Användarhandbok för Macintosh Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Macintosh Guide"

Transkript

1 Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift Knappar och lampor Pappersfack Använda skrivarprogrammet Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet hp deskjet 900 Verktyg Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Dialogrutan Skriv ut Automatisk pappersavkännare Automatisk dubbelsidig utskrift Infraröd (Ir-) utskrift Avancerad användning Hitta rätt papperstyp Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Manuell dubbelsidig utskrift Utskrift av OH-film Utskrift av enstaka kuvert Utskrift av en bunt kuvert Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial Utskrift av etiketter Utskrift av fotografier Utskrift på gratulationskort Utskrift av påstrykningsbilder Utskrift av affischer Utskrift av banderoller Bläckpatroner Status för bläckpatroner Byt ut bläckpatronerna Förvara bläckpatroner Rengöring av bläckpatronerna Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner Problem? Felsökningstips hp Kundtjänst Mer information om skrivaren Specifikationer Systemkrav Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställningsinformation Juridisk information Begränsade garantiförklaring Umweltverträglichkeit Index

2 Tillkännagivanden Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh och QuickDraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är inregistrerade i USA och i andra länder. Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är inregistrerade varumärken som tillhör 3Com Corporation eller dess dotterbolag. Observera Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan eller användningen av detta material. Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett- Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. 1:a utgåvan, juli 2000 Copyright Hewlett-Packard Company och Apple Computer, Inc Portions Copyright Palomar Software, Inc. hp deskjet 990c inkluderar skrivardrivrutinsteknik som licensierats av Palomar Software, Inc., Användarhandbok för Macintosh Guide: Hitta information Vad och hur Hitta information Vad och hur Använd Installationsaffischen för att installera skrivardrivrutinen. Aktivera ballonghjälpen i menyn Hjälp. Visa en förklaring genom att flytta markören över valfri skrivarinställning. Besök hp:s webbplats på Internet på adress eller för den senaste produktinformationen, felsökning och skrivarprogramuppdateringar. Fullständig information om din skrivare får du genom att läsa den elektroniska användarhandledningen. Adobe Acrobat Reader krävs för att kunna läsa den elektroniska användarhandledningen. - Om du inte har Adobe Acrobat Reader installerat startar du skrivarprograminstallationen, väljer Läs Användarhandledningen och följer anvisningarna på skärmen för att installera Adobe Acrobat Reader. 2

3 Allmänt om utskrift Knappar och lampor Knapparna på framsidan av skrivaren hp deskjet 990c gör att du kan slå på och stänga av skrivaren, avbryta utskriftsjobb eller fortsätta utskriften. Lamporna ger dig synlig information om skrivarens status. Knapparna och lamporna är, från vänster till höger: Knappen Avbryt Tryck på den här knappen för att avbryta den aktuella utskriften. Lampan Status för bläckpatroner När lampan ovanför denna symbol lyser ska du kontrollera bläckpatronernas status. Se Status för bläckpatroner på sidan 35. Knappen Fortsätt och Lampa När lampan ovanför knappen Fortsätt blinkar ska du trycka på Fortsätt för att utskriften ska återupptas. Se Vad betyder de blinkande lamporna? på sidan 51. Knappen och lampan Ström Använd knappen Ström för att slå av och på skrivaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar medan skrivaren bearbetar information. Infraröd (Ir-) lins Använd den infraröda linsen för utskrift från en infraröd sändarenhet, t ex en Palm Pilot eller PowerBook. Se Infraröd (Ir-) utskrift på sidan 18. När lampan till höger om den infraröda linsen visar en obruten stråle skickar den infraröda enheten information till skrivaren. Varning Använd endast knappen Ström på skrivarens framsida för att slå på och stänga av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömskena, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar att fungera i förtid. 3

4 Pappersfack Inmatningsfack Du lägger i papper och andra materialtyper för utskrift i inmatningsfacket. Det är lättare att fylla på facket om du drar ut det. När du har lagt i det material som du vill använda ska du flytta pappersreglagen så att de ligger an emot utskriftsmaterialet. Kontrollera att allt material skjuts in i inmatningsfacket så långt det går. Se till att inmatningsfacket trycks in igen. Reglage för pappersbredd Lägg i papper i inmatningsfacket. Inmatningsfacket utdraget Reglage för pappersbredd Utskrivet material skickas till utmatningsfacket. Utmatningsfack Allmänt om utskrift: Pappersfack Skrivaren skickar de färdigutskrivna sidorna till utmatningsfacket. Utmatningsfacket har två lägen. Ned för de vanligaste utskriftstyperna (utom banderoller). Du kan även skriva ut enstaka kuvert i det nedfällda läget. Upp gör det lättare att lägga i material i inmatningsfacket samt för banderollutskrift. Förlängning för utmatningsfacket vid utskrift av ett stort antal sidor. Dessutom måste denna vara utdragen vid utskrift i korrekturläget för att förhindra att papper hamnar på golvet. Använd förlängningen för ut matningsfacket genom att försiktigt dra ut den. När utskriften avslutats skjuter du tillbaka förlängningen i dess förvaringsfack. OBS! Förlängningen får inte användas tillsammans med papper i Legal-storlek. Detta kan orsaka papperstrassel. Facket för enstaka kuvert Utmatningsfacket nedfällt Inmatningsfacket intryckt Förlängning för utmatningsfacket 4

5 Använda skrivarprogrammet Välja skrivaren Om du inte redan har valt hp deskjet som standardskrivaren i Väljaren, så bör du göra detta nu. Hur du väljer hp deskjet i Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB eller AppleTalk. USB-anslutning 1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 4 I Väljar-fönstrets högra del klickar du på DeskJet 990C. 5 Stäng Väljaren. Allmänt om utskrift: Använda skrivarprogrammet AppleTalk-nätverksanslutning 1 Kontrollera att både datorn och skrivaren är på och anslutna till AppleTalk-nätverket. Du behöver en extern skrivarserver, t ex hp jetdirect 300X External Print Server, för att kunna ansluta skrivaren till AppleTalk-nätverket. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 Klicka på knappen Aktiv bredvid AppleTalk. 4 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 5 Välj skrivarzon, om detta behövs. 6 I Väljarens högra del klickar du på DeskJet 990C. 7 Stäng Väljaren. 5

6 Andra sätt att välja standardskrivare Förutom att använda Väljaren kan du även välja en standardskrivare på följande sätt: Välj önskad skrivare genom att klicka på menyradens skrivarsymbol på skärmens övre del och sedan välja DeskJet 990C. Om inställningsraden är aktiverad väljer du önskad skrivare genom att klicka på skrivarsymbolen på skärmens nedre del och sedan välja DeskJet 990C. Dra det dokument som du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. Dubbelklicka på symbolen för den hp deskjet-skrivare du vill använda och välj Ställ in standardskrivare i menyn Skriv ut. Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills du väljer en ny standardskrivare. Om du byter skrivare ska du kontrollera att formateringen och sidbrytningarna i dokumentet inte har ändrats innan du skriver ut. Allmänt om utskrift: Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet Utskrift från skrivbordet kan vara användbart när du vill skriva ut flera dokument på samma gång eller när du har ett dokument som redan har formaterats för utskrift på en viss skrivare. Du kan skriva ut dokument från skrivbordet på två olika sätt. Skriv ut från skrivbordet genom att antingen: Dra symbolerna för de dokument du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. ELLER Markera symbolerna för de dokument som du vill skriva ut och sedan välja Skriv ut i menyn Arkiv. När dialogrutan Skriv ut visas ska du markera utskriftsalternativen och klicka på knappen Skriv ut. 6

7 hp deskjet 900 Verktyg Hp deskjet 900 Verktyg ligger i mappen Verktyg i hårddiskens huvudkatalog. Fönstret hp deskjet Verktyg har sex flikar enligt nedan: Allmänt om utskrift: hp deskjet 900 Verktyg WOW! visar hp deskjet 990c-skrivarens utskriftskvalitet Bläcknivå visar den ungefärliga mängden bläck som återstår i varje bläckpatron Test låter dig skriva ut ett testdokument Rengör gör att du automatiskt kan rengöra bläckpatronerna Kalibrering låter dig automatiskt rikta in färgpatronen och den svarta bläckpatronen Support ger dig kontaktinformation så att du kan köpa hp:s produkter och få kundstöd. Klicka helt enkelt på en flik och välj bland de olika alternativen. 7

8 Kontrollera skrivarens status Skrivarens status visas i skrivarens skrivbordssymbol: Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning Skrivaren är i viloläge (standard) Skrivaren är i viloläge (ej standard) Utskrift pågår på standardskrivaren Utskriften avbröts på standardskrivaren Fel på standardskrivaren Skrivaren är inte tillgänglig eller ansluten Allmänt om utskrift: Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Du kan styra inställningar som exempelvis pappersstorlek, skalning och sidriktning i dialogrutan hp deskjet -Utskriftsformat. Så här tar du fram dialogrutan: 1 Öppna det program som användes för att skapa dokumentet. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. Pappersstorlek, Skalning och Riktning Skriv in ett tal från 5 till 999. Tal som är mindre än 100 förminskar bildstorleken och tal som är större än 100 förstorar bilden. Om du ändrar storleken kan sidbrytningarna ändras. Se till att du väljer rätt storlek på det papper, de kuvert eller annat material som finns i inmatningsfacket. Klicka på lämplig symbol för att välja sidorientering. Markera automatisk marginaljustering vid dubbelsidig utskrift. 8

9 Dialogrutan Skriv ut Du kan styra inställningar som antalet kopior, utskrift av hela dokumentet eller endast vissa sidor, papperstyp, utskriftskvalitet, sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i dialogrutan hp deskjet - Skriv ut. Du öppnar dialogrutan genom att välja Skriv ut i menyn Arkiv i tillämpningsprogrammet. Knappar Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Knapparna i den nedre delen av dialogrutorna för Skriv ut är följande: Återgå till förinställningar återställer inställningarna till systemets ursprungliga inställningar ELLER Spara inställningarna gör att du kan gå igenom de aktuella inställningarna, tilldela dem ett namn och spara dem under det namnet. Förhandsgranska gör att du kan titta på dokumentet före utskriften så att du kan se hur det utskrivna dokumentet kommer att se ut med de aktuella inställningarna. Avbryt tar bort de ändrade inställningarna och stänger dialogrutan Skriv ut. OK startar utskriften. 9

10 Allmänt Allmänt är den standardflik som är markerad i dialogrutan Skriv ut. På denna flik kan du ange antal kopior som ska skrivas ut, om du vill skriva ut hela dokumentet eller bara vissa sidor, och om du vill skriva ut dokumentet från den första sidan till den sista eller börja med den sista sidan och skriva ut baklänges. Du kan även välja följande alternativ i menyn Allmänt: Papperstyp/Kvalitet (se Papperstyp/Kvalitet på sidan 11) Layout (se Layout på sidan 11) Färg (se Färg på sidan 12) Bakgrundsutskrift (se Bakgrundsutskrift på sidan 13) Klicka för att visa en lista med andra utskriftsinställningar. Ange hur många kopior du vill skriva ut. Ange om du vill börja skriva ut från den första eller från den sista sidan. Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Om du inte vill skriva ut hela dokumentet ska du skriva in det första och det sista sidnumret i det sidintervall som du vill skriva ut. Klicka för att visa alternativet Återgå till förinställning eller Spara inställningarna. I detta område visas alternativ som har ställts in på andra flikar i Skriv ut. 10

11 Papperstyp/Kvalitet Välj mellan flera olika papperstyper. Layout Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I den här dialogrutan kan du ange antalet sidor som ska skrivas ut på varje pappersark. Du kan även ställa in alternativet Dubbelsidig utskrift i den här rutan. Välj antalet sidor (1, 2 eller 4) som ska skrivas ut på arket. ELLER Skriv ut en affisch: Välj alternativet Överlagring och välj sedan affischstorlek genom att välja antalet sidor på tvären och nedåt (2x2, 3x3 eller 4x4). Utskriftskvalitet Snabb Snabb utskrift Normal Vanlig utskrift Bästa Högsta kvalitet Högupplösningsfotografi Endast fotografier Inställningarna i fliken Bläck låter dig justera bläckmängden och torktiden. Markera denna ruta för att skriva ut en ram runt varje sida. Markera denna ruta för att skriva ut på båda sidorna av papperet. Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Bindning (sida eller överkant). Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Manuell eller Automatisk (om du använder modulen för automatisk dubbelsidig utskrift). 11

12 Färg Skrivaren hp deskjet 990c använder hp:s färgmatchningsteknik för att på ett intelligent sätt analysera varje sidelement text, grafik och fotografier och ge det bästa färgresultatet. Välj: ColorSmart III ColorSync Gråskala (utskrift i gråtoner) Svartvitt (ingen färg) Flytta för att justera: Mättnad Ljusstyrka Färgton Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I inställningen ColorSmart III kan du markera en ruta så att bildförbättringarna stängs av. Inställningen ColorSync kan användas för färgmatchning med andra datorer genom ColorSyncs matchningssystem. Gråskala skriver ut i gråtoner. Med denna inställning kan du även optimera utskriften för fax och fotostatkopior. Svartvit skriver bara ut i svartvitt (ingen färg, inga gråtoner). Endast svart rekommenderas inte för utskrift på glansigt papper. Välj: Hög kvalitet Endast svart Optimera för fotostatkopia eller fax (skriv ut i gråtoner) Markera här för att stänga av automatisk bildförbättring. 12

13 Bakgrundsutskrift Välj Bakgrunden om du vill fortsätta att arbeta när utskriften pågår. Om du väljer utskriftsalternativet Förgrunden kan du inte arbeta med andra uppgifter förrän utskriften är avslutad. Dock blir utskriften snabbare. Välj: Bakgrund för att fortsätta arbeta under utskriften Förgrund för snabbare utskrift Klicka på den knapp som matchar tidsinställningen för när du vill skriva ut dokumentet Följande tabell beskriver ytterligare funktioner som är tillgängliga när du använder bakgrundsutskrift. Du kan komma åt de här funktionerna från skrivbordet genom att dubbelklicka skrivarsymbolen hp deskjet 990c.. Alernativ för bakgrundsutskrift Ta bort en utskrift Avbryt/pausa en utskrift Markera att en utskrift är Brådskande Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Anvisningar Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka sedan på symbolen Papperskorg. ELLER Dra dokumentsymbolen till Papperskorgen på skrivbordet. De här metoderna tar bara bort utskriften, inte själva dokumentet. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på knappen Paus. Utskriften kommer att pausas tills du markerar utskriftsnamnet igen och klickar på knappen Fortsätt. ELLER Dra dokumentsymbolen till listan med dokument som Väntar på utskrift. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på den lilla klockan. Klicka på Brådskande i dialogrutan som visas. Detta flyttar utskriften till överst på listan. 13

14 Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Alernativ för bakgrundsutskrift Sortera/ändra utskriftsordningen Avbryt och återuppta utskriften Byt skrivare Anvisningar Välj det kolumnnamn som du vill sortera eller välja efter i menyn Visa. Om du vill ändra utskriftsordningen ska du sortera efter Utskriftstid. Dra och släpp utskriftsnamnet på önskat ställe i listan. Välj Stoppa utskriftskön i menyn Utskrift. Välj Starta utskriftskö för att återuppta utskriften. Med hjälp av denna funktion kan du spara utskriftsbegäran när du använder en PowerBook och inte är inkopplad till skrivaren. Du kan flytta en utskrift från en skrivare till en annan skrivare av samma typ så här: Dra symbolen för utskriftsbegäran till symbolen för den skrivare som du vill använda. Om du inte är säker på om båda skrivarna är av samma typ ska du ändå försöka flytta på utskriftsbegäran. Skrivarprogrammet tillåter inte att du flyttar en utskriftsbegäran till en inkompatibel skrivare. 14

15 Automatisk pappersavkännare När du använder funktionen automatisk pappersavkännare känner skrivaren hp deskjet 990c automatiskt av rätt papperstyp för de flesta papper eller material som läggs in i skrivarens inmatningsfack. Den skannar första sidan för varje nytt utskriftsjobb. Den automatiska pappersavkännaren fungerar för utskriftsmaterial både från HP och andra tillverkare. Den har dock optimerats för HP-material så att skrivaren snabbt kan välja lämplig papperstyp. Se en komplett förteckning över HP:s produkter Papper och annat utskriftsmaterial på sidan 74. Den här funktionen rekommenderas inte för präglat eller fodrat papper och material. Allmänt om utskrift: Automatisk pappersavkännare Så här använder du den automatiska pappersavkännaren Du styr papperstypsinställningarna i dialogrutan Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för dialogrutan är Automatisk. Om du vill stänga av den automatiska pappersavkännaren ska du välja en annan papperstyp än Automatisk. Så här tar du fram dialogrutan: 1 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 2 I menyn Allmänt i dialogrutan för utskrift väljer du alternativet Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för papperstyp är Automatisk. Förinställningen för utskriftskvalitet är Normal. OBS! Om du önskar en annan utskriftskvalitet kan du ändra inställningen för hand. 3 Klicka OK. Då skrivaren börjar mata in det första arket söker en optisk sensor (blått ljus) snabbt av det en eller flera gånger för att bestämma den bästa papperstypinställningen. Detta tar endast ett par sekunder. När papperstypen bestämts startar utskriften. 15

16 Automatisk dubbelsidig utskrift Modulen för automatisk dubbelsidig utskrift är en särskild maskinvaru- och programvarufunktion som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på arkets båda sidor. Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1 Vrid ratten på skrivarens bakre lucka motsols och ta bort luckan. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 2 För in modulen baktill på skrivaren. 16

17 Skriva ut med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Det är inte alla pappersvikter och papperstyper som kan användas tillsammans med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan skriva ut på vanligt papper, HP Bright White Inkjet Paper, HP Premium Inkjet Heavyweight Paper, HP Felt-textured Greeting Card Paper, HP Professional Brochure Paper, glansigt eller matt, samt på HP Photo Quality InkJet Paper, halvglansigt eller matt. Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift så här: 1 Lägg i lämplig papperstyp. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. 3 Markera rutan Dubbelsidig säkerhetsmarginal, klicka sedan på OK. 4 I menyn Arkiv väljer du Skriv ut. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 5 Välj Layout i pop-up-menyn Allmänt. Se Dialogrutan Skriv ut på sidan 9 för anvisningar. 6 I dialogrutan Layout markerar du Skriv ut på båda sidorna och väljer Automatisk. 7 Klicka antingen på symbolen Bok eller Block för att välja rätt sidriktning. 8 Genomför alla andra formatändringar som behövs i de övriga dialogrutorna för Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. OBS! Efter det att ena sidan av arket har skrivits ut kommer det att hållas kvar medan bläcket torkar. När bläcket har torkat matas papperet in igen och den omstående sidan skrivs ut. Varje sida som har skrivits ut klart kommer att läggas i utmatningsfacket. Om det uppstår problem med den dubbelsidiga utskriften ska du läsa Felsökningstips som börjar på sidan

18 Infraröd (Ir-) utskrift Infraröd (Ir-) anslutbarhet är en funktion som möjliggör trådlös anslutning av personliga digitala assistenter (pda:er), PowerBook och andra mobila enheter. Använd den infraröda funktionen för att skriva ut till skrivaren hp deskjet 990c från en infraröd enhet, exempelvis en PowerBook- eller Palm-enhet, utan någon slags anslutningskabel. Skrivaren hp deskjet 990c levereras med en infraröd lins som kan komma åt och skriva ut information som skickas till den från en annan infraröd enhet. Stödda operativsystem Mac OS version 8.6 Palm Stödda enheter Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Du kan avgöra om en specifik enhet har stöd för infrarött genom att läsa tillverkarens referenshandledning. Till de enheter som stöder infrarött hör: PowerBook med infrarödkapacitet Vissa personliga digitala assistenter (inklusive produktsortimentet från Palm) Digitalkameror med infrarödkapacitet (inklusive HP PhotoSmart) Vissa mobiltelefoner med infrarödkapacitet 18

19 Använda infrarött tillsammans med PowerBook Om din PowerBook är försedd med infraröd teknik som använder sig av protokollet IrDA, kan du upprätta en trådlös TCP/IP- eller AppleTalk-förbindelse. För instruktioner ska du referera till något utav följande: Referenshandledningen eller anvisningarna som medföljde din PowerBook Tillverkarens webbplats eller stödtjänstnummer Infrared Data Associations (IrDA) webbplats på: Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 4 Välj skrivaren i Väljaren. Se Välja skrivaren på sidan 5 för att få anvisningar. OBS! Om PowerBook-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Skriva ut från PowerBook 1 Kontrollera att skrivaren är påslagen. 2 Finn den infraröda linsen på PowerBook-enheten. 3 Rikta in din PowerBooks infraröda lins mot skrivarens infraröda lins. Placera PowerBook-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. När de två enheterna riktats in mot varandra på rätt sätt kommer infrarödlampan på skrivaren att börja blinka. Detta indikerar att en förbindelse har upprättats mellan enheterna. 19

20 Skriva ut med en Palm Pilot 1 Finn den infraröda linsen på Palm-enheten. Denna sitter normalt på dess sida. 2 Rikta in Palm Pilot-enhetens infraröda lins mot skrivarens. Placera Palm Pilot-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om Palm Pilot-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 3 Gör något utav följande: Använd kommandot Stråle för att skicka en enstaka kalenderpost, ett eller flera visitkort, listor över saker som ska göras eller promemorior till skrivaren. ELLER Använd kommandot Skriv ut för att skicka en eller flera poster (exempelvis kalenderuppgifter, e-postmeddelanden, telefonlistor och andra listor) till skrivaren. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. OBS! För att kunna skriva ut (istället för att bara överföra) krävs det att din Palm Pilot har ett utskriftsprogram. Ett utskriftsprogram kan avsevärt förbättra hur den utskrivna informationen ser ut. När du skriver ut ska du följa de specifika tillvägagångssätten för programmet. 20

21 Skriva ut med digitalkameran HP PhotoSmart 1 Finn den infraröda linsen på digitalkameran. Denna sitter normalt på kamerans framsida. 2 Rikta in kamerans infraröda lins mot skrivarens. Placera kameran på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om kameran flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kommer infrarödlampan att släckas och skrivaren kan sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. 3 Skicka ett foto till utskrift genom att följa kamerans normala tillvägagångssätt för överföring och delning. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 21

22 Tips för underhåll av skrivaren Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet med en fin dusch kommer skrivarens hölje förr eller senare att få bläckfläckar. Följ anvisningarna för rengöring som ges nedan. Rengör inte skrivarens insida. Se till att ingen vätska kommer in i skrivaren. Avlägsna fläckar, märken och/eller intorkat bläck från skrivarens hölje med en mjuk trasa, fuktad med vatten. Använd inte vanliga rengörings- eller diskmedel. Om du ändå använder vanligt rengörings- eller diskmedel när du rengör skrivaren ska du torka av ytorna på skrivaren med en mjuk trasa som är fuktad med vatten. Du ska inte smörja stången som bläckpatronhållaren glider på. Det är normalt att visst oljud hörs när hållaren rör sig. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Information om hur bläckpatronerna och hållaren rengörs kan du få om du läser Manuell rengöring av bläckpatronerna och bläckpatronhållaren på sidan 40 Viktigt För maximalt utbyte och tillförlitlighet bör skrivaren hanteras och förvaras i upprätt och plant läge. Luta inte på skrivaren efter hård användning. Om du lutar den efter det att den skrivit ut mycket kan överflödigt bläck spillas ut. Torka upp utspillt bläck med metoderna som beskrivs i det här avsnittet. 22

23 Avancerad användning Hitta rätt papperstyp De flesta vanliga fotokopiepapper fungerar fint i skrivaren, särskilt papper som märkts för användning i bläckstråleskrivare. För bästa resultat bör du använda en av Hewlett-Packard-papperstyperna som tagits fram särskilt för HP-bläck och för din skrivare. Ljusstyrka. Visst papper är vitare än annat och ger skarpare och mer levande färger. För fotografier bör du använda HP Premium Plus Photo Paper eller HP Premium Photo Paper för bäst resultat. För projekt som har andra sorters färgbilder fungerar papperstyperna HP Bright White Inkjet och HP Premium Inkjet väl. För en komplett förteckning över tillgängligt HP-material kan du läsa Förbrukningsmaterial och tillbehör på sidan 73. Information om de pappersvikter och storlekar som stöds ges under Materialvikt på sidan 68 resp. Materialstorlek på sidan 68. Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Skrivaren har utformats för att omfatta så många olika typer av utskriftsmaterial att du i stort sett har samma möjligheter som ett litet tryckeri. I detta kapitel förklaras hur olika utskriftsmaterial kan användas. 23

24 Manuell dubbelsidig utskrift Avancerad användning: Manuell dubbelsidig utskrift Så här gör jag Bokbindning Blockbindning 1 Avlägsna allt papper från utmatningsfacket. 2 Lägg i papper i inmatningsfacket. 3 Flytta pappersreglagen så att de ligger an emot pappersbunten. 4 Skjut in inmatningsfacket. 5 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 6 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer med papperets typ och storlek. Utskriftsformat Pappersstorlek: Välj lämplig storlek Riktning: Välj lämplig riktning Papperstyp/Kvalitet Papperstyp: Välj lämplig typ Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout Sidor per ark: 1 (Normal) Utskrift på båda sidorna: Markera denna ruta och välj sedan symbolen Bok (för bindning längsmed sidan) eller Block (för bindning i överkanten). Avmarkera Automatisk. 7 Påbörja utskriften. 8 Följ noga anvisningarna för att lägga i papperet på nytt, som visas på datorskärmen. 9 När du har lagt i papperet igen, på rätt sätt, ska du klicka på Fortsätt. Riktlinjer Du kan välja manuell dubbelsidig utskrift antingen med den bakre inspektionsluckan eller modulen för automatisk dubbelsidig utskrift installerad. Skrivaren skriver automatiskt ut de udda sidorna först. Skrivaren visar sedan ett meddelande på datorns skärm som talar om hur du lägger i papperet igen för att skriva ut de jämna sidorna. 24

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17 Snabbhjälp hp deskjet 9xx series Innehållsförteckning Utskrift...................................... 1 Introduktion av skrivaren hp deskjet series.................... 2 Villkor och konventioner................................

Läs mer

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. För att du inte ska få några problem med skrivaren, följer HP upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och support som innefattar:

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren!

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! D et här ska finnas i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare om något saknas eller ring kundtjänst (telefonnumret finns i användarhandboken under

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft och MS-DOS är i USA registrerade varumärken och Windows

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 710/712C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 825C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z1380. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK Z1380 instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Användarhandbok för 2600 Series

Användarhandbok för 2600 Series Användarhandbok för 2600 Series Januari 2009 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4433, 4445 Modell(er): Olika, xxx, där "x" är ett alfanumeriskt tecken Innehåll Säkerhetsinformation...5 Inledning...6 Hitta

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innehåll 1 HP Deskjet 1510 series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 1510 series... 3 Skrivarens delar... 4 Funktioner på kontrollpanelen... 5 Statuslampa... 6 Autoavstängning...

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Utgåvemeddelande. Inledning. Kopiera. Skriva ut. Skanna. Felsökning. Meddelanden. Index. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Utgåvemeddelande. Inledning. Kopiera. Skriva ut. Skanna. Felsökning. Meddelanden. Index. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Utgåvemeddelande Utgåva: juni 2002 Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK,

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok HP Officejet Pro K850-serien Användarhandbok HP Officejet Pro K850 serien Användarhandbok Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Första utgåvan, 5/2005 All

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

HP Deskjet 460. Mobil Skrivare. Användarhandbok

HP Deskjet 460. Mobil Skrivare. Användarhandbok HP Deskjet 460 Mobil Skrivare Användarhandbok HP Deskjet 460 Mobil skrivare Användarhandbok Första utgåvan: 06/2005 Information om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Läs mer

Online-handbok. Innehållsförteckning

Online-handbok. Innehållsförteckning Online-handbok Innehållsförteckning Navigera i online-handboken...................................2 Allmänt om utskrift.......................... 3 Välj papper....................................................3

Läs mer

HP Deskjet D1600 series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D1600 series. Hjälp för Windows HP Deskjet D1600 series Hjälp för Windows HP Deskjet D1600 series Innehåll 1 Så här gör du...3 2 Lär dig mer om HP-skrivare Skrivarens delar...5 3 Skriv ut Skriva ut dokument...7 Skriva ut foton...8 Skriva

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 HP Smart Install-installation Produkten använder installationsprogrammet HP Smart Install för Windows operativsystem. Till programvaran används USB-kabeln för att

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Lexmark 1500 Series. Användarhandbok

Lexmark 1500 Series. Användarhandbok Lexmark 1500 Series Användarhandbok Juni 2007 www.lexmark.com Innehåll Säkerhetsinformation...5 Använda skrivaren i nätverk...6 Allmän nätverkshantering...6 Trådlös nätverkshantering...9 Avancerad trådlös

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Din manual HP DESKJET F2476 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164686

Din manual HP DESKJET F2476 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET F2476. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar.

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Utskriftsguide Sidan 1 av 5 Utskriftsguide Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Fylla på papper Allmänna riktlinjer Fyll

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för Pro800

Användarhandbok för Pro800 Användarhandbok för Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4444 Modell(er): 201, 20E Innehåll Säkerhetsinformation...6 Om din skrivare...7 Tack för att du har valt den här skrivaren!...7 Minimera

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

HP Deskjet 3000 J310 series

HP Deskjet 3000 J310 series HP Deskjet 3000 J310 series Innehåll 1 Så här gör du...3 2 Lär dig mer om HP-skrivare Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Statuslampor...7 Statuslampan för trådlöst...8 3 Skriv ut Skriva

Läs mer

Skrivarens delar. Framsida. Baksida. Rullpapperslock Bakre fack för manuell matning. Pappersreglage Lock. Kontrollpanel. Spak för bläckpåfyllning

Skrivarens delar. Framsida. Baksida. Rullpapperslock Bakre fack för manuell matning. Pappersreglage Lock. Kontrollpanel. Spak för bläckpåfyllning Installationshandbok Säkerhetsinformation....................... 1 Montera skrivaren.......................... 2 Ställa in skrivaren........................... 3 Svenska Sätta in rullpapper..........................

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101 Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe Dokumentartikelnummer: 383416-101 Februari 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotoguiden mars 2003 www.lexmark.com Utgåva: mars 2003 Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL,

Läs mer

hp color LaserJet 1500/1500L användning

hp color LaserJet 1500/1500L användning hp color LaserJet 1500/1500L användning Skrivare i HP Color LaserJet 1500-serien Användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Användarhandbok för S310 Series

Användarhandbok för S310 Series Användarhandbok för S310 Series Oktober 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4448 Modell(er): S310 Series: 301, 30E Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...5 Om din skrivare...6 Tack för att du har valt

Läs mer