Kultursponsring är ljuv musik för Håkan. Bilda en internationell region. Lira lyxigt med lågbudget i vegas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultursponsring är ljuv musik för Håkan. Bilda en internationell region. Lira lyxigt med lågbudget i vegas"

Transkript

1 N R 2 M A R S Lira lyxigt med lågbudget i vegas UlriCa är inriktad på strategisk rekrytering jörgen har koll på bemanningen framöver Statistik från UC: fler företagare i Kalix Kultursponsring är ljuv musik för Håkan Bilda en internationell region TEMA: Utbildning och rekrytering SKOG & TRÄ en bilaga om skogs och träindustrin i norra sverige

2 Företagslotsen en länk mellan näringsliv och kommun [ imega ] promotion När man etablerar en ny verksamhet, utvecklar, bygger ut eller gör andra förändringar i sitt företag så är det mycket att tänka på. För att underlätta olika processer finns företagslotsen på utvecklingsenheten i Gällivare kommun. Välkommen att höra av er för support och rådgivning. w w w. g e l l i v a r e. s e Mia Edin, Ulf Hansson, Anders Åhl och Bernt Wennström företagslotsar i Gällivare. UtvEcklinGsEnHEtEn Tfn vx

3 TEMA: UTbildNiNg och REkRyTERiNg Skog & TRÄ EN bilaga om SkogS och TRÄiNdUSTRiN i NoRRA SvERigE A N S VA R I G U T G I VA R E M a g n u s S j ö b e r g Två tidningar blir en och med Innehåll 2.08 Tema: Utbildning och rekrytering 12 ett nytt namn! N R 2 M A R S lira lyxigt med lågbudget i vegas UlriCa är inriktad på strategisk rekrytering jörgen har koll på bemanningen framöver statistik från UC: fler företagare i kalix Kultursponsring är ljuv musik för Håkan Bilda en internationell region Den tidning du håller i din hand är ny på många sätt. Den har just kommit ut ur pressarna och samtidigt är det den första tidningen som ges ut i både Norrbottens och Västerbottens län med samma innehåll. Och så har tidningen förändrat namnet något numer heter den Näringsliv i Norr som är ett mer anpassat namn när den ges ut i båda länen. Det gamla namnet Branschguiden Näringsliv är historia. Det är nu drygt två år sedan vi började ge ut näringslivstidningen och vi har på senare tid uppmuntrats av våra läsare att bevaka en större region. Den nya upplagan är nu cirka exemplar. Vår ambition är nu att ur ett gemensamt företagarperspektiv bevaka detta intressanta område med artiklar och kommentarer för att öka kunskapen om varandra. Förhoppningsvis bidrar det till att vi hittar varandra, att vi kan göra fler affärer med varandra. Utvecklingen går i riktning mot att våra två nordliga län i en eller annan konstellation slås ihop till en större region. Inga beslut är fattade men våra politiker och företrädare för olika organisationer diskuterar hejvilt om hur det ska bli. Ett exempel på ett samgående såg vi för inte så länge sedan när Almi Företagspartner slog ihop verksamheterna i de bägge länen. Ha de gott så länge! Vi syns igen den 29 april. 4 Egenanställd ett alternativ 6 Rökavvänjning gynnar arbetsgivare 8 Europeiskt nätverk SME 12 Ulrica kan rekryteringsbranschen 14 Lernia fyller arbetsmarknaden 18 Håkan skapar mötesplatser 21 Strandskydd diskuteras 22 Revisionsbyråer rekryterar 24 Tidvisare eller stilmarkör? 30 Öst-västlig storregion! 31 Festligt årsmöte i Pajala 32 Lyxig lågbudget i Las Vegas NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

4 C H E F R E D A K T Ö R R e i n h o l d A n d e f o r s Vad säger du om att vara egenanställd? En arbetstagare vet vi vad det är. Det har de flesta varit någon gång under livet. En arbetsgivare vet nog de flesta också vad det är, men inte alla, i alla fall inte vilka förpliktelser som det åligger en arbetsgivare från det en person blir anställd tills han eller hon är avförd från personalförteckningen. Arbetstagare och arbetsgivare det är de klassiska parterna på arbetsmarknaden. En arbetsgivare kan också vara en hårt arbetande småföretagare. Det är inte alltid en kommun, ett landsting eller någon annan offentlig institution som anställt personen. Det har dykt upp ett nytt begrepp som förvirrar att vara egenanställd företag som säljer sig som arbetsgivare. Låter det märkligt? Det är egentligen ganska smart. Att vara egenanställd, eller självanställd som en del kallar det, innebär att man blir anställd i ett företag men driver sin verksamhet själv. Arbetsgivarbolaget skickar ut fakturor och sköter räkenskaperna. Intäkterna, minus provision på 5-15 procent, går vidare som lön till den egenanställde. A-kassorna tolkar reglerna olika, men oftast kommer de fram till att den egenanställde ska räknas som företagare och inte få någon ersättning. Vi vet alltså vad en småföretagare är. Vad är då en egenanställd med tanke på a-kassornas tolkning. Är det kanske dags att införa begreppet XS-företagare, extra small företagare? Det som är mest tokigt är att a-kassorna tolkar begreppet olika, att a- kassornas ersättningsnivåer kan avgöras av en högst personlig tolkning. Vill du veta mer om nya sätt att anställa personer, eller dig själv, gå in på När det gäller bemanningsbranschen växer den så det knakar, särskilt utanför storstäderna. Närmare en procent av den totala arbetskraften i landet är anställd i bemanningsföretag. Cirka 500 företag är anslutna till bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. De flesta har uthyrning som huvudverksamhet. Rekrytering ökar men står endast för fem procent av omsättningen. Sedan november 2007 är auktorisation obligatorisk för bemanningsföretag de som inte klarar granskning utesluts från Bemanningsföretagen. För arbetsgivare är skillnaden mellan att anställa och att hyra in till exempel lagerpersonal liten löneskillnaden ökar med högre kompetens. En trend som Bemanningsföretagen lagt märke till är att nya företag ofta väljer att specialisera sig. Störst i landet är Manpower med 32,6 procents marknadsandel, Adecco och Proffice cirka 15, tidigare så uppmärksammade Poolia på sjätte plats 5,6 procent och uppstickaren StudentConsulting 2,6 procent. Totalt har bemanningsbranschen anställda och omsätter cirka 15 miljarder kronor. De dominerande yrkesområdena är lager och industrier, kontor och administration, samt ekonomi och finans. Dessutom ökar it och teknik. Avslutningsvis har jag snott ett visdomsord från Bolagsbolagets hemsida, av Albert Einstein: Dagens problem måste lösas med ett helt annat tänkande än det som skapade dem. Branschguiden Näringsliv ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Chefredaktör: Reinhold Andefors/Ord & Bild i Norr, , Medarbetare: Stefan Bohm, Pether Nordblad/Företagarna, Anders Hettinger/Deloitte, Jerker Gramner/Kaiding, Andreas Strömberg/TT-Spektra, Anna Hedlund/ TT-Spektra, Jessica Gow/Scanpix, Jan-Olav Wedin. Marknad: Magnus Sjöberg, Jan Johansson, Kurt Isaksson, vx. Redaktion, Grafisk form, Layout: Björn Palovaara, , Omslagsfoto: Reinhold Andefors Tryck: GTC Print, Luleå. Upplaga: ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan. NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

5 Deloitte your game. Det ligger mycket träning, kompetens, strategiskt tänkande och lagspel bakom ett framgångsrikt basketlag. Lite som vi på Deloitte. Fast vi befinner oss oftast på en annan arena. Kontakta oss gärna på och låt oss veta vilket stöd du behöver. Kontor nära dig: Luleå Box 948, Luleå. Besöksadress: Timmermansgatan 16. Tfn Piteå Storgatan 63 B, Piteå. Tfn Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, managementkonsulting, implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner. För mer information, besök Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion. Frida Grahn hjälper oss vid våra kontor i Luleå och Piteå.

6 i k o r t h e t Rökavvänjning på jobbet gynnar arbetsgivaren SVERIGE. Varje rökare kostar arbetsgivaren årligen cirka kronor mer än en ickerökare. De främsta skälen är att rökarna har högre sjukfrånvaro och tar fler pauser under arbetsdagen. På industriföretaget Hellmer i Norrköping har 14 anställda nyligen lyckats bli kvitt sitt nikotinberoende med hjälp av Apotekets Rökavvänjningsprogram. Apoteket erbjuder rökavvänjningsprogram till de arbetsgivare som vill ge ett extra stöd till de anställda som vill sluta röka. Hellmer Industries AB i Norrköping är ett exempel där 36 av företagets 185 anställda nyligen fått hjälp att sluta röka genom samtalsstöd och coachning i samarbete med Apoteket. Resultatet är att tio har slutat röka helt och fyra har slutat snusa. För vårt företag är detta en viktig satsning på personalens hälsa och det är verkligen glädjande att det har gått så bra för deltagarna, säger Börje Nilsson, personalchef på Hellmer Industries i Norrköping. Rökavvänjningsprogrammet sträcker sig över nästan ett helt år och omfattar tio träffar. Parallellt med gruppträffarna förmedlar handledaren även allmänna kunskaper om rökning som beroende, abstinens, nikotinläkemedel, kost och motion m.m. Som extra stöd finns Apotekets sluta-röka-coacher tillgängliga på telefon dygnet runt. Visst kan nikotinläkemedel vara till stor hjälp när man ska sluta röka eller snusa, men vi vet också att samtalsstöd flerdubblar chanserna att lyckas bli nikotinfri, säger Lilli Amberin, ansvarig för Apotekets rökavvänjningsprogram i Östergötland. Nu ska det fimpas på arbetsplatserna. Hellmer Industries har infört rökförbud på arbetstid, vilket innebär att den som ska iväg och röka måste stämpla ut. Givetvis är rökande personal en viktig kostnadsfråga, men framför allt tänker vi på våra anställdas hälsa och vinsterna med att de mår bra, säger Börje Nilsson. Med rökavvänjningsprogrammet har vi kunnat erbjuda det stöd som behövdes för att hjälpa dem som ville sluta röka och snusa. Forskare i Umeå utvecklar framtidens IT-infrastruktur UMEÅ. En grupp forskare från Umeå universitet är med och skapar framtidens IT-infrastruktur. Tillsammans med IBM och ett stort antal universitet och organisationer vill man bygga ett system som gör det möjligt för företag att skapa flexibel ITkapacitet genom dynamiskt expanderbara moln av virtuella datorer. Konceptet kan liknas med ett virtuellt moln av IT-resurser, vars storlek och form anpassar sig efter det aktuella behovet, säger Erik Elmroth, forskningsledare vid institutionen för Datavetenskap och HPC2N. Idag sker det en explosionsartad utveckling i utbudet av nya IT-tjänster på internet. Det blir allt vanligare att företag tillhandahåller tjänster där andra kan hyra in sig och fylla på med innehåll. T.ex internet-baserade fotoalbum och Bodensarna utvecklar Boden med dialog BODEN. BodenDialogen är en ny satsning på delaktighet och medborgardialog som ska lägga grunden för framtidens Boden. Såväl företagare som föreningar och organisationer - alla som är intresserade av Bodens utveckling inbjuds till medborgardialog med start i början av aoril i år. Utgångspunkten är: Hur ser visionen av framtidens Boden ut och hur ska den förverkligas? Bakom initiativet står gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige. Det är också fullmäktigepolitikerna som kommer att Framtidens IT-infrastruktur ska fungera som virtuella moln vars storlek och form anpassar sig efter behovet. webbsajter för videofilmer samt resebyråernas bokningssajter och företagens användning av exerna IT-tjänster istället för egna datorer och programvaror. För att tillhandahålla sådana IT-tjänster behövs en effektiv infrastruktur som på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kan garantera tillräcklig datorkraft, framförallt för att klara belastningstoppar samt att samtidigt kunna minska den för att spara energi och pengar då behoven är mindre. Forskningsgruppen, under ledning av Erik Elmroth, deltar i det EU-stödda projektet RESERVOIR, Resources and Services Virtualization without Barriers. IBMs forskningslaboratorium i Haifa i Israel samordnar projektet som omsluter närmare 160 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor satsas i Umeå. möta dom intresserade inom ramen för det som går under namnet BodenDialogen. Ett smörgårdsbord av aktiviteter kommer att erbjudas. Förutom traditionella arrangemang som öppna möten kommer det även att bjudas på en hel del nytänkande. Vad sägs till exempel om att bjuda hem ett par politiker för att tillsammans med vänner och grannar för att under ett par timmar prata om framtidens Boden? säger kommunchefen Caj Skoglund. När Bodendialogen har avslutats skrivs förslaget till ny BodenVision ihop. Den beräknas bli färdig före årsskiftet. Prestigefullt pris till Jokkmokkguiderna JOKKMOKK. Jokkmokkguiderna i Lappland får Grand Travel Awards Ekoturismpris Det är Svenska Ekoturismföreningen som för elfte året tillsammans med branschtidningen Travel News delar ut priset. Det prestigefyllda Ekoturismpriset delas ut till den arrangör som bäst levandegör svensk ekoturism. I år nominerades Jokkmokkguiderna tillsammans med Skogens Konung och Vargas Vildmarkslodge. Liksom tidigare år hämtades de nominerade kandidaterna från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, ett urval av de bästa naturresorna i Sverige. Jättekul! Det här är något som stimulerar oss att fortsätta utveckla traktens naturoch ekoturism. Redan idag har vi äventyr som lockar hit utländska gäster och sätter Jokkmokk på kartan, säger årets pristagare Matti Holmgren som tillsammans med Stina Svensson driver Jokkmokkguiderna. Pristagaren belönas med ett bidrag till verksamhetens utveckling på kronor från Sveaskog. Prissumman är en del i samarbetet mellan Svenska Ekoturismföreningen och Sveaskog med ambitionen att bidra till fler framgångsrika turistföretagare, som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i svensk glesbygd. Motivering: Jokkmokkguiderna är inte bara en av norra Sveriges främsta ekoturismarrangörer med världsunika produkter inom hundspann, fjällvandring och kajak. Det är också ett företag som inspirerar och tillsammans med andra utvecklar och tillgängliggör världsarvet Laponias många möjligheter. NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

7 Deloitte your business. Vi säkerställer långsiktig tillväxt Vilka företag växer långsiktigt? Vilka klarar att bevara sin kärna, men samtidigt utvecklas? De som jobbar med Deloitte. Vi hjälper våra kunder att skapa och skydda värden, på en och samma gång. Vilka behov du än har, kan vi möta dem. Oavsett vilken bransch du befinner dig i har vi kompetensen och erfarenheten att erbjuda lösningar utöver det vanliga. Från revision och redovisningsfrågor, skatterådgivning och finansiell rådgivning, till ägarförändringar, managementkonsulting och implementering av verksamhetssystem. Skellefteå S:a Järnvägsgatan 49B, Box Skellefteå Telefon: Umeå Kungsgatan 80, Box Umeå Telefon: Dorotea Storgatan Dorotea Telefon: Anders Hettinger, kontorschef Skellefteå och Anders Rinzén, kontorschef Umeå. Två blir en ALMI VÄSTERBOTTEN OCH ALMI NORRBOTTEN GÅR SAMMAN OCH BILDAR ALMI NORD. Bättre samordning av gemensamma projekt, bättre förmåga att möta den starka tillväxten i regionen och bättre möjligheter att stödja och fi nansiera entreprenörer och företag i övre Norrland. Det här åstadkommer vi genom att skapa ett nytt kraftfullt ALMI som är resultatet av att ALMI Västerbotten och ALMI Norrbotten går samman och bildar det nya bolaget ALMI Nord. Mer kan du läsa på Luleå: Box 905, Luleå, Tel , Fax Umeå: Box 1027, Umeå, Tel , Fax Skellefteå: Trädgårdsgatan 13-15, Skellefteå, Tel , Fax

8 i k o r t h e t Nytt europeiskt nätverk till hjälp för svenska småföretagare EU. Enterprise Europe Network är det nya europeiska nätverket med servicecenter för företags- och innovationstjänster som lanserades på ett flertal platser runt om i Sverige i månadsskiftet februari-mars. I det nya nätverket som initierats av EU-kommissionen ingår 600 näringslivsorganisationer, forskningsinstitut med flera i 40 länder. Nätverket är en sammanslagning av tidigare Euro Info Centre och Innovation Relay Centre. Huvuduppgiften är att erbjuda framför allt mindre företag rådgivning och information angående EU-regler, internationalisering, möjligheter till EU-finansiering, affärskontakter samt utbyte av teknik och innovation. Nutek koordinerar den svenska delen av nätverket som består av 15 olika organisationer, däribland ALMI, Uminova och Acreo. Holländare raggas på dejtingsajt SKELLEFTEÅ. Gold of Lapland tillsammans med bl a Skellefteå kommun ska försöka locka holländare till regionen genom ett nytt grepp, en dejtingsajt på nätet. Det gäller att hitta människor som söker det vi har, säger Anders Wangby, näringslivsutvecklare vid Tillväxt Skellefteå. Holland har drygt 16 miljoner människor på en yta lika stor som Jämtland. Varje år emigrerar ungefär människor för att det börjar bli för trångt och för att hitta en ny livstil. Ett av länderna de söker sig till är Sverige. Två år från ord till handling Dejtingsajten handlar om en hemsida med information om jobb, företag, husinformation och vad som är intressant när man emigrerar till kommunerna Skellefteå, Malå, Norsjö, Robertsfors och Lycksele ingår. För att arbeta med hemsidan har holländaren Bert Egberink anlitats. Han flyttade själv till Sverige för tre år sedan. Det tar ungefär två år från att du funderar på att flytta, till att du flyttar. När du emigrerar är det också mycket att ordna själv. Jag ska försöka hjälpa till med mina erfarenheter och när de funderar på norra Sverige ska Gold of Lapland bli ett rejält mål och lätt att ta kontakt med. Svenska småföretag kan därmed lättare dra nytta av EU:s inre marknad och möjligheter till finansiering av t ex samarbets- och forskningsprojekt. Enterprise Europe Network gör det också lättare att hitta affärskontakter ute i Europa och världen. Holländaren Bert Egberink är mannen bakom dejtingsajten som ska locka holländare att flytta till området Gold of Lapland med kommunerna Skellefteå, Robertsfors, Malå, Lycksele och Norsjö. Företagen i Skellefteå är väldigt intresserade av det här eftersom det finns rekryteringsproblem, säger Anders Wangby. Hoppas på inflyttning Karin Fällman, destinationsansvarig, Gold of Lapland är positiv. Under 2008 hoppas vi på en klar inflyttning hit upp och gärna många besökare. Hemsidan släpptes i samband med den årliga emigrantmässan i holländska staden Nieuwegein utanför Utrecht den 8 och 9 mars. I fjol var första gången Gold of Lapland var med. Under 2008 hoppas vi på en klar inflyttning hit upp och gärna många besökare, säger Karin Fällman, destinationsansvarig för Gold of Lapland. Krångligt regelverk kostar svenska företag 100 miljarder kronor Företagare erbjuds information och rådgivning om: EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU service vid teknik- och forskningssamarbete. Fakta I Sverige är det huvudsakligen 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer, forskningsinstitut, m fl som står bakom Enterprise Europe Network. Dessa är Acreo AB; ALMI Företagspartner AB i Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Västernorrland, Skåne och Örebro; Business Region Göteborg; AB Centek; Stiftelsen Europe Institutet; IVF; Länstekniskt Centrum Kramfors; SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB; samt Uminova Innovation AB. Utöver dessa sker samarbete med ytterligare organisationer regionalt och lokalt. Billerud Skog köper skog längs Haparandabanan KALIX. Billerud Skog har slutit avtal med Banverket. Affären gäller rotstående skog längs två och en halv mil längs det pågående arbetet med Haparandabanan. Skogen fälls och köps av Billerud Skog och arbetet ska vara slutfört under april. Det är en av de största affärerna hittills för det nystartade bolaget. Billerud Skog koncentrerar sig på att köpa rotstående skog samt leveransvirke från privata markägare inom Billerud Karlsborgs upptagningsområde. De anlitar bara lokala entreprenörer och åkare. Vi är glada över det här uppdraget och det visar att vi klarar av uppdrag både från små och stora skogsägare, säger Johan Sakari, VD på Billerud Skog. Billerud Skog är redan i full gång med arbetet som är indelat i två etapper, den sista etappen ska vara klar under april. SVERIGE. Regeringen har satt upp ett mål att minska den administrativa kostnaden för företag med 25 procent fram till Nutek, Verket för näringslivsutveckling har sammanställt mätningar av dessa kostnader. Resultatet visar att det kostar svenska företag nästan 100 miljarder kronor att administrera regelverken. De största kostnaderna ligger inom områdena associationsrätt och bokföring. Men, det är inte kring reglerna för bokföring som företagen upplever den största irritationen. De områden som företagen upplever som krångliga är framför allt statistik, arbetsrätt och miljöregler. 8 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

9 M A R I E B E R G S V I L T F A R M P R E S E N T E R A R Ryska pansarbandvagnar & american bashkir curly hästar Konferens - Teambuilding - KicKoff - menyn är bred, sommar som vinter - du väljer 104 hektar vilthägn med ren, hjort, vildsvin, häst. Isfiske, spinnfiske, flugfiske, trolling i Kalix älv och skärgård. PBV, bandvagnar, terrängbilar, snöskoter... Aktivitetsmuseet, Kalixlinjen, 60-talet fordon Vedeldad bastu, häst och släde... Ekologisk drift sedan -85. Kapacitet: personer med mat och aktiviteter. Exempel: Konferenspaket med triathlon: Dubbelrum, 3 rätter middag, bastu inkl. häst eller pansarbandvagn (april- maj) 1600:- + moms. Tr NYHET BOENDE! Timrade stugor nu med öppen spis i varje dubbelrum. Hotellrum med standard Peta in en pinne i brasan. Dubbelrum 400:- per person. VISSTE DU ATT... Vi har trådlöst internet Biograf - festlokal för 200 pers. 12 ABC-hästar 60 militärfordon fr talet. 2 militära berganläggningar med 160 bäddar. BO I BERGET Möhippa - Bröllop. Allt i tre dagar. AKTIVERA DIG Vi ordnar aktivitetspaket en timme en heldag eller tvådagars paket. Mariebergs Viltfarm Kalix, ,

10

11 Just nu siktar Z-aim i Lycksele högre Mats Lindström, Z-aim, Lycksele Luftvärmepumpen med Oslagbara fördelar Toppresultat i Konsumentverkets test. 6 års försäkring på hela anläggningen och 10 år på kompressorn. Aktiv luftrening med PlasmaCluster teknik. Underhållsvärme +10 grader perfekt för fritidshuset. Kan fjärrstyras från t.ex. mobiltelefon* Unik fuktreglering* *Fjärrstyrning och fuktreglering är extra tillbehör. Topplån för företag HOTELL I KIRUNA Blaupunkt TravelPilot 300 Helt ny toppmodell med de senaste finesserna. Värde cirka 3.000:- Gäller vid köp av IVT Nordic Inverter 31 mars 30 juni Leverans av GPS fr o m maj Kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÖRETAGARE! Vi har det modernaste hotellet i Kiruna. Vi ordnar häftiga konferenser och högklassiga aktiviteter. Inklusive frukost och middagsbuffé! Tel , Fax , Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. ARVIDSJAUR TTV Värmeteknik AB BODEN AB Boden Hem & Hushållstjänst HOTING Stornäsuddens Värmeanläggningar HÄRNÖSAND Rex Rör & Värmepumpsteknik AB GÄLLIVARE Lennarts VVS-Tjänst KALIX IP Rör , KPP Värmepumpsteknik AB KIRUNA IVT Center/VVS Companiet AB KRAMFORS AB NKI KYL LULEÅ Comfort Rörcity i Luleå AB , ESV Teknik AB MALÅ Sigges El AB PITEÅ JS Rör AB , Norrbottens Bergtjänst AB SKELLEFTEÅ IVT Center/Comfort/Jäders Värme & Sanitet , Maskinservice Skellefteå AB SOLLEFTEÅ Thermokyl Västra STORUMAN Mattsdals El & Kylservice AB STRÖMSUND IVT Center/Strömsunds VVS AB SUNDSVALL Rex Rör & Värmepumpsteknik AB UMEÅ IVT Center/ Energitjänst AB , Savex VVS Förvaltning i Umeå AB VILHELMINA IVT Center/Vilhelmina Värme & Sanitet ÖRNSKÖLDSVIK IVT Center/Curt Petterssons Värme AB , AB NKI KYL , Tf Ventilation & El AB

12 Ulrica kan rekryteringsbranschen på sina fem fingrar FAKTA/ULRICA LUNDSTRÖM Ålder: 38 år Född: Luleå Bor: Villa i kyrkbyn Gammelstad Familj: Gift med Peter Lundström, gemensamma sonen Hubert 9 år, Peters son Cristoffer 16 år och familjens hund. Företag: Resurs i Norr Rekrytering Meriter: Säljare Gulins, Stockholm och Solna, Lindex, Luleå och Boströms Ur & Guld, Luleå. Butikschef Bij-Bijouteri, Luleå. Projektledare/ konferensvärdinna Lapplandsguiden. Konsultchef/redovisningsekonom Manpower, Luleå och marknadsområdeschef Norrbotten/försäljningschef Key Accounts region Norrland Proffice Sverige. Fritid: Mycket kretsar kring barnens träningar och matcher i ishockey, innebandy och fotboll. TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS LULEÅ. Ulrica Lundström är en resursperson. Hon har ett driv att anta utmaningar och helst vill hon verka i norra Sverige. Det är här jag känner mig hemma, här har jag lärt känna marknaden och de uppdragsgivare som vill rekrytera personal, säger Ulrica som sedan i september i fjol är egenföretagare i rekryteringsbranschen. Hon är än så länge ensam i den enskilda firman Resurs i Norr men hon förbereder att anställa en rekryteringsassistent. Då ombildas firman till ett aktiebolag, för då ökar risktagandet i företagandet. Det går riktigt bra, säger hon och berättar hur hon efter ett halvår i Luleåregionen successivt koncentrerat en del av sin verksamhet till Gällivare. Det är rätt tid att satsa på rekrytering. Det är ett sug efter bristyrkespersoner. Speciellt hantverkare som målare och snickare, installatörer, säljare, ekonomer, vvs-tekniker, transportörer, ingenjörer, gymnasielärare, personal till callcenters och inom turistnäringen, ja inom de flesta branscher hejdar hon sig i uppräkningen. Ulrica har tidigare varit anställd med chefsansvar i de båda bemannings- och rekryteringsföretagen Manpower och Proffice. För flackigt liv Där har hon lärt sig grunderna. Där har hon skolats att lösa de kortsiktigt akuta rekryteringarna och de mer strategiskt långsiktiga och kanske viktigare rekryteringarna. Idag är Manpower och Proffice mer konkurrenter än samarbetspartners till henne. Men ingen lider nöd. Det finns många viktiga uppgifter för alla som verkar i branschen. Ett företag klarar inte av att lösa de kommande årens behov av rekrytering och bemanning, det gäller att alla drar sina strån till stacken. Jag trivdes bra med arbetsuppgifterna som chef på Proffice men det var ett flackigt liv över hela Norrland, minns Ulrica som allt oftare ifrågasatte om det var värt priset att som småbarnsförälder rusa fram genom livet som hon gjorde. Vardagspusslet Det myckna resandet bidrog till att jag startade eget, det gav mig en möjlighet att styra över mitt liv, kunna påverka kalendern, säger hon. Förr var jag ute flera dagar per vecka, i södra Norrland och Stockholm, nu blir det någon dag per vecka och oftast kan jag åka hem. Skulle det bli någon övernattning är det inte hela världen. Hon berättar att det var hennes son Hubert som fick henne att inse att vardagspusslet måste lösas på ett nytt sätt. 12 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

13 De mjuka värdena är en viktig del i rekryteringsprocessen - att få ett grepp på varje individs sociala egenskaper, säger Ulrica Lundström. Eftertraktade: Snickare, målare, ekonomer och säljare är några yrken där det råder brist på personal. - Det var en morgon när både jag och maken Peter skulle bort i våra jobb. Innan jag skulle fara så sa Hubert, då 7 år, att han hatade mitt jobb. Han ville att jag skulle kunna hjälpa honom efter skolan med träningen. Vill att allt ska fungera Det kändes i Ulrikas kropp. Då kan man säga att hon gjorde sitt val, karriärkvinna som hon är. Hon hade mycket ansvar, var försäljningschef Key Accounts för region Norrland inom Proffice Sverige AB. Strax före det var hon marknadsområdeschef för Norrbotten inom samma företag, före det konsultchef och redovisningsekonom inom Manpower. Alla jobben innebär möjligheter men också ansvar, och mycket resande. Jag är en människa som vill att allt ska fungera runt omkring mig, inte bara i jobbet utan även på fritiden. Jag trivs med att följa barnen till träningar och matcher. Fritiden ger henne en helhet som gör att hon fungerar bättre i vardagen. Det gäller att man lär sig att förstå sina egna signaler och att man är villig att förändra sitt liv och sig själv så att det passar. Locka sociala kompetensen Det brukar ju heta att man måste först komma överens med sig själv, innan man kan komma överens med andra. Den här människokännedomen är viktig. En viktig del i Ulricas och hennes kunders rekryteringsprocesser är att få ett grepp på varje individs sociala egenskaper, de mjuka värdena. Man kan ha hur bra betyg som helst men om inte de sociala egenskaperna räcker till, då är det mycket troligt att man fungerar mindre bra på sin arbetsplats. För Ulrica och hennes snart nyanställda rekryteringsassistent gäller det att locka fram de sociala egenskaperna, den sociala kompetensen. Den finns nästan aldrig sammanfattad på ett papper. Den ska upplevas. För företaget gäller det att den anställde fungerar enskilt och i grupp. Det är därför som personliga rekryterare är viktiga för företagens personalansvariga. Den person som ska anställas är dyrbar för företaget. En felaktig rekrytering kan på kort tid, om det vill sig illa, kosta företaget mellan en halv och en miljon kronor. Rekryteringsgrupp I Gällivare ingår hon i en lokal rekryteringsgrupp med gruvindustrin, näringslivet och det kommunala näringslivsbolaget. Där har vi identifierat flera områden med arbetskraftsbrist, både i nutid och de närmaste åren. Det härrör inte enbart till utfasningen av 40-talisterna utan även till den närmast explosionsartade byggruschen i Malmfälten. Ulrica Lundström vet idag att varje del av livet har sina pusselbitar. Varje individ har sitt individuella pussel att lägga. NÄRINGSLIV I NORR MARS

14 Lernia fyller arbetsmarknaden TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS SKELLEFTEÅ. Åren kring 2010 är kritiska år att kunna bemanna arbetsplatserna, inom de flesta sektorer både när det gäller privat och offentlig verksamhet. Vi ser inom Lernia att efterfrågan ökar kraftigt på våra tjänster och det känns jättekul att kunna hjälpa människor i omställning på arbetsmarknaden, säger Jörgen Sehlin, platschef för Lernia Bemanning i norra Sverige. Jörgen Sehlin sitter i Skellefteå på Lernia Bemanning nordligaste kontor, och ansvarar för verksamheter även på orterna Lycksele, Luleå och Piteå. Vi har planerar att starta upp verksamhet även på andra orter, säger han och nämner Boden, Kalix och Haparanda som tänkbara etableringar. Just nu spirar en optimism i hela företaget och vi känner oss väldigt välkomna till de orter där Lernia etablerar sig. Lernia Bemanning är ett ungt företag, verksamheten i Skellefteå startade så sent som i februari för två år sedan. För många är det fortfarande okänt att Lernia är ett så brett utbildnings- och personalrekryteringsföretag, med verksamhetsbenen Bemanning, Utbildning, Rehab och Omställning. Vi kommer att låta höra av oss mer, lovar Jörgen Sehlin. Snabba omställningar För närvarande är cirka 70 personer uthyrda från Lernia Bemanning i norra Sverige. De är i snitt ute i 4-6 månader hos kundföretagen som svarar för deras arbetsledning. Lernia är arbetsgivare åt personalen som hyrs ut. Cirka 60 procent av bemanningspersonalen stannar kvar som anställd på det företag de rekryteras till. Vill någon arbetsgivare ta över vår bemanningspersonal så får de göra det kostnadsfritt, förklarar Jörgen och berättar om Lernias roll i samhället. Många känner igen Lernia som före detta AMU som var förknippat med hög kvalitet och god marknadsanpassning när det gällde både korta och längre yrkesinriktade utbildningar. Dessa utbildningar tappade i intresse under en period när det var en uppsjö av arbetskraft, och speciellt många arbetslösa hantverkare, så behovet av snabba omställningar prioriterades ner av statsmakterna. Validering en nyckelfråga De närmaste tre-fyra-fem åren kan bli kämpiga för många arbetsgivare att kunna rekrytera ny personal. Vi ser redan idag att antalet platsannonser har ökat markant, där det främst är teknisk och ekonomisk kompe- 14 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

15 FAKTA/LERNIA Lernia Bemanning AB Lernia Bemanning är ett rikstäckande företag som i Norrland finns etablerat i Borlänge, Falun, Gävle, Karlstad, Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik. Lernia Bemanning är ett av Sveriges stora bemanningsföretag som erbjuder - många kundanpassade lösningar - specialiserade personaltjänster inom industri, teknik och logistik - snabba inhopp eller långsiktiga lösningar Stor efterfrågan på ingenjörer i ny prognos Civilingenjörer och högskoleingenjörer hör redan till de hetaste villebråden på arbetsmarknaden. I en färsk rapport spår nu Högskoleverket en fortsatt ljus framtid för yrkesgrupperna. Även arkitekter fortsätter att efterfrågas stort. Högskoleverkets senaste rapport presenterar prognoser för vilka utbildningar som förutspås leda till jobb för den som påbörjar studierna i höst. När det gäller de yrkesgrupper som utbildas vid bland annat Chalmers beräknas antalet utexaminerade arkitekter ligga väl i balans med arbetsmarknadens efterfrågan de kommande åren. För civilingenjörer och högskoleingenjörer ser arbetsmarknaden mycket god ut, enligt Högskoleverket. Verket beräknar att man kommer att behöva rekrytera omkring nya högskoleingenjörer om året från och med Motsvarande siffra för civilingenjörsutbildningarna är Till stor del beror behovet på en stigande andel pensionsavgångar bland gruppen gymnasieingenjörer. Lernia AB Lernia är en stor aktör inom kompetensutveckling för vuxna med gedigen erfarenhet av utbildning för det svenska arbetslivet. På senare år har lernia blivit en respekterad och stor aktör inom bemanningsbranschen, som specialiserat sig på industri, teknik och logistik. Lernia har miljö- och kvalitetscertifierat sin verksamhet. KORTA FAKTA 2006 Oms: 2,2 miljarder kronor Kunder: kunder Utbildar: personer/år Bemannar: Hyrt ut medarbetare till industrin Jörgen Sehlin, platschef för Lernia Bemanning i norra Sverige, ser att efterfrågan på välutbildad personal ökar hela tiden och att behovet som hittills mycket varit styrt till verkstads- och industrianställningar mer och mer övergår till att tjänstemän på olika positioner efterfrågas. Lernia bemannar allt fler arbetsplatser, och de som hyrs ut blir till 60 procent kvar som anställda på det företag de praktiserat på. med välutbildad arbetskraft tens som efterfrågas. Jörgen Sehlin räknar upp några yrkeskategorier som efterfrågas hos Lernia Bemanning för närvarande: träsnickare, maskinsnickare, CNC-svetsare, montörer, ekonomer, lärare, chefer, säljare, produktionsledare och arbetsledare. Inom en snar framtid sägs vårdyrken hamna i samma fålla. En nyckelfråga är hur vi kan ta tillvara våra invandrares kompetens, kunna validera deras nuvarande kunskaper och erfarenheter samt vidareutbilda dem och lösa deras språkproblem. Lyckas vi med det räddar vi många arbetstillfällen. Vi kommer också se att folk rekryteras från andra branscher som inte är lika heta och att de vidareutbildas för nya arbetsuppgifter, fortsätter Jörgen Sehlin. Marknaden utvecklas Han betonar att Lernias viktiga roll är att med relativt kort varsel fylla arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Vi är kända för att vara snabbfotade, vi kan snabbare än många andra utbildare i samhället ställa om till den efterfrågan som samhället önskar. Det kan vi tack vare att vi har en riktigt duktig stab av kunniga utbildare i personalen. Det förändringar vi ser på arbetsmarknaden ser vi bara början på, tror Sehlin. Vi är ett bemanningsföretag och för tio år sedan fanns de knappt, och hur kommer det att se ut om några år, om tio år? Han är övertygad om att bemanningsföretagen har kommit för att stanna och att hela branschen kommer att utvecklas mycket. Förr var det enkelt, då fanns det arbetstagare och arbetsgivare. När man hade gått ut skolan, eller blivit arbetslös, då skulle man ställa sig och knacka på dörren hos Arbetsförmedlingen för att få ett arbete. Manliga yrken dominerar Idag är bemanningsföretagen ett nytt intressant inslag i arbetsmarknadspolitiken. Kommer Lernia att kunna rekrytera lärare till sina utbildningar? Det hoppas jag. Än så länge går det bra men visst är vår personal intressant för en arbetsgivare, en lärare kan mycket väl fungera som en arbetsledare eftersom han eller hon har erfarenhet av att leda andra i sin vardag. Han är väl medveten om att det är en klar övervikt av manliga yrken i Lernia Bemannings portfölj. Så ser efterfrågan på arbetsmarknaden ut för tillfället. Det är många industri- och verkstadsjobb som efterfrågas och det är mansdominerade arbetsplatser. Förhoppningsvis ska vi kunna bidra till att jämna ut fördelningen mellan könen, men vi ser också att efterfrågan ökar inom tjänstesektorns yrken och där hittar vi fler yrkeskategorier som kvinnor traditionellt söker sig till, säger han. NÄRINGSLIV I NORR MARS

16 Exklusiva presenter Presentfabriken.se erbjuder exklusiva och spännande produkter från särskilt utvalda tillverkare. Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter från producenter med erkänt hög kvalitet. Alla våra produkter levereras i presentförpackningar med en extra omtanke. Hos oss kan du hitta allt från ljuslyktor i tenn till smycken, knivar, kåsor, köksredskap samt exklusiva träkistor fyllda med delikatesser från norr... Ex.vis torkat & rökt renkött, älgkött, olika sylter, the och mycket mycket mer. Vi kan även lasergravera in din logotype eller text på produkterna Gå in på och gör din beställning...

17 Helhet för kropp & hälsa FURA rekreationscenter , Måndagen den 28 april slår jag upp portarna till Fura Rekreationscenter i Jörn, en komplett anläggning för njutning och välbefinnande i en lugn och harmonisk miljö. Välkommen, Cathrin Elfstrand med personal. RollerMouse Pro Kampanjpris: 1790 kr Fraktfritt! Kampanjpriset gäller även mousetrapp advance Ord.pris 2490 kr Priser exkl. moms ,

18 Kultu musik P O R T R ÄT T E T H å k a n M a r k l u n d T E X T & F O T O : R E I N H O L D A N D E F O R S FAKTA/HÅKAN MARKLUND Ålder: 61 Född: Skellefteå Bor: Villa på Fårön norr om Piteå centrum Familj: Sambon Jen, två utflugna och två bonusbarn Företag: Sälj i Norr Exempel på uppdrag: Festspelen i Piteå älvdal 1985-, Julkonserter 1992-, Skid-SM i Piteå 1999, Landsbygdsriksdagen i Piteå 2002, Världskongress/entreprenörsmässa i Stockholm 2001 mm. Exempel på nytt uppdrag: Matteifestivalen i Luleå januari Utmärkelse: Festspelen i Piteå fick 1992 års kulturpris SPONS-RINGEN som Håkan haft en framträdande roll i, ett fint och uppmärksammat pris. Håkan Marklund skapar sedan ett par decennier mötesplatser mellan näringslivet och kulturen, som allmänheten också drar nytta av. 18 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

19 rsponsring är som ljuv för Håkan Marklund PORTRÄTTET. Jag träffar Håkan Marklund en torsdag eftermiddag i början av mars, i ett relativt öppet landskap på fagra Fårön strax norr om Piteå. Här har han en tomt i söderläge med kolonistugor som grannar, och här tillbringar han stor del av sin tid tillsammans med familjen och goda vänner. Visst bor jag fint, säger han och visar runt i den egenhändigt och vackert designade enplansvillan med inglasad uteplats. Håkan Marklund är inte orolig men han går i väntans tider. Om några timmar ska han tillsammans med några bekanta åka ner till Skellefteå Kraft Arena och se upplösningen på elitserien i ishockey. Skellefteå AIK ska möta de redan klara seriesegrarna HV71, medan antagonisten om slutspelsplatsen Södertälje möter Modo hemma. Hela Skellefteå håller på att tappa andan, tänk om det inte går när det är så nära. Det är 27 år sedan laget var i slutspel, en evighet sedan. Håkan är inte orolig, bara lite spänd. Det här mötet innehåller så många inslag som Håkan gillar. Det handlar om att positionera sig, att lägga upp taktiken rätt för att nå uppsatta mål, att lägga ner en massa arbete och att också ha en lagom portion med tur. Han tror att Skellefteå ska klara det, MEN som en känd dansdomare brukar säga, än är inte poängen fördelade. Skapar mötesplatser Jag tycker att jag har ett fantastiskt spännande arbete, säger han när vi övergår till den samhällsgärning som han vigt sitt liv åt nämligen att tussa ihop människor på gamla och nya mötesplatser. I sin roll som säljare och marknadsförare handlar det om att skapa möten. Det kan vara av många skiftande slag men det handlar i slutändan om att de som är närvarande på kort tid ska få ut mesta möjliga av de möten som sker, där man får möjlighet att träffa både kända och okända ansikten. Tänk att hela tiden få träffa intressanta människor som vill något, säger han på sitt sedvanligt hurtiga humör. Här på Fårön är det pitmålet som gäller, men han övergår ibland till rikssvenska och visar prov på den mer sjungande Skellefteådialekten. Okunskap om vårt land När jag far runt i Sverige och pratar till folk, ofta i stora grupper, så brukar jag fråga om det hörs varifrån jag kommer. Det hör de flesta, även om dom inte varit norr om tullarna i Stockholm. Jag brukar också passa på och fråga om dom har varit till norra Sverige. För det mesta är det bara några få som räcker upp handen. Visst är det märkligt, rent ut sagt bedrövligt? Här åker man som svensk runt världen flera varv och så har man inte ens lärt känna sitt eget land. Det här gör honom både besviken och ledsen. Men han inser att det är vi själva som måste göra något åt det. Vi måste bli bättre på att marknadsföra och sälja det vi har, säger han. Håkan Marklund är som person ständigt samhällsengagerad. Kom in på kulturspåret Han har massvis med åsikter om det mesta som rör vår livssituation här uppe i norra Sverige, mer om det senare. Håkan kan sägas stå med ett ben i Skellefteå och ett i Piteå. Han är född och uppvuxen strax utanför Skellefteå men har bott två tredjedelar av sitt liv i grannstaden Piteå. Jag gick på Sörböleskolan tillsammans med flera idrottskändisar, minns han och nämner ishockeyspelaren och tränaren Hardy Nilsson, tiokamparen och spjutkastaren Lennart Hedmark och höjdhopparen Kenneth Lundmark. Själv tog Håkan några steg åt sidan och kom efter många kringelkrokar in i kulturens förtrollande värld. Där blev han kvar även om han har ett genuint idrottsintresse. För Håkan finns det inte något motsatsförhållande mellan idrott och kultur, snarare att man borde samverka mer och lära sig av varandra. Föreningslivet är viktigt Jag fick tidigt hjälpa till hemma i Skellefteå med att fixa mindre arrangemang i föreningslivet och det blev en bra skola för det som skulle komma senare. De här små uppdragen ledde till en ökad kunskap och ett ökat självförtroende som bidragit till att steget till större, och större, uppdrag inte var så långt borta. Han tycker det är viktigt att samhället stöttar föreningslivet, för därifrån rekryteras i hög grad morgondagens chefer, ledare, företagare och förtroendevalda. Han pekar ut en person som förändrat hans liv, Curt Nilsson, eldsjälen för Festspelen i Pite älvdal. Curt frågade mig i mitten av 80-talet om jag kunde tänka mig att hjälpa honom med att samla in pengar så att dom kunde fortsätta att arrangera Festspelen. Det handlade inte om så stora pengar på den tiden men det var inte lätt att få sponsorer till kulturen, och det var närmast omöjligt att nå de stora sponsorerna, minns han. Öka kulturens status Med tiden lättade det något men enligt Håkan ligger kulturen sett till näringslivets sponsring fortfarande långt efter idrotten. >>> NÄRINGSLIV I NORR MARS

20 >>> Han är inte säker på att det enbart är traditionen som styr. Kan det vara så att de stora idrottsföreningarna är bättre organiserade, mer affärsmässigt orienterade i kontakterna med företagen? Det kan vara en faktor som påverkar, svarar han. Det går upp och så går det ner, ibland lättar det tillfälligt och så går det tyngre. Jag minns att landshövding Peo Eriksson höll ett bländande tal i samband med en festspelsinvigning där han tog upp kulturens betydelse för utvecklingen av vårt samhälle och där han till och med jämförde kulturen med våra traditionella basnäringar. Det imponerade på oss som var där och som slåss för kulturen, säger Håkan. Populära julkonserter Håkan är övertygad om att länets unika och breda kultur är en viktig byggsten när vi fortsätter att bygga framtidslandet. Kulturen blir liksom ett kitt som binder ihop många andra hårda värden. Varför blev du egenföretagare? Jag såg en möjlighet för ungefär 25 år sedan att kunna jobba och livnära mig på det som tills dess varit mitt stora intresse, säger han. Förutom de erbjudanden han fick så hade han många egna idéer. En av dem som blev verklighet i början av 1990-talet var att ordna julkonserter, något han var ganska ensam om vid den här tiden men som sedan sekelskiftet arrangeras i parti och minut av många andra arrangörer. Håkan Marklund lanserade Anna-Lotta Larsson tillsammans med Göran Fristorp och Peter Ljung och dessa traditionsrika arrangemang i juletid blev för många företagare en tradition att boka till sin personal. Inspirerade till ispaviljong Ett av många roliga evenemang som han deltagit i är skid-sm i Piteå 1999 där han blev involverad i flera delar av det som hände runt i kring själva tävlingarna. Förutom att jaga sponsorer hjälpte han bland annat till med ett sparkarrangemang som samlade drygt 500 sparkåkare, så många att Piteå kom med i Guiness Rekordbok. Det blev väldigt uppskattat, minns han. I Stockholm har han varit engagerad i stora begivenheter som världskongresser och stora mässor, evenemang som ställer speciella krav men som när det lyckas blir rena glädjerusen. En sak som Håkan påminner om är när Stockholm 1999 var kulturhuvudstad i Europa. Då planerade Stocholms Stad bland annat att ha ett franskt ljusspel men då sa jag att Foto: Jan-Olav Wedin I januari om knappt ett år arrangeras en stor Matteifestival i Luleå med internationell prägel som Håkan Marklund är involverad i, med hemmasonen, barytonsångaren Peter Mattei som festivalens förgrundsfigur. Peter Mattei är fullbokad fram till Snälla, visa upp Sverige, visa det vi har här hemma. Jag tänkte på ishotellet i Jukkasjärvi och efter samråd med Yngve Bergqvist så byggde ICEHOTEL en ispaviljong i Kungsträdgården som blev mycket populär. Framtiden ger tekniksprång Jag är för utbyggnad av våra älvar, se bara hur positivt det har blivit för Skellefteå som idag är en av landets rikaste kommuner Och så var det Håkans engagemang för utvecklingen av vårt samhälle. Jag är för utbyggnader av våra älvar, se bara på hur positivt det har blivit för Skellefteå som idag är en av landets rikaste kommuner. Dom som vill kan fiska gratis i den fiskrika älven och jag tycker inte vi har förlorat något på utbyggnaden. Och det här med dyra drivmedelspriser oroar han sig inte speciellt mycket över. Jag tror att ny teknik löser den problematiken. Jag minns när vi introducerade mobiltelefonerna på 1980-talet, dom vägde runt tio kilo och ett batteri räckte ett par timmar. Det har hänt mycket på det området så jag hoppas och tror att den här typen av tekniska landvinningar även ska nå bilindustrin. Det är särskilt viktigt för oss som bor i en utsatt landsända med långa avstånd. Och Norrbottniabanan, den ska byggas omgående, och så ska vägnätet förbättras kraftfullt. Han tycker att vägarna är en fullständig katastrof, och så vill han ta bort mitträckena och i stället bygga tvåfiliga motorvägar på de stora Europavägarna. Frågan är om Håkan är tålmodig nog att bli politiker. FOTNOT: Hur slutade matchen i Skellefteå Kraft Arena, jo Skellefteå AIK vann till slut med 4-3 och säkrade på egen hand slutspelsplatsen med en match kvar i serien, även om laget i mitten av tredje perioden låg under med 2-3 samtidigt som Södertälje i det läget var ett mål (2-2) från att i sin match mot Modo komma ikapp i kampen om slutspelsplatsen. Nu vann Skellefteå mot HV71 och spelade sedan oavgjort mot Modo samtidigt som luften rann ur Södertälje som först förlorade på övertid mot Modo och sedan den betydelselösa avslutande matchen mot Frölunda. 20 NÄRINGSLIV I NORR MARS 2008

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Vattenfall Inlandskraft AB

Vattenfall Inlandskraft AB Vattenfall Inlandskraft AB S-E Åkerlind 3 juni 2009 Bakgrund Vattenfall är beroende av fungerande samhällen i Norrlands inland och har arbetat med näringslivsutveckling i detta område under många år. För

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

GYMNASIECASET Information till läraren. Instruktioner. Adresseras till:

GYMNASIECASET Information till läraren. Instruktioner. Adresseras till: GYMNASIECASET 2017 Information till läraren Stort tack för att er skola vill vara med och delta i Gymnasiecaset 2017! Vi från Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet och Adecco hoppas att detta

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten!

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober 2016 Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Umeå är som ni förstås vet - residensstad i Västerbotten, en snabbt växande stad med idag 122 000 invånare.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer