2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND"

Transkript

1 HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND

2 Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Adobe är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Meddelande Information i det här dokumentet kan förändras utan att det måste meddelas. Hewlett-Packard lämnar inga garantier för det här materialet, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet och funktion i ett visst syfte. Hewlett-Packard bär inget ansvar för fel i materialet eller för oförutsedda eller indirekta skador vid anskaffning eller användning av det här materialet. Ingen del av dokumentationen får kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan skriftligt medgivande från Hewlett-Packard Company. Utgåva 2 juni 1999 Copyright 1999 by Hewlett-Packard Company 450 Alexandra Road Singapore Singapore

3 INNHOLD HP 2500C/CM Innhold Identifiera skrivardelar 2 Kontrollpanelen 2 Hitta i menyerna 2 Kontrollera skrivarens inställningar 2 Skriva ut en menykarta 3 Skriva ut en diagnostiktestsida 3 Fyll på papper 7 Lägg ofta använt material i fack 2 8 Lägg ofta använt material i fack 3 10 Fyll på material i fack 1 11 Fyll på materiali den manuella bakre matningen 12 Underhåll av skrivaren 13 Rengöra skrivhuvuden 13 Rikta in skrivhuvuden 13 Ta bortpapperstrassel 14 Återställa skrivaren 16 Pappersstorlekar som stöds 16 För mer information 17

4 HP 2500C/C+/CM Identifiera skrivardelar Övre lucka Hake för skrivhuvud Skyddslucka till skrivhuvuden Pappersratt Bläckpatronlucka Fack 1/ utmatning Fack 2 Fack 3 Strömbrytare Förlängt lock till fack Bakre panel Bakre lucka HP 2500C/C+/CM Kontrollpanelen 2 LCD-panel Avbryt utskrift Meny Artikel Värde Välj Obs! (röd) Klar (grön) (Gå) Hitta i menyerna 1. Tryck på [Meny] tills önskad meny visas. 2. Tryck på [Alternativ] tills önskat alternativ visas. 3. Tryck på [Värde] för att ange önskade värden. Tryck på och håll ner [Värde] för att navigera bland värdena. 4. Tryck på [Välj] för att spara eller aktivera ditt val. 5. Tryck på för att gå ur menyn utan att ändra inställningarna eller sätta skrivaren online. Kontrollera skrivarens inställningar Du kan få följande information utskriven: Menykarta - Menykartan är en översikt över de olika inställningar som finns att välja på och över diagnostiktest som kan göras med hjälp av tangenterna på panelen. Diagnostiktestsida - På diagnostiktestsidan visas allmän skrivarinformation och aktuella nätverksparametrar.

5 Skriva ut en menykarta 1. Tryck på [Meny] tills MENYN TEST visas. 2. Tryck på [Alternativ] tills SKRIV UT MENYKARTA visas. 3. Tryck på [Välj] för att skriva ut menykartan. Mer information om menykartan hittar du i användarhandboken. Skriva ut en diagnostiktestsida 1. Tryck på [Meny] tills MENYN TEST visas. 2. Tryck på [Alternativ] tills SKRIV UT DIAGNOSTESTSIDA visas. 3. Tryck på [Välj] för att skriva ut diagnostiktestsidan. Mer information om diagnostiktestsidan hittar du i användarhandboken. Obs: Hakparenteser [ ] i meddelandekolumnen indikerar variabler. MEDDELANDE FÖRKLARING LÖSNING OFFLINE Skrivaren är offline. Tryck för att sätta skrivaren online. AVBRYTER UTSKRIFT Skrivaren avbryter den pågående utskriften. [FÄRG]-BLÄCK En av bläckpatronerna Ersätt den tomma patronen. SLUT, BYT PATRON (svart, cyan, magenta eller gul) är tom. [FÄRG]-PATRON En av bläckpatronerna Ersätt den tomma patronen. TRASIG, BYT PATRON (svart, cyan, magenta eller gul) är trasig. [FÄRG]-PATRON Ett av skrivhuvudena Sätt i skrivhuvudet som saknas. SAKNAS, SÄTT I (svart, cyan, magenta eller PATRON gul) saknas. [FÄRG]-SKRHV Ett av skrivhuvudena Ersätt det trasiga skrivhuvudet. TRASIGT, BYT (svart, cyan, magenta eller SKRIVHUVUD gult) är trasigt. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 3

6 [FÄRG]-SKRHV Ett av skrivhuvudena Sätt i det saknade skrivhuvudet. SAKNAS, SÄTT I (svart, cyan, magenta eller SKRIVHUV gult) saknas. SKRVHV.LUCKAN Luckan till skrivhuvudena Stäng luckan och tryck på ÖPPEN är öppen. för att fortsätta utskriften. ÖVRE LUCKA ÖPPEN Den övre luckan är öppen. Stäng den övre luckan och tryck på för att fortsätta utskriften. PAPPERSTRASSEL, Papperstrassel har uppstått Öppna den övre luckan för att ta ÖPPNA ÖVRE LUCKA i skrivaren. bort papperet. När du är klar stänger du den och trycker på för att fortsätta utskriften. TRASS I HÅLLARE Hållaren har fastnat. Öppna den övre luckan och ÖPPNA ÖVR LUCKA avlägsna hindret. När du är klar stänger du den och trycker på för att fortsätta utskriften. TRASS I HÅLLARE Hållaren har fastnat. Öppna luckan till skrivhuvudena ÖPP SKRVHV.LUCK och avlägsna hindret. När du är klar, stänger du luckan och riktar in skrivhuvudena. FEL PÅ VÄNSTER Den vänstra sidan av den Öppna den bakre luckan och se BAKPANEL bakre panelen har inte till att den vänstra delen av satts i ordentligt. panelen sitter ordentligt. FEL PÅ HÖGER Den högra sidan av den Öppna den bakre luckan och se BAKPANEL bakre panelen har inte till att den högra delen av satts i ordentligt. panelen sitter ordentligt. FACK 2 PAPP.LED En av pappersledarna i Sätt tillbaka den borttagna BORTTAGEN fack 2 har avlägsnats. pappersledaren i fack 2. FACK 3 ÖPPEN EL Fack 3 är antingen öppet Se till att båda pappersledarna PAPP.LED eller också har en av dess sitter ordentligt och att fack 3 BORTTAGEN pappersledare avlägsnats. sitter på plats i skrivaren. 4

7 LADD FACK 1 [TYP] Du har valt att skriva ut från Fyll på papperstyp och [STORLEK] fack 1 eller materialet du har -storlek enligt LCD-fönstret och valt skiljer sig från fack 2 och 3. tryck på för att fortsätta utskriften. Du kan ställa in skrivaren att skriva ut på befintligt material i fack 2 eller 3 genom att trycka på antingen [VÄRDE] eller utan att fylla på material i fack 1. LADD MAN Du har valt att skriva ut från Fyll på papperstyp och -storlek MATNING [TYP] den manuella bakre matningen. enligt LCD-fönstret i den [STORLEK] manuella bakre matningen och tryck på för att fortsätta utskriften. FACK [NUMMER] Det angivna facket är tomt. Fyll på den papperstyp TOMT, LADDA Fyll på den papperstyp och -storlek som facket är O TRYCK och-storlek som facket förberett för. förberetts för. Mer information om hur du ändrar pappersstorleken hittar du i avsnittet Fyll på papper. ANVÄNDA [TYP] Det material du har valt Tryck på för att skriva ut [STORLEK] ISTÄLL? skiljer sig från materialet i fack 2 eller på [VÄRDE] för att välja och 3 och du har antingen tryckt andra alternativ. på [VÄRDE] eller utan att fylla på material i fack 1. TRYCK FÖR Tryck på knappen för att ATT FORTSÄTTA fortsätta med uppgiften. TA BORT MATERIAL I Det finns material i fack 1 som Avlägsna material ur fack 1 FACK 1 inte är av den typ eller storlek och tryck på knappen som du angett för den aktuella för att återuppta utskriften. utskriften. Vill du skriva ut från fack 1, anger du det i skrivarinställningarna och sänder utskriften innan material läggs i facket. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 5

8 6 FEL MATERIALTYP, Materialtypen som skrivaren har Gör något av följande: [ÅTGÄRD] upptäckt är inte av den typ som Tryck på för att angavs i skrivarinställningarna. fortsätta att skriva ut. Fyll på rätt material och tryck på. Avbryt det pågående utskriftsjobbet genom att trycka på knappen [AVBRYT UTSKRIFT]. OVÄNT PAPP.STORL Den angivna pappersstorleken Ladda rätt material i facket skiljer sig från storleken på det och skriv ut igen. fack som valts. Utskriften klipptes iav för att passa pappret i skrivaren. Vissa delar av utskriften kan ha gått förlorade. SKRIVHUVUD INTE Skrivhuvudena har inte riktats in. Rikta in skrivhuvuden. INRIKTADE Du bör rikta in skrivhuvudena före Längre fram hittar du nästa utskrift för att få bra kvalitet. instruktioner om hur du riktar in skrivhuvuden. [FÄRG]-PATRON EJ En bläckpatron som inte kommer Använd originalpatroner FRÅN HP från HP har upptäckts. HP lämnar från HP i stället. ingen garanti för annat än HP-patroner. Använder du icke-kompatibla patroner kan du störa det känsliga skrivarsystemet vilket kan resultera i sämre utskriftskvalitet eller till och med skada skrivaren. [FÄRG]-PATRON En av bläckpatronerna (svart, cyan, Du kommer snart att SNART UTGÅNGEN magenta eller gul) är snart för behöva byta ut den nämnda gammal. För att få optimal bläckpatronen. utskriftskvalitet bör du undvika att använda utgångna bläckpatroner. [FÄRG] SKRIVHUVUD Ett av skrivhuvudena (svart, cyan, Du kommer snart att NÄRA UTGÅNGSDAT magenta eller gult) är nära behöva byta ut det nämnda utgångsdatum. För att undvika dålig skrivhuvudet. utskriftskvalitet rekommenderas att du inte använder skrivhuvuden efter utgångsdatum. [FÄRG]-BLÄCK En av bläckpatronerna (svart, cyan, Du kommer snart att SNART SLUT magenta eller gul) är snart slut. behöva byta ut den nämnda Du kan skriva ut med den här bläckpatronen. patronen till dess att bläcket är helt slut.

9 ROT, SÄTT TILLB En sida av ett dubbelsidigt dokument Ta bort angivet antal sidor [ANTAL] SID I FACK är utskriven. Sidorna sätts in igen för från fack 1, vänd på dem och [NUMMER] att fortsätta utskriften. lägg tillbaka dem i facket med utskriftssidan nedåt. Tryck på för att fortsätta utskriften. Du kan ställa in skrivaren att skriva ut från fack 1 genom att fylla på papper i facket och trycka på. SÄTT TILLBAKA En sida av ett dubbelsidigt dokument Ta bort angivet antal sidor [ANTAL] SID I FACK är utskriven. Sidorna sätts in igen för från fack 1, vänd på dem och [NUMMER] att fortsätta utskriften. lägg tillbaka dem i facket med utskriftssidan nedåt. Tryck på för att fortsätta utskriften. Du kan ställa in skrivaren att skriva ut från fack 1 genom att fylla på papper i facket och trycka på. SUOMI NORSK HP 2500C/C+/CM Fyll på papper Skrivarna i HP 2500C-serien har tre pappersfack och en manuell bakre inmatning för överlägsen pappershantering. Fack 1 - Det här facket rymmer upp till 10 pappersark. Facket bör användas till materialtyper och -storlekar som används sällan. Fack 2 - Det här facket rymmer upp till 150 pappersark. Vi rekommenderar att du använder det här facket för papper som används ofta. Fack 3 - Det här facket rymmer upp till 250 pappersark. Vi rekommenderar att du använder det här facket för papper som används ofta. Manuell bakre inmatning - Den manuella bakre inmatningen ger en rak pappersbana för utskrift på tjockare material (upp till 0,3 mm) som kartong eller etiketter utan att de böjs. Den här pappersbanan kan du bara mata in ett ark åt gången. 7 DANSK SVENSKA

10 Lägg ofta använt material i fack 2 Obs: Fack 2 är ett fast fack. Du måste ta bort fack 1 innan du kan nå fack 2. Fack 2 är avsett att ta upp till 150 pappersark åt gången och kan ta pappersstorlekar som Letter, A4, Legal, B4, A3, 279x432 mm och 330x483 mm Ta bort fack 1 och ställ det åt sidan. 2. Vill du ändra inställningar förpapperstorlek som har ställts in för facket går du till steg 3. Vill du fylla på papper enligt befintliga inställningar går du till steg Kläm fast pappersledarna för längd och bredd i spåren. Pappersstorlekarna är markerade vid respektive spår. 3 8

11 Om du fyller på pappersstorlekar som B4, A3, 279x432 mm eller 330x483 mm, låser du upp facket, förlänger det och låser igen. Fyller du på pappersstorlekar som Letter, A4 och Legal ska du kontrollera att facket inte är förlängt. Om det är det, lås upp facket, justera det och lås igen. 5. Lägg i papper med trycksidan nedåt. 6. Knacka lätt på vänster sida av papperstraven för att se till att den ligger an mot fackets högerkant. SUOMI NORSK 7 7. Sätt i fack Lägg på det långa locket om fack 2 är förlängt. 9. Tryck på [Meny] på kontrollpanelen tills MENYN PAPPERSHANTERING visas. 10.Tryck på [Alternativ] för att välja FACK 2, TYP. 11. Tryck på [Värde] för att välja den materialtyp du fyllt på i facket och tryck på [Välj]. DANSK SVENSKA Mer information hittar du i användarhandboken. 9

12 1 2 Lägg ofta använt material i fack 3 1. Ta tag i sidorna på fack 3 och dra ut det ur skrivaren. 2. Vill du ändra på den papperstorlek som har ställts in för facket går du till steg 3. Vill du fylla på papper enligt befintliga inställningar går du till steg Kläm fast pappersledarna för längd och bredd i spåren. Pappersstorlekarna är markerade vid respektive spår Om du fyller på pappersstorlekar som B4, A3, 279x432 mm eller 330x483 mm, låser du upp facket, förlänger det och låser igen. Fyller du på pappersstorlekar som Letter, A4 och Legal ska du kontrollera att facket inte är förlängt. Om det är det, lås upp facket, justera det och lås igen Fyll på papper genom att först rikta papperskanten mot den längsgående pappersledaren. 6. Knacka lätt på vänster sida av papperstraven för att se till att den ligger an mot fackets högerkant. 10

13 7 7. Sätt i fack 3 i skrivaren igen Om fack 3 är förlängt lägger du på det långa locket. 9. Tryck på [Meny] på kontrollpanelen tills MENYN PAPPERSHANTERING visas. 10.Tryck på [Alternativ] för att välja FACK 3, TYP 11. Tryck på [Värde] för att välja den materialtyp du fyllt på i facket och tryck på [Välj]. SUOMI NORSK Mer information hittar du i användarhandboken. 1 Fyll på material i fack 1 1. Ställ in drivrutinen att hämta papper från fack 1 och skriva ut ditt dokument. Vill du veta mer om hur du anger inställningar för skrivaren tittar du i Verktygslådan för HP 2500C i datorn. 2. När du har skickat din utskrift till skrivaren visas meddelandet LADDA FACK 1 [TYP] [STORLEK] där [TYP] och [STORLEK] motsvarar den typ och storlek som du angett i din skrivardrivrutin. 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt ut som möjligt. 4. Lägg i upp till tio pappersark mot den högra sidan i fack 1, med trycksidan nedåt. 5. Skjut in pappersledaren för bredd till dess att den tar stopp mot papperet. 6. Tryck på för utskrift. DANSK SVENSKA 11

14 1 Fyll på material i den manuella bakre matningen 1. Ställ in drivrutinen att hämta papper från den manuella bakre matningen och skriva ut ditt dokument. Vill du veta mer om hur du anger inställningar för skrivaren tittar du i Verktygslådan för HP 2500C/C+/CM i datorn. 2. När du har skickat din utskrift till skrivaren visas meddelandet LADD MAN MATNING [TYP] [STORLEK] där [TYP] och [STORLEK] är den typ och storlek som angavs i din skrivardrivrutin. 3. Mata in material i den manuella bakre inmatningen på skrivaren och se till att arkets kant ligger mot riktmärket på vänster sida av inmatningsfacket. Vänta till dess att skrivaren griper tag i papperet innan du släpper det. 12

15 HP 2500C/C+/CM Underhåll av skrivaren Rengöra skrivhuvuden När utskriftskvaliteten minskar synbart är det en bra idé att utföra programmet Rengör skrivhuvud antingen från verktygslådan för HP 2500C/C+/CM i din dator eller från kontrollpanelen. Klicka på fliken Underhåll i verktygslådan för HP 2500C/C+/CM om du vill rengöra skrivhuvudena med verktygslådan. Programmet Rengör skrivhuvud har tre nivåer av rengöring. Varje nivå använder lite bläck för att rengöra skrivhuvudena. Vi rekommenderar att du börjar med nivå 1 innan du fortsätter till följande nivåer. Observera att nivå 3 tar längst tid och använder mest bläck. SUOMI NORSK Så här kör du programmet Rengör skrivhuvud via kontrollpanelen: 1. Tryck på [Meny] tills MENYN FELSÖKNING visas. 2. Tryck på [Alternativ] och RENGÖR SKRIVHUV på NIVÅ 1, 2 eller Tryck på [Välj] för att rengöra skrivhuvuden. Rikta in skrivhuvuden Även om du på dina utskrifter inte skulle märka att skrivhuvudena är dåligt riktade, rekommenderar vi att du kör programmet Rikta in skrivhuvuden varje gång LCDfönstret visar meddelandet SKRIVH EJ RIKTADE. Detta ger dig så god utskriftskvalitet som möjligt. Du kan rikta in skrivhuvudena antingen med Verktygslådan för HP 2500C/C+/CM eller från Kontrollpanelen. Se Underhållsfliken i Verktygslådan på datorn om du vill rikta in skrivhuvudena med Verktygslådan. 13 DANSK SVENSKA

16 Så här kör du programmet Rikta in skrivhuvuden via kontrollpanelen: 1. Tryck på [Meny] tills MENYN FELSÖKNING visas. 2. Tryck på [Alternativ] tills RIKTA SKRIVHUV visas. 3. Tryck på [Välj]. 4. Skrivaren skriver ut en sida med fem olika riktningsmönster. 5. I varje mönster (A, B, C, D eller E) väljer du det mest riktade (rakaste) linjeparet (1, 2, 3, 4 eller 5). 6. Ange motsvarande siffror i Kontrollpanelen genom att trycka på [Värde]. 7. När du har angett siffrorna för ett linjepar, trycker du på [Artikel] för att flytta till nästa mönster. 8. Tryck på [Välj] när du har angett alla värden. 9. Skrivaren skriver ut en sida som består av två kvadrater och ett kors för att bekräfta. 10.Kontrollera bekräftelsen för att se om linjerna i kvadraterna och korset är riktade. 11. Rikta om skrivhuvudena om bekräftelsen inte är tillräckligt bra. HP 2500C/C+/CM Ta bort papperstrassel 1 Om papperstrassel skulle uppstå i skrivaren följer du dessa instruktioner: 1. Ta bort allt material från facken 1, 2 och 3. Dra ut allt papper som du ser har fastnat. 14

17 2 2. Lyft det övre locket och dra ut det papper som sitter fast Kommer du inte åt papperet som sitter fast drar du pappersratten ut från skrivaren och vrider för att lossa papperet. 4. Om meddelandefönstret fortfarande rapporterar papperstrassel, sänk den bakre luckan genom att lyfta hakarna. 5. Ta bort den bakre panelen genom att trycka in de två hakarna. 6. Dra ut eventuellt papper som sitter fast innanför. 7. Sätt tillbaka den bakre panelen och se till att den sitter ordentligt. 8. Säng den bakre luckan och slå på skrivaren. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 15

18 HP 2500C/C+/CM Återställa skrivaren Du kan återställa skrivaren genom att välja återställning i menyn Återställning. Använd denna meny försiktigt. Du kan förlora data i bufferten eller skrivarinställningarna när du väljer menyn. Återställ bara skrivaren under följande omständigheter: Du vill återställa skrivarens grundinställningar. Kommunikationen mellan skrivaren och datorn har brutits. HP 2500C/C+/CM Pappersstorlekar som stöds Färgskrivaren HP 2500C/C+/CM kan skriva ut på följande pappersstorlekar: Fack 1 och manuell bakre inmatning: Alla materialstorlekar från 4 x 6 till 13 x 19 eller 102 mm x 153 mm till 330 mm x 483 mm Fack 2 och fack 3: Letter (8,5 x 11 ) Legal (8,5 x 14 ) Tabloid (11 x 17 ) Super B (13 x 19 ) A4 (210 mm x 297 mm) A3 (297 mm x 420 mm) Super A3 (330 mm x 483 mm) B4 (257 mm x 364 mm) 330 mm x 483 mm 16

19 HP 2500C/C+/CM För mer information Mer information kan du hitta i följande dokument: Installationshandledning Information om hur du kommer igång med skrivaren. Användarhandbok Information om skrivaren och om felsökning. Anvisningarna för nätverksutskrift Anvisningar om hur du delar skrivaren i nätverk. Verktygslådan Information av typen gör så här, om felsökning, om underhåll av skrivaren och om HP. Webbplatsen eller är en länk vidare till HP:s webbplats med den senaste skrivarprogramvaran och med information om produkter och kundstöd. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 17

20 Copyright 1999 Hewlett-Packard Company Printed in the U.S.A. Manual Part No. TBD 450 Alexandra Road Singapore Singapore. T B D C

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer ANVÄNDARHANDBOK

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer ANVÄNDARHANDBOK HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer ANVÄNDARHANDBOK AVarumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Pappersstopp. Phaser 5500 Laserskrivare

Pappersstopp. Phaser 5500 Laserskrivare et här avsnittet omfattar: "Stopp vid " på sida 4-4 "Stopp vid " på sida 4-5 "Stopp vid och " på sida 4-8 "Stopp vid " på sida 4-12 "Stopp vid " på sida 4-14 "Stopp vid och " på sida 4-15 "Stopp vid "

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Etiketter, visitkort och indexkort

Etiketter, visitkort och indexkort Etiketter, visitkort och indexkort Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sidan 2-36 "Skriva ut etiketter från fack 1" på sidan 2-36 "Skriva ut etiketter från fack 2, 3 eller 4" på sidan 2-37 "Skriva

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar:

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar: Tillåtet papper Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sida 2-2 "Papper som kan skada skrivaren" på sida 2-2 "Inställning av fack" på sida 2-3 "Tillåtna papper och material" på sida 2-5 "Tillgängliga

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series-skrivare HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49

Det här avsnittet omfattar: Skriva ut på fotopapper för hög upplösning på sidan 2-41 Skriva ut på väderbeständigt papper på sidan 2-49 Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49 Skriva ut på fotopapper för hög upplösning Phaser

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Via CentreWare IS. Phaser 4500 laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Via CentreWare IS. Phaser 4500 laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Filsäkerhetssystem" på sidan 1-16 "Välja fackinställningar" på sidan 1-17 "Justera

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok HP Officejet Pro K850-serien Användarhandbok HP Officejet Pro K850 serien Användarhandbok Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Första utgåvan, 5/2005 All

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Papperstyp" på sidan 4-20 "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-20 "Färginställningar" på sidan 4-26 "Färgkalibrering" på sidan 4-26 "Ljusare/mörkare

Läs mer

Anpassad pappersstorlek

Anpassad pappersstorlek Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sidan 2-71 "Skriva ut specialformat från fack 1 eller fack 2" på sidan 2-72 Anvisningar Skriva ut specialformat från fack 1 eller fack 2. Du kan använda specialformat

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Pappersstopp. Stopp vid utloppet och stopp vid den bakre luckan. Phaser 4500 laserskrivare

Pappersstopp. Stopp vid utloppet och stopp vid den bakre luckan. Phaser 4500 laserskrivare Det här avsnittet omfattar: "Stopp vid utloppet och stopp vid den bakre luckan" på sidan 4-3 "Stopp vid utloppet och stopp vid den bakre luckan (med duplexenhet)" på sidan 4-5 "Stopp vid utloppet Öppna

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Mer information om papperstyper, vikter och storlekar hittar du under Referens/Skriva ut/ Papper som stöds på Cd-romskivan Användardokumentation.

Mer information om papperstyper, vikter och storlekar hittar du under Referens/Skriva ut/ Papper som stöds på Cd-romskivan Användardokumentation. Vanlig utskrift Det här avsnittet omfattar: "Ladda papper i fack 1" på sidan 2-11 "Ladda papper i fack 2 4" på sidan 2-15 "Faktorer som påverkar skrivarens prestanda" på sidan 2-18 Följ de här stegen när

Läs mer

Pappersstopp. Phaser 4400 laserskrivare

Pappersstopp. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Förutom information om pappersstopp och vad som orsakar pappersstopp innehåller det här avsnittet instruktioner för att åtgärda följande typer av stopp: Stopp orsakat av pappersstorlek

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

HP Officejet Pro K550-serien. Användarhandbok

HP Officejet Pro K550-serien. Användarhandbok HP Officejet Pro K550-serien Användarhandbok HP Officejet Pro K550-serien Användarhandbok Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Första utgåvan, 10/2005 All

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sida 4-59 "Fel och varningar" på sida 4-60 På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Anmärkningar:

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Anmärkningar: Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 3 Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Om du trycker på någon av de fysiska knapparna lämnar skrivaren

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer