Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;"

Transkript

1 Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: E-post: Org.nr: Följande avtal gäller mellan Fixer Göteborg AB med organisationsnummer, (nedan kallat Fixer) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal och uppger sitt namn och personnummer. Kontraktsskrivningen sker på särskilt bifogad blankett, av miljöhänsyn undviker vi att printa detta avtal. Avtalet finns att hämta på hemsidan. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det avtal Fixer presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet. Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar. SUMMERING AV ALLMÄNA VILLKOR / AVTALSTEX Avbokning av städtid är möjlig om det sker en vecka i förväg. Ditt avbokade städtillfälle sparas i en timbank där max tre tillfällen får sparas. Dessa innestående timmar kan användas för en rad tjänster som Fixer erbjuder. Infaller städtillfället på en röd dag kontaktar vi dig för att boka om det. Kund äger rätt att under t. ex. semester eller annan ledighet, göra uppehåll i städningen. Sammanlagd tid för uppehåll i städning är sex veckor.

2 Bindningstid på städabonnemang är tre månader och uppsägningstid är en månad. Kontrakt tecknas efter startstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg. Uppsägningstid är en månad och uppsägning ska ske skriftligen via e-post, sms eller brevledes. Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget. Vid sjukdom hos Fixers personal bestämmer kunden om en vikarie kan accepteras. Fixer kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt på kort varsel. Fixers städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka. Fixer arbetar efter en städmall och eventuella tillägg som kund och Fixer är överens om. Mallen finns på hemsidan. Avbokningar som ej är akuta ska göras skriftligen via e-post eller sms senast en vecka före ordinarie städtid, i annat fall debiteras hela kostnaden. Akuta avbokningar görs via sms till angivet mobilnummer. För att kunna utföra sina åtaganden måste Fixer få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden. Fixer tar betalt enligt en timtaxa och fakturering sker vid månadsslut. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats.. Reklamation ska göras direkt till Fixer. Detta avtal är juridiskt bindande, underskrift sker på särskild blankett.

3 Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal: 1.Generella riktlinjer 2.Om kontraktet 3.Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner 4.Provstädning 5.Kommunikation mellan Fixer och Kunden 6.Förändringar i avtalstext och allmänna villkor 7.Sjukdom hos ordinarie personal 8.Tidsåtgång för städning 9.Städtid och Städdag 10.Städupplägg 11.Städredskap och Städmaterial 12.Semester och ledighet hos Fixer 13.Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder 14.Avbokningsregler gällande befintliga kunder 15.Åtkomst till städobjekt 16.Larm, nycklar och säkerhet 17.Priser 18.Reklamationer och försäkringar

4 19.Kompensation och prisavdrag 20.Uppsägning 21.Tvist 1. Generella riktlinjer Fixer säljer städ och övriga fastighetsrelaterade tjänster under domännamnet Kunden har ett städuppdrag som Fixer har besiktigat eller godkänt att utföra en startstädning i före uppstart av hemserviceuppdrag. Fixer och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg. Fixer och kund tecknar ett kontrakt efter startstädningen, detta är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum skrivs in i kontraktet. 2. Om kontraktet Kontraktet löper tillsvidare med en bindningstid på tre månader och en uppsägningstid på en månad. Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via e-post, sms eller brev. Uppsägningstiden är 1 månad från att kunden skickat in uppsägningen. Det personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för RUT-avdrag, RUT-avdrag sker direkt på fakturan. 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner Kund erhåller det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför

5 totalsumman efter RUT-avdrag för städningen. Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar få skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal. Kund åtar sig att kontrollera hos Skatteverket att full avdragsrätt för hushållsnära tjänster finns. Kunden förmodas att meddela Fixer per omgående om eventuell avdragsrätt förbrukats. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid. 4. Startstädning Startstädning är en prova-på-tjänst och kunden kan välja att inte fortsätta i ett abonnemang, detta gäller endast en gång. Bokad startstädning som avbokas 72 timmar innan debiteras ej, vid senare avbokning debiteras en fast summa på 1000 kr. Priset för en Startstädning är enligt ordinarie timtaxa och antalet timmar varierar från hus till hus, antalet timmar bestäms i ett samtal mellan kund och Fixers arbetsledare. Efter provstädningen tilldelas en anställd på Fixer som sköter den löpande städningen. 5. Kommunikation mellan Fixer och kund Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en e-postadress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt då en stor del av kommunikationen sker elektroniskt mellan kund och Fixer. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopas att informationen inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semesterinformation, från kundens sida men också från vår sida. 6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-post till kunden. Fixer genomför

6 förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund. Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-post till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats. 7. Sjukdom hos ordinarie personal Samtliga kunder som anlitar Fixer fortlöpande för hemstäd har/skall teckna ett abonnemang, städabonnemanget innebär att en och samma person i möjligaste mån kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens. Vid frånvaro för ordinarie personal (kan Fixer om möjlighet finns) erbjuda en vikarie. Nekas vikarie ses inte detta som en avbokning och är självklart kostnadsfritt för kunden. Fixer kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Fixer inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt. I en vikariesituation kan Fixer inte garantera att städningen uppnår samma nivå som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Kund förväntas ha överseende med detta. 8. Tidsåtgång för städning Efter eller innan genomförd startstädning kommer kund tillsammans med Fixer överens om tidsåtgång för löpande hemstäd. Observera att tidsberäkning för städning varierar beroende på faktorer som t.ex. hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Fixer etc. Om Fixer anser att städningen kommer att ta längre tid än vad som tidigare avtalats kommer Fixer ta kontakt med kund. Anledningar till utökad städtid kan vara t.ex. att Fixer måste börja med att plocka undan i hushållet mer än vad som är överenskommet. Fixer kommer inte att städa mer än vad som är överenskommet i tid.

7 9. Städtid och städdag Byte av städtider och städdagar görs endast med samråd av arbetsledare. 10. Städupplägg Normalt sett arbetar Fixer utifrån en ordinarie städinstruktion som finns att tillgå på hemsidan. Städinstruktionen kan naturligtvis justeras vid genomgång tillsammans med arbetsledaren. Städinstruktionen används sedan under hela städabonnemangets tid och följs även av eventuell vikarie. Fixer utgår från att städmallen består under hela abonnemangstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras inte. Det är inte heller möjligt att ändra i ordinarie städupplägg för att få in extra moment som t.ex stortvätt. Vid startstädningen utförs inga extramoment även om detta senare vid överenskommelse med kund kan ingå i städinstruktionen. Extramoment är följande: ugn/frys/kylskåpsrengöring tvätt och strykning. Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städinstruktion. Vid vissa städuppdrag kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med arbetsledaren vid provstädningen. 11. Städredskap och Städmaterial Vid tecknande av städabonnemang varje vecka minst fyra timmar per tillfälle, - ingår ett helt professionellt städkit, inklusive dammsugare. Abonnemanget måste fullföljas i minst sex månader för att städkit tillfullo ägs av kund. Läs mer om vad vårt städkit innehåller på vår hemsida. Fixer låter aldrig kund stå för städutrustning, detta särskiljer oss från andra företag i branschen. Fixer

8 utsätter vare sig personal eller kunder för lågkvalitativ städutrustning. Fixers personal önskar arbeta med städmaterial de är bekväma med. Vid tecknande av städabonnemang på minst åtta timmar sammanlagd städ per månad, finns möjlighet att förmånligt köpa komplett städutrustning av Fixer. 12. Semester och ledighet hos Fixer Fixer har inte semesterstängt utan är aktivt året runt, dock arbetar Fixer med kraftigt reducerad personalstyrka under juli och runt jul. Önskar kund städ under dessa nämnda tider krävs övernskommelse. Fixer har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt har avtalats. 13. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder Kunden har bokat en startstädning via kontakt med Fixer, efter utförd startstädning tas kontakt upp om uppdragets fortsättning. 14. Avbokningsregler gällande befintliga kunder Avbokning från kundens sida Kunden kan utan kostnad avboka städningen maximalt 2 gånger per år. Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full debitering för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. På finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 400 kr per timma om prislistan säger 200 kr per timme för hemstädning efter skatteavdrag.

9 Skatteverket ser mycket allvarligt på om Fixer ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden p.g.a. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om. Alla avbokningar måste ske per e-post där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Godkänd avbokning måste ske minst en vecka i förväg, med mindre tid debiteras tillfället. Kund har möjlighet till två avbokningar per år. Akuta avbokningar vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och p.g.a. smittorisken ej kan ta emot Fixers personal. Akuta avbokningar ska göras via sms till det avbokningsnummer som uppges på Fixers hemsida Avbokning från Fixer Fixer kan avboka en städning vid brist på personal, avbokning kan ske samma dag. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning p.g.a. sjukdom hos ordinarie personal. 15. Åtkomst till städobjekt För att kunna utföra sina åtaganden måste Fixer ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller. Vid avsaknad av nyckel som ligger på kundens ansvar, utgår full debitering. Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och sopprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen. 16. Larm, nycklar och säkerhet

10 Säkerhet är Fixer kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner. Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter: Sekretessavtal tecknas med all personal Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer Ansvarsförsäkring finns All personal bär företagskläder och ID-kort Nycklar behandlas utifrån kunds önskan. Önskar kund inte lämna ut nyckel, är det möjligt att kunden istället öppnar för Fixers personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Fixer för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc. Glömmer kunden lämna nyckel på en specifik och överenskommen plats, debiteras städuppdrag fullt. 17. Priser och fakturering Fixer tar betalt för hemstädning per timme, se prislista på Startstädning debiteras enligt ordinarie prislista. Fakturering sker vid månadsslut, fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Invändningar mot faktura ska göras innan förfallodatum för att de ska beaktas.

11 18. Reklamationer och försäkringar Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Fixer tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Fixer av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Fixer sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Fixer som åsamkat skadan kommer Fixer att ersätta kunden. 19. Kompensation och prisavdrag OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Fixer. Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Fixer. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor. Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Fixer för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgörandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Fixer ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

12 Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvittningar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalning sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras. Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via e-post om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. 20. Uppsägning Uppsägning av städabonnemanget ska göras via e-post eller sms till Fixer. Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att kunden skickat in uppsägningen. Kunden kan inte utnyttja sina två avgiftsfria avbokningar vid en uppsägning. Om kunden vill använda en avgiftsfri avbokning och samtidigt säga upp abonnemanget sägs abonnemang först upp 1 månad efter att kunden använt sin/sina avgiftsfria avbokning /avgiftsfria avbokningar. Kunden kan inte säga upp abonnemanget då det är fryst (se ovan under avsnittet om semester och ledighet). Samtliga abonnemang som sägs upp när abonnemanget är fryst, behandlas först från dagen då bolagets kontor öppnar igen. Fixer har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och ledighet. Väljer kunden att avboka städningen under uppsägningstiden utgår full taxa för kvarvarande tid. Med full taxa menas pris per timme utan skatteavdrag, eftersom det är en avgift så kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden. 21. Tvist Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande. Detta avtal har upprättats skriftligen. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på avtalet.

13

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor Enstaka uppdrag

Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Balanzen Norden AB; Balanzen Norden AB Nybohovsgränd 10 1176 63 Stockholm Org.nr: 556736-9631 Följande

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm 1. Medlemskap, medlemskontrakt, abonnemang och dess omfattning 1.1 Medlemskontrakt och medlemskap Samtliga träningsavtal och medlemskap är personliga och

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer