ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM Maria English, Internationella sekretariatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet"

Transkript

1 ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM Maria English, Internationella sekretariatet

2 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder ingår? 4. Information om de olika programdelarna 5. Förberedande besök utomeuropeiskt samarbete 6. Ansökningsdeadlines

3 Intensive Programmes (IP) Ytterligare stipendieprogram t.ex. Border Crossings Förberedande besök Specifika aktiviteter: Jean Monnet & idrott Programområde 1 Programområde 2 Programområde 3

4 2. ERASMUS+ TERMINOLOGI EACEA: Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency I Bryssel. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur. Centraliserade ansökningar ECHE: Erasmus Charter (stadga) for Higher Education HEI: Higher education institution LEGAL REPRESENTATIVE: Rektor (delegationsordning) NA: National Agency (Nationellt programkontor: UHR för Sverige). Decentraliserade ansökningar. PIC: Participant Identification Code (Deltagarens identifieringskod / högskolans ID-nummer) PROGRAMLÄNDER: Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet samt Makedonien PARTNERLÄNDER: Resten av världen, men beroende på ansökningsomgång och år PROGRAMPERIODEN sju läsår 2014/ /2021

5 3. VILKA LÄNDER INGÅR? PROGRAMLÄNDER Följande länder kan delta fullt ut i samtliga insatser inom ramen för programmet Erasmus+: Europeiska unionens medlemsstater (EU) Icke EU-programländer F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet. PARTNERLÄNDER Olika länder kan delta i vissa insatser inom ramen för programmet, enligt särskilda kriterier eller villkor. Olika program har således olika länder allokerade. Exempel: De så kallade ACP-länderna, Africa, Caribbean, Pacific är inte giltiga partnerländer för utlysningen De enda afrikanska länder som kan delta 2015 är Sydafrika, Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien. Partnerländer uppdelade i fyra olika instrument : European Neighbourhood Instrument (ENI) Development Co-operation Instrument (DCI) Partnership Instrument (PI) Instrument for Pre-Accession (IPA) Dessa är i sin tur uppdelade i envelopes t.ex. DCI Asia, DCI Central Asia, DCI Latin America etc

6 Specifika aktiviteter: Jean Monnet & idrott Programområde 1 Programområde 2 Programområde 3 UTOMEUROPESIK MOBILITET STRATEGISKA PARTNERSKAP GEMENSAMMA MASTERS- PROGRAM KAPACITETS- UPPBYGGNAD KUNSKAPS- ALLIANSER

7 4. UTOMEUROPEISK MOBILITET För mobilitet och samarbete med partnerländer Bygger vidare på Erasmus Mundus Action II och till viss del även ICI-ECP (Industrialised Countries Instrument - Education Cooperation Programme) Universitet och högskolor kan söka medel för stipendier för olika former av studier eller personalutbyte. Högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen får möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig eller studera i ett annat land. Programmets period är 24 månader En ramansökan per lärosäte som kan innehålla sub-projekt med olika länder/partnerlärosätet Ansökan görs till UHR Alla studienivåer (bachelor, master, PhD) Max 12 månader per nivå 3-12 månader för studenter, 5 dagar-2 månader för personal Baserat på samma mekanismer som Erasmus+- mobilitet (charter, bilaterala avtal, learning agreements) Behöriga partnerländer för utomeuropeisk mobilitet 2015 Budget för Sverige = ungefär lika mycket medel varje år för Sverige Specifik information för Sverige för utomeuropeisk mobilitet 2015

8 4. UTOMEUROPEISK MOBILITET Stipendier till studenter Resekostnader: per student beroende på avstånd mellan boendeort och värdland Inkommande studenter: stipendier beroende på värdlandets levnadskostnader: 850, 800 eller 750 per månad Utresande studenter: 650 per månad Medel för funktionshinder kan sökas separat (som i vanliga Erasmus) från UHR för studenter med särskilda behov Stipendier till personal Resekostnader: per person beroende på avstånd mellan boendeort och värdland Inkommande personal: stipendier beroende på värdlandets beräknade nivå av levnadskostnader: 160, 140, 100 eller 120 per dag i upp till 14 dagar. Därefter 70% av detta belopp Utresande personal: 160 per dag Medel för funktionshinder kan sökas separat (som i vanliga Erasmus) från UHR för personal med särskilda behov

9 4. GEMENSAMMA MASTERSPROGRAM För mobilitet och samarbete med programländer Bygger vidare på Erasmus Mundus Action I Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds. Ansökan görs till Eacea i Bryssel Konsortium av lärosöten från minst tre olika programländer mån ( ECTS) Obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel / multipel eller gemensam examen. Hur finansieras programmet? Varje program finansieras för ett förberedande år samt (minst) 3 på varandra följande intag av studenter Kostnaderna täcks för inbjudna forskare/ gästföreläsare som bidrar till kvaliteten av en JMD Stipendier delas ut till de bästa masterstudenterna över hela världen Kompletta stipendier som täcker kostnader för undervisning, resor och uppehälle. A travel allowance: ( / läsår) An installation allowance: ( endast studenter från partnerländer) A fixed monthly allowance for all scholarship holders: (1 000 ) Coverage of the students' participation costs /tuition fees: (9 000 / år för studenter från partnerländer) (4 500 /år för studenter från programländer)

10 Specifika aktiviteter: Jean Monnet & idrott Programområde 1 Programområde 2 Programområde 3 UTOMEUROPESIK MOBILITET STRATEGISKA PARTNERSKAP GEMENSAMMA MASTERS- PROGRAM KAPACITETS- UPPBYGGNAD KUNSKAPS- ALLIANSER

11 4. STRATEGISKA PARTNERSKAP För samarbete med programländer Minst 3 partners från 3 olika programländer som gör en ansökan tillsammans. Möjlighet med partnerländer om man kan visa att detta medför ett tydligt mervärde. Projektens varaktighet: 2 eller 3 år Projekt med andra lärosäten eller tillsammans med ex. företag, organisationer eller myndigheter. Exempel på aktiviteter: gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetens-utvecklingsinsatser, och erfarenhetsutbyten. Fokus på innovation och kvalitet Ansökan görs till National Agency av koordinerande lärosäte. Syfte: aktiviteterna som genomförs ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar: stärka konkurrenskraften, förbättra kvaliteten i undervisning och lärande, samt stärka samarbetet med nyckelaktörer för att främja kvalitet och innovation inom högre utbildning. Nuvarande Intensive Programmes (IP) kan vara del av detta Ansöka om maximalt euros per år under 2-3 år. Beviljade ansökningar från UHR Konkurrens av medel: god idé att söka genom partner i land med mer Erasmus+-medel än Sverige

12 4. KAPACITETSUPPBYGGNAD För samarbete med partnerländer Ersätter de tidigare Tempus-projekten Kapacitetsuppbyggnad framför allt grannländer till EU, men även i mer avlägsna delar av världen. Western Balkans, Eastern Partnership countries, South-Mediterranean countries, Russian Federation, Asia, Central Asia, Latin America, Iran, Iraq, Yemen, South Africa Projektens varaktighet: 2-3 år Två typer av samarbeten: Gemensamma projekt Ex. Utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer, Strukturella projekt Ex. Bidrar till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna. Lisa med möjliga projektpartners finns hos UHR: Ansökan görs till Eacea i Bryssel

13 4. KUNSKAPSALLIANSER Samarbete med programländer Möjlighet med partnerländer om man kan visa att detta medför ett tydligt mervärde. Minst sex partners från minst tre olika programländer, varav minst två ska vara universitet/högskola och minst två ska vara företag. Fokus på innovation och samarbete med företag: Syftet är att stärka innovationsförmågan inom Europa och att främja innovation inom högre utbildning, näringsliv och samhället i stort. Exempel på aktiviteter är utveckling av nya metoder för lärande, utveckling av program och aktiviteter i samarbete med företag, kursutveckling i samarbete med företag, införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning, etc. Man kan ansöka om maximalt euros per år under 2-3 år. Ansökan görs till EACEA i Bryssel

14 Specifika aktiviteter: Jean Monnet & idrott Programområde 1 Programområde 2 Programområde 3 UTOMEUROPESIK MOBILITET STRATEGISKA PARTNERSKAP GEMENSAMMA MASTERS- PROGRAM KAPACITETS- UPPBYGGNAD KUNSKAPS- ALLIANSER

15 IDROTT 4. SPECIFIKA AKTIVITETER För samarbete med programländer Följande två insatser inom idrott genomförs inom ramen för denna programhandledning: Samarbetspartnerskap Minst fem organisationer från fem olika programländer Ideella europeiska idrottsevenemang (Not for profit European Sports Events) Minst tre organisationer från tre olika programländer Fortfarande ej fastställt vilken svensk myndighet som sköter idrottsdelen

16 5. FÖRBEREDANDE BESÖK UTOMEUROPEISKT SAMARBETE Samarbete med partnerländer Det är viktigt att ansökan har en tydlig koppling till Erasmus+ och att er institution/ert lärosäte planerar en ansökan inom några av ovanstående programdelar Under besöket diskuterar man det framtida samarbetet, utarbetar gemensamma projektplaner samt formulerar projektansökan Svenskfinansierade resebidrag för personal på svenska lärosäten Ingen deadline för ansökningar Schablonbelopp* beroende på land En enskild institution vid ett lärosäte kan maximalt beviljas två ansökningar om förberedande besök per kalenderår. Särskilda medel för funktionshinder finns Hänger ihop med utomeuropeisk mobilitet, kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masters. Ansökan till UHR görs av den personal på det svenska lärosätet som ska åka Till ansökan behövs inbjudan från partnerlärosätet * kronor per person för resa till följande partnerländer: Armenien, Azerbaijan, Georgien, Belarus, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Palestinska myndigheten, Syrien, Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien, Albanien, Bosnien & Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro och Serbien kronor per person för resa till: övriga partnerländer

17 6. ANSÖKNINGSDEADLINES 22 januari Sport :Collaborative Partnerships och Not-for-profit European sport events (Eacea Bryssel) 10 februari Kapacitetsuppbyggnad (Eacea Bryssel) 4 mars Utomeuropeisk mobilitet (UHR) Gemensamma mastersprogram (Eacea i Bryssel) 31 mars Strategiska partnerskap (UHR) 3 april Kunskapsallianser (Eacea Bryssel)

18 TACK!

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie

H-ÅR 2007. Internationella samarbeten och utbyten inom högskolan. Internationella programkontorets rapportserie Internationella programkontoret för utbildningsområdet Kungsbroplan 3a, 2 tr. Box 22007 104 22 Stockholm Tel: 08-453 72 00 Fax: 08-453 72 01 www.programkontoret.se registrator@programkontoret.se Internationella

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott INSYN I EU-POLITIKEN Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utbildning Nyckeln till framtiden Vi måste satsa på utbildning för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och få jobb. INNEHÅLL Varför behövs

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Program Delprogram Kategori Programdel Mål och beskrivning för programdelen LIVSLÅNGT LÄRANDE COMENIUS MOBILITET COMENIUS: Förberedande besök Målet med programdelen är att hjälpa lärosäten som är kvalificerade

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer