Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)"

Transkript

1 Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

2 Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 2014 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats1. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden 20 januari till 3 mars Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - maj kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt ett visst internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. Svarsfrekvenser Nedan tabell visar svarsfrekvenser (%) under åren 2011 till och med 2014 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning. Delenkät Kommunens arbete enligt alkohollagen Kommunens arbete enligt tobakslagen Kommunens ANDT-förebyggande arbete Länsstyrelsen alkoholtillsyn Länsstyrelsen tobakstillsyn Länsstyrelsen ANDT-samordning Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete

3 Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt tobakslagen Svarsfrekvenser och bortfall År 2014 svarade 286 av 290 kommuner på enkäten om kommunernas arbete enligt alkohollagen. Det motsvarar en svarsfrekvens på knappt 99 procent. Det var 4 kommuner från 2 län som inte svarade på enkätfrågorna alls och dessa räknas som bortfall. Nedan tabell redovisar antal svarande kommuner samt antal bortfall för de två länen som hade bortfall, och för riket totalt. Andel svarande och andel bortfall per län redovisas för dessa två län, samt för riket totalt. Här är bortfall tabell för tillsyn till tobak: Län Antal svarande Antal bortfall Antal totalt Andel svarande Andel bortfall Södermanland % 8% Västra Götaland % 6% Riket % 1%

4 1. Kommunens namn: Antal kommuner som besvarat frågan (26) Norrtälje kommun Salem Sigtuna kommun Haninge kommun Danderyds kommun Nacka kommun Stockholms stad Nykvarns kommun Solna stad Sollentuna kommun Österåker Värmdö kommun Tillståndsenheten, Södertälje kommun Sundbyberg Lidingö stad Huddinge kommun Vaxholm Järfälla Kommun Täby Vallentuna Södertälje kommun Upplands-Bro Tyresö kommun Botkyrka kommun Ekerö kommun Upplands Väsby kommun 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 2014? Detaljhandel med tobaksvaror (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Kommunstyrelsen 1 4% Socialnämnd eller motsvarande 17 65% Miljönämnd eller motsvarande 8 31% Annan 0 0%

5 Rökfria skolgårdar (19 a första stycket 2 a)) Antal Procent Kommunstyrelsen 1 4% Socialnämnd eller motsvarande 2 8% Miljönämnd eller motsvarande 23 88% Annan 0 0% Rökfria serveringsmiljöer (19 a första stycket 2 a)) Kommunstyrelsen 0 0% Socialnämnd eller motsvarande 4 15% Miljönämnd eller motsvarande 21 81% Annan 1 4% Övriga rökfria miljöer (19 a första stycket 2 a)) (t.ex. lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik etc.) Kommunstyrelsen 1 4% Socialnämnd eller motsvarande 3 12% Miljönämnd eller motsvarande 21 81% Annan 1 4%

6 2.1. Om annan valts; uppge vilken nämnd eller motsvarande ORGANISATION Rökfria serveringsmiljöer Miljö- och hälsoskyddsnämnden Övriga rökfria miljöer Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn enligt tobakslagen under 2014? ORGANISATION Kommun Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Upplands-Bro 0,05 0,05 Vallentuna 0,06 0,04 Vaxholm 0,06 0,2 Täby 0,1 0,2 Sigtuna 0,07 0,05 Norrtälje 0,18 0,02 Nykvarn 0,25 0 Salem 0,15 0,05 Danderyd 0,1 0,1 Huddinge 0,2 Järfälla 0,25 0,02 Ekerö 0,02 0,01 Sundbyberg 0,1 0,1 Sollentuna 0,22 0,1 Botkyrka 0,2 0 Värmdö 0,3 0,1 Lidingö 0,1 0,02 Upplands Väsby 0,25 0,1 Solna 0,15 0,1 Nynäshamn 0,1 0,05 Tyresö 0,1 0,05 Haninge 0,25 0,1 Södertälje 0,4 0,5 Österåker 0,1 0,03 Nacka 0,2 0,1 Stockholm 3,8

7 ORGANISATION 4. Bedrev kommunen samordnad tillsyn över detaljhandeln med tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel under 2014? Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror och folköl. 5 19% Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med folköl och vissa receptfria läkemedel. Ja, tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror är samordnad med både folköl och vissa receptfria läkemedel. 2 8% 0 0% 17 65% Nej 2 8% 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2014 angående tobakslagens tillämpning? RÅDGIVNING Kommunens bedömning Enligt tobakslagen ska länsstyrelsen biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. (19 a andra stycket 1) 5 Mycket bra 15 60% % 3 0 0% 2 1 4% 1 Mycket dåligt 0 0% Total %

8 TILLSYNSPLAN 6. Använder kommunen en tillsynsplan gällande tillsyn enligt tobakslagen? Antal Procent Ja, tillsynsplan används för både detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 13 50% Ja, tillsynsplan används men enbart för detaljhandel med tobaksvaror 7 27% Ja, tillsynsplan används men enbart för rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 3 12% Nej, det finns ingen tillsynsplan 3 12% Vet ej 0 0% 6.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Antal Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) 8 35% Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 11 48% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m) 2 9% Nej 2 9% Total % 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 2014? Tillsynsplan över detaljhandel med tobaksvaror Tillsynsplan över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Kommun Täby 2013 Sigtuna Nykvarn 2012 Salem 2011 Danderyd Huddinge 2014 Järfälla Ekerö Sundbyberg 2013 Sollentuna

9 Botkyrka 2013 Värmdö Lidingö Upplands Väsby Nynäshamn 2013 Tyresö Haninge Södertälje Österåker Nacka Stockholm 2014 TILLSYNSPLAN 6.3 Skedde någon uppdatering/uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2014? Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) 8 36% Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 5 23% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 3 14% Nej 6 27% Total % SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7. Har er kommun enligt någon form av avtal under 2014 överlåtit till någon annan kommun eller annan aktör att utöva tillsyn enligt tobakslagen i den egna kommunen? (19 c ) Med annan aktör avses till exempel kommunförbund eller liknande. Ja 8 31% Nej 18 69%

10 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER Villkor: Om Ja på fråga Uppge vilken kommun eller vilken aktör som hjälpte er kommun med tillsynsuppgifter. Antal kommuner som besvarat frågan (8) SRMH (Täby) Kommunalförbundet SMOHF har samarbete med Nynäshamn och Tyresö i tillsyn över lokaler. Österåker Täby Gemensam nämnd med Vaxholm SRMH / Täby Kommunalförbundet SMOHF har samarbete med Haninge och Tyresö i tillsyn över lokaler. Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7.2 Vilka områden omfattade denna samverkan? Ange ett eller flera alternativ Antal Procent Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 5 71% Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar mm.) 4 57% Total 7 129% RUTINER FÖR KOMMUNALA BESLUT 8. Hade kommunen under 2014 rutiner för att skicka kopior på beslut, som kommunen meddelat enligt tobakslagen, till Folkhälsomyndigheten samt till berörd länsstyrelse och polismyndighet? (23 a andra stycket) Ja, både gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 7 28% Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 12 48% Ja, men enbart gällande tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 0 0% Nej 6 24% Total %

11 9. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror fanns det anmälda i kommunen den 31 december 2014? (12 c ) Försäljningsställen innefattar såväl detaljhandelsställen i form av butiker som försäljning på serveringsställen/restauranger, fängelser, äldreboenden, tobaksautomater, återförsäljare på internet etc. som säljer tobak till konsumenter i Sverige. Antal försäljningsställen i siffror: Kommun Antal Upplands-Bro 17 Vallentuna 20 Vaxholm 20 Täby 47 Sigtuna 58 Norrtälje 91 Nykvarn 6 Salem 9 Danderyd 20 Huddinge 80 Järfälla 64 Ekerö 20 Sundbyberg 47 Sollentuna 56 Botkyrka 72 Värmdö 53 Lidingö 39 Upplands Väsby 37 Solna 87 Nynäshamn 20 Tyresö 28 Haninge 87 Södertälje 127 Österåker 50 Nacka Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen avsåg försäljning över internet? Uppge antal: Kommun Antal Huddinge 1 Järfälla 1 Botkyrka 3 Upplands Väsby 2 Solna 1 Haninge 2 Stockholm 6

12 9.1.1 Genomförde kommunen tillsyn av försäljningsställe över internet under 2014? Ja 4 57% Nej 3 43% Total 7 100% 10. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 31 december 2014? (12 c ) 10.1 Enligt kommunens bedömning, hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? 10. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 31 december 2014? (12 c ) 10.1 Enligt kommunens bedömning, hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? Kommun Upplands-Bro 1 1 Vallentuna 11 Vaxholm 20 Täby 28 Sigtuna Norrtälje 55 Nykvarn 6 6 Salem 9 9 Danderyd Huddinge Järfälla Ekerö Sundbyberg Sollentuna Botkyrka Värmdö Lidingö Upplands Väsby Solna Nynäshamn Tyresö Haninge Södertälje Österåker Nacka 61 61

13 11. Genomförde kommunen kontrollköp hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? Ja 3 12% Nej 23 88% 11.1 Vid hur många enskilda försäljningsställen genomfördes kontrollköp under 2014: Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (3) 58 (Haninge) 20 (Huddinge) 24 (Botkyrka) 11.2 Hur många kontrollköp genomfördes totalt på försäljningsställen av tobaksvaror 2014? Ett försäljningsställe kan kontrolleras vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (3) 56 (Haninge) 20 (Huddinge) 24 (Botkyrka) 11.3 Ange antal kontrollköp där ungdomen fick köpa tobaksvaror utan att behöva visa legitimation? Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (3) 8 (Haninge) 10 (Huddinge) 2 (Botkyrka)

14 12. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning i kommunen under 2014? (19 b ) Ja 25 96% Nej 1 4% 12.1 Har tillsynsavgiften ändrats under 2014 som en följd av att kommunen genomför kontrollköp? Ja 0 0% Nej 3 100% Total 3 100% 13. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Ja % Nej 0 0%

15 13.1 Hur många enskilda försäljningsställen fick tillsynsbesök under 2014: 13.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos försäljningsställen under 2014: 13.3 Hur många näringsidkare som besöktes under 2014 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (12 d ) Hur många enskilda försäljningsställen fick tillsynsbesök under 2014: 13.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos försäljningsställen under 2014: 13.3 Hur många näringsidkare som besöktes under 2014 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (12 d ). Kommun Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Täby Sigtuna Norrtälje Nykvarn Salem Danderyd Huddinge Järfälla Ekerö Sundbyberg Sollentuna Botkyrka Värmdö Lidingö Upplands Väsby Solna Nynäshamn Tyresö Haninge Södertälje Österåker Nacka Stockholm

16 13.4 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 19 73% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken 6 23% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av besöken 0 0% Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 1 4% 13.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på försäljningsstället under 2014? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 15 58% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av besöken 8 31% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av besöken 1 4% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken 0 0% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av besöken 0 0% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av besöken 2 8% Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 0 0%

17 13.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos försäljningsställen under 2014; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Frivillig rättelse skedde alltid 10 42% Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 12 50% Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 0 0% Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 0 0% Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 0 0% Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 0 0% Frivillig rättelse skedde aldrig 0 0% Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 2 8% Total % 13.7 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2014? Antal besök: Kommun Antal Upplands-Bro 0 Vallentuna 3 Vaxholm 1 Täby 14 Sigtuna 10 Norrtälje 0 Nykvarn 0 Salem 0 Danderyd 0 Huddinge 3 Järfälla 0 Ekerö 0 Sundbyberg 0 Sollentuna 6 Botkyrka 0 Värmdö 4 Lidingö 0 Upplands Väsby 16 Solna 0 Nynäshamn 0 Tyresö 11

18 Haninge 0 Södertälje 2 Österåker 1 Nacka 4 Stockholm Begärde kommunen hjälp av polisen i samband med tillsyn över försäljningsställen med tobaksvaror under 2014 (pga. särskilda omständigheter som t.ex. svårigheter att få tillträde till lokaler/utrymmen eller vid omhändertagande av tobaksvaror)? (23 b ) Ja 3 12% Nej 23 88% Uppge antal tillfällen som kommunen begärt hjälp av polisen under 2014: Antal Total 3 Antal kommuner som besvarat frågan (3) 1 (Nacka) 2 (Huddinge) 2 (Värmdö) 14. Hade kommunen under 2014 en upparbetad samverkan och löpande kommunikation med polisen om förhållanden som är av vikt för tillsynen enligt tobakslagen? (23 a ) För att kommunen ska kunna utföra en så effektiv tillsyn som möjligt är det nödvändigt att polisen underrättar kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Om det inte finns någon upparbetad kontakt med polisen är det risk för att nödvändig information inte kommer fram till kommunen. Ja 16 62% Nej 10 38%

19 14.1 Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerade på detta område under 2014? Kommunens bedömning 5 Mycket bra 7 44% % % 2 1 6% 1 Mycket dåligt 0 0% Total % Fanns det ett skriftligt samverkansavtal mellan kommunen och polisen gällande tillsynen över detaljhandeln med tobaksvaror under 2014? Observera att ett sådant skriftligt samverkansavtal inte är något krav enligt tobakslagen. Ja 0 0% Nej % Total % 15. Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på försäljningsställen med tobaksvaror, utan kommunens medverkan, under Polisen ska informera kommunen om förhållanden som har betydelse för tillsynen, t.ex. om polisens tillsynsbesök (23 a ). Frågan är viktig för Folkhälsomyndighetens uppföljning om tillsynsarbetet och för den kommun som inte har fått uppgifter från polisen kan frågeställningen vara ett stöd vid kontakt med polisen. Vid osäkerhet hos polisen uppge ungefärligt antal besök. Antal: Kommun Antal Upplands-Bro 1 Salem 1 Danderyd 1 Järfälla 2 Sollentuna 2 Stockholm 10

20 16. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av åldersgränsen vid tobaksförsäljning under 2014? Markera de aktiviteter som genomförts under Välj ett eller flera alternativ. Genomförande av kontrollköp (inklusive uppföljande dialog) 4 15% Samverkan med näringsidkare som säljer tobaksvaror 4 15% Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: 2 8% Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 20 77% Utskick av information till näringsidkare som säljer tobaksvaror 9 35% Strukturerad tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 19 73% Dialog med näringsidkare avseende egenkontroll/egenkontrollprogram 20 77% Användande av administrativa sanktioner vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser (20-20 a ) Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området 2 8% 1 4% Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 1 4% Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området 5 19% Annat, vad: 0 0% Nej, inget sådant arbete har bedrivits under % Öppna svar-organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: (2) 4 (Stockholm) 1 (Sundbyberg)

21 17. Meddelade kommunen något beslut om försäljningsförbud, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 a ) Ja 1 4% Nej 25 96% 17.1 Hur många beslut om försäljningsförbud gällande tobaksförsäljning meddelade kommunen med stöd av 20 a tobakslagen under 2014? Antal beslut om försäljningsförbud under 2014: 2 (Stockholm) 17.2 Fördela det totala antalet försäljningsförbud på det antal månader dessa beslut avsåg: 6 månader 1 (Stockholm) 17.3 Fördela antalet beslut om försäljningsförbud enligt 20 a på nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 1

22 18. Meddelade kommunen något beslut om varning till näringsidkare som säljer tobaksvaror med stöd av tobakslagen under 2014? (20 a ) Ja 4 15% Nej 22 85% 18.1 Hur många beslut om varning gällande tobaksförsäljning meddelade kommunen med stöd av 20 a tobakslagen under 2014?: Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (4) 4 (Stockholm) 2 (Södertälje) 1 (Upplands-Bro) 1 (Huddinge) 18.2 Fördela antalet beslut om varning enligt 20 a på nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Försäljning till person/er under 18 år (12 första stycket) 1 (Upplands-Bro) Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) Antal kommuner som besvarat frågan (4) 4 (Stockholm) 2 (Södertälje) 1 (Huddinge) 0 (Upplands-Bro)

23 19. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 ) Ja 3 12% Nej 23 88% 19.1 Uppge antal förelägganden Förenade med vite: Antal kommuner som besvarat frågan (3) 2 (Stockholm) 4 (Sundbyberg) 0 Utan vite: 1 (Lidingö) 19.2 Om kommunen meddelat något föreläggande förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2014: Antal kommuner som besvarat frågan (3) Fördela antalet beslut om föreläggande enligt 20 på nedanstående grunder gällande detaljhandeln med tobaksvaror. Här inkluderas både förelägganden förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 2 (Stockholm)

24 Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om tobaksförsäljning (12 c första stycket) 1 (Lidingö) Försäljning utan att ha inkommit med egenkontrollprogram (12 c tredje stycket) 4 (Sundbyberg) 20. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 ) Ja 1 4% Nej 25 96% 20.1 Uppge antal förbud Förenade med vite: 1 (Stockholm) Om kommunen meddelat något förbud förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2014: Fördela antalet beslut om förbud enligt 20 på nedanstående grunder gällande detaljhandeln med tobaksvaror. Här inkluderas både förbud förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 1 (Stockholm)

25 21. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 2014? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Välj ett eller flera alternativ. Ja, handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om omhändertagande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (21 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om förstörande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (21 ) 2 8% 2 8% 10 38% 10 38% 3 12% Nej, handläggaren har inte delegation för något av ovanstående % Om beslutanderätt att sätta ut vite delegerats till handläggare, uppge högsta nivå för vitets storlek. SEK: Kommun Vitets storlek. Vaxholm Täby Sundbyberg Botkyrka Lidingö 10000

26 22. Känner kommunen till något fall inom detaljhandeln i kommunen då någon blivit åtalad och/eller godkänt strafföreläggande för brott mot tobakslagen under 2014? Antal Ja 2 8% Procent Nej 24 92% 22.1 Uppge antal fall av åtal/strafföreläggande under 2014 fördelat på nedanstående grunder: Försäljning till person/er under 18 år: 1 (Södertälje) Försäljning av felaktigt märkta tobaksvaror: 2 (Stockholm) RÖKFRIA MILJÖER 23. Genomförde kommunen tillsynsbesök i serveringslokaler gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria serveringsmiljöer under 2014? (19 a första stycket 2 a) Ja 14 56% Nej 11 44% Total %

27 RÖKFRIA MILJÖER 23.1 Hur många enskilda serveringslokaler fick tillsynsbesök under 2014: 23.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i serveringslokaler under 2014? 23.1 Hur många enskilda serveringslokaler fick tillsynsbesök under 2014: 23.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i serveringslokaler under 2014? Kommun Upplands-Bro Vallentuna 10 Salem 7 8 Danderyd Huddinge Järfälla 1 1 Ekerö Sollentuna 1 1 Botkyrka 2 2 Värmdö Lidingö 2 2 Södertälje 9 15 Österåker RÖKFRIA MILJÖER 24. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos skolor gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar under 2014? (19 a första stycket 2 a)) Ja 18 72% Nej 7 28% Total %

28 24.1 Hur många enskilda skolor fick tillsynsbesök under 2014: 24.2 Hur många tillsynsbesök i skolor genomfördes totalt under 2014? Kommun 24.1 Hur många enskilda skolor fick tillsynsbesök under 2014: 24.2 Hur många tillsynsbesök i skolor genomfördes totalt under 2014? Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm 1 1 Täby Sigtuna 5 7 Danderyd Järfälla 8 8 Ekerö 6 6 Sundbyberg Lidingö 4 12 Upplands Väsby 4 4 Solna 3 3 Nynäshamn Tyresö Haninge Södertälje Österåker 3 3 Nacka I vilken omfattning kontrollerade kommunen om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök under 2014? Det kontrollerades alltid om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök 13 72% Antal Procent Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 80 och 99 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 60 och 79 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 40 och 59 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 20 och 39 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 1 och 19 procent av besöken Det kontrollerades aldrig om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök 2 11% 0 0% 1 6% 0 0% 1 6% 1 6% Total %

29 RÖKFRIA MILJÖER 24.4 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsyn över rökfria skolgårdar under 2014? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 14 78% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken 1 6% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av besöken 0 0% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av besöken 0 0% Nej, tillsynsprotokoll användes aldrig vid tillsynsbesök 3 17% Total % 24.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på skolan under 2014? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 12 67% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av besöken 2 11% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av besöken 1 6% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken 2 11% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av besöken 0 0% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av besöken 0 0% Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 1 6% Total %

30 RÖKFRIA MILJÖER 24.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos skolor under 2014; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Frivillig rättelse skedde alltid 5 33% Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 1 7% Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 2 13% Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 2 13% Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 1 7% Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 3 20% Frivillig rättelse skedde aldrig 0 0% Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 1 7% Total % RÖKFRIA MILJÖER 25. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av bestämmelsen om rökfria skolgårdar under 2014? Markera de aktiviteter som genomförts under Välj ett eller flera alternativ. Samverkan med skolor i kommunen 3 12% Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: 2 8% Arbete med skolor om policyfrågor 4 16% Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 13 52% Utskick/utlämnande av information till skolor (ansvariga och/eller personal) om rökförbudet 10 40% Strukturerad tillsyn över rökförbudet på skolgården 8 32% Användande av administrativa sanktioner enligt 20 vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser 0 0%

31 Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området 5 20% Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 4 16% Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området Spridning av stödmaterial till skolor och föräldrar utifrån Nationell strategi för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid 2 8% 6 24% Samarbete med idéburna organisationer som arbetar med skolan på området 3 12% Annat, vad: 0 0% Nej något sådant arbete bedrevs inte under % Öppna svar-organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: (2) 15 (Norrtälje) 2 (Järfälla) RÖKFRIA MILJÖER 26. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 2014? (20 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja 1 4% Nej 24 96% Total % 26.1 Uppge antal förelägganden RÖKFRIA MILJÖER Utan vite: 6 (Södertälje)

32 RÖKFRIA MILJÖER Om kommunen har meddelat något föreläggande förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2014: 1 (Södertälje) Fördela antalet beslut om föreläggande enligt 20 på nedanstående grunder gällande rökfria lokaler och miljöer. Här inkluderas både förelägganden förenade med vite respektive utan vite. RÖKFRIA MILJÖER Rökning i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet, skolgårdar m.m. (2 1) Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. 6 (Södertälje) RÖKFRIA MILJÖER 27. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 2014? (20 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja 1 4% Nej 24 96% Total % 27.1 Uppge antal förbud RÖKFRIA MILJÖER Förenade med vite: 3 (Södertälje)

33 27.2 Om kommunen meddelat något förbud förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2014: 3 (Södertälje) 27.3 Fördela antalet beslut om förbud enligt 20 på nedanstående grunder gällande rökfria lokaler och miljöer. Här inkluderas både förbud förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. RÖKFRIA MILJÖER Rökning i restauranger eller på andra serveringsställen (2 5) 3 (Södertälje) 28. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 2014? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud enligt % Nej, handläggaren har inte rätt att besluta om administrativ åtgärd (sanktion) enligt % Total % Om beslutanderätt att sätta ut vite delegerats till handläggare, uppge högsta nivå för vitets storlek. SEK: Kommun Vitets storlek. Vaxholm Täby Sundbyberg Lidingö 10000

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 2013-02-19 1 TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN 1993:581 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 Lagen i sin helhet omtryckt i SFS 2005:369 2 ALLMÄNT Kommunens uppgift är att vägleda näringsidkaren och att kontrollera att reglerna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak

Kontrollköp av folköl och tobak Kontrollköp av folköl och tobak Kan du se vem som har fyllt 18 år? Visst är det svårt att bedöma en persons ålder bara på utseendet? SVAR. Övre raden från vänster till höger: 18 år, 17 år, 21 år, 17 år.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Tillståndsenheten 2014-07-25 NE ÅH Värt att veta om egenkontrollprogram Du

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Teknisk rapport Stockholmsenkäten

Teknisk rapport Stockholmsenkäten SBG1000, v1.3, 2010-04-07 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Karin Hägglund 2012-07-24 1 (5) Teknisk rapport Stockholmsenkäten Bakgrund Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16 Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Upplägg Introduktion Vad är kontrollköp, varför kontrollköp? Författningsreglerad metod! Regeringsuppdrag; Utbildnings- och informationsinsats Stödmaterial i arbetet

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Origo. www.origostockholm.se

Origo. www.origostockholm.se Origo 2014 www.origostockholm.se Ungdomar 119 nya ungdomar har tagit direkt kontakt med Origo varav 17 var unga män. Totalt har 727 stöd och rådgivningssamtal erbjudits ungdomar 2014. Ungdomar som har

Läs mer

Länsrapport 2014 Södermanland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Södermanland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Södermanland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen Teknisk dokumentation Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) ansvarar för regionplanering och

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/ 2 (12) Kontrollköpsguiden Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett koncept som vi valt att kalla Kontrollköpsguiden. Guiden är tänkt som ett stöd för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (5) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:13 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Dnr Mbn 2009-1179 LI Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av tappvatten (SPAT)

Dnr Mbn 2009-1179 LI Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av tappvatten (SPAT) 2010-08-05 Norrvattens medlemskommuner Dnr Mbn 2009-1179 LI Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av tappvatten (SPAT) BAKGRUND/SYFTE Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Kommunalskatter och prisindex

Kommunalskatter och prisindex Kommunalskatter och prisindex Statistiken i detta avsnitt är till största delen hämtad från SCB:s statistik över kommunala skatter och statsbidrag och inomkommunal. För år 2012 höjdes skatten i två av

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 92 RIKTLINJER FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH NIKOTINLÄKEMEDEL Ärendebeskrivning Förvaltningen har i samverkan med kommunens drogsamordnare utarbetat

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Anmälan om försäljning av folköl och tobak

Anmälan om försäljning av folköl och tobak Anmälan om försäljning av folköl och tobak Blankett O 1(6) Försäljningsställe Namn på butik eller restaurang Gatuadress Postnummer och postort Telefon E-postadress Vid internetförsäljning uppge adressen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län kungörelse med rekommenderade vägar för transport av farligt gods i Stockholms län; beslutad den 14 februari 2008 (25862-2008-10913).

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende. - Servering av och detaljhandel med folköl. - Handel med receptfria läkemedel

Eslövs kommuns riktlinjer avseende. - Servering av och detaljhandel med folköl. - Handel med receptfria läkemedel Eslövs kommuns riktlinjer avseende - Alkoholservering - Försäljning av tobak - Servering av och detaljhandel med folköl - Handel med receptfria läkemedel 1 (16) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Alkoholservering.

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2014-12-09 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:98 robert.asberg@upplandsvasby.se Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum):

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum): Försäljningsställe Namn på butik, kiosk eller restaurang: Gatuadress: Telefon: Postnummer och postort: E-postadress: Avanmälan gäller Tobak Folköl Ägare/Faktureringsadress Bolagsnamn: Gatuadress: Telefon:

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndprövning och tillsyn

Läs mer

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Postnummer Postort 10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Stockholm 10055 Stockholm 10061

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 3:2004 Uppdaterad 2004-09-08 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2002 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2004 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2002...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknasutskotts sammanträde den 11 maj 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknasutskotts sammanträde den 11 maj 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknasutskotts sammanträde den 11 maj 2015 Ärende 1 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2015-05-05 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Källa:

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011

Socialnämndens delegationsordning 2011 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Jenny Sparring Sidan 1 av 5 Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning 2011 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Sidan 1 av 8 Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om detaljhandel med folköl Detaljhandel med folköl är tillåtet

Läs mer