SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden"

Transkript

1 SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador på tio år Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen SLUTA TA RISKER MED VATTNET!

2 Ledare PETER KNUTSSON Om alla gör rätt och det ändå blir fel krävs samsyn och samråd Samarbete är inget nytt i byggbranschen. Utan det skulle vi inte kunna bygga eller renovera ett enda hus. Precis som på fotbollsplanen är samspelet väl så viktigt som individuella prestationer, men tyvärr brister det alldeles för ofta. Följden blir att alla yrkesgrupper kan sköta sina uppgifter perfekt, men ändå blir det fel i slutänden. Våtrumsväggen är en annan skärningspunkt mellan flera yrkesgrupper. Hur ofta är inte vi VVS-are tvungna att borra och skruva för att montera utrustning på ett säkert sätt? När det börjar läcka heter det man inte får göra hål i tätskiktet. Följen blir att alla inblandade lägger skulden på varandra. Så kan det inte fortsätta. Det måste finnas samsyn på hur en vägg ska vara konstruerad. Alla inblandade är beroende av att kunden blir nöjd och får rätt funktion, till exempel att stödhandtaget i duschen klarar belastningen om man tappar balansen. Utan att väggen deformeras och börjar läcka. Det finns tyvärr många fler exempel på någon annan-mentalitet, vilket inbegriper försäkringsbolagen. Hur många gånger har de inte i efterhand klandrat dåliga konstruktioner? Med facit i hand så är det väldigt enkelt. Utvecklingen av Säker Vattens våtrumsvägg är ett tydligt trendbrott. Säker Vatten fick förtroendet av SBUF att leda ett gränsöverskridande utvecklingsprojekt. I arbetsgruppen medverkade fyra av landets största byggföretag och flertalet försäkringsbolag. Alla bidrog med åsikter och erfarenheter, alla ställer upp bakom slutresultatet. Ingen vet om det här är den perfekta våtrumsväggen. Men genom att det finns en samsyn så kan vi tillsammans dra lärdomar och finslipa konstruktionen. Gruppen bakom väggen ska arbeta vidare med andra frågor. Från Säker Vatten är önske målet en standardiserad konstruktion av schakt, så att VVS-företagen på förhand vet vad som väntar och har rätt förutsättningar att följa branschreglerna. Min förhoppning är att den nya andan sprider sig ut på arbetsplatserna. Visst har vi samråd, men vi kan bli bättre, mycket bättre, på att hitta gemensamma lösningar och underlätta för varandra. Om vi inom VVS bjuder till och gör arbetet lite enklare för snickare, golvläggare, plattsättare och elektriker, får vi tillbaks passningar från dem som underlättar vårt arbete och gör slutresultatet så mycket bättre. Om vi utvecklar en gemensam syn inom viktiga områden och blir bättre på samråd, med varandra och med kunden, så kommer vi tillsammans att skapa så mycket bättre hus. Med tanke på det växande renoveringsbehovet till följd av att miljonprogrammet passerar sin tekniska livslängd så har vi ändå jobb så det räcker. S 6 10 kubikmeter vatten sprutade ut i den nybyggda enheten på Sundsvalls sjukhus. Vattenläcka påverkade beredning av cellgifter n Landstinget i Västernorrland bygger en ny enhet i Sundsvall för beredning av cellgifter. I juni drabbades bygget av omfattande vattenskador när en sprinklerröt sprang läck kubikmeter vatten sprutade ut i lokalerna under natten. Vattnet rann ut i hela avdelningen och genom trossbotten till ett omklädningsrum på våningen under. Skadorna blev så omfattande att bygget blev fördröjt. Enligt landstinget handlade det om skador för tals kronor. Enheten ska bereda cytostatika för alla sjukhus i länet. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel för behandling av framför allt cancer. Dessa kallas även cellgifter. Beredningen är en anpassning av läkemedlet för den enskilde patienten och sker under extremt kontrollerade former. Nu har enheten blivit försenad på grund av läckande vatten. Vinterkyla ökar skadorna med 30% n En kall vinter ökar antalet vattenskador med 30 procent. Det visar färsk statistik från Trygg-Hansa. Försäkringsbolaget har samkört sin egen statistik över anmälda vatten skador med väderdata från SMHI för de fem senaste åren. Under de kalla vintrarna 2010 och 2011 ökade vattenskadorna med 30 procent jämfört med de relativt milda vintrarna 2007 och Den vanligaste skadan till följd av kyla är sönderfrusna vattenledningsrör. Kraften i en ispropp spränger vilket rör som helst. Tappvattenrör är ofta dolda i golv och väggar och de står under högt tryck. När ett sådant rör brister rinner det ut mycket vatten med allvarliga skador som följd, säger Håkan Franzén, specialist på hus- och hemförsäkringar på Trygg-Hansa. Branschregler Säker Vatteninstallation innehåller regler för Frysskadesäker förläggning av tappvatten- och värmeledning som klarar även en sträng vinter. ISTOCKPHOTO Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Missa inte nya säkervatten.se! 2 SÄKER VATTEN #2/12

3 NCC är en av de första som använder Säker Vattens våtrumsvägg i äldreboendet kv. Vitsippan i Oxelösund. NCC först ut med nya våtrumsväggen NCC har satt Säker Vattens våtrumsvägg i produktion. 37 lägenheter på ett äldreboende i kvarteret Vitsippan i Oxelösund får väggar som klarar borrning och skruvning Vi föreslog väggen och NCC nappade, berättar Kent Olsson på YIT i Nyköping. Anledningen till förslaget var ett tidigare projekt där våtrumsväggarna innehöll ett stort antal kortingar för att ge stadga åt allt som måste skruvas upp i ett badrum anpassat för äldre Vi fick en massa onödigt jobb med att mäta fram var kortlingarna satt. Därför föreslog vi Säker Vattens konstruktion med en vägg där man kan skruva överallt, säger Kent Olsson. NCC:s projektledning såg fördelarna och att konstruktionen testats med bra resultat på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Beslutet blev att slopa kortlingarna och gå på Säker Vattens linje med en 15 mm plywoodskiva över hela väggen. När vår tidning besökte arbetsplatsen var flertalet våtrumsväggar på plats, några av dem helt färdiga med plastmatta som tätskikt och kakel. Konstruktionen får högsta betyg av snickarna. Den går minst lika snabbt att bygga som en vanlig vägg med kortlingar. Dessutom blir den väldigt stabil, säger arbetsledaren Per Sjöholm. Säker Vattens konstruktion kom även till användning i köken. En av väggarna kläddes med 15 mm plywood för att ge stadga och förenkla uppsättningen av köksinredningen. Den här väggen gör det enklare för alla. För oss, elektrikerna och VVSmontörerna, säger snickaren Jimmy Andersson. Säker Vattens våtrumsvägg förenklar jobbet för alla, tycker Jimmy Andersson. Väggen är riktigt stabil, konstaterar Per Sjöholm. Det är en av väggarna i badrummen som byggts enligt Säker Vattens konstruktion. Man var tvungen att göra en förändring för att uppfylla andra krav. Bakom väggen finns ett schakt. För att klara brandskyddskraven har väggens baksida klätts med gips. Om NCC:s snickare i Oxelösund får bestämma kommer de i fortsättningen bygga våtrumsväggar enligt Säker Vattens metod. S Noterat Säker Vatten viktig i bostadsrätter Vem har ansvaret för vattenskador i en bostadsrättsförening? Konsumenternas försäkringsbyrå har utrett vem som har ansvar för vad. Här är resultaten: Bostadsrättsföreningen är ansvarig för alla vattenledningsskador. Föreningen bör stå för samtliga kostnader, även för eventuella ålders avdrag. Detta gäller oavsett om läckan finns i eller utanför lägenheten. Som vattenledning definieras en ledning under tryck. Däremot har bostadsrättsinnehavaren ansvaret för avloppsledning och vattenburen golvvärme i lägenheten, för läckande armaturer samt för läckor genom yt- och tätskikt i t ex badrum. Om läckande vatten sprider sig till andra lägenheter, t ex att vatten rinner ned till grannen genom trossbotten, kan ansvaret vara gemensamt för alla inblandade lägenhetsinnehavare och föreningen. Det gäller med andra ord att föreningen och de boende är rätt försäkrade och att alla åtgärder som rör vatten och avlopp är fackmannamässigt utförda. Vilket enligt försäkringsvillkoren är detsamma som kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Skador orsakade av felaktigt utförda installationer kan leda till sänkta ersättningar, vilket i ett flerfamiljhus kan bli mycket kännbart. S Vem som är ansvarig för vattenskador i bostadsrätter, beror på var det läcker. Fyra anställda drabbade av vattenläcka n Serveringen Wasastugan i Mora tvingas hålla stängt resten av året på grund av en omfattande vattenskada. Den nuvarande ägaren köpte serveringen för två år sedan. I början av oktober upptäckte han att det stod vatten på golvet. Han torkade upp det, men strax därefter var det lika blött. Då började han lyssna och hörde att det rann vatten under golvet. Han tittade på vattenmätaren som snurrade snabbt. Efter att vattnet stängts av kontrollerade han lokalerna och upptäckte omfattande vattenskador på golv och väggar. Skadan orsakades av ett läckande rör under golvet. Betonggolvet måste bilas upp och reparationerna blir så omfattande att serveringen måste hålla stängt resten av året. Fyra anställda berörs an stängningen. ISTOCKPHOTO SÄKER VATTEN #2/12 3

4 Branschregler Branschreglerna har minskat vattenskador med procent Min bedömning är att läckage från rörinstallationer har minskat med procent under de senaste tio åren, säger Kjell-Åke Henriksson på JM. uppföljningar av läckor i nybyggnation. Bara i ett av de undersökta fallen var orsaken materialfel. I övrigt handlade det om felaktigt montage. Ofta hade man varken följt gällande regler eller tillverkarnas anvisningar. Landets auktoriserade VVS-företag stoppar vattenskador med många miljoner kronor varje år. Det visar erfarenheter från ett av landets ledande byggföretag. Läckor från rörinstallationer har minskat med procent jämfört med för tio år sedan, säger Kjell-Åke Henriksson, installations- och energiansvarig för JM. Branschregler Säker Vatteninstallation och auktorisation av VVS-företag tillkom efter att den stora vattenskadundersökningen 2002 visat att vattenskador i svenska bostäder kostar fem miljarder kronor om året. Skadorna berodde bland annat på brister i utförande, metoder och material. Sedan dess har skadorna ökat. Enligt den senaste undersökningen 2011 är kostnaderna uppe i tio miljarder kronor. Mer än hälften betalas av fastighetsägarna, resten av försäkringsbolagen. Därför finns anledning att fråga sig om branschregler och auktorisation har någon effekt. Här syns resultat Förra årets undersökning pekar på två stora orsaker till ökningen. Dels har två stränga vintrar orsakat omfattande frysskador, dels blir renoveringsbehovet i miljonprogrammets villor och lägenheter allt mer akut. Pensionsmässiga VVSinstallationer läcker. Säker Vatteninstallation började gälla Branschreglerna har bara effekt på nybyggen och renoveringar utförda sedan dess, under förutsättning att reglerna följs. JM gjorde i början av 2000-talet egna Kräver auktorisation JM införde förbud mot vissa produkter, där montagefel var utbredda, och tog fram en egen kravspecifikation på utförande inklusive projektering. Sedan kom Säker Vatten igång. Det var precis vad vi hade efterlyst, säger Kjell- Åke Henriksson. JM bestämde direkt att alla rörentreprenörer skulle följa branschregler Säker Vatteninstallation. Till en början var de auktoriserade företagen för få för att kräva auktorisation av rörentreprenörerna, men det ändrade sig med tiden. Säker Vatten har nu funnits i sju år och auktoriserade VVS-företag finns över hela landet. När Säker Vatten var etablerat, beslutade vi att bara auktoriserade VVS-företag får handlas upp. Det ligger som krav i vårt verksamhetssystem och är en punkt i våra beställningsmallar för rörentreprenader, säger Kjell-Åke Henriksson. JM kräver även att konsulter som arbetar med rörtekniska installationer ska vara insatta i branschregler Säker Vatteninstallation. Vad som återstår är att mer officiellt få in projektörerna i systemet. Men gör Säker Vatteninstallation någon nytta? Så här svarar Kjell-Åke Henriksson på JM: Min bedömning är att läckage från våra rörinstallationer minskat med procent jämfört med för tio år sedan. Idag är vattenläckor orsakade av produkt- eller JM sätter våtrumsväggen i produktion Byggföretaget JM blir först med att sätta Säker Vattens våtrumsvägg i produktion. Konstruktionen har förts in i våra projekteringsanvisningar, bekräftar Allan Rasmussen, projekteringschef hos JM. Först ut att använda konstruktionen blir JM i Skåne. Ulf Persson är produktionschef för JM Syd. Vi har påbörjat ett projekt där Säker Vattens våtrumsvägg ska användas, säger han. JM fanns med i referensgruppen när väggen utvecklades, tillsammans med PEAB, NCC och Skanska. Den nya våtrumsväggen bygger på erfarenheter från fältet. För oss är det ingen ny konstruktion. Vi har byggt liknande väggar i våtrum i både lägenheter och småhus. JM har tidigare använt en liknande konstruktion för våtväggar mot yttervägg. Skillnaden mot Säker Vattens konstruktion är större centrumavstånd mellan reglarna och en tjockare 21 mm plywood. För Säker Vatten-väggen gäller centrumavstånd 450 mm och 15 mm plywood. Vår erfarenhet är att det blir rationellt med en heltäckande plywoodskiva istället för kortlingar på olika ställen. Allt blir en enda kortling och man får en stabil vägg, säger Ulf Persson. Men den viktigaste skillnaden är att Säker Vatten-väggen är testad i full skala vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Rätt byggd håller den tätt även om man borrar och skruvar för infästningar i våtzon 1. 4 SÄKER VATTEN #2/12

5 Våtrumsväggen Fredrik Runius förklarar en konstruktionsdetalj för Björn Christiernsson under inspelningen av hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Björn från TV utbildar snickare om Säker vattens våtrumsvägg Nu finns en utbildningsfilm om hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Om läraren verkar bekant, så heter han Björn Christiernsson och är mer känd som snickar-björn i TV4:as långkörare Äntligen Hemma. Konstruktion och provning av väggen har finansierats av SBUF, Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond. SBUF har även svarat för en film som avrapporterar projektet. Filmen är mer än en projektrapport, den är en utbildning i hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Den riktar sig i första hand till byggnadssnickare och andra som handgripligen behöver se hur väggen är konstruerad. En rutinerad aktör Men varför har Säker Vatten och SBUF anlitat en programledare, dessutom från ett program som åtminstone förr ansågs Bli inte förvånad om väggen dyker upp i Äntligen Hemma framöver Fredrik Runius, projektansvarig uppmuntra folk med tummen mitt i handen till missriktade stordåd. Det enkla svaret är att Björn är en duktig snickare och en rutinerad aktör inför kameran, svarar Fredrik Runius som är ansvarig för väggprojektet. Men det finns en baktanke med valet, vid närmare eftertanke två. Valet av lärare understryker att Säker Vatten är genomtänkt och viktigt, annars anlitar man inte en känd programledare. Vidare skadar det inte att landets främsta byggprogram får djupare kunskap om Säker Vatteninstallation. Bli inte förvånad om väggen dyker upp i Äntligen Hemma framöver, säger Fredrik Runius. Tipsa kolleger om filmen I så fall blir det andra gången denna höst. Först med att presentera väggen var Arga snickaren Anders Öfvergård som använde konstruktionen Nybyggarna i Kanal 5. På sitt vanliga direkta sätt berättade han om väggen och slog fast att det är så här man bygger väggar i våtrum så att det går att skruva i dem. Utbildningsfilmen om väggen finns på Youtube.se. Sök efter Säker Vattens våtrumsvägg. Skicka länken till alla du känner som borde veta hur en bra våtrumsvägg ska vara konstruerad, uppmanar Fredrik Runius. S Titta på filmen direkt på din telefon. n Skanna av QR-koden med en QR-läsare som du laddar hem gratis från AppStore eller Google Play. SÄKER VATTEN #2/12 5

6 Arga snickaren Även vi snickare borde vara auktoriserade. Det visar att man kan sitt jobb och vet vad som gäller, säger Anders Övergård till sin auktoriserade VVS-kollega Andreas Björn. Arga snickaren: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden. Det anser Anders Öfvergård, mer känd som Arga snickaren. Vi undviker problem genom att bryr oss om varandra och om kunden, säger han. Arga snickaren sticker ut i mängden av byggprogram i teve. Inte bara för inriktningen på relationer eller för att objekten i andra sammanhang skulle kallas hopplösa. Här står hantverkskunnandet och funktionen i centrum. Det ska fungera, det ska gå att städa och det vi bygger ska hålla, förklarar han. Anders driver en byggfirma och tar mellan inspelningarna på sig vanliga uppdrag. Fast han uttrycker det lite annorlunda: Vi bygger hela tiden, med eller utan kameror. Oavsett vilket så är målet att kunden får ett bra resultat och att allt är klart när vi åker därifrån. Säker Vatten sponsrar Säker Vatten är en av sponsorerna bakom Arga snickaren och den pågående serien Nybyggarna. Tittarna får följa hur sex missbrukaren får en nystart genom att bygga sina egna rum. Råvaran är ett äldre hus med fyra väggar och tak. Det är i princip ett nybygge och som exempel dras nya rör ända från anslutningspunkterna för vatten och avlopp. 6 SÄKER VATTEN #2/12

7 Arga snickaren Den här ryggen har alla som tittar på Arga snickaren och Nybyggarna i Kanal 5 sett åtskilliga gånger. Vi installerar enligt branschreglerna och lämnar intyg om en Säker Vatteninstallation, säger Andreas Björn. Arga snickaren med bestämda steg för ett av sina många och djupa samtal inför tevekameran. Den delen görs av Andreas Björn från VVS Vision AB, auktoriserat av Säker Vatten. Även vi snickare borde vara auktoriserade. Det visar att man kan sitt jobb och vet vad som gäller, säger Anders. Rätt viktigare än lågpris Som känd snickare får han ofta stå till svars för hantverkarnas brister. Den vanligaste kritiken är att hantverkare inte kommer när de lovar, att de försvinner mitt under jobbet och aldrig blir klara i tid. Och att det slarvas. Det viktiga för kunden är att jobbet blir gjort på rätt sätt och i tid, säger Anders. Visst hamnar han i prisdiskussioner. Det måste varje hantverkare lära sig att hantera. Bra jobb tar en viss tid och för det måste vi våga ta betalt, säger han och understryker att ett bra planerat och väl utfört arbete i längden blir billigare för kunden. Alla tjänar på samordning Det kan tyckas motsägelsefullt med ett teveprogram där man på bara fyra dagar bygger om, renoverar och inreder. Enligt Anders är hemligheten byggsamordning och att de olika yrkesgrupperna respekterar varandra. Byggsamordning behöver inte vara krångligare än att man snackar ihop sig på fikarasten. Om jag tänker på att det ska fungera för rörmokaren och han tänker på oss andra, så blir det bättre för alla. Berätta att det finns risk för vattenskador om du gör som kunden vill. Kunden anlitar kanske någon annan men om några år så får han en skada. Anders Öfvergård, arg snickare. Lika viktigt är att kunden är delaktig och informerad. Vilket inte betyder att kundens ord är lag. Tvärtom innebär respekt för kunden att man säger ifrån om den önskade åtgärden inte fungerar. Och förklarar konsekvenserna. Informera och dokumentera Berätta att det finns risk för vattenskador om du gör som kunden vill. Kunden anlitar kanske någon annan men om några år så får han en skada. Så skapar du ett bra rykte, det finns ingen bättre marknadsföring än mun-mot-munmetoden. Dokumentera jobben, helst med bilder, så att kunden vet vad som är gjort och hur. Vilket ligger i linje med Säker Vattens regler om att skriva intyg och avvikelserapport Men att skriva avvikelser är enligt Anders den sista utvägen. Grundregeln är att jobb ska utföras på rätt sätt, med beprövade metoder och material enligt reglerna. Slutligen ett tips om hur man underlättar umgänget med kunden. Utse en ansvarig som tar alla diskussioner med kunden. Jag ger kunden ett block för att skriva upp frågor. Jag tar det med respektive hantverkare och återkopplar till kunden, säger Anders Öfvergård. Han är inte arg utan bryr sig om att jobben fungerar och att kunden blir nöjd. Utan att man slösar en massa tid till ingen nytta. S SÄKER VATTEN #2/12 7

8 Medlemsmöte i Växjö Det finns mycket att vinna på att utvidga Säker Vatteninstallation till konsulter och projektörer, ansåg deltagarna på mötet i Växjö. Dyrköpt läxa att inte samråda med kunden Tänk dig för innan du offererar en installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Uppmaningen riktade Säker Vattens vd Thomas Helmerson till deltagarna på medlemsmötet i Växjö, ett av 29 som genomfördes under hösten över hela landet. Det var bara ett av flera viktiga ämnen som avhandlades vid träffarna. Men kanske var det punkten som fick flest att hoppa till. Bakgrunden är följande: Ett auktoriserat VVS-företag offererade en installation i ett badrum för kronor inklusive moms. I offerten stod att arbetet skulle göras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Tvingades bygga om Jobbet gjordes och en avvikelserapport upprättades som varnade för att anslutningen till befintlig vattenledning skett med en s.k. ROT-koppling inne i väggen, vilket inte är förenligt med branschreglerna. Kunden ifrågasatte inte avvikelsen, men sparade intyget. Efter en tid skulle villan säljas och vid överlåtelsebesiktningen frågade besiktningsmannen efter kvalitetsdokument. Han läste intyget och konstaterade att arbetet inte hade utförts enligt branschregler Säker Vatteninstallation trots att det var offererat. Entreprenören hade inget annat val än att bygga om badrummet för ett mångdubbelt större belopp än vad åtgärden ursprungligen hade kostat, berättade Thomas Helmerson. Lösningen: Följ lagen Det här visar faran med att slentrianmässigt utlova att arbetet ska utföras enligt branschreglerna. Det gäller att tänka till redan i offerten. Men det finns tid att korrigera misstag. Metoden är att följa Konsumenttjänstlagen. Enligt lagen ska entreprenören samråda med kunden när nya förutsättningar framkommer. Kunden ska informeras och få alternativen presenterade för sig, förklarade Thomas Helmerson. I det här fallet hade alternativet varit ett betydligt mer omfattande jobb till en helt annan prislapp. Därefter var det upp till kunden att välja: Ett intyg med avvikelse eller en installation helt enligt branschreglerna. Kunden ska bestämma Kom ihåg, det är alltid kunden som ska fatta beslutet, uppmanade Thomas Helmerson. Den nya överenskommelsen ska dokumenteras. Vid större uppdrag är det säkrast att även låta kunden godkänna med en signatur. Det beskrivna fallet är hämtat från verkligheten. Om entreprenören haft samråd med kunden, hade man sluppit tvisten med dyra efterräkningar och eventuellt fått ett mer omfattande uppdrag. Istället för högre intäkter blev det kännbara kostnader. S 8 SÄKER VATTEN #2/12

9 Antalet auktoriserade VVS-företag har passerat av dem är enmansföretag. Till den gruppen hör Patrik Grotmark som driver Ryds VVS. Det är inget alternativ att stå utanför auktorisationen, säger han. Medlemsmöte i Växjö Det är vi själva som måste marknads föra Säker Vatten Patrik var tidigare verksamhet i ett VVSföretag på västkusten. När han flyttade till det innersta av Småland och startade sitt nuvarande företag, valde han att bli auktoriserad per omgående. Vilket var tur. Mitt första större uppdrag var en nybyggd villa där husfabrikanten krävde Säker Vatteninstallation, säger Patrik Grotmark. Ryd är ett litet samhälle i Tingsryds kommun med invånare. I samhällen av den här storleken är ryktet många gånger viktigare för hantverkare än ett auktorisationsmärke. Om jag gör bort mig så skulle jag inte kunna visa mig i samhället, konstaterar han. Det är många verksamma på liknande orter som har samma erfarenhet och därför väljer att avstå från auktorisationen. Vilket Patrik Grotmark har viss förståelse för. Det blir lite krångligare och mer papper, särskilt på ROT-jobb. Men det byggs faktiskt nya hus även i Ryd och då vill jag vara med, säger han. Dessutom anser han att det handlar om yrkets status. Det blir svårare för branschens undervegetation om seriösa företag är auktoriserade och levererar bra jobb Det är vi själva som måste marknadsföra Säker Vatteninstallation, säger Patrik Grotman som är den ende VVS-företagaren i Ryd. enligt branschens regler. Auktorisationen lägger ribban som skiljer på fackmän från dem som inte bryr sig. En återkommande synpunkt är att Säker Vatten borde marknadsföras hårdare. Det håller Patrik med om, men pekar också på att den bästa marknadsföringen sker i mötet med kunden. Det är då som kunderna blir medvetna om skillnaden. Det gäller att vi själva marknadsför Säker Vatten, säger Ryds ende VVSinstallatör som har auktorisationens logga på bil och fakturor, lämnar intyg och bär branschlegitimationen väl synlig. S Godkänt i Växjö för godkända VVS-konsulter Vad blir nästa steg i utvecklingen av Säker Vatteninstallation? Vi diskuterar en liknande modell för konsulter och projektörer. Arbetsnamnet är godkänd VVSkonsult, avslöjade Säker Vattens VD Thomas Helmerson vid ett möte ordnat av Energikontor Sydost i Växjö. På plats fanns ett femtontal VVSkonsulter, flera av dem från ett av regionens ledande konsultbolag FLK Konsult. Inga protester hördes, utan tvärtom positiva tongångar. En av dem som såg behovet av att utveckla Säker Vatteninstallation var Rolf Andersson, besiktningsman på KFAR Konsult. Vi måste hålla den här frågan aktuell hela tiden och det måste fungera hela vägen från projektering till montering. Visst pratas det om Säker Vatten, men det måste vara mer än ett märke. Som besiktningsman har han åtskilliga gånger sett effekterna av att en länk i kedjan inte håller måttet. Grunden är ansvarskännande montörer som alla håller stilen, men anläggningarna måste också vara konstruerade så att montörerna har förutsättningar att göra bra jobb, säger Rolf Andersson. Visst är det bra med besiktningar, men han konstaterar att inte ens den mest nitiske besiktningsman kan upptäcka allt. Bäst för alla parter är att branschregler Säker Vatteninstallation följs från början till slut. Samtidigt har det blivit bättre på senare år, understryker han. Säker Vatteninstallation gör med andra ord nytta och därför finns mycket att vinna på att utvidga systemet till konsulter och projektörer, så att alla har siktet inställt åt samma håll. S SÄKER VATTEN #2/12 9

10 Våtrumsväggen Säker Vattens nya våtrumsvägg är framtagen tillsammans med byggare, installatörer och försäkringsbolag. Väggen är ett trendbrott inom byggande Utvecklingen av Säker Vattens våtrumsvägg är ett trendbrott i byggbranschen. Det anser Claes Dalman som var PEAB:s representant i arbetsgruppen. Det är första gången som byggare, installatörer och försäkringsbolag angriper ett problem tillsammans, säger han. Byggföretagen driver sedan många år branschgemensamma utvecklingsprojekt med finansiering från Sveriges byggindustriers utvecklingsfond, SBUF. Det som vi kommer fram till brukar också bli genomfört. Det är sällsynt att någon hoppar av, säger Claes Dalman Så långt är utvecklingen av våtrumsväggen inget nytt. Trendbrottet ligger i arbetsgruppens sammansättning och i synnerhet att försäkringsbolagen tog en så aktiv del i arbetet. Försäkringsbolag brukar inte vilja ta ställning till tekniska lösningar. De avvaktar tills konstruktionen finns i produktion och kommer med kritiken om och när försäkringsskador visar sig. Det är högst ovanligt att försäkringsbolagen är med från början på det här sättet. Det är en trygghet för oss och våra kunder, säger Claes Dalman. Han ser gärna fler utvecklingsprojekt av det här slaget, i synnerhet kring knepigare frågeställningar som kräver olika kompetenser. Våtrumsväggen är ett typiskt exempel på ett problem som länge bollats runt utan att hela branschen satt ned foten. Förrän nu. Gruppen bakom våtrumsväggen ska arbeta vidare och det finns flera idéer om vad som ska avhandlas. Claes Dalman ser gärna att arbetssättet vidgas till andra områden och pekar på fasader som ett exempel. PEAB är ett av byggföretagen som står bakom Säker Vattens våtrumsvägg. Information om väggen har gått ut i hela organisationen, men företaget har en decentraliserad organisation där mycket av ansvaret ligger hos ledningen i respektive projekt. Än så länge är konstruktionen frivillig. Den bygger på metoder som vi redan använder och är så väldokumenterad att konceptet säljer sig själv, anser Claes Dalman på PEAB. S 10 SÄKER VATTEN #2/12

11 Uppmaning till VVS-konsulter: Dokumentera avvikelser redan i projekteringen Beställare och arkitekterna måste bli mer lyhörda för kraven som ett vattensäkert byggande ställer. Förr hade arkitekterna större förståelse för det tekniska. Dagens arkitekter är mer av designers som prioriterar hur det ser ut, säger Tord Ekberg, VVS-konsult på Jarl Magnusson AB i Stockholm. Av det skälet uppskattar han att arbeta med industrin, som för närvarande är hans största uppdragsgivare. För industrin är det viktigast att installationerna fungerar, håller och är säkra. Det finns en stor förståelse för kraven som ställs av Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg. Det är svårare när det gäller bostäder och lokaler. Det är inte bara arkitekternas fel, hela tidsandan är att prioritera ytan. Allt som uppfattas om fult ska helst döljas och fällas in. Som vattenledningsrör, blandare och toacisterner. Enligt branschreglerna ska dolda installationer fällas in i vattentäta skåp med skvallerrör. Luckor till dessa skåp får trendkänsliga arkitekter att skifta ansiktsfärg. VVS-konsulterna spelar en viktig roll för att Säker Vatteninstallation ska komma in redan från början. Branschregler Den enskilde VVS-installatören har inte mycket att säga till om när allt redan är bestämt i projekteringen, konstaterar Tord Ekberg. Därför måste Säker Vatteninstallation komma in redan från början. Här spelar VVS-konsulterna en viktig roll. Byggherren har sällan några invändningar mot att Säker Vatteninstallation skrivs in i handlingen. Men det är inte säkert att konsekvenserna av det går fram. När projektet startar kan det bli en konflikt mellan arkitektens attraktiva idéer och branschreglernas krav. Vi måste påtala vid projektmötena om branschreglernas krav inte kan uppfyllas, anser Tord Ekberg. Protokollför invändningar Hans råd är att se till att invändningarna blir protokollförda och att alla redan från början är medvetna om att följden blir en avvikelserapport. VVS-montören ska inte tvingas ta det beslutet. I de flesta fall fungerar Säker Vatteninstallation bra i nyproduktion. Motstridiga intressen och avvikelser är desto vanligare i ROT-projekt. Här gäller det att tänka till när hela miljonprogrammet ska renoveras. Jag är övertygad om att miljonprogrammet kan renoveras på ett vattensäkert sätt. Med rätt standardiserade konstruktioner borde vi kunna utveckla bra lösningar i linje med Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg. S Besiktningsman efterlyser personligt ansvar och utbildning De auktoriserade VVS-företagen arbetar seriöst med branschreglerna och sköter sig i huvudsak bra. Det anser Peter Hjelmze, en av Säker Vattens besiktningsmän. Men det finns två problemområden, säger han. Peter Hjelmze arbetar med projektoch byggledning på ÅF. Dessutom är han besiktningsman för Säker Vatten och har reviderat en handfull auktoriserade VVS-företag. Företagen har högt ställda ambitioner och fungerande kvalitetsledningssystem. Men ändå brister det ibland. Vår tidning ringer upp när han är på hemväg från ett besiktningsuppdrag. Ett aktuellt fall som diskuterades visar de två vanligaste problemen. VVS-montören har gjort ett bristfälligt arbete. Rören är dåligt fixerade genom vägg till våtrum. Plattsättaren har satt tätskikt och kakel utan att reflektera att rören inte var fixerade, säger Peter Hjelmze. Montörens ansvar Första felet beror på VVS-montören. Han eller hon har lämnat efter sig en installation som inte följer branschreglerna. På vanlig svenska heter det slarv. Varje medarbetare måste ta ansvar för sitt arbete. Om montören inte förstår eller inte följer reglerna, så spelar det ingen roll hur bra företagets kvalitetssystem är. Enda sättet att råda bot på problemet är utbildning, utbildning och åter utbildning. Samt att insikten sprider sig till varenda medarbetare att branschlegitimation är ett bevis på innehavarens kompetens. Det gäller att leva upp till den. Branschreglerna gör nytta Nästa problem är samordningen mellan olika yrkesgrupper. Det blir extra tydligt i ett våtrum där VVS, plattsättare, golvläggare, snickare och elektriker tillsammans ska leverera ett bra resultat. Alla måste underlätta för övriga och sätta stopp om något blivit fel. I det här fallet begriper jag inte att plattsättaren valde att göra sitt jobb, trots att han borde förstå att det inte blir bra. I det här läget ska plattsättaren anmäla hinder, säger Peter Hjelmze. Som besiktningsman är hans uppgift att kontrollera att VVSföretagen följer regelsystemet för Säker Vatten och samtidigt ge råd om förbättringar. Säker Vatteninstallation gör nytta. Installationerna är generellt bättre idag än för tio år sedan. I våra egna projekt är det sällan vi har Det behövs mer utbildning och mer samråd, säger Peter Hjelmze som är en av Säker Vattens besiktningsmän. problem med VVS, summerar Peter Hjelmze. S SÄKER VATTEN #2/12 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Om fem år får bara auktoriserade VVS-företag försäkringsjobben Länsförsäkringar har påbörjat en revision av alla sina förtroendeentreprenörer och deras underentreprenörer. Ett av kraven är auktorisation för VVS-företag. Entreprenörerna möter våra kunder vid skador. De ska få bra bemötande och bästa tänkbara hjälp, säger Peter Bratt som är byggcontroller på Länsförsäkringar AB. I likhet med andra försäkringsbolag arbetar Länsförsäkringar med förtroendeentreprenörer. Det är betrodda byggföretag som relativt självständigt utför reparationer som täcks av försäkringen. De anlitar i sin tur underentreprenörer inom plattsättning, el, VVS, måleri och så vidare. Vår kvalitetssäkring sträcker sig till byggaren, men vi har inte haft kontroll på vilka de i sin tur anlitar, säger Peter Bratt. Byggarna ser i många fall till att underentreprenörerna uppfyller kraven. Som exempel har icke auktoriserade VVSföretag redan idag svårt att få försäkringsjobb, men Länsförsäkringar ser ändå en risk att okvalificerade underentreprenörer slinker med. Länsförsäkringar vill därför att hantverkarna har ett körkort för det hantverksyrke som de jobbar med. Högre status Nu startar revision av samtliga förtroendeentreprenörer och deras underentreprenörer. Ett pilotprojekt har genomförts som visar att de allra flesta är positiva till initiativet. Det handlar lika mycket om att höja statusen för hantverkarna. Enligt Peter Bratt har försäkringsjobb haft låg status, trots att det är en stor och jämförelsevis trygg marknad. Bara Om fem år är det bara auktoriserade VVS-företag som jobbar för oss, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar köper tjänster i samband med byggreparationer för cirka två miljarder kronor per år och sysselsätter tusen hantverkare varje dag, året runt. Vi vill arbeta med de skickligaste hantverkarna, för att skadorna ska bli fackmässigt åtgärdade så att kunderna blir nöjda och slipper nya skador, säger han. Kravet är auktorisation Vid revisionen vägs en mängd faktorer in. I förekommande fall är behörighet, auktorisation och liknande ett ovillkorligt Vi vill arbeta med de skickligaste hantverkarna, för att skadorna ska bli fackmässigt åtgärdade så att kunderna blir nöjda och slipper nya skador. Peter Bratt, Byggcontroller på Länsförsäkringar AB Besök nya { och följ oss på sociala medier krav. En annan viktig faktor är att företaget är ekonomiskt stabilt. Ingen tjänar på entreprenörer som går omkull. Det är inga pekpinnerevisioner, understryker Peter Bratt. Vi hjälper dem som är beredda att satsa att uppfylla kraven. Revisionerna kommer att ta några år, men senast om fem år ska arbetet vara slutfört i landets 23 Länsförsäkringsbolag. Då är det bara VVS-företag auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation som arbetar med försäkringsskador. Förutom att auktorisationen är den bästa tillgängliga kvalitetssäkringen ser Peter Bratt ytterligare en fördel med Säker Vatteninstallation. Länsförsäkringars entreprenörer ska ligga i spetsen och branschorganisationen håller dem uppdaterade vilket kan ses som en löpande vidareutbildning, säger han. twitter.com/sakervatten facebook.com/sakervatten youtube.com/sakervatten Text & bild: Janne Näsström. Tryck: Lenanders Grafiska 2012.

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation Säker Vatteninstallation Tidningen för dig som vill veta mer om Säker Vatteninstallation #1/15 domstol: Rätt att kräva auktorisation Kostnader på sikt viktigare än priset nu 148 år gammalt ROT-objekt renoveras

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS TEMA bostadsrätt TEMA: 11 extra sidor med nyttig läsning för bostadsrättsföreningar INNEHÅLL: Undersökning Arvoden i 12798 föreningar 48 Rätt vid vattenskada Juristen reder ut 52 Förening med IT-koll Vi

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 3 2008 TEMA energi: det föreningen behöver veta solvärme sänker kostnaderna l Individuell mätning l Test: värmekamera l Dyra styrsystem är det

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer