SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden"

Transkript

1 SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador på tio år Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen SLUTA TA RISKER MED VATTNET!

2 Ledare PETER KNUTSSON Om alla gör rätt och det ändå blir fel krävs samsyn och samråd Samarbete är inget nytt i byggbranschen. Utan det skulle vi inte kunna bygga eller renovera ett enda hus. Precis som på fotbollsplanen är samspelet väl så viktigt som individuella prestationer, men tyvärr brister det alldeles för ofta. Följden blir att alla yrkesgrupper kan sköta sina uppgifter perfekt, men ändå blir det fel i slutänden. Våtrumsväggen är en annan skärningspunkt mellan flera yrkesgrupper. Hur ofta är inte vi VVS-are tvungna att borra och skruva för att montera utrustning på ett säkert sätt? När det börjar läcka heter det man inte får göra hål i tätskiktet. Följen blir att alla inblandade lägger skulden på varandra. Så kan det inte fortsätta. Det måste finnas samsyn på hur en vägg ska vara konstruerad. Alla inblandade är beroende av att kunden blir nöjd och får rätt funktion, till exempel att stödhandtaget i duschen klarar belastningen om man tappar balansen. Utan att väggen deformeras och börjar läcka. Det finns tyvärr många fler exempel på någon annan-mentalitet, vilket inbegriper försäkringsbolagen. Hur många gånger har de inte i efterhand klandrat dåliga konstruktioner? Med facit i hand så är det väldigt enkelt. Utvecklingen av Säker Vattens våtrumsvägg är ett tydligt trendbrott. Säker Vatten fick förtroendet av SBUF att leda ett gränsöverskridande utvecklingsprojekt. I arbetsgruppen medverkade fyra av landets största byggföretag och flertalet försäkringsbolag. Alla bidrog med åsikter och erfarenheter, alla ställer upp bakom slutresultatet. Ingen vet om det här är den perfekta våtrumsväggen. Men genom att det finns en samsyn så kan vi tillsammans dra lärdomar och finslipa konstruktionen. Gruppen bakom väggen ska arbeta vidare med andra frågor. Från Säker Vatten är önske målet en standardiserad konstruktion av schakt, så att VVS-företagen på förhand vet vad som väntar och har rätt förutsättningar att följa branschreglerna. Min förhoppning är att den nya andan sprider sig ut på arbetsplatserna. Visst har vi samråd, men vi kan bli bättre, mycket bättre, på att hitta gemensamma lösningar och underlätta för varandra. Om vi inom VVS bjuder till och gör arbetet lite enklare för snickare, golvläggare, plattsättare och elektriker, får vi tillbaks passningar från dem som underlättar vårt arbete och gör slutresultatet så mycket bättre. Om vi utvecklar en gemensam syn inom viktiga områden och blir bättre på samråd, med varandra och med kunden, så kommer vi tillsammans att skapa så mycket bättre hus. Med tanke på det växande renoveringsbehovet till följd av att miljonprogrammet passerar sin tekniska livslängd så har vi ändå jobb så det räcker. S 6 10 kubikmeter vatten sprutade ut i den nybyggda enheten på Sundsvalls sjukhus. Vattenläcka påverkade beredning av cellgifter n Landstinget i Västernorrland bygger en ny enhet i Sundsvall för beredning av cellgifter. I juni drabbades bygget av omfattande vattenskador när en sprinklerröt sprang läck kubikmeter vatten sprutade ut i lokalerna under natten. Vattnet rann ut i hela avdelningen och genom trossbotten till ett omklädningsrum på våningen under. Skadorna blev så omfattande att bygget blev fördröjt. Enligt landstinget handlade det om skador för tals kronor. Enheten ska bereda cytostatika för alla sjukhus i länet. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel för behandling av framför allt cancer. Dessa kallas även cellgifter. Beredningen är en anpassning av läkemedlet för den enskilde patienten och sker under extremt kontrollerade former. Nu har enheten blivit försenad på grund av läckande vatten. Vinterkyla ökar skadorna med 30% n En kall vinter ökar antalet vattenskador med 30 procent. Det visar färsk statistik från Trygg-Hansa. Försäkringsbolaget har samkört sin egen statistik över anmälda vatten skador med väderdata från SMHI för de fem senaste åren. Under de kalla vintrarna 2010 och 2011 ökade vattenskadorna med 30 procent jämfört med de relativt milda vintrarna 2007 och Den vanligaste skadan till följd av kyla är sönderfrusna vattenledningsrör. Kraften i en ispropp spränger vilket rör som helst. Tappvattenrör är ofta dolda i golv och väggar och de står under högt tryck. När ett sådant rör brister rinner det ut mycket vatten med allvarliga skador som följd, säger Håkan Franzén, specialist på hus- och hemförsäkringar på Trygg-Hansa. Branschregler Säker Vatteninstallation innehåller regler för Frysskadesäker förläggning av tappvatten- och värmeledning som klarar även en sträng vinter. ISTOCKPHOTO Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Missa inte nya säkervatten.se! 2 SÄKER VATTEN #2/12

3 NCC är en av de första som använder Säker Vattens våtrumsvägg i äldreboendet kv. Vitsippan i Oxelösund. NCC först ut med nya våtrumsväggen NCC har satt Säker Vattens våtrumsvägg i produktion. 37 lägenheter på ett äldreboende i kvarteret Vitsippan i Oxelösund får väggar som klarar borrning och skruvning Vi föreslog väggen och NCC nappade, berättar Kent Olsson på YIT i Nyköping. Anledningen till förslaget var ett tidigare projekt där våtrumsväggarna innehöll ett stort antal kortingar för att ge stadga åt allt som måste skruvas upp i ett badrum anpassat för äldre Vi fick en massa onödigt jobb med att mäta fram var kortlingarna satt. Därför föreslog vi Säker Vattens konstruktion med en vägg där man kan skruva överallt, säger Kent Olsson. NCC:s projektledning såg fördelarna och att konstruktionen testats med bra resultat på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Beslutet blev att slopa kortlingarna och gå på Säker Vattens linje med en 15 mm plywoodskiva över hela väggen. När vår tidning besökte arbetsplatsen var flertalet våtrumsväggar på plats, några av dem helt färdiga med plastmatta som tätskikt och kakel. Konstruktionen får högsta betyg av snickarna. Den går minst lika snabbt att bygga som en vanlig vägg med kortlingar. Dessutom blir den väldigt stabil, säger arbetsledaren Per Sjöholm. Säker Vattens konstruktion kom även till användning i köken. En av väggarna kläddes med 15 mm plywood för att ge stadga och förenkla uppsättningen av köksinredningen. Den här väggen gör det enklare för alla. För oss, elektrikerna och VVSmontörerna, säger snickaren Jimmy Andersson. Säker Vattens våtrumsvägg förenklar jobbet för alla, tycker Jimmy Andersson. Väggen är riktigt stabil, konstaterar Per Sjöholm. Det är en av väggarna i badrummen som byggts enligt Säker Vattens konstruktion. Man var tvungen att göra en förändring för att uppfylla andra krav. Bakom väggen finns ett schakt. För att klara brandskyddskraven har väggens baksida klätts med gips. Om NCC:s snickare i Oxelösund får bestämma kommer de i fortsättningen bygga våtrumsväggar enligt Säker Vattens metod. S Noterat Säker Vatten viktig i bostadsrätter Vem har ansvaret för vattenskador i en bostadsrättsförening? Konsumenternas försäkringsbyrå har utrett vem som har ansvar för vad. Här är resultaten: Bostadsrättsföreningen är ansvarig för alla vattenledningsskador. Föreningen bör stå för samtliga kostnader, även för eventuella ålders avdrag. Detta gäller oavsett om läckan finns i eller utanför lägenheten. Som vattenledning definieras en ledning under tryck. Däremot har bostadsrättsinnehavaren ansvaret för avloppsledning och vattenburen golvvärme i lägenheten, för läckande armaturer samt för läckor genom yt- och tätskikt i t ex badrum. Om läckande vatten sprider sig till andra lägenheter, t ex att vatten rinner ned till grannen genom trossbotten, kan ansvaret vara gemensamt för alla inblandade lägenhetsinnehavare och föreningen. Det gäller med andra ord att föreningen och de boende är rätt försäkrade och att alla åtgärder som rör vatten och avlopp är fackmannamässigt utförda. Vilket enligt försäkringsvillkoren är detsamma som kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Skador orsakade av felaktigt utförda installationer kan leda till sänkta ersättningar, vilket i ett flerfamiljhus kan bli mycket kännbart. S Vem som är ansvarig för vattenskador i bostadsrätter, beror på var det läcker. Fyra anställda drabbade av vattenläcka n Serveringen Wasastugan i Mora tvingas hålla stängt resten av året på grund av en omfattande vattenskada. Den nuvarande ägaren köpte serveringen för två år sedan. I början av oktober upptäckte han att det stod vatten på golvet. Han torkade upp det, men strax därefter var det lika blött. Då började han lyssna och hörde att det rann vatten under golvet. Han tittade på vattenmätaren som snurrade snabbt. Efter att vattnet stängts av kontrollerade han lokalerna och upptäckte omfattande vattenskador på golv och väggar. Skadan orsakades av ett läckande rör under golvet. Betonggolvet måste bilas upp och reparationerna blir så omfattande att serveringen måste hålla stängt resten av året. Fyra anställda berörs an stängningen. ISTOCKPHOTO SÄKER VATTEN #2/12 3

4 Branschregler Branschreglerna har minskat vattenskador med procent Min bedömning är att läckage från rörinstallationer har minskat med procent under de senaste tio åren, säger Kjell-Åke Henriksson på JM. uppföljningar av läckor i nybyggnation. Bara i ett av de undersökta fallen var orsaken materialfel. I övrigt handlade det om felaktigt montage. Ofta hade man varken följt gällande regler eller tillverkarnas anvisningar. Landets auktoriserade VVS-företag stoppar vattenskador med många miljoner kronor varje år. Det visar erfarenheter från ett av landets ledande byggföretag. Läckor från rörinstallationer har minskat med procent jämfört med för tio år sedan, säger Kjell-Åke Henriksson, installations- och energiansvarig för JM. Branschregler Säker Vatteninstallation och auktorisation av VVS-företag tillkom efter att den stora vattenskadundersökningen 2002 visat att vattenskador i svenska bostäder kostar fem miljarder kronor om året. Skadorna berodde bland annat på brister i utförande, metoder och material. Sedan dess har skadorna ökat. Enligt den senaste undersökningen 2011 är kostnaderna uppe i tio miljarder kronor. Mer än hälften betalas av fastighetsägarna, resten av försäkringsbolagen. Därför finns anledning att fråga sig om branschregler och auktorisation har någon effekt. Här syns resultat Förra årets undersökning pekar på två stora orsaker till ökningen. Dels har två stränga vintrar orsakat omfattande frysskador, dels blir renoveringsbehovet i miljonprogrammets villor och lägenheter allt mer akut. Pensionsmässiga VVSinstallationer läcker. Säker Vatteninstallation började gälla Branschreglerna har bara effekt på nybyggen och renoveringar utförda sedan dess, under förutsättning att reglerna följs. JM gjorde i början av 2000-talet egna Kräver auktorisation JM införde förbud mot vissa produkter, där montagefel var utbredda, och tog fram en egen kravspecifikation på utförande inklusive projektering. Sedan kom Säker Vatten igång. Det var precis vad vi hade efterlyst, säger Kjell- Åke Henriksson. JM bestämde direkt att alla rörentreprenörer skulle följa branschregler Säker Vatteninstallation. Till en början var de auktoriserade företagen för få för att kräva auktorisation av rörentreprenörerna, men det ändrade sig med tiden. Säker Vatten har nu funnits i sju år och auktoriserade VVS-företag finns över hela landet. När Säker Vatten var etablerat, beslutade vi att bara auktoriserade VVS-företag får handlas upp. Det ligger som krav i vårt verksamhetssystem och är en punkt i våra beställningsmallar för rörentreprenader, säger Kjell-Åke Henriksson. JM kräver även att konsulter som arbetar med rörtekniska installationer ska vara insatta i branschregler Säker Vatteninstallation. Vad som återstår är att mer officiellt få in projektörerna i systemet. Men gör Säker Vatteninstallation någon nytta? Så här svarar Kjell-Åke Henriksson på JM: Min bedömning är att läckage från våra rörinstallationer minskat med procent jämfört med för tio år sedan. Idag är vattenläckor orsakade av produkt- eller JM sätter våtrumsväggen i produktion Byggföretaget JM blir först med att sätta Säker Vattens våtrumsvägg i produktion. Konstruktionen har förts in i våra projekteringsanvisningar, bekräftar Allan Rasmussen, projekteringschef hos JM. Först ut att använda konstruktionen blir JM i Skåne. Ulf Persson är produktionschef för JM Syd. Vi har påbörjat ett projekt där Säker Vattens våtrumsvägg ska användas, säger han. JM fanns med i referensgruppen när väggen utvecklades, tillsammans med PEAB, NCC och Skanska. Den nya våtrumsväggen bygger på erfarenheter från fältet. För oss är det ingen ny konstruktion. Vi har byggt liknande väggar i våtrum i både lägenheter och småhus. JM har tidigare använt en liknande konstruktion för våtväggar mot yttervägg. Skillnaden mot Säker Vattens konstruktion är större centrumavstånd mellan reglarna och en tjockare 21 mm plywood. För Säker Vatten-väggen gäller centrumavstånd 450 mm och 15 mm plywood. Vår erfarenhet är att det blir rationellt med en heltäckande plywoodskiva istället för kortlingar på olika ställen. Allt blir en enda kortling och man får en stabil vägg, säger Ulf Persson. Men den viktigaste skillnaden är att Säker Vatten-väggen är testad i full skala vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Rätt byggd håller den tätt även om man borrar och skruvar för infästningar i våtzon 1. 4 SÄKER VATTEN #2/12

5 Våtrumsväggen Fredrik Runius förklarar en konstruktionsdetalj för Björn Christiernsson under inspelningen av hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Björn från TV utbildar snickare om Säker vattens våtrumsvägg Nu finns en utbildningsfilm om hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Om läraren verkar bekant, så heter han Björn Christiernsson och är mer känd som snickar-björn i TV4:as långkörare Äntligen Hemma. Konstruktion och provning av väggen har finansierats av SBUF, Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond. SBUF har även svarat för en film som avrapporterar projektet. Filmen är mer än en projektrapport, den är en utbildning i hur man bygger Säker Vattens våtrumsvägg. Den riktar sig i första hand till byggnadssnickare och andra som handgripligen behöver se hur väggen är konstruerad. En rutinerad aktör Men varför har Säker Vatten och SBUF anlitat en programledare, dessutom från ett program som åtminstone förr ansågs Bli inte förvånad om väggen dyker upp i Äntligen Hemma framöver Fredrik Runius, projektansvarig uppmuntra folk med tummen mitt i handen till missriktade stordåd. Det enkla svaret är att Björn är en duktig snickare och en rutinerad aktör inför kameran, svarar Fredrik Runius som är ansvarig för väggprojektet. Men det finns en baktanke med valet, vid närmare eftertanke två. Valet av lärare understryker att Säker Vatten är genomtänkt och viktigt, annars anlitar man inte en känd programledare. Vidare skadar det inte att landets främsta byggprogram får djupare kunskap om Säker Vatteninstallation. Bli inte förvånad om väggen dyker upp i Äntligen Hemma framöver, säger Fredrik Runius. Tipsa kolleger om filmen I så fall blir det andra gången denna höst. Först med att presentera väggen var Arga snickaren Anders Öfvergård som använde konstruktionen Nybyggarna i Kanal 5. På sitt vanliga direkta sätt berättade han om väggen och slog fast att det är så här man bygger väggar i våtrum så att det går att skruva i dem. Utbildningsfilmen om väggen finns på Youtube.se. Sök efter Säker Vattens våtrumsvägg. Skicka länken till alla du känner som borde veta hur en bra våtrumsvägg ska vara konstruerad, uppmanar Fredrik Runius. S Titta på filmen direkt på din telefon. n Skanna av QR-koden med en QR-läsare som du laddar hem gratis från AppStore eller Google Play. SÄKER VATTEN #2/12 5

6 Arga snickaren Även vi snickare borde vara auktoriserade. Det visar att man kan sitt jobb och vet vad som gäller, säger Anders Övergård till sin auktoriserade VVS-kollega Andreas Björn. Arga snickaren: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden. Det anser Anders Öfvergård, mer känd som Arga snickaren. Vi undviker problem genom att bryr oss om varandra och om kunden, säger han. Arga snickaren sticker ut i mängden av byggprogram i teve. Inte bara för inriktningen på relationer eller för att objekten i andra sammanhang skulle kallas hopplösa. Här står hantverkskunnandet och funktionen i centrum. Det ska fungera, det ska gå att städa och det vi bygger ska hålla, förklarar han. Anders driver en byggfirma och tar mellan inspelningarna på sig vanliga uppdrag. Fast han uttrycker det lite annorlunda: Vi bygger hela tiden, med eller utan kameror. Oavsett vilket så är målet att kunden får ett bra resultat och att allt är klart när vi åker därifrån. Säker Vatten sponsrar Säker Vatten är en av sponsorerna bakom Arga snickaren och den pågående serien Nybyggarna. Tittarna får följa hur sex missbrukaren får en nystart genom att bygga sina egna rum. Råvaran är ett äldre hus med fyra väggar och tak. Det är i princip ett nybygge och som exempel dras nya rör ända från anslutningspunkterna för vatten och avlopp. 6 SÄKER VATTEN #2/12

7 Arga snickaren Den här ryggen har alla som tittar på Arga snickaren och Nybyggarna i Kanal 5 sett åtskilliga gånger. Vi installerar enligt branschreglerna och lämnar intyg om en Säker Vatteninstallation, säger Andreas Björn. Arga snickaren med bestämda steg för ett av sina många och djupa samtal inför tevekameran. Den delen görs av Andreas Björn från VVS Vision AB, auktoriserat av Säker Vatten. Även vi snickare borde vara auktoriserade. Det visar att man kan sitt jobb och vet vad som gäller, säger Anders. Rätt viktigare än lågpris Som känd snickare får han ofta stå till svars för hantverkarnas brister. Den vanligaste kritiken är att hantverkare inte kommer när de lovar, att de försvinner mitt under jobbet och aldrig blir klara i tid. Och att det slarvas. Det viktiga för kunden är att jobbet blir gjort på rätt sätt och i tid, säger Anders. Visst hamnar han i prisdiskussioner. Det måste varje hantverkare lära sig att hantera. Bra jobb tar en viss tid och för det måste vi våga ta betalt, säger han och understryker att ett bra planerat och väl utfört arbete i längden blir billigare för kunden. Alla tjänar på samordning Det kan tyckas motsägelsefullt med ett teveprogram där man på bara fyra dagar bygger om, renoverar och inreder. Enligt Anders är hemligheten byggsamordning och att de olika yrkesgrupperna respekterar varandra. Byggsamordning behöver inte vara krångligare än att man snackar ihop sig på fikarasten. Om jag tänker på att det ska fungera för rörmokaren och han tänker på oss andra, så blir det bättre för alla. Berätta att det finns risk för vattenskador om du gör som kunden vill. Kunden anlitar kanske någon annan men om några år så får han en skada. Anders Öfvergård, arg snickare. Lika viktigt är att kunden är delaktig och informerad. Vilket inte betyder att kundens ord är lag. Tvärtom innebär respekt för kunden att man säger ifrån om den önskade åtgärden inte fungerar. Och förklarar konsekvenserna. Informera och dokumentera Berätta att det finns risk för vattenskador om du gör som kunden vill. Kunden anlitar kanske någon annan men om några år så får han en skada. Så skapar du ett bra rykte, det finns ingen bättre marknadsföring än mun-mot-munmetoden. Dokumentera jobben, helst med bilder, så att kunden vet vad som är gjort och hur. Vilket ligger i linje med Säker Vattens regler om att skriva intyg och avvikelserapport Men att skriva avvikelser är enligt Anders den sista utvägen. Grundregeln är att jobb ska utföras på rätt sätt, med beprövade metoder och material enligt reglerna. Slutligen ett tips om hur man underlättar umgänget med kunden. Utse en ansvarig som tar alla diskussioner med kunden. Jag ger kunden ett block för att skriva upp frågor. Jag tar det med respektive hantverkare och återkopplar till kunden, säger Anders Öfvergård. Han är inte arg utan bryr sig om att jobben fungerar och att kunden blir nöjd. Utan att man slösar en massa tid till ingen nytta. S SÄKER VATTEN #2/12 7

8 Medlemsmöte i Växjö Det finns mycket att vinna på att utvidga Säker Vatteninstallation till konsulter och projektörer, ansåg deltagarna på mötet i Växjö. Dyrköpt läxa att inte samråda med kunden Tänk dig för innan du offererar en installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Uppmaningen riktade Säker Vattens vd Thomas Helmerson till deltagarna på medlemsmötet i Växjö, ett av 29 som genomfördes under hösten över hela landet. Det var bara ett av flera viktiga ämnen som avhandlades vid träffarna. Men kanske var det punkten som fick flest att hoppa till. Bakgrunden är följande: Ett auktoriserat VVS-företag offererade en installation i ett badrum för kronor inklusive moms. I offerten stod att arbetet skulle göras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Tvingades bygga om Jobbet gjordes och en avvikelserapport upprättades som varnade för att anslutningen till befintlig vattenledning skett med en s.k. ROT-koppling inne i väggen, vilket inte är förenligt med branschreglerna. Kunden ifrågasatte inte avvikelsen, men sparade intyget. Efter en tid skulle villan säljas och vid överlåtelsebesiktningen frågade besiktningsmannen efter kvalitetsdokument. Han läste intyget och konstaterade att arbetet inte hade utförts enligt branschregler Säker Vatteninstallation trots att det var offererat. Entreprenören hade inget annat val än att bygga om badrummet för ett mångdubbelt större belopp än vad åtgärden ursprungligen hade kostat, berättade Thomas Helmerson. Lösningen: Följ lagen Det här visar faran med att slentrianmässigt utlova att arbetet ska utföras enligt branschreglerna. Det gäller att tänka till redan i offerten. Men det finns tid att korrigera misstag. Metoden är att följa Konsumenttjänstlagen. Enligt lagen ska entreprenören samråda med kunden när nya förutsättningar framkommer. Kunden ska informeras och få alternativen presenterade för sig, förklarade Thomas Helmerson. I det här fallet hade alternativet varit ett betydligt mer omfattande jobb till en helt annan prislapp. Därefter var det upp till kunden att välja: Ett intyg med avvikelse eller en installation helt enligt branschreglerna. Kunden ska bestämma Kom ihåg, det är alltid kunden som ska fatta beslutet, uppmanade Thomas Helmerson. Den nya överenskommelsen ska dokumenteras. Vid större uppdrag är det säkrast att även låta kunden godkänna med en signatur. Det beskrivna fallet är hämtat från verkligheten. Om entreprenören haft samråd med kunden, hade man sluppit tvisten med dyra efterräkningar och eventuellt fått ett mer omfattande uppdrag. Istället för högre intäkter blev det kännbara kostnader. S 8 SÄKER VATTEN #2/12

9 Antalet auktoriserade VVS-företag har passerat av dem är enmansföretag. Till den gruppen hör Patrik Grotmark som driver Ryds VVS. Det är inget alternativ att stå utanför auktorisationen, säger han. Medlemsmöte i Växjö Det är vi själva som måste marknads föra Säker Vatten Patrik var tidigare verksamhet i ett VVSföretag på västkusten. När han flyttade till det innersta av Småland och startade sitt nuvarande företag, valde han att bli auktoriserad per omgående. Vilket var tur. Mitt första större uppdrag var en nybyggd villa där husfabrikanten krävde Säker Vatteninstallation, säger Patrik Grotmark. Ryd är ett litet samhälle i Tingsryds kommun med invånare. I samhällen av den här storleken är ryktet många gånger viktigare för hantverkare än ett auktorisationsmärke. Om jag gör bort mig så skulle jag inte kunna visa mig i samhället, konstaterar han. Det är många verksamma på liknande orter som har samma erfarenhet och därför väljer att avstå från auktorisationen. Vilket Patrik Grotmark har viss förståelse för. Det blir lite krångligare och mer papper, särskilt på ROT-jobb. Men det byggs faktiskt nya hus även i Ryd och då vill jag vara med, säger han. Dessutom anser han att det handlar om yrkets status. Det blir svårare för branschens undervegetation om seriösa företag är auktoriserade och levererar bra jobb Det är vi själva som måste marknadsföra Säker Vatteninstallation, säger Patrik Grotman som är den ende VVS-företagaren i Ryd. enligt branschens regler. Auktorisationen lägger ribban som skiljer på fackmän från dem som inte bryr sig. En återkommande synpunkt är att Säker Vatten borde marknadsföras hårdare. Det håller Patrik med om, men pekar också på att den bästa marknadsföringen sker i mötet med kunden. Det är då som kunderna blir medvetna om skillnaden. Det gäller att vi själva marknadsför Säker Vatten, säger Ryds ende VVSinstallatör som har auktorisationens logga på bil och fakturor, lämnar intyg och bär branschlegitimationen väl synlig. S Godkänt i Växjö för godkända VVS-konsulter Vad blir nästa steg i utvecklingen av Säker Vatteninstallation? Vi diskuterar en liknande modell för konsulter och projektörer. Arbetsnamnet är godkänd VVSkonsult, avslöjade Säker Vattens VD Thomas Helmerson vid ett möte ordnat av Energikontor Sydost i Växjö. På plats fanns ett femtontal VVSkonsulter, flera av dem från ett av regionens ledande konsultbolag FLK Konsult. Inga protester hördes, utan tvärtom positiva tongångar. En av dem som såg behovet av att utveckla Säker Vatteninstallation var Rolf Andersson, besiktningsman på KFAR Konsult. Vi måste hålla den här frågan aktuell hela tiden och det måste fungera hela vägen från projektering till montering. Visst pratas det om Säker Vatten, men det måste vara mer än ett märke. Som besiktningsman har han åtskilliga gånger sett effekterna av att en länk i kedjan inte håller måttet. Grunden är ansvarskännande montörer som alla håller stilen, men anläggningarna måste också vara konstruerade så att montörerna har förutsättningar att göra bra jobb, säger Rolf Andersson. Visst är det bra med besiktningar, men han konstaterar att inte ens den mest nitiske besiktningsman kan upptäcka allt. Bäst för alla parter är att branschregler Säker Vatteninstallation följs från början till slut. Samtidigt har det blivit bättre på senare år, understryker han. Säker Vatteninstallation gör med andra ord nytta och därför finns mycket att vinna på att utvidga systemet till konsulter och projektörer, så att alla har siktet inställt åt samma håll. S SÄKER VATTEN #2/12 9

10 Våtrumsväggen Säker Vattens nya våtrumsvägg är framtagen tillsammans med byggare, installatörer och försäkringsbolag. Väggen är ett trendbrott inom byggande Utvecklingen av Säker Vattens våtrumsvägg är ett trendbrott i byggbranschen. Det anser Claes Dalman som var PEAB:s representant i arbetsgruppen. Det är första gången som byggare, installatörer och försäkringsbolag angriper ett problem tillsammans, säger han. Byggföretagen driver sedan många år branschgemensamma utvecklingsprojekt med finansiering från Sveriges byggindustriers utvecklingsfond, SBUF. Det som vi kommer fram till brukar också bli genomfört. Det är sällsynt att någon hoppar av, säger Claes Dalman Så långt är utvecklingen av våtrumsväggen inget nytt. Trendbrottet ligger i arbetsgruppens sammansättning och i synnerhet att försäkringsbolagen tog en så aktiv del i arbetet. Försäkringsbolag brukar inte vilja ta ställning till tekniska lösningar. De avvaktar tills konstruktionen finns i produktion och kommer med kritiken om och när försäkringsskador visar sig. Det är högst ovanligt att försäkringsbolagen är med från början på det här sättet. Det är en trygghet för oss och våra kunder, säger Claes Dalman. Han ser gärna fler utvecklingsprojekt av det här slaget, i synnerhet kring knepigare frågeställningar som kräver olika kompetenser. Våtrumsväggen är ett typiskt exempel på ett problem som länge bollats runt utan att hela branschen satt ned foten. Förrän nu. Gruppen bakom våtrumsväggen ska arbeta vidare och det finns flera idéer om vad som ska avhandlas. Claes Dalman ser gärna att arbetssättet vidgas till andra områden och pekar på fasader som ett exempel. PEAB är ett av byggföretagen som står bakom Säker Vattens våtrumsvägg. Information om väggen har gått ut i hela organisationen, men företaget har en decentraliserad organisation där mycket av ansvaret ligger hos ledningen i respektive projekt. Än så länge är konstruktionen frivillig. Den bygger på metoder som vi redan använder och är så väldokumenterad att konceptet säljer sig själv, anser Claes Dalman på PEAB. S 10 SÄKER VATTEN #2/12

11 Uppmaning till VVS-konsulter: Dokumentera avvikelser redan i projekteringen Beställare och arkitekterna måste bli mer lyhörda för kraven som ett vattensäkert byggande ställer. Förr hade arkitekterna större förståelse för det tekniska. Dagens arkitekter är mer av designers som prioriterar hur det ser ut, säger Tord Ekberg, VVS-konsult på Jarl Magnusson AB i Stockholm. Av det skälet uppskattar han att arbeta med industrin, som för närvarande är hans största uppdragsgivare. För industrin är det viktigast att installationerna fungerar, håller och är säkra. Det finns en stor förståelse för kraven som ställs av Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg. Det är svårare när det gäller bostäder och lokaler. Det är inte bara arkitekternas fel, hela tidsandan är att prioritera ytan. Allt som uppfattas om fult ska helst döljas och fällas in. Som vattenledningsrör, blandare och toacisterner. Enligt branschreglerna ska dolda installationer fällas in i vattentäta skåp med skvallerrör. Luckor till dessa skåp får trendkänsliga arkitekter att skifta ansiktsfärg. VVS-konsulterna spelar en viktig roll för att Säker Vatteninstallation ska komma in redan från början. Branschregler Den enskilde VVS-installatören har inte mycket att säga till om när allt redan är bestämt i projekteringen, konstaterar Tord Ekberg. Därför måste Säker Vatteninstallation komma in redan från början. Här spelar VVS-konsulterna en viktig roll. Byggherren har sällan några invändningar mot att Säker Vatteninstallation skrivs in i handlingen. Men det är inte säkert att konsekvenserna av det går fram. När projektet startar kan det bli en konflikt mellan arkitektens attraktiva idéer och branschreglernas krav. Vi måste påtala vid projektmötena om branschreglernas krav inte kan uppfyllas, anser Tord Ekberg. Protokollför invändningar Hans råd är att se till att invändningarna blir protokollförda och att alla redan från början är medvetna om att följden blir en avvikelserapport. VVS-montören ska inte tvingas ta det beslutet. I de flesta fall fungerar Säker Vatteninstallation bra i nyproduktion. Motstridiga intressen och avvikelser är desto vanligare i ROT-projekt. Här gäller det att tänka till när hela miljonprogrammet ska renoveras. Jag är övertygad om att miljonprogrammet kan renoveras på ett vattensäkert sätt. Med rätt standardiserade konstruktioner borde vi kunna utveckla bra lösningar i linje med Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg. S Besiktningsman efterlyser personligt ansvar och utbildning De auktoriserade VVS-företagen arbetar seriöst med branschreglerna och sköter sig i huvudsak bra. Det anser Peter Hjelmze, en av Säker Vattens besiktningsmän. Men det finns två problemområden, säger han. Peter Hjelmze arbetar med projektoch byggledning på ÅF. Dessutom är han besiktningsman för Säker Vatten och har reviderat en handfull auktoriserade VVS-företag. Företagen har högt ställda ambitioner och fungerande kvalitetsledningssystem. Men ändå brister det ibland. Vår tidning ringer upp när han är på hemväg från ett besiktningsuppdrag. Ett aktuellt fall som diskuterades visar de två vanligaste problemen. VVS-montören har gjort ett bristfälligt arbete. Rören är dåligt fixerade genom vägg till våtrum. Plattsättaren har satt tätskikt och kakel utan att reflektera att rören inte var fixerade, säger Peter Hjelmze. Montörens ansvar Första felet beror på VVS-montören. Han eller hon har lämnat efter sig en installation som inte följer branschreglerna. På vanlig svenska heter det slarv. Varje medarbetare måste ta ansvar för sitt arbete. Om montören inte förstår eller inte följer reglerna, så spelar det ingen roll hur bra företagets kvalitetssystem är. Enda sättet att råda bot på problemet är utbildning, utbildning och åter utbildning. Samt att insikten sprider sig till varenda medarbetare att branschlegitimation är ett bevis på innehavarens kompetens. Det gäller att leva upp till den. Branschreglerna gör nytta Nästa problem är samordningen mellan olika yrkesgrupper. Det blir extra tydligt i ett våtrum där VVS, plattsättare, golvläggare, snickare och elektriker tillsammans ska leverera ett bra resultat. Alla måste underlätta för övriga och sätta stopp om något blivit fel. I det här fallet begriper jag inte att plattsättaren valde att göra sitt jobb, trots att han borde förstå att det inte blir bra. I det här läget ska plattsättaren anmäla hinder, säger Peter Hjelmze. Som besiktningsman är hans uppgift att kontrollera att VVSföretagen följer regelsystemet för Säker Vatten och samtidigt ge råd om förbättringar. Säker Vatteninstallation gör nytta. Installationerna är generellt bättre idag än för tio år sedan. I våra egna projekt är det sällan vi har Det behövs mer utbildning och mer samråd, säger Peter Hjelmze som är en av Säker Vattens besiktningsmän. problem med VVS, summerar Peter Hjelmze. S SÄKER VATTEN #2/12 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Om fem år får bara auktoriserade VVS-företag försäkringsjobben Länsförsäkringar har påbörjat en revision av alla sina förtroendeentreprenörer och deras underentreprenörer. Ett av kraven är auktorisation för VVS-företag. Entreprenörerna möter våra kunder vid skador. De ska få bra bemötande och bästa tänkbara hjälp, säger Peter Bratt som är byggcontroller på Länsförsäkringar AB. I likhet med andra försäkringsbolag arbetar Länsförsäkringar med förtroendeentreprenörer. Det är betrodda byggföretag som relativt självständigt utför reparationer som täcks av försäkringen. De anlitar i sin tur underentreprenörer inom plattsättning, el, VVS, måleri och så vidare. Vår kvalitetssäkring sträcker sig till byggaren, men vi har inte haft kontroll på vilka de i sin tur anlitar, säger Peter Bratt. Byggarna ser i många fall till att underentreprenörerna uppfyller kraven. Som exempel har icke auktoriserade VVSföretag redan idag svårt att få försäkringsjobb, men Länsförsäkringar ser ändå en risk att okvalificerade underentreprenörer slinker med. Länsförsäkringar vill därför att hantverkarna har ett körkort för det hantverksyrke som de jobbar med. Högre status Nu startar revision av samtliga förtroendeentreprenörer och deras underentreprenörer. Ett pilotprojekt har genomförts som visar att de allra flesta är positiva till initiativet. Det handlar lika mycket om att höja statusen för hantverkarna. Enligt Peter Bratt har försäkringsjobb haft låg status, trots att det är en stor och jämförelsevis trygg marknad. Bara Om fem år är det bara auktoriserade VVS-företag som jobbar för oss, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar köper tjänster i samband med byggreparationer för cirka två miljarder kronor per år och sysselsätter tusen hantverkare varje dag, året runt. Vi vill arbeta med de skickligaste hantverkarna, för att skadorna ska bli fackmässigt åtgärdade så att kunderna blir nöjda och slipper nya skador, säger han. Kravet är auktorisation Vid revisionen vägs en mängd faktorer in. I förekommande fall är behörighet, auktorisation och liknande ett ovillkorligt Vi vill arbeta med de skickligaste hantverkarna, för att skadorna ska bli fackmässigt åtgärdade så att kunderna blir nöjda och slipper nya skador. Peter Bratt, Byggcontroller på Länsförsäkringar AB Besök nya { och följ oss på sociala medier krav. En annan viktig faktor är att företaget är ekonomiskt stabilt. Ingen tjänar på entreprenörer som går omkull. Det är inga pekpinnerevisioner, understryker Peter Bratt. Vi hjälper dem som är beredda att satsa att uppfylla kraven. Revisionerna kommer att ta några år, men senast om fem år ska arbetet vara slutfört i landets 23 Länsförsäkringsbolag. Då är det bara VVS-företag auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation som arbetar med försäkringsskador. Förutom att auktorisationen är den bästa tillgängliga kvalitetssäkringen ser Peter Bratt ytterligare en fördel med Säker Vatteninstallation. Länsförsäkringars entreprenörer ska ligga i spetsen och branschorganisationen håller dem uppdaterade vilket kan ses som en löpande vidareutbildning, säger han. twitter.com/sakervatten facebook.com/sakervatten youtube.com/sakervatten Text & bild: Janne Näsström. Tryck: Lenanders Grafiska 2012.

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören

Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker En tidning från Säker Vatten AB #1 2012 Vatteninstallation Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen Objekt: Adress: (Fylls ivid konsumententreprenad)

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Ansökan om auktorisation av VVS-företag

Ansökan om auktorisation av VVS-företag Auktorisationsnr (fylls i av Säker Vatten) Kundnr Ansökan om auktorisation av VVS-företag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress

Läs mer

SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen

SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #1/13 NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen CARLSSON VVS: Petighet gav TV-jobb Utbildning handlar

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson.

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson. Malmö 2015-01-08 Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab : Utförd av: 50-247-15 TPE 2010475 Slits läcka Hustyp: Berörda vån/lgh: Uppvärmingssystem: Bostadsrätt /flerfamiljshus Objekts adress: Ocab : 2010475

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån Välkomna till kursen Vattenskador och försäkring Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning per telefon

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor.

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. ENTREPRENAD Pålssons Byggs största arbetsområde är större entreprenader, såväl general- som totalentreprenader,

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

Information om Ro-Ru

Information om Ro-Ru Bröderna bygg & plattsättning AB bygg och plattsättning AB Innehåll...1 Inledande information om...3 Bakgrund...3...3 Vad vi kan erbjuda...3 Helentreprenad...3 Köksrenoveringar...4 Badrum...4 Bastu...4

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02

Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02 Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02 Rapport - Fibernät Bakgrund (2006-2008) Under flera års tid fördes disskusioner i föreningen om att förnya vårt kabel-tv nät. Nätet var gammalt, många

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Ser mailet konstigt ut? Klicka här. Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011

Ser mailet konstigt ut? Klicka här. Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011 Ser mailet konstigt ut? Klicka här Erik Fröiseth - Välkommen! Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011 Vårt senaste tillskott Erik började hos oss 1 mars och förstärker oss på projekt- och byggledarsidan.

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25.

Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips. Var hittar jag mer information? 2014-03-25. Välkomna till kursen! Vattenskador och försäkring - praktiska råd och tips Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer