TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1"

Transkript

1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare

2 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass II mopeder. Denna kurs gäller EU klass 1 mopeden, hädanefter kallad EU-moped. EU-mopeden får köras i 45 km/h, ska registreras och räknas lagmässigt som ett registrerat fordon. EU-mopeden ska köras ute i trafiken och får inte köras på cykelbana. Registreringsskylten identifierar fordonet och om man exempelvis får skjutsa en passagerare kollar man i registreringsbeviset. Lagmässigt är fordonet likvärdigt med bilar och motorcyklar, endast hastighetsbegränsningen skiljer mopeden från dessa. Andra mopeder är gamla svenska mopeder som får framföras i max 30 km/h, eller nya klass II-mopeder som får köras i max 25 km/h. De är inte registrerade och lagmässigt ligger de närmare cykeln än andra motorfordon. De måste visserligen enligt lag vara trafikförsäkrade som alla andra motorfordon. Men liksom cyklar får de framföras ute i trafiken, men ska helst så långt det är möjligt köras på cykelbana. De följer också cykellagarna vad gäller att skjutsa passagerare. För att få köra EU-moped krävs att man har fyllt 15 år, och har förarbevis. De andra mopederna får köras när man har fyllt 15 år. Eftersom EU-mopeden i första hand ska framföras i trafik krävs grundläggande trafikkunskaper, och att man är medveten om lagar, regler och det ansvar det medför att framföra ett registrerat motorfordon. 2. Grundläggande regler Du måste alltså ha fyllt 15 år och ha förarbevis för att få köra EU-mopeden. En godkänd hjälm ska sitta på huvudet och vara fastspänd med remmen. Detta gäller även givetvis en ev. passagerare.

3 Hjälmen är godkänd om den är E- eller SIS-märkt. Vi rekommenderar att man använder en integralhjälm, alltså en motorcykelhjälm med visir och hakskydd. De hjälmar av den typen som säljs i handeln idag är genomgående av mycket bra kvalité och ger ett mycket bra skydd för huvud och ansikte. Mopeden ska vara laglig. Förutom att den ska vara i bra skick (se vidare avsnittet om mopedens skick) får den inte vara trimmad eller oförsäkrad. En moped har lagmässigt en högsta slagvolym på motorn på 50 cc (kubikcentimeter). Över 50 cc, d.v.s. 51 cc och uppåt räknas som lätt motorcykel. En motorcykel har vanligtvis större slagvolym, från 80 cc upp till cc. Bilar har i regel en slagvolym på 1000 cc upp till 3000 cc. Det finns även trehjuliga mopeder och fyrhjuliga mopedbilar som räknas som EU-mopeder. Dessa kan ha större motorer, regeln om 50 cc gäller tvåhjuliga mopeder. 3.Trimning Om mopeden ska framföras ute i trafiken, får den inte vara trimmad. Att trimma innebär att man förändrar motorns utformning för att göra den starkare och mopeden snabbare. Du får trimma mopeden och ha den stående i garaget, men det är olagligt att framföra den trimmade mopeden på allmän väg. De flesta EU-mopeder går i regel lite fortare än hastighetsbegränsningen 45 km/h, men det är inte olagligt (tänk på att hålla hastigheten!). Det är förändringen av fordonet som är olagligt, när man trimmar. Detta gäller även motorcyklar och bilar. Man får inte ändra fordonets egenskaper, utan att detta godkänns av Bilprovningen. Och motorförändringar av EU-mopeder godkänns inte. Tänk på att det alltså är olagligt att överhuvudtaget ta ut en trimmad moped i trafiken, oavsett hastighet! Fordonet har inget på allmän väg att göra, det är inte godkänt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en moped är trimmad, om man exempelvis ska låna en moppe. Tänk på att om du kör eller äger fordonet är du skyldig att veta att mopeden är laglig.

4 Bilar och motorcyklar måste regelbundet godkännas av Bilprovningen i en s.k. besiktning. EU-mopeden måste inte besiktigas regelbundet på det sättet, men kan föreläggas besiktning om mopeden misstänks vara trimmad. Den föreläggs då körförbud och måste besiktigas och bli godkänd för att få köras igen. Detta gäller även om mopeden har allvarliga brister på exempelvis belysning eller bromsar (se vidare avsnittet om mopedens skick) 4.Registrering EU-mopeden måste vara registrerad hos Vägverket och ha en registreringsskylt fastskruvad bakpå fordonet. Registreringen och skylten identifierar fordonet. Mopedägaren får ett registreringsbevis hemskickat, som anger fordonets egenskaper, och det anger också exempelvis om fordonet är godkänt för att skjutsa passagerare med. Detsamma gäller faktiskt också bilar och motorcyklar, för bilar anges exempelvis godkänt antal passagerare. Om du erbjuds köpa en moped (privat) som inte är registrerad, och säljaren påstår att mopeden kan registreras (och då alltså får framföras i 45 km/h), tänk då på att det inte alls behöver vara sant. Om mopeden inte har skylt och registreringsbevis, måste den istället ha ett COC-certifikat (certifikation of conformity). COC anger att mopeden är godkänd för registrering enligt de regler som gäller i EU och Sverige. Äldre mopeder går inte att registrera pga COC. Många försöker sälja sina äldre mopeder som EU-mopeder, men se upp! Varför är inte mopeden registrerad sedan tidigare? Kan man fråga sig. Omvänt innebär COC att man kan importera mopeder från andra EU-länder och få dem godkända och registrerade i Sverige. Mopeden måste då alltså ha ett COCintyg. Alltså: se till att mopeden antingen är registrerad med registreringsbevis och registreringsskylt, eller har ett COC-intyg!

5 5. Försäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Utan trafikförsäkring är det olagligt att ta ut mopeden i trafiken. Trafikförsäkringen skaffar man hos ett försäkringsbolag, och den ersätter skada som ett motorfordon orsakar ute i trafiken. Den ger ekonomiskt skydd vid personskada eller skada på andra fordon. Om du vill ha mopeden exempelvis stöldförsäkrad avgör du själv. Men trafikdelen i försäkringen kan man inte välja, det är obligatoriskt. Försäkringsbevis behövs inte medföras under färd, eftersom fordonet ska vara utrustat med skylt, via registreringsnumret kan man se om mopeden är försäkrad. Tänk på att trafikförsäkringen ör jätteviktig. En personskada i trafiken kan kosta hundratusentals, kanske miljontals kronor att ersätta, och fordonsskador kostar också stora summor pengar. Detta ersätter trafikförsäkringen. Annars blir man som fordonsförare och fordonsägare skadeståndsskyldig. Viktig att vara medveten om är också att försäkringsbolagen anger att försäkringen inte gäller i vissa fall. Om moppen framförs olovligt eller trimmat kommer kanske försäkringsbolaget inte att betala. Att köra olovligt eller trimmat betyder att man i praktiken kör oförsäkrat, även om man har betalat premien till försäkringsbolaget. På detta vis gör bolagen eftersom de har upptäckt att det är vanligast med skador i trafiken om man kör olovligt eller trimmat. (Se vidare avsnittet om olyckor). Tänk alltså på att mopeden ska vara laglig, otrimmad och försäkrad. Låna inte ut din moped till någon som inte har förarbevis. Låna inte en trimmad moped. Oavsett att man löper risk att få böter, kan man vid en olycka bli skyldig att betala hundratusentals kronor, och bli skuldsatt för lång tid framöver.

6 6. Mopedens skick Mopeden får alltså inte vara trimmad. För att mopeden ska anses vara laglig, ska även belysning och bromsar fungera tillfredsställande. Förutom den lagliga aspekten ska du för din och andras säkerhet se till att din moped fungerar, och är säker att köra med. Daglig kontroll: innan du kör Kontrollera att mopeden har bensin och eventuell olja som behöver fyllas på regelbundet. Kontrollera att belysning och blinkers fungerar, och att lyktglasen är rena. Efter att du har satt dig på mopeden och fällt in stöden kollar du, innan du kör iväg, att bromsarna fungerar som de ska genom att trycka in frambroms och bakbroms i tur och ordning. Regelbunden kontroll: med jämna mellanrum Kontrollera mopeden mer noggrant regelbundet, hur ofta beror på hur mycket du kör, och hur du kör. Förutom bensin och olja, kollar du bromsvätskenivån. Frambromsen är alltid hydraulisk, och ibland även bakbromsen, och har då en bromsvätskebehållare. Har du vattenkyld motor kollar du även kylvätskenivån. Titta i mopedens instruktionsbok om du är osäker. Kontrollera att belysningen fungerar, och då även både hel- och halvljus. Kontrollera tutan. Kontrollera att bromsljuset lyser, både när du trycker in framrespektive bakbroms. Kontrollera att blinkersen fungerar åt båda hållen, både fram och bak. Kolla att däcken är i bra skick. Att däcken inte är slitna eller skadade, och att det är lagom mycket luft i däcket. Sätt mopeden på centralstödet eller lyft mopeden på annat sätt så att hjulet/hjulen är i luften. Kolla att hjulen snurrar lätt, att inte bromsarna ligger på och att inget oljud från hjullagren hörs. Ta tag i hjulet med båda händerna ( klockan nio och klockan tre ) och ryck fram och tillbaka. Inget glapp får kännas,

7 som att hjulet sitter lite löst. Då är hjullagret slitet och behöver bytas. Sätt dig på huk framför mopeden och ta tag i framgaffeln på båda sidor om framhjulet. Ryck fram och tillbaka och kontrollera att det inte känns något glapp i framgaffeln, då är styrlagret slitet och behöver bytas. Att bromsar, däck och hjullager är i bra skick gör att mopeden reagerar som den ska är du bromsar och svänger. Annars kan du inte lita på mopeden och att den beter sig som den ska. Se vidare avsnittet om bromssträcka och körning på olika underlag. 7. Faktorer som påverkar din mopedkörning Tänk på att det finns omgivande faktorer som påverkar hur väl du har möjlighet att ha kontroll över olika situationer när du är ute och kör. Väglaget, sikten, mopedens skick, belastningen på mopeden och även hur du känner dig som moppeförare just för dagen och framför allt farten, påverkar hur mycket kontroll du har. Vad som påverkar dig som förare tas upp i nästa avsnitt. Väglaget och sikten Förutom att däcken är i bra skick, styr också väglaget mopedens kontakt med vägen. Tänk på att du åker på endast två hjul, och dessa hjuls kontaktyta mot vägen motsvaras av storleken på två tändsticksaskar! (Motsvarande jämförelse för exempelvis en bil är storleken på fyra handflator.) På denna lilla yta ska du se till att ha så bra friktion som möjligt, alltså att däcken greppar vägen så mycket som möjligt. Det är därför viktigt att du läser av vägen långt framför dig, och förutom att du håller koll på kurvor och hinder framför dig, så kollar du också hur vägen ser ut. Med relativt nya, perfekt pumpade däck och sommartorr asfalt utan grus kan du få stopp på moppen på 5-6 meters bromssträcka (från 45 km/h). Är inte däcken och väglaget perfekta kan bromssträckan lätt bli det dubbla, och det kan faktiskt vara så dåliga förhållanden att du inte kan bromsa alls utan att åka omkull. (Om bromssträcka, se vidare avsnittet om dig som förare).

8 Förutom att bromsa mopeden, styr väglaget också hur snabbt du kan köra genom en kurva, luta mopeden utan att åka omkull. På den varma delen av året måste du se upp för löv och grus på vägbanan. Grus på asfalt gör att däcken inte har något grepp alls. Kör du på asfalt och det börjar regna, se upp för att det blir lite halare, och se upp för brunnslock och målade partier på vägbanan (breda linjer, övergångsställen). Dessa blir mycket halare än den omgivande asfalten vid vått väglag. Se upp för stora vattensamlingar, vattenplaning innebär att däcken helt tappar kontakten med vägbanan. Kör du tidigt på våren och sent på hösten, se upp för frosthalka, snö och is. Risken är stor att du åker omkull om du försöker köra på vintern. Sikten är avgörande för dina möjligheter att manövrera mopeden, och för att du ska synas ute i trafiken, och få syn på saker i tid. Är det mörkt, dimma eller kraftigt regn har du begränsade möjligheter att hålla koll på vägbanan som tidigare nämnts. Du måste anpassa hastigheten då du inte kan se långt framför mopeden som tidigare. Du ser inte heller eventuella hinder och annan trafik på samma sätt som när det är god sikt. Du syns inte heller lika bra. Självklart ska du använda ljuset på mopeden dygnet runt, för att synas så bra som möjligt. Är det mörker eller dålig sikt måste du räkna med att du syns extra dåligt. Anpassa hastigheten och räkna med överraskningar. Mopedens skick och belastningen på mopeden Bromssträckan på 5-6 meter som tidigare nämnts gäller när du sitter ensam på en moped i bra skick. Detsamma gäller hur fort du kan köra i en kurva. Har du passagerare eller last på mopeden blir bromssträckan mycket längre, och du måste alltså ha extra bra framförhållning när du planerar din körning, och anpassa hastigheten inför en kurva. Detsamma gäller om mopeden är sliten och i dåligt skick. Om däck, bromsar och hjullager inte är bra kommer bromssträckan att bli längre och du måste köra långsammare i exempelvis kurvor. Hur du handskas med last och passagerare är mycket viktigt för att mopeden ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Mopedens bredd med last får inte

9 överstiga 120 cm. Om du lastar något tungt bak eller hänger något på styret blir mopeden svår att styra och det finns risk för att du tappar kontrollen. Passageraren ska sitta nära föraren och hela tiden ha sina fötter placerade på mopedens fotpinnar eller fotplattor. Tillsammans med kroppskontakten skall passageraren också följa med i körningen t.ex. när det är dags för en kurva. Helst ska passageraren titta över höger axel på föraren i en högerkurva, och över vänster axel i en vänsterkurva. Tänk på att mopedens tyngdpunkt och köregenskaper förändras med last eller passagerare. Bromsteknik-bromssträcka-reaktionstid Som tidigare nämnts kan bromssträckan bli kort vid perfekta förhållanden. Men du måste tänka på att det inte alltid är så. För att köra så säkert som möjligt är det viktigt att du behärskar rätt bromsteknik. Vid en normal inbromsning fördelar sig bromseffekten med cirka 60 % på framhjulet och 40 % på bakhjulet, men vid en hård inbromsning (panikbromsning) kan framhjulsbromsen ta mer än 90 % av bromseffekten. Mopeden blir då mycket lättare bak, och trycket ökar på framhjulet och minskar på bakhjulet. Du kommer vid bromsningen att känna att kroppen vill falla framåt, och det är då viktigt att du håller emot med spända, raka armar, och har fötterna kvar på golvet/fotpinnarna under hela inbromsningen. Det är också viktigt att du alltid börjar med bakbromsen, och att du aldrig bromsar med endast frambromsen. Detta övar vi praktiskt på manöverträningen. Hur du använder bromsarna är också beroende på väglaget. Är det risk för att det finns grus eller löv på vägbanan, eller om du kör på vått väglag, måste du vara extra noga med att känna försiktigt om bakhjulet riskerar att låsa sig, innan du rör frambromsen. Väglaget styr också hur hårt du kan trycka på bromsarna utan att hjulen låser sig. Om ett eller båda hjulen låser sig, förlorar du väggreppet. Låser sig framhjulet är det stor risk att du åker omkull. Känner du att ett hjul börjar låsa, lätta på bromsgreppet så att hjulet rullar igen.

10 Vid en inbromsning från 45 km/h har du en total stoppsträcka på 25 m. Stoppsträckan är den sammanlagda längden av reaktionstiden och bromssträckan. 25 METER I TOTAL STOPPSTRÄCKA I I REAKTIONSSTRÄCKA I BROMSSTRÄCKA I 12.5 METER 12.5 METER Är du pigg och nykter har du en reaktionstid på 1 sekund (se nästa kapitel som handlar om hur du mår som förare). Kör du i eller nästan 45 km/h hinner du ca 12.5 m på en sekund. Detta är reaktionssträckan och är den tid du behöver för att upptäcka exempelvis ett hinder, hjärnan reagerar och skickar signaler till din kropp att börja bromsa. När du har börjat bromsa, tar det ytterligare en sekund och alltså 12,5 meter TILL innan du fått stopp på moppen. Bromssträckan kan som sagt bli kortare vid perfekta förhållanden, men dessa råder ju inte alltid. Bromssträckan är som sagt beroende av hastigheten, väglaget, bromsarna, däckens och mopedens skick samt hur du bromsar. 9. Faktorer som påverkar dig som förare Det är viktigt att mopeden är i bra skick, men det är också minst lika viktigt att du som förare mår bra. Ett antal saker kan påverka dig negativt, och göra att du inte har möjlighet att framföra ditt fordon säkert. Trötthet och stress gör oss till dåliga fordonsförare, som inte koncentrerar sig på körningen och de trafiksituationer vi befinner oss i. Har man sovit dåligt, är utarbetad eller stressar upp sig för att man är sen, slutar man att tänka kreativt och reflektera, planera och tänka framåt. Alkohol och droger är givetvis förbjudet att ha i kroppen när man framför fordon i trafiken. Förutom att man inte kan tänka och reflektera, styr man dåligt över kroppens motorik och får längre reaktionstid. Manliga förare upp till 25-årsåldern som har druckit alkohol är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Inte bara för att de kör dåligt, utan för att de tror att de plötsligt är extremt skickliga

11 förare, och framför sitt fordon på ett sådant sätt som de aldrig skulle kunna tänka sig nyktra. De vanligaste olyckorna sker på helgkvällar, med unga killar (18-24 år) som bara druckit lite grann. Måttligt alkoholpåverkade åringar tillhör tyvärr också den vanligaste olycksstatistiken, men det finns ju inte lika många mopedister som bilförare. Grupptryck gör också att man gör saker som man egentligen inte borde. Bestäm dig för vad du tycker är rätt eller fel, när du sitter och pratar med en riktigt bra kompis. Håll dig sedan till det, även om andra, mindre bra kompisar försöker pressa dig att göra saker som du inte ställer upp på. En av de vanligaste olyckorna sker när man lånar ut sin moped till någon som bedyrar att han/hon kan köra, men egentligen inte kan. Tänk på att det är du som fordonsägare och fordonsförare som har ansvaret, och efteråt kommer inte de som har pressat dig att vilja vara med och betala. Sammanfattningsvis har du alltså skyldighet att se till att du är kapabel att framföra ditt fordon på ett säkert sätt. Se till att vara pigg och alert, nykter och opåverkad av andra! 10. Att framföra ett fordon ute i trafiken Att framföra ett fordon ute i trafiken ställer krav på dig som förare. Grundregeln för samspel i trafiken är ansvar, omdöme och hänsyn. I trafikförordningens 2:a kapitel 1 står: För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som har funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. En trafikant skall också uppträda så att han eller hon inte i onödan stör eller hindrar annan trafik. En trafikant skall även visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Med den här grundregeln menas helt enkelt att du ska uppträda på ett hänsynsfullt sätt och på ett sådant sätt att inte risk för trafikolycka kan uppstå.

12 De mest oskyddade och utsatta i trafiken är barn, äldre och funktionshindrade. Fotgängare, cyklister och moped- och mc-förare (alltså du!) räknas som oskyddade trafikanter och skall tas särskild hänsyn till. Du löper större risk än cyklister och klass II-mopedförare att vara inblandad i en olycka eftersom du kör mera ute i trafiken än dem. Du löper också större risk än bilisterna att bli allvarligt skadad i en kollision, eftersom du sitter oskyddad. En del bilförare har dessutom ingen förståelse för mopeder i trafiken. Var också medveten om att du inte har några rättigheter i trafiken, endast skyldigheter att i varje situation köra på ett sådant sätt att olyckor undviks. Men överhuvudtaget gäller sunt förnuft: ta hänsyn och gör allt du kan för att samspela i trafiken på ett smidigt och säkert sätt. Grundläggande trafikregler Som EU-mopedist framför du ett registrerat fordon precis som vilken bil eller motorcykel som helst. Det betyder att du ska köra ute i trafiken och du får inte framföra ditt fordon på gång- och cykelbana. Detta påbudsmärke betyder påbjuden gång- cykel- och mopedbana, men det är endast klass II mopeder som får köras här, inte EU moped! I stadstrafik, vilket alltså är när hastighetsbegränsningen är max 30, eller 50 km/tim, så ska du framföra din moped precis som en motorcykel. Du ska ligga mitt i körfältet, och ta upp din plats som vilket annat fordon som helst. På 50 väg ligger du strax under hastighetsbegränsningen, i 45 km/tim, och tycker fordonen bakom att detta är för långsamt, ska de köra om dig med bred marginal, utan att störa dig. Se upp i backspeglarna så du har koll på vad den omgivande trafiken sysslar med!

13 Detta påbudsmärke betyder påbjuden körbana för fordon i linjetrafik m.fl, och i denna s.k. bussfil är sedan en tid tillbaka inte tillåtet att köra sin EU moped! Endast när det finns en tilläggstavla som anger Gäller även mc är det tillåtet att köra EU-moped i bussfilen! Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 30 km/tim! Utanför stadstrafik, på landsväg, när hastighetsbegränsningen är max 70 km/tim eller uppåt, räknas du som ett långsamt gående fordon. Du ska då köra mopeden vid vägkanten, eller om det finns en sådan, på vägrenen, den bit asfalt som finns på sidan av vägen, utanför en streckad linje. Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 70 km/tim! Du får absolut inte köra på motortrafikled eller motorväg, där får inga långsamt gående fordon vara! Du är i livsfara om du kör på motortrafikled eller motorväg! Motorväg Motortrafikled Ser du dessa skyltar, välj annan väg! Använd halvljus dygnet runt, så syns du bra även på dagen. Helljus ska du endast använda när det är helt mörkt, och där det inte finns några gatlampor. Det är förbjudet att använda helljus inom tättbebyggt område, och det är förbjudet att ha helljuset på när man möter andra trafikanter, då blir de bländade. Slå av helljuset, blända av, i god tid innan du möter andra trafikanter.

14 Kör på ett miljömässigt bra sätt: ser du att det är stopp längre fram, lätta på gasen och sakta in i god tid. Gasa inte fullt från start, utan kör igång på halv gas, till du fått lite fart, sedan kan du dra fullt upp till den hastighet du vill uppnå. Vid fullt gaspådrag från stillastående plågar man motorn extra mycket och släpper ut extra mycket partiklar och avgaser. Ovanstående teknik är extra viktig när man har en ny moped som ska köras in. Se dessutom till att inte ha motorn på tomgång i onödan långa stunder. Det är olagligt och du släpper ut onödiga avgaser. Det är inga problem att stänga av och starta om mopeden, den ska starta direkt om den är väl servad. Utryckningsfordon Du har skyldighet att lämna företräde åt utryckningsfordon, ex. polis, brandförsvar eller ambulans, med blåljus och/eller sirener påslagna. Sirener eller blåljus = FLYTTA PÅ DIG NU! Du har dessutom skyldighet att lämna företräde åt spårvagn och tåg. Varningsmärke korsning med spårvagn Vägkorsningar, rondeller och järnvägskorsningar Vägkorsningar Vägkorsningar i trafiken är reglerade, så att det inte ska vara något tvivel om vem som ska köra först och vem som ska vänta. Det är när tvivel och missförstånd uppstår, som det sker olyckor. Trafikanterna blir upplysta om vem som ska köra först på fyra sätt. 1. Högerregeln gäller i korsning utan vägmärken, trafiksignaler eller polis. Den som kommer från höger får köra först, och den som inte kommer från höger måste vänta. Utfartsregeln är en annan regel som gäller vid utfart från fastighet, parkering, bensinstation eller liknande, och innebär att man stannar och lämnar företräde vid utfart från dessa ställen, de som befinner sig på vägen får köra först.

15 2. Det finns fyra stycken vägmärken som kan reglera trafik i korsningar. Om något av dessa finns, gäller inte högerregeln! Två av dessa innebär att man måste vänta och lämna företräde för korsande trafik från båda hållen, och de andra två innebär att man får köra först, den korsande trafiken får vänta. Väjningsplikt Stopp Huvudled Större väg kör först Du måste vänta Du måste vänta Du får köra korsande på korsande på korsande först trafik väntar trafik trafik Väjningsplikt och stopp innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna, och att du får köra vidare endast utan att det kan ske utan fara eller hinder (Vägverket) 3. Om det finns trafiksignal i korsningen, gäller denna, och inte högerregeln eller vägmärken. 4. Om polis står i korsningen och dirigerar trafiken, gäller polismans tecken före högerregel, vägmärken och trafiksignal. På väg fram mot en korsning, tar du reda på vad som gäller, och om du ska vänta eller köra först, genom att hålla utkik efter vägmärken och trafiksignaler. Om du ska vänta, titta i backspegeln så att trafiken bakom inte ligger för nära, och sakta in i god tid. Om du ska köra först, titta i backspegeln så att inte trafiken bakom ligger för nära, och kör sedan genom korsningen efter att ha kontrollerat att ingen korsande trafik tänker köra ut före, mot reglerna. Även om du får köra först, måste du hålla uppsikt över trafiken i korsningen så att du inte blir påkörd! Tänk på att du sitter oskyddad och blir allvarligt skadad vid en krock! Chansa aldrig!

16 Att köra genom korsning får du öva på körträningen, och vi tränar då på högerregeln, och vad de olika märkena innebär. Ska du svänga in på en ny väg i korsning, kollar du bakomvarande trafik i backspegel och åt sidan, blinkar, placerar dig så långt åt det håll i ditt körfält som du kan så att du är ur vägen för trafiken bakom som ska rakt fram, saktar in, kollar backspegeln innan sväng. Se upp för fotgängare på övergångsställe! När du svänger in på den nya vägen, håll utkik efter vägmärken som reglerar var du kan köra. Påbjuden körbana Påbjuden körbana Förbjuden infart höger och vänster höger ( pga enkelriktad trafik från andra hållet) Ser du vägmärket Förbjuden infart är vägen enkelriktad, och det kommer trafik från andra hållet som inte förväntar sig någon mötande trafik! Kör du in på den vägen är du i livsfara! Ett effektivt sätt att se att vägen är enkelriktad är att bilarna står parkerade åt samma håll på båda sidor av vägen. Kommer man in på en enkelriktad gata från rätt håll ser man också vägmärket som berättar att man endast kan köra åt ett håll på vägen: Enkelriktad trafik: visar helt enkelt med en pil åt vilket håll man kör.

17 Rondeller Det som vi vanligtvis kallar rondeller, heter egentligen Cirkulationsplats. På väg in i en rondell har du alltid väjningsplikt, måste alltid lämna företräde mot den trafik som befinner sig inne i rondellen. Därför är alltid vägmärket Cirkulationsplats alltid kompletterat med vägmärket Väjningsplikt. Cirkulationsplats och Väjningsplikt tillsammans Innan rondellen väljer du det körfält/den placering som är lämpligast beroende på vart du ska efter rondellen. Du ska alltid blinka höger ut ur rondellen när du ska köra ut ur den. Rondeller och om hur man kör säkert där, pratar vi mer om på teoridagen. Järnvägskorsningar I en järnvägskorsning har du alltid väjningsplikt mot tåget. Tänk på att ett tåg har en enorm hastighet och tyngd, och därmed en enorm bromssträcka. Även om du inte ser något tåg när du närmar dig korsningen, så kan det vara där på ett par sekunder. Var extremt uppmärksam när du närmar dig en järnvägskorsning! Vägmärken som varnar för järnvägskorsningar: Järnvägskorsning Järnvägskorsning Avstånd till med bommar utan bommar järnvägskorsning

18 Övergångsställen Övergångsställe Du har som fordonsförare väjningsplikt mot gående som har gått ut på, eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe. Visar fotgängaren att han/hon vill gå över, måste du omedelbart stanna och släppa över denna. Ha beredskap att stanna på väg fram mot övergångsstället, och planera din körning så att du inte blir stående på övergångsstället. Se speciellt upp för övergångsställen när du svänger in på en ny väg. Precis när du genomför svängen, och alltså måste ha uppsikt i backspegeln och på sidan om dig, behöver du också se upp för fotgängare som korsar vägbanan. Olyckor I Sverige sker ca trafikolyckor per år, allt från mindre repor och bucklor till allvarliga trafikolyckor med allvarliga personskador. Varje år omkommer mellan 500 och 600 personer i trafiken. Alltså sker det ett femtiotal olyckor per dag och det omkommer 1 2 personer per dag. Ungefär 10 procent av de som omkommer i trafiken är mopedister eller motorcyklister. Detta beror på att man sitter oskyddad på sitt fordon, och att farterna är höga. Allmänt är det så att de flesta olyckorna sker inom tättbebyggt område, och de allvarligaste olyckorna sker utanför tättbebyggt område. I statistiken för mopeder kan man se att om man som mopedist har förarbevis, hjälm på huvudet, följer trafikreglerna och hastighetsbestämmelserna, och slutligen låter bli att trimma mopeden, så löper man i princip ingen risk alls att dödas i trafiken. Det visar sig bland siffrorna att de som dödas nästan alltid har gjort fel på någon eller några av dessa punkter. Om man är inblandad i en olycka, stor som liten, är det absolut förbjudet att lämna olycksplatsen innan man har identifierat sig och innan man vet att man inte behöver hjälpa till mer.

19 Till sist: några ytterligare vägmärken Vägmärken är viktiga att kunna för att få rätt information och då kunna göra på rätt sätt. Fler vägmärken än de vi har tagit upp här finns i Vägverkets folder Sveriges vägmärken som finns att ladda ner på Vägverkets hemsida (länk finns på Mopedskolan Norrs hemsida mopedskolan-norr.se). I vägmärkeshäftet framgår att våra vägmärken är indelade i grupperna varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Denna indelning är bra att kunna för att lättare lära sig och förstå vägmärkena. Slutligen vill vi berätta om några exempel på vägmärken som är extra viktiga för oss som färdas på två hjul. Dessa märken varnar för att vägen ändras och det är då bra att vara beredd att bromsa lugnt och sakta farten när man ser dessa. Varningsmärken: varning för Farlig kurva, Flera kurvor, Avsmalnande Ojämn väg Vägarbete Slirig körbana Barn högerkurva första höger väg från båda sidor Allra sist: grattis till att ha valt ett roligt och smidigt fordon som miljövänligt tar sig fram snabbt i trafiken. Här är ett nytt vägmärke som vi EU-mopedister inte behöver bry oss om: Betalväg Kompletterande material från Vägverket får Du på körträningen. Lycka till med Ditt förarbevis och ta hand om Dig ute i trafiken!

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Körkort 02-02 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1, 2 och ; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980)

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Vägmärken Trafiksignal

Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Sveriges vägmärken REGLER delas upp i följande huvudgrupper: A Varningsmärken B C Väjningspliktsmärken D Förbudsmärken Utöver de fem huvudgrupperna tillkommer lokaliseringsmärken,

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt!

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt! MOPEDBOKEN Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha förarbevis för moped klass 1 (EU- moped). Du ska få lära dig viktiga saker, både om mopeden och den trafik som du ska köra i. Det blir mer trafik

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-14 52 Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM [dnr] BREV 1(14) Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM Transportstyrelsen inledde våren 2009 arbetet med att ta fram ett nytt kunskapsprov för behörighet AM med ikraftträdande den 1 oktober

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon:

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon: Cykelkurs övning och teori Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon: 0520-49 50 00 www.trollhattan.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Teoridel: Skyltar & regler...4-5 Teoridel: Vad säger lagen om...6

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Förordning om vägtrafikdefinitioner [8551] Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 1 [8551] Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen niclas.nilsson@transportstyrelsen.se 010-49 55 731 Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Mopedförälder. Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna.

Mopedförälder. Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna. Mopedförälder Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna. www.ntf.se Att bli mopedförälder. Varför ska du läsa det här? Du och din tonåring vet redan att det är viktigt att använda hjälm, att det är

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd 4 Varningsmärken 4.1 Allmänt Varningsmärken används för att varna för faror som kan vara svåra att upptäcka i tid. Det kan också vara befogat att sätta upp varningsmärken om vägstandarden försämras eller

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30 En trafikolycka medför många gånger problem för de inblandade och deras anhöriga. Vissa problem kanske kan lösas med ett enkelt telefonsamtal. Detta gäller även för Dig som är anhörig eller vittne. Trafikskadestöd

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan, SMC, och SMC Stockholm svarar på mängder av remisser. Då det gäller trafiksäkerhetsplanen för Huddinge kommun vill vi påtala att kommunen helt

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 ~ Göteborgs ~ Hamn AB Ookumr.nln:'lrnr1 PM Tjansteställe Handlllggare Ankn O;itum Brtt>cknin\J vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 Soda Mottagare Direktion Hamnchefer Skyddskommittens medlemmar

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; beslutade den 25 mars 2015. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON KANSLI: TOMTEBOGATAN 33, 113 38 STOCKHOLM TEL 08-30 28 01 FAX 08-31 27 06 E-POST mhrf@mhrf.se HEMSIDA www.mhrf.se

Läs mer

Studiehandledning PROs Trafikbok

Studiehandledning PROs Trafikbok Kortkurs: Vad är en studiecirkel? En godkänd studiecirkel måste bestå av minst tre deltagare inklusive ledaren som träffas tre gånger i minst nio studietimmar! Folkbildningsrådet (FBR), som fördelar statsbidraget

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken.

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 2004-06 Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 1 Varningsmärken Farlig kurva, högerkurva. Flera kurvor, den första till höger. Brant lutning, nedförslutning. Avsmalnande

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. De båda proven ska genomföras nära varandra i tid. Genom den här broschyren vill

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Övningsmoment 0 Övning 0.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 0a.- Avsökningsteknik och riskbedömning

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel AVANCERAD SÄKERHET FÖR MOTORCYKELFÖRAREN Airbag_SE_Cover1_2_4 3 Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa motorcykelägare, och de som värnar om dem,

Läs mer