april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE... 3 TRYGGHETSBOENDE I STÖLLET... 4 SATSNING PÅ SKOLBIBLIOTEK... 5 SPRÅKPÅSAR TILL FÖRSKOLORNA... 6 IPAD I BARNOMSORGEN... 7 INACKORDERADE ELEVER VID STJERNE- SKOLAN... 8 FRYKENSKOLAN STÄLLER UT PÅ BOVILGÅRDEN FRYKENSKOLAN TAR EMOT SPANJORER SKOLMATSEDELN TILLGÄNGLIGHETSTÄVLING MÖJLIGHETERNAS DAG SKYDDA DITT FÖRETAG MOT BROTT BREDBANDSLÄGET SOPTUNNOR TILL RESANDE TURISTER FRI SIKT I KLARÄLVDALEN BYGGLOV LÄMNA IN DIN SKROTBIL GIS VAD ÄR DET? SAMRÅD OM VINDKRAFT POPULÄRA EVENEMANG SKIDTUNNELN Sportlovsidrottsskolan MÄTT o GO NYTT NAMN PÅ VAL- BERGSGÅRDENS RESTAURANG FÖRENING UPPDATERA UPPGIFTER KONSUMENT BLI INTE BLÅST PÅ RESAN PROSTGÅRDSLAGÅRN UPPFRÄSCHAD NYTT NATIONELLT NUMMER INGA DEKLARATIONER I KOMMUNENS LÅDA CV-PROJEKTET FÖR ANSTÄLLDAS UTVECKLING NYANSTÄLLDA HELENA, FÖRVALTNINGSSEKRETERARE BERÄTTAR OM SITT JOBB BOKSLUT FÖR E-TJÄNSTER ERBJUDS VINNARE I KORSORDSTÄVLINGEN FÖRENINGEN STJÄRNAN PLUS PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Anki Karlsson Motiv omslag: Leia och Pelle Olsson, Fensbol gillar att åka i rutchkanan vid Holmesskolan Utgivning: Fyra nummer 2013 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri 2 TORSBY Knappen, NU NR 1 - Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Att vara en attraktiv arbetsgivare Torsby kommun är en jämförelsevis stor arbetsgivare med motsvarande 1200 heltidsanställda. Vi gör löpande nyanställningar och står inom kort inför ganska många pensionsavgångar. Det innebär att vi på alla sätt måste se till att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, där man kan erbjudas en anställning med goda arbetsvillkor och arbetsmiljö samt personliga utvecklingsmöjligheter. Kommunen satsar därför på utbildningar i olika former, nu senast t.ex. genom CV-projektet där stora delar av personalen är berörda och som tar sig lite olika former beroende på vilken avdelning man jobbar i. Utbildning och utvecklingsfrågor är en absolut nödvändighet om vi ska kunna utveckla, behålla och rekrytera personal i framtiden. Mycket annat händer också runt om i kommunen. Under våren har t.ex. flera större investeringar rullat igång inom kommunen och jag vill särskilt nämna ombyggnaden av Valbergsgården och Klarastrand till trygghetsboenden och ett nytt gruppboende vid Enstigen (invid Linden i Torsby) för personer med behov av särskilt stöd. Byggnation av trygghetsboenden gör vi därför att det behövs boendeformer som fyller det behov som finns mellan boende i vanliga lägenheter eller hus med stöttning av hemtjänst och den boendeformen som heter särskilt boende. Vad gäller LSS-boende har vi konstaterat att det finns ett utökat behov av denna typ av boende och då känns det väldigt bra att vi har möjlighet att ordna det. Efter det att kommunen tog beslut om att fullt ut engagera sig i bredbandsfrågan har vi nu känt av en ketchupeffekt. Från en till en början lite avvaktande start har nu minst 10 föreningar bildats och förberedelserna är i full gång. Informationsmöten om hur vi går vidare i samhället har också hållits. HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande

3 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Lite fakta om huset Gatuadress: Enstigen (ny gata), 4500 m 2 tomt, bergvärme, ventilationspump. Träfasad gul, takplåt i silvermetallic, 495 m 2 hus varav 30 m 2 gemensamma ytor, 31 m 2 personalutrymmen, tvättstuga etc. Varje lägenhet är på ca 44 m 2, ett rum med sovalkov och pentry, toalett och dusch samt egen uteplats. Bilder från ett likadant boende i Göteborg (Angered) Foto: Mats Ågren Startskott för nytt LSS-boende i Torsby Nu är spaden satt i backen för ett nytt LSS-boende i Torsby. Om allt går som det ska, så blir det inflyttning i september i år. Varje lägenhet är på vardera ca 44 m 2. Lägenheten har en öppen planlösning; Det är ett stort rum med sovalkov och köksdel. De som ska flytta in på den nya gruppbostaden är unga vuxna och de flesta bor idag hemma hos sina föräldrar, men de är snart eller har redan kommit upp i den åldern då de vill flytta hemifrån. Ansvarig arbetsledare är områdeschef Ida Carle Det kommer att bli ett bra tillskott med det nya boendet i Torsby. Jag tycker det är väldigt roligt att vi får chansen att bygga ett helt nytt boende och jag tror att våra blivande hyresgäster ser fram emot att få flytta in. Vi har gjort en kartläggning på framtida behov av boendeplatser och vi ser att våra nuvarande platser förmodligen inte kommer att räcka till, så det ser ut att behövas ytterligare ett nytt boende inom några år. Boendet innehåller sex lägenheter för lika många personer med funktionsnedsättning, gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga, förråd etc. Det är det första LSS-boendet som Torsby kommun någonsin bygger från grunden. De andra boenden som vi har, är antingen inrymda i hyreshusfastigheter som vi hyr av Torsby Bostäder, eller så hyr vi boenden av privata hyresvärdar. (De boenden som finns idag i Torsby är Södra Grinden, Vallmon, Björklunda, Riaboende, Änghagen, Båtåsen och Knuten.) Det kommer att bli både kvinnor och män som bor i det nya boendet. Personalen som ska arbeta där kommer arbeta skift, så det finns alltid någon där, dag som natt. Förutom det, så är boendet som en vanlig lägenhet och var och en har sitt eget hyreskontrakt. Boendet ligger öster om Aspens bostadsområde i Torsby, norr om Aspens fotbollsplan, väster om Lindens äldreboende. Boendet ligger mycket naturskönt och det är bara ett bollkast från Valbergsskogen. Varför just detta område, frågade vi Mats Ågren på tekniska avdelningen? Vi från tekniska avdelningen och omsorgsförvaltningen åkte runt och tittade på olika områden i kommunen, där det är detaljplanlagt för boende, och fastnade för denna plats. Den ligger relativt nära centrum, inte precis intill annan bebyggelse och mycket fint beläget vid skogen. Det ger goda möjligheter för de som kommer att bo där att kunna vistas i skog och mark. Vill du veta mer om bygget, hör av dig till Mats Ågren eller Ida Carle Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU 3

4 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Trygghetsbostäder ska byggas i Stöllet Kommunens tekniska avdelning har fått i uppdrag att projektera för ett trygghetsboende i Stöllet. Det betyder att de planerar för att det blir ca sju lägenheter i Klarastrand. Kommunen ska också inrätta en tjänst som samordnare/aktivitetsansvarig för trygghetsboendet. Trygghetsboenden har blivit allt vanligare runt om i Sverige. Det finns privata så väl som kommunala. Standarden och servicegraden på dessa boenden varierar, det finns även en variation på vilka regler som gäller för att man ska få flytta in på ett trygghetsboende. Arbetsgruppen som jobbat med frågan om trygghetsboende i Stöllet har skrivit i sin utredning att det bör vara så få regler som möjligt för att få hyra där. Dock bör den grupp som boendet främst vänder sig till vara personer som är 55 år eller äldre. Det bör ej heller vara någon restriktion om att man skall vara ensamstående eller liknande för att få rätt att flytta in. Lägenheterna kommer att ligga på andra våningen på Klarastrand och vara mellan 60 och 80 m 2 stora. Vad är ett trygghetsboende? Trygghetsboende är en mellanform av boende, dvs. ett boende som man väljer då man flyttar från sitt vanliga boende men ännu inte är i behov av ett s.k. särskilt boende. Utmärkande är att det ska vara ett boende som är anpassat för enklare funktionshinder. Man får tillgång till en gemensamhetslokal och/eller eventuellt en matsal, det ska finnas en resurs som ska vara aktivitetsansvarig. Den aktivitetsansvarige ska arrangera några aktiviteter per vecka helst någon per dag och ska vara öppna för samtliga personer som bor i trygghetsboendet. Enkät om önskemål En enkät har sänts ut till alla äldre personer boende i Stölletområdet som idag har någon form av biståndsbedömd insats från omsorgsförvaltningen. Enkäten skickade till 438 personer. 130 svarade. Av dessa svarade 19 personer ja att de är intresserade av trygghetsboende och 111 svarade nej. Av de 19 var hälften intresserade inom två år, en del nu snarast eller inom några månader. Hälften sa de var intresserade längre fram eller på obestämd tid. Enkäten påvisar alltså att det finns ett intresse både på kort och längre sikt för ett sådant boende i Stölletområdet. Möjligheten att utveckla del av Klarastrand till ett trygghetsboende är stor då det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt att lokalerna redan är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Klarastrand behöver en viss upprustning, det är viktigt att det skapas mötesplatser inom boendet och trevliga utemiljöer som bjuder in till sociala kontakter och möten. Det behöver även blir enklare aktivitetsytor i anslutning till boendet. Planeringen bör ske i samverkan med kommunens samordnare och någon av intresseorganisationerna t.ex. pensionärsorganisationerna. Du som är intresserad av att hyra någon av de nya lägenheterna, håll utkik efter annons i TorsbyBladet om när och var du kan lämna din intresseanmälan. Vill du veta mer om trygghetsboendet i Stöllet, kontakta fastighetsingenjör Peder Persson tfn om det rör byggnationen. Gäller det omsorgsfrågor, kontakta äldreomsorgschef Ulla-Lena Larsson tfn Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg TORSBY NU NR

5 Nyinrättad tjänst som skolbibliotekarie Skolan och biblioteket satsar på barns läsande Kommunen har inrättat en ny tjänst som skolbibliotekarie. Tjänsten har funnits tidigare men inte varit igång. Anki Olsson heter hon som jobbar på den nya tjänsten, här berättar hon om sitt jobb. Jag heter Anki Olsson och jobbar som skolbibliotekarie på Frykenskolan. Sedan 1998 har jag jobbat som lärare i kommunen och vidareutbildar mig nu till bibliotekarie. Som skolbibliotekarie hjälper man barn och ungdomar att hitta intressanta och spännande böcker som de vill läsa. Finns det inte något som passar för tillfället kan vi alltid låna hem det som önskas från ett annat bibliotek. Eleverna får gärna komma med förslag på böcker som de vill att vi ska köpa. Vi har en stor variation av ungdomsböcker, vuxenböcker, faktaböcker, böcker på olika språk och talböcker. Det finns också ett utbud av tidningar och tidskrifter. Skolbiblioteket spelar en viktig roll när det gäller att inspirera och stimulera barn och ungdomars intresse för läsning. Ett tillgängligt bibliotek hjälper till att främja deras läsintresse och det finns möjligheter att få hjälp med skoluppgifter. Skolbiblioteket är en del av skolans arbetsmiljö. Det är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande. Min uppgift förutom litteraturför- medling är att hjälpa eleverna att söka, tillgängliggöra och värdera information. Skolbiblioteket är en mix av lärcenter och mötesplats, men det kan också vara en stilla vrå där man kan bara vara, läsa lite eller göra något arbete på datorn. Alla är välkomna! Just nu jobbar jag enbart på Frykenskolan, förutom då eleverna har lov, då jobbar jag på huvudbiblioteket i Torsby. Längre fram kan det bli på andra skolor också. Du kan nå mig på tfn eller via e-post NR TORSBY NU 5 Foto: Annette Lauritzen Karlsson

6 Pernilla Larsson, Maria Andersson, Inger Axelsson och Annalena Olsson planerar för språkpåsarna Biblioteket och förskolan i samarbete Foto: Annette Lauritzen Karlsson Språkpåsar till förskolorna Biblioteket och förskolorna började våren 2012 att ett projekt kring modersmål. Syftet är att köpa in böcker och annan media på flera olika språk för att använda i grupper med barn som inte har svenska som modersmål. Start Vi fick pengar från Kulturrådet för inköp av litteratur. Vi kunde sätta igång! Totalt finns det drygt 20 olika språk i kommunens förskolor, föräldrakooperativ och pedagogisk omsorg(dagbarnvårdare) vilket gjorde att vi i inledningsskedet av vår planering fick göra ett urval och begränsa oss till språk med flest antal barn. Inspirations och handledningsböcker Förskolepersonalen måste få inspiration och handledning, om hur man kan arbeta på förskolor som har barn med annat modersmål än svenska. Bra litteratur behövdes för de pedagogiskt ansvariga på förskolorna. Bibliotekets representanter beställer inspirations- och metodlitteratur för förskolepersonal. Förankring av litteratur hos personal samt utdelning av litteratur till berörda enheter, sköter ansvariga för förskolorna. Barnböcker på annat språk Nu är vi redo för att börja beställa böcker, musik eller annat media. I den mån det är möjligt köper vi bilderböcker på svenska som finns översatta på de språk som ska tillgodoses. Hur gör vi? Vår avsikt är att böckerna ska läggas i språkpåsar som lånas av förskolorna. Syftet är att föräldrar till flerspråkiga barn som vi inte når via biblioteket, kan nås via förskolorna. Föräldrarna kan då låna med sig böcker hem på sitt eget språk och kanske samma bok på svenska och läsa tillsammans med sina barn. Vilka språk finns i kommunen? Portugisiska, visaya, ryska, arabiska, kurdiska, ungerska, polska, norska, grekiska, tyska, hakka, finska, thai, filippin, irländska, österrikiska, nederländska, mongoliska, turkiska, engelska, dari, rumänska och kinyarwanda är språk som finns i kommunen. I projektet representeras biblioteket av bibliotekarierna Maria Andersson och Annalena Olsson och förskolan av språkpedagog Inger Axelsson och förskolechef Pernilla Larsson. Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer om projektet! Annalena Olsson bibliotekarie På biblioteken kan man gratis låna böcker på olika språk. Om det språk du vill ha inte finns på just ditt bibliotek, så beställer vi hem åt dig från Internationella biblioteket i Stockholm. Välkommen till biblioteken i Torsby, Sysslebäck och Stöllet! 6 TORSBY NU NR

7 H Q Paddor på väg in i förskolan Det pågår en datorisering i förskolan. På prov till att börja med, på några förskolor, men den kommer snart att införas på alla ställen. Det handlar om att man har börjat använda Ipads (ibland kallade paddor ) i verksamheten. Både för barnen nöje och utveckling och för personalens dokumentation. IT-pedagog Mikael Nilsson från Sunne har här kurs i att använda Ipads ( paddor ) med personal från Forsbackens förskola. Från vänster Anna Lindh, Gunnel Lagerqvist Westerberg och Inger Eklund Emanuelsson. En Ipad är en liten dator, eller en smart platta kan man säga, som har en touch-skärm som man kan peka på, och därmed utföra olika saker. Den är enkel att använda och det finns många olika s.k. appar (datorprogram) att ladda ner och använda för glädje och nytta. - I läroplanen för förskolan finns det inskrivet att barnen ska lära sig kommunicera, och söka ny kunskap. Vi kommunicerar ju väldigt mycket i dagens samhälle genom it-tekniken och det är viktigt att barnen får tillfälle att lära sig att använda tekniken till mer än bara att spela spel säger förskolechef Pernilla Larsson. - För man in tekniska hjälpmedel, t.ex. i form av att använda Ipads i den pedagogiska verksamheten blir det en naturlig del för barnen. Pernilla fortsätter: Ipaden är mycket lätt att använda för barnen, de klarar tekniken väldigt enkelt. Det finns också en hel uppsjö med pedagogiska appar, som är både nyttiga och roliga. De äldre barnen kan även lära sig fotografera och filma med Ipaden, de kan berätta om sin dag med hjälp av bilder och visa sådant de är intresserade av. Om de spelar teater och leker lekar kan de filma och fota detta och återberätta genom bilderna. - Även de riktigt små barnen, 1-2 år kan förstå tekniken. Med en enkel tryckning på skärmen kan de komma vidare till roliga spel och annat. Även för barn med särskilda behov och funktionsnedsättning, passar denna teknik med touch-skärm. - Tanken är inte att barnen ska sitta timme in och timme ut med Ipaden, utan det ska vara pedagogiska stunder och under kontrollerade former. Vi har en tanke med vilka spel etc. som barnen får använda. (Vi ska inte ge barnen det de får hemma redan.) Men Alla barn har inte tillgång till alla olika tekniska hjälpmedel som Ipads och datorer etc., säger Pernilla Larsson. Ipaden ska också användas av personalen i deras s.k. pedagogiska dokumentation. Det är ett sätt där man ofta använder bilder och filmer, analyserar och reflekterar över sin verksamhet. Barnen ska också göras mer involverade i utvärderingen; Vad ser de? Vad tycker de är viktigt? Hur reflekterar de över verksamheten? Barnen är redan idag involverade i utvärderingen, men deras inflytande bör och ska ökas. Vi kan också ge föräldrar tips och idéer på bra appar. Ipaden finns just nu på tre förskolor; Forsbacken, Skogsbacken och Snickerboa, men kommer snart även till de andra förskolorna. Personalen får utbildning i Ipadanvändning, genom CV-projektet, det kompetensutvecklingsprogram som kommunen just nu har för personalen. Vill du veta mer, kontakta förskolechef Pernilla Larsson Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg NR TORSBY NU 7

8 Stjerneskoleelever som kommer från andra orter Vad tycker de om skolan och att bo i Torsby? På Stjerneskolan i Torsby går det många elever som har en annan hemort än Torsby. Dels kommer det förstås elever från närområdet dvs. Sunne, Ekshärad och Hagfors. Men totalt är det ca 260 elever som kommer från andra kommuner och även andra länder. De allra flesta eleverna som kommer utifrån går på någon av Stjerneskolans idrottsinriktningar eller på utbildningen till tävlingsmekaniker på fordonsprogrammet. Men det finns också elever som väljer Stjerneskolans övriga program och som också kommer från andra orter/ länder. Boende De flesta eleverna utifrån som är boende i Torsby har Torsby Bostäder som hyresvärd. Det finns också privata hyresvärdar som erbjuder boende för skolelever. Slutligen så har man också gjort i ordning stugor på Valbergsområdet som, privat, hyrs ut till elever. Torsby Bostäder erbjuder 20 % i ungdomsrabatt (under 25 år) och man erbjuder också skolungdomsrabatt på ca 22 % samt hyresfritt under juni/juli, men bara om man bor i Riaområdet. Som motprestation till ungdomsrabatten får hyresgästen själv stå för det invändiga underhållet, tapeter etc. Mat Stjerneskolan erbjuder elever att, förutom skollunch, äta frukost och kvällsmål till subventionerade priser. Detta är något som många elever utnyttjar och gillar. De många pizzeriorna i Torsby har också en hel del av Stjerneskolans elever som kunder. Hur upplever då eleverna Torsby som studieort? Hur går det med maten, saknar man servicen hemifrån? Varför valde man att gå i skolan i Torsby? Vilket betyg, från 1-10, vill de ge skolan/torsby? Anders Larsson, rektor Alla elever är jätteviktiga för Stjerneskolan, att många elever kommer från andra kommuner för att studera och utvecklas vid Stjerneskolan är också en viktig del för skolan och för Torsby. Specialidrottseleverna utgör en stor andel av elever från andra kommuner och dessa elever studerar och lever i Torsby under fyra års tid. Detta sammantaget gör att det blir en bra volym på skolan som i en förlängning gagnar en god kvalitet. Kombinationen av nationella program och specialidrotter ger en god dynamik bland eleverna som i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Skolans roll viktig Trots mindre elevkullar behåller Stjerneskolan sin plats som viktig läroanstalt för elever från stora delar av landet, speciellt inom specialidrotterna. Skolan behåller också sin plats som en viktig del av Torsby kommun som vi alla bör vara rädda om. Roger Agné medielärare , TORSBY NU NR

9 Evelina Steffenssen, Stockholm Barn och Fritid/Alpint Stjerneskolan är en väldigt bra skola, jag trivs jättebra. Bor i Aspen. Jag saknar inget här eftersom jag håller på med idrott hela tiden. Jag äter mest på skolan och saknar inte hemmet ett dugg, det är skönt och bra att bo här. Fanns ingen alpinistutbildning hemma, därför går jag här. Torsbytränarna är jättebra, jag valde Torsby/Stjerneskolan först, pga av deras goda rykte. Betyg 8. Anton Leyonberg, Hassela Samhällsmedia/Alpint Bra och trevligt i Torsby. Saknar inget speciellt eftersom jag idrottar. Vet att de som inte idrottar klagar en del på bristen på aktiviteter. Bor på Alstigen och äter mest på skolan. Saknar lite att bo hemma, speciellt hjälp med tvätt och mat. Hassela har ingen utbildning som jag vill ha. Visste att det var bra en skola här så jag tvekade aldrig. Betyg 8. Klara Sjölund, Funäsdalen Samhällsprogrammet/Skicross Det fungerar bra på skolan med 4 års studier. Bor på Alstigen för att det är nära till skolan och träningen, saknar inget, har bra kompisar osv. Äter mest på skolan. Saknar mamma som kan diska och så. Hemma finns inte den utbildning som jag vill ha. Betyg 8. Malin Linder Kristinehamn Barn och Fritid/ Friidrott. Torsby är en bra skolort och jag saknar inget eftersom jag idrottar och tränar jämt. Bor på Alstigen och har alltså ingen hyresrabatt.. Äter mest på skolan, men gör även egen mat. Det var skönt att flytta hemifrån. Går i Torsby eftersom den önskade utbildningen inte fanns hemma och man kan inte bo hemma hos mamma hela livet... Betyg 9 Ebba Andersson, Stockholm Ekonomiprogrammet/Alpint Det är annorlunda att bo i Torsby, det är så skönt att bo här. Finns inte rätt utbildning i Stockholm. Trivs bra och bor på Valberget. Mor och far fixar matlådor och jag saknar dem lite ibland, som vuxenstöd. Men vi har ju lärarna/tränarna så det fungerar ändå. Betyg 10. Eldar Östli, Norge Medieprogrammet Eftersom all medieutbildning i Norge är hopplöst svår att komma in på, valde jag Sverige och Torsby. Stjerneskolan är en bra skola som har bra lärare, men det finns inte mycket att göra på fritiden om man inte idrottar. Boendet hos Torsby Bostäder är billigt och bra. Jag bor 50 m från en pizzeria där jag ofta äter kvällsmålet. Lunch äter jag på skolan. Jag saknar föräldrahemmet lite grann t.ex. att komma hem till färdig mat, tvätthjälp etc. Betyg 7. Lisa Einarsson, Dals Långed Samhällsprogrammet/Alpint Torsby är en bra studieort som jag trivs i. Jag bor nära skolan. Saknar mamma som diskar, lagar mat och städar. När mamma är här köper hon mat och gör matpaket till mig. Hemma finns inte samma möjligheter till utbildning, därför går jag här. Betyg 10. Foto: Roger Agné NR TORSBY NU 9

10 Frykenskolans 8:or ställde ut serieteckningar på Bovilgården Lovisa Wulff Johansson 8 a Louise Nilsson 8 c Efter att ha varit på guidad rundvandring på Bovilgården i Utterbyn fick eleverna i årskurs 8 som bilduppgift i höstas att själva göra serier utifrån gamla antika sagor. Efter mycket jobb på skolan ställde 105 elever ut sina svartvita serier på Bovilgården. Årskurs åtta på Frykenskolan har gjort serier utifrån gamla antika sagor som de läst i skolan. Man valde att arbeta med de grekiska berättelserna om "Ikaros" och "Medusas huvud". I december ställdes alla serier ut i Galleri Bovil. För att få inspiration var eleverna på guidad visning i tecknaren Bo Vilsons hem i Utterbyn tidigare under hösten Björn Vilson och Stefan Norén berättade då med inlevelse om husets ateljé, illustrationer, serier, skulpturer mm. Björn Vilson, som är son till Bo Vilson (signaturen Bovil) och nu också intendent på Bovilgården, ser mycket positivt på samarbetet med skolan, som är en viktig målgrupp för Bovilgården. Stefan Norén, konstnärlig ledare för galleriet och också en av guiderna för hela hemmet, ser fram emot många olika samarbeten med skolorna i hela Torsby kommun. Det märktes på elevernas resultat, på denna första elevutställning, att man tagit ordentliga intryck av Bovils äventyrsserier, som på 40-talet var före sin tid: "Nordiska gudasagorna", "Tusen och en natt", "Sinue, Egyptiern", "Fältskärnsberättelser" och "Flygkamraterna." Visningar av Bovilgården kan bokas hela året. Årets första utställning startar på första dagen av konstrundan i Fryksdalen 29 mars och pågår t.o.m. 31 juli. Hela "Bamses värld" kommer att visas i originalbilder, teckningar, skisser och filmer. Se Amelia Nygren Över 8 c Foto: Maria Norbäck Maria Norbäck bildlärare , TORSBY NU NR

11 Utbyte Frykenskolan - Ruiz de Alda Vi går i årskurs nio på Frykenskolan, vi läser spanska som andraspråk och har läst det i sju terminer. Vi tycker att spanska är jättekul, så det ska bli spännande när 18 elever och två lärare från San Javier i regionen Murcia, Spanien ska komma på besök. De går på skolan Ruiz de alda som har undervisning på både Spanska och Engelska. De kommer på besök för att vi ska få lära oss bättre spanska och om likheter och skillnader om hur det är att var ung i Sverige och Spanien. De ska också få tillfälle uppleva svensk kultur i de värmländska skogarna. De kommer att få boende hos oss spanskelever i årskurs nio under tiden de vistas i Sverige. När de kommer så ska de få känna på hur en vanlig svensk skoldag ser ut tillsammans med oss, samt att de ska få se mer av Torsby och Värmland under helgen som de är här. Vi elever tillsammans har arbetat för att få ihop pengar till att hitta på roliga aktiviteter som vi själva ska planera och genomföra. Vistelsen är under fem dagar. De kommer onsdagen den tionde april och åker hem från Gardemoen måndag morgon den femtonde april. Om du vill läsa mer om den spanska skolan kan du gå in på I nästa nummer av Torsby Nu kan du läsa mer om hur besöket blev, vad vi gjorde, och vad de tyckte om den svenska kulturen och skolan. Text: Klara Källgren 9D, Sofia Welenstrand 9C och Julia `Hjulet Johansson 9D Frykenskolan Foto: Ann-Charlotte Rydberg Ann-Charlotte Rydberg lärare , NR TORSBY NU 11

12 matsedeln fram till sommaren 2013 Varje dag serveras råkostsallad, mjölk, knäckebröd och smör. Välkommen till bords! Vecka 15, 8/4-12/4 Mån Falukorv, senaps sås, potatis Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Pannkaka Fre Kött o grönsakssoppa, mjukt bröd, ost Vecka 16, 15/4-19/4 Mån Lasagnettgratäng, m. köttfärs Tis Korv Stroganoff, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Kassler, potatisgratäng Fre Potatisbullar/blodpudding Vecka 17, 22/4-26/4 Mån Frukostkorv, potatismos Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, stuvad spenat, potatis Tor Pannkaka Fre Taccos Vecka 18, 29/4-3/5 Mån Pannbiff, sås, potatis Tis Korvgryta, pasta Ons Lov 1: Maj Tors Chicken nuggets, currysås, ris Fre Mexicanasoppa, mjukt bröd, ost Vecka 19, 6/5-10/5 Mån Korv, vita bönor i tomatsås, potatis Tis Baconsås, ris Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tors Lov Kristi.Him.färd Fre Lov Vecka 20, 13/5-17/5 Mån Köttbullspytt Tis Kalasgryta, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Köttfärssås, spagetti Fre Korvrätt, potatismos Vecka 21, 20/5-24/5 Mån Provencalsk lasagnettgratäng Tis Kycklingpanna, currydressing Ons Fiskgratäng, potatis Tor Taccoknyten sals, ris Fre Köttbullar, sås, potatis Vecka 22, 27/5-31/5 Mån Falukorv, senapssås, potatis Tis Makaronigryta Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Pannkaka Fre Pastasallad m. kyckling, dressing Vecka 23, 3/6-7/6 Mån Lasagnettgratäng m. köttfärs Tis Korv Stroganoff, ris Ons Fiskbullar, potatis Tor Lov Nationaldag Fre Lov Vecka 24, 10/6-14/6 Mån Varmkorv, potatismos Tis Köttfärssås, spagetti Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Tor Examen grundskolan: Hamburgare, bröd, dressing Stjerneskolan: Pannkaka Fre Hamburgare, bröd, dressing Alla matsedlar finns på kommunens webbplats Skolmatsedeln finns också att läsa som en kostnadsfri applikation (app) till din androidtelefon, iphone och vissa Nokiatelefoner. Matsedeln gäller med reservation för eventuella ändringar. Ulla Bodén kökschef Bergåsen TORSBY NU NR Illustration: Birgitta Brorson

13 Nu våras det för tillgängligheten Tävling och handikappdag i fokus Vem har gjort den bästa tillgänglighetsförbättringen 2012? Ditt tips kan inspirera andra. Besök också handikappdagen lördag 25 maj! På plats finns många som har erfarenheter. Tillgänglighetstävling Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser en tävling. Alla kan vara med och tipsa om var man gjort bra tillgänglighetsförbättringar och ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Det kan handla om både större och mindre åtgärder. Du kan både nominera företag som affärer, frisörsalonger och restauranger eller andra med verksamheter som vänder sig till allmänheten som tandläkarmottagningar, banker, föreningar och biografer m.fl. I en rätt utformad miljö kan alla själva handla sin mat, köpa sina kläder, gå på bio eller besöka tandläkaren. Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet för alla, oavsett om man tar sig fram gående, rulllande, med stöd eller med hjälp av orienteringshjälpmedel som vit käpp eller använder hjälpmedel. Lämna ditt förslag, senast 31 maj 2013, via e-post eller via brev. Du kan också ringa in ditt förslag till tillgänglighetssamordnaren. Mer information finns på se/tillganglighetssamordnaren. Handikappdagen "Möjligheternas dag" Torsby kommun, ABF Norra Värmland och handikappföreningar arrangerar för andra året handikappdagen "Möjligheternas dag" - en dag om tillgänglighet och funktionsnedsättningar. I år blir det lördagen den 25 maj 2013 kl Vi vill med denna dag öka förståelsen för funktionsnedsattas situation och behov av anpassningar i samhället. Dagen ger möjlighet för personer med olika former av funktionsnedsättning, anhöriga eller andra i verksamheter som vänder sig till funktionsnedsatta att träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Genom att berätta om bra lösningar för att vardagen ska fungera etc. kan man inspirera andra. Handikappföreningar ställer ut denna dag och aktiviteter som prova-på planeras. Mer information kommer på vår webbplats torsby.se och i annons i TorsbyBladet i början av maj. Foto: Gunilla Montán Halvardsson Vill du veta mer eller lämna tips till tävlingen? Kontakta mig gärna redan nu! Jag träffas måndag-torsdag, säkrast mellan 8-11, på tel Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare NR TORSBY NU 13

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Vårt Grums. Tema: Hushållning. Josefines växtrike Utvecklingsbolaget. Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. Mars 2014.

Vårt Grums. Tema: Hushållning. Josefines växtrike Utvecklingsbolaget. Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. Mars 2014. Vårt Grums Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. Mars 2014. Tema: Hushållning Josefines växtrike Utvecklingsbolaget Vårt Grums en informationstidning som delas ut till invånare

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteambassadörer på besök i Italien. Fler praktikplatser 2013? Det beror på oss

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteambassadörer på besök i Italien. Fler praktikplatser 2013? Det beror på oss PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2012 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun Piteambassadörer på besök i Italien SIDAN 12 Fler praktikplatser 2013? Det beror på oss SIDAN 17 Teamwork när ny

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Senioren. Bengt Lindskog Jag gick i pension 2003, men har varit fullt aktiv sedan dess. Ta en tura resor över sundet genom tiderna HELSINGBORGS

Senioren. Bengt Lindskog Jag gick i pension 2003, men har varit fullt aktiv sedan dess. Ta en tura resor över sundet genom tiderna HELSINGBORGS Senioren HELSINGBORGS Information från vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Lös korsordet och vinn priser! Ta en tura resor över sundet genom tiderna Hur smakar maten på vårdboenden? Intervju med helsingborgskännaren

Läs mer