Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)"

Transkript

1 Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

2 Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun Ekerö Ekerö Haninge Haninge kommun Huddinge Huddinge Järfälla Järfälla Kommun Lidingö Lidingö stad Nacka Nacka kommun Norrtälje norrtälje kommun Nykvarn Nykvarns Kommun Nynäshamn Nykvarns kommun Österåker Österåker Salem Salem Sigtuna Sigtuna kommun Södertälje Södertälje kommun Sollentuna Sollentuna kommun Solna Solna Sundbyberg Sundbyberg Täby Täby kommun Tyresö Tyresö kommun, (Smohf avseende rökfria miljöer) Upplands-Bro Upplands-Bro kommun Upplands Upplands Väsby Väsby Värmdö Värmdö

3 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 2012? Detaljhandel med tobaksvaror (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Rökfria skolgårdar (19 a första stycket 2 a)) Rökfria serveringsmiljöer (19 a första stycket 2 a)) Övriga rökfria miljöer (19 a första stycket 2 a)) (t.ex. lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik etc.) Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Svarande Inget svar 4,3% 65,2% 30,4% 0% ,2% 12,5% 75% 8,3% ,3% 30,4% 65,2% 0% ,3% 13% 73,9% 8,7% 23 2 Totalt ORGANISATION 2.1. Om annan valts; uppge vilken nämnd eller motsvarande Detaljhandel Rökfria Rökfria Övriga rökfria med tobaksvaror skolgårdar serveringsmiljöer miljöer Haninge Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsförbundet Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsförbundet Upplands-Bro -- --

4 3.4. ORGANISATION 3a. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn enligt tobakslagen under 2012? Tillsyn över detaljhandel Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria med tobaksvaror skolgårdar m.m.) Botkyrka 0,15 0 Danderyd 0,5 Ekerö 0,017 0,016 Haninge 0,25 0 Huddinge 0,25 Järfälla 0,25 0,25 Lidingö 0,1 0,02 Nacka 0,15 0,03 Nykvarn 0,25 Nynäshamn 0,3 0 Österåker 0,25 0,25 Salem 0,05 0,05 Sigtuna 0,5 0,5 Södertälje 0,1 0,3 Sollentuna 0,22 0 Solna 0,5 0 Sundbyberg 0,05 0 Täby 0,3 Tyresö 0,1 0,2 Upplands-Bro 0,3 0,3 Upplands Väsby 0,25 0,1 Värmdö 0,25 0,25 Vaxholm 0,1

5 Procent Antal Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror och 17,4% 4 folköl. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och 4,3% 1 vissa receptfria läkemedel. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med folköl och vissa 0% 0 receptfria läkemedel. Ja, tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror är samordnad med både 60,9% 14 folköl och vissa receptfria läkemedel. Nej 17,4% 4 Svarande 23 Inget svar 2

6 3.6. RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Rökfria miljöer: Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Rökfria serveringsmiljöer (2 5) 5,9% 11,8% 17,6% 0% 11,8% 52,9% 17 8 Rökfria skolgårdar (2 1) 5,6% 11,1% 33,3% 5,6% 11,1% 33,3% 18 7 Rökfria miljöer i övrigt (t ex lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik, lokaler för hälsooch sjukvård etc.) (2 1-4 och 6-7) 0% 5,9% 0% 5,9% 23,5% 64,7% 17 8 Tillämpningen av administrativa 5% 25% 25% 15% 5% 25% 20 5 sanktioner enligt tobakslagen (20, föreläggande och/eller förbud med eller utan vite) Totalt RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Detaljhandel med tobaksvaror: Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Anmälan om tobaksförsäljning (12 9,5% 28,6% 14,3% 14,3% 19% 14,3% 21 4 c ) Åldersgräns och ålderskontroll vid 9,5% 28,6% 19% 14,3% 9,5% 19% 21 4 tobaksförsäljning (12-12 a ) Marknadsföring vid 9,5% 38,1% 33,3% 14,3% 4,8% 0% 21 4 tobaksförsäljning (14-14 a ) Märkningen av tobaksvaror (varningstexter m.m., 9 och 11 ) 19% 52,4% 28,6% 0% 0% 0% 21 4 Egenkontrollprogram vid 9,5% 28,6% 28,6% 9,5% 9,5% 14,3% 21 4 tobaksförsäljning (12 c ) Krav på näringsidkare att ge sin 4,8% 23,8% 23,8% 9,5% 14,3% 23,8% 21 4 personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagens och anslutande föreskrifters bestämmelser (12 d ) Tillämpningen av administrativa 4,8% 33,3% 28,6% 23,8% 4,8% 4,8% 21 4 sanktioner enligt tobakslagen (20-20 a, varning, försäljningsförbud, föreläggande/förbud med eller utan vite) Totalt 21 4

7 3.8. RÅDGIVNING 4. Inom vilka områden och i vilken omfattning har kommunen under 2012 tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen gällande tobakslagens bestämmelser? Övrig tillämpning: Mycket vanligt Mycket ovanligt Inget råd har tagits emot Svarande Inget svar Planering och genomförande av 4,8% 42,9% 14,3% 9,5% 14,3% 14,3% 21 4 tillsyn Dokumentation av tillsyn 9,5% 19% 19% 14,3% 19% 19% 21 4 Samverkan med polisen gällande tillsynen över handel med tobaksvaror 0% 42,9% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 21 4 Kommunikation av beslut enligt 4,8% 23,8% 9,5% 19% 19% 23,8% 21 4 tobakslagen till Statens folkhälsoinstitut, aktuell länsstyrelse och polismyndighet (23 a ) Tillämpningen av förvaltningslagen 0% 4,8% 14,3% 19% 28,6% 33,3% 21 4 Tillämpningen av tillsynsplan 0% 14,3% 23,8% 14,3% 19% 28,6% 21 4 Arbetet med metoder för att stärka 0% 33,3% 23,8% 9,5% 23,8% 9,5% 21 4 näringens egenkontroll (t.ex. uppföljning av egenkontrollprogram, organiserade dialog- och informationsträffar med näringsidkare som säljer tobaksvaror m.m Totalt RÅDGIVNING 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2012 angående tobakslagens tillämpning? Mycket bra Mycket dåligt Svarande Inget svar Kommunens bedömning 63,6% 22,7% 13,6% 0% 0% 22 3 Totalt 22 3 Lidingö Sigtuna Kommentar: Bra tema träffar. Snabb återkoppling vid frågor. Kunniga, återkoppling sker.

8 Procent Antal Ja, tillsynsplan används för både detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 31,8% 7 miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ja, tillsynsplan används men enbart för detaljhandel med tobaksvaror 63,6% 14 Ja, tillsynsplan används men enbart för rökfria miljöer (rökfria skolgårdar 0% 0 m.m.) Nej, det finns ingen tillsynsplan 4,5% 1 Svarande 22 Inget svar 3 Procent Antal Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 42,9% 9 miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 42,9% 9 Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m) 0% 0 Nej 14,3% 3 Svarande 21 Inget svar 1

9 3.12. TILLSYNSPLAN 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynplanerna i den version som användes under 2012? Tillsynsplan över detaljhandel med tobaksvaror Botkyrka 2012 Danderyd 2011 Ekerö Haninge 2011 Huddinge 2011 Järfälla Lidingö Nacka 2011 Nykvarn 2011 Nynäshamn 2011 Österåker Salem 2011 Sigtuna 2012 Södertälje Sollentuna 2012 Sundbyberg 2012 Tyresö Upplands-Bro 2012 Upplands Väsby Värmdö Tillsynsplan över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Procent Antal Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 25% 5 miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 40% 8 Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 5% 1 Nej 30% 6 Svarande 20 Inget svar 2

10 Procent Antal Ja 9,1% 2 Nej 90,9% 20 Svarande 22 Inget svar SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7.1 Uppge antal kommuner 2 Svar Sundbyberg 1 Täby 1 Procent Antal Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 100% 2 Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar mm.) 0% 0 Svarande 2 Inget svar 1

11 Procent Antal Ja, både gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria 15% 3 miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 50% 10 Ja, men enbart gällande tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar 5% 1 m.m.) Nej 30% 6 Svarande 20 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror fanns det anmälda i kommunen den 31 december 2012? (12 c ) (Försäljningsställen innefattar såväl detaljhandelsställen i form av butiker som försäljning på serveringställen/restauranger, fängelser, äldreboenden, tobaksautomater, återförsäljare på internet etc. som säljer tobak till konsumenter i Sverige) 1045 Svar Botkyrka 74 Danderyd 21 Ekerö 18 Haninge 90 Huddinge 83 Järfälla 66 Lidingö 40 Nacka 60 Nykvarn 5 Nynäshamn 27 Österåker 48 Salem 8 Sigtuna 52 Södertälje 112 Sollentuna 54 Solna 58 Sundbyberg 47 Täby 48 Tyresö 28 Upplands-Bro 12 Upplands Väsby 38 Värmdö 56

12 3.19. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9.1 Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen avsåg försäljning över internet? 6 Svar Botkyrka 1 Danderyd 0 Ekerö 0 Haninge 2 Huddinge 1 Järfälla 0 Lidingö 0 Nacka 1 Nykvarn 0 Nynäshamn 0 Österåker 0 Salem 0 Sigtuna 0 Södertälje 0 Sollentuna 0 Solna 0 Sundbyberg 0 Täby 0 Tyresö 0 Upplands-Bro 0 Upplands Väsby 1 Värmdö DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 10. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 31 december 2012? (12 c ) 731 Svar Botkyrka 72 Danderyd 21 Haninge 75 Huddinge 70 Järfälla 20 Lidingö 39 Nacka 60 Nykvarn 2 Nynäshamn 22 Österåker 47 Salem 8 Sigtuna 52 Södertälje 15 Sollentuna 51 Solna 25 Sundbyberg 15 Täby 44 Upplands-Bro 0 Upplands Väsby 37 Värmdö 56

13 3.21. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 10.1 Enligt kommunens bedömning, ungefär hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte? (Dvs. rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs.) 603 Svar Botkyrka 72 Danderyd 21 Haninge 60 Huddinge 20 Järfälla 20 Lidingö 39 Nacka 45 Nykvarn 2 Nynäshamn 22 Österåker 33 Salem 8 Sigtuna 49 Södertälje 15 Sollentuna 47 Solna 25 Sundbyberg 15 Täby 35 Upplands-Bro 0 Upplands Väsby 30 Värmdö 45 Procent Antal Ja 100% 22 Nej 0% 0 Svarande 22 Inget svar 3

14 Procent Antal Ja 100% 22 Nej 0% 0 Svarande 22 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.1 Uppge antal enskilda försäljningsställen som besöktes under 2012: 814 Svar Botkyrka 40 Danderyd 14 Ekerö 18 Haninge 78 Huddinge 70 Järfälla 70 Lidingö 4 Nacka 59 Nykvarn 4 Nynäshamn 22 Österåker 44 Salem 8 Sigtuna 52 Södertälje 20 Sollentuna 54 Solna 45 Sundbyberg 47 Täby 48 Tyresö 26 Upplands-Bro 5 Upplands Väsby 36 Värmdö 50

15 3.25. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.2 Uppge det totala antalet tillsynsbesök hos försäljningsställen som genomfördes under 2012 (Ett försäljningsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): 952 Svar Botkyrka 43 Danderyd 15 Ekerö 18 Haninge 85 Huddinge 97 Järfälla 70 Lidingö 5 Nacka 70 Nykvarn 1 Nynäshamn 24 Österåker 48 Salem 8 Sigtuna 60 Södertälje 3 Sollentuna 54 Solna 55 Sundbyberg 82 Täby 58 Tyresö 28 Upplands-Bro 5 Upplands Väsby 48 Värmdö 75

16 3.26. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.3 Enligt kommunens bedömning, ungefär hur många näringsidkare som besöktes under 2012 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (12 d ). 607 Svar Botkyrka 34 Danderyd 14 Haninge 68 Huddinge 20 Järfälla 50 Lidingö 3 Nacka 59 Nykvarn 4 Nynäshamn 22 Österåker 33 Salem 8 Sigtuna 52 Sollentuna 47 Solna 20 Sundbyberg 25 Täby 35 Tyresö 22 Upplands-Bro 5 Upplands Väsby 36 Värmdö 50 Procent Antal Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 61,9% 13 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken 23,8% 5 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken 9,5% 2 Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 4,8% 1 Svarande 21 Inget svar 2

17 Procent Antal Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 57,1% 12 Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av 23,8% 5 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av 9,5% 2 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av 4,8% 1 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 4,8% 1 Svarande 21 Inget svar 2

18 Procent Antal Frivillig rättelse skedde alltid 52,4% 11 Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 33,3% 7 Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 9,5% 2 Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde aldrig 0% 0 Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 4,8% 1 Svarande 21 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 12.7 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2012? 261 Svar Botkyrka 0 Danderyd 6 Haninge 20 Huddinge 28 Järfälla 8 Lidingö 0 Nacka 0 Nykvarn 0 Nynäshamn 24 Österåker 4 Salem 0 Sigtuna 3 Södertälje 1 Sollentuna 0 Solna 0 Sundbyberg 80 Täby 20 Tyresö 16 Upplands-Bro 1 Upplands Väsby 46 Värmdö 4

19 Procent Antal Ja 54,5% 12 Nej 45,5% 10 Svarande 22 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Uppge antal tillfällen som kommunen begärt hjälp av polisen under 2012: 32 Svar Botkyrka 2 Haninge 3 Huddinge 1 Järfälla 8 Nacka 2 Nynäshamn 1 Österåker 3 Sigtuna 3 Södertälje 2 Upplands-Bro 1 Upplands Väsby 2 Värmdö DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 13. Hur många tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror genomförde polisen, utan kommunens medverkan, under 2012? 69

20 Svar Botkyrka 0 Haninge 20 Huddinge 0 Järfälla 7 Lidingö 0 Nacka 2 Nykvarn 0 Nynäshamn 0 Österåker 0 Salem 0 Sigtuna 0 Södertälje 40 Sollentuna 0 Solna 0 Täby 0 Tyresö 0 Upplands Väsby 0 Värmdö 0 Procent Antal Ja 71,4% 15 Nej 28,6% 6 Svarande 21 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerade på detta område under 2012? Mycket bra Mycket dåligt Svarande Inget svar Kommunens bedömning 33,3% 28,6% 23,8% 14,3% 0% 21 4 Totalt 21 4

21 Procent Antal Ja 4,5% 1 Nej 95,5% 21 Svarande 22 Inget svar 3

22 Procent Antal Samverkan med näringsidkare som säljer tobaksvaror 38,1% 8 Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare 9,5% 2 och/eller dennes personal. Uppge antal: Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 85,7% 18 Utskick av information till näringsidkare som säljer tobaksvaror 33,3% 7 Strukturerad tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 61,9% 13 Dialog med näringsidkare avseende egenkontroll/egenkontrollprogram 95,2% 20 Användande av administrativa sanktioner vid överträdelser av tobakslagens 14,3% 3 bestämmelser (20-20 a ) Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på 14,3% 3 området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 9,5% 2 Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar 9,5% 2 på området Annat, vad: 9,5% 2 Nej, inget sådant arbete har bedrivits under ,8% 1 Svarande 21 Inget svar 4 Organiserade Annat, vad: utbildningstillfällen/sammanko mster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: Haninge Föräldramöten, återrapportering, Stockholmsenkäten. Sundbyberg 1 Upplands-Bro Dekaler på plats Procent Antal Ja 0% 0 Nej 100% 22 Svarande 22 Inget svar 3

23 Procent Antal Ja 9,1% 2 Nej 90,9% 20 Svarande 22 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 18.1 Hur många beslut om varning gällande tobaksförsäljning meddelade kommunen med stöd av 20 a tobakslagen under 2012?: 3 Svar Nacka 2 Salem DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 18.2 Fördela antalet beslut om varning enligt 20 a på nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Försäljning till person/er under 18 år (12 första stycket) 0 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 3 Försäljning av styckevis cigaretter eller förpackningar med mindre 0 än 19 cigaretter i varje (12 b ) Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om 0 tobaksförsäljning (12 c första stycket) Försäljning utan att ha inkommit med egenkontrollprogram (12 c 0 tredje stycket) Felaktig marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsstället ( a ) Försäljning har skett trots att det funnits anledning att anta att 0 tobaksvaran varit avsett att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (12 andra stycket) Annan grund 0 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) Nacka 2 Salem 1

24 Procent Antal Ja 4,5% 1 Nej 95,5% 21 Svarande 22 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 19.1 Uppge antal förelägganden Förenade med vite: 3 Utan vite: 0 Förenade med vite: Utan vite: Sigtuna DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 19.2 Om kommunen meddelat något föreläggande förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2012: 0 Svar Sigtuna 0

25 Procent Antal Ja 4,5% 1 Nej 95,5% 21 Svarande 22 Inget svar DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 20.1 Uppge antal förbud Förenade med vite: 0 Utan vite: 1 Förenade med vite: Utan vite: Södertälje DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Om kommunen meddelat något förbud förenat med vite på detta område som sedan har överträtts; uppge antal ansökningar om begäran om utdömande av vite till förvaltningsrätt som kommunen gjort under 2012: 0

26 3.52. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 20.2 Fördela antalet beslut om förbud enligt 20 på nedanstående grunder gällande detaljhandeln med tobaksvaror. Här inkluderas både förbud förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Försäljning till person/er under 18 år (12 första stycket) 0 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) 1 Försäljning av styckevis cigaretter eller förpackningar med mindre 0 än 19 cigaretter i varje (12 b ) Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om 0 tobaksförsäljning (12 c första stycket) Försäljning utan att ha inkommit med egenkontrollprogram (12 c 0 tredje stycket) Felaktig marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsstället ( a ) Försäljning har skett trots att det funnits anledning att anta att 0 tobaksvaran varit avsett att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (12 andra stycket) Annan grund 0 Felaktig märkning av tobaksvaror (9 och 11 ) Södertälje 1 Procent Antal Ja 9,1% 2 Nej 90,9% 20 Svarande 22 Inget svar 3

27 3.54. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 21.1 Uppge antal fall av åtal/strafföreläggande under 2012 fördelat på nedanstående grunder: Försäljning till person/er under 18 år: 1 Försäljning trots att det funnits anledning att anta att tobaksvaran 0 varit avsett att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år: Försäljning av felaktigt märkta tobaksvaror: 1 Försäljning utan att först ha anmält försäljning: 0 Försäljning trots meddelat försäljningsförbud 0 Försäljning till person/er under 18 år: Österåker 0 1 Tyresö 1 Försäljning av felaktigt märkta tobaksvaror: Järfälla Södertälje Täby Procent Antal Ja 81% 17 Nej 19% 4 Svarande 21 Inget svar 4 Om nej uppge orsak: Reglerna är tydliga, välkända bland allmänheten och lätta att följa. Det förekommer inga klagomål och livsmedelsinspektörerna skulle dessutom notera om rökning förekom i lokalerna (de går vanligen igenom hela lokalen vid besök). Inkl föreningslokalern Inte formellt, men ingen tobaksrökning har observerats vid våra kontroller. Upplands Väsby Hälsoskyddsinpektör har varit med vid tillsyn över serveringsställen.

28 3.56. RÖKFRIA MILJÖER 22.1 Uppge antal enskilda serveringslokaler som besöktes under 2012: 395 Svar Ekerö 17 Haninge 70 Lidingö 1 Nacka 8 Nynäshamn 24 Österåker 44 Salem 7 Sigtuna 5 Södertälje 10 Solna 10 Sundbyberg 5 Tyresö 91 Upplands-Bro 5 Upplands Väsby 26 Värmdö RÖKFRIA MILJÖER 22.2 Uppge det totala antalet besök av serveringslokaler som genomfördes under 2012 (en lokal kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): 755 Svar Danderyd 25 Ekerö 28 Haninge 267 Lidingö 1 Nacka 8 Nynäshamn 49 Österåker 44 Salem 7 Sigtuna 5 Södertälje 30 Solna 10 Sundbyberg 15 Tyresö 91 Upplands-Bro 15 Upplands Väsby 50 Värmdö 110

29 Procent Antal Ja 35% 7 Nej 65% 13 Svarande 20 Inget svar 5 Om nej ange orsak: Haninge Socialförvaltningen har ej befattning därmed, utan SMHF. Järfälla Det är planerat till Inte årlig tillsyn. Lidingö Enligt tillsynplanen ska skolorna besökas varannat år. Rökfria skolmiljöer kontrollerades under 2011 och kommer att kontrolleras igen Nynäshamn Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besökte inga skolgårdar under 2012, men planerar sådans besök under Salem Ny uppgift för socialförvaltningen sedan höst/vinter Södertälje Var inte fokus enligt tillsynsplanen, dock togs frågan upp vid 2 tillfälllen i samband med annan tillsyn. Solna ingen prioriterad uppgift Upplands Väsby Tillsyn genomförs vart tredje år. Vaxholm Vi har haft en utbildningdag om rökning för skolorna RÖKFRIA MILJÖER 23.1 Uppge antal enskilda skolor som besöktes under 2012: 89 Svar Botkyrka 9 Ekerö 14 Nacka 1 Österåker 22 Sigtuna 8 Sundbyberg 12 Värmdö 23

30 3.60. RÖKFRIA MILJÖER 23.2 Uppge det totala antalet besök i skolor som genomfördes under 2012 (en skola kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här): 107 Svar Botkyrka 9 Ekerö 18 Nacka 6 Österåker 22 Sigtuna 9 Sundbyberg 20 Värmdö 23 Procent Antal Det kontrollerades alltid om det röktes på skolgården i samband med 71,4% 5 tillsynsbesök Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 80 och 99 0% 0 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 60 och 79 0% 0 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 40 och 59 0% 0 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 20 och 39 0% 0 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 1 och 19 procent 14,3% 1 av besöken Det kontrollerades aldrig om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök 14,3% 1 Svarande 7 Inget svar 1

31 Procent Antal Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 71,4% 5 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken 0% 0 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken 14,3% 1 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av besöken 0% 0 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av besöken 0% 0 Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av besöken 0% 0 Nej, tillsynsprotokoll användes aldrig vid tillsynsbesök 14,3% 1 Svarande 7 Inget svar 1

32 Procent Antal Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 85,7% 6 Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av 14,3% 1 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av 0% 0 besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 0% 0 Svarande 7 Inget svar 1 Procent Antal Frivillig rättelse skedde alltid 14,3% 1 Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen 14,3% 1 Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen 0% 0 Frivillig rättelse skedde aldrig 28,6% 2 Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 42,9% 3 Svarande 7 Inget svar 1

33 Procent Antal Samverkan med skolor i kommunen 20% 4 Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor (ansvariga 10% 2 och/eller skolpersonal) under Uppge antal: Arbete med skolor om policyfrågor 20% 4 Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 25% 5 Utskick/utlämnande av information till skolor (ansvariga och/eller personal) 25% 5 om rökförbudet Strukturerad tillsyn över rökförbudet på skolgården 20% 4 Användande av administrativa sanktioner enligt 20 vid överträdelser av 0% 0 tobakslagens bestämmelser Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på 15% 3 området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området 5% 1 Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på 15% 3 området Spridning av stödmaterial till skolor och föräldrar utifrån Nationell strategi 25% 5 för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid Samarbete med idéburna organisationer som arbetar med skolan på 20% 4 området Annat, vad: 30% 6 Nej något sådant arbete bedrevs inte under % 5 Svarande 20 Inget svar 5

34 Organiserade Annat, vad: utbildningstillfällen /sammankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: Haninge Vid Länsstyrelsens kontroll har man följt upp detta. Nacka förslag till vite ogillades av den egna nämnden Sigtuna 4 Södertälje Kontakt etablerad med fältare etc Sollentuna På en gymnasieskola finns skolvärdar som har till arbetsuppgift attt regelbundet genomföra interntillsyn kring rökning.övrig personal verkar också för att detta inte ska ske genom att ingripa om det eventuellt förekommer. Upplands-Bro Upplands-Bro mot droger informerade Upplands Vid nyanmälan informeras skolorna. Väsby Vaxholm 1 Procent Antal Ja 0% 0 Nej 100% 20 Svarande 20 Inget svar 5

35 Procent Antal Ja 0% 0 Nej 100% 20 Svarande 20 Inget svar 5

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofström Ronneby Sölvesborgs kommun 3.2. ORGANISATION

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier tobak Nationella bedömningskriterier är ett samlat dokument

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer