Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/..."

Transkript

1 Sida 1 av Fråga: Fråga angående leveranstiden för garantireparationer. I dokument Avtal Hörapparater BÖ SN doc Under punkt 14.3 står det: Garantiåtgärder utförs inom högst 3 arbetsdagar Är detta exkl postgång? :07:45 2 Fråga: I kravspecifikation Hörapparater BÖ SN , flik Krav BÖ, fråga 4, står "In-Situ audiometri ska kunna utföras direkt i programvaran". Vi utgår ifrån att ni avser att man utför in-situ audiometri direkt från anpassningsprogramvaran via hörapparaten, d.v.s. att in-situaudiometri stimulin presenteras via hörapparaten med kontroll från anpassningsprogramvaran. Stämmer denna tolkning? :14:00 3 Fråga: I kravspecifikation Hörapparater BÖ SN , flik Krav BÖ, fråga 43 och 44, tas upp om IP-klassificering. Inget står nämnt om dessa två krav gäller bara bakom örat (BÖ), dvs att det inte gäller i-örat(iö). Frågor: 1. Tolkar vi det korrekt att ni har ett skallkrav på att samtliga modeller, inklusive IÖ, skall uppfylla minst IP57? 2. Tolkar vi det korrekt att ni har ett börkrav på att samtliga modeller, inklusive IÖ, bör uppfylla minst IP67? :14:00 4 Fråga: Svar 1) Nej. Krav gäller inte IÖ 2) Nej. Krav gäller inte IÖ Fråga 13 Generella krav BÖ SN / RITE SN Innebär kravet att NOAH-link skall kunna användas vid programmering för att uppfylla kravet? Nej, NOAH link är en av flera möjligheter: NOAH Link, trådlöst eller med kabel. 5 Fråga: Fråga 23 Generella krav BÖ SN / Fråga 22 RITE SVÅR BARN SN behöver vi tydliga definitioner av respektive grupp. Var god definiera eller precist ange vad som motsvarar tillbehör i detta sammanhang. Slangfäste som i fråga 27 har benämningen tillbehör kallas exempelvis reservdel i Fråga 29. Detta är förvirrande och vi kan inte nog understryka hur besvärligt administrativt detta är för oss om underlaget inte är tydligt. 6 Fråga: Fråga 24 Generella krav BO SN / Fråga 23 RITE SVÅR BARN SN a) Vi tillverkar och levererar individuella insatser vid beställning. Om tillhandahålla skall tolkas på annat sätt vill vi få detta förtydligat. b) Avtryck sparas i digital form efter inscanning minst ett år. Räcker detta för att ett avtryck skall anses sparat? 7 Fråga: a) Tillhandahålla täcker in att en leverantör antingen själv eller via underleverantör tillverkar och levererar individuella insatser och sparar avtrycket minst ett år (digitalt eller fysiskt). b) Fråga 27 Generella krav BÖ SN / Fråga 25 RITE SVÅR BARN SN Tillbehör kopplade till offererade produkter som tex slangfäste, ljudslangar och domer skall anges behöver vi tydliga definitioner för respektive grupp. I exemplet ovan ges inte en uttömmande bild av vad som anses vara tillbehör. Slangfäste som här anses vara ett tillbehör har benämningen reservdel i Fråga 29. Detta är förvirrande och vi kan inte nog understryka hur besvärligt administrativt detta är för oss om underlaget inte är tydligt.

2 Sida 2 av Fråga: Fråga 28 Generella krav BÖ SN / RITE SVÅR BARN SN behöver vi tydliga definitioner. I detta krav nämns övriga tillbehör som skall särskilja sig från de som presenterats i fråga 27 BÖ / Fråga 25 RITE. Vi ber om ett förtydligande. 9 Fråga: Fråga 29 Generella krav BÖ SN / Fråga 27 RITE SVÅR BARN SN Idag byts hela innehållet på en hörapparat vid reparation bortsett från batterifack, skal och tryckknapp. Hörtelefon och mikrofon m.m kan därför inte beställas separat utan att hela innehållet följer med. Om upphandlaren vill ha de senaste apparaterna måste kravet omformuleras. Vidare, precis som tidigare anmärkningar vad det gäller definitioner av tillbehör och reservdelar hittar vi i detta krav slangfäste som reservdel. Detta står i kontrast till Fråga 27 där slangfäste har benämningen tillbehör. Leverantören ska ange minsta beställningsbara enhet i prislistan vad gäller reservdelar. I de fall hörtelefon och mikrofon inte kan beställas separat anges minsta beställningsbara enhet, som då kan bestå av hela innehållet inklusive hörtelefon och mikrofon. 10 Fråga: Fråga 14 Generella krav BÖ SN / RITE SVÅR BARN SN Förtydliga vad det är som skall kunna justeras i dessa miljöer. 11 Fråga: Frågan är inte relevant. Inget svar finns. Återkommande i underlaget används Hörapparaten i kravformuleringar. Skall vi tolka detta som att kraven kan uppfyllas med enstaka modell? Utvärdering och poängsättning görs av model BÖ. 12 Fråga: Fråga 43 och 44 Kravspec BÖ SN / Kravspec RITE SVÅR BARN SN Krävs certifikat från ackrediterat laboratorie med standardiserade tester för att uppfylla IP kravet? Nej, det krävs inget certifikat från ackrediterat laboratorium, men dokumentation som styrker IP nivå ska bifogas. 13 Fråga: Blankett Allmänna villkor - Leverans av varor Punkt 10 andra stycket: Med angiven leveranstid avses den tidpunkt då varan/varorna ska vara Regionen tillhanda. Leverans före likväl efter denna dag räknas som leveransfel Fråga: Tolkar vi det rätt att snabba leveranser ej är önskvärda? Beskrivet i underlaget finns tillvägagångsätt samt möjliga åtgärder vid leveransförseningar. Vad kan en för tidig leverans få för konsekvenser? I Allmänna villkor leverans av varor regleras övergripande VGR s leveranser till i första hand egen depå. Punkt 10 kan då vara extra känslig vad gäller lagerutrymme. För leverans till hörselverksamheten gäller i första hand punkt 8 i Avtal Hörapparater BÖ SN Snabbare leveranser än angivna tider räknas inte som leveransfel. För tolkning av inbördes handlingar se punkt 21 i Avtal Hörapparater BÖ SN

3 Sida 3 av Fråga: Upphandling av Hörapparater BÖ inklusive tillbehör ovh reservdelar SN / RITE SVÅR BARN SN Punkt Uteslutning och kontroll av lverantörers lämplighet Tredje stycket: Vi motsätter oss kravet på listor för genomförda leveranser samt redogörelser för vår verksamhet mot privata aktörer. Offentliga verksamhetens namn samt antal sålda apparater för ett par liknande uppdrag sedan 2010 bör räcka som garant för upphandlaren? För kvalificeringskravet anbudsgivaren ska ha erfarenhet av att leverera hörapparater till privat/offentlig verksamhet avses att man ska lista leveranser till privat och/eller offentlig verksamhet. Anbudsgivare ska visa sin förmåga och kapacitet att leverera produkter och kan här välja att lista försäljning till privat och offentlig verksamhet eller bara privat alternativt bara offentlig verksamhet. 15 Fråga: I kravspecifikationen Hörapparater BÖ SN har ni följande bör krav: det bör vara möjligt till justering i 15 frekvensband var för sig. Detta bör krav är värt kr. Moderna hörapparaters prestanda begränsas inte av att programvaran innehåller ett visst antal frekvensband utan justering av dessa innebär minimal påverkan på hörapparatens faktiska förstärkning och automatiska egenskaper. Vi undrar vilka vetenskapliga belägg ni baserar detta krav på. Vi anser att summan av prispålägget för ovan nämnda bör krav är orimligt hög. VGR har gjort en inventering av marknaden och finner att samtliga leverantörer har sina hörapparater grupperade i olika segment, ofta från bas till avancerad/premium. I samtliga fall är antalet kanaler fler i segmentet avancerad/premium. Vår analys och tolkning visar även att fler kanaler ger tillgång till fler och mer avancerade funktioner i signalbehandlingen, högre/större komplexitet och flexibilitet i hörapparaten. VGR avser med denna upphandling få tillgång till hörapparater med hög/stor komplexitet/flexibilitet och väger då detta krav till nämnda nivå. Av de 20 miljoner kr som används som påslag för brist i kvalitet utgör detta krav 18 % och är en del av kravet som rör signalbehandling, som i sig utgör 54 % av nämnda påslag. 16 Fråga: Fråga 14 Kravspec BÖ SN / Kravspec RITE SVÅR BARN SN Förtydliga vad det är som skall kunna justeras i dessa miljöer :13:00 Parametrar som påverkar ljudåtergivningen bör kunna justeras. 17 Fråga: I dokumentet "Kravspecifikation_Hörapparater_BÖ_SN " skriver ni under Generella krav på linje två: För TV krävs sändarenhet och streamerfunktion. Vad menar ni här med streamerfunktion? :13:00 18 Fråga: En funktion som möjliggör digital trådlös överföring av TV ljudet till hörapparaten. Hej, 1. Bör hörapparaterna vara analog eller digital? 2. Bör hörapparaterna vara programmeringsbara? 3. Hur många kanaler bör hörapparaterna ha? 4. Finns det några krav angående batteristorlek? 5. Finns det några krav angående hörapparaternas output/gain? 19 Fråga: 1. Hörapparaterna ska vara digitala. 2. Hörapparaterna ska vara programmeringsbara. 3. Hörapparaterna ska ha minst 15 kanaler. 4. Nej 5. Benämningarna lätt, måttlig, uttalad och svår hörselnedsättning baseras på WHO s klassificering (Nordisk lärobok i audiologi 2007 s 295)." BÖ P är en hörapparat placerad bakom örat med utnivå upp till eller över 132 db SPL IP-klassificering 55 eller 57? Gällande skallkrav nr 43 i anbud Hörapparater BÖ inkl tillbehör och reservdelar / skallkrav nr 43 RITE och nr 41 SVÅR Frågan gäller anledningen till varför man har valt IP57 som lägsta IP klassificering? IP testerna är utvecklade för att testa mekaniska och elektriska apparater, t.ex. lampor i badrum. En utomhuslampa ska klara IP44 och utsätts rimligen för mer vattenpåverkan än en hörapparat. Om du vill ha en lampa i ett badkar ska den vara IP67. Vi kan inte heller här se en naturlig koppling till hörapparater. Om vi tittar på skillnaderna mellan IP55, som normalt är gängse krav i flera andra nu aktuella och pågående upphandlingar, och IP57 så ska hörapparater med IP55 klara 3 minuter i ett vattenflöde på 12,5l/minut, IP57 ska klara 30 minuter i ett vattenbad på 1 meters vattendjup. Man testar inte för saltvatten eller klorerat vatten. För att ett IP krav ska anses uppfyllt så ska hörapparaterna fungera efter testen utan att behöva skickas på reparation. De ska inte fungera under testerna och det är fortfarande inte meningen att man ska använda hörapparaten i ett bad, t.ex. Att kräva att en hörapparat måste klara IP57 är troligen för att man tänker sig att den då ska vara mer motståndskraftig mot fukt och svett. Det är inte nödvändigtvis så det förhåller sig. Det är viktigare att hörapparaterna är skyddade mot korrosion med t.ex guldbelagda kontakter osv. Om hörapparaterna har IP55 eller IP57 ändrar inget i detta sammanhang. En hörapparat som helt ligger bakom örat och inte har någon elektronik i conchan eller i hörselgången är mindre utsatt för svett/fukt och har ett bättre klimat samt luftas mer bakom örat. För dessa modeller anses IP55

4 Sida 4 av vara mer än fullt tillräckligt. Modeller som har elektronik i concha eller hörselgång bör däremot hålla IP57, eftersom miljön är tuffare och luftningen mindre för dessa komponenter. Våra produkter klarar i de flesta fall IP57, men det finns ett fåtal produkter som håller IP55. Vi vet av många års erfarenhet att just dessa, mycket vanliga produkter, varken mer eller mindre kommer in för reparationer orsakade av fukt eller svett jämfört med de produkter som håller IP57. Vi anser det mycket olyckligt att en sådan detalj ska avgöra huruvida man kan lämna in ett anbud eller inte. Det blir även negativt för VGR som då får färre anbudsgivare att välja mellan. Vi ber er komplettera skallkravet till att gälla IP55 för modeller utan elektronik i hörselgången och IP57 för modeller med elektronik i hörselgången. Ställt krav kvarstår. 20 Fråga: Automatisk uträkning av utvärderingspris sker inte. 21 Fråga: Automatisk uträkning av utvärderingspris sker i ny version av Kravspecifikation Hörapparater v2 BÖ SN Anbud ska lämnas i v2. I förfrågningsunderlaget anges under punkt 5.1 Uteslutning och kontroll av leverantörers lämplighet följande: Anbudsgivaren ska: ha erfarenhet av att leverera hörapparater till privat/offentlig verksamhet. Detta ska visas genom att bifoga en lista med genomförda leveranser. Av listan ska framgå den privata verksamhetens/offentliga myndighetens namn och antal sålda hörapparater och leveransår. Leveranserna ska ha genomförts från och med år 2010.[punkt 3 i 5.1] I 11 kap. 11 LOU anges uttömmande vilka bevis upphandlande myndighet får begära in från anbudsgivare för att denne ska styrka sin kapacitet. Avseende utförda varuleveranser anges i punkten 2 följande: "genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som utförts under de tre senaste åren med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare Med hänvisning till 11 kap. 11 punkt 2 LOU går kravet i förfrågningsunderlaget utöver vad som är tillåtet enligt LOU: För det första får inte krävas att samtliga leveranser redovisas utan enbart de viktigaste, dvs. ett urval. Att kräva redovisning av samtliga leveranser måste även anses stå i strid med proportionalitetsprincipen. För det andra får inte antalet levererade hörapparater efterfrågas utan endast värdet på leveransen. Till sist får endast leveranser från de senaste tre åren efterfrågas. Kravet i förfrågningsunderlaget innebär att leveranser från de senaste fyra åren ( ) efterfrågas. Mot bakgrund av ovanstående är vår fråga om förfrågningsunderlaget i aktuell del kommer att ändras och i så fall när? Kommer ett anbud som innehåller förteckning över de viktigaste varuleveranserna under de tre senaste åren med uppgift om värde, tidpunkt och namn på mottagaren att godtas eller förkastas? 14:37:25 Ett anbud som innehåller förteckning över de viktigaste varuleveranserna av hörapparater under de tre senaste åren med uppgift om värde, tidpunkt och namn på mottageren kommer att godtas. 22 Fråga: I båda förfrågningsunderlagen, under 4.2 Anbudets form, innehåll samt avlämnande står: Anbudet ska lämnas i elektronisk form genom Amesto Sourcing och vara skrivet på svenska. Vi avser lämna in anbudet på svenska, men också bifoga vissa bilagor som är författade på engelska (IP dokument och datablad). Är det ok? Det normala är att teknisk verifikation kan vara på engelska så inte modern teknik missas. 16:46:47. Dokument och datablad på annat språk än svenska godkänns om de lyder under Bilaga 10, 11 eller är ett eget dokument (Bilaga 12 och högre) enligt Innehållsregister för E-anbud SN Fråga: 3. I kravspecifikationen för RITE SVÅR BARN står krav 25: Utökad bandbredd över 8 khz bör finnas. Vi har lite svårt att tolka detta krav och vill gärna ha ett förtydligande. Söker ni efter en funktion som utökar bandbredden utöver hörapparatens normala bandbredd på ett konstgjort vis. Ska vi tolka det som att hörapparater med större bandbredd än 8kHz uppfyller kravet? Inga konstgjorda signaler efterfrågas. VGR menar att hörapparatens bandbredd bör sträcka sig upp över 8 khz. 24 Fråga: 1. I kravspecifikationen för BÖ står krav 29: Utökad bandbredd över 8 khz bör finnas. Vi har lite svårt att tolka detta krav och vill gärna ha ett förtydligande. Söker ni efter en funktion som utökar bandbredden utöver hörapparatens normala bandbredd på ett konstgjort vis. Ska vi tolka det som att hörapparater med större bandbredd än 8kHz uppfyller kravet? Inga konstgjorda signaler efterfrågas. VGR menar att hörapparatens bandbredd bör sträcka sig upp över 8 khz 25 Fråga: Vi vill ställa en förtydligande fråga angående 15 antal justerbara band var för sig och bör kravet i kravspecifikationen. Ni svarar att antalet justerbara kanaler är avgörande för hörapparatens segmentering av nivå där antalet kanaler är fler i avancerad/premium. Ni svarar även att fler kanaler ger fler avancerade funktioner i signalbehandlingen. Ert bör krav och det frågan berör är att ni skrivit 15 justerbara band till ett påslagsvärde av och inte kanaler. Menar ni då att om hörapparaten innehåller 15 kanaler eller fler som justeras individuellt i signalbehandlingen så godtas detta? Ni bör i så fall ändra benämningen till kanaler. Tre krav angående frekvensband/kanaler är ställda. Kraven lyder: 1. Hörapparaten ska ha minst 15 frekvensband/kanaler 2. Det ska vara möjligt att utföra justering av förstärkning i minst 9 frekvensband var för sig 3. Det bör vara möjligt att utföra justering av förstärkning i minst 15 frekvensband var för sig För fråga 2 och 3 betyder frekvensband samma sak som frekvenskanaler. Om hörapparaten innehåller 15 band/kanaler eller fler som justeras individuellt i signalbehandlingen godtas detta

5 Sida 5 av Fråga: I kravspecifikationen, rad har ni börkrav på ökad tillgänglighet för högfrekvent ljud till ett totalt värde av kr. Vi undrar vilka vetenskapliga artiklar ni baserar detta krav på då flera vetenskapliga studier visar att funktionen "frekvenskompression" eller liknande är avsedd för den användare med så kallade "döda regioner" i diskanten vilket långt ifrån alla användare av en BÖ hörapparat har. Vi anser att kravet får för stort poängmässigt utslag utifrån nyttan av funktionen för den stora brukargruppen. 27 Fråga: Kravet ökad tillgänglighet till högfrekvent ljud rad är ställt utifrån tillgång till funktionen på det hörapparatsortiment som finns på marknaden i kombination med upplevd nytta hos den patientgrupp som använder hörapparater. Ställda krav och poäng kvarstår :08:23 I kravspecifikationen för BÖ står: Radiomottagare bör vara designintegrerad med hörapparaten för kompatibilitet med flermikrofonsystem. Kriteriet gäller inte IÖ, BÖ micro/mini. Accepterar ni en designintegrerad radiomottagare till streamern? Nej

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2 IÖ-modellerna är undantagna från att vara fysiskt CE-märkta men skall i övrigt uppfylla standarden.

2 IÖ-modellerna är undantagna från att vara fysiskt CE-märkta men skall i övrigt uppfylla standarden. Leverantör: Generella krav som gäller alla produktgrupper Lagar och standarder 1 Produkterna skall uppfylla tillämpliga krav enligt läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 samt dess kompletteringar och

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras.

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Borås Stad Namn: Livsmedel Handläggare: Helena Sävefjärd Referensnr: 2011/IN0001 Telefon: +46 (0)33 35 71 69 Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds

Läs mer

Produktgrupp Avancerad A

Produktgrupp Avancerad A Produktgrupp Avancerad A Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 6 1 Fråga: Vad betyder basen, enl nedan? Ovanstående krav gäller A2:a-A2:b Provtagning höj- och sänkbar, elektrisk utan hjul. Sätet ska vara roterbart från basen. -01 14:57:04 2 Fråga: 3 Fråga:

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

e-avrop - Skellefteå kommun

e-avrop - Skellefteå kommun Sida 1 av 5 M E D D E L A N D E N, F R Å G O R & S V A R Det finns ingen kolumn Övrigt i varugrupp 38. Infogade en och skrev Norsjö, Malå, hoppas att det var så det var tänkt. Det går bra Då det på marknaden

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

DOM 2016-01-27 Meddelad i Malmö

DOM 2016-01-27 Meddelad i Malmö DOM 2016-01-27 Meddelad i Malmö Mål nr 10048-15 1 SÖKANDE Dräger Medical Sverige AB, 556629-5100 Borgarfjordsgatan 13 B 164 40 Kista MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

Frågor och svar. mats.westman@skatteverket.se. 2011-12-16 08:54 Alla. Publik fråga Mats Westman/Skatteverket

Frågor och svar. mats.westman@skatteverket.se. 2011-12-16 08:54 Alla. Publik fråga Mats Westman/Skatteverket Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Skatteverket Namn: PC som funktion inklusive Närstöd Handläggare: Mats Westman Referensnr: Dnr 131 727600-11/21 Telefon: E-post: 010-574 89 67 mats.westman@skatteverket.se

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Diarie UE/120022 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

2013-09-18. Ja Kommentar:

2013-09-18. Ja Kommentar: Utvärderingsrapport 2013-09-18 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Emma Larsson Upphandling Brandbil 2, brandbil till Torshälla EL-13.059 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn RFID- utlåningsautomater, larmbågar, plattor och etiketter Diarie 242-361-13 Ansvarig upphandlare

Läs mer

Resultatet av ditt hörseltest

Resultatet av ditt hörseltest Din hörsel Resultatet av ditt hörseltest Dina hörtrösklar är: Frekvens i hertz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0 10 20 30 40 50 Hörtröskel i decibel (db HL) 60 70 80 90 100 110 120 2 Noteringar: 3

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016.

Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016. Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016. Anbudsgivare: Iveco Sweden AB Offererade enheter: Lätta lastbilar med flak Lätta fyrhjulsdrivna lastbilar med flak Lätta skåpbilar med 7,3-17,2 kubikmeters

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

Kravspecifikation delområde 2

Kravspecifikation delområde 2 Kravspecifikation delområde 2 Kaffeautomater Generella krav Samtliga kaffeautomater ska klara nedanstående krav oavsett storlek och typ av bönor. - Endast fabriksnya kaffeautomater ska levereras - All

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg 2012-04-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:5 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Box 4154 422 04 Hisings Backa Ombud: Patrik Wiland adress som ovan MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

5. Nytta av hörapparat

5. Nytta av hörapparat 5. Nytta av hörapparat Sammanfattning Den systematiska litteraturöversikt som genomförts visar att man i de flesta studierna jämfört två eller tre hörapparater avsedda för personer med lätt till svår hörselnedsättning

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade med symbolen

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

2 Fråga: Finns det någon tillgänglig hos Er under hela juni och juli månad som kan svara på frågor?

2 Fråga: Finns det någon tillgänglig hos Er under hela juni och juli månad som kan svara på frågor? Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Anbudsinbjudan Textilier Tvätteriet Alingsås SN 332-2013 annonserades 16 juni 2014 och sista dag för frågor infaller 1 augusti 2014. Anbud ska lämnas in senast 2014-08-11. Vi inkommer

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 5 1 Fråga: Vänligen förtydliga. Fråga Punkt 9 Uppdatering nya modeller Priset för den nya modellen får inte vara högre än den befintliga modellen. Vad menas med modell? Helt ny produkt eller

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service

Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service 1 Bakgrund MKB har önskat upphandla ramavtal med VS-entreprenör för följande. A. Tre olika geografiska områden, tre olika entreprenörer B. Jour för akuta

Läs mer

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839 1 %yi3fc#* KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2013-07-08 Meddelad i Göteborg Mål nr 1336-13 KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

Läs mer

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (13) Mål nr 5098-15 KLAGANDE Safe4U Security of Sweden AB, 556790-7554 Ombud: Advokaterna Johan Carle och Sven Vaxenbäck Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Läs mer

Den bästa lösningen är den du väljer

Den bästa lösningen är den du väljer Den bästa lösningen är den du väljer En bra hörsellösning är speciellt anpassad till varje enskild individs hörselnedsättning och livsstil. Uppbyggt på en etablerad tradition av att erbjuda målmedvetna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STUDIO-KONDENSATORMIKROFON C-1

STUDIO-KONDENSATORMIKROFON C-1 Bruksanvisning Version 1.0 november 2003 SVENSKA 1. SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsanvisningar i detalj: Före driftsättning, av apparaten, läs noggrant igenom alla säkerhets- och bruksanvisningar. Förvara

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data.

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data. Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Rangordnat avtal SR1301 Namn Ansvarig upphandlare Installationstjänster: Tele och data Göran Broberg samt radio-/tv-teknik.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo.

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Malmö stad Namn: Kaffeautomater med service Handläggare: Emma Johansson Referensnr: 2010-00063 Telefon: 040-341785 Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

DOM 2003-08-22 Avdelning 1 Meddelad i Mål nr 3001-03 Göteborg

DOM 2003-08-22 Avdelning 1 Meddelad i Mål nr 3001-03 Göteborg Sid 1 (4) KAMMARR%20ATTEN I GÖTEBORG DOM 2003-08-22 Avdelning 1 Meddelad i Mål nr 3001-03 Göteborg KLAGANDE Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Ombud: Förbundsjuristen Ulf Palm Svenska kommunförbundet 118

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8560-15 1 SÖKANDE Milso AB, 556701-3395 Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm SAKEN

Läs mer

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår)

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår) Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Pump och tillbehör för undertrycksbehandling Diarie UE/120127 Ansvarig upphandlare Torgil

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Telekommunikationstjänster

Telekommunikationstjänster Telekommunikationstjänster Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39327823.aspx External tender reference id SSM2013-3271 Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Ekerö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Diarie KSUH13/37-055 Upphandlare Tarja Andersson

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö Mål nr 2107-15 1 SÖKANDE BCA Entreprenad AB, 556411-0848 Bernstorpsvägen 7 232 91 Arlöv Ombud: advokaterna Nicklas Hansson och Emma Broddesson MAQS Law Firm Advokatbyrå

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hörapparater

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hörapparater Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 1 (3) HSN 1412-1628 Handläggare: Marika Berggrund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-29, P 22 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö

DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö Mål nr 2821-14 1 SÖKANDE Sodexo AB, 556232-7873 Ombud: bolagsjuristen Olle Westerlund c/o Sodexo AB Box 47620 117 94 Stockholm MOTPART Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg OFFENTLIG UPPHANDLING Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg Vad är offentlig upphandling? - Tilldelning av offentliga kontrakt - När det allmänna sluter avtal Avtalsrätt och Upphandling -

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

Anbudsinbjudan 2013 HR-system NLL

Anbudsinbjudan 2013 HR-system NLL 2013-09-09 609-13 Anbudsinbjudan 2013 HR-system NLL Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande avser inköp av nyttjanderättslicens samt support och underhållslicenser för ett HR-system för Norrbottens

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-15 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-15 Meddelad i Linköping Mål nr 6183-15 1 SÖKANDE Rör & Industriteknik på Hanholmen AB, 556300-5924 Hanholmsvägen 70 602 38 Norrköping Ombud: Mathias André Bluerock AB Floragatan 13 114 31 Stockholm

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Diarie 2014.016 Upphandlare Andreas Holmer Detta dokument är

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Testa din hörsel. - det är inte svårt Testa din hörsel - det är inte svårt 2 Känner du tvekan inför ett hörseltest? Det är troligtvis det enklaste test du kan göra. Ett hörseltest går fort, är enkelt och är absolut inte obehagligt. I det flesta

Läs mer