SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL."

Transkript

1 DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice

2

3 SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide

4 Copyright Copyright THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran och kopiering av detta dokument, samt användning och distribution av dess innehåll är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från THOMSON. Innehållet i detta dokument är endast avsett att användas som information. Det kan förändras utan föregående meddelande och ska inte tolkas som något åtagande från THOMSON. THOMSON åtager sig inget ansvar eller någon skyldighet för eventuella fel eller oriktigheter som kan förekomma i detta dokument. Thomson Telecom Belgium Prins Boudewijnlaan, 47 B-2650 Edegem Belgium Varumärken Följande varumärken omfattas i detta dokument: SpeedTouch är ett varumärke som tillhör THOMSON. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation. UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör UNIX System Laboratories, Incorporated. Apple och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Incorporated. Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Netscape och Netscape Navigator är registrerade varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation. Ethernet är ett varumärke som tillhör Xerox Corporation. "Wi-Fi" och Wi-Fi logo är registrerade varumärken från Wi-Fi Alliance och "Wi-Fi CERTIFIED," "Wi-Fi ZONE," "Wi-Fi Alliance," Deras respektive logos, och "Wi-Fi Protected Access" är varumärken från Wi-Fi Alliance.Wi-Fi och Wi-Fi Certified är varumärken från Wi-Fi Alliance. Andra produkter kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. Dokumentinformation Status: v2.0 (april 2006) Referens: E-DOC-CTC Kortfattad titel: Installationsguide ST780 (WL) R6.1 (sv)

5 Innehåll Innehåll Om Installationsguide Presentation av SpeedTouch Standardinstallation Installera SpeedTouch Första gången du installerar Installation med hjälp av guide Manuell installation Installations-cd:n för SpeedTouch Huvuddragen i SpeedTouch -anslutningar Översikt över anslutningar och uppstart Installera USB-drivrutiner Trådlös installation Grundläggande säkerhet Webbaserat användargränssnitt Felsökning av Internet-anslutning Kontrollera maskinvaran LED-lampdiagnostik Webbdiagnostik i

6 Innehåll 4.4 Felsökning av installations-cd:n för SpeedTouch Felsökning av trådlös installation Felsökning av Snabbinstallation ii

7 Om Installationsguide Om Installationsguide Symboler som används En anmärkning ger ytterligare information om ett ämne. Ett tips ger en alternativ metod för eller en genväg till en åtgärd.! En varning anger om problem kan uppstå eller om säkerhetsåtgärder behöver vidtas. Terminologi SpeedTouch 780(i) och SpeedTouch 780(i) WL kommer oftast att benämnas SpeedTouch i denna Installationsguide. Dokumentation och programvaruuppdateringar THOMSON utvecklar hela tiden nya lösningar men arbetar också med att förbättra befintliga produkter. Om du har förslag som gäller det här dokumentet kontaktar du Mer information om de senaste tekniska nyheterna, dokumenten och programversionerna från THOMSON finns på webbplatsen: 1

8 Om Installationsguide 2

9 Kapitel 1 Presentation av SpeedTouch 1 Presentation av SpeedTouch Inledning Om en liten stund kan du ansluta till Internet med SpeedTouch 780(i) (WL) (trådlös) ADSL-gateway för hemmabruk med Voice over IP (VoIP). I denna Installationsguide visas hur du installerar SpeedTouch och hur du ansluter en dator eller ett lokalt nätverk (LAN) till Internet. Identifiera SpeedTouch På etiketten på undersidan av SpeedTouch finns information om SpeedTouch :s: Produktnamn Modellnummer Serienummer Strömkrav! Ta inte bort eller täck över etiketten. DSL-varianter SpeedTouch kommer i två ADSL-utföranden: POTS: SpeedTouch 780 (WL) ansluter till en analog POTS-linje (Plain Old Telephone Service). ISDN: SpeedTouch 780i (WL) ansluter till en ISDN-linje (Integrated Service Digital Network) som möjliggör för innehavare av en ISDN-linje att använda ADSL-tjänsten varianten stöder... POTS ADSL ADSL2 ADSL2+ RE-ADSL ISDN ADSL ADSL2 ADSL2+ Du kan se vilken variant du har genom att titta på produktnamnet på etiketten på undersidan av SpeedTouch.! Använd endast den SpeedTouch -variant som passar för den DSL-tjänst som du har tillgång till. 3

10 Kapitel 1 Presentation av SpeedTouch Med SpeedTouch följer en installations-cd. Om du sätter i cd-skivan i en Microsoft Windows- eller MAC OS X-dator: Första gången öppnas en intuitiv SpeedTouch snabbinstallationsguide som vägleder dig genom maskinvaruinstallationen av SpeedTouch och hjälper dig att ansluta till Internet. Mer information finns i 2.2 Första gången du installerar på sidan 7. För framtida behov tillhandahåller cd-menyn för SpeedTouch länkar till allt innehåll. Mer information finns i 2.3 Installations-cd:n för SpeedTouch på sidan 18. Om du har ett annat operativsystem kan du med hjälp av flera underkataloger lätt leta reda på användardokumentation, systemprogramvara för SpeedTouch tjänstemallar med mera. SpeedTouch Installations-cd SpeedTouch Installationsguiden för Home Installationsguiden för SpeedTouch Home har utformats för att hjälpa dig ut på nätet på nolltid. Först kommer guiden att försöka identifiera SpeedTouch. När datorn har anslutits konfigureras SpeedTouch, och om det behövs även datorn. Installationsguiden för Home är avsedd för Microsoft Windows operativsystem och Mac OS X i det senare fallet förutsatt att du använder kabelanslutning till SpeedTouch. Du kan starta installationsguiden för SpeedTouch Home: automatiskt från snabbinstallationsguiden för SpeedTouch när du sätter i installations-cd:n för SpeedTouch i en dator första gången. Mer information finns i 2.2 Första gången du installerar på sidan 7. Från SpeedTouch -cd-menyns Hem-sida, via Snabbinstallation. I själva verket kommer snabbinstallationsguiden att köras igen och installationsguiden för Home som om du satte i installations-cd:n för första gången. Från SpeedTouch -cd-menyns Underhåll-sida, via Konfigurera om SpeedTouch. Om du inte vill använda guiderna för installationen kan du även installera och konfigurera SpeedTouch manuellt. Mer information finns i Manuell installation på sidan 16. 4

11 Kapitel 2 Standardinstallation 2 Standardinstallation Innan du börjar Se till att först läsa säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna. Säkerhetsföreskrifterna finns på installations-cd:n (se 2.2 Första gången du installerar på sidan 7) och eventuellt också i ett tryckt häfte. ADSL-tjänst ADSL-tjänsten måste vara aktiverad på telefon- eller ISDN-linjen. Om både telefon- och ADSL-tjänsten är tillgängliga samtidigt från samma parkabel, behöver du en centraldelare eller distribuerade filter för att separera ADSL- och telefonsignaler. Allmänna telefonlinjer har voltstyrka som kan orsaka elektriska stötar.! Försök bara att installera delare/filter som är avsedda att installeras av okvalificerad personal. Kontakta tjänstleverantören om du behöver mer hjälp. Datorkrav Om du ska ansluta datorer via Ethernet, bör du se till att den (de) är utrustad(e) med ett Ethernet-nätverkskort (NIC). Om du ska ansluta datorn via USB måste du ha en ledig USB-port på datorn eller en ansluten USB-hubb. För trådlös anslutning behöver du en trådlös b/g-kompatibel klientadapter för varje dator som ska anslutas trådlöst. Trådlös klientadapter Som trådlös klientadapter kan du: använda medföljande SpeedTouch -CardBus 110 g använda medföljande SpeedTouch -USB-adapter 120 g (med kabel) sätta i medföljande SpeedTouch -adapter 121 g direkt i datorns USB-port (utan kabel) använda en annan Wi-Fi-certifierad WLAN-klient. Det här behöver du från din Internet-leverantör Följande konfigurationsparametrar får du av ISP: din ISP:s anslutningstjänstmodell (till exempel PPPoE) VPI/VCI (till exempel 8/35) ditt användarnamn och lösenord för att ansluta till Internet 5

12 Kapitel 2 Standardinstallation 2.1 Installera SpeedTouch SpeedTouch kåpa SpeedTouch kan monteras på en vägg, ställas upprätt eller bara placeras på skrivbordet. Väggmontering Du kan montera SpeedTouch på en vägg eller annan lodrät yta. Gör så här: 1 Borra två hål i väggen eller på den yta där du vill placera SpeedTouch. 2 Sätt fast två skruvar i vägghålen. Skruvarna bör sticka ut fem millimeter från väggen. 3 Sätt fast SpeedTouch på väggen med hjälp av de två monteringsfästena på undersidan. Om du installerar SpeedTouch på en gipsskiva bör du sätta fast skruvarna med dymlingar. Annars kan belastningen på kablarna som är anslutna till kontakterna på baksidan av SpeedTouch göra att SpeedTouch dras ned från väggen. Stående Om du ska sätta upp SpeedTouch i upprätt läge, bör du använda den hållaren (om sådan finns) 6

13 Kapitel 2 Standardinstallation 2.2 Första gången du installerar Installation av Internetanslutning Internet-anslutningen för SpeedTouch kan ställas in på olika sätt. Vilket sätt som är bäst beror på ditt operativsystem. Om du använder följande operativsystem Microsoft Windows (98 SE, Millennium, 2000 eller XP) Mac OS X, förutsatt att du använder en kabelanslutning för SpeedTouch vilket operativsystem som helst (förutsatt att du har en Internet-uppkoppling) rekommenderas du att installera SpeedTouch via installationsguiden för Home, enligt beskrivningen i Installation med hjälp av guide på sidan 8. Snabbinstallation, enligt beskrivningen i Manuell installation på sidan 16: Öppna webbläsaren så sköter SpeedTouch :s HTTPingrepp resten. Om du använder Microsoft Windows XP, är det också möjligt att använda Microsoft Windows XP:s agent för Internet Gateway enhetskontroll (IGD) för UPnP, enligt beskrivningen i användarhandboken för SpeedTouch. 7

14 Kapitel 2 Standardinstallation Installation med hjälp av guide Inledning På cd-skivan finns det en snabbinstallationsguide som hjälper dig genom installationen och konfigurationen av SpeedTouch. I snabbinstallationsguiden får du: viktig information om säkerhet och bestämmelser. reda på hur du gör nödvändiga anslutningar till SpeedTouch. reda på hur du slår på enheten. förberedande åtgärder för smidig övergång till installationsguiden för SpeedTouch Home. Den efterföljande installationsguiden för SpeedTouch Home förbereder sedan SpeedTouch och den/de lokal(a) datorn/datorerna för anslutning till Internet. Med installationsguiden för Home: vägleds du genom anslutning av datorn/datorerna till SpeedTouch. förbereds SpeedTouch för anslutning till Internet. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna köra programmen på! cd-skivan på en dator med operativsystemen Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Mac OS X. VIKTIG INFORMATION Upprätta inga anslutningar till SpeedTouch förrän du får information om att göra det genom snabbinstallationsguiden för SpeedTouch och/eller installationsguiden för SpeedTouch Home. Starta cd-skivan första gången Så här startar du SpeedTouch installations-cd-menyn: 1 Sätt in installations-cd:n i datorns cd-rom- eller dvd-romenhet. På Microsoft Windows: Cd-skivan bör startas automatiskt. I annat fall läser du SpeedTouch -cd:n startar inte automatiskt på sidan 35. På Mac OS X: Dubbelklicka på Menu i fönstret med cd-skivans innehåll. 2 Väljer du önskat språk och klickar på OK. 3 Processen fortsätter med snabbinstallationsguiden för SpeedTouch. Fortsätt med Snabbinstallationsguiden på sidan 9. 8

15 Kapitel 2 Standardinstallation Snabbinstallationsguiden Snabbinstallationsguiden för SpeedTouch vägleder dig genom installationen av SpeedTouch. Gör så här: 1 På välkomstsidan klickar du på Nästa och går vidare. Om du har startat cd-skivan på datorn vid ett tidigare tillfälle visas inte snabbinstallationsguiden. Istället öppnas cd-menyn. 2 Välj din SpeedTouch från listan över enheter som stöds och klicka på Nästa. En produktbild visas för enkel identifikation av SpeedTouch. Om du inte är säker på vilken enhet du har kontrollerar du etiketten på undersidan av SpeedTouch. Information om säkerhet och bestämmelser för SpeedTouch visas. 9

16 Kapitel 2 Standardinstallation 3 Bläddra nedåt och läs alla anvisningar noggrant. När du har läst informationen om säkerhet och bestämmelserna noggrant markerar du Jag har läst och förstått säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna för att bekräfta att du har läst och klicka på Nästa. SpeedTouch -produkten har utvecklats och testats för att uppfylla de! senaste säkerhetsstandarderna. Det är ändå mycket viktigt att du noggrant läser och följer säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna i installations-cd:n och/eller i häftet innan du installerar SpeedTouch -produkten. Efterföljande skärmbilder guidar dig genom den preliminära maskinvaruinstallationen för SpeedTouch. 4 Följ alla anvisningar noggrant. Klicka på Nästa när du är redo att fortsätta. När alla preliminära anslutningar som krävs för SpeedTouch är gjorda och SpeedTouch är påslaget och initialiserat utförs de sista stegen i snabbinstallationsguiden och: se till att du har all information tillgänglig så att installationsguiden för Home kan konfigurera SpeedTouch för anslutning till Internet. En översikt över information som krävs finns i Det här behöver du från din Internet-leverantör på sidan 5. Starta installationsguiden för Installationsguiden för Home. Fortsätt genom att trycka på Installera min SpeedTouch. 5 Processen fortsätter med installationsguiden för SpeedTouch Home. 6 Fortsätt med Installationsguiden för Home på sidan

17 Kapitel 2 Standardinstallation Installationsguiden för Home Installationsguiden för SpeedTouch Home leder dig genom de lokala nätverksanslutningarna och förbereder SpeedTouch för Internet-anslutning. Gör så här: 1 På välkomstsidan klickar du på Nästa och går vidare. Fönstret Programvarulicensavtal visas. 2 Du måste godkänna detta innan du kan fortsätta. Klicka på Ja om du godkänner avtalet. Om du har godkänt detta licensavtal i en tidigare konfigurationsinstallation, visas inte det här fönstret. Systemet kontrolleras av installationsguiden för SpeedTouch Home och du uppmanas att ansluta SpeedTouch till datorn. En omfattande översikt över alla SpeedTouch -anslutningar finns i SpeedTouch -kopplingar på sidan

18 Kapitel 2 Standardinstallation 3 Gör en av följande anslutningar: Anslut den gula RJ-45 Ethernet-kabeln till den gula(visas) Ethernetporten på SpeedTouch och den andra änden till datorns Ethernet-port. Anslut den blå USB-kabeln till den blå USB-porten på SpeedTouch och den andra änden till datorns USB-port. Läs Installera USB-drivrutiner på sidan 21 vid problem eller om du vill ha avancerad information. Vid trådlöst nätverk, sätter du i ett trådlöst kort eller en trådlös adapter i datorn. Läs Trådlös installation på sidan 23 vid problem eller om du vill ha avancerad information. 4 När maskinvaran är installerad och du är ansluten till SpeedTouch konfigureras Internet-anslutningen. Om ingen anslutning upptäcks av guiden visas ett felmeddelande. Läs mer i Guiden kan inte identifiera någon anslutning på sidan 35. Fortsätt med Konfigurera Internet-anslutningen på sidan 12. Konfigurera Internetanslutningen Gör så här: 1 Om du uppmanas till det anger du användarnamn och lösenord för säkerhetsinställningarna för SpeedTouch och klickar på OK. Standardanvändarnamnet är Administratör. Standardlösenordet är tomt. Du rekommenderas att ange ett annat användarnamn och lösenord för att skydda SpeedTouch från säkerhetsintrång under konfigurationen (mer information finns i på sidan Välj rätt region, leverantör och tjänst för Internet-anslutningen enligt uppgifterna från Internet-leverantören. Klicka på Nästa. Om tjänsteleverantören har bifogat en separat skiva med en dedicerad tjänsteprofil, klickar du på Diskett finns och går till platsen med den rätta tjänstmallfilen. 12

19 Kapitel 2 Standardinstallation Från och med nu kan proceduren skilja sig något från beskrivningen! nedan. Den information som efterfrågas beror på vilken tjänstprofil som är vald och bör tillhandahållas av tjänstleverantören. Efterföljande skärmbilder guidar dig igenom konfigurationsinstallationen för både SpeedTouch och datorn. Ange nödvändig information och klicka på Nästa när du ombeds att göra det. 3 Först konfigureras Internet-anslutningen: Markera VPI/VCI och, om det behövs anslutningstyp enligt uppgifterna från tjänstleverantören. Klicka sedan på Nästa. Angeanvändarnamn och lösenord för inställningarna för Internet-kontot som du fått av tjänstleverantören, och klicka på Nästa. 4 Processen fortsätter med några ytterligare konfigurationer. Fortsätt med Konfigurera SpeedTouch (och datorn) på sidan 13. Konfigurera SpeedTouch (och datorn) Gör så här: 1 Beroende på vilken tjänstprofil som är vald och Internet-leverantörens krav kan du behöva ange fler inställningar i installationsguiden för Home, till exempel dynamisk DNS-tjänst, tidskonfiguration, VoiP (SIP och MGCP). Ange informationen du fått av Internet-leverantören och klicka på Nästa när du ombeds att göra det. 2 Om du vill skydda dina trådlösa anslutningar till SpeedTouch, flyttar du skjutreglaget till önskat säkerhetsläge. Följande säkerhetslägen finns, som säkerställer trafiken mellan SpeedTouch och anslutna trådlösa stationer: Låg, vilket innebär att inga säkerhetsåtgärder alls vidtas Medel, vilket innebär att trafiken krypteras med hjälp av statiska krypteringsnycklar (WEP). Hög, vilket ger högsta möjliga säkerhetsnivå (WPA) för kryptering av all trådlös trafik. En översikt över alla trådlösa säkerhetsfunktioner för SpeedTouch finns i Säkerställa det trådlösa nätverket på sidan

20 Kapitel 2 Standardinstallation 3 Om du vill skydda SpeedTouch från obehörig åtkomst måste du ange ett användarnamn och lösenord. Varje gång en användare vill öppna hanteringsgränsnittet i SpeedTouch, måste användaren ange användarnamn och lösenord innan åtkomst kan beviljas. Fortsätt genom att trycka på Nästa. 4 Processen fortsätter med de slutliga stegen för konfiguration av SpeedTouch och datorn. Fortsätt med Avsluta installationsguiden för Home på sidan

21 Kapitel 2 Standardinstallation Avsluta installationsguiden för Home Installationsguiden för SpeedTouch Home konfigurerar SpeedTouch och datorn i enlighet med tjänsteprofilen. Gör så här: 1 Du kan följa konfigurationsförloppet i följande fönster: 2 Klicka slutligen på Slutför om du vill stänga guiden. Efter några sekunder börjar lampan för Internet på SpeedTouch att lysa grönt för att indikera att en Internet-anslutning upprättats. Om så inte är fallet läser du 4.2 LED-lampdiagnostik på sidan 31. Om det behövs kan du kan testa din Internet-anslutning enligt beskrivningen i Testa Internet-anslutningen på sidan 33. Cd-menyn för SpeedTouch visas. Mer information finns i 2.3 Installations-cd:n för SpeedTouch på sidan 18. Du omdirigeras automatiskt till de inbäddade SpeedTouch -sidorna (såvida du inte avmarkerade kryssrutan i det sista fönstret av installationsguiden för Home). På de här sidorna kan du konfigurera brandväggen, enhetsinställningar, inställningarna för trådlös åtkomstpunkt osv. Mer information finns i användarhandboken för SpeedTouch. Mer om IP-inställningar Datorns nätverksgränssnitt, som används under installationsprocessen för Home, konfigureras för att erhålla dess IP-konfiguration dynamiskt i de flesta fall. Det är den mest behändiga konfigurationen och den bör inte ändras. För fasta eller avancerade IP-konfigurationer följer du instruktionerna från Internet-leverantören. 15

22 Kapitel 2 Standardinstallation Manuell installation Webbaserad snabbinstallation Med Snabbinstallation är din Internet-anslutning klar på några få klickningar. Snabbinstallation är oberoende av operativsystem. Villkor Kontrollera följande: SpeedTouch har installerats korrekt och är påslaget. Datorn är ansluten till SpeedTouch. Om du har en trådlös anslutning, måste du installera en trådlös klientadapter på datorn och konfigurera den rätt för anslutning till SpeedTouch. En omfattande översikt över alla SpeedTouch -anslutningar finns i SpeedTouch -kopplingar på sidan 19. Värddatorn är konfigurerad som DHCP-klient eller konfigurerad med en giltig fast IP-adress. Mer information finns i hjälpfilen i webbläsaren. om något problem skulle uppstå kan du ge värddatorn en fast IPadress på samma undernät som SpeedTouch (om standardinställningarna används i SpeedTouch är det en adress mellan och ). Om du använder en fast IPadress måste SpeedTouch konfigureras som DNS-server (standard). Webbläsaren använder ingen proxyserver. Mer information finns i avsnittet Inaktivera proxyserver på sidan 39. HTTP-ingrepp Gör så här: 1 Öppna webbläsaren. Gå till en webbplats, till exempel Så länge ingen Internet-anslutning har installerats omdirigeras du automatiskt till SpeedTouch välkomstsida. Om du inte omdirigeras automatiskt går du till Starta snabbinstallationsguiden på sidan 17 2 Klicka på Installera min SpeedTouch så startas snabbinstallationsguiden. 3 Fortsätt med Ställa in Internet-anslutning på sidan

23 Kapitel 2 Standardinstallation Starta snabbinstallationsguiden Du kan alltid starta snabbinstallationsguiden från de inbäddade webbsidorna. Gör så här: 1 Gå till SpeedTouch -sidorna på eller på IP-adressen. Standardadressen är På menyn klickar du på SpeedTouch. 3 I listan Välj en uppgift klickar du på Inställning. Ställa in Internetanslutning I snabbinstallationsguiden 1 Klicka på Nästa för att gå vidare. Om du av någon anledning vill avbryta guiden, klickar du på Avbryt. 2 Välj den tjänst som du fått av Internet-leverantören (Router eller Bridge) och klicka sedan på Nästa. 3 Välj rätt VPI/VCI - och om det krävs anslutningstyp (PPPoE eller PPPoA) - som du fått av Internet-leverantören. Klicka sedan på Nästa. 4 För en Routed-tjänst fyller du i inställningarna för Internet-kontot (PPPanvändarnamn och lösenord) som du har fått av Internet-leverantören. Klicka på Nästa. 5 Ange SpeedTouch säkerhetsanvändarnamn och lösenord. Standardanvändarnamnet är Administratör. Standardlösenordet är tomt. Du rekommenderas att ange ett annat administratörsanvändarnamn och lösenord för att skydda SpeedTouch från säkerhetsintrång, enligt beskrivningen i på sidan I nästa fönster kan du granska inställningarna innan du sätter igång med konfigurationen av SpeedTouch. Om något saknas eller inte stämmer, klickar du på Bakåt. Bekräfta inställningarna genom att klicka på Start. 7 Vänta tills konfigurationen är klar och klicka sedan på Slutför. Efter en stund återgår du automatiskt till välkomstsidan. Klicka på den nedersta länken om du vill gå till SpeedTouch -sidorna eller markera Visa inte den här sidan om du vill gå till Internet via standardstartsidan. 17

24 Kapitel 2 Standardinstallation 2.3 Installations-cd:n för SpeedTouch Installations-cd:n för SpeedTouch Med SpeedTouch följer en installations-cd. Om du sätter i cd-skivan i en Microsoft Windows-dator eller Mac OS X-dator öppnas en intuitiv cd-meny som vägleder dig genom cd-skivans funktioner och innehåll. Om du har ett annat operativsystem kan du med hjälp av flera underkataloger lätt leta reda på användardokumentation, systemprogramvara för SpeedTouch tjänstemallar med mera. Cd-meny för SpeedTouch Cd-menyn för SpeedTouch öppnas varje gång du sätter i cd-skivan, eller när du har kört snabbinstallationsguiden eller den efterföljande installationsguiden för Home: Välj: Snabbinstallation om du vill starta snabbinstallationsguiden för SpeedTouch. SpeedTouch-underhåll om du vill: Konfigurera om SpeedTouch via installationsguiden för Home. Söka efter SpeedTouch -uppgraderingar på Internet. Dokumentation och hjälp om du vill: Läsa användardokumentationen för SpeedTouch DSL Gateway. Läs användardokumentationen för SpeedTouch -nätverksprodukter. Läs mer information om SpeedTouch -produkter och -lösningar. Om du har problem med visningen av dokumentationen för SpeedTouch, läser du SpeedTouch -dokumentationen kan inte visas på sidan 36. Gå in på onlinesupporten på Öppna ett nytt fönster om du vill visa innehållet på installations-cd:n. 18

25 Kapitel 2 Standardinstallation 2.4 Huvuddragen i SpeedTouch -anslutningar SpeedTouch kopplingar På bilden nedan visas alla typer av möjliga anslutningar till SpeedTouch USB 1 ETHERNET 4 DSL PSTN PHONE RESET Upprätta anslutningar I de flesta fall leder snabbinstallationsguiden och installationsguiden för SpeedTouch Home dig genom processen att upprätta alla nödvändiga anslutningar för SpeedTouch. Du bör vänta med att upprätta dessa anslutningar tills du ombeds att upprätta dem. Mer information finns i 2.2 Första gången du installerar på sidan 7. Mer information om att upprätta de nödvändiga anslutningarna på egen hand finns i 2.5 Översikt över anslutningar och uppstart på sidan

26 Kapitel 2 Standardinstallation 2.5 Översikt över anslutningar och uppstart Upprätta de nödvändiga anslutningarna själv Om du vill upprätta de nödvändiga anslutningarna själv utan hjälp av installationsguiderna enligt rekommendation måste du: se till att först läsa säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna. Säkerhetsföreskrifterna finns på installations-cd:n (se 2.2 Första gången du installerar på sidan 7) och eventuellt också i ett tryckt häfte. följa ordningen nedan vid upprättande av anslutningar till SpeedTouch. DSL-anslutning Använd den grå DSL-kabeln för att koppla DSL-porten för SpeedTouch till ditt telefonjack eller distribuerade filter. VoIP-anslutningar Med SpeedTouch kan du ringa telefonsamtal över Internet med en vanlig telefon. För att du ska kunna använda VoIP-tjänsten får du ett telefonnummer som URI (Uniform Resource Identifier) av leverantören, samt användarnamn och lösenord. Beroende på telefon-/voip-avtal kan du fortfarande ringa samtal via den vanliga telefonlinjen under förutsättning att du har anslutit PSTN-porten på SpeedTouch. Mer information finns i användarhandboken för SpeedTouch. Starta SpeedTouch Sätt in strömadapterns koaxialjack i strömingångsporten på SpeedTouch och den andra änden i vägguttaget. Strömkraven för SpeedTouch finns på etiketten på undersidan av! SpeedTouch. Om du behöver använda en annan strömadapter än den medföljande, se till reservadaptern motsvarar strömkraven för SpeedTouch. Använd strömbrytaren för att slå på SpeedTouch. Under starten lyser strömlampan på frontpanelen rött i några sekunder. När strömlampan lyser med ett grönt fast sken är SpeedTouch klar att användas. Efter några sekunder lyser även DSL-lampan grönt. Om lamporna inte lyser läser du Kontrollera LED-lamporna på sidan 31. En omfattande översikt över LED-lampor finns i användarhandboken för SpeedTouch. Du stänger av SpeedTouch med samma strömbrytaren. Nätverksanslutningar Med SpeedTouch kan du ansluta datorn(datorerna) via: Ethernet USB Trådlöst nätverk Vi rekommenderar att du använder installationsguideprocessen. Mer information finns i Installation med hjälp av guide på sidan 8. 20

27 Kapitel 2 Standardinstallation Installera USB-drivrutiner USB-anslutning Du kanske vill ansluta datorn till SpeedTouch via USB-porten. Då måste du först installera motsvarande USB-drivrutin. Operativsystem som stöds USB-anslutningen på SpeedTouch har stöd för: Microsoft-operativsystem: Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Millennium Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Du kan behöva installations-cd:n för Windows under installationen. Installationsanvisningarna kan skilja sig åt något beroende på vilket Microsoft Windows-operativsystem du använder. Mac-operativsystem: Mac OS X 10.2 (Jaguar) Mac OS X 10.3 (Panther) Mac OS X 10.4 (Tiger) Installera USBdrivrutiner för Windows Första gången du ansluter SpeedTouch till datorn via USB-porten, efterfrågas en USB-drivrutin så fort du sätter i USB-kabeln i datorn. USB-drivrutinen finns på installations-cd:n. Installationen sker med hjälp av plugand-play, vilket innebär att nästan allt är självinstallerande. Gör så här: 1 Sätt in den blå USB-kabeln i USB-porten på SpeedTouch. Porten är märkt med USB-symbolen. En USB-logotyp ser ut så här: 2 USB-kabelns andra ände passar in i (en av) datorns USB-port(ar). Datorns USB-port är oftast märkt med samma USB-symbol. Du kan också ansluta datorn till SpeedTouch via en USB-hubb, förutsatt att hubben får ström separat. Windows hittar USB Remote NDIS-enheten från Thomson automatiskt: 3 Nu visas Windows-guiden Ny maskinvara. Den här guiden leder dig igenom installationsprocessen för USB-drivrutinerna. Fortsätt genom att trycka på Nästa. I Windows-guiden Ny maskinvara kan du få frågan om att ansluta till Windows Update för att söka efter programvara. Om så är fallet markerar du alternativet Nej, inte nu och klickar på Nästa. 21

28 Kapitel 2 Standardinstallation 4 Kontrollera att SpeedTouch installations-cd:n är isatt, markera Installera programvaran automatiskt (rekommenderas) och klicka på Nästa. 5 USB-drivrutinen installeras. Efter en stund visas den sista dialogrutan. Stäng guiden genom att klicka på Slutför. 6 Fortsätt med Konfigurera Internet-anslutningen på sidan 12. Installera USBdrivrutiner för Mac USB-drivrutinen finns på installations-cd:n. Installationen sker med hjälp av plugand-play, vilket innebär att nästan allt är självinstallerande. Gör så här: 1 Sätt in den blå USB-kabeln i USB-porten på SpeedTouch. Porten är märkt med USB-symbolen. En USB-logotyp ser ut så här: 2 USB-kabelns andra ände passar in i (en av) datorns USB-port(ar). Datorns USB-port är oftast märkt med samma USB-symbol. Du kan också ansluta datorn till SpeedTouch via en USB-hubb, förutsatt att hubben får ström separat. Mac OS X upptäcker automatiskt en ny port. 3 Kontrollera att SpeedTouch installations-cd:n är isatt och klicka sedan på OK. 4 Klicka på Apply Now (Använd nu) i nätverksfönstret. 5 Fortsätt med Konfigurera Internet-anslutningen på sidan

29 Kapitel 2 Standardinstallation Trådlös installation Trådlösa klientadaptrar Om du vill ha trådlös anslutning till din Wi-Fi-certifierade SpeedTouch, behöver du en trådlös b/g-kompatibel klientadapter. Som trådlös klientadapter kan du: använda medföljande SpeedTouch -CardBus 110 g använda medföljande SpeedTouch -USB-adapter 120 g (med kabel) sätta i medföljande SpeedTouch -adapter 121 g direkt i datorns USB-port (utan kabel) använda en annan Wi-Fi-certifierad WLAN-klient. använda den inbyggda Wi-Fi-certifierade WLAN-adaptern om det finns på datorn. Du måste ha administratörsbehörighet för att installera maskinvara på Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP. Installera den trådlösa klientadaptern I installationsguiden för Home uppmanas du att sätta in den trådlösa klientadaptern. Gör så här: 1 Sätt in den trådlösa klientadaptern. Maskinvaran installeras. Om du använder en trådlös SpeedTouch -nätverksadapter installeras SpeedTouch Wireless Client Manager, ett alternativ till Wireless Zero Configuration (WZC) i Windows XP. Om du arbetar i Windows XP och föredrar WZC, finns information i Återställa Windows Zero Configuration på sidan 38 om hur du växlar tillbaka till WZC. Med den medföljande SpeedTouch -adaptern 110g/120g/121g, konfigureras klienthanteraren korrekt för säker WLAN-anslutning till SpeedTouch. WLAN-konfigurationen utförs också korrekt för en tredjeparts WLAN-klient på Microsoft Windows XP med Service Pack 2. I annat fall måste du konfigurera klienthanteraren för WLANklienten utan guidens hjälp. 23

30 Kapitel 2 Standardinstallation 2 Ange serienumret för SpeedTouch och klicka på Nästa. Det trettonsiffriga numret sitter på etiketten på undersidan av SpeedTouch. I ett förloppsfönster kan du följa installationen av den trådlösa anslutningen till SpeedTouch. 3 Fortsätt med Konfigurera Internet-anslutningen på sidan

31 Kapitel 2 Standardinstallation 2.6 Grundläggande säkerhet Standardanvändarnamn och -lösenord SpeedTouch har en standardanvändare vars användarnamn är Administratör och vars standardlösenord är tomt. Ändra lösenord Av säkerhetsskäl bör ett lösenord anges för att öppna SpeedTouch. Gör så här: 1 Gå till startsidan för SpeedTouch (http://speedtouch.lan or ). 2 Markera Verktygslåda > Användarhantering i det vänstra fönstret. 3 I listan Välj en uppgift klickar du på Ändra mitt lösenord. 4 Ange ett nytt lösenord och bekräfta. Glöm inte den här inloggningsinformationen. Om du skulle glömma bort uppgifterna måste du återställa SpeedTouch till standardkonfigurationen. Standardsäkerhetsinställningar för trådlös anslutning Det finns som standard inga säkerhetsinställningar för trådlösa anslutningar till SpeedTouch, vilket innebär att SpeedTouch initialt är öppet för alla trådlösa enheter: Åtkomstkontrollistan (ACL) är öppen och tom. Nya stationer får automatiskt åtkomst till SpeedTouch. Nätverksnamnet (SSID) sänds. Säkerhetsnivån är initialt inställd på Låg (dvs. ingen kryptering används). Dessa trådlösa åtkomstpunkter för SpeedTouch bör ändras, antingen automatiskt via installationsguiden för SpeedTouch Home, eller manuellt enligt beskrivningen i användarhandboken för SpeedTouch. Säkerställa det trådlösa nätverket Du kan säkerställa det trådlösa nätverket på följande sätt: 1 Tillåt eller neka åtkomst utifrån MAC-adressen för trådlösa klienter. Kända MAC-adresser finns i åtkomstkontrollistan (ACL). Om SpeedTouch har konfigurerats för att tillåta nya stationer via registrering, måste okända datorer registreras innan de kan ansluta. För ACL har du följande alternativ: Tillåtna (automatiskt): Alla nya stationer har åtkomst till SpeedTouch. Tillåtna (via registrering): Endast tillåtna stationer i ACL har åtkomst. Du kan lägga till nya stationer via kopplings- / registreringsknappen. Inte tillåtna: Endast tillåtna stationer i ACL har åtkomst. 2 Stäng av sändningen av namnet på det trådlösa nätverket (SSID). Nya trådlösa klienter som skannar efter tillgängliga nätverk ser inte ditt nätverk i sin lista. 3 Kryptera de data som ska skickas över det trådlösa nätverket. Du kan välja olika krypteringsmetoder eller säkerhetsnivåer: Hög: WPA-PSK-kryptering (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key). Det är den högsta möjliga säkerhetsformen men den kan bara användas om din trådlösa klient och klienthanterare har stöd för det. Medel: WEP-kryptering (Wired-Equivalent Privacy) Låg: ingen kryptering, ingen säkerhet 4 Mer information finns i användarhandboken för SpeedTouch. 25

32 Kapitel 2 Standardinstallation 26

33 Kapitel 3 Webbaserat användargränssnitt 3 Webbaserat användargränssnitt Inbäddade sidor SpeedTouch har inbäddade webbsidor, med ett gränssnitt för programvaran på enheten. Det gör att du lätt kan installera och hantera SpeedTouch via webbläsaren på vilken dator som helst som är ansluten till SpeedTouch. Ansluta Så här gör du för att få åtkomst till sidorna: 1 Öppna webbläsaren. Den rekommenderade skärmupplösningen är 1024 x 768 pixlar. 2 I adressfältet skriver du eller IP-adressen för SpeedTouch, som standard är den Tryck sedan på ENTER. 3 Ange säkerhetsanvändarnamn och lösenord för SpeedTouch. Standardanvändarnamnet är Administratör och standardlösenordet är tomt. 4 Startsidan för SpeedTouch visas i webbläsarfönstret. Härifrån, beroende på vilken behörighet ditt användarkonto har, kan du öppna de andra sidorna. Åtgärder Bland annat kan du: Visa aktuella inställningar och status för SpeedTouch. Konfigurera SpeedTouch till att ansluta till din tjänstleverantör med de inställningar du fått. Konfigurera brandväggen i SpeedTouch så att den fungerar med vissa program. Ställa in säkerhetsfunktioner. Aktivera fjärrhanteringsåtkomst. Säkerhetskopiera konfigurationsinställningarna. Återställa standardinställningarna för SpeedTouch. Uppdatera den fasta programvaran för SpeedTouch. Använda webbsidorna När du ändrar SpeedTouch -konfigurationen via webbsidornas, sparas konfigurationen automatiskt när du klickar på Använd. Mer information om de inbäddade sidorna får du om du går till länken Hjälp längst upp till höger i navigeringsfältet eller läser användarhandboken för SpeedTouch. 27

34 Kapitel 3 Webbaserat användargränssnitt Webbplatskarta På följande webbplatskarta får du en översikt över huvudsidorna: SpeedTouch Information Configuration Event Logs Broadband Connection DSL Connection Internet Services Toolbox Remote Assistance Address Book Telephony Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network Devices Interfaces 28

35 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning 4 Felsökning av Internet-anslutning Kontrollera det här Om du inte kan ansluta till Internet måste du först kontrollera: Ström Maskinvaruanslutningar LED-lampor Om problemen inte avhjälps med förslagen i det här kapitlet bör du kontakta din tjänsteleverantör. Om du har andra problem (t.ex.trådlös anslutning, säkerhet, hantering) läser du användarhandboken för SpeedTouch. 29

36 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning 4.1 Kontrollera maskinvaran Kontrollera kopplingar Sätt i alla kablar ordentligt. Se till att kablarna mellan SpeedTouch, datorer och telefonjack är isatta ordentligt. Om kontakterna sitter löst kan det påverka Internetanslutningen. Skadade kablar kan påverka Internet-anslutningen. Se till att inga kablar är skadade eller sitter löst. Byt ut eventuella skadade kablar. Testa telefonlinjen. Kontrollera att det inte är fel på själva telefonlinjen genom att lyssna efter en kopplingston på en telefon som är ansluten till huvudtelefonjacket. Om du använder ADSL kontrollerar du om en delare har installerats och att mikrofiltren sitter som de ska. Om du inte får någon kopplingston kontaktar du telefonbolaget. Starta om datorn Datorn kan orsaka att anslutningen till Internet eller nätverket bryts. En omstart av datorn löser ofta problemet. Sätt på och av SpeedTouch Du startar om SpeedTouch genom att först stänga av SpeedTouch. Vänta i fem sekunder och sätt på det igen. 30

37 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning 4.2 LED-lampdiagnostik Kontrollera LEDlamporna När Internet-anslutningen har upprättats ska minst en av följande lampor lysa grönt: Ström, DSL, Internet. LED-status Inga LED-lampor lyser Strömlampan lyser rött eller blinkar gult. DSL-lampan blinkar grönt eller ingen DSL-lampa Ingen Ethernetlampa s Möjliga lösningar SpeedTouch har ingen ström, eller är avstängd. Kontrollera att SpeedTouch är anslutet till ett eluttag. Kontrollera att du använder rätt strömförsörjning för SpeedTouch -enheten. Strömkraven för SpeedTouch finns på etiketten på undersidan av SpeedTouch. Kontrollera att SpeedTouch är påslaget. Dra ut sladden till SpeedTouch, starta om datorn och sätt sedan i sladden till SpeedTouch igen. Det är någonting fel med SpeedTouch och det går inte att starta det. Dra ur alla sladdar från SpeedTouch och eventuella datorer och eluttaget. Vänta i fem sekunder och anslut SpeedTouch igen och slå på det. Kör uppgraderingsguiden för SpeedTouch för att återställa systemprogramvaran. Den finns på cdmenyn. Det går inte att synkronisera DSL-tjänsten. Se till att SpeedTouch är anslutet till den DSLaktiverade telefonlinjen. Se till att mikrofiltren sitter rätt (annars är risken stor att den vanliga telefonlinjen fungerar dåligt). Se till att korrekt SpeedTouch -variant (ISDN eller POTS) enligt DSL-/telefontjänsten används i lokalerna. Hör efter med Internet-leverantören om aktuella driftstörningar, om anslutningen tidigare fungerade. Ingen Ethernet-anslutning: Kontrollera att Ethernet-kabeln/kablarna är korrekt anslutna till 10/100BaseT-porten. Kontrollera att rätt kabeltyp används för Ethernetutrustningen. Se till att Ethernet NIC-drivrutinen är korrekt installerad och aktiverad på datorn. Energisparalternativen för Ethernet NIC bör vara inaktiverade. 31

38 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning LED-status Möjliga lösningar Röd Internetlampa eller Ingen Internet-lampa Ett autentiseringsfel har uppstått. Det visas som ett felmeddelande om ett ogiltigt lösenord. Se till att användarnamnet är korrekt. För ADSLanslutningar anges oftast användarnamnet i formen Kontrollera att lösenordet har angetts korrekt. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Om du fortfarande får lösenordsfelmeddelanden kontaktar du Internet-leverantören. Fel tjänsteprofil har angetts. Starta om installationen av SpeedTouch och se till att använda rätt tjänstprofil. En omfattande översikt över LED-lampor finns i användarhandboken för SpeedTouch. 32

39 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning 4.3 Webbdiagnostik Testa Internetanslutningen När du har installerat Internet-anslutningen finns det ett enkelt sätt att kontrollera att konfigurationen är rätt. Gör så här: 1 Gå till startsidan för SpeedTouch (http://speedtouch.lan or ). 2 Markera SpeedTouch i det vänstra navigeringsfönstret. 3 I meny Välj en uppgift, klickar du på Kontrollera anslutningen till Internet. 4 Välj en Internet-tjänst som ska kontrolleras. 5 Klicka på Kontrollera anslutning. Om testet lyckas får du en lista med gröna kryssmarkeringar som i nedanstående exempel: Annars visas ett rött kryss som hjälper dig att diagnostisera problemet. Testresultat Förklaring DSL-linjen är inte synkroniserad. Kontrollera att telefonlinjen är korrekt ansluten till SpeedTouch. Kontrollera DSL-lampan enligt beskrivningen i Kontrollera LED-lamporna på sidan 31. Ingen ATM-aktivitet har identifierats på DSL-linjen. Ingen Ethernet-aktivitet. Om du är ansluten via ett annat protokoll än PPPoE går det inte att använda testet. Resultatet blir alltid Ingen Ethernet-aktivitet. 33

40 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning Testresultat Förklaring Autentiseringen misslyckades: kontrollera användarnamn och lösenord. Användarnamnet anges oftast i form av Anslutningen har avbrutits. Det går inte att få tillgång till länken. Ingen IP Inget Internet Ingen DNS Ingen IP-adress eller DNS-server har konfigurerats. Under IP-adressförhandlingen uppstod ett IPCP-fel eller ett DHCP-fel. Testet skickar 1 ping till varje adress på en konfigurerad IP-adresslista. Testet lyckas om alla adresser kan nås. Om den primära och sekundära DNS-servern står på listan räcker det inte med att en av dem kan nås. Om detta steg misslyckas kan det bero på ett problem med DNS-tjänsten hos din Internetleverantör. 34

41 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning 4.4 Felsökning av installations-cd:n för SpeedTouch SpeedTouch -cd:n startar inte automatiskt Gör så här: I Microsoft Windows: 1 I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start. 2 Markera Kör. 3 I fältet Öppna anger du följande sökväg: D:\Setup.exe, där D står för enhetsbeteckningen på cd-romenheten. I Mac OS X: 1 Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet. 2 Dubbelklicka på Menu. Guiden kan inte identifiera någon anslutning Om ingen anslutning till SpeedTouch kan identifieras av installationsguiden för Home visas ett felmeddelande. Kontrollera i så fall följande: SpeedTouch är påslaget och fullständigt initierat. Datorn har en giltig IP-adress, dvs. alla adresser utom I Microsoft Windows: 1 I aktivitetsfältet klickar du på Start. 2 Markera Kör. 3 Skriv cmd i fältet Öppna. 4 Klicka på OK. Ett svart fönster öppnas med en blinkande pekare. 5 Skriv ipconfig /all och tryck på ENTER. I Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium skriver du winipcfg och trycker på ENTER. IP-adressen visas. 35

42 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning I Mac OS X: 1 Gå till Dock > Systeminställningar. 2 Klicka på Nätverk. 3 Klicka på fliken TCP/IP. IP-adressen visas. Ingen brandväggsenhet eller router finns mellan datorn och SpeedTouch. Inget personligt brandväggsprogram körs på datorn. Datorn är rätt ansluten till SpeedTouch eller kontrollera att WLAN-klienten är rätt kopplad till SpeedTouch : 1 I meddelandefältet i Windows XP klickar du på ikonen för trådlös nätverksanslutning. Om du inte är ansluten har ikonen ett rött kryss: 2 Kontrollera att nätverket som visas är nätverket för SpeedTouch (SSID). Om du vill upprepa sökningen efter SpeedTouch klickar du på Bakåt eller startar om guiden. När guiden har hittat SpeedTouch kan du fortsätta med Konfigurera SpeedTouch (och datorn) på sidan 13. SpeedTouch svarar inte Om det sista fönstret inte visas när du har kört installationsguiden för SpeedTouch Home innebär det att SpeedTouch inte svarar eller inte längre kan nås. Det finns två möjligheter: Det kan bero på att IP-inställningarna eller inställningarna för trådlös åtkomstpunkt för SpeedTouch har konfigurerats om. I så fall visas inte det sista fönstret i installationsguiden för Home. SpeedTouch har ändå installerats korrekt och du kan surfa på nätet. Om du inte har konfigurerat om IP-inställningarna eller inställningarna för trådlös åtkomstpunkt för SpeedTouch, startar du om installationsguiden för Home. Om det inte går att installera över en trådlös anslutning kan du försöka att installera SpeedTouch via en kabelanslutning. Om problemet kvarstår finns mer information i tjänstleverantörens anvisningar. SpeedTouch dokumentationen kan inte visas Du måste ha Java-skript aktiverat i webbläsaren för att kunna visa SpeedTouch dokumentationen på installations-cd:n. Mer information finns i hjälpfilen i webbläsaren. Information om hur du tillåter aktivt innehåll på ett Microsoft Windows XP-system, finns i Aktivt innehåll i Internet Explorer på sidan

43 Kapitel 4 Felsökning av Internet-anslutning Aktivt innehåll i Internet Explorer När du öppnar dokumentationen på installations-cd:n kan ett varningsmeddelande visas. Detta kan inträffa om sidorna öppnades i Internet Explorer och du använder Microsoft Windows XP med Service Pack 2. Gör så här om du vill visa dokumentationen: 1 I Internet Explorer visas följande meddelande i informationsfältet: 2 Klicka på informationsfältet (med varningsmeddelandet). 3 Markera Tillåt innehåll som blockerats. En säkerhetsvarning visas: 4 Klicka på Ja. Nu kan du visa eller skriva ut dokumentationen för SpeedTouch. Varningsmeddelandet visas varje gång du öppnar dokumentationen. Om du inte vill att meddelandet ska visas måste du tillåta att aktivt innehåll körs från cd-skivor på datorn: 1 På Internet Explorer-menyn markerar du Verktyg > Internet-alternativ. 2 Under Säkerhet väljer du Tillåt att aktivt innehåll på CD-skivor körs på den här datorn. 37

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer