april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE... 3 TRYGGHETSBOENDE I STÖLLET... 4 SATSNING PÅ SKOLBIBLIOTEK... 5 SPRÅKPÅSAR TILL FÖRSKOLORNA... 6 IPAD I BARNOMSORGEN... 7 INACKORDERADE ELEVER VID STJERNE- SKOLAN... 8 FRYKENSKOLAN STÄLLER UT PÅ BOVILGÅRDEN FRYKENSKOLAN TAR EMOT SPANJORER SKOLMATSEDELN TILLGÄNGLIGHETSTÄVLING MÖJLIGHETERNAS DAG SKYDDA DITT FÖRETAG MOT BROTT BREDBANDSLÄGET SOPTUNNOR TILL RESANDE TURISTER FRI SIKT I KLARÄLVDALEN BYGGLOV LÄMNA IN DIN SKROTBIL GIS VAD ÄR DET? SAMRÅD OM VINDKRAFT POPULÄRA EVENEMANG SKIDTUNNELN Sportlovsidrottsskolan MÄTT o GO NYTT NAMN PÅ VAL- BERGSGÅRDENS RESTAURANG FÖRENING UPPDATERA UPPGIFTER KONSUMENT BLI INTE BLÅST PÅ RESAN PROSTGÅRDSLAGÅRN UPPFRÄSCHAD NYTT NATIONELLT NUMMER INGA DEKLARATIONER I KOMMUNENS LÅDA CV-PROJEKTET FÖR ANSTÄLLDAS UTVECKLING NYANSTÄLLDA HELENA, FÖRVALTNINGSSEKRETERARE BERÄTTAR OM SITT JOBB BOKSLUT FÖR E-TJÄNSTER ERBJUDS VINNARE I KORSORDSTÄVLINGEN FÖRENINGEN STJÄRNAN PLUS PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Anki Karlsson Motiv omslag: Leia och Pelle Olsson, Fensbol gillar att åka i rutchkanan vid Holmesskolan Utgivning: Fyra nummer 2013 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri 2 TORSBY Knappen, NU NR 1 - Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Att vara en attraktiv arbetsgivare Torsby kommun är en jämförelsevis stor arbetsgivare med motsvarande 1200 heltidsanställda. Vi gör löpande nyanställningar och står inom kort inför ganska många pensionsavgångar. Det innebär att vi på alla sätt måste se till att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, där man kan erbjudas en anställning med goda arbetsvillkor och arbetsmiljö samt personliga utvecklingsmöjligheter. Kommunen satsar därför på utbildningar i olika former, nu senast t.ex. genom CV-projektet där stora delar av personalen är berörda och som tar sig lite olika former beroende på vilken avdelning man jobbar i. Utbildning och utvecklingsfrågor är en absolut nödvändighet om vi ska kunna utveckla, behålla och rekrytera personal i framtiden. Mycket annat händer också runt om i kommunen. Under våren har t.ex. flera större investeringar rullat igång inom kommunen och jag vill särskilt nämna ombyggnaden av Valbergsgården och Klarastrand till trygghetsboenden och ett nytt gruppboende vid Enstigen (invid Linden i Torsby) för personer med behov av särskilt stöd. Byggnation av trygghetsboenden gör vi därför att det behövs boendeformer som fyller det behov som finns mellan boende i vanliga lägenheter eller hus med stöttning av hemtjänst och den boendeformen som heter särskilt boende. Vad gäller LSS-boende har vi konstaterat att det finns ett utökat behov av denna typ av boende och då känns det väldigt bra att vi har möjlighet att ordna det. Efter det att kommunen tog beslut om att fullt ut engagera sig i bredbandsfrågan har vi nu känt av en ketchupeffekt. Från en till en början lite avvaktande start har nu minst 10 föreningar bildats och förberedelserna är i full gång. Informationsmöten om hur vi går vidare i samhället har också hållits. HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande

3 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Lite fakta om huset Gatuadress: Enstigen (ny gata), 4500 m 2 tomt, bergvärme, ventilationspump. Träfasad gul, takplåt i silvermetallic, 495 m 2 hus varav 30 m 2 gemensamma ytor, 31 m 2 personalutrymmen, tvättstuga etc. Varje lägenhet är på ca 44 m 2, ett rum med sovalkov och pentry, toalett och dusch samt egen uteplats. Bilder från ett likadant boende i Göteborg (Angered) Foto: Mats Ågren Startskott för nytt LSS-boende i Torsby Nu är spaden satt i backen för ett nytt LSS-boende i Torsby. Om allt går som det ska, så blir det inflyttning i september i år. Varje lägenhet är på vardera ca 44 m 2. Lägenheten har en öppen planlösning; Det är ett stort rum med sovalkov och köksdel. De som ska flytta in på den nya gruppbostaden är unga vuxna och de flesta bor idag hemma hos sina föräldrar, men de är snart eller har redan kommit upp i den åldern då de vill flytta hemifrån. Ansvarig arbetsledare är områdeschef Ida Carle Det kommer att bli ett bra tillskott med det nya boendet i Torsby. Jag tycker det är väldigt roligt att vi får chansen att bygga ett helt nytt boende och jag tror att våra blivande hyresgäster ser fram emot att få flytta in. Vi har gjort en kartläggning på framtida behov av boendeplatser och vi ser att våra nuvarande platser förmodligen inte kommer att räcka till, så det ser ut att behövas ytterligare ett nytt boende inom några år. Boendet innehåller sex lägenheter för lika många personer med funktionsnedsättning, gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga, förråd etc. Det är det första LSS-boendet som Torsby kommun någonsin bygger från grunden. De andra boenden som vi har, är antingen inrymda i hyreshusfastigheter som vi hyr av Torsby Bostäder, eller så hyr vi boenden av privata hyresvärdar. (De boenden som finns idag i Torsby är Södra Grinden, Vallmon, Björklunda, Riaboende, Änghagen, Båtåsen och Knuten.) Det kommer att bli både kvinnor och män som bor i det nya boendet. Personalen som ska arbeta där kommer arbeta skift, så det finns alltid någon där, dag som natt. Förutom det, så är boendet som en vanlig lägenhet och var och en har sitt eget hyreskontrakt. Boendet ligger öster om Aspens bostadsområde i Torsby, norr om Aspens fotbollsplan, väster om Lindens äldreboende. Boendet ligger mycket naturskönt och det är bara ett bollkast från Valbergsskogen. Varför just detta område, frågade vi Mats Ågren på tekniska avdelningen? Vi från tekniska avdelningen och omsorgsförvaltningen åkte runt och tittade på olika områden i kommunen, där det är detaljplanlagt för boende, och fastnade för denna plats. Den ligger relativt nära centrum, inte precis intill annan bebyggelse och mycket fint beläget vid skogen. Det ger goda möjligheter för de som kommer att bo där att kunna vistas i skog och mark. Vill du veta mer om bygget, hör av dig till Mats Ågren eller Ida Carle Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU 3

4 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Trygghetsbostäder ska byggas i Stöllet Kommunens tekniska avdelning har fått i uppdrag att projektera för ett trygghetsboende i Stöllet. Det betyder att de planerar för att det blir ca sju lägenheter i Klarastrand. Kommunen ska också inrätta en tjänst som samordnare/aktivitetsansvarig för trygghetsboendet. Trygghetsboenden har blivit allt vanligare runt om i Sverige. Det finns privata så väl som kommunala. Standarden och servicegraden på dessa boenden varierar, det finns även en variation på vilka regler som gäller för att man ska få flytta in på ett trygghetsboende. Arbetsgruppen som jobbat med frågan om trygghetsboende i Stöllet har skrivit i sin utredning att det bör vara så få regler som möjligt för att få hyra där. Dock bör den grupp som boendet främst vänder sig till vara personer som är 55 år eller äldre. Det bör ej heller vara någon restriktion om att man skall vara ensamstående eller liknande för att få rätt att flytta in. Lägenheterna kommer att ligga på andra våningen på Klarastrand och vara mellan 60 och 80 m 2 stora. Vad är ett trygghetsboende? Trygghetsboende är en mellanform av boende, dvs. ett boende som man väljer då man flyttar från sitt vanliga boende men ännu inte är i behov av ett s.k. särskilt boende. Utmärkande är att det ska vara ett boende som är anpassat för enklare funktionshinder. Man får tillgång till en gemensamhetslokal och/eller eventuellt en matsal, det ska finnas en resurs som ska vara aktivitetsansvarig. Den aktivitetsansvarige ska arrangera några aktiviteter per vecka helst någon per dag och ska vara öppna för samtliga personer som bor i trygghetsboendet. Enkät om önskemål En enkät har sänts ut till alla äldre personer boende i Stölletområdet som idag har någon form av biståndsbedömd insats från omsorgsförvaltningen. Enkäten skickade till 438 personer. 130 svarade. Av dessa svarade 19 personer ja att de är intresserade av trygghetsboende och 111 svarade nej. Av de 19 var hälften intresserade inom två år, en del nu snarast eller inom några månader. Hälften sa de var intresserade längre fram eller på obestämd tid. Enkäten påvisar alltså att det finns ett intresse både på kort och längre sikt för ett sådant boende i Stölletområdet. Möjligheten att utveckla del av Klarastrand till ett trygghetsboende är stor då det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt att lokalerna redan är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Klarastrand behöver en viss upprustning, det är viktigt att det skapas mötesplatser inom boendet och trevliga utemiljöer som bjuder in till sociala kontakter och möten. Det behöver även blir enklare aktivitetsytor i anslutning till boendet. Planeringen bör ske i samverkan med kommunens samordnare och någon av intresseorganisationerna t.ex. pensionärsorganisationerna. Du som är intresserad av att hyra någon av de nya lägenheterna, håll utkik efter annons i TorsbyBladet om när och var du kan lämna din intresseanmälan. Vill du veta mer om trygghetsboendet i Stöllet, kontakta fastighetsingenjör Peder Persson tfn om det rör byggnationen. Gäller det omsorgsfrågor, kontakta äldreomsorgschef Ulla-Lena Larsson tfn Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg TORSBY NU NR

5 Nyinrättad tjänst som skolbibliotekarie Skolan och biblioteket satsar på barns läsande Kommunen har inrättat en ny tjänst som skolbibliotekarie. Tjänsten har funnits tidigare men inte varit igång. Anki Olsson heter hon som jobbar på den nya tjänsten, här berättar hon om sitt jobb. Jag heter Anki Olsson och jobbar som skolbibliotekarie på Frykenskolan. Sedan 1998 har jag jobbat som lärare i kommunen och vidareutbildar mig nu till bibliotekarie. Som skolbibliotekarie hjälper man barn och ungdomar att hitta intressanta och spännande böcker som de vill läsa. Finns det inte något som passar för tillfället kan vi alltid låna hem det som önskas från ett annat bibliotek. Eleverna får gärna komma med förslag på böcker som de vill att vi ska köpa. Vi har en stor variation av ungdomsböcker, vuxenböcker, faktaböcker, böcker på olika språk och talböcker. Det finns också ett utbud av tidningar och tidskrifter. Skolbiblioteket spelar en viktig roll när det gäller att inspirera och stimulera barn och ungdomars intresse för läsning. Ett tillgängligt bibliotek hjälper till att främja deras läsintresse och det finns möjligheter att få hjälp med skoluppgifter. Skolbiblioteket är en del av skolans arbetsmiljö. Det är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande. Min uppgift förutom litteraturför- medling är att hjälpa eleverna att söka, tillgängliggöra och värdera information. Skolbiblioteket är en mix av lärcenter och mötesplats, men det kan också vara en stilla vrå där man kan bara vara, läsa lite eller göra något arbete på datorn. Alla är välkomna! Just nu jobbar jag enbart på Frykenskolan, förutom då eleverna har lov, då jobbar jag på huvudbiblioteket i Torsby. Längre fram kan det bli på andra skolor också. Du kan nå mig på tfn eller via e-post NR TORSBY NU 5 Foto: Annette Lauritzen Karlsson

6 Pernilla Larsson, Maria Andersson, Inger Axelsson och Annalena Olsson planerar för språkpåsarna Biblioteket och förskolan i samarbete Foto: Annette Lauritzen Karlsson Språkpåsar till förskolorna Biblioteket och förskolorna började våren 2012 att ett projekt kring modersmål. Syftet är att köpa in böcker och annan media på flera olika språk för att använda i grupper med barn som inte har svenska som modersmål. Start Vi fick pengar från Kulturrådet för inköp av litteratur. Vi kunde sätta igång! Totalt finns det drygt 20 olika språk i kommunens förskolor, föräldrakooperativ och pedagogisk omsorg(dagbarnvårdare) vilket gjorde att vi i inledningsskedet av vår planering fick göra ett urval och begränsa oss till språk med flest antal barn. Inspirations och handledningsböcker Förskolepersonalen måste få inspiration och handledning, om hur man kan arbeta på förskolor som har barn med annat modersmål än svenska. Bra litteratur behövdes för de pedagogiskt ansvariga på förskolorna. Bibliotekets representanter beställer inspirations- och metodlitteratur för förskolepersonal. Förankring av litteratur hos personal samt utdelning av litteratur till berörda enheter, sköter ansvariga för förskolorna. Barnböcker på annat språk Nu är vi redo för att börja beställa böcker, musik eller annat media. I den mån det är möjligt köper vi bilderböcker på svenska som finns översatta på de språk som ska tillgodoses. Hur gör vi? Vår avsikt är att böckerna ska läggas i språkpåsar som lånas av förskolorna. Syftet är att föräldrar till flerspråkiga barn som vi inte når via biblioteket, kan nås via förskolorna. Föräldrarna kan då låna med sig böcker hem på sitt eget språk och kanske samma bok på svenska och läsa tillsammans med sina barn. Vilka språk finns i kommunen? Portugisiska, visaya, ryska, arabiska, kurdiska, ungerska, polska, norska, grekiska, tyska, hakka, finska, thai, filippin, irländska, österrikiska, nederländska, mongoliska, turkiska, engelska, dari, rumänska och kinyarwanda är språk som finns i kommunen. I projektet representeras biblioteket av bibliotekarierna Maria Andersson och Annalena Olsson och förskolan av språkpedagog Inger Axelsson och förskolechef Pernilla Larsson. Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer om projektet! Annalena Olsson bibliotekarie På biblioteken kan man gratis låna böcker på olika språk. Om det språk du vill ha inte finns på just ditt bibliotek, så beställer vi hem åt dig från Internationella biblioteket i Stockholm. Välkommen till biblioteken i Torsby, Sysslebäck och Stöllet! 6 TORSBY NU NR

7 H Q Paddor på väg in i förskolan Det pågår en datorisering i förskolan. På prov till att börja med, på några förskolor, men den kommer snart att införas på alla ställen. Det handlar om att man har börjat använda Ipads (ibland kallade paddor ) i verksamheten. Både för barnen nöje och utveckling och för personalens dokumentation. IT-pedagog Mikael Nilsson från Sunne har här kurs i att använda Ipads ( paddor ) med personal från Forsbackens förskola. Från vänster Anna Lindh, Gunnel Lagerqvist Westerberg och Inger Eklund Emanuelsson. En Ipad är en liten dator, eller en smart platta kan man säga, som har en touch-skärm som man kan peka på, och därmed utföra olika saker. Den är enkel att använda och det finns många olika s.k. appar (datorprogram) att ladda ner och använda för glädje och nytta. - I läroplanen för förskolan finns det inskrivet att barnen ska lära sig kommunicera, och söka ny kunskap. Vi kommunicerar ju väldigt mycket i dagens samhälle genom it-tekniken och det är viktigt att barnen får tillfälle att lära sig att använda tekniken till mer än bara att spela spel säger förskolechef Pernilla Larsson. - För man in tekniska hjälpmedel, t.ex. i form av att använda Ipads i den pedagogiska verksamheten blir det en naturlig del för barnen. Pernilla fortsätter: Ipaden är mycket lätt att använda för barnen, de klarar tekniken väldigt enkelt. Det finns också en hel uppsjö med pedagogiska appar, som är både nyttiga och roliga. De äldre barnen kan även lära sig fotografera och filma med Ipaden, de kan berätta om sin dag med hjälp av bilder och visa sådant de är intresserade av. Om de spelar teater och leker lekar kan de filma och fota detta och återberätta genom bilderna. - Även de riktigt små barnen, 1-2 år kan förstå tekniken. Med en enkel tryckning på skärmen kan de komma vidare till roliga spel och annat. Även för barn med särskilda behov och funktionsnedsättning, passar denna teknik med touch-skärm. - Tanken är inte att barnen ska sitta timme in och timme ut med Ipaden, utan det ska vara pedagogiska stunder och under kontrollerade former. Vi har en tanke med vilka spel etc. som barnen får använda. (Vi ska inte ge barnen det de får hemma redan.) Men Alla barn har inte tillgång till alla olika tekniska hjälpmedel som Ipads och datorer etc., säger Pernilla Larsson. Ipaden ska också användas av personalen i deras s.k. pedagogiska dokumentation. Det är ett sätt där man ofta använder bilder och filmer, analyserar och reflekterar över sin verksamhet. Barnen ska också göras mer involverade i utvärderingen; Vad ser de? Vad tycker de är viktigt? Hur reflekterar de över verksamheten? Barnen är redan idag involverade i utvärderingen, men deras inflytande bör och ska ökas. Vi kan också ge föräldrar tips och idéer på bra appar. Ipaden finns just nu på tre förskolor; Forsbacken, Skogsbacken och Snickerboa, men kommer snart även till de andra förskolorna. Personalen får utbildning i Ipadanvändning, genom CV-projektet, det kompetensutvecklingsprogram som kommunen just nu har för personalen. Vill du veta mer, kontakta förskolechef Pernilla Larsson Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU 7

8 Stjerneskoleelever som kommer från andra orter Vad tycker de om skolan och att bo i Torsby? På Stjerneskolan i Torsby går det många elever som har en annan hemort än Torsby. Dels kommer det förstås elever från närområdet dvs. Sunne, Ekshärad och Hagfors. Men totalt är det ca 260 elever som kommer från andra kommuner och även andra länder. De allra flesta eleverna som kommer utifrån går på någon av Stjerneskolans idrottsinriktningar eller på utbildningen till tävlingsmekaniker på fordonsprogrammet. Men det finns också elever som väljer Stjerneskolans övriga program och som också kommer från andra orter/ länder. Boende De flesta eleverna utifrån som är boende i Torsby har Torsby Bostäder som hyresvärd. Det finns också privata hyresvärdar som erbjuder boende för skolelever. Slutligen så har man också gjort i ordning stugor på Valbergsområdet som, privat, hyrs ut till elever. Torsby Bostäder erbjuder 20 % i ungdomsrabatt (under 25 år) och man erbjuder också skolungdomsrabatt på ca 22 % samt hyresfritt under juni/juli, men bara om man bor i Riaområdet. Som motprestation till ungdomsrabatten får hyresgästen själv stå för det invändiga underhållet, tapeter etc. Mat Stjerneskolan erbjuder elever att, förutom skollunch, äta frukost och kvällsmål till subventionerade priser. Detta är något som många elever utnyttjar och gillar. De många pizzeriorna i Torsby har också en hel del av Stjerneskolans elever som kunder. Hur upplever då eleverna Torsby som studieort? Hur går det med maten, saknar man servicen hemifrån? Varför valde man att gå i skolan i Torsby? Vilket betyg, från 1-10, vill de ge skolan/torsby? Anders Larsson, rektor Alla elever är jätteviktiga för Stjerneskolan, att många elever kommer från andra kommuner för att studera och utvecklas vid Stjerneskolan är också en viktig del för skolan och för Torsby. Specialidrottseleverna utgör en stor andel av elever från andra kommuner och dessa elever studerar och lever i Torsby under fyra års tid. Detta sammantaget gör att det blir en bra volym på skolan som i en förlängning gagnar en god kvalitet. Kombinationen av nationella program och specialidrotter ger en god dynamik bland eleverna som i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Skolans roll viktig Trots mindre elevkullar behåller Stjerneskolan sin plats som viktig läroanstalt för elever från stora delar av landet, speciellt inom specialidrotterna. Skolan behåller också sin plats som en viktig del av Torsby kommun som vi alla bör vara rädda om. Roger Agné medielärare , TORSBY NU NR

9 Evelina Steffenssen, Stockholm Barn och Fritid/Alpint Stjerneskolan är en väldigt bra skola, jag trivs jättebra. Bor i Aspen. Jag saknar inget här eftersom jag håller på med idrott hela tiden. Jag äter mest på skolan och saknar inte hemmet ett dugg, det är skönt och bra att bo här. Fanns ingen alpinistutbildning hemma, därför går jag här. Torsbytränarna är jättebra, jag valde Torsby/Stjerneskolan först, pga av deras goda rykte. Betyg 8. Anton Leyonberg, Hassela Samhällsmedia/Alpint Bra och trevligt i Torsby. Saknar inget speciellt eftersom jag idrottar. Vet att de som inte idrottar klagar en del på bristen på aktiviteter. Bor på Alstigen och äter mest på skolan. Saknar lite att bo hemma, speciellt hjälp med tvätt och mat. Hassela har ingen utbildning som jag vill ha. Visste att det var bra en skola här så jag tvekade aldrig. Betyg 8. Klara Sjölund, Funäsdalen Samhällsprogrammet/Skicross Det fungerar bra på skolan med 4 års studier. Bor på Alstigen för att det är nära till skolan och träningen, saknar inget, har bra kompisar osv. Äter mest på skolan. Saknar mamma som kan diska och så. Hemma finns inte den utbildning som jag vill ha. Betyg 8. Malin Linder Kristinehamn Barn och Fritid/ Friidrott. Torsby är en bra skolort och jag saknar inget eftersom jag idrottar och tränar jämt. Bor på Alstigen och har alltså ingen hyresrabatt.. Äter mest på skolan, men gör även egen mat. Det var skönt att flytta hemifrån. Går i Torsby eftersom den önskade utbildningen inte fanns hemma och man kan inte bo hemma hos mamma hela livet... Betyg 9 Ebba Andersson, Stockholm Ekonomiprogrammet/Alpint Det är annorlunda att bo i Torsby, det är så skönt att bo här. Finns inte rätt utbildning i Stockholm. Trivs bra och bor på Valberget. Mor och far fixar matlådor och jag saknar dem lite ibland, som vuxenstöd. Men vi har ju lärarna/tränarna så det fungerar ändå. Betyg 10. Eldar Östli, Norge Medieprogrammet Eftersom all medieutbildning i Norge är hopplöst svår att komma in på, valde jag Sverige och Torsby. Stjerneskolan är en bra skola som har bra lärare, men det finns inte mycket att göra på fritiden om man inte idrottar. Boendet hos Torsby Bostäder är billigt och bra. Jag bor 50 m från en pizzeria där jag ofta äter kvällsmålet. Lunch äter jag på skolan. Jag saknar föräldrahemmet lite grann t.ex. att komma hem till färdig mat, tvätthjälp etc. Betyg 7. Lisa Einarsson, Dals Långed Samhällsprogrammet/Alpint Torsby är en bra studieort som jag trivs i. Jag bor nära skolan. Saknar mamma som diskar, lagar mat och städar. När mamma är här köper hon mat och gör matpaket till mig. Hemma finns inte samma möjligheter till utbildning, därför går jag här. Betyg 10. Foto: Roger Agné NR TORSBY NU 9

10 Frykenskolans 8:or ställde ut serieteckningar på Bovilgården Lovisa Wulff Johansson 8 a Louise Nilsson 8 c Efter att ha varit på guidad rundvandring på Bovilgården i Utterbyn fick eleverna i årskurs 8 som bilduppgift i höstas att själva göra serier utifrån gamla antika sagor. Efter mycket jobb på skolan ställde 105 elever ut sina svartvita serier på Bovilgården. Årskurs åtta på Frykenskolan har gjort serier utifrån gamla antika sagor som de läst i skolan. Man valde att arbeta med de grekiska berättelserna om "Ikaros" och "Medusas huvud". I december ställdes alla serier ut i Galleri Bovil. För att få inspiration var eleverna på guidad visning i tecknaren Bo Vilsons hem i Utterbyn tidigare under hösten Björn Vilson och Stefan Norén berättade då med inlevelse om husets ateljé, illustrationer, serier, skulpturer mm. Björn Vilson, som är son till Bo Vilson (signaturen Bovil) och nu också intendent på Bovilgården, ser mycket positivt på samarbetet med skolan, som är en viktig målgrupp för Bovilgården. Stefan Norén, konstnärlig ledare för galleriet och också en av guiderna för hela hemmet, ser fram emot många olika samarbeten med skolorna i hela Torsby kommun. Det märktes på elevernas resultat, på denna första elevutställning, att man tagit ordentliga intryck av Bovils äventyrsserier, som på 40-talet var före sin tid: "Nordiska gudasagorna", "Tusen och en natt", "Sinue, Egyptiern", "Fältskärnsberättelser" och "Flygkamraterna." Visningar av Bovilgården kan bokas hela året. Årets första utställning startar på första dagen av konstrundan i Fryksdalen 29 mars och pågår t.o.m. 31 juli. Hela "Bamses värld" kommer att visas i originalbilder, teckningar, skisser och filmer. Se Amelia Nygren Över 8 c Foto: Maria Norbäck Maria Norbäck bildlärare , TORSBY NU NR

11 Utbyte Frykenskolan - Ruiz de Alda Vi går i årskurs nio på Frykenskolan, vi läser spanska som andraspråk och har läst det i sju terminer. Vi tycker att spanska är jättekul, så det ska bli spännande när 18 elever och två lärare från San Javier i regionen Murcia, Spanien ska komma på besök. De går på skolan Ruiz de alda som har undervisning på både Spanska och Engelska. De kommer på besök för att vi ska få lära oss bättre spanska och om likheter och skillnader om hur det är att var ung i Sverige och Spanien. De ska också få tillfälle uppleva svensk kultur i de värmländska skogarna. De kommer att få boende hos oss spanskelever i årskurs nio under tiden de vistas i Sverige. När de kommer så ska de få känna på hur en vanlig svensk skoldag ser ut tillsammans med oss, samt att de ska få se mer av Torsby och Värmland under helgen som de är här. Vi elever tillsammans har arbetat för att få ihop pengar till att hitta på roliga aktiviteter som vi själva ska planera och genomföra. Vistelsen är under fem dagar. De kommer onsdagen den tionde april och åker hem från Gardemoen måndag morgon den femtonde april. Om du vill läsa mer om den spanska skolan kan du gå in på I nästa nummer av Torsby Nu kan du läsa mer om hur besöket blev, vad vi gjorde, och vad de tyckte om den svenska kulturen och skolan. Text: Klara Källgren 9D, Sofia Welenstrand 9C och Julia `Hjulet Johansson 9D Frykenskolan Foto: Ann-Charlotte Rydberg Ann-Charlotte Rydberg lärare , NR TORSBY NU 11

12 matsedeln fram till sommaren 2013 Varje dag serveras råkostsallad, mjölk, knäckebröd och smör. Välkommen till bords! Vecka 15, 8/4-12/4 Mån Falukorv, senaps sås, potatis Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Pannkaka Fre Kött o grönsakssoppa, mjukt bröd, ost Vecka 16, 15/4-19/4 Mån Lasagnettgratäng, m. köttfärs Tis Korv Stroganoff, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Kassler, potatisgratäng Fre Potatisbullar/blodpudding Vecka 17, 22/4-26/4 Mån Frukostkorv, potatismos Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, stuvad spenat, potatis Tor Pannkaka Fre Taccos Vecka 18, 29/4-3/5 Mån Pannbiff, sås, potatis Tis Korvgryta, pasta Ons Lov 1: Maj Tors Chicken nuggets, currysås, ris Fre Mexicanasoppa, mjukt bröd, ost Vecka 19, 6/5-10/5 Mån Korv, vita bönor i tomatsås, potatis Tis Baconsås, ris Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tors Lov Kristi.Him.färd Fre Lov Vecka 20, 13/5-17/5 Mån Köttbullspytt Tis Kalasgryta, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Köttfärssås, spagetti Fre Korvrätt, potatismos Vecka 21, 20/5-24/5 Mån Provencalsk lasagnettgratäng Tis Kycklingpanna, currydressing Ons Fiskgratäng, potatis Tor Taccoknyten sals, ris Fre Köttbullar, sås, potatis Vecka 22, 27/5-31/5 Mån Falukorv, senapssås, potatis Tis Makaronigryta Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Pannkaka Fre Pastasallad m. kyckling, dressing Vecka 23, 3/6-7/6 Mån Lasagnettgratäng m. köttfärs Tis Korv Stroganoff, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Lov Nationaldag Fre Lov Vecka 24, 10/6-14/6 Mån Varmkorv, potatismos Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Examen grundskolan: Hamburgare, bröd, dressing Stjerneskolan: Pannkaka Fre Hamburgare, bröd, dressing Alla matsedlar finns på kommunens webbplats Skolmatsedeln finns också att läsa som en kostnadsfri applikation (app) till din androidtelefon, iphone och vissa Nokiatelefoner. Matsedeln gäller med reservation för eventuella ändringar. Ulla Bodén kökschef Bergåsen TORSBY NU NR Illustration: Birgitta Brorson

13 Nu våras det för tillgängligheten Tävling och handikappdag i fokus Vem har gjort den bästa tillgänglighetsförbättringen 2012? Ditt tips kan inspirera andra. Besök också handikappdagen lördag 25 maj! På plats finns många som har erfarenheter. Tillgänglighetstävling Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser en tävling. Alla kan vara med och tipsa om var man gjort bra tillgänglighetsförbättringar och ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Det kan handla om både större och mindre åtgärder. Du kan både nominera företag som affärer, frisörsalonger och restauranger eller andra med verksamheter som vänder sig till allmänheten som tandläkarmottagningar, banker, föreningar och biografer m.fl. I en rätt utformad miljö kan alla själva handla sin mat, köpa sina kläder, gå på bio eller besöka tandläkaren. Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet för alla, oavsett om man tar sig fram gående, rulllande, med stöd eller med hjälp av orienteringshjälpmedel som vit käpp eller använder hjälpmedel. Lämna ditt förslag, senast 31 maj 2013, via e-post eller via brev. Du kan också ringa in ditt förslag till tillgänglighetssamordnaren. Mer information finns på se/tillganglighetssamordnaren. Handikappdagen "Möjligheternas dag" Torsby kommun, ABF Norra Värmland och handikappföreningar arrangerar för andra året handikappdagen "Möjligheternas dag" - en dag om tillgänglighet och funktionsnedsättningar. I år blir det lördagen den 25 maj 2013 kl Vi vill med denna dag öka förståelsen för funktionsnedsattas situation och behov av anpassningar i samhället. Dagen ger möjlighet för personer med olika former av funktionsnedsättning, anhöriga eller andra i verksamheter som vänder sig till funktionsnedsatta att träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Genom att berätta om bra lösningar för att vardagen ska fungera etc. kan man inspirera andra. Handikappföreningar ställer ut denna dag och aktiviteter som prova-på planeras. Mer information kommer på vår webbplats torsby.se och i annons i TorsbyBladet i början av maj. Foto: Gunilla Montán Halvardsson Vill du veta mer eller lämna tips till tävlingen? Kontakta mig gärna redan nu! Jag träffas måndag-torsdag, säkrast mellan 8-11, på tel Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare NR TORSBY NU 13

14 Skydda ditt företag mot bluffakturor och bedrägerier Swedbank, Företagarnas juristrådgivning och polisen informerade om olika typer av brottslighet som drabbar företag under ett seminarium som Näringslivsbolaget Tuab anordnade tillsammans med Företagarna Värmland i februari. Syftet var att informera om hur man kan skydda sin verksamhet mot bluffakturor, virus och e-bedrägerier med mera. Det finns olika typer av e-bedrägerier, berättade Kent Jörgensen, säkerhetschef på Swedbank. Det kan vara olika virus, e-postkapning och s.k. fishingmail. Fishingmailen är e-post som utger sig att vara från t ex banken, kreditskortföretag eller dataprogramtillverkare, men är bedrägeriförsök för att komma åt ditt bankkonto. -Bankerna skickar aldrig ut e-post och frågar efter lösenord eller koder. Får ni ett mail som efterfrågar något av detta, så är det troligtvis ett bedrägeriförsök. Kasta mailet direkt och klicka inte på någon länk eller uppge några koder alls, uppmanade Kent. Kontakta alltid din bank om du är misstänksam. Bedrägerier är den enda brottslighet i Sverige som ökar, och det ökar lavinartat, berättade Tomas Hertzberg från Polisen. Därför har svenska polisen inrättat ett bedrägericenter som bara ska jobba med sådana här typer av brott. Tomas tipsade också om att man som företagare inte ska ha fasta rutiner vid t e x insättning av dagskassor och liknande och uppmanade att alltid polisanmäla alla brott oavsett ålder på förövaren. Johan Rosengren från Företagarnas juristrådgivning informerade om hur man ska gå tillväga om man blir drabbad av blufföretag. De här fakturaskojarna använder sig av olika metoder som förväxlingsbara företagsnamn, att det redan finns ett avtal som du kan få säga upp eller oseriösa erbjudanden som är för bra för att vara sant och då är det oftast det, berättade Johan. Får du en faktura för en vara du inte beställt, ska du aldrig betala. Bestrid alltid, uppmanade Johan. Bestrid fakturan skriftligen via t ex e-post eller fax. Det är viktigt att du beskriver varför, dvs. en saklig invändning och har ett datum för bestridandet. Men signera aldrig med ditt namn, upplyste Johan. Vid ett bestridande av en faktura blir bevisfrågan huruvida man har gått med på ett avtal eller ej procent av de muntliga avtalen som gäller den här typen av ärende håller inte i rätten och nästan inga fall går vidare till domstol. Tips om att hantera bedrägerier mot företag. - Bankerna skickar aldrig ut e-post och ber om lösenord eller koder. Får du ett sådant mail, radera det direkt! - Skriv inte ut din e-postadress på företagets webbsida, gör om det till en e-postlänk i en klickbar bild istället. Det finns sökrobotar som skannar av webbsidor för e- postadresser för skräppost. - Har du lämnat ut känsliga uppgifter, kontakta din bank direkt! - Skydda din dator mot virus och trojaner genom att ett uppdaterat virusskydd, brandvägg och uppdaterad programvara. - Polisanmäl alltid brott! - Betala aldrig för något du inte beställt! - Bestrid alltid en faktura på varor/ tjänster du inte beställt skriftligen, men signera aldrig! - Om du bestridit en faktura på rätt sätt kan du inte få en betalningsanmärkning! - Om blufföretaget ändå skickar kravet till Kronofogden, kontakta Kronofogden och be dem att spärra uppgifterna, annars blir de offentliga. - Bli medlem i en företagsorganisation, t ex Företagarna eller Svensk Handel. Där kan du få juristhjälp och råd om du blir drabbad. - Rådrummet i Karlstad är öppet för företag i Torsby kommun att ringa till och få hjälp, då Torsby kommun köper den tjänsten. - Kolla upp oseriösa företag på Svensk Handels varningslista! Finns även som app till smarttelefoner. - Upprätta en policy eller rutiner för hantering av telefoni och attestering av fakturor på företaget. Mer information om hur du går tillväga för att bestrida fakturor finns på: konsumentradgivning/radrummet bluffakturor.pdf Anna Öhgren Bodén VD Tuab TORSBY NU NR

15 Lägesrapport bredband Med ett färskt samverkansavtal mellan Torsby kommun och Telia/Skanova tuffar fibertåget vidare in i Avtalet omfattar hela kommunen, tätort så väl som landsbygd, privata fastighetsägare, kommunala bostäder och företag. Torsby Bostäder och Torsby kommuns hyresfastigheter Alla kommunala hyresfastigheter, även Torsby Bostäder, kommer att anslutas. Hyresgäster behöver inte göra något, alla lägenheter kommer att kopplas in. Torsby Bostäders anslutningsavtal är klart och med största sannolikhet blir Sysslebäck först ut att anslutas i samband med den renovering som ska påbörjas i maj. Villaområden i tätort Får offert direkt från Telia, behöver inte göra något eget arbete. Bilda samfällighetsförening om det inte redan finns, det måste finnas en förening med organisationsnummer för att man ska få offert från Telia. Tänk på att det är mer intressant för Telia/Skanova att ansluta 100 fastigheter än att ansluta 20 fastigheter. Kontakta Cecilia Sjödén för telefonnummer till rätt kontaktperson på Telia. Företag och industrier i tätort Initialt blir Inova Park och centrumindustriområdet så kallade FMO-områden, ett fastprisområde som innebär att den operatör man vill beställa tjänster (abonnemang) från kan lämna ett pris direkt vid förfrågan utan att behöva ta in offert från Skanova. Det fasta priset ligger på samma nivå som t ex i Karlstad. Enligt uppgift från Skanova bör FMO-områdena finnas registrerade för tjänsteleverantörerna i början av april och därmed vara öppna för beställning. Företag och industrier utanför tätort Gå med i fiberföreningen i området, det går även att kontakta önskad tjänsteleverantör för enskild offert. Byalag/fiberföreningar För fiberföreningar gäller Skanovas koncept Byalagsfiber med Skanova. Enligt detta koncept fördelas ansvaret för byggandet av byanätet enligt följande: Skanova bistår med rådgivning, kalkyl, projektering, kravspecifikationer och upphandling dokumenterar, kvalitetssäkrar kanalisationen och installerar fiberkabeln ansluter till stamnätet och sköter drift och underhåll av fiber och kanalisation från dag 1 Detta medför inga extra kostnaderför fiberföreningen. Byalaget bildar förening och förankrar projektet säkrar en hög anslutningsgrad och finansiering av kanalisationen söker stöd för kanalisation hos Länsstyrelsen anlitar entreprenör och bygger kanalisationen tecknar avtal med kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör För mer information kontakta Cecilia Sjödén, kommunens bredbandssamordnare, tfn eller e-post Foto: Ulrika Andersson NR TORSBY NU 15 Kungsgårdsvägen 7-8 i Sysslebäck är en av de första fastigheterna att anslutas

16 Satsning på miljön och på turister på resande fot Det har varit lite dåligt beställt hittills med möjligheterna för turister på resa i eller genom Torsby kommun att göra sig av med sina sopor. Nu vill vi göra det lite enklare för dem. Kommunen gör en satsning på att placera ut soptunnor för färdsopor. Soptunnorna är enbart till för personer på resande fot och kommer att ställas ut på 10 servicepunkter i kommunen. Om allt fungerar väl kommer tunnorna att vara kvar året runt. De nya soptunnorna kommer att förses med en informationsskylt på svenska, engelska och tyska. Vi vill att man i görligaste mån sorterar sina sopor och slänger glas och annat värdefullt återvinningsmaterial på närmaste återvinningsstation, annars kan tunnorna snabbt bli överfyllda och förlorar sitt värde för turisterna. Dessutom vill vi givetvis värna om miljön. Satsningen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Torsby kommun, lanthandlare och projektet Servicelösningar Nära Dig i Torsby som finansieras av Tillväxtverket. Förutom att vi erbjuder en efterfrågad service till våra turister bidrar vi också till att minska risken att sopor hamnar ute i skog och mark. Detta gynnar djurliv, turister, markägare och alla som gillar att vara ute i naturen. Hej turist! Torsby kommun värnar om naturen. Här kan du lämna dina sopor från resan. Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Vill du veta mer om soptunnorna för turister på resande fot, hör gärna av dig till någon av oss! Hans Nilsson, näringslivsstrateg, , Sune Eriksson, renhållningsingenjör, , Hello tourist! Container for travel waste only. Packaging and newspapers should be left at the nearest recycling station. Hallo Tourist! Behälter nur für Reiseabfälle. Bitte entsorgen Sie Verpackungen und Zeitungen im nächsten Wertstoffcontaier. torsby.se 16 TORSBY NU NR

17 Spännande föreläsning om nya idéer Korna är inga miljöbovar utan en stor kolsänkare! I Åres dalgång har man skapat sin egen bygdeutveckling! Det var många nya infallsvinklar som åhörarna fick av Jörgen Andersson, Fjällbete och Åre Lokalkapital, under en föreläsning på Klarälvdalens folkhögskola. Kor är miljövänliga=sant Kornas omdiskuterade växthusgaser är något som ingår i kretsloppet sedan årtusenden tillbaks. Produceras de inte i idisslarnas magar så bildas de i nedbrytningen. Vad som inte heller är känt är att gräset är lika beroende av kon som kon av gräset. Tillsammans har de med betet skapat humus och ett tjockt matjordslager under lång tid. I denna markhumus är stora mängder kol bundet. Ensidig spannmålsodling utan växtföljder med gräs bryter nu ner humusen i marken och stora mängder kol frigörs på många håll runt vår jord. Vi kan inte äta gräs, men det kan kor och vi kan äta kor! Se upp för kor i backen! I Åre har man precis som i Klarälvdalen och på många håll i Värmland ett utdöende lantbruk och ett igenväxande landskap. Lantbrukets dåliga lönsamhet har varit en stor orsak till detta. Turistnäringen i området insåg sambandet och det negativa som det var för besöksnäringen. Tillsammans med de kvarstående lantbrukarna, ortsbor och bygdelag bildades den ekonomiska föreningen Fjällbete. Medlemmarna får rätt att köpa köttet från föreningen, kött av djur som betat på orten. Man betalar också för det mervärde som dessa lokala djur ger. Ett hälsosammare kött av djur som betat i det fria och skapat ett öppet landskap. Det mesta av det köttet äts numera på ortens restauranger och det är för närvarande en större efterfrågan än tillgång på lokalproducerat kött. Detta trots att antalet djur ökar stadigt och även medlemsantalet i föreningen. Nu betar det även får i Åres skidbackar sommartid, gräset binder jorden, betet skapar en stark gräsmatta och man behöver ingen mekanisk bekämpning av sly. Häng på! Budskapet togs med stort intresse emot av åhörarna som bestod av representanter från lantbrukare, turistaktörer, bygdelag, detaljhandel och konsumenter. Dessa tankar måste odlas vidare och en arbetsgrupp med deltagare från de olika grupperna bildades för att arbeta vidare med idéuppslagen. Klarälvdalen visade sig ha många likheter gällande problemställningar och möjligheter som Åre. Ett första steg till nya lösningar på komplexa problem och Fri sikt i Klarälvdalen. Intresserad? Hör av dig! Olov Henriksson projektledare för Fri Sikt i Klarälvdalen Många intressanta frågor ställdes av de 35 åhörarna om möjligheterna till bygdens utveckling. Foto: Olov Henriksson NR TORSBY NU 17

18 Påminnelser från byggkontoret Tänker du bygga om eller till i sommar? Ansök i tid Nu när våren och sommaren är i antågande brukar byggprojekten ta fart för många. Vi på byggkontoret vill påminna om att ansöka om bygglov i god tid, ditt ärende tar olika lång tid att handlägga beroende på vilka bestämmelser som gäller för din tomt och beroende på vad din ansökan gäller. Om det du vill göra avviker från de bestämmelser som finns på platsen tar det något längre tid att få bygglov. Två exempel där det tar lite längre tid är om du vill bygga på en förut obebyggd tomt, eller om du vill bygga närmare tomtgräns än 4,5 m. I dessa fall så ska vi på byggkontoret tillfråga intilliggande grannar innan bygglov kan beviljas. Grannarna får tre veckor på sig att svara och sedan ska ärendet till miljö-, bygg- och räddningsnämnden för beslut. Normal handläggningstid för delegationsärenden utan någon avvikelse är ca 1-4 veckor, medan det normalt tar 4-7 veckor för de ärenden som ska till nämnden. Båda handläggarna jobbar f.n. 80 %, därför kan handläggningstiden variera något beroende på antal inlämnade ärenden. Delge oss gärna om dina byggplaner i så god tid som möjligt innan du vill börja bygga, så får du veta hur just dina byggplaner kan förväntas ligga till i tid när det gäller bygglov, i vissa fall kanske det inte ens behövs bygglov. Vi vill även påminna om att det för alla bygglov krävs en kontrollplan. En kontrollansvarig behövs dock inte i enkla ärenden, i tveksamma fall avgör handläggarna om kontrollansvarig behövs när ansökan lämnats in. Enkla ärenden är exempelvis nybyggnad av carport eller garage, även mindre tillbyggnader av enbostadshus kan byggas utan kontrollansvarig. Är du osäker, ring gärna och fråga oss! Bygglov i semestertider - ansök senast vecka 20 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden sammanträder en torsdag i slutet av varje månad, men inte i juli då det är semestertider. Så om ditt bygglov är ett sådant ärende som ska beslutas av nämnden är det viktigt att tänka på att sista sammanträdet innan semestern är den 13 juni, och då behöver vi ha din ansökan senast under vecka 20. Därefter är nästa sammanträde den 29 augusti, så vill du kunna börja bygga under sommaren ska du ansöka så tidigt som möjligt, men senast vecka 20. Tänk på att vi inte kan handlägga din ansökan förrän den är komplett. En komplett ansökan innehåller ansökningsblankett, fasadritningar, planritning som visar planlösningen och en situationsplan som visar var på tomten du ska bygga. Behövs en kontrollansvarig ska den personen helst anmälas direkt vid ansökan. Du är välkommen att kontakta oss vilken fråga du än har kring byggnationer. Det är viktigt att fråga, även om man inte tror att det krävs bygglov. Välkommen att höra av dig! Gunnar Lundkvist byggnadsinspektör Malin Jonsson byggnadsinspektör TORSBY NU NR

19 Tillbyggnad vid återvinningscentralen i Torsby Foto: Malin Jonsson NR TORSBY NU 19

20 Foto: Per-Arne Persson Lämna in din skrotbil till skrotning! Låt inte din gamla skrotbil bli stående på gården eller ute i naturen. Den är en miljöfara pga. risken för läckage av oljor, bensin, glykol osv. Dessutom kan den bl.a. innebära ett brott mot bestämmelserna om nedskräpning En eller flera skrotbilar som står uppställda på gården kan bryta mot bestämmelserna i plan- och bygglagen om att tomt skall hållas i vårdat skick och om skrotbilen står ute i naturen kan detta ev. anses vara nedskräpning enligt miljöbalkens bestämmelser. Det är du som bilägare som har ansvar för att skrotbilen hanteras på rätt sätt och lämnas in för skrotning. En ny bilskrot i kommunen Det finns numera två mottagningsplatser i kommunen - både i Torsby och Ambjörby. Du kan lämna din skrotbil till Torsby Bilskrot, utanför Torsby tätort. Tfn , Styffes Bil och Metallskrot i Ambjörby. Tfn De kan även hämta skrotbilen. Du kan också vända dig till t.ex. Munkfors Bil AB. Tfn Om du behöver hjälp med att frakta skrotbilen kan du vända dig till Ola By Bilbärgning AB (Assistancekåren), Torsby, Sundbergs Bilbärgning, Likenäs, eller TaxAB, (Assistancekåren), Likenäs, , Du kommer att behöva bilens registreringsbevis (del 2) när bilen ska lämnas in till bilskroten. Om du saknar detta kan du beställa ett nytt via Transportsstyrelsens hemsida Alternativt kan du ringa transportstyrelsen på tfn eller deras servicetelefon Per-Arne Persson 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör TORSBY NU NR

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47.

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47. Ängs skola 1. Jag är tjej 31 66 Kille 16 34 2. Jag går på... skola Förskoleklass 0 0 Årskurs 1-3 19 40 Årskurs 4-6 28 60 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 3. Är du nöjd med skolmaten? Mycket nöjd 14 30 Nöjd

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 Måndag Tisdag 19/8 Kycklinggryta med tillbehör Onsdag 20/8 Köttfärssås, pasta & grönsaker Torsdag 21/8 Fiskpanetter, kall sås, potatis & grönsaker Fredag 22/8 Regnbågssoppa VECKA 35 Måndag 25/8

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Grundskolan vecka 34-35

Grundskolan vecka 34-35 Grundskolan vecka 34-35 V. 34 17-21/8 *Köttbullar och pasta *Gulaschgryta på fläskkött med bulgur V 35 24-28/8 **Pasta- och kycklingsallad med currydressing *Medelhavskorv med pasta ***Gräddig fiskgratäng

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 MÅNDAG TISDAG 24/8 Köttbullar, stuvade makaroner & grönsaker ONSDAG 25/8 Stekt korv, sås & grönsaker TORSDAG 26/8 Fisk i ugn m. ost o ströbröd & grönsaker FREDAG 27/8 Tacosoppa VECKA 35 Måndag

Läs mer

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen Vecka 34 22-26 augusti Måndag Falukorv, stuvade makaroner Sojakorv, stuvade makaroner Tisdag Gryta, ris Quorngryta, ris Onsdag Panerad fisk, kall sås, kokt potatis Morotsbiff, kall sås, kokt potatis Torsdag

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Malmbäcks skola. 1. Jag är. f % tjej 52 49 Kille 54 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 106.

Malmbäcks skola. 1. Jag är. f % tjej 52 49 Kille 54 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 106. Malmbäcks skola 1. Jag är tjej 52 49 Kille 54 51 Antal EAS: 0. Antal svarande: 106. 2. Jag går på... skola Förskoleklass 0 0 Årskurs 1-3 47 44 Årskurs 4-6 59 56 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 Antal EAS:

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013 Sida 1(6) Utbildningsförvaltningen Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013 Till maten serveras salladsbord, knäckebröd och mjölk/vatten reservation för eventuella ändringar.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari Januari Vecka 2 Måndag: Tisdag: SKOLSTART 7/1 Onsdag: 7 Köttbullar med kokt potatis & brunsås Torsdag: 8 Korv forsell med ris Fredag: 9 Kall kotlettrad med potatisgratäng & gelé Vecka 3 Måndag: 12 Kassler

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Våren 2015

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Våren 2015 Sida 1(6) Barn och skola Matsedel för Klockares kök skola/förskola Våren 2015 Klockares kök serverar frukost, lunch och mellanmål. Frukost Våra 5 frukostalternativ som vi serverar rullande är: Havregrynsgröt,

Läs mer

Skolmatsedel Höstterminen 2012. Älvdalens kommun

Skolmatsedel Höstterminen 2012. Älvdalens kommun Skolmatsedel Höstterminen 2012 Älvdalens kommun Välkommen till skolmatsalarna i Älvdalen, Särna, Idre. Vårt mål är att ge eleverna ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta lunch i skolan så man orkar

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Månadsbrev juni 2014

Månadsbrev juni 2014 Månadsbrev juni 2014 1. Jordbruksverket öppnar för ansökningar 3 september Det svenska landsbygdsprogrammet 2014 2020 har beslutats av Sveriges regering och är nu överlämnat till EU-kommissionen som ska

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Skola Åmål kommun VECKA 8. MÅNDAG 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås

Skola Åmål kommun VECKA 8. MÅNDAG 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås VECKA 8 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås 17 FEB Kassler, potatisgratäng Kikärtsbiff, potatisgratäng 18 FEB Lasagne Veg. Lasagne 19 FEB Fiskpudding, skirat smör, potatis Broccoligratäng

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

PS Matsedel förskola, skola.

PS Matsedel förskola, skola. Vecka 34 22/8 26/8 2011 Måndag: Köttbullar, pasta Nötfärs, vetemjöl. Veg/Alt: Falafel. Tisdag: Korvgryta / nötkorv, ris., Strimlad korv, chilisås, tomat, mejeriprodukter, maizena. Veg/Alt: Quorngryta med

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing VECKA 34 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing 21 AUG Tacosoppa med creme fraicheklick, nachochips, smörgås och frukt Veg. Tacosoppa med creme fraicheklick,

Läs mer

Hagas Matsedel våren 2009

Hagas Matsedel våren 2009 SKOLMATSEDLN Beslut 2008-11-28 UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel våren 2009 Varje dag serveras hårt bröd varav ett är ekologiskt, bordsmargarin,ekologisk mjölk / vatten Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid

Läs mer

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin Skolmatsedel i Robertsfors kommun vårterminen -14 Vecka 2 06-jan Måndag 07-jan Tisdag 08-jan Onsdag 09-jan Torsdag 10-jan Fredag Vecka 3 13-jan Måndag 14-jan Tisdag 15-jan Onsdag 16-jan Torsdag 17-jan

Läs mer

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40 Vecka 40 Måndag 29 sep Tisdag 30 sep Onsdag 1 okt Torsdag 2 okt Fredag 3 okt BBQ Fajitas med tortillabröd, dressing BBQ Quornfajitas med tortillabröd, dressing Köttbullar, gräddsås,potatis, lingon, kokta

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Särvux. Särskild utbildning för vuxna Särvux Särskild utbildning för vuxna Innehåll Särvux... 1 Särskild utbildning för vuxna... 1 Innehåll... 2 Särvux skolan där alla kan utvecklas... 3 Särvux... 3 Kostnadsfri utbildning... 3 Särvux erbjuder...

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Centralskolan. 1. Jag är. f % tjej 81 49 Kille 85 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 166.

Centralskolan. 1. Jag är. f % tjej 81 49 Kille 85 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 166. Centralskolan 1. Jag är f % tjej 81 49 Kille 85 51 Antal EAS: 0. Antal svarande: 166. 2. Jag går på... skola f % Förskoleklass 1 1 Årskurs 1-3 0 0 Årskurs 4-6 0 0 Årskurs 7-9 165 99 Gymnasiet 0 0 Antal

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng med Grana Padano och kokt potatis

Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng med Grana Padano och kokt potatis Vecka 34 Måndag 17 aug Tisdag 18 aug Onsdag 19 aug Torsdag 20 aug Fredag 21 aug Kyckling nuggets med sötsur sås och ris Pastasallad med skinka Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng

Läs mer

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris 1 [5] Matsedel våren 2013 Vecka 2 Tisd 8/1 Onsd 9/1 Torsd 10/1 Fred 11/1 Kökets egna val Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris Vecka

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Meny för förskola, fritids och familjedaghem

Meny för förskola, fritids och familjedaghem Våren Meny för förskola, fritids och familjedaghem v JANUARI Köttbullar, sås, potatis Stekt kyckling, gräddsås, matkorn Makaronipudding Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd, ost Fisk i ugn, potatis

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2014 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 Vecka 34 18/8 22/8 Måndag: Köttfärssås beat och spaghetti Rotfruktssås och spaghetti Grönsaksoppa Tisdag: Kokt fisk med persiljesås, hackat ägg och kokt potatis

Läs mer

Nyhemsskolan. 1. Jag är. f % tjej 73 50 Kille 72 50. Antal EAS: 0. Antal svarande: 145.

Nyhemsskolan. 1. Jag är. f % tjej 73 50 Kille 72 50. Antal EAS: 0. Antal svarande: 145. Nyhemsskolan 1. Jag är f % tjej 73 50 Kille 72 50 Antal EAS: 0. Antal svarande: 145. 2. Jag går på... skola f % Förskoleklass 19 13 Årskurs 1-3 59 41 Årskurs 4-6 67 46 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 Antal

Läs mer

Månadsbrev oktober 2014

Månadsbrev oktober 2014 Månadsbrev oktober 2014 I nya Landsbygdsprogrammet finns det 3,25 miljarder kronor för stöd till bredbandsutbyggnad varav svenska staten står för 59%, resten kommer från EU. Jordbruksverket har fördelat

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari Januari Vecka 2 SKOLSTART 7/1 7 Fiskpudding med kokt potatis & smörsås 8 Pannkaka med sylt & keso 9 Örtagårdsstek med potatisgratäng & gelé Vecka 3 12 Korv forsell med ris 13 Köttfärssås med makaroner

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Medlemsmöte 2009-09-27 Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Agenda Välkomna Styrelsen och arbetsgruppen. Webben www.gardsby.se Karta och aktuell prognos för anslutningskostnad (insats) "4 projektsteg" (Poul)

Läs mer