Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner. Februari Av Kerstin Weström Göran Josefsson. Plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner. Februari 2015. Av Kerstin Weström Göran Josefsson. Plusgiro 15 26 37-5"

Transkript

1 Februari 2015 Plusgiro Av Kerstin Weström Göran Josefsson Kära Backamovänner! Så fort åren går! År 2014 firade vi faktiskt 20-årsjubileum. I år ska vi försöka uppmärksamma den utlämning av balter och tyska krigsfångar, som ägde rum för 70 år sedan. Deportationen skedde från fyra platser i Sverige, varav Backamo Lägerplats var en. Men innan dess samlas vi för vårt årsmöte. I samband med årsmötet inviger vi Stigs Väg till minne av Stig Olsson som var upphovsmannen till Bondens och Skogens Dagar. Stig gick bort under 2014, 85 år gammal, och hans begravning gick av stapeln den 3 april med mycket musik samt vackra blommor. Till årsmötet är alla hjärtligt välkomna utan anmälan. Årsmöte: Vi samlas som vanligt i Marketenteriet (byggnad 40) på Backamo Lägerplats lördagen den 14 mars Invigningen av Stigs Väg sker nere i backen till Grinnerödssjön, dit vi tar en kort promenad, varefter vi återvänder för att inta en lättare måltid. Program 14/ Kaffe med smörgås Årsmöte. Dagordningen utdelas på plats Invigning av Stigs Väg Lunch (Ärtsoppa och pannkaka) Varmt välkomna! Styrelsen för Backamo Vänner Möjlighet finns att ta med bilen till kolmilan vid invigningen av Stigs Väg, om inte snön ställer till problem.

2 Foto Dennis Arvidsson Föreningen Backamo Vänner Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av Bertil Olsson, ordförande; Jonny Stolth, vice ordförande; Kerstin Weström, sekreterare; Merit Nerstrand, kassör; Göran Josefsson, Lars Olsson och Ingvar Magnusson ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Leif Antonsson och Eva-Lena Berglund. Valberedningen har utgjorts av Sigvard Andersson, sammankallande, samt J.O. Rune Hasslöf och Ingrid Fuxvall. Revisorer har varit Kurt Gullberg och Alf Oswaldsson samt ersättare Martin Hellberg. Rune Hasslöf är hedersordförande i vår styrelse, och eftersom Britta Olsson avgått som kassör är hon numera invald som hedersmedlem. Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt minst två planeringsmöten. Årsmötet gick av stapeln lördagen 8 mars. Omkring 30 personer mötte upp och undfägnades med kaffe och smörgås. Bertil Olsson valdes till ordförande för mötet och Kerstin Weström till sekreterare. Beträffande ekonomin hänvisas till resultat- och balansräkning samt till revisionsberättelsen. Medlemsantalet var vid ingången av 2014 ungefär 290 personer. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kronor per år. Under punkten övriga frågor berättade Bertil och Göran om sitt besök hos Grinneröds Byalag, en sektion under Ljungskiles Hembygdsförening. Vår förhoppning är att ett samarbete ska kunna komma till stånd. Avslutningsvis uppvaktades Britta Olsson, vår före detta kassör som nu fyllt halvjämnt, med present och blommor. En vecka senare, lördagen den 15 mars firade vi Backamo Vänners 20-årsjubileum. Alla medlemmar med respektive hade fått en inbjudan. Kvällen blev festlig: Magnus Andersson, stjärnkocken som vi anlitat några gånger, hade överträffat sig själv, eller vad sägs om följande meny: Förrätt: Skaldjursbakelse med vispad citroncrème och schalottenlöksvinaigrette. Varmrätt: Grillad biff med pommes Anna, svampduxelle samt rödvinsås smaksatt med dragon. Dessert: Vit choklad-pannacotta med vanilj och färskostmousse, hallon- och passionsfruktscoli samt kaksmulor. Tal och musik framfördes. och under kvällen utdelades också minnesplaketter till några av oss som under lång tid varit engagerade i Backamo Vänner. Utdelning av minnesplakett vid 20-årsjubileet. Stående från vänster: Sigvard Andersson, Bertil Olsson, Karl- Erik Andersson, Nils Andersson, Göran Josefsson, Lars Olsson, Rune Hasslöf. Sittande från vänster: Alf Oswaldsson, Per Norberg, Kerstin Weström, Britta Olsson. 2 Fortsätter på nästa sida Minnesplaketten i närbild. Text och design Göran Josefsson Sista april, då vi firar Valborgsmässoafton, har blivit en riktig tradition. Tipspromenad, fackeltåg, tändning av brasan, korvgrillning och slutligen utdelning av fina priser gör kvällen till en riktig hyllning av våren. Nytt för i år var Kosläpp hos Lars Olsson, medlem i vår styrelse. Lördagen den 15 maj i flödande solsken vandrade folk i stora skaror till Lars bondgård på Grinneröd. Vi hade förberett oss noga och bjöd på fårvallning, ponnyridning, kaninutställning, levande musik med mera. Dessutom sålde vi hemlagade hamburgare av Lars eget härliga nötkött. Så kom då Kosläppet! Inte som tjuren Ferdinand som smyger ut på arenan. Nej, efter en lite tveksam trängsel i portgången, Folkvandring till kosläppet fullkomligt kastade sig kor och kalvar ut på grönbetet. Vilken lycka, och vilket skådespel för oss alla, stora som små! Kanske detta kan bli en ny tradition att föra vidare. Första helgen i september anordnas Bondens och Skogens Dagar. I år inföll dessa dagar den 6-7 september och tro det eller ej, liksom förra året i strålande solsken. Får man ha sådan tur? Som vanligt spände vi upp vårt partytält och försökte göra reklam för Backamo Vänner samt värva nya medlemmar. Vi brukar sälja böcker, gamla fotografier, T-shirts med tryck, pennor med mera. Samtidigt hjälper vi Backamo Natur och Fritid med försäljning av kolsäckar (från Lyckliga kossor. Stjärnkocken Magnus Andersson med sin serveringspersonal. Foto Ingemar Nordmark kolmilan) och yxor i olika storlekar. En liten solskenshistoria: Ingrid Fuxvall och jag befann oss i tältet och talade med trevliga besökare då plötsligt Olle Olsson, tolv år gammal uppenbarade sig framför bordet där bland annat böcker och yxor samsades om utrymmet. I händerna hade Olle en stor spargris vilken han tömde över bordet. Största yxan skulle han ha! Men stopp där! Vi visste att knivar inte får säljas till minderåriga, men hur är det med yxor? Ingrid och jag hade tur! Bakom hörnet stod pappa Olsson och hade koll på läget. Olle var van att hantera skogsyxor och nu hade han sparat ett helt år för detta inköp. Vi räknade och räknade, och även om det fattades några kronor, tågade vår unga kund iväg med sin yxa, stolt och lycklig. Pojkdrömmen hade slagit in. Fortsätter på sidan 6 3

3 Balansrapport Backamo Vänner, (149) Period: Senast reg verifikat: A:13 Ingående balanser är preliminära. Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1201 Inventarier ,00 0, , Värdem inventarier ,00 0, ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm 1400 Varulager , ,00 0,00 Summa varulager mm , ,00 0,00 Kassa och bank 1910 Kassa 444,00 31,00 475, Plusgiro , , , Checkkonto , , ,73 Summa kassa och bank , , ,53 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,53 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,53 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,68 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT , , ,53 Kortfristiga skulder 2900 Upplupna kostnader ,00 0, ,00 Summa kortfristiga skulder ,00 0, ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,53 Resultatrapport Backamo Vänner, (149) Period: Senast reg verifikat: A:13 Jämförelsen med föregående år är preliminär. Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder. Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Aktiverat arbete för egen räkning 3800 Diverse försäljning 0,3 695% 2.535, , Medlemsavgifter 28,8 17% , , Försäljning Backamo Bohus... 0,0 0% 450,00 450, Gåvor 16,4 30% , , Försäljning Campementsplats" 1,6-100% 0,00 0, Fräkne Kompani 0,2-100% 0,00 0,00 Summa aktiverat arbete för egen räkning 47,3 22% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 47,3 22% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Varukostnad 0,0 0% , , Förändring varulager -24,0-44% , ,00 Summa material och varor -24,0-39% , ,00 BRUTTOVINST 23,2 86% , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,0 0% , , Styrelsearvoden 0,0 0% , , Reseersättningar -0,5 93% , , Trycksaker -7,3 44% , , Representation internt 0,0 0% , , Representation ej avdragsgill 0,0 0% , , Porto -1,9 219% , , Bokföringskostnad -1,7-21% , , Post- o bankkostnader -0,9 18% , , Medlemsavgifter 0,0 0% -440,00-440, Diverse kostnader -13,7-2% , , Lämnade gåvor och bidrag -41,7-28% , ,00 Summa övriga externa kostnader -67,7 83% , ,33 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -91,8 51% , ,33 RÖRELSERESULTAT -44,5 81% , ,33 Resultat från finansiella investeringar 8300 Ränteintäkter 0,1 331% 297,65 297,65 Summa resultat från finansiella investeringar 0,1 331% 297,65 297,65 RES EFTER FINANSIELLA POSTER -44,4 81% , ,68 ÅRETS RESULTAT -44,4 81% , ,68 4 5

4 Fortsätter från sidan 3 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade revisorer, utsedda att granska räkenskaperna för FÖRENINGEN BACKAMO VÄNNER avseende verksamhetsåret 2014, får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: Räkenskaperna är noggrant förda och försedda med verifikationer. Vi har tagit del av balansrapport och resultatrapport. Tillgodohavanden på bank- och plusgiro är styrkta med saldobesked. Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker vi att årsstämman beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Backamo Lägerplats den 18 februari 2015 Framtiden ja! På varje styrelsemöte diskuterar vi nya aktiviteter som kan generera pengar till Backamo Lägerplats. Svårigheter som vinterstängd lägerplats och att det saknas allmänna kommunikationsmedel gör sitt till. I alla fall har vi överlämnat kronor till stiftelsen för installation av brandlarm i byggnad 18 (gamla Hemvärnsgården). Målning och tapetsering är slutfört i denna byggnad under året som gått. Snart kan vi börja med uthyrning då det numera finns både värme och vatten vintertid. Några tips om kommande aktiviteter: Mars 14 Backamo Vänners årsmöte klockan April 18 Veteranmarknad April 30 Valborgsmässoaftonsfirande klockan Juni Musikfestival Juli Dragspelsstämma Juli-aug 31-2 A-Bombers Augusti Västra Kennelklubben September 5-6 Bondens och Skogens Dagar Oktober 3-4 MC-Veteraner Oktober NVG - Rasfjäderfäförening (Norra Västra Götalands) För mer information ring Leif Antonsson Glad vår och sommar önskar Styrelsen i Backamo Vänner Vid pennan: Sekreterare Ditt medlemskap är viktigt och vi hoppas få fler medlemmar som kan bidra genom eget arbete eller en gåva till upprustningen av Backamo Lägerplats. Bifogar ett inbetalningskort med möjlighet att också värva en ny medlem, eller som bidrag till lägerplatsens upprustning. (Du som har betalt din medlemsavgift kan naturligtvis bortse från inbetalningskortet). 6 Här håller Bertil Olsson ställningarna vid vårt tält under Bondens och Skogens Dagar. Olle Olsson, tolv år visade stolt upp sin skogsyxa. Ett trevligt inslag i höstrusket blev en bildvisning på Backamo. Dennis Arvidsson och Ingemar Nordmark visade sina fina bilder över Grinneröd och Backamo. I pausen hade publiken möjlighet att köpa kaffe med hembakt. Kerstin Johansson hade bakat både hallongrottor och bondkakor, Eva-Lena Berglund mjuk äpplekaka, och Ingrid Fuxvall samt Kerstin Weström ett helt berg av kanelbullar. Det är roligt att hjälpas åt och vi ska försöka samarbeta mer i framtiden med olika föreningar. Fortsätter på sidan 7 Gåvor från och med 16 mars 2014 till och med 1 december Varmt tack till Er alla! Andersson Erling, Torslanda.. 50 Johansson, Gösta, Stenu-sund. 50 Johansson. Sigvard, Lje Malmberg Olle, Ljungskile Ottosson Eva,Varekil Svensson Lennart, Uddevalla. 50 Alpner Tomas, Romelanda Andersson Göran, St-sund Andersson Rolf, Ljungskile Antonsson Bengt, Lysekil Arvidsson Dennis,Lje Axelsson Jan-Erik, Ytterby Berglund Eva-Lena,Lje Bergqvist Lennart, Ua Björk Östen, Alafors Björkman Håkan, Ljungskile 100 Bokemark Thomas, Göteborg 100 Boström Rigmor, Ljungskile. 100 Burman Elsie, Ljungskile Burman Sven-Olof, Lje Carlsson Carl-Evert, Kareby. 100 Carlsson Stig, Uddevalla Djärv Märta, Ljungskile Eriksson Nils-Erik, Lindome. 100 Gustafsson Sven-Erik,Ua Hansson Jack, Falun Heijbel Louise, Jörlanda Heijbel Maud, Jörlanda Hermansson Arne,Ua Hermansson Rolf, Ljungskile 100 Hjelte Roland, Hjärtum Holm Göte, Uddevalla Holmgren Ulf, Eksjö Jansson Anette, Uddevalla Jansson Per, Tanumshede Johansson Susanne, Ucklum. 100 Karlsson Evert, Ljungskile Kempe Peter, Arboga Larsson Lars-Åke, Varekil Linde Håkan, Uddevalla Lyckner-Fritzèn Elisabeth, Lje 100 Magnusson Ingvar, Lje Moberg Gunnar, Kungsbacka 100 Nerstrand Merit, Ljungskile. 100 Nilsson Olof, Sjuntorp Nolgården Nils-Erik, Luleå Olausson Agne, Lysekil Olsson Bertil J, Ljungskile Olsson Gösta, Uddevalla Olsson Svante, Ljungskile Rosèn Lars, Trollhättan Rutgersson Ann, Ljungskile. 100 Samuelsson Eva, Henån Skansebo Jan, Henån Ström Zeidi, Ljungskile Fortsätter på sidan 8 7

5 Svantesson Maj, Ljungskile Svensson Alf, Vänersborg Svensson Ing-Marie, Ua Svensson Lars/Anette,L:a Edet 100 Svensson Örjan, Ljungskile Sävland Stefan, Uddevalla Söder Eskil, Lilla Edet Tapaninen Pirjo Piipari, Lje. 100 Thorsson Sven-Erik, Lje Utgren Thomas, Ljungskile Weiner Tomas, Göteborg Wingbro Billy, Partille Åhsman Tommy, Uddevalla Olausson Erik, Stora Höga Andersson Per-Arne, Hålta Berndtson Hans, Lidingö Borgarp Lotta, Svanesund Ehrenström Fredrik, Angered. 150 Ekström Allan, Lidingö Ekström Gunnel, Ljungskile. 150 Norberg Per J., Uddevalla Olsson Maj-Lis, Kungshamn. 150 Olsson Mikael, Kungshamn. 150 Österberg Lars, Ljungskile Österberg Margareta, Lje Berntsson Marieanne,Skärh. 200 Bertilsson Gunnar, Thn Bjälldal Stig, Göteborg Boström Torbjörn, Linköping. 200 Carnerö Åke, Ljungskile Frahm Anne, Ljungskile Gabrielsson Karl-Oskar,Gbg. 200 Hallgren Carl Oskar, L:a Ed. 200 Heijbel Inga-Britt, Jörlanda. 200 Hägglund John, Göteborg Johansson Gösta, Ljungskile. 200 Krylberg Anders, Ljungskile. 200 Marting Lars-Erik, Vallda Mohlin Torgil, Ljungskile Olsson John, Trollhättan Olsson-Zell Majken, Thn Pettersson Paul, Öckerö Rydebrink Anders, Göteborg. 200 Cullberg Carl, Uddevalla Lidhall Hans, Kärna Lindskog Allan, Kungälv Gabrielsson Lennart, Täby Andersson Arne, Frändefors. 300 Hasslöf J.O.Rune, Kungälv Johansson C-G, Göteborg Liljesson Lotta, Hjärtum Ljungman Lars, Larv Mattsson Frank, Upphärad Niklasson Arne, Hjärtum Strandberg Karl-Edvard, Lje. 300 Thorell Hans-Christer, Gbg Bowall Yngve, Göteborg Dymèn Erling, Västerlanda Gustavsson Ove, Lilla-Edet Johansson Birgitta o C. Kba. 400 Kennborn Douglas, Ljungskile 400 Hilmersson Stig, Stenu-sund. 450 Holmström Harry, Ste-sund. 500 Persson Per, Lilla-Edet Quist Mikael, Lilla Edet Peterson Janeth, Ljungskile. 550 Romberg Percy, Halmstad Summa Stig Olsson Stig kom till Ljungskile i början av sjuttiotalet, han var lantbrukare och engagerade sig även kommunalt. Han var en av grundarna till Stiftelsen Backamo Lägerplats i början av nittiotalet, och även vid bildandet av stödföreningen Backamo Vänner var Stig delaktig. På våren 1999 tyckte Stig att Backamo borde få en festdag under hösten där ortens hantverkare och firmor kunde visa upp vad de sysslade med. Det hela resulterade i Backamodagen i september Det blev succé direkt. Utan större reklam kom flera tusen besökande. Därpå beslutades att ha två mässdagar istället, och Bondens Dag var född. Besöksantalet har därefter ökat med cirka ettusen personer per år för att idag uppgå till mellan och personer. Arrangemanget tillhör de största i Bohuslän. Tack vare sitt stora kontaktnät lockade Stig Olsson alltid lämpliga personer att medverka i Bondens Dag. Stig hade många idéer, de flesta var bra, bland annat byggdes genom lägerplatsen en väg som idag kallas Stigs väg. Han såg även till att Bondens Dag-namnet blev namnskyddat hos Patent- och registreringsverket. I början av år 2014 gick Stig Olsson bort, 85 år gammal. Han är värd ett Tack för att vi i september varje år kan besöka Bondens och Skogens Dagar på Backamo. G.J. Stigs Väg. Grinnerödssjön i bakgrunden. Foto Merit Nerstrand. UDDEVALLA TRYCKERI 2015 feb

Femhundrafjorton års erfarenhet av livet. Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening. Storgöteborg

Femhundrafjorton års erfarenhet av livet. Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening. Storgöteborg Femhundrafjorton års erfarenhet av livet Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening Storgöteborg Verksamhetsberättelse 2014 Räddningstjänstens Pensionärsförening Storgöteborg Kallelse/Årsmöte

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening April 2010 1 Äntligen har vintern gett vika. Vintergäcken, vårens första blommor har kommit i trädgården. Foto: Hans Marin Årgång 15/44 nr INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Protokoll

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i

Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i Här håller Jörgen Andersson, Inga-Lill Eriksson, Rolf Johansson, Peter Bodin och Peter Jimmefors på att länsa bullpåsen under lördagens fikastund i en gammal smedja. Smaskigt med hembakt till fikat efter

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året.

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året. Nr 1 2011 Årgång 29 Våren är här trots allt, skrev jag förra året och det är inte utan att det också kunde passa i år. Vi har dock stretat på i snöglopp med våra flaskskepp på väg till Skeppsholmen. Inne

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2013

LJUN GSKO GENS 19 64-2013 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2013 VARJEHANDA 1 Välkommen till Ljungskogens Varjehanda anno 2013, 49:e årsupplagan. Nästa år fyller alltså områdets informationsblad 50 år. Som alla 49-åringar vill vi

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK Årsredovisning 2012 2 OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2012 OK Årsredovisning 2012 MIN Vd har ordet 5 Året i siffror 6 Min mack - Vittangi 8 Min mack - Kiruna 10 Min mack - Notviken 12 Styrelsen 14 Uppgifter

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Alexander Grimeton Veteranradios Vänner Alternatorn

Alexander Grimeton Veteranradios Vänner Alternatorn Nr 1 2009 Medlemsblad för Alexander Grimeton Veteranradios Vänner Alternatorn Förra året startades Alxandersonalternatorn bland annat på FN-dagen, den 24 oktober, då ett budskap om hopp om fred sändes

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C Nät Nätbulletinen Nr 143 - april 2007 Stilla sommarkväll på Österlen. Ja, snart är vi där... Foto: Lasse, MHC2325 Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC)

Läs mer