KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen"

Transkript

1 KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober

2 Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen." Jag tror att Sverige behöver fövandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i. I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete. Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan av våra medlemmar har redan gjort detta, så skicka in ditt medgivande redan idag. Lasse Svensson kyrkoledare Equmeniakyrkan, Box 14038, Bromma

3 För mig är det naturligt att ge min kyrkoavgift till Equmeniakyrkan. Det känns riktigt att mina pengar går till den kyrka där jag har mitt hjärta och är aktiv. Med kyrkoavgiften bidrar jag till min egen församlings ekonomi 68 procent går direkt tillbaka till Skänninge missionsförsamling men hela min kyrko avgift går in i Equmeniakyrkans församlings arbete. Idag, när det är så många som sliter i oss för att få våra pengar, känns det skönt att veta att kyrko avgiften är placerad där jag är som mest engagerad, i ett arbete som jag verkligen tror på. Irene Langvik, Diakon, Skänninge Missionskyrka För mig är kyrkoavgiften ett komplement till mitt övriga givande till församlingen. Jag ger av min inkomst till den församling som jag tillhör och arbetar i. Det är också ett sätt att ge av mitt hjärta, att ge evange lium till Jönköping och till den verklighet vi befinner oss i. Som pastor ser jag det både utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett medlemsperspektiv. Vi som församling är tacksamma för de pengar som kommer in via kyrkoavgiften och de möjligheter som det ger. Men jag är också tacksam för att kyrkoavgiften utmanar oss i engagemang och offrande. Det är nyttigt att utmanas i vart vi ger vårt engagemang och våra pengar. Johan Einarsson Pastor Andreasförsamlingen/Fjällstugan Obligatorisk begravningsavgift Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

4 1% av din årsinkomst Kyrkoavgiften dras på skattsedeln - naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin. En gåva till församlingarna! 68 % går direkt till den församling som du själv väljer, 19 % går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 % är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften. Jag har länge tänkt betala kyrkoavgift, och nu har jag bestämt mig. Jag tycker det är självklart att pengarna ska gå till den kyrka där man är med. Det känns bara så självklart att stödja det rika arbete som Equmeniakyrkan gör, både i Sverige och i utlandet. Frida Morén Malå Missionsförsamling Medlem i annat samfund? Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift. (På får du hjälp med utträdet.)

5 Anslut dig till kyrkoavgiften redan idag. Klipp ut och vik ihop talongen, tejpa ihop i kanten och lägg den på lådan. Du kan också lägga anmälan i ett kuvert som du adresserar till: Equmeniakyrkan, SVARSPOST, , Bromma. Porto behövs ej i något av fallen. För att gälla kommande kalenderår måste medgivandet vara insänt senast 31/10 året innan! Medgivande för kyrkoavgift Härmed ger jag mitt medgivande till att Skatteverket från och med nästa kalenderår och tills vidare uttar 1 procent av min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som kyrkoavgift till Equmeniakyrkan. Jag vill att min kyrkoavgift kopplas till nedanstående församling: Församlingens namn Ort Jag vill att pastor/församlingsföreståndare i ovan stående församling meddelas mitt beslut om kyrkoavgift. Personnummer Namn Adress Postnr Postadress Telefon (med riktnr) E-post Datum Underskrift De uppgifter jag angett kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk av Equmeniakyrkan. Om jag anger e-postadress godkänner jag utskick till den adressen från Equmeniakyrkan.

6 Tejpa här Information om kyrkoavgiften Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivandeblankett gäller som samtycke. Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten. Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften. Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrkoavgiften till församlingarna. Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan. Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten. Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari. Man kan när som helst säga upp sitt medgivande till kyrkoavgift. En sådan skriftlig uppsägning skall skickas in och vara trossamfundet tillhanda senast den 31 oktober för att det inte skall dras någon avgift det nästkommande året. Vik här Frimärke behövs inte. Portot är betalt. Equmeniakyrkan SVARSPOST BROMMA Tejpa här