PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Råd och anvisningar vid ombyggnad"

Transkript

1 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med eller utan dokumenterad kompetens. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för sin bostadsrätt och de byggnadsarbeten som utförs. En felaktigt utförd åtgärd som måste göras om, kan kosta bostadsrättsinnehavren stora pengar. Byggherre ansvar (Beställare=byggherre) Den bostadsrättsinnehavare som anlitar en eller flera hantverkare för arbete blir byggherre, och det är byggherren som är ansvarig för arbetet. Allmänt Din lägenhet ligger i ett hus med många andra lägenheter och i vissa hus finns även kommersiella lokaler. Du måste visa hänsyn till dina grannar. Vid en renovering förekommer många moment som kan upplevas störande. Ljudstörningar, de maskiner som används vid renoveringar kan vara mycket störande. Tänk på när du borrar i betongväggar att inte använda hobbymaskiner utan använd professionella maskiner med

2 2 av (6) slagfunktion. Dessa finns att hyra. Borttagning av kakel, strippning av mattor, slipning av parkettgolv, bilning i betong ger kraftiga ljudstörningar. Det är oerhört viktigt att dessa arbeten inte bedrivs utanför de tider som är fastställda. Planera arbetet så att ljudstörningarna begränsas så långt det är möjligt. Dammspridning, vid renovering uppkommer mycket byggdamm. Detta sprider sig lätt ut i trapphuset och in till dina grannar. För att minimera dammspridning skall skyddstäckning ske samt ventilationsdon igentejpas. Nedsmutsning i hiss, vilplan och entré. Om ditt bygge ger upphov till nedsmutsning i trapphuset ber vi dig att städa upp efter varje byggdag för allas gemensamma trivsel. Entrémattan skall tillfälligt rullas ihop och läggas åt sidan så att den inte blir nedsmutsad. Om hissen nyttjas för byggtransporter skall golvet och väggar skyddas med kartong eller filtmatta. Efter avslutad renovering skall du ta bort all skyddstäckning. Byggsopor, de sopor som din renovering producerar får inte ställas upp i trapphuset eller på gården. Samla dina byggsopor inne i lägenheten och beställ en entreprenör som hämtar eller transportera bort soporna löpande. Som privatperson kan du lämna grovsopor på Stadens återvinningsanläggningar utan kostnad. Byggsopor får absolut inte placeras i föreningens soprum eller i garaget. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att detta fungerar och du kan inte skylla på entreprenörerna. Hissen, är avsedd för persontransport i första hand. Vi har många rörelsehindrade medlemmar och hyresgäster där hissen utgör enda möjligheten att ta sig in eller ut från bostaden. Hissen får inte överbelastas. Vid transport av byggsopor är det viktigt att soporna väl

3 3 av (6) inslagits eller att golv och väggar i hisskorgen skyddas med golvpapp. Golvpapp/skyddspapp finns att köpas där du köper byggmaterial. Transporter, föreningen har ingen mark i gatunivå eller yta i garaget. Föreningens medlemmar har möjlighet att nyttja flytthissen som går ned till garaget. Det är dock viktigt att transportbilar inte parkeras där utom kortvarigt för lastning. Butikerna i köpcentrumet har leveranser av varor som måste fungera. Rulltrapporna får inte nyttjas för transport av byggnadsmaterial. Visa hänsyn. Innan du bygger om måste du informera dina grannar. Det kan ske genom att du gör ett anslag som du sätter upp på anslagstavla och hiss i god tid före din ombyggnad. Där skall det framgå när ombyggnaden påbörjas och när den beräknas avslutad. Namn och telefonnummer till dig så att man kan nå dig om det blir problem. Föreningen består till största del av äldre av vilka många inte kan ta sig ut utan ledsagare. Dessa är då inne i sin bostad större delen av dygnet. Störande arbetsmoment måste minimeras och utföras i samförstånd. Planerade aktiviteter som dina grannar kan ha planerat måste beaktas, dessa kan vara middagar, födelsedagar, dopkaffe etc. Omdisponeringar Det är inte tillåtet att flytta kök eller våtrum. Detta för att det kan ge upphov till ljudstörning till dina grannar och det påverkar även ventilationen samt ökar risken för vattenskador. Bärande betongväggar Det är inte tillåtet att göra ingrepp i bärande väggar. Ventilation I köket finns en volymkåpa/spiskåpa som är kopplad till imkanalen i huset. Du får inte ta bort volymkåpan och ersätta den med en

4 4 av (6) kolfilterfläkt utan att ta kontakt med förvaltaren. När volymkåpan kopplas bort måste ett nytt ventilationsdon monteras och justeras in. Kolfiterfläkten får inte anslutas till imkanalen. Principen för en kolfilterfläkt är att matoset går in i fläkten passerar ett kolfilter och blåser ut ovanför fläkten renad. Köksventilationen får inte anslutas till frånluftkanal i badrum eller wc. I badrummet finns en frånluftventil som tillsammans med imkanalen i köket utgör lägenhetens frånluftsventilation. Lika mycket luft som försvinner ersätts med friskluft (tilluft). I fönsterkarmarnas överstycken finns ventiler där tilluft kommer in. Om dessa stängs uppstår ett undertryck i bostaden. Gasol Det är inte tillåtet att installera gasolhäll i köken på grund av risk för brand- och explosion med gasolflaska i lägenheten. Elarbeten Om du vill byta din gruppcentral måste elkraften stängas av. Det kan man inte göra själv. El-centralerna finns i garaget, strömmen stängas av för hela stigaren, oftast alla lägenheter ovanpå varandra i trapphuset. Avisering måste ske i god tid och vilka tider som gäller för strömavbrottet måste anges. Du som byggherre måste ansvara för detta. Arbetet beställs via felanmälan. Utbyte av blandare (kranar) Tänk på att du köper rätt blandare om du vill byta ut dina gamla blandare. Fråga där du köper blandaren om den är avsedd att sitta i ett flerfamiljshus. Det finns enklare blandare som är avsedda för att sitta i egna hem som kan släppa igenom varmvatten i kallvatten och tvärtom då trycket i ett flerfamiljshus är större än i ett egna hem.

5 5 av (6) Vi rekommenderar att du köper blandare av fabrikat Mora eller FM Mattson. Dessa är av god kvalité, tillverkarna tillhandahåller reservdelar och ombyggnadssatser utan problem. Förvaltaren har utbildad personal som kan serva dessa blandare. Om du behöver stänga av vatten och vvc (varmvattencirkulation) Utanför lägenheten finns i det flesta fall en lucka med avstägningsventiler, för varje lägenhet. Luckan är låst med sk brandkårslås. I många fall har dessa ventiler inte stängts av på flera år och kan sitta fast. Man får inte bruka våld på ventilerna eftersom stor risk för läckage kan uppstå. Du kan beställa avstängning via felanmälan. Badrum När du låter renovera ditt badrum kontrollera att din entreprenör har våtrumsbehörighet och är auktoriserad för GVK, och att de följer GVKs branschregler säkra våtrum. Entreprenören skall vara auktoriserade för säker vatteninstallation och att de ska ha en ansvarsförsäkring. Spara kvitton och fakturor de kan behövas om det blir en vattenskada i framtiden. Begär skriftlig dokumentation av entreprenörens egenkontroll. Golvbrunnar och grenledning Styrelsens ställningstagande är att det inte är tillåtet att bila i bjälklagen utan att befintlig groda skall behållas. Bakgrund till detta beslut är att det uppstår kraftiga ljudstörningar, bjälklaget är tunt och risken är stor att man vid bilning går igenom taket till den som bor under samt att det kan bli problem med anslutningen till grenledning vilket kan leda att illaluktande luft kommer ut ur golvbrunnen. Om golvbrunnen uppvisar brister anmäles detta till förvaltaren för besiktning. Befintlig plastmatta och övergjutning får borttagas ned till konstruktionsbetongen. Förekommande förhöjningsring på golvbrunnen skall demonteras.

6 6 av (6) Golvvärme Golvvärme skall bestå av elektrisk värmekabel och fackmässigt installerad. Det är absolut förbjudet att använda vatten buren golvvärme till varmvattencirkulationen.