December Artiklar. Läst: Aktuella länktips (endast på nätet):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December - 2009. Artiklar. Läst: Aktuella länktips (endast på nätet):"

Transkript

1 Allmänmedicin Norrbotten - kvartalstidsskrift för allmänläkare och blivande allmänläkare December Detta är pappersversionen av AllmänmedicinBD.se. För ytterligare artiklar och recensioner av böcker samt senaste uppdatering, gå in på /red Artiklar Pub-afton 7 dec Luleå om Vårdval och ekonomi - Maria Truedsson VÅRMÖTE SFAM+Glesbygdsmedicin mars Jokkmokk - Markus Beland Ansiktsboken; För ST - Patrik Warg Lungmedicin ny textbok - Peter Olsson LB jämfört med Merck Manual Peter Olsson Piller mot SBUs farmakofili? Om äldres läkemedel Peter Olsson Äldreguiden - så fel det kan bli i öppna jämförelser!- Peter Olsson Diabetes Mega trials - från entusiasm till frustration- Peter Olsson Skapar vården ohälsa - studiecirkel - Meta Wiborg Den farliga sjukvården. Omläsning av Ivan Illich- Peter Olsson Symtom. Humanfilosofi med bl a Iona Heath och Rudebeck- Peter Olsson Kunskap och Rutiner. Hur sprids de? Trisha Greenahlg- Peter Olsson Demensriktlinjer under lupp - Peter Olsson BVC för generalister? ST-möte Storforsen Vi lär inte av erfarenheter, det är tillåtet att misslyckas- Peter Olsson Läst: I närsjukvård kan det bli aktuellt med allmänmedicinsk slutenvård även i tätort. se sista meningen i vår beskrivning av OBS-platserna från början av 90-talet. (Pdf - Långt från sjukhus) Vad ska Du välja för ST-Projekt? Få tips av årets uppsatser i examen VAS fick inte så bra omdöme i högaktuell examensuppsats: - Lovisa Jäderlund Hagstedt. Användbarhet av receptskrivningsmoduler inom primärvården. Utvärdering av en ny modell Värdebaserad medicin viktig artikel i LT Nostalgi - Allmänmedicin1/94 Borneskans, Falcone, Guillou, Hill, Holt, Illich, Jansson, Kadefors, Linner, Martinsson, Muller, Paulrud, Roslund & Hellström, Sandström & Eklund, Wikström,. Recenserade av Peter Olsson, Andreas Karlsson Aktuella länktips (endast på nätet):

2 Pub-afton 7 dec! Hej! Nu är det dags för Allmänmedicinsk pub-afton igen. Måndagen den 7:e decemeber kl 18.00, på Teaterrestaurangen i Luleå. Vi bjuder på smörgås! Obs kräver anmälan Kvällens ämne är hur Vårdvalet ska se ut i besparingstider. Hur ska den primärvård se ut som ska bedrivas med en betydligt mindre mängd pengar? I mars i år beslutade landstingsstyrelsen att mer arbete skall läggas över från sjukhusen till primärvården, och i november beslutade man att dra ner budgetramen rejält. Hur skall detta gå ihop? Inbjudna gäster är ansvariga politiker och tjänstemän, som vi räknar med ska kunna svara på dessa frågor. Välkomna! Anmälan med vändande mail så att vi vet hur många smörgåsar vi ska beställa. SFAM-BD Ps anmäl er till och snälla observera att detta går ut till SFAM medlemmar ( det är bara till dem vi har en fungerande sändlista) men det innebär att flera av era kollegor får inte denna inbjusan så ta gärna ansvar för att sprida inbjusan till fler. /Maria Truedsson, Piteå VÅRMÖTE SFAM + Glesbygdsmed mars Jokkmokk GÅ in på: AV%E5rm%F6te&option=com_eventlist&Itemid=61 eller på För uppdaterad info. Länkarna finns också på vår hemsida /Markus Beland, Jokkmokk Ansiktsboken - för ST Hej Peter och Stefan, hoppas Jokkmokkarna för en ljusare tillvaro än vi här vid svartkusten. Har börjat bygga en hemsida som kan beskådas (under konstruktion): Har skickat ut mejl till nästan alla för att kunna få in foton och snabbinfo. Några adresser fattades till de "nyanlända" ST:arna. Maria Norden...? (som exempel) Tänkte också att det ska finnas lite plats för att kalla till informella fester, brännboll och allmänt skvaller om studierektorer. Ad Hoc och lite knäppheter för närmandets skull och som kontrast till allt övrigt vi tvingas läsa... Hemsidan är i huvudsak en förteckning, en "MostWanted"-lista för att förenkla igenkännandet av våra egna. Den kommer inte att släppas ut som domän till allmän beskådan förrän alla kan vara med att eventuellt besluta om det. Tills vidare kommer den att finnas endast för de som har URL-adressen enligt ovan. Om adressen av någon anledning sprids så går den att byta ut. Eventuell senare publicering på nätet kan göras som Andreas har gjort med AMN - en privat server men med faktura till Jan Lundberg. (från 12 kr/mån) Jag tror att det är viktigt att denna hemsida inte har samma layout eller annan koppling till NLL eller AMN. Den behöver vara skitigare helt enkelt. När man har för mycket av det som är viktigt tenderar man att vilja trösta sig med sånt som är genuint oviktigt istället. Om AMN vill hjälpa till så vore det förstås önskvärt med en slags marknadsföring, en uppmaning att skicka in bilder på sina nunor och information enligt de instruktioner som tidigare gått ut till alla ST:are. Under planeringen, uppbyggnaden och de informella beslut som tagits i ärendet har jag haft Mehran och Julie som föräldrar. Creds till dom också alltså. Bilder och info skickas till mig, som får betraktas som någon slags webmaster tills vidare. Inte till nll-adressen således. Må gott grabbar! /Patrik Warg, Luleå Lungmedicin - Sandström/Eklund Lungmedicin. Red Thomas Sandström och Anders Eklund ISBN Ny lärobok som vi köpte in till Vårdcentralen. Jag har inte läst hela men de delar jag läst är språkligt och typografiskt genomarbetade, pedagogiken är medveten. Bilderna i boken är möjliga att få i bildspel för den som registrerar sig som lärare på Studentlitteraturs hemsida. I

3 38 kapitel täcks hela fältet av infektion, tumörer, Tbc, astma kol, sömnapne, resp insuff etc. Jag var osäker på gränser för KOL-diagnosen hos äldre och det står inledningsvis i det kapitlet, lätt att hitta. Man kan även slå efter mera ovanliga diagnoser och tillstånd. Det är väl mest i detaljer som förändringar gjorts jämfört med tidigare läroböcker vi använt. Nog är det skönt att ha en bok läsa och bläddra i som omväxling till skärmen. Läkemedelsboken jämfört med Merck manual 1899 (faksimil) Inledningen till den lilla boken Merck Manual från 1899 beskriver hur läkaren med en blick kan greppa hela Materia Medica som ett beslutsstöd: Merck s manual is designed to meet a need which every general practitioner has often experienced. Memory is treacherous. It is particularly so with those who have much to do and more to think of. When the best remedy is wanted, to meet indications in cases that are a little out of the usual run, it is difficult, and sometimes impossible, to recall the whole array of available remedies so as to pick out the best. Strange to say, too, it is the most thoroughly informed man that is likely to suffer to the greatest extent in this way; becaus of the very fact that his mind is overburdened. But a mere reminder is all he needs, to make him at once master of the situation and enable him to prescribe exactly what his judgment tells him is needed for the occasion Det är intressant att jämföra med Läkemedelsboken som just utkommit. I Merck börjar man med en alfabetisk genomgång som i FASS, därefter en lista efter indikationer och sist en classification. När det ryktades om svårigheter med finansieringen av LB hade vi en spännande diskussion. Markus framförde den hädiska tanken att LB kunde undvaras. Den Farmakologiska Reflexen innebär att man slår upp i LB och varje symtom motsvaras av ett piller. Patienter och anhöriga ställer ibland frågan om det verkligen inte finns sådana piller för varje symtom och diagnos. Detta är en kulturellt betingad föreställning som driver förskrivningen till ständigt stigande nivåer med tveksam nytta och värde. Vi själva är en del av detta. Ett förslag var att LB kunde omarbetas till en behandlingsbok för att komma ifrån pillertrillandet? Boken delas ut i början av utbildningen på läkarlinjen och det förstärker reflexen. Vilka framsteg har gjorts när det gäller mediciner på 110 år, vilka riktigt bra, billiga, botande mediciner utan allvarliga biverkningar har vi fått? Inom några områden kanske; antibiotika men där kommer numera resistensproblem, psykofarmaka men inte utan ganska allvarliga biverkningar. Faktum är att även för ett sekel sedan fanns en hel del verksamma farmaka ex narkotiska smärtstillande, en hel del har försvunnit, men kan ibland återkomma? Det finns en gammal föreställning om mediciner som gift, ett nödvändigt ont som inte stämmer med dagens livslånga förebyggande av allehanda riskfaktorer. LB är ett stort projekt som hade sitt ursprung i Blekinge och fortfarande finns en koncentration av författare till Skåne och Blekinge med utlöpare över landet, enstaka från Umeå. Christer Andersson skriver om Porfyri förstås och exnorrbottningen Tomas Kanter om hjärtsvikt, Kenneth Widäng om datorstöd vid förskrivning. Texterna är ofta kompakta och innehållsrika, boken är svår att plöja som en lärobok. Användbar i handledning och undervisning! Delar kan ibland omarbetas lokalt som stöd och riktlinjer. Jag saknar tydlig jävsdeklaration från författarna! Det blir att man dyker ner i enskilda avsnitt och översikter. Intressant formulering om vit B12 och demens som inte riktigt i formuleringen överenstämmer med socialstyrelsens värdering av kunskapläget i demensriktlinjer!? Innehållet har efterhand blivit alltmera nyanserat och tar inte enbart upp läkemedelsterapi. Vi är väl många som använder boken för att slå upp sådant som vi inte så ofta möter. Just så som det står i Merck Manual inledningsvis! html Finns något bra piller mot SBUs farmakofili? SBU Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras. En systematisk litteraturöversikt. NR 193 ISBN I grunden är läkemedelsbehandling positiv -Så lyder en märklig förutfattad mening från en institution som kritiskt och systematiskt ska granska metoder inom hälso- och sjukvård. Vidare vill jag be läsaren reflektera över följande påstående: Äldre personer har inte nödvändigtvis för många läkemedel. Är det en vetenskapligt grundad slutsats? I så fall med vilken evidensgrad? Går påståendet att

4 falsifiera? Citaten är från SBUs slutsatser i rapporten om äldres läkemedelsanvändning. Utgår man från dessa fördomar, denna svårartade farmakofili, missar man det väsentliga: oöverskådlig och ständigt tilltagande polyfarmaci som verksamma allmänmedicinare möter dagligen! Fördubbling I dag använder personer över 75 år genomsnittligt 5-6 olika läkemedel och i ålder över 80 år använder cirka 15 % tio läkemedel eller fler. Det beskrivs som en fördubbling på två decennier. Drygt 40 % av alla läkemedel förskrivs till personer över 65 år. Prognosen för marknaden är lysande då både antalet äldre och läkemedel ökar. Kommer SBU om tio år att stödja ännu en fördubbling? Det bör också påpekas att antalet läkemedel i sig inte kan anses vara ett problem Det motsägs av ett senare citat: Samtidig medicinering med fem läkemdel eller fler (polyfarmaci) ökar risken för biverkningar och/eller ogynsamma läkemedelseffekter. Alternativ Finns det alternativ till SBUs fördomar? I många kulturer och historiskt finns andra synsätt. Mediciner ses som ett nödvändigt ont, ont ska med ont fördrivas. Förpackningar är ofta märkta med samma symboler som för gifter. Ofta ses läkemedel tvärtom som i grunden något negativt. Det ska användas i sista hand, när det verkligen behövs och bara om det säkert lindrar eller botar.. Lekmän är ofta kritiska, patienterna är ibland klokare och tar kanske hälften av ordinerad medicin. SBU använder begreppet följsamhet och APOdos systemet motverkar den sunda skepsis som många patienter känner. SBU framhåller att läkemedelsbehandling bidrar till bättre häsla och ökad livslängd. Jag vill invända att det knappast är kritiskt granskat, det är ytterligare en fördom som överskattar sjukvårdens positiva roll. Frågan som bör undersökas är: Lever människor längre tack vare eller trots polyfarmacin! En lösning som framförts på hela problemet med våra äldres förebyggande av sjukdom och riskfaktorer har varit Polypill. Det skulle innehålla 5-10 eller varför inte 15 preparat i nationellt väl avvägda doser. Individerna skulle erbjudas att mer eller mindre frivilligt inta denna brygd. Professionens expertroll skulle hotas av en sådan förenkling. Utfallet bli bättre? Vår expertroll Vi får tidigt lära oss att behandla alla symtom, risker, avvikelser med olika läkemedel. Läkemedelsboken lär delas ut tidigt på läkarutbildningen. När det gäller äldre får vi sedan i komplicerade projekt försöka motverka effekterna av oöverskådlig och ovetenskaplig polyfarmaci utan evidens. Ännu så länge har särskilt boende prioriterats. Omständliga genomgångar organsieras med många inblandade. Det hade varit enklare att avstå från att förskriva preparaten från början. Då hade vår expertroll inte heller varit så komplicerad. Själv misslyckades jag totalt i en viktig aspekt av medicinsanering när jag skulle lämna över ansvaret för ett litet särskilt boende till en kollega, samtliga sex boende hade neuroleptika. Andelen med denna läkemedelsgrupp ses av myndigheterna som ett kvalitetsmått. Man får dock ta med i sådana beräkningar att fyra av mina patienter hade psykiatrisk diagnos och behandling från psykiatrin. Anekdotiskt kan berättas att på det boende där vi haft längst kontinuitet på läkar och sköterskenivå tidvis når extremt låga nivåer av genomsnittlig läkemedelsanvändning (3-4 stående prep/pat). Vid nyinflyttning får sedan omprövning av preparat påbörjas. Vid nya symtom frågas inte i första hand vilket ytterligare preparat som ska läggas till, utan vilket som bör tas bort. Detta boende har den högsta medellivslängden! Avslutning Rapporten innehåller dock många vettiga synpunkter på bl a bensodiazepiner, NSAID, neuroleptika, antikolinerga. Återhållsamhet föreslås, jag saknar dock antidepressiva. Är det rimligt att mer än hälften behandlas med stämningshöjande och till vilka biverkningar? Ett kritiskt sinne behöver inte leda till nihilism. Jag har vänner och släktingar där jag tycker att tydlig indikation för olika typer av läkemedelsbehandling föreligger. För oss alla är det väl så att vissa teman återkommer i våra karriärer. Jag har här spetsat till min kritik mot SBUs rapport då jag menar att fördomarna leder till att man missar det väsentliga. Mitt första (?) bidrag till papperstidningen Allmänmedicin var en beskrivning av Polyfarmaci som diagnos. Lite töntig, men faktum är att många, men inte alla, formuleringarna står sig över 20 år senare. Delvis förutseende Vad var det jag sa! men kunde nog inte anat att SBU så tydligt skulle understödja diagnosen! Äldreguiden -Så fel kan det bli Läkarmedverkan i särskilt boende i Jokkmokk är mycket god. Tidigare publicerade uppgifter har visat sig vara felaktiga. Hur kvalitetssäkra är uppgifterna i Socialstyrelsens "Öppna jämförelser"? Vem ansvarar för den oro som orsakas av att felaktiga uppgifter sprids?

5 Så fel det kan bli! Om öppna jämförelser i Äldreguiden Läkartid är en bristvara var rubriken på Norrbottenskurirens artikel om äldreguiden. Sämst betyg, ett på en femgradig skala, fick Jokkmokk och två andra vårdcentraler. Eftersom vi verkligen prioriterar de äldre i särskilt boende tyckte vi att det var väldigt tråkigt. Personal och anhöriga till de boende blir oroliga och spekulerar. Några inlägg på webbtidningen kommenterade läkarnas frånvaro. Vi har ett avtal med kommunen om speciell särskild avsatt tid för varje äldreboende och alla läkarna har sin del, även i Porjus och Vuollerim. Till detta kommer en god telefontillgänglighet vid behov och även möjlighet till akuta hembesök alternativt snabb undersökning och t ex röntgen på Vårdcentralen efter fallolyckor. Äldreguiden och revisioner Äldreguiden gick att söka fram på nätet på socialstyrelsens hemsida. Vi har även fått revisionsberättelser från både kommunen och landstinget som grundar sig på revisionsrapport utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som till stor del grundas på liknande data om läkemedelsförskrivning och användning på särskilt boende. Som vi väntat hade vi mycket goda resultat. Bäst eller näst bäst i samtliga undersökta variabler. Det gäller t ex andel boende med neuroleptika och antidepressiva. När det gäller lugnande läkemedel har vi mindre än hälften av flera andra undersökta. Kanske måste man vara i vården för att förstå att för det krävs ett målmedvetet långvarigt samarbete med kommunens sjuksköterskor, personal och ibland anhöriga för att nå dessa unika nivåer? Vi hade ingen med NSAID som anses olämpligt till äldre. Vidare ett mycket lågt antal med 10 medel eller flera (5 % jämfört med genomsnittligt 13 %). Nu ska man veta att målet inte är nollnivåer, t ex har vi ett litet boende med flera psykiatriska patienter där psykiatrin ordinerar neurloeptika. Stämde? Något stämde helt enkelt inte. Hur kunde vi ha så goda resultat, som för övrigt ingen revisor verkar lagt märke till, och samtidigt så dålig läkarmedverkan? Vi bestämde att försöka följa upp och undersöka detta närmare. Kunde det vara en tillfällighet? Hade vi gjort besök just före och efter mätperioden, eller vad? Vi försöker vara självkritiska och öppna för andra synpunkter och kritik. Om uppgifterna stämde måste vi ändra rutiner! Fel i rapporteringen Vi fick via socialstyrelsens hemsida, kontakt med en trevlig och hjälpsam tjänsteman (Gert Alaby) och kunde efter flera mail se hur mätningen gått till. Man hade undersökt antalet timmar under oktober månad Vi fick uppgift om vad som redovisats för oss. Sedan kunde vi i vårt datorsystem VAS dagsprogram för läkare leta oss fram till felet. Endast en fjärdedel (4 tim mot det sanna värdet 15tim) av avsatta timmar (och då räknas inte restid och administrativ tid in) var redovisade. Någon har gjort ett mänskligt fel. Vi kunde vara ganska säkra då vi har en särskild kod komm för säbo i tidboken. Kommunen kunde verifiera våra uppgifter. Jourbesök och akuta hembesök etc är svårare och de kommer inte med. Det går inte rekonstruera ett år senare. Enligt socialstyrelsen skulle vi inte ha en etta i betyg utan 4a eller 5a istället. Få interaktioner Under den trevliga mail-konversationen upptäckte vi en annan detalj. Vi hade en stjärnmarkering på sk D- interaktioner, dvs olämpliga kombinationer av läkemedel. Om man har färre än tre räknas det som osäkert statistiskt. Då påtalar vi att 89 patienter/boende borde räcka kommer kanske redovisningen att ändras till kommande år. Vår teori är att när man har väldigt låg förskrivning blir antalet interaktioner få? Läkemedelsgenomgång Vi har en hög andel som fått årlig läkemedelsgenomgång (87 %) men känner ändå en tveksamhet till det som krav. Det är inte målet utan ett medel, och inte den enda, till mera rationell användning. Vi förordar istället ett kontinuerligt ifrågasättande av ordinationer. Vad kan man då lära av detta? Troligen går det att rätta felaktigheten i socialstyrelsens databas.(ännu ej ) Tidningsartikeln har ställt till med mycken onödig och trist oro, rykten och spekulationer. Det lönar sig att följa upp felaktigheter men kan vara svårt eller omöjligt att dementera. Hur var det för de övriga utdömda vårdcentralerna? Vem är ansvarig för uppgifterna som publiceras? Alla som hanterar siffror och statistik vet att det smyger sig in många olika sorts fel. Är det någon av oss, kommunens rapportör, revisorer eller revisionsbyrå, journalisten, tidningen, socialstyrelsen? De som marknadsför öppna jämförelser ser vården som en vara där informerade konsumenter ska kunna välja på en marknad. Hur kvalitetssäkra är uppgifterna i "Öppna jämförelser"?

6 Diabetes Mega trials - från entusiasm till frustration Del Prato S. Megatrials in type 2 diabetes. From excitement to frustration? Diabetolgia (2009) 52: Det var en märklig upplevelse av ovetenskaplighet i Rom EASD Mitt första och enda möte med den helintegrerade diabetologin och med big science, en vetenskaplig kongress med över delegater. Hur fullständigt påverkad och styrd den är av ekonomiska intressen. Det som jag med enkelt bondförnuft, som en diabetesintresserad praktiker kunde se och förstå av de data som presenterades från de stora studierna verkade förlama alla uppbundna forskare och rapportörer. Nu kommer långsamt efterhand ändå rapporter och översikter där frustrerande fakta slår igenom. Är det så vetenskapen långsamt fungerar? Jag blir ändå tveksam när jag läser Peter Nilsson och Stig Attvalls artikel i LT (och diabetolognytt) med märkliga vändningar och motsägande rubrik. Andra diabetologer som Berne et al drar andra slutsatser och formulerar sig annorlunda. Hur hantera frustrationen nu när alla nya preparat skulle marknadsföras, modstulenheten går inte att dölja, det brister i klarhet och begrepp. Man vrider och vänder helt utan självkritik. I Diabetologia gör del Prato en aktuell genomgång. Jag märker glidningar i tolkningar och formuleringar. Nu betonas vikten av tidig behandling. Det kanske gäller de med höga HbA1C men många som diagnosticeras idag har endast gränsvärden, som dessutom sänkts. Det som kallas "legacy" dvs teorin om att arvet av ett långvarigt dåligt metabolt kontrollerat tillstånd vid debuten inte går att reversera senare är dessutom oförklarat, bara noterat. Det kommer att bli en myt som utnyttjas till sista droppen. Faktiskt tvärtemot vad Schersten en gång i tiden hävdade. Blir alltmer övertygad om behovet av oberoende experter och de verkar vara mycket få i Europa. Vi blir hela tiden manipulerade. Vilka kompromisser har socialstyrelsen gjort i sin riktlinjer? I Diabetessköterskornas tidskrift läser jag om 168 diabetespreparat som är i olika testfaser i USA. Jag tror inte vi kan föreställa oss den massiva marknadsföring, på alla plan, vi kommer att utsättas för. Jag börjar känna mig mätt och har kanske skrivit nog i denna fråga? Skapar vården ohälsa? Till alla specialister och alla blivande specialister i allmänmedicin i Norrbotten. Svensk Förening för Allmänmedicin i Norrbotten= SFAM-BD inbjuder till studiecirkel, utifrån den nyligen utkomna boken SKAPAR VÅRDEN OHÄLSA? Allmänmedicinska reflektioner John Brodersen Brigitta Hovelius Lotte Hvas (red.) utgiven på Studentlittertur. Kursen Riskvärdering och Riskkommunikation(Riskvärdering och Riskkommunikation, Fredag 23 oktober kl På Brändö Konferens och fritidsby, utanför Luleå) kan vara en utmärkt startpunkt för arbetet. För dig som inte har tillfälle att vara med där, så inbjuder vi till startträffar. Vi kommer försöka ordna (minst) en cirkel i varje region. Vi återkommer med tid och plats för startträff när vi ser hur många som anmäler sig från respektive region. Man skall givetvis lokalt lägga upp arbetet, men vi planerar också att ha två gemensamma träffar, med inbjudna författare till något av kapitlen. Studiecirkeln är sponsrad av Läkemedelskommittén. I studiecirkelmaterialet ingår förutom deltagande i startträff och två gemensamma möten också boken SKAPAR VÅRDEN OHÄLSA. Anmälan till Studiecirkel senast 8 november till Meta Wiborgh via mail /Meta Wiborg, Luleå Skapar vården ohälsa? : Allmänmedicinska reflektioner Red: Birgitta Hovelius Lotte Hvas John Brodersen ISBN10: ISBN13: Deltagarna i NRG Nordic Risk Group är främst kritiska allmänmedicinare. Man har nu samlat sig till en bok i 27 lite ojämna kapitel. Perspektiven är kritiska men med olika utgångspunkter. Risk-tänkandet har gått hand i hand med medikalisering och kommersialisering. Meta Wiborg har uppmärksammat boken och man kommer att ha en studiecirkel kring den! Som jag tidigare påtalat (på Ordbyte) tycker jag att Lars Englunds miserabla avsnitt om sjukskrivningarna faller utanför ramen, Carl Edvard Rudebecks introspektion i samma kapitel är skickligare men inte mindre vårderingsideologiskt tveksam. Kanske orkar vi samla oss till ett bemötande (Åke och Göran!?). En intressant detalj är att det går att följa Halvorsens envetna försök att undersöka hur riskfaktorkommunikation fungerar i praktiken och hans slutsats är följdriktig.

7 För att komma vidare måste analysen fördjupas, alternativ lanseras, strategi och taktik för utvecklingen på kort och lång sikt. Nu intas endast ett kritiskt perspektiv! Riskepidemins följder där alla måste kontrolleras har brett ut sig.vad skulle Illich sagt idag? Den farliga sjukvården 1975 ISBN Omläsning av en klassiker som kritiserade medikaliseringen. Argumentationen kan jämföras med boken från Nordic Risk group:"skapar vården ohälsa". Det blev en aha-upplevelse och tror att jag mer än trettio år senare läser texten väldigt annorlunda. Ivan Illich.f 1926 Österrike, död 2002 var en filosof och anarkistisk samhällskritiker. Illich delar upp den skadliga medikaliseringen, iatrogenesen, i klinisk, social och strukturell. Tar upp motkrafter och dömer ut en del åtgärder inom systemet som fruktlösa. Hans lösning är ett återupprättande av den folkliga förmågan att hantera sina liv. Använder medvetet begreppet Nemesis - en religiös antik metafor för gudarnas hämnd på människan som drabbats av hybris. I sin omfattande kulturkritik tog Illich även upp skola, energi och jämlikhet. Inledningen är mycket modern i sin inbjudan till interaktivitet och inbjuder till kommunikation med författaren och adress anges. Långt före Internet! Ivan Illich avled själv i en cancer som han avsade sig behandling för år Man måste inte helt instämma i Illich analyser för att ändå se det intressanta i resonemang och angreppsätt på olika företeelser. Diskuterar till exempel smärta och lidande och olika idéer om detta historiskt. Det är inte självklart i andra kulturer att till varje pris minimera något som är del av själva livet. Relativiserar även döden i en spännande idéhistorisk genomgång, det vi tror är mest absolut. Jag tänker på formuleringar i socialstyrelsens rapporter och även vad man valt att registrera i palliativa registret. Vår uppfattning om den ideala döden med sjukvårdens hjälp är en kulturellt betingad konstruktion. Som vi som professionella måste förhålla oss till. Intressant är även historien om hur och när begreppet "sjukdom" skapas liksom begreppet hälsa. Illich hävdar att iden att personen ansvarar för sin hälsa kommer att betraktas som en antisocial verksamhet. Försöken till kritik inom systemet ser han som meningslösa. Några av Illich förutsägelser har slagit in. Han har fortfarande rätt i att sjukvården i mycket ringa grad påverkar livslängd, faktorer som kost, miljö, arbete och boende är viktigare. Symtom - Filosofi Symptom Medical Humanities Companion Volume One, Symtom ISBN editors Martyn Evans, Rolf Ahlze n, Iona Heath and Jane Macnaughton. Symtombruset är ett utmärkande drag i vår specialitet, allmänmedicin. Det vi tolkar är alltid knutet till enskilda individers erfarenhet. Författarna till denna första bok i en planerad serie vill med hjälp av humanistisk vetenskap reflektera och filosofera över begreppen, t ex "symtom". Man vill ta subjektiviteten på allvar. Kan det vara givande läsning för en klinisk praktiker? Utgångspunkten är några konkreta fallbeskrivningar utförda av en hudläkare som även är författare (Anne Mcleod). Förkortat till vår biomedicinska telegramprosa: Rachel, 10 år diabetesdebut, Jake 27 psoriasis och irritabel tarm, Liz 30 epilepsi och Jen 70 hemoptys. Martyn Evans -Music interrupted, an illness observed from within Lärare i medicinsk filosofi och etik, musik. Vackert och lärt skrivet kapitel om den upplevda meningen med olika typer av symtom och tecken. Carl-Edvard Rudebeck.(Tack Carl-Edvard för lästipset!!) The body as lived experience in health and disease. Vår egen (visserligen i Norge) fenomenologiske professor och självklara originella represnetant i denna grupp, beskriver den existentiella anatomin (eller snarare fysiologin?) organ för organ med sitt karakteristiska svårbegripliga, mystiska och poetiska språk. Hur mycket ger denna beskrivning mig som kliniker? Går det att utveckla ytterligare, kommer mera i den efterlängtade svenska boken? Förf jämför medicinska textböckers symtombeskrivningar med patienternas, bägge valida i sitt sammanhang. Det handlar mycket om fenomenologins beskrivning av kropp och själ. Det är första gången jag ser den sexuella aspekten uttryckt i denna världsbild, i sin torra saklighet leds jag osökt att tänka på en Monte Python-sketch med John Cleese eller gammaldags läkarböckers sexualupplysning. Var finns passionen? I symtomets sammanhang saknar jag sociala och religiösa skillnader, medan distinktioner om följder har många tänkvärda resonemang. Det är en fröjd att läsa men jag blir inte klok på vilken klinisk relevans eller användbarhet de har. Kanske missar jag någon dold filosofisk poäng eller agenda? Själva iden

8 att symtom från olika kroppsdelar ger helt olika existenstiella tankar är väl odisputabel? Iona Heath Issues of privacy and intimacy at the beginning of illness Välkänd GP. Lärt, intressant och som alltid med många litterära citat och nyfiket intresse för ordens betydelse. Närheten uttryckt på isländska: "naer-gaetni" John Saunders Vocabulary of health and illness; the possibilities and limitations of language Läkare och professor i medicinsk filosofi. Intressant resonemang om namngivningen till exempel av "medicinskt oförklarade symtom". Påtalar de metaforer vi använder i våra beskrivningar av symtom. Jane Macnaughton. Seeing ourselves, the visual signs of illness. Universitetslärare. Resonerar kring vår upplevelse av hälsa och normalitet. Moral och estetik påverkar hur vi uppfattar tidiga tecken. Intressant referens till Tolstojs Krig och fred. Jill Gordon, The response to suffering. Etikprofessor. Logiskt följd på föregående kaptiel. Känslig filosofisk presentation som leder fram till Talcott Parsons sjukrolls-teori ofta använd och missbrukad. Raimo Pustinen. Semiotics of everyday symtoms, another day with headache Läkare och filosof. Välskrivet och kanske det mest distinkta filosofiska kapitlet. Utgår från skillnaden mellan symtom och tecken. Teckenläran utvecklades delvis i forna öststater. Rolf Ahlzen. Giving meaning to symtoms. Distriktsläkareoch lärare i medicinsk etik. Fin avslutning och väl disponerat, noggrant utvalda litterära referenser. Avslutar med ett vackert citat från John Bergers A fortunate man som knyter an till vår uppgift i praktiken. Sammanfattningsvis en tänkvärd och spännande bok. Många tankar väcks vid läsningen av de lite olika essäerna med skilda stil och anslag, som ett kaleidoskop. Missar man helheten med arbetsättet? Nu var det inte tänkt att skriva en lärobok men kanske saknas en del vetenskaper? Jag tänker på olika symtoms förekomst och utvecklingen över tid. Sen tror jag man underskattar sociala klassmässiga skillnader och historiska och religiösa ideers inverkan. Vår uppfattning och upplevelse av symtom är inte generellt mänsklig utan ganska tillfällig. Hur påverkas till exempel en buddhist av de fyra sanningarna om lidandet? Eller muslimsk eller andra varianter av ödestro. Även för mig som är filosofiskt intresserad (tentat ettbetygsnivå i ungdomen) känns texten ibland torr och livlös, saknar andra sinnen som lukten av sjukdom och hälsa. Det blir en del upprepningar i tolkningen av fallbeskrivningarna. Om jag förstår rätt så kommer dessa att utvecklas kronologiskt som underlag för framtida böcker som ska spalta upp förloppen i olika begreppsliga delar. Det mesta är inte direkt enkelt kliniskt tillämpbart, det kan man inte heller begära av närmast humanistisk grundforskning. Att träna sig att tänka och förstå teoretiska redskap där nyttan inte är det primära borde kanske ingå som del i grund och specialistutbildningens vetenskapliga del. Där dominerar nu en förenklad, mekanisk och ofta misstolkad EBM. Det blir inte mindre viktigt för den verksamme specialisten som nu tyngs av krav på följsamhet, prestation, registrering, dokumentation och kvalitetsutveckling. Läs och inspireras, bevaka när nästa del kommer! Kunskap och Rutiner. Hur sprids de? Kunskap och rutiner SBU-vetenskap och praxis nr länk? Den tunna tidskrift som distribueras som inlägg i LT SBU kunskap kommer inte bara utifrån. Så sprids en ny rutin. Presenteras Trisha Greenhalgh, framstående och oerhört produktiv allmänmedicinsk professor. Det refereras hur riktlinjer är ett trubbigt verktyg för att ändra rutiner. Nu verkar i SBU och socialstyrelsen använda en ny strategi där man försöker engagera många regionalt och lokalt, ex är diabetes och demens. Man publicerar preliminära versioner och har uppföljande konferenser, använder delfimetoder hämtade direkt från den heliga marknaden. Vi lite äldre blir tillfrågade om deltagande i inofficiella nätverk, utfallet blir kanske bättre än i tidigare strikt hierarkiskt utformade system? Särintressena får en ny karta att förhålla sig till. Kraven på jävsdeklarationer tunnas ut och det är riskfyllt! Viktigast på sikt är det kritiska tänkandet hos varje individ och medarbetare. I det ögonblick riktlinjerna fastställts bör de kritisk granskas. Först då får vi ett sant självkritiskt skeptiskt perspektiv. EBM är bäst som ifrågasättande metod för hur vi gör, som föreskrivande riktlinjer ofta självmotsägande och ibland kontraproduktivt. Visst har vi sett exempel på detta i NLL. Beslut om metoder, rutiner och tekniker har fattats centralt. Det

AllmänMedicin Norrbotten

AllmänMedicin Norrbotten AllmänMedicin Norrbotten Juli 2008 Elektronisk kvartalstidskrift, ungefärlig utgivning 1/12, 1/2, 1/5 och 1/9. Spara länken på ditt skrivbord, både på jobbet och hemma! Be din Redaktör på Vårdcentralen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. nummer 1 2015 årgång 36. Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. nummer 1 2015 årgång 36. Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2015 årgång 36 Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet Berättelsernas betydelse för sjukdom och hälsa sid 15

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

3 Ledare Känslosam debatt i läkarkåren Staffan Olsson

3 Ledare Känslosam debatt i läkarkåren Staffan Olsson Innehåll 2 2009 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling.

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling. Annons - SEROQUEL DEPOT (QUETIAPIN SEROQUEL DEPOT XR): (QUETIAPIN XR) : ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - MÅNG ANVÄNDNINGSOMRÅDE N Annons Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN JUNI 2010 Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola VESTA gav

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer