Användarhandbok för Macintosh Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Macintosh Guide"

Transkript

1 Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift Knappar och lampor Pappersfack Använda skrivarprogrammet Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet hp deskjet 900 Verktyg Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Dialogrutan Skriv ut Automatisk pappersavkännare Automatisk dubbelsidig utskrift Infraröd (Ir-) utskrift Avancerad användning Hitta rätt papperstyp Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Manuell dubbelsidig utskrift Utskrift av OH-film Utskrift av enstaka kuvert Utskrift av en bunt kuvert Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial Utskrift av etiketter Utskrift av fotografier Utskrift på gratulationskort Utskrift av påstrykningsbilder Utskrift av affischer Utskrift av banderoller Bläckpatroner Status för bläckpatroner Byt ut bläckpatronerna Förvara bläckpatroner Rengöring av bläckpatronerna Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner Problem? Felsökningstips hp Kundtjänst Mer information om skrivaren Specifikationer Systemkrav Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställningsinformation Juridisk information Begränsade garantiförklaring Umweltverträglichkeit Index

2 Tillkännagivanden Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh och QuickDraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är inregistrerade i USA och i andra länder. Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är inregistrerade varumärken som tillhör 3Com Corporation eller dess dotterbolag. Observera Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan eller användningen av detta material. Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett- Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. 1:a utgåvan, juli 2000 Copyright Hewlett-Packard Company och Apple Computer, Inc Portions Copyright Palomar Software, Inc. hp deskjet 990c inkluderar skrivardrivrutinsteknik som licensierats av Palomar Software, Inc., Användarhandbok för Macintosh Guide: Hitta information Vad och hur Hitta information Vad och hur Använd Installationsaffischen för att installera skrivardrivrutinen. Aktivera ballonghjälpen i menyn Hjälp. Visa en förklaring genom att flytta markören över valfri skrivarinställning. Besök hp:s webbplats på Internet på adress eller för den senaste produktinformationen, felsökning och skrivarprogramuppdateringar. Fullständig information om din skrivare får du genom att läsa den elektroniska användarhandledningen. Adobe Acrobat Reader krävs för att kunna läsa den elektroniska användarhandledningen. - Om du inte har Adobe Acrobat Reader installerat startar du skrivarprograminstallationen, väljer Läs Användarhandledningen och följer anvisningarna på skärmen för att installera Adobe Acrobat Reader. 2

3 Allmänt om utskrift Knappar och lampor Knapparna på framsidan av skrivaren hp deskjet 990c gör att du kan slå på och stänga av skrivaren, avbryta utskriftsjobb eller fortsätta utskriften. Lamporna ger dig synlig information om skrivarens status. Knapparna och lamporna är, från vänster till höger: Knappen Avbryt Tryck på den här knappen för att avbryta den aktuella utskriften. Lampan Status för bläckpatroner När lampan ovanför denna symbol lyser ska du kontrollera bläckpatronernas status. Se Status för bläckpatroner på sidan 35. Knappen Fortsätt och Lampa När lampan ovanför knappen Fortsätt blinkar ska du trycka på Fortsätt för att utskriften ska återupptas. Se Vad betyder de blinkande lamporna? på sidan 51. Knappen och lampan Ström Använd knappen Ström för att slå av och på skrivaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar medan skrivaren bearbetar information. Infraröd (Ir-) lins Använd den infraröda linsen för utskrift från en infraröd sändarenhet, t ex en Palm Pilot eller PowerBook. Se Infraröd (Ir-) utskrift på sidan 18. När lampan till höger om den infraröda linsen visar en obruten stråle skickar den infraröda enheten information till skrivaren. Varning Använd endast knappen Ström på skrivarens framsida för att slå på och stänga av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömskena, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar att fungera i förtid. 3

4 Pappersfack Inmatningsfack Du lägger i papper och andra materialtyper för utskrift i inmatningsfacket. Det är lättare att fylla på facket om du drar ut det. När du har lagt i det material som du vill använda ska du flytta pappersreglagen så att de ligger an emot utskriftsmaterialet. Kontrollera att allt material skjuts in i inmatningsfacket så långt det går. Se till att inmatningsfacket trycks in igen. Reglage för pappersbredd Lägg i papper i inmatningsfacket. Inmatningsfacket utdraget Reglage för pappersbredd Utskrivet material skickas till utmatningsfacket. Utmatningsfack Allmänt om utskrift: Pappersfack Skrivaren skickar de färdigutskrivna sidorna till utmatningsfacket. Utmatningsfacket har två lägen. Ned för de vanligaste utskriftstyperna (utom banderoller). Du kan även skriva ut enstaka kuvert i det nedfällda läget. Upp gör det lättare att lägga i material i inmatningsfacket samt för banderollutskrift. Förlängning för utmatningsfacket vid utskrift av ett stort antal sidor. Dessutom måste denna vara utdragen vid utskrift i korrekturläget för att förhindra att papper hamnar på golvet. Använd förlängningen för ut matningsfacket genom att försiktigt dra ut den. När utskriften avslutats skjuter du tillbaka förlängningen i dess förvaringsfack. OBS! Förlängningen får inte användas tillsammans med papper i Legal-storlek. Detta kan orsaka papperstrassel. Facket för enstaka kuvert Utmatningsfacket nedfällt Inmatningsfacket intryckt Förlängning för utmatningsfacket 4

5 Använda skrivarprogrammet Välja skrivaren Om du inte redan har valt hp deskjet som standardskrivaren i Väljaren, så bör du göra detta nu. Hur du väljer hp deskjet i Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB eller AppleTalk. USB-anslutning 1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 4 I Väljar-fönstrets högra del klickar du på DeskJet 990C. 5 Stäng Väljaren. Allmänt om utskrift: Använda skrivarprogrammet AppleTalk-nätverksanslutning 1 Kontrollera att både datorn och skrivaren är på och anslutna till AppleTalk-nätverket. Du behöver en extern skrivarserver, t ex hp jetdirect 300X External Print Server, för att kunna ansluta skrivaren till AppleTalk-nätverket. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 Klicka på knappen Aktiv bredvid AppleTalk. 4 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 5 Välj skrivarzon, om detta behövs. 6 I Väljarens högra del klickar du på DeskJet 990C. 7 Stäng Väljaren. 5

6 Andra sätt att välja standardskrivare Förutom att använda Väljaren kan du även välja en standardskrivare på följande sätt: Välj önskad skrivare genom att klicka på menyradens skrivarsymbol på skärmens övre del och sedan välja DeskJet 990C. Om inställningsraden är aktiverad väljer du önskad skrivare genom att klicka på skrivarsymbolen på skärmens nedre del och sedan välja DeskJet 990C. Dra det dokument som du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. Dubbelklicka på symbolen för den hp deskjet-skrivare du vill använda och välj Ställ in standardskrivare i menyn Skriv ut. Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills du väljer en ny standardskrivare. Om du byter skrivare ska du kontrollera att formateringen och sidbrytningarna i dokumentet inte har ändrats innan du skriver ut. Allmänt om utskrift: Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet Utskrift från skrivbordet kan vara användbart när du vill skriva ut flera dokument på samma gång eller när du har ett dokument som redan har formaterats för utskrift på en viss skrivare. Du kan skriva ut dokument från skrivbordet på två olika sätt. Skriv ut från skrivbordet genom att antingen: Dra symbolerna för de dokument du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. ELLER Markera symbolerna för de dokument som du vill skriva ut och sedan välja Skriv ut i menyn Arkiv. När dialogrutan Skriv ut visas ska du markera utskriftsalternativen och klicka på knappen Skriv ut. 6

7 hp deskjet 900 Verktyg Hp deskjet 900 Verktyg ligger i mappen Verktyg i hårddiskens huvudkatalog. Fönstret hp deskjet Verktyg har sex flikar enligt nedan: Allmänt om utskrift: hp deskjet 900 Verktyg WOW! visar hp deskjet 990c-skrivarens utskriftskvalitet Bläcknivå visar den ungefärliga mängden bläck som återstår i varje bläckpatron Test låter dig skriva ut ett testdokument Rengör gör att du automatiskt kan rengöra bläckpatronerna Kalibrering låter dig automatiskt rikta in färgpatronen och den svarta bläckpatronen Support ger dig kontaktinformation så att du kan köpa hp:s produkter och få kundstöd. Klicka helt enkelt på en flik och välj bland de olika alternativen. 7

8 Kontrollera skrivarens status Skrivarens status visas i skrivarens skrivbordssymbol: Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning Skrivaren är i viloläge (standard) Skrivaren är i viloläge (ej standard) Utskrift pågår på standardskrivaren Utskriften avbröts på standardskrivaren Fel på standardskrivaren Skrivaren är inte tillgänglig eller ansluten Allmänt om utskrift: Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Du kan styra inställningar som exempelvis pappersstorlek, skalning och sidriktning i dialogrutan hp deskjet -Utskriftsformat. Så här tar du fram dialogrutan: 1 Öppna det program som användes för att skapa dokumentet. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. Pappersstorlek, Skalning och Riktning Skriv in ett tal från 5 till 999. Tal som är mindre än 100 förminskar bildstorleken och tal som är större än 100 förstorar bilden. Om du ändrar storleken kan sidbrytningarna ändras. Se till att du väljer rätt storlek på det papper, de kuvert eller annat material som finns i inmatningsfacket. Klicka på lämplig symbol för att välja sidorientering. Markera automatisk marginaljustering vid dubbelsidig utskrift. 8

9 Dialogrutan Skriv ut Du kan styra inställningar som antalet kopior, utskrift av hela dokumentet eller endast vissa sidor, papperstyp, utskriftskvalitet, sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i dialogrutan hp deskjet - Skriv ut. Du öppnar dialogrutan genom att välja Skriv ut i menyn Arkiv i tillämpningsprogrammet. Knappar Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Knapparna i den nedre delen av dialogrutorna för Skriv ut är följande: Återgå till förinställningar återställer inställningarna till systemets ursprungliga inställningar ELLER Spara inställningarna gör att du kan gå igenom de aktuella inställningarna, tilldela dem ett namn och spara dem under det namnet. Förhandsgranska gör att du kan titta på dokumentet före utskriften så att du kan se hur det utskrivna dokumentet kommer att se ut med de aktuella inställningarna. Avbryt tar bort de ändrade inställningarna och stänger dialogrutan Skriv ut. OK startar utskriften. 9

10 Allmänt Allmänt är den standardflik som är markerad i dialogrutan Skriv ut. På denna flik kan du ange antal kopior som ska skrivas ut, om du vill skriva ut hela dokumentet eller bara vissa sidor, och om du vill skriva ut dokumentet från den första sidan till den sista eller börja med den sista sidan och skriva ut baklänges. Du kan även välja följande alternativ i menyn Allmänt: Papperstyp/Kvalitet (se Papperstyp/Kvalitet på sidan 11) Layout (se Layout på sidan 11) Färg (se Färg på sidan 12) Bakgrundsutskrift (se Bakgrundsutskrift på sidan 13) Klicka för att visa en lista med andra utskriftsinställningar. Ange hur många kopior du vill skriva ut. Ange om du vill börja skriva ut från den första eller från den sista sidan. Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Om du inte vill skriva ut hela dokumentet ska du skriva in det första och det sista sidnumret i det sidintervall som du vill skriva ut. Klicka för att visa alternativet Återgå till förinställning eller Spara inställningarna. I detta område visas alternativ som har ställts in på andra flikar i Skriv ut. 10

11 Papperstyp/Kvalitet Välj mellan flera olika papperstyper. Layout Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I den här dialogrutan kan du ange antalet sidor som ska skrivas ut på varje pappersark. Du kan även ställa in alternativet Dubbelsidig utskrift i den här rutan. Välj antalet sidor (1, 2 eller 4) som ska skrivas ut på arket. ELLER Skriv ut en affisch: Välj alternativet Överlagring och välj sedan affischstorlek genom att välja antalet sidor på tvären och nedåt (2x2, 3x3 eller 4x4). Utskriftskvalitet Snabb Snabb utskrift Normal Vanlig utskrift Bästa Högsta kvalitet Högupplösningsfotografi Endast fotografier Inställningarna i fliken Bläck låter dig justera bläckmängden och torktiden. Markera denna ruta för att skriva ut en ram runt varje sida. Markera denna ruta för att skriva ut på båda sidorna av papperet. Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Bindning (sida eller överkant). Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Manuell eller Automatisk (om du använder modulen för automatisk dubbelsidig utskrift). 11

12 Färg Skrivaren hp deskjet 990c använder hp:s färgmatchningsteknik för att på ett intelligent sätt analysera varje sidelement text, grafik och fotografier och ge det bästa färgresultatet. Välj: ColorSmart III ColorSync Gråskala (utskrift i gråtoner) Svartvitt (ingen färg) Flytta för att justera: Mättnad Ljusstyrka Färgton Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I inställningen ColorSmart III kan du markera en ruta så att bildförbättringarna stängs av. Inställningen ColorSync kan användas för färgmatchning med andra datorer genom ColorSyncs matchningssystem. Gråskala skriver ut i gråtoner. Med denna inställning kan du även optimera utskriften för fax och fotostatkopior. Svartvit skriver bara ut i svartvitt (ingen färg, inga gråtoner). Endast svart rekommenderas inte för utskrift på glansigt papper. Välj: Hög kvalitet Endast svart Optimera för fotostatkopia eller fax (skriv ut i gråtoner) Markera här för att stänga av automatisk bildförbättring. 12

13 Bakgrundsutskrift Välj Bakgrunden om du vill fortsätta att arbeta när utskriften pågår. Om du väljer utskriftsalternativet Förgrunden kan du inte arbeta med andra uppgifter förrän utskriften är avslutad. Dock blir utskriften snabbare. Välj: Bakgrund för att fortsätta arbeta under utskriften Förgrund för snabbare utskrift Klicka på den knapp som matchar tidsinställningen för när du vill skriva ut dokumentet Följande tabell beskriver ytterligare funktioner som är tillgängliga när du använder bakgrundsutskrift. Du kan komma åt de här funktionerna från skrivbordet genom att dubbelklicka skrivarsymbolen hp deskjet 990c.. Alernativ för bakgrundsutskrift Ta bort en utskrift Avbryt/pausa en utskrift Markera att en utskrift är Brådskande Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Anvisningar Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka sedan på symbolen Papperskorg. ELLER Dra dokumentsymbolen till Papperskorgen på skrivbordet. De här metoderna tar bara bort utskriften, inte själva dokumentet. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på knappen Paus. Utskriften kommer att pausas tills du markerar utskriftsnamnet igen och klickar på knappen Fortsätt. ELLER Dra dokumentsymbolen till listan med dokument som Väntar på utskrift. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på den lilla klockan. Klicka på Brådskande i dialogrutan som visas. Detta flyttar utskriften till överst på listan. 13

14 Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Alernativ för bakgrundsutskrift Sortera/ändra utskriftsordningen Avbryt och återuppta utskriften Byt skrivare Anvisningar Välj det kolumnnamn som du vill sortera eller välja efter i menyn Visa. Om du vill ändra utskriftsordningen ska du sortera efter Utskriftstid. Dra och släpp utskriftsnamnet på önskat ställe i listan. Välj Stoppa utskriftskön i menyn Utskrift. Välj Starta utskriftskö för att återuppta utskriften. Med hjälp av denna funktion kan du spara utskriftsbegäran när du använder en PowerBook och inte är inkopplad till skrivaren. Du kan flytta en utskrift från en skrivare till en annan skrivare av samma typ så här: Dra symbolen för utskriftsbegäran till symbolen för den skrivare som du vill använda. Om du inte är säker på om båda skrivarna är av samma typ ska du ändå försöka flytta på utskriftsbegäran. Skrivarprogrammet tillåter inte att du flyttar en utskriftsbegäran till en inkompatibel skrivare. 14

15 Automatisk pappersavkännare När du använder funktionen automatisk pappersavkännare känner skrivaren hp deskjet 990c automatiskt av rätt papperstyp för de flesta papper eller material som läggs in i skrivarens inmatningsfack. Den skannar första sidan för varje nytt utskriftsjobb. Den automatiska pappersavkännaren fungerar för utskriftsmaterial både från HP och andra tillverkare. Den har dock optimerats för HP-material så att skrivaren snabbt kan välja lämplig papperstyp. Se en komplett förteckning över HP:s produkter Papper och annat utskriftsmaterial på sidan 74. Den här funktionen rekommenderas inte för präglat eller fodrat papper och material. Allmänt om utskrift: Automatisk pappersavkännare Så här använder du den automatiska pappersavkännaren Du styr papperstypsinställningarna i dialogrutan Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för dialogrutan är Automatisk. Om du vill stänga av den automatiska pappersavkännaren ska du välja en annan papperstyp än Automatisk. Så här tar du fram dialogrutan: 1 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 2 I menyn Allmänt i dialogrutan för utskrift väljer du alternativet Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för papperstyp är Automatisk. Förinställningen för utskriftskvalitet är Normal. OBS! Om du önskar en annan utskriftskvalitet kan du ändra inställningen för hand. 3 Klicka OK. Då skrivaren börjar mata in det första arket söker en optisk sensor (blått ljus) snabbt av det en eller flera gånger för att bestämma den bästa papperstypinställningen. Detta tar endast ett par sekunder. När papperstypen bestämts startar utskriften. 15

16 Automatisk dubbelsidig utskrift Modulen för automatisk dubbelsidig utskrift är en särskild maskinvaru- och programvarufunktion som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på arkets båda sidor. Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1 Vrid ratten på skrivarens bakre lucka motsols och ta bort luckan. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 2 För in modulen baktill på skrivaren. 16

17 Skriva ut med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Det är inte alla pappersvikter och papperstyper som kan användas tillsammans med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan skriva ut på vanligt papper, HP Bright White Inkjet Paper, HP Premium Inkjet Heavyweight Paper, HP Felt-textured Greeting Card Paper, HP Professional Brochure Paper, glansigt eller matt, samt på HP Photo Quality InkJet Paper, halvglansigt eller matt. Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift så här: 1 Lägg i lämplig papperstyp. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. 3 Markera rutan Dubbelsidig säkerhetsmarginal, klicka sedan på OK. 4 I menyn Arkiv väljer du Skriv ut. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 5 Välj Layout i pop-up-menyn Allmänt. Se Dialogrutan Skriv ut på sidan 9 för anvisningar. 6 I dialogrutan Layout markerar du Skriv ut på båda sidorna och väljer Automatisk. 7 Klicka antingen på symbolen Bok eller Block för att välja rätt sidriktning. 8 Genomför alla andra formatändringar som behövs i de övriga dialogrutorna för Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. OBS! Efter det att ena sidan av arket har skrivits ut kommer det att hållas kvar medan bläcket torkar. När bläcket har torkat matas papperet in igen och den omstående sidan skrivs ut. Varje sida som har skrivits ut klart kommer att läggas i utmatningsfacket. Om det uppstår problem med den dubbelsidiga utskriften ska du läsa Felsökningstips som börjar på sidan

18 Infraröd (Ir-) utskrift Infraröd (Ir-) anslutbarhet är en funktion som möjliggör trådlös anslutning av personliga digitala assistenter (pda:er), PowerBook och andra mobila enheter. Använd den infraröda funktionen för att skriva ut till skrivaren hp deskjet 990c från en infraröd enhet, exempelvis en PowerBook- eller Palm-enhet, utan någon slags anslutningskabel. Skrivaren hp deskjet 990c levereras med en infraröd lins som kan komma åt och skriva ut information som skickas till den från en annan infraröd enhet. Stödda operativsystem Mac OS version 8.6 Palm Stödda enheter Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Du kan avgöra om en specifik enhet har stöd för infrarött genom att läsa tillverkarens referenshandledning. Till de enheter som stöder infrarött hör: PowerBook med infrarödkapacitet Vissa personliga digitala assistenter (inklusive produktsortimentet från Palm) Digitalkameror med infrarödkapacitet (inklusive HP PhotoSmart) Vissa mobiltelefoner med infrarödkapacitet 18

19 Använda infrarött tillsammans med PowerBook Om din PowerBook är försedd med infraröd teknik som använder sig av protokollet IrDA, kan du upprätta en trådlös TCP/IP- eller AppleTalk-förbindelse. För instruktioner ska du referera till något utav följande: Referenshandledningen eller anvisningarna som medföljde din PowerBook Tillverkarens webbplats eller stödtjänstnummer Infrared Data Associations (IrDA) webbplats på: Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 4 Välj skrivaren i Väljaren. Se Välja skrivaren på sidan 5 för att få anvisningar. OBS! Om PowerBook-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Skriva ut från PowerBook 1 Kontrollera att skrivaren är påslagen. 2 Finn den infraröda linsen på PowerBook-enheten. 3 Rikta in din PowerBooks infraröda lins mot skrivarens infraröda lins. Placera PowerBook-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. När de två enheterna riktats in mot varandra på rätt sätt kommer infrarödlampan på skrivaren att börja blinka. Detta indikerar att en förbindelse har upprättats mellan enheterna. 19

20 Skriva ut med en Palm Pilot 1 Finn den infraröda linsen på Palm-enheten. Denna sitter normalt på dess sida. 2 Rikta in Palm Pilot-enhetens infraröda lins mot skrivarens. Placera Palm Pilot-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om Palm Pilot-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 3 Gör något utav följande: Använd kommandot Stråle för att skicka en enstaka kalenderpost, ett eller flera visitkort, listor över saker som ska göras eller promemorior till skrivaren. ELLER Använd kommandot Skriv ut för att skicka en eller flera poster (exempelvis kalenderuppgifter, e-postmeddelanden, telefonlistor och andra listor) till skrivaren. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. OBS! För att kunna skriva ut (istället för att bara överföra) krävs det att din Palm Pilot har ett utskriftsprogram. Ett utskriftsprogram kan avsevärt förbättra hur den utskrivna informationen ser ut. När du skriver ut ska du följa de specifika tillvägagångssätten för programmet. 20

21 Skriva ut med digitalkameran HP PhotoSmart 1 Finn den infraröda linsen på digitalkameran. Denna sitter normalt på kamerans framsida. 2 Rikta in kamerans infraröda lins mot skrivarens. Placera kameran på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om kameran flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kommer infrarödlampan att släckas och skrivaren kan sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. 3 Skicka ett foto till utskrift genom att följa kamerans normala tillvägagångssätt för överföring och delning. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 21

22 Tips för underhåll av skrivaren Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet med en fin dusch kommer skrivarens hölje förr eller senare att få bläckfläckar. Följ anvisningarna för rengöring som ges nedan. Rengör inte skrivarens insida. Se till att ingen vätska kommer in i skrivaren. Avlägsna fläckar, märken och/eller intorkat bläck från skrivarens hölje med en mjuk trasa, fuktad med vatten. Använd inte vanliga rengörings- eller diskmedel. Om du ändå använder vanligt rengörings- eller diskmedel när du rengör skrivaren ska du torka av ytorna på skrivaren med en mjuk trasa som är fuktad med vatten. Du ska inte smörja stången som bläckpatronhållaren glider på. Det är normalt att visst oljud hörs när hållaren rör sig. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Information om hur bläckpatronerna och hållaren rengörs kan du få om du läser Manuell rengöring av bläckpatronerna och bläckpatronhållaren på sidan 40 Viktigt För maximalt utbyte och tillförlitlighet bör skrivaren hanteras och förvaras i upprätt och plant läge. Luta inte på skrivaren efter hård användning. Om du lutar den efter det att den skrivit ut mycket kan överflödigt bläck spillas ut. Torka upp utspillt bläck med metoderna som beskrivs i det här avsnittet. 22

23 Avancerad användning Hitta rätt papperstyp De flesta vanliga fotokopiepapper fungerar fint i skrivaren, särskilt papper som märkts för användning i bläckstråleskrivare. För bästa resultat bör du använda en av Hewlett-Packard-papperstyperna som tagits fram särskilt för HP-bläck och för din skrivare. Ljusstyrka. Visst papper är vitare än annat och ger skarpare och mer levande färger. För fotografier bör du använda HP Premium Plus Photo Paper eller HP Premium Photo Paper för bäst resultat. För projekt som har andra sorters färgbilder fungerar papperstyperna HP Bright White Inkjet och HP Premium Inkjet väl. För en komplett förteckning över tillgängligt HP-material kan du läsa Förbrukningsmaterial och tillbehör på sidan 73. Information om de pappersvikter och storlekar som stöds ges under Materialvikt på sidan 68 resp. Materialstorlek på sidan 68. Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Skrivaren har utformats för att omfatta så många olika typer av utskriftsmaterial att du i stort sett har samma möjligheter som ett litet tryckeri. I detta kapitel förklaras hur olika utskriftsmaterial kan användas. 23

24 Manuell dubbelsidig utskrift Avancerad användning: Manuell dubbelsidig utskrift Så här gör jag Bokbindning Blockbindning 1 Avlägsna allt papper från utmatningsfacket. 2 Lägg i papper i inmatningsfacket. 3 Flytta pappersreglagen så att de ligger an emot pappersbunten. 4 Skjut in inmatningsfacket. 5 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 6 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer med papperets typ och storlek. Utskriftsformat Pappersstorlek: Välj lämplig storlek Riktning: Välj lämplig riktning Papperstyp/Kvalitet Papperstyp: Välj lämplig typ Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout Sidor per ark: 1 (Normal) Utskrift på båda sidorna: Markera denna ruta och välj sedan symbolen Bok (för bindning längsmed sidan) eller Block (för bindning i överkanten). Avmarkera Automatisk. 7 Påbörja utskriften. 8 Följ noga anvisningarna för att lägga i papperet på nytt, som visas på datorskärmen. 9 När du har lagt i papperet igen, på rätt sätt, ska du klicka på Fortsätt. Riktlinjer Du kan välja manuell dubbelsidig utskrift antingen med den bakre inspektionsluckan eller modulen för automatisk dubbelsidig utskrift installerad. Skrivaren skriver automatiskt ut de udda sidorna först. Skrivaren visar sedan ett meddelande på datorns skärm som talar om hur du lägger i papperet igen för att skriva ut de jämna sidorna. 24

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer