TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1"

Transkript

1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare

2 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass II mopeder. Denna kurs gäller EU klass 1 mopeden, hädanefter kallad EU-moped. EU-mopeden får köras i 45 km/h, ska registreras och räknas lagmässigt som ett registrerat fordon. EU-mopeden ska köras ute i trafiken och får inte köras på cykelbana. Registreringsskylten identifierar fordonet och om man exempelvis får skjutsa en passagerare kollar man i registreringsbeviset. Lagmässigt är fordonet likvärdigt med bilar och motorcyklar, endast hastighetsbegränsningen skiljer mopeden från dessa. Andra mopeder är gamla svenska mopeder som får framföras i max 30 km/h, eller nya klass II-mopeder som får köras i max 25 km/h. De är inte registrerade och lagmässigt ligger de närmare cykeln än andra motorfordon. De måste visserligen enligt lag vara trafikförsäkrade som alla andra motorfordon. Men liksom cyklar får de framföras ute i trafiken, men ska helst så långt det är möjligt köras på cykelbana. De följer också cykellagarna vad gäller att skjutsa passagerare. För att få köra EU-moped krävs att man har fyllt 15 år, och har förarbevis. De andra mopederna får köras när man har fyllt 15 år. Eftersom EU-mopeden i första hand ska framföras i trafik krävs grundläggande trafikkunskaper, och att man är medveten om lagar, regler och det ansvar det medför att framföra ett registrerat motorfordon. 2. Grundläggande regler Du måste alltså ha fyllt 15 år och ha förarbevis för att få köra EU-mopeden. En godkänd hjälm ska sitta på huvudet och vara fastspänd med remmen. Detta gäller även givetvis en ev. passagerare.

3 Hjälmen är godkänd om den är E- eller SIS-märkt. Vi rekommenderar att man använder en integralhjälm, alltså en motorcykelhjälm med visir och hakskydd. De hjälmar av den typen som säljs i handeln idag är genomgående av mycket bra kvalité och ger ett mycket bra skydd för huvud och ansikte. Mopeden ska vara laglig. Förutom att den ska vara i bra skick (se vidare avsnittet om mopedens skick) får den inte vara trimmad eller oförsäkrad. En moped har lagmässigt en högsta slagvolym på motorn på 50 cc (kubikcentimeter). Över 50 cc, d.v.s. 51 cc och uppåt räknas som lätt motorcykel. En motorcykel har vanligtvis större slagvolym, från 80 cc upp till cc. Bilar har i regel en slagvolym på 1000 cc upp till 3000 cc. Det finns även trehjuliga mopeder och fyrhjuliga mopedbilar som räknas som EU-mopeder. Dessa kan ha större motorer, regeln om 50 cc gäller tvåhjuliga mopeder. 3.Trimning Om mopeden ska framföras ute i trafiken, får den inte vara trimmad. Att trimma innebär att man förändrar motorns utformning för att göra den starkare och mopeden snabbare. Du får trimma mopeden och ha den stående i garaget, men det är olagligt att framföra den trimmade mopeden på allmän väg. De flesta EU-mopeder går i regel lite fortare än hastighetsbegränsningen 45 km/h, men det är inte olagligt (tänk på att hålla hastigheten!). Det är förändringen av fordonet som är olagligt, när man trimmar. Detta gäller även motorcyklar och bilar. Man får inte ändra fordonets egenskaper, utan att detta godkänns av Bilprovningen. Och motorförändringar av EU-mopeder godkänns inte. Tänk på att det alltså är olagligt att överhuvudtaget ta ut en trimmad moped i trafiken, oavsett hastighet! Fordonet har inget på allmän väg att göra, det är inte godkänt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en moped är trimmad, om man exempelvis ska låna en moppe. Tänk på att om du kör eller äger fordonet är du skyldig att veta att mopeden är laglig.

4 Bilar och motorcyklar måste regelbundet godkännas av Bilprovningen i en s.k. besiktning. EU-mopeden måste inte besiktigas regelbundet på det sättet, men kan föreläggas besiktning om mopeden misstänks vara trimmad. Den föreläggs då körförbud och måste besiktigas och bli godkänd för att få köras igen. Detta gäller även om mopeden har allvarliga brister på exempelvis belysning eller bromsar (se vidare avsnittet om mopedens skick) 4.Registrering EU-mopeden måste vara registrerad hos Vägverket och ha en registreringsskylt fastskruvad bakpå fordonet. Registreringen och skylten identifierar fordonet. Mopedägaren får ett registreringsbevis hemskickat, som anger fordonets egenskaper, och det anger också exempelvis om fordonet är godkänt för att skjutsa passagerare med. Detsamma gäller faktiskt också bilar och motorcyklar, för bilar anges exempelvis godkänt antal passagerare. Om du erbjuds köpa en moped (privat) som inte är registrerad, och säljaren påstår att mopeden kan registreras (och då alltså får framföras i 45 km/h), tänk då på att det inte alls behöver vara sant. Om mopeden inte har skylt och registreringsbevis, måste den istället ha ett COC-certifikat (certifikation of conformity). COC anger att mopeden är godkänd för registrering enligt de regler som gäller i EU och Sverige. Äldre mopeder går inte att registrera pga COC. Många försöker sälja sina äldre mopeder som EU-mopeder, men se upp! Varför är inte mopeden registrerad sedan tidigare? Kan man fråga sig. Omvänt innebär COC att man kan importera mopeder från andra EU-länder och få dem godkända och registrerade i Sverige. Mopeden måste då alltså ha ett COCintyg. Alltså: se till att mopeden antingen är registrerad med registreringsbevis och registreringsskylt, eller har ett COC-intyg!

5 5. Försäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Utan trafikförsäkring är det olagligt att ta ut mopeden i trafiken. Trafikförsäkringen skaffar man hos ett försäkringsbolag, och den ersätter skada som ett motorfordon orsakar ute i trafiken. Den ger ekonomiskt skydd vid personskada eller skada på andra fordon. Om du vill ha mopeden exempelvis stöldförsäkrad avgör du själv. Men trafikdelen i försäkringen kan man inte välja, det är obligatoriskt. Försäkringsbevis behövs inte medföras under färd, eftersom fordonet ska vara utrustat med skylt, via registreringsnumret kan man se om mopeden är försäkrad. Tänk på att trafikförsäkringen ör jätteviktig. En personskada i trafiken kan kosta hundratusentals, kanske miljontals kronor att ersätta, och fordonsskador kostar också stora summor pengar. Detta ersätter trafikförsäkringen. Annars blir man som fordonsförare och fordonsägare skadeståndsskyldig. Viktig att vara medveten om är också att försäkringsbolagen anger att försäkringen inte gäller i vissa fall. Om moppen framförs olovligt eller trimmat kommer kanske försäkringsbolaget inte att betala. Att köra olovligt eller trimmat betyder att man i praktiken kör oförsäkrat, även om man har betalat premien till försäkringsbolaget. På detta vis gör bolagen eftersom de har upptäckt att det är vanligast med skador i trafiken om man kör olovligt eller trimmat. (Se vidare avsnittet om olyckor). Tänk alltså på att mopeden ska vara laglig, otrimmad och försäkrad. Låna inte ut din moped till någon som inte har förarbevis. Låna inte en trimmad moped. Oavsett att man löper risk att få böter, kan man vid en olycka bli skyldig att betala hundratusentals kronor, och bli skuldsatt för lång tid framöver.

6 6. Mopedens skick Mopeden får alltså inte vara trimmad. För att mopeden ska anses vara laglig, ska även belysning och bromsar fungera tillfredsställande. Förutom den lagliga aspekten ska du för din och andras säkerhet se till att din moped fungerar, och är säker att köra med. Daglig kontroll: innan du kör Kontrollera att mopeden har bensin och eventuell olja som behöver fyllas på regelbundet. Kontrollera att belysning och blinkers fungerar, och att lyktglasen är rena. Efter att du har satt dig på mopeden och fällt in stöden kollar du, innan du kör iväg, att bromsarna fungerar som de ska genom att trycka in frambroms och bakbroms i tur och ordning. Regelbunden kontroll: med jämna mellanrum Kontrollera mopeden mer noggrant regelbundet, hur ofta beror på hur mycket du kör, och hur du kör. Förutom bensin och olja, kollar du bromsvätskenivån. Frambromsen är alltid hydraulisk, och ibland även bakbromsen, och har då en bromsvätskebehållare. Har du vattenkyld motor kollar du även kylvätskenivån. Titta i mopedens instruktionsbok om du är osäker. Kontrollera att belysningen fungerar, och då även både hel- och halvljus. Kontrollera tutan. Kontrollera att bromsljuset lyser, både när du trycker in framrespektive bakbroms. Kontrollera att blinkersen fungerar åt båda hållen, både fram och bak. Kolla att däcken är i bra skick. Att däcken inte är slitna eller skadade, och att det är lagom mycket luft i däcket. Sätt mopeden på centralstödet eller lyft mopeden på annat sätt så att hjulet/hjulen är i luften. Kolla att hjulen snurrar lätt, att inte bromsarna ligger på och att inget oljud från hjullagren hörs. Ta tag i hjulet med båda händerna ( klockan nio och klockan tre ) och ryck fram och tillbaka. Inget glapp får kännas,

7 som att hjulet sitter lite löst. Då är hjullagret slitet och behöver bytas. Sätt dig på huk framför mopeden och ta tag i framgaffeln på båda sidor om framhjulet. Ryck fram och tillbaka och kontrollera att det inte känns något glapp i framgaffeln, då är styrlagret slitet och behöver bytas. Att bromsar, däck och hjullager är i bra skick gör att mopeden reagerar som den ska är du bromsar och svänger. Annars kan du inte lita på mopeden och att den beter sig som den ska. Se vidare avsnittet om bromssträcka och körning på olika underlag. 7. Faktorer som påverkar din mopedkörning Tänk på att det finns omgivande faktorer som påverkar hur väl du har möjlighet att ha kontroll över olika situationer när du är ute och kör. Väglaget, sikten, mopedens skick, belastningen på mopeden och även hur du känner dig som moppeförare just för dagen och framför allt farten, påverkar hur mycket kontroll du har. Vad som påverkar dig som förare tas upp i nästa avsnitt. Väglaget och sikten Förutom att däcken är i bra skick, styr också väglaget mopedens kontakt med vägen. Tänk på att du åker på endast två hjul, och dessa hjuls kontaktyta mot vägen motsvaras av storleken på två tändsticksaskar! (Motsvarande jämförelse för exempelvis en bil är storleken på fyra handflator.) På denna lilla yta ska du se till att ha så bra friktion som möjligt, alltså att däcken greppar vägen så mycket som möjligt. Det är därför viktigt att du läser av vägen långt framför dig, och förutom att du håller koll på kurvor och hinder framför dig, så kollar du också hur vägen ser ut. Med relativt nya, perfekt pumpade däck och sommartorr asfalt utan grus kan du få stopp på moppen på 5-6 meters bromssträcka (från 45 km/h). Är inte däcken och väglaget perfekta kan bromssträckan lätt bli det dubbla, och det kan faktiskt vara så dåliga förhållanden att du inte kan bromsa alls utan att åka omkull. (Om bromssträcka, se vidare avsnittet om dig som förare).

8 Förutom att bromsa mopeden, styr väglaget också hur snabbt du kan köra genom en kurva, luta mopeden utan att åka omkull. På den varma delen av året måste du se upp för löv och grus på vägbanan. Grus på asfalt gör att däcken inte har något grepp alls. Kör du på asfalt och det börjar regna, se upp för att det blir lite halare, och se upp för brunnslock och målade partier på vägbanan (breda linjer, övergångsställen). Dessa blir mycket halare än den omgivande asfalten vid vått väglag. Se upp för stora vattensamlingar, vattenplaning innebär att däcken helt tappar kontakten med vägbanan. Kör du tidigt på våren och sent på hösten, se upp för frosthalka, snö och is. Risken är stor att du åker omkull om du försöker köra på vintern. Sikten är avgörande för dina möjligheter att manövrera mopeden, och för att du ska synas ute i trafiken, och få syn på saker i tid. Är det mörkt, dimma eller kraftigt regn har du begränsade möjligheter att hålla koll på vägbanan som tidigare nämnts. Du måste anpassa hastigheten då du inte kan se långt framför mopeden som tidigare. Du ser inte heller eventuella hinder och annan trafik på samma sätt som när det är god sikt. Du syns inte heller lika bra. Självklart ska du använda ljuset på mopeden dygnet runt, för att synas så bra som möjligt. Är det mörker eller dålig sikt måste du räkna med att du syns extra dåligt. Anpassa hastigheten och räkna med överraskningar. Mopedens skick och belastningen på mopeden Bromssträckan på 5-6 meter som tidigare nämnts gäller när du sitter ensam på en moped i bra skick. Detsamma gäller hur fort du kan köra i en kurva. Har du passagerare eller last på mopeden blir bromssträckan mycket längre, och du måste alltså ha extra bra framförhållning när du planerar din körning, och anpassa hastigheten inför en kurva. Detsamma gäller om mopeden är sliten och i dåligt skick. Om däck, bromsar och hjullager inte är bra kommer bromssträckan att bli längre och du måste köra långsammare i exempelvis kurvor. Hur du handskas med last och passagerare är mycket viktigt för att mopeden ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Mopedens bredd med last får inte

9 överstiga 120 cm. Om du lastar något tungt bak eller hänger något på styret blir mopeden svår att styra och det finns risk för att du tappar kontrollen. Passageraren ska sitta nära föraren och hela tiden ha sina fötter placerade på mopedens fotpinnar eller fotplattor. Tillsammans med kroppskontakten skall passageraren också följa med i körningen t.ex. när det är dags för en kurva. Helst ska passageraren titta över höger axel på föraren i en högerkurva, och över vänster axel i en vänsterkurva. Tänk på att mopedens tyngdpunkt och köregenskaper förändras med last eller passagerare. Bromsteknik-bromssträcka-reaktionstid Som tidigare nämnts kan bromssträckan bli kort vid perfekta förhållanden. Men du måste tänka på att det inte alltid är så. För att köra så säkert som möjligt är det viktigt att du behärskar rätt bromsteknik. Vid en normal inbromsning fördelar sig bromseffekten med cirka 60 % på framhjulet och 40 % på bakhjulet, men vid en hård inbromsning (panikbromsning) kan framhjulsbromsen ta mer än 90 % av bromseffekten. Mopeden blir då mycket lättare bak, och trycket ökar på framhjulet och minskar på bakhjulet. Du kommer vid bromsningen att känna att kroppen vill falla framåt, och det är då viktigt att du håller emot med spända, raka armar, och har fötterna kvar på golvet/fotpinnarna under hela inbromsningen. Det är också viktigt att du alltid börjar med bakbromsen, och att du aldrig bromsar med endast frambromsen. Detta övar vi praktiskt på manöverträningen. Hur du använder bromsarna är också beroende på väglaget. Är det risk för att det finns grus eller löv på vägbanan, eller om du kör på vått väglag, måste du vara extra noga med att känna försiktigt om bakhjulet riskerar att låsa sig, innan du rör frambromsen. Väglaget styr också hur hårt du kan trycka på bromsarna utan att hjulen låser sig. Om ett eller båda hjulen låser sig, förlorar du väggreppet. Låser sig framhjulet är det stor risk att du åker omkull. Känner du att ett hjul börjar låsa, lätta på bromsgreppet så att hjulet rullar igen.

10 Vid en inbromsning från 45 km/h har du en total stoppsträcka på 25 m. Stoppsträckan är den sammanlagda längden av reaktionstiden och bromssträckan. 25 METER I TOTAL STOPPSTRÄCKA I I REAKTIONSSTRÄCKA I BROMSSTRÄCKA I 12.5 METER 12.5 METER Är du pigg och nykter har du en reaktionstid på 1 sekund (se nästa kapitel som handlar om hur du mår som förare). Kör du i eller nästan 45 km/h hinner du ca 12.5 m på en sekund. Detta är reaktionssträckan och är den tid du behöver för att upptäcka exempelvis ett hinder, hjärnan reagerar och skickar signaler till din kropp att börja bromsa. När du har börjat bromsa, tar det ytterligare en sekund och alltså 12,5 meter TILL innan du fått stopp på moppen. Bromssträckan kan som sagt bli kortare vid perfekta förhållanden, men dessa råder ju inte alltid. Bromssträckan är som sagt beroende av hastigheten, väglaget, bromsarna, däckens och mopedens skick samt hur du bromsar. 9. Faktorer som påverkar dig som förare Det är viktigt att mopeden är i bra skick, men det är också minst lika viktigt att du som förare mår bra. Ett antal saker kan påverka dig negativt, och göra att du inte har möjlighet att framföra ditt fordon säkert. Trötthet och stress gör oss till dåliga fordonsförare, som inte koncentrerar sig på körningen och de trafiksituationer vi befinner oss i. Har man sovit dåligt, är utarbetad eller stressar upp sig för att man är sen, slutar man att tänka kreativt och reflektera, planera och tänka framåt. Alkohol och droger är givetvis förbjudet att ha i kroppen när man framför fordon i trafiken. Förutom att man inte kan tänka och reflektera, styr man dåligt över kroppens motorik och får längre reaktionstid. Manliga förare upp till 25-årsåldern som har druckit alkohol är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Inte bara för att de kör dåligt, utan för att de tror att de plötsligt är extremt skickliga

11 förare, och framför sitt fordon på ett sådant sätt som de aldrig skulle kunna tänka sig nyktra. De vanligaste olyckorna sker på helgkvällar, med unga killar (18-24 år) som bara druckit lite grann. Måttligt alkoholpåverkade åringar tillhör tyvärr också den vanligaste olycksstatistiken, men det finns ju inte lika många mopedister som bilförare. Grupptryck gör också att man gör saker som man egentligen inte borde. Bestäm dig för vad du tycker är rätt eller fel, när du sitter och pratar med en riktigt bra kompis. Håll dig sedan till det, även om andra, mindre bra kompisar försöker pressa dig att göra saker som du inte ställer upp på. En av de vanligaste olyckorna sker när man lånar ut sin moped till någon som bedyrar att han/hon kan köra, men egentligen inte kan. Tänk på att det är du som fordonsägare och fordonsförare som har ansvaret, och efteråt kommer inte de som har pressat dig att vilja vara med och betala. Sammanfattningsvis har du alltså skyldighet att se till att du är kapabel att framföra ditt fordon på ett säkert sätt. Se till att vara pigg och alert, nykter och opåverkad av andra! 10. Att framföra ett fordon ute i trafiken Att framföra ett fordon ute i trafiken ställer krav på dig som förare. Grundregeln för samspel i trafiken är ansvar, omdöme och hänsyn. I trafikförordningens 2:a kapitel 1 står: För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som har funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. En trafikant skall också uppträda så att han eller hon inte i onödan stör eller hindrar annan trafik. En trafikant skall även visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Med den här grundregeln menas helt enkelt att du ska uppträda på ett hänsynsfullt sätt och på ett sådant sätt att inte risk för trafikolycka kan uppstå.

12 De mest oskyddade och utsatta i trafiken är barn, äldre och funktionshindrade. Fotgängare, cyklister och moped- och mc-förare (alltså du!) räknas som oskyddade trafikanter och skall tas särskild hänsyn till. Du löper större risk än cyklister och klass II-mopedförare att vara inblandad i en olycka eftersom du kör mera ute i trafiken än dem. Du löper också större risk än bilisterna att bli allvarligt skadad i en kollision, eftersom du sitter oskyddad. En del bilförare har dessutom ingen förståelse för mopeder i trafiken. Var också medveten om att du inte har några rättigheter i trafiken, endast skyldigheter att i varje situation köra på ett sådant sätt att olyckor undviks. Men överhuvudtaget gäller sunt förnuft: ta hänsyn och gör allt du kan för att samspela i trafiken på ett smidigt och säkert sätt. Grundläggande trafikregler Som EU-mopedist framför du ett registrerat fordon precis som vilken bil eller motorcykel som helst. Det betyder att du ska köra ute i trafiken och du får inte framföra ditt fordon på gång- och cykelbana. Detta påbudsmärke betyder påbjuden gång- cykel- och mopedbana, men det är endast klass II mopeder som får köras här, inte EU moped! I stadstrafik, vilket alltså är när hastighetsbegränsningen är max 30, eller 50 km/tim, så ska du framföra din moped precis som en motorcykel. Du ska ligga mitt i körfältet, och ta upp din plats som vilket annat fordon som helst. På 50 väg ligger du strax under hastighetsbegränsningen, i 45 km/tim, och tycker fordonen bakom att detta är för långsamt, ska de köra om dig med bred marginal, utan att störa dig. Se upp i backspeglarna så du har koll på vad den omgivande trafiken sysslar med!

13 Detta påbudsmärke betyder påbjuden körbana för fordon i linjetrafik m.fl, och i denna s.k. bussfil är sedan en tid tillbaka inte tillåtet att köra sin EU moped! Endast när det finns en tilläggstavla som anger Gäller även mc är det tillåtet att köra EU-moped i bussfilen! Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 30 km/tim! Utanför stadstrafik, på landsväg, när hastighetsbegränsningen är max 70 km/tim eller uppåt, räknas du som ett långsamt gående fordon. Du ska då köra mopeden vid vägkanten, eller om det finns en sådan, på vägrenen, den bit asfalt som finns på sidan av vägen, utanför en streckad linje. Detta förbudsmärke betyder att hastigheten är begränsad till max 70 km/tim! Du får absolut inte köra på motortrafikled eller motorväg, där får inga långsamt gående fordon vara! Du är i livsfara om du kör på motortrafikled eller motorväg! Motorväg Motortrafikled Ser du dessa skyltar, välj annan väg! Använd halvljus dygnet runt, så syns du bra även på dagen. Helljus ska du endast använda när det är helt mörkt, och där det inte finns några gatlampor. Det är förbjudet att använda helljus inom tättbebyggt område, och det är förbjudet att ha helljuset på när man möter andra trafikanter, då blir de bländade. Slå av helljuset, blända av, i god tid innan du möter andra trafikanter.

14 Kör på ett miljömässigt bra sätt: ser du att det är stopp längre fram, lätta på gasen och sakta in i god tid. Gasa inte fullt från start, utan kör igång på halv gas, till du fått lite fart, sedan kan du dra fullt upp till den hastighet du vill uppnå. Vid fullt gaspådrag från stillastående plågar man motorn extra mycket och släpper ut extra mycket partiklar och avgaser. Ovanstående teknik är extra viktig när man har en ny moped som ska köras in. Se dessutom till att inte ha motorn på tomgång i onödan långa stunder. Det är olagligt och du släpper ut onödiga avgaser. Det är inga problem att stänga av och starta om mopeden, den ska starta direkt om den är väl servad. Utryckningsfordon Du har skyldighet att lämna företräde åt utryckningsfordon, ex. polis, brandförsvar eller ambulans, med blåljus och/eller sirener påslagna. Sirener eller blåljus = FLYTTA PÅ DIG NU! Du har dessutom skyldighet att lämna företräde åt spårvagn och tåg. Varningsmärke korsning med spårvagn Vägkorsningar, rondeller och järnvägskorsningar Vägkorsningar Vägkorsningar i trafiken är reglerade, så att det inte ska vara något tvivel om vem som ska köra först och vem som ska vänta. Det är när tvivel och missförstånd uppstår, som det sker olyckor. Trafikanterna blir upplysta om vem som ska köra först på fyra sätt. 1. Högerregeln gäller i korsning utan vägmärken, trafiksignaler eller polis. Den som kommer från höger får köra först, och den som inte kommer från höger måste vänta. Utfartsregeln är en annan regel som gäller vid utfart från fastighet, parkering, bensinstation eller liknande, och innebär att man stannar och lämnar företräde vid utfart från dessa ställen, de som befinner sig på vägen får köra först.

15 2. Det finns fyra stycken vägmärken som kan reglera trafik i korsningar. Om något av dessa finns, gäller inte högerregeln! Två av dessa innebär att man måste vänta och lämna företräde för korsande trafik från båda hållen, och de andra två innebär att man får köra först, den korsande trafiken får vänta. Väjningsplikt Stopp Huvudled Större väg kör först Du måste vänta Du måste vänta Du får köra korsande på korsande på korsande först trafik väntar trafik trafik Väjningsplikt och stopp innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna, och att du får köra vidare endast utan att det kan ske utan fara eller hinder (Vägverket) 3. Om det finns trafiksignal i korsningen, gäller denna, och inte högerregeln eller vägmärken. 4. Om polis står i korsningen och dirigerar trafiken, gäller polismans tecken före högerregel, vägmärken och trafiksignal. På väg fram mot en korsning, tar du reda på vad som gäller, och om du ska vänta eller köra först, genom att hålla utkik efter vägmärken och trafiksignaler. Om du ska vänta, titta i backspegeln så att trafiken bakom inte ligger för nära, och sakta in i god tid. Om du ska köra först, titta i backspegeln så att inte trafiken bakom ligger för nära, och kör sedan genom korsningen efter att ha kontrollerat att ingen korsande trafik tänker köra ut före, mot reglerna. Även om du får köra först, måste du hålla uppsikt över trafiken i korsningen så att du inte blir påkörd! Tänk på att du sitter oskyddad och blir allvarligt skadad vid en krock! Chansa aldrig!

16 Att köra genom korsning får du öva på körträningen, och vi tränar då på högerregeln, och vad de olika märkena innebär. Ska du svänga in på en ny väg i korsning, kollar du bakomvarande trafik i backspegel och åt sidan, blinkar, placerar dig så långt åt det håll i ditt körfält som du kan så att du är ur vägen för trafiken bakom som ska rakt fram, saktar in, kollar backspegeln innan sväng. Se upp för fotgängare på övergångsställe! När du svänger in på den nya vägen, håll utkik efter vägmärken som reglerar var du kan köra. Påbjuden körbana Påbjuden körbana Förbjuden infart höger och vänster höger ( pga enkelriktad trafik från andra hållet) Ser du vägmärket Förbjuden infart är vägen enkelriktad, och det kommer trafik från andra hållet som inte förväntar sig någon mötande trafik! Kör du in på den vägen är du i livsfara! Ett effektivt sätt att se att vägen är enkelriktad är att bilarna står parkerade åt samma håll på båda sidor av vägen. Kommer man in på en enkelriktad gata från rätt håll ser man också vägmärket som berättar att man endast kan köra åt ett håll på vägen: Enkelriktad trafik: visar helt enkelt med en pil åt vilket håll man kör.

17 Rondeller Det som vi vanligtvis kallar rondeller, heter egentligen Cirkulationsplats. På väg in i en rondell har du alltid väjningsplikt, måste alltid lämna företräde mot den trafik som befinner sig inne i rondellen. Därför är alltid vägmärket Cirkulationsplats alltid kompletterat med vägmärket Väjningsplikt. Cirkulationsplats och Väjningsplikt tillsammans Innan rondellen väljer du det körfält/den placering som är lämpligast beroende på vart du ska efter rondellen. Du ska alltid blinka höger ut ur rondellen när du ska köra ut ur den. Rondeller och om hur man kör säkert där, pratar vi mer om på teoridagen. Järnvägskorsningar I en järnvägskorsning har du alltid väjningsplikt mot tåget. Tänk på att ett tåg har en enorm hastighet och tyngd, och därmed en enorm bromssträcka. Även om du inte ser något tåg när du närmar dig korsningen, så kan det vara där på ett par sekunder. Var extremt uppmärksam när du närmar dig en järnvägskorsning! Vägmärken som varnar för järnvägskorsningar: Järnvägskorsning Järnvägskorsning Avstånd till med bommar utan bommar järnvägskorsning

18 Övergångsställen Övergångsställe Du har som fordonsförare väjningsplikt mot gående som har gått ut på, eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe. Visar fotgängaren att han/hon vill gå över, måste du omedelbart stanna och släppa över denna. Ha beredskap att stanna på väg fram mot övergångsstället, och planera din körning så att du inte blir stående på övergångsstället. Se speciellt upp för övergångsställen när du svänger in på en ny väg. Precis när du genomför svängen, och alltså måste ha uppsikt i backspegeln och på sidan om dig, behöver du också se upp för fotgängare som korsar vägbanan. Olyckor I Sverige sker ca trafikolyckor per år, allt från mindre repor och bucklor till allvarliga trafikolyckor med allvarliga personskador. Varje år omkommer mellan 500 och 600 personer i trafiken. Alltså sker det ett femtiotal olyckor per dag och det omkommer 1 2 personer per dag. Ungefär 10 procent av de som omkommer i trafiken är mopedister eller motorcyklister. Detta beror på att man sitter oskyddad på sitt fordon, och att farterna är höga. Allmänt är det så att de flesta olyckorna sker inom tättbebyggt område, och de allvarligaste olyckorna sker utanför tättbebyggt område. I statistiken för mopeder kan man se att om man som mopedist har förarbevis, hjälm på huvudet, följer trafikreglerna och hastighetsbestämmelserna, och slutligen låter bli att trimma mopeden, så löper man i princip ingen risk alls att dödas i trafiken. Det visar sig bland siffrorna att de som dödas nästan alltid har gjort fel på någon eller några av dessa punkter. Om man är inblandad i en olycka, stor som liten, är det absolut förbjudet att lämna olycksplatsen innan man har identifierat sig och innan man vet att man inte behöver hjälpa till mer.

19 Till sist: några ytterligare vägmärken Vägmärken är viktiga att kunna för att få rätt information och då kunna göra på rätt sätt. Fler vägmärken än de vi har tagit upp här finns i Vägverkets folder Sveriges vägmärken som finns att ladda ner på Vägverkets hemsida (länk finns på Mopedskolan Norrs hemsida mopedskolan-norr.se). I vägmärkeshäftet framgår att våra vägmärken är indelade i grupperna varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Denna indelning är bra att kunna för att lättare lära sig och förstå vägmärkena. Slutligen vill vi berätta om några exempel på vägmärken som är extra viktiga för oss som färdas på två hjul. Dessa märken varnar för att vägen ändras och det är då bra att vara beredd att bromsa lugnt och sakta farten när man ser dessa. Varningsmärken: varning för Farlig kurva, Flera kurvor, Avsmalnande Ojämn väg Vägarbete Slirig körbana Barn högerkurva första höger väg från båda sidor Allra sist: grattis till att ha valt ett roligt och smidigt fordon som miljövänligt tar sig fram snabbt i trafiken. Här är ett nytt vägmärke som vi EU-mopedister inte behöver bry oss om: Betalväg Kompletterande material från Vägverket får Du på körträningen. Lycka till med Ditt förarbevis och ta hand om Dig ute i trafiken!

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt!

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt! MOPEDBOKEN Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha förarbevis för moped klass 1 (EU- moped). Du ska få lära dig viktiga saker, både om mopeden och den trafik som du ska köra i. Det blir mer trafik

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning Du är smart Vilken typ av cyklist är du? Gillar du att ta i så att det känns i hela kroppen eller glider du hellre fram utan brådska, med solen i ansiktet och

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling verkets författningssamling verkets föreskrifter om lekar på vägmärken och andra anordningar; VVFS 2008:272 Utkom från trycket den 3 november 2008 beslutade den 13 oktober 2008. verket föreskriver med

Läs mer

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II www.mopedbok.se Mopedklass I och II Mopedbil EPA-traktor / A-traktor Traktor Arbetsfordon klass II Rätt & Vett konsult och förlag

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare - Trafik för lärare Målsättning Målsättningen är att åskådliggöra för unga hur viktigt det är att vara uppmärksam i trafiken. Förutom att man behöver känna till och följa trafikregler behöver man även

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare.

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Bäste Cirkelledare/användare! Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Det kan finnas något som är oklart och någon tryckfelsnisse

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

I år kan du bli förälder till en. Tips och fakta för dig som vill veta allt!

I år kan du bli förälder till en. Tips och fakta för dig som vill veta allt! I år kan du bli förälder till en Tips och fakta för dig som vill veta allt! 1 » Unga män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare. De föraktar auktoriteter, är uppkäftiga mot sina föräldrar och

Läs mer

Lämna spelrum MOPEDISTENS HANDBOK

Lämna spelrum MOPEDISTENS HANDBOK Lämna spelrum MOPEDISTENS HANDBOK INNEHÅLL: FÖRUTSEENDE KÖRSTIL...4 Förutse lämna spelrum...4 Om spelrummet minskar...4 Om spelrum saknas...4 Så här skaffar du dig spelrum...4 MOPED...6 Definition av moped...6

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa

Läs mer

STR. Art nr. 20 Lagt 23 Hela. 285 Ändrat texten om. 159 Ändrat text i bild. 238 Lagt. vinterdäckk 309 Lagt. Uppdatering 2013-04-11.

STR. Art nr. 20 Lagt 23 Hela. 285 Ändrat texten om. 159 Ändrat text i bild. 238 Lagt. vinterdäckk 309 Lagt. Uppdatering 2013-04-11. STR Service AB Sidan 1 av 5 Uppdatering 2013-04-11 Du och jag i trafiken Art nr 120 Ändringar från utgåva 30 tilll 31 Sid Ändring Omslag Reklam för eco-appen 20 Lagt till vägmärket Laddplats 23 Hela sidan

Läs mer

I år kan du bli förälder till en. Tips och fakta för dig som vill veta allt!

I år kan du bli förälder till en. Tips och fakta för dig som vill veta allt! I år kan du bli förälder till en Tips och fakta för dig som vill veta allt! 1 » Unga män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare. De föraktar auktoriteter, är uppkäftiga mot sina föräldrar och

Läs mer

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister TRAFIKSKYDDET Bilkörning på äldre dagar Råd åt äldre bilister 2 Innehåll: Äldre bilister sätter värde på säkerheten... 4 Vad för åldern med sig?... 5 Tänk efter hur och när du åker... 9 Ta tid på dig......

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 Denna skrift är avsedd att vara en statistisk uppslagsbok för förhållanden inom moped- och motorcykelbranschen. Skriften är avsedd

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler

Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler 2012-02-27 Sid 1(10) Till Margareta.ahlvik@trafikverket.se Synpunkter på Trafikverkets förslag till nya vägutformningsregler Sammanfattning Riksorganisationen, SMC, har läst Trafikverkets förslag till

Läs mer

Dialogunderlag moped. För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning. Don t drink & drive dialogunderlag moped 1

Dialogunderlag moped. För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning. Don t drink & drive dialogunderlag moped 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Don t drink & drive dialogunderlag moped 1 Innehåll sid 4 sid 6 sid 8 sid 12 sid 14 sid 20 Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar

Läs mer

Alla är vi trafikanter. Vi frågade

Alla är vi trafikanter. Vi frågade r a l i b t s a l d e m s å g m u u d r u h m o s p i t h c o d Rå Lika men ändå olika Alla är vi trafikanter. Vi vill komma fram säkert från A till B, oavsett om vi sitter bakom ratten, på en tvåhjuling

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING 1 2 Don t drink & drive - Dialogunderlag moped Innehåll Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar Ta ställning Rollspel Idéer

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud reflexer/synbarhet halkskydd cykelhjälm övergångsställen Innehåll Reflexer/synbarhet... 3 Tips inför mötet... 4 Halkskydd... 6 Modeller... 7 Tips

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna?

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Köra fyrhjuling Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Mars 2015 2 KÖRA FYRHJULING Intresset för fyrhjulingar ökar och för dig som kör fyrhjuling är det viktigt att känna till vilka regler som

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplanen: utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 visar hur

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget!

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Att synas, är att finnas 40 procent av alla trafikolyckor där gående

Läs mer