INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA"

Transkript

1 INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM

2 09:30 Kaffe 10:00 Internationella Programkontorets roll som myndighet 10:15 Möjligheter för lärare och annan personal 11:05 Projektsamarbeten 11:45 Lunch 13:00 Möjligheter för utresande studenter 13:45 Möjligheter för inresande studenter 13:55 Tips från coachen 14:10 Frågestund 14:30 Kaffe med fortsatt frågestund 15:00 Avslut

3 1 januari ny myndighet Vad innebär det?

4 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete.

5 Handlägger ett 60-tal program

6 och har fyra finansiärer.

7 MÖJLIGHET FÖR LÄRARE OCH ANNAN PERSONAL

8 EU:s Program för livslångt lärande (LLP) Integrerat program Comenius Skola Erasmus Högre utbildning o påbyggnadsutbildning Leonardo da Vinci Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Övergripande programmet (Transversal Programme) 4 nyckelaktiviteter Policyutveckling; Språkinlärning; IT; Spridning Jean Monnet 2 huvudaktiviteter Forsknings- och undervisningsaktiviteter

9 Kort om Erasmus Budget på ca 10,7 miljoner euro för lå 2012/2013 Flera delprogram: Erasmus mobilitet (studenter, lärare och personal) Erasmus intensivprogram Eramus intensive language course (EILC) Erasmus centraliserade programdelar Erasmus förberedande besök Vilka länder kan delta i Erasmus: EU:s 27 medlemsländer EFTA-länderna: Island, Liechtenstein, Norge samt Schweiz Kandidatländerna: Turkiet och Kroatien Områden som tillhör eller har koppling till EU-länder (t.ex. Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien)

10 Erasmus mobilitet - Villkor för deltagande Lärosäte Erasmus University Charter (EUC) OBS! Extended EUC nödvändigt för praktik Bilateralt avtal (mellan lärosäten) Avtal praktik (med företag) Konsortium Placement Certificate (gäller enbart studentpraktik) Praktikavtal (med företag) Ansökan 8 mars 2013 (läsåret 2013/2014)

11 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Lärarmobilitet (undervisningsuppdrag): Anställd av lärosätet (partnerföretag/-organisation om inkommande) Skriftlig överenskommelse om planerad undervisning Minst 5 timmar undervisning Max 6 veckor Personalfortbildning: Anställd av lärosätet (lärare eller annan) Jobbskuggning eller kurser, konferenser, seminarier och workshops på lärosäten eller företag/organisationer, varav minst 50% jobbskuggning Skriftlig överenskommelse om planerat program Minst 5 arbetsdagar (en något kortare tid tillåten för kurser, konferenser och workshops) Max 6 veckor

12 Erasmus Lärarmobilitet & Personalfortbildning Maximibelopp (euro) 2012/2013 Maximibelopp i euro Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Reskostnader, inkl. inrikes Faktiska kostnader dock högst (Schablonersättning exklusive resekostnader) Dagsbelopp 1:a veckan Veckobelopp 2:a veckan 3:e, 4:e, 5:e, 6:e veckan Alla övriga länder

13 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

14 MFS åtagandet Centralt eller institutionellt Max 2 MFS handläggare per beviljad enhet Utforma nödvändiga dokument Bedömningsgrupp - genomförbarhet JACOB DYGÉUS

15 Möjligheter inom MFS programmet (1)» Kontaktresor Av vikt för MFS programmet» Informationsarrangemang Marknadsföra MFS programmet hemma» 4 ansökningsomgångar per år JACOB DYGÉUS

16 Möjligheter inom MFS programmet (2)» 2012 max kr» 2013 ändras till schabloner ; Kontaktresor Informationsarrangemang JACOB DYGÉUS

17 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum. Lärosäten inom högre utbildning fungerar som ansökare tillsammans med andra organisationer verksamma inom högre utbildning OBS: Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet Nordplus Högre utbildning Samarbetet kan organiseras på två sätt: Som ett nätverk. Vanligtvis tematisk eller ämnesspecifikt och syftar till ett långvarigt samarbete kring olika aktiviteter. Dessa nätverk kan ansöka om mobiltitet, projekt och nätverksaktiviteter Som ett projektpartnerskap. Denna samarbetsform är tidsbunden och tillsatt för ett särskilt projekt med definierat resultat Roswitha Melzer

18 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Lärare som arbetar vid en högskola i ett nordiskt eller baltiskt land kan få bidrag till boende och uppehälle samt resebidrag Omfattar: Undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc., aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetsliv Vistelsen ska innefatta minst åtta undervisnings- /arbetstimmar. Bidraget för uppehälle kan högst uppgå till 355 euro per vecka. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

19 PROJEKTSAMARBETEN

20 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Programmet ger bidrag till intensivkurser som varar mellan en vecka och en månad och i vilka studerande och lärare från minst tre olika länder deltar. Kurserna kan även anordnas utanför terminerna, exempelvis som sommarkurs. Programmet ger bidrag för att utveckla och starta gemensamma studieprogram. Studieprogrammen ska leda till en examen enligt nationell lagstiftning och programmet ska innefatta mobilitet. Programmet ger bidrag till olika utvecklingsprojekt som: samarbete med arbetslivet kvalitetssäkring spridning och utnyttjande av resultat utveckling av samarbete med andra offentliga och privata organisationer (samt NGOs) inom högre utbildning utveckling av nya undervisningsformer Roswitha Melzer

21 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Stöd till nätverk kan beviljas för etablering och utveckling av nätverk. Nätverksstödet kan omfatta följande aktiviteter: administrativa möten för etablering och utveckling av nätverket, korta möten för planering av mobilitet, kurser eller intagning av nya partners språkkurser för inkommande studenter informationsaktiviteter samt spridning av resultat. Nätverkskoordinatorn ansvarar för ansökan för hela nätverket. Ansökningstiden går ut 1 mars 2013 och ansökan lämnas in online via ett elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem. Roswitha Melzer

22 NORDPLUS - Horisontal Program för: Universitet och högskolor, Organisationer / nätverk / den så kallade tredje sektorn NGOs / föreningar, Privata företag, Skolor Ger stöd till: Workshops, Seminarier för erfarenhetsutbyten, Konferenser Studier och analyser, Statistikprojekt Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet Produktion av material för innovativ språkinlärning, undervisning och översättning eller tillvaratagande av material från andra fackområden Etablering av nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar Publicering, distribuering och utbyte av resultat och erfarenheter från utbildningsområdet Roswitha Melzer

23 NORDPLUS - Nordiska språk Program för: Institutioner, organisationer och organ inom utbildningsområdet och livslångt lärande / skola högskola, organisationer, företag och institutioner /privata, och/eller offentliga frivilligsektorn Ger stöd till följande: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial Roswitha Melzer

24 Linnaeus-Palme Långsiktiga samarbeten mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer (upp till 8 år) Linnaeus = utresande, Palme = hitresande Omfattar lärare och studenter på grund- och avancerad nivå (vid planeringsresa även administrativ personal) Öppet för alla ämnesområden Projektansökan görs på institutionsnivå, alla lärosätets projektansökningar ingår i en samlad ramansökan Datum för ansökan och rapportering: 15 november 2013

25 PLANERINGSRESA LÄRARUTBYTEN STUDENTUTBYTEN UTVÄRDERINGSRESA

26 Linnaeus-Palme Bidrag till lärare och personal Planeringsresa: schablon kr per lärare/ studievägledare Språkresa: kursavgift för 2 veckor, resa och traktamente Lärarutbyte Linnaeus: flygbiljett och traktamente Lärarutbyte Palme: flygbiljett och 800 kr/dag Utvärderingsresa: schablon kr per lärare/studievägledare Administration: 1000 kr per deltagande lärare Obs! Linnaeus-Palme erbjuder inte en heltäckande finansiering utan en viss egenfinansiering krävs

27 Linnaeus-Palme Studentutbyte Heltidsstudier på grund och avancerad nivå 1-2 terminer (minst 12 veckor) Studenten skall ha studerat minst ett år innan utresa Studierna skall tillgodoräknas efter hemkomst (gäller både Palme och Linnaeus!) Stipendiebelopp Linnaeus (utresande): Palme (inresande): SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor SEK för 20 veckor SEK för 40 veckor

28 Linnaeus-Palme Europe 9 Armenia 1 Azerbajdzjan 1 Georgia 1 Cosovo 1 Croatia 3 Macedonia 1 Ukraine 1 Asia 124 India 20 Latin America/Caribbean 43 Brazil 19 Cuba 6 Peru 5 Africa 85 South Africa 18 Tanzania 15 Uganda 10 China 35 Vietnam 14 Oceania 1 Samoa 1

29 Erasmus Intensivprogram (IP) Ett kort studieprogram (minst 10 dagar) för studenter och lärare från minst tre deltagarländer för att: uppmuntra till effektiv och multinationell undervisning i specialämnen arbeta tillsammans i multinationella grupper lärare kan diskutera innehållet i undervisningen och kring nya strategier för kursplaner, samt testa undervisningsmetoder i en internationell miljö Korttidsmobilitet när längre mobilitet är svårt Som kursutvecklingsprojekt light Bidrag till resor (75% av verkliga kostnaden), uppehälle (schablonbelopp) och organisation (2012/ euro) Sista ansökningsdag 8 mars 2013

30 Erasmus centraliserade programdelar Sista ansökningsdag 31 januari 2013, söks till EACEA Multilaterala projekt Lärosäten från minst tre länder (även företag och föreningar). Varje ansökan måste bidra till en av dessa fem prioriteringar: 1. Samarbete mellan lärosäten och företag 2. Inkludering av underrepresenterade sociala grupper i högre utbildning 3. Mobilitetsstrategier för att bli av med hindren för mobilitet inom högre utbildning 4. Stöd till modernisering av högre utbildning (kursutveckling, administrativ utveckling, finansieringsutveckling) 5. Kvalitetsförbättring och innovation inom högre utbildning Projektets längd: 2-3 år Bidrag: maximalt euro/år

31 Erasmus Centraliserade programdelar Akademiska nätverk Stora nätverk inom ett ämnesområde med lärosäten från minst 25 länder med möjlighet till tvärvetenskapliga nätverk Projektets längd: 3 år Bidrag: maximalt euro för hela projektperioden Centraliserade projekt Andra initiativ som syftar till att bidra till Erasmus-programmets mål men som inte passar in i de befintliga aktiviteterna Exempelvis kommunikationsaktiviteter samt evenemang för utnyttjande av resultat från Erasmusprojekt, genomförande av studier och analyser eller promotions- och informationskampanjer. Dessa åtgärder förväntas skapa större påverkan av projektresultaten inom högre utbildning och även i samhället i stort. Projektets längd: 1 år Bidrag: maximalt euro

32 Erasmus Förberedande besök För att förbereda en eventuell ansökan till projektsamarbeten inom ramen för LLP Schablonbelopp för 1-5 dagar Eventuell möjlighet att använda för samarbeten inom det nya programmet när beslut om programmet fattats

33 Övriga program m projektsamarbeten Tempus Tempus information day 12 december Erasmus mundus information feb-13 EU-tredje land ingen ansökan via IPK Research Training Partnership Program (nya forskningsprogrammet) ingen ansökningsperiod 2013

34 MÖJLIGHETER FÖR STUDENTER

35 NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Bidraget för boende och uppehälle uppgår till högst 200 euro per månad. Dessutom kan man få ett resebidrag. Studenter kan även få ett så kallat expressmobilitetsbidrag för kortare utbyten, på minst en vecka. Studierna utomlands ska ingå som en del av den studerandes examen. Ansökan Sista ansökningsdag är 1 mars 2013 Det är nätverken som ansöker om medel från Nordplus och utser enskilda individer för bidrag från Nordplus Roswitha Melzer

36 Erasmus - Villkor för deltagande studenter Alla högskolestudenter i Sverige kan delta Studier och/eller praktik Minst ett års högskolestudier innan avresa (ej nödvändigt för praktik) Utbytets längd 3-12 månader (minst 2 månader för KY-praktik) Fullt tillgodoräknande (studier) / erkännande (praktik) (Learning Agreement / studentpraktikavtal) Inga terminsavgifter/inga praktikavgifter Max en gång per Erasmusaktivitet

37 Erasmus - Stipendium för studier och praktik Belopp per månad (euro) 2012/2013 Schablonersättning inklusive resa Månatligt belopp 3-12 månader (för praktik inom KY-utbildningar 2-12 mån) Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Alla övriga länder Minimum Maximum

38 EILC Erasmus Intensive Language Course Korta kurser i mindre utbredda europeiska språk För Erasmusstudenter och Comenius assistenter Extra Erasmusstipendium (150 euro/vecka) Endast vid början av terminen Prioritet för de studenter som deltar i EILC i direkt anslutning till Erasmus-/Comeniusperioden

39 Comenius Assistent Att vara assistent på en skola Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola, utbildningsanordnare i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik 3 10 månader Bidrag varierar beroende på land Assistenten söker själv till IPK

40 MFS En möjlighet för framtiden Sida finansierat stipendieprogram på kronor ( kr) Stärka den svenska resursbasen (Sida) oöka nivån på, och sprida, global kunskap oförmåga att verka i globala sammanhang INFOGA NAMN I INFOGA SIDFOT

41 MFS - Akademiska krav Grund och avancerad nivå Akademisk handledare Akademiska meriter enligt regelverket Ansöker via sin egen eller andra beviljade enheter JACOB DYGÉUS

42 MFS - Praktiska krav Minst 8 veckor, på plats i ett land Medborgarskap eller PUT Ett utvecklingsland (OECD DAC listan) Kontaktperson i fält Obligatorisk förberedelsekurs JACOB DYGÉUS

43 Vilka är vi inom MFS? Jacob Dygéus Programhandläggare Minor Field Study hemsida - kursanmälningssystem JACOB DYGÉUS

44 SIDAS RESESTIPENDIUM Ett stipendium för studenter och nyexaminerade som antagits till en obetald praktikplats inom internationella organisationer utanför Sverige Organisationerna ska företräda internationella intressen och är i första hand institutioner inom FN-systemets stipendieprogram, EU:s olika organ, Utvecklingsbankerna och ett fåtal godkända NGO:s Stipendiaterna får: kronor för praktik utanför Europa kronor för praktik inom Europa kronor för praktik inom Norden

45 SIDAS RESESTIPENDIUM Studenten ordnar praktikplats själv eller genom lärosätet Studenten söker stipendiet direkt hos IPK Inga sista ansökningsdatum, löpande antagning under året Ansökan skickas till IPK innan praktiken börjar, tidigast tre månader i förväg Krav på student/praktikplats: -Inskriven på lärosäte/nyutexaminerad (2 år) -Svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd (PUT), eller nordisk medborgare varaktigt boende i Sverige sedan minst ett år -Praktiken ska vara obetald och omfatta minst 8 veckor Alla studenter som uppfyller kraven tilldelas stipendium så länge medlen räcker!

46 Vad är ASEM DUO och för vem? Vad kan man göra? Studenter gäller studier under 4-6 månader Lärare utlandsvistelse 1 månad Vilka länder ingår? Nya länder from 2013: Ryssland, Australien och Nya Zeeland Fem olika delprogram DUO-Sverige, DUO-Korea, DUO-Singapore, DUO- Thailand och DUO-Belgien

47 Studies 2009 MÖJLIGHETER FÖR INRESANDE STUDENTER

48 STIPENDIER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HÖGSKOLA Universitet- och högskolerådet fördelar 30 mkr/termin Lärosäten med statlig huvudman + Chalmers och Högskolan i Jönköping Lärosätet beslutar om stipendiet Skriftlig ansökan Stipendium för flera år OK Inte stipendium för levnadskostnader

49 Ansökan och rapportering juni Ansökan för läsår 14/15 Slutrapportering läsår 12/13 1 december Interimsrapport av beviljade stipendier ht jan 1 feb 1 maj 1 juni 1 juli 1 dec 31 dec 1 sep 1 februari UHR betalar ut medel för vt13 1 maj Öppnar period för Ansökan för läsår 14/15 och Slutrapport läsår 12/13 1 juli UHR betalar ut medel för ht 13 1 september UHR meddelar beslut om fördelning för läsår 14/15 UHR avslutar kontraktsperiod läsår 12/13

50 EILC Erasmus Intensive Language Course Svenska lärosäten anordnar kurser för inresande Erasmusstudenter och Comeniusassistenter Minst 60 undervisningstimmar och 15 timmar per vecka Mellan 2 och 6 veckor Ca. 15 studenter i varje kurs, minst 10 krävs för finansiering från kommissionen Schablonsumma per kurs (7 310 euro lå 2012/2013)

51 EILC Erasmus Intensive Language Course Kurserna hålls innan terminsstart EILC är ett sätt att locka Erasmusstudenter till lärosätet Sista ansökningsdag för lå 2013/2014 är 1 februari 2013 Ett obligatoriskt clearingmöte hålls i juni varje år

52 Lite smått och gott att tänka på särskilda behov

53 SÄRSKILDA BEHOV Lärare, personal och studenter på lärosäten Inresande och utresande Möjlighet att söka extramedel inom Nordplus, Erasmus och Linnaeus- Palme Samarbete med handikappsamordnaren på lärosätet

54 ATT TÄNKA PÅ INFÖR ANSÖKNINGAR Anmäl alltid förändrad kontaktperson till UHR så att info kommer till rätt person hos er Ansökningar inkomna till UHR efter slutdatum ÄR ogiltiga om inte datumstämpel är tydlig Läs instruktionerna noga så att alla handlingar som krävs finns med i ansökan. Två original är två original Var noga med att de som undertecknar är behöriga Var noga med att följa riktlinjerna när det gäller er interna urvalsprocess

55 KONTAKTER Tom 31 dec From 1 jan Erasmus Jari Rusanen, Anna Angermann, Carola Barhammar, Linnaeus-Palme Anna Lindeberg Hanna Johansson Therese Lindström

56 KONTAKTER Minor Field Studies (MFS), Avgiftsstipendiet, Jacob Dygeus Sidas resestipendium Hanna Johansson Erasmus Mundus/Tempus Rebecka Herdevall, Nordplus högre utbildning Roswitha Melzer, ASEM-DUO, EU-tredjeland Therese Lindström

57 LÄNKAR Internationella programkontoret Universitets- och högskolerådet ALFA ASEM DUO Fellowship EDULINK Europeiska Kommissionen Executive Agency (EACEA) Nordplus

58

59 Tack för idag!

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom universitet och högskola 2015-12-03

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom universitet och högskola 2015-12-03 Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom universitet och högskola 2015-12-03 09:30 Kaffe 10:00 Välkommen/dagens upplägg/uhrs roll som myndighet 10:15 Möjligheter för inresande studenter

Läs mer

INTERNATIONALISERING

INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERING Den 30 november 2010 deltog jag i ett seminarium om internationellt samarbete organiserat av INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET IPK. Seminariet handlade om olika stipendier som studenter

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson Programdagarna 2012 GÖTEBORG 14-15 MAJ NYHETER OCH AKTUELLT Heléne Säll Matsson 2012-05-14 2012-05-14 HELÉNE SÄLL MATSSON Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Erasmusansvarigmöte, Sthlm, 21 sept 2012 10.00 10.10 Välkommen & information om den nya myndigheten Hans Grönlund, bitr. avdelningschef, Avdelningen

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet 2015-05-28 Universitets- och högskolerådet Petronella Odhner Sophia Börjeson Madelene Johansson Introduktion till Universitets- och högskolerådets internationella program Våra finansiärer Strategi: Europa

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27

Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27 Introduktionsdag Program för internationellt samarbete inom högskola 2013-11-27 09:30 Kaffe 10:00 Välkommen/dagens upplägg/uhrs roll som myndighet 10:15 Möjligheter för inresande studenter Möjligheter

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Nordplus Högre utbildning 2012-2016

Nordplus Högre utbildning 2012-2016 2012-2016 Presentationen bakgrund till beslutet om ny programperiod programmets målsättning aktiviteter budget och administration utvärderingskriterier Nordplus 2012-2016 Nordiska ministerrådets beslut

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Beskrivning av och syfte med programmet Minor Field Studies (MFS) är en stödform inom det svenska biståndet som administreras av Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-05-26 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, handläggare UHR Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ översikt Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

Internationella programkontoret H-ÅR 2004. Rapportserie. Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet

Internationella programkontoret H-ÅR 2004. Rapportserie. Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet Internationella programkontoret 17 Rapportserie H-ÅR 2004 Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet Sokratesländerna EU - länderna: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-09-23 Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Tips och råd inför ansökningsomgången 2017 Erasmus+ International Dimension Kapacitetsuppbyg gnadsprojekt (CBHE) Erasmus+ utomeuropeisk

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme...3 1.2 Generella principer...4 1.3 Ett program som utvecklas...5 1.4 Stödformer inom

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

2013-01-31. Madelene Johansson. Atlas praktik

2013-01-31. Madelene Johansson. Atlas praktik 2013-01-31 Madelene Johansson Atlas praktik Program 9.45-10.40 Programinformation 10.45-11.15 Inger Carlström Kinda lärcentrum 11.30 13.00 Lunch inkl erfarenhetsutbyte 13.00-14.15 Globalt lärande - Hörsalen

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Comenius fortbildning 2013 Individuell kompetensutveckling Comenius Fortbildning Vem kan söka? Pedagogisk personal inom förskola, grundskola eller gymnasium Pedagogisk personal inom lärarutbildning

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram 2014-02-24 Rebecka Herdevall Om myndigheten Bildades 1 januari 2013 Ca 235 medarbetare Huvudkontor i Stockholm och

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning.

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Nordplus Ramprogram Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

UPPTAKTSSEMINARIUM 13-14 SEPTEMBER

UPPTAKTSSEMINARIUM 13-14 SEPTEMBER ATLAS PARTNERSKAP 2012 UPPTAKTSSEMINARIUM 13-14 SEPTEMBER Information Atlas Allmänt om Internationella programkontoret Atlas syfte Fakta ansökningsomgång Projektadministration Förutsättningar för ett lyckat

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013 Individuell kompetensutveckling Grundtvig Fortbildning Vem kan söka? Personal som arbetar inom vuxenutbildning eller i en organisation

Läs mer

Internationella erfarenheter inom högre utbildning

Internationella erfarenheter inom högre utbildning Internationella programkontorets rapportserie nr 24 Internationella erfarenheter inom högre utbildning Fokus på program med inriktning på samarbete med institutioner i utvecklingsländer och på fältstudier

Läs mer

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017 Linnaeus-Palme Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 2 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 4 1.4 Stödformer inom Linnaeus-Palme...

Läs mer

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 1 (5) 2015-03-24 STOCKHOLMS UNIVERSITET UTLYSNING 2015-03-24 Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 utlyser totalt fyra stipendier för fältarbete till studenter på s master- och kandidatprogram (inklusive

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 1. Sektionen för internationell mobilitet Maria Högemark & Marta Parzonka Erasmus+ Nyheter Dagens agenda Åsa Landes Registreringen

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Internationella möjligheter på uppsatsnivå

Internationella möjligheter på uppsatsnivå Pedagogiska institutionen Minor Field Studies (MFS) Ann-Louise Silfver MFS-handläggare Internationella möjligheter på uppsatsnivå Information om Sidas Minor Field Studies-program Sid 2 (5) Om du börjar

Läs mer

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 Susanne Hagström Larsson Program Onsdag 4 sept 10.30-12.30 Programinformation 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.00 Metodövning 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30

Läs mer

Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information

Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information 2016-05-26 Jacob Dygeus Therese Lindström Innehåll Vart är vi på väg? - Vad är målet med vår globala resa? Program information

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie Internationella programkontoret för utbildningsområdet Kungsbroplan 3a, 2 tr. Box 22007 104 22 Stockholm Tel: 08-453 72 00 Fax: 08-453 72 01 www.programkontoret.se registrator@programkontoret.se Internationella

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011 10.00 10.10 Välkommen Sten Vesterman, avdelningschef, Avd för europeiskt samarbete, Internationella programkontoret 10.10 10.20 Kalendarium för 2011/2012

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram 2016-12-02 UHR Jessica Hintze Jessica Svedlund Universitets och högskolerådet Organisation Universitets- och högskolerådet

Läs mer

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER ATLAS PRAKTIK 2012 UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER PROGRAM 13 SEPTEMBER 10.00 11.30 Programinformation 11.40-12.45 Skolan möter världen (Hörsalen) 12.45 13.45 Lunch 13.45 15.00 Internationalisera för en

Läs mer