Arbetspension för arbete!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetspension för arbete!"

Transkript

1 Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och socialvården. Socialförsäkringen: Arbetspension Arbetspension betalas på grund av ålderdom, arbetsoförmåga och familjeförsörjares död. Pensionen tillväxer utgående från arbetsinkomsterna och betalas av arbetspensionsanstalterna. Folkpension Folkpensionen ger en minimitrygghet vid arbetsoförmåga och från 65 års ålder. Enligt folkpensionslagen betalas också familjepension efter en familjeförsörjares död. Sjukförsäkring Folkpensionsanstalten (FPA) betalar förmåner vid sjukdom och moderskapsoch faderskapsledighet. Trafikförsäkring Trafikförsäkringsbolagen ersätter personskador till följd av olyckor med motorfordon. De ersätter också skadorna på motpartens fordon. Arbetsolycksfallsförsäkringen Arbetsgivaren ska ha en olycksfallsförsäkring som ersätter olycksfall i arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Militärolycksfall Olycksfall som skett i militärtjänst ersätts av Statskontoret. Arbetslöshetsförsäkringen Arbetslösa arbetssökande kan få inkomstrelaterade förmåner från en arbetslöshetskassa eller minimiförmåner från FPA.

2 DIA 2. Ditt arbete ger arbetspension: folkpensionens och arbetspensionens samspel Pensionsskyddet består av två system som kompletterar varandra, dvs. arbetspensionen och folkpensionen. 1. Arbetspension betalas som ålderspension, invalidpension och familjepension. Arbetspensionen tillväxer av arbete som löntagare eller företagare. Arbetspensionen grundar sig på de inkomster man har förtjänat under hela sin yrkesbana. Man kan gå i arbetspension enligt eget val i års ålder. Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension. 2. Folkpensionen är en minimiförmån för personer som har en liten arbetspension eller som inte har varit med i arbetslivet. Arbetspensionen minskar på folkpensionens belopp. Man ka söka folkpension när man fyller 65 år. Folkpensionen betalas av FPA. Garantipensionen är ett tillskott till folkpensionstagares inkomst. Den innebär att minimipensionen är 738,82 e/mån. Garantipensionen trädde i kraft våren År 2012 var den genomsnittliga pensionen i Finland /månad. DIA 3. Hur tjänar man in arbetspension? Arbetsgivarens försäkringsskyldighet börjar när den anställda fyller 18 år. Efter 18 års ålder tjänar man in pension för alla försäkrade arbetsinkomster. Svartjobb ger ingen trygghet för framtiden. Pensionen beräknas av årsinkomsterna enligt procentsatser som beror på den försäkrades ålder: - 1,5 % vid års ålder - 1,9 % vid års ålder - 4,5 % vid års ålder. Oavlönade perioder Under sådana perioder då man inte får lön, så som sjukledighet, arbetslöshet och moderskapsledighet, tjänar man också in pension under vissa förutsättningar. Det lönar sig att studera, också för att man får pension för avlagd examen. Föräldrar som är hemma och sköter barn under 3 års ålder tjänar också in pension (stöd för hemvård av barn). Utomlands Om du arbetar utomlands som utsänd av ett finländskt företag, tjänar du in pension enligt Finlands lagstiftning.

3 Om du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare tjänar du in pension enligt arbetslandets pensionssystem. Om ditt arbetsland är ett EU- eller EESland, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland, betalas pensionen till dig till Finland i sinom tid. Finland har överenskommelser om social trygghet med bl.a. USA och Australien. Det finns ett stort antal länder med vilka Finland inte har någon sådan överenskommelse. Från dem betalas kanske ingen pension till Finland. Det är bra att ta reda på pensionsrätten redan innan man börjar arbeta utomlands. Pensionsskyddscentralen ger tilläggsupplysningar. DIA 4. När kan man gå i pension och vilka pensionsformer finns det? DIA 5. Generationsavtal vem betalar och hur mycket? Arbetstagarnas arbetspensioner finansieras med försäkringsavgifter, som betalas av både arbetstagarna och arbetsgivarna. Den genomsnittliga avgiften inom den privata sektorn (ArPL) är totalt ca 23 % av lönerna. Arbetstagarens andel av avgiften år de som är under 53 år betalar 5,15 % av lönen - de som fyllt 53 år betalar 6,5 % av lönen Arbetsgivaren väljer pensionsanstalt och betalar in försäkringsavgifterna. Företagare ansvarar själva för sin pensionsförsäkring. Arbetspensionerna finansieras genom ett delvis fonderande system. En del av pensionsförsäkringsavgifterna används direkt till att betala ut pensioner och en del placeras med tanke på framtiden. Det här kallas för generationsavtalet. Alla är mottagare och betalare i tur och ordning. Enligt de nuvarande prognoserna åldras befolkningen kraftigt under de kommande årtiondena. Med fonderna och avkastningen kan man trygga de framtida pensionerna och dämpa behovet att höja pensionsavgifterna. - Närmare information om placeringar - Närmare information om arbetspensionsavgifterna

4 DIA 6. Hur ska pengarna räcka till? När de stora åldersklasserna går i pension ändras befolkningens försörjningskvot märkbart. För närvarande finns det fyra personer i arbetsför ålder för varje person över 65 år. År 2050 är förhållandet 2:1. För närvarande finns det 1,4 miljoner finländare som får egen pension. År 2050 är de en halv miljon fler. Utöver åldersklassernas storlek inverkar den ökande livslängden på försörjningskvoten. Eftersom människorna lever längre, får de också pension längre än tidigare generationer. Det innebär påfrestningar för finansieringen av pensionerna. Idag är pensionsutgifterna i Finland ca 25 miljarder euro, men år 2050 de mer än dubbelt så stora. Man har förberett sig på de ökande utgifterna genom att fondera en del av arbetspensionsavgifterna. För närvarande uppgår de finländska pensionsanstalternas fonder till ett värde på 140 miljarder euro. För att trygga finansieringen av pensionerna behöver man också förlänga tiden i arbetslivet. Idag går finländarna i genomsnitt i pension vid 60 års ålder, tre år före gränsen för ålderspension. Den största orsaken till den låga faktiska pensionsåldern är invalidpensionerna. Om de arbetsoförmögna utelämnas ur statistiken är pensionsåldern 63 år i genomsnitt. Arbetshälsan är alltså viktig för både individen och för samhället. När människorna trivs på arbetsplatserna når man resultat och skapar skatteintäkter, pensionstillgångar och välfärd. Arbetshälsofrågorna och behovet att höja pensionsåldern har debatterats livligt. DIA 7. Livslängdskoefficienten vem lever till att bli hundra år? (Bonus-dia) Livslängdskoefficienten togs i bruk för första gången år Den är en mekanism som anpassar pensionerna till den ökande livslängden. Om människorna lever längre än nu, får de också pension under en längre tid. I så fall tar livslängdskoefficienten bort en del av månadspensionen. Om den förväntade livslängden inte ökar i framtiden, har livslängdskoefficienten ingen effekt. Enligt nuvarande prognoser kommer finländarnas livslängd troligen att öka ytterligare.

5 Man kan dock kompensera den minskande effekten genom att fortsätta arbeta. Ca hälften av livslängdsökningen borde användas till arbete. Liknande mekanismer som inverkar på beräkningen av pensioner finns också i de andra EU-länderna. Koefficienten fastställs separat för varje åldersklass vid 62 års ålder utgående från dödlighetsstatistiken under de fem föregående åren. Koefficienten tilllämpas när pensionen räknas ut. - Närmare information om livslängdskoefficienten (räknare) DIA 8. Kontrollera ditt pensionsutdrag! Pensionsanstalten skickar pensionsutdrag med uppgifter om de arbeten man haft efter 18 års ålder och den pension som man har tjänat in. Avsändare är den pensionsförsäkrare som försäkrat mottagarens senaste förvärvsarbete. Man kan också när som helst ta fram och skriva ut sitt pensionsutdrag på webbplatsen Arbetspension.fi. Det är viktigt att kontrollera att alla anställningar och all företagsverksamhet finns med i utdraget. Om man upptäcker brister ska man ta kontakt med den pensionsförsäkrare som gett utdraget Var får man veta mera? Om du är anställd inom den privata sektorn eller företagare kan du kontrollera dina pensionsuppgifter hos din egen pensionsförsäkrare eller Pensionsskyddscentralen (PSC). De som är anställda av staten, kommunerna eller kyrkan kan kontrollera sina pensionsuppgifter hos Keva. Närmare information om pensionsärenden får man också direkt från pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA.

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011. Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVARE OCH FÖRETAGARE 2011 Om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

SJÖMANSPENSIONSLAGEN

SJÖMANSPENSIONSLAGEN SJÖMANSPENSIONSLAGEN ARBETSPENSION Sjömanspensionen är en del av det finländska arbetspensionssystemet. Den som är anställd i en finländsk arbetsgivares tjänst tjänar in pension månad för månad. Pensionens

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet Utsänd utomlands 2010 Den här broschyren är avsedd som vägledning för arbetsgivare och arbetstagare när de planerar utlandsarbete. Broschyren ger svar på i vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt

Backhopparen Matti Hautamäki. landar tryggt 2 2 0 1 0 Backhopparen Matti Hautamäki landar tryggt Innehåll 2 2010 4 7 12 24 4 Arbetspensionslagarna gäller inte professionella idrottare Backhopparen Matti Hautamäki och ishockeyspelaren Tommi Miettinen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Matti Hannikainen & Jussi Vauhkonen: Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland

Matti Hannikainen & Jussi Vauhkonen: Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland Matti Hannikainen & Jussi Vauhkonen: Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland Sammanfattning av verket Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. Suomalaisen Kirjallisuuden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 1:2013 Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 Pensionssystemet i Finland är inte perfekt, men bra s. 24 Lögn, förb lögn, statistik? Redaktion Ledare Chefredaktör Kati Kalliomäki Redaktionssekreterare

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

PENSIONSTAK? BRYSSEL IDAG: FÖRTROENDET BOKSLUT Arbetsförmåga eller ålder som pensionskriterium? S. 14

PENSIONSTAK? BRYSSEL IDAG: FÖRTROENDET BOKSLUT Arbetsförmåga eller ålder som pensionskriterium? S. 14 1: 2015 PENSIONSTAK? Professor Joakim Palme svarar på frågan. S. 4 BRYSSEL IDAG: FÖRTROENDET BOKSLUT Arbetsförmåga eller ålder som pensionskriterium? S. 14 Tror folket på pensionen? Undersökning ger svar.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse

Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige NFT en 2/2003 jämförelse Lagstadgade ålderspensioner i Finland och Sverige en jämförelse av Pauliina Havakka Pauliina Havakka Artikelns infallsvinkel är

Läs mer

Korta jobb. gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta

Korta jobb. gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta 2 2 0 0 9 Korta jobb gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta Innehåll 2 2009 4 10 14 24 4 En hel yrkesbana av långa eller korta jobb I serien Spelarna talar FFC-ordföranden Lauri Lyly och arbetslivsforskaren

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer