Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! Kyrkoavgiften! ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen"

Transkript

1 ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen ditt enkla sätt stödja arbetet i samlgen Anmäl e 31 oktober Anmäl e Anmäl e 31 oktober 31 oktober

2 Gemensam Framtids vision lyder: "En kyrka hela livet d mötet med Jesus Kristus vandlar mig, dig vlden." Gemensam Jag tror Sverige Framtids behöver vision fövandlas lyder: "En kyrka ändras. hela livet d mötet Gemensam måste med börja Jesus Framtids med Kristus människor vandlar vision lyder: ändras. mig, "En kyrka dig måste vlden." hela livet börja Jag d mötet med tror med du Sverige Jesus behöver Kristus ändras. fövandlas vandlar Vårt engagemang ändras. mig, dig vlden." måste Jag omvld börja tror hör med Sverige i allra behöver högsta människor grad fövandlas ihop ändras. med ändras. kristna måste tro. börja med måste handlar du börja med om ändras. människor trovdighet. Vårt ändras. engagemang handlar om måste börja na omvld med perspektivet, hör i du men allra högsta ändras. handlar grad Vårt också ihop med engagemang om höja kristna blicken tro. omvld se ut handlar över hör den om i allra vld trovdighet. högsta vi lever grad i. handlar om na perspektivet, men handlar också ihop med om höja kristna blicken tro. se handlar om trovdighet. handlar om na I ta ut över arbete den vld d vi samlg lever i. betydelsefull. Och d perspektivet, men handlar också om höja blicken ge d kyrko d samlg både klokt viktigt se I ut över den vld vi lever i. ta kan arbete vara avgörande d samlg om betydelsefull. vi skall lyckas Och i t arbete. d ge d kyrko d samlg både klokt viktigt I ta arbete d samlg betydelsefull. Och d Har kan du te vara skickat avgörande ditt med om vi skall lyckas kyrko i t arbete. ge d kyrko d samlg både klokt viktigt ännu så tycker dags nu. Nästan av Har kan vara avgörande om vi skall lyckas i t arbete. a du medlemmar te skickat har redan ditt med gjort ta, så skicka kyrko ditt ännu Har med så tycker du te skickat redan idag. dags nu. Nästan av a medlemmar har redan ditt med gjort ta, så skicka kyrko ditt ännu med så tycker redan idag. dags nu. Nästan av a medlemmar har redan gjort ta, så skicka ditt med redan idag. Lasse Svensson kyrkoledare Lasse Svensson kyrkoledare Lasse Svensson kyrkoledare Gemensam Framtid, Box 14038, Bromma Gemensam Framtid, Box 14038, Bromma Gemensam Framtid, Box 14038, Bromma

3 1% av d årskomst! 1% av d årskomst! Kyrkoen dras på sksedeln naturligtvis efter ditt med. Kyrkoen 1% ett bekvämt dras d sätt på årskomst! sksedeln ge pengar naturligtvis d samlg efter ditt samtidigt med. hjälpa Kyrkoen andra ett bekvämt samlgar. dras sätt på sksedeln ge pengar naturligtvis d Kyrkoen samlg efter gör ditt samtidigt med. enklare hjälpa andra samlgen ett bekvämt samlgar. sätt planera ge ekonom. pengar d Kyrkoen samlg gör samtidigt enklare hjälpa andra samlgen samlgar. planera Allt ekonom. samlgarna! Kyrkoen gör enklare samlgen planera Allt ekonom. 70 % samlgarna! direkt den du själv väljer. 20 % samlgar med sskilda Allt 70 % behov. samlgarna! direkt den du själv väljer. Pengarna 20 % delas ut samlgar bidrag med samlgar sskilda 70 % behov. behöver direkt stöd den samlg t ex klara du anställng själv väljer. Pengarna av pastor 20 % delas eller d ut samlgar bidrag angeläget med samlgar sskilda med en behov. extra behöver resurs, stöd diakon eller t ex musikledare. klara anställng 10 Pengarna av % pastor delas eller samlgars d ut bidrag angeläget pionja samlgar satsngar, med en fram extra behöver resurs, allt sådant stöd diakon syftar eller t ex musikledare. klara anställng 10 starta av % pastor nya eller samlgar. samlgars d angeläget pionja satsngar, med en fram extra resurs, allt sådant diakon syftar eller musikledare. = % starta % nya samlgar. samlgarnas samlgars pionja arbete! satsngar, fram allt sådant syftar = 100 % starta nya samlgar. samlgarnas arbete! = 100 % Jag har samlgarnas länge tänkt betala kyrko, arbete! nu har bestämt mig. Jag tycker Jag har länge tänkt betala kyrko, självklart pengarna ska gå den kyrka nu d har man bestämt med. mig. känns Jag tycker bara så Jag självklart självklart har länge stödja tänkt pengarna betala rika ska kyrko, arbete gå den kyrka Gemensam nu d har man Framtid bestämt med. gör, mig. både känns Jag i Sverige tycker bara så självklart självklart i utlan. stödja pengarna rika ska arbete gå den kyrka Gemensam d man Framtid med. gör, både känns i Sverige bara så självklart Frida i utlan. Morén stödja rika arbete Gemensam Ungdomsledare Framtid i Övre Norrlands gör, både distrikt i Sverige Frida i i Malå utlan. Morén Missionssamlg Ungdomsledare i Övre Norrlands distrikt Frida i Malå Morén Missionssamlg Ungdomsledare i Övre Norrlands distrikt i Malå Missionssamlg Pionjt Sskilda Pionjt behov Sskilda Pionjt behov Sskilda behov Till den samlg du själv väljer Till den samlg du själv väljer Till den samlg du själv väljer Medlem i annat samfund? Medlem i annat samfund? Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrko, men vill ge kyrko något av bildarsamfunden, kan du gå ur andra samfun, eller ge en dubbel du kyrko. medlem i Är Medlem i annat (På Svenska kyrkan eller annat samfund samfund? får med du hjälp obligatorisk med utträ.) kyrko, men vill ge kyrko något av bildarsamfunden, kan du gå ur andra samfun, eller ge en dubbel du kyrko. medlem i (På Svenska kyrkan eller annat samfund får med du hjälp obligatorisk med utträ.) kyrko, men vill ge Är kyrko något av bildarsamfunden, kan du gå ur andra samfun, eller ge en dubbel kyrko. (På får du hjälp med utträ.) 1% 1% 1%

4 mig kyrkoen ett komplement mitt övriga mig kyrkoen samlgen. ett Jag komplement ger av m komst mitt övriga den samlg samlgen. hör Jag ger av arbetar m komst i. mig kyrkoen ett komplement mitt övriga den också samlg ett sätt av mitt hör hjta, arbetar ge evange i. lium också Jönköpg mig ett sätt kyrkoen samlgen. den av mitt verklighet ett Jag komplement ger av m komst hjta, vi befner ge evange oss mitt lium i. övriga den samlg samlgen. hör Jag ger av arbetar m komst i. den också Jönköpg Som samlg pastor ett sätt ser ge den av mitt verklighet både hör hjta, utifrån vi arbetar befner ett ge ekonomiskt evange i. oss lium i. också Som perspektiv Jönköpg pastor ett sätt ser ett ge den medlemsperspektiv. av mitt verklighet både hjta, vi utifrån befner ett ge ekonomiskt evange Vi oss lium samlg Jönköpg Som pastor tacksamma ser ett den medlemsperspektiv. verklighet både pengar utifrån vi befner ett kommer ekonomiskt Vi oss sam- i. perspektiv i. via lg kyrkoen tacksamma de möjligheter pengar kommer ger. Men via kyrkoen Som perspektiv också pastor ser ett medlemsperspektiv. de både möjligheter kyrkoen utifrån ett utmanar ekonomiskt Vi samlg tacksamma ger. Men engagemang perspektiv också ett offrande. medlemsperspektiv. de pengar kommer kyrkoen nyttigt Vi utmanar utmanas samlg via engagemang i kyrkoen vart vi tacksamma ger t engagemang möjligheter de pengar offrande. nyttigt a kommer ger. Men pengar. via kyrkoen också tacksam möjligheter kyrkoen utmanar ger. utmanas Men Johan i engagemang vart också vi Earsson ger tacksam t engagemang offrande. kyrkoen nyttigt a utmanar pengar. utmanas Johan Pastor engagemang i vart vi ger t Andreassamlgen/Fjällstugan Earsson engagemang offrande. nyttigt a pengar. utmanas Pastor Johan i vart vi Andreassamlgen/Fjällstugan Earsson ger t engagemang a pengar. Johan Pastor Andreassamlgen/Fjällstugan Earsson Pastor Andreassamlgen/Fjällstugan mig naturligt ge m kyrko Gemensam mig Framtid. naturligt känns ge m riktigt kyrko ma Gemensam pengar mig Framtid. den naturligt kyrka d känns ge m riktigt har kyrko mitt hjta ma pengar aktiv. Gemensam mig Framtid. den naturligt kyrka d känns ge m riktigt har kyrko mitt hjta ma Med Gemensam pengar aktiv. kyrkoen Framtid. den bidrar kyrka d känns m riktigt har egen mitt samlgs hjta ma Med ekonomi pengar aktiv. kyrkoen 70 procent den bidrar kyrka direkt d baka m har egen mitt samlgs hjta Skännge ekonomi missionssamlg Med aktiv. kyrkoen 70 procent bidrar men direkt hela m baka m kyrko egen samlgs Skännge missionssamlg i Gemensam Framtids men samlgs hela m kyrko arbete. Idag, n Med ekonomi i kyrkoen 70 procent Gemensam så många Framtids bidrar direkt sliter samlgs i oss baka m egen arbete. få a samlgs Skännge Idag, pengar, n känns ekonomi missionssamlg så många skönt 70 procent men veta sliter direkt hela m i kyrko baka kyrko oss en få a Skännge placerad pengar, känns d missionssamlg i Gemensam Framtids skönt mest veta engagerad, men samlgs hela kyrko i m ett en arbete kyrko arbete. Idag, placerad n d verkligen i Gemensam så många tror på. Framtids sliter samlgs i oss arbete. få a Idag, pengar, n känns så många skönt mest veta engagerad, sliter i kyrko oss i ett en arbete få a placerad pengar, verkligen Irene känns d Langvik tror skönt på. mest veta engagerad, kyrko i ett en arbete placerad Irene Medlem d verkligen Langvik tror i Skännge på. mest missionssamlg engagerad, i ett arbete verkligen tror på. Medlem Irene Langvik i Skännge missionssamlg Irene Medlem Langvik i Skännge missionssamlg Medlem i Skännge missionssamlg Som folkbokd betalar du en obligatorisk begravngs Skeverket. Digenom Som du alltid folkbokd berättigad betalar begravng du en obligatorisk gravplats. begravngs samlg i Gemensam Skeverket. Framtid Digenom kan ordna du med Som alltid begravngsgudstjänst, folkbokd berättigad betalar begravng du en oavsett obligatorisk om gravplats. du begravngs medlem samlg eller te. i Gemensam Skeverket. Framtid Digenom kan ordna med Som du alltid begravngsgudstjänst, folkbokd berättigad betalar begravng du en oavsett obligatorisk om gravplats. du begravngs medlem samlg eller te. i Gemensam Skeverket. Framtid Digenom kan ordna du med alltid begravngsgudstjänst, berättigad begravng oavsett om gravplats. du medlem samlg eller te. i Gemensam Framtid kan ordna med begravngsgudstjänst, oavsett om du medlem eller te.

5 Anslut dig kyrkoen redan idag! Anslut dig kyrkoen redan idag! Klipp ut vik ihop talongen, tejpa ihop i kanten lägg den på lådan. Du kan också Klipp lägga anmälan vik i ihop ett kuvert talongen, tejpa du adresserar ihop i kanten : Gemensam lägg den Framtid, på lådan. SVARSPOST, Du kan också Anslut , 167 dig 14 Bromma. Porto kyrkoen behövs ej i något fallen. redan idag! lägga anmälan i ett kuvert du adresserar : Gemensam Framtid, SVARSPOST, Klipp , ut gälla 167 kommande vik ihop 14 Bromma. talongen, kalenderår Porto tejpa måste behövs ihop i medgivan kanten ej i något av lägg vara fallen. den sänt på senast lådan. 31/10 Du kan året också nan! lägga anmälan gälla kommande i ett kuvert kalenderår du adresserar måste medgivan : Gemensam vara sänt Framtid, senast SVARSPOST, 31/10 året nan! , Bromma. Porto behövs ej i något av fallen. gälla kommande kalenderår måste medgivan vara sänt senast 31/10 året nan! Med kyrko Med kyrko Hmed ger mitt med Skeverket från med nästa kalenderår s vidare uttar 1 procent av m kommunalt beskngsbara vvskomst kyrko ett av Hmed Gemensam ger Framtids mitt med bildarsamfund: Skeverket från med nästa kalenderår s vidare Med uttar 1 procent av m kommunalt kyrko beskngsbara vvskomst kyrko ett av Gemensam Framtids bildarsamfund: Hmed Metodistkyrkan ger mitt i med Sverige Svenska Skeverket Baptistsamfun från med nästa Svenska kalenderår Missionskyrkan s vidare uttar Metodistkyrkan 1 procent av m i Sverige kommunalt Svenska beskngsbara Baptistsamfun vvskomst Svenska kyrko Missionskyrkan ett av Gemensam Jag vill 70 Framtids procent av bildarsamfund: m kyrko nedanstående samlg: Jag Metodistkyrkan vill 70 procent av i Sverige m kyrko Svenska Baptistsamfun nedanstående samlg: Svenska Missionskyrkan samlgens namn samlgens namn Jag vill 70 Ort procent av m kyrko nedanstående samlg: Ort samlgens namn Jag vill te pastor/samlgseståndare i ovan stående samlg meddelas mitt beslut om kyrko. Jag vill te pastor/samlgseståndare i ovan stående samlg meddelas mitt beslut om kyrko. Ort Personnummer Personnummer Jag vill te pastor/samlgseståndare i ovan stående samlg meddelas mitt beslut om kyrko. Namn Namn Personnummer Adress Adress Postnr Namn Postnr Telefon (med Adress riktnr) Telefon (med riktnr) Postnr E-post E-post Telefon (med Datum riktnr) Datum Underskrift E-post Underskrift Datum Postadress Postadress Postadress De uppgifter angett kommer behandlas elektroniskt ternt bruk av Gemensam Framtid. Om anger e-postadress godkänner utskick den adressen från Gemensam Framtid. De uppgifter angett kommer behandlas elektroniskt ternt bruk av Gemensam Framtid. Om anger e-postadress godkänner utskick den adressen från Gemensam Framtid. N Underskrift så önskar kan tacka nej fler utskick. N så önskar kan tacka nej fler utskick. De uppgifter angett kommer behandlas elektroniskt ternt bruk av Gemensam Framtid. Om anger e-postadress godkänner utskick den adressen från Gemensam Framtid. N så önskar kan tacka nej fler utskick.

6 Information om kyrkoen Information om kyrkoen Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfun Metodistkyrkan i Sverige har registrerade trossamfund Svenska Missionskyrkan, regergens Svenska med Baptistsamfun statlig hjälp med Metodistkyrkan ta er. i Sverige Den statliga har hjälpen registrerade utsätter de betalar via skesystemet samtycker Svenska trossamfund Missionskyrkan, regergens Svenska med Baptistsamfun statlig hjälp ta. En sänd med blankett gäller med Metodistkyrkan ta er. i Sverige Den statliga har hjälpen registrerade utsätter samtycke. trossamfund de betalar regergens via med skesystemet statlig samtycker hjälp Bildarsamfunden med ta. ta En sänd er. lämnar med Den uppgift statliga blankett hjälpen Ske gäller verket utsätter om procentsats samtycke. de betalar en via skesystemet personnummer samtycker alla Bildarsamfunden ta. gett En sitt sänd med. lämnar med uppgift Ske blankett valtngen Ske gäller verket behandlar samtycke. procentsats uppgifterna en i centrala personnummer skeregistret alla på samma sätt övriga uppgifter vid den årliga taxergen. Att en betalas via skesystemet neb Bildarsamfunden gett sitt med. lämnar uppgift Ske valtngen Ske verket om procentsats behandlar uppgifterna en i centrala personnummer skeregistret alla den behandlas en sk fullt ut. Avgiften på samma gett sitt sätt med. övriga Ske uppgifter valtngen vid den årliga taxergen. Att i den prelima den slutliga sken. behandlar uppgifterna en betalas i centrala via skesystemet skeregistret neb Avgiften på samma den behandlas redovisas sätt i slutskebeske övriga en sk uppgifter fullt ut. vid sammans Avgiften den årliga taxergen. med i den övriga prelima Att sker en betalas den er. slutliga via Uppgift skesystemet sken. om sskyldighet Avgiften den (vilket behandlas redovisas samfund i slutskebeske en sk avser) fullt ut. sammans Avgiften sekretessbe- neb lagd. med i den övriga Skevaltngen prelima sker den er. får slutliga enligt Uppgift sken. skeregisterlagen om sskyldighet (vilket registrera uppgift om sskyldighet en. Avgiften redovisas samfund i slutskebeske en avser) sammans sekretessbelagd. med övriga Skevaltngen sker er. får enligt Uppgift skeregisterlagen om sskyldighet registrera (vilket uppgift samfund om sskyldighet en avser) sekretessbelagd. Skevaltngen får enligt skeregisterlagen en. Vik h registrera uppgift om sskyldighet en. Vik h Tejpa h Tejpa h Tejpa h Information om kyrkoen Bildarsamfunden juridiskt ansvariga registret över dem gett sitt samtycke kyrko. Bildarsamfunden Med sekretess behandlas juridiskt de ansvariga komstuppgifter registret över samfun dem gett behöver sitt samtycke dela kyrko. en samlgarna. Bildarsamfunden Med sekretess behandlas juridiskt de ansvariga komstuppgifter registret över Den dem samfun återkallar gett behöver sitt samtycke sitt med dela kyrko. kyrko om kyrko en kommer samlgarna. Med sekretess få en behandlas skriftlig bekräftelse de komstuppgifter på ta från Gemensam samfun Den återkallar behöver Framtid. sitt med dela kyrko om kyrko en kommer Den samlgarna. anser få en sig skriftlig felaktigt bekräftelse ha blivit påd ta från ska i Gemensam sta hand vända sig Gemensam Framtid. Den återkallar Framtid. sitt med om kyrko kommer Den Om anser gäller få en sig beräkngen skriftlig felaktigt bekräftelse ha av blivit en påd ta kan man från ska i Gemensam vända sta hand sig Framtid. vända den lokala sig skemyndigheten. Gemensam Framtid. Medgivan kyrko omfar helår utifrån Den Om anser gäller sig beräkngen felaktigt ha av blivit en påd kan man ska i hållan sta vända hand sig vända den gäller lokala sig den skemyndigheten. Gemensam 1 november Framtid. året nan. En anmälan Medgivan Om gäller kommer kyrko beräkngen e omfar den av en 1 november helår kan man gäller utifrån hela vända hållan sig nästkommande den gäller lokala den skemyndigheten. året 1 med november start den året 1 nan. januari. En Man kan n helst säga upp sitt med Medgivan anmälan kommer kyrko e omfar den 1 november helår gäller utifrån kyrko. hållan hela nästkommande En sådan gäller skriftlig den året 1 med uppsägng november start den året skall 1 nan. januari. skickas En anmälan Man vara kan trossamfun n kommer helst säga handa e upp den sitt e 1 november med den 1 nov gäller hela kyrko. te skall nästkommande En dras sådan någon skriftlig året med uppsägng start nästkommande den skall 1 januari. skickas året. vara trossamfun handa e den 1 nov Man kan n helst säga upp sitt med kyrko. te skall En dras sådan någon skriftlig uppsägng nästkommande skall skickas året. vara trossamfun handa e den 1 nov te skall dras någon nästkommande året. Vik h Frimke behövs te. Portot betalt. Frimke behövs te. Portot betalt. Frimke behövs te. Portot betalt. Tejpa h Gemensam Framtid SVARSPOST Gemensam Framtid Gemensam SVARSPOSTFramtid 167 SVARSPOST BROMMA BROMMA BROMMA Tejpa h Tejpa h

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Kyrkoavgift Information och anmälan

Kyrkoavgift Information och anmälan Kyrkoavgift Information och anmälan Faktauppgifter om kyrkoavgiften Som registrerat trossamfund har Frälsningsarmén möjlighet att ta emot din kyrkoavgift förutsatt att du samtycker skriftligen. Fyll i,

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Team & Kamratstödjarkursen

Team & Kamratstödjarkursen A N S Ö K N I N G S H A N D L I N G Team & Kamratstödjarkursen Sänd in ansökningshandlingarna till: Team Med Uppdrag, Box 170, 578 24 ANEBY. Märk kuvertet Team & Kamratstödjarkursen. Sista ansökningsdag:

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

TEAM Kamratstöd 16/17

TEAM Kamratstöd 16/17 A N S Ö K N I N G S H A N D L I N G TEAM Kamratstöd 16/17 Sänd in ansökningshandlingarna till: Team Med Uppdrag, Ralingsåsgården, 578 91 ANEBY. Märk kuvertet med TEAM Kamratstöd. Sista ansökningsdag: 1

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

KONFIRMAND I år är det din möjlighet!

KONFIRMAND I år är det din möjlighet! KONFIRMAND 2017-2018 I år är det din möjlighet! www.svenskakyrkan.se/trollhattan/konfirmation Ja! Det är klart att du ska KONFIRMERAS! Svenska kyrkan i Trollhättan bjuder in dig till ett spännande år som

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T

L A N T M Ä T E R I E T L A N T M Ä T E R I E T Aktbilaga 1 Kallelse 2010-02-26 Ärendenummer Förrättningslantmätare Jenny Bobeck «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» Ärende Omprövning av

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP SAKRAMENT KÄRLEK Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 3 januari 31 juli 2006 Detta är försöket med trängselskatt i Stockholm Under perioden 3 januari 31 juli 2006 ska ägare till svenskregistrerade fordon betala trängselskatt om fordonet

Läs mer

Välkommen till konfirmation!

Välkommen till konfirmation! Sommar 2013 Välkommen till konfirmation! Varje år bjuder Svenska kyrkan in ungdomar som fyller 14 år till konfirmation, därför får er familj denna inbjudan. Denna gång handlar det om sommarkonfirmation.

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med så kallade

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010!

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010! 360 000 elever tar ställning Kom med ni också i Skolval 2010! 1 200 skolor runt om i Sverige arrangerar skolval. Naturligtvis borde även din skola vara med! Ansvariga myndigheter: Ansvariga organisationer:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm Tel: 08-567 06 460, Fax: 08-567 06 499 E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Välkommen till BYGGETTAN 2015

Välkommen till BYGGETTAN 2015 Välkommen till BYGGETTAN 2015 PRO-BYGGETTANS uppgifter - Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. - Som fristående intresseorganisation verka för

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen!

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Få vänner för livet! Ungdomsgruppen anordnar helgkonferenser, lördag-söndag, med olika teman två till tre gånger om året. Där får Du möjlighet att under

Läs mer

Bibelskola Livskraft

Bibelskola Livskraft Bibelskola Livskraft F Ö R U T R U S T N I N G O C H T J Ä N S T ANSÖKNINGSHANDLING 2011/2012 Sänd in ansökningshandlingarna till: Team Med Uppdrag, Box 170, 578 24 ANEBY. Märk kuvertet Bibelskola Livskraft.

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

ANSÖKNINGSHANDLING. TEAM Pionjär 17/18

ANSÖKNINGSHANDLING. TEAM Pionjär 17/18 ANSÖKNINGSHANDLING TEAM Pionjär 17/18 ANSÖKNINGSHANDLING 2017/2018 Sänd in ansökningshandlingarna till: Gå Ut Mission, Industrigatan 44 B, 571 38 Nässjö. Märk kuvertet TEAM Pionjär. Sista ansökningsdag:

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister Beslut Dnr 2008-08-06 217-2008 IOGT-NTO Box 128 25 112 97 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) mot IOGT-NTO behandling av uppgifter i medlemsregister Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Efternamn, förnamn Ev tidigare efternamn Personnummer. Döpt enligt Svenska kyrkans ordning år Döpt enligt annan kyrkas ordning, nämligen År

Efternamn, förnamn Ev tidigare efternamn Personnummer. Döpt enligt Svenska kyrkans ordning år Döpt enligt annan kyrkas ordning, nämligen År 1 (8) Foto ANMÄLAN om intresse för framtida tjänstgöring i EFS som präst 1. PERSONUPPGIFTER INSTRUKTIONER FÖR ATT FYLLA I BLANKETTEN VIA DATOR - Spara formuläret innan du börjar fylla i det - Fyll i formuläret

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Enheten för kollektivtrafik ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Ansökan avser: Färdtjänst utan ledsagare Färdtjänst med ledsagare Namn... Personnummer... Bostadsadress... Postnummer... Postadress... Telefonnummer (inkl.

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett auktoriserat ska vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning.

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Bibelskola Livskraft

Bibelskola Livskraft Bibelskola Livskraft F Ö R U T R U S T N I N G O C H T J Ä N S T ANSÖKNINGSHANDLING 2015/2016 Sänd in ansökningshandlingarna till: Team Med Uppdrag, Ralingsåsgården, 578 91 ANEBY. Märk kuvertet Bibelskola

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

ÖVRIGA BILMÄRKEN FÖRETAG FÖR FÖRETAG SOM VILL HA ETT LITE ENKLARE BILÄGANDE

ÖVRIGA BILMÄRKEN FÖRETAG FÖR FÖRETAG SOM VILL HA ETT LITE ENKLARE BILÄGANDE ÖVRIGA BILMÄRKEN FÖRETAG FÖR FÖRETAG SOM VILL HA ETT LITE ENKLARE BILÄGANDE 1 2 INGA AVGIFTER! FÖRMÅNLIG BILLEASING FRITT FRÅN AVGIFTER Med Volvofinans Billeasing ger vi både arbetsgivaren och de anställda

Läs mer

Uppsägning av kontrakt för domännamn.

Uppsägning av kontrakt för domännamn. Uppsägning av kontrakt för domännamn. Den här blanketten fyller du i när du vill säga upp ditt domänavtal med Internet.se Svenska AB. Om du vill ha auth-kod för att flytta till ett annat ombud, var vänlig

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren.

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren. ANMÄLAN TILL PRÖVNING (Lämnas i Informationen, Kulturum) Namn Klass Personnummer Adress Postnummer och ort Telefonnummer Jag anmäler mig till prövningen den Kurskod Kursnamn Informationen, Kulturum. Elev

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer