TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1"

Transkript

1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare

2 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass II mopeder. Denna kurs gäller EU klass 1 mopeden, hädanefter kallad EU-moped. EU-mopeden får köras i 45 km/h, ska registreras och räknas lagmässigt som ett registrerat fordon. EU-mopeden ska köras ute i trafiken och får inte köras på cykelbana. Registreringsskylten identifierar fordonet och om man exempelvis får skjutsa en passagerare kollar man i registreringsbeviset. Lagmässigt är fordonet likvärdigt med bilar och motorcyklar, endast hastighetsbegränsningen skiljer mopeden från dessa. Andra mopeder är gamla svenska mopeder som får framföras i max 30 km/h, eller nya klass II-mopeder som får köras i max 25 km/h. De är inte registrerade och lagmässigt ligger de närmare cykeln än andra motorfordon. De måste visserligen enligt lag vara trafikförsäkrade som alla andra motorfordon. Men liksom cyklar får de framföras ute i trafiken, men ska helst så långt det är möjligt köras på cykelbana. De följer också cykellagarna vad gäller att skjutsa passagerare. För att få köra EU-moped krävs att man har fyllt 15 år, och har förarbevis. De andra mopederna får köras när man har fyllt 15 år. Eftersom EU-mopeden i första hand ska framföras i trafik krävs grundläggande trafikkunskaper, och att man är medveten om lagar, regler och det ansvar det medför att framföra ett registrerat motorfordon. 2. Grundläggande regler Du måste alltså ha fyllt 15 år och ha förarbevis för att få köra EU-mopeden. En godkänd hjälm ska sitta på huvudet och vara fastspänd med remmen. Detta gäller även givetvis en ev. passagerare.

3 Hjälmen är godkänd om den är E- eller SIS-märkt. Vi rekommenderar att man använder en integralhjälm, alltså en motorcykelhjälm med visir och hakskydd. De hjälmar av den typen som säljs i handeln idag är genomgående av mycket bra kvalité och ger ett mycket bra skydd för huvud och ansikte. Mopeden ska vara laglig. Förutom att den ska vara i bra skick (se vidare avsnittet om mopedens skick) får den inte vara trimmad eller oförsäkrad. En moped har lagmässigt en högsta slagvolym på motorn på 50 cc (kubikcentimeter). Över 50 cc, d.v.s. 51 cc och uppåt räknas som lätt motorcykel. En motorcykel har vanligtvis större slagvolym, från 80 cc upp till cc. Bilar har i regel en slagvolym på 1000 cc upp till 3000 cc. Det finns även trehjuliga mopeder och fyrhjuliga mopedbilar som räknas som EU-mopeder. Dessa kan ha större motorer, regeln om 50 cc gäller tvåhjuliga mopeder. 3.Trimning Om mopeden ska framföras ute i trafiken, får den inte vara trimmad. Att trimma innebär att man förändrar motorns utformning för att göra den starkare och mopeden snabbare. Du får trimma mopeden och ha den stående i garaget, men det är olagligt att framföra den trimmade mopeden på allmän väg. De flesta EU-mopeder går i regel lite fortare än hastighetsbegränsningen 45 km/h, men det är inte olagligt (tänk på att hålla hastigheten!). Det är förändringen av fordonet som är olagligt, när man trimmar. Detta gäller även motorcyklar och bilar. Man får inte ändra fordonets egenskaper, utan att detta godkänns av Bilprovningen. Och motorförändringar av EU-mopeder godkänns inte. Tänk på att det alltså är olagligt att överhuvudtaget ta ut en trimmad moped i trafiken, oavsett hastighet! Fordonet har inget på allmän väg att göra, det är inte godkänt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en moped är trimmad, om man exempelvis ska låna en moppe. Tänk på att om du kör eller äger fordonet är du skyldig att veta att mopeden är laglig.

4 Bilar och motorcyklar måste regelbundet godkännas av Bilprovningen i en s.k. besiktning. EU-mopeden måste inte besiktigas regelbundet på det sättet, men kan föreläggas besiktning om mopeden misstänks vara trimmad. Den föreläggs då körförbud och måste besiktigas och bli godkänd för att få köras igen. Detta gäller även om mopeden har allvarliga brister på exempelvis belysning eller bromsar (se vidare avsnittet om mopedens skick) 4.Registrering EU-mopeden måste vara registrerad hos Vägverket och ha en registreringsskylt fastskruvad bakpå fordonet. Registreringen och skylten identifierar fordonet. Mopedägaren får ett registreringsbevis hemskickat, som anger fordonets egenskaper, och det anger också exempelvis om fordonet är godkänt för att skjutsa passagerare med. Detsamma gäller faktiskt också bilar och motorcyklar, för bilar anges exempelvis godkänt antal passagerare. Om du erbjuds köpa en moped (privat) som inte är registrerad, och säljaren påstår att mopeden kan registreras (och då alltså får framföras i 45 km/h), tänk då på att det inte alls behöver vara sant. Om mopeden inte har skylt och registreringsbevis, måste den istället ha ett COC-certifikat (certifikation of conformity). COC anger att mopeden är godkänd för registrering enligt de regler som gäller i EU och Sverige. Äldre mopeder går inte att registrera pga COC. Många försöker sälja sina äldre mopeder som EU-mopeder, men se upp! Varför är inte mopeden registrerad sedan tidigare? Kan man fråga sig. Omvänt innebär COC att man kan importera mopeder från andra EU-länder och få dem godkända och registrerade i Sverige. Mopeden måste då alltså ha ett COCintyg. Alltså: se till att mopeden antingen är registrerad med registreringsbevis och registreringsskylt, eller har ett COC-intyg!

5 5. Försäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Utan trafikförsäkring är det olagligt att ta ut mopeden i trafiken. Trafikförsäkringen skaffar man hos ett försäkringsbolag, och den ersätter skada som ett motorfordon orsakar ute i trafiken. Den ger ekonomiskt skydd vid personskada eller skada på andra fordon. Om du vill ha mopeden exempelvis stöldförsäkrad avgör du själv. Men trafikdelen i försäkringen kan man inte välja, det är obligatoriskt. Försäkringsbevis behövs inte medföras under färd, eftersom fordonet ska vara utrustat med skylt, via registreringsnumret kan man se om mopeden är försäkrad. Tänk på att trafikförsäkringen ör jätteviktig. En personskada i trafiken kan kosta hundratusentals, kanske miljontals kronor att ersätta, och fordonsskador kostar också stora summor pengar. Detta ersätter trafikförsäkringen. Annars blir man som fordonsförare och fordonsägare skadeståndsskyldig. Viktig att vara medveten om är också att försäkringsbolagen anger att försäkringen inte gäller i vissa fall. Om moppen framförs olovligt eller trimmat kommer kanske försäkringsbolaget inte att betala. Att köra olovligt eller trimmat betyder att man i praktiken kör oförsäkrat, även om man har betalat premien till försäkringsbolaget. På detta vis gör bolagen eftersom de har upptäckt att det är vanligast med skador i trafiken om man kör olovligt eller trimmat. (Se vidare avsnittet om olyckor). Tänk alltså på att mopeden ska vara laglig, otrimmad och försäkrad. Låna inte ut din moped till någon som inte har förarbevis. Låna inte en trimmad moped. Oavsett att man löper risk att få böter, kan man vid en olycka bli skyldig att betala hundratusentals kronor, och bli skuldsatt för lång tid framöver.

6 6. Mopedens skick Mopeden får alltså inte vara trimmad. För att mopeden ska anses vara laglig, ska även belysning och bromsar fungera tillfredsställande. Förutom den lagliga aspekten ska du för din och andras säkerhet se till att din moped fungerar, och är säker att köra med. Daglig kontroll: innan du kör Kontrollera att mopeden har bensin och eventuell olja som behöver fyllas på regelbundet. Kontrollera att belysning och blinkers fungerar, och att lyktglasen är rena. Efter att du har satt dig på mopeden och fällt in stöden kollar du, innan du kör iväg, att bromsarna fungerar som de ska genom att trycka in frambroms och bakbroms i tur och ordning. Regelbunden kontroll: med jämna mellanrum Kontrollera mopeden mer noggrant regelbundet, hur ofta beror på hur mycket du kör, och hur du kör. Förutom bensin och olja, kollar du bromsvätskenivån. Frambromsen är alltid hydraulisk, och ibland även bakbromsen, och har då en bromsvätskebehållare. Har du vattenkyld motor kollar du även kylvätskenivån. Titta i mopedens instruktionsbok om du är osäker. Kontrollera att belysningen fungerar, och då även både hel- och halvljus. Kontrollera tutan. Kontrollera att bromsljuset lyser, både när du trycker in framrespektive bakbroms. Kontrollera att blinkersen fungerar åt båda hållen, både fram och bak. Kolla att däcken är i bra skick. Att däcken inte är slitna eller skadade, och att det är lagom mycket luft i däcket. Sätt mopeden på centralstödet eller lyft mopeden på annat sätt så att hjulet/hjulen är i luften. Kolla att hjulen snurrar lätt, att inte bromsarna ligger på och att inget oljud från hjullagren hörs. Ta tag i hjulet med båda händerna ( klockan nio och klockan tre ) och ryck fram och tillbaka. Inget glapp får kännas,

7 som att hjulet sitter lite löst. Då är hjullagret slitet och behöver bytas. Sätt dig på huk framför mopeden och ta tag i framgaffeln på båda sidor om framhjulet. Ryck fram och tillbaka och kontrollera att det inte känns något glapp i framgaffeln, då är styrlagret slitet och behöver bytas. Att bromsar, däck och hjullager är i bra skick gör att mopeden reagerar som den ska är du bromsar och svänger. Annars kan du inte lita på mopeden och att den beter sig som den ska. Se vidare avsnittet om bromssträcka och körning på olika underlag. 7. Faktorer som påverkar din mopedkörning Tänk på att det finns omgivande faktorer som påverkar hur väl du har möjlighet att ha kontroll över olika situationer när du är ute och kör. Väglaget, sikten, mopedens skick, belastningen på mopeden och även hur du känner dig som moppeförare just för dagen och framför allt farten, påverkar hur mycket kontroll du har. Vad som påverkar dig som förare tas upp i nästa avsnitt. Väglaget och sikten Förutom att däcken är i bra skick, styr också väglaget mopedens kontakt med vägen. Tänk på att du åker på endast två hjul, och dessa hjuls kontaktyta mot vägen motsvaras av storleken på två tändsticksaskar! (Motsvarande jämförelse för exempelvis en bil är storleken på fyra handflator.) På denna lilla yta ska du se till att ha så bra friktion som möjligt, alltså att däcken greppar vägen så mycket som möjligt. Det är därför viktigt att du läser av vägen långt framför dig, och förutom att du håller koll på kurvor och hinder framför dig, så kollar du också hur vägen ser ut. Med relativt nya, perfekt pumpade däck och sommartorr asfalt utan grus kan du få stopp på moppen på 5-6 meters bromssträcka (från 45 km/h). Är inte däcken och väglaget perfekta kan bromssträckan lätt bli det dubbla, och det kan faktiskt vara så dåliga förhållanden att du inte kan bromsa alls utan att åka omkull. (Om bromssträcka, se vidare avsnittet om dig som förare).

8 Förutom att bromsa mopeden, styr väglaget också hur snabbt du kan köra genom en kurva, luta mopeden utan att åka omkull. På den varma delen av året måste du se upp för löv och grus på vägbanan. Grus på asfalt gör att däcken inte har något grepp alls. Kör du på asfalt och det börjar regna, se upp för att det blir lite halare, och se upp för brunnslock och målade partier på vägbanan (breda linjer, övergångsställen). Dessa blir mycket halare än den omgivande asfalten vid vått väglag. Se upp för stora vattensamlingar, vattenplaning innebär att däcken helt tappar kontakten med vägbanan. Kör du tidigt på våren och sent på hösten, se upp för frosthalka, snö och is. Risken är stor att du åker omkull om du försöker köra på vintern. Sikten är avgörande för dina möjligheter att manövrera mopeden, och för att du ska synas ute i trafiken, och få syn på saker i tid. Är det mörkt, dimma eller kraftigt regn har du begränsade möjligheter att hålla koll på vägbanan som tidigare nämnts. Du måste anpassa hastigheten då du inte kan se långt framför mopeden som tidigare. Du ser inte heller eventuella hinder och annan trafik på samma sätt som när det är god sikt. Du syns inte heller lika bra. Självklart ska du använda ljuset på mopeden dygnet runt, för att synas så bra som möjligt. Är det mörker eller dålig sikt måste du räkna med att du syns extra dåligt. Anpassa hastigheten och räkna med överraskningar. Mopedens skick och belastningen på mopeden Bromssträckan på 5-6 meter som tidigare nämnts gäller när du sitter ensam på en moped i bra skick. Detsamma gäller hur fort du kan köra i en kurva. Har du passagerare eller last på mopeden blir bromssträckan mycket längre, och du måste alltså ha extra bra framförhållning när du planerar din körning, och anpassa hastigheten inför en kurva. Detsamma gäller om mopeden är sliten och i dåligt skick. Om däck, bromsar och hjullager inte är bra kommer bromssträckan att bli längre och du måste köra långsammare i exempelvis kurvor. Hur du handskas med last och passagerare är mycket viktigt för att mopeden ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Mopedens bredd med last får inte

9 överstiga 120 cm. Om du lastar något tungt bak eller hänger något på styret blir mopeden svår att styra och det finns risk för att du tappar kontrollen. Passageraren ska sitta nära föraren och hela tiden ha sina fötter placerade på mopedens fotpinnar eller fotplattor. Tillsammans med kroppskontakten skall passageraren också följa med i körningen t.ex. när det är dags för en kurva. Helst ska passageraren titta över höger axel på föraren i en högerkurva, och över vänster axel i en vänsterkurva. Tänk på att mopedens tyngdpunkt och köregenskaper förändras med last eller passagerare. Bromsteknik-bromssträcka-reaktionstid Som tidigare nämnts kan bromssträckan bli kort vid perfekta förhållanden. Men du måste tänka på att det inte alltid är så. För att köra så säkert som möjligt är det viktigt att du behärskar rätt bromsteknik. Vid en normal inbromsning fördelar sig bromseffekten med cirka 60 % på framhjulet och 40 % på bakhjulet, men vid en hård inbromsning (panikbromsning) kan framhjulsbromsen ta mer än 90 % av bromseffekten. Mopeden blir då mycket lättare bak, och trycket ökar på framhjulet och minskar på bakhjulet. Du kommer vid bromsningen att känna att kroppen vill falla framåt, och det är då viktigt att du håller emot med spända, raka armar, och har fötterna kvar på golvet/fotpinnarna under hela inbromsningen. Det är också viktigt att du alltid börjar med bakbromsen, och att du aldrig bromsar med endast frambromsen. Detta övar vi praktiskt på manöverträningen. Hur du använder bromsarna är också beroende på väglaget. Är det risk för att det finns grus eller löv på vägbanan, eller om du kör på vått väglag, måste du vara extra noga med att känna försiktigt om bakhjulet riskerar att låsa sig, innan du rör frambromsen. Väglaget styr också hur hårt du kan trycka på bromsarna utan att hjulen låser sig. Om ett eller båda hjulen låser sig, förlorar du väggreppet. Låser sig framhjulet är det stor risk att du åker omkull. Känner du att ett hjul börjar låsa, lätta på bromsgreppet så att hjulet rullar igen.

10 Vid en inbromsning från 45 km/h har du en total stoppsträcka på 25 m. Stoppsträckan är den sammanlagda längden av reaktionstiden och bromssträckan. 25 METER I TOTAL STOPPSTRÄCKA I I REAKTIONSSTRÄCKA I BROMSSTRÄCKA I 12.5 METER 12.5 METER Är du pigg och nykter har du en reaktionstid på 1 sekund (se nästa kapitel som handlar om hur du mår som förare). Kör du i eller nästan 45 km/h hinner du ca 12.5 m på en sekund. Detta är reaktionssträckan och är den tid du behöver för att upptäcka exempelvis ett hinder, hjärnan reagerar och skickar signaler till din kropp att börja bromsa. När du har börjat bromsa, tar det ytterligare en sekund och alltså 12,5 meter TILL innan du fått stopp på moppen. Bromssträckan kan som sagt bli kortare vid perfekta förhållanden, men dessa råder ju inte alltid. Bromssträckan är som sagt beroende av hastigheten, väglaget, bromsarna, däckens och mopedens skick samt hur du bromsar. 9. Faktorer som påverkar dig som förare Det är viktigt att mopeden är i bra skick, men det är också minst lika viktigt att du som förare mår bra. Ett antal saker kan påverka dig negativt, och göra att du inte har möjlighet att framföra ditt fordon säkert. Trötthet och stress gör oss till dåliga fordonsförare, som inte koncentrerar sig på körningen och de trafiksituationer vi befinner oss i. Har man sovit dåligt, är utarbetad eller stressar upp sig för att man är sen, slutar man att tänka kreativt och reflektera, planera och tänka framåt. Alkohol och droger är givetvis förbjudet att ha i kroppen när man framför fordon i trafiken. Förutom att man inte kan tänka och reflektera, styr man dåligt över kroppens motorik och får längre reaktionstid. Manliga förare upp till 25-årsåldern som har druckit alkohol är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Inte bara för att de kör dåligt, utan för att de tror att de plötsligt är extremt skickliga

11 förare, och framför sitt fordon på ett sådant sätt som de aldrig skulle kunna tänka sig nyktra. De vanligaste olyckorna sker på helgkvällar, med unga killar (18-24 år) som bara druckit lite grann. Måttligt alkoholpåverkade åringar tillhör tyvärr också den vanligaste olycksstatistiken, men det finns ju inte lika många mopedister som bilförare. Grupptryck gör också att man gör saker som man egentligen inte borde. Bestäm dig för vad du tycker är rätt eller fel, när du sitter och pratar med en riktigt bra kompis. Håll dig sedan till det, även om andra, mindre bra kompisar försöker pressa dig att göra saker som du inte ställer upp på. En av de vanligaste olyckorna sker när man lånar ut sin moped till någon som bedyrar att han/hon kan köra, men egentligen inte kan. Tänk på att det är du som fordonsägare och fordonsförare som har ansvaret, och efteråt kommer inte de som har pressat dig att vilja vara med och betala. Sammanfattningsvis har du alltså skyldighet att se till att du är kapabel att framföra ditt fordon på ett säkert sätt. Se till att vara pigg och alert, nykter och opåverkad av andra! 10. Att framföra ett fordon ute i trafiken Att framföra ett fordon ute i trafiken ställer krav på dig som förare. Grundregeln för samspel i trafiken är ansvar, omdöme och hänsyn. I trafikförordningens 2:a kapitel 1 står: För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som har funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. En trafikant skall också uppträda så att han eller hon inte i onödan stör eller hindrar annan trafik. En trafikant skall även visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Med den här grundregeln menas helt enkelt att du ska uppträda på ett hänsynsfullt sätt och på ett sådant sätt att inte risk för trafikolycka kan uppstå.

12 De mest oskyddade och utsatta i trafiken är barn, äldre och funktionshindrade. Fotgängare, cyklister och moped- och mc-förare (alltså du!) räknas som oskyddade trafikanter och skall tas särskild hänsyn till. Du löper större risk än cyklister och klass II-mopedförare att vara inblandad i en olycka eftersom du kör mera ute i trafiken än dem. Du löper också större risk än bilisterna att bli allvarligt skadad i en kollision, eftersom du sitter oskyddad. En del bilförare har dessutom ingen förståelse för mopeder i trafiken. Var också medveten om att du inte har några rättigheter i trafiken, endast skyldigheter att i varje situation köra på ett sådant sätt att olyckor undviks. Men överhuvudtaget gäller sunt förnuft: ta hänsyn och gör allt du kan för att samspela i trafiken på ett smidigt och säkert sätt. Grundläggande trafikregler Som EU-mopedist framför du ett registrerat fordon precis som vilken bil eller motorcykel som helst. Det betyder att du ska köra ute i trafiken och du får inte framföra ditt fordon på gång- och cykelbana. Detta påbudsmärke betyder påbjuden gång- cykel- och mopedbana, men det är endast klass II mopeder som får köras här, inte EU moped! I stadstrafik, vilket alltså är när hastighetsbegränsningen är max 30, eller 50 km/tim, så ska du framföra din moped precis som en motorcykel. Du ska ligga mitt i körfältet, och ta upp din plats som vilket annat fordon som helst. På 50 väg ligger du strax under hastighetsbegränsningen, i 45 km/tim, och tycker fordonen bakom att detta är för långsamt, ska de köra om dig med bred marginal, utan att störa dig. Se upp i backspeglarna så du har koll på vad den omgivande trafiken sysslar med!

13 Detta påbudsmärke betyder påbjuden körbana för fordon i linjetrafik m.fl, och i denna s.k. bussfil är sedan en tid tillbaka inte tillåtet att köra sin EU moped! Endast när det finns en tilläggstavla som anger Gäller även mc är det tillåtet att köra EU-moped i bussfilen! Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 30 km/tim! Utanför stadstrafik, på landsväg, när hastighetsbegränsningen är max 70 km/tim eller uppåt, räknas du som ett långsamt gående fordon. Du ska då köra mopeden vid vägkanten, eller om det finns en sådan, på vägrenen, den bit asfalt som finns på sidan av vägen, utanför en streckad linje. Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 70 km/tim! Du får absolut inte köra på motortrafikled eller motorväg, där får inga långsamt gående fordon vara! Du är i livsfara om du kör på motortrafikled eller motorväg! Motorväg Motortrafikled Ser du dessa skyltar, välj annan väg! Använd halvljus dygnet runt, så syns du bra även på dagen. Helljus ska du endast använda när det är helt mörkt, och där det inte finns några gatlampor. Det är förbjudet att använda helljus inom tättbebyggt område, och det är förbjudet att ha helljuset på när man möter andra trafikanter, då blir de bländade. Slå av helljuset, blända av, i god tid innan du möter andra trafikanter.

14 Kör på ett miljömässigt bra sätt: ser du att det är stopp längre fram, lätta på gasen och sakta in i god tid. Gasa inte fullt från start, utan kör igång på halv gas, till du fått lite fart, sedan kan du dra fullt upp till den hastighet du vill uppnå. Vid fullt gaspådrag från stillastående plågar man motorn extra mycket och släpper ut extra mycket partiklar och avgaser. Ovanstående teknik är extra viktig när man har en ny moped som ska köras in. Se dessutom till att inte ha motorn på tomgång i onödan långa stunder. Det är olagligt och du släpper ut onödiga avgaser. Det är inga problem att stänga av och starta om mopeden, den ska starta direkt om den är väl servad. Utryckningsfordon Du har skyldighet att lämna företräde åt utryckningsfordon, ex. polis, brandförsvar eller ambulans, med blåljus och/eller sirener påslagna. Sirener eller blåljus = FLYTTA PÅ DIG NU! Du har dessutom skyldighet att lämna företräde åt spårvagn och tåg. Varningsmärke korsning med spårvagn Vägkorsningar, rondeller och järnvägskorsningar Vägkorsningar Vägkorsningar i trafiken är reglerade, så att det inte ska vara något tvivel om vem som ska köra först och vem som ska vänta. Det är när tvivel och missförstånd uppstår, som det sker olyckor. Trafikanterna blir upplysta om vem som ska köra först på fyra sätt. 1. Högerregeln gäller i korsning utan vägmärken, trafiksignaler eller polis. Den som kommer från höger får köra först, och den som inte kommer från höger måste vänta. Utfartsregeln är en annan regel som gäller vid utfart från fastighet, parkering, bensinstation eller liknande, och innebär att man stannar och lämnar företräde vid utfart från dessa ställen, de som befinner sig på vägen får köra först.

15 2. Det finns fyra stycken vägmärken som kan reglera trafik i korsningar. Om något av dessa finns, gäller inte högerregeln! Två av dessa innebär att man måste vänta och lämna företräde för korsande trafik från båda hållen, och de andra två innebär att man får köra först, den korsande trafiken får vänta. Väjningsplikt Stopp Huvudled Större väg kör först Du måste vänta Du måste vänta Du får köra korsande på korsande på korsande först trafik väntar trafik trafik Väjningsplikt och stopp innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna, och att du får köra vidare endast utan att det kan ske utan fara eller hinder (Vägverket) 3. Om det finns trafiksignal i korsningen, gäller denna, och inte högerregeln eller vägmärken. 4. Om polis står i korsningen och dirigerar trafiken, gäller polismans tecken före högerregel, vägmärken och trafiksignal. På väg fram mot en korsning, tar du reda på vad som gäller, och om du ska vänta eller köra först, genom att hålla utkik efter vägmärken och trafiksignaler. Om du ska vänta, titta i backspegeln så att trafiken bakom inte ligger för nära, och sakta in i god tid. Om du ska köra först, titta i backspegeln så att inte trafiken bakom ligger för nära, och kör sedan genom korsningen efter att ha kontrollerat att ingen korsande trafik tänker köra ut före, mot reglerna. Även om du får köra först, måste du hålla uppsikt över trafiken i korsningen så att du inte blir påkörd! Tänk på att du sitter oskyddad och blir allvarligt skadad vid en krock! Chansa aldrig!

16 Att köra genom korsning får du öva på körträningen, och vi tränar då på högerregeln, och vad de olika märkena innebär. Ska du svänga in på en ny väg i korsning, kollar du bakomvarande trafik i backspegel och åt sidan, blinkar, placerar dig så långt åt det håll i ditt körfält som du kan så att du är ur vägen för trafiken bakom som ska rakt fram, saktar in, kollar backspegeln innan sväng. Se upp för fotgängare på övergångsställe! När du svänger in på den nya vägen, håll utkik efter vägmärken som reglerar var du kan köra. Påbjuden körbana Påbjuden körbana Förbjuden infart höger och vänster höger ( pga enkelriktad trafik från andra hållet) Ser du vägmärket Förbjuden infart är vägen enkelriktad, och det kommer trafik från andra hållet som inte förväntar sig någon mötande trafik! Kör du in på den vägen är du i livsfara! Ett effektivt sätt att se att vägen är enkelriktad är att bilarna står parkerade åt samma håll på båda sidor av vägen. Kommer man in på en enkelriktad gata från rätt håll ser man också vägmärket som berättar att man endast kan köra åt ett håll på vägen: Enkelriktad trafik: visar helt enkelt med en pil åt vilket håll man kör.

17 Rondeller Det som vi vanligtvis kallar rondeller, heter egentligen Cirkulationsplats. På väg in i en rondell har du alltid väjningsplikt, måste alltid lämna företräde mot den trafik som befinner sig inne i rondellen. Därför är alltid vägmärket Cirkulationsplats alltid kompletterat med vägmärket Väjningsplikt. Cirkulationsplats och Väjningsplikt tillsammans Innan rondellen väljer du det körfält/den placering som är lämpligast beroende på vart du ska efter rondellen. Du ska alltid blinka höger ut ur rondellen när du ska köra ut ur den. Rondeller och om hur man kör säkert där, pratar vi mer om på teoridagen. Järnvägskorsningar I en järnvägskorsning har du alltid väjningsplikt mot tåget. Tänk på att ett tåg har en enorm hastighet och tyngd, och därmed en enorm bromssträcka. Även om du inte ser något tåg när du närmar dig korsningen, så kan det vara där på ett par sekunder. Var extremt uppmärksam när du närmar dig en järnvägskorsning! Vägmärken som varnar för järnvägskorsningar: Järnvägskorsning Järnvägskorsning Avstånd till med bommar utan bommar järnvägskorsning

18 Övergångsställen Övergångsställe Du har som fordonsförare väjningsplikt mot gående som har gått ut på, eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe. Visar fotgängaren att han/hon vill gå över, måste du omedelbart stanna och släppa över denna. Ha beredskap att stanna på väg fram mot övergångsstället, och planera din körning så att du inte blir stående på övergångsstället. Se speciellt upp för övergångsställen när du svänger in på en ny väg. Precis när du genomför svängen, och alltså måste ha uppsikt i backspegeln och på sidan om dig, behöver du också se upp för fotgängare som korsar vägbanan. Olyckor I Sverige sker ca trafikolyckor per år, allt från mindre repor och bucklor till allvarliga trafikolyckor med allvarliga personskador. Varje år omkommer mellan 500 och 600 personer i trafiken. Alltså sker det ett femtiotal olyckor per dag och det omkommer 1 2 personer per dag. Ungefär 10 procent av de som omkommer i trafiken är mopedister eller motorcyklister. Detta beror på att man sitter oskyddad på sitt fordon, och att farterna är höga. Allmänt är det så att de flesta olyckorna sker inom tättbebyggt område, och de allvarligaste olyckorna sker utanför tättbebyggt område. I statistiken för mopeder kan man se att om man som mopedist har förarbevis, hjälm på huvudet, följer trafikreglerna och hastighetsbestämmelserna, och slutligen låter bli att trimma mopeden, så löper man i princip ingen risk alls att dödas i trafiken. Det visar sig bland siffrorna att de som dödas nästan alltid har gjort fel på någon eller några av dessa punkter. Om man är inblandad i en olycka, stor som liten, är det absolut förbjudet att lämna olycksplatsen innan man har identifierat sig och innan man vet att man inte behöver hjälpa till mer.

19 Till sist: några ytterligare vägmärken Vägmärken är viktiga att kunna för att få rätt information och då kunna göra på rätt sätt. Fler vägmärken än de vi har tagit upp här finns i Vägverkets folder Sveriges vägmärken som finns att ladda ner på Vägverkets hemsida (länk finns på Mopedskolan Norrs hemsida mopedskolan-norr.se). I vägmärkeshäftet framgår att våra vägmärken är indelade i grupperna varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Denna indelning är bra att kunna för att lättare lära sig och förstå vägmärkena. Slutligen vill vi berätta om några exempel på vägmärken som är extra viktiga för oss som färdas på två hjul. Dessa märken varnar för att vägen ändras och det är då bra att vara beredd att bromsa lugnt och sakta farten när man ser dessa. Varningsmärken: varning för Farlig kurva, Flera kurvor, Avsmalnande Ojämn väg Vägarbete Slirig körbana Barn högerkurva första höger väg från båda sidor Allra sist: grattis till att ha valt ett roligt och smidigt fordon som miljövänligt tar sig fram snabbt i trafiken. Här är ett nytt vägmärke som vi EU-mopedister inte behöver bry oss om: Betalväg Kompletterande material från Vägverket får Du på körträningen. Lycka till med Ditt förarbevis och ta hand om Dig ute i trafiken!

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning BRA TÄNKT En körstrategisk vägledning Käre motorcyklist! Det räcker inte med att vi motorcyklister måste hantera ett krävande fordon utan en skyddande kaross runt oss är vi så sårbara att vi i stor utsträckning

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2008:03 Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 Dnr J-23/07 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Nr 2 mars 2009 Årg 82. Öststatsbilar sticker upp. Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester!

Nr 2 mars 2009 Årg 82. Öststatsbilar sticker upp. Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester! Nr 2 mars 2009 Årg 82 Öststatsbilar sticker upp Du får tre Logan för en V70! Ta chansen och åk på vintersemester! Alkolås ger säkrare bilkörning... 50 % billigare trafi kförsäkring med alkolås! SalusAnsvar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009.

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. Duktig bil, viskar Bodil och klappar ratten...nya säkra bilar har funktioner som hjälper föraren i farliga och överraskande situationer. Det

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR Är du vackert väder-cyklist? Periodare? Nyfiken men inte riktigt redo att börja cykla? Eller är du bil-taliban och ogillar cyklister? Utan bilen stannar

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer