AIK FK Monika Kronqvist Hellen Wallén Jan Östlind

6 Sida 6 (15) Ärendenr: KFN 34 Avtal tillsyn och städning av badplats i Fagersanna, Fagersanna IF beslutar att förslag till avtal undertecknas med Fagersanna IF. att ersättningen fastställs till 9.000:- kronor. Fagersanna IF är liksom tidigare beredda att svara för daglig tillsyn av badplatsen i Fagersanna. Avtalet innebär daglig tillsyn av livräddningsutrustning och städning av badplatsområdet inklusive offentliga toaletter med samma ersättning som under Handlingar Förslag till avtal Delges Fagersanna IF Monika Kronqvist Hellen Wallén Jan Östlind

7 Sida 7 (15) KFN 35 Tibroidrottens nätverk gemensamt material s beslut att ge Kultur & Fritid i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Tibroidrottens nätverk inom ramen för budget Tibroidrottens nätverk har tagit fram förslag till en gemensam träningsoverall, med en gemensam logga Tibro Idrottskommunen som kan användas oavsett förening. Ett träningskit och en supportertröja är också framtagen. s beredning Under ett antal år har Tibroidrottens nätverk och Tibro kommun diskuterat möjligheterna att ta fram en träningsoverall för föreningarna. Idén är att samma overall skall användas oavsett förening och kunna användas över tid. En ungdom som är aktiv i flera föreningar behöver bara en overall. Det samlade begreppet är Tibro Idrottskommunen med logga på rygg och bröst. Inga egna klubbmärken eller annan reklam skall finnas på overallen. Vid de senaste diskussionerna med representanter för nätverket framkom även önskemål/behov av ett gemensamt tränings kit och en supportertröja. Målet är att en kvalitativt bra träningsoverall skall kosta cirka 500:- kronor där Tibro kommun sponsrar varje overall med drygt 100:- kronor. Framtagande av detta gemensamma material är en del i manifestationen av Tibro Idrottskommunen vilket kultur- och fritidsnämnden aktualiserat i samband med budget I denna del ligger även att ta fram marknadsföringsmaterial, flaggor, banderoller och ta tillvara på våra etablerade idrottsstjärnor som ambassadörer för Tibro. Ambitionen är att jobba långsiktigt och att för varje år utöka marknadsföringen av Tibro Idrottskommunen. Helt i Vision Tibros anda och en viktig del i den goda och attraktiva boendekommunen. Delges Tibroidrottens nätverk, Hellen Wallén

8 Sida 8 (15) KFN 36 Integration noterar informationen Informeras om nuläget när det gäller integration och de uppdrag som finns.

9 Sida 9 (15) Ärendenr: KFN 37 Uppföljning av budget- och verksamhetsplan kvartal 1, 2014 godkänner budget- och verksamhetsuppföljning kvartal 1, 1 januari 31 mars s uppföljning visar hur nämndens ekonomi ser ut första kvartalet 2014 och en prognos vid årets slut. Måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplanen 2014 kommer att vara god vid årets slut s beredning Det ekonomiska utfallet för perioden är följande: Driftbudget Klartext Budget Utfall Prognos Nämnd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förebyggande verksamhet TOTALT Investering Klartext Budget Utfall Prognos Inventarier TOTALT

10 Sida 10 (15) Handlingar Uppföljningsrapport nr 1, januari mars 2014

11 Sida 11 (15) Ärendenr: KFN 38 Budget 2015 underlag mall ger förvaltningschefen i uppdrag att finjustera underlaget i mallen och överlämna den till budgetberedningen Varje nämnd skall lämna in underlag till budget 2015 enligt särskild mall. Kultur- och fritidsnämnden har enligt 16/2014 beslutat om prioriteringar inför det fortsatta budgetarbetet med budget-och verksamhetsplan 2015 s beredning Till grund för underlaget till mallen ligger dels budget 2014 och dels kultur- och fritidsnämndens beslut Handlingar Budget 2015 kultur & fritid enligt mall Delges Budgetberedningen

12 Sida 12 (15) KFN 39 Rapporter noterar informationen 1. Mycket lyckad idrottsfestival genomfördes 4 april i Tibro Parken. 2. Inbjudan till bildande av nätverk för kultur.

13 Sida 13 (15) KFN 40 Digitalt bokningssystem beslutar att Kultur & Fritid snarast möjliggör bokningar digitalt beslutade enligt 18/2014 att överlämna ärendet till förvaltningen för utredning. s beredning Sedan många år använder Kultur & Fritid Idavalls datasystem FRI när det gäller bokningar i anläggningar. Systemet är integrerat med debitering till det kundregister som finns. Nu finns även möjlighet att via webb se bokningsschema och lediga tider. Förvaltningen har inte lyckats att få in alla anläggningar i systemet men förhoppningsvis så sker detta genom IT-enheten under april månad. I korthet går bokningar till så här för de tider som inte ligger som säsongsbokningar utan är strötider: Kunden går in via webben och väljer anläggning. Letar upp lämplig ledig tid och gör en preliminär bokning via ett mejl till kultur & Fritid. En bekräftelse på att tiden är ledig och bokad för kund skickas tillbaka. För att bokningen skall gälla måste bekräftelse ske från Kultur & F0ritid Delges Björn Anderberg (S) Hellen Wallén

14 Sida 14 (15)

15 Sida 15 (15)

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer