OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr"

Transkript

1 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med omfattande renoveringar menas här förändring av planlösning, omdragning av el, vatten, gas, samt våtrumsarbete. Utöver styrelsens godkännande av omfattande renoveringar kan ingreppen kräva bygganmälan/bygglov till Stadsbyggnadskontoret, se Följande punkter är särskilt viktiga att notera: Generellt Rivning av alla väggar kräver styrelsens godkännande och intyg från konstruktör (gäller även icke-bärande innerväggar). Glöm inte att göra ett besök hos berörda grannar för dokumentation av ev. befintliga skador (t.ex. sprickor i väggar och tak) i deras lägenheter innan Du påbörjar ombyggnaden Vid större ombyggnationer krävs en slutbesiktning av oberoende och behörig besiktningsman som bekostas av den enskilda medlemmen Inbyggnad av avloppsledningar måste dokumenteras (även med foto). Inbyggnad av tappvarmvattenledningar måste dokumenteras och vid förgreningar/skarvar måste detta ske med inspektionslucka, vattentätt botten och skvallerör (t.ex. i kopplingsskåp) Dokumentera (även med foto) allt arbete löpande under ombyggnaden, särskilt rördragningar. Vid kraftigt störande/bullrande ljud (t.ex. bilning) på helger och vid all avstängning av eloch vatten utanför den egna lägenheten ska detta aviseras till berörda grannar, i hiss samt på anslagstavla med minst 5 dagars förvarning. Vattenavstämning ska i möjligaste mån ske vardagar kl Avstängning före kl 9 eller efter kl 17 på vardagar, samt all avstängningen på helger kräver styrelsens godkännande. Bilning får enbart ske vardagar kl 07-17, samt helger Kök Vid installation/byte av diskmaskin, kyl och frys måste ett vattentäta underlägg installeras. Vid köksrenovering ska även vattentätt underlägg installeras i diskbänksskåpet. Det är inte tillåtet att installera annan fläkt i köket än kolfilterfläkt (för undantag från detta krävs styrelsens godkännande) Vid arbetet med gasledning måste av Stockholm Gas godkänd servicetekniker anlitas (lista finns på Stockholm Gas hemsida)

2 2(5) Badrum Det är ej heller tillåtet att installera fläkt i badrummet/våtutrymmen, en så kallad paxfläkt Vid installation av golvvärme eller handdukstork måste dessa vara eldrivna och får ej kopplas gentemot den vattenburna uppvärmningen. (Byte av befintlig vattenburet element till vattenburen handdukstork måste godkännas av styrelsen) Vid tätskiktsarbeten ska branschregler gälla, enligt GVK eller BBV. Byggskräp Byggavfall får ej finnas i trapphuset, på vädringsbalkonger eller gård. Byggskräp (Big Bags etc.) måste helt tas bort senast under fredagen, varje vecka Placeringen av byggskräp vid renoveringar på F12 skall stå i hörnet av staketet, som gränsar mot Fridhemsgatan 10 och gatan. Medlem skall informera styrelsen om placering och tidpunkter för byggskräp i samband med renoveringar. Vite utgår för kostnaden för bortförsel av byggskräp kr för styrelsens administration om reglerna inte följs. Försäkringar och intyg, som ska bifogas detta avtal Aktuellt intyg på samtliga entreprenörers försäkringar med följande omfattning: allriskförsäkring arbete, åtkomst/återställande-, ROT- och ansvarsförsäkring inkl miljöansvar, samt självrisk Ska någon del av arbetet utföras genom eget arbetet krävs kopia på hem- och bostadsrättsförsäkring Branschcertifieringar för elektriker, vvs, plattsättare, etc (t.ex. Säker Vatten) för aktuella entreprenörer/underentreprenörer skall bifogas underskrivet ombyggnadsavtal Övrigt Originaldetaljer som spegeldörrar, köks- och serveringsskåp, hatthyllor från husens byggnadsår får inte slängas vid renovering. Kontakta någon i styrelsen för mer information om detta eller om Du är osäker på vad som är originaldetaljer. Efter ombyggnad ska i förekommande fall följande dokument visas upp: - Provtryckningsprotokoll för vatten- och värmerör - Egenkontroll tätskikt - Jordprovningsintyg el - Fotodokumentation över dolda installationer - Egenkontroll/intyg över brandtätningar Avtalet gäller mellan parterna: Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 och bostadsrättsinnehavare av lägenhet nr. Avtalet träder i kraft den och gäller fram till dess bostadsrättsinnehavaren meddelar styrelsen i bostadsrättsföreningen att ombyggnaden är klar. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera berörda hantverkare om innehållet i detta avtal. Arbetstider för hantverkare: Vardagar Lördagar Inget arbete får ske under söndagar och helgdagar. Överenskommelse om andra arbetstider kan ske i undantagsfall.

3 3(5) Tider för eget arbete som kan störa grannar gäller: Vardagar Lör- & söndagar 10: Överenskommelse om andra arbetstider kan ske i undantagsfall. Skador och/eller nedsmutsning, som uppstår som en konsekvens av ombyggnaden i omkringliggande lägenheter/trapphus/trädgård, skall snarast åtgärdas/kompenseras av ägaren till lägenheten, t.ex. trappstädning. Alla arbeten som kräver behörighet, t ex el, rördragning, våtrum och avlopp skall utföras av behörig fackman. Intyg på alla arbeten ska lämnas till styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att söka bygglov/bygganmälan till arbeten som fordrar det. Tillstånd av styrelsen krävs för godkänt bygglov/bygganmälan. Kopia på godkänt bygglov/bygganmälan lämnas till styrelsen innan arbetet utförs. Sker ombyggnad utav andra än bostadsrättsinnehavaren ska ägaren vara tillgänglig på telefon under byggtiden. Om ombyggnaden medför extra mycket damm eller smuts i trappuppgången ansvarar ägaren för städningen under denna tid det behövs. Ägaren meddelar grannarna i trapphuset. En byggplan som visar vilka ingrepp som gjorts i lägenheten skall ges styrelsen för arkivering (bifogas detta avtal). För Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 _ Ordföranden _ Ledamot Bostadsinnehavaren och ansvariga för ombyggnaden _

4 4(5) Hantverkare som har erhållit ovan information Huvudentreprenör Elektriker VVS- tekniker

5 5(5) Plattsättare Övrig entreprenör/hantverkare Övrig entreprenör/hantverkare

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. 3. Installation av insatser såsom kasset eller kamininsats i eldstad eller

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. 3. Installation av insatser såsom kasset eller kamininsats i eldstad eller 017-09-07 POLICY VID OMBYGGNAD Detta policydokument har antagits av styrelsen i BRF Kungshuset Tre Portaler. Syftet med dokumentet är att ge vägledning till medlemmar hur man ska gå till vid ombyggnad

Läs mer

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar sidan 1 (6) Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar Du har som bostadsrättshavare stor frihet att renovera din bostadsrätt, men kom ihåg att en del åtgärder kräver styrelsens tillstånd

Läs mer

Bygga ut och Renovera

Bygga ut och Renovera Bygga ut och Renovera Läs igen detta innan ni tänker börja Bostadsrättsinnehavaren har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Ansökan om ombyggnation/ändring av bostadsrätt

Ansökan om ombyggnation/ändring av bostadsrätt Ansökan om ombyggnation/ändring av bostadsrätt När behövs tillstånd från Restate för en ombyggnation/ändring? Generellt gäller att samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheten kräver tillstånd

Läs mer

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna en vägg eller dela av ett av de större rummen

Läs mer

3. Blanketten "Ansökan om tillstånd" (nedan) skall skrivas under i 2 ex och lämnas in till styrelsen för godkännande innan byggstart.

3. Blanketten Ansökan om tillstånd (nedan) skall skrivas under i 2 ex och lämnas in till styrelsen för godkännande innan byggstart. 2017-11-20 Ansökan renovering Ska du bygga om/renovera din lägenhet kan du behöva Styrelsens godkännande för detta. Blankett för ansökan om godkännande hittar du längst ner på sidan. VÅTRUM/KÖKSRENOVERING:

Läs mer

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl)

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl) Bostadsrättsinnehavare (Fyll i nedan) Efternamn Förnamn Personnummer Telefon Adress Läg nr nya Läg nr gamla Vån E-mail Beräknad ombyggnadstid (Fyll i nedan) Startdatum Slutdatum Utrymme (Kryssa i rutor

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Himmelsbågen

Bostadsrättsföreningen Himmelsbågen Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet 1. Bostadsrättshavare Efternamn, Förnamn Personnummer Utdelningsadress Telefon, dagtid E-post Mobiltelefon 2. Lägenhet Fastighetsbeteckning Gatuadress Lgh.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

//CF BRF FLEMING REGLER FÖR OMBYGGNAD AV LÄGENHET

//CF BRF FLEMING REGLER FÖR OMBYGGNAD AV LÄGENHET 2018-08-13//CF BRF FLEMING REGLER FÖR OMBYGGNAD AV LÄGENHET 1 BAKGRUND OCH SYFTE 3 2 FÖRENINGENS STADGAR 3 3 BYGGA OM ELLER RENOVERA 3 3.1 TILLSTÅNDSPLIKTIGA ÅTGÄRDER 3 3.1.1 ETT TILLSTÅNDSÄRENDE SKA ALLTID

Läs mer

Information om vad som gäller då du renoverar eller bygger om din lägenhet i Brf.Axet

Information om vad som gäller då du renoverar eller bygger om din lägenhet i Brf.Axet 2018-11-15 Information om vad som gäller då du renoverar eller bygger om din lägenhet i Brf.Axet Att du bygger om, underhåller och gör snyggt i din lägenhet är naturligtvis positivt. Men då arbetet påverkar

Läs mer

Riktlinjer renovering/ombyggnad

Riktlinjer renovering/ombyggnad Riktlinjer renovering/ombyggnad Som bostadsrättsinnehavare kan du göra en hel del ombyggnationer i din lägenhet. Men det finns några saker du inte får göra utan tillstånd. Och det är naturligtvis alltid

Läs mer

BRF Borätten 14 Wollmar Yxkullsgatan 10 nb Stockholm. Org nr Postgiro Hemsida: boratten14.se e-post:

BRF Borätten 14 Wollmar Yxkullsgatan 10 nb Stockholm. Org nr Postgiro Hemsida: boratten14.se e-post: Regler för renovering/ändring i lägenhet 1 Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern 1 Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern Bostadsrättsnummer (se överlåtelseavtalet) Läge (uppgång-lägenhetsnummer, som anges

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

ATT RENOVERA SIN LÄGENHET

ATT RENOVERA SIN LÄGENHET UTKAST 180419 TK ATT RENOVERA SIN LÄGENHET I HSB BRF MELLANGÅRDEN I PARTILLE Version 1 2018-04-19 Att renovera sin lägenhet Att renovera sin lägenhet är ett effektivt sätt att öka inte bara sin trevnad

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er) eller återställande efter vattenskada

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er) eller återställande efter vattenskada 1(5) Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er) eller återställande efter vattenskada Bostadsrättsnummer * Läge ** Bostadsrättshavare 1, namn Personnummer E-postadress Telefonnummer

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern 1 Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad av lägenhet(er), inkl. återställande efter vattenskada, i brf Metern Bostadsrättsnummer (se överlåtelseavtalet) Läge (lägenhetsnummer, som anges på namntavlan

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

RENOVERING BRF BOGÅRDEN ANGÅENDE RENOVERING AV DIN LÄGENHET I BRF BOGÅRDEN

RENOVERING BRF BOGÅRDEN ANGÅENDE RENOVERING AV DIN LÄGENHET I BRF BOGÅRDEN RENOVERING BRF BOGÅRDEN ANGÅENDE RENOVERING AV DIN LÄGENHET I BRF BOGÅRDEN Här finns information som du ska läsa igenom i god tid innan du påbörjar renovering av din lägenhet. Bifogat finns även två stycken

Läs mer

Regler för renovering och ombyggnad

Regler för renovering och ombyggnad Regler för renovering och ombyggnad 1. Reglernas bakgrund och syften 1.1 Beslut av föreningens styrelse Dessa regler för renovering och ombyggnad av lägenheter och lokaler i Brf Kungsklippan 7-9:s fastighet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

BRF RÖKERIET. Centralt i Sundbyberg

BRF RÖKERIET. Centralt i Sundbyberg RÖKERINYTT mars 2017 Stadgar under revidering Den 13 mars hölls en extrastämma för att diskutera styrelsens proposition om stadgeändringar. Orsaken är förändringar i lagen om ekonomiska föreningar och

Läs mer

RENOVERING SAMT OMBYGGNAD AV LÄGENHET RÅD OCH ANVISNINGAR

RENOVERING SAMT OMBYGGNAD AV LÄGENHET RÅD OCH ANVISNINGAR RENOVERING SAMT OMBYGGNAD AV LÄGENHET RÅD OCH ANVISNINGAR Föreningens Bevarande av arkitekturen Årsstämma antog 2008 en policy för bevarande av husens ursprungliga utseende och färgsättning, vid reparationer

Läs mer

1. Alla godkända, planerade och pågående renoveringar i. 2. Felanmälningar visas på Hemsidan. Inte bara stora fel utan

1. Alla godkända, planerade och pågående renoveringar i. 2. Felanmälningar visas på Hemsidan. Inte bara stora fel utan Från: Dan Nyström dan.nystrom@hotmail.com Ämne: Motioner till ordinarie bolagsstämma 2017 Datum: 30 december 2016 18:17 Till: styrelse@kungsklippan.se Nedan är motioner till ordinarie stämman 2017 för

Läs mer

Brf Gjutarens Byggregler

Brf Gjutarens Byggregler Brf Gjutarens Byggregler April 2013 Tillstånd Vid arbeten som påverkar bärande konstruktioner eller ändrad planlösning, måste du ansöka om tillstånd hos Stadsbyggnadskontoret. Kopia av tillståndet lämnas

Läs mer

Lägenhetsnummer:... Namn:... Datum:...

Lägenhetsnummer:... Namn:... Datum:... OBS! Det finns asbest i originalkaklfixet i våra kök. Om ni river detta måste ni anlita en certifierad asbestsaneringsfirma. Se bild på originalkaklet nedan: Se föreningens stadgar för mer information.

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen. Plogen. G o t l a n d s g a t a n 7 1

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen. Plogen. G o t l a n d s g a t a n 7 1 Trivselregler Bostadsrättsföreningen Plogen 7 G o t l a n d s g a t a n 7 1 År 2008 köpte den nybildade föreningen Brf Plogen 7 två hus av dåvarande ägare Svenska Bostäder, ett gatuhus på Gotlandsgatan

Läs mer

Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om

Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om Här följer något du bör tänka på och följa inför eventuell ombyggnad/renovering av din lägenhet, övrigt se även föreningens stadgar. Tillståndspliktiga

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL

REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL Bilaga till föreningens dokument Regler för trivsel och ordning. Innan du påbörjar en renovering eller ombyggnad av din lägenhet ska du alltid ta kontakt med styrelsen.

Läs mer

Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om

Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om Hamnkaptenens råd o regler för dig som tänker bygga om Här följer något du bör tänka på och följa inför eventuell ombyggnad/renovering av din lägenhet, övrigt se även föreningens stadgar. Tillståndspliktiga

Läs mer

OMBYGGNADSPLAN S:T PAULIGATAN 20 30

OMBYGGNADSPLAN S:T PAULIGATAN 20 30 OMBYGGNADSPLAN S:T PAULIGATAN 20 30 2016 05 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ombyggnadsplan för fastigheten 4 Vad vi måste göra Badrum 4 Vad du kan välja till Totalrenoverad lägenhet 4 Så påverkas du av renoveringsarbetet

Läs mer

Ombyggnads regler för BRF Liljan 33

Ombyggnads regler för BRF Liljan 33 Ombyggnads regler för BRF Liljan 33 Innehåll 1. Introduktion varför ombyggnadsregler?... 2 Försiktighetsprincip... 2 2. Medlemmens respektive föreningens ansvar... 2 Medlemsansvar... 2 Föreningsansvar...

Läs mer

Renoveringsblankett BRF Stugan 4 S:t Göransgatan 146-152

Renoveringsblankett BRF Stugan 4 S:t Göransgatan 146-152 Medlem/Bostadsrättsinnehavare Namn Lägenhetsnummer Adress Post nr Ort Telefonnummer Mailadress Mobilnummer Renoveringsblankett inlämnas till styrelsen i god tid (senast 2 veckor) innan planerade åtgärder

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Uppdaterad information till Brf Svartpoppelns medlemmar 2013

Uppdaterad information till Brf Svartpoppelns medlemmar 2013 Uppdaterad information till Brf Svartpoppelns medlemmar 2013 Nedan finner ni viktig och matnyttig information. Vid frågor och funderingar är ni, som alltid, välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

Läs mer

Version BRF VÄDUREN RENOVERINGSPLAN

Version BRF VÄDUREN RENOVERINGSPLAN Version 1 2017-11-09 RENOVERINGSPLAN Sid 1! /! 5 Version 1 2017-11-09 RENOVERINGSPLAN Syfte Genom att fylla i renoveringsplanen får du en skräddarsydd plan för din renovering. Med hjälp av renoveringsplanen

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

OMBYGGNAD OCH ÄNDRING

OMBYGGNAD OCH ÄNDRING OMBYGGNAD OCH ÄNDRING Dokumentet uppdateras löpande - för frågor vänligen kontakta styrelsen. Tänk på att du kan bli återställningsskyldig om du inte följer reglerna. UTOMHUS Sten-/plattsättning Bostadsrättsinnehavaren

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

TRIVSELREGLER. Ansvar för ordning och trivsel. För vem gäller reglerna? Vad händer om reglerna inte följs? Om du har frågor.

TRIVSELREGLER. Ansvar för ordning och trivsel. För vem gäller reglerna? Vad händer om reglerna inte följs? Om du har frågor. TRIVSELREGLER Brf. Söderberga Allé Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Säljare Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 4402 1 304 med adress Stenbrottsgatan 1, 17277 Sundbyberg i BRF Fågelhusen (org. nr 769612-6825) Frågorna i denna frågelista besvaras av

Läs mer

Välkommen som medlem i vår förening

Välkommen som medlem i vår förening Välkommen som medlem i vår förening Här får du en folder med praktisk information för dig som är nyinflyttad. Läs igenom och spara den gärna. Någonting som är bra att veta som nyinflyttad är att du som

Läs mer

OMBYGGNADSPLAN MEJERIGATAN 18 22

OMBYGGNADSPLAN MEJERIGATAN 18 22 OMBYGGNADSPLAN MEJERIGATAN 18 22 2017 02 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ombyggnadsplan för fastigheten 4 Vad vi måste göra Badrum och byte av el 4 Vad du kan välja till Totalombyggd lägenhet 4 Personliga möten

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Äppelträdet NM

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Äppelträdet NM Stockholm den 1 maj 2012 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Äppelträdet NM 94-96. Det här bör Du veta om föreningens ordnings- och trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Brf Rudboda - informationsmöte. Stambyte och våtrumsrenovering

Brf Rudboda - informationsmöte. Stambyte och våtrumsrenovering Brf Rudboda - informationsmöte Stambyte och våtrumsrenovering 2018-02-08 Brf Rudboda Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Processen Tider Tillval Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor Brf Rudboda Stambyte

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan Stockholm Hemsida:

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan Stockholm Hemsida: Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 181027 På föreningens hemsida

Läs mer

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin Reglering fastighetsskada med Brandkontoret Niklas Brodin 2015-02-10 Hur vill vi att det ska fungera? - Kunden anmäler skada till Brandkontoret - Brandkontoret besiktar skadan och bestämmer åldersavdrag

Läs mer

Välkommen till Brf Midgård i Karlstad

Välkommen till Brf Midgård i Karlstad Välkommen till Brf Midgård i Karlstad hem.bredband.net/mid 2010-06-22 Brf Midgård i Karlstad 2010/2011 hem.bredband.net/mid Ordförande Sekreterare Ledamot Kristina Dedorson Johanna Andersson Nils Lidén

Läs mer

Välkommen till BRF Vallatorp!

Välkommen till BRF Vallatorp! Välkommen till BRF Vallatorp! Här kommer lite förhandsinformation från oss. När du läst informationen önskar vi att du skriver din kontaktinformation på sista sidan och lämnar denna undertecknad till Kerstin

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Hej! Vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdraget att utföra utbyte av vatten och avloppsstammar i er fastighet. I samband med detta kommer även övriga renoveringsåtgärder utföras

Läs mer

Nygatan 11 B. Nygatan 11 B. - Sida 1 av 13

Nygatan 11 B. Nygatan 11 B.  - Sida 1 av 13 Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverad lägenhet mitt i centrum med öppen och ljus planlösning.

Läs mer

TRIVSELREGLER för HSB Brf Astern

TRIVSELREGLER för HSB Brf Astern 1 TRIVSELREGLER för HSB Brf Astern Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 47 med adressen Kubikenborgsgatan 17 E, 85463 Sundsvall i bostadsrättsföreningen Berggrunden/Castor (org. nr 789200-0824) Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Informationsmöte stambyte. Brf Hanaholm 789

Informationsmöte stambyte. Brf Hanaholm 789 Informationsmöte stambyte Brf Hanaholm 789 Inledning Vi har fått i uppdrag att: - Uppdatera värmesystemet - Byta ut kall & varmvattenledningar i er fastighet - Bygga om elsystemet till gemensamhetsmätning

Läs mer

Län Halland Typ Lägenhet Kommun Kungsbacka Storlek 92.6 m2 Område Innerstaden Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Vallgatan 12

Län Halland Typ Lägenhet Kommun Kungsbacka Storlek 92.6 m2 Område Innerstaden Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Vallgatan 12 Vallgatan 12 Län Halland Typ Lägenhet Kommun Kungsbacka Storlek 92.6 m2 Område Innerstaden Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Vallgatan 12 Ljus och luftig hörnlägenhet! Hörnlägenhet i

Läs mer

HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING INFOMÖTE

HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING INFOMÖTE HSB BRF BOCKEMOSSEN STAMBYTE / VÅTRUMSRENOVERING 2017-2020 INFOMÖTE 2017-03-16 AGENDA Varför ombyggnad Vattenskador Föreningens / Boendes ansvar Omfattning Kvarboende Samrådsgrupp Val och tillval Samtycke

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt Vad kännetecknar boendeformen bostadsrätt? Bostadsrätt Bostadsrätt = ägandeformen Du äger rätten att bo i bostaden Bostadsrätt och riksbyggen Vad kan du påverka? Bostadsrätt kontra

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Säljare Objekt Bostadsrätten till lägenhet nr 02326.0000.302 med adress Eskil Isakssons gata 2, 19334 Sigtuna i Brf Hemmanet (org. nr 769610-8724) Frågor att besvara Frågorna i denna frågelista besvaras

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 7-2513-3-43-3 med adress Kaprisvägen 1, 70218 Örebro i HSB brf Basilikan - org nr. 769613-9984 Frågorna i denna frågelista

Läs mer

REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL

REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL REGLER FÖR RENOVERING OCH UNDERHÅLL Bilaga till föreningens dokument Regler för trivsel och ordning. Innan du påbörjar en renovering eller ombyggnad av din lägenhet ska du alltid ta kontakt med styrelsen.

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket.

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket. Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Hagsätra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas,

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 55-2001-2-112-5 med adress Sätunavägen 14C, 19541 Märsta i HSB Arenberga (org. nr 714800-0057) Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Hej! vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdrag av er bostadsrättsförening att utföra utbyte av vatten- och avloppsstammar i er fastighet. I samband

Läs mer

Trivsel/Ordningsregler för BRF Utsikten.

Trivsel/Ordningsregler för BRF Utsikten. Trivsel/Ordningsregler 1(6) Trivsel/Ordningsregler för BRF Utsikten. 1. Stadgar. Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla skall trivas. 2. Ansvar för ordningen. Som medlem

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Centralt läge, toppfräsch lägenhet och hög standard med påkostade

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Linnégatan 14, 2tr

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Linnégatan 14, 2tr Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 3 rum (2 sovrum) / 98 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Centralt läge, moderniserat men med bevarad äldre charm. Egen gavel

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

INFORMATIONSINHÄMTNING. Inför försäljning av bostadsrätt

INFORMATIONSINHÄMTNING. Inför försäljning av bostadsrätt INFORMATIONSINHÄMTNING Inför försäljning av bostadsrätt Frågor till köpekontraktet Säljare Bostadsrätten till lägenhet nr i brf/bf 1 a. När förvärvades bostadsrätten/andelen? 1 b. Vad är lägenhetens yta?

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer