Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören"

Transkript

1 Säker En tidning från Säker Vatten AB # Vatteninstallation Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen

2 Objekt: Adress: (Fylls ivid konsumententreprenad) Våtrumsansvarig Våtzon 2 Övriga upplysningar Åtgång golv kg/m 2 alt. l/m 2 : Renovering Finns inte Finns inte Finns inte Åtgång vägg kg/m 2 alt. l/m 2 : Takhöjd m: Ledare Den nya våtrumsväggen är en del av vårt arbete för bättre miljö Varför leder Säker Vatten utvecklingen av framtidens våtrumsvägg? Frågan är befogad. Det är trots allt andra yrkesgrupper än landets auktoriserade VVS-företag som konstruerar och bygger väggarna. Bakom projektet står de stora byggföretagen och försäkringsbolagen. Säker Vatten fick förtroendet eftersom VVS-företagen borrar hål i våtrumsväggarna och har väl fungerande branschregler i Säker Vatteninstallation med många auktoriserade företag. Därför känner vi ansvaret att VVSmontörerna får förutsättningar att göra det på rätt sätt, så att väggarna håller tätt. Vi har redan provat den andra lösningen på problemet, att förbjuda hål i tätskikten och uppmana byggfolk, fastighetsägare och hyresgäster att limma fast allt som ska hänga på väggarna Vi är många som har satt upp en tvålkopp på kaklet med dubbelhäftande tejp. Till en början sitter den bra, men slutligen hörs en smäll från badrummet, tvålkoppen har lossnat. Det kan man leva med, men allt fler måste borra och skruva i våtrumsväggarna för att kunna bo kvar i villan eller lägenheten. Beroende på hög ålder, rörelsehinder eller annat som ställer krav på särskilda installationer. Allt fler måste borra och skruva i våtrumsväggarna för att kunna bo kvar i villan eller lägenheten. Beroende på ålder, rörelsehinder eller annat. Hjälpmedelsinstitutet, som på regeringens uppdrag utreder äldres boende, går ett steg längre och kallar vägen för en av förutsättningarna för teknisk utveckling. Enligt dem kommer allt mer att skruvas fast i våtrumsväggarna, till exempel höj- och sänkbar inredning. Med dessa framtidsutsikter kan vi i byggbranschen inte hänvisa till limning. Den nya våtrumsväggen är också en fråga om miljö, både i våra bostäder och i ett globalt perspektiv. Alla inser värdet av en vägg som håller tätt och stoppar mögel och röta. Men en genomtänkt våtrumsvägg är också en fråga om vår gemensamma miljö och ett bidrag till framtiden här på jorden. All mänsklig aktivitet påverkar miljön. Störst påverkan har utvinning av råvaror, tillverkning och transporter. Det värsta för miljön är om produkter och material förstörs av till exempel en vattenskada. Visst kan en del återvinnas, men det mesta måste tillverkas, transporteras och monteras på nytt med onödig miljöbelastning och resursförbrukning som följd. Det här är värt en extra tanke i vår prisfokuserade tid. Fler borde fråga sig vad billigt kostar över tiden. Lägsta pris kan efter ett antal skador och reparationer bli väldigt dyrt och skada miljön alldeles i onödan. Målet för auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation är att göra rätt från början. Kvalitet i konstruktioner, arbete och produkter lönar sig för alla parter. Den nya våtrumsväggen är en del av vårt arbete för en bättre miljö. S Försäkringsbolagen ställer krav n Vattenskador är så omfattande att försäkringspremien skulle kunna sänkas med 25 procent om skadorna halveras. Orsakerna är okunskap, felaktiga metoder och att VVS, tätskikt och ytbeläggning inte passar ihop. Försäkrings bolagen vill inte längre lämna full ersättning för skador orsakade av fel som byggdes in när huset var nytt eller när det renoverades. Försäkringsbolagen i Sverige och på Åland premierar vattensäkert byggande. Om du anlitar auktoriserade fackmän, som följer branschens regler och lämnar intyg, får du sänkta premier eller lägre självrisk. Försäkringsbolagen vill göra det lönsamt att bygga rätt och dyrt att göra fel. RÖRFÖRETAGET AB Intyg om Säker Vatteninstallation GVK 1002 Egenkontroll - Kvalitetsdokument Utgåva 1, oktober 2011, 1 sida Vid utfört tätskiktsarbete Egenkontroll avser objekt Adress Beställare Nyproduktion Beställare eller beställares ombud Telefonnummer E-post Beställare Golvyta m 2 : Förutsättningar för egenkontroll: Bilaga A tillbbv,byggkeramikrådets Branschregler för våtrum Förkontroll (GVK 1001) är utförd Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt) Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag. Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning Fyll i uppgifter och markera de punkter du utfört och kontrollerat enligt GVKs branschregler Golv Kvalitetsdokument EgenkontrollenligtBBV,Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Tätskikt (fabrikat och produktnamn) 1. Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) 2. Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn 3. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör 4. Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning Behörig entreprenör... Byggkeramikrådets behörighetsnummer... Organisationsnummer... Ansvarsförsäkring i... försäkringsbolag Vägg Våtzon 1 Typ av underlag Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Objekt... Beställare... Nyproduktion Renovering VVS-installationen är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation Kund: Kontaktperson: Arbetet omfattar: Typ av underlag Tätskikt (fabrikat och produktnamn) 5. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare Finns inte 6. Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande Finns inte 7. Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör Finns inte 8. Plastmatta - Monterad enligt anvisning Ja Nej Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta Innerhörn Fog på golv Sockelfog Fog på vägg 9. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning Ja Nej 10. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning Ja Nej Egenkontroll - Inga avvikelser Egenkontroll - Avvikelser finns - Beskriv nedan och ange nr på kontrollpunkt Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns Är åtgärdade Är inte åtgärdade - Beskriv nedan Arbetena utförda under tiden: från... till... Av Byggkeramikrådetgodkända tätskiktssystem enligtbbv, Bilaga C: Golv:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Vägg våtzon 1:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Vägg våtzon 2:Tillverkare/Leverantör... Systembenämning... Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter medhänvisning tillkapitel6:533 i Boverkets byggregler BBR,BFV 1993:57 medändringar tilloch med2008:6: Tätskikt Underlagen uppfyller branschreglernas krav.golv Vägg Lutning på golv motgolvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50 1:150/1:100 1:200) innan tätskiktapplicerats. Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja Nej Om Ja, golvbrunnen är monterad enligtgolvbrunnstillverkarens anvisning. Golvbrunnen är fastmonterad och korrektplacerad ivåg och höjd. Tätskiktsarbetetär utförtenligtaktuell monteringsanvisning. Finns andra genomföringar itätskiktän avlopp igolvet? Nej JaOm Ja, förtydliga nedan på Eventuella kommentarer golv/vägg: Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Bilagor: Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift Namn GVK-företag Telefonnummer GVK-företag Kontroll utförd av GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr Ort & datum E-post GVK-företag Avvikelser från kraven i branschregler Säker Vatteninstallation på grund av: Namn på behörig plattsättare som applicerattätskiktet:... arbetsledare:... Namnteckning... Ortoch datum... Dokumentetavser... våtrum. Se 11.1 ibbv. Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigtföretag Information om branschregler Säker Vatteninstallation, se Ort och datum Intyget ifyllt av Namnförtydligande och branschlegnr. Rörföretaget AB Box Staden Tfn Orgnr BKR/ Thomas Helmerson VD Säker Vatten AB Adress Box 47160, Stockholm Telefon E-post Hemsida Producerad av Roxx Communication Group, Ansvarig utgivare Thomas Helmerson Projektledare Micael Lindgren Redaktör Janne Näsström Layout Örjan Folcke Tryck Printfabriken

3 Säker Vatten-väggen 15 mm konstruktionsplywood Skivskarv på regel 70 mm träregel, alt. plåtregel C/C 450 Skiva enligt GVK Limmad plastmatta Badrummets nya standard: Säker Vatten-väggen Hemmets mest vattenskadade del är badrummet. Svagaste punkterna är golvbrunnen och att tätskikten läcker på grund av borrade hål. Nu finns en våtrumsvägg med förutsättningar att hålla tätt. Väggen har utvecklats av Säker Vatten i samarbete med försäkringsbolag, småhustillverkare och ledande byggföretag, med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Konstruktionen har därefter testats i laboratorium på SP Sveriges Forsknings- Institut i Borås. Rätt utförd håller väggen tätt, säger projektledaren Fredrik Runius på Säker Vatten. Det är många bud om hur en våtrumsvägg ska byggas och hur infästningar ska göras. Men ingen konstruktion har tidigare testats i sin helhet i laboratorium. De har byggt på teoretiska beräkningar, tester av enskilda komponenter och erfarenheter från fältet. Bara standardkomponenter Målet var att skapa en vattensäker vägg av komponenter som redan finns på landets byggarbetsplatser. Bara material och metoder Säker Vatten-väggen håller, säger Kristofer Angerstig och Per Gunnarsson som räknat på den. som inblandade yrkesgrupper behärskar, för att alla ska kunna göra ett bra jobb. Kärnan i projektet har varit genomföringar och hål. Tätskikten regleras av branschregler från GVK och BKR. Så länge godkända tätskikt, applicerade enligt regler och tillverkarnas rekommendationer, inte perforeras av hål så håller de normalt tätt. Men redan från början borras hål, för att montera handfat, wc-stol, duschmunstycke, duschvägg och så vidare. Vid belastning riskerar väggen att deformeras, vilket kan leda till att tätskiktet släpper igenom vatten. Ett gammalt önskemål Idag förstärks kända fästpunkter med kortlingar. Under brukarskedet uppstår behov av att skruva upp andra produkter. Det är allt från skötbord för barn till stödhandtag för äldre. Det är omöjligt att förbereda en vägg med alla kortlingar som eventuellt kommer att behövas. Det vet landets VVS-företag som ofta får uppdragen att skruva fast vad de boende anser sig behöva. Det är ett gammalt önskemål med väggar där skruvarna drar överallt, säger Fredrik Runius. >>> 3

4 Säker Vatten-väggen Våtrumsväggen i genomskärning. På träreglar 45 x 70 mm sitter en 15 mm plywoodskiva och över det skiva och tätskikt enligt BKR:s och GVK:s branschregler. Vanlig VVS-skruv fungerade bäst av testade infästningar. Borra inte genomgående hål. Då hamnar silikon på skruvens topp istället för att täta hålet. Fortsättning från föregåpende sida. >>> Enklaste lösningen vore att sätta en plywoodskiva direkt på reglarna och därefter bygga på med våtrumsskiva, tätskikt och ytskikt. Men frågan är om väggkonstruktionen klarar belastningarna eller om väggen ändå deformeras och tätskiktet skadas. Väggens konstruktion Konsultföretaget Bjerking har beräknat dimensioner, centrumavstånd mellan reglar och så vidare, för att väggen ska bli tillräckligt styv. Kristofer Anderstig gjorde beräkningarna och kom fram till följande konstruktion. 45 x 70 mm träreglar. Även plåtreglar kan användas. 450 mm centrumavstånd mellan reglarna. 15 mm plywood. Alla infästningar görs med VVS-skruv. Därefter byggdes väggen på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Vi valde att göra den fyra meter hög, för att fungera från 2,4 meter och uppåt, säger Kristofer Anderstig. Ovanpå plywoodskivan skruvades vanlig kartonggips. Skivan var läckindikator. I praktiken ska material enligt GVK:s och BKR:s branschregler användas. Två typer av tätskikt provades, foliesystem och svetsad plastmatta. I båda fallen användes kakel som ytskikt. Ett prov gjordes även med bara plastmatta. Provad enligt Europanorm SP testade väggen enligt standarden ETAG 022 (Europeiskt Tekniskt Godkännande). På väggen skruvades allt som är normalt förekommande i ett våtrum fast. WC-fixtur, handfat, duscharmatur med tillhörande infästning för munstycke, duschvägg, vägghand tag och vägghängd duschpall Provningen skedde i tre steg. Provningsledaren Roger Davidsson på SP berättar hur provning enligt ETAG 022 går till: Först vattenbegjuter vi väggen i drygt fyra dygn med omväxlande varmt och kallt vatten, därefter belastar vi alla installationer och kontrollerar väggens deformation. Slut ligen vattenbegjuter vi väggen i ytterligare fyra dygn för att slutligen riva väggen för kontroll. Belastningarna varierar mellan olika installationerna. Som exempel belastas wc-fixturmed 409 kg och vägghandtag med 160 kg. Vikterna hämtades från ETAG-normen och i vissa fall från tillverkarnas provnings metoder. Slutsatsen av provet är att väggen håller tätt, även efter belastning, under förutsättning att den byggs på rätt sätt och att VVS-skruv används, vilket är en helgängad rostfri träskruv. Väggens ömma punkter Provningen satte även fingret på några ömma punkter. Det två viktigaste är att inte använda pluggar och att aldrig borra genomgående hål. Två typer av expanderpluggar testades. Dessa deformerar väggen. Genomgående hål leder till att skruven drar med sig det silikon som ska täta. Det hamnar på skruvens spets. Rätt metod för infästning i den nya väggen är att bara borra genom ytskiktet, därefter lägga i silikon och låta skruven själv borra sig genom skivorna. Då håller det tätt. Den nya väggen ska föras in i branschregler Säker Vatteninstallation och kan redan idag beskrivas med hjälp av AMA. S Väggen är testad enligt standarden ETAG 022, berättar Roger Davidsson, provningsledaren på SP Sveriges Tekniska ForskningsInstitut. 4

5 Säker Vatten-väggen Säker Vatten-väggen gör det möjligt att skruva upp allt som krävs utan att tätskiktet läcker. Vattenbegjutningen pågick i drygt åtta dygn för att testa infästningarnas täthet. Belastning av stödhandtag med 150 kg. Testerna på SP Sveriges Tekniska Forsk ningsinstitut visar att Säker Vatten-väggen håller tätt. Hela konstruktionen har provats i full skala i laboratorium. Väggen är utvecklad i samarbete med ledande byggföretag, försäkringsbolag, småhustillverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, SBUF. 5

6 Säker Vatten-väggen En bra våtrumsvägg som klarar infästningar är viktig för att bostaden ska fungera i livets alla skeden, säger Karin Månsson på Hjälpmedelsinstitutet. Vid testerna av Säker Vatten-väggen monterades WC-fixtur, handfat, duscharmatur med tillhörande infästning för munstycke, duschv Väggen är nödvändig för teknisk Den nya våtrumsväggen, som utvecklats under ledning av Säker Vatten, är mer än ett skydd mot vattenskador. Väggarna i våtrummet är en del av den tekniska utvecklingen av våra bostäder, säger Karin Månsson, arkitekt och bostadshandläggare på Hjälpmedelsinstitutet, HI. HI arbetar, som namnet säger, med hjälpmedel men också med tillgänglighet för människor med olika behov. Här ingår även bostäder. Just nu har institutet ett uppdrag från regeringen som heter Bo bra på äldre dar. Karin Månsson är handläggare. Vad som behövs är inte anpassning av enskilda bostäder utan bostäder som fungerar i livets alla skeden, säger hon och väljer att kalla behovet för modernisering. Karta över livet Behovet av att kunna utforma bostaden och våtrummet efter våra individuella behov startar redan i barndomen. Ett skötbord ska skruvas upp, barnen vill ha en spegel och handdukshållare i rätt höjd. Eller barnet föds med en skada som innebär speciella behov. Och så fortsätter det livet igenom. I framtiden kommer vi säkert att få se inredning i badrummen som kan hissas upp och ned. Med tiden blir hålen en karta över livet. Och då gäller det att väggarna i våtrummet både håller och håller tätt. Samtidigt finns de största behoven bland äldre. Om år är bortåt var fjärde svensk över 65 år. Med stigande ålder växer behovet av ett stödhandtag här och en vägghängd pall där. Var utrustningen ska sitta är det ingen som på förhand kan säga. Vi måste också ta ett allt större eget ansvar för vår ålderdom, säger Karin Månsson. Standard fungerar inte Det gäller inte bara pensionsförsäkringen, utan även bostäderna. 95 procent av alla äldre bor i det vanliga bostadsbeståndet. Och när det är vi själva som betalar, så förväntar vi oss att allt blir som vi vill. Det fungerar inte längre att göra standardiserade bostadsanpassningar med bredare dörr till badrummet och ersätta badkaret med en dusch. Många äldre vill inte ha dusch. De använder badkaret till så mycket mer än att bada i, konstaterar Karin Månsson. Debatten om modernisering och renovering gäller miljonprogrammets bostäder, byggda på och talen. I många fall är det rymliga bostäder som är jämförelsevis enkla att anpassa till dagens och framtidens krav. Även för ROT Men hälften av de äldre bor i lägenheter och villor som bedöms vara otillgängliga, till stor del byggda på 40- och 50-talet, påpekar Karin Månsson. Den tidens badrum är pyttesmå. Eller yteffektiva om man så föredrar. Badrummen måste göras större, med väggar som tål både vatten och hjälpmedel. Här blir Säker Vatten-väggen en viktig del. Väggen är alltså inte bara en fråga för nyproduktion utan lika viktig för ROT-projekt. Inledningsvis pekade Karin Måns- 6

7 Säker Vatten-väggen ägg vägghand tag och vägghängd duschpall. utveckling son på att våtrumsväggen är grunden för teknisk utveckling. I framtiden kommer vi säkert att få se inredning i badrummen som kan hissas upp och ned. Det finns sedan länge i köken. Om det ska fungera i badrummet så krävs stabila väggar, säger hon. Underlätta för äldre VVS-branschen kan göra mycket mer för att underlätta för äldre människor även i själva våtrummet. Här är några exempel: Golvvärme frigör utrymme. Golvet torkar snabbare och minskar halkrisken. Radiatorer, kommoder och annat som sticker ut från väggarna, gör det svårare att vända med en rullstol eller rollator. Håll rent i fothöjd så fungerar badrummet bättre. Tryck inte in toalettstol och annat i väggarna. Det måste finnas utrymme så att en rullstolsburen kan förflytta sig över till toastolen och för hemtjänstpersonal att hjälpa till. S Nya våtrumsväggen kan redan beskrivas med AMA Den nya våtrumsväggen kan redan idag byggas med beskrivningstexter från valda kapitel i AMA Hus. Vi har väggen under luppen och följer utvecklingen med stort intresse, säger Thomas Lundgren, fackområdesexpert på Svensk Byggtjänst. Väggen kan redan idag beskrivas med AMA. Den bygger på vanliga metoder och material, säger Thomas Lundgren. AMA är en samling beskrivningstexter som har överenskommits inom branscherna bygg, installation och anläggning. Förkortningen står för Allmän material och arbetsbeskrivning. Det är branschernas verktyg för att beskriva olika vedertagna konstruktioner. Om den våtrumsvägg som utvecklats under ledning av Säker Vatten ska få ett brett genomslag, krävs att den går att bygga och beskrivas med hjälp av AMA. Vanliga metoder Väggen kan redan idag beskrivas med AMA. Den bygger på vanliga metoder och material, anser Thomas Lundgren. Den måste byggas rätt för att hålla tätt och att materialet i väggen inte ska drabbas av mögel och röta. Vid upprättande av en teknisk beskrivning hänvisas till berörda kapitel i AMA Hus och AMA VVS. Till AMA hör RA, råd och anvisningar, som redan idag har ett antal hänvisningar till branschregler Säker Vatteninstallation. Måste byggas rätt Nu planeras även hänvisning till Säker Vattens konstruktion av våtrumsvägg i AMA eller tillhörande råd och anvisningar. Thomas Lundgren understryker vikten av ett korrekt utförande vid uppbyggnad av väggen: Den måste byggas rätt för att hålla tätt och att materialet i väggen inte ska drabbas av mögel och röta. Uppfyller kraven Det närmaste en standardiserad konstruktion man kommer i byggbranschen, att den kan byggas med hänvisning till AMA. Den nya våtrumsväggen uppfyller redan detta krav. Väggen har dessutom genomgått provning som visar dess styrkor och svagheter. S 7

8 Säker Vatten-väggen Gruppen bakom den nya våtrumsväggen. Fr v Per Gunnarsson, Bjerking, Peter Bratt, Länsförsäkringar, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Fredrik Runius, Säker Vatten, Fredrik Gränne, NCC, Kjell-Åke Henriksson, NCC och Anders Nilsson, Skanska Nya Hem. Byggföretagen ställer upp bakom väggen Bakom den nya våtrumsväggen står fyra av landets största byggföretag. Det är JM, Skanska, NCC och PEAB. Alla har medverkat i utvecklingsarbetet och ska bygga våtrumsväggar enligt Säker Vattens konstruktion. Själva konstruktionen är ingen nyhet för någon av byggarna. I princip bygger vi så här redan idag, säger Fredrik Gränne, specialist byggnadsteknik på NCC. Han ingår i Säker Vattens tekniska råd för konstruktion och provning av väggen. En annan medlem av rådet är Claes Dalman, ansvarig för forskning och utveckling, projekteringsfrågor och kvalitet inom PEAB-koncernen. Det har varit så många motstridiga besked om hur man bygger en våtrumsvägg och gör infästningar. Det viktigaste med projektet har varit att skapa klarhet, säger han. Viktig för byggandet Claes Dalman anser även att provningen på SP i Borås bidragit med värdefulla kunskaper, t ex hur man gör genomföringar, borrar hål och skruvar. Nu finns provningsresultat som visar vad som fungerar och inte fungerar. Kjell-Åke Henriksson, ansvarig för installationer och energi på JM, är inne på samma linje. Det viktiga är att det nu finns en vägg och metoder för infästningar med förutsättningar att bli allmän standard. Det är så det måste fungera i ett strukturerat industriellt byggande. Det är precis som leantänkandet inom industrin. Man bestämmer sig för en konstruktion och följer upp resultatet för att sedan göra de förbättringar som krävs, säger han. En jättekortling JM har sedan länge konstaterat att lösningen med kortlingar inte fungerar. Det är nästan omöjligt att förutsäga var vägghandtag och liknande kommer att eftermonteras. Därför använder JM redan en liknande metod med en skiva vid badkar för säker eftermontering. Skillnaden är att Säker Vatten gör hela väggen till en jättekortling. Den tydligaste nyttan av våtrumsväggen är vid anpassning av badrum för äldre och rörelsehindrade. Ingen kan förutsäga vilka hjälpmedel som den enskilda individen behöver eller var de måste placeras. Ska fungera generellt Men enligt Anders Nilsson, teknisk chef för Skanska Nya Hem är väggen i ännu högre grad en fråga om effektivt byggande. Branschen har i många år brottats med luddiga och motstridiga besked om hur våtrums väggar ska byggas. Behovet är en konstruktion som fungerar generellt och som vi vet fungerar. Han pekar även på att lösningen med en heltäckande plywoodskiva förenklar konstruktionen, eftersom det inte längre krävs noggranna relationsritningar över var kortlingarna är placerade. Det ger rationellt montage och valfrihet var saker ska fästas in. Alla är tydliga med att den nya väggen inte är den slutliga lösningen. Den är till skillnad från andra konstruktioner testad i laboratorium. Nu väntar mötet med verkligheten. Hur fungerar den i byggprocessen? Hur fungerar den i brukarskedet? Väggen kommer att utvärderas och vid behov förbättras. Med Säker Vatten-väggen finns en grund att stå på och en möjlighet att ta vara på vunna erfarenheter. S 8

9 Säker Vatten i media Arga snickarens VVS-montör skriver avvikelserapport i teve Andreas Björn har som VVSmontör i teveserien Arga snickaren fått se de mest häpnadsväckande installationer. Han försöker alltid åtgärda dem enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Om det inte går, skriver jag avvikelserapport och förklarar för familjen vad det innebär, säger Andreas. Foto: Kanal 5 Han har varit med ända från början av programserien. Då var Segeltorps Rör, företaget Andreas driver tillsammans med Mats Dalbom, sponsor av programmet med sitt arbete. Det är vårt gamla arbetslag med arga snickaren Anders Öfvergård i spetsen, förklarar Andreas. Förra säsongen gick Säker Vatten in som sponsor av Andreas arbete. Det är därför som han bär en tröja med Säker Vatten-märket. Det är viktigt att lyfta fram hantverkskunnande och seriösa företag som följer branschregler, anser Andreas. Svår hantverkarskräck Det är även ett genomgående tema i programmet. Många av familjerna lider av svårartad hantverkarskräck, vilket arga snickaren ständigt återkommer till. Istället för att anlita proffs och få det rätt gjort på en gång, har de lagt ned massor av tid och pengar på att göra fel. I ett av vårens program är vi hos en familj utanför Göteborg. Han hade gjort alla rördragningar själv, till och med köpt en egen pressmaskin, berättar Andreas. Resultatet gick stick i stäv med branschreglerna och hade kunna sluta i massiva vattenskador. Under inspelningens gång ville familjen även ha installationer som bröt mot branschreglerna, bara för att högen med tidningar skulle ligga på rätt sida om toalettstolen. Inför tevekameran gjorde Andreas vad varje seriös VVS-montör ska göra. Han förklarade noga vilka konsekvenserna kunde bli av den begärda installationen. En avrådan med andra ord. Det är inte säkert att det kommer med i sändning, men avrådan finns inspelad. Andreas Björn i arbete under inspelningen av Arga Snickaren som visas i Kanal 5. Så gör jag alltid, oavsett om det är i teve eller vanliga uppdrag. Vi är fackmän och ska råda och avråda kunden, säger Andreas. Skriver alltid intyg Det som brukar känneteckna film och teve är att kulisserna hålls ihop med vävtejp och ståltråd. Grannlåten håller lagom tills lamporna släcks. Hur är det med Arga snickaren? Vi gör riktiga jobb och jag skriver varje gång intyg om en Säker Vatteninstallation med avvikelserapport om så krävs. Jag skulle aldrig avsluta ett jobb utan att skriva intyg, svarar Andreas. En erfarenhet från inspelningarna är vikten av samordning. Före inspelningen castas familjen och projektet. Man kollar bland annat upp skicket på huset och vad som måste och kan göras på tre dagar. Dagen före inspelningen samlas hela byggteamet för samordning. Det brukar ta tre timmar att bestämma vem som gör vad och när. Det krävs för att vi inte ska trampa på varandra. Med inspelningspersonalen är vi runt 20 personer, ofta på trånga utrymmen, säger Andreas. Samordningen är hemligheten bakom att relativt omfattande jobb blir slutförda på tre dagar. Varje gång. Familjen kommer hem klockan elva på fredagen. Någon gång har det hänt att vi fått skjuta på det 2-3 timmar, men vi blir alltid klara på rätt dag, säger Andreas. Det går inte bara snabbt, det blir även rätt. För VVS-installationerna bevisas det med intyg om en Säker Vatteninstallation. S Andreas Björn skriver intyg och avvikelserapporter även för installationerna som han gör i teveserien Arga Snickaren. 9

10 Bättre monteringsanvisningar Bollplank om checklista för monteringsanvisningar Branschregler Säker Vatten installation kräver korrekta och begripliga monteringsanvisningar. Det finns goda skäl till kravet. En stor del av reklamationerna på våra produkter beror på felaktig montering, säger Leif Lindvall, produktchef för Beulco Armatur i Helsingborg. Efterfrågan på monteringsanvisningar ökar hela tiden, säger Leif Lindvall på Beulco AB. Beulco levererar produkter som finns i alla VVS-system, men som slutkunderna sällan är medvetna om att de existerar. Det är rörkopplingar, avstängningsventiler, återströmningsskydd och annat av stor betydelse för VVS-systemets funktion. Felaktig montering kan ställa till stora problem. Våra produkter plockas styckvis hos grossisterna, vilket gör det svårt att skicka med monteringsanvisningar, säger Leif Lindvall. Samarbete med Säker Vatten Utmaningen ligger i att göra anvisningarna enkelt tillgängliga via andra kanaler, främst genom nedladdning på den egna hemsidan och från RSKdatabasen. Och lika viktigt är att de är enkla att förstå och följa. Beulco Armatur är en av flera branschaktörer som Säker Vatten haft som bollplank i utvecklingen av en checklista om vad en monteringsanvisning ska innehålla och utformas En del på listan är självklarheter, men det är ofta det självklara som glöms bort, säger Leif Lindvall och ger uppgift om utgåva som exempel. Över 200 anvisningar Enligt honom har checklistan från Säker Vatten flera fördelar. En av dem är att alla leverantörers monteringsanvisningar är upplagda på ungefär samma sätt. Det förenklar för montören och leverantören kan koncentrera sig på innehållet. Men checklistan till trots blir en monteringsanvisning inte till av sig självt. Beulco Armatur har arbetat med dem i ett par år. I sortimentet finns över artikelnummer, men många av dem är varianter av samma produkter. Totalt krävs 200 monteringsanvisningar. De publiceras på hemsidan och i RSK-databasen i takt med att de blir färdiga. Lönsam satsning Enligt Leif Lindvall handlar det inte bara om att uppfylla Säker Vattens krav. Företaget räknar med att investeringen ska löna sig, dels genom att reklamationerna minskar när produkterna monteras rätt, dels genom att bra monteringsanvisningar är till nytta för kunderna, alltså VVSföretagen. Efterfrågan på monteringsanvisningar ökar hela tiden, det märks på trafiken på vår hemsida, säger Leif Lindvall. Publicerade monteringsanvisningar finns på hemsidorna och under menyn dokumentation. S FAKTA Beulcos monteringsanvisningar Beulco Armatur har lagt ned ett stort arbete på sina monteringsanvisningar. Här är lite fakta om arbetet: 1500 interna arbetstimmar endast på monteringsanvisningar och uppdatering av artiklar på VVS Info 1000 interna arbetstimmar på övriga dokument 165 nya produktbilder för monteringsanvisningar och 410 nya produktbilder för VVS Info och produktblad Skapat 200 nya monteringsanvisningar Skapat 490 övriga dokument, DOS, BVD, GOD, PROD Uppdaterat artiklar i VVS Infos databas, varav ca 80 procent har ändrats eller lagts till. 10

11 Bättre monteringsanvisningar Under våren kommer en checklista för monterings anvisningar att finnas på Säker Vattens hemsida, säger Fredrik Runius. Så gör du en monteringsanvisning som uppfyller Säker Vattens krav Nu finns en checklista om vad monteringsanvisningar ska innehålla och hur dessa ska utformas för att uppfylla kraven enligt Säker Vatteninstallation. Det ska finnas en begriplig och korrekt monteringsanvisning för alla produkter som används av auktoriserade VVS-företag, säger Fredrik Runius på Säker Vatten AB. Första punkten i avsnittet om utförande i branschregler Säker Vatteninstallation lyder så här: Montering av rör och VVSprodukter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning. Orsaken är att allt för många vattenskador beror på felaktigt montage. Bland det första skadereglerarna tittar på efter en vattenskada är om VVSprodukterna har monterats enligt tillverkarens anvisningar, säger Fredrik Runius. Men det är långt ifrån alla anvisningar som lever upp till kraven. Den svenska översättningen kan vara gjord av en dator med ett både komiskt och obegripligt resultat. Anvisningen kan även gälla förhållanden som inte är aktuella i svenskt byggande. Ladda ned checklistan Därför är kravet att monteringsanvisningar ska vara relevanta, skrivna på svenska och begriplig för VVS- montörer. Men Säker Vatten sträcker sig längre än till krav på funktion. Nu finns även en checklista där tillverkaren eller leverantören kan pricka av att allt finns med samt förslag om hur monteringsanvisningen ska utformas. Under våren kommer checklistan att finnas för nedladdning på Säker Vattens hemsida, under menyn VVS-produkter. Checklistan är en del av kvalitetssäkringen av VVS-produkter anpassade för branschregler Säker Vatteninstallation. Det räcker inte med att skriva och utforma monteringsanvisningen på rätt sätt för att märka den med Säker Vattens varumärke. Då krävs ett avtal med Säker Vatten om rätten att använda märket. Stickprovskontroller När tillverkaren eller leverantören tecknat avtal med Säker Vatten följer en genomgång av hur branschreglerna fungerar. Nästa steg är att den ifyllda checklistan och första monteringsanvisningen skickas till in för kontroll. När Säker Vatten godkänt den, laddar leverantören upp monteringsanvisningen på VVS Info. Vi ser till att den hamnar under Säker Vatten-produkter i RSK-databasen, säger Fredrik Runius. Därefter sköter leverantören allt på egen hand. Säker Vatten gör stickprovskontroller för att se att efterföljande monteringsanvisningar uppfyller kraven. I leverantörens eget intresse Visionen är att alla anvisningar ska följa samma mall. Oavsett fabrikat ska montören känna igen sig, ungefär som det är med IKEA:s monteringsanvisningar, där utformningen är samma oavsett om produkten är en soffa eller en taklampa. Det är vad vi eftersträvar. Men eftersom varje tillverkare och leverantör har sin egen grafiska profil och måste samordna sina monteringsanvisningar efter olika länders krav blir det en utmaning, konstaterar Fredrik Runius. Samtidigt ligger bra monteringsanvisningar i leverantörernas eget intresse. Rätt monterade produkter ger färre reklamationer, färre vattenskador och nöjdare kunder. S 11

12 Returadress Säker Vatten AB Box Stockholm Nu har montörerna i Umeå intygsappen i sina telefoner Snart är kundens e-post lika viktig som faktureringsadressen. Det är dit VVS-montören ska skicka intyget om en Säker Vatteninstallation med hjälp av sin mobiltelefon. Bravida i Umeå har börjat använda Säker Vattens app för intyg. Foto: Mikael Lundgren Dagens smarta mobiltelefoner är datorer, med en kapacitet som vida överstiger vad NASA hade till sitt förfogande för månlandningarna. Det betyder att VVS-montörerna kan sköta allt mer av administrationen ute på fältet med hjälp av telefonen. Bravida i Umeå ligger väl framme på det här området: Nästan alla våra montörer har en smart mobiltelefon, säger Petter Grafström, chef för avdelningen värme & sanitet. Enkel att använda Telefonerna används för att ta emot arbetsordrar och skriva tid. Nyligen började man även använda intygsappen från Säker Vatten. Än så länge är det för tidigt att utvärdera resultatet, men enligt Petter Grafström talar allt för att appen kommer att bli ett naturligt arbetsredskap, i synnerhet för enklare servicejobb. De vanligaste uppdragen finns som snabbval. Appen är enkel att använda och Bravidas montörer är vana att använda smarta telefoner i det dagliga arbetet, säger han. För den äldre generationen kan det krävas De vanligaste uppdragen finns som snabb val i telefonen. På sikt blir det lika naturligt att skicka intyg med mobilen och att lämna över det på papper, säger Petter Grafström på Bravida i Umeå. en förklaring. En app är ett program för mobiltelefoner. Programmen fungerar precis som i en vanlig dator. Installera appen så får telefonen nya funktioner. Så här gör du Säker Vatten har utvecklat en app för smarta mobiltelefoner. Det fungerar även på surfplattor. Appen laddas gratis ned från Appstore eller Android Markets, beroende på telefonens fabrikat. Sök efter Säker Vatten. Vem som helst kan ladda ned appen, men får bara tillgång till branschreglerna. För att skriva intyg krävs inloggningsuppgifter. Mer information finns på Säker Vattens medlemssidor. Den upplåsta appen är enkel att använda. Börja med att skriva in kundens grunduppgifter, inklusive e-postadress. I nästa steg finns färdiga alternativ för olika arbeten. Kryssa för vad som är aktuellt. Övrigt fylls i som fritext. Dessutom finns en knapp för avvikelser. Tryck på den så skapas ytterligare ett fält för fritext. Fråga alltid efter e-post Appen kan även hantera bilder. Det är bara att fotografera med telefonens kamera. Bilder kommer direkt in i appen. Den kan även hämta upp lagrade bilder. Avsluta med att trycka på knappen skicka. Intyget med bilder skickas i ett exemplar till kunden och ett exemplar till det egna företaget. Petter Grafström har själv testat appen och konstaterar att den är enkel att använda. Det största hindret torde vara kundens e-postadress. Vi måste göra det till rutin att alltid fråga efter kundens e-post, säger Petter Grafström som tror att det på sikt blir lika naturligt att skicka intyg från mobiltelefonen som det idag är för Bravidas montörer att skriva sin tid med hjälp av den. S

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation Säker Vatteninstallation Tidningen för dig som vill veta mer om Säker Vatteninstallation #1/15 domstol: Rätt att kräva auktorisation Kostnader på sikt viktigare än priset nu 148 år gammalt ROT-objekt renoveras

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Utredning av vattenskadetrender

Utredning av vattenskadetrender Utredning av vattenskadetrender Hur kan antalet vattenskador minskas? Investigation of water damages How can the number of water damages be reduced? Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lovisa Hjalmarsson

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Eva Sikander SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2007:68 Minska risken för vattenskador vid ombyggnad

Läs mer

Miljonregn efter domen

Miljonregn efter domen b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättrepris 39:50 Så skyddas taket från snöskador TEMA tak Ränteskatt återbetalas till föreningar NR 1 2011 kronor det föreningen behöver veta Bostadsrättsförening

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme TRYCK JUNI - 2013 Värsta PRESSKOPPLINGEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR sid. 12 7sid. 16 FRÅN DAHL Välplanerat badrumsbyte Källsortera med vacuumtoalett sid. 8 argument för solvärme Spola

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS TEMA bostadsrätt TEMA: 11 extra sidor med nyttig läsning för bostadsrättsföreningar INNEHÅLL: Undersökning Arvoden i 12798 föreningar 48 Rätt vid vattenskada Juristen reder ut 52 Förening med IT-koll Vi

Läs mer