Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i."

Transkript

1 FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget Mer egentid (nedan kallat Mer egentid) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal och uppger sitt namn och personnummer. Kontraktskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Mer egentid och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det webbformulär som finns på Mer egentids hemsida med meregentid.se/flyttstädningsavtal.html avseende det avtal som Mer egentid presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet. Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar. Summering av allmänna villkor/avtalstext Kontrakt tecknas vid flyttstädning vid ett specifikt tillfälle. Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget. Mer egentids flyttstädning innebär att en mycket grundlig städning utförs hos kunden vid ett bokat tillfälle. Mer egentid arbetar efter en checklista som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Checklistan finns på hemsidan. Avbokning av bokad flyttstädning som ej är akuta ska göras senast skriftligen via epost 72 timmar före den bokade städtiden, i annat fall debiteras en kostnad på 1500 kr exkl. moms. Akuta avbokningar görs via sms till angivet mobilnummer. För att kunna utföra sina åtaganden måste Mer egentid få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden. Mer egentid tar betalt enligt en timtaxa, och fakturering av flyttstädningen inom en vecka efter att städningen genomförts. Fakturan skickas via epost om inget annat avtalats. Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Mer egentid tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning. Reklamation ska göras till Mer egentid via epostadressen Detta avtal är juridiskt bindande, kontraktsskrivning sker elektroniskt. Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. ORGANISATIONSUPPGIFTER ORGANISATIONSNUMMER TELEFONNUMMER MER EGENTID HB WENDELA HEBBES GATA HÄGERSTEN

2 2 (8) Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal (kontrakt): 1. Generella riktlinjer 2. Om kontraktet 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner 4. Provstädning 5. Kommunikation mellan Mer egentid och Kunden 6. Tidsåtgång för städning 7. Städtid och Städdag 8. Städupplägg 9. Städredskap och Städmaterial 10. Semester och ledighet hos Mer egentid 11. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder 12. Avbokningsregler gällande befintliga kunder 13. Åtkomst till städobjekt 14. Larm, nycklar och säkerhet 15. Städbesiktning efter städningen 16. Priser 17. Reklamationer och försäkringar 18. Kompensation och prisavdrag 19. Tvist 1. Generella riktlinjer Mer egentid säljer städtjänster under domännamnet meregentid.se. Kunden har ett städobjekt som säljaren ska genomföra en flyttstädning. Mer egentid och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag och städupplägg. 2. Om kontraktet Kontraktet gäller enbart en flyttstädning. Uppsägning av kontraktet ska ske endast skriftligen via epost eller brev. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 1 månad från att kunden skickat in uppsägningen. Det personnummer som uppges i avtalet (meregentid.se/flyttstädningsavtal.html) kommer att användas för skatteavdrag. Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Kunden får INTE lämna fältet tomt eller skriva meddelas senare. Då är kontraktet ogiltigt. 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen. Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Mer egentid i förväg kommer Mer egentid att ta extra betalt sin städtjänst och även fakturera ut den del som skulle ha täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl så kommer Mer egentid fakturera ut hela summan som flyttstädningen tagit plus en administrativ avgift på 100 kr i timmen för de antal timmar Mer egentid jobbat hos kunden totalt blir då timpriset upp till 500 kr för kunden och hela summan ska betalas till Mer egentid.

3 3 (8) Kunden lovar att denne har kontrollerat med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden lovar också att meddela Mer egentid per omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. 4. Flyttstädning Flyttstädning är en städtjänst som gäller endast en gång.. Uppsägningen tas endast emot via epostadressen Priset för en flyttstädning är enligt ordinarie timtaxa. 5. Kommunikation mellan Mer egentid och kunden Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en epostadress som är tillgänglig för kunden från tecknande av flyttjänsten till den är betald, även under ledighet och semester. Detta är viktigt då all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och Mer egentid. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. 6. Tidsåtgång för städning Städtid för en flyttstädning hos kund beräknas uppgå från 5 timmar och uppåt. En maxtid lämnas till kunden vid städtillfället. Att detta kan variera kan bero på flera saker såsom att kunden inte har städat själva på väldigt länge, stor bostad eller om bostaden är väldigt smutsig. Tidsåtgången kan också variera på faktorer som t ex hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Mer egentid etc. Om Mer egentid anser att städningen kommer att ta längre tid än 10 timmar meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie arbetsuppgifter / städmoment, i syfte att minska tidsåtgången. Punktstädning är ej möjligt inom Mer egentid. 7. Städtid och städdag Mer egentid har flera städpass per dag, ett mellan kl och ett mellan kl Städupplägg Normalt sett arbetar Mer egentid utifrån en ordinarie checklista för flyttstädning med städmoment som finns att tillgå på hemsidan. Vid flyttstädningen utförs inga extramoment även om detta senare vid överenskommelse med kund ska ingå i städmallens utformning. 9. Städredskap och Städmaterial För att underlätta och effektivisera städningen håller Mer egentid med städutrustning och rengöringsmedel förutom en modern dammsugare och dammsugarpåsar. Mer egentids städutrustning och rengöringsmedel förvaras hos kunden och återtags efter avslutat städabonnemang. 10. Semester och ledighet hos Mer egentid Mer egentid har semesterstängt 5 veckor i juli samt röda dagar vid t.ex. jul och nyår (exakt tid varierar mellan åren och meddelas kund i förväg. Mer egentid har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt har avtalats.

4 4 (8) 11. Flyttstädning och avbokningsregler gällande nya kunder Kunden har bokat en flyttstädning via ett webbformulär som återfinns på Mer egentid kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra flyttstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen flyttstädning. 12. Avbokningsregler gällande befintliga kunder Avbokning från kundens sida Avbokning kan göras men då utgår full betalning för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. På finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 400 kr per timme om prislistan säger 200 kr per timme för veckostädning efter skatteavdrag. Skatteverket ser mycket allvarligt på om Mer egentid ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om. Alla avbokningar måste ske via epost där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå. Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Mer egentids personal. Akuta avbokningar ska göras via sms till nummer som finns på hemsida De får inte göras per telefon. Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen. Avbokning från Mer egentid Mer egentid kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning pga. sjukdom hos ordinarie personal. 13. Åtkomst till städobjekt För att kunna utföra sina åtaganden måste Mer egentid ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller. Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen. Mer egentid kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. Mer egentid måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. Mer egentid kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 60 minuter från planerad städstart. 14. Larm, nycklar och säkerhet Säkerhet är Mer egentid kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner. Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter: Sekretessavtal tecknas med all personal

5 5 (8) Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer Ansvarsförsäkring finns All personal bär företagskläder och ID-kort Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Mer egentid har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Mer egentids personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Mer egentid för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc. 15. Städbesiktning efter städningen Efter avslutat arbete vill vi genomföra en besiktning av flyttstädningen tillsammans med kunden. Vi utgår från ett besiktningsprotokoll och går igenom bostaden tillsammans med kunden som får godkänna flyttstädningen. Det är en fördel att även köparen är med, eller att köparen gör det istället för kunden som beställare. Om vi får kontaktuppgifter till köparen vid bokningen så sköter vi den kontakten. Ev. missar åtgärdas på plats direkt av Mer egentids personal. Vi ringer till kunden eller till köparen ca en timme innan vi är klara så att ni kan förbereda er på att komma. Det är viktigt att ni passar den tiden då vi måste åka vidare till nästa uppdrag. 16. Priser och fakturering Mer egentid tar betalt för flyttstädning per timme, se prislista på Inga övriga avgifter tillkommer. Flyttstädning debiteras enligt ordinarie prislista. Mer egentid tillämpar förskottbetalning av en minimitid på 5 timmar för flyttstädning, därefter faktureras eventuellt återstående belopp. Om pengarna inte betalats i tid innan tiden för städningen, kommer den inte att genomföras och kunden kommer ändå att krävas på 1500 kr exkl. moms. Betalningen kan ske antingen via bankgiroinbetalning eller via Swish, enligt faktura. Fakturan skickas via epost om inget annat avtalats. Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på 50kr. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas. Vid utebliven betalning går ärendet över till EUROFINANS eller motsvarande annat företag. Dröjsmålsränta debiteras enlig lag. 17. Reklamationer och försäkringar Kunden skall ha en gällande hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Mer egentid tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Mer egentid eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Mer egentid sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att

6 6 (8) fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Mer egentid som åsamkat skadan kommer Mer egentid att ersätta kunden. 18. Kompensation och prisavdrag OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Mer egentid. Kompensation vid dåligt utförd städning ges inte för prova-på-städning. Självklart förstår Mer egentid att en städerska kan ha haft en dålig dag, om kunden väljer att teckna ett abonnemang för hemstädning med Mer egentid kan vi tillsammans komma överens om en ersättningsnivå som vi båda accepterar frångår vi regeln att man måste betala för en städning man är missnöjd med. Varför vi tvingas införa ett tillägg där vi säger att kunden måste betala för all tid man är hos denne oavsett resultat beror på en mycket stor ökning av bokade provstädningar där kunder endast tar en grovstädning en heldag för att sedan påstå att man är missnöjd, ej vill betala en enda krona för tjänsten och ej är intresserad av ett fortsatt städabonnemang. Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Mer egentid. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor. Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Mer egentid för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Mer egentid ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvittningar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras. Kompensation för städmaterial och städutrustning ges inte. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, med också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad. 19. Tvist Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande. Detta avtal har upprättats skriftligen. Kontraktskrivningen har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Mer egentids och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer