i Kina VIDA # vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Kina VIDA #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8"

Transkript

1 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt # vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 VIDA i Kina Inget val utan VIDA Sid 12 klöver över nr 2 Sid 6 Rapport från marknaden Sid

2 Produktionen ökar! Signalerna vi får gällande ekonomin från många av de europiska länderna gör att det känns osäkert när vi kommer att se en bättre byggkonjunktur. Nybyggnationen i våra tradionellt stora köparländer Storbritannien, Irland, Holland och Danmark kommer under detta året att vara på en lägre nivå än föregående år. En återhämtning till nivån som var för 2 3 år sedan känns just nu avlägsen. Den allmänna lågkonjunkturen är långt ifrån över och situationen kan återigen försämras. Renoveringssektorn är på en bättre nivå och kompenserar till en viss del den sämre nybyggnationen vilket också gäller den svenska marknaden. I Japan sjunker nybyggnationen men trä som byggmaterial tar sakta marknadsandelar från andra byggnadsmaterial. I USA var byggnationen i maj 10% lägre jämfört med april och är fortsatt på ca en tredjedel av den nivå som rådde före lågkonjunkturens början. De senaste 12 månaderna har vi trots en svag byggnation successivt kunnat höja försäljningspriserna, detta till stor del beroende på en svag svensk krona. I takt med höjda försäljningspriser ser vi nu hur produktionen ökar i Finland, Tyskland, Österrike och även i Sverige. Det finns ingen exakt statistik över produktion och konsumtion av trävaror i världen men för 2 3 år sedan var världens produktion och konsumtion ca 300 miljoner m 3. Idag har den sjunkit till en nivå på ca 200 miljoner. USA och Canada står för 60 miljoner av denna minskning och Europa för ca 30 miljoner. Detta kan jämföras med Sveriges produktion på ca 16 miljoner m 3. Sverige har endast minskat med ca 2 miljoner m 3 till väldigt stor del beroende på en svag svensk krona jämfört med våra konkurrentländers euro. Återigen har vi haft nytta av en svag svensk krona. Våra färdigvarulager har inte sjunkit som normalt vid denna tiden på året. Därför kommer vi att stänga produktionen under 3 sommarveckor för att under dessa veckor enbart leverera och minska våra lager. Detta ger oss möjlighet att öka våra lagernivåer senare i höst vid en eventuell obalans mellan utbud och efterfrågan. Produktion och försäljning i Lessebo av våra pappersprodukter går allt bättre och har nu visat positivt resultat de senaste 12 månaderna. Efterfrågan från framförallt verkstads och fordonsindustrin på våra emballageprodukter har ökat kraftigt de senaste veckorna och vi återgår till en mer normal produktion på alla våra produktionsenheter. Glädjande är att resultatet av gjorda effektiviseringar och investeringar blivit bättre än väntat och överträffat uppsatta produktionsmål trots den stränga vintern. Historiskt höga timmerpriser i Sydsverige ger ett bra utbud och som en följd ökad produktion. Den stora prisskillnaden mellan massaved och våra sågbara sortiment gör också att intresset för de sågbara sortimenten ökar. Balansen mellan tillgång och efterfrågan kommer under senhösten att balansera på en än skörare tråd men vår målsättning är att i alla konjunkturer producera för fullt. Under sommaren har vi nöjet att hälsa ett första team av nya inköpare välkomna till VIDAs inköpsorganisation VIDA Skog. Efter en offensiv rekryteringskampanj under våren har vi nu anställt de första 8 som skall förstärka och utöka vårt inköpsområde ytterligare. Detta innebär för dig som skogsägare att vi utökar vårt inköpsområde och kan därmed öka vår service till dig. Ytterligare rekrytering kommer att ske under sommaren och hösten. Under maj månad blev VIDA ackrediterad för att gruppcertifiera skogsägare enligt FSC. Denna ackreditering är anpassad efter FSCs nya förenklade standard för småskaligt skogsbruk. Vi står nu alltså redo att dubbelcertifiera både enligt PEFC och FSC en lönsam investering för dig som skogsägare. Hör av dig till din lokale inköpare så berättar han mera. Trevlig sommar! alvesta Santhe Dahl Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Papper: VIDA Paper Lessebo Linné naturvit 115 gr Text och foto: Lotta Fonsell om inget annat anges Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax:

3 Kina en omogen marknad full av hinder och fantastiska möjligheter. Sid 3

4 från svenskt virke Skyskrapor som gör skäl för namnet, våningar höga med modern fantasifull arkitetur, visar upp en imponerande stadssiluetten i morgondiset. På enorma vägbroar genom ett myller av trafik gör taxin rutinerade filbyten med små marginaler i hög hastighet. Vi närmar oss Shanghai från Pudong International airport. Lappen vi fixat på flygplatsen med namnet på vårt hotell med kinesiska tecken visar sig vara ett lyckokast. Taxichauffören ruskar oförstående på huvudet när vi säger Hotel New World ett av Shanghais mest centrala hotell. Denna lapp skall sedan visa sig bli livlinan genom hela resan. Ödmjukt inser vi att vi som europeer är en minoritet i denna stora stad och i detta enorma land. Känslan av att vara i minoritet bekräftas också av barnen som vänder sig om i rulltrappan, tittar på oss och skrattar och säger ett intränat hello. Vi befinner oss i en stad som har 18 miljoner invånare och som växer med ytterligare en miljon om året. Kan jämföras med ett nytt Stockholm per år. Shanghai har utvecklats till östra Kinas mest inflytelserika centrum på en rad områden internationell handel, finans, kultur, vetenskap och teknologi. En pulserande utveckling till en världsmetropol samtidigt som den gamla traditionen och kulturen starkt lever kvar. Shanghais gamla stan bli en tydlig bild av kontrasten mellan ultramodernt och den traditionella kinesiska kulturen. Från Louis Vutton, Coco Chanel, Burberry på fina gatan till marknaderna i gamla stan, the French Concession. På husdjursmarknaden som vi först tror är en matmarknad, hittar vi allt från starar, syrsor, sköldpaddor, maskar och kattungar. Från det svala eleganta och rika till det doftande, varma, trånga och kaotiskt högljudda. Kontraserna är stora och nog ganska typiskt för ett Kina i snabb utveckling. Skyskrapar som ligger vägg i vägg med 100 år gamla tvåvåningshus i tegel sk. Shikumen. Alla som kommer till Kina kan se att det finns många stadsbor som har blivit rika. Men största delen av Kinas befolkning, framför allt bönder och migrantarbetare, är fortfarande väldigt fattiga. Arbetslösheten har ökat drastiskt sedan Kina öppnades, framför allt bland de 40- och 50-åringar som inte kunde utbilda sig på grund av Kulturrevolutionen. Sedan 2000 har man kunnat se att den snabba utvecklingen skapat högre krav på arbetskraften vad gäller utbildning och erfarenheter. Nu räcker det inte med en universitetsutbildning för att få arbete. Det krävs arbetserfarenhet, språkkunskaper och social kompetens. Detta har gjort att arbetslösheten bland 20- och 30-åringar i storstäder som Shanghai är upp emot 40 procent. Explosionsartad utveckling I Kina byggs mer än 10 miljoner lägenheter varje år. Ändå är detta bara början på en väntad byggexplosion. Än så länge är det nästan bara betong, murverk, stål och glas som används. Trä används i huvudsak i dekorationssyfte och för mindre detaljer. Trots detta finns en väldigt gammal tradition av att bygga i trä i Kina tex 5000 år gamla tempel som fortfarande står intakta. Men byggnationen i trä har avstannat i modern tid. Trä anses vara för mjukt för konstruktion. Man har också en skepsis pga risk för mögel och angrepp av termiter. Till för bara några år sedan fanns inga byggnormer för träbyggnation och byggande med träkonstruktion var helt enkelt olagligt. Under ett antal år har skogsindutrierna lobbat för byggande i trä i Kina. Mycket tid har lagts på normer och standard för att få en godkänd träbyggnadsteknik av den kinesiska staten. I nuläget förbrukas ca 250 miljoner m 3 i Kina. 100 miljoner kommer från importerat virke i huvudsak från Kanada och Ryssland. World Expo 2010 Världsutställningen är en viktig del i att ta detta arbete vidare och att sälja in den nya träbyggnadstekniken på den kinesiska marknaden. Det man främst försöker introducera är en hybridteknik där man kombinerar betong och trä till exempel i takstolar, ytterväggar och limträelement. Den svenska paviljongen har en avancerad limträkonstruktion. En kub indelad i fyra mindre kuber. Däremellan smala gränder Sid 4 vida och växande värden

5 till kinesiskt plockepinn med fondväggar av svensk natur. Paviljongen har ritats av Sweco och konstruerats av Martinssons Trä i Bygdsiljum. Förutom Sverige ställer ytterligare 194 länder ut. Man räknar med ca 70 miljoner besökare därav 95 procent kinesiska under de sex månader som utställningen pågår. I dagsläget är vår satsning på Kina trevande, säger VIDAs försäljningschef Måns Johansson. Vi ser en stor okunskap i möjligheterna att använda trä som konstruktionsmaterial och dessutom en attityd mot trä som behöver förändras för att vi skall få avsättning för våra produkter. Kineser har ofta trä i golv och möbler men fördrar då hårdare träslag som ek eller tropiska träslag. Det virke som vi säljer till Kina idag sågas ner till små bitar och används som detaljer i olika produkter. Ett exempel är trädetaljer till träramar för gjutning av betongelement. Man kan dock konstatera att det som händer i Kina händer snabbt. Vi vill vara med nu för att följa utvecklingen och lära känna marknaden. På längre sikt kan det till och med vara en överlevnadsfråga att vara med på den kinesiska marknaden. På väg från husdjursmarknaden passerar vi ett av de många Shikumen husen. Utanför sitter några äldre män och spelar Majong, på bordet ligger en Nokiamobil och en ny IBM-dator. l Fakta om världsutställningen 195 länder och 50 organisationer samt 50 internationella organisationer deltar. Expo-området är lika stort som 600 fotbollsplaner. Inträdet för en dagsbiljett till världsexpon är 160 yuan, ca 16 euro. Sveriges paviljong är kvadratmeter stor. De övriga nordiska är ungefär lika stora. Den största paviljongen, Kinas, är kvadratmeter stor. Inför expon har mer än nya hotellrum byggts. Shanghai har hotellsängar att erbjuda. Expon beräknas ha besökare varje dag. Sid 5

6 klöver Artikelserien Klöver Över belyser hur du med val av olika skötselåtgärder kan öka värdet på din skogsfastighet. I denna artikel jämför vi effekterna på det ekonomiska utfallet om man tillämpar ett aktivt och ett passivt skogsskötselprogram i granskog. Vi studerar de samlade effekterna av ungskogsröjning, gallringsprogram och valet av omloppstid för granskog på en bördig mark i södra Sverige. Sid 6 Val av skogsskötselprogram Låt oss jämföra det ekonomiska utfallet av två skötselprogram för granskog på en bördig skogsmark i södra Sverige (Faktaruta 1). I båda programmen anläggs ny skog efter avverkning genom markberedning och plantering av ca 2500 plantor per hektar. I det aktiva skötselprogrammet röjs uppslag av lövsly och självsådda barrplantor i ungskogen. När beståndet nått en övre höjd av m görs ett första gallringsingrepp. Det följs av ytterligare två gallringar med ca 10 års intervall där den tredje och sista gallringen sätts in då beståndet nått en övre höjd av ca 20 m. Det aktiva gallringsprogrammet ger beståndet en snabb dimensionsutveckling och lämpliga dimensioner för slutavverkning uppnås vid års ålder. I det mera passiva skötselprogrammet utförs ingen röjning i ungskogen. Istället väljer man här att låta beståndet stå orört till ca 40 års ålder då en första gallring görs. Den övre höjden har då nått ca 17 m och det finns i beståndet ett stort antal klena barr- och lövträdsstammar (ca 5000 st/ha). För att på ett effektivt sätt kunna utföra en mekaniserad gallring måste klena barr och lövstammar först röjas bort manuellt, s k förröjning. Ett andra gallringingrepp görs efter 10 år. På grund av sent insatta gallringar har beståndets diameterutveckling blivit eftersatt. Det måste därför växa till ca 75 års ålder innan träden blivit så grova att slutavverkning kan sättas in. Faktaruta 1. Två skötselprogram för granskog på bördig mark i södra Sverige Åtgärd Aktiv Passiv Plantering år 0 år 0 Röjning år 8 - Förröjning - år 39 Gallring 1 år 28 år 40 Gallring 2 år 38 år 50 Gallring 3 år 48 - Slutavverkning år 63 år 75 Kalkylförutsättningar Ett sätt att jämföra de båda skötselprogrammen är att i en kalkyl studera det samlade ekonomiska utfallet av alla åtgärder som sätts in under hela omloppstiden. Sådana jämförande kalkyler kräver vissa hjälpmedel och att en del antagande måste göras (Faktaruta 2). Beståndsutveckling. För att kunna värdera virkesuttaget från ett bestånd i gallringar och slutavverkning måste man veta hur beståndet växer och vilka virkesvolymer som kan tas ut i gallringar och slutavverkning. Underlag för detta kan hämtas från prognosmodeller med vilka man kan beräkna ett skogsbestånd utveckling och tillväxt under en omloppstid. Sortimentsutfall. Intäkter i gallring och slutavverkning är starkt beroende av vilka mängder som i avverkning kan tas ut av sågtimmer, massaved och biobränslen. I kalkylerna nedan har sortimentsutfallet hämtats från aktuell statistik och erfarenhetstal inom Vida Skogs verksamhetsområde. Intäkter och kostnader. För att upprätta ekonomiska kalkyler krävs uppgifter om intäkter och kostnader för de åtgärder som görs under hela omloppstiden. Eftersom priser och kostnader i framtiden i huvudsak är okända, brukar man ofta basera ekonomiska kalkyler för skogsbruk på dagens pris- och kostnadsnivå. I kalkylerna nedan används aktuella (2010) virkespriser samt aktuell (2010) statistik och erfarenhetstal på skogsvårds- (plantering och röjning) och avverkningskostnader från Vida Skogs verksamhetsområde. Faktaruta 2. Kalkylförutsättningar Beståndsutveckling: prognosmodellen DT (SLU, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp) Sortimentsutfall: enligt Vida Skog, statistik och erfarenhetstal. I tidiga gallringar utfaller i huvudsak massaved, i senare gallringar en viss andel sågbara sortiment och därutöver massaved. I slutavverkning utfaller en hög andel sågbara sortiment och en låg andel massaved. Priser och kostnader för skogsvård och avverkning: enligt Vida Skog, statistik och erfarenhetstal. Aktuella virkespriser 2010.

7 över nr2 En artikleserie om hur du kan öka värdet på din skogsfastighet. Ekonomiska kalkyler Ett kalkylexempel kan användas för att studera det ekonomiska utfallet av de ovan beskrivna aktiva och passiva skötselprogrammen. I exemplet sammanfattas det ekonomiska resultatet genom beräkning av det s k markvärdet (Faktaruta 3). Först beräknas ett nuvärde av skötselprogrammet genom att alla intäkter och kostnader under hela omloppstiden diskonteras till samma tidpunkt under antagande av en vald kalkylräntenivå, i detta fall 3 %. Då de både skötselprogrammen har olika omloppstid blir det beräknade nuvärdet av dem därmed inte direkt jämförbart. Därför upprepas varje skötselprogram ett stort antal ( evigt antal ) gånger för att programmen skall bli jämförbara. Det på så sätt erhållna markvärdet är ett vedertaget sätt att i skogliga sammanhang värdera det ekonomiska utfallet av skogsskötselalternativ som man vill jämföra. Kalkylexemplet (Faktaruta 4) visar att markvärdet är högre för det aktiva skötselprogrammet under de antaganden som ligger till grund för kalkylen och vid den valda räntenivån på 3 procent. Det innebär att aktiv skogsskötsel med de förutsättningar som råder idag i fråga om virkespriser och kostnadsnivåer har en bättre ekonomisk potential än det passiva. Faktaruta 3. Nuvärde. Det samlade nettovärdet av alla åtgärder som utförs i ett bestånd under en hel eller del av en omloppstid. För varje åtgärd som utförs beräknas det ekonomiska nettot (intäkter minus kostnader). Dessa netton summeras till samma tidpunkt genom diskontering vid en vald kalkylränta. Markvärde. Det evigt upprepade nuvärdet av ett valt skogsskötselprogram. Kalkylränta. Den räntefaktor som används vid beräkning av nuvärde. I kalkyler på skog används ofta räntenivåer på 2 3%. Faktaruta 4. Kalkylexempel för två skötselprogram för granskog på bördig mark i södra Sverige, kalkylränta 3% Aktiv Passiv Markvärde,kr/ha Analys Kalkylexemplet ovan visar att ett aktivt skötselprogram ger högre lönsamhet än ett mera passivt. Några viktiga förklaringar till detta kan diskuteras. Genom ungskogsröjning i rätt tid röjs klena barr- och lövstammar bort. Röjning i rätt tid innebär att ett bestånd tidigt utglesas till ett produktionsförband. Huvudstammarna i beståndet får därigenom utrymme att snabbare växa ut och bli grova gagnvirkesträd som i kommande avverkningar kan tillvaratas med ett positivt netto. Tidigt insatt första gallring ger beståndet en snabbare dimensionsutveckling på de framtidsstammar som skall stå kvar till slutavverkning och då ge ett högt sågtimmerutfall. Genom upprepade gallringar fortsätter dimensionsutvecklingen på beståndets huvudstammar att vara hög. Tidigt insatt första gallring är viktigt för att minska risken för framtida stormskador. Risken för stormskador är normalt lägre i unga bestånd och ökar med stigande medelhöjd i beståndet, speciellt i granskog. Ett aktivt sätt att minska stormrisken är därför att gallra tidigt och undvika sena gallringar, speciellt i bestånd med upphissade trädkronor. Ungskogsröjning och ett aktivt gallringsprogram ger beståndets huvudstammar en högre diametertillväxt. Det innebär att de kan blir grova timmerträd på kortare tid jämfört med ett mera passivt skötselprogram med utebliven ungskogsröjning och sent insatta gallringar. Tidpunkten för ett bestånds slutavverkning kan därigenom uppnås vid en kortare omloppstid. En kort omloppstid är viktigt för en hög lönsamhet i ett skogsbruk där man ställer krav på förräntning av de investeringar som görs i skogsvårdsarbetet (plantering och röjning). En kortare omloppstid innebär också minskade risker för ekonomiska förluster på grund av flera av de viktiga skadeorsaker som finns i granskogsbruket i södra Sverige, främst rotröta, storm och barkborreangrepp. Ekonomiska kalkyler är alltid behäftade med en osäkerhet eftersom de bygger på att ett antal antaganden måste göras, Ulf Johansson kommenterar Ulf Johansson på Tönnersjöhedens försökspark. Vi vet mycket lite som de ekonomiska villkor i fråga om virkespriser och kostnadsläge som kommer att gälla när den skog vi idag sköter skall skördas. Man kan därför se kalkyler som en metod att värdera den ekonomiska potentialen för skogsbruk givet dagens förutsättningar och som ett sätt att främst jämföra olika skogsskötselalternativ med varandra. Det finns vidare ett antal faktorer som på ett trovärdigt sätt är svåra att bygga in i kalkyler, t ex allvarliga skador av storm och rotröta, fortsätter Ulf Johansson. Kalkylexemplen påvisar några fördelar med att du som skogsägare är aktiv i ditt granskogsbruk, säger VIDA Skogs områdeschef Jörgen Henriksson. Aktiv Jörgen Henriksson skogsskötsel ger dig möjligheter att öka lönsamheten i ditt skogbruk och skapar en större handlingsfrihet att frigöra kapital vid slutavverkningen. Kalkyler kan dock inte direkt läggas till grund för åtgärdsplanering i ditt skogbruk utan är bara en del av det beslutsunderlag som du som skogsägare bör ha, avslutar Jörgen Henriksson. Exempel på andra viktiga underlag som krävs är skattesituation, investeringsbehov, mm. nr 3 I nästa nummer av VIDA Nytt kommer vi att titta vidare på hur aktiv skogsskötsel skapar ekonomiska förutsättningar för certifieringen. Andra frågeställningar som kommer att behandlas i kommande artiklar är: Vilken ekonomisk effekt får rotröteskador i ett granbestånd? Vilken betydelse har det att välja rätt plantmaterial? Skötselprogram för kvalitetsinriktat tallskogsbruk. Sid 7 vida och växande värden

8 Rapport från m arknaden Våren har äntligen kommit och därmed början på vår bästa säsong för försäljning och leveranser av trävaror. Den minskade produktionen märks fortfarande i form av mycket små lager hos våra kunder vilket gör att vi fortsatt har kunnat höja priserna. De högre priserna attraherar dock fler aktörer och vi ser nu tydliga tendenser till ökad produktion i samtliga producentländer. Vi känner därför en viss oro inför hösten då vi inte tror på någon nämnvärd ökning av konsumtionen. Nybyggnation ligger fortsatt på en mycket låg nivå i hela världen med undantag för Australien. ROT sektorn däremot går bra i många länder och står för stora delar av träförbrukningen. Emballagemarknaden som är en oerhört viktig del för sågverken börjar visa tecken på återhämtning. I Europa går det åt ca 25 miljoner m3 trävaror till olika sorters emballage (pallar, pallkragar mm) och detta motsvarar ca 25% av den totala konsumtionen av trävaror. Som jämförelse sågar vi i Sverige ca 16 miljoner m3 om året. I slutet av mars och april såg vi tendenser till en förbättring i USA men tyvärr har priserna fallit tillbaks igen och är nu på nivåer som i nuläget innebär för låga marginaler för att vara med och sälja på denna marknad. Japan har en bra efterfrågan då de köpt mycket lite i både första och andra kvartalet. Vi får gå tillbaks till åren före stormen Gudrun för att hitta motsvarande exportvolymer från oss till Japan. Däremot har träandelen av det som byggs totalt ökat vilket innebär att vi kommer att ta marknadsandelar när volymerna ökar igen. Hur resten av året utvecklar sig hänger helt och hållet på hur mycket träindustrin ökar sin produktion i de stora producentländerna. Det är en mycket skör balans och vi känner en oro att marknadspriserna kommer att påverkas negativt under senhösten. l Ljusare tider för träemballage! Efter en tid med väldigt låg efterfrågan ser nu förutsättningarna för emballagemarknaden betydligt ljusare ut. Som leverantör av emballage till bla bilindustrin har VIDA Packaging, VIDA koncernens emballage division, drabbats hårt av lågkonjunkturen. Volymerna minskade kraftigt under hösten 2008 på i första hand returpallar. Från en jämn orderingång på ca pallar i veckan minskade efterfrågan till som sämst motsvarande pallar om året. Detta har under denna period lett till neddragningar och varsel främst på produktionsenheterna i Ryd och Hestra och inneburit nästan en halvering av omsättningen. VIDA Packaging består av fem stycken produktionsenheter som bla tillverkar pallar, pallkragar, kabeltrummor och pallklossar och med en total omsättning på 500 msek. Från våra stora kunder i bilindustrin ser vi nu en tydlig vändning. Prognosen pekar på större behov och kraftiga volymökningar som behöver ske relativt snabbt. Detta påverkar bla vår verksamhet i Ryd som under längre tid haft dålig orderingång varför VIDA tvingades varsla all personal successivt under Orderläget har nu vänt och personalen i Ryd har kunnat återanställas och kör nu 2-skift och kommer under vecka 25 att öka till 3-skift. Produktion kommer att ske under hela sommaren. Även på kabeltrummor börjar vi se en ökande efterfrågan, bl.a. från vår större kunder inom telekombranschen. Vi ser däremot fortsatt press på våra standardprodukter som engångspall, standardkragar och EUR-pall. Specialemballage, som produceras i Vimmerby, har även under lågkonjunkturen gått riktigt bra. Med bra effektivitet i produktionen slog man under mars månad rekord. Man levererade då ut mer än pallar i 565 olika format. Vi ser med tillförsikt på den ökande efterfrågan på träemballage och kabeltrummor. Trä ligger i tiden och är ett miljövänligt alternativ till emballage av tex plast. Europas 450 miljoner pallar binder årligen 13 miljoner ton koldioxid. l Sid 8 vida och växande värden

9 Nu utökar vi vår närvaro i Under sommaren har vi nöjet att hälsa 9 st nya inköpare, eller rättare sagt säljare som är duktiga på att köpa, välkomna till VIDAs inköpsorganisation VIDA Skog. skogen Efter en offensiv rekryteringskampanj under våren har vi nu hittat de första 9 som skall förstärka och utöka vårt inköpsområde ytterligare. Vi presenterar dem nedan tillsammans med vårt övriga inköpsteam. Förutom den primära uppgiften att köpa virke har inköparen ett helhetsansvar i kontakten med dig som skogsägare. Bla samordnar inköparen samarbetet med entreprenörer och andra underleverantörer. Men allra främst får du en rådgivare som du kan bolla dina skogliga frågor med, som känner din fastighet och dina önskemål och som över tiden följer utvecklingen på din skogsfastighet. l Robert Lindström Robert har sin bakgrund som butikschef på Sportex i Vänersborg. Han är i grunden Skogsvetare. Han bor på en skogsgård utanför Brålanda och kommer att vara placerad i Sollebrunn from den 9 augusti. Huvudsakligt inköpsområde blir Vänersborg och Uddevalla kommun. Tobias Lind Tobias har arbetat som säljare i södra Sverige av lastbil och entreprenad däck för Bridgestone. I sin ungdom skogsbruksskola på Sparresäter. Driver på sin fritid den egna skogsgården utanför Habo. Inköpsområde för Tobias blir Mullsjö, Habo ned till Taberg och han kommer att vara placerad på Ulricehamns kontoret med start den 9 augusti Herman Södergren Herman har tidigare arbetat med försäljning främst inom hydraulikområdet men har alltid haft en längtan till skogen. Han har skoglig grundutbildning från skogsbruksgymnasiet i Osby. Herman bor med sin familj på Kongsryds Gård utanför Nässjö. Han kommer framför allt att jobba i Nässjö- Forserum-Tenhultsområdet. Den 9 augusti finns Herman Södergren på plats. Thomas Dunsjö Thomas har sedan 11 år tillbaka arbetat som säljare av verktyg och maskindelar på företaget Wuerth. Innan dess skogsbruksskola och arbete som maskinförare i skogen under nästan 14 år. Thomas kommer att jobba med inköp i Halland från Halmstad kommun och norrut. Han kommer att placeras på Unnarydskontoret med start den 1 juli Martin Gustavsson Martin har en bakgrund som egenföretagare och säljare i byggbranschen under många år. Därtill har han drivit skogsbruk på familjeägd skogsfastighet sedan tonåren. Martin kommer att jobba i ett område norra Skåne, södra Halland och sydvästra Småland. Han kommer att placeras på kontoret i Vittsjö. Martin är anställd som inköpare from 1 juni Stefan Nyqvist Stefan kommer närmast från Sydved där han arbetat som distriktschef de senaste 15 åren. Han är utbildad skogstekniker på Skogsinstitutet i Värnamo. Stefan bor i Örs prästgård och ägnar viss del av fritiden till jakt. Stefan kommer att utgå ifrån kontoret i Vislanda och arbeta i område norr om Växjö upp mot Åseda. Han börjar den 9:e augusti. Pelle Ström Pelle har jobbat i 2,5 år som inköpare på Sydved i området väster om Emmaboda. Pelle är bosatt i Hovmantorp och kommer att ansvara för områdena kring Lessebo, Emmaboda och österut mot Kalmar. Pelle är anställd from den 5 juli Håkan Johansson Håkan jobbar idag som säljare på SP-maskiner i Ljungby. Håkan har gått skogsbruksutbildning och varit skogsentreprenör i Sydvästra Blekinge. Under den tiden startade han skog och trädgårdsbutik med försäljning av bla motorsågar och gräsklippare. Håkan har också arbetat som bilförsäljare i ca 7 år. Håkan bor i Svängsta och kommer att arbeta i Sydvästra Blekinge. Han finns på plats from den 23 augusti Jaen-Peter Gustavsson (kallas Peter) Peter har jobbat i över 25 år som inköpare och huvuddelen av den tiden på Sydved i sydöstra Blekinge. Peter är bosatt i Holmsjö och är där en stor skogsägare. Peter kommer att ha hand om sydöstra Blekinge och finns på plats från den 9 augusti Inköpare område väst Inköpare område syd Inköpare område öst Anders Nordberg Borgstena Peter Rosén Borgstena Andreas Johnsson Sollebrunn, Uddevalla Håkan Igelström Sollebrunn, Uddevalla Per Magnusson Falköping Ronny Svensson Västra Skaraborg John Knapasjö Hestra Christer Hult Karlsborg Mikael Strandroth Uddevalla Filip Hedeving Områdeschef väst Sven Andersson Vislanda Bo Gustavsson Ljungby Anders Ingvarsson Örkelljunga Ulf Sivberg Växjö Christian Arvidsson Häradsbäck JanErik Gustafsson Tingsryd Bengt Davidsson Unnaryd Patrik Wilhelmsson Unnaryd Ingvar Jonsson Vittsjö Göte Carlsson Unnaryd Martin Dahl Alvesta Jörgen Henriksson Områdeschef syd Niclas Moberg Järnforsen Anders Gunnarsson Torpön Mark Johansson Mariannelund Per Carlsson Vrigstad Kristian Hultgren Svinhult Erik Stråhle Eksjö/ Vetlanda Torbjörn Eckerby Områdeschef öst Sid 9

10 nu kan du bli dubbelcertifierad av vida Sid 10

11 B E V D U Enligt PEFC och FSC A D I V B L A C E R T I F I E A R D VIDA Skog har nu erhållit DNVs (Det Norske Veritas) godkännande att certifera sina skogsleverantörer enligt FSC-standard. Detta innebär att du som skogsägare nu kan bli certifierad både enligt PEFC och FCS. Stor bild vänster: Tony Axelsson, VIDA Christian Hornborg, DNV Liten bild ovan vänster: Jim Wilhelmsson, skogsägare Tony Axelsson, VIDA Ulf Sivberg, inköpare VIDA Skog Liten bild ovan höger: Ulf Sivberg, inköpare VIDA Skog Jim Wilhelmsson, skogsägare Johan Hägerdahl, skogsbruksplanerare VIDA Skog Ett intensivt arbete har pågått under några månaders tid med att formalisera rutiner och instruktioner för den som väljer att certifiera sig. Syftet är att göra det enkelt för skogsägaren att följa de åtaganden som man förbinder sig till i och med certifieringen. Åtgärderna följer den skogliga livscykeln från planta till avverkning. Genom att följa dessa åtgärder redan vid plantering och första gallringar anpassar man sitt skogsskötselprogram efter de krav som de olika certifieringarna ställer. T ex kan man redan vid röjningen se till att anpassar sig efter kraven på lövinblandning genom att välja plats där det är naturligt för löv att växa och att man vid kommande gallringar värnar om det löv som man tagit hänsyn till så att lövandelen följer med upp i beståndet. Rutinerna har redan från början utgått ifrån den nya FSC-standarden anpassad efter småskaligt skogsbruk. För att kunna bli certifierad måste du upprätta en Grön Skogsbruksplan inom 5 år från den dagen du skrivit avtal. Detta gäller både för PEFC- och FSC-certifiering. För skogsägare med mindre än 20 hektar skog krävs ingen Grön Skogsbruksplan. Däremot måste det finnas en karta med markerade ägoslagsgränser, lövdominerade bestånd, främmande trädslag samt information om nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden. Under våren har VIDAs inköpare genomgått utbildning på de nya certifieringsrutinerna. Ett stort intresse finns hos skogsägarna, säger Tony Axelsson, VIDAs certifieringsansvarige. Vi får många frågor och känner att vi nu är redo att dubbelcertifiera alla de som hittills visat intresse. Löpande utbildning av VIDAs entreprenörer har också påbörjats och kommer löpande att genomföras under hösten. Ett material finns framtaget som beskriver vad de båda certifieringarna innebär och hur skogsägaren konkret går tillväga för att enkelt bli certifierad både enligt PEFC och FCS. Materialet finns att beställa hos din lokale köpare. Jim Wilhelmsson förste skogsägaren ut att dubbelcertifiera sig. På Jim Wilhemssons skogsfastighet i Vederslöv gjordes i maj den första certfieringen och även den första granskningen av VIDA som certifierande part. Det Norske Veritas representant Christian Hornborg från Finland fanns på plats för att inspektera hur rutinerna fungerar och hur VIDAs certifieringsanvsarige Tony Axelsson tillsammmans med inköpare Ulf Sivberg informerar skogsägaren om vilka krav och förpliktelser som certfieringen innebär. Det här har varit helt odramatiskt för min del, säger Jim Wilhelmsson som just erhållit sin FSC certfiering och därmed blivit dubbelcertifierad. Jag var sedan tidigare PEFC certfierad men min gröna skogsbruksplan behövde uppdateras sedan stormen Gudrun då jag fick ca: 4000 m 3 fällt av stormen, säger Jim. Jims fastighet är på 65 hektar och den fövärvades år Han innehar också sedan tidigare en fastighet på 25 hektar.jim har levererat timmer till VIDA under många år och har upprättat en grön skogsbruksplan tillsammans med VIDA. Varför valde du att bli dubbelcertifierad? Jag har följt utvecklingen och det som skrivits i tidningar om uthålligt skogsbruk och PEFC respektive FSC certifiering. Detta är helt i enlighet med hur jag tänker och hur jag redan idag sköter min skog. Det finns naturliga inslag av löv i form av ek- och bokdungar på min fastighet och även ett område som jag avsatt som naturvärdesområde. Därför innebär detta att jag egentligen bara ska dokumentera det jag redan gör. Dessutom får jag ju mer betalt! säger Jim. l Sid 11

12 Inget val utan vida Återigen föll valet på VIDA Paper, Lessebo bruk att leverera papper till valsedlarna för valet Pastellfärgerna som används till kommunal-, och landstingsvalet kommer från VIDA Papers färgade papper i Coloritserien. Ordern är på motsvarande 750 ton papper och skall levereras successivt under sommarmånaderna till tre olika svenska tryckerier. Teoretiskt räknat kan det tryckas ca 450 miljoner valsedlar ur denna mängd pappersrullar. Mängden papper som produceras är viktigt för att säkerställa att valsedlarna inte tar slut i någon vallokal. En av anledningarna till att man åter fått ordern Den avslutande etappen av ett treårigt investeringsprogram för sågen i Hjältevad är nu påbörjad. Etappen består av en ny panna från Järnforsen på 9 MW samt en OTC-vandringstork som kommer att levereras av Valutec. Driftsättningen av pannan sker under december och Valutectorken under januari månad. Syftet med investeringen är att VIDAs ledning fick pris VIDAs koncernchef Sante Dahl samt avgående styrelseordförande Christer Johansson har fått Göthe Parkanders pris på kronor. De får priset med motiveringen att VIDA vågar prova nya vägar samt envist genomföra och driva det de trott och på så sätt skapat en stark utveckling. Ledstjärnan har varit att se möjligheter istället för problem. På ett entreprenöriellt och framgångsrikt sätt har vinnarna utvecklat ett stort och lönsamt företag i en svår bransch under exceptionella händelser i omvärlden. Göthe Parkanders pris går till företagsamma personer i Ljungby kommun eller Kronobergs län att producera papper till valsedlarna är att VIDA Paper är Europas miljövänligaste pappersbruk när det gäller koldioxidutsläpp. Här ligger vi i en klass för sig, säger VIDA Papers marknadschef Henrik Thuresson. Att vi kan redovisa väldigt lågt koldioxidutsläpp beror bla på att vi är ett integrerat bruk där massa och papper produceras på samma ställe. Flis till massan hämtas från våra närliggande sågverk och energi som används i produktionen utgörs enbart av bioenergi detta är väldigt starka säljargument både nationellt och internationellt. l Nya investeringar i h j ä l t e v a d som spränger m 3 nivån utöka torkkapaciteten till drygt m 3. Investeringsnivån ligger på ca 40 Miljoner kronor. Under tre år har då VIDA totalt investerat 160 Miljoner kronor i Hjältevadsanläggningen där tyngdpunkten har varit såg och råsortering. Nämnas bör också att en slipverkstad som försörjer koncernens sågverk med sågband är placerad i Hjältevad. l som genom verksamhet skapat sysselsättning och tillväxt. Det årliga priset instiftades 2004 när grundaren av Strålfors AB Göthe Parkander fyllde 80 år. Pengarna skall användas som grundplåt för en fond till förmån för barn med särskilda behov. l Sista timmerlasset från byholma Efter stormen Gudrun anlade VIDA Byholma flygplats som en av 20 stycken lagringsplatser för det timmer som fälldes av stormen Gudrun år år och tusentals lastbilslass senare kördes i slutet på april det sista lasset med stormvirke därifrån. Upplaget innehöll som mest mer än en miljon kubikmeter virke och travarna var då 12 st 2,3 kilometer långa och 13 meter höga. En ofantlig syn som ändå bara utgjorde 1,3% av den totala volymen som stormen fällde. Mer än besökare har kommit för att se timmerlagret. Under första året kom besökarna spontant. VIDA överraskades av alla besökare och tvingades av säkerhetsskäl anordna bussturer genom området under de följande åren. Guidade bussturer gick en gång i halvtimmen mellan de 2,3 kilometer långa vältorna. Det är skönt att se det sista lasset lämna, säger Kurt Lenngren, numera pensionerad fd platschef på Byholma. Det är en epok som kostat mycket arbete, energi och pengar. Det är skönt att kunna göra avslut på detta. VIDA har under hela tiden som stormtimmer lagrats även köpt färskt timmer. Men nu kan vi återgå helt till normala rutiner, konstaterar VIDAs koncernchef, Santhe Dahl. VIDA har sågat i oförminskad takt under perioden och även under lågkonjunkturen. Vi kommer fortsatt att ha stort behov att köpa färskt timmer framöver. Svart och fult kördes det sista lasset till VIDAs sågverk i Vislanda för att bli sågade trävaror, förvånansvärt bra kvalitet efter fem år på upplag, konstaterar Kjell Markusson, VD på sågverket i Vislanda. l foto Lars Dahl VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1100 anställda i södra Sverige. VIDA köper drygt 2,2 miljoner m 3 fub timmer varje år för förädling vid 7 sågverk. VIDA omsätter ca 3,7 miljarder SEK och producerar ca 1,2 miljoner m 3 s, varav 85 % exporteras till fem världsdelar. I koncernen ingår även VIDA Paper AB med en produktion på ton finpapper och ton massa, VIDA Packaging AB som är Nordens största tillverkare av träemballage, VIDA Energi AB som leder koncernens satsning på bioenergimarknaden och VIDA Pellets AB med en pelletsproduktion på ton pellets per år. VIDA AB, Box 100, Alvesta Tel , Fax

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

dickson Skogspatron #3 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Oscar Dickson om skog och förfäder Sid 3 Om värdet av att äga skog Sid 10

dickson Skogspatron #3 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Oscar Dickson om skog och förfäder Sid 3 Om värdet av att äga skog Sid 10 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Oscar Dickson om skog och förfäder Sid 3 Skogspatron dickson Nyutnämnd VD i Urshult Sid 8 klöver över nr 3 Sid 6 Om värdet av

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

från Singoallas grotta till Vängamosse

från Singoallas grotta till Vängamosse Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #1 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Inköparnas tips på sevärdheter Sid 14 från Singoallas grotta till Vängamosse Bondpojken från Ryd Sid 10 framstegsstämpel till

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

FRESH FRISK LUFT - FRISKARE LIV. Fresh är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat

FRESH FRISK LUFT - FRISKARE LIV. Fresh är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat FRESH FRISK LUFT - FRISKARE LIV Fresh är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat Produkterna hjälper till att skapa ett sundare och hälsosammare inomhusklimat för miljontals

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Skogsplantor våren 2015

Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor för våren 2015 Alla gran- tall- lärk- och björkplantor i ordinarie sortiment odlas av för sydsvenska förhållanden genetiskt bästa frö = plantagefrö. Alla våra producenter

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

livsverk Vi förvaltar ditt

livsverk Vi förvaltar ditt livsverk Vi förvaltar ditt Våga vinn med oss Det är fascinerande att som skogsentreprenör finnas med under alla faser av ett träds liv; från planta till kapad, utkörd stock. Genom erfarenhet och kontinuerlig

Läs mer

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005.

Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.XII.2005 K(2005)4686 slutig Ärende: Statligt stöd N 310/2005 - Sverige Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Fru Minister, Kommissionen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427631, 1701103 Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad Revisionskriterium

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen.

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Jön köpin g 2015-04-28 Här redovisas de pojklag 11-16 år som deltog säsongen 14/15. Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Om man ska anmäla några/något av lagen som

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer