HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon"

Transkript

1 HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. För att du inte ska få några problem med skrivaren, följer HP upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och support som innefattar: HP Customer Care Online Klicka dig fram till en lösning på dina problem! är en utmärkt utgångspunkt för att få svar på frågor om din HP DeskJet-skrivare dygnet runt, alla dagar. HP Customer Care Användarforum Du kan när som helst nå användarforum online en rik källa med idéer och förslag för hur du kan använda din HP DeskJet-skrivare. Du når användarforum direkt från HP Customer Care per telefon Ring oss direkt, så kopplar vi dig till en servicetekniker som är specialiserad på din produkt och som för det mesta kan utreda dina frågor under ett samtal. Telefonnummer finns på sidan 43 i denna Användarhandbok.

2 HP DeskJet Printer Användarhandbok för Macintosh 970C Series Svenska

3 Tillkännagivanden Apple, Apples logotyp, AppleTalk, ColorSync, ColorSyncs logotyp, EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, MacOS, PowerBook, Power Macintosh och QuickDraw är registrerade varumärken i USA och andra länder och tillhör Apple Computer, Inc. Observera Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för skador eller följdskador i anslutning till detta materials tillhandahållande, prestanda eller användande. Alla rättigheter förbehålles. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company. Första utgåvan, juli 1999 Copyright Hewlett-Packard Company and Apple Computer, Inc Portions Copyright Palomar Software, Inc. HP DeskJet 970C inkluderar skrivarenhetsteknologi licensierad från Palomar Software, Inc.,

4 Innehåll Kapitel 1 Kapitel Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Använda skrivaren Knappar och lampor Pappersfack Automatisk dubbelsidig utskrift Grundläggande skrivarunderhåll Använda skrivarprogrammet Välja skrivare Andra sätt att välja standardskrivare Skriva ut från skrivbordet Kontrollera skrivarstatus Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout Dialogrutan Skriv ut Skriva ut på olika typer av papper och annat material Fönstret HP DeskJet 900 Series Hjälpprogram Använda och sköta bläckpatroner Bläckpatron,status Byta ut bläckpatroner Förvara bläckpatroner Rengöra bläckpatroner Skador som orsakas av att bläckpatroner fyllts på När du behöver hjälp Allmän felsökning Åtgärda papperstrassel HP Customer Care Förbrukningsmaterial och tillbehör Artikelnamn och -nummer Affischer med Snabbguide och Användarhandböcker för Macintosh. 46 Papper och annat material Beställningsinformation i

5 Innehåll Bilaga A Bilaga B Bilaga C Installationsanvisningar Använda en USB-anslutning Använda en AppleTalk-anslutning Specifikationer Juridisk information Information om bestämmelser Begränsad garanti HP Garanti för år Sakregister ii

6 Inledning Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare! Här illustreras det som finns i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring till HP Kundtjänst om något saknas (dessa telefonnummer finns i avsnittet HP Customer Care per telefon på sidan 43.) Skrivare Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Dokumentation till skrivaren MacOS Quick Start Färgpatron Skrivarprogramvara Svart bläckpatron Nätkabel Snabbguide Obs! Om du ska kunna ansluta din HP DeskJet-skrivare till din dator måste du köpa en USB-USB-skrivarkabel eller en HP JetDirect 3 00X extern skrivarserver. Beställningsinformation finns på sidan 45. iii

7 Specialfunktioner i HP DeskJet Din nya HP DeskJet-skrivare har specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten: Ovanligt hög utskriftskvalitet Fantastisk fotokvalitet med HP:s teknik för färglager Svart text av lika god kvalitet som från laserskrivare Mycket god utskriftskvalitet på vanligt papper Hög prestanda Utskriftshastigheter på upp till 1 sidor i minuten för svart text och 10 sidor i minuten för färg Snabba utskrifter av fotografier Funktioner som utökar utskriftsmöjligheterna Nyskapande och lättanvänd funktion för automatisk dubbelsidig utskrift Pappersfack med stor kapacitet som kan ta upp till 150 ark Nätverkskompatibel (stöder HP JetDirect 300X extern skrivarserver) Mer information Denna Användarhandbok innehåller anvisningar för hur du använder skrivaren. Behöver du mer information: Använd affischen Snabbguide när du installerar. Aktivera ballonghjälp i Hjälpmenyn. Placera markören över valfri skrivarfunktion om du vill se en förklaring. Besök HP:s webbplats på eller så får du den senaste produktinformationen, felsökningstips och uppdateringar av skrivarprogram. iv

8 1 Använda skrivaren Knappar och lampor Med knapparna på HP DeskJets framsida kan du slå på och stänga av skrivaren, avbryta ett utskriftsjobb eller fortsätta med utskriften. Lamporna ger dig visuell information om skrivarens status. Knappar och lampor från vänster till höger: Knappen Avbryt Tryck på denna knapp när du vill avbryta den aktuella utskriften. Lampan Bläckpatronsstatus Om den lyser måste du kontrollera bläckpatronerna. Se Bläckpatronstatus på sidan 9. Knappen och lampan Fortsätt Om lampan blinkar trycker du på knappen Fortsätt för att fortsätta med utskriften. Varning Knappen och lampan Ström Du använder knappen för att slå på och stänga av skrivaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar när skrivaren bearbetar information. Använd bara knappen Ström på skrivarens framsida när du slår på och stänger av skrivaren. Stänger du av skrivaren med en strömdosa, ett överspänningsskydd eller en strömbrytare på väggen kan du orsaka skrivarfel. 1

9 1 Använda skrivaren Pappersfack Inmatningsfack Lägg papper och annat material för utskrift i inmatningsfacket. Dra ut facket när du fyller på papper. När du är klar skjuter du in pappersreglagen så att de ligger tätt mot materialet. Se till att du skjuter in allt material så långt det går i inmatningsfacket. Inskjutet inmatningsfack Breddreglage Längdreglage Utdraget inmatningsfack Utmatningsfack Skrivaren skickar färdiga sidor till utmatningsfacket. Utmatningsfacket har två lägen. Printer Basics Out Tray Up ch1/out_tray_up.eps Master B Breddreglage Längdreglage Fack för enstaka kuvert Nedåt för de flesta typer av utskrift (utom kontinuerligt papper). Med nedåtläget kan du också skriva ut enstaka kuvert. Uppåt för att enkelt fylla på material i inmatningsfacket och för utskrift på kontinuerligt papper. Utmatningsfacket nedåt Utmatningsfacket uppåt

10 1 Använda skrivaren Automatisk dubbelsidig utskrift Modulen för automatisk dubbelsidig utskrift är en särskild maskin- och programvarufunktion som gör att skrivaren automatiskt skriver ut på arkets båda sidor. Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1 Vrid knappen på skrivarens bakre lucka motsols och lyft bort luckan. 3

11 1 Använda skrivaren Håll in knapparna på båda sidor om modulen och sätt tillbaka den i skrivaren. 3 Släpp knapparna. Skriva ut med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1 Fyll på papper. Obs! Alla papperstyper fungerar inte med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan skriva ut på vanligt papper, HP Bright White Inkjet Paper och HP Premium Inkjet Heavyweight Paper. I Arkivmenyn väljer du Utskriftsformat. 3 Kryssa i rutan Säkerhetsmarginaler vid dubbelsidig utskrift och klicka sedan på OK. 4 I Arkivmenyn väljer du Skriv ut. 5 Välj Layout från pop up-menyn Allmänt. Se Dialogrutan Skriv ut på sidan 1 för anvisningar. 6 I dialogrutan Layout kryssar du i rutan Skriv ut på båda sidorna och välj Automatiskt. 7 Klicka på någon av ikonerna Bok eller Block och välj rätt sidorientering. 8 Du kan välja andra formateringsalternativ från andra dialogrutor i Skriv ut. Klicka sedan på Skriv ut. 4

12 1 Använda skrivaren Obs! Då en sida skrivits ut, hålls papperet kvar medan bläcket torkar. När bläcket är torrt, dras papperet tillbaka in och den andra sidan skrivs ut. När båda sidorna är klara, matas papperet ut i utmatningsfacket. Obs! Om du får problem med Dubbelsidig utskrift, läs "Allmän felsökning" med början på sidan 37. Grundläggande skrivarunderhåll Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet som en dimma kommer det så småningom att uppstå bläckfläckar på skrivarkåpan. Följ anvisningarna nedan för rengöring. Rengör inte skrivarens insida. Låt inga vätskor komma i kontakt med insidan. Använd en mjuk torkduk som fuktats i vatten när du tar bort fläckar och/eller torkat bläck från skrivarens utsida. Använd inte rengöringsmedel. Har du använt ett rengöringsmedel på skrivaren torkar du bort det med en mjuk torkduk som fuktats med vatten. Smörj inte rälsen längs vilken bläckpatronhållaren rör sig. Det är normalt med buller när hållaren rör sig fram och tillbaka. Vill du ha information om hur du rengör bläckpatronerna och hållaren läser du Rengöra bläckpatroner på sidan 33. 5

13 1 Använda skrivaren ANTECKNINGAR: 6

14 Använda skrivarprogrammet Välja skrivare Har du inte redan valt HP DeskJet som standardskrivare i Väljaren gör du det nu. Hur du väljer HP DeskJet i Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB eller AppleTalk. USB-anslutning 1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel. Välj Väljaren i Apple-menyn. 3 Klicka på symbolen DeskJet 900 Series till vänster i Väljarens fönster. 4 Klicka på DeskJet 970C till höger i Väljarens fönster. 5 Stäng Väljaren. AppleTalk-anslutning 1 Se till att datorn och skrivaren är påslagna och anslutna till AppleTalk-nätverket. Du behöver en HP JetDirect 300X extern skrivarserver för att ansluta skrivaren till AppleTalk-nätverket. Välj Väljaren i Apple-menyn. 3 Klicka på knappen Aktiv bredvid AppleTalk. 4 Klicka på symbolen DeskJet 900 Series till vänster i Väljarens fönster. 5 Välj skrivarzon, om det behövs. 6 Klicka på DeskJet 970C till höger i Väljarens fönster. 7 Stäng Väljaren. 7

15 Använda skrivarprogrammet Andra sätt att välja standardskrivare Förutom att använda Väljaren kan du även välja standardskrivare på följande sätt: Välj skrivare genom att klicka på skrivarikonen på menyraden längst upp på skärmen och välja DeskJet 970C. Om kontrollfältet är aktivt, kan du välja skrivare genom att klicka på skrivarikonen längst ner på skärmen och välja DeskJet 970C. Dra dokumentet du vill skriva ut till skrivbordsikonen för den skrivare du vill använda. Dubbelklicka på ikonen för den HP DeskJet-skrivare du vill använda och välj Välj standardskrivare i menyn Skriv ut. Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills du väljer en ny standardskrivare. Om du byter skrivare bör du kontrollera dokumentet innan du skriver ut det för att se om utformningen eller pagineringen har ändrats. Skriva ut från skrivbordet Att skriva ut från skrivbordet är praktiskt om du behöver skriva ut flera dokument samtidigt eller om du har ett dokument som redan är utformat för utskrift på en viss skrivare. Det finns två sätt att skriva ut dokument från skrivbordet. Du kan antingen: Dra ikonerna för de dokument du vill skriva ut till skrivbordsikonen för den skrivare du vill använda. eller Markera ikonerna för de dokument du vill skriva ut och sedan välja Skriv ut i menyn Arkiv. När dialogrutan Skriv ut visas väljer du utskriftsalternativ och klickar sedan på knappen Skriv ut. 8

16 Använda skrivarprogrammet Kontrollera skrivarstatus Du kan se statusen för en skrivare på dess skrivbordssymbol: Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Skrivare i viloläge (standard) Utskrift stoppad på standardskrivaren Skrivare i viloläge (ej standard) Fel på standardskrivare Skriver ut på standardskrivare Skrivaren är inte tillgänglig eller ansluten 9

17 Använda skrivarprogrammet Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout Du kan ange inställningar som papperstorlek, skala, sidorientering och vattenmärken i dialogrutan HP DeskJet 900 Series Utskriftsformat. Så här öppnar du dialogrutan: 1 Starta det program dokumentet skapats i. Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. Papperstorlek, Skala och Sidorientering Kryssa för den här rutan om du vill att marginalerna ska justeras automatiskt för Dubbelsidig utskrift. Se till att du väljer rätt storlek för de papper, kuvert eller andra media som ligger i inmatningfacket. Ange ett värde mellan 5 och 999. Värden under 100 förminskar bilden, medan värden över 100 förstorar den. Ändrar du storleken kan det hända att pagineringen ändras. Välj sidorientering genom att klicka på motsvarande symbol. 10

18 Använda skrivarprogrammet Vattenmärken Egentligen är ett vattenmärke ett permanent märke i ett pappersark som kan ses om man håller upp papperet mot ljuset. En HP DeskJet-skrivare klarar inte av det, men kan skapa en illusion av ett vattenmärke genom att skriva ut en bild på varje sida i dokumentet. HP DeskJet 970C innehåller ett antal olika vattenmärken, och du kan även skapa egna. Välj Vattenmärke för att visa detta fönster. Välj namnet på den vattenmärkesfil du vill skriva ut. Reglera för att justera vattenmärkets ljusstyrka. Välj vattenmärkets placering på sidan. Skapa en egen vattenmärkesfil Använd något vektorgrafikprogram eller annat program som kan spara PICT-filer om du vill skapa egna vattenmärken, t.ex. av ditt företags logotyp. 1 Skapa bilden och spara den som en PICT-fil. Spara PICT-filen i mappen Utskriftsinställningar. Mappen Utskriftsinställningar ligger i mappen Inställningar i Systemmappen. Namnet du sparar filen under är det som kommer att visas i dialogrutan Vattenmärke. Obs! Skapa vattenmärket med helfyllda färger. När du skriver ut dokumentet kan du använda kontrollen Densitet till att göra vattenmärket ljusare. 11

19 Använda skrivarprogrammet Dialogrutan Skriv ut Du kan ange antalet kopior, om alla eller bara vissa sidor ska skrivas ut, papperstyp, utskriftskvalitet, sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i dialogrutan HP DeskJet 900Series Skriv ut. Du öppnar denna dialogruta genom att välja Skriv ut i menyn Arkiv i programmet du använder. Knappar Det finns fyra knappar längst ner i alla Skriv ut-dialogrutor: Spara inställningar, som sparar alla utskriftsinställningar du valt Återställ standard, som återställer de ursprungliga utskriftsinställningarna HP-definierade inställningar Avbryt, som kastar de ändringar du gjort och stänger dialogrutan Skriv ut Skriv ut, som startar utskriften Allmänt Allmänt är den standardflik du valt i menyn i dialogrutan Skriv ut. På denna flik kan du välja hur många kopior som ska skrivas ut, om du vill skriva ut hela dokumentet eller utvalda sidor och om du vill skriva ut från början eller slutet av dokumentet. 1

20 Använda skrivarprogrammet Klicka här om du vill se en lista över andra utskriftskontrollpaneler. Ange om du vill starta utskriften från första eller sista sidan. Ange hur många kopior du vill skriva ut. Om du inte vill skriva ut hela dokumentet anger du sidnumret på den första och sista sidan du vill skriva ut. Här visas vilka alternativ som angetts i andra utskriftspaneler. Du kan även välja följande alternativ i menyn Allmänt: Papperstyp (se Papperstyp/Kvalitet på sidan 14) Layout (se Layout på sidan 14) Färg (se Färg på sidan 15) Bakgrundsutskrift (se Bakgrundsutskrift på sidan 16) Bläckkontroller (se Allmän felsökning" med början på sidan 37) 13

21 Använda skrivarprogrammet Papperstyp/Kvalitet Välj bland ett brett urval av papperstyper. Utskriftskvalitet Snabb: Snabb utskrift Normal: Normal utskrift Hög: Högsta kvalitet Fotografi: Endast för fotografiska media Skriver ut en spegelvänd version av Layout I den här dialogrutan kan du ange hur många sidorna som ska skrivas ut på varje pappersark, eller skriva ut en affisch genom att ange ange antal sidorna som ska skrivas ut tvärs över sidan och nedåt. Du kan även ange alternativ för Dubbelsidig utskrift i denna dialogruta. Kryssa i den här rutan om du vill skriva ut på Ange hur många sidor (1,, eller 4) som ska skrivas ut på varje ark. eller Skriv ut en affisch: Välj storlek på affischen genom att välja antal sidor tvärs över och nedåt (x, 3x3 eller 4x4). Kryssa i den här rutan om du vill skriva ut en ram runt varje sida. Kryssar du för Skriv ut på båda sidor måste du ange metod: Manuell eller Automatisk (om du har en modul för automatisk dubbelsidig utskrift). Kryssar du för Skriv ut på båda sidor måste du ange Bindning (sidan eller ovankanten). 14

22 Använda skrivarprogrammet Färg HP DeskJet 970C använder HP:s färganpassningsteknik för att analysera varje element på en sida text, grafik och fotografier och ge bästa färgresultat. Välj: HP Färganpassning (standard) ColorSync Gråskala (skriver ut med gråtoner) Svartvitt (ingen färg) Med dessa reglage kan du ändra: Mättnad Ljusstyrka Färgton HP Färganpassning är standardbildinställningen i fliken Färg. Det går att ändra värdena för mättnad, ljusstyrka och nyans med de reglage som visas när du väljer det här alternativet, men reglagens mittlägen är optimala för de flesta typer av utskrifter och media. Inställningen ColorSync kan användas till färgmatchning med andra datorer som använder matchningssystemet ColorSync. Gråskala skriver ut med gråtoner. Med denna inställning har du även möjlighet att optimera utskriften för fax och fotokopiering. Svartvitt skriver bara ut i svartvitt (inga färger, inga gråtoner). 15

23 Använda skrivarprogrammet Bakgrundsutskrift Välj Bakgrunden om du vill fortsätta arbeta medan utskriften pågår. Väljer du Förgrunden går det inte att arbeta med annat förrän utskriften är klar, men utskriften går fortare. Välj: Bakgrunden om du vill fortsätta arbeta under utskriften Förgrunden för snabbare utskrift Klicka på knappen för önskad hastighet för utskriftsjobbet I följande tabell beskrivs ytterligare funktioner som är tillgängliga när du använder bakgrundsutskrift. Vill du komma åt dessa funktioner från skrivbordet, dubbelklickar du på skrivarsymbolen för HP DeskJet 970C. 16

24 Använda skrivarprogrammet Alternativ för bakgrundsutskrift Ta bort ett utskriftsjobb Håll/pausa ett utskriftsjobb Markera ett utskriftsjobb Brådskande Skriva ut vid en viss tidpunkt Sortera/ordna utskriftsjobb Stoppa och starta om en utskrift Byta skrivare Instruktioner Markera jobbets namn eller ikon, och klicka sedan på Papperskorgen. eller Dra dokumentets ikon till papperskorgen på skrivbordet. Dessa metoder tar bara bort utskriftsjobbet, inte själva dokumentet. Markera jobbets namn eller ikon, och klicka sedan på knappen Paus. Utskriftsjobbet pausar tills du markerar dess namn och klickar på knappen Fortsätt. eller Dra dokumentikonen till dokumentlistan Väntar på utskrift. Markera jobbets namn eller ikon, och klicka sedan på den lilla klockan. I dialogrutan som visas klickar du på Brådskande. Detta flyttar utskriftsjobbet högst upp i listan. Markera jobbets namn eller ikon, och klicka sedan på den lilla klockan. I dialogrutan som visas klickar du på At Time, och anger sedan klockslag och datum för utskrift. I menyn Visa väljer du namnet på den kolumn du vill sortera efter. Vill du se och ändra utskriftsordningen, sorterar du efter Utskriftstid. Dra och släpp utskriftsjobbets namn på önskad plats i listan. Välj Stoppa utskriftskö i menyn Utskrift. Vill du fortsätta utskriften väljer du Starta utskriftskö. Detta är ett bra sätt att spara utskriftsjobb om du använder en PowerBook och inte är ansluten till en skrivare. Så här flyttar du ett utskriftsjobb från en skrivare till en annan av samma typ: Dra symbolen för utskriftsjobbet till symbolen för önskad skrivare. Om du inte är säker på om de två skrivarna är av samma typ, kan du pröva att flytta utskriftsjobbet ändå, eftersom skrivarprogramvaran inte kommer att tillåta att du flyttar ett utskriftsjobb till en inkompatibel skrivare. 17

25 Använda skrivarprogrammet Skriva ut på olika typer av papper och annat material Enstaka kuvert Vad du vill skriva ut Vad du behöver göra 1 Skjut in kuvertet, med fliken till vänster och uppåtvänd, i utmatningsfackets fack för enstaka kuvert. Fortsätt tills kuvertet stoppas. Välj den utskriftsinställning som passar kuvertets typ och storlek. 3 Skriv ut kuvertet. Bunt med upp till 15 kuvert 1 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. Skjut in kuverten, med fliken till vänster och uppåtvänd, i inmatningsfacket så långt det går. 3 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kuvertkanterna. 4 Välj de utskriftsinställningar som passar kuvertens typ och storlek. 5 Skriv ut kuverten. Gratulationskort 1 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. Skjut in upp till 45 kort i inmatningsfacket så långt det går. 3 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på korten. 4 Välj de utskriftsinställningar som passar kortens typ och storlek. 5 Skriv ut korten. Se nästa sida 18

26 Använda skrivarprogrammet Välja utskriftsinställningar för HP Utskriftsformat - Pappersstorlek: Välj kuvertstorlek - Orientering: Välj symbolen Stående Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Användbara anvisningar Kontrollera att det finns papper i inmatningsfacket. Se till att utmatningsfacket är i nedåtläge. Använd inte kuvert som har klämmor eller fönster. Använd inte kuvert som är glansiga eller relieftryckta, kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter eller kuvert som är skrynkliga, slitna eller skadade på annat sätt. Har skrivarprogrammet en funktion för att skriva ut på kuvert, följer du de anvisningarna i stället för de som finns här. Utskriftsformat - Pappersstorlek: Välj kuvertstorlek - Orientering: Välj symbolen Stående Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Fyll inte på mer än 15 kuvert åt gången. Jämna till kuvertkanterna innan du sätter in dem. Använd inte kuvert som har klämmor eller fönster. Använd inte kuvert som är glansiga eller relieftryckta, kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter samt kuvert som är skrynkliga, slitna eller skadade på annat sätt. Har skrivarprogrammet en funktion för att skriva ut på kuvert, följer du de anvisningarna i stället för de som finns här. Utskriftsformat - Papperstorlek: Välj kortstorlek - Orientering: Välj symbolen Stående Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj korttyp - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Lyft upp utmatningsfacket så går det lättare att fylla på med mindre kort. Sänk utmatningsfacket när du har lagt in dem. Jämna till kortkanterna innan du sätter in dem. Har du gratulationskort som är vikta, viker du upp korten och lägger i dem i inmatningsfacket. 19

27 Använda skrivarprogrammet Vad du vill skriva ut Kort (registerkort, visitkort och andra små media) Vad du behöver göra 1 Dra ut inmatningsfacket. Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. 3 Skjut in upp till 45 kort i inmatningsfacket så långt det går. 4 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på korten. 5 Skjut in inmatningsfacket. 6 Välj de utskriftsinställningar som passar kortens typ och storlek. 7 Skriv ut korten. Fotografier 1 Dra ut inmatningsfacket. Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. 3 Lägg in fotopapper i inmatningsfacket (logotypen för HP med framsidan eller den glansiga sidan nedåt). 4 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på arken. 5 Skjut in inmatningsfacket. 6 Välj de utskriftsinställningar som passar fotopapperets typ och storlek. 7 Skriv ut fotografierna. Etiketter 1 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. Lufta kanterna på etikettarken för att separera dem och jämna sedan till kanterna på dem. 3 Lägg in upp till 0 ark med etiketter (sidan med etiketter nedåt). 4 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på arken. 5 Välj de utskriftsinställningar som passar etiketternas typ och storlek. 6 Skriv ut etiketterna. Se nästa sida 0

28 Använda skrivarprogrammet. Välja utskriftsinställningar för HP Användbara anvisningar Utskriftsformat - Papperstorlek: Välj kortstorlek - Orientering: Välj symbolen Stående Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Lyft upp utmatningsfacket så går det lättare att fylla på med mindre kort. Sänk utmatningsfacket när du har lagt in dem. Jämna till kortkanterna innan du sätter in dem. Utskriftsformat - Papperstorlek: Välj papperstorlek - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj fotopapper - Utskriftskvalitet: Välj Bästa Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Bästa resultat får du om du använder HP Premium Photo Paper, Glossy eller HP Plus Premium Photo Paper, Matte eller Glossy. Utskriftsformat - Pappersstorlek:Välj A4 eller Letter - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Använd endast pappersetiketter som är avsedda för användning med bläckstråleskrivare. Fyll inte på med mer än 0 ark åt gången. Använd endast fulla ark med etiketter. Se till att arken inte är klistriga, skrynklade eller att de har lossgjorts från skyddsarket. Använd inte plastetiketter eller genomskinliga etiketter. Bläcket torkar inte på sådana etiketter. 1

29 Använda skrivarprogrammet OH-film Banderoll Affischer Vad du vill skriva ut Klisterremsa Vad du behöver göra 1 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. Lufta kanterna på arken med OH-film för att separera dem och jämna sedan till kanterna på dem. 3 Sätt in en bunt på upp till 30 ark med OH-film med den matta sidan nedåt och klisterremsan mot skrivaren. 4 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill OH-filmen. 5 Välj de utskriftsinställningar som passar OH-filmens typ och storlek. 6 Skriv ut arken med OH-film. 7 Skrivaren väntar tills arken torkat och matar sedan ut dem automatiskt. Tryck på knappen Fortsätt för att fortsätta utskriften. 1 Dra av det antal ark (upp till 0) som du behöver. Dra bort och kasta de perforerade remsorna, om sådana finns. 3 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. 4 Lyft upp utmatningsfacket och lämna det i det läget. 5 Lägg i papperet i inmatningsfacket så att den första kanten ligger överst i bunten. Skjut in papperet med den första kanten i inmatningsfacket så långt det går. Inmatningsfacket ska vara intryckt. 6 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på arken. 7 Välj papperstyp, storlek och orientering. 8 Skriv ut banderollen. 1 Fyll på papper i inmatningsfacket. Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på arken. 3 Välj den utskriftsinställning som passar affischens typ och storlek. 4 Skriv ut affischen. Se nästa sida

30 Använda skrivarprogrammet Välja utskriftsinställningar för HP Utskriftsformat - Pappersstorlek:Välj storlek - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj typ av OH-film - Utskriftskvalitet: Välj Normal eller Bästa Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Användbara anvisningar För bästa resultat, använd HP Premium Inkjet Transparency Film eller HP Premium Inkjet Rapid-dry Transparencies. Utskriftsformat - Papperstorlek: Välj U.S. Letter kontinuerligt papper eller A4 kontinuerligt papper - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper eller HP Kontinuerligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Vid utskrift på kontinuerligt papper ska utmatningsfacket vara upplyft och inmatningsfacket intryckt. Du får bäst resultat med HP Kontinuerligt papper. Utskriftsformat - Pappersstorlek:Välj storlek - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj Vanligt papper - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: Välj x Affisch, 3x3 Affisch eller 4x4 Affisch - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Beskär kanterna på varje ark och tejpa ihop arken. 3

31 Använda skrivarprogrammet. Vad du vill skriva ut Manuell dubbelsidig utskrift Bindning längs långsidan Bindning längs kortsidan Vad du behöver göra 1 Ta bort allt papper från utmatningsfacket. Fyll på papper i inmatningfacket. 3 Skjut in pappersreglagen mot pappersbuntens kanter. 4 I dialogrutan Layout klickar du på Skriv ut på båda sidor, och markerar sedan någon av symbolerna Bok eller Block och avmarkerar Automatisk. 5 Välj de utskriftsinställningar som passar papperets typ och storlek. 6 Starta utskriften. 7 Följ instruktionerna för hur man fyller på papper noggrant. 8 När du fyllt på papper klickar du på Fortsätt i meddelanderutan på skärmen. Påstrykningsbilder 1 Skjut ut båda pappersreglagen och avlägsna allt papper från inmatningsfacket. Fyll på påstrykningspapperet ett ark i taget ovanpå det andra papperet i inmatningfacket med den genomskinliga sidan (den sida du vill skriva ut på) nedåt. 3 Dra pappersreglagen så att de står tätt intill kanterna på arken. 4 Välj de utskriftsinställningar som passar påstrykningsbildens typ och storlek. 5 Skriv ut påstrykningsbilderna. Se nästa sida 4

32 Använda skrivarprogrammet Välja utskriftsinställningar för HP Utskriftsformat - Pappersstorlek:Välj storlek - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj lämplig typ - Utskriftskvalitet: Välj Normal Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Kryssa för den här rutan och markera sedan symbolen Bok (för bindning på sidan) eller Block (för bindning på ovankanten). Avmarkera Automatisk. Användbara anvisningar Du kan utföra manuell dubbelsidig utskrift när du har den bakre luckan eller modulen för automatisk dubbelsidig utskrift ansluten. Skrivaren skriver automatiskt ut udda sidor först. Skrivaren visar sedan ett meddelande på datorskärmen och uppmanar dig att fylla på papper för jämna sidor. Utskriftsformat - Pappersstorlek:Välj storlek - Orientering: Välj orientering Papperstyp/Kvalitet - Papperstyp: Välj HP Premium Inkjet Paper - Utskriftskvalitet: Välj Bästa och kryssa sedan för Spegelvänd utskrift Layout - Sidor per ark: 1 - Skriv ut på båda sidor: Avmarkerad Om du skriver ut ett spegelvänt dokument, vänds texten och bilderna horisontellt jämfört med vad som visas på skärmen. Bästa resultatet får du om du använder HP Iron-On T-Shirt Transfers. 5

33 Använda skrivarprogrammet Fönstret HP DeskJet 900 Series Verktyg HP DeskJet 900 Series Verktyg ligger i mappen Verktyg i huvudkatalogen på hårddisken. Fönstret HP DeskJet 900 Series Verktyg har sex paneler, som visas i bilden nedan: Välj, där du kan välja HP DeskJet 970C i listan över skrivare som är anslutna till datorn (se Panelen Välj på sidan 7) WOW!, som demonstrerar HP DeskJet 970C:s utskriftskvalitet Bläcknivå, som visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i respektive bläckpatron Test, där du kan skriva ut ett testdokument Rengöring, där du automatiskt kan rengöra bläckpatronerna Kalibrering, där du automatiskt kan justera bläckpatronerna Det är bara att klicka på en panel och välja alternativ. 6

34 Använda skrivarprogrammet Panelen Välj Använd den här panelen så snart någon funktion i fönstret Verktyg ber dig välja en skrivare. Om du t.ex. vill kalibrera skrivaren genom att välj fliken Kalibrering, ombeds du att välja skrivare först, om du inte redan gjort det. Så här väljer du skrivare i fönstret HP DeskJet 900 Series Verktyg: 1 Klicka på panelen Välja i fönstret Verktyg. Välj typ av anslutning mellan skrivaren och datorn (USB eller AppleTalk). 3 Sitter du i ett stort AppleTalk-nätverk, väljer du skrivarzon. 4 I listan Anslut till: väljer du DeskJet 970C. 7

35 Använda skrivarprogrammet ANTECKNINGAR: 8

36 3 Använda och sköta bläckpatroner Bläckpatronstatus Lampan Bläckpatronstatus Lampan Bläckpatronstatus blinkar när en eller båda patronerna har låg bläcknivå, är felaktigt installerade eller fungerar på fel sätt. Den blinkar också om du försöker använda fel typ av bläckpatron. Är problemet för låg bläcknivå slutar den blinka när du öppnar den övre luckan. Vid andra problem fortsätter statuslampan att blinka. Öppna den övre luckan på skrivaren när du kontrollerar bläckpatronernas status. Den gula pilen på bläckpatronhållaren pekar på någon av de fem ikonerna för bläckpatronstatus. Problem med svart bläckpatron Problem med färgpatron Låg bläcknivå för färgpatron Låg bläcknivå för svart bläckpatron Bläckpatroner OK Gul indikatorpil 9

37 3 Använda och sköta bläckpatroner Blinkar statuslampan för bläckpatronen öppnar du skrivarens övre lucka och följer nedanstående anvisningar. Pekar pilen på... Betyder det... Gör så här... Problem med färgpatron Bläckpatronen kan: saknas vara felinstallerad vara av fel typ för skrivaren vara defekt 1 Sätt in en bläckpatron om den saknas. Sätt tillbaka bläckpatronen. 3 Kontrollera att patronen är en HP C6578 Series om åtgärderna ovan inte löser problemet. 4 Kvarstår problemet byter du ut patronen. Problem med svart bläckpatron Bläckpatronen kan: saknas vara felinstallerad vara av fel typ för skrivaren vara defekt 1 Sätt in en bläckpatron om den saknas. Sätt tillbaka bläckpatronen. 3 Kontrollera att patronen är en HP Series om åtgärderna ovan inte löser problemet. 4 Kvarstår problemet byter du ut patronen. Färgpatron låg bläcknivå Bläcket är snart slut i färgpatronen. Du kan byta ut färgpatronen mot en patron av typen HP C6578. Svart bläckpatron låg bläcknivå Bläcket är snart slut i den svarta bläckpatronen. Du kan byta ut den svarta bläckpatronen mot en patron av typen HP Bläckpatroner OK Bläckpatronerna fungerar. Inga problem. 30

38 3 Använda och sköta bläckpatroner Byta ut bläckpatroner Obs! När du köper nya bläckpatroner bör du noga kontrollera artikelnumren. Bläckpatronsnumren för skrivaren är: Svart HP Trefärgs HP C6578 Obs! När bläcket är slut i en patron bör du lämna kvar patronen i hållaren tills du kan byta ut den. Skrivaren kan inte skriva ut med bara en patron i hållaren. Så här byter du ut en patron: 1 Stäng av skrivaren med strömbrytaren. Bläckpatronerna flyttas. Öppna den övre luckan och lyft upp spärren till hållaren. 3 Lyft upp bläckpatronen ur hållaren och kasta den. Svart Färg Varning Förvara bläckpatronerna utom räckhåll för barn. 4 Ta upp den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort den skyddande tejpen. Rör INTE Ta bort den bläckmunstyckena skyddande tejpen Rör INTE och ta inte bort kontaktytorna av koppar 31

39 3 Använda och sköta bläckpatroner Varning Rör INTE bläckpatronens munstycken eller kontaktytor. Rör du vid någon av dessa kan det hända att bläcket torkar ihop, skadas på annat sätt eller att elanslutningen inte fungerar korrekt. Ta heller INTE bort kopparbanden. De behövs för elektrisk kontakt. 5 Tryck bläckpatronen rakt ner i hållaren. 6 Sätt tillbaka spärren för hållaren. Det hörs ett klick när locket är ordentligt stängt. 7 Fyll på med vanligt vitt papper i inmatningsfacket. 8 Stäng den övre luckan. En kalibreringssida skrivs ut. Obs! En kalibreringssida skrivs ut varje gång du installerar en korrekt bläckpatron. Avbryter du en pågående utskrift för att byta ut en bläckpatron, väntar programmet tills utskriften är klar innan den utför kalibreringstestet. 9 Om lampan Bläckpatronsstatus fortsätter blinka sedan du har installerat en ny patron, kontrollerar du artikelnumret på patronen för att se till att du installerar rätt typ. 3

40 3 Använda och sköta bläckpatroner Förvara bläckpatroner Så här bibehåller du en god utskriftskvalitet: Låt alla bläckpatroner ligga kvar i förpackningarna i rumstemperatur (16-7 C), tills du ska använda dem. När du har installerat patronerna ska du alltid låta dem ligga kvar i hållaren så att de inte torkar ut. Om du inte har förpackningen kvar, förvarar du patronen i en lufttät plastbehållare. Koppla inte ur skrivaren förrän utskriften är klar och hållaren har återgått till ursprungsläget till höger i skrivaren. Bläckpatronerna torkar om de inte förvaras i ursprungsläget. Varning Använd endast strömbrytaren på skrivarens framsida när du slår av och på skrivaren. Om du använder ett grenuttag med brytare, ett överspänningsskydd eller en väggmonterad strömbrytare för att slå av och på strömmen kan du på sikt förstöra skrivaren. Rengöra bläckpatroner När behövs rengöring? Rengör bläckpatronerna om den utskrivna sidan saknar linjer eller prickar eller om den har bläckstrimmor. Om linjer och prickar saknas... Rengör bläckpatronerna från fönstret HP DeskJet 900 Series Verktyg genom att göra följande: 1 Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet 900 Series Verktyg i mappen Verktyg som återfinns i hårddiskens huvudmapp. Klicka på fliken Rengör och klicka där på knappen Rengör. Följ sedan anvisningarna på skärmen. 33

41 3 Använda och sköta bläckpatroner Obs! Rengör du för ofta, slösar du på bläcket och förkortar bläckpatronens livslängd. Om bläckstrimmor uppstår... Rengör bläckpatronerna och hållaren enligt nedanstående anvisningar. 1 Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet 900 Series Verktyg i mappen Verktyg som återfinns i hårddiskens huvudmapp. sn ame jstujn d am noft juestk labore qusft v d kitft ghockno Viktigt Klicka på fliken Rengör och klicka där på knappen Rengör. Kvarstår problemet följer du anvisningarna i "Rengöra hållaren manuellt" nedan. Var försiktig så att du inte får bläck på händerna eller kläderna. Rengöra bläckpatroner och hållare manuellt Du behöver destillerat vatten och en bomullstuss eller liknande luddfritt material som inte fastnar på patronerna när du rengör dem. Rengöra bläckpatronerna manuellt 1 Tryck på knappen Ström för att slå på skrivaren och lyft upp den övre luckan. Varning Viktigt När bläckpatronerna förflyttat sig till mitten och stannat drar du ut strömkabeln ur skrivarens baksida. Förvara nya och begagnade bläckpatroner utom räckhåll för barn. 3 Ta ut bläckpatronerna och placera dem på ett papper med den breda sidan nedåt. Rör INTE bläckpatronens munstycken eller kontaktytor. Rör du vid någon av dessa kan det hända att bläcket torkar ihop, skadas på annat sätt eller att elanslutningen inte fungerar korrekt. Ta INTE heller bort kopparbanden. De behövs för elektrisk kontakt. 4 Fukta en bomullstuss i destillerat vatten och krama ur den. 34

42 3 Använda och sköta bläckpatroner 5 Rengör framsidan och kanterna på bläckpatronen som på bilden. Torka INTE munstycksplattan. 6 Kontrollera patronen så att inte några tyg- eller bomullsfibrer fastnat på framsidan eller kanterna. Om så är fallet rengör du den igen. Rengör INTE munstycksplattan Rengör Viktigt 7 Rengör också den andra bläckpatronen. När du tagit ut patronerna bör du se till att de inte ligger utanför skrivaren längre än 30 minuter. Rengöra hållaren manuellt 1 Torka undersidorna av patronhållarens sidor med en ren, fuktad bomullstuss. När det inte blir några bläckrester på en ren bomullstuss kan du avsluta rengöringen. 3 Sätt tillbaka patronerna och stäng den övre luckan. 4 Fyll på med vitt papper i inmatningsfacket. 5 Koppla in nätkabeln i skrivarens baksida. 6 Skriv ut en testsida. Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet 900 Series Verktyg i mappen Verktyg som återfinns i hårddiskens huvudmapp och klicka på fliken Testa. Klicka sedan på knappen Testa. 35

43 3 Använda och sköta bläckpatroner Obs! Finns strimmorna fortfarande kvar, upprepar du rengöringen tills testutskriften är ren. Det finns fler tips om underhåll på Skador som orsakas av att bläckpatroner fyllts på Hewlett-Packard rekommenderar dig att bara använda äkta HP-tillbehör för HP DeskJet-skrivare, inklusive bläckpatroner från HP. Skador som härrör från ändring eller påfyllning av HP-bläckpatroner täcks uttryckligen inte av HP:s skrivargarantier. Obs! När du köper nya bläckpatroner bör du noga kontrollera artikelnumren. Bläckpatronsnummer för skrivaren: Svart HP Trefärgs HP C

44 4När du behöver hjälp Allmän felsökning I följande tabell finns de vanligaste utskriftsproblemen med tips om hur du kan åtgärda dem. Problem Du har problem med installationen. Skrivarprogram fungerar inte från CD-skivan. Något oväntat hände under installationen eller så behöver du av någon orsak avinstallera skrivardrivrutinen. Text eller bilder hamnar på fel ställe. Skrivaren är mycket långsam. Åtgärd Kontrollera att skrivaren är på och att alla anslutningar sitter korrekt. Stäng alla eventuella program för virusbekämpning som körs på datorn. Sätt i CD-skivan med skrivarprogramvaran i din dators CD-spelare och välj Avinstallerai installationsprogrammet. Därefter gör du om installationen. Om du använder Apples program QuickDraw GX bör du avsluta det. Skrivaren HP DeskJet är inte kompatibel med QuickDraw GX. Om du fortfarande har problem med installationen bör du ringa din auktoriserade HP-handlare eller HP Customer Care. Telefonnumret till den kundtjänst som är närmast dig finns i avsnittet HP Customer Care per telefon på sidan 43. Kontrollera att CD-enheten fungerar genom att sätta in en CD-skiva som du vet fungerar. Tror du att CD-skivan är skadad, se HP Customer Care per telefon på sidan Sätt i CD:n med skrivarprogramvaran i datorns CD-spelare. Välj Avinstallera i installationsprogrammet och gör sedan om installationen. Försäkra dig om att du har valt rätt orientering (stående eller liggande) i dialogrutan Utskriftsformat. Se Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout på sidan 10. Kontrollera att materialet ligger åt rätt håll i inmatningsfacket. Se till att pappersreglagen ligger tätt mot materialet. Kontrollera hur mycket RAM och hur snabb processor datorn har (se sidan 55). Mindre än 100 MB ledigt diskutrymme kan innebära längre bearbetningstid. Kontrollera skrivardrivrutinen. Vi rekommenderar dig att regelbundet besöka HP:s webbplats på där du hittar de senaste programvaruuppdateringarna. Större, sammansatta dokument som innehåller bilder eller fotografier skrivs ut långsammare än dokument med bara text. När du skriver ut fotografier väljer du utskriftskvaliteten Bästa eller Normal. Du kanske kör flera program samtidigt på datorn. Avsluta ett eller flera program. Enheter från andra tillverkare som är anslutna till skrivaren och datorn kan sakta ner skrivaren. Skriver du ut över nätverk kan det gå långsammare. 37

45 4 När du behöver hjälp Problem Ingen sida matades ut ur skrivaren. En tom sida matas ut från skrivaren. Något saknas på sidan. Text skrivs ut utanför kanten på arket. Åtgärd Kontrollera att skrivaren är inkopplad och att alla anslutningar är korrekta. Se till att luckan är stängd. Kontrollera att materialet ligger rätt i inmatningsfacket. Blinkar lampan Ström bearbetar skrivaren information. Vänta en stund. Blinkar lampan Fortsätt trycker du på knappen Fortsätt. Blinkar statuslampan Bläckpatron lyfter du upp luckan, kontrollerar bläckpatronerna och ser till att hållaren innehåller korrekt installerade bläckpatroner. Se efter om papper har fastnat i skrivaren. Om så är fallet läser du Åtgärda papperstrassel på sidan 40. Kontrollera att modulen för automatisk dubbelsidig utskrift och den bakre luckan sitter som de ska. Kontrollera att du har tagit bort den skyddande tejpen på varje bläckpatron. Se Byta ut bläckpatroner på sidan 31. Lyft på luckan till skrivaren och kontrollera statusikonerna för bläckpatronerna för att se efter om bläcket tagit slut. Se Bläckpatronstatus på sidan 9. Försöker du skriva ut ett fax: 1 Spara faxet i ett bildformat (t.ex. TIFF). Placera det i ett ordbehandlingsdokument och skriv ut det därifrån. Kontrollera att du har ställt in rätt marginaler. Se till att marginalerna ligger innanför den skrivbara ytan. Se Minsta utskriftsmarginaler på sidan 57. Kontrollera att text och bilder är rätt inpassade i dokumentet. Kontrollera att du har ställt in marginalerna på rätt sätt i programmet. Se till att text och bilder ligger innanför sidans skrivbara yta. Se Minsta utskriftsmarginaler på sidan 57. Försäkra dig om att du har valt rätt pappersstorlek i dialogrutan Utskriftformat. Se Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout på sidan

46 4 När du behöver hjälp Problem Utskriftskvaliteten är låg. Färger är felaktiga eller saknas. Kontinuerligt papper skrivs inte ut på rätt sätt. Vattenmärket sitter inte i mitten. Skriv ut på båda sidor har valts, men utskriften sker bara på ena sidan av papperet. Åtgärd Kontrollera att du använder det material som är avsett för HP DeskJet-skrivare och att materialet matats in med utskriftssidan nedåt. Försäkra dig om att du har valt rätt papperstyp i dialogrutan Papperstyp. Se Papperstyp/Kvalitet på sidan 14. Om utskriften är blek eller oskarp klickar du på Normal eller Bästa istället för på Utkast i dialogrutan Papperstyp. Se Papperstyp/Kvalitet på sidan 14. Om färgerna flyter ut eller om bläcket kladdar klickar du på Normal eller Utkast istället för på Bästa i dialogrutan (!Paper Type/Quality!). Se Papperstyp/ Kvalitet på sidan 14. Du kan också välja att öka bläcketstäthet eller Torktid. 1 Välj Skriv ut i Arkivmenyn. Välj Bläck kontroller i menyn Allmänt. 3 Använd skjutreglagen för att justera bläckets täthet och torktid. Se efter om bläcket är slut. Se Byta ut bläckpatroner på sidan 31. Du kan behöva rengöra bläckpatronerna. Se Rengöra bläckpatroner på sidan 33. Om färgbläcket och det svarta bläcket inte passar ihop på den utskrivna sidan går du till HP DeskJet 900 Series Hjälpprogram i mappen Hjälpprogram i huvudkatalogen på hårddisken, klickar på fliken Kalibrera, och klickar sedan på knappen Justera. Se Fönstret HP DeskJet 900 Series Verktyg på sidan 6. Kontrollera att du tagit bort den skyddande tejpen från bläckpatronen. Kontrollera bläckpatronsstatus. Se Bläckpatronstatus på sidan 9. Du kan behöva rengöra färgpatronen. Se Rengöra bläckpatroner på sidan 33. Klicka på knappen Återställ standard på fliken Färg i dialogrutan Skriv ut. Se Dialogrutan Skriv ut på sidan 1. Kontrollera att utmatningsfacket sitter i läge uppåt. Se till att du valt papperstorleken Letter kontinuerligt papper eller A4 kontinuerligt papper i dialogrutan Utskriftsformat. Se Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout på sidan 10. Matas flera papper in samtidigt i skrivaren viker du upp och viker igen papperet. Om papperet skrynklas när det går genom skrivaren kanske papperet inte passar för utskrift på kontinuerligt papper. När du skapar bilden måste du tänka på hur vattenmärkets skala påverkar bildens placering. Programmet beräknar vattenmärkets placering baserat på bildens övre vänstra och nedre högra hörn. I ritprogrammet kan du markera hörnet genom att lägga in en punkt ovanför och till vänster om bilden i vattenmärket. Vill du inte att punkten ska synas i det utskrivna dokumentet gör du den vit. Ominstallera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Se Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 3. Kontrollera att du valt Automatisk i dialogrutan Layout. Se Layout på sidan 14. Aktivera Bakgrundsutskrift. Se Bakgrundsutskrift på sidan

47 4 När du behöver hjälp Problem Bindningsmarginalen visas på fel ställe i Dubbelsidig utskrift. Utskriftsordningen (framlänges eller baklänges) fungerar inte. Statuslampan Bläckpatron blinkar hela tiden. Papper har fastnat i skrivaren. Du har utskriftsproblem på en nätverksskrivare. Åtgärd Kontrollera i dialogrutan Utskriftsformat att Dubbelsidiga säkra marginaler är förkryssat och att rätt pappersorientering är vald. Se Utskriftsformat - Kontrollera sidlayout på sidan 10. Kontrollera att du valt rätt alternativ för Bindning i dialogrutan Layout. Se Layout på sidan 14. Aktivera Bakgrundsutskrift. Se Bakgrundsutskrift på sidan 16. Se Bläckpatronstatus på sidan 9. Kontrollera att du stängt skrivarens övre lucka. Se Åtgärda papperstrassel på sidan 40. Kontrollera att skrivarens namn inte har ändrats. Om skrivarens namn har ändrats, ändrar du det tillbaka till HP DeskJet 970C. Ändra inte namn på en skrivarsymbol om du använder en JetDirect 300X extern skrivarserver. Ändra inte namn på skrivaren under utskrift. Åtgärda papperstrassel Om papperet har fastnat i skrivaren: 1 Dra ut papperet från in- eller utmatningsfacket. Tryck på knappen Fortsätt på skrivarens framsida för att åtgärda papperstrasslet. 3 Skriv ut dokumentet igen om papperstrasslet är åtgärdat. Kvarstår problemet trots att du har tryckt på knappen Fortsätt och du inte kan ta bort papper som fastnat från skrivarens framsida, följer du anvisningarna nedan. 40

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17 Snabbhjälp hp deskjet 9xx series Innehållsförteckning Utskrift...................................... 1 Introduktion av skrivaren hp deskjet series.................... 2 Villkor och konventioner................................

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 950C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 960C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 930C Series Svenska Tillkännagivanden Obs Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon. HP Customer Care Audio Tips (U.S.

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon. HP Customer Care Audio Tips (U.S. HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att du inte ska behöva ha några problem med skrivaren, följer vi upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut din skrivare med en parallell skrivarkabel......................3

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 720/722C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut skrivaren med en parallell skrivarkabel.........................3

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh

HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh HP DeskJet 950C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh Svenska HP Kundtjänst Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att det ska vara problemfritt för dig att äga skrivaren

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh. Svenska

HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh. Svenska HP DeskJet 930C Series Skrivare Användarhandbok för Macintosh Svenska HP Kundtjänst Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att det ska vara problemfritt för dig att äga skrivaren

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 640/642C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

lär dig skriva ut... 1

lär dig skriva ut... 1 snabbhjälp hp deskjet 845c/825c series innehållsförteckning lär dig skriva ut............................... 1 introduktion till skrivaren hp deskjet 845c/825c series........... 2 villkor och konventioner................................

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 825C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok Lexmark 5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok Januari 2007 www.lexmark.com Innehåll Skriva ut...5 Komma igång...5 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...8 Hantera utskriftsjobb...14 Lära dig mer

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar

Läs mer

HP DeskJet -Skrivaren. Användarhandbok. 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series. För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning

HP DeskJet -Skrivaren. Användarhandbok. 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series. För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning HP DeskJet -Skrivaren Användarhandbok För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning 895C Series 880C Series 830C Series 810C Series HP DeskJet-skrivare Användarhandbok För Macintosh USB/AppleTalk-anslutning Serie

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran HP Deskjet D2300 series Hjälp för HP Photosmart-programvaran 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden från Hewlett- Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren!

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! D et här ska finnas i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare om något saknas eller ring kundtjänst (telefonnumret finns i användarhandboken under

Läs mer

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft och MS-DOS är i USA registrerade varumärken och Windows

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com Från installation till utskrift Z45 Color Jetprinter Från installation till utskrift Januari 2002 www.lexmark.com Säkerhetsinformation Använd endast den Lexmark nätdel som levereras tillsammans med produkten,

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 710/712C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innehåll Säkerhetsinformation...5 Skriva ut...6 Komma igång...6 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...10 Hantera utskriftsjobb...17

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239

Din manual LEXMARK Z1380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3963239 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z1380. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK Z1380 instruktionsbok (information,

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Användarhandbok för Mac OS 9 Felsökning under installation En checklista för att finna lösningar på vanliga installationsproblem. Allmänt om skrivaren Lär dig mer om skrivarens

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET F4180. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET F4180 instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet.

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Snabbguide till GC160203 Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Delar som ska finnas i kartongen tillsammans med Craft ROBO skärplotter.

Läs mer

Utgåvor. Första utgåvan (december 1999)

Utgåvor. Första utgåvan (december 1999) Utgåvor Första utgåvan (december 1999) Följande avsnitt gäller inte i länder där sådana villkor är oförenliga med lokal lag: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp...7 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...9

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet 2540 series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2540 series... 3 Skrivarens delar... 4 Funktioner på kontrollpanelen... 5 Inställningar för trådlöst...

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer