Användarhandbok för Macintosh Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Macintosh Guide"

Transkript

1 Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift Knappar och lampor Pappersfack Använda skrivarprogrammet Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet hp deskjet 900 Verktyg Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Dialogrutan Skriv ut Automatisk pappersavkännare Automatisk dubbelsidig utskrift Infraröd (Ir-) utskrift Avancerad användning Hitta rätt papperstyp Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Manuell dubbelsidig utskrift Utskrift av OH-film Utskrift av enstaka kuvert Utskrift av en bunt kuvert Utskrift av visitkort, registerkort och annat mindre utskriftsmaterial Utskrift av etiketter Utskrift av fotografier Utskrift på gratulationskort Utskrift av påstrykningsbilder Utskrift av affischer Utskrift av banderoller Bläckpatroner Status för bläckpatroner Byt ut bläckpatronerna Förvara bläckpatroner Rengöring av bläckpatronerna Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner Problem? Felsökningstips hp Kundtjänst Mer information om skrivaren Specifikationer Systemkrav Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställningsinformation Juridisk information Begränsade garantiförklaring Umweltverträglichkeit Index

2 Tillkännagivanden Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh och QuickDraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är inregistrerade i USA och i andra länder. Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är inregistrerade varumärken som tillhör 3Com Corporation eller dess dotterbolag. Observera Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan eller användningen av detta material. Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett- Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. 1:a utgåvan, juli 2000 Copyright Hewlett-Packard Company och Apple Computer, Inc Portions Copyright Palomar Software, Inc. hp deskjet 990c inkluderar skrivardrivrutinsteknik som licensierats av Palomar Software, Inc., Användarhandbok för Macintosh Guide: Hitta information Vad och hur Hitta information Vad och hur Använd Installationsaffischen för att installera skrivardrivrutinen. Aktivera ballonghjälpen i menyn Hjälp. Visa en förklaring genom att flytta markören över valfri skrivarinställning. Besök hp:s webbplats på Internet på adress eller för den senaste produktinformationen, felsökning och skrivarprogramuppdateringar. Fullständig information om din skrivare får du genom att läsa den elektroniska användarhandledningen. Adobe Acrobat Reader krävs för att kunna läsa den elektroniska användarhandledningen. - Om du inte har Adobe Acrobat Reader installerat startar du skrivarprograminstallationen, väljer Läs Användarhandledningen och följer anvisningarna på skärmen för att installera Adobe Acrobat Reader. 2

3 Allmänt om utskrift Knappar och lampor Knapparna på framsidan av skrivaren hp deskjet 990c gör att du kan slå på och stänga av skrivaren, avbryta utskriftsjobb eller fortsätta utskriften. Lamporna ger dig synlig information om skrivarens status. Knapparna och lamporna är, från vänster till höger: Knappen Avbryt Tryck på den här knappen för att avbryta den aktuella utskriften. Lampan Status för bläckpatroner När lampan ovanför denna symbol lyser ska du kontrollera bläckpatronernas status. Se Status för bläckpatroner på sidan 35. Knappen Fortsätt och Lampa När lampan ovanför knappen Fortsätt blinkar ska du trycka på Fortsätt för att utskriften ska återupptas. Se Vad betyder de blinkande lamporna? på sidan 51. Knappen och lampan Ström Använd knappen Ström för att slå av och på skrivaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar medan skrivaren bearbetar information. Infraröd (Ir-) lins Använd den infraröda linsen för utskrift från en infraröd sändarenhet, t ex en Palm Pilot eller PowerBook. Se Infraröd (Ir-) utskrift på sidan 18. När lampan till höger om den infraröda linsen visar en obruten stråle skickar den infraröda enheten information till skrivaren. Varning Använd endast knappen Ström på skrivarens framsida för att slå på och stänga av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömskena, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar att fungera i förtid. 3

4 Pappersfack Inmatningsfack Du lägger i papper och andra materialtyper för utskrift i inmatningsfacket. Det är lättare att fylla på facket om du drar ut det. När du har lagt i det material som du vill använda ska du flytta pappersreglagen så att de ligger an emot utskriftsmaterialet. Kontrollera att allt material skjuts in i inmatningsfacket så långt det går. Se till att inmatningsfacket trycks in igen. Reglage för pappersbredd Lägg i papper i inmatningsfacket. Inmatningsfacket utdraget Reglage för pappersbredd Utskrivet material skickas till utmatningsfacket. Utmatningsfack Allmänt om utskrift: Pappersfack Skrivaren skickar de färdigutskrivna sidorna till utmatningsfacket. Utmatningsfacket har två lägen. Ned för de vanligaste utskriftstyperna (utom banderoller). Du kan även skriva ut enstaka kuvert i det nedfällda läget. Upp gör det lättare att lägga i material i inmatningsfacket samt för banderollutskrift. Förlängning för utmatningsfacket vid utskrift av ett stort antal sidor. Dessutom måste denna vara utdragen vid utskrift i korrekturläget för att förhindra att papper hamnar på golvet. Använd förlängningen för ut matningsfacket genom att försiktigt dra ut den. När utskriften avslutats skjuter du tillbaka förlängningen i dess förvaringsfack. OBS! Förlängningen får inte användas tillsammans med papper i Legal-storlek. Detta kan orsaka papperstrassel. Facket för enstaka kuvert Utmatningsfacket nedfällt Inmatningsfacket intryckt Förlängning för utmatningsfacket 4

5 Använda skrivarprogrammet Välja skrivaren Om du inte redan har valt hp deskjet som standardskrivaren i Väljaren, så bör du göra detta nu. Hur du väljer hp deskjet i Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB eller AppleTalk. USB-anslutning 1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 4 I Väljar-fönstrets högra del klickar du på DeskJet 990C. 5 Stäng Väljaren. Allmänt om utskrift: Använda skrivarprogrammet AppleTalk-nätverksanslutning 1 Kontrollera att både datorn och skrivaren är på och anslutna till AppleTalk-nätverket. Du behöver en extern skrivarserver, t ex hp jetdirect 300X External Print Server, för att kunna ansluta skrivaren till AppleTalk-nätverket. 2 Markera Väljaren i Apple-menyn. 3 Klicka på knappen Aktiv bredvid AppleTalk. 4 I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen DeskJet Series. 5 Välj skrivarzon, om detta behövs. 6 I Väljarens högra del klickar du på DeskJet 990C. 7 Stäng Väljaren. 5

6 Andra sätt att välja standardskrivare Förutom att använda Väljaren kan du även välja en standardskrivare på följande sätt: Välj önskad skrivare genom att klicka på menyradens skrivarsymbol på skärmens övre del och sedan välja DeskJet 990C. Om inställningsraden är aktiverad väljer du önskad skrivare genom att klicka på skrivarsymbolen på skärmens nedre del och sedan välja DeskJet 990C. Dra det dokument som du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. Dubbelklicka på symbolen för den hp deskjet-skrivare du vill använda och välj Ställ in standardskrivare i menyn Skriv ut. Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills du väljer en ny standardskrivare. Om du byter skrivare ska du kontrollera att formateringen och sidbrytningarna i dokumentet inte har ändrats innan du skriver ut. Allmänt om utskrift: Andra sätt att välja standardskrivare Utskrift från skrivbordet Utskrift från skrivbordet kan vara användbart när du vill skriva ut flera dokument på samma gång eller när du har ett dokument som redan har formaterats för utskrift på en viss skrivare. Du kan skriva ut dokument från skrivbordet på två olika sätt. Skriv ut från skrivbordet genom att antingen: Dra symbolerna för de dokument du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare som du vill använda. ELLER Markera symbolerna för de dokument som du vill skriva ut och sedan välja Skriv ut i menyn Arkiv. När dialogrutan Skriv ut visas ska du markera utskriftsalternativen och klicka på knappen Skriv ut. 6

7 hp deskjet 900 Verktyg Hp deskjet 900 Verktyg ligger i mappen Verktyg i hårddiskens huvudkatalog. Fönstret hp deskjet Verktyg har sex flikar enligt nedan: Allmänt om utskrift: hp deskjet 900 Verktyg WOW! visar hp deskjet 990c-skrivarens utskriftskvalitet Bläcknivå visar den ungefärliga mängden bläck som återstår i varje bläckpatron Test låter dig skriva ut ett testdokument Rengör gör att du automatiskt kan rengöra bläckpatronerna Kalibrering låter dig automatiskt rikta in färgpatronen och den svarta bläckpatronen Support ger dig kontaktinformation så att du kan köpa hp:s produkter och få kundstöd. Klicka helt enkelt på en flik och välj bland de olika alternativen. 7

8 Kontrollera skrivarens status Skrivarens status visas i skrivarens skrivbordssymbol: Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning Skrivaren är i viloläge (standard) Skrivaren är i viloläge (ej standard) Utskrift pågår på standardskrivaren Utskriften avbröts på standardskrivaren Fel på standardskrivaren Skrivaren är inte tillgänglig eller ansluten Allmänt om utskrift: Kontrollera skrivarens status Utskriftsformat styrning av sidlayouten Du kan styra inställningar som exempelvis pappersstorlek, skalning och sidriktning i dialogrutan hp deskjet -Utskriftsformat. Så här tar du fram dialogrutan: 1 Öppna det program som användes för att skapa dokumentet. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. Pappersstorlek, Skalning och Riktning Skriv in ett tal från 5 till 999. Tal som är mindre än 100 förminskar bildstorleken och tal som är större än 100 förstorar bilden. Om du ändrar storleken kan sidbrytningarna ändras. Se till att du väljer rätt storlek på det papper, de kuvert eller annat material som finns i inmatningsfacket. Klicka på lämplig symbol för att välja sidorientering. Markera automatisk marginaljustering vid dubbelsidig utskrift. 8

9 Dialogrutan Skriv ut Du kan styra inställningar som antalet kopior, utskrift av hela dokumentet eller endast vissa sidor, papperstyp, utskriftskvalitet, sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i dialogrutan hp deskjet - Skriv ut. Du öppnar dialogrutan genom att välja Skriv ut i menyn Arkiv i tillämpningsprogrammet. Knappar Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Knapparna i den nedre delen av dialogrutorna för Skriv ut är följande: Återgå till förinställningar återställer inställningarna till systemets ursprungliga inställningar ELLER Spara inställningarna gör att du kan gå igenom de aktuella inställningarna, tilldela dem ett namn och spara dem under det namnet. Förhandsgranska gör att du kan titta på dokumentet före utskriften så att du kan se hur det utskrivna dokumentet kommer att se ut med de aktuella inställningarna. Avbryt tar bort de ändrade inställningarna och stänger dialogrutan Skriv ut. OK startar utskriften. 9

10 Allmänt Allmänt är den standardflik som är markerad i dialogrutan Skriv ut. På denna flik kan du ange antal kopior som ska skrivas ut, om du vill skriva ut hela dokumentet eller bara vissa sidor, och om du vill skriva ut dokumentet från den första sidan till den sista eller börja med den sista sidan och skriva ut baklänges. Du kan även välja följande alternativ i menyn Allmänt: Papperstyp/Kvalitet (se Papperstyp/Kvalitet på sidan 11) Layout (se Layout på sidan 11) Färg (se Färg på sidan 12) Bakgrundsutskrift (se Bakgrundsutskrift på sidan 13) Klicka för att visa en lista med andra utskriftsinställningar. Ange hur många kopior du vill skriva ut. Ange om du vill börja skriva ut från den första eller från den sista sidan. Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Om du inte vill skriva ut hela dokumentet ska du skriva in det första och det sista sidnumret i det sidintervall som du vill skriva ut. Klicka för att visa alternativet Återgå till förinställning eller Spara inställningarna. I detta område visas alternativ som har ställts in på andra flikar i Skriv ut. 10

11 Papperstyp/Kvalitet Välj mellan flera olika papperstyper. Layout Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I den här dialogrutan kan du ange antalet sidor som ska skrivas ut på varje pappersark. Du kan även ställa in alternativet Dubbelsidig utskrift i den här rutan. Välj antalet sidor (1, 2 eller 4) som ska skrivas ut på arket. ELLER Skriv ut en affisch: Välj alternativet Överlagring och välj sedan affischstorlek genom att välja antalet sidor på tvären och nedåt (2x2, 3x3 eller 4x4). Utskriftskvalitet Snabb Snabb utskrift Normal Vanlig utskrift Bästa Högsta kvalitet Högupplösningsfotografi Endast fotografier Inställningarna i fliken Bläck låter dig justera bläckmängden och torktiden. Markera denna ruta för att skriva ut en ram runt varje sida. Markera denna ruta för att skriva ut på båda sidorna av papperet. Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Bindning (sida eller överkant). Om du markerar Skriv ut på båda sidorna ska du välja lämplig metod: Manuell eller Automatisk (om du använder modulen för automatisk dubbelsidig utskrift). 11

12 Färg Skrivaren hp deskjet 990c använder hp:s färgmatchningsteknik för att på ett intelligent sätt analysera varje sidelement text, grafik och fotografier och ge det bästa färgresultatet. Välj: ColorSmart III ColorSync Gråskala (utskrift i gråtoner) Svartvitt (ingen färg) Flytta för att justera: Mättnad Ljusstyrka Färgton Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut I inställningen ColorSmart III kan du markera en ruta så att bildförbättringarna stängs av. Inställningen ColorSync kan användas för färgmatchning med andra datorer genom ColorSyncs matchningssystem. Gråskala skriver ut i gråtoner. Med denna inställning kan du även optimera utskriften för fax och fotostatkopior. Svartvit skriver bara ut i svartvitt (ingen färg, inga gråtoner). Endast svart rekommenderas inte för utskrift på glansigt papper. Välj: Hög kvalitet Endast svart Optimera för fotostatkopia eller fax (skriv ut i gråtoner) Markera här för att stänga av automatisk bildförbättring. 12

13 Bakgrundsutskrift Välj Bakgrunden om du vill fortsätta att arbeta när utskriften pågår. Om du väljer utskriftsalternativet Förgrunden kan du inte arbeta med andra uppgifter förrän utskriften är avslutad. Dock blir utskriften snabbare. Välj: Bakgrund för att fortsätta arbeta under utskriften Förgrund för snabbare utskrift Klicka på den knapp som matchar tidsinställningen för när du vill skriva ut dokumentet Följande tabell beskriver ytterligare funktioner som är tillgängliga när du använder bakgrundsutskrift. Du kan komma åt de här funktionerna från skrivbordet genom att dubbelklicka skrivarsymbolen hp deskjet 990c.. Alernativ för bakgrundsutskrift Ta bort en utskrift Avbryt/pausa en utskrift Markera att en utskrift är Brådskande Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Anvisningar Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka sedan på symbolen Papperskorg. ELLER Dra dokumentsymbolen till Papperskorgen på skrivbordet. De här metoderna tar bara bort utskriften, inte själva dokumentet. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på knappen Paus. Utskriften kommer att pausas tills du markerar utskriftsnamnet igen och klickar på knappen Fortsätt. ELLER Dra dokumentsymbolen till listan med dokument som Väntar på utskrift. Markera utskriftsnamnet eller symbolen och klicka på den lilla klockan. Klicka på Brådskande i dialogrutan som visas. Detta flyttar utskriften till överst på listan. 13

14 Allmänt om utskrift: Dialogrutan Skriv ut Alernativ för bakgrundsutskrift Sortera/ändra utskriftsordningen Avbryt och återuppta utskriften Byt skrivare Anvisningar Välj det kolumnnamn som du vill sortera eller välja efter i menyn Visa. Om du vill ändra utskriftsordningen ska du sortera efter Utskriftstid. Dra och släpp utskriftsnamnet på önskat ställe i listan. Välj Stoppa utskriftskön i menyn Utskrift. Välj Starta utskriftskö för att återuppta utskriften. Med hjälp av denna funktion kan du spara utskriftsbegäran när du använder en PowerBook och inte är inkopplad till skrivaren. Du kan flytta en utskrift från en skrivare till en annan skrivare av samma typ så här: Dra symbolen för utskriftsbegäran till symbolen för den skrivare som du vill använda. Om du inte är säker på om båda skrivarna är av samma typ ska du ändå försöka flytta på utskriftsbegäran. Skrivarprogrammet tillåter inte att du flyttar en utskriftsbegäran till en inkompatibel skrivare. 14

15 Automatisk pappersavkännare När du använder funktionen automatisk pappersavkännare känner skrivaren hp deskjet 990c automatiskt av rätt papperstyp för de flesta papper eller material som läggs in i skrivarens inmatningsfack. Den skannar första sidan för varje nytt utskriftsjobb. Den automatiska pappersavkännaren fungerar för utskriftsmaterial både från HP och andra tillverkare. Den har dock optimerats för HP-material så att skrivaren snabbt kan välja lämplig papperstyp. Se en komplett förteckning över HP:s produkter Papper och annat utskriftsmaterial på sidan 74. Den här funktionen rekommenderas inte för präglat eller fodrat papper och material. Allmänt om utskrift: Automatisk pappersavkännare Så här använder du den automatiska pappersavkännaren Du styr papperstypsinställningarna i dialogrutan Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för dialogrutan är Automatisk. Om du vill stänga av den automatiska pappersavkännaren ska du välja en annan papperstyp än Automatisk. Så här tar du fram dialogrutan: 1 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 2 I menyn Allmänt i dialogrutan för utskrift väljer du alternativet Papperstyp/Kvalitet. Förinställningen för papperstyp är Automatisk. Förinställningen för utskriftskvalitet är Normal. OBS! Om du önskar en annan utskriftskvalitet kan du ändra inställningen för hand. 3 Klicka OK. Då skrivaren börjar mata in det första arket söker en optisk sensor (blått ljus) snabbt av det en eller flera gånger för att bestämma den bästa papperstypinställningen. Detta tar endast ett par sekunder. När papperstypen bestämts startar utskriften. 15

16 Automatisk dubbelsidig utskrift Modulen för automatisk dubbelsidig utskrift är en särskild maskinvaru- och programvarufunktion som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på arkets båda sidor. Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1 Vrid ratten på skrivarens bakre lucka motsols och ta bort luckan. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 2 För in modulen baktill på skrivaren. 16

17 Skriva ut med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Det är inte alla pappersvikter och papperstyper som kan användas tillsammans med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan skriva ut på vanligt papper, HP Bright White Inkjet Paper, HP Premium Inkjet Heavyweight Paper, HP Felt-textured Greeting Card Paper, HP Professional Brochure Paper, glansigt eller matt, samt på HP Photo Quality InkJet Paper, halvglansigt eller matt. Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift så här: 1 Lägg i lämplig papperstyp. 2 Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. 3 Markera rutan Dubbelsidig säkerhetsmarginal, klicka sedan på OK. 4 I menyn Arkiv väljer du Skriv ut. Allmänt om utskrift: Automatisk dubbelsidig utskrift 5 Välj Layout i pop-up-menyn Allmänt. Se Dialogrutan Skriv ut på sidan 9 för anvisningar. 6 I dialogrutan Layout markerar du Skriv ut på båda sidorna och väljer Automatisk. 7 Klicka antingen på symbolen Bok eller Block för att välja rätt sidriktning. 8 Genomför alla andra formatändringar som behövs i de övriga dialogrutorna för Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. OBS! Efter det att ena sidan av arket har skrivits ut kommer det att hållas kvar medan bläcket torkar. När bläcket har torkat matas papperet in igen och den omstående sidan skrivs ut. Varje sida som har skrivits ut klart kommer att läggas i utmatningsfacket. Om det uppstår problem med den dubbelsidiga utskriften ska du läsa Felsökningstips som börjar på sidan

18 Infraröd (Ir-) utskrift Infraröd (Ir-) anslutbarhet är en funktion som möjliggör trådlös anslutning av personliga digitala assistenter (pda:er), PowerBook och andra mobila enheter. Använd den infraröda funktionen för att skriva ut till skrivaren hp deskjet 990c från en infraröd enhet, exempelvis en PowerBook- eller Palm-enhet, utan någon slags anslutningskabel. Skrivaren hp deskjet 990c levereras med en infraröd lins som kan komma åt och skriva ut information som skickas till den från en annan infraröd enhet. Stödda operativsystem Mac OS version 8.6 Palm Stödda enheter Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Du kan avgöra om en specifik enhet har stöd för infrarött genom att läsa tillverkarens referenshandledning. Till de enheter som stöder infrarött hör: PowerBook med infrarödkapacitet Vissa personliga digitala assistenter (inklusive produktsortimentet från Palm) Digitalkameror med infrarödkapacitet (inklusive HP PhotoSmart) Vissa mobiltelefoner med infrarödkapacitet 18

19 Använda infrarött tillsammans med PowerBook Om din PowerBook är försedd med infraröd teknik som använder sig av protokollet IrDA, kan du upprätta en trådlös TCP/IP- eller AppleTalk-förbindelse. För instruktioner ska du referera till något utav följande: Referenshandledningen eller anvisningarna som medföljde din PowerBook Tillverkarens webbplats eller stödtjänstnummer Infrared Data Associations (IrDA) webbplats på: Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 4 Välj skrivaren i Väljaren. Se Välja skrivaren på sidan 5 för att få anvisningar. OBS! Om PowerBook-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Skriva ut från PowerBook 1 Kontrollera att skrivaren är påslagen. 2 Finn den infraröda linsen på PowerBook-enheten. 3 Rikta in din PowerBooks infraröda lins mot skrivarens infraröda lins. Placera PowerBook-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. När de två enheterna riktats in mot varandra på rätt sätt kommer infrarödlampan på skrivaren att börja blinka. Detta indikerar att en förbindelse har upprättats mellan enheterna. 19

20 Skriva ut med en Palm Pilot 1 Finn den infraröda linsen på Palm-enheten. Denna sitter normalt på dess sida. 2 Rikta in Palm Pilot-enhetens infraröda lins mot skrivarens. Placera Palm Pilot-enheten på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om Palm Pilot-enheten flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kan infrarödlampan släckas och skrivaren sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 3 Gör något utav följande: Använd kommandot Stråle för att skicka en enstaka kalenderpost, ett eller flera visitkort, listor över saker som ska göras eller promemorior till skrivaren. ELLER Använd kommandot Skriv ut för att skicka en eller flera poster (exempelvis kalenderuppgifter, e-postmeddelanden, telefonlistor och andra listor) till skrivaren. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. OBS! För att kunna skriva ut (istället för att bara överföra) krävs det att din Palm Pilot har ett utskriftsprogram. Ett utskriftsprogram kan avsevärt förbättra hur den utskrivna informationen ser ut. När du skriver ut ska du följa de specifika tillvägagångssätten för programmet. 20

21 Skriva ut med digitalkameran HP PhotoSmart 1 Finn den infraröda linsen på digitalkameran. Denna sitter normalt på kamerans framsida. 2 Rikta in kamerans infraröda lins mot skrivarens. Placera kameran på upp till 1 meters avstånd från skrivaren och inom en 30-graders vinkel från skrivarens infraröda lins. Vägen mellan de två infraröda enheterna får inte vara blockerad. OBS! Om kameran flyttas utanför räckvidden för skrivarens infraröda lins medan utskrift pågår kommer infrarödlampan att släckas och skrivaren kan sluta skriva ut. Om du riktar om enheterna inom cirka 3 30 sekunder kommer utskriften att återupptas. 3 Skicka ett foto till utskrift genom att följa kamerans normala tillvägagångssätt för överföring och delning. Infrarödlampan på skrivaren lyser oavbrutet under överföringen. När utskriften avslutats kommer lampan att släckas. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift 21

22 Tips för underhåll av skrivaren Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet med en fin dusch kommer skrivarens hölje förr eller senare att få bläckfläckar. Följ anvisningarna för rengöring som ges nedan. Rengör inte skrivarens insida. Se till att ingen vätska kommer in i skrivaren. Avlägsna fläckar, märken och/eller intorkat bläck från skrivarens hölje med en mjuk trasa, fuktad med vatten. Använd inte vanliga rengörings- eller diskmedel. Om du ändå använder vanligt rengörings- eller diskmedel när du rengör skrivaren ska du torka av ytorna på skrivaren med en mjuk trasa som är fuktad med vatten. Du ska inte smörja stången som bläckpatronhållaren glider på. Det är normalt att visst oljud hörs när hållaren rör sig. Allmänt om utskrift: Infraröd (Ir-) utskrift Information om hur bläckpatronerna och hållaren rengörs kan du få om du läser Manuell rengöring av bläckpatronerna och bläckpatronhållaren på sidan 40 Viktigt För maximalt utbyte och tillförlitlighet bör skrivaren hanteras och förvaras i upprätt och plant läge. Luta inte på skrivaren efter hård användning. Om du lutar den efter det att den skrivit ut mycket kan överflödigt bläck spillas ut. Torka upp utspillt bläck med metoderna som beskrivs i det här avsnittet. 22

23 Avancerad användning Hitta rätt papperstyp De flesta vanliga fotokopiepapper fungerar fint i skrivaren, särskilt papper som märkts för användning i bläckstråleskrivare. För bästa resultat bör du använda en av Hewlett-Packard-papperstyperna som tagits fram särskilt för HP-bläck och för din skrivare. Ljusstyrka. Visst papper är vitare än annat och ger skarpare och mer levande färger. För fotografier bör du använda HP Premium Plus Photo Paper eller HP Premium Photo Paper för bäst resultat. För projekt som har andra sorters färgbilder fungerar papperstyperna HP Bright White Inkjet och HP Premium Inkjet väl. För en komplett förteckning över tillgängligt HP-material kan du läsa Förbrukningsmaterial och tillbehör på sidan 73. Information om de pappersvikter och storlekar som stöds ges under Materialvikt på sidan 68 resp. Materialstorlek på sidan 68. Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial Skrivaren har utformats för att omfatta så många olika typer av utskriftsmaterial att du i stort sett har samma möjligheter som ett litet tryckeri. I detta kapitel förklaras hur olika utskriftsmaterial kan användas. 23

24 Manuell dubbelsidig utskrift Avancerad användning: Manuell dubbelsidig utskrift Så här gör jag Bokbindning Blockbindning 1 Avlägsna allt papper från utmatningsfacket. 2 Lägg i papper i inmatningsfacket. 3 Flytta pappersreglagen så att de ligger an emot pappersbunten. 4 Skjut in inmatningsfacket. 5 I programmenyn Arkiv väljer du Skriv ut. 6 Välj de utskriftsinställningar som överensstämmer med papperets typ och storlek. Utskriftsformat Pappersstorlek: Välj lämplig storlek Riktning: Välj lämplig riktning Papperstyp/Kvalitet Papperstyp: Välj lämplig typ Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout Sidor per ark: 1 (Normal) Utskrift på båda sidorna: Markera denna ruta och välj sedan symbolen Bok (för bindning längsmed sidan) eller Block (för bindning i överkanten). Avmarkera Automatisk. 7 Påbörja utskriften. 8 Följ noga anvisningarna för att lägga i papperet på nytt, som visas på datorskärmen. 9 När du har lagt i papperet igen, på rätt sätt, ska du klicka på Fortsätt. Riktlinjer Du kan välja manuell dubbelsidig utskrift antingen med den bakre inspektionsluckan eller modulen för automatisk dubbelsidig utskrift installerad. Skrivaren skriver automatiskt ut de udda sidorna först. Skrivaren visar sedan ett meddelande på datorns skärm som talar om hur du lägger i papperet igen för att skriva ut de jämna sidorna. 24

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17 Snabbhjälp hp deskjet 9xx series Innehållsförteckning Utskrift...................................... 1 Introduktion av skrivaren hp deskjet series.................... 2 Villkor och konventioner................................

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 960C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. För att du inte ska få några problem med skrivaren, följer HP upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och support som innefattar:

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh. Svenska

HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh. Svenska HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh Svenska HP Kundtjänst Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att det ska vara problemfritt för dig att äga skrivaren

Läs mer

HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh

HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh Svenska HP Kundtjänst Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att det ska vara problemfritt för dig att äga skrivaren

Läs mer

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 930C Series Svenska Tillkännagivanden Obs Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 950C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut skrivaren med en parallell skrivarkabel.........................3

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut din skrivare med en parallell skrivarkabel......................3

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

lär dig skriva ut... 1

lär dig skriva ut... 1 snabbhjälp hp deskjet 845c/825c series innehållsförteckning lär dig skriva ut............................... 1 introduktion till skrivaren hp deskjet 845c/825c series........... 2 villkor och konventioner................................

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 720/722C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

HP DeskJet -Skrivaren. Användarhandbok. 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series. För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning

HP DeskJet -Skrivaren. Användarhandbok. 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series. För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning HP DeskJet -Skrivaren Användarhandbok För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series HP DeskJet-skrivare Användarhandbok För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning Serie

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar

Läs mer

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran HP Deskjet D2300 series Hjälp för HP Photosmart-programvaran 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden från Hewlett- Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok Lexmark 5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok Januari 2007 www.lexmark.com Innehåll Skriva ut...5 Komma igång...5 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...8 Hantera utskriftsjobb...14 Lära dig mer

Läs mer

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 640/642C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 825C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft och MS-DOS är i USA registrerade varumärken och Windows

Läs mer

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren!

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! D et här ska finnas i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare om något saknas eller ring kundtjänst (telefonnumret finns i användarhandboken under

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon. HP Customer Care Audio Tips (U.S.

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon. HP Customer Care Audio Tips (U.S. HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att du inte ska behöva ha några problem med skrivaren, följer vi upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 710/712C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innehåll Säkerhetsinformation...5 Skriva ut...6 Komma igång...6 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...10 Hantera utskriftsjobb...17

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET F4180. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET F4180 instruktionsbok

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Fotoskrivare BRUKSANVISNING

Fotoskrivare BRUKSANVISNING Fotoskrivare BRUKSANVISNING Tack för att du köpte Polaroid Mint fick-skrivaren. Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig vägledning för att säkerställa att driften av denna produkt är säker och inte utgör

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual HP DESKJET 3400

Din manual HP DESKJET 3400 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z1380. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK Z1380 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Innehåll

Användarhandbok. Innehåll Användarhandbok Innehåll Hitta information Vad och hur.......................................... 3 Användare av Windows 95, 98, 2000 och NT 4.0....................... 3 Användare av Windows 3.1x............................................

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp...7 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...9

Läs mer

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401 LASERJET PRO 400 Användarhandbok M401 Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer