Läs mer på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs mer på www.storyline.se"

Transkript

1 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang och engagemang för eleverna. Detta genom att eleverna lever sig in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt. Arbetet är till största delen praktiskt. Handlingen utgör en röd tråd, som pedagogen för framåt genom nyckelfrågor, för att berättelsen ska behålla sitt pedagogiska syfte. Berättelsen ska rymma elevernas fantasi och kreativitet. Man kan säga att frågorna skapar berättelsens ramar, medan eleverna bestämmer innehållet och detaljerna. Hur startar du? I denna Storyline finns redan ramar och nyckelfrågor som du kan luta dig mot. Sen är det ditt ansvar som pedagog att ta vara på de möjligheter som just din grupp erbjuder. - Vad är målen för Storyline? - Läs igenom matrisen för Storyline för att få en överblick över handlingen. - Läs igenom de förtydligande texterna till matrisen. - Vilka material behöver du? - Något du vill lägga till/ dra ifrån? Självklart kan du få in alla skolans ämnen i en Storyline, att arbeta ämnesövergripande ger en högre kvalitet. - Gör en tidsplan. - Informera gärna föräldrar/övrig personal om arbetssättet. Din Storyline blir en succé! För att lyckas med Storyline, finns det saker som du bör tänka på. - Arbetet utgår från det eleverna redan vet. De ställer en hypotes. Ringa in de frågor de vill ha svar på. Sedan är det dags att ta reda på fakta. - Elevens arbete ska exponeras på ett sätt som lyfter resultatet, det är viktig att hela tiden ha små redovisningar för att stämma av och att arbetet har en mottagare. - Läraren ger eleverna frihet, men det åtföljs av en mycket tydlig struktur. Läs mer på

2 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 2 av 7 Mål och sammanfattning av Familjen Bilgren Syftet med denna storyline är att eleverna ska få inblick i de miljöproblem som dagens trafik ger upphov till, att de ska fundera kring sitt eget och familjens sätt att transportera sig samt att de ska få kunskaper för att i framtiden kunna göra egna aktiva val. Sammanfattning av Familjen Bilgren Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen har många olika intressen, vilket innebär att de måste ta sig kors och tvärs över stan. Familjen tar i dagsläget bilen, vart de än ska åka. Eleverna får då fundera över hur mycket bilåkning det blir på en vecka och om det finns några alternativ. Ett alternativ är cykeln, vad behöver då familjen Bilgren för att cykla säkert? Eleverna formar själva en utbildning till familjen för att de ska kunna ta sig fram på cykel på ett säkert sätt. Nu är det dags att övertyga familjen, som redan nu oroar sig för miljö, hälsa och ekonomi, om att i vissa lägen finns det alternativ till bilen. Det hela avslutas med att eleverna funderar över sina egna val av transportsätt. Hur påverkar deras val miljö, hälsa och ekonomi? Finns det några mer som behöver ha kunskaper om trafiken? Eleverna bjuder in och berättar om familjen Bilgren och deras nyvunna kunskaper. I Storylinen ges möjlighet att bland annat arbeta med: - Miljöfrågor - Hälsofrågor - Människors attityder och värderingar. - Hur det egna handlande påverkar vår miljö och andra människor - Budskap i bilder och texter. - Hur man argumenterar för en ståndpunkt - Vad man kan göra för att påverka andra - Samhällets ansvar för transporter, trafik och miljö - Demokratiska processer - Hur man tolkar och söker information, och hur man ser kritiskt på fakta. - Att kunna avgränsa sin faktasökning - Matematik - Hur vårt språk kan användas och variera i olika situationer - Hur man beskriver en person - Ett praktiskt arbetssätt - Inflytande och ansvar Övergripande mål: Reducera utsläppen av hälsoskadliga ämnen från biltrafiken genom att förändra barns och ungdomars resvanor. Detta mål ska uppnås genom att: - öka kunskaperna om trafikens miljöpåverkan - informera barn och föräldrar om de alternativ som finns till bilen och deras fördelar. Ur projektbeskrivningen Barn och ungdomars resvanor ( Maria Magnusson ):

3 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 3 av 7 Instruktioner till planeringsmatrisen familjen Bilgren Dessa instruktioner bör läsas tillsammans med planeringsmatrisen. Syftet med storylinen är att eleverna ska fundera över hur valet av transportsätt kan påverka miljö och hälsa. Detta är inget som de funderar på i vanliga fall, så det är viktigt med tid för de funderingar som uppkommer. Låt dem gärna dra paralleller till föräldrar och andra vuxna för att starta en större diskussion kring trafiken. Det är också viktigt att allt eleverna gör ska ha en mottagare; en kompis, pedagogen, föräldrar. Avsnitt 1 Storylinen börjar med att när eleverna kommer in i klassrummet så finns familjen Bilgren där. Det finns många olika roliga sätt att skapa familjen. Det kan vara dockor i fullstorlek som du gjort själv, fotografi av några ur personalen som klätt ut sig eller målade figurer. Fördelen med ett kort på familjen är att dessa personer kan komma in senare i storylinen. Du själv väljer helt fritt. Inspiration för att bygga karaktärer finns på Låt eleverna ställa frågor, men svara inte utan ställ motfrågor typ; Vem tror du att det är? Vad tror du de gör här? Det bidrar till att bygga upp en spänning i klassrummet. När klassen har satt sig så är det dags att läsa upp bilaga 1/brev 1 från familjen. Är det så att du vill att familjen säger någonting mer under storylinen så är det fritt fram att själv skapa. Avsnitt 2-3 Nu ska eleverna lära känna familjen Bilgren. Detta genom att de delvis själva skapar karaktärerna. Var noggrann med att dokumentera hela tiden för att eleverna själva ska se vad de gjort. Informationen om familjen är knapphändig eftersom vi tror att det ger dig och dina elever större utrymme för fantasin. Ställ nyckelfrågorna, låt eleverna tänka själva eller tillsammans, sammanfatta i hela klassen och skriv upp på stora papper. Dessa sätter du upp i klassrummet. Utgå från de förslag som kommer upp och fördjupa er så mycket som ni tycker är lagom. Integrera gärna fler arbetsområden och ämnen. I avsnitt 2 ska eleverna avsluta med att redovisa om varsin familjemedlem, gärna muntligt och bildligt. Finns det någon elev som behöver en annan uppgift så kan den tex skapa familjens hus, som kommer vara grund till nästa uppgift. Avsnitt 3 avslutas med en karta över hur familjens resor ser ut. Familjens boende i mitten, med bilder på jobbet, skolan, fritidsaktiviteterna. Fördjupa gärna med stickspår och mer fakta om arbetslivet och olika fritidsaktiviteter. Avsnitt 4-6 Familjen Bilgren hör av sig igen (Bilaga 1/Brev 2), denna gång har de ett problem. Hur ska de hinna med att skjutsa till och delta i alla aktiviteter de vill. Dessutom är mamman i familjen orolig för följden av allt bilåkande. Vad behöver vi göra för att hjälpa familjen Bilgren? Nu ska kartan över familjens resor bli mer informativ. Var ligger de olika aktiviteterna? Vilka dagar och tider? Hur långt är det till de olika aktiviteterna? Utgå från elevernas erfarenheter. Hur tar man reda på var och när man kan gå på olika aktiviteter? Jobba gärna med skala och kartor, låt även eleverna ringa och fråga.

4 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 4 av 7 Nu är det dags att lägga upp veckan för familjen, varje elev får ett schema (utforma gärna en mall tillsammans hur gör man ett schema?) och post-it lappar. Alla gör ett schemaförslag, hinner alla med att göra det de vill. Om eleven väljet att ta bort något förslag, så ska det finnas en tanke bakom. Förslag på fördjupning: Vad är rättvisa? Finns det andra värden än att gå på styrda aktiviteter? Låt sedan varje elev berätta kort om sitt förslag i en grupp. Gruppen kommer sedan överrens om ett gemensamt förslag (Gärna efter en diskussion, där alla sätter sig in i varsin familjemedlems situation). Gruppen berättar för klassen om förslaget. Ett förslag lottas/väljs sedan ut. Avsnitt 7-9 Eleverna ska nu titta på skillnaden mellan att använda bil och alternativa färdsätt. Vi vill att eleverna ska få upp ögonen för att bilpendlande är ett problem för miljö, ekonomi och hälsa. Försök att få eleverna att komma på så många olika sätt som möjligt. Det är viktigt att eleverna sedan får gissa och fundera över hur mycket och hur dessa faktorer påverkas, detta gör att de blir mer motiverade att ta reda på hur det verkligen ligger till. Eleverna får räkna på antal mil bilen åker per vecka och bensinförbrukningen. Utifrån dessa siffror, så kan gruppen räkna på ekonomi och miljö. Grupperna delger sedan varandra, uppmuntra dem att översätta siffror och statistik till något överblickbart, som hinkar eller badkar. Efter eleverna har tittat på bilens nackdelar, så är det dags att fråga om familjen har något alternativ. Titta sedan på de olika alternativens för och nackdelar, gör gärna en lista med plus och minus. Låt sedan varje elev gestalta varsin familjemedlem och försöka att sätta ihop sin vecka så bra som möjligt med tanke på miljö, ekonomi och hälsa. Till sin hjälp så är det lämpligt med tidtabeller, väg- och cykelkartor. Alla som sedan har samma familjemedlem sammanstrålar och kommer överrens om de bästa färdsätten. Sedan måste hela familjen jämka, antingen i helklass eller i grupper. Viktigt med argument och att lyssna in kompisarnas åsikter. Nu när eleverna är pålästa på både bil och alternativa färdsätt så är det dags att övertyga familjen Bilgren. Poängtera gärna att eleverna funderar över det som är bra med att åka bil, så att de är beredda på att kunna möta varje argument. Finns det något problem med alternativa färdmedel? Vem ska eleverna kontakta för att förbättra förutsättningarna för familjen? Bestäm att mötet med familjen är vid en specifik tidpunkt, och då ska varje elev komma förberedd för att argumentera och övertyga. Här är det absolut roligast om familjen kommer in live, och kan argumentera emot eleverna. Avsnitt Detta avsnitt kan man ta med eller utesluta. Det handlar om färdigheter på cykel, och är ett praktiskt moment i storylinen. Förhoppningsvis har eleverna valt att delvis använda cykel som färdsätt för familjen Bilgren. Vad behöver nu familjen för att cykla säkert? Diskutera teoretiska och praktiska kunskaper, yttre faktorer, säker cykel (bilaga 2), mm. Det är även viktigt att prata om vid vilken ålder det är lämpligt att cykla i trafiken (rekommenderad ålder är 12 år). Hur ser cykelvägen ut? Låt sedan klassen göra en praktisk och teoretisk lektion för familjen Bilgren. Lektionen kan sedan genomföras med en annan klass, eller vid redovisningen av arbetet för föräldrarna (Som ett inslag vid föräldramötet (Trafikmässan) - uppskattas säkert av både föräldrar och elever). Avsnittet avslutas med ett brev (bilaga 1/brev 3) från den nöjda familjen Bilgren

5 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 5 av 7 Avsnitt 12 Nu är det dags att koppla arbetet till elevernas egen vardag. Eleverna gör nu ett eget schema över sina egna/familjens transporter (Bilaga 3). Fungerar argumentation för alternativa färdsätt på dem själva? Kan de förändra sina egna/familjens transporter med tanke på miljö, ekonomi och hälsa? Hur mycket kan hela klassen göra för miljön? Hur mycket pengar kan klassen spara på alternativa färdsätt? Vart skulle klassen kunna åka på skolresa för de sparade pengarna? Vad skulle klassen kunna sätta upp för mål för en bättre hälsa genom att röra på sig varje dag? Avsnitt 13 Det hela ska avslutas med någon form av redovisning, där klassen bestämmer sig för vilka som ska bjudas in. Föräldrar, politiker, stadsplanerare, pedagoger och elever från andra skolor och tjänstemän från kommunen är lämpliga deltagare. Vi, Teknik- och miljöpedagoger skulle också uppskatta att få delta. Klassen väljer själv vilka delar som ska visas upp. Det finns mycket att berätta om; Vad är en Storyline, familjen Bilgren, mer praktiska övningar som debatt om färdsätt, träna färdigheter på cykel, komma överrens om ett transportkontrakt med sina föräldrar, önskemål till kommunen om förbättringar i närmiljön. Avsnitt 14 Eftersom det här är ett helt nytt material och arbetssätt för oss, så är vi oerhört beroende av feedback från er som använt materialet. Hur gick det? Styrkor och svagheter? Någon som bör läggas till eller dras ifrån? Arbetsinsatsen kräver det mycket extra kraft eller går det att väva in i det vardagliga arbetet? Tror du på någon beteendeförändring hos eleverna och de som kom på trafikmässan? Hur lång tid tog arbetet? Vi är oerhört tacksamma om det kommer återkoppling via e-post eller post Örebro kommun, Tekniska förvaltningen, Box 33300, ÖREBRO. Skicka gärna även bilder och tips för kommande användare.

6 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 6 av 7 Brev 1 från familjen Bilgren Bilaga 1 Hej! Vi är familjen Bilgren. Vi bor i Ringstorp och trivs bra här i vårt hus. Vi flyttade hit för tre år sedan, därför att jag skulle börja jobba på Atlas Copco. Min man som är lärare, fick jobb på Virginska skolan. Det finns många mysiga barn i vårt bostadsområde. Så våra barn fick kompisar ganska fort. Just nu så cyklar de runt på gatan utanför. Skolan, Norrbyskolan, som barnen går i är toppen. Klasskompisarna är schyssta och vi tycker att lärarna är bra också. Vi är en familj som har många olika intressen, så det blir en del skjutsande. Just nu har vi en Saab, som åker många mil i veckan. Ha det så bra! Brev 2 från familjen Bilgren Hej igen! Vad kul att ni har lärt känna oss så väl! Speciellt nu, när vi måste be er om hjälp. Vi har ju problem att få ihop vår vardag. Jag och min man jobbar ganska mycket. Jag jobbar heltid, medan han är ledig på fredagar för att barnen inte ska få så långa dagar utan sin mamma och pappa. Det som är så fantastiskt är att vi alla i familjen har så många intressen. Vi lär oss jättemycket och det händer så mycket roligt på fritiden. Men som det ser ut nu så får vi inte ihop det. När jag är iväg på jobbet, så ska barnen skjutsas till sina fritidsaktiviteter och min man ska handla mat. Hur ska det här gå till? Som det ser ut idag, så tar vi bilen överallt. Det går fort och är skönt. För ibland är det kallt ute. Jag kan tänka mig att låta bilen stå mer, för det kostar massa pengar, det är absolut inte bra för miljön och det är viktigt att röra på sig. Men min man och barnen vill helst ta bilen. Jag skulle vilja att ni hjälper mig så att alla blir nöjda och glada. Vi hörs! Brev 3 från familjen Bilgren Hej mina vänner! Fantastiskt! Min familj är som förbytt. Vi är inte så stressade över att vi behöva skjutsa överallt. Det är bra att inte vara stressad, jag blir en mycket snällare mamma då och kan hitta på mer kul saker med familjen. Igår drog vi allihop till Gustavsvik och badade hela kvällen. Jag skulle dyka från trean, det var i och för sig inte en så bra idé känner jag idag. Vi spara just nu pengar till en resa vi ska göra nästa sommar, det går faktiskt lite lättare när inte vårt bensinkort används så mycket. Dessutom så känner åtminstone jag att jag har kommit igång med min träning, det gör mig mycket piggare. Till och med min man och mina barn är nöjda med våra förändringar av färdsätt. Det hela blir ju bara bättre av att vi hjälper till att vara rädda om vår viktiga miljö! Tusen tack klassen! Jag hoppas att ni som är så kloka sprider vidare er visdom till andra som inte förstått hur viktigt det är att ta hand om oss själva och vår vackra planet! Många kramar från familjen Bilgren

7 Bilgren hela Storyline.doc Sidan 7 av 7 Bilaga 2

8 Storyline familjen Bilgren Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat 1. Presentation av familjen Bilgren och deras resvanor 2.Kompletera karaktärerna i familjen Vad vet vi om familjen Bilgren? Vad vill vi veta mer om familjen Bilgren? När eleverna kommer in i klassrummet, så finns familjen Diskussion Bilgren där. Läraren presenterar Brainstorm Parvis, skriv ned Klassen hjälps åt Själv, skriv Gruppvis Familjen Bilgren i helfigur av två nylonstrumpor,fotografi eller som Stort kollage. papper Tips på Stort papper Stort papper Vad är ett fritidsintresse? Exempel Brainstorm Själv, skriv Gruppvis Stort papper 3.Överblick över familjens aktiviteter Varje grupp beskriver sin familjemedlem: -Namn, ålder -Tre saker vi vill veta -Tre fritidsintressen Göra en bild över hur familjen Bilgren rör sig. Olika bilder över de olika aktiviteterna/jobb/skola Fyra grupper Fyra grupper A4 i olika färger, färgpennor "Pysselmaterial" Tydliga ramar för storlek och teknik. (Kika gärna på under storyline/plats) En elev från varje grupp/läraren. Läser som om familjemedlemmarna presenterar sig själva. En bild över familjen Bilgrens boende och aktiviteter 4. Brev från familjen Brev från familjen Bilgren Brev 2/Bilaga 1) 5. Sträcka Var finns de olika aktiviteterna? Vilka dagar och tider? Hur långt är det dit? Förslag 6. Aktivitetsschema Hur ser en vecka i familjen Bilgrens liv ut? 7. Miljöpåverkan Hälsa Ekonomi Vad behöver vi tänka på för att hjälpa familjen Bilgren? Hur skulle en sådan planering kunna se ut? På hur många sätt tror ni att familjen Bilgrens bilåkande påverkar miljön? Hur stor tror ni att påverkan på miljön är på ett år? Vad kostar familjen Bilgrens bilåkning på ett år? Vad behöver vi veta för att kunna räkna ut det? Hur påverkas familjen Bilgrens hälsa av all bilåkningen? Vad blir vinsterna med ett alternativt färdmedel? Räkna ut sträcka/ gå igenom skalan Familjen Bilgren behöver hjälp med att planera sina aktiviteter. (göra schema, förslag?) Grupperna skriver först ned vad de tror. De skriver sedan ned vad de behöver ta reda på. Stäm av med läraren Kolla upp fakta Gruppen redovisar genom att de ska övertyga familjen Bilgren (övriga klassen), att förbättra miljön, ekonomin och hälsan genom att ställa bilen. Hela klassen kommer med förslag.använd de kunskaper som finns, ta reda på resten. Parvis får de räkna ut sträckan till de olika aktiviteterna Individuellt förslag på schema Kom överrens i varje fyra-grupp om ett gemensamt förslag. Klassen röstar/lottar fram det bästa förslaget. Fyra personer i varje grupp, jobba med miljö, ekonomi eller hälsa. Karta ( under kartor), Nålar, tråd (olika färger för olika familjemedlemmar.) Miniräknare Stora och små papper, linjaler olika färgpennor post-it-lappar Internet( under trafik, (vägverket)), telefon, böcker En modell över familjen Bilgrens transporter och aktiviteter. Ett schema över familjen Bilgrens vecka. Gruppen redovisar genom att de ska övertyga familjen Bilgren (övriga klassen), att förbättra miljön, ekonomin och hälsan genom att ställa bilen. Familjen Bilgren blir övertygad om att använda alternativa färdmedel. 8.Alternativa färdsätt Finns det några alternativa färdsätt? Brainstorming Hela klassen Stort papper 9. Faktorer som påverkar val av färdmedel Varför har familjen Bilgren valt bilen som färdmedel? Diskussion Finns det några som kan påverka familjen Bilgren att göra kloka val? Brainstorming Individuellt Grupp 10. Cykel -säkerhet -kunskap Hur skulle ni kunna påverka familjen Bilgren Vad behöver familjen Bilgren kunna för cykla säkert? Vad är viktigt att kunna? Slipa på och skriva argument för Individuellt att övertyga familjen om alternativa Ev. träna med en kompis färdsätt. Brainstorming Ta bilden på cykeln, eleverna ska själva rita dit vad som måste finnas på en säker cykel Gruppen utformar övningar/teori som gör dem säkrare på sin cykel. Bjud gärna in några andra; klass/vuxna till de övningar klassen har skapat. Individuellt Parvis Hela klassen Dela ut de olika förslagen till olika grupper. Stort papper "Tom cykel" (bilaga 2), hjälp med hur en säker cykel ska se ut (under cykla & gå/ cykeln) Material till färdighetsbana Trafikkunskaper, tipspromenad ( (trafik)) Utifrån klassens önskemål: - säker cykel -färdighetsbana - tipspromenad. Ta med bilden på en säker cykel hem. De elever som fixar en säker cykel kan få dekal "Säker cykel" dekal (Kan beställas av 11. Brev från familjen Bilgren Familjen Bilgren har börjat använda alternativa färdsätt. 12.Egna transporter När behöver du själv förflytta dig? Eleverna får i uppgift att lista de Individuellt aktiviteter de gör varje vecka samt hur de tar sig dit. Brev från familjen Bilgren (Brev 3/Bilaga 1) "Egna transporter" (bilaga 3) Vilka transportsätt väljer du själv när du ska till olika aktiviteter? Vilka av de argument som ni tog fram för att påverka pendlare skulle kunna få dig själv att byta färdsätt? Värderingsövningar Inspiration och värderingsövningar på under material/forumspel 13. Trafikmässa Vilka ska bjudas in (Vilka kan vi påverka, vilka kan påverka trafiksituationen?) Trafikmässa Välj att presentera det klassen gjort. Föräldrar Politiker Stadsplanerare Rektor m.fl. 14 Utvärdering

9 Aktivitets- och reseprotokoll Bilaga 3 Aktivitet Vilken dag i veckan sker detta? Vid vilken tid åker du? Hur långt är det dit? På vilket sätt åker du dit? På vilket sätt åker du hem? När är du hemma? Alternativt färdsätt Vilken fördel/nackdel har det alternativa färdsättet? Dit Hem ex. Skola Måndag ,5 km Bil går Cykel Cykel Jag får röra mig mer.

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Storyline Bilgren 4-6

Storyline Bilgren 4-6 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Storyline Bilgren 4-6 Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4-6. Eleverna får till en början möta familjen Bilgren

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Var och en skriver ned allt de kan komma på. Jmf i gruppen och fyller på sin egen lista. Använder sig av sina listor och gör en ny gemensam lista.

Var och en skriver ned allt de kan komma på. Jmf i gruppen och fyller på sin egen lista. Använder sig av sina listor och gör en ny gemensam lista. Storylinens namn: Globala Båten Planeringsmatris version 1 av Meta Tosteby, meta.tosteby@falun.se Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Organisation Material Resultat Vad en människa behöver Vad tror du en

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Lärarhandledning och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016 I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Inledning Den här lärarhandledningen kopplar till utställningen

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara & Låna

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara & Låna L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara &

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Johanna Nilsson Vad handlar boken om? Johan är en fotbollstokig kille som, mer än allt annat i världen, vill bli fotbollsproffs. Han måste dock kämpa mycket med svenskan,

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV OCH MINA SCOUTKOMPISAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna tänka kring vad de själva och deras scoutkompisar är bra

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Skolledningens sida februari 2016

Skolledningens sida februari 2016 1 Skolledningens sida februari 2016 I och med skolans årliga julgransplundring, så dansade vi ut julen i januari. Det var precis lika festligt och trevligt som tidigare år. Under denna termin har klasserna

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Bottenfärger 2015-12-26. Projektarbetet på VIRTUE-kursen. Patrik Nilsson. Bakgrund

Bottenfärger 2015-12-26. Projektarbetet på VIRTUE-kursen. Patrik Nilsson. Bakgrund Bottenfärger Bakgrund Under vårterminen 2015 arbetade mina elever i åk 8 med hållbar utveckling. I teknik fördjupade de sig i miljövänlig byggteknik och i kemi och fysik handlade stora delar av arbetet

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016

TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 Hur bygger man en vinnande monter? Vad ska man tänka på om man vill tävla? Finns det några DO s and DON Ts? Här finner ni tips för

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Åsa Gardelli Föreläsningens innehåll Hur jag har arbetat med mitt uppdrag Vad jag sett hittills resultat Hur kan man gå vidare? Lektor i pedagogik

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Manual till skolvägsplan

Manual till skolvägsplan Manual till skolvägsplan Uppdaterad 2015-11-27 Introduktion En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns gällande elevers väg till och från skolan. På så sätt kan skolan bli

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Geometri Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Geometri Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Geometri Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleverna skall kunna skilja på begreppen area och omkrets. Koppling till strävansmål: - Att eleven utvecklar intresse

Läs mer

för Klinte rektorsområde

för Klinte rektorsområde Eskelhem skolas föräldraförening Brittis Benzler samt övriga ledamöter Barn- & utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen 62182VISBY i Eskelhem 2011-12-20 Angående förvaltningens för Klinte

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

Rapport från klassrummet: Workshop i animerad film

Rapport från klassrummet: Workshop i animerad film Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-08-10 Rapport från klassrummet: Workshop i animerad film Tilda och

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Undervisa i världens största språk - musik

Undervisa i världens största språk - musik Joel Johansson 24 år Ämneslärarprogrammet Undervisa i världens största språk - musik Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle KMH:s ämneslärarprogram KMH:s ämneslärarprogram i musik med inriktning

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera

Läs mer

Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden.

Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden. Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden. Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Varför pedagogisk dokumentation? För att kunna återvända till en händelse.

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 7 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Älvsbacka förskola, avdelning Myggan. Ort Skellefteå.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Sommarträningsprogram Juniortruppen

Sommarträningsprogram Juniortruppen Sommarträningsprogram Juniortruppen Vi kommer ta ett par veckors uppehåll från fotbollsträningen i sommar men det är fortfarande viktigt att hålla igång kroppen, jag har därför satt ihop ett träningsprogram

Läs mer