Produktgrupp Avancerad A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktgrupp Avancerad A"

Transkript

1 Produktgrupp Avancerad A Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag kronor Utvärdering Maxavdrag kronor Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * SKALL/ BÖR Krav programvara Minst två olika målförstärkningsmetoder finnas varav en är linjär och en är olinjär. 2 Aktuellt kompressionsförhållande synas. 3 1 bör Bör ta hänsyn till hörapparatvana. 4 Skall ta hänsyn till obehagsnivåer. 5 Skall ta hänsyn till ledningshinder. 6 7 * SKALL-krav markeras med JA eller NEJ, BÖR-krav noteras med 0 (noll) om kravet ej uppfylls eller maxavdrag enligt kolumnen bredvid om kravet uppfylls. 2 bör In-situ audiometri bör kunna utföras direkt i programvaran. Skall visa teknisk information om t.ex. hörapparat/kabelguide/batteriinformation/möjliga tillbehör/alternativa färger. 8 Skall visa lämpligt anpassningsområde. I förekommande fall även för standardslangfäste och ljudslang. 9 Skall visa ansluten hörapparats serienummer. 10 Skall visa föreslagna akustiska parametrar. 11 Skall visa resultat av återkopplingstest. 12 Återkopplingstestet kunna avbrytas under testets gång. 13 Förstärkningsvärdet visas i varje justerbart frekvensband. 14 Programmeringsguide finnas. 15 Skall visa när kontakten mellan hörapparat och programmeringsenhet är bruten. 16 Omkonfigurering från standardslang till ljudslang kunna utföras i programvaran i förekommande fall. 17 Finjusteringsguide finnas. Skall kunna ångra senast utförd justering. 18 Skall akustiskt demonstrera val av indikationssignaler bör Brukarvänlig individuell bruksanvisning med hörapparatens programinställningar/kontroller bör vara möjlig att skriva ut. Sida 1 av 3 Avancerad A

2 Produktgrupp Avancerad A 1. Signalbehandling 20 Minst ett automatiskt program som tar hänsyn till olika ljudmiljöer/variationer i ljudmiljön finnas. 21 Riktverkan finnas i olika karaktärer. IÖ kunna beställas med eller utan riktverkan i mån av plats. Adaptiv riktverkan eller likvärdig lösning finnas. IÖ 22 kunna beställas med eller utan adaptiv riktverkan i mån av plats. 23 Dynamikkompression finnas. 24 Hörapparaten ha minst 15 frekvensband. Det vara möjligt att justera för olika ljudmiljöer specifikt var för sig i det automatiska programmet. Funktion kunna ändras mellan de olika karaktärerna i de manuella programmen. Det vara möjligt att justera förstärkningen i minst 9 separata frekvensband var för sig. Fasvändande återkopplingsreduktion finnas i 25 hörapparaten, ej filtrering dvs. att förstärkningen reduceras i ett visst frekvensband för att hindra återkoppling. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 26 Bullerundertryckning utöver riktverkan finnas. 27 Bullerundertryckning utgöras av transientreduktion, vindbrusreduktion, lågnivåexpansion och någon form av spektral subtraktion. 5 bör Vindbrusreduktion bör vara manuellt justerbar. 28 Utnivåbegränsning finnas. 2. Kommunikation mellan hörapparater Det vara möjligt att utföra manuell justering av utnivån Bilateral koordinering finnas i hörapparaten, dvs. manuell inställning av ena hörapparaten som överförs till den andra apparaten avseende volymkontroll och programbyte. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Bilateral synkronisering finnas i hörapparaten, dvs. automatiskt utbyte och synkronisering av information mellan två hörapparater avseende riktmikrofon, förstärkning, bullerundertryckning och återkopplingshantering. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 3. Dataloggning Datalogging finnas. Registrering av total användningstid per dag/dygn, volymjustering samt användningstid per program finnas. Registrering av användningstid för de olika miljöerna i det automatiska programmet finnas. 4. Anpassning under användning Brukarbaserad inlärning bör finnas. Med detta avses adaptiv anpassning av hörapparaten baserad på brukarens justeringsmönster. bör 12 6 bör Funktionen bör vara i- och urkopplingsbar. 5. Kommunikation med extern utrustning Sida 2 av 3 Avancerad A

3 Produktgrupp Avancerad A Trådlös digital mottagning (streaming) för mobiltelefon, TV och kommunikation i frisiktslinje finnas. IÖ kunna beställas med eller utan streaming i mån av plats. Trådlös digital mottagning (streaming) bör vara integrerad i hörapparaten. bör Telespole finnas fysiskt i hörapparaten. IÖ kunna beställas med eller utan telespole i mån av plats. MT-balans vara manuellt justerbar. 6. Hörapparatens fysiska förutsättningar Det finnas minst 3 olika längder på ljudslang och minst 3 37 olika storlekar på domer. 38 Minst 4 olika programplatser finnas. (undantag CIC) Det vara möjligt att välja antal aktiva program Möjlighet att ställa in separata T-läge och MT-läge finnas. Volymkontroll finnas fysiskt på hörapparaten. (undantag BÖ mini) IÖ kunna beställas med eller utan volymkontroll i mån av plats. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Programomkopplare finnas fysiskt på hörapparaten. IÖ kunna beställas med eller utan programomkopplare i mån av plats. 43 Hörapparaten kunna användas med icke laddbart batteri - brukaren själv kunna byta batteri utan verktyg. 44 Alla hörapparater i serien ha IP klassificering med värde minst Hörapparaten ha minst 4 valbara färger inom standardsegment t.ex. beige/brun/vit/grå/svart. 46 Påslagsfördröjning finnas. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 7. Hantering brukare 47 Akustisk indikering av volymförändring, programbyte och svagt batteri finnas. Den akustiska indikeringen kunna justeras i frekvens eller karaktär och styrka samt vara urkopplingsbar. Totalt uppnått börkravsavdrag Maximalt börkravsavdrag 34 Sida 3 av 3 Avancerad A

4 Prismall Avancerad A Anbudsgivare Anbudsgivaren fyller i de gröna fälten Totalt hörapparter Hörapparat Avancerad A (60%) av behovet Definition Produktnamn Artikelnummer Pris Vikt i % Tänkt årsförbrukning Kostnad IÖ Hörapparat 0 15, BÖ mini Hörapparat 0 10, BÖ Hörapparat 0 65, BÖ P Hörapparat 0 10, Totalt Total kostnad 0 Genomsnittligt pris per hörapparat Börkravsavdrag enligt kravspecifikation Utvärdingssumma Sida 1 av 1 Prisuträkning Avancerad A

5 Produktgrupp Avancerad B Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag kronor Utvärdering Maxavdrag kronor Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * SKALL/ BÖR Krav programvara Minst två olika målförstärkningsmetoder finnas varav en är linjär och en är olinjär. 2 Aktuellt kompressionsförhållande synas. 3 1 bör Bör ta hänsyn till hörapparatvana. 4 Skall ta hänsyn till obehagsnivåer. 5 Skall ta hänsyn till ledningshinder. 6 7 * SKALL-krav markeras med JA eller NEJ, BÖR-krav noteras med 0 (noll) om kravet ej uppfylls eller maxavdrag enligt kolumnen bredvid om kravet uppfylls. 2 bör In-situ audiometri bör kunna utföras direkt i programvaran. Skall visa teknisk information om t.ex. hörapparat/kabelguide/batteriinformation/möjliga tillbehör/alternativa färger. 8 Skall visa lämpligt anpassningsområde. I förekommande fall även för standardslangfäste och ljudslang. 9 Skall visa ansluten hörapparats serienummer. 10 Skall visa föreslagna akustiska parametrar. 11 Skall visa resultat av återkopplingstest. 12 Återkopplingstestet kunna avbrytas under testets gång. 13 Förstärkningsvärdet visas i varje justerbart frekvensband. 14 Programmeringsguide finnas. 15 Skall visa när kontakten mellan hörapparat och programmeringsenhet är bruten. 16 Omkonfigurering från standardslang till ljudslang kunna utföras i programvaran i förekommande fall. 17 Finjusteringsguide finnas. Skall kunna ångra senast utförd justering. 18 Skall akustiskt demonstrera val av indikationssignaler Signalbehandling 2 bör Brukarvänlig individuell bruksanvisning med hörapparatens programinställningar/kontroller bör vara möjlig att skriva ut. Sida 1 av 4 Avancerad B

6 Produktgrupp Avancerad B Minst ett automatiskt program som tar hänsyn till olika ljudmiljöer/variationer i ljudmiljön finnas. Riktverkan finnas i olika karaktärer. IÖ kunna beställas med eller utan riktverkan i mån av plats. Adaptiv riktverkan eller likvärdig lösning finnas. IÖ kunna beställas med eller utan adaptiv riktverkan i mån av plats. Dynamikkompression finnas. Hörapparaten ha minst 15 frekvensband. 20 bör Det vara möjligt att justera för olika ljudmiljöer specifikt var för sig i det automatiska programmet. Funktion kunna ändras mellan de olika karaktärerna i de manuella programmen. Det vara möjligt att utföra manuell justering på minst 2 innivåer. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via separat kontroll. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via ändring av förstärkning. Det vara möjligt att justera förstärkningen i minst 9 separata frekvensband var för sig. Det bör vara möjligt att justera förstärkningen i 15 separata frekvensband var för sig. Fasvändande återkopplingsreduktion finnas i 28 hörapparaten, ej filtrering dvs. att förstärkningen reduceras i ett visst frekvensband för att hindra återkoppling. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 29 Bullerundertryckning utöver riktverkan finnas Bullerundertryckning utgöras av transientreduktion, vindbrusreduktion, lågnivåexpansion och någon form av spektral subtraktion. 5 bör Vindbrusreduktion bör vara manuellt justerbar. Utnivåbegränsning finnas. Frekvenskomprimering/Frekvenstransponering dvs. förflyttning av frekvenskomponenter från ett högre till ett lägre frekvensområde bör finnas. bör Kommunikation mellan hörapparater Det vara möjligt att utföra manuell justering av utnivån. Bilateral koordinering finnas i hörapparaten, dvs. manuell inställning av ena hörapparaten som överförs till den andra apparaten avseende volymkontroll och programbyte. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Bilateral synkronisering finnas i hörapparaten, dvs. 34 automatiskt utbyte och synkronisering av information mellan två hörapparater avseende riktmikrofon, förstärkning, bullerundertryckning och återkopplingshantering. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 35 I serien bör möjlighet till trådlös cros och bicros finnas. bör 3 3. Dataloggning 36 Datalogging finnas. Sida 2 av 4 Registrering av total användningstid per dag/dygn, volymjustering samt användningstid per program finnas. Avancerad B

7 Produktgrupp Avancerad B bör 4. Anpassning under användning Registrering av användningstid för de olika miljöerna i det automatiska programmet finnas. Resultaten av dataloggingen bör kunna användas för att utföra justeringar direkt i dataloggningsbilden. Brukarbaserad inlärning bör finnas. Med detta avses adaptiv anpassning av hörapparatens volyminställning, baserad på brukarens justeringsmönster. bör 3 3 bör Funktionen bör vara i- och urkopplingsbar. 5. Kommunikation med extern utrustning Trådlös digital mottagning (streaming) för mobiltelefon, TV och kommunikation i frisiktslinje vid undervisning, sammanträde och liknande finnas. IÖ kunna beställas med eller utan streaming i mån av plats. 75 kr bör Trådlös digital mottagning (streaming) bör vara integrerad i hörapparaten. bör 15 Digital mottagning (streaming) i relation till mikrofon bör vara manuellt justerbar var för sig. 42 Telespole finnas fysiskt i hörapparaten. IÖ kunna beställas med eller utan telespole i mån av plats. MT-balans vara manuellt justerbar DAI finnas fysiskt på hörapparaten (gäller BÖ och BÖ P). Det finnas minst 3 olika längder på ljudslang och minst 3 olika storlekar på domer. Skall 6. Hörapparatens fysiska förutsättningar Minst 5 olika programplatser finnas. (undantag CIC) Det vara möjligt att välja antal aktiva program. Hörapparaten kunna ha T, MT och DAI som aktiva programplatser samtidigt. Det vara möjligt att ställa in separata T, MT och DAI-läge. Volymkontroll finnas fysiskt på hörapparaten. (undantag BÖ mini) IÖ kunna beställas med eller utan volymkontroll i mån av plats. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Programomkopplare finnas fysiskt på hörapparaten. IÖ kunna beställas med eller utan programomkopplare i mån av plats. 49 Hörapparaten kunna användas med icke laddbart batteri - brukaren själv kunna byta batteri utan verktyg. 50 Alla hörapparater i serien ha IP klassificering med värde minst Minst en hörapparat i serien bör ha IP klassificering med värde minst 57. bör Hörapparaten ha minst 4 valbara färger inom standardsegment t.ex. beige/brun/vit/grå/svart. 53 Påslagsfördröjning finnas. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 7. Hantering brukare Sida 3 av 4 Avancerad B

8 Produktgrupp Avancerad B 54 Akustisk indikering av volymförändring, programbyte och svagt batteri finnas. Den akustiska indikeringen kunna justeras i frekvens eller karaktär och styrka samt vara urkopplingsbar. Totalt uppnått börkravsavdrag Maximalt börkravsavdrag 985 kr Sida 4 av 4 Avancerad B

9 Prismall Avancerad B Anbudsgivare Anbudsgivaren fyller i de gröna fälten Totalt hörapparter Hörapparat Avancerad B (18%) av behovet Definition Produktnamn Artikelnummer Pris Vikt i % Tänkt årsförbrukning Kostnad IÖ Hörapparat 15, BÖ mini Hörapparat 10, BÖ Hörapparat 65, BÖ P Hörapparat 10, Totalt Total kostnad 0 Genomsnittligt pris per hörapparat Börkravsavdrag enligt kravspecifikation Utvärdingssumma Sida 1 av 1 Prisuträkning Avancerad B

10 Produktgrupp Grav nedsättning Anbudsgivare Pos 1 * SKALL-krav markeras med JA eller NEJ, BÖR-krav noteras med 0 (noll) om kravet ej uppfylls eller maxavdrag enligt kolumnen bredvid om kravet uppfylls. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag kronor Utvärdering Maxavdrag kronor Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * SKALL/ BÖR Krav programvara Minst två olika målförstärkningsmetoder finnas varav en är linjär och en är olinjär. 2 Aktuellt kompressionsförhållande synas. 3 Skall ta hänsyn till obehagsnivåer. 4 Skall ta hänsyn till ledningshinder. 5 5 bör In-situ audiometri bör kunna utföras direkt i programvaran. 6 Skall visa teknisk information om t.ex. hörapparat/kabelguide/batteriinformation/möjliga tillbehör/alternativa färger. 7 Skall visa lämpligt anpassningsområde. 8 Skall visa ansluten hörapparats serienummer. 9 Skall visa föreslagna akustiska parametrar. 10 Skall visa resultat av återkopplingstest. 11 Återkopplingstestet kunna avbrytas under testets gång. 12 Förstärkningsvärdet visas i varje justerbart frekvensband. 13 Programmeringsguide finnas. 14 Skall visa när kontakten mellan hörapparat och programmeringsenhet är bruten. 15 Finjusteringsguide finnas i programvaran. 16 Skall kunna ångra senast utförd justering. 17 Skall akustiskt demonstrera val av indikationssignaler bör 1. Signalbehandling Minst ett automatiskt program som tar hänsyn till olika ljudmiljöer/variationer i ljudmiljön finnas. 20 Riktverkan finnas i olika karaktärer. 21 Adaptiv riktverkan eller likvärdig lösning finnas. 22 Dynamikkompression finnas. Brukarvänlig individuell bruksanvisning med hörapparatens programinställningar/kontroller bör vara möjlig att skriva ut. Det vara möjligt att justera för olika ljudmiljöer specifikt var för sig i det automatiska programmet. Funktion kunna ändras mellan de olika karaktärerna i de manuella programmen. Det vara möjligt att utföra manuell justering på minst 2 innivåer. Sida 1 av 3 Grav nedsättning

11 Produktgrupp Grav nedsättning Hörapparaten ha minst 8 frekvensband. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via separat kontroll. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via ändring av förstärkning. Det vara möjligt att justera förstärkningen i minst 8 separata frekvensband var för sig. Fasvändande återkopplingsreduktion finnas i 26 hörapparaten, ej filtrering dvs. att förstärkningen reduceras i ett visst frekvensband för att hindra återkoppling. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 27 Bullerundertryckning utöver riktverkan finnas Bullerundertryckning utgöras av transientreduktion, vindbrusreduktion, lågnivåexpansion och någon form av spektral subtraktion. Maximal utnivå uppmätt vid OSPL 90 vara minst 140 db SPL (peak). Utnivåbegränsning finnas. Frekvenskomprimering/Frekvenstransponering dvs. förflyttning av frekvenskomponenter från ett högre till ett lägre frekvensområde bör finnas. bör Kommunikation mellan hörapparater Det vara möjligt att utföra manuell justering av utnivån Bilateral koordinering finnas i hörapparaten, dvs. manuell inställning av ena hörapparaten som överförs till den andra apparaten avseende volymkontroll och programbyte. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Bilateral synkronisering finnas i hörapparaten, dvs. automatiskt utbyte och synkronisering av information mellan två hörapparater avseende riktmikrofon, förstärkning, bullerundertryckning och återkopplingshantering. bör 12 6 bör Funktionen bör vara i- och urkopplingsbar. 3. Dataloggning Datalogging finnas. 4. Anpassning under användning 5. Kommunikation med extern utrustning Registrering av total användningstid per dag/dygn, volymjustering samt användningstid per program finnas. Registrering av användningstid för de olika miljöerna i det automatiska programmet finnas. 36 Trådlös digital mottagning (streaming) för mobiltelefon, TV och kommunikation i frisiktslinje finnas. Trådlös digital mottagning (streaming) bör vara 37 integrerad i hörapparaten. bör 15 Sida 2 av 3 Grav nedsättning

12 Produktgrupp Grav nedsättning 38 Telespole finnas fysiskt i hörapparaten. MT-balans vara manuellt justerbar. 39 DAI finnas fysiskt på hörapparaten. 6. Hörapparatens fysiska förutsättningar 40 Hörapparaten levereras komplett med ljudslang och hörtelefon om offererad produkt är en RITE-apparat. 41 Minst 4 olika programplatser finnas. Det vara möjligt att välja antal aktiva program. 42 Hörapparaten kunna ha T, MT och DAI som aktiva programplatser samtidigt. Det vara möjligt att ställa in separata T, MT och DAI-läge. 43 Volymkontroll finnas fysiskt på hörapparaten. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 44 Programomkopplare finnas fysiskt på hörapparaten. 45 Hörapparaten kunna användas med icke laddbart batteri - brukaren själv kunna byta batteri utan verktyg. 46 Hörapparaten ha IP klassificering med värde minst Hörapparaten bör ha IP klassificering med värde minst 57. bör 20 Hörapparaten ha minst 4 valbara färger inom 48 standardsegment t.ex. beige/brun/vit/grå/svart. 49 Påslagsfördröjning finnas. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 7. Hantering brukare 50 Akustisk indikering av volymförändring, programbyte och svagt batteri finnas. Den akustiska indikeringen kunna justeras i frekvens eller karaktär och styrka samt vara urkopplingsbar. Totalt uppnått börkravsavdrag Maximalt börkravsavdrag 84 Sida 3 av 3 Grav nedsättning

13 Prismall Grav nedsättning Anbudsgivaren fyller i de vita fälten Anbudsgivare Totalt 300 hörapparter Hörapparat Grav nedsättning (2%) av behovet Definition Produktnamn Artikelnummer Pris Vikt i % Tänkt årsförbrukning Kostnad BÖ SP Hörapparat 0 100, Totalt Total kostnad 0 Genomsnittligt pris per hörapparat Börkravsavdrag enligt kravspecifikation Utvärdingssumma Sida 1 av 1 Prisuträkning Grav

14 Produktgrupp Barn Anbudsgivare Pos 1 * SKALL-krav markeras med JA eller NEJ, BÖR-krav noteras med 0 (noll) om kravet ej uppfylls eller maxavdrag enligt kolumnen bredvid om kravet uppfylls. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag kronor Utvärdering Maxavdrag kronor Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * SKALL/ BÖR Krav programvara Minst två olika målförstärkningsmetoder finnas varav en är linjär och en är olinjär. 2 Aktuellt kompressionsförhållande synas. 3 Skall ta hänsyn till obehagsnivåer. 4 Skall ta hänsyn till ledningshinder. 5 Skall visa teknisk information om t.ex. hörapparat/kabelguide/batteriinformation/möjliga tillbehör/alternativa färger. 6 Skall visa lämpligt anpassningsområde. 7 Skall visa ansluten hörapparats serienummer. 8 Skall visa föreslagna akustiska parametrar. 9 Skall visa resultat av återkopplingstest. 10 Återkopplingstestet kunna avbrytas under testets gång. 11 Förstärkningsvärdet visas i varje justerbart frekvensband. 12 Programmeringsguide finnas. 13 Skall visa när kontakten mellan hörapparat och programmeringsenhet är bruten. 14 Finjusteringsguide finnas. 15 Skall kunna ångra senast utförd justering. 16 Skall akustiskt demonstrera val av indikationssignaler bör 1. Signalbehandling Anpassningsalgoritm för barn finnas. Minst ett automatiskt program som tar hänsyn till olika ljudmiljöer/variationer i ljudmiljön finnas. 20 Riktverkan finnas i olika karaktärer. 21 Adaptiv riktverkan eller likvärdig lösning finnas. 22 Dynamikkompression finnas. Brukarvänlig individuell bruksanvisning med hörapparatens programinställningar/kontroller bör vara möjlig att skriva ut. Programvaran i signalbehandling ta hänsyn till användarens ålder. Det vara möjligt att justera för olika ljudmiljöer specifikt var för sig i det automatiska programmet. Funktion kunna ändras mellan de olika karaktärerna i de manuella programmen. Sida 1 av 3 Barn

15 Produktgrupp Barn Hörapparaten ha minst 10 frekvensband. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via separat kontroll. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via ändring av förstärkning. Det vara möjligt att justera förstärkningen i minst 8 separata frekvensband var för sig. Fasvändande återkopplingsreduktion finnas i 26 hörapparaten, ej filtrering dvs. att förstärkningen reduceras i ett visst frekvensband för att hindra återkoppling. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 27 Bullerundertryckning utöver riktverkan finnas. 28 Bullerundertryckning utgöras av transientreduktion, vindbrusreduktion, lågnivåexpansion och någon form av spektral subtraktion. 5 bör Vindbrusreduktion bör vara manuellt justerbar. 29 Utnivåbegränsning finnas. 30 Frekvenskomprimering/Frekvenstransponering dvs. förflyttning av frekvenskomponenter från ett högre till ett lägre frekvensområde bör finnas. bör Kommunikation mellan hörapparater Bilateral koordinering finnas i hörapparaten, dvs. manuell inställning av ena hörapparaten som överförs till den andra apparaten avseende volymkontroll och programbyte. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Bilateral synkronisering finnas i hörapparaten, dvs. automatiskt utbyte och synkronisering av information mellan två hörapparater avseende riktmikrofon, förstärkning, bullerundertryckning och återkopplingshantering. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 3. Dataloggning Datalogging finnas. 4. Anpassning under användning 5. Kommunikation med extern utrustning Trådlös digital mottagning (streaming) för mobiltelefon, TV och kommunikation i frisiktslinje vid undervisning, sammanträde och liknande finnas. 75 kr bör Registrering av total användningstid per dag/dygn, volymjustering samt användningstid per program finnas. Registrering av användningstid för de olika miljöerna i det automatiska programmet finnas. Digital mottagning (streaming) i relation till mikrofon bör vara manuellt justerbar var för sig. 36 Trådlös digital mottagning bör vara integrerad i hörapparaten. bör Telespole finnas fysiskt i hörapparaten. MT-balans vara manuellt justerbar. 38 DAI finnas fysiskt på hörapparaten. Sida 2 av 3 Barn

16 Produktgrupp Barn 6. Hörapparatens fysiska förutsättningar 39 Barnslangfäste finnas. 40 Minst 4 olika programplatser finnas. Det vara möjligt att välja antal aktiva program. 41 Hörapparaten kunna ha T, MT och DAI som aktiva programplatser samtidigt. Det vara möjligt att ställa in separata T, MT och DAI-läge. 42 Volymkontroll finnas fysiskt på hörapparaten. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 43 Programomkopplare finnas fysiskt på hörapparaten. 44 Hörapparaten kunna användas med icke laddbart batteri - brukaren själv kunna byta batteri utan verktyg. 45 Alla hörapparater i serien ha IP klassificering med värde minst Minst en hörapparat i serien bör ha IP klassificering med värde minst 57. bör 30 Hörapparaten utöver standardfärger t.ex. 47 beige/brun/vit/grå/svart finnas i färger som t.ex. röd, blå, grön, lila, olika metallicfärger. 48 Påslagsfördröjning finnas. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 7. Hantering brukare 49 Akustisk indikering av volymförändring, programbyte och svagt Den akustiska indikeringen kunna justeras i frekvens eller batteri finnas. karaktär och styrka samt vara urkopplingsbar. Visuell indikering av programläge och batteristatus bör finnas 50 fysiskt på hörapparaten. bör 5 5 bör Funktionen bör vara i- och urkopplingsbar. 51 Möjlighet till låsbart batterifack finnas. Totalt uppnått börkravsavdrag Maximalt börkravsavdrag 845 kr Sida 3 av 3 Barn

17 Prismall Barn Anbudsgivare Anbudsgivaren fyller i de gröna fälten Totalt 450 hörapparter Hörapparat Barn (3%) av behovet Definition Produktnamn Artikelnummer Pris Vikt i % Tänkt årsförbrukning Kostnad BÖ Barn Hörapparat 0 80, BÖ Barn P Hörapparat 0 20, Totalt Total kostnad 0 Genomsnittligt pris per hörapparat Börkravsavdrag enligt kravspecifikation Utvärdingssumma Sida 1 av 1 Prisuträkning Barn

18 Produktgrupp Extern HT Anbudsgivare Pos 1 Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag kronor Utvärdering Maxavdrag kronor Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * SKALL/ BÖR Krav programvara Minst två olika målförstärkningsmetoder finnas varav en är linjär och en är olinjär. 2 Aktuellt kompressionsförhållande synas. 3 1 bör Bör ta hänsyn till hörapparatvana. 4 Skall ta hänsyn till obehagsnivåer. 5 Skall ta hänsyn till ledningshinder. 6 2 bör In-situ audiometri bör kunna utföras direkt i programvaran. 7 Skall visa teknisk information om t.ex. hörapparat/kabelguide/batteriinformation/möjliga tillbehör/alternativa färger. 8 Skall visa lämpligt anpassningsområde. 9 Skall visa ansluten hörapparats serienummer. 10 Skall visa föreslagna akustiska parametrar. 11 Skall visa resultat av återkopplingstest. 12 * SKALL-krav markeras med JA eller NEJ, BÖR-krav noteras med 0 (noll) om kravet ej uppfylls eller maxavdrag enligt kolumnen bredvid om kravet uppfylls. Återkopplingstestet kunna avbrytas under testets gång. 13 Förstärkningsvärdet visas i varje justerbart frekvensband. 14 Programmeringsguide finnas. 15 Skall visa när kontakten mellan hörapparat och programmeringsenhet är bruten. 16 Finjusteringsguide finnas i programvaran. 17 Skall kunna ångra senast utförd justering. 18 Skall akustiskt demonstrera val av indikationssignaler bör 1. Signalbehandling Minst ett automatiskt program som tar hänsyn till olika ljudmiljöer/variationer i ljudmiljön finnas. 21 Riktverkan finnas i olika karaktärer. 22 Adaptiv riktverkan eller likvärdig lösning finnas. 23 Dynamikkompression finnas. Brukarvänlig individuell bruksanvisning med hörapparatens programinställningar/kontroller bör vara möjlig att skriva ut. Det vara möjligt att justera för olika ljudmiljöer specifikt var för sig i det automatiska programmet. Funktion kunna ändras mellan de olika karaktärerna i de manuella programmen. Det vara möjligt att utföra manuell justering på minst 2 innivåer. Sida 1 av 3 Extern HT

19 Produktgrupp Extern HT Hörapparaten ha minst 15 frekvensband. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via separat kontroll. Det vara möjligt att utföra manuell justering av kompressionsförhållandet via ändring av förstärkning. Det vara möjligt att justera förstärkningen i minst 9 separata frekvensband var för sig. Fasvändande återkopplingsreduktion finnas i apparaten, ej 27 filtrering dvs. att förstärkningen reduceras i ett visst frekvensband för att hindra återkoppling. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 28 Bullerundertryckning utöver riktverkan finnas Bullerundertryckning utgöras av transientreduktion, vindbrusreduktion, lågnivåexpansion och någon form av spektral subtraktion. 5 bör Vindbrusreduktion bör vara manuellt justerbar. Utnivåbegränsning finnas. Det vara möjligt att utföra manuell justering av utnivån. Frekvenskomprimering/Frekvenstransponering dvs. förflyttning av frekvenskomponenter från ett högre till ett lägre frekvensområde bör finnas. bör Kommunikation mellan hörapparater Bilateral koordinering finnas i hörapparaten, dvs. manuell inställning av ena hörapparaten som överförs till den andra apparaten avseende volymkontroll och programbyte. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. Bilateral synkronisering finnas i hörapparaten, dvs. automatiskt utbyte och synkronisering av information mellan två hörapparater avseende riktmikrofon, förstärkning, bullerundertryckning och återkopplingshantering. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 3. Dataloggning Datalogging finnas. 2 bör 4. Anpassning under användning Registrering av total användningstid per dag/dygn, volymjustering samt användningstid per program finnas. Registrering av användningstid för de olika miljöerna i det automatiska programmet finnas. Resultaten av dataloggingen bör kunna användas för att utföra justeringar direkt i dataloggningsbilden. Brukarbaserad inlärning bör finnas. Med detta avses adaptiv anpassning av hörapparatens volyminställning, baserad på brukarens justeringsmönster. bör 12 6 bör Funktionen bör vara i- och urkopplingsbar. 5. Kommunikation med extern utrustning Trådlös digital mottagning (streaming) för mobiltelefon, TV och kommunikation i frisiktslinje vid undervisning, sammanträde och liknande finnas. 75 kr bör Trådlös digital mottagning (streaming) bör vara integrerad i hörapparaten. bör 15 Digital mottagning (streaming) i relation till mikrofon bör vara manuellt justerbar var för sig. Sida 2 av 3 Extern HT

20 Produktgrupp Extern HT 40 Telespole finnas fysiskt i hörapparaten. MT-balans vara manuellt justerbar. 6. Hörapparatens fysiska förutsättningar 41 Hörapparaten levereras komplett med ljudslang och hörtelefon. 42 Det finnas minst 3 olika längder på ljudslang och minst 3 olika storlekar på domer. 43 Minst 4 olika programplatser finnas. Det vara möjligt att välja antal aktiva program. 44 Möjlighet att ställa in separata T-läge och MT-läge finnas. 45 Volymkontroll finnas fysiskt på hörapparaten. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 46 Programomkopplare finnas fysiskt på hörapparaten. 47 Hörapparaten kunna användas med icke laddbart batteri - brukaren själv kunna byta batteri utan verktyg. 48 Alla hörapparater i serien ha IP klassificering med värde minst Hörapparaten ha minst 4 valbara färger inom standardsegment t.ex. beige/brun/vit/grå/svart. 50 Påslagsfördröjning finnas. Funktionen vara i- och urkopplingsbar. 7. Hantering brukare 51 Akustisk indikering av volymförändring, programbyte och svagt batteri finnas. Den akustiska indikeringen kunna justeras i frekvens eller karaktär och styrka samt vara urkopplingsbar. Totalt uppnått börkravsavdrag Maximalt börkravsavdrag 675 kr Sida 3 av 3 Extern HT

21 Prismall Extern hörtelefon Anbudsgivaren fyller i de gröna fälten Anbudsgivare Totalt hörapparter Hörapparat Extern hörtelefon (17%) av behovet Definition Produktnamn Artikelnummer Pris Vikt i % Tänkt årsförbrukning Kostnad RITE Hörapparat 0 75, RITE P Hörapparat 0 25, Totalt Total kostnad Genomsnittligt pris per hörapparat Börkravsavdrag enligt kravspecifikation Utvärdingssumma Sida 1 av 1 Prisuträkning Extern HT

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson Kvalitetsredovisning SPM 2006 Auditiv miljö Hörselteknik och akustik i specialskolan Arne Gustafsson Författaren och Specialskolemyndigheten. Detta är en rapport inom Specialskolemyndighetens kvalitetsredovisningsplan

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Senast uppdaterad: torsdag den 24 maj 2012 Generellt (2010-09-21) Hur får jag ut en x-dagrapport snabbt och enkelt utan att lämna kassarutinen? Svar (MN): Lägg in start

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Bruksanvisning Innehåll Compact Rolltalk grundpaket innehåller:... 3 Produktöversikt... 4 Kom igång... 7 Laddning och strömförsörjning... 7 Anslutning till elektrisk rullstol...

Läs mer

Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7

Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7 Schemalätt 5.0 Schemaläggningsprogram för Windows 95/98/2000/NT/XP/W7 Copyright 1996-2012 Sida 1 Nionde utgåvan (September 2007) Copyright 1996-2012 All rights reserved Textförfattare: Jens Ulf och Sylve

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer