LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401"

Transkript

1 LASERJET PRO 400 Användarhandbok M401

2

3 Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401 Användarhandbok

4 Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken utan föregående skriftligt medgivande, förutom i den utsträckning som upphovsrättslagen tillåter. Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet. Edition 1, 9/2014 Artikelnummer: CF Varumärken Adobe, Acrobat och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder/ regioner. ipod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. ipod får endast kopieras lagenligt eller med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Stjäl inte musik. Bluetooth är ett varumärke som ägs av innehavaren och används av Hewlett- Packard Company under licens. Java är ett varumärke i USA och tillhör Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows, Windows XP och Windows Vista är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

5 Innehåll 1 Produktintroduktion... 1 Produktbilder... 2 Produktvy framifrån... 2 Produktens baksida... 3 Placering av serienummer och modellnummer... 3 Kontrollpanelens layout... 4 LCD-kontrollpanel... 4 Pekkontrollpanel... 5 Startsidan på pekskärmen... 7 Skriva ut produktrapporter... 8 Skriva ut produktrapporter från LCD-kontrollpanelen... 8 Skriva ut produktrapporter från pekkontrollpanelen... 9 Friskrivningsklausul angående skrivardelning Pappersfack Pappersstorlekar som kan användas Hanterade papperstyper Fylla på inmatningsfacken Fylla på fack Fylla på fack Fyll på extrafack Skriv ut Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) Ändra utskriftsinställningar (Windows) Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb Ändra konfigurationsinställningarna för produkten Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna SVWW iii

6 Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb Ändra konfigurationsinställningarna för produkten Utskriftsmetoder i Windows Använda en utskriftsgenväg (Windows) Skapa en utskriftsgenväg (Windows) Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows Skriva ut flera sidor per ark i Windows Välja sidorientering (Windows) Välja papperstyp (Windows) Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) Skapa ett häfte (Windows) Utskriftsmetoder i Mac OS X Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X) Välja sidorientering (Mac OS X) Välja papperstyp (Mac OS X) Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) Skapa ett häfte (Mac OS X) Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) Avbryta en utskrift (Windows) Välja pappersstorlek (Windows) Välja en egen pappersstorlek (Windows) Skriva ut vattenstämplar (Windows) Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) Avbryta en utskrift (Mac OS X) Välja pappersstorlek (Mac OS X) Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) Skapa utskrifter med arkivkvalitet Skapa utskrifter med arkivkvalitet (LCD-kontrollpanelen) Skapa utskrifter med arkivkvalitet (pekkontrollpanelen) Använda HP eprint Konfigurera HP eprint (LCD-kontrollpanelen) Konfigurera HP eprint (pekkontrollpanelen) iv SVWW

7 Använda AirPrint Direkt USB-utskrift Hantering och underhåll Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct Använda HP-webbtjänstprogrammen Använda HP:s webbtjänster (LCD-kontrollpanelen) Använda HP:s webbtjänster (pekkontrollpanelen) Konfigurera IP-nätverksinställningar Visa och ändra nätverksinställningar Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (LCD-kontrollpanelen) Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (pekkontrollpanelen) Byta namn på produkten i ett nätverk Inställningar för länkhastighet och duplex Länkhastighet och duplexinställningar (LCD-kontrollpanelen) Länkhastighet och duplexinställningar (pekkontrollpanelen) HP Device Toolbox (Windows) HP-program för Mac OS X Öppna HP-program Funktioner för HP-program HP Web Jetadmin Produktsäkerhetsfunktioner Låsa produkten Ange eller ändra skrivarlösenordet Ekonomiinställningar Skriva ut med EconoMode Ställa in viloperioden Ange viloperioden (LCD-kontrollpanelen) Ange viloperioden (pekkontrollpanelen) Ange automatiskt fördröjd avstängning Ange automatiskt fördröjd avstängning (LCD-kontrollpanelen) Ange automatiskt fördröjd avstängning (pekkontrollpanelen) Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (LCD-kontrollpanelen) Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (pekkontrollpanelen) Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial Återvinna förbrukningsmaterial Förvaring av tonerkassetter Utbytesinstruktioner SVWW v

8 Byta ut tonerkassetten Minne Uppdatera den inbyggda programvaran Uppdatera den fasta programvaran manuellt (LCD-kontrollpanelen) Uppdatera den fasta programvaran manuellt (pekkontrollpanelen) Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt (LCDkontrollpanelen) Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt (pekkontrollpanelen) Lösa problem Checklista för problemlösning Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös) Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen Steg 4: Kontrollera papperet Steg 5: Använda programvaran Steg 6: Testa utskriftsfunktionen Steg 7: Kontrollera tonerkassetten Steg 8: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator Återställa till standardinställningar Återställa standardinställningar (LCD-kontrollpanelen) Återställa standardinställningar (pekkontrollpanelen) Kontrollpanelens hjälpsystem Tolka meddelanden på kontrollpanelen Kontrollpanelens meddelandetyper Meddelanden på kontrollpanelen x000 Fel på förbrukningsmaterial Fel Slå av och på x Fixeringsenhetsfel Slå av och på XX Fel Slå av och på XX Fel Slå av och på X Fel Slå av och på Fläktfel Slå av och på X Fel Slå av och på Fel Slå av och på Servicefel Slå av och på Bak. lucka öppen Begagnad svart tonerkassett är installerad Tryck på [OK] för att fortsätta Byt ut svart toner Enhetsfel Tryck på [OK] vi SVWW

9 Gul kassett nästan helt slut Installera svart tonerkassett Ladda fack <X> Tryck på [OK] för tillgängliga media Ladda fack <X> <TYP> <STORLEK> Ladda fack 1 <TYP>, <STORLEK> Ladda fack 1 VANLIGT <STORLEK> Rengöringsläge Lucka öppen Låg nivå på förbrukningsmaterial Manuell duplex Ladda fack <X> Tryck på [OK] Manuell matning <STORLEK>, <TYP> Tryck på [OK] för tillgängliga media Minne snart slut Tryck på [OK] Ogiltig drivrutin Tryck på [OK] Oväntad storlek i fack <X> Ladda <storlek> Tryck på [OK] Rengöring Svart patron snart slut Svart patron som inte stöds Tryck på [OK] för att fortsätta Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassetten Trassel i <fack> Trassel i fack <X> Åtgärda trassel och därefter: Tryck på [OK] Utskriftsfel Tryck på [OK] Utskriftsfel, tryck på OK. Om felet återkommer stänger du av produkten och slår på den igen Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig Skrivaren matar inte in papper Skrivaren matar in flera pappersark Förhindra papperstrassel Åtgärda trassel Platser där papperstrassel kan förekomma Åtgärda papperstrassel i fack Åtgärda papperstrassel i fack Åtgärda papperstrassel i extrafack Åtgärda papperstrassel i utmatningsfacken Rensa trassel i området kring duplexenheten Rensa trassel i området kring fixeringsenheten Förbättra utskriftskvaliteten Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) Kontrollera tonerkassettstatusen Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (LCD-kontrollpanelen) Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (pekkontrollpanelen) SVWW vii

10 Kontrollera statusen för förbrukningsmaterialen Skriva ut en rengöringssida Skriv ut en rengöringssida (LCD-kontrollpanelen) Skriv ut en rengöringssida (pekkontrollpanelen) Kontrollera att tonerkassetten inte är skadad Kontrollera papperet och utskriftsmiljön Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper Kontrollera produktmiljön Kontrollera inställningar för utskriftsjobb Kontrollera EconoMode-inställningen Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt Skrivaren skriver inte ut Skrivaren skriver ut långsamt Lösa problem med direkt USB-utskrift Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-enheten Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne Lösa direktanslutningsproblem Lösa problem med trådanslutna nätverk Dålig fysisk anslutning Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren Datorn kan inte kommunicera med skrivaren Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga Lösa problem med trådlösa nätverk Checklista för trådlös anslutning Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har flyttats Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk Det trådlösa nätverket fungerar inte Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket Reducera störningar i ett trådlöst nätverk Lösa problem med enhetens programvara från Windows Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare viii SVWW

11 Ett felmeddelande visades under programinstallationen Produkten är i läget Redo men skriver inte ut Lösa problem med produktens programvara med Mac OS X Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning Ta bort programvara (Windows) Ta bort programvara (Mac OS X) Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial Index SVWW ix

12 x SVWW

13 1 Produktintroduktion Produktbilder Skriva ut produktrapporter Friskrivningsklausul angående skrivardelning SVWW 1

14 Produktbilder Produktvy framifrån 1 Utmatningsfack 2 Fack 1 3 Strömbrytare 4 Fack 2 5 USB-port för utskrift direkt vid skrivaren (endast Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw) 6 Spärr för tonerkassettlucka 7 LCD-kontrollpanel eller pekkontrollpanel i färg (endast Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw) 2 Kapitel 1 Produktintroduktion SVWW

15 Produktens baksida 1 Snabb USB 2.0-port 2 Nätverksport (alla modeller utom Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d) 3 Strömanslutning 4 Fack för säkerhetslås av kabeltyp 5 Spärr för bakre lucka för åtkomst till papperstrassel Placering av serienummer och modellnummer Serienumret och produktens modellnummeretikett sitter på produktens baksida. SVWW Produktbilder 3

16 Kontrollpanelens layout LCD-kontrollpanel 1 Teckenfönster på kontrollpanelen: Teckenfönstret visar information om produkten. Använd menyerna i teckenfönstret när du ändrar produktens inställningar. 2 Varningslampa (orange): Varningslampan blinkar när någon åtgärd krävs av användaren. 3 Redo-lampan (grön): Redo-lampan lyser när skrivaren är redo för utskrift. Den blinkar när produkten tar emot utskriftsdata eller när produkten är i viloläge. 4 Bakåtpilknapp : Använd knappen om du vill: Avsluta kontrollpanelens menyer. Gå tillbaka till föregående meny i en undermenylista. Gå tillbaka till ett föregående menyalternativ i en undermenylista (utan att spara ändringar för menyalternativet). 5 Knappen Avbryt : Tryck på knappen för att avbryta ett utskriftsjobb när varningslampan blinkar eller för att stänga kontrollpanelens menyer. 6 Vänster pilknapp : Använd knappen om du vill bläddra på menyerna eller minska ett värde som visas i teckenfönstret. 7 Knappen OK: Tryck på OK om du vill göra något av följande: Öppna kontrollpanelens menyer. Öppna en undermeny som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Välja ett menyalternativ. Radera vissa fel. Starta ett utskriftsjobb som svar på en meddelande på kontrollpanelen (t.ex. när meddelandet Tryck på [OK] för att fortsätta visas i teckenfönstret). 8 Höger pilknapp : Använd knappen om du vill bläddra i menyerna eller öka ett värde som visas i teckenfönstret. 4 Kapitel 1 Produktintroduktion SVWW

17 9 Knappen Inställningar : Den här knappen ger snabbåtkomst till menyn Inställningar. 10 LED-lampa: Den här lampan används inte på produkten. Pekkontrollpanel OBS! Pekkontrollpanelen finns på modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw. 1 Lampa för trådlöst: Visar att det trådlösa nätverket är aktiverat. Lampan blinkar när anslutningen till det trådlösa nätverket upprättas (endast på modellen Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw). 2 Pekskärm 3 Lampan Åtgärda: Visar att det har uppstått ett problem med produkten 4 Lampan Redo: Visar att produkten är klar att användas 5 Knappen och lampan Hjälp: Med den här knappen öppnar du kontrollpanelens hjälpsystem 6 Höger pilknapp och lampa: Med den här knappen flyttar du markören åt höger eller visningsbilden till nästa skärm OBS! Knappen tänds endast om funktionen kan användas på den aktuella skärmen. 7 Knappen och lampan Avbryt: Med den här knappen kan du återställa inställningar, avbryta pågående jobb eller lämna en skärm OBS! Knappen tänds endast om funktionen kan användas på den aktuella skärmen. 8 Knappen och lampan Tillbaka: Med den här knappen återgår du till föregående skärm OBS! Knappen tänds endast om funktionen kan användas på den aktuella skärmen. SVWW Produktbilder 5

18 9 Vänster pilknapp och lampa: Med den här knappen flyttar du markören åt vänster OBS! Knappen tänds endast om funktionen kan användas på den aktuella skärmen. 10 Knappen och lampan Hem: Med den här knappen återgår du till startskärmen 6 Kapitel 1 Produktintroduktion SVWW

19 Startsidan på pekskärmen OBS! Pekkontrollpanelen finns på modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw. Från startskärmen har du åtkomst till produktens funktioner. Där visas också produktens aktuella status. OBS! Funktionerna på startskärmen varierar beroende på produktkonfigurationen. Layouten kan se lite olika ut beroende på språk. 1 Knappen Webbtjänster : ger snabb åtkomst till funktionerna i HP-webbtjänster, inklusive HP eprint HP eprint är ett verktyg som används för att skriva ut dokument med en aktiverad e-postenhet och skicka dem till produktens e-postadress. 2 Knappen Inställningar : Ger åtkomst till huvudmenyerna. 3 Knappen Trådlös : ger åtkomst till Trådlöst-menyn och statusinformation om trådlöst (endast modellen Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw) OBS! När du är ansluten till ett trådlöst nätverk ändras den här symbolen till pinnar som anger signalstyrka. 4 Knappen Nätverk : ger åtkomst till nätverksinställningar och information (endast modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401n, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw. Från skärmen med nätverksinställningar kan du skriva ut sidan Nätverksöversikt. 5 Knappen Information : Med den här knappen visar du produktstatusinformation. Från statusöversiktsskärmen kan du skriva ut sidan Konfigurationsrapport. 6 Knappen Förbrukningsmaterial : Med den här knappen kan du hämta information om status för förbrukningsmaterialet. Från översiktsskärmen för förbrukningsmaterial kan du skriva ut sidan Status för förbrukningsmaterial. 7 Knappen Appar: ger åtkomst till menyn Appar så att du kan skriva ut direkt från webbprogram som du har hämtat från webbplatsen HP eprintcenter på 8 Produktstatus 9 Knappen USB: ger åtkomst till menyn USB-minne SVWW Produktbilder 7

20 Skriva ut produktrapporter Produktrapporterna ligger i produktens minne. Med hjälp av de här sidorna kan du diagnostisera och lösa problem med produkten. OBS! Om språket på produkten blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket manuellt så att informationssidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Ändra språk med hjälp av menyn Systeminställn. på kontrollpanelen eller den inbäddade webbservern. Från menyn Rapporter kan du skriva ut flera informationssidor om produkten. Menyalternativ Demosida Menystruktur Konfigurationsrapport Status för förbrukningsmaterial Beskrivning Skriver ut en sida som visar utskriftskvaliteten Skriver ut en menykarta som ger en översikt av kontrollpanelens menyer. De inställningar som är aktiva för varje meny visas i listan. Skriver ut en lista med alla produktinställningar. Innehåller nätverksinformation när produkten är ansluten till ett nätverk. Skriver ut statusen för varje tonerkassett, däribland följande uppgifter: Beräknad återstående mängd toner Ungefärligt antal återstående sidor Artikelnummer för HP-tonerkassett Antal utskrivna sidor Information om beställning av nya HP-tonerkassetter och återvinning av använda HP-tonerkassetter Nätverksöversikt Användningsinfo. PCL-teckensnitt PS-teckensnitt PCL6-teckensnitt Service-sida Skriver ut en lista med produktens alla nätverksinställningar (alla modeller utom Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d). Skriver ut en lista med PCL-sidor, PCL 6-sidor, PS-sidor, sidor som fastnade eller som hoppades över, monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och sidantal Skriver ut en lista med alla PCL-teckensnitt som är installerade Skriver ut en lista med alla PostScript-teckensnitt (PS) som är installerade. Skriver ut en lista med alla PCL6-teckensnitt som är installerade. Skriver ut servicerapporten. Skriva ut produktrapporter från LCD-kontrollpanelen 1. Tryck på OK på kontrollpanelen för att öppna menyerna. 2. Öppna menyn Rapporter. 3. Välj den rapport som du vill skriva ut och tryck sedan på knappen OK för att skriva ut den. 8 Kapitel 1 Produktintroduktion SVWW

21 Skriva ut produktrapporter från pekkontrollpanelen 1. Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel. 2. Tryck på knappen Rapporter. 3. Tryck på den rapport som du vill skriva ut. Friskrivningsklausul angående skrivardelning HP ger ingen support för peer to peer-nätverk, då detta är en funktion i Microsofts operativsystem och inte på något sätt ingår som en del i HP:s skrivardrivrutiner. Du hittar Microsoft på SVWW Friskrivningsklausul angående skrivardelning 9

22 10 Kapitel 1 Produktintroduktion SVWW

23 2 Pappersfack Pappersstorlekar som kan användas Hanterade papperstyper Fylla på inmatningsfacken SVWW 11

24 Pappersstorlekar som kan användas Den här produkten stöder flera pappersstorlekar och kan anpassas efter olika material. OBS! För att uppnå bästa resultat bör du välja rätt pappersstorlek och papperstyp innan du påbörjar utskriften. Tabell 2-1 Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas Storlek och mått Fack 1 Fack 2 Extra Fack 3 för 500 ark Duplexenhet (endast modeller för dubbelsidig utskrift) Letter 216 x 279 mm Legal 216 x 356 mm A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm A6 105 x 148 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm Executive 184 x 267 mm Brevkort (JIS) 100 x 148 mm Dubbelt vykort (JIS) 148 x 200 mm 16K 184 x 260 mm 16K 195 x 270 mm 16K 197 x 273 mm 12 Kapitel 2 Pappersfack SVWW

25 Tabell 2-1 Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas (fortsättning) Storlek och mått Fack 1 Fack 2 Extra Fack 3 för 500 ark Duplexenhet (endast modeller för dubbelsidig utskrift) 8,5 x x 330 mm Commercial nr 10-kuvert 105 x 241 mm B5 ISO-kuvert mm C5 ISO-kuvert mm DL ISO-kuvert 110 x 220 mm Kuvert Monarch 98 x 191 mm Eget 76 x 127 mm till 216 x 356 mm SVWW Pappersstorlekar som kan användas 13

26 Hanterade papperstyper En fullständig lista över HP-papper som den produkten stöder finns på ljm401series. Papperstyp (kontrollpanelen) Papperstyp (skrivardrivrutinen) Fack 1 Fack 2 Extra Fack 3 för 500 ark Duplexenhet (endast modeller för dubbelsidig utskrift) VANLIGT G Vanligt HP EcoSMART Lite HP EcoSMART Lite LÄTT g/m2 Lätt g MEDELVIKT G Mellanvikt TUNGT G Tungt g EXTRA TUNGT G Extra tungt g OH-FILM OH-film för monokrom laser ETIKETTER Etiketter BREVPAPPER FÖRTRYCKT HÅLAT FÄRGAT Brevpapper Förtryckt Hålat Färgat GROVT Grovt FINPAPPER RETURPAPPER Finpapper Returpapper KUVERT Kuvert 14 Kapitel 2 Pappersfack SVWW

27 Fylla på inmatningsfacken Fylla på fack 1 1. Öppna fack 1 och dra ut facket ur facket. 2. Om du använder långt papper viker du ut förlängningsdelen så att arket hålls på plats i facket. SVWW Fylla på inmatningsfacken 15

28 3. Placera ett pappersark i fack 1 och skjut pappersledarna så att de ligger mot arken. 4. Lägg pappersbunten så långt in i facket som det går. Fylla på fack 2 1. Dra ut facket ur skrivaren 16 Kapitel 2 Pappersfack SVWW

29 2. Öppna pappersledarna för längd och bredd genom att trycka de blå flikarna utåt. 3. Om du ska fylla på papper av storlek Legal förlänger du facket genom att trycka frigöringsknappen på baksidan inåt och sedan dra ut fackets baksida. OBS! När du har fyllt på med papper i formatet Legal sticker facket ut cirka 70 mm från produktens baksida. 4. Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alla fyra hörnen. Skjut pappersledarna för längd och bredd så att de ligger mot pappersbunten. SVWW Fylla på inmatningsfacken 17

30 5. Tryck ner papperet och kontrollera att pappersbunten inte är högre än gränsflikarna på den högra sidan och baksidan av facket. 6. Skjut in facket i enheten. Fyll på extrafack 3 1. Dra ut facket ur skrivaren 18 Kapitel 2 Pappersfack SVWW

31 2. Öppna pappersledarna för längd och bredd genom att trycka de blå flikarna utåt. 3. Om du ska fylla på papper av storlek Legal förlänger du facket genom att trycka frigöringsknappen på baksidan inåt och sedan dra ut fackets baksida. OBS! När du har fyllt på med papper i formatet Legal sticker facket ut cirka 70 mm från produktens baksida. 4. Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alla fyra hörnen. Skjut pappersledarna för längd och bredd så att de ligger mot pappersbunten. SVWW Fylla på inmatningsfacken 19

32 5. Tryck ner papperet och kontrollera att pappersbunten inte är högre än gränsflikarna längst bak i facket. 6. Skjut in facket i enheten. 20 Kapitel 2 Pappersfack SVWW

33 3 Skriv ut Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) Ändra utskriftsinställningar (Windows) Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) Utskriftsmetoder i Windows Utskriftsmetoder i Mac OS X Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) Skapa utskrifter med arkivkvalitet Använda HP eprint Använda AirPrint. Direkt USB-utskrift SVWW 21

34 Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) Skrivardrivrutiner ger dig tillgång till produktens funktioner och låter datorn kommunicera med produkten (genom att använda ett skrivarspråk). Mer information om ytterligare programvara och språk finns i installationsanvisningarna och på cd-skivan som följer med skrivaren. Beskrivning av HP PCL 6-drivrutin Installeras automatiskt när produktens programvara installeras Ingår som standarddrivrutin Rekommenderas för utskrifter i alla Windows-miljöer som stöds Ger bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd av produktens funktioner för de flesta användare Särskilt utvecklat för GDI (Windows Graphic Device Interface) som ger bästa hastighet i Windowsmiljöer Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5 Beskrivning av drivrutinen HP UPD PS Tillgänglig för hämtning från webben på Rekommenderas för utskrift med Adobe -program eller andra grafikintensiva program Stöder utskrift av PostScript-emulering och PostScript-flashteckensnitt Beskrivning av drivrutinen HP UPD PCL 5 Tillgänglig för hämtning från webben på Kompatibelt med tidigare PCL-versioner och äldre HP LaserJet-produkter Det bästa valet för utskrift från tredjepartsprogram och anpassade program Särskilt utformad för användning i Windows-miljöer på företag som behöver en och samma drivrutin till flera skrivarmodeller Rekommenderas vid utskrift till flera skrivarmodeller från en mobil Windows-dator Beskrivning av drivrutinen HP UPD PCL 6 Tillgänglig för hämtning från webben på Rekommenderas för utskrifter i alla Windows-miljöer som stöds Ger bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd av produktens funktioner för de flesta användare 22 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

35 Särskilt utvecklat för GDI (Windows Graphic Device Interface) som ger bästa hastighet i Windowsmiljöer Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5 SVWW Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) 23

36 Ändra utskriftsinställningar (Windows) Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs: OBS! Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du använder. Dialogrutan Utskriftsformat: Klicka på Utskriftsformat eller motsvarande kommando på menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som du ändrar här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen. Dialogrutan Skriv ut: Klicka på Skriv ut, Utskriftsformat eller motsvarande kommando i menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som du ändrar i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter i allmänhet inte ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat. Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen): Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut när du vill öppna skrivardrivrutinen. De inställningar du gör i dialogrutan Egenskaper för skrivare påverkar i allmänhet inte de inställningar som har gjorts på annat håll i skrivarprogramvaran. Du kan ändra de flesta av skrivarinställningarna här. Skrivardrivrutinens standardinställningar: Skrivardrivrutinens standardinställningar avgör vilka inställningar som används i alla utskriftsjobb, om inte inställningarna ändras i dialogrutan Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare. Skrivarinställningar på kontrollpanelen: De inställningar som ändras på skrivarens kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans. Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Markera drivrutinen och klicka på Egenskaper eller Inställningar. Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb 1. Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när standardvyn för Startmenyn används): Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare och fax. Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när den klassiska vyn för Startmenyn används): Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och gå till kategorin med Maskinvara och ljud. Klicka på Skrivare. Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på drivrutinsikonen och välj Utskriftsinställningar. 24 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

37 Ändra konfigurationsinställningarna för produkten 1. Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när standardvyn för Startmenyn används): Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare och fax. Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när den klassiska vyn för Startmenyn används): Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och gå till kategorin med Maskinvara och ljud. Klicka på Skrivare. Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på drivrutinsikonen och välj sedan Egenskaper eller Egenskaper för skrivare. 3. Klicka på fliken Enhetsinställningar. SVWW Ändra utskriftsinställningar (Windows) 25

38 Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs: OBS! Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du använder. Dialogrutan Utskriftsformat: Klicka på Utskriftsformat eller motsvarande kommando i menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som ändras här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen. Dialogrutan Skriv ut: Klicka på Skriv ut, Utskriftsformat eller motsvarande kommando på menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar som du ändrar i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter inte ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat. Standardinställningar i skrivardrivrutinen: Standardinställningarna i skrivardrivrutinen bestämmer vilka inställningar som ska användas i alla utskriftsjobb, om du inte ändrar inställningarna i någon av dialogrutorna Utskriftsformat eller Skriv ut. Skrivarinställningar på kontrollpanelen: De inställningar som ändras på skrivarens kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans. Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs 1. Klicka på alternativet Utskrift på menyn Fil. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Ändra valfria inställningar i listrutan. Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb 1. Klicka på alternativet Utskrift på menyn Fil. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Ändra valfria inställningar i listrutan. 4. Klicka på alternativet Spara som... i menyn Förinställningar och ange namnet på förinställningen. Inställningarna sparas i menyn Förinställningar. Vill du använda de nya inställningarna väljer du det sparade förinställda alternativet varje gång du öppnar ett program och skriver ut. 26 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

39 Ändra konfigurationsinställningarna för produkten 1. På Apple-menyn klickar du på menyn Systeminställningar och klickar sedan på ikonen Skrivare & fax. 2. Välj skrivaren i fönstrets vänstersida. 3. Klicka på knappen Alternativ och material. 4. Klicka på fliken Drivrutin. 5. Konfigurera de installerade tillbehören. SVWW Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) 27

40 Utskriftsmetoder i Windows Använda en utskriftsgenväg (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Genvägar. 4. Välj en av genvägarna och klicka sedan på OK. OBS! När du väljer en genväg ändras motsvarande inställningar på andra flikar i skrivardrivrutinen. 28 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

41 Skapa en utskriftsgenväg (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Genvägar. 4. Välj en befintlig genväg som bas. OBS! Välj alltid en genväg innan du justerar någon av inställningarna på höger sida av skärmen. Om du justerar inställningarna och sedan väljer en genväg, eller om du väljer en annan genväg, försvinner alla justeringarna. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 29

42 5. Välj utskriftsalternativ för den nya genvägen. OBS! Du kan välja utskriftsalternativen på den här fliken eller på övriga flikar i skrivardrivrutinen. När du har valt alternativen på de övriga flikarna återgår du till fliken Genvägar innan du fortsätter med nästa steg. 6. Klicka på knappen Spara som. 7. Ange ett namn för genvägen och klicka på OK. 30 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

43 Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows OBS! Det här avsnittet gäller endast modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw. 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 31

44 3. Klicka på fliken Efterbehandling. 4. Markera kryssrutan Skriv ut på båda sidor. Tryck på knappen OK när du vill skriva ut jobbet. Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows OBS! Det här avsnittet gäller främst modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401n. Du kan dock även få dubbelsidig utskrift med manuell inställning på modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw om papperstypen inte kan användas vid automatisk dubbelsidig utskrift eller om duplexenheten är inaktiverad. 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 32 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

45 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Efterbehandling. 4. Markera kryssrutan Skriv ut på båda sidor (manuellt). Tryck på knappen OK om du vill skriva ut jobbets första sida. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 33

46 5. Ta ut den utskrivna bunten i utmatningsfacket och placera den, med samma orientering, i fack 1 med den skrivna sidan vänd nedåt och överkanten in mot produkten. 6. På kontrollpanelen trycker du på knappen OK när du vill skriva ut den andra sidan. Skriva ut flera sidor per ark i Windows 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 34 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

47 3. Klicka på fliken Efterbehandling. 4. Välj antalet sidor per ark i listrutan Sidor per ark. 5. Välj alternativ för Skriv ut sidramar, Sidordning och Orientering. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 35

48 Välja sidorientering (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Välj produkten och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Efterbehandling. 4. Vid Orientering väljer du alternativet Stående eller Liggande. Om du vill skriva ut sidan upp-och-ned väljer du alternativet Rotera 180 grader. 36 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

49 Välja papperstyp (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet. 4. I listrutan Papperstyp klickar du på alternativet Mer... SVWW Utskriftsmetoder i Windows 37

50 5. Välj den kategori med papperstyper som bäst motsvarar det aktuella papperet. 6. Välj alternativet för den papperstyp som du använder och klicka sedan på OK. Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 38 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

51 2. Välj produkten och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet. 4. Välj alternativet Skriva ut sidor på olika papper och klicka sedan på knappen Inställningar när du ska välja inställningarna för framsida, övriga sidor och baksida. Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 39

52 2. Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Effekter. 4. Välj alternativet Skriv ut dokument på och välj sedan en storlek i listrutan. Skapa ett häfte (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 40 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

53 2. Välj produkten och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Efterbehandling. SVWW Utskriftsmetoder i Windows 41

54 4. Markera kryssrutan Skriv ut på båda sidor eller Skriv ut på båda sidor (manuellt). 5. I listrutan Layout för häfte väljer du ett bindningsalternativ. Alternativet Sidor per ark ändras automatiskt till 2 sidor per ark. 42 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

55 Utskriftsmetoder i Mac OS X Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Välj förinställning i menyn Förinställningar. 4. Klicka på knappen Utskrift. OBS! Om du vill använda skrivarens standardinställningar väljer du alternativet standard. Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) Använd förinställningar om du vill spara skrivardrivrutinens aktuella inställningar så att du kan använda dem igen. 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Välj de skrivarinställningar som du vill spara för återanvändning. 4. Klicka på alternativet Spara som... i menyn Förinställningar och ange namnet på förinställningen. 5. Klicka på knappen OK. Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) OBS! Det här avsnittet gäller endast modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw. 1. Lägg tillräckligt med papper för utskriftsjobbet i ett av facken. 2. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 3. Välj den här produkten i listrutan Skrivare. 4. Välj Layout i listrutan. 5. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig. 6. Klicka på knappen Utskrift. SVWW Utskriftsmetoder i Mac OS X 43

56 Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) OBS! Det här avsnittet gäller främst modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401n. Du kan dock även få dubbelsidig utskrift med manuell inställning på modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw om papperstypen inte kan användas vid automatisk dubbelsidig utskrift eller om duplexenheten är inaktiverad. 1. Lägg tillräckligt med papper i Fack 1 så att det räcker för hela utskriften. 2. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 3. Välj den här produkten i listrutan Skrivare. 4. Välj Manuell dubbelsidig utskrift i listrutan. 5. Klicka i rutan Manuell dubbelsidig utskrift och välj ett bindningsalternativ. 6. Klicka på knappen Utskrift. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du fyller på utskriftsbunten i fack 1 och skriver ut den andra sidan. 7. Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack Lägg tillbaka bunten i fack 1 med den skrivna sidan vänd nedåt och överkanten in mot produkten. 9. Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta gör du det. 44 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

57 Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Layout. 4. I menyn Sidor per ark anger du hur många sidor du vill skriva ut på varje ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16). 5. I området Layoutriktning väljer du ordning och placering för sidorna på arket. 6. I menyn Sidramar väljer du den typ av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket. 7. Klicka på knappen Utskrift. Välja sidorientering (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Klicka på knappen Utskriftsformat på menyn Kopior och sidor. 4. Klicka på ikonen för den sidorientering du vill använda och klicka sedan på knappen OK. 5. Klicka på knappen Utskrift. Välja papperstyp (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil på menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Efterbehandling. 4. Välj en typ i listrutan Material. 5. Klicka på knappen Utskrift. SVWW Utskriftsmetoder i Mac OS X 45

58 Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Omslagssida och välj sedan var du vill skriva ut försättsbladet. Klicka på knappen Före dokument eller Efter dokument. 4. I menyn Typ av omslagssida väljer du det meddelande som du vill skriva ut på försättsbladet. OBS! Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad väljer du alternativet standard i menyn Typ av omslagssida. 5. Klicka på knappen Utskrift. Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Pappershantering. 4. Klicka i rutan Anpassa till pappersstorlek i området Pappersstorlek för mottagare och välj sedan storlek i listrutan. 5. Klicka på knappen Utskrift. Skapa ett häfte (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Manuell dubbelsidig utskrift. 4. Klicka i rutan Manuell dubbelsidig utskrift. 5. Öppna menyn Utskrift av häfte. 6. Klicka i rutan Formatera utskriften som häfte och välj ett bindningsalternativ. 7. Välj pappersstorlek. 8. Klicka på knappen Utskrift. 46 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

59 Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) Avbryta en utskrift (Windows) 1. Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på knappen Avbryt på kontrollpanelen. OBS! När du trycker på knappen Avbryt tas den utskrift som just håller på att bearbetas bort. Om det finns mer än en process i gång avbryts den process som för närvarande visas på kontrollpanelen när du trycker på Avbryt. 2. Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö. Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta utskriften. Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten kan du radera utskriften där. Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klicka på Start, Inställningar och sedan på Skrivare och faxar. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt. Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan under Maskinvara och ljud på Skrivare. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt. Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt. Välja pappersstorlek (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet. 4. Välj en storlek i listrutan Pappersstorlek. Välja en egen pappersstorlek (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet. 4. Klicka på knappen Eget. SVWW Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) 47

60 5. Ange ett namn för den anpassade storleken och ange måtten. Bredden är papperets kortsida. Längden är papperets långsida. OBS! Lägg alltid papperet i facken med kortsidan in. 6. Klicka på knappen Spara och sedan på knappen Stäng. Skriva ut vattenstämplar (Windows) 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran. 2. Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar. 3. Klicka på fliken Effekter. 4. Välj en vattenstämpel i listrutan Vattenstämplar. Eller klicka på knappen Redigera om du vill lägga till en ny vattenstämpel i listan. Ange inställningar för vattenstämpeln och klicka sedan på knappen OK. 5. Om du bara vill skriva ut vattenstämpeln på förstasidan markerar du kryssrutan Endast förstasidan. Annars skrivs vattenstämpeln ut på varje sida. 48 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

61 Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) Avbryta en utskrift (Mac OS X) 1. Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på knappen Avbryt på kontrollpanelen. OBS! När du trycker på knappen Avbryt tas den utskrift som just håller på att bearbetas bort. Om det finns mer än ett utskriftsjobb som väntar avbryts det utskriftsjobb som för närvarande visas på kontrollpanelen när du trycker på Avbryt. 2. Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö. Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta utskriften. Utskriftskö i Macintosh: Öppna skrivarkön genom att dubbelklicka på produktens symbol i dockan. Markera utskriften och klicka sedan på Ta bort. Välja pappersstorlek (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil på menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Klicka på knappen Utskriftsformat på menyn Kopior och sidor. 4. Välj en storlek i listrutan Pappersstorlek och klicka sedan på OK. 5. Klicka på knappen Utskrift. Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil på menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Klicka på knappen Utskriftsformat på menyn Kopior och sidor. 4. I listrutan Pappersstorlek väljer du alternativet Hantera anpassade storlekar. 5. Ange mått för sidstorleken och klicka sedan på knappen OK. 6. Klicka på knappen Utskrift. Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) 1. Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift. 2. Välj produkten på menyn Skrivare. 3. Öppna menyn Vattenstämplar. 4. Klicka i kryssrutan Vattenstämpel. SVWW Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) 49

62 5. Ange vattenstämpelobjekt i listrutorna under kryssrutan. 6. Klicka på knappen Utskrift. 50 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

63 Skapa utskrifter med arkivkvalitet Arkivutskrift ger utskrifter som är mindre känsliga för utsmetning av toner och damm. Använd arkivutskrift om du vill skapa dokument som ska bevaras eller arkiveras. OBS! Arkivutskrift utförs genom temperuthöjning av fixeringen. Vid förhöjd temperatur skriver produkten ut med halverad hastighet för att undvika skada. Skapa utskrifter med arkivkvalitet (LCD-kontrollpanelen) 1. Tryck på OK på kontrollpanelen för att öppna menyerna. 2. Öppna följande menyer: Service Arkivutskrift 3. Välj alternativet På och tryck sedan på OK. Skapa utskrifter med arkivkvalitet (pekkontrollpanelen) 1. Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel. 2. Tryck på menyn Service. 3. Tryck på knappen Arkivutskrift och sedan på knappen På. SVWW Skapa utskrifter med arkivkvalitet 51

64 Använda HP eprint Använd HP eprint för att skriva ut dokument genom att skicka dem som e-postbilagor till skrivarens e- postadress från valfri e-postaktiverad enhet. OBS! För att du ska kunna använda HP eprint måste produkten vara ansluten till ett trådanslutet eller trådlöst nätverk och ha Internet-åtkomst. HP eprint är inte tillgängligt i Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d. Konfigurera HP eprint (LCD-kontrollpanelen) 1. Du måste börja med att aktivera HP-webbtjänster. a. Tryck på OK på kontrollpanelen för att öppna menyerna. b. Välj menyn HP-webbtjänster och tryck sedan på knappen OK. c. Välj alternativet Aktivera webbtjänster och tryck sedan på OK. När alternativet Webbtjänster är aktiverat skrivs ett informationsblad ut med produktkoden och anvisningar om hur man registrerar sig på 2. När du har registrerat produkten kan du använda webbplatsen HP eprintcenter. Där kan du konfigurera standardinställningar för utskrift av alla HP eprint-jobb som skickas till den här produkten. a. Gå till b. Klicka på Logga in och ange dina inloggningsuppgifter för HP eprintcenter eller registrera dig för ett nytt konto. c. Välj skrivaren i listan eller lägg till den genom att klicka på + Lägg till skrivare. För att lägga till produkten behöver du ta reda på skrivarkoden, vilket är den del som är symbolen i produktens e-postadress. Du kan hämta koden genom att skriva ut sidan Webbtjänster från kontrollpanelen. När du har lagt till produkten har du möjlighet att ändra e-postadressen. OBS! Koden är giltig i endast ett dygn från och med att du aktiverar HP-webbtjänster. Om den blir ogiltig kan du få en ny kod genom att följa anvisningar igen för att aktivera HPwebbtjänster. d. För att förhindra att oönskade dokument skrivs ut klickar du på eprint-inställningar och öppnar sedan fliken Tillåtna avsändare. Klicka på Endast tillåtna avsändare och lägg till de e-postadresser varifrån du tillåter eprint-utskrifter. e. Om du vill ange standardinställningar för alla eprint-utskrifter som skickas till produkten klickar du på eprint-inställningar och på Utskriftsalternativ. Ange sedan inställningarna som ska användas. 3. Bifoga det dokument som du vill skriva ut till ett e-postmeddelande som skickas till skrivarens e- postadress. Både e-postmeddelandet och bilagan skrivs ut. 52 Kapitel 3 Skriv ut SVWW

LASERJET PRO 200 COLOR. Användarhandbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Användarhandbok LASERJET PRO 200 COLOR Användarhandbok M251n M251nw Färgskrivaren HP LaserJet Pro 200 i M251-serien Användarhandbok Copyright och licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Användarhandbok M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Användarhandbok M276 HP LaserJet Pro 200 färg MFP M276-serien Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP LASERJET ENTERPRISE-SKRIVARE I 600 M601, M602 OCH M603-SERIEN. Användarhandbok

HP LASERJET ENTERPRISE-SKRIVARE I 600 M601, M602 OCH M603-SERIEN. Användarhandbok HP LASERJET ENTERPRISE-SKRIVARE I 600 M601, M602 OCH M603-SERIEN Användarhandbok HP LaserJet Enterprise-skrivare i 600 M601, M602 och M603-serien Användarhandbok Copyright och licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Användarhandbok M553n M552dn M553dn M553x www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 HP Color LaserJet Enterprise M552,

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok

HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Användarhandbok www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok

Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok Copyright och licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

LaserJet Enterprise MFP M527 Användarhandbok

LaserJet Enterprise MFP M527 Användarhandbok LaserJet Enterprise MFP M527 Användarhandbok M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Användarhandbok Copyright och licens 2015 HP Development Company, L.P.

Läs mer

HP:s inbäddade webbserver

HP:s inbäddade webbserver HP:s inbäddade webbserver Användarhandbok Copyright och garanti 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok HP Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M750 PRINTER SERIES. Användarhandbok

HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M750 PRINTER SERIES. Användarhandbok HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M750 PRINTER SERIES Användarhandbok HP Color LaserJet Enterprise M750- skrivarserien Användarhandbok Copyright och licens Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Det

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

HP Color LaserJet CP4005 HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok

HP Color LaserJet CP4005 HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok HP Color LaserJet CP4005 HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Copyright och garanti 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande,

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver HP 9200C Digital Sender

användning use hp:s inbyggda webbserver HP 9200C Digital Sender användning use hp:s inbyggda webbserver HP 900C Digital Sender HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok

Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok Copyright och licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Läs mer

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100 Användarhandbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Användarhandbok M425

LASERJET PRO 400 MFP. Användarhandbok M425 LASERJET PRO 400 MFP Användarhandbok M425 HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serien Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok HP LaserJet Professional-skrivare i P1100- serien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok HP Officejet 7110 Wide Format Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument

Läs mer

COLOR LASERJET PRO MFP. Användarhandbok

COLOR LASERJET PRO MFP. Användarhandbok OK COLOR LASERJET PRO MFP Användarhandbok X M176 M177 HP Color LaserJet MFP M176, M177 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok Skrivarna HP LaserJet Professional P1560 och P1600-serien Copyright

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Användarhandbok

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Användarhandbok LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Användarhandbok HP LaserJet Pro CP1020 färgskrivarserie Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Användarhandbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Användarhandbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Användarhandbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 färg M351 och HP LaserJet Pro 400 färg M451 Användarhandbok Copyright och licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

Obs! Automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt från fack 1 (flerfunktionsfacket).

Obs! Automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt från fack 1 (flerfunktionsfacket). Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: "Automatisk dubbelsidig utskrift" på sidan 2-40 "Bindningsinställningar" på sidan 2-41 "Manuell dubbelsidig utskrift" på sidan 2-43 Automatisk dubbelsidig

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Detaljerade instruktioner finns i Användarhandbok på CD-skivan Dokumentation som levererades med skrivaren.

Detaljerade instruktioner finns i Användarhandbok på CD-skivan Dokumentation som levererades med skrivaren. Guide för anslutning Sidan 1 av 2 Guide för anslutning Obs! För lokal utskrift måste du installera skrivarprogramvara (drivrutiner) innan du ansluter USB-kabeln. Installera skrivare och programvara för

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series-skrivare HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

HP Color LaserJet CM6030- och CM6040 MFP-serien. Användarhandbok

HP Color LaserJet CM6030- och CM6040 MFP-serien. Användarhandbok HP Color LaserJet CM6030- och CM6040 MFP-serien Användarhandbok CM6030 MFP CM6040 MFP CM6030f MFP CM6040f MFP HP Color LaserJet CM6030- och CM6040 MFPserien Användarhandbok Copyright och licens 2008 Copyright

Läs mer