Din manual HP DESKJET 710/712C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 710/712C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Detta innebär att det finns till hands när du behöver det. 2 Öppna den övre luckan och ta ut förpackningsmaterialet av plast som finns inuti skrivaren. Ta bort förpackningsmaterialet. 3 Stäng den övre luckan. 2 STEG 2 Anslut skrivaren till datorn Kontrollera att datorn är avstängd. Lyft åtkomstluckan för kabeln på baksidan av skrivaren. Sätt i kontakten till skrivarkabeln med haken i skrivaren. Tryck in klämmorna i skårorna. Åtkomstlucka för kabeln Du behöver skaffa en skrivarkabel som stöder dubbelriktad kommunikation (IEEE 1284-kompatibel), såsom HP C2950A. 4 Sätt i den andra änden av kablen i datorn och dra åt skruvarna. 3 STEG 3 Sätt i kontakten till skrivaren 1 Lyft åtkomstluckan för kabeln och sätt i kontakten till adaptersladden ordentligt i anslutningen. 1 Nätadaptersladd Nätadapter 2 Nätsladd 3 Elektriskt uttag 2 3 Sätt i nätsladdens kontakt i adaptern. till att du inte vidrör bläckmunstyckena eller de elektriska kontakterna. Svart bläckpatron Färgad bläckpatron Avlägsna tejp Tre färger HP C1823A Avlägsna tejp Dessa bläckpatroner är speciellt avsedda för denna skrivare. 5 4 Lyft den gröna regeln på hållaren för varje bläckpatron. Håll bläckpatronen så att de elektriska kontakterna är vända mot skrivarens baksida och tryck sedan ner patronen i hållaren. Stäng locket. Det hörs ett klick och patronerna sitter nu fast i hållarna. Du måste sätta i båda patronerna för att skrivaren ska fungera. Regel för hållare Svart bläckpatron Hållare för patron Färgad bläckpatron 5 Om lampan Bläckpatron fortsätter att blinka ska du ta ut båda patronerna och sätta tillbaka dem. Stäng den övre luckan. Lampan Bläckpatron fortsätter att blinka några sekunder och släcks sedan. (Du kommer att höra patronenerna återgå till utgångspositionen till höger i skrivaren.) Lampan Bläckpatron (blinkar) 6 STEG 5 Lägg i papper i skrivaren 1 Fatta tag i inmatningsfacket och dra ut det ur skrivaren. Skjut ut pappersreglagen så lång ut det går. (Du kan fälla upp utmatningsfacket för att se bättre.) Utmatningsfacket Inmatningsfacket Reglage för pappersbredd Fatta tag här för att dra ut inmantingsfacket Reglage för papperslängd Fatta tag här för att dra ut inmantingsfacket 2 Lägg i papperet i inmatningsfacket. Du kan lägga i så mycket papper som får plats under fliken på reglaget för papperslängd. Flik på reglage för papperslängd Inmatningsfacket 3 Flytta in pappersreglagen igen så att de ligger an emot kanterna på pappersbunten och skjut tillbaka inmatningsfacket hela vägen in. Fäll ned utmatningsfacket om du fällde upp det tidigare. 7 STEG 6 Installera skrivarprogrammet Så här installerar du skrivarprogramvaran: 1 Se till att datorn är rätt inställd och fungarande. 2 Följ anvisningarna i denna installationshandledning för att kontrollera att skrivaren är riktigt inställd och redo att skriva ut. 3 Om du inte har en cd-enhet på datorn och skrivaren inte levererades med disketter, ska du läsa på sidan 45 i användarhandboken för att få upplysningar om hur du skaffar skrivarprogramvaran. Kontrollera att skrivaren är ansluten direkt till datorn (koppla bort alla eventuella omkopplingsdosor och andra enheter som använder samma port) och kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Datorn och skrivaren ska vara påslagna. Stäng alla program för virusbekämpning och andra program som körs på datorn (anvisningar för detta finns i sidan 14). 4 5 Följ anvisningarna för datorns operativsystem. 8 Installera från cd-skiva Windows 95, Windows 98 och Windows NT Om dialogrutan "Hittade ny maskinvara" visas under installationen ska du klicka på i det övre, högra hörnet i rutan eller klicka på Avbryt. Sätt i cd-skivan i cd-enheten. HP DeskJets öppningskärm visas efter några sekunder. 7 Om öppningsskärmen inte visas ska du göra följande: a. Klicka på Start i aktivitetsfältet och klicka sedan på Kör. Beroende på vilket operativsystem som du använder på datorn kan det hända att andra dialogrutor än dessa från Windows 95 visas handböckerna. b. Skriv d:\setup och klicka på OK. Om cd-enheten har en annan enhetsbokstav än "d:" ska du skriva in denna i stället eller bläddra efter cd-enheten. 8 Om du använder Windows NT 4.0 du måste ställa in HP DeskJet-skrivaren som standardskrivare. Anvisningar för detta finns på sidan 14. Klicka på Installera programmet HP DeskJet 710C Serie på datorn när öppningsskärmen visas, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om du har problem ska du läsa i avsnittet sidan När du uppmanas att starta om Windows är installationen nästan klar. Ta ut cd-skivan ur cd-enheten och starta om Windows Om en dialogruta för kommunikationstest visas ska du klicka på Testa. 11 Gör något av följande: Om skrivartesten lyckades ska du hoppa över resten av detta avsnitt och fortsätta på sidan 15. Om skrivartesten inte lyckades ska du klicka på Felsökning för att försöka rätta till problemet. Klicka på OK om du inte kan rätta till problemet. Ytterligare upplysningar om skrivarkommunikation finns i avsnittet sidan 14. Installera från cd-skiva Windows 3.1x 6 Sätt i cd-skivan i cd-enheten. 7 Klicka på Arkiv i Programhanteraren och klicka sedan på Kör Skriv d:\setup och klicka på OK. Om cd-enheten har en annan enhetsbokstav än "d:" ska du skriva in denna i stället eller bläddra efter cd-enheten. 9 Klicka på Installera programmet HP DeskJet 710C Serie på datorn när öppningsskärmen visas, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om du har problem ska du läsa i avsnittet sidan När du uppmanas att starta om Windows är installationen nästan klar. Ta ut cd-skivan ur cd-enheten och starta om Windows.

3 11 Om en dialogruta för kommunikationstest visas ska du klicka på Testa. 12 Gör något av följande: Om skrivartesten lyckades ska du hoppa över resten av detta avsnitt och fortsätta på sidan 15. Om skrivartesten inte lyckades ska du klicka på Felsökning för att försöka rätta till problemet. Klicka på OK om du inte kan rätta till problemet. Ytterligare upplysningar om skrivarkommunikation finns i avsnittet sidan Installera från disketter: Windows 95, Windows 98 eller Windows 3. 1x 6 Sätt in Disk 1 i diskettenheten. 7 Om du använder Windows 95 eller Windows 98: Klicka på Start i aktivitetsfältet och klicka sedan på Kör. Om du använder Windows 3.1x klicka på Arkiv i Programhanteraren och klicka sedan på Kör. 8 9 Skriv a:\setup och klicka på OK. Om diskettenheten har en annan enhetsbokstav än "a:" ska du skriva in denna i stället eller bläddra efter diskettenheten. Klicka på Installera programmet HP DeskJet 710C Serie på datorn när öppningsskärmen visas, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om du har problem ska du läsa i avsnittet sidan När du uppmanas att starta om Windows är installationen nästan klar. Ta ut disketten ur diskettenheten och starta om Windows. 11 Om en dialogruta för kommunikationstest visas ska du klicka på Testa. 12 Gör något av följande: Om skrivartesten lyckades ska du hoppa över resten av detta avsnitt och fortsätta på sidan 15. Om skrivartesten inte lyckades ska du klicka på Felsökning för att försöka rätta till problemet. Klicka på OK om du inte kan rätta till problemet. Ytterligare upplysningar om skrivarkommunikation finns i avsnittet sidan Om du har problem med installationen 1 Se till att skrivaren är påslagen och att alla anslutningar sitter ordentligt fast. Kontrollera att inga andra enheter (såsom en skanner, en omkopplingsdosa eller en bandstation) är anslutna till skrivarkabeln. Se till att kabeln är IEEE 1284-kompatibel Avsluta tillämpningsprogrammet och stäng av datorn och skrivaren. Slå på skrivaren och sedan datorn. Stäng alla eventuella program för virusbekämpning som körs på datorn. Högerklicka på ikonen för virusprogrammet i aktivitetsfältet och klicka sedan på Deaktivera. Avinstallera skrivarprogrammet genom att följa anvisningarna på sidan 55 i användarhandboken. Försök att installera igen. Om du får ett meddelande om att den dubbelriktade kommunikationen inte fungerar ska du klicka på OK för att fortsätta installationen. Ytterligare upplysningar om kommunikationstesten finns på sidan 14. Om du fortfarande har problem med installationen Försök att installera igen. Om du fortfarande har problem med installationen, kan du ringa en auktoriserad HP-återförsäljare eller din lokala representant för HP Kundtjänst. Uppgift om telefonnummer till närmaste kontor finns på sidan 45 i användarhandboken. 13 Om du installerar skrivarprogramvaran ska du stänga alla program utom HP DeskJetinstalleraren. Ytterligare upplysningar om installationen av skrivarprogramvaran Stäng tillämpningsprogram I Windows 3.1x: När du har stängt alla program ska endast Programhanterumärke som tillhör Microsoft Corporation. TrueType TM är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Arial och Times New Roman är i USA registrerade varumärken som tillhör Monotype Corporation. Snowdrift TM är ett varumärke som tillhör Agfa Division of Bayer Corporation. CreepyTM är ett varumärke som tillhör Monotype Corporation och som kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner. Kodak är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company. Observera Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för fel som kan förekomma i detta material eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tilllhandahållandet, prestandan eller användningen av detta material. Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas t som innehåller andra typer av bilder. Ytstruktur. Papperets jämnhet påverkar hur tydlig utskriften blir på papperet. Papper med en hög bomullshalt (25 till 100%) har oftare en jämnare yta. Glättat, bestruket papper fungerar bra för bilder och diagram (där du vill ha tydliga linjer och intensiva färger i hög kvalitet) samt för kopiering. Opacitet. Opacitet avses hur mycket utskriften på den ena sidan av papperet lyser igenom på den andra. Använd papper med hög opacitet (eller tjockare papper) för dubbelsidig utskrift. HP Photo Paper och HP Premium Heavyweight Inkjet Paper lämpar sig mycket väl för dubbelsidig utskrift. HP-papper finns i de flesta kontors- och datorbutiker. Du kan också ringa till HP Direct (se sidan 62). 2 Så här lägger du i papper i skrivaren Det är viktigt att papperet ligger på rätt sätt i inmatningsfacket. Se till att allt papper i facket är av samma storlek och typ och att pappersreglagen ligger an mot papperet. Skrivaren sköter resten. Låt oss gå igenom processen steg för steg: Skjut ut pappersreglagen för bredd och längd, så att du kan lägga i papperet. Om du drar ut inmatningsfacket går det lättare att lägga i papper. Du kan också fälla upp utmatningsfacket, så att du ser bättre. Tips om papper PAPPER SOM ÄR OLÄMPLIGT Utmatningsfacket Utskriften kan bli ojämn på kraftigt strukturerat papper, t ex med linne struktur, och det kan hända att bläcket fäller. Papper som är mycket glättat, blankt eller bestruket och inte speciellt avsett för utskrift på bläckstråleskrivare kan fastna i skrivaren och kan dessutom stöta bort bläcket. Det kan hända att blanketter i flera delar (original och en eller två kopior) skrynklas i skrivaren eller fastnar. Bläcket har också en tendens att smeta. Dessutom kommer det endast finnas utskrift på den översta sidan.

4 Papper som är i dålig kondition, dvs har revor eller är dammigt eller böjt eller inte ligger plant kan fastna i skrivaren. Reglage för papperslängd Reglage för pappersbredd Lufta papperet genom att dra utmed kanten, så att arken separeras. Knacka sedan bunten på ett plant underlag för att jämna till den. Du kan lägga i en högst 10 mm tjock pappersbunt (cirka 100 ark) i facket. 3 Lägg i papperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Skjut in papperet så långt det går i pappersfacket. Tips om papper UTSKRIFTSSIDAN NEDÅT Utskriften blir bättre på den ena sidan än den andra på de flesta papper. Detta gäller speciellt för bestruket och specialbehandlat papper. Utskriftssidan är vanligtvis markerad på papperspaketet. Inmatningsfacket Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an emot kanterna på papperet. UTSKRIFTSOMRÅDE Skrivaren kan inte skriva ut ända ut i kanten på papperet. Se till att du ställer in marginalerna, så att dokumentet får plats inom det utskrivbara området, annars kan det hända att vissa delar beskärs. Ytterligare upplysningar finns på sidan 57. Kontrollera att papperet fortfarande ligger plant i facket och att papperet passar in under fliken på reglaget för papperslängd. (Se sidan 28 för ytterligare upplysningar om hur du lägger i små pappersformat.) Skjut in pappersfacket och fäll ned utmatningsfacket Utskrift Kontrollera utskriftsinställningarna i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. (Se sidan 9 för anvisningar om hur du öppnar denna dialogruta.) Om du ska skriva ut ett ark på vanligt papper i stående orientering kommer standardinställningarna att fungera bra. (Kapitel 2 och 3 innehåller förklaringar till varför det kan vara bra att ändra inställningarna för olika typer av utskrift.) HP:s dialogruta för skrivarinställningar Tips UTSKRIFT FRÅN DOS Information om utskrift från DOS-tillämpningar finns på sidan 56. VÄLJ PAPPERSTYP Om du använder HP-papper i skrivaren ska du öppna HP:s dialogruta för skrivarinställningar och välja motsvarande papperstyp. Klicka på OK för att spara inställningarna. Välj Vanligt papper för HP Bright White Inkjet Paper HP Banner Paper Välj HP Premium Inkjetpapper för HP Premium Inkjet Paper HP Greeting Card Paper HP Iron-On T-Shirt Transfers HP Premium Inkjet Heavyweight Paper Välj HP Deluxe Photo Paper för att använda Kodak bildförbättringsteknik med HP Deluxe Photo Paper. Välj HP Premium Photo Paper för HP Premium Photo Paper. Klicka på OK i HP:s dialogruta för skrivarinställningar för att spara inställningarna. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut i tillämpningsprogrammet för att starta utskriften. (Du behöver eventuellt först klicka på menyn Arkiv och sedan välja Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut. ) Dialogrutan Skriv ut i tillämpningsprogrammet Klicka på OK för att skriva ut Så enkelt är det! Skrivaren skriver ut en sida i taget tills utskriften är klar. Sidorna matas ut och staplas i utmatningsfacket i skrivaren. Beroende på vilket operativsystem du använder på datorn, kan det hända att andra dialogrutor än dessa från Windows 95 visas i handböckerna. 5 Under pågående utskrift Vad gör jag om UTSKRIFTERNA ÄR FLÄCKIGA OCH OJÄMNA Det tar en kort stund innan utskriften påbörjas, eftersom skrivaren måste ta emot data från datorn. Det kan hända att skrivaren gör uppehåll då och då under utskriften för att ta emot ytterligare data. Om papperet tar slut innan utskriften är klar Du uppmanas att lägga i mer papper. Lägg i papperet i inmatningsfacket och tryck på knappen Fortsätt på skrivarens framsida. Om du använder en ny typ av papper, kan problemet bero på detta. På sidan 2 finns en lista över de bästa valen för papper. Kontrollera först bläckpatronerna -- de är kanske smutsiga eller bläcket håller på att ta slut. Anvisningar om hur du rengör eller byter ut bläckpatronerna får du genom att öppna HP Verktygslåda (se sidan 11) och klicka på fliken Skrivarunderhåll för rengöring eller fliken Anvisningar för rengöring av bläckpatronerna. Om papperet har fastnat i skrivaren Om papperet fastnar i skrivaren kan du vanligtvis dra ut det antingen från inmatnings- eller utmatningsfacket. Tryck sedan på knappen Fortsätt på skrivarens framsida. Skrivaren stängs av och slås sedan på automatiskt. Du måste sända utskriften till skrivaren igen. Papper kan ibland fastna längst bak i skrivaren. Om du inte kan nå papperet ska du vrida ratten på den bakre åtkomstluckan ett kvarts varv motsols och avlägsna luckan. Låst DU HITTAR INTE PAPPERSTRASSLET Om du inte kan se papperstrasslet, ska du kontrollera om en etikett har lossnat från ett etikettark medan det gick igenom skrivaren. Upplåst Avlägsna den bakre åtkomstluckan. Ta bort papperet som fastnat. Sätt sedan tillbaka luckan. Se till att du låser den genom att vrida ratten medsols till det låsta läget. Tryck på knappen Fortsätt på skrivarens framsida och sänd utskriften till skrivaren igen. 6 Felsökning Om det uppstår ett problem under utskriften visas ett meddelande som anger vad som är fel samt hur du kan rätta till det. Om inget meddelande visas, men du ser att någonting är fel eller du inte tycker om hur utskriften ser ut, ska du klicka på fliken Felsökning i HP Verktygslåda och följa anvisningarna som visas på skärmen. (På sidan 11 finns anvisningar för hur du öppnar HP Verktygslåda.) Vad gör jag om INGA MEDDELANDEN VISAS Klicka på fliken Felsökning. Om det verkar som om du har problem, men inga meddelanden visas på på skärmen kan detta bero på att det inte finns någon tvåvägskommunikation mellan datorn och skrivaren (på sidan 44 finns ytterligare upplysningar). Tips HP PÅ WORLD WIDE WEB Du kan få den senaste produktinformationen, göra felsökning av problem och ladda ner uppdaterad skrivarprogramvara från HP:s webbsida på adressen

5 hp. com eller peripherals 7 Skrivarprogram: Skrivarens fjärrkontroll Det finns några knappar på skrivaren, men du fjärrstyr den egentligen från tillämpningsprogrammet och det skrivarprogram som du har installerat på datorn. Du gör dina inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar och HP Verktygslåda i stället för att trycka på knappar på en fjärrkontroll. (Precis som det med en fjärrkontroll ibland är svårt att hitta de två dialogrutorna. ) Ange vad du vill att skrivaren ska göra Skrivarprogram HP:s dialogruta för skrivarinställningar Så här hittar du den: se sidan 9 Vad du kan göra: se sidan 10 HP Verktygslåda Så här hittar du den: se sidan 11 Vad du kan göra: se sidan 12 Här är resultatet! 8 Dialogruta HP skrivarinställningar: Så här hittar du den Använd denna dialogruta för att välja inställningar, såsom papperstyp, pappersformat, orientering och utskriftskvalitet. Hur du hittar dialogrutan beror på vilket tillämpningsprogram och operativsystem du använder. Du kommer säkert rätt om du använder någon av dessa metoder från menyn Arkiv i ditt dokument. Försök med detta Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Klicka sedan på någon av knapparna Egenskaper, Inställningar eller Skrivare. (Klicka inte på Alternativ här.) Om du fortfarande inte hittar dialogrutan, klicka på Inställningar, Alternativ eller Egenskaper.... eller försök med detta Om alternativet Skriv ut inte finns i menyn ska du klicka på Skrivarinställning eller Utskriftsformat. Klicka sedan på någon av knapparna Inställningar eller Alternativ. Här är den! YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR OM HP:S DIALOGRUTA FÖR SKRIVARINSTÄLLNINGAR FINNS I DEN DIREKTANSLUTNA HJÄLPEN. 9 HP:s dialogruta för skrivarinställningar: Vad du kan använda den till Klicka på en flik och klicka sedan på inställning. När du vill ha högsta kvalitet. Klicka på alternativet Bästa. Spara tid och bläck. Klicka på alternativet EconoFast. Välj lämpliga inställningar. Välj rätt pappersformat och typ för utskriften. Spara tid och färgat bläck. Klicka här för att skriva ut korrektur av färgdokument i gråtoner. Spara pengar och träd. Skriv ut på båda sidorna av papperet (om funktionen är tillgänglig). Tydliga utskrifter. Rikta in den svarta och färgade bläckpatronen och rengör dem vid behov enligt anvisningarna i den direktanslutna felsökningsfunktionen. Klicka på OK för att spara inställningarna. 10 HP Verktygslåda: Så här hittar du den HP Verktygslåda innehåller anvisningar för utskrift och felsökning av utskriftsproblem. Där finns också anvisningar för hur du riktar in och rengör bläckpatronerna. Här anges några metoder som du kan använda för att hitta HP Verktygslåda i olika Windowssystem. Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0 Dubbelklicka på genvägsikonen HP Verktygslåda. Denna genväg finns på skrivbordet. Om du har tagit bort ikonen HP Verktygslåda ska du klicka på Start, peka på Program, peka på HP DeskJet Hjälpprogram och sedan klicka på HP DeskJet 710C Verktygslåda. Klicka på knappen HP Verktygslåda. Denna knapp finns på aktivitetsfältet, längst ner på skärmen när HP Verktygslåda är öppen och när du skriver ut. Windows 3.1x Om du stänger HP Verktygslåda kommer den att visas igen när du skriver ut. Du kan också dubbelklicka på den i HP DeskJet Hjälpprogram i Programhanteraren. Dubbelklicka på ikonen HP Verktygslåda. Den finns alltid på skrivbordet när du startar datorn. 11 HP Verktygslåda: Vad du kan använda den till Anvisningar Följ anvisningarna och skriv ut ditt dokument. Felsökning Leta dig fram till en lösning när du har problem. (Se sidan 40 för ytterligare upplysningar.) Skrivarunderhåll Håll din skrivare i god kondition. 12 KA PITEL Mer om utskrift Så här skriver du ut på papper i olika format 1 2 N av den. u när du vet litet mer om grundläggande utskrift, är det dags att du lär dig mer om vad skrivaren klarar av och hur du får ut mesta möjliga Så här skriver du ut på båda sidorna av papperet Så här spegelvänder du ett dokument Om färg Om bilder Om text Så här skriver du ut på papper i olika format Tips om papper FÖRTRYCKT PAPPER Du kan köpa förtryckta checkar och blanketter (t ex fakturor och redovisningar) som är avsedda för bläckstråleskrivare. När du skriver ut på förtryckt papper ska du komma ihåg att lägga i papperet med den tryckta sidan nedåt och så att överkanten matas in först i skrivaren. När du skriver ut på vanligt papper, kort, etiketter och kuvert kommer du för det mesta att välja någon av de vanliga formaten som finns i rutan Pappersformat i fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. Du är dock inte begränsad till dessa format. Se bara till att du använder ett pappersformat som ligger inom följande dimensioner (så att valsarna i skrivaren kan mata fram papperet): Bredd: 77 till 215 mm Längd: 77 till 356 mm Gör sedan så här: Öppna HP:s dialogruta för skrivarinställningar, klicka på fliken Inställningar och välj sedan Special i listan Pappersformat. (På sidan 9 finns anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) SKAPA DINA EGNA BLANKETTER Du kan skapa egna blanketter och visitkort med egen logotyp, ditt namn och adress och skriva ut dem efter hand. Tillämpningsprogram har vanligtvis mallar för detta ändamål. Välj Special. 14 Skriv in papperets dimensioner i rutan Specialpapper och klicka på OK. Tips om papper ÄNDRA FORM Lägg i papperet i skrivaren och skriv ut på samma sätt som papper i vanliga format. När du använder små pappersstorlekar kanske du måste skjuta det lilla gröna reglaget längre in, så att papperet hålls fast ordentligt.

6 Anvisningar finns på sidan 28. EFTER UTSKRIFT Byt Pappersformat till Letter, A4 eller det papper som du ska använda för nästa utskrift. Bara för att du skriver ut på platt papper behöver utskriften inte förbli platt. Skaffa en bok om origami och lär dig hur du kan ändra formen på papperet. Du kan också ge en utskrift på tjockt papper en ny yta genom att klistra på små berlocker, knappar eller torkade blommor Så här skriver du ut på båda sidorna av papperet Tips om papper PAPPER DÄR UTSKRIFTEN INTE LYSER IGENOM Det enklaste sättet att spara på papper är att skriva ut på båda sidorna. Du behöver bara låta papperet gå genom skrivaren två gånger: Välj ett alternativ för dubbelsidig utskrift och följ anvisningarna på skärmen. Lägg i papperet i inmatningsfacket. Kontrollera att det inte finns något papper i utmatningsfacket. Klicka på fliken Funktioner i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. (På sidan 9 finns anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) Klicka på Bok eller Block. Använd en papperstyp där bilder och text inte lyser igenom på andra sidan. Skaffa prov på olika papper som är tyngre än 90 g/m2 och testa dessa för att se vilket som verkar fungera bäst. Klicka på fliken Funktioner. Klicka på Bok, så att arken kan bindas i vänsterkanten. Vad gör jag om DEN ANDRA SIDAN SER UT SÅ HÄR: Klicka på Block, så att arken kan bindas i överkanten. Du har kanske valt Block i stället för Bok i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. (Se steg 3.) Du glömde kanske att vända på papperet efter utskriften av den första sidan. Skriv ut dokumentet igen och följ noga anvisningarna som visas på skärmen. Skriv ut dokumentet. Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna med udda sidnummer. Ett meddelande, med anvisningar för hur du ska lägga tillbaka papperet i skrivaren, visas sedan på skärmen. 16 Lägg tillbaka de utskrivna sidorna i inmatningsfacket i skrivaren. Följande illustrationer visar hur du lägger in papperet i skrivaren för alternativen Bok och Block. Bok, alternativ Vad gör jag om BÅDA SIDORNA SKREVS UT PÅ SAMMA SIDA De udda sidorna skrivs ut först. Lägg tillbaka papperet för utskrift av de jämna sidorna. Du vände den utskrivna sidan nedåt när du lade tillbaka papperet i skrivaren. Skriv ut dokumentet igen och var noga med att läsa anvisningarna på skärmen. Alternativet Block BLÄCKET SMETADE Bläcket var kanske inte helt torrt. Vänta litet längre innan du skriver ut nästa sida. Torktiden blir kortare om du sänker kvaliteten på utskriften från t ex Normal till EconoFast i fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. De udda sidorna skrivs ut först. Lägg tillbaka papperet för utskrift av de jämna sidorna. Sidorna med ojämna nummer skrivs ut på baksidan av sidorna med jämna nummer. När du har lagt i papperet ska du fälla ner utmatningsfacket och klicka på Fortsätt i meddelanderutan. Sidorna med jämna nummer skrivs ut på baksidan av sidorna med udda nummer. EFTER UTSKRIFT Ändra alternativet Dubbelsidig utskrift till Ingen. 17 Så här spegelvänder du ett dokument Tips VARFÖR SPEGELVÄNDA ETT DOKUMENT? När du skriver ut ett vänt dokument kommer texten och bilderna att vara spegelvända jämfört med vad du ser på skärmen. När du använder påstrykningsbilder måste du spegelvända dokumentet (se sidan 39). Påstrykningsbilder vänds rätt till den ursprungliga orienteringen när de stryks på tyget. Du kan skriva ut OH-film som ett spegelvänt dokument. Sedan kan du visa det i projektorn och göra anteckningar på baksidan. Det går lätt att torka bort anteckningarna utan att göra repor i originalet. Originalet Det spegelvända dokumentet Lägg i papperet i inmatningsfacket. Om du skriver ut på OH-film ska du läsa på sidan 31. Om du skriver ut på papper för påstrykningsbilder ska du läsa på sidan 39. Klicka på fliken Funktioner i HP:s dialogruta för skrivarinställningar, och klicka sedan på Vänd horisontellt. (På sidan 9 finns anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) BILLIGARE ÄN ATT HÅLLA EN GLÖDLAMPA TÄND Visste du att skrivaren använder mindre energi än de flesta glödlampor -- endast cirka 12 watt under utskrift. Klicka på Vänd horisontellt Skriv ut dokumentet. Texten och bilderna kommer att vara spegelvända. Håll upp papperet framför en spegel för att kontrollera resultatet. EFTER UTSKRIFT s s 18 Klicka i rutan Vänd horisontellt igen för att ta bort markeringen. Om du använde OH-film eller påstrykningspapper, ska du ta bort detta från inmatningsfacket och lägga i det papper som du ska använda härnäst. Om färg Ett enkelt sätt att göra dina dokument tydliga och visuellt intressanta är att skriva ut dem i färg. Skrivaren skriver ut med en kombination av de fyra färgerna i de två bläckpatronerna -- cyan, magenta, gult och svart -- för att matcha färgerna i texten och bilderna (tom fotografier) på skärmen. Vad gör jag om DE UTSKRIVNA FÄRGERNA INTE STÄMMER MED FÄRGERNA PÅ SKÄRMEN Cyan Magenta Gult Svart Stäng av färgutskrift Text och bilder i färg som du skapar i dina dokument skrivs automatiskt ut i färg. Du kan skriva ut korrektur av färgdokument i gråskala om du ska fotokopiera dem i svartvitt eller om du vill spara tid och bläck. s På grund av skillnaden i hur färgerna fysiskt skapas på skärmen (med ljus) och i skrivaren (med hjälp av färgpigment) kommer det alltid att finnas en viss skillnad mellan dem. FÄRGERNA INTE ÄR SÅ KLARA SOM DE BORDE Klicka på fliken Färg i HP:s dialogruta för skrivarinställningar, och klicka sedan på Skriv ut i gråskala. En " " i rutan betyder att färgutskriften är avstängd Dina färgdokument kommer att skrivas ut i gråskala tills du ändrar inställningen.

7 Om du vill ha svartvita dokument med speciellt hög kvalitet ska du använda läget Bästa eller läget Normal med inställningen för gråskala. Skrivaren använder en liten mängd färgbläck i dessa lägen. Det kan hända att du skriver ut på fel sida av papperet. Om det inte hjälper att vända på papperet ska du ändra inställningen för kvalitet till Bästa. Om du använder specialpapper, ska du byta till den inställning för Papperstyp som stämmer med det aktuella papperet (se sidan 5). 19 Justera färgen Tips COLORSMART II-TEKNIK Skrivaren är speciellt smart när det gäller färgutskrift. (Detta är anledningen till att HP kallar denna teknik för ColorSmart II!) När du skriver ut ett dokument i färg, märker skrivaren alla elementen i dokumentet -- text, färgfotografier och grafik (såsom cirkeldiagram med enfärgade segment i färg) -- och återger dem sedan i bästa möjliga kvalitet, t o m när du skriver ut från Internet. Du får inte bara hög kvalitet på dina färgutskrifter, det är dessutom billigare än att få färgkopiering utförd. Skrivaren kan "fokusera automatiskt" precis som en välutrustad kamera och använder HP:s ColorSmart II-tekniken för att automatiskt göra de justeringar som ger den allra bästa kvaliteten på färgutskriften. Om du vill kan du själv justera inställningarna för att få det resultat du vill ha: Klicka på fliken Färg i HP:s dialogruta för skrivarinställningarar och klicka sedan på Manuell. Klicka på Alternativ. Klicka här för att visa färgalternativ. Ändra inställningen för Intensitet eller Övertoning. Om du vill veta mer om dessa inställningar ska du klicka på Hjälp. 20 Om bilder Bilder, grafik och konst är generella termer som används för att beskriva elementen i dokument som inte är text (som tex diagram, illustrationer, dekorativa element och fotografier). Tips LETAR DU EFTER EN BILD? Titta i datatidningar efter namn på företag som säljer klippboksbilder. Du kan beställa många olika färgbilder från deras riks utbud. Du kan också titta efter böcker med bilder som inte är belagda med copyright i bokhandeln. Kom dock ihåg att det är förbjudet att kopiera fotografier, såvida du inte har fått tillstånd av den person eller det företag som äger originalet. 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Diagram och bilder Illustrationer Dekorativa element Fotografier Alla bilder måste vara i elektronisk form (en datafil) för att du ska kunna använda dem i dokument som du vill skriva ut. Sedan är det enkelt att kopiera den till ett dokument. Användarhandboken för tillämpningsprogrammet innehåller anvisningar för detta. Här är några sätt att skapa bilder i elektronisk form. s Rita bilder själv med hjälp av de olika ritverktygen i ett ritprogram. s Använd klippboksbilder -- du kan hitta dem på många olika ställen, t ex på Internet och i olika tillämpningsprogram. Avsnittet "Letar du efter en bild?" innehåller ytterligare idéer. s Skanna själv in bilder. Använd din egen skanner eller samla ihop flera bilder och hyr en skanner i en databutik. 21 s Lämna in dina färgfotografier till en fotoaffär för skanning. För en viss kostnad kan du få en hel rulle bilder överförd till en cd-skiva. Be också fotoaffären att inkludera ett program för bildvisning från cd på skivan med bilderna. Vad gör jag om DET TAR LÄNGRE TID ATT SKRIVA UT BILDER ÄN FÖRVÄNTAT Vänta en stund. Bilder, speciellt färgfotografier, är komplicerade och det kan ta en bra stund att skriva ut dem. Om du skriver ut ett korrektur kan du påskynda utskriften genom att använda utskriftskvaliteten EconoFast (anvisningar finns på sidan 10), men kvaliteten kommer inte att bli den bästa. Du kan också stänga av färgutskriften helt och hållet och skriva ut en billigare svart korrektur. s Ta en digital bild. En digitalkamera använder inte film alls utan lagrar i stället bilden i en datafil. Ring till en data- eller kopieringsbutik eller en fotoaffär för att höra efter om du kan hyra en digitalkamera. BILDERNA ÄR INTE LIKA TYDLIGA SOM DET SKANNADE ORIGINALET Bilden har kanske blivit skannad med fler punkter per tum (dpi) än skrivaren kan skriva ut. Skanna fotografiet med 150 eller 300 dpi för att få bästa resultat. Även om det går att skanna med fler punkter per tum (dpi) blir utskriftskvaliteten inte bättre och bilderna kommer att ta längre tid att skriva ut. 22 Om text När du skriver texten i ett dokument beror dess utseende på vilka teckensnitt du har valt i tillämpningsprogrammet. Teckensnitt är en uppsättning tecken (versaler och gemener, siffror och skiljetecken) i en viss design eller visst utseende. Alla teckensnitt har ett särskilt namn, t ex Times New Roman eller Creepy. Tips SOMLIGA BOKSTÄVER SER UT SOM BILDER Välj teckensnitt När du väljer teckensnitt kan du tänka på dem i grupper: s Wingdings är ett symbol- eller bildteckensnitt, där du skriver in tecknen med hjälp av bokstäverna och siffrorna på tangentbordet. Du kan formatera tecknen på samma sätt som text, t ex lägga till färg, ändra storleken osv. Men hur ska du veta vilken bokstav eller siffra du ska skriva för att få en viss bild? Skapa ett diagram! Skriv in alla bokstäverna och siffrorna på tangentbordet två gånger, på två olika rader, den ena efter den andra. Gör all text tillräckligt stor så att bilderna blir tydliga punkter bör fungera bra. Markera sedan varannan rad och formatera texten i Wingdings. s s Bokstäver i teckensnitt av typen serif har klackar, som gör att ögat leds från ett tecken till nästa. Teckensnitt med klackar (serif) passar för löpande text. Teckensnitt av typen sans serif har inga klackar. De rena linjerna gör att de passar till rubriker och annan text i större stilar. Teckensnitt för speciella ändamål. Dessa inkluderar dekorativa och snirkliga teckensnitt som vanligtvis används för speciella effekter med små kvantiteter text i stora storlekar.

8 Serif Sans serif Speciella ändamål 23 Använd teckensnitt Tips SE TECKENSNITT PÅ NÄRA HÅLL Times New Roman Times New Roman Algerian Arial Arial Rounded MT Bold Artistik Ashley Inline AvantGarde Bahaus 93 Bookman Många tillämpningsprogram har ett kommando kallat Teckensnitt som visar en lista över tillgängliga teckensnitt. Vanligtvis markerar du texten som du ska formatera och applicerar teckensnittet (eller inkluderar teckensnittet som en del av stilen). Anvisningar om hur du väljer teckensnitt för text finns i handboken för det program du använder. I de flesta tillämpningsprogram får du bara en liten titt på ett teckensnitt. Om du arbetar i Windows 95, är det lätt att skriva ut varje teckensnitt. Klicka på Start och peka på Inställningar. Klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Teckensnitt. Dubbelklicka på det teckensnitt du vill titta på och klicka sedan på Skriv ut för att skriva ut ett prov. Köp teckensnitt Teckensnitt är oftast inkluderade i de tillämpningsprogram och operativsystem som du köper. Du kan köpa ytterligare teckensnitt och installera dem på datorn, där de lagras på hårddisken. Du kan köpa två olika typer av teckensnitt till datorn: s s TrueType-teckensnitt, som du kan skala till olika storlekar och som ser exakt likadana ut på skärmen som på den utskrivna sidan. Typ 1- eller PostScript-teckensnitt (om du använder en teckensnittshanterare). 24 KA PITEL 3 Kuvert Idéer för utskrift N s s s s u när du vet litet om grundläggande utskrift är det dags för resultat. Här följer några tips om vad skrivaren kan skriva ut på olika material: Etiketter Kuvert -- ett i sänder eller en bunt. Etiketter -- klistra etiketter på mappar eller få iväg de där månatliga utskicken. OH-film för viktiga presentationer. Fotografier -- gör individuella placeringskort eller namnskyltar. Visitkort, receptkort eller inbjudan till premiären. Banderoller som annonserar ditt torgstånd. Påstrykningsbilder med firmans logotyp för skärmmössor. OH-film Fotografier s s Kort s Banderoller Påstrykningsbilder Kuvert Du kan skriva ut kuvert på två olika sätt i denna skrivare: Tips ANVÄND TILLÄMPNINGSPROGRAMMET s s Om du skriver ut ett enda kuvert ska du använda inmatningsfacket för enstaka kuvert och låta det papper som finns i inmatningsfacket ligga kvar. Detta innebär att du kan skriva ut ett kuvert och sedan ett brev. Om du skriver ut en bunt kuvert ska du använda inmatningsfacket. Om det finns en funktion för utskrift av kuvert i ditt program, ska du använda denna i stället för de anvisningar som följer. Så här skriver du ut ett enstaka kuvert Klicka på fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar och välj sedan en kuvertstorlek i rutan Pappersformat. (Se sidan 9 för anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) Tips om papper KUVERT SOM INTE FUNGERAR Välj ett kuvert Undvik glansiga och strukturerade kuvert, och kuvert som har klämmor eller fönster. (Använd genomskinliga etiketter i stället för denna typ av kuvert.) Kuvert med kraftiga, ojämna eller böjda kanter eller kuvert som är skrynkliga eller trasiga kan dessutom fastna i skrivaren. Skjut in kuvertet i facket för enstaka kuvert, så långt det går, enligt bilden nedan. Fliken uppåt och till vänster Skriv ut kuvertet. EFTER UTSKRIFT s Återställ pappersformatet i HP:s dialogruta för skrivarinställningar till Letter eller A4 eller lämpligt format för nästa utskrift. 26 Skriv ut en bunt kuvert Klicka på fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar och välj sedan en kuvertstorlek i rutan Pappersformat. (Se sidan 9 för anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar. ) Vad gör jag om SKRIVAREN INTE HÄMTAR UPP KUVERTET Välj ett kuvert. Dra ut de båda pappersreglagen. Kontrollera att inmatningsfacket är tomt. Om du skriver ut ett enda kuvert och använder facket för enstaka kuvert har du kanske inte skjutit in kuvertet tillräckligt långt. Om du skriver ut flera kuvert har du kanske lagt i för många kuvert i bunten. Ta bort några kuvert och försök skriva ut igen. KUVERTEN SKRIVS UT SÅ HÄR Lägg i en bunt på högst 15 kuvert i skrivaren enligt bilden nedan. (Om du använder tjocka kuvert bör du lägga i färre antal kuvert i facket.) Du har kanske lagt i kuvertet på ett felaktigt sätt. Du har kanske inte valt något kuvert i fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. Det kan också hända att du inte gjort en speciell justering som ditt ordbehandlingsprogram kräver. (Anvisningar finns i handboken för ordbehandlingsprogrammet.) Fliken uppåt och åt vänster 27 Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an emot kanterna på pappersbunten. Tips om papper MATCHA Om du vill skriva ut dina kort eller inbjudningar på ett förtryckt papper ska du fortsätta läsa. Du kan köpa kuvert med matchande papper. Pröva HP Greeting Card Paper. SLÅ IN ETT BREV Ett kuvert är som ett presentomslag: det kan användas för att imponera eller locka mottagaren att öppna det. Du kan köpa kuvert som är tillverkade av gamla kartor eller sidor från konsttidskrifter. Gå till en pappershandel eller presentaffär för att leta efter denna typ av kuvert. Om du skriver ut på små kuvert, såsom A2 eller C6, ska du skjuta in reglaget så att det ligger an emot kanterna på kuverten. Skjut in reglaget. Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket. Skriv ut kuverten. EFTER UTSKRIFT s s Återställ pappersformatet i HP:s dialogruta för skrivarinställningar till Letter eller A4 eller lämpligt format för nästa utskrift. Avlägsna alla kuvert från inmatningsfacket och lägg i vanligt papper eller papper som passar för nästa utskrift. 28 Etiketter Du kan använda skrivaren HP DeskJet för att skriva ut på etikettark. Vi rekommenderar Avery InkJet-etiketter, som är avsedda för bläckstråleskrivare.

9 sedan Vanligt papper som papperstyp och Normal som utskriftskvalitet. (Se sidan 9 för anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) Tips om papper ETIKETTER SOM FUNGERAR Klicka på Normal. Välj Vanligt papper. Använd endast etikettark i formatet A4 eller US Letter. Det är viktigt att du väljer etiketter som är speciellt avsedda för bläckstråleskrivare. Annars kan det hända att de lossnar inuti skrivaren eller bläcket kanske inte torkar. ETIKETTER SOM INTE FUNGERAR Etikettark som är vikta, böjda, skrynkliga eller delvis använda kan fastna i skrivaren. Gamla etiketter eller etiketter som kan ha varit utsatta för höga temperaturer, kan ha förlorat vidhäftningsförmågan. Lufta kanterna på etikettbunten för att separera arken. 29 Avlägsna allt papper från inmatningsfacket och lägg i högst 20 etikettark. Tips om papper ETIKETTERA När det gäller etiketter ska du inte bara tänka på kuvert eller mappar! Du kan organisera ditt mediabibliotek och skriva ut etiketter för videooch kassettband samt disketter. Etikettsidan nedåt Skjut in de gröna pappersreglagen, så att de ligger an mot bunten. SPARA PÅ ETIKETTER Du kan spara på etiketter genom att skriva ut korrektur på vanligt papper. Håll sedan upp papperet mot ljuset framför ett etikettark för att kontrollera mellanrummen och textens placering på etiketterna. Ändra sedan inställningarna efter behov. Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket. Skriv ut etiketterna. EFTER UTSKRIFT s s Du kan låta alla inställningar vara kvar som de är om du ska skriva ut på vanligt papper. Avlägsna etikettarken från inmatningsfacket och lägg i vanligt papper eller papper som passar för nästa utskrift. ETIKETTER MED LOGOTYP Skanna in företagets logotyp i färg och lägg till företagets adress. Sedan kan du skriva ut dina egna snygga och billiga etiketter för paket, brev och andra utskick från företaget. Avery tillverkar både vita och genomskinliga fraktetiketter som lämpar sig för bläckstråleskrivare. 30 OH-film Du uppnår bästa resultat om du använder HP Premium Inkjet Transparency Film eller annan OH-film som är avsedd för utskrift i bläckstråleskrivare. sedan HP Transparency som papperstyp och klicka på Bästa som utskriftskvalitet. (Se sidan 9 för anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) Det är inte absolut nödvändigt att använda Bästa utskriftskvalitet, men du får det bästa resultatet om du gör det. Om du har bråttom, ska du använda utskriftskvaliteten Normal. Tips om papper DITT BÄSTA VAL Bestrykningen på HP Premium Inkjet RapidDry Transparency har tagits fram speciellt för att fungera med HPbläck för att ge skarpa bilder och text och kortaste torktid. De fastnar dessutom inte i skrivaren. Gå till en stor butik som säljer kontorsmateriel eller ring till HP Direct (se sidan 62) för att ta reda på telefonnummer till närmaste kontor. Klicka på Bästa. Välj HP Transparency. 31 Lägg i OH-filmen i skrivaren med den grova sidan nedåt och den självhäftande remsan framåt. (Du kan dra bort den självhäftande remsan efter utskriften.) Vad gör jag om BLÄCKET ALDRIG TORKAR ELLER OM DET FINNS GLIPOR I HELTÄCKANDE OMRÅDEN Den självhäftande remsan framåt och tejpsidan uppåt Kontrollera att du har skrivit ut på rätt sida av OH-filmen. Se till att du lägger i filmen i skrivaren med den grova sidan nedåt. Du använder kanske en typ av OH-film som inte lämpar sig för utskrift i bläckstråleskrivare. Den grova sidan nedåt Skjut in pappersreglagen på samma sätt som du gör för vanligt papper. Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket. Skriv ut OH-filmen. Vänta en stund. Det tar en stund att skriva ut OH-film eftersom skrivaren använder mer bläck, lägger på färgen långsammare och medger längre tid för bläcket att torka mellan varje ark. EFTER UTSKRIFT s KVALITETEN INTE ÄR DEN FÖRVÄNTADE Du har inte valt rätt typ av papper och utskriftskvalitet. Följ anvisningarna ovan och skriv ut igen. s Återställ inställningen för Papperstyp i HP:s dialogruta för skrivarinställningar till Vanligt papper eller den typ som du kommer att skriva ut på nästa gång. ändras automatiskt till Bästa. HP Photo Papper för dubbelsidig utskrift av foton. ut dokumentet. fotopapperet från inmatningsfacket och lägg i vanligt papper eller papper som passar för nästa utskrift. 33 Kort Tips om papper SKRIV UT PÅ KORT I UDDA STORLEK Använd skrivaren för att skriva ut på indexkort, receptkort, brevkort, visitkort eller något annat av de kortformat som finns i listan Pappersformat i fliken Inställningar som visas nedan. (Du kan även skriva ut på andra kortstorlekar, se anvisningarna på sidan 14.) Klicka på fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar, och välj sedan en kortstorlek i rutan Pappersformat. (Se sidan 9 för anvisningar för hur du öppnar HP:s dialogruta för skrivarinställningar.) Om dimensionerna på det aktuella kortet inte finns i rutan Pappersformat ska du välja Special. Se sidan 14 för upplysningar om utskrift på olika pappersformat. Välj kortstorlek. HUR TJOCKT ÄR FÖR TJOCKT? Rekommenderade materialvikter finns på sidan 57. Experimentera gärna med kort med annan vikt. KORT Du kan få tag på praktiskt taget vilken typ av kort som helst, t ex förtryckta kort där du kan lägga till en egen design eller en egen text för olika ändamål. eller vykort finns också i detta format. i en bunt på högst 30 kort (6 mm) i facket. för alla tillfällen. kuvert hör också till. kuvert hör också till. sedan papperet till ett kort. papperet innan du lägger i det i skrivaren. sedan Letter eller A4 i rutan Pappersformat. papper finns i välsorterade kontorsbutiker.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) måste finnas åtminstone fem ark i bunten.) Riv av eventuella kanter om du använder perforerat papper. Lufta sidorna så att de inte fastnar i varandra i skrivaren. DET FINNS ETT OVÄNTAT MELLANRUM ELLER VECK I BANDEROLLEN s s Vad gör jag om Lägg i papperet i inmatningsfacket, så att den avrivna kanten ligger överst i bunten in emot skrivaren. Lägg först i den vikta kanten i inmatningsfacket. Skjut in papperet så långt det går. Det kan hända att skrivaren hämtar flera ark åt gången. Ta ut papperet, vik ut det och vik sedan ihop bunten igen. Kontrollera också att de övre och undre marginalerna är noll i banderollprogrammet. Skriv ut banderollen igen. DET KONTINUERLIGA Avriven kant PAPPERET FASTNAR I SKRIVAREN Har du valt Kontinuerligt papper på fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar? Lägg i fler än fem, men färre än 20 ark. Kontrollera att reglaget för kontinuerligt papper är uppfällt. Anvisningar om lämpliga inställningar för olika tillämpningsprogram finns i den direktanslutna felsökningsfunktionen. Kontrollera att du har avlägsnat allt annat papper innan du lägger i det kontinuerliga papperet. Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an emot kanterna på pappersbunten. Skjut in inmatningsfacket. Skriv ut banderollen. Skrivaren och det kontinuerliga papperet kommer att genomgå vissa förberedande rörelser. Utskrift på kontinuerligt papper tar en stund. Det kan dröja flera sekunder innan utskriften börjar matas ut ur skrivaren. 37 Om lampan Fortsätt blinkar när banderollen har skrivits ut, tryck på knappen Fortsätt upprepade gånger tills det kontinuerliga papperet tar slut. Vad gör jag om DET VISAS ETT MEDDELANDE OM ATT PAPPERET HAR TAGIT SLUT, TROTS ATT DETTA INTE ÄR FALLET Knappen Fortsätt Det kan hända att du inte har skjutit in reglaget för papperslängd hela vägen. Kontrollera att reglaget ligger an emot papperet och skriv ut igen. EFTER UTSKRIFT s s s Klicka på Arkskuret i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. Fäll ner reglaget för kontinuerligt papper så att lampan slocknar. Lägg i papper i inmatningsfacket. TEXTEN ÄR SUDDIG EFTER UTSKRIFT PÅ KONTINUERLIGT PAPPER Om utskriftskvaliteten verkar ovanligt dålig sedan du har avslutat utskrift på kontinuerligt papper, kan det hända att du glömde att ställa in skrivaren för normal utskrift. 38 Påstrykningsbilder Du behöver inte begränsa dig till papper när det gäller att skriva ut bilder. Använd specialpapper för överföring när du vill föra över bilderna från datorn till tyg. Du behöver: s en t-tröja eller annat tyg som du vill föra över en bild till s dokumentet med bilden eller texten som du vill skriva ut s påstrykningspapper för överföring, som du kan köpa i en datorbutik eller kontorsbutik Så här gör du: Öppna dokumentet med texten eller bilden du vill överföra till t-tröja på datorn. HP Premium Inkjet Paper som papperstyp. Om du vill att texten eller bilden på t-tröjan ska se ut som på datorskärmen, ska du spegelvända dokumentet genom att klicka på Vänd horisontellt på fliken Funktioner. ut överföringsbilden. på lämplig kategori. sida matas ut ur skrivaren Vänta en stund. Kontrollera att den övre skrivarluckan är ordentligt stängd. Papper. Kontrollera att du har lagt i papperet i inmatningsfacket på rätt sätt. Kommunikation. Om meddelandet "Skrivaren svarar inte" visas på skärmen, kan det hända att du använder fel typ av kabel. (Vi rekommenderar att du använder den dubbelriktade HP IEEE-1284-kompatibla parallella gränssnittskabeln.) Bläckpatroner. Kontrollera att båda bläckpatronshållarna innehåller en rätt installerad bläckpatron med korrekt artikelnummer. Papperstrassel. Kontrollera om papper har fastnat i skrivaren. Ytterligare information finns på sidan 6. LÄS I DEN DIREKTANSLUTNA FELSÖKNINGSFUNKTION EN OM DU BEHÖVER MER HJÄLP. En tom sida matas ut ur skrivaren Tejp. Kontrollera att du har tagit bort skyddstejpen från bläckpatronerna. Standardskrivare. Kontrollera att du har valt skrivaren HP DeskJet 710C Serie som standardskrivare. Du kan kontrollera detta genom att klicka på fliken Felsökning och sedan klicka på En tom sida matades ut. Klicka på knappen under Fel skrivare vald för att få anvisningar om hur du ställer in standardskrivare. Bläck. Det kan hända att bläcket har tagit slut. Byt ut patronerna enligt anvisningarna i steg 4 i installationshandboken. Fax. Om du har tagit emot ett elektroniskt telefax i din dator och skrivaren skriver ut en blank sida när du försöker skriva ut det, ska du försöka med att skriva ut det i ett grafiskt format (t ex TIFF). Infoga det sedan i ett ordbehandlingsdokument och skriv ut det därifrån. Du kan också läsa i den direktanslutna felsökningsfunktionen. LÄS I DEN DIREKTANSLUTNA FELSÖKNINGSFUNKTION EN OM DU BEHÖVER MER HJÄLP. Texten eller bilderna ligger på fel ställe Pappersorientering. Om utskriften har hamnat fel på sidan ska du kontrollera att du har valt rätt orientering (Stående eller Liggande ) i fliken Funktioner i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. Justering. Om de färgade och svarta bläcken inte skrivs ut rätt i förhållande till varandra, bör du rikta in bläckpatronerna. Öppna Verktygslådan, klicka på Skrivarunderhåll och klicka på Rengör bläckpatronerna. Påfyllning. Om utskriften har hamnat snett ska du ta ut papperet och sedan lägga i det igen och se till att luckan på baksidan är ordentligt stängd enligt anvisningarna på sidan Marginalinställningar. Om texten hamnar utanför papperet: s Kontrollera att du har ställt in marginalerna på rätt sätt i tillämpningsprogrammet. s Kontrollera att alla element i dokumentet får plats inom det utskrivbara området på sidan (se sidan 57). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat i fliken Inställningar i HP:s dialogruta för skrivarinställningar. LÄS I DEN DIREKTANSLUTNA FELSÖKNINGSFUNKTION EN OM DU BEHÖVER MER HJÄLP.

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren!

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! D et här ska finnas i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare om något saknas eller ring kundtjänst (telefonnumret finns i användarhandboken under

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Online-handbok. Innehållsförteckning

Online-handbok. Innehållsförteckning Online-handbok Innehållsförteckning Navigera i online-handboken...................................2 Allmänt om utskrift.......................... 3 Välj papper....................................................3

Läs mer

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17 Snabbhjälp hp deskjet 9xx series Innehållsförteckning Utskrift...................................... 1 Introduktion av skrivaren hp deskjet series.................... 2 Villkor och konventioner................................

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z1380. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK Z1380 instruktionsbok (information,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 HP Smart Install-installation Produkten använder installationsprogrammet HP Smart Install för Windows operativsystem. Till programvaran används USB-kabeln för att

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Användarhandbok för 2600 Series

Användarhandbok för 2600 Series Användarhandbok för 2600 Series Januari 2009 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4433, 4445 Modell(er): Olika, xxx, där "x" är ett alfanumeriskt tecken Innehåll Säkerhetsinformation...5 Inledning...6 Hitta

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare

FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare FAX 1190L Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

HP Deskjet 460. Mobil Skrivare. Användarhandbok

HP Deskjet 460. Mobil Skrivare. Användarhandbok HP Deskjet 460 Mobil Skrivare Användarhandbok HP Deskjet 460 Mobil skrivare Användarhandbok Första utgåvan: 06/2005 Information om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok HP Officejet Pro K850-serien Användarhandbok HP Officejet Pro K850 serien Användarhandbok Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Första utgåvan, 5/2005 All

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series

HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series Innehåll 1 HP ENVY 110 e-all-in-one D411 series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP ENVY 110 series Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Innehåll 3 Hur

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

supertips till IrfanView

supertips till IrfanView LÄSARNAS BÄSTA TIPS 0 supertips till IrfanView Med det utmärkta och fria bildbehandlingspro grammet IrfanView är det lätt att få ut det bästa ur digitala bilder. Du får överblick, kan justera färger, ljus

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innehåll 1 Hur gör jag?...3 2 Slutföra installationen av HP-skrivare Trådlös anslutning med installation med en knapptryckning

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Lexmark 1500 Series. Användarhandbok

Lexmark 1500 Series. Användarhandbok Lexmark 1500 Series Användarhandbok Juni 2007 www.lexmark.com Innehåll Säkerhetsinformation...5 Använda skrivaren i nätverk...6 Allmän nätverkshantering...6 Trådlös nätverkshantering...9 Avancerad trådlös

Läs mer

Användarhandbok för S300 Series

Användarhandbok för S300 Series Användarhandbok för S300 Series April 2009 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4443 Modell(er): 101, 10E Innehåll Säkerhetsinformation...5 Om din skrivare...6 Tack för att du har valt den här skrivaren!...6

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Skrivarens delar. Framsida. Baksida. Rullpapperslock Bakre fack för manuell matning. Pappersreglage Lock. Kontrollpanel. Spak för bläckpåfyllning

Skrivarens delar. Framsida. Baksida. Rullpapperslock Bakre fack för manuell matning. Pappersreglage Lock. Kontrollpanel. Spak för bläckpåfyllning Installationshandbok Säkerhetsinformation....................... 1 Montera skrivaren.......................... 2 Ställa in skrivaren........................... 3 Svenska Sätta in rullpapper..........................

Läs mer

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Innehåll 1 HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP Photosmart Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...8 Apps-hanteraren...8

Läs mer