Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1"

Transkript

1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr: Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse för styrelseperioden från föregående årsmöte 14 april 2010 till 2011 års årsmöte, som avhålles 13 april Förvaltningsberättelse för Brf. Postsäcken 11. Ändamål och grundfakta om föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadsrätter. Fastigheten är från 1927 och föreningen tog över denna år Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Styrelsen har ansvarsförsäkring. Fastigheten har 29 lägenheter 14 st. 1:or, 10 st. 2:or och 5 st. 3/4:or. En lägenhet, en 2:a, är uthyrd medan övriga är bostadsrätter. Totalytan är 1506 kvadratmeter varav 1446 kvm för 28 medlems-lägenheter och 60 kvm för hyreslägenheten. Vårt hus är renoverat från topp till tå. Omkring år 2000 byttes stammar och samtidigt renoverades badrum och kök i de flesta lägenheter. Trapphuset snyggades upp liksom källaren och tvättstugan. Något år tidigare hade fasaden gjorts om. Sedan föreningen tagit över huset 2004 har taket lagts om, nya energi- och bullersäkra fönster installerats, undercentralen till fjärrvärmen har bytts, renovering av hissen samt nya rumstermostater. Nu under februari/mars 2011 sätter vi in säkerhetsdörrar i alla lägenheter. Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning Gilbert Ljungberger Ordinarie Ordförande Hedda Mann Ordinarie Vice ordförande Henrik Jacobsson Ordinarie Kassör avgick i augusti 2010 Anders Schüllerqvist Ordinarie Sekreterare t.o.m. aug 2010, kassör fr.o.m. aug 2010 Marco Suares Ordinarie Sekreterare fr.o.m. augusti 2010 Michel Dominick Ordinarie Medlemsansvarig, avtal Cecilia Lundqvist Ordinarie avgick augusti 2010 Elvira Hjortsberg Suppleant ordinarie fr.o.m. augusti 2010 Gösta Liljeholm Suppleant underhållsansvarig. Revisorer har varit Fredrik Olsson och Johan Andersson (suppl.). Valberedning har varit Carina Danielsson och Jesper Malmsten. Föreningsfrågor Föregående årsmöte avhölls 14 april 2010 Styrelsen har under styrelseperioden april april 2011 haft kontinuerlig kontakt samt under 2010 avhållit 9 st. protokollförda sammanträden samt ytterligare 4 styrelsemöten under jan - april

2 2 I samband med styrelsemöten har oftast ett informationsblad distribuerats till alla föreningens medlemmar. Föreningens nyhetsblad, som sammanfattar styrelsearbetet, finns på föreningens hemsida. Av föreningens 28 medlemslägenheter har 8 st. överlåtelser skett under Föreningen har tidigare upplåtit 2 st. lägenheter med hyresrätt. En av dessa hyreslägenheter har sålts i januari 2010, sedan hyresgästen avflyttat och sagt upp lägenheten. Föreningen har därefter 28 medlemslägenheter och en hyreslägenhet. 2 st. lägenheter är i mars 2011 uthyrda i andra hand. Medlemsavgifterna sänktes per 1 juli 2010 med 15 %. Hyran för föreningens hyreslägenhet var oförändrad under Två städdagar har arrangerats under året (25/4-10 och 17/10-10) då medlemmar städat olika delar av fastigheten samt utfört visst mindre underhåll. Deltagarna i städdagen får 200 kr i avdrag på årsavgiften. Julglögg serverades 19/ i trapphuset. Förvaltningen Den ekonomiska förvaltningen har under 2010 skötts av SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av MEF AB. Styrelsearvoden, revisorsarvoden samt ersättning till självförvaltningsgrupp. Föregående årsmöte beslutade följande: Självförvaltningsgruppens uppgift är att utföra arbete som skulle kunna köpas upp och därför är berättigat till icke skattepliktig ersättning. Ersättningen är 1500 per medlem i självförvaltningsgruppen. Arvoden till styrelse och revisorer beräknas så att summan av dessa ersättningar + ersättningar för självförvaltningsgruppen + ev. arbetsgivaravgift uppgår till kr. Styrelsens uppfattning är att endast reellt aktiva medlemmar i styrelse och självförvaltningsgrupp kan få ersättning. Styrelsen fördelar summan kr avseende 2010 efter det att styrelsen fått ansvarsfrihet vid årsmötet 13/ Vissa av dessa ersättningar sker genom avdrag på månadsavgiften, varför inte hela summan kr som styrelsearvode, framgår av räkenskaperna. Hemsida Föreningen har en hemsida Där kan man hitta olika typer av dokument och information om huset och föreningen. Vidare kan man även här inkomma med förslag som behandlas av styrelsen. 2

3 3 Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är kr. Föreningens lån är per 30 december 2010: Belopp Ränta Löptid Amortering kr rörlig (3-månaderslån) tillsvidare 0 kr kr rörlig (3-månaderslån) tillsvidare 0 kr kr rörlig (3-månaderslån) tillsvidare kr / kvartal Total lånesumma kr Beroende på föreningens goda ekonomi kunde medlemsavgifterna sänkas med 15% från och med 1 juli Föreningen har gjort en långsiktsbudget som visar att medlemmarnas avgifter kan vara oförändrade de närmaste åren. Som framgår av räkenskaperna har föreningen en mycket stor kassa. Styrelsen avser att vid årsmötet föreslå en diskussion om hur denna stora kassa bäst disponeras. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat/ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultatoch balansräkning med noter. 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 Sidan6 Sidan 7 Sidan 8 Sidan9 Sidan 10 Sidan 11 Sidan 12 Sidan 13 Sindan 5 11

12 12 Verksamhetsplan Brf. Postsäcken 11 för 2011 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Styrelsearbete. Styrelsemöten planeras 8-10 ggr under perioden med ett nyhetsblad, som sänds via eller delas ut till medlemmarna efter de flesta möten. Nyhetsbladet sammanfattar styrelsemötet och ger annan relevant information. Arvoden till Styrelse och Självförvaltningsgrupp. Föregående år 2010 var summan av arvoden och arbetsgivaravgifter kr. Samma summa kr föreslås för år 2011, baserat på 10 medlemmar i styrelsen. Årsavgifter. Årsavgifterna föreslås bli oförändrade. Hyresavgifter. Hyresavgifterna följer årets allmänna hyresförhandlingar som landat på c:a 2 %. Vi föreslår dock att hyran för vår enda hyresrätt är oförändrad. Budget för Budget för 2011 bifogas på nästa sida. Långsiktsbudget. Föreningen har tagit fram en långsiktsbudget som vi avser att förfina under år Långsiktsbudgeten är underlag för hur vi skall förfara med vår stora kassa (se nedan). Långsiktsbudgeten presenteras på årsmötet. Hantering av vår stora kassa. Långsiktsbudgeten är underlag för hur vi skall förfara med vår stora kassa på c:a kr sedan säkerhetsdörrarna betalats. En rimlig åtgärd är att betala av på våra år lån med en lämplig summa. Årsmötet föreslås ge styrelsen i uppdrag att utreda hur mycket som skall amorteras på lånen och eventuellt andra åtgärder och genomföra dessa åtgärder. Taxebundna kostnader. Så kallade taxebundna kostnader el, värme, vatten och sophämtning svarar för en stor del av föreningens kostnader. Styrelsen avser att under 2011 försöka trimma dessa kostnader. Detta bör vara möjligt eftersom vi har ett nytt värmesystem och nya radiatorventiler. Skall avgörande besparingar ske behöver medlemmarna delta i detta trimningsarbete. Städdagar. Två städdagar förslås, en på våren (17/4 2011) och en på hösten. Deltagare får en avgiftsreduktion om 200 kr per tillfälle. Underhåll. Styrelsen har tagit fram en grov underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt i tiden. Styrelsen planerar att varje år före årsmötet göra en värdering av vilka projekt som skall initieras i det korta perspektivet 1-2 år. I och med att vi bytt till säkerhetsdörrar får huset anses vara reparerat från topp till tå. Inga större reparationer planeras för 2011 och Dock kommer lagning av puts som föll ner i samband med fönsterrenoveringen att genomföras och husets ventilation skall undersökas och ev. åtgärdas. Styrelsen föreslås få uppdrag att genomföra detta. 12

13 13 Budgetförslag 2011 jämfört med utfall 2010 Årsavgifter och hyror Avgiftsminskning - självförvaltningsgrupp Utfall per Budget- Kommentar 6/ förslag Lägre 2011 beroende på avgiftsminskning Rörelsens intäkter Fastighetskostnader (bl.a teknisk förvaltning och städning) inkl snöröjning Reparationer inklusive klottersanering i budget 2011 bl.a vattenskada lgh 5 Taxebundna kostnader (el, värme,vatten, sopor) förslag att försöka trimma kostnader 2011 Övriga driftskostnader (försäkring, kabel-tv) Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader (bl.a SBC) Personalkostnader (styrelsearvode, arbetsgivaravgift) Rörelsens kostnader månader bokförda 2010 Ränteintäkter Vissa medel på räntebärande konto Räntekostnader mm ordentlig ränteökning medräknad 2011 Summa finansiella kostnader Statlig inkomstskatt 0 0 Fastighetsskatt Summa skatt RESULTAT före avskrivning Avskrivning ÅRETS RESULTAT efter avskrivning

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer