Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta"

Transkript

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter samt 1 hyresrätt som ägs av 205 medlemmar den 10 maj Brf. Oden 2, har inga andra intressenter i ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen till 100 %. Som medlem antages/är varje bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltning sker av styrelsen som väljs av årsmötet för 1 eller 2 år. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt att med goda upphandlingar genomföra avtal och låneplaceringar med det för föreningen och medlemmarna på lång sikt strategiskt ekonomiskt bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse den dagliga driften och yttre underhållet samt framtida ekonomin. Att med årsavgifter och placeringar skapa och bygga upp kapital för löpande underhåll samt låneamorteringar. Att genomföra nya investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har 2010 oförändrad årsavgift med bibehållen amorteringstakt utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar Kabel TV nät samt viss drift ( Va, el och sophämtning m.m. ) med dels f.d. Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd) och Sigtunahem ( Tallstigen ) i 3 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen maj 2010 och även om det ännu är lite kyligt utomhus, värmer oss vårsolen ändå märkbart och tankarna på sommarens äventyr biter sig fast - riktigt ordentligt. Det undgår knappast någon att det pågår en viss upprustning av vår utemiljö. En upprustning där 5 år gamla beslut åtgärdas med markstabilisering av nivåskillnader där marken gett med sig ordentligt. Samtliga murar med slipers skall tas bort och ersättas med kreosotfri mursten. I övrigt där det passar och är snyggt, kommer vi att bygga lågmurar inom området. Hela området kommer att drastiskt förändras till mer estetiskt utseende. Samtliga arbeten utförs helt tillsammans med de medlemmar som bor på platserna och därefter också sköter de nya planteringarna m.m. Parkvägar o gångar kommer att förses med asfaltlimmad kantsten. Stationsgatan 23, backen bakom, tog vi redan på förra städdagen bort buskar o rötter m.m. Kort sagt - det såg för hemskt ut. Martin som bor i 23 B har gjort i ordning slänten och denna är nu klar för utrullning av färdig gräsmatta och ev. planteringar. Martin är nu beroende av Er andra i 23;an för att bestämma planteringarna. Strålande jobb Martin! Stationsgatan 21, har vi ännu inte samlats för att planera ev. arbeten Kostnaderna är förhållandevis låga och ger betydligt bättre effekt på långsiktiga mervärdet än renodlad parkuppbyggnad. Målet är och blir ett bättre marknadsvärde på Din lägenhet med en snygg utemiljö. Mäklarna har redan reagerat positivt. 31 maj 2010 ÅRSMÖTET är nästa stora medlems skyldighet. Det känns nästan larvigt att behöva förklarar för Dig som medlem, den oerhörda betydelsen ett årsmöte har. Det handlar om att bibehålla eller öka Ditt värde i Din förmögenhet, Din bostadsrätt. Dessutom är Du delägare i hela fastigheten taxerad till runt 87 MSEK. Med andra ord - Du skall värna om Din egendom. Bästa sättet att göra detta på är att påverka årsmötet med att prata för eller emot olika val, ha egna kandidater som motvikt till valberedningens förslag, att kunna argumentera för eller emot och inte minst delta och njuta av vår fina gemenskap som vi avslutar med smörgåstårta och kaffe/thé/öl. Årsredovisningen 2009 fick vi till styrelsemötet 3 maj, gicks igenom och diskuterades för kompletteringar av samtliga ändringar av styrelsen. UBC levererade i fredags, och skrevs på av styrelseledamoterna under helgen och idag lämnades över till Revisorerna för granskning. Varför är detta så viktigt? Jo, för att årsmöten i samtliga föreningar styrs av Bostadsrättslagen, Aktiebolagslagen, Bokföringslagen m.fl. LÄS Brf. Oden 2;s helt nya hemsida!!!!! Här hittar Du det mesta om allt inom föreningen. Något av innehållet i detta nummer; Medlemsbladet Brf. Oden 2 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida Sid 1. Styrelsens uppdrag, ledare & innehållsförteckning Sid 2. Styrelsens sammansättning & öppettider expeditionen & kvarterslokalen Sid 3. Kallelse 3, Årsmötet 31 maj 2010 Sid 4. Agenda 25 februari augusti 2010 ( vårstäddag, vårmöte, årsmöte) Sid 5. Förord och Årsredovisning 2009 Bilaga; Årsredovisning komplett

2 Expeditionen Oden 2 Ligger på gården Stationsgatan 23 B vid tvättstugan och öppen under skolterminer nästan varje helg- och skolfri torsdag kl , Agendan sid. 8 Expeditionen bemannas alltid av styrelseledamöter med beslutsrätt. Expeditionen tar emot alla förekommande föreningsärenden. Olika ärenden handläggs av olika ledamöter, varför Din fråga kan gå vidare. Du får oftast ett direkt svar eller senast inom någon dag. Tekniska problem som inte är akuta eller utbyte av vitvaror, uttag ur inre fond och parkeringsärenden m.m. tar Du upp här. Nycklar eller låsbrickor lämnas ut här mot en smärre egen kostnad, 100 kr/st. Här kan Du också beställa tid för besiktning eller bara ta upp olika föreningsfrågor. Frågor som är av större medlemsintresse förs också upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion. På expeditionen finns även äldre medlemsblad, olika besiktningsprotokoll och planritningar, årsmötesprotokoll och föreningsmötesprotokoll m.m. Ytterligare medlemsservice tillkommer efter behov och medlemsintresse. Du är alltid välkommen med alla möjliga frågor eller funderingar Styrelsen Kvarterslokalen Medlemmarnas eget extra mötesrum eller festsal Detta är en medlemsförmån, gratis och enkelt att boka hos Kvartersgårdsvärden Det är ett självklart krav, att Du lämnar lokalen städad, möbler, kaffebryggare och porslin m.m., helt o rengjort. Det finns bord och stolar samt 40 st. kompletta kuvert med olika typer glas och kaffe / théservering. Det finns även en högtalarutrustning för tal, sång (mikrofoner) och musik. Bokar och hämtar/lämnar nycklar gör Du hos Sture Nilsson Odenvägen 18 B Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård, Märsta Orgnr samt är AG-registrerat Styrelsen Leif Mayer, Ordförande, Tallstigen 13 C Ekonomigrupp & info Mobil; Hem; Margareta Rasmussen, Stationsgatan 23 C, gård Vice ordf., miljöansvarig Mobil; Hem; Björn Svensson, Ekonomi Stationsgatan 23 B, gård Ekonomi gruppledare Mobil; Susanna Palmér, Sekreterare Odenvägen 16 B Ekonomigrupp, projekt Mobil: Roland Rosendahl Stationsgatan 21 B, gård Husbyggnad, utemiljö Akuta drift ärenden Mobil: Sture Nilsson Odenvägen 18 C Kvartersgårdsvärd Fastigheter, hantverkare Hem; Akuta driftärenden Mobil; Thomas Beutler, IT-TV Tallstigen 19 A Hem; Mobil; Andreas Ericksson, IT-TV Stationsgatan 21 B Mobil; Hanna Nyberg, Projekt Odenvägen 28 A Ekonomigrupp Hem; Mobil; Tarmo Kurvinen Stationsgatan 23 A, gård Husbyggnad, utemiljö Mobil: Brf Oden 2, e-post: Brf Oden 2, hemsida: Ansvarig utgivare är styrelsens, Leif Mayer Du är välkommen med tips och annat material som Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras bara till aktuellt format Ansvarig för inlägg och text är Styrelsen eller den som undertecknat inlägget. Medlemsbladet utkommer 4-6 ggr. per år till alla medlemmar. Jourtelefon: Anmälan dygnet runt 2 Minns Ni? Bara några veckor sedan.

3 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Brf Oden 2 3 Tid: Måndagen den 31 maj, kl Plats: Cabinen, Märsta teater DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängden 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 7. Fastställande av dagordningen 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisonsberättelsen (bilagd) 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ( ) 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter ( ) 15. Val av valberedning. ( ) 16. Motioner. 17. Frågan om fortsatt arbete för arbetsgruppen om de ekonomiska konsekvenser av en delning av föreningen. 18. Stämmans avslutande. OBS! Valberedningens förslag kommer i separat utskick med Revisorernas berättelse Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare/medlem deltar i stämman känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi. Förtäring; medlemmarna och medföljande familjemedlemmar bjuds på smörgåstårta och kaffe eller öl efter mötet Välkomna! Märsta i maj 2010 Styrelsen för Brf Oden 2

4 Agenda; 3 maj 2010 till 26 augusti maj Styrelsemöte styrelsen 13 maj 10 STÄNGT Expedition 17 maj X Styrelsemöte styrelsen, valberedning 20 maj Expedition 27 maj Expedition 31 maj ÅRSMÖTE samtliga medlemmar 31 maj styrelse konstituering Ny styrelse 3 juni Expedition 10 juni Expedition 17 juni Expedition 21 juni Styrelsemöte juni Expedition Sommaruppehåll 25 juni till 16 augusti 2010 GLAD SOMMAR! På återseende i höst! Styrelsemöte Expedition Expedition Expedition Styrelsemöte Expedition Expedition Expedition Expedition Styrelsemöte Expedition Expedition Höststäddag, alla medlemmar m familjer Höstmöte, medlemsmöte alla medlemmar Expedition Expedition Styrelsemöte Expedition Expedition Expedition Expedition Expedition Expedition Styrelsemöte Expedition Julfest styrelsen, revisorer, gårdsvärdar Expedition 4

5 5 Förord och kommentarer till Årsredovisning 2009, Brf. Oden blev åter ett år med röda siffror. I år har minusresultatet varit en medveten strategi i förhållandet mellan behövligt underhåll och skönhets åtgärder. Räds inte siffrorna utan se till helheten. Första halvåret 2009 påverkades vi av vår skadekatalog efter besiktningen, men också av ökade kostnader för övriga underhållet som dessvärre blivit relativt eftersatt under flera år. Relativt, därför att det som visade sig vara fel som inte kunde åtgärdas före det problemen uppstod. Felen har varit dolda eller inte visat sig förrän t.ex. armaturerna gett upp av åldersskäl. Vi kan till och med gå med på att styrelsen borde ha kunnat upptäcka alla skadorna och ana felen i god tid.. - men - att driva en bostadsrättsförening är mer väsensskilt än att driva ett fastighetsföretag där Du ofta har en anställd administration och flera olika typer av fastighetsskötare och hantverkare anställda på heltid. Jag tar mig friheten att räkna HSB, Riksbyggen och några andra Bostadsrättsbolag, som fastighetsbolag som mot insatser tillhandahåller utökade hyresrätter. Medlemmarna har oftast tre huvudkrav på en styrelse; Att verksamheten skall vara kostnadseffektiv = drift och underhåll skall kosta helst så lite som möjligt, helst inget alls, för att hålla årskostnaden nere. Att all service och underhåll både på anläggningen som att serva De enskilda medlemmarna skall ske så snabbt som möjligt och helst gratis = nollkostnad för den enskilde medlemmen. Att alla låneplaceringar skall ske till lägsta räntan oavsett placeringstid och vilka världens förhållanden som råder= 3 månaders 1,66% ränta under 30 år. Sanningen om Brf. Oden 2 är, att verksamheten sköts på ett för våra förhållanden bra sätt. Vi anlitar yrkesmän i avtal för de olika åtgärderna. Vi hjälper den enskilde medlemmen med bl.a. vvsarmaturer och element till absolut egenkostnad, vvs med 30% delad materialkostnader och 100% delad arbetskostnad. Att verksamheten avseende våra anläggningar utförs av yrkesfolk enligt årsavtal. Vi uppgraderar utemiljön för att dels snygga upp området likväl som att öka värdet för Dig som enskild medlem vid t.ex. försäljning Att låneplaceringar sker strategiskt inför varje låneupphandling. Ekonomigruppen består av dels kunniga som intresserade med hög vilja till bästa placeringar. Just nu har vi placerat 2 lån om 46 Msek till 1,66 % ränta under 1 år. Men - detta innebär inte att vi måste göra det med våra 2 resterande lån om 54,8 Msek. Vi amorterar kontinuerligt kr/kvartal och minskar kostnad. Räntekostnaderna står för nästan 50 % av kostnaderna och det är här våra åtgärder märks mest. Styrelsen måste tänka långsiktigt strategiskt och ställa högränterisken mot medlemmarnas trygghet under t.ex. 5 år framåt. Troligtvis kommer lånebilden att bli 5-6 års bindningstid med 3-4% ränta vid nästkommande låneupphandling eftersom EU nu aktivt arbetar för att ta bort de korta bostadslånen. Då bibehåller vi dels tryggheten som Ditt förtroende och kan beräkna kostnaderna. Som situationen ser ut idag, trots Greklandskrisen, är det knappast troligt att 5-års bindningstid kommer att överstiga 5-6% de närmaste 4-7 åren. Helt enkelt för att inga länder kommer att riskera sitt kapital för att välta marknaden och därmed stå som stora förlorare. Världens största ekonomier idag är dels Kina som Indien. I Kina säljs det nya bilar per dag och mobiltelefoner. Inom 1 år överträffar Indien dessa siffror. Detta är ett annorlunda sätt att beskriva förordet till Årsredovisningen 2009 och kommentarer. Styrelsen ser positivt på framtiden och ser en stabilisering av utgifterna under andra halvåret Det är nu upp till Dig att med Din röst säkerställa att vi kan fortsätta detta enorma arbete. Välkommen till årsmötet den 31 maj 2009 kl Leif Mayer, ordförande

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller Fakta om bostadsrätter Medlemsbladet Brf Oden 2 Vad är en bostadsrätt? När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer