Kultursponsring är ljuv musik för Håkan. Bilda en internationell region. Lira lyxigt med lågbudget i vegas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultursponsring är ljuv musik för Håkan. Bilda en internationell region. Lira lyxigt med lågbudget i vegas"

Transkript

1 N R 2 M A R S Lira lyxigt med lågbudget i vegas UlriCa är inriktad på strategisk rekrytering jörgen har koll på bemanningen framöver Statistik från UC: fler företagare i Kalix Kultursponsring är ljuv musik för Håkan Bilda en internationell region TEMA: Utbildning och rekrytering SKOG & TRÄ en bilaga om skogs och träindustrin i norra sverige

2 Företagslotsen en länk mellan näringsliv och kommun [ imega ] promotion När man etablerar en ny verksamhet, utvecklar, bygger ut eller gör andra förändringar i sitt företag så är det mycket att tänka på. För att underlätta olika processer finns företagslotsen på utvecklingsenheten i Gällivare kommun. Välkommen att höra av er för support och rådgivning. w w w. g e l l i v a r e. s e Mia Edin, Ulf Hansson, Anders Åhl och Bernt Wennström företagslotsar i Gällivare. UtvEcklinGsEnHEtEn Tfn vx

3 TEMA: UTbildNiNg och REkRyTERiNg Skog & TRÄ EN bilaga om SkogS och TRÄiNdUSTRiN i NoRRA SvERigE A N S VA R I G U T G I VA R E M a g n u s S j ö b e r g Två tidningar blir en och med Innehåll 2.08 Tema: Utbildning och rekrytering 12 ett nytt namn! N R 2 M A R S lira lyxigt med lågbudget i vegas UlriCa är inriktad på strategisk rekrytering jörgen har koll på bemanningen framöver statistik från UC: fler företagare i kalix Kultursponsring är ljuv musik för Håkan Bilda en internationell region Den tidning du håller i din hand är ny på många sätt. Den har just kommit ut ur pressarna och samtidigt är det den första tidningen som ges ut i både Norrbottens och Västerbottens län med samma innehåll. Och så har tidningen förändrat namnet något numer heter den Näringsliv i Norr som är ett mer anpassat namn när den ges ut i båda länen. Det gamla namnet Branschguiden Näringsliv är historia. Det är nu drygt två år sedan vi började ge ut näringslivstidningen och vi har på senare tid uppmuntrats av våra läsare att bevaka en större region. Den nya upplagan är nu cirka exemplar. Vår ambition är nu att ur ett gemensamt företagarperspektiv bevaka detta intressanta område med artiklar och kommentarer för att öka kunskapen om varandra. Förhoppningsvis bidrar det till att vi hittar varandra, att vi kan göra fler affärer med varandra. Utvecklingen går i riktning mot att våra två nordliga län i en eller annan konstellation slås ihop till en större region. Inga beslut är fattade men våra politiker och företrädare för olika organisationer diskuterar hejvilt om hur det ska bli. Ett exempel på ett samgående såg vi för inte så länge sedan när Almi Företagspartner slog ihop verksamheterna i de bägge länen. Ha de gott så länge! Vi syns igen den 29 april. 4 Egenanställd ett alternativ 6 Rökavvänjning gynnar arbetsgivare 8 Europeiskt nätverk SME 12 Ulrica kan rekryteringsbranschen 14 Lernia fyller arbetsmarknaden 18 Håkan skapar mötesplatser 21 Strandskydd diskuteras 22 Revisionsbyråer rekryterar 24 Tidvisare eller stilmarkör? 30 Öst-västlig storregion! 31 Festligt årsmöte i Pajala 32 Lyxig lågbudget i Las Vegas NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

4 C H E F R E D A K T Ö R R e i n h o l d A n d e f o r s Vad säger du om att vara egenanställd? En arbetstagare vet vi vad det är. Det har de flesta varit någon gång under livet. En arbetsgivare vet nog de flesta också vad det är, men inte alla, i alla fall inte vilka förpliktelser som det åligger en arbetsgivare från det en person blir anställd tills han eller hon är avförd från personalförteckningen. Arbetstagare och arbetsgivare det är de klassiska parterna på arbetsmarknaden. En arbetsgivare kan också vara en hårt arbetande småföretagare. Det är inte alltid en kommun, ett landsting eller någon annan offentlig institution som anställt personen. Det har dykt upp ett nytt begrepp som förvirrar att vara egenanställd företag som säljer sig som arbetsgivare. Låter det märkligt? Det är egentligen ganska smart. Att vara egenanställd, eller självanställd som en del kallar det, innebär att man blir anställd i ett företag men driver sin verksamhet själv. Arbetsgivarbolaget skickar ut fakturor och sköter räkenskaperna. Intäkterna, minus provision på 5-15 procent, går vidare som lön till den egenanställde. A-kassorna tolkar reglerna olika, men oftast kommer de fram till att den egenanställde ska räknas som företagare och inte få någon ersättning. Vi vet alltså vad en småföretagare är. Vad är då en egenanställd med tanke på a-kassornas tolkning. Är det kanske dags att införa begreppet XS-företagare, extra small företagare? Det som är mest tokigt är att a-kassorna tolkar begreppet olika, att a- kassornas ersättningsnivåer kan avgöras av en högst personlig tolkning. Vill du veta mer om nya sätt att anställa personer, eller dig själv, gå in på När det gäller bemanningsbranschen växer den så det knakar, särskilt utanför storstäderna. Närmare en procent av den totala arbetskraften i landet är anställd i bemanningsföretag. Cirka 500 företag är anslutna till bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. De flesta har uthyrning som huvudverksamhet. Rekrytering ökar men står endast för fem procent av omsättningen. Sedan november 2007 är auktorisation obligatorisk för bemanningsföretag de som inte klarar granskning utesluts från Bemanningsföretagen. För arbetsgivare är skillnaden mellan att anställa och att hyra in till exempel lagerpersonal liten löneskillnaden ökar med högre kompetens. En trend som Bemanningsföretagen lagt märke till är att nya företag ofta väljer att specialisera sig. Störst i landet är Manpower med 32,6 procents marknadsandel, Adecco och Proffice cirka 15, tidigare så uppmärksammade Poolia på sjätte plats 5,6 procent och uppstickaren StudentConsulting 2,6 procent. Totalt har bemanningsbranschen anställda och omsätter cirka 15 miljarder kronor. De dominerande yrkesområdena är lager och industrier, kontor och administration, samt ekonomi och finans. Dessutom ökar it och teknik. Avslutningsvis har jag snott ett visdomsord från Bolagsbolagets hemsida, av Albert Einstein: Dagens problem måste lösas med ett helt annat tänkande än det som skapade dem. Branschguiden Näringsliv ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Chefredaktör: Reinhold Andefors/Ord & Bild i Norr, , Medarbetare: Stefan Bohm, Pether Nordblad/Företagarna, Anders Hettinger/Deloitte, Jerker Gramner/Kaiding, Andreas Strömberg/TT-Spektra, Anna Hedlund/ TT-Spektra, Jessica Gow/Scanpix, Jan-Olav Wedin. Marknad: Magnus Sjöberg, Jan Johansson, Kurt Isaksson, vx. Redaktion, Grafisk form, Layout: Björn Palovaara, , Omslagsfoto: Reinhold Andefors Tryck: GTC Print, Luleå. Upplaga: ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan. NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

5 Deloitte your game. Det ligger mycket träning, kompetens, strategiskt tänkande och lagspel bakom ett framgångsrikt basketlag. Lite som vi på Deloitte. Fast vi befinner oss oftast på en annan arena. Kontakta oss gärna på och låt oss veta vilket stöd du behöver. Kontor nära dig: Luleå Box 948, Luleå. Besöksadress: Timmermansgatan 16. Tfn Piteå Storgatan 63 B, Piteå. Tfn Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, managementkonsulting, implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner. För mer information, besök Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion. Frida Grahn hjälper oss vid våra kontor i Luleå och Piteå.

6 i k o r t h e t Rökavvänjning på jobbet gynnar arbetsgivaren SVERIGE. Varje rökare kostar arbetsgivaren årligen cirka kronor mer än en ickerökare. De främsta skälen är att rökarna har högre sjukfrånvaro och tar fler pauser under arbetsdagen. På industriföretaget Hellmer i Norrköping har 14 anställda nyligen lyckats bli kvitt sitt nikotinberoende med hjälp av Apotekets Rökavvänjningsprogram. Apoteket erbjuder rökavvänjningsprogram till de arbetsgivare som vill ge ett extra stöd till de anställda som vill sluta röka. Hellmer Industries AB i Norrköping är ett exempel där 36 av företagets 185 anställda nyligen fått hjälp att sluta röka genom samtalsstöd och coachning i samarbete med Apoteket. Resultatet är att tio har slutat röka helt och fyra har slutat snusa. För vårt företag är detta en viktig satsning på personalens hälsa och det är verkligen glädjande att det har gått så bra för deltagarna, säger Börje Nilsson, personalchef på Hellmer Industries i Norrköping. Rökavvänjningsprogrammet sträcker sig över nästan ett helt år och omfattar tio träffar. Parallellt med gruppträffarna förmedlar handledaren även allmänna kunskaper om rökning som beroende, abstinens, nikotinläkemedel, kost och motion m.m. Som extra stöd finns Apotekets sluta-röka-coacher tillgängliga på telefon dygnet runt. Visst kan nikotinläkemedel vara till stor hjälp när man ska sluta röka eller snusa, men vi vet också att samtalsstöd flerdubblar chanserna att lyckas bli nikotinfri, säger Lilli Amberin, ansvarig för Apotekets rökavvänjningsprogram i Östergötland. Nu ska det fimpas på arbetsplatserna. Hellmer Industries har infört rökförbud på arbetstid, vilket innebär att den som ska iväg och röka måste stämpla ut. Givetvis är rökande personal en viktig kostnadsfråga, men framför allt tänker vi på våra anställdas hälsa och vinsterna med att de mår bra, säger Börje Nilsson. Med rökavvänjningsprogrammet har vi kunnat erbjuda det stöd som behövdes för att hjälpa dem som ville sluta röka och snusa. Forskare i Umeå utvecklar framtidens IT-infrastruktur UMEÅ. En grupp forskare från Umeå universitet är med och skapar framtidens IT-infrastruktur. Tillsammans med IBM och ett stort antal universitet och organisationer vill man bygga ett system som gör det möjligt för företag att skapa flexibel ITkapacitet genom dynamiskt expanderbara moln av virtuella datorer. Konceptet kan liknas med ett virtuellt moln av IT-resurser, vars storlek och form anpassar sig efter det aktuella behovet, säger Erik Elmroth, forskningsledare vid institutionen för Datavetenskap och HPC2N. Idag sker det en explosionsartad utveckling i utbudet av nya IT-tjänster på internet. Det blir allt vanligare att företag tillhandahåller tjänster där andra kan hyra in sig och fylla på med innehåll. T.ex internet-baserade fotoalbum och Bodensarna utvecklar Boden med dialog BODEN. BodenDialogen är en ny satsning på delaktighet och medborgardialog som ska lägga grunden för framtidens Boden. Såväl företagare som föreningar och organisationer - alla som är intresserade av Bodens utveckling inbjuds till medborgardialog med start i början av aoril i år. Utgångspunkten är: Hur ser visionen av framtidens Boden ut och hur ska den förverkligas? Bakom initiativet står gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige. Det är också fullmäktigepolitikerna som kommer att Framtidens IT-infrastruktur ska fungera som virtuella moln vars storlek och form anpassar sig efter behovet. webbsajter för videofilmer samt resebyråernas bokningssajter och företagens användning av exerna IT-tjänster istället för egna datorer och programvaror. För att tillhandahålla sådana IT-tjänster behövs en effektiv infrastruktur som på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kan garantera tillräcklig datorkraft, framförallt för att klara belastningstoppar samt att samtidigt kunna minska den för att spara energi och pengar då behoven är mindre. Forskningsgruppen, under ledning av Erik Elmroth, deltar i det EU-stödda projektet RESERVOIR, Resources and Services Virtualization without Barriers. IBMs forskningslaboratorium i Haifa i Israel samordnar projektet som omsluter närmare 160 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor satsas i Umeå. möta dom intresserade inom ramen för det som går under namnet BodenDialogen. Ett smörgårdsbord av aktiviteter kommer att erbjudas. Förutom traditionella arrangemang som öppna möten kommer det även att bjudas på en hel del nytänkande. Vad sägs till exempel om att bjuda hem ett par politiker för att tillsammans med vänner och grannar för att under ett par timmar prata om framtidens Boden? säger kommunchefen Caj Skoglund. När Bodendialogen har avslutats skrivs förslaget till ny BodenVision ihop. Den beräknas bli färdig före årsskiftet. Prestigefullt pris till Jokkmokkguiderna JOKKMOKK. Jokkmokkguiderna i Lappland får Grand Travel Awards Ekoturismpris Det är Svenska Ekoturismföreningen som för elfte året tillsammans med branschtidningen Travel News delar ut priset. Det prestigefyllda Ekoturismpriset delas ut till den arrangör som bäst levandegör svensk ekoturism. I år nominerades Jokkmokkguiderna tillsammans med Skogens Konung och Vargas Vildmarkslodge. Liksom tidigare år hämtades de nominerade kandidaterna från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, ett urval av de bästa naturresorna i Sverige. Jättekul! Det här är något som stimulerar oss att fortsätta utveckla traktens naturoch ekoturism. Redan idag har vi äventyr som lockar hit utländska gäster och sätter Jokkmokk på kartan, säger årets pristagare Matti Holmgren som tillsammans med Stina Svensson driver Jokkmokkguiderna. Pristagaren belönas med ett bidrag till verksamhetens utveckling på kronor från Sveaskog. Prissumman är en del i samarbetet mellan Svenska Ekoturismföreningen och Sveaskog med ambitionen att bidra till fler framgångsrika turistföretagare, som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i svensk glesbygd. Motivering: Jokkmokkguiderna är inte bara en av norra Sveriges främsta ekoturismarrangörer med världsunika produkter inom hundspann, fjällvandring och kajak. Det är också ett företag som inspirerar och tillsammans med andra utvecklar och tillgängliggör världsarvet Laponias många möjligheter. NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

7 Deloitte your business. Vi säkerställer långsiktig tillväxt Vilka företag växer långsiktigt? Vilka klarar att bevara sin kärna, men samtidigt utvecklas? De som jobbar med Deloitte. Vi hjälper våra kunder att skapa och skydda värden, på en och samma gång. Vilka behov du än har, kan vi möta dem. Oavsett vilken bransch du befinner dig i har vi kompetensen och erfarenheten att erbjuda lösningar utöver det vanliga. Från revision och redovisningsfrågor, skatterådgivning och finansiell rådgivning, till ägarförändringar, managementkonsulting och implementering av verksamhetssystem. Skellefteå S:a Järnvägsgatan 49B, Box Skellefteå Telefon: Umeå Kungsgatan 80, Box Umeå Telefon: Dorotea Storgatan Dorotea Telefon: Anders Hettinger, kontorschef Skellefteå och Anders Rinzén, kontorschef Umeå. Två blir en ALMI VÄSTERBOTTEN OCH ALMI NORRBOTTEN GÅR SAMMAN OCH BILDAR ALMI NORD. Bättre samordning av gemensamma projekt, bättre förmåga att möta den starka tillväxten i regionen och bättre möjligheter att stödja och fi nansiera entreprenörer och företag i övre Norrland. Det här åstadkommer vi genom att skapa ett nytt kraftfullt ALMI som är resultatet av att ALMI Västerbotten och ALMI Norrbotten går samman och bildar det nya bolaget ALMI Nord. Mer kan du läsa på Luleå: Box 905, Luleå, Tel , Fax Umeå: Box 1027, Umeå, Tel , Fax Skellefteå: Trädgårdsgatan 13-15, Skellefteå, Tel , Fax

8 i k o r t h e t Nytt europeiskt nätverk till hjälp för svenska småföretagare EU. Enterprise Europe Network är det nya europeiska nätverket med servicecenter för företags- och innovationstjänster som lanserades på ett flertal platser runt om i Sverige i månadsskiftet februari-mars. I det nya nätverket som initierats av EU-kommissionen ingår 600 näringslivsorganisationer, forskningsinstitut med flera i 40 länder. Nätverket är en sammanslagning av tidigare Euro Info Centre och Innovation Relay Centre. Huvuduppgiften är att erbjuda framför allt mindre företag rådgivning och information angående EU-regler, internationalisering, möjligheter till EU-finansiering, affärskontakter samt utbyte av teknik och innovation. Nutek koordinerar den svenska delen av nätverket som består av 15 olika organisationer, däribland ALMI, Uminova och Acreo. Holländare raggas på dejtingsajt SKELLEFTEÅ. Gold of Lapland tillsammans med bl a Skellefteå kommun ska försöka locka holländare till regionen genom ett nytt grepp, en dejtingsajt på nätet. Det gäller att hitta människor som söker det vi har, säger Anders Wangby, näringslivsutvecklare vid Tillväxt Skellefteå. Holland har drygt 16 miljoner människor på en yta lika stor som Jämtland. Varje år emigrerar ungefär människor för att det börjar bli för trångt och för att hitta en ny livstil. Ett av länderna de söker sig till är Sverige. Två år från ord till handling Dejtingsajten handlar om en hemsida med information om jobb, företag, husinformation och vad som är intressant när man emigrerar till kommunerna Skellefteå, Malå, Norsjö, Robertsfors och Lycksele ingår. För att arbeta med hemsidan har holländaren Bert Egberink anlitats. Han flyttade själv till Sverige för tre år sedan. Det tar ungefär två år från att du funderar på att flytta, till att du flyttar. När du emigrerar är det också mycket att ordna själv. Jag ska försöka hjälpa till med mina erfarenheter och när de funderar på norra Sverige ska Gold of Lapland bli ett rejält mål och lätt att ta kontakt med. Svenska småföretag kan därmed lättare dra nytta av EU:s inre marknad och möjligheter till finansiering av t ex samarbets- och forskningsprojekt. Enterprise Europe Network gör det också lättare att hitta affärskontakter ute i Europa och världen. Holländaren Bert Egberink är mannen bakom dejtingsajten som ska locka holländare att flytta till området Gold of Lapland med kommunerna Skellefteå, Robertsfors, Malå, Lycksele och Norsjö. Företagen i Skellefteå är väldigt intresserade av det här eftersom det finns rekryteringsproblem, säger Anders Wangby. Hoppas på inflyttning Karin Fällman, destinationsansvarig, Gold of Lapland är positiv. Under 2008 hoppas vi på en klar inflyttning hit upp och gärna många besökare. Hemsidan släpptes i samband med den årliga emigrantmässan i holländska staden Nieuwegein utanför Utrecht den 8 och 9 mars. I fjol var första gången Gold of Lapland var med. Under 2008 hoppas vi på en klar inflyttning hit upp och gärna många besökare, säger Karin Fällman, destinationsansvarig för Gold of Lapland. Krångligt regelverk kostar svenska företag 100 miljarder kronor Företagare erbjuds information och rådgivning om: EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU service vid teknik- och forskningssamarbete. Fakta I Sverige är det huvudsakligen 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer, forskningsinstitut, m fl som står bakom Enterprise Europe Network. Dessa är Acreo AB; ALMI Företagspartner AB i Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Västernorrland, Skåne och Örebro; Business Region Göteborg; AB Centek; Stiftelsen Europe Institutet; IVF; Länstekniskt Centrum Kramfors; SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB; samt Uminova Innovation AB. Utöver dessa sker samarbete med ytterligare organisationer regionalt och lokalt. Billerud Skog köper skog längs Haparandabanan KALIX. Billerud Skog har slutit avtal med Banverket. Affären gäller rotstående skog längs två och en halv mil längs det pågående arbetet med Haparandabanan. Skogen fälls och köps av Billerud Skog och arbetet ska vara slutfört under april. Det är en av de största affärerna hittills för det nystartade bolaget. Billerud Skog koncentrerar sig på att köpa rotstående skog samt leveransvirke från privata markägare inom Billerud Karlsborgs upptagningsområde. De anlitar bara lokala entreprenörer och åkare. Vi är glada över det här uppdraget och det visar att vi klarar av uppdrag både från små och stora skogsägare, säger Johan Sakari, VD på Billerud Skog. Billerud Skog är redan i full gång med arbetet som är indelat i två etapper, den sista etappen ska vara klar under april. SVERIGE. Regeringen har satt upp ett mål att minska den administrativa kostnaden för företag med 25 procent fram till Nutek, Verket för näringslivsutveckling har sammanställt mätningar av dessa kostnader. Resultatet visar att det kostar svenska företag nästan 100 miljarder kronor att administrera regelverken. De största kostnaderna ligger inom områdena associationsrätt och bokföring. Men, det är inte kring reglerna för bokföring som företagen upplever den största irritationen. De områden som företagen upplever som krångliga är framför allt statistik, arbetsrätt och miljöregler. 8 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

9 M A R I E B E R G S V I L T F A R M P R E S E N T E R A R Ryska pansarbandvagnar & american bashkir curly hästar Konferens - Teambuilding - KicKoff - menyn är bred, sommar som vinter - du väljer 104 hektar vilthägn med ren, hjort, vildsvin, häst. Isfiske, spinnfiske, flugfiske, trolling i Kalix älv och skärgård. PBV, bandvagnar, terrängbilar, snöskoter... Aktivitetsmuseet, Kalixlinjen, 60-talet fordon Vedeldad bastu, häst och släde... Ekologisk drift sedan -85. Kapacitet: personer med mat och aktiviteter. Exempel: Konferenspaket med triathlon: Dubbelrum, 3 rätter middag, bastu inkl. häst eller pansarbandvagn (april- maj) 1600:- + moms. Tr NYHET BOENDE! Timrade stugor nu med öppen spis i varje dubbelrum. Hotellrum med standard Peta in en pinne i brasan. Dubbelrum 400:- per person. VISSTE DU ATT... Vi har trådlöst internet Biograf - festlokal för 200 pers. 12 ABC-hästar 60 militärfordon fr talet. 2 militära berganläggningar med 160 bäddar. BO I BERGET Möhippa - Bröllop. Allt i tre dagar. AKTIVERA DIG Vi ordnar aktivitetspaket en timme en heldag eller tvådagars paket. Mariebergs Viltfarm Kalix, ,

10

11 Just nu siktar Z-aim i Lycksele högre Mats Lindström, Z-aim, Lycksele Luftvärmepumpen med Oslagbara fördelar Toppresultat i Konsumentverkets test. 6 års försäkring på hela anläggningen och 10 år på kompressorn. Aktiv luftrening med PlasmaCluster teknik. Underhållsvärme +10 grader perfekt för fritidshuset. Kan fjärrstyras från t.ex. mobiltelefon* Unik fuktreglering* *Fjärrstyrning och fuktreglering är extra tillbehör. Topplån för företag HOTELL I KIRUNA Blaupunkt TravelPilot 300 Helt ny toppmodell med de senaste finesserna. Värde cirka 3.000:- Gäller vid köp av IVT Nordic Inverter 31 mars 30 juni Leverans av GPS fr o m maj Kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÖRETAGARE! Vi har det modernaste hotellet i Kiruna. Vi ordnar häftiga konferenser och högklassiga aktiviteter. Inklusive frukost och middagsbuffé! Tel , Fax , Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. ARVIDSJAUR TTV Värmeteknik AB BODEN AB Boden Hem & Hushållstjänst HOTING Stornäsuddens Värmeanläggningar HÄRNÖSAND Rex Rör & Värmepumpsteknik AB GÄLLIVARE Lennarts VVS-Tjänst KALIX IP Rör , KPP Värmepumpsteknik AB KIRUNA IVT Center/VVS Companiet AB KRAMFORS AB NKI KYL LULEÅ Comfort Rörcity i Luleå AB , ESV Teknik AB MALÅ Sigges El AB PITEÅ JS Rör AB , Norrbottens Bergtjänst AB SKELLEFTEÅ IVT Center/Comfort/Jäders Värme & Sanitet , Maskinservice Skellefteå AB SOLLEFTEÅ Thermokyl Västra STORUMAN Mattsdals El & Kylservice AB STRÖMSUND IVT Center/Strömsunds VVS AB SUNDSVALL Rex Rör & Värmepumpsteknik AB UMEÅ IVT Center/ Energitjänst AB , Savex VVS Förvaltning i Umeå AB VILHELMINA IVT Center/Vilhelmina Värme & Sanitet ÖRNSKÖLDSVIK IVT Center/Curt Petterssons Värme AB , AB NKI KYL , Tf Ventilation & El AB

12 Ulrica kan rekryteringsbranschen på sina fem fingrar FAKTA/ULRICA LUNDSTRÖM Ålder: 38 år Född: Luleå Bor: Villa i kyrkbyn Gammelstad Familj: Gift med Peter Lundström, gemensamma sonen Hubert 9 år, Peters son Cristoffer 16 år och familjens hund. Företag: Resurs i Norr Rekrytering Meriter: Säljare Gulins, Stockholm och Solna, Lindex, Luleå och Boströms Ur & Guld, Luleå. Butikschef Bij-Bijouteri, Luleå. Projektledare/ konferensvärdinna Lapplandsguiden. Konsultchef/redovisningsekonom Manpower, Luleå och marknadsområdeschef Norrbotten/försäljningschef Key Accounts region Norrland Proffice Sverige. Fritid: Mycket kretsar kring barnens träningar och matcher i ishockey, innebandy och fotboll. TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS LULEÅ. Ulrica Lundström är en resursperson. Hon har ett driv att anta utmaningar och helst vill hon verka i norra Sverige. Det är här jag känner mig hemma, här har jag lärt känna marknaden och de uppdragsgivare som vill rekrytera personal, säger Ulrica som sedan i september i fjol är egenföretagare i rekryteringsbranschen. Hon är än så länge ensam i den enskilda firman Resurs i Norr men hon förbereder att anställa en rekryteringsassistent. Då ombildas firman till ett aktiebolag, för då ökar risktagandet i företagandet. Det går riktigt bra, säger hon och berättar hur hon efter ett halvår i Luleåregionen successivt koncentrerat en del av sin verksamhet till Gällivare. Det är rätt tid att satsa på rekrytering. Det är ett sug efter bristyrkespersoner. Speciellt hantverkare som målare och snickare, installatörer, säljare, ekonomer, vvs-tekniker, transportörer, ingenjörer, gymnasielärare, personal till callcenters och inom turistnäringen, ja inom de flesta branscher hejdar hon sig i uppräkningen. Ulrica har tidigare varit anställd med chefsansvar i de båda bemannings- och rekryteringsföretagen Manpower och Proffice. För flackigt liv Där har hon lärt sig grunderna. Där har hon skolats att lösa de kortsiktigt akuta rekryteringarna och de mer strategiskt långsiktiga och kanske viktigare rekryteringarna. Idag är Manpower och Proffice mer konkurrenter än samarbetspartners till henne. Men ingen lider nöd. Det finns många viktiga uppgifter för alla som verkar i branschen. Ett företag klarar inte av att lösa de kommande årens behov av rekrytering och bemanning, det gäller att alla drar sina strån till stacken. Jag trivdes bra med arbetsuppgifterna som chef på Proffice men det var ett flackigt liv över hela Norrland, minns Ulrica som allt oftare ifrågasatte om det var värt priset att som småbarnsförälder rusa fram genom livet som hon gjorde. Vardagspusslet Det myckna resandet bidrog till att jag startade eget, det gav mig en möjlighet att styra över mitt liv, kunna påverka kalendern, säger hon. Förr var jag ute flera dagar per vecka, i södra Norrland och Stockholm, nu blir det någon dag per vecka och oftast kan jag åka hem. Skulle det bli någon övernattning är det inte hela världen. Hon berättar att det var hennes son Hubert som fick henne att inse att vardagspusslet måste lösas på ett nytt sätt. 12 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

13 De mjuka värdena är en viktig del i rekryteringsprocessen - att få ett grepp på varje individs sociala egenskaper, säger Ulrica Lundström. Eftertraktade: Snickare, målare, ekonomer och säljare är några yrken där det råder brist på personal. - Det var en morgon när både jag och maken Peter skulle bort i våra jobb. Innan jag skulle fara så sa Hubert, då 7 år, att han hatade mitt jobb. Han ville att jag skulle kunna hjälpa honom efter skolan med träningen. Vill att allt ska fungera Det kändes i Ulrikas kropp. Då kan man säga att hon gjorde sitt val, karriärkvinna som hon är. Hon hade mycket ansvar, var försäljningschef Key Accounts för region Norrland inom Proffice Sverige AB. Strax före det var hon marknadsområdeschef för Norrbotten inom samma företag, före det konsultchef och redovisningsekonom inom Manpower. Alla jobben innebär möjligheter men också ansvar, och mycket resande. Jag är en människa som vill att allt ska fungera runt omkring mig, inte bara i jobbet utan även på fritiden. Jag trivs med att följa barnen till träningar och matcher. Fritiden ger henne en helhet som gör att hon fungerar bättre i vardagen. Det gäller att man lär sig att förstå sina egna signaler och att man är villig att förändra sitt liv och sig själv så att det passar. Locka sociala kompetensen Det brukar ju heta att man måste först komma överens med sig själv, innan man kan komma överens med andra. Den här människokännedomen är viktig. En viktig del i Ulricas och hennes kunders rekryteringsprocesser är att få ett grepp på varje individs sociala egenskaper, de mjuka värdena. Man kan ha hur bra betyg som helst men om inte de sociala egenskaperna räcker till, då är det mycket troligt att man fungerar mindre bra på sin arbetsplats. För Ulrica och hennes snart nyanställda rekryteringsassistent gäller det att locka fram de sociala egenskaperna, den sociala kompetensen. Den finns nästan aldrig sammanfattad på ett papper. Den ska upplevas. För företaget gäller det att den anställde fungerar enskilt och i grupp. Det är därför som personliga rekryterare är viktiga för företagens personalansvariga. Den person som ska anställas är dyrbar för företaget. En felaktig rekrytering kan på kort tid, om det vill sig illa, kosta företaget mellan en halv och en miljon kronor. Rekryteringsgrupp I Gällivare ingår hon i en lokal rekryteringsgrupp med gruvindustrin, näringslivet och det kommunala näringslivsbolaget. Där har vi identifierat flera områden med arbetskraftsbrist, både i nutid och de närmaste åren. Det härrör inte enbart till utfasningen av 40-talisterna utan även till den närmast explosionsartade byggruschen i Malmfälten. Ulrica Lundström vet idag att varje del av livet har sina pusselbitar. Varje individ har sitt individuella pussel att lägga. NÄRINGSLIV I NORR MARS

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

Jonas tittar djupt och ser stora möjligheter

Jonas tittar djupt och ser stora möjligheter N R 4 J U N I 2 0 0 8 Jonas tittar Västernstaden utvecklas trots att tiden står stilla djupt och ser stora möjligheter Pansar i sikte på viltfarmen Folkets Hus i Umeå byter tomater mot morötter på vintern

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens NR 8 DECEMBER 2009 Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet Ny lag mot osund konkurrens TEMA: konferens & rekreation KAN MAN PÅVERKA SIN UTSIKT? Vi tror det. Vi tror på kraften hos den enskilda individen.

Läs mer

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras NR 5 SEPTEMBER 2009 TEMA: upplevelser & besöksnäring delikatesser från norr i tantolunden Turistnäringen skapar intäkter kulturens huvudstad i europa 2014 akutmottagning för företag i kris Ann-Louise vet

Läs mer

kände pirret Häng med på resan!

kände pirret Häng med på resan! www.bgnaringsliv.se Nummer 1 FEBRUARI 2008 ÅR 3 NORRBOTTEN Kiruna Lappland har unika traditioner Unga på Barents avslutar med festival Snart har Thorbjörn Stoorn i hornen Grön energi ur kalla vita snön

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f NR 7 NOVEMBER 2009 n i kl a s j ons s o n växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f kred i t ga r a n t i s o m s i sta p u sse l b it 400 m i l j o ne r i r i skk a p i tal s k a g e t i l lvä x t i

Läs mer

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix NR 7 DECEMBER 2008 TEMA: HANDEL Handeln i övre Norrland förändras Utvecklingen PÅ GRÄNSEN fortsätter KRYSSNING MED KONFERENS ÖRNKOLL i KALVTRÄSK NÄRINGSLIV K A L I X I detta nummer av Näringsliv i Norr

Läs mer

NR 4 JUNI 2009. TEMA: Unga. sopar bäst. Hans gör det möjliga möjligt. Det är kul att vara. unga företagare

NR 4 JUNI 2009. TEMA: Unga. sopar bäst. Hans gör det möjliga möjligt. Det är kul att vara. unga företagare NR 4 JUNI 2009 TEMA: Unga företagare it4u tror på framtiden trots flera års motvind västerbottens unga företagare framgångsrika ny lagstiftning mot osund konkurrens unga kvastar sopar bäst Hans gör det

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI NR 6 OKTOBER 2009 förnybar energi vinner mark energi & klimat pengar & miljöprat alla vägar bär till överkalix paneler anpassade för alla miljöer framgångsrik modell för utveckling Robert ser skogens energirika

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

Nöjda gäster är bästa kvittot

Nöjda gäster är bästa kvittot NÄRINGSLIV I NORR SVERIGEUTGÅVA 2009 EN TIDNING OM NÄRINGSLIVET I NORRBOTTEN Nöjda gäster är bästa kvittot NORRBOTTEN - EN VIKTIG DEL AV SVERIGE FORMELN FÖR FRAMGÅNG FANNS I KALIX NORRA SVERIGES NYA TRANSPORTNAV

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: miljö & energi satsningen i markbygden ger minst tusen arbetstillfällen stora vinster när man ser över energin ökat intresse för förnybar energi fokus på att

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer