Vanliga frågor. I vilket geografiskt område är ITK giltiga?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor. I vilket geografiskt område är ITK giltiga?"

Transkript

1 Vi behöver överväga begreppet "pengar" och de befintliga finansiella systemen. Vi bör analysera vart det hela är på väg samt vilka konsekvenser detta kan ha för människor globalt, nationellt och lokalt. Fler och fler inser att det konventionella monetära systemet (pengar, centralbanksprincipen, fiat valuta med begränsad kapitalreservkrav ) ligger till grund för våra återkommande miljömässiga, ekonomiska och sociala problem. Idag uppstår dessa problem på en global nivå då den finansiella marknaden är global. Dessa problem har funnits och utvecklats ganska länge, och nu är det hög tid för nya lösningar. När det gäller en kollaps av det ekonomiska systemet, vilka är de alternativ till lösningar som vi kan implementera snabbt? En mängd olika modeller har redan utvecklats. Ett av de mest framgångsrika koncepten i Europa har varit införandet av regionala valutor som kallas "Regio". Dessa som arbetar tillsammans med euron och stödjer den regionala ekonomin samt skapar fler sociala nätverk. Regios utfärdas, övervakas och administreras centralt. En av de främsta anledningarna till stagnation inom nuvarande regionala valutor (regios) är att administrationen av systemen är ansträngande. Administratörer/arrangörer, som tar på sig ansvaret för att få systemet att fungera, arbetar frivilligt och blir ofta utan betalning för sina ansträngningar. Arbetsbelastningen är ofta hög, de blir utbrända och därmed försvåras deras arbete. En ny modell, "Minuto Cash", som härstammar från Tyskland är inte alls lika anstängande administrativt som "regios". Minuto Cash baseras på möjligheten att vem som helst kan publicera sin egen betalning. Minutos används på samma sätt som kontanter och är ett reellt decentraliserat betalsätt. Vanligtvis arbetar människor och får betalt i efterskott, men var tas pengarna ifrån? Det traditionella ekonomiska systemet är uppbyggt så att det är skulder som skapar pengar. Den centralt förvaltade statsskulden har därigenom vuxit till att nå astronomiska proportioner. Lokalt skapade värdekuponger däremot representerar ett löfte om att stödja det lokala samhället och miljön. Kupongernas värde begränsas till det nationella medelvärdet för arbete som volontär för ett visst antal timmar / minuter (eller motsvarande/ideell tid).

2 Komplementära valutor anses av tyska Bundesbanken vara ett slags sociala pengar/betalsätt. Det är pengar/betalsätt som används kring människors sociala aktiviteter, snarare än betalning för sitt arbete. ISSS-projektet är inspirerat av Minutos, vi har antagit benämningen "ITK" som står för Ideell Tid Kupong - och denna bygger på frivilligt arbete. Kupongen fungerar som ett erkännande av att någon har tillhandahållit en tjänst till samhället, eller en individ i samhället, i form av varor eller tjänster. En volontärtimme är värd 60 ITK. Skulle man behöva sätta ett värde på en timmes voluntär tid (som det görs inom EU projekt och Leader i synnerhet) motsvarar det i Sverige 175 SEK. Vid introduktion av ITK: s är det första steget att skapa ett inledande möte. Detta kräver att någon organiserar mötet. Senare delas ansvaret och tas över av andra. Man bör prata igenom resurser och behov - samt andra praktikaliteter för att genomföra konceptet. Om ITK: s används utanför regionen kommer de så småningom tillbaka till sin ursprungsort, så länge de fortfarande är giltiga. Varje ITK kupong visar namn och adress på den person som utfärdade det, dess värde, datum för utfärdande, postnummer och dess giltighetstid (beräknat som slutet av utfärdandeåret plus två ytterligare år). Dessutom bör två borgensmän (en kvinna och en man) borga för varje ITK kupong med en stämpel och underskrift. Dess relevans är huvudsakligen i den region där den skapades, då särskilt leverantörer av varor inklusive jordbruk, trädgårdsodling, hantverk och sociala tjänster.. Vanliga frågor I vilket geografiskt område är ITK giltiga? För perioden av pilotprojektet ITK är giltiga i de specificerade pilotnätverk och grupper som arbetar med dem i Upplandsbygd regionen. Främst Knivsta och Sigtuna kommun. Kan ITK fungera som en "omställningsgrupps" valuta? En ITK är en IOU (Löfte att betala) och är precis som att ge pengar till en välgörenhetsorganisation. Skillnaden är att du inte lovar att betala med pengar, istället används ideell tid för att hedra löftet. Till exempel, om en omställningsgrupp beslutar att hålla en introduktion och ett nätverksmöte, och en grupp på tio personer är villiga att ge 20 timmar av sin tid så kan var och en av dem skapa och utfärda ITK, får dem stämplade och ge dem till kassören.

3 Under denna tid är volontärer organiserade och ordnar möten. Medlemmarna kan besluta att ITK kan användas, till exempel för att ordna fika, betala underhållning i ITK eller betala barnvakten med ITK så att du kan gå till mötet, och så vidare. Det finns en bra potentiell marknad för ITK särskilt kring mat. Volontärer ger ITK till gruppen, och gruppen anordnar aktiviteter som kan ersättas med ITK. Detta kommer att utvecklas och en marknad kommer att växa fram. T.ex: istället för att köpa bröd så kan gruppen besluta att ha hemlagat bröd och därför ge ytterligare möjlighet att ger ITK till den som bakar. Likaså finns det en marknadsmöjlighet för ITK inom kultursektorn. Plötsligt blir de artister som accepterar ITK mer attraktiva och intressanta än de som enbart tar emot pengar som betalning för sina tjänster. Hälsa och rådgivning - massage och rådgivning kan också vara relevanta som tjänster där ITK kan användas i stället för pengar. Vilka är skillnaderna mellan tjänster som köps med svenska kronor och frivilliga tjänster som kan fås med ITK? Frivilliga tjänster är helt olika andra tjänster som finns på marknaden, de kommer inte med någon form av garanti och omfattas inte av konsumentlagstiftning och annan lagstiftning. Kan man bara acceptera ITK från person som utfärdade dem? Nej, du kan handla med ITK från vilken utfärdare som helst. Detta följer av principen: hur mycket pengar (svenska kronor) återgår till centralbanken? Mycket få. Likaså kan ITK kuponger distribueras som betalning hundratals gånger, från en person till nästa, innan de kommer att återgå till utfärdaren. Alla har friheten att acceptera ITK eller inte. Är det nödvändigt att utfärdaren skriver alla sina erbjudanden om tjänster eller varor på kuponger som de skapar själva? Det rekommenderas att utfärdaren använder en stämpel som visar vad de kan erbjuda. Till exempel, varje medlem av omställingsnätverket skulle kunna utnyttja en webbplats där de kan beskriva vad de erbjuder. Stämpeln tillhandahåller på så sätt reklam. Medan kupongen cirkulerar, kommer folk läsa på den. Om etiketten inte visar din webbplats rekommenderar vi att skriva minst tre av dina erbjudanden på baksidan av kupongerna. Detta bidrar till att uppnå ett högre intresse och acceptans av ITK. Är de som borgar ansvariga för ITK de skriver under? Normalt är svaret: Nej, bara om utfärdaren är oförmögen att fullgöra sin skyldighet skulle garanterna behöva kliva in. Till exempel, om utfärdaren inte längre kan tillhandahålla en tjänst eller varor, eller blir sjuk, flyttar utan att lämna en ny adress eller dör och det inte finns arvingar som kan uppmanas

4 att hedra löftet. I gengäld för att etablera sig som en borgenär, har borgensmannens namn spridits i samhället. Vad bestämmer den giltiga perioden ITK? Varje kupong har ett inskrivet giltighetsdatum. Giltighetstiden räknas i slutet av året då det utfärdades plus två år totalt. Enligt hans eller hennes behov, måste den person som skapar ITK hedra löftet - och sedan kan du skapa ny ITK. Utfärdaren kan använda en kupong en andra gång efter inlösen? Om kupongen är giltig för mer än tre år, kan utfärdaren använda kupongen en gång till. Om tiden är mindre än 3 år bör utfärdaren förstöra kupong för inlösen. På grund av denna regel har medlemmar av Minuto nätverket nästan aldrig behållit en kupong strax före utgångsdatum. Måste du själv skapa ITK för att delta? Att skapa ITK är lika frivilligt som att acceptera dem som betalning för varor eller tjänster. För vissa människor kan det vara lättare i början att acceptera ITK och använda dem igen. Efter att de har fått förtroende för processen kommer de förmodligen att börja gör egna. Innan de utfärdar ITK i allmänhet, är det bra om folk gör en lista på vad de har att erbjuda, för att fastställa respektive värde i ITK. Finns det en minimiålder innan du kan ge ITK? Vissa tonåringar kan vara mer kapabla inom vissa områden - till exempel med hjälp av datorn - än vuxna. Men om de skulle de vilja göra sin egen ITK (förutom att acceptera och betala med ITK från andra utfärdare), skulle de behöver två vuxna garanter i laglig ålder. Hur många ITK bör utfärdas per person? För att betala små belopp så måste du skapa tillräckligt med kuponger i 1 och 5 Minuto valörer. Det är bra om varje person skapar 10 ark godkända kuponger ISSS ITK. Varje ark har totalt 245 ITK. Tio ark representerar 2,450 ITK eller 40 timmar av frivilligt arbete. Detta motsvarar den högsta volontärtiden för 1 ¼ månad. Den högsta under ett år ska vara en motsvarighet till 400 timmar. Kan jag få allt med ITK? ITK kompletterar traditionella valutor (svenska kronor, euro, pund, dollar, yen, etc.). Många objekt kommer endast att finnas tillgänglig genom att betala med dessa valutor under en ganska lång tid framöver på grund av att skala av ekonomin, till exempel bensin, eldningsolja, telefonräkningar, el, gas, nya bilar, etc. Men eftersom fler människor blir engagerade i Minuto nätverket generellt och ITK i synnerhet, kommer fler alternativ vara tillgängliga.

5 Vilka är de viktigaste målgrupperna för ITK? De är avsedda för alla i samhället, men särskilt personer som kan känna sig mer isolerade, till exempel arbetslösa eller pensionerade. Erfarenheten visar att - inledningsvis fungerar ITK bäst mellan vänner och vänners vänner. Med andra ord: ITK fungerar bra i sociala nätverk mellan människor som litar på varandra. I denna experimentella fasen är en viktig målgrupp människor som vill ha ett bekvämt sätt att lära sig om pengar i allmänhet och kompletterande valutan i synnerhet. Hur klarar du att betala skatt på transaktioner i ITK? Den Minuto är avsedd att användas mellan vänner och att stimulera och optimera utbytet av goda gärningar i samhället. Dessa är oftast inte skattepliktig. Om du driver ett företag du kan också använda ITK. Intäkterna från handelstransaktioner i ITK följer samma regler som inkomst från konventionella valutor och måste betalas i den konventionella valutan. Den rekommenderade hastigheten för din bokföring i Europa: 60 ITK = 175Kr. Kom ihåg att ITK är "samhällelig" valuta. Företag kan använda ITK som en del av deras CSR (corporate social responsibility) eller socialt arbete. Till exempel kan företag acceptera ITK från arbetslösa som ett sätt för företaget att ge tillbaka till samhället. Detta exempel kan vara för någon som äger ett café. Är det vettigt att spara ITK kuponger? Kortsiktiga besparingar under några veckor eller månader kan vara meningsfullt att betala för en dyr post som du vill köpa med ITK. Långsiktigt sparande är inte meningsfullt eftersom varje kupong har en tidsgräns på två år. Vad menar du med volontärtimme? I ett samhälle som bygger på arbetsfördelning, hög prestanda och specialisering så går det inte att generalisera om vad en arbetstimmar borde vara värd. Likaså en volontär timme. För att ha en siffra att börja med, beslutade vi att ta värdet av frivilliga som används av EU, inom ramen för Leader organisationer på 175 svenska kronor per timme. Betalning för tjänster eller varor med ITK beräknas alltid på värdet som är satt och beräknat för den typen av produkt eller en tjänst. Grundregeln är att alla transaktioner är en förhandlingsfråga. Varför krävs en gummistämpel och en underskrift? Dessa är de traditionella medlen för att godkänna ett avtal och därmed ge Minuto och ITK trovärdighet. Varför finns det svarta prickar på den ursprungliga kupongen? Dessa är för inriktning och när du skär plåten genom dessa punkter, kommer varje kupong har en halv svart cirkel på dess övre kant. Dessa halvcirklar, gör att man kan avgöra valör (vänster läge till höger läge på kupongen). Om du har en hög med ITK det lätt att snabbt hitta rätt valör.

6 Hur vet jag att jag kommer att kunna använda ITK i mitt samhälle? ITK bygger på sociala nätverk. Därför kommer träffa medlemmar av samhället vid regelbundna möten hjälper dig att lära känna de andra deltagarna, att bli bekant med detaljerna, utfärdande och användning av ITK. Finns det en databas över alla medlemmar och deras erbjudande? Om du är i en grupp som använder ITK så kommer befintliga och nya medlemmar att fylla i ett formulär med kontaktinformation, kompetenser eller produkter man kan erbjuda. Denna blankett ska kopieras och delas med de andra medlemmarna i gruppen. Är det möjligt för kommersiella organisationer att delta? Ja, det är möjligt. En skylt nära ingången som anger att "ITK accepteras här!" - visar att ägaren är villig att ta emot ITK som betalning. Det kommer att fungera för butiksägare med ITK endast om vissa av sina leverantörerna också accepterar ITK, vilket gör det möjligt för ägaren att spendera samt få ITK! Är det möjligt att överföra ITK elektroniskt? Finns det Giro för ITK? Varje ITK kupong är ett unikt dokument. Juridiskt är det ett "personligt intyg om deltagande" - i den engelsktalande världen även kallad "IOU". Elektronisk överföring kan eliminera det personliga ansvar som personen känner när den ansvarar för inlösen av kupongen. Datorn gör det mer opersonligt och stoppar utvecklingen av fysiska sociala nätverk. Istället för att utveckla en e-minuto, rekommenderar vi att använda andra kompletterande valutor som ger denna möjlighet. Kan vem som helst ladda Minuto och ITK data till sin egen dator? - Och senare publicera den på sin egen hemsida? Ja, eftersom Minuto bör skapas på så många ställen som möjligt. ITK utfärdas endast på ett decentraliserat sätt. Den centrala platsen (www.minuto-zeitgutscheine.de)fungerar bara som en kontakt för nykomlingar, för ändringar eller uppdateringar samt att besvara ytterligare frågor. Om du vill utveckla ITK-systemet vänligen respektera Copyright licens och skicka ett meddelande till administratören av Minutos webbplats. Vilka är nackdelarna? Det faktum att du nu kan skapa en alternativ, kostnadsfri valuta kan kännas obehagligt för många människor som har vuxit upp med tron i centraliserade globala finansiella systemet. Därför kan du genomföra ITK i ditt samhälle men det tar tid, tålamod och medkänsla.

7 - Att börja tänka på hur samhället behöver förändras är också utmanande. Peak oil och potentialen för global ekonomisk depression eller kollaps, är bara två av de drivkrafter för att skapa motståndskraft i det lokala samhället. Att se hur begränsat utbudet av lokala tjänster och produkter verkligen kan vara är ganska skrämmande eftersom nästan allt levereras från avlägsna platser. - Möjligheten att skapa en sådan lokal kostnadsfri valuta i sig är mycket sällsynt och kan lätt utlösa stora mängder kontroverser. Detta är mycket viktigare att hantera än de kuponger är de varor och tjänster som ligger bakom dem. Ännu viktigare, i början, är den möjlighet att lära sig om hur en nationell och global valuta fungerar, hur det lokala samhället kan byggas på förtroende och löften och hur komplementära valutor arbetar. Detta är en aspekt som inte kan betonas nog. Blanketter kan hämtas från webbplatsen Minuto kuponger finns i följande valörer till 120 Formulär att fylla i dina erbjudanden, kompetens, produkter För Transition Sweden erbjuds ITK som en del av Omställning Sveriges online-plattformen, Varje medlem kan skriva vad dem erbjuder på deras egen medlemssida. En lokal ITK grupp kan bildas där en centralregister finns av deltagare. Ansvarsfriskrivning Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på informationen. Krav på ansvar angående skador orsakade av användandet av informationen, inklusive alla typer av uppgifter som är ofullständiga eller felaktiga, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är inte bindande och utan förpliktelse. Användning i Sverige Minutokonceptet skapades i och för Tyskland i början. Formatet vi använder är för Upplandsbygd ISSS pilotprojektet under en sexmånadersperiod som slutar I slutet av projektet kommer vi att utvärdera och analysera resultaten innan vi kontaktar våra jurister och skatterådgivare för eventuell vidareutveckling av ITK Ideell Tidkupong lösning. Länkar

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer