Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 13 december 2010 Årgång 22 nummer 6. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 13 december 2010 Årgång 22 nummer 6. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta"

Transkript

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter och 1 hyresrätt som den 13 december 2010 ägs av 205 medlemmar. Brf. Oden 2, har inga andra intressenter i ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen till 100 %. Som medlem antages/är varje bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltning sker av styrelsen som väljs av årsmötet för 1 eller 2 år. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt att med goda upphandlingar genomföra avtal och låneplaceringar med det för föreningen och medlemmarna på lång sikt strategiskt ekonomiskt bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse den dagliga driften och yttre underhållet samt framtida ekonomin. Att med årsavgifter och placeringar skapa och bygga upp kapital för löpande underhåll samt låneamorteringar. Att genomföra nya investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har 2010 oförändrad årsavgift med bibehållen amorteringstakt utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar Kabel TV nät samt viss drift ( Va, el och sophämtning m.m. ) med dels f.d. Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd) och Sigtunahem ( Tallstigen ) i 3 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen december Luciadagen är barnens högtid. Förr var detta en högreligiöst traditionell dag i dag står barnen med glittrande ögon och ofta utklädda till små lucior eller stalledrängar, sjungande alla våra luciasånger på skolor och dagisar. Föräldrarna står stolta och andäktigt lyssnande med tårfyllda ögon och minns oftast sina egna upplevelser i barndomen, just denna dag. Själv minns jag, då jag och 20 andra gossar stod i Storkyrkan och sjöng för glatta livet med Stockholms gosskör, ivrigt påhejade av föräldrar, domprosten Gnospelius och inte minst delar av hovet. På den tiden - slutet på 40-talet och början på 50-talet, före målbrottet, hade undertecknad en ganska hygglig pipa tillsammans med några andra idag mer väletablerade artister/personer. Föreningen Brf. Oden 2 har från 1 januari 2011 några nyheter. Nyheter som är kostnadsbesparande för Dig medlem och en del som inte är så roliga. Bostadsrättstillägget på hemförsäkringen ingår i årsavgiften! Detta innebär att Du SKALL säga upp den från Ditt eget försäkringsbolag och spara från kr/år. Läs vidare på sidan 5. Årsavgiften minskar med 2%! Detta innebär en kostnadsminskning från ca; kr/år / medlem GROV- Sopcontainern tas bort från början av januari 2011! Detta är ett styrelsebeslut grundat på den oerhörda oordning som rått under hela provperioden. Brf. Oden 2 har ingen skyldighet att tillhandahålla grovsopcontainer. Detta har varit en kostsam och frivillig sak. Grovsopcontainer kommer att finnas på plats under Jul och Nyår. Detta innebär bär att jul och nyårscontainern blir den sista månadstömda. Givetvis kommer kommer grovsopcontainern till städdagar och andra större helger under året. Parabolkanalerna försvinner under januari - i sin nuvarande form! Styrelsen är inne i slutfasen på upphandlingen av nytt KabelTV-avtal som skall innefatta dels dagens analoga/digitala utbud, internet samt IP-telefoni. Avsikten är, att vi vill ha allt i nuvarande rörsystem och använda 3-hål i väggen. Hela denna upphandling har målet att kostnaden totalt inte skall överstiga dagens totala kostnad. Se vidare på sidan 6. Medlemsbladet Brf. Oden 2 13 december 2010 Årgång 22 nummer 6 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida Ordförande Leif avgår vid årsmötet 2011! Detta innebär i realiteten att Valberedningen får börja sitt arbete redan efter nyår för att styrelsen skall kunna fungera under våren och efter årsmötet. Brf. Oden 2 är en alldeles för stor förening att något så viktigt som att ledningen får lämnas åt slumpen. Se vidare på sidan 3. Något av innehållet i Medlemsbladet; Sid 1. Styrelsens uppdrag, ledare & innehållsförteckning Sid 2. Styrelsens sammansättning & öppettider expeditionen & kvarterslokal Sid 3. Ny styrelseledamot, årsmötet o ordförande 2011, årsavgiften 2011 Sid 4. Blandade notiser av vikt! Sid 5. Hemförsäkring, hantverkare och vattenskador Sid 6. Information om framtidens kabel-tv och pågående upphandling Sid 7. Agenda 1 januari augusti

2 Expeditionen Oden 2 Ligger på gården Stationsgatan 23 B vid tvättstugan och öppen under skolterminer nästan varje helg- och skolfri torsdag kl , Agendan sid. 8 Expeditionen bemannas alltid av styrelseledamöter med beslutsrätt. Expeditionen tar emot alla förekommande föreningsärenden. Olika ärenden handläggs av olika ledamöter, varför Din fråga kan gå vidare. Du får oftast ett direkt svar eller senast inom någon dag. Tekniska problem som inte är akuta eller utbyte av vitvaror, uttag ur inre fond och parkeringsärenden m.m. tar Du upp här. Nycklar eller låsbrickor lämnas ut här mot en smärre egen kostnad, 100 kr/st. Här kan Du också beställa tid för besiktning eller bara ta upp olika föreningsfrågor. Frågor som är av större medlemsintresse förs också upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion. På expeditionen finns även äldre medlemsblad, olika besiktningsprotokoll och planritningar, årsmötesprotokoll och föreningsmötesprotokoll m.m. Ytterligare medlemsservice tillkommer efter behov och medlemsintresse. Du är alltid välkommen med alla möjliga frågor eller funderingar Kvarterslokalen Medlemmarnas eget extra mötesrum eller festsal Detta är en medlemsförmån, gratis och enkelt att boka hos Kvartersgårdsvärden Det är ett självklart krav, att Du lämnar lokalen städad, möbler, kaffebryggare och porslin m.m., helt o rengjort. Det finns bord och stolar samt 40 st. kompletta kuvert med olika typer glas och kaffe / théservering. Det finns även en högtalarutrustning för tal, sång (mikrofoner) och musik. Bokar och hämtar / lämnar nycklar gör Du hos Susanna Palmér Odenvägen 16 B Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård, Märsta Orgnr samt är AG-registrerat Styrelsen Leif Mayer, Ordförande, Rakveregatan 12, Märsta Ekonomigrupp & info Mobil; Hem; ( ny ) Malin Axelsson, vice ordf. Södergatan 53, Märsta Ekonomigrupp & info Mobil; Susanna Palmér, Sekreterare Odenvägen 16 B Ekonomigrupp, projekt Mobil: Kvartersgårdsvärd (ny ) Björn Svensson, Ekonomi Stationsgatan 23 B, gård Ekonomi gruppledare Mobil; Sture Nilsson Odenvägen 18 C Fastigheter, hantverkare Mobil; Hem; Thomas Näsbergh Odenvägen 22 B Miljö småhus, släpvagn m.m. Mobil; Jan Eriksson Stationsgatan 23 C, gård Miljö Stationsgatan, teknik Mobil; Susanne Wärnmark Tallstigen 3 A Ekonomigrupp, miljö Mobil, Roland Rosendahl Stationsgatan 21 B, gård Teknik, Värme, El Akuta drift ärenden Mobil: Brf Oden 2, e-post: Brf Oden 2, hemsida: Jourtelefon: Anmälan dygnet runt Ansvarig utgivare är styrelsens ordförande, Leif Mayer Du är välkommen med tips och annat material som Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras bara till aktuellt format Ansvarig för inlägg och text är Styrelsen eller den som undertecknat inlägget. Medlemsbladet utkommer 4-6 ggr. per år till alla medlemmar. 2

3 3 Årsmötet gav styrelsen ett uppdrag, att tillsätta vakans i styrelsen med en intresserad och lämplig suppleant... Susanne Wärnmark har kommit till föreningen som medlem 1 januari Hon har redan från första dagen visat ett stort intresse för föreningens skötsel, drift och vår ekonomi. Allt eftersom har hon ställt frågor och önskat se budget m.m. Detta har vi reagerat mycket positivt på och då hon hade ett personligt spörsmål till styrelsen, passade vi på att fråga henne om att bli tillsatt på den öppna vakansen. Till vår stora glädje är Susanne nu en del av vår styrelse och också en av Dina valda representanter. Välkommen Susanne! Leif har flyttat och ingår i styrelsen till senast årsmötet 2011 Valberedningen måste börja arbeta redan i mars 2011 Ditt ansvar är att hjälpa valberedningen så gott Du kan. Även om Du kanske inte har kunnat tänka Dig en styrelsepost - är det aldrig fel att tänka om lite grann. Genom att deltaga i styrelsearbetet kommer Du att kunna påverka Ditt eget boende, Din boekonomi och inte minst känna förtroendet att vara vald att representera De andra medlemmarna. Detta på ett helt mycket mer påtagligt vis än annars. En mycket härlig och ödmjuk känsla. Var inte rädd - utan ta för Dig! Ingen annan för fram Din synpunkt eller försvarar den - om Du inte antingen öppnar munnen på mötena, vid direktkontakt med styrelsen eller det allra bästa att vara med i styrelsearbetet. Lars Palmér, Odenvägen 16 B, är valberedningens ordförande. Brf.Oden 2 styrelse behöver Dig! Leif Mayer, Ordförande Sänkningen med 2 % är en väl genomtänkt åtgärd som utförs med hänsyn till 2011 års utfall i ekonomin och med hänsyn till att föreningen skall återhämta fonder m.m års resultat blir ganska balanserat att bli som hösten visat, uppåt. Också om räntorna på låneupphandlingen i mars kommer att ha högre ränta än 2010, har vi redan tagit höjd för detta i budgeten. Vi har också tagit höjd för åtgärdspaket avseende ventilation, fjärrvärme, taken småhusen och uppgraderingar i flerfamiljshusen. Om allt går som vi tänkt oss - kommer ytterligare sänkningar de närmaste åren. Kuriosum! Allmännyttan och flera andra aktörer på marknaden - vill höja hyrorna med 7% år vi föll aldrig i fällan, att sänka avgifterna innan vi såg effekten av räntorna m.m. Ekonomigruppen Enfaldiga själviska människor tänker alltid på sig själv och resultatet blir negativt. Kloka själviska människor tänker på andra och hjälper andra så mycket de kan och resultatet blir att de själva gynnas av detta" Dalai Lama

4 4 Förra vintern har gjort att flera av radhusens vindars innertak måste tätas och avluftningsrören från toaletterna måste isoleras. Detta är ett projektarbete som startar under december och Samtliga berörda radhusmedlemmar kommer att kallas separat för överenskommelse om när 1) besiktning kan ske, tar ca; 15 minuter 2) arbetet kan utföras, längd beroende på ovan Det finns här möjlighet, att som vanligt och med förtroende lämna nyckel till den projektansvarige ledamoten. Utföraren är Lindströms Bygg AB Bygg Tony som är väl förtrogen med dels området som att Tony och hans snickare är välkända av de flesta medlemmar. Sture och Leif Julen står för dörren och jultomten har redan ett fullspäckat program under hela julhelgen. Många barn och vuxna ser med glädje fram emot tjocka släkten dessa dagar o kvällar och som oftast fylls med umgänge, skratt och glädje. Alla har det inte lika förspänt. Flera av våra medmänniskor, kanske även grannar, har inte den ekonomiska möjligheten eller någon som står tillräckligt nära för att komma ihåg. För Dem är julhelgen en helvetisk plåga i ovald ensamhet. Var inte rädd om Du ser någon i denna sits var lite öppen och våga bjud in i gemenskapen. Jag lovar att Du aldrig nånsin kommer att ångra Dig. Jultomten i Oden 2 har i år ett fullspäckat program. Inte bara med barn o barnbarn utan även med några olika organisationer som arbetar för dels handikappade barn som för barn i nöd. Vem vet? Han kanske dyker upp då Du minst anar det. God Jul och Gott nytt År 2011! Fjärrvärmeanläggningen har nu reparerats och kompletterats med dels en (av två) ny värmeväxlare och en ny mer anpassad cirkulationspump. Arbetet genomfördes av Bravida och inställning har skett och sker kontinuerligt av den 1998 ursprungliga konstruktören Bo Lennart. De första dagarna visade det sig att trycket inte nådde upp till de översta lägenheterna i flerfamiljshusen. Åtgärden gjordes då att höja vattentemperaturen 4 grader vilket även innebär ökat vattentryck i ledningarna. Det är oerhört viktigt för oss att få reda på hur detta fungerar hos Er som bor på de översta våningsplanen. Meddela oss via på jourtelefon! Roland och Sture Containerna kommer att stå på vanliga platserna från före jul till efter nyår. De kommer att mellantömmas efter jul. Tänk på och kravet är, att inte slänga nåt annat än brännbara sopor. Vänligen vik ihop alla julkartonger så får vi plats med dubbelt så mycket. Nyårscontainern är även avsedd för årets julgranar, Tack! Janne o Tomas Ordförande Leif skrev i förra numret att han lämnar uppdraget den 1 november Det var före styrelsemötet där styrelsen bad mig vara kvar till årsmötet Detta accepterade jag med viss.. tvekan. Tvekan? Därför att jag anser att en ordförande i en brf av Oden 2;s kaliber bör finnas nära verksamheten. Utan minsta tvekan! För att jag anser att Brf. Oden 2 och dess medlemmar är värda en korrekt avslutning. Dels av respekt men också för att jag vill se resultatet av de senaste årens vedermödor det kommande positiva resultatet 2011 och Men Fakturahantering och en del administration har tagits över av dels Susanna Palmér och bilplatserna av Roland Rosendahl ( 1. jan 2011 ). Jag kan nu till 100% koncentrera mig på olika upphandlingar, lån och andra ärenden bl.a. nya TV avtalet. Tack för Ditt förtroende! Leif Mayer

5 5 JA! Det är sant! Du skall säga upp Ditt bostadsrättstillägg på Din hemförsäkring omedelbart! Från 1 januari 2011 ingår denna som en del i avtalsförhandlingen om ny förenings och fastighetsförsäkring Brf. Oden 2. Detta innebär en besparing eller kostnadsminskning för Dig som enskild medlem mellan 300 kr kr/år. Detta innebär att tillägget ingår i Din årsavgift. Beställer Du hantverkare för arbeten i Din bostadsrätt? Tänk då på några småsaker; Att Du har skyldighet att kontrollera att Din lejda hantverkare är registrerad för moms och f skatt. Detta gäller i allra högsta grad vid ROT avdrag. Detta gör Du enklast via eller Du kan bli skyldig att betala Din inlejda hantverkares skatter, moms och avgifter, om Du inte gör kontrollen. Att rörmokare eller elektriker som arbetar i Dina våtrum skall ha våtrumsbevis. Att skaffa referenser. Den hantverkare som inte kan visa goda referenser skall Du rata! Sture och Leif har god koll på ärliga och duktiga hantverkare eller företag. Att Du inte får göra väsentliga förändringar utan styrelsens tillstånd. Väsentliga förändringar är att slå ut väggar eller att flytta badrum, kök m.m. Att alla vattenskador m.m. eller skador som påverkar fastigheten, skall anmälas till styrelsen. Det innebär inte att Du får reparerat av föreningen. Det innebär kanske att vi måste blanda in Fastighetsförsäkringen och Du och Ditt hemförsäkringsbolag skall betala självrisker m.m. Glöm aldrig bort att Du är bostadsrättsägare och har därmed också ett visst åtagande och ett ansvar för att Din lägenhet och dess utrustning sköts på ett värdesäkrande sätt. Låter DU utföra eller själv utför olika arbeten av hantverkstyp skall detta göras på ett hantverkarmässigt sätt. Du får aldrig beställa, utföra arbeten och fakturera Brf. Oden 2. Detta kan enbart ske ifall firmatecknaren för Brf. Oden 2 godkänner detta i förväg. Detta regleras alltid av Din Hemförsäkring och Brf. Oden 2;s fastighetsförsäkring! En liten att göra lista; 1. Anmäl alltid omgående skadan till Ditt hemförsäkringsbolag 2. Anmäl alltid omgående skadan till Ordförande eller Sture Nilsson ( > ) 3. Besiktningen utförs genom Brf. Oden 2;s, Trygg-Hansa Fastighets och trygghetsförsäkring och ligger till grund för Din skadereglering via Ditt bolag. 4. Självrisken avseende Din del, betalar Du till Ditt försäkringsbolag. 5. Självrisken på Brf. Oden 2;s försäkring ( kr ) betalas formellt av Dig men genom Din hemförsäkring. 6. Beställ hantverkare för återställande ( Här samarbetar styrelsen med medlemmen och beställer enbart välkända utförare efter anbudsprövning ). 7. Återställanden i egen regi godkänns aldrig av styrelsen. 8. Vattenskador är alltid kostsamma för alla parter! Ha lite egenkoll på Din utrustning!

6 6 Kabel TV avtalet med ComHem är uppsagt och löper ut den Parabol TV kanalerna, kortavtalet löper ut den Varför har det dragit ut på tiden? Enkelt därför att de olika avtalsförslagen varit dels komplicerade, svårtydda och alldeles på tok för kostsamma. Styrelsens idé om framtiden är, att inom dagens totala driftkostnadsbild ca; kr/år med alla teknikkostnader inräknade försöka utnyttja befintlig 3 hål i väggen anläggning och få så mycket som möjligt för samma pengar, kabel TV, internet och IP telefoni. Ytterligare ett skäl är att hänga med i dagens modern bostads IT teknik och därigenom en bättre värdehöjning och högre nettoavkastning vid överlåtelser, av våra insatser, investeringar. Modern TV /ITteknik att kunna ha dels ett digitalt/analogt kabel TV utbud om kanaler, äkta bredband och IP telefoni. Detta innebär att den som vill ha fler TV kanaler eller HD, högre internethastighet än 100 MB får stå den merkostnaden själv. IP telefonin handlar om den fasta avgiften och att den enskilde medlemmen betalar samtalen själv. För några år sedan gjorde vi en liknande upphandlingsrunda som avbröts då dåtidens anbud gav anläggningskostnader och driftskostnader som var mer än dubbelt dagens förslag. Styrelsen har under senaste månaderna haft kontakter med dels ComHem, Bredbandsbolaget, Telia och ATM/Ownit och i periferin Sigtunahem om anslutning till deras kabel TV nät. Det vore skam att säga att alla dessa bolag varit ens i närheten av ödmjukhet. Det har mest handlat om girighet. ComHem och Telia, tecknar gärna avtal med oss om.. vi tecknar 7 årsavtal och investerar sisådär kr och får en årsdriftkostnad om ca; kr. Bredbandsbolaget har inte ens orkat svara eller ge ett anbud. Sigtunahems förslag till lösning är att koppla på deras anläggning på Stationsgatan Även om SH använder Bredbandsbolaget, är grundutbudet som dagens och vi vinner inget. Återstår då ATM som tillsammans med Ownit har presenterat ett i styrelsens ögon hållbart förslag. Inkoppling sker till stadsfibernätet som går i Stationsgatan. Hållbart för att eventuella avtalets driftskostnader totalt hamnar i trakten av dagens och investeringskostnaden för fibernätet kan göras i befintligt kabel TV nät med tryckluftsblåsning. Totala investeringskostnaden ligger på ca; kr ( investering anläggning ). Dessutom har nu ATM presenterat möjligheten att leverera parabolkanalerna under 2011 så att avslutet sammanfaller med nya kabel TV utbudet. OM? Beslut är ännu inte taget! Om styrelsen anser detta vara en bra och hållbar lösning, startar implementeringen av fibernätet under februari/mars Detta fibernät kommer först att öppnas upp för internet 100 MB och IP telefoni. Därefter 1 januari 2012 skiftas själva kabel TV inhämtningen i serverrummet under Stationsgatan 21 B. Ute i anläggningen kommer vi endast att märka någon ny TV kanal och framförallt bättre TV bild o ljud samt övriga möjligheter. En del beslut har fattats om Parabolantennen och detta utbud. Jag anser dock inte att den fortsatta upphandlingen strider mot detta beslut att växla över från Parabolkanaler till fastnätskanaler. Mer info kommer direkt efter nyårshelgen; God Jul och Gott nytt år allihopa önskar TV och IT gruppen Leif, Roland ochthomas

7 Agenda; 9 JANUARI 2011 till 15 augusti januari Styrelsemöte januari Expedition 20 januari Expedition 27 januari Expedition 3 februari Expedition 10 februari Expedition 14 februari Styrelsemöte februari Expedition 24 februari Expedition Agendan är fastställd. 3 mars Expedition 10 mars Expedition 14 mars Styrelsemöte 3 11 / Valberedning 17 mars Expedition 24 mars Expedition 31 mars Expedition 7 april Expedition 11 april Styrelsemöte april Expedition 21 april 2011 STÄNGT Expedition 28 april Expedition 5 maj Expedition 7 maj Vårstäddag, obligatoriskt för alla medlemmar 7 maj Vårmedlemsmöte, obligatoriskt alla medlemmar 9 maj Styrelsemöte 5 11 / Motioner till årsmötet 12 maj Expedition 19 maj Expedition 26 maj Expedition 30 maj ÅRSMÖTE, obligatoriskt alla medlemmar 30 maj Årsmötet, Konstituerande styrelsemöte juni 2011 STÄNGT Expedition 9 juni Expedition 13 juni Styrelsemöte juni Expedition Sommaruppehåll för Expeditionen 17 juni 2011 till 11 augusti 2011 Sommaruppehåll styrelsemöten 14 juni 2011 till 14 augusti augusti Expedition 15 augusti Styrelsemöte 8 11 Ändringar meddelas separat av Styrelsen. Agendan tjänar också som information och 1. kallelse till styrelse & årsmötet, medlemsmöten & städdagar Styrelsemöten sker med 100% sträng tystnadsplikt, styrelseprotokoll är inte offentliga handlingar och inlåsta. Årsmöte och medlemsmöten är öppna möten. Årsmötet har i BRL. fastställd agenda. Års och medlemsmötesprotokoll är offentliga handlingar. Årsmötesprotokollet registreras hos Bolagsverket. Medlemsmöten har öppen agenda. Föreningens revisorer har oinskränkt rätt att deltaga på samtliga styrelsemöten Vid 12 tiden serveras fika, saft o korv vid kvarterslokalen Välkomna!!! Besök av medlemmar på styrelsemöten skall anmälas i förväg till Susanna eller Leif och sker som 1. punkt på dagordningen. Detta med anledning av styrelseledamöternas stränga tystnadsplikt samt även så, att dessa besök inte riskerar att kollidera med andra frågor.

8 JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140

Läs mer

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???

SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? 1 Sidan 1 30 juni 2004 Årgång 16 SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? Hej alla glada och trevliga medlemmar, nya som gamla! Sommaren har börjat sitt antågande! Det spritter överallt i trädgårdar och balkonger.

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Information för alla medlemmar

Information för alla medlemmar Information för alla medlemmar Brf Trumspelaren Upplaga 78, Nummer 1 År 2011 Årets Riksbyggen förening 2003 INFORMATION till DIG Innehåll Sida Vår Sol 1 Felanmälan 1 Gräsmattor 2 Låna tapetserarbord 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller Fakta om bostadsrätter Medlemsbladet Brf Oden 2 Vad är en bostadsrätt? När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Fyren, med säte i Härnösand, får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsens

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer