INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN"

Transkript

1 INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

2 OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Anställda med anställningsdatum från/efter Anställda som är försäkrade i Pension-Alandia kan vända sig direkt dit när det gäller pensionsärenden.

3 ALLMÄN PENSIONSÅLDER ÅR Alla har rätt att söka ålderspension mellan års ålder. Vissa anställda har en individuell pensionsålder. Uttag av pension före den individuella pensionsåldern gör att pensionsintjäningen fram till minskar.

4 INDIVIDUELL PENSIONSÅLDER Individuell pensionsålder har den som är född före och som den var anställd hos landskapet och har haft ett oavbrutet anställningsförhållande inom landskapet fram till pensioneringen. Den individuella pensionsåldern baserar sig på anställningstid, tillhörande landskapets pensionssystem, från 23 år ålder fram till enligt följande: Minimi anställningstid Individuell pensionsålder 25 år 63 år 4 mån. 20 år 63 år 8 mån. 15 år 64 år 10 år 64 år 4 mån. 5 år 64 år 8 mån. under 5 år 65 år

5 VALD YRKESBASERAD PENSIONSÅLDER Vissa anställda (t.ex. poliser, sjukskötare och grundskollärare), som före valde det gamla yrkesbaserade pensionssystemet, har en yrkesbaserad pensionsålder på 58 eller 60 år beroende på yrkesgrupp.

6 PENSIONSTILLVÄXT PER ÅR T.O.M PENSIONEN BERÄKNAS PÅ MEDELLÖNEN AV MAX DE 10 SISTA ÅREN ( ) OCH HELA INTJÄNINGSTIDEN TAS I BEAKTANDE Detta gäller för tjänstemän (arbetstagare har andra regler). Född före och varit anställd vid landskapet och därefter oavbrutet (individuell pensionsålder eller vald yrkesbaserad pensionsålder) - 2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till ,5 % från Pensionstillväxt fram till normeras, dvs omräknas till en lägre procent (ca 1,8%) och tilläggspensionsandelen faller bort, om man tar ut pensionen före den individuella pensionsåldern. Född eller senare och varit anställd vid landskapet och därefter oavbrutet (individuell pensionsålder 65 år eller vald yrkesbaserad pensionsålder) - 2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till ,5 % från Tilläggspensionsandelen faller bort om anställningen slutar före den individuella pensionsåldern 65 år. Anställda från (flexibel pensionsålder år) - 1,5 % fram till

7 PENSIONSTILLVÄXT PER ÅR FRÅN PENSIONEN BERÄKNAS PÅ BASEN AV VARJE ÅRS LÖN SKILT PER ÅR 1,5 % vid års ålder 1,9 % vid års ålder 4,5 % vid års ålder Man tjänar inte in pension före man fyllt 18 år och inte efter att man fyllt 68 år. (Före tjänade man in pension först från 23 års ålder.) Fortsätter man arbeta efter man gått i ålderspension tjänar man in ny pension fram tills man fyller 68 år, då är intjäningsprocenten alltid 1,5 %. (Gällande anställningsförhållande upphör alltid när man går i ålderspension, dvs du har inte rätt att ha tjänsten som du pensioneras från kvar efter att du gått i ålderspension även om du har en allmän rätt att fortsätta arbeta.) Pension som intjänats efter att man gått i ålderspension kan sökas ut vid 68 års ålder.

8 FÖRTIDA ÅLDERSPENSION För varje månad som förtida ålderspension tas ut före 63 års ålder minskar pensionen bestående med 0,6 %. (1 år ger 7,2 % minskning, 2 år ger 14,4 % minskning osv.) Anställda födda före (utan individuell pensionsålder) kan gå i förtida ålderspension tidigast från 62 års ålder. Anställda med individuell pensionsålder kan gå i förtida ålderspension tidigast 3 år före den individuella pensionsåldern. Här gäller också regeln att om pensionen tas ut före den individuella pensionsåldern kommer pensionsintjäningen före att normeras dvs räknas om med en lägre intjäningsprocent och tilläggspensionsandelen faller bort. Anställda som saknar individuell pensionsålder och är födda 1952 eller senare har inte rätt till förtida ålderspension.

9 DELTIDSPENSION FÖRUTSÄTTER SKRIFTLIGT SAMTYCKE FRÅN ARBETSGIVAREN Deltidspension kan beviljas en person som övergår från heltidsarbete till deltidsarbete. För dem som är födda 1953 (och tidigare) är åldersgränsen för deltidspension 60 år. För dem som är födda 1954 och senare är åldersgränsen för deltidspension 61 år. Före man ansöker om deltidpension kan man begära en uppskattning av stabiliserad inkomst (baserad på de 5 tidigare årens inkomster) för att kunna beräkna till vilken deltidsprocent man kan arbeta utan att överstiga sin inkomstgräns för deltidspension.

10 DELTIDSPENSIONENS UTRÄKNING INKOMSTERNA FRÅN DELTIDSARBETET SKALL VARA 35-70% AV DE STABILISERADE INKOMSTERNA Begreppet Den stabiliserade inkomsten utgör basis för deltidspensionens uträkning. Den stabiliserade inkomsten är ett belopp i som räknas ut av medellönen från de fem senaste åren. Beräknad månadsinkomsterna för deltidsarbetet får högst uppgå till 70% av den stabiliserade inkomsten och där i skall 1/12 av semesterpenningen ingå (och man bör även ha utrymme för eventuella kommande löneförhöjningar). Detta gör att procenten för deltidsarbetet kan vara beroende av den stabiliserade inkomstens storlek. Deltidpensionens storlek är hälften av inkomstbortfallet. (Stabiliserad inkomst deltidlön = inkomstbortfall)

11 DELTIDSPENSION OMRÄKNING OCH INDRAGNING Inkomstgränsen för deltidspensionen justeras årligen med en lönekoefficient. Deltidspensionen omräknas i fall deltidslönen ökar eller minskar med 15% från den ursprungligt uträknade deltidslönen. Om deltidsinkomsten överskrider inkomstgränsen (70% av den stabiliserade inkomsten) på årsbasis dras deltidspensionen in och återkrävs.

12 ANSÖKAN OM PENSION Pension skall alltid sökas. Ansökan skall göras ca två månader innan pensionen börjar. Ansökningsblanketter för pension finns på landskapsregeringens hemsida, FPA:s hemsida eller fås från Avtals- och pensionsbyrån. Avtals- och pensionsbyrån bistår med hjälp vid ansökan om så önskas. Ansökan skall lämnas till Registratorskontoret. Vid ålderspension skall en skriftlig uppsägning av anställningsförhållandet lämnas till arbetsgivaren två månader innan pensionen börjar. Blankett för detta finns på intranätet, kan även fås från Personalenheten eller Avtals- och pensionsbyrån.

13 KONTAKTUPPGIFTER Landskapsregeringens avtals- och pensionsbyrån: Monica Clemes, pensionshandläggare, tel invalidpension, yrkesinriktad rehabilitering (arbetsprövning), deltidspension och familjepension Katarina Bergman, biträdande pensionshandläggare, tel ålderspension och pensionsuppskattningar Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Telefon 29000

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer