Kommissionen. Kommissionens arbete. Förankring och dialog. Mitt uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommissionen. Kommissionens arbete. Förankring och dialog. Mitt uppdrag"

Transkript

1 Städer Professor i Sociologi Ett mera socialt hållbart Malmö Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Kommissionär i Malmökommissionen Urbana Studier, Malmö Högskola förslag till strategier för att minska skillnader i hälsa Framtidens hållbara livsmiljöer Katrineholm 7 maj 2012 Mikael Stigendal Kommissionens bakgrund Kommissionens uppdrag Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Skillnaderna i hälsa/livsvillkor ökar Folkhälsopolicy för Malmö Nationellt folkhälsomål Komplexa problem i Malmö Politisk oberoende kommission Vetenskapligt underbyggda förslag till strategier Sociala bestämningsfaktorer Vad är påverkbart, av vem och hur? Mål, effektiva strategier, uppföljning Ansvarsfördelning, styrning, organisation Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser Slutrapport december

2 Kommissionen Kommissionens arbete 14 kommissionärer Ordförande, huvudsekreterare, informatör Senior advisers och andra experter Förankring och dialog Mitt uppdrag Hur kan sambandet mellan tillväxt och välfärd förändras för att förbättra de sociala determinanterna för hälsa, för att minska skillnader i ohälsa? 2

3 Efterkrigstidens tillväxtmodell Ökade investeringar i massproduktion Industrin dominerar (konsumtionsvaror) Stigande vinster Addo Generalisering av masskonsumtionsnormer Infrastruktur Tillväxt: Storskalig massproduktion med ständigt stigande produktivitet (rationaliseringstillväxt) Offentlig välfärd Stigande skatter Malmö strumpfabrik Kockums Tillväxt: Storskalig massproduktion med ständigt stigande produktivitet (rationaliseringstillväxt) MAB&MYA Ökad efterfrågan på massproducerade varor Individuell massvälfärd Stigande löner Malmö Skofabrik Malmö Läderfabrik Kvadratkorporatismen Folkligt stöd Hugo Åberg Byggmästare Fd VD för HSB Oscar Stenberg VD för HSB Ordf stadsdelsfullm Ernst Wehtje Skånska Cement Skandinaviska banken SAP:s resultat i stadsfullmäktigevalen (%) Valdeltagande: 85-90% (50-talet) SAP-stöd: 72-80% ( ) 3

4 Världen kom till Malmö Andel Malmöbor födda i utlandet Miljonprogrammet Totalt byggdes bostäder i småhus ( i tätort och i glesbygd) och totalt bostäder i flerbostadshus (varav i tätort och i glesbygd). (Wikipedia) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% En av orsakerna till att det då uppstod svårigheter att hyra ut nyproducerade lägenheter var att de skattesubventioner som egnahemsägare kunde tillgodogöra sig tillsammans med den höga inflationen gjorde det mer lönsamt för de hushåll som hade möjligheter att låna pengar att bygga en egen villa. Den snabba inflationen under perioden bidrog på detta sätt till att skapa olika förutsättningar för hushåll med respektive utan eget kapital. Under en period fick ägare till småhus med höga löner en negativ ränta, betalt för att bo. Då skedde en mycket stor förmögenhetsomfördelning i samhället, främst till dem som ägde småhus, men också till bostadsrättshavare. (Bengt Owe Birgersson, professor i statskunskap & tidigare VD på SABO) Den inkluderande staden Ca Växte i takt med kapitalismens expansion 1994 Attraherade utomstående Inflyttare fick jobb Från mörkret tåga vi mot ljuset 4

5 Produktionen: Ingen industriell massproduktion Konsumtionen: Fattigdomens utbredning Andel förvärvsarbetande i tillverkningsindustri (%) 19 Rank Kommun Andel 287 Södertälje Eda Landskrona Malmö 31 Andel barn 0 17 år i hushåll med låg inkomststandard eller socialbidrag (% av samtliga barn) Limhamn-Bunkeflo Malmö Hyllie Fosie S Innerstaden Rosengård (Rädda Barnen 2010) Minskat & splittrat stöd 50-talet SAP av väljare (%) SAP av röstberättigade (%) valdistrikt med högst valdeltagande (%) valdistrikt med lägst valdeltagande (%) ,0 Differens ,0 Vad hände? Industrin rationaliserade bort sig Finanskapitalet tog över Ökade vinster minskade löner Nedskärningar av offentlig sektor Malmö blev en del av världen 85,0 80,0 75,0 Valdeltagandet ,0 Kommunalarbetaren 13/

6 Vilken värld blev Malmö del av? Vilken värld blev Malmö del av? De framsteg som skedde när det gällde den globala ekonomiska tillväxten och jämlikheten i hälsa mellan 1960 och 1980 har dämpats avsevärt under den påföljande perioden ( ), då den globala ekonomiska politiken tvingat fram begränsningar av utgifterna för den sociala sektorn och bromsat den sociala utvecklingen. Under den andra globaliseringsfasen efter 1980, har det också skett en påtaglig ökning, och en ökad regelbundenhet, av ekonomiska kriser, regionala konflikter och påtvingad och frivillig migration i världen. (s 36) Hur blev Malmö del av världen? Den exkluderande staden Som regional tillväxtmotor Tillgångar Offentliga och privata FoU-resurser Kvalificerade företagstjänster Högskoleutbildad arbetskraft Marknadspotential för avsättning av varor och tjänster Bas för multinationella koncerners huvudkontor Platser för strategiskt beslutsfattande Storstadsregionerna utgör noder i globala nätverk för nationsövergripande politik, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import och export. Svårare att ta sig in Lättare att hamna utanför Inflyttare får inga jobb Från ljuset tåga vi mot mörkret? 6

7 Globalisering Problemet: Kvantitetskunskapsstaden och EU:s sammanhållningspolitik Styrning genom governance mer än government Ny typ av ekonomisk politik: Stadspolitik (regional) Underordnad socialpolitik: Workfare Finansdriven tillväxt ojämlik välfärd Innanförskap Segregation Utanförskap Kvalitetskunskapssyn Fyra former av kunskap Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet som samspelar med varandra Aristoteles Episteme (vetande) Techne (kunnande) Fronesis (klokhet) Den forskning som premieras är den som publiceras och citeras i de fina tidskrifterna. Kvantitetskunskapssyn Den enda förnuftiga reaktionen är att förverkliga ett fördjupat kunskapsbegrepp. Likställer kunskap med fakta Gör kunskap till en fråga om kvantiteter Kursplaner Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt I dagens skola är det enda avgörande kännetecknet på kunskap att den lätt kan göras mätbar. Kort sagt: man vill mäta exakt, men det är mindre och mindre som man mäter. Den levande människan hamnar utanför mallen. Man ser verkligheten klart, men genom sitt titthål ser man bara en liten del av den. Lösningen: Kvalitetskunskapsstaden Social sammanhållning & hållbarhet Systemintegration Social integration Tillväxt och välfärd Förändrat samband realistiska och relevant Stärk de produktiva kapitalet på bekostnad av det finansiella Mera efterfrågan som gynnar en hållbar och inkluderande tillväxt Arbete Gör förvärvsarbetslivet mera lärande och inkluderande Uppmärksamma, stötta och dra fördel av andra former av arbete Demokrati och delaktighet Demokratisera befintlig governance Möjliggör mera och ny governance Kunskap Uppmärksamma, stötta & utnyttja andra former av kunskap Satsa på nya arenor och sammanhang för kunskapsutveckling Storstadsinsatser Förändra innanförskapet Satsa på projekt allt kan inte göras av kommunen Kollektiv empowerment, inte stigmatisering Potentialorientering istället för problemorientering 7

8 Konkreta förslag Områdesarbete Lärande kollegiala granskningar Innovationsforum Kommunal efterfråge- och utbudsstyrning Framgångsalternativ för skolutveckling Arenor för demokrati, inflytande, kunskapsbildning och lärande Living Labs Lärande kunskapsutveckling genom Levnadsundersökningar Följeforskning Kunskapsallianser Centrum för Urban Integration Experimentarium för storstadsinsatser 8

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal Malmö de två kunskapsstäderna Mikael Stigendal Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2011-2012 15 december 2011 Författare Mikael Stigendal Professor i sociologi

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar).

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar). Anteckningar och reflektioner om Piketty, Thomas Capital in the Twenty-First Century 2014 Veronica Stoehrel Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad Boken behandlar den ekonomisk-

Läs mer

#12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt

#12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660 Om en annan form av kunskap. År 2013 är ödesfrågorna många

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

Migration i teori och praktik

Migration i teori och praktik Södertörns Högskola C-uppsats i Kulturgeografi, 10 p Höstterminen 2005 Migration i teori och praktik - en undersökning av sju eritreanska familjers migration från Vingåker till Stockholm Författare: Lamia

Läs mer

Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer

Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS Projektdokument 2013-05-07 Mistra Urban Futures Gothenburg Chalmers SE-412 96 Göteborg, Sweden Tel: +46 (0)31-772 49 56 www.mistraurbanfutures.org

Läs mer

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop?

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en systemteoretisk ansats Per-Olof Östergren Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer