Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner. Februari Av Kerstin Weström Göran Josefsson. Plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner. Februari 2015. Av Kerstin Weström Göran Josefsson. Plusgiro 15 26 37-5"

Transkript

1 Februari 2015 Plusgiro Av Kerstin Weström Göran Josefsson Kära Backamovänner! Så fort åren går! År 2014 firade vi faktiskt 20-årsjubileum. I år ska vi försöka uppmärksamma den utlämning av balter och tyska krigsfångar, som ägde rum för 70 år sedan. Deportationen skedde från fyra platser i Sverige, varav Backamo Lägerplats var en. Men innan dess samlas vi för vårt årsmöte. I samband med årsmötet inviger vi Stigs Väg till minne av Stig Olsson som var upphovsmannen till Bondens och Skogens Dagar. Stig gick bort under 2014, 85 år gammal, och hans begravning gick av stapeln den 3 april med mycket musik samt vackra blommor. Till årsmötet är alla hjärtligt välkomna utan anmälan. Årsmöte: Vi samlas som vanligt i Marketenteriet (byggnad 40) på Backamo Lägerplats lördagen den 14 mars Invigningen av Stigs Väg sker nere i backen till Grinnerödssjön, dit vi tar en kort promenad, varefter vi återvänder för att inta en lättare måltid. Program 14/ Kaffe med smörgås Årsmöte. Dagordningen utdelas på plats Invigning av Stigs Väg Lunch (Ärtsoppa och pannkaka) Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner Möjlighet finns att ta med bilen till kolmilan vid invigningen av Stigs Väg, om inte snön ställer till problem.

2 Foto Dennis Arvidsson Föreningen Backamo Vänner Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av Bertil Olsson, ordförande; Jonny Stolth, vice ordförande; Kerstin Weström, sekreterare; Merit Nerstrand, kassör; Göran Josefsson, Lars Olsson och Ingvar Magnusson ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Leif Antonsson och Eva-Lena Berglund. Valberedningen har utgjorts av Sigvard Andersson, sammankallande, samt J.O. Rune Hasslöf och Ingrid Fuxvall. Revisorer har varit Kurt Gullberg och Alf Oswaldsson samt ersättare Martin Hellberg. Rune Hasslöf är hedersordförande i vår styrelse, och eftersom Britta Olsson avgått som kassör är hon numera invald som hedersmedlem. Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt minst två planeringsmöten. Årsmötet gick av stapeln lördagen 8 mars. Omkring 30 personer mötte upp och undfägnades med kaffe och smörgås. Bertil Olsson valdes till ordförande för mötet och Kerstin Weström till sekreterare. Beträffande ekonomin hänvisas till resultat- och balansräkning samt till revisionsberättelsen. Medlemsantalet var vid ingången av 2014 ungefär 290 personer. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kronor per år. Under punkten övriga frågor berättade Bertil och Göran om sitt besök hos Grinneröds Byalag, en sektion under Ljungskiles Hembygdsförening. Vår förhoppning är att ett samarbete ska kunna komma till stånd. Avslutningsvis uppvaktades Britta Olsson, vår före detta kassör som nu fyllt halvjämnt, med present och blommor. En vecka senare, lördagen den 15 mars firade vi Backamo Vänners 20-årsjubileum. Alla medlemmar med respektive hade fått en inbjudan. Kvällen blev festlig: Magnus Andersson, stjärnkocken som vi anlitat några gånger, hade överträffat sig själv, eller vad sägs om följande meny: Förrätt: Skaldjursbakelse med vispad citroncrème och schalottenlöksvinaigrette. Varmrätt: Grillad biff med pommes Anna, svampduxelle samt rödvinsås smaksatt med dragon. Dessert: Vit choklad-pannacotta med vanilj och färskostmousse, hallon- och passionsfruktscoli samt kaksmulor. Tal och musik framfördes. och under kvällen utdelades också minnesplaketter till några av oss som under lång tid varit engagerade i Backamo Vänner. Utdelning av minnesplakett vid 20-årsjubileet. Stående från vänster: Sigvard Andersson, Bertil Olsson, Karl- Erik Andersson, Nils Andersson, Göran Josefsson, Lars Olsson, Rune Hasslöf. Sittande från vänster: Alf Oswaldsson, Per Norberg, Kerstin Weström, Britta Olsson. 2 Fortsätter på nästa sida Minnesplaketten i närbild. Text och design Göran Josefsson Sista april, då vi firar Valborgsmässoafton, har blivit en riktig tradition. Tipspromenad, fackeltåg, tändning av brasan, korvgrillning och slutligen utdelning av fina priser gör kvällen till en riktig hyllning av våren. Nytt för i år var Kosläpp hos Lars Olsson, medlem i vår styrelse. Lördagen den 15 maj i flödande solsken vandrade folk i stora skaror till Lars bondgård på Grinneröd. Vi hade förberett oss noga och bjöd på fårvallning, ponnyridning, kaninutställning, levande musik med mera. Dessutom sålde vi hemlagade hamburgare av Lars eget härliga nötkött. Så kom då Kosläppet! Inte som tjuren Ferdinand som smyger ut på arenan. Nej, efter en lite tveksam trängsel i portgången, Folkvandring till kosläppet fullkomligt kastade sig kor och kalvar ut på grönbetet. Vilken lycka, och vilket skådespel för oss alla, stora som små! Kanske detta kan bli en ny tradition att föra vidare. Första helgen i september anordnas Bondens och Skogens Dagar. I år inföll dessa dagar den 6-7 september och tro det eller ej, liksom förra året i strålande solsken. Får man ha sådan tur? Som vanligt spände vi upp vårt partytält och försökte göra reklam för Backamo Vänner samt värva nya medlemmar. Vi brukar sälja böcker, gamla fotografier, T-shirts med tryck, pennor med mera. Samtidigt hjälper vi Backamo Natur och Fritid med försäljning av kolsäckar (från Lyckliga kossor. Stjärnkocken Magnus Andersson med sin serveringspersonal. Foto Ingemar Nordmark kolmilan) och yxor i olika storlekar. En liten solskenshistoria: Ingrid Fuxvall och jag befann oss i tältet och talade med trevliga besökare då plötsligt Olle Olsson, tolv år gammal uppenbarade sig framför bordet där bland annat böcker och yxor samsades om utrymmet. I händerna hade Olle en stor spargris vilken han tömde över bordet. Största yxan skulle han ha! Men stopp där! Vi visste att knivar inte får säljas till minderåriga, men hur är det med yxor? Ingrid och jag hade tur! Bakom hörnet stod pappa Olsson och hade koll på läget. Olle var van att hantera skogsyxor och nu hade han sparat ett helt år för detta inköp. Vi räknade och räknade, och även om det fattades några kronor, tågade vår unga kund iväg med sin yxa, stolt och lycklig. Pojkdrömmen hade slagit in. Fortsätter på sidan 6 3

3 Balansrapport Backamo Vänner, (149) Period: Senast reg verifikat: A:13 Ingående balanser är preliminära. Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1201 Inventarier ,00 0, , Värdem inventarier ,00 0, ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm 1400 Varulager , ,00 0,00 Summa varulager mm , ,00 0,00 Kassa och bank 1910 Kassa 444,00 31,00 475, Plusgiro , , , Checkkonto , , ,73 Summa kassa och bank , , ,53 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,53 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,53 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,68 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT , , ,53 Kortfristiga skulder 2900 Upplupna kostnader ,00 0, ,00 Summa kortfristiga skulder ,00 0, ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,53 Resultatrapport Backamo Vänner, (149) Period: Senast reg verifikat: A:13 Jämförelsen med föregående år är preliminär. Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Aktiverat arbete för egen räkning 3800 Diverse försäljning 0,3 695% 2.535, , Medlemsavgifter 28,8 17% , , Försäljning Backamo Bohus... 0,0 0% 450,00 450, Gåvor 16,4 30% , , Försäljning Campementsplats" 1,6-100% 0,00 0, Fräkne Kompani 0,2-100% 0,00 0,00 Summa aktiverat arbete för egen räkning 47,3 22% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 47,3 22% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Varukostnad 0,0 0% , , Förändring varulager -24,0-44% , ,00 Summa material och varor -24,0-39% , ,00 BRUTTOVINST 23,2 86% , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,0 0% , , Styrelsearvoden 0,0 0% , , Reseersättningar -0,5 93% , , Trycksaker -7,3 44% , , Representation internt 0,0 0% , , Representation ej avdragsgill 0,0 0% , , Porto -1,9 219% , , Bokföringskostnad -1,7-21% , , Post- o bankkostnader -0,9 18% , , Medlemsavgifter 0,0 0% -440,00-440, Diverse kostnader -13,7-2% , , Lämnade gåvor och bidrag -41,7-28% , ,00 Summa övriga externa kostnader -67,7 83% , ,33 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -91,8 51% , ,33 RÖRELSERESULTAT -44,5 81% , ,33 Resultat från finansiella investeringar 8300 Ränteintäkter 0,1 331% 297,65 297,65 Summa resultat från finansiella investeringar 0,1 331% 297,65 297,65 RES EFTER FINANSIELLA POSTER -44,4 81% , ,68 ÅRETS RESULTAT -44,4 81% , ,68 4 5

4 Fortsätter från sidan 3 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade revisorer, utsedda att granska räkenskaperna för FÖRENINGEN BACKAMO VÄNNER avseende verksamhetsåret 2014, får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: Räkenskaperna är noggrant förda och försedda med verifikationer. Vi har tagit del av balansrapport och resultatrapport. Tillgodohavanden på bank- och plusgiro är styrkta med saldobesked. Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker vi att årsstämman beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Backamo Lägerplats den 18 februari 2015 Framtiden ja! På varje styrelsemöte diskuterar vi nya aktiviteter som kan generera pengar till Backamo Lägerplats. Svårigheter som vinterstängd lägerplats och att det saknas allmänna kommunikationsmedel gör sitt till. I alla fall har vi överlämnat kronor till stiftelsen för installation av brandlarm i byggnad 18 (gamla Hemvärnsgården). Målning och tapetsering är slutfört i denna byggnad under året som gått. Snart kan vi börja med uthyrning då det numera finns både värme och vatten vintertid. Några tips om kommande aktiviteter: Mars 14 Backamo Vänners årsmöte klockan April 18 Veteranmarknad April 30 Valborgsmässoaftonsfirande klockan Juni Musikfestival Juli Dragspelsstämma Juli-aug 31-2 A-Bombers Augusti Västra Kennelklubben September 5-6 Bondens och Skogens Dagar Oktober 3-4 MC-Veteraner Oktober NVG - Rasfjäderfäförening (Norra Västra Götalands) För mer information ring Leif Antonsson Glad vår och sommar önskar Styrelsen i Backamo Vänner Vid pennan: Sekreterare Ditt medlemskap är viktigt och vi hoppas få fler medlemmar som kan bidra genom eget arbete eller en gåva till upprustningen av Backamo Lägerplats. Bifogar ett inbetalningskort med möjlighet att också värva en ny medlem, eller som bidrag till lägerplatsens upprustning. (Du som har betalt din medlemsavgift kan naturligtvis bortse från inbetalningskortet). 6 Här håller Bertil Olsson ställningarna vid vårt tält under Bondens och Skogens Dagar. Olle Olsson, tolv år visade stolt upp sin skogsyxa. Ett trevligt inslag i höstrusket blev en bildvisning på Backamo. Dennis Arvidsson och Ingemar Nordmark visade sina fina bilder över Grinneröd och Backamo. I pausen hade publiken möjlighet att köpa kaffe med hembakt. Kerstin Johansson hade bakat både hallongrottor och bondkakor, Eva-Lena Berglund mjuk äpplekaka, och Ingrid Fuxvall samt Kerstin Weström ett helt berg av kanelbullar. Det är roligt att hjälpas åt och vi ska försöka samarbeta mer i framtiden med olika föreningar. Fortsätter på sidan 7 Gåvor från och med 16 mars 2014 till och med 1 december Varmt tack till Er alla! Andersson Erling, Torslanda.. 50 Johansson, Gösta, Stenu-sund. 50 Johansson. Sigvard, Lje Malmberg Olle, Ljungskile Ottosson Eva,Varekil Svensson Lennart, Uddevalla. 50 Alpner Tomas, Romelanda Andersson Göran, St-sund Andersson Rolf, Ljungskile Antonsson Bengt, Lysekil Arvidsson Dennis,Lje Axelsson Jan-Erik, Ytterby Berglund Eva-Lena,Lje Bergqvist Lennart, Ua Björk Östen, Alafors Björkman Håkan, Ljungskile 100 Bokemark Thomas, Göteborg 100 Boström Rigmor, Ljungskile. 100 Burman Elsie, Ljungskile Burman Sven-Olof, Lje Carlsson Carl-Evert, Kareby. 100 Carlsson Stig, Uddevalla Djärv Märta, Ljungskile Eriksson Nils-Erik, Lindome. 100 Gustafsson Sven-Erik,Ua Hansson Jack, Falun Heijbel Louise, Jörlanda Heijbel Maud, Jörlanda Hermansson Arne,Ua Hermansson Rolf, Ljungskile 100 Hjelte Roland, Hjärtum Holm Göte, Uddevalla Holmgren Ulf, Eksjö Jansson Anette, Uddevalla Jansson Per, Tanumshede Johansson Susanne, Ucklum. 100 Karlsson Evert, Ljungskile Kempe Peter, Arboga Larsson Lars-Åke, Varekil Linde Håkan, Uddevalla Lyckner-Fritzèn Elisabeth, Lje 100 Magnusson Ingvar, Lje Moberg Gunnar, Kungsbacka 100 Nerstrand Merit, Ljungskile. 100 Nilsson Olof, Sjuntorp Nolgården Nils-Erik, Luleå Olausson Agne, Lysekil Olsson Bertil J, Ljungskile Olsson Gösta, Uddevalla Olsson Svante, Ljungskile Rosèn Lars, Trollhättan Rutgersson Ann, Ljungskile. 100 Samuelsson Eva, Henån Skansebo Jan, Henån Ström Zeidi, Ljungskile Fortsätter på sidan 8 7

5 Svantesson Maj, Ljungskile Svensson Alf, Vänersborg Svensson Ing-Marie, Ua Svensson Lars/Anette,L:a Edet 100 Svensson Örjan, Ljungskile Sävland Stefan, Uddevalla Söder Eskil, Lilla Edet Tapaninen Pirjo Piipari, Lje. 100 Thorsson Sven-Erik, Lje Utgren Thomas, Ljungskile Weiner Tomas, Göteborg Wingbro Billy, Partille Åhsman Tommy, Uddevalla Olausson Erik, Stora Höga Andersson Per-Arne, Hålta Berndtson Hans, Lidingö Borgarp Lotta, Svanesund Ehrenström Fredrik, Angered. 150 Ekström Allan, Lidingö Ekström Gunnel, Ljungskile. 150 Norberg Per J., Uddevalla Olsson Maj-Lis, Kungshamn. 150 Olsson Mikael, Kungshamn. 150 Österberg Lars, Ljungskile Österberg Margareta, Lje Berntsson Marieanne,Skärh. 200 Bertilsson Gunnar, Thn Bjälldal Stig, Göteborg Boström Torbjörn, Linköping. 200 Carnerö Åke, Ljungskile Frahm Anne, Ljungskile Gabrielsson Karl-Oskar,Gbg. 200 Hallgren Carl Oskar, L:a Ed. 200 Heijbel Inga-Britt, Jörlanda. 200 Hägglund John, Göteborg Johansson Gösta, Ljungskile. 200 Krylberg Anders, Ljungskile. 200 Marting Lars-Erik, Vallda Mohlin Torgil, Ljungskile Olsson John, Trollhättan Olsson-Zell Majken, Thn Pettersson Paul, Öckerö Rydebrink Anders, Göteborg. 200 Cullberg Carl, Uddevalla Lidhall Hans, Kärna Lindskog Allan, Kungälv Gabrielsson Lennart, Täby Andersson Arne, Frändefors. 300 Hasslöf J.O.Rune, Kungälv Johansson C-G, Göteborg Liljesson Lotta, Hjärtum Ljungman Lars, Larv Mattsson Frank, Upphärad Niklasson Arne, Hjärtum Strandberg Karl-Edvard, Lje. 300 Thorell Hans-Christer, Gbg Bowall Yngve, Göteborg Dymèn Erling, Västerlanda Gustavsson Ove, Lilla-Edet Johansson Birgitta o C. Kba. 400 Kennborn Douglas, Ljungskile 400 Hilmersson Stig, Stenu-sund. 450 Holmström Harry, Ste-sund. 500 Persson Per, Lilla-Edet Quist Mikael, Lilla Edet Peterson Janeth, Ljungskile. 550 Romberg Percy, Halmstad Summa Stig Olsson Stig kom till Ljungskile i början av sjuttiotalet, han var lantbrukare och engagerade sig även kommunalt. Han var en av grundarna till Stiftelsen Backamo Lägerplats i början av nittiotalet, och även vid bildandet av stödföreningen Backamo Vänner var Stig delaktig. På våren 1999 tyckte Stig att Backamo borde få en festdag under hösten där ortens hantverkare och firmor kunde visa upp vad de sysslade med. Det hela resulterade i Backamodagen i september Det blev succé direkt. Utan större reklam kom flera tusen besökande. Därpå beslutades att ha två mässdagar istället, och Bondens Dag var född. Besöksantalet har därefter ökat med cirka ettusen personer per år för att idag uppgå till mellan och personer. Arrangemanget tillhör de största i Bohuslän. Tack vare sitt stora kontaktnät lockade Stig Olsson alltid lämpliga personer att medverka i Bondens Dag. Stig hade många idéer, de flesta var bra, bland annat byggdes genom lägerplatsen en väg som idag kallas Stigs väg. Han såg även till att Bondens Dag-namnet blev namnskyddat hos Patent- och registreringsverket. I början av år 2014 gick Stig Olsson bort, 85 år gammal. Han är värd ett Tack för att vi i september varje år kan besöka Bondens och Skogens Dagar på Backamo. G.J. Stigs Väg. Grinnerödssjön i bakgrunden. Foto Merit Nerstrand. UDDEVALLA TRYCKERI 2015 feb

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer