Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören"

Transkript

1 Säker En tidning från Säker Vatten AB # Vatteninstallation Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen

2 Objekt: Adress: (Fylls ivid konsumententreprenad) Våtrumsansvarig Våtzon 2 Övriga upplysningar Åtgång golv kg/m 2 alt. l/m 2 : Renovering Finns inte Finns inte Finns inte Åtgång vägg kg/m 2 alt. l/m 2 : Takhöjd m: Ledare Den nya våtrumsväggen är en del av vårt arbete för bättre miljö Varför leder Säker Vatten utvecklingen av framtidens våtrumsvägg? Frågan är befogad. Det är trots allt andra yrkesgrupper än landets auktoriserade VVS-företag som konstruerar och bygger väggarna. Bakom projektet står de stora byggföretagen och försäkringsbolagen. Säker Vatten fick förtroendet eftersom VVS-företagen borrar hål i våtrumsväggarna och har väl fungerande branschregler i Säker Vatteninstallation med många auktoriserade företag. Därför känner vi ansvaret att VVSmontörerna får förutsättningar att göra det på rätt sätt, så att väggarna håller tätt. Vi har redan provat den andra lösningen på problemet, att förbjuda hål i tätskikten och uppmana byggfolk, fastighetsägare och hyresgäster att limma fast allt som ska hänga på väggarna Vi är många som har satt upp en tvålkopp på kaklet med dubbelhäftande tejp. Till en början sitter den bra, men slutligen hörs en smäll från badrummet, tvålkoppen har lossnat. Det kan man leva med, men allt fler måste borra och skruva i våtrumsväggarna för att kunna bo kvar i villan eller lägenheten. Beroende på hög ålder, rörelsehinder eller annat som ställer krav på särskilda installationer. Allt fler måste borra och skruva i våtrumsväggarna för att kunna bo kvar i villan eller lägenheten. Beroende på ålder, rörelsehinder eller annat. Hjälpmedelsinstitutet, som på regeringens uppdrag utreder äldres boende, går ett steg längre och kallar vägen för en av förutsättningarna för teknisk utveckling. Enligt dem kommer allt mer att skruvas fast i våtrumsväggarna, till exempel höj- och sänkbar inredning. Med dessa framtidsutsikter kan vi i byggbranschen inte hänvisa till limning. Den nya våtrumsväggen är också en fråga om miljö, både i våra bostäder och i ett globalt perspektiv. Alla inser värdet av en vägg som håller tätt och stoppar mögel och röta. Men en genomtänkt våtrumsvägg är också en fråga om vår gemensamma miljö och ett bidrag till framtiden här på jorden. All mänsklig aktivitet påverkar miljön. Störst påverkan har utvinning av råvaror, tillverkning och transporter. Det värsta för miljön är om produkter och material förstörs av till exempel en vattenskada. Visst kan en del återvinnas, men det mesta måste tillverkas, transporteras och monteras på nytt med onödig miljöbelastning och resursförbrukning som följd. Det här är värt en extra tanke i vår prisfokuserade tid. Fler borde fråga sig vad billigt kostar över tiden. Lägsta pris kan efter ett antal skador och reparationer bli väldigt dyrt och skada miljön alldeles i onödan. Målet för auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation är att göra rätt från början. Kvalitet i konstruktioner, arbete och produkter lönar sig för alla parter. Den nya våtrumsväggen är en del av vårt arbete för en bättre miljö. S Försäkringsbolagen ställer krav n Vattenskador är så omfattande att försäkringspremien skulle kunna sänkas med 25 procent om skadorna halveras. Orsakerna är okunskap, felaktiga metoder och att VVS, tätskikt och ytbeläggning inte passar ihop. Försäkrings bolagen vill inte längre lämna full ersättning för skador orsakade av fel som byggdes in när huset var nytt eller när det renoverades. Försäkringsbolagen i Sverige och på Åland premierar vattensäkert byggande. Om du anlitar auktoriserade fackmän, som följer branschens regler och lämnar intyg, får du sänkta premier eller lägre självrisk. Försäkringsbolagen vill göra det lönsamt att bygga rätt och dyrt att göra fel. RÖRFÖRETAGET AB Intyg om Säker Vatteninstallation GVK 1002 Egenkontroll - Kvalitetsdokument Utgåva 1, oktober 2011, 1 sida Vid utfört tätskiktsarbete Egenkontroll avser objekt Adress Beställare Nyproduktion Beställare eller beställares ombud Telefonnummer E-post Beställare Golvyta m 2 : Förutsättningar för egenkontroll: Bilaga A tillbbv,byggkeramikrådets Branschregler för våtrum Förkontroll (GVK 1001) är utförd Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt) Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag. Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning Fyll i uppgifter och markera de punkter du utfört och kontrollerat enligt GVKs branschregler Golv Kvalitetsdokument EgenkontrollenligtBBV,Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Tätskikt (fabrikat och produktnamn) 1. Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) 2. Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn 3. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör 4. Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning Behörig entreprenör... Byggkeramikrådets behörighetsnummer... Organisationsnummer... Ansvarsförsäkring i... försäkringsbolag Vägg Våtzon 1 Typ av underlag Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Objekt... Beställare... Nyproduktion Renovering VVS-installationen är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation Kund: Kontaktperson: Arbetet omfattar: Typ av underlag Tätskikt (fabrikat och produktnamn) 5. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare Finns inte 6. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande Finns inte 7. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör Finns inte 8. Plastmatta - Monterad enligt anvisning Ja Nej Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta Innerhörn Fog på golv Sockelfog Fog på vägg 9. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning Ja Nej 10. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning Ja Nej Egenkontroll - Inga avvikelser Egenkontroll - Avvikelser finns - Beskriv nedan och ange nr på kontrollpunkt Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns Är åtgärdade Är inte åtgärdade - Beskriv nedan Arbetena utförda under tiden: från... till... Av Byggkeramikrådetgodkända tätskiktssystem enligtbbv, Bilaga C: Golv:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Vägg våtzon 1:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Vägg våtzon 2:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter medhänvisning tillkapitel6:533 i Boverkets byggregler BBR,BFV 1993:57 medändringar tilloch med2008:6: Tätskikt Underlagen uppfyller branschreglernas krav.golv Vägg Lutning på golv motgolvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50 1:150/1:100 1:200) innan tätskiktapplicerats. Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja Nej Om Ja, golvbrunnen är monterad enligtgolvbrunnstillverkarens anvisning. Golvbrunnen är fastmonterad och korrektplacerad ivåg och höjd. Tätskiktsarbetetär utförtenligtaktuell monteringsanvisning. Finns andra genomföringar itätskiktän avlopp igolvet? Nej JaOm Ja, förtydliga nedan på Eventuella kommentarer golv/vägg: Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Bilagor: Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift Namn GVK-företag Telefonnummer GVK-företag Kontroll utförd av GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr Ort & datum E-post GVK-företag Avvikelser från kraven i branschregler Säker Vatteninstallation på grund av: Namn på behörig plattsättare som applicerattätskiktet:... arbetsledare:... Namnteckning... Ortoch datum... Dokumentetavser... våtrum. Se 11.1 ibbv. Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigtföretag Information om branschregler Säker Vatteninstallation, se Ort och datum Intyget ifyllt av Namnförtydligande och branschlegnr. Rörföretaget AB Box Staden Tfn Orgnr BKR/ Thomas Helmerson VD Säker Vatten AB Adress Box 47160, Stockholm Telefon E-post Hemsida Producerad av Roxx Communication Group, Ansvarig utgivare Thomas Helmerson Projektledare Micael Lindgren Redaktör Janne Näsström Layout Örjan Folcke Tryck Printfabriken

3 Säker Vatten-väggen 15 mm konstruktionsplywood Skivskarv på regel 70 mm träregel, alt. plåtregel C/C 450 Skiva enligt GVK Limmad plastmatta Badrummets nya standard: Säker Vatten-väggen Hemmets mest vattenskadade del är badrummet. Svagaste punkterna är golvbrunnen och att tätskikten läcker på grund av borrade hål. Nu finns en våtrumsvägg med förutsättningar att hålla tätt. Väggen har utvecklats av Säker Vatten i samarbete med försäkringsbolag, småhustillverkare och ledande byggföretag, med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Konstruktionen har därefter testats i laboratorium på SP Sveriges Forsknings- Institut i Borås. Rätt utförd håller väggen tätt, säger projektledaren Fredrik Runius på Säker Vatten. Det är många bud om hur en våtrumsvägg ska byggas och hur infästningar ska göras. Men ingen konstruktion har tidigare testats i sin helhet i laboratorium. De har byggt på teoretiska beräkningar, tester av enskilda komponenter och erfarenheter från fältet. Bara standardkomponenter Målet var att skapa en vattensäker vägg av komponenter som redan finns på landets byggarbetsplatser. Bara material och metoder Säker Vatten-väggen håller, säger Kristofer Angerstig och Per Gunnarsson som räknat på den. som inblandade yrkesgrupper behärskar, för att alla ska kunna göra ett bra jobb. Kärnan i projektet har varit genomföringar och hål. Tätskikten regleras av branschregler från GVK och BKR. Så länge godkända tätskikt, applicerade enligt regler och tillverkarnas rekommendationer, inte perforeras av hål så håller de normalt tätt. Men redan från början borras hål, för att montera handfat, wc-stol, duschmunstycke, duschvägg och så vidare. Vid belastning riskerar väggen att deformeras, vilket kan leda till att tätskiktet släpper igenom vatten. Ett gammalt önskemål Idag förstärks kända fästpunkter med kortlingar. Under brukarskedet uppstår behov av att skruva upp andra produkter. Det är allt från skötbord för barn till stödhandtag för äldre. Det är omöjligt att förbereda en vägg med alla kortlingar som eventuellt kommer att behövas. Det vet landets VVS-företag som ofta får uppdragen att skruva fast vad de boende anser sig behöva. Det är ett gammalt önskemål med väggar där skruvarna drar överallt, säger Fredrik Runius. >>> 3

4 Säker Vatten-väggen Våtrumsväggen i genomskärning. På träreglar 45 x 70 mm sitter en 15 mm plywoodskiva och över det skiva och tätskikt enligt BKR:s och GVK:s branschregler. Vanlig VVS-skruv fungerade bäst av testade infästningar. Borra inte genomgående hål. Då hamnar silikon på skruvens topp istället för att täta hålet. Fortsättning från föregåpende sida. >>> Enklaste lösningen vore att sätta en plywoodskiva direkt på reglarna och därefter bygga på med våtrumsskiva, tätskikt och ytskikt. Men frågan är om väggkonstruktionen klarar belastningarna eller om väggen ändå deformeras och tätskiktet skadas. Väggens konstruktion Konsultföretaget Bjerking har beräknat dimensioner, centrumavstånd mellan reglar och så vidare, för att väggen ska bli tillräckligt styv. Kristofer Anderstig gjorde beräkningarna och kom fram till följande konstruktion. 45 x 70 mm träreglar. Även plåtreglar kan användas. 450 mm centrumavstånd mellan reglarna. 15 mm plywood. Alla infästningar görs med VVS-skruv. Därefter byggdes väggen på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Vi valde att göra den fyra meter hög, för att fungera från 2,4 meter och uppåt, säger Kristofer Anderstig. Ovanpå plywoodskivan skruvades vanlig kartonggips. Skivan var läckindikator. I praktiken ska material enligt GVK:s och BKR:s branschregler användas. Två typer av tätskikt provades, foliesystem och svetsad plastmatta. I båda fallen användes kakel som ytskikt. Ett prov gjordes även med bara plastmatta. Provad enligt Europanorm SP testade väggen enligt standarden ETAG 022 (Europeiskt Tekniskt Godkännande). På väggen skruvades allt som är normalt förekommande i ett våtrum fast. WC-fixtur, handfat, duscharmatur med tillhörande infästning för munstycke, duschvägg, vägghand tag och vägghängd duschpall Provningen skedde i tre steg. Provningsledaren Roger Davidsson på SP berättar hur provning enligt ETAG 022 går till: Först vattenbegjuter vi väggen i drygt fyra dygn med omväxlande varmt och kallt vatten, därefter belastar vi alla installationer och kontrollerar väggens deformation. Slut ligen vattenbegjuter vi väggen i ytterligare fyra dygn för att slutligen riva väggen för kontroll. Belastningarna varierar mellan olika installationerna. Som exempel belastas wc-fixturmed 409 kg och vägghandtag med 160 kg. Vikterna hämtades från ETAG-normen och i vissa fall från tillverkarnas provnings metoder. Slutsatsen av provet är att väggen håller tätt, även efter belastning, under förutsättning att den byggs på rätt sätt och att VVS-skruv används, vilket är en helgängad rostfri träskruv. Väggens ömma punkter Provningen satte även fingret på några ömma punkter. Det två viktigaste är att inte använda pluggar och att aldrig borra genomgående hål. Två typer av expanderpluggar testades. Dessa deformerar väggen. Genomgående hål leder till att skruven drar med sig det silikon som ska täta. Det hamnar på skruvens spets. Rätt metod för infästning i den nya väggen är att bara borra genom ytskiktet, därefter lägga i silikon och låta skruven själv borra sig genom skivorna. Då håller det tätt. Den nya väggen ska föras in i branschregler Säker Vatteninstallation och kan redan idag beskrivas med hjälp av AMA. S Väggen är testad enligt standarden ETAG 022, berättar Roger Davidsson, provningsledaren på SP Sveriges Tekniska ForskningsInstitut. 4

5 Säker Vatten-väggen Säker Vatten-väggen gör det möjligt att skruva upp allt som krävs utan att tätskiktet läcker. Vattenbegjutningen pågick i drygt åtta dygn för att testa infästningarnas täthet. Belastning av stödhandtag med 150 kg. Testerna på SP Sveriges Tekniska Forsk ningsinstitut visar att Säker Vatten-väggen håller tätt. Hela konstruktionen har provats i full skala i laboratorium. Väggen är utvecklad i samarbete med ledande byggföretag, försäkringsbolag, småhustillverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, SBUF. 5

6 Säker Vatten-väggen En bra våtrumsvägg som klarar infästningar är viktig för att bostaden ska fungera i livets alla skeden, säger Karin Månsson på Hjälpmedelsinstitutet. Vid testerna av Säker Vatten-väggen monterades WC-fixtur, handfat, duscharmatur med tillhörande infästning för munstycke, duschv Väggen är nödvändig för teknisk Den nya våtrumsväggen, som utvecklats under ledning av Säker Vatten, är mer än ett skydd mot vattenskador. Väggarna i våtrummet är en del av den tekniska utvecklingen av våra bostäder, säger Karin Månsson, arkitekt och bostadshandläggare på Hjälpmedelsinstitutet, HI. HI arbetar, som namnet säger, med hjälpmedel men också med tillgänglighet för människor med olika behov. Här ingår även bostäder. Just nu har institutet ett uppdrag från regeringen som heter Bo bra på äldre dar. Karin Månsson är handläggare. Vad som behövs är inte anpassning av enskilda bostäder utan bostäder som fungerar i livets alla skeden, säger hon och väljer att kalla behovet för modernisering. Karta över livet Behovet av att kunna utforma bostaden och våtrummet efter våra individuella behov startar redan i barndomen. Ett skötbord ska skruvas upp, barnen vill ha en spegel och handdukshållare i rätt höjd. Eller barnet föds med en skada som innebär speciella behov. Och så fortsätter det livet igenom. I framtiden kommer vi säkert att få se inredning i badrummen som kan hissas upp och ned. Med tiden blir hålen en karta över livet. Och då gäller det att väggarna i våtrummet både håller och håller tätt. Samtidigt finns de största behoven bland äldre. Om år är bortåt var fjärde svensk över 65 år. Med stigande ålder växer behovet av ett stödhandtag här och en vägghängd pall där. Var utrustningen ska sitta är det ingen som på förhand kan säga. Vi måste också ta ett allt större eget ansvar för vår ålderdom, säger Karin Månsson. Standard fungerar inte Det gäller inte bara pensionsförsäkringen, utan även bostäderna. 95 procent av alla äldre bor i det vanliga bostadsbeståndet. Och när det är vi själva som betalar, så förväntar vi oss att allt blir som vi vill. Det fungerar inte längre att göra standardiserade bostadsanpassningar med bredare dörr till badrummet och ersätta badkaret med en dusch. Många äldre vill inte ha dusch. De använder badkaret till så mycket mer än att bada i, konstaterar Karin Månsson. Debatten om modernisering och renovering gäller miljonprogrammets bostäder, byggda på och talen. I många fall är det rymliga bostäder som är jämförelsevis enkla att anpassa till dagens och framtidens krav. Även för ROT Men hälften av de äldre bor i lägenheter och villor som bedöms vara otillgängliga, till stor del byggda på 40- och 50-talet, påpekar Karin Månsson. Den tidens badrum är pyttesmå. Eller yteffektiva om man så föredrar. Badrummen måste göras större, med väggar som tål både vatten och hjälpmedel. Här blir Säker Vatten-väggen en viktig del. Väggen är alltså inte bara en fråga för nyproduktion utan lika viktig för ROT-projekt. Inledningsvis pekade Karin Måns- 6

7 Säker Vatten-väggen ägg vägghand tag och vägghängd duschpall. utveckling son på att våtrumsväggen är grunden för teknisk utveckling. I framtiden kommer vi säkert att få se inredning i badrummen som kan hissas upp och ned. Det finns sedan länge i köken. Om det ska fungera i badrummet så krävs stabila väggar, säger hon. Underlätta för äldre VVS-branschen kan göra mycket mer för att underlätta för äldre människor även i själva våtrummet. Här är några exempel: Golvvärme frigör utrymme. Golvet torkar snabbare och minskar halkrisken. Radiatorer, kommoder och annat som sticker ut från väggarna, gör det svårare att vända med en rullstol eller rollator. Håll rent i fothöjd så fungerar badrummet bättre. Tryck inte in toalettstol och annat i väggarna. Det måste finnas utrymme så att en rullstolsburen kan förflytta sig över till toastolen och för hemtjänstpersonal att hjälpa till. S Nya våtrumsväggen kan redan beskrivas med AMA Den nya våtrumsväggen kan redan idag byggas med beskrivningstexter från valda kapitel i AMA Hus. Vi har väggen under luppen och följer utvecklingen med stort intresse, säger Thomas Lundgren, fackområdesexpert på Svensk Byggtjänst. Väggen kan redan idag beskrivas med AMA. Den bygger på vanliga metoder och material, säger Thomas Lundgren. AMA är en samling beskrivningstexter som har överenskommits inom branscherna bygg, installation och anläggning. Förkortningen står för Allmän material och arbetsbeskrivning. Det är branschernas verktyg för att beskriva olika vedertagna konstruktioner. Om den våtrumsvägg som utvecklats under ledning av Säker Vatten ska få ett brett genomslag, krävs att den går att bygga och beskrivas med hjälp av AMA. Vanliga metoder Väggen kan redan idag beskrivas med AMA. Den bygger på vanliga metoder och material, anser Thomas Lundgren. Den måste byggas rätt för att hålla tätt och att materialet i väggen inte ska drabbas av mögel och röta. Vid upprättande av en teknisk beskrivning hänvisas till berörda kapitel i AMA Hus och AMA VVS. Till AMA hör RA, råd och anvisningar, som redan idag har ett antal hänvisningar till branschregler Säker Vatteninstallation. Måste byggas rätt Nu planeras även hänvisning till Säker Vattens konstruktion av våtrumsvägg i AMA eller tillhörande råd och anvisningar. Thomas Lundgren understryker vikten av ett korrekt utförande vid uppbyggnad av väggen: Den måste byggas rätt för att hålla tätt och att materialet i väggen inte ska drabbas av mögel och röta. Uppfyller kraven Det närmaste en standardiserad konstruktion man kommer i byggbranschen, att den kan byggas med hänvisning till AMA. Den nya våtrumsväggen uppfyller redan detta krav. Väggen har dessutom genomgått provning som visar dess styrkor och svagheter. S 7

8 Säker Vatten-väggen Gruppen bakom den nya våtrumsväggen. Fr v Per Gunnarsson, Bjerking, Peter Bratt, Länsförsäkringar, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Fredrik Runius, Säker Vatten, Fredrik Gränne, NCC, Kjell-Åke Henriksson, NCC och Anders Nilsson, Skanska Nya Hem. Byggföretagen ställer upp bakom väggen Bakom den nya våtrumsväggen står fyra av landets största byggföretag. Det är JM, Skanska, NCC och PEAB. Alla har medverkat i utvecklingsarbetet och ska bygga våtrumsväggar enligt Säker Vattens konstruktion. Själva konstruktionen är ingen nyhet för någon av byggarna. I princip bygger vi så här redan idag, säger Fredrik Gränne, specialist byggnadsteknik på NCC. Han ingår i Säker Vattens tekniska råd för konstruktion och provning av väggen. En annan medlem av rådet är Claes Dalman, ansvarig för forskning och utveckling, projekteringsfrågor och kvalitet inom PEAB-koncernen. Det har varit så många motstridiga besked om hur man bygger en våtrumsvägg och gör infästningar. Det viktigaste med projektet har varit att skapa klarhet, säger han. Viktig för byggandet Claes Dalman anser även att provningen på SP i Borås bidragit med värdefulla kunskaper, t ex hur man gör genomföringar, borrar hål och skruvar. Nu finns provningsresultat som visar vad som fungerar och inte fungerar. Kjell-Åke Henriksson, ansvarig för installationer och energi på JM, är inne på samma linje. Det viktiga är att det nu finns en vägg och metoder för infästningar med förutsättningar att bli allmän standard. Det är så det måste fungera i ett strukturerat industriellt byggande. Det är precis som leantänkandet inom industrin. Man bestämmer sig för en konstruktion och följer upp resultatet för att sedan göra de förbättringar som krävs, säger han. En jättekortling JM har sedan länge konstaterat att lösningen med kortlingar inte fungerar. Det är nästan omöjligt att förutsäga var vägghandtag och liknande kommer att eftermonteras. Därför använder JM redan en liknande metod med en skiva vid badkar för säker eftermontering. Skillnaden är att Säker Vatten gör hela väggen till en jättekortling. Den tydligaste nyttan av våtrumsväggen är vid anpassning av badrum för äldre och rörelsehindrade. Ingen kan förutsäga vilka hjälpmedel som den enskilda individen behöver eller var de måste placeras. Ska fungera generellt Men enligt Anders Nilsson, teknisk chef för Skanska Nya Hem är väggen i ännu högre grad en fråga om effektivt byggande. Branschen har i många år brottats med luddiga och motstridiga besked om hur våtrums väggar ska byggas. Behovet är en konstruktion som fungerar generellt och som vi vet fungerar. Han pekar även på att lösningen med en heltäckande plywoodskiva förenklar konstruktionen, eftersom det inte längre krävs noggranna relationsritningar över var kortlingarna är placerade. Det ger rationellt montage och valfrihet var saker ska fästas in. Alla är tydliga med att den nya väggen inte är den slutliga lösningen. Den är till skillnad från andra konstruktioner testad i laboratorium. Nu väntar mötet med verkligheten. Hur fungerar den i byggprocessen? Hur fungerar den i brukarskedet? Väggen kommer att utvärderas och vid behov förbättras. Med Säker Vatten-väggen finns en grund att stå på och en möjlighet att ta vara på vunna erfarenheter. S 8

9 Säker Vatten i media Arga snickarens VVS-montör skriver avvikelserapport i teve Andreas Björn har som VVSmontör i teveserien Arga snickaren fått se de mest häpnadsväckande installationer. Han försöker alltid åtgärda dem enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Om det inte går, skriver jag avvikelserapport och förklarar för familjen vad det innebär, säger Andreas. Foto: Kanal 5 Han har varit med ända från början av programserien. Då var Segeltorps Rör, företaget Andreas driver tillsammans med Mats Dalbom, sponsor av programmet med sitt arbete. Det är vårt gamla arbetslag med arga snickaren Anders Öfvergård i spetsen, förklarar Andreas. Förra säsongen gick Säker Vatten in som sponsor av Andreas arbete. Det är därför som han bär en tröja med Säker Vatten-märket. Det är viktigt att lyfta fram hantverkskunnande och seriösa företag som följer branschregler, anser Andreas. Svår hantverkarskräck Det är även ett genomgående tema i programmet. Många av familjerna lider av svårartad hantverkarskräck, vilket arga snickaren ständigt återkommer till. Istället för att anlita proffs och få det rätt gjort på en gång, har de lagt ned massor av tid och pengar på att göra fel. I ett av vårens program är vi hos en familj utanför Göteborg. Han hade gjort alla rördragningar själv, till och med köpt en egen pressmaskin, berättar Andreas. Resultatet gick stick i stäv med branschreglerna och hade kunna sluta i massiva vattenskador. Under inspelningens gång ville familjen även ha installationer som bröt mot branschreglerna, bara för att högen med tidningar skulle ligga på rätt sida om toalettstolen. Inför tevekameran gjorde Andreas vad varje seriös VVS-montör ska göra. Han förklarade noga vilka konsekvenserna kunde bli av den begärda installationen. En avrådan med andra ord. Det är inte säkert att det kommer med i sändning, men avrådan finns inspelad. Andreas Björn i arbete under inspelningen av Arga Snickaren som visas i Kanal 5. Så gör jag alltid, oavsett om det är i teve eller vanliga uppdrag. Vi är fackmän och ska råda och avråda kunden, säger Andreas. Skriver alltid intyg Det som brukar känneteckna film och teve är att kulisserna hålls ihop med vävtejp och ståltråd. Grannlåten håller lagom tills lamporna släcks. Hur är det med Arga snickaren? Vi gör riktiga jobb och jag skriver varje gång intyg om en Säker Vatteninstallation med avvikelserapport om så krävs. Jag skulle aldrig avsluta ett jobb utan att skriva intyg, svarar Andreas. En erfarenhet från inspelningarna är vikten av samordning. Före inspelningen castas familjen och projektet. Man kollar bland annat upp skicket på huset och vad som måste och kan göras på tre dagar. Dagen före inspelningen samlas hela byggteamet för samordning. Det brukar ta tre timmar att bestämma vem som gör vad och när. Det krävs för att vi inte ska trampa på varandra. Med inspelningspersonalen är vi runt 20 personer, ofta på trånga utrymmen, säger Andreas. Samordningen är hemligheten bakom att relativt omfattande jobb blir slutförda på tre dagar. Varje gång. Familjen kommer hem klockan elva på fredagen. Någon gång har det hänt att vi fått skjuta på det 2-3 timmar, men vi blir alltid klara på rätt dag, säger Andreas. Det går inte bara snabbt, det blir även rätt. För VVS-installationerna bevisas det med intyg om en Säker Vatteninstallation. S Andreas Björn skriver intyg och avvikelserapporter även för installationerna som han gör i teveserien Arga Snickaren. 9

10 Bättre monteringsanvisningar Bollplank om checklista för monteringsanvisningar Branschregler Säker Vatten installation kräver korrekta och begripliga monteringsanvisningar. Det finns goda skäl till kravet. En stor del av reklamationerna på våra produkter beror på felaktig montering, säger Leif Lindvall, produktchef för Beulco Armatur i Helsingborg. Efterfrågan på monteringsanvisningar ökar hela tiden, säger Leif Lindvall på Beulco AB. Beulco levererar produkter som finns i alla VVS-system, men som slutkunderna sällan är medvetna om att de existerar. Det är rörkopplingar, avstängningsventiler, återströmningsskydd och annat av stor betydelse för VVS-systemets funktion. Felaktig montering kan ställa till stora problem. Våra produkter plockas styckvis hos grossisterna, vilket gör det svårt att skicka med monteringsanvisningar, säger Leif Lindvall. Samarbete med Säker Vatten Utmaningen ligger i att göra anvisningarna enkelt tillgängliga via andra kanaler, främst genom nedladdning på den egna hemsidan och från RSKdatabasen. Och lika viktigt är att de är enkla att förstå och följa. Beulco Armatur är en av flera branschaktörer som Säker Vatten haft som bollplank i utvecklingen av en checklista om vad en monteringsanvisning ska innehålla och utformas En del på listan är självklarheter, men det är ofta det självklara som glöms bort, säger Leif Lindvall och ger uppgift om utgåva som exempel. Över 200 anvisningar Enligt honom har checklistan från Säker Vatten flera fördelar. En av dem är att alla leverantörers monteringsanvisningar är upplagda på ungefär samma sätt. Det förenklar för montören och leverantören kan koncentrera sig på innehållet. Men checklistan till trots blir en monteringsanvisning inte till av sig självt. Beulco Armatur har arbetat med dem i ett par år. I sortimentet finns över artikelnummer, men många av dem är varianter av samma produkter. Totalt krävs 200 monteringsanvisningar. De publiceras på hemsidan och i RSK-databasen i takt med att de blir färdiga. Lönsam satsning Enligt Leif Lindvall handlar det inte bara om att uppfylla Säker Vattens krav. Företaget räknar med att investeringen ska löna sig, dels genom att reklamationerna minskar när produkterna monteras rätt, dels genom att bra monteringsanvisningar är till nytta för kunderna, alltså VVSföretagen. Efterfrågan på monteringsanvisningar ökar hela tiden, det märks på trafiken på vår hemsida, säger Leif Lindvall. Publicerade monteringsanvisningar finns på hemsidorna och under menyn dokumentation. S FAKTA Beulcos monteringsanvisningar Beulco Armatur har lagt ned ett stort arbete på sina monteringsanvisningar. Här är lite fakta om arbetet: 1500 interna arbetstimmar endast på monteringsanvisningar och uppdatering av artiklar på VVS Info 1000 interna arbetstimmar på övriga dokument 165 nya produktbilder för monteringsanvisningar och 410 nya produktbilder för VVS Info och produktblad Skapat 200 nya monteringsanvisningar Skapat 490 övriga dokument, DOS, BVD, GOD, PROD Uppdaterat artiklar i VVS Infos databas, varav ca 80 procent har ändrats eller lagts till. 10

11 Bättre monteringsanvisningar Under våren kommer en checklista för monterings anvisningar att finnas på Säker Vattens hemsida, säger Fredrik Runius. Så gör du en monteringsanvisning som uppfyller Säker Vattens krav Nu finns en checklista om vad monteringsanvisningar ska innehålla och hur dessa ska utformas för att uppfylla kraven enligt Säker Vatteninstallation. Det ska finnas en begriplig och korrekt monteringsanvisning för alla produkter som används av auktoriserade VVS-företag, säger Fredrik Runius på Säker Vatten AB. Första punkten i avsnittet om utförande i branschregler Säker Vatteninstallation lyder så här: Montering av rör och VVSprodukter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning. Orsaken är att allt för många vattenskador beror på felaktigt montage. Bland det första skadereglerarna tittar på efter en vattenskada är om VVSprodukterna har monterats enligt tillverkarens anvisningar, säger Fredrik Runius. Men det är långt ifrån alla anvisningar som lever upp till kraven. Den svenska översättningen kan vara gjord av en dator med ett både komiskt och obegripligt resultat. Anvisningen kan även gälla förhållanden som inte är aktuella i svenskt byggande. Ladda ned checklistan Därför är kravet att monteringsanvisningar ska vara relevanta, skrivna på svenska och begriplig för VVS- montörer. Men Säker Vatten sträcker sig längre än till krav på funktion. Nu finns även en checklista där tillverkaren eller leverantören kan pricka av att allt finns med samt förslag om hur monteringsanvisningen ska utformas. Under våren kommer checklistan att finnas för nedladdning på Säker Vattens hemsida, under menyn VVS-produkter. Checklistan är en del av kvalitetssäkringen av VVS-produkter anpassade för branschregler Säker Vatteninstallation. Det räcker inte med att skriva och utforma monteringsanvisningen på rätt sätt för att märka den med Säker Vattens varumärke. Då krävs ett avtal med Säker Vatten om rätten att använda märket. Stickprovskontroller När tillverkaren eller leverantören tecknat avtal med Säker Vatten följer en genomgång av hur branschreglerna fungerar. Nästa steg är att den ifyllda checklistan och första monteringsanvisningen skickas till in för kontroll. När Säker Vatten godkänt den, laddar leverantören upp monteringsanvisningen på VVS Info. Vi ser till att den hamnar under Säker Vatten-produkter i RSK-databasen, säger Fredrik Runius. Därefter sköter leverantören allt på egen hand. Säker Vatten gör stickprovskontroller för att se att efterföljande monteringsanvisningar uppfyller kraven. I leverantörens eget intresse Visionen är att alla anvisningar ska följa samma mall. Oavsett fabrikat ska montören känna igen sig, ungefär som det är med IKEA:s monteringsanvisningar, där utformningen är samma oavsett om produkten är en soffa eller en taklampa. Det är vad vi eftersträvar. Men eftersom varje tillverkare och leverantör har sin egen grafiska profil och måste samordna sina monteringsanvisningar efter olika länders krav blir det en utmaning, konstaterar Fredrik Runius. Samtidigt ligger bra monteringsanvisningar i leverantörernas eget intresse. Rätt monterade produkter ger färre reklamationer, färre vattenskador och nöjdare kunder. S 11

12 Returadress Säker Vatten AB Box Stockholm Nu har montörerna i Umeå intygsappen i sina telefoner Snart är kundens e-post lika viktig som faktureringsadressen. Det är dit VVS-montören ska skicka intyget om en Säker Vatteninstallation med hjälp av sin mobiltelefon. Bravida i Umeå har börjat använda Säker Vattens app för intyg. Foto: Mikael Lundgren Dagens smarta mobiltelefoner är datorer, med en kapacitet som vida överstiger vad NASA hade till sitt förfogande för månlandningarna. Det betyder att VVS-montörerna kan sköta allt mer av administrationen ute på fältet med hjälp av telefonen. Bravida i Umeå ligger väl framme på det här området: Nästan alla våra montörer har en smart mobiltelefon, säger Petter Grafström, chef för avdelningen värme & sanitet. Enkel att använda Telefonerna används för att ta emot arbetsordrar och skriva tid. Nyligen började man även använda intygsappen från Säker Vatten. Än så länge är det för tidigt att utvärdera resultatet, men enligt Petter Grafström talar allt för att appen kommer att bli ett naturligt arbetsredskap, i synnerhet för enklare servicejobb. De vanligaste uppdragen finns som snabbval. Appen är enkel att använda och Bravidas montörer är vana att använda smarta telefoner i det dagliga arbetet, säger han. För den äldre generationen kan det krävas De vanligaste uppdragen finns som snabb val i telefonen. På sikt blir det lika naturligt att skicka intyg med mobilen och att lämna över det på papper, säger Petter Grafström på Bravida i Umeå. en förklaring. En app är ett program för mobiltelefoner. Programmen fungerar precis som i en vanlig dator. Installera appen så får telefonen nya funktioner. Så här gör du Säker Vatten har utvecklat en app för smarta mobiltelefoner. Det fungerar även på surfplattor. Appen laddas gratis ned från Appstore eller Android Markets, beroende på telefonens fabrikat. Sök efter Säker Vatten. Vem som helst kan ladda ned appen, men får bara tillgång till branschreglerna. För att skriva intyg krävs inloggningsuppgifter. Mer information finns på Säker Vattens medlemssidor. Den upplåsta appen är enkel att använda. Börja med att skriva in kundens grunduppgifter, inklusive e-postadress. I nästa steg finns färdiga alternativ för olika arbeten. Kryssa för vad som är aktuellt. Övrigt fylls i som fritext. Dessutom finns en knapp för avvikelser. Tryck på den så skapas ytterligare ett fält för fritext. Fråga alltid efter e-post Appen kan även hantera bilder. Det är bara att fotografera med telefonens kamera. Bilder kommer direkt in i appen. Den kan även hämta upp lagrade bilder. Avsluta med att trycka på knappen skicka. Intyget med bilder skickas i ett exemplar till kunden och ett exemplar till det egna företaget. Petter Grafström har själv testat appen och konstaterar att den är enkel att använda. Det största hindret torde vara kundens e-postadress. Vi måste göra det till rutin att alltid fråga efter kundens e-post, säger Petter Grafström som tror att det på sikt blir lika naturligt att skicka intyg från mobiltelefonen som det idag är för Bravidas montörer att skriva sin tid med hjälp av den. S

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Ansökan om auktorisation av VVS-företag

Ansökan om auktorisation av VVS-företag Auktorisationsnr (fylls i av Säker Vatten) Kundnr Ansökan om auktorisation av VVS-företag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador - Tätskiktssystem för våtrum, utbildning och egenkontroll. Sari Aarnio R&D Manager, Tiling Materials maxit Oy Ab Direktiv gällande vattenisolering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012 JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING TG 2283 03-2015 ersätter 06-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Bygg fuktsäkra och isolerande konstruktioner

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Auktorisationsnummer(fylls i av Säker Vatten) Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress (ev.

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011 UTGÅVA 4. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-12-01 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-12-01 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme

Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme Högskolan Halmstad SET Byggingenjörsprogrammet åk 3 Examensarbete 15 hp Ansvarsfrågan vid fuktspärrsarbete i våtutrymme Maj 2011 Louise Andersson Mimmi Andersson Abstract This final project is an investigation

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation...

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Innehåll Offertförfrågan avseende badrumsrenovering...1 Ort och datum:...2 Beställare:...2 Kontaktuppgifter...2 Lägenheten...2 Bostadsrättsföreningen...2 Övrig

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer